Avustushakemus Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle"

Transkriptio

1 Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen toimintaan Toimitila-avustus Starttiraha Koulutusavustus Projektiavustus Leiritoiminta-avustus Hakijan nimi Yhteyshenkilö Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puh.toimeen Puh.kotiin Pankki ja tilinro (IBAN ja BIC) Kokonaisjäsenmäärä Alle 29-vuotiaiden määrä Jäsenmaksu Perustamisvuosi Kotikunta Rekisteröintivuosi rekisteröimätön

2 Avustuksen käyttötarkoitus lyhyesti (tarkemmin seuraavalla sivulla). 1. Haetun avustuksen suuruus, 2. Kaikki kolmen viimeisen vuoden aikana saadut avustukset Myöntäjä vuosi 2

3 3. Suunnitelma tai muu selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta (jos käyttötarkoituksia on useampia, mainitaan ne tärkeysjärjestyksessä) 3

4 4. Avustuskohteen kustannusarvio 5. Rahoitussuunnitelma (selvitys, millä varoilla kustannusarviossa mainitut menot aiotaan kattaa, esim. jäsen-, pääsymaksut jne.) sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista, haetuista tai haettavaksi aiotuista avustuksista. 6. Liitteet kpl 4

5 Asiaa *) hoitaa Paikka ja aika nimi osoite puhelin Allekirjoitus (nimenkirjoitusoikeus) * Jos eri kuin etusivulla 5

6 KERAVAN KAUPUNKI Vapaa-aikavirasto Nuorisopalvelut KOHDEAVUSTUSSÄÄNTÖ 1. Avustettava toiminta Avustusperiaatteet 2. Avustusmuodot 2.1. Vuosiavustukset, 2.2. Kohdeavustukset, Avustuksia myönnettäessä erityistä painoarvoa annetaan toiminnan ennaltaehkäisevälle luonteelle. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon yhdistyksen/järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten määrä, toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Avustuksia myönnetään erityisesti sellaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka edistävät järjestöjen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa, ja joiden kautta toiminnan piiriin tulee uusia keravalaisia. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti järjestön ennalta suunniteltuun, toimintasuunnitelman mukaiseen tarkoitukseen. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä sellaiselle toimijalle, jolta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan, jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa eikä avustusta myönnetä yhdistyksen tai järjestön hallinnollisiin kuluihin. Nuorisotiloja luovutettaessa niistä ei peritä maksua niiltä keravalaisilta nuorisoyhdistyksiltä ja -ryhmiltä, joiden jäsenistöstä 2/3 osaa on alle 29 -vuotiaita. Tämä tila-avustus huomioidaan muita mahdollisia avustuksia harkittaessa. Paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustusmuotoja ovat joita myönnetään vain erityisen harkinnan mukaan. Harkinnassa huomioidaan kaupunginhallituksen tekemät periaatteet ja painotukset. Vuosiavustukset ovat haettavina kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä, ja niiden myöntämisestä päättää lautakunta. joiden myöntämisessä otetaan huomioon kaupungin alueella tehtävän nuorisotoiminnan erityistarpeet. Kohdeavustuksista päättää nuorisosihteeri vapaaaikalautakunnan hyväksymän kohdeavustussäännön pohjalta. 6

7 Kohdeavustuksia myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: a) Palkkausavustus, jota myönnetään pää- ja sivutoimisten toimihenkilöiden sekä tuntipalkkaisten kerho-ohjaajien palkkaukseen. Yhdistys voi käyttää avustuksella palkattua ohjaajaa vain varsinaiseen nuorisotoimintaan. b) Toimitila-avustus, jota myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Yhdistyksen omistaman toimitilan avustamisessa tulee ottaa huomioon, missä määrin huoneistoa käytetään nuorisotoimintaan. c) Koulutusavustus, jota myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten. d) Leiritoiminta-avustus, jota myönnetään nuorisoyhdistyksen järjestämän leiritoiminnan tukemiseen. Avustus myönnetään tarveharkinnan ja leirivuorokausien perusteella. Samalla perusteella voidaan myöntää avustusta osallistumisesta piiri- ja keskusjärjestöjen leireille. e) Avustus kansainväliseen toimintaan, jota myönnetään 1) ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, 2) yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen, 3) piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, 4) muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, 5) kansainvälisen kattojärjestön toimesta järjestettävään tilaisuuteen osallistumiseen, f) Starttiraha, jota myönnetään uudelle toimintaryhmälle erityisiin toiminnan käynnistymistä edistäviin tarkoituksiin ja g) Projektiavustus, jota myönnetään kertaluonteisena esim. jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun, nuorisotutkimuksen suorittamiseen. 7

8 3. Avustettavat 3.1. Paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotoiminta Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan 1. valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallista jäsenyhdistystä, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita. 2. muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. 4. Avustusten hakumenettely 3.2. Muiden nuorisoyhdistysten toiminta Edellytys muiden nuorisoyhdistysten toiminnan avustamiselle on, että avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita Muu nuorten itsensä järjestämä nuorisotoiminta Muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29- vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät. Nuorten toimintaryhmän tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti. Kohdeavustusta haetaan ainoastaan tarkoitukseen varatulla lomakkeella asianmukaisine allekirjoituksineen. Lomakkeita saa nuorisopalveluista ja ne löytyvät nuorisopalveluiden internet-sivuilta. Hakemuslomakkeeseen liitetään aina tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa ja aina nimenkirjoittajien sekä sääntöjen muuttuessa tulee hakemukseen liittää kokouspöytäkirja, josta ilmenee vastuuhenkilöt sekä yhdistysrekisteriote. Kohdeavustusta voi hakea ympärivuotisesti, hakemukset osoitetaan nuorisopalveluille, os. Asemantie 4. 8

9 5. Avustusten maksaminen 6. Avustuksen käytön valvonta Myönnetyistä kohdeavustuksista osa voidaan maksaa ennakkoon ja loput hyväksyttävää tilitystä vastaan. Avustukset maksetaan niiden saatua lainvoiman, ellei päätöksessä ole erillistä mainintaa siitä, että avustukset voidaan maksaa ennen niiden lainvoimaiseksi tuloa. Avustusta saaneilta yhdistyksiltä edellytetään yhteisön tilintarkastajien allekirjoittama tilityslomake avustuksen käytöstä tai oikeaksi todistetut tositejäljennökset, jotka arkistoidaan. Vuosiavustusta saaneiden tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjat. Rekisteröimättömien yhdistysten ja nuorten toimintaryhmien vastuuhenkilöt myönnettyjen avustusten käytön ja tiliselvitysten suhteen ovat hakemusten allekirjoittajat, joiden tulee olla kaksi täysi-ikäistä, toiminnasta vastaavaa henkilöä. Mikäli avustusta ei käytetä avustuspäätöksen mukaiseen toimintaan, tai hakemus on ollut ylisuuri kustannuksiin nähden, voidaan avustus periä takaisin joko osittain tai kokonaan. Nuorisolautakunta

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja,

Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja, Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja, onnea pestiisi! Tässä muutama perusasia, joilla on tarkoitus tukea toimintasi aloittamista lippukunnassasi. Kaikissa mieltäsi askarruttavissa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Huom! Kerhon tulee olla avoin kaikille Metropolian opiskelijoille.

Huom! Kerhon tulee olla avoin kaikille Metropolian opiskelijoille. 1 Näin perustat kerhon Kokoa yhteen vähintään viisi Metropolian opiskelijaa sinä mukaan lukien Ota yhteyttä METKAan ja sovi perustamiskokouksen ajankohta Mainosta perustamiskokousta ja myös METKA mainostaa

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot