REA 105 Valokaarireleyksikkö Asennus- ja käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REA 105 Valokaarireleyksikkö Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Station Automation & Protection 1MRS MUM Julkaistu: Muutettu: Versio: B Tark.: Hyv.: Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. REA 105 ABB Network Partner

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Ominaisuudet Turvallisuus Lohkokaavio Toimintaselostus Valon indikointi Laukaisuaste Porttien IN1 ja OUT1 toiminta Portin IN2 toiminta Katkaisijavikasuojaus Itsevalvonta-aste (IRF) Etupaneeli LEDien ja kytkimien toiminta Liitännät Käyttöönotto Alayksikön asetukset Valokaarisuojauksen järjestelmätason testaus Valosignaalin vertailutason asettelu Mitta- ja asennuspiirustukset Tekniset tiedot Tilaustiedot Alayksikkö Valmiit sensorikuidut Sensorikuidun valmistustarvikkeet Liitäntäkaapelit Viitetiedot Hakemisto MRS MUM

3 1 Yleistä REA 105 on REA 101:n alayksikkö, jonka tehtävänä on indikoida valoa ja tehdä siitä laukaisu, jos REA 101 antaa ylivirtatiedon samanaikaisesti tai REA 101:n antaessa laukaisukäskyn. Alayksikköä käyttämällä saadaan selektiivisempi järjestelmä jakamalla suojattava kohde pienempiin suojausalueisiin sekä laajennettua valokaarisuojausaluetta. 1.1 Ominaisuudet Valokaaren indikointiin sensorikuitu, joka voi olla silmukka tai säteittäinen. 2 puolijohteilla toteutettua nopeaa laukaisukelpoista lähtöä Hälytysrele, joka aktivoituu sensorikuidun näkemästä valosta. 3 RJ45-porttia alayksiköiden ja REA 101 ketjutusta varten. Katkaisijavikasuoja. Viivästetty valotieto REA 101:lle, joka ohjaa ylemmän katkaisijan auki. Itsevalvontayksikkö (IRF), jolla valvotaan käyttöjännitteitä ja sensorikuitusilmukkaa. 3 1MRS MUM

4 2 Turvallisuus Noudata relettä käsiteltäessä kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Releen lähtöliittimissä saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka releen syöttöjännite on katkaistu. Releen runko on maadoitettava luotettavasti. Noudata sensorikuitujen käsittelyssä kuidunvalmistajan ohjeita. Laitteen kotelon saa avata vain valtuutettu huoltomies. Kytkinasettelut ja kytkentämuutokset on aina tehtävä releen ollessa jännitteettömänä. Jännitteellisenä suoritetut muutokset kytkennöissä ja asetteluissa saattavat aiheuttaa virhetoimintoja. 4 1MRS MUM

5 3 Lohkokaavio HSO2 HSO1 X IN sensor 1 OUT SG1/ 4 SG1/ 3 Valoilmaisin ja testaus SG1/ 8 light SG1/ 7 SG1/ 6 Katkaisijan vikasuoja SG1/ 1 SG1/ 5 & PORT IN 1 PORT OUT 1 X1 X2 Kaapeliliityntäaste SG1/ 2 trip I> Power PORT IN 2 X3 Kaapeliliityntäaste I> trip Kuva 3-1. REA 105 lohkokaavio. loh5a 5 1MRS MUM

6 4 Toimintaselostus 4.1 Valon indikointi Sensorikuitu otetaan käyttöön kytkimellä SG1/4. Sensorikuidun sieppaama valo vahvistetaan ja vertaillaan joko automaattiseen tai manuaaliseen vertailutasoon. Jos vertailutaso ylittyy, aktivoituu valotieto ja sensorikuitukohtainen hälytysrele (Light) aktivoituu noin 0,5 sekunniksi. Laukaisutilanteessa keskusyksikkö REA 101, tai REA 105 itse, antaa laukaisusta tiedon ja hälytysrele lukittuu aktiviiseen tilaan. Jos laukaisua ei tule, hälytysrele palautuu. Valinta automaattisen tai manuaalisen vertailutason käytöstä tehdään kytkimellä SG1/3. Laite muodostaa itse automaattisen vertailutason sensorikuidun mittaaman taustavalon intensiteetin mukaan. Manuaalisesti vertailutaso asetellaan etupaneelissa olevalla potentiometrillä (Light Ref. Level Adj.). Sensorikuidun valvonta on toteutettu lähettämällä kuituun testipulssi tietyin väliajoin. Jos testipulssia ei vastaanoteta silmukan toisessa päässä tiettyyn aikaan mennessä, aktivoituu sensorivika-led (Fault) ja IRF-LED. Sensorikuitujen valvonta voidaan poistaa kytkimellä (SG1/8) mahdollistaen säteittäisen eli päättyvän kuidun käytön. Kun ohjelmointikytkin SG1/5 (Light to Port IN1) on OFF-asennossa, valotietoa ei lähetetä porttiin IN1 (REA 101:lle). Ainoastaan REA 105 suorittaa laukaisun, jos REA 101 lähettää samanaikaisesti ylivirtatiedon. Kun ohjelmointikytkin SG1/5 (Light to Port IN1) on ON-asennossa, valotieto lähetetään porttiin IN1 (REA 101:lle). Sekä REA 105 että REA 101 suorittavat laukaisun, jos ylivirtatieto on aktiivinen. Viivästetty laukaisu, ks. kappale Katkaisijavikasuojaus. REA 105 ei lähetä valotietoa lähtöporttiin IN Laukaisuaste Laukaisuasteessa on kaksi nopeaa galvaanisesti erotettua IGBT-puolijohdelähtöä HSO1 ja HSO2. Lähtöjä voidaan käyttää tasa- ja vaihtosähköpiireissä. Lähtöjen ohjaussignaali aktivoituu, jos yksikköön kytketty sensorisilmukka havaitsee valokaaren ja keskusyksikkö REA 101 lähettää ylivirtatiedon ja jos käyttöjännitevikasignaali ei ole aktivoitunut. Keskusyksikkö REA 101:n tehdessä laukaisun, se antaa aina laukaisukäskyn kaikille siihen kytketyille REA 105-alayksiköille. Laukaisun tullessa lähdöt jäävät aktiivisiksi ja ne kuitataan keskusyksikön Reset-painikkeella tai RESET-tulosignaalilla. 4.3 Porttien IN1 ja OUT1 toiminta Portit IN1 ja OUT1 on kytketty rinnan. Keskusyksikkö REA 101:stä tuleva liitäntäkaapeli kytketään porttiin IN1 ja portista OUT1 lähtee liitäntäkaapeli seuraavalle alayksikölle. Alayksiköitä voidaan ketjuttaa peräkkäin maksimissaan viisi kappaletta. 6 1MRS MUM

7 Ketjun viimeisessä alayksikössä on kytkettävä päätevastukset käyttöön kytkimellä SG1/ 1. Tällöin REA 101 pystyy valvomaan liitäntäkaapelin kuntoa. Jos päätevastukset ovat kytkemättä, keskusyksikössä REA 101 aktivoituu vikaa indikoivat Port A/B Fault-LED, IRF-LED ja IRF-rele palautuu. Alayksikkö REA 105 ei tarvitse erillistä apujännitesyöttöä, vaan apujännite syötetään liitäntäkaapelia pitkin keskusyksiköstä REA Portin IN2 toiminta Porttia IN2 käytetään, kun kahden REA 101:n portit halutaan liittää yhteen esimerkiksi ylivirtatilannetiedon ketjuttamisen vuoksi. (Ks. sovellusesimerkki 6, alayksikkö S3 REA 101:n käyttöohjeessa 1MRS MUM). Porttien tulee tällöin olla päättyviä, eli porteille IN1 ja IN2 ohjelmoidaan päätevastukset käyttöön kytkimillä SG1/1 ja 2. Portit IN1 ja IN2 on galvaanisesti erotettu muusta laitteesta, koska alayksiköiden välillä olevat mahdolliset potentiaalierot voisivat aiheuttaa muuten ongelmia. 4.5 Katkaisijavikasuojaus Katkaisijavikasuojaus on toteutettu viivästämällä valotietoa, joka välitetään porttiin IN1. Katkaisijavikasuojaus valitaan käyttöön kytkimellä SG1/6. Kun katkaisijavikasuojaus on käytössä, pitää kytkimen SG1/5 olla asetettu OFF-asentoon. Viiveaika, 100 ms tai 150 ms, valitaan kytkimellä SG1/7. Valittu viiveaika alkaa, kun REA 105 laukaisee. Jos ylivirtatieto on aktiivinen asetellun viiveajan kuluttua, REA 105 välittää valotiedon porttiin IN1 ja REA101 tekee viivästetyn laukaisun. Jos ylivirtatieto häviää viiveajan kuluessa, REA 105 ei välitä valotietoa eikä REA 101 tee viivästettyä laukaisua. 4.6 Itsevalvonta-aste (IRF) Itsevalvonta-aste tarkkailee edellä mainittujen lisäksi laitteen käyttöjännitteitä. Itsevalvonta-aste estää laitteen toiminnot, jos se havaitsee vian käyttöjännitteissä. Kun REA 105:n IRF-LED aktivoituu, alkaa REA 101:ssa porttivika-led (Port A/B Fault) vilkkua sekä IRF-LED aktivoituu ja IRF-rele palautuu. 7 1MRS MUM

8 4.7 Etupaneeli X1 Port IN1 X2 Port OUT1 X3 Port IN2 10 ~ + ~ ~ + ~ - X HSO1 HSO2 Light SG1 1 = Terminator 1 ON/OFF 2 = Terminator 2 ON/OFF 3 = Automatic light ref level ON/OFF 4 = Sensor ON/OFF 5 = Light to port IN1 ON/OFF 6 = Delayed light to port IN1 ON/OFF 7 = Delay ON = 150 ms, OFF = 100 ms 8 = Sensor supervision deactivation ON/OFF ABB Network Partner REA 105 ARC PROTECTION 1MRS AA Ser. No 5 2 Light ref. level adj. ON MAX SG1 MIN OFF Light Fault Sensor OUT IN TRIP IRF Uaux paneli5 Kuva 4-1 REA 105:n etupaneeli. 4.8 LEDien ja kytkimien toiminta LEDit aktiivisina: Uaux Light TRIP IRF Fault + IRF REA 105:n teholähde on kytketty REA 105:n sensorikuitu on havainnut valoa REA 105 on tehnyt laukaisun REA 105:n itsevalvonta on havainnut vian. (REA 101:ssä porttivika-led vilkkuu (Port A/B Fault), IRF-LED on aktiivinen ja IRF-rele on palautunut.) Vika REA 105:n sensorikuidussa, joka on poikki (sensorikuitu saattaa edelleen havaita valoa IN-liittimen ja katkospaikan välillä). Lähetin/vastaanotin on rikki. 8 1MRS MUM

9 Light Ref. Level Adj.: Potentiometri manuaalisen taustavalon kompensointiin Potentiometri käytössä, jos kytkin SG1/3 on OFF-asennossa Potentiometri ei ole käytössä, jos kytkin SG1/3 on ON-asennossa Kytkinryhmä SG1: 1. Kytkin IN1 (Terminator IN1 ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: Portin IN1 päätevastukset on kytkettynä. 2. Kytkin IN2 (Terminator IN2 ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: Portin IN2 päätevastukset on kytkettynä. 3. Kytkin 3 (Automatic light ref. level ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: Taustavalon automaattinen kompensointi on valittu. (Light Ref. Level Adj. -potentiometri ei käytössä.) Kytkin OFF-asennossa: Taustavalon manuaalinen kompensointi on valittu. (Light Ref. Level Adj. -potentiometri on käytössä.) 4. Kytkin 4 (Sensor ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: Sensorikuitu on käytössä valokaaren havaitsemiseen. 5. Kytkin 5 (Light to Port IN1 ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: REA 105:n havaitsemasta valosta lähetetään valotieto porttiin IN1 kytketylle REA 101:lle. (REA 101:n tehdessä laukaisun, myös siihen kytketyt alayksiköt REA 105 tekevät laukaisun.) Kytkin OFF-asennossa: Yllämainittua tietoa ei välitetä porttiin IN1. 6. Kytkin 6 (Delayed Light to Port IN1 ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: Katkaisijavikatoiminto käytössä. Kun REA 105 havaitsee valon ja saa samanaikaisesti ylivirtatiedon, se laukaisee. Jos kytkimellä SG1/7 valitun viiveen jälkeen ylivirtatieto on edelleen aktiivinen, se lähettää valotiedon porttiin IN1 kytketylle REA 101:lle. Viiveen laskenta aloitetaan REA 105:n laukaisusta. Kytkin OFF-asennossa: Yllämainittua tietoa ei välitetä porttiin IN1. 7. Kytkin 7 (Delay) Kytkimellä on merkitystä vain, jos SG1/6 = ON Kytkin ON-asennossa: Viive = 150 ms Kytkin OFF-asennossa: Viive = 100 ms 8. Kytkin 8 (Sensor supervision deactivation ON/OFF) Kytkin ON-asennossa: Sensorikuidun kunnonvalvonta ei käytössä eli voidaan käyttää säteittäistä kuitua. Kytkin OFF-asennossa: Sensorikuidun kunnonvalvonta on käytössä. 9 1MRS MUM

10 5 Liitännät Keskus- ja alayksiköiden liityntäportit: X1 X2 X3 Port IN1 Port OUT1 Port IN2 Liitin X4: 1 Light common Sensorin hälytysrele 2 Light /NC Sensorin hälytysrele 3 Light /NO Sensorin hälytysrele 4 Ei käytössä 5 Ei käytössä 6 HSO2 -(~) laukaisukykyinen nopea puolijohdelähtö 2 7 HSO2 +(~) laukaisukykyinen nopea puolijohdelähtö 2 8 Ei käytössä 9 HSO1 -(~) laukaisukykyinen nopea puolijohdelähtö 1 10 HSO1 +(~) laukaisukykyinen nopea puolijohdelähtö 1 Sensorikuidun liittimet: Sensor Sensor OUT IN 10 1MRS MUM

11 6 Käyttöönotto 6.1 Alayksikön asetukset Käyttöönoton yhteydessä on tehtävä seuraavat kytkinasettelut: Kytkinasettelut tehdään aina alayksikön ollessa jännitteetön. 1. Kytkinryhmä SG1 Kytkinryhmän tehdasasettelu: SG1: Tehdään sovelluskohtainen kytkinasettelu. Katso jaksot LEDien ja kytkimien toiminta ja REA 101:n käyttöohjeen 1MRS MUM Sovellusesimerkkejä. On tarkistettava, että kunkin alayksikköketjun viimeisimmän alayksikön päätevastus on kytketty kytkimellä SG1/1 ON-asentoon. Eräissä sovelluksissa myös kytkin SG1/ 2 on ON-asennossa. 2. Light Ref. Level Adj. -potentiometri Potentiometrin tehdasasetteluna on keskiasento. Potentiometrin asettelua ei tarvitse muuttaa, jos kytkimellä SG1/3 on valittu automaattinen taustavalon kompensointi. 6.2 Valokaarisuojauksen järjestelmätason testaus Valokaarisuojaus testataan aina kokonaisuutena seuraavien ohjeiden mukaisesti: 1. Tarkasta virranmittaus ensiö- tai toisiomittauksella. Kun virtaraja ylittyy, tulee k.o. REA101:ssä I> Start- LEDin aktivoitua. Tarkastus tehdään sovelluksen jokaiselle REA 101-releelle. 2. Tarkasta, että ylivirtatieto kulkee koko järjestelmän alueella sovelluksen mukaan. Tarkastus tapahtuu kääntämällä Trip Condition- avainkytkin asentoon Light. 3. Tarkasta, että sovelluksessa määritellyissä REA 101:ssä on I> Start- LED aktiivisena. 4. Tarkastuksen jälkeen käännetään Trip Condition- avainkytkin asentoon I> & Light. Tarkastus tehdään sovelluksen jokaiselle REA 101:lle. 6.3 Valosignaalin vertailutason asettelu. 1. Järjestä tilaan normaaleja työskentelyolosuhteita vastaava valaistus. 2. Käännä Light Ref. Level Adj. -potentiometriä kunnes Light-LED syttyy (tai sammuu, jos se palaa säätöä aloitettaessa). 3. Käännä potentiometriä yksi asteikkoviivojen väli oikealle. 4. Jos Light-LED ei syty, vaikka potentiometri on Min.-asennossa, voidaan potentiometri jättää siihen tai käännetään yksi asteikkoviivan väli oikealle halutun herkkyystason mukaan. 5. Käännä yhden REA 101-releen Trip Condition-avainkytkin asentoon Light. 11 1MRS MUM

12 6. Anna yhteen sensorikuituun kerrallaan valoa, esim. salamavalolla, ja tarkasta, että oikeat katkaisijat ohjautuvat. 7. Kun kaikki sensorikuidut on testattu, käännä Trip Condition-avainkytkin/avainkytkimet sovelluksen määrittelemään asentoon. HUOM!Trip Condition-avainkytkin on käännettävä aina ääriasentoonsa. 12 1MRS MUM

13 7 Mitta- ja asennuspiirustukset ø REA 105 Mittapiirros 49.6 Kuva 7-1. REA 105 mittapiirros ass103 Kiinnitystapa 1.Taustassa M4 kierrereikä, kiinnitys M4 koneruuvilla.. Kiinnitystapa 2. Taustassa 4,2 mm reikä, kiinnitys M4 koneruuvilla ja mutterilla Kuva 7-2. Asennustavat. 13 1MRS MUM

14 8 Tekniset tiedot Hälytyskoskettimet (Light): Nimellisjännite Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s arvo Katkaisukyky tasavirralla, kun kuomituksen aikavakio L/R 40 ms ohjausjänniteillä 48/110/220 V dc Lähdöt Laukaisukoskettimet HSO1 ja HSO2: Nimellisjännite Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s arvo Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjänniteillä 48/110/220 V dc Tehonkulutus (käyttöjännite REA 101:n portista): Tehonkulutus lepotila/maksimi Huom.! REA 101:n yhdessä portissa saa olla ketjutettuna enintään 5 REA10_ alayksikköä Sensorikuitu: Maksimipituus ilman jatkoja tai yhdellä jatkolla Maksimipituus kahdella jatkolla Maksimipituus kolmella jatkolla Käyttölämpötila-alue Pienin sallittu taivutussäde Liitäntäkaapeli: Maksimipituus Kokonaistoiminta-aika: HSO1 ja HSO2 Ympäristötestit: Toimintalämpötila-alue Kuljetus- ja varastointilämpötila Varastointilämpötilatesti Kosteustesti, vaihteleva lämpö Toiminta ylälämpötilassa Toiminta alalämpötilassa Kotelointi: 250 V ac/dc 5 A 10 A 8 A 1 A/0,25 A/0,15 A 250 V ac/dc 1,0 A 30 A 15 A 5 A/3 A/1 A n. 2,7 W / n. 3,7 W 60 m 50 m 40 m C 50 mm 50 m <2,5 ms C C IEC mukaan IEC mukaan (BS 2011: Part 2.1 Db) Rh >95%, t = C IEC mukaan (BS 2011: Part 2.1 B) IEC mukaan (BS 2011: Part 2.1 A) Kotelon suojausluokka IEC 529 mukaan: IP 20 Paino: n. 1,1 kg 14 1MRS MUM

15 Eristyskokeet: Eristysjännitelujuus IEC mukaan Impulssijännitetesti IEC mukaan Eristysvastus IEC mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus: 2 kv, 50 Hz, 1 min 5 kv, 1,2/50 µs, 0,5 J >100 MΩ, 500 Vdc 1 MHz:n pursketesti IEC mukaan, luokka III: - yhteismuotoinen 2,5 kv - eromuotoinen 1,0 kv Sähköstaattinen purkaus IEC mukaan, luokka III: - kontaktipurkaus 6 kv - kipinäpurkaus 8 kv Radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto IEC mukaan: - taajuus (f) MHz - kentänvoimakkuus (E) 10 V/m (rms) Radiotaajuinen häiriökoe (johtuvana syötetyn radiotaajuisen häiriön sieto, yhteismuotoinen) IEC mukaan: 10 V, 150 khz - 80 MHz Nopea transienttihäiriötesti IEC ja IEC mukaan: 4 kv Syöksyaaltohäiriötesti IEC mukaan: Laukaisulähdöt: - yhteismuotoinen 4 kv - eromuotoinen 2 kv Hälytyskoskettimet: - yhteismuotoinen 2 kv - eromuotoinen 1 kv Sähkömagneettiset häiriöpäästöt EN mukaan, luokka A: - säteilevät häiriöpäästöt EN CE -hyväksyntä: Täyttää EMC-direktiivin 89/336/EEC ja LV-direktiivin 73/23/EEC vaatimukset. Mekaaniset kokeet: Tärinätesti IEC mukaan Luokka 1 Isku- ja jyskytystesti IEC mukaan Luokka MRS MUM

16 9 Tilaustiedot 9.1 Alayksikkö Alayksikkö REA 105 1MRS AA 9.2 Valmiit sensorikuidut Pituus Tilausnumero 5 m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS ST jatkoadapteri SYJ-ZBC 1A2 9.3 Sensorikuidun valmistustarvikkeet Sensorikuitu 100 m Sensorikuitu 300 m Sensorikuitu 500 m ST-liitin ST-työkalusarja 1MSC MSC MSC SYJ-ZBC 1A1 1MSC Liitäntäkaapelit 5 m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS m ± 3% 1MRS MRS MUM

17 10 Viitetiedot REA 10_Tekninen esite REA 101 Käyttäjän käsikirja REA 103 1MRS MBG 1MRS MUM 1MRS MUM 17 1MRS MUM

18 11 Hakemisto A Alayksikkö 11, 16 Asennustavat 13 avainkytkin 12 C CE 15 E Eristyskokeet 15 Etupaneeli 8 F Fault + IRF 8 H Hälytyskoskettimet 14 hälytysrele 6 I IRF 6, 8 IRF-LED 7 IRF-rele 7 Itsevalvonta 3, 7 J jatkoadapteri 16 K Käyttöönotto 11 Keskus- ja alayksiköiden liityntäportit 10 Kotelointi 14 kytkinasettelut 11 Kytkinryhmä SG1 9, 11 L Laukaisukoskettimet HSO1 ja HSO2 14 Ledien ja kytkimien toiminta 8 Light 1 8 Light 2 8 Light Ref. Level Adj. 6, 8 Light Ref. Level Adj. -potentiometri 11 Light-LED 11 Liitäntäkaapeli 14 Liitin X1 10 Liitännät 10 Lohkokaavio 5 M Mekaaniset mitat 15 O 18 1MRS MUM

19 Ominaisuudet 3 P päätevastukset 7 Port A/B Fault 7 Port A/B Fault-LED 7 Porttien IN ja OUT toiminta 6 R RJ45 3 S Sähkömagneettinen 15 Sensorikuitu 1, 4, 6, 14, 16 sensorivika 6 T taustavalon intensiteetti 6 Tehonkulutus 14 Tekniset tiedot 14 testipulssi 6 Tilaustiedot 16 Toimintaselostus 6 Turvallisuus 4 U Uaux 8 V valaistus 11 Valokaarisuojaus 11 Valon indikointi 6 vertailutaso 6, 11 Y Yleistä 3 Ympäristötestit MRS MUM

20 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt PL VAASA Puh Fax www:

REA 105 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 105 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 105 1MRS 750977 Julkaistu: 28.02.2003 Versio: C/19.02.2003 Tarkistettu: P.L. 26.02.2003 Hyväksytty: M. Ö. REA 105 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo:

Lisätiedot

REA 103 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 103 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: B/25.02.2003 Tarkistettu: P.L./26.02.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. REA 103 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

REA 107 Vaalokaarireleyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 107 Vaalokaarireleyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 107 REA107 1MRS 755085 Julkaistu: 03.03.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 03.03.2003 Hyväksytty: M.Ö. REA 107 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Yleistä...4

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 105. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 105. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 105 1MRS750977-MUM Julkaistu: 28.02.2003 Versio: D/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 105 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

REK 510 Roottoripiirin maasulkusuojauksen syöttölaite. Käyttöohje

REK 510 Roottoripiirin maasulkusuojauksen syöttölaite. Käyttöohje REK 510 Käyttöohje Julkaistu: 10.6.2003 Versio: C/03.09.2007 REK 510 Varaamme oikeiden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Sisällys 1. Sovellus...4 2. Toimintaperiaate ja liitännät...5 3. Tekniset

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base

turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e Peiliversio, etäisyys 0,5-8 m Valvontakorkeudet 500-800-900-1200 mm Toiminta

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM23 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Luokka 2 (kvarh) EN62053-23 mukaan Tarkkuus ±0.5 lukemasta (virta/jännite) Energiamittari

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Multi Tech rcell, HSPA+ reititin MTCBA H5 EN2 EU

Multi Tech rcell, HSPA+ reititin MTCBA H5 EN2 EU Multi Tech rcell, HSPA+ reititin MTCBA H5 EN2 EU Asennusohje Ver 1.0 Päiväys: 1.5.2013 Viimeisin versio tästä dokumentista löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/multitech/mtcba H5 EN2 EU_asennusohje.pdf

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Turvarele MSR42. Tekniset tiedot. Kuvaus. Ominaisuudet. LED Indikoinnit(perusasetukset) MSR42 monitoiminen turvarele toimii GuardShield Micro 400

Turvarele MSR42. Tekniset tiedot. Kuvaus. Ominaisuudet. LED Indikoinnit(perusasetukset) MSR42 monitoiminen turvarele toimii GuardShield Micro 400 Turvarele MSR42 Tekniset tiedot Standardit EN954-1, IEC/EN60204,IEC61496-1 Turvaluokka Luokka 4 EN954-1 mukaisesti (ISO13849-1), SIL3 (EN IEC62061); PLe (ISO 13849) Toiminnallinen turvallisuus PFHd:< 9.00

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Valokaarivartija TVOC. Tekninen esite TVOC1FI07_08

Valokaarivartija TVOC. Tekninen esite TVOC1FI07_08 TVOC Tekninen esite TVOC1FI07_08 ABB_TVOC_fi.indb 1 9/3/07 11:24:28 AM Järjestelmän osat TVOC:n kahta osaa käytetään seuraavasti: Hyväksynnät 1. antureineen Toimii yksin. F11 A1 Q1 2. Virranmittausyksikkö

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

1 RT 200/MT/MF MONITOIMIAIKARELE 1/6 1RT200MT /1 Useampikielisen ohjeen kohdat F1 F14

1 RT 200/MT/MF MONITOIMIAIKARELE 1/6 1RT200MT /1 Useampikielisen ohjeen kohdat F1 F14 F 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 1 RT 200/MT/MF MONITOIMIAIKARELE 1/6 1RT200MT 0 0505/1 Useampikielisen ohjeen kohdat F1 F14 Vetohidastettu toiminta: Jännitteen U kytkeytyessä päälle rele vetää asetetun

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite LRQ24A-SR Jännitesäätöinen toimilaite 2- ja 3 -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 4 Nm Nimellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: jännitesäätöinen DC 0-10 V oiminta-alue: DC 2-10 V

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte 851 DESIGO RXC Huoltopääte RXT20.1 Kannettava huoltopääte, jossa on kiinteästi asennettu liitäntäkaapeli Säätimen ja huoneyksikön tilan näyttö DESIGO RXC -säätimien huoltopainikkeen (service pin) kaukokäyttö

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

valvontayksikkö SG-BWS-T4-MT

valvontayksikkö SG-BWS-T4-MT Turva Optiset turvalaitteet Tarvikkeet valvontayksikkö SG-BWS-T4-MT 1-4 :lle turvavalokennolle ja 1-2 turvavaloverholle Muting-toiminnot, single / double muting 2 NO turvareleulostulot www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää

Lisätiedot

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RCL03 JA 04 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Antenni Antenni CH1 CH2 Kuva 1. RCL03 Impulssi ON/OFF Pakko-ohjaus Kuva 2. RCL04 Painike

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-OSSD1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

Valvontajärjestemä FICO-2

Valvontajärjestemä FICO-2 Valvontajärjestelmä FICO-2 Valvontajärjestemä FICO-2 Valvontajärjestelmä FICO-2 on tarkoitettu moottoroitujen palopeltien valvontaan ja testaukseen. Järjestelmä voi ohjata yhtä tai kahta palopeltiä sekä

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft TURVAOHJAIMET

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft TURVAOHJAIMET Verkkodatalehti FX3-MOC000000 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Moduuli Konfiguraatiotapa Mekaaniset tiedot Mitat (l x k x s) Paino Luokitukset

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Tärkeimmät tiedot: Nimellisjännite: 2- tai 3-piste 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz suhteellinen: V AC/DC; Momentti: 5, 10 ja Nm Kääntökulma

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot