Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen"

Transkriptio

1 Liite nro 2 Nultk AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta harrastustoiminnasta aina kilpa- ja huippuurheiluun asti. Kaupungin avustuksen tarkoituksena on tukea seuroissa ja yhdistyksissä järjestettävää toimintaa ja sitä kautta edistää huittislaisten harrastusmahdollisuuksia. Seuroissa ja yhdistyksissä toimivilla henkilöillä on suuri merkitys toiminnan vireyttäjinä. Kaupunki pyrkii toiminnallaan varmistamaan ja kehittämään näiden henkilöiden ja heidän edustamien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kaupungin myöntämä suora taloudellinen tuki on merkittävä apu seurojen ja yhdistysten toiminnalle. Käytössä on myös muita tukimuotoja. Jakaessaan avustuksia nuoriso- ja liikuntalautakunta kohtaa aina erilaisia asetelmia. Milloin vastakkain ovat nuorisotoiminta vastaan aikuistoiminta, terveys/ erityisryhmien liikunta vastaan kilpaurheilu. Luetteloa voisi jakaa loputtomiin, sillä aina nousee esiin kysymyksiä erilaisista arvostuksista ja toiminnan painotuksista. Samasta syystä yksityiskohtaisten ja tarkkojen avustusohjeiden laatiminen on vaikeaa, sillä kaikki seurat eivät koskaan sovi samaan muottiin. Näiden periaatteiden ja ohjeiden tavoitteena on antaa suuntaviivoja nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustustoimintaan. Samalla määritellään tiettyjä periaatteita, joita noudatetaan vuodesta 2014 eteenpäin. Tarvittaessa nuoriso- ja liikuntalautakunta käsittelee toimintapolitiikkaansa avustuksiin ja avustustoimintaan liittyen erillisin päätöksin, avustustenjaon yhteydessä tai toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Avustusmuodot Myöntäessään avustuksia nuoriso- ja liikuntalautakunta voi käyttää seuraavia avustusmuotoja: Toiminta-avustus Palkkausavustus Avustus myönnetään järjestöjen yleisiin toimintamenoihin Pää- ja sivutoimisten toimihenkilöiden sekä ohjaajien palkkauskustannuksiin

2 2 Koulutusavustus Leiritoiminta-avustus Toimitila-avustus Järjestön toimintavalmiuksia kehittävän koulutustoiminnan kustannuksiin Urheilu- ja nuorisoleiritoiminnan kustannuksiin Liikunta- ja nuorisotoimintaa varten vuokrattujen tilojen vuokrakustannuksiin Suurtapahtuma-avustus Valtakunnallisiin, merkittäviin suurtapahtumiin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä Huittisissa järjestettävän valtakunnallisesti merkittävän tapahtuman kustannuksiin Kansainvälisen toiminnan tukeminen Ystävyyskuntayhteistyöhön ja muihin kansainvälisiin yhteyksiin perustuvaan toimintaan Toiminnan aloittaminen Uuden harrastus/toimintamuodon aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin Muut avustusmuodot Nuoriso- ja liikuntalautakunnan harkinnan mukaan kulloinkin tarpeellisiksi katsottavat avustusmuodot, kuten kilpailutoiminta-avustukset, väline- ja kartta-avustukset, matka-avustukset ja paikallisesti merkittävien tapahtumien avustaminen Nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää käytössään olevien määrärahojen puitteissa kulloinkin käytössä olevat avustusmuodot. Avustukseen oikeutetut järjestöt Nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustuksia voidaan myöntää: Paikallisille rekisteröidyille urheiluseuroille Paikallisille rekisteröidyille seuroille (toiminta sääntöjen mukaan pääasiassa liikuntaa) Muualla rekisteröidyn urheiluseuran huittislainen alaosasto (toiminta, talous ja hallinto on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen, avustus kohdistuu paikalliseen, Huittisissa järjestettävään toimintaan) Erityisliikuntaan (liikuntaryhmiin ja erityisliikunnan ohjaajien palkkaukseen) Paikallisille nuorisoyhdistyksille (jäsenistä vähintään 2/3 -osaa alle 29-vuotiaita. Paikallisia nuorisoyhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen jäsenyhdistykset sekä muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset, esim. aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot) Nuorten omille toimintaryhmille (nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan, toiminnasta vastaavista henkilöistä tai toteuttajista 2/3 -osaa oltava alle 29-vuotiaita) Muulle nuoriso- ja liikuntalautakunnan harkinnan mukaan avustuskelpoiselle ryhmälle.

3 3 Avustusten jakoon liittyviä periaatteita Kaiken tuettavan toiminnan on oltava nuoriso- tai liikuntatoimintaa. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus sekä toiminnan määrä, laatu ja laajuus. Lisäksi huomioon otetaan jäsenmäärä, hakijan taloudellinen asema, muualta saatavissa olevat avustukset, avustukselle suunniteltu käyttötapa, avustuksen saamisen tarve ja hakijan omatoimisuus. Avustuksissa painotetaan lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä terveys- ja erityisliikuntaa. Avustuksia tullaan suuntaamaan lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä terveys- ja erityisliikuntaa harrastaville järjestöille. Aikuistoimintaa nuoriso- ja liikuntalautakunta tukee siltä osin, kun katsoo sen olevan tarpeen toiminnan edistämiseksi ja harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi Huittisissa. Kilpailutoiminnassa urheiluseurojen osalta otetaan huomioon seuran menestys (myös aikuisten sarjoissa, seuralla tulee olla myös junioritoimintaa). Tällöin avustus on osaltaan kaupungin urheilusponsorointia ja edellyttää kaupungin nimen/tunnuksien näkymistä seuran toiminnassa. Terveysliikunnan osalta painotetaan tehtävää työtä mahdollisimman laajojen joukkojen liikuntapalvelujen ja tilaisuuksien järjestämisessä sekä terveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan edistämisessä. Erityisryhmien soveltavaa liikuntaa tuettaessa painotetaan toiminnan tärkeyttä ja terveydellistä merkitystä osanottajille. Mikäli lajin harrastusmahdollisuuksia ei ole Huittisissa, avustusta myönnetään vain perustellusta syystä. Avustus voi olla enintään 50 % toimintakuluista. Pienin myönnettävä avustus on 80 euroa. Avustusten hakeminen Nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustukset julistetaan vuosittain haettavaksi maalis-huhtikuun aikana kuukauden hakuajalla. Mikäli osa avustussummasta on päätetty jakaa myöhemmin, sen hakuajasta nuoriso- ja liikuntatoimisto ilmoittaa erikseen. Hakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio avustettavalta vuodelta sekä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja yhdistyslain mukainen toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto. Lisäksi avustushakemuksessa järjestön tulee osoittaa lapsi- ja nuorisotoiminnan sekä terveys- ja erityisryhmien liikunnan laajuus (toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta).

4 4 Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja talousarviosta (suoraan liikunta- ja nuorisotoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto, varainhankinta tms. menoja). Lisäksi urheiluseurojen avustusten jaossa otetaan huomioon seuraavat tunnusluvut: seuran jäsenmäärä, harrastajien määrä, ohjattujen harjoitusten määrä/viikko, ohjattujen terveysliikunta/erityisryhmien harjoitusten määrä/viikko, (aikuiset) toimivien ja koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrä, toimivien ja koulutettujen seuratoimitsijoiden määrä, seuran järjestämien tapahtumien määrä, kilpailijoiden määrä, alle18-vuotiaiden harrastajien määrä ohjatussa toiminnassa, 6-16 vuotiaiden harrasteliikuntaryhmien määrä/viikko ja seuran budjetti (varsinaisen toiminnan menot ja tulot). Soveltavan ja erityisryhmien liikuntatoiminnassa yhdistyksille on erillinen yhteenvetolomake täyttämisohjeineen. Lomakkeessa kysytään seuraavia tietoja: liikuntavastaava, yhdistyksen harrastama laji, kokoontumiskerrat/vuosi, kävijät/avustajat/vuosi, ryhmän kokoontumispaikka, ohjaajan koulutus ja mahdollista liikuntatoiminnan järjestämisessä ollutta yhteistyötahoa. Avustusten maksatus Myönnetyt avustukset maksetaan saajilleen avustuspäätösten tultua lainvoimaisiksi. Muita avustamiseen liittyviä seikkoja Avustuksen saaja on velvollinen antamaan nuoriso- ja liikuntalautakunnalle selvityksen myönnetyn avustuksen käytöstä, mikäli avustusta ei makseta esim. tositetta vastaan. Selvitys on annettava avustuksen käyttöä seuraavana vuonna maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä tai viimeistään avustusten haun yhteydessä. Mikäli hakija ei anna hyväksyttävää tiliselvitystä, peritään myönnetyt varat takaisin siltä osin, kun hyväksyttävää tiliselvitystä ei ole saatu. SM-kisojen ja muiden vastaavien merkittävien tapahtumien järjestäminen Huittisissa Nuoriso- ja liikuntalautakunta tukee järjestöjen toimintaa SM-kisojen, maaottelujen ja vastaavien merkittävien tapahtumien saamiseksi Huittisiin. SM-kisoista, jotka vaativat kaupungilta taloudellista panostusta, tulee ilmoittaa nuoriso- ja liikuntalautakunnalle vuotta aikaisemmin niin, että kaupunki voi talousarviota päätettäessä varautua niihin. Tapahtumia voidaan tukea taloudellisesti (nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustus voidaan myöntää korotettuna ko. vuonna tai hankkeeseen voidaan varata muu määräraha). Lisäksi tapahtumille voidaan antaa erikseen sovittavalla tavalla maksuttomia tiloja, kaupungin henkilökunnan työpanosta ym. Nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää tukimuodoista kussakin tapauksessa erikseen.

5 5 Salivuorojen ja kenttävuorojen maksullisuus Urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten normaalit harjoitusvuorot kaupungin omistamissa kiinteistöissä ja urheilualueilla ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Mikäli toimintaan on liittynyt erityinen osanottomaksu, vuorosta peritään nuoriso- ja liikuntalautakunnan määrittelemä kausimaksu. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätöksen mukaan osa toiminnoista ja tapahtumista on maksullisia. Vuosittain maksuista ja korvauksista tehdään erillinen päätös nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimesta. Urheilutalo Huhkolinnan vapaa käyttöoikeus kerran vuodessa Nuoriso- ja liikuntalautakunta myöntää kullekin nuorisoyhdistykselle ja urheiluseuralle kerran vuodessa vapaan käyttöoikeuden Urheilutalo Huhkolinnaan. Vuorot on varattava normaalissa järjestyksessä nuoriso- ja liikuntatoimistosta ja sovitettava tilojen muuhun käyttöön. Yhteistyö järjestöjen ja Nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa Tarvittaessa nuoriso- ja liikuntapalvelut toimii yhteistyössä järjestöjen kanssa tapahtumien ja toimintojen tuottamiseksi huittislaisille. Tärkeimmät toimintamuodot: Nuoriso- ja liikuntapalvelut tiedottaa järjestöjen palveluista kaupunkilaisille esitteiden ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden internet-sivujen kautta. Nuoriso- ja liikuntapalvelut osallistuu järjestelykustannuksiin, mikäli panostuksella saadaan tapahtumaan/toimintaan sellaista lisäarvoa, mikä ilman kaupungin tukea ei olisi mahdollista. Pääpaino kustannusten jaossa on kuitenkin, että kukin järjestö vastaa tilaisuuksiensa kustannuksista omatoimisesti. Tavallaan voidaan katsoa, että kaupungin järjestölle myöntämä vuosiavustus jo osaltaan kattaa kustannuksia toiminnasta. Nuoriso- ja liikuntalautakunta pyrkii käsittelemään yhteistyöhankkeet hyväksyessään toimintasuunnitelmaa vuoden alussa (yhteistyöhankkeita voidaan kuitenkin käynnistää myöhemminkin). Mikäli mahdollista, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää tässä yhteydessä myös oman panostuksensa suuruuden. Järjestöjen ohjaajien toiminnan tukeminen Nuoriso- ja liikuntalautakunta tukee järjestöissä toimivien ohjaajien työtä. Tukea

6 6 kehitetään parantamalla Nuoriso- ja liikuntapalveluiden Huittisissa järjestämää koulutustoimintaa. Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestää vuosittain vähintään 2 koulutustilaisuutta/ kokoontumista toiminnassa mukana oleville ohjaajille (ja muille asiasta kiinnostuneille). Lisäksi järjestetään matkoja tms. tilaisuuksia esiintulleen mielenkiinnon mukaan. Ohjaajia varten voidaan kehittää ja ottaa käyttöön myös muita kannustus- ja tukimuotoja. Urheilustipendisääntö Urheilustipendisääntö tuli voimaan (Kvalt ). Urheilustipendisääntö ei ole voimassa alkaen toistaiseksi. Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen Nuoriso- ja liikuntalautakunta huomioi Huittisissa kirjoilla olevia vuotiaita kansallisella tasolla menestyneitä urheilijoita (sijat 1 3) ja 17 vuotiaita ja vanhempia SM-tasolla (sijat 1-3) menestyneitä urheilijoita vuosittain järjestettävällä huomioimistilaisuudella. Urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten muistaminen Huittislaisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten täyttäessä tasavuosia tai saavuttaessa merkittävää kansallista menestystä järjestöä huomioidaan kaupungin toimesta noudattaen kaupunginhallituksen asiasta antamia ohjeita.

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

SEURAKÄSIKIRJA KAJAANIN SUUNNISTAJAT RY

SEURAKÄSIKIRJA KAJAANIN SUUNNISTAJAT RY SEURAKÄSIKIRJA KAJAANIN SUUNNISTAJAT RY Päivitetty 21.12.2014 Sisällysluettelo 2. KASU VISIO... 3 3. KASU EETTISET LINJAUKSET... 3 4. KASU SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 3 5. KASU KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot