OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet"

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet

2 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖAVUSTUSTEN 4 AVUSTUSSÄÄNTÖ Yleisavustus Urhelija-apuraha Kohdeavustus 5 4. AVUSTUSTEN HAKEMINEN Yleisavustuksen hakeminen Kohdeavustuksen ja Urheilija-apurahan hakeminen 7 5. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN Myöntämisperuste Maksamisperuste 8 LIITTEET Yleisavustuslomake 8 Järjestön toimihenkilöilmoitus 13 Urheilijan apurahahakemus 14 Yhteystiedot: Nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä Liikuntapaikkojen isännöitsijä Markku Karsikas Sivistys- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Vilenius

3 4 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT JÄRJESTÖJEN YLEISAVUSTUKSET Sivistyslautakunnalta voi hakea yleis- ja kohdeavustusta kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaa luovaan tai ylläpitävään hyödylliseen toimintaan. 2. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Vuosiavustuksella tarkoitetaan avustusta, jonka sivistyslautakunta myöntää vuoden aikana tapahtuvaan paikallisten rekisteröityjen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunki päättää vuosittain järjestöjen yleisavustuksen suuruudesta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Avustuksia myönnettäessä sekä avustusten käyttöä seuratessa tulee ottaa huomioon kaupunginhallituksen :ssä ja :ssä antamat ohjeet. Avustusta myönnetään yleisen sääntömääräisen toiminnan tueksi tekemiseen, ei kuluttamiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon - hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu - hakijan toiminnan kohdistuminen monipuolisesti erilaisille ihmisille ja ihmisryhmille - hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve - muut saatavissa olevat / saadut avustukset ja ohjaajien muualta saatava palkkaus - avustuksen suunniteltu käyttötapa Hakijan valtiolta, toiselta kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset, avustuslainat ja niiden käyttö sekä hakijalle muualta saatavissa oleva tuki voivat vaikuttaa myönnettävän avustuksen määrään. 3. SIVISTYSLAUTAKUNNAN YLEISAVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ - Muuta kaupungin avustusta saavat toimintaryhmät tai kaupungin tukeman toiminnan alla opintoryhminä tai kansalaisopiston ja musiikkiopiston alaisuudessa opintoryhminä toimivat ryhmät - yhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen - koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan - toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa

4 Yleisavustus Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröityneille paikallisille liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöille ja yhdistyksille sekä yksityiselle hakijalle kerran vuodessa. Lautakunta julistaa yleisavustukset haettaviksi keväisin mennessä. Avustusten haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä sekä Oulaisten kaupungin www-sivuilla. Yleisavustusta saanut järjestö on velvollinen toimittamaan avustuksen myöntäneelle lautakunnalle toiminta- ja tilikertomuksensa myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää tilitystä saamansa avustuksen käytöstä, myönnetty avustus peritään takaisin. Sivistyslautakunta käsittelee yleisavustukset pääsääntöisesti toukokuun kokouksessa ja avustukset maksetaan yhdistyksille valitusajan umpeuduttua Urhelija-apuraha Urheilijat voivat hakea sivistyslautakunnalta urheilija-apurahoja mennessä lomakkeella 4. Urheilija-apurahojen haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä sekä Oulaisten kaupungin www-sivuilla. 1. Urheilija on kirjoilla Oulaisissa ja edustaa oulaistelaista urheiluseuraa. Poikkeuksen tekevät erikoisseurat, joita ei ole Oulaisissa. 2. Apurahaan oikeuttava urheilusuoritus on saavutettava niissä urheilulajeissa, jotka sisältyvät viimeksi järjestettyjen olympialaisten tai paralympialaisten (kesä + talvi) ohjelmaan. Olympiaohjelman mukaisten lajien lisäksi huomioidaan suunnistus, maastojuoksu, voimanosto, moottoriurheilut ja tennis sekä edellä mainittujen lajien joukkuekilpailut virallisissa suomenmestaruuskilpailuissa. 3. Urheilijan tulee sijoittua henkilökohtaisessa kilpailussa kuuden ensimmäisen joukkoon ja joukkuelajissa kolmen ensimmäisen joukkoon virallisissa Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan- tai Maailmanmestaruuskilpailuissa tai Olympialaisissa. 4. Apurahan suuruus määräytyy Suomen, Pohjoismaiden-, Euroopan- tai Maailmanmestaruuskilpailussa tai Olympialaisissa saavutetun sijoituksen perusteella seuraavasti.

5 6 5. Yksityinen urheilija: SM PM EM MM/O I sija II sija III sija IV sija V sija VI sija ENNÄTYS Joukkue: (2-12 henkilön joukkueet) I sija II sija III sija 100 / henkilö 80 / henkilö 60 / henkilö Mahdollisen muun huomattavan urheilusaavutuksen vapaa-aikalautakunta voi huomioida tapauskohtaisesti. 6. Apuraha myönnetään vain yhdestä, vuoden korkeimmasta urheilusaavutuksesta. 7. Apurahaa myönnetään 15-vuotiaiden sarjoista yleiseen sarjaan (alle 15- vuotiaiden, veteraanien ja erityisryhmien sarjat eivät kuulu apurahan piiriin) Kohdeavustus Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi järjestöjen, seurojen, vapaiden ryhmien sekä yksittäisten ansioituneiden toimijoiden kohdeavustukset. Kohdeavustus on toimijoiden hankekohtaista kehittämisrahaa ja hakuaika on ympäri vuoden. Avustuskohde: Luovan toiminnan hankkeet, erillisprojektit ja uudet toimintatavat. Kohdeavustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan ja edellyttää vähintään yksinkertaista kirjanpitoa. Avustusta ei myönnetä rinnakkaisena yleisavustuksen kanssa.

6 7 4. AVUSTUSTEN HAKEMINEN 4.1. Yleisavustuksen hakeminen Yhdistysten yleisavustus haetaan lomakkeella 1 (liite 1). Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty täydellisenä liitteineen määräajassa lautakunnan käsittelyyn. Hakemuksessa on oltava seuraavat liitteet: - yhdistyksen voimassaolevat säännöt - viimeksi hyväksytty toimintakertomus - tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta saaneet yhdistykset ilmoittavat mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta lomakkeella 3 (liite 3). LOMAKKEITA SAA VAPAA-AIKATOIMISTOSTA TAI OULAISTEN KAUPUNGIN WWW-SIVUILTA OSOITTEESTA Urheilija-apurahan hakeminen Urheilija-apuraha haetaan lomakkeella 4 (liite 4). LOMAKKEITA SAA VAPAA-AIKATOIMISTOSTA TAI OULAISTEN KAUPUNGIN WWW-SIVUILTA OSOITTEESTA Kohdeavustuksen hakeminen Kohdeavustusta haetaan lomakkeella 2 (liite 2), johon liitetään tarkempi hankkeen toimintasuunnitelma sekä talousarvio. 5. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN 5.1. Myöntämisperuste Avustusten myöntäminen tapahtuu hakijoiden määräaikaan mennessä jättämien avustushakemusten ja liitteiden perusteella. Avustuspäätöksiä tehdessä otetaan

7 8 huomioon avustussäännössä (kappale 3) luetellut, avustuksen saamiseen ja myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat seikat Maksamisperuste Myönnettyjen yleisavustusten maksaminen tapahtuu välittömästi myöntämispäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Lisäksi kaikki vaadittavat liitteet on oltava toimitettuina ennen avustuksen maksamista. Selvitysten jättämisen laiminlyönti voi johtaa avustuspäätöksen raukeamiseen tai maksetun avustuksen takaisinperintään.

8 9 Liite 1 Oulaisten kaupunki Sivistyslautakunta Lautatarhankatu 7B OULAINEN AVUSTUSHAKEMUS Yleisavustus Saapunut / 20 Lautakunta, jolta avustusta haetaan SIVISTYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen nimi Lähiosoite Postinumero- ja toimipaikka Hakijan tiedot Pankki ja tilinumero Sähköpostiosoite Hakemukseen liittyviä lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot Toiminta Toimintapaikat Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Rahastonhoitaja Hallituksen tai johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt Sihteeri Jäsenet Muut toimihenkilöt

9 10 Toiminnan ohjaajat ja vetäjät Nimi ja tehtävä Korvausperuste euroa/kk Nimi ja tehtävä Korvausperuste euroa/kk Jäsenistö Alle 29-v aktiivisten jäsenten määrä Toiminnassa Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä mukanaolevien jäsenmäärä Jäsenyydet Hakija kuuluu jäseninä seuraaviin järjestöihin tai muihin yhteisöihin Jäsenmaksu euroa/vuosi Haettavan avustuksen määrä euroa Haettava avustus Käyttötarkoitus Yleisavustus euroa Edellisenä vuonna saadut avustukset Avustuksen myöntäjä Edellisenä vuonna saatu Tänä vuonna haettava avustus euroina avustus euroina Muut kuin kaupungin myöntämät avustukset Kohde, johon avustus on myönnetty

10 11 Yhdistyksen voimassaolevat säännöt (uusi hakija; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista Viimeksi hyväksytty toimintakertomus Hakemuksen liitteet Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan Allekirjoitus Paikka ja pvm Allekirjoitus Asema

11 Oulaisten kaupunki AVUSTUSHAKEMUS Sivistyslautakunta Kohdeavustus Lautatarhankatu 7B OULAINEN Saapunut / 20 Puh: / Fax: (08) Liite 2 Lautakunta, jolta avustusta haetaan SIVISTYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen / seuran / ryhmän / henkilön nimi Lähiosoite Postinumero- ja toimipaikka Hakijan tiedot Pankki ja tilinumero Sähköpostiosoite Hakemukseen liittyviä lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot Toiminta Toimintapaikat Henkilön nimi Asema / toimenkuva Toiminnassa mukana olevat henkilöt Haettavan avustuksen käyttötarkoitus Haettava avustus euroina Haettava avustus

12 13 Avustuksen myöntäjä Avustuksen käyttötarkoitus Myönnetty avustus euroina Muut kuin kaupungin myöntämät avustukset Lisätietoja Allekirjoitus Paikka ja pvm Allekirjoitus Asema

13 14 Liite 3 Oulaisten kaupunki Sivistyslautakunta Lautatarhankatu 7B OULAINEN Puh: / Fax: (08) JÄRJESTÖN TOIMIHENKILÖILMOITUS Saapunut / 20 Järjestön nimi Puheenjohtaja Puhelinnumero Lähiosoite ja spostiosoite Sihteeri Puhelinnumero Lähiosoite ja spostiosoite Rahastonhoitaja Puhelinnumero Lähiosoite ja spostiosoite Lisätietoja Paikka ja päiväys Ilmoituksen antajan allekirjoitus

14 15 Liite 4 Oulaisten kaupunki Sivistyslautakunta Lautatarhankatu 7B OULAINEN Puh: Fax: (08) Urheilijan/joukkueen nimi URHEILIJAN APURAHAHAKEMUS Saapunut / 20 Urheilijan syntymäaika Urheilulaji Urheiluseura, jota edustaa Lähiosoite ja spostiosoite Vakituinen asuinkunta, jossa kirjoilla Puhelinnumero Jos hakijana joukkue, yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan tiedot Yhteyshenkilön lähiosoite ja spostiosoite Joukkueen jäsenet: nimet ja syntymäajat Yht. henkilöä Urheilijan/joukkueen saavutukset: saavutus ja päivämäärä Saavutukset Päiväys ja Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys allekirjoitus

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. )

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.YLEISTÄ Nuorisolain

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 1 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

Loimaan linja 2005-2008

Loimaan linja 2005-2008 Loimaan linja 2005-2008 Loimaan kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2015 Loimaan kaupungin strategia - Hyväksytty valtuustossa 20.12.2004 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 27.09.2015 47 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 27.09.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot