TUTKIMUSTIIVISTELMIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSTIIVISTELMIÄ"

Transkriptio

1 TUTKIMUSTIIVISTELMIÄ LAATINUT PETRI VÄYRYNEN FYSIOTERAPEUTTI, ERIKOISTUNUT PODIATRIAAN TERVEYSTIETEIDEN MAISTERI PÄIVITETTY Vapaamuotoiset käännökset englanninkielisistä alkuperäistutkimuksista ovat allekirjoittaneen tekemiä. Mahdolliset kysymykset ja kommentit aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen: Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen,

2 Gait Posture Nov;30(4): Basic gait and symmetry measures for primary school-aged children and young adults whilst walking barefoot and with shoes. Kävelyn perus- ja symmetriamittaukset ala-asteikäisillä lapsilla sekä nuorilla aikuisilla käveltäessä avojaloin ja kengät jalassa. Lythgo N, Wilson C, Galea M. Rehabilitation Sciences Research Centre, University of Melbourne, Australia. This study investigated the basic spatio-temporal gait measures of 898 primary school-aged children (5-13 years) and 82 young adults (18-27 years). Participants completed 6-8 walks at preferred speed along a GAITRite walkway whilst barefoot and whilst wearing athletic shoes or runners. Outcome measures (non-normalized and normalized) were gait speed, cadence, step and stride length, support base, single and double support, stance duration, foot angle and associated symmetry measures. Non-normalized measures of speed, step and stride length, support base and foot angle increased with age whereas cadence reduced. Normalized measures remained unchanged with age in children whereas the young adults (both conditions) exhibited a 2.3% reduction in single support, a 5.1% increase in double support and a 2.6% increase in stance duration (p<0.0001). For the entire sample, shoes increased walking speed by 8 cm s(-1), step length by 5.5 cm, stride length by 11.1 cm and base of support by 0.5 cm. In contrast, foot angle and cadence reduced by 0.1 degrees and 3.9 steps min(-1) respectively. Shoes increased both double support (1.6%) and stance time (0.8%), whereas single support reduced by 0.8%. Symmetry remained unaffected by age. On average, measures of step and stride symmetry (combining both conditions) fell around 0.7 cm, whereas measures of symmetry for step and stance time, single and double support fell around 0.6%. Footwear significantly affected gait (p<0.0001). Gait may not be mature by age 13. Gait is symmetrical in healthy children and young adults but may change with pathology. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tutkimuksessa tarkasteltiin 898 ala-asteikäisen (ikä 5-13 vuotta) sekä 82 nuoren aikuisen (ikä vuotta) kävelyä GAITRite walkway-menetelmällä avojaloin sekä urheilukengillä. TULOKSET: Kengät vaikuttivat huomattavasti kävelyyn, sillä kävely ei ole täysin kypsynyt vielä 13 ikävuoteen mennessä. Kävely on terveillä lapsilla ja nuorilla aikuisilla symmetristä, mutta luonnollinen kävely voi muuttua patologisten tekijöiden seurauksena. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 2

3 Journal of Biomechanics Sep 18;42(13): The influence of footwear on foot motion during walking and running. Kenkien vaikutus jalkaterän toimintaan kävelyn ja juoksun aikana. Morio C, Lake MJ, Gueguen N, Rao G, Baly L. Oxylane Research, Department of Movement Sciences, Villeneuve d'ascq Cedex, France. There are evidences to suggest that wearing footwear constrains the natural barefoot motion during locomotion. Unlike prior studies that deduced foot motions from shoe sole displacement parameters, the aim of this study was to examine the effect of footwear motion on forefoot to rearfoot relative motion during walking and running. The use of a multi-segment foot model allowed accurate both shoe sole and foot motions (barefoot and shod) to be quantified. Two pairs of identical sandals with different midsole hardness were used. Ten healthy male subjects walked and ran in each of the shod condition. The results showed that for barefoot locomotion there was more eversion of the forefoot and it occurred faster than for shod locomotion. In this later condition, the range of eversion was reduced by 20% and the rate of eversion in late stance by 60% in comparison to the barefoot condition. The sole constrained both the torsional (eversion/inversion) and adduction range of motion of the foot. Interestingly, during the push-off phase of barefoot locomotion the rate and direction of forefoot torsion varied between individuals. However, most subjects displayed a forefoot inversion direction of motion while shod. Therefore, this experiment showed that the shoes not only restricted the natural motion of the barefoot but also appeared to impose a specific foot motion pattern on individuals during the push-off phase. These findings have implications for the matching of footwear design characteristics to individual natural foot function. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tutkitusti on todettu, että liikuttaessa kengät jalassa, muuttaa kenkien käyttö jalkojen luonnollista (avojaloin) toimintaa. TULOKSET: Tutkimus osoitti, että kengät eivät rajoita vain jalkaterien luonnollista toimintaa vaan kengillä on taipumus muuttaa myös ponnistusvaiheessa tapahtuvaa askeleen liikekaavaa. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 3

4 Journal of Orthopaedic Research Mar;27(3): Shoes influence lower limb muscle activity and may predispose the wearer to lateral ankle ligament injury. Kengät vaikuttavat alaraajan lihasaktiivisuuteen ja voivat altistaa käyttäjänsä nilkan ulkoreunan nivelsiteiden vammoille. Kerr R, Arnold GP, Drew TS, Cochrane LA, Abboud RJ. Institution of Motion Analysis & Research, Orthopaedic & Trauma Surgery, TORT Centre, Ninewells Hospital & Medical School, University of Dundee, Dundee DD1 9SY, Scotland, United Kingdom. Lateral ankle ligaments are injured by hyperinversion of the foot. Foot position is controlled by the lower limb muscles. Awareness of foot position is impaired by wearing shoes. We aimed to determine the influence of wearing shoes upon muscle activity. Sixty-two healthy subjects underwent the same measurements, barefoot and with standardized shoes in a random order. Electromyography (EMG) was recorded from the peroneus longus muscle in response to sudden and unanticipated inversion of the ipsilateral foot. Following foot inversion, the EMG signal showed an initial peak muscle contraction followed by a sustained smaller contraction. Both changes were significantly greater in shoes compared to the barefoot condition for all tested degrees of inversion. Muscle contraction following sudden inversion of the foot was significantly greater when wearing shoes. This greater muscular contraction may be an intrinsic mechanism to oppose the increased moment created by the inverted foot/shoe condition, and hence, may counter balance the increased tendency to injure the lateral ankle ligaments created by wearing shoes. (c) 2008 Orthopaedic Research Society. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Nilkan ulkoreunan nivelsiteet vaurioituvat ulospäin suuntautuvan nyrjähdyksen seurauksena. Alaraajan lihakset kontrolloivat jalkaterän asentoa. Tietoisuus jalkaterän asennosta heikkenee käytettäessä kenkiä. TULOKSET: Lihasten supistuminen äkillisen jalkaterän ulospäin kääntymisen seurauksena oli huomattavasti suurempi käytettäessä kenkiä. Tämä suurentunut lihasaktiviteetti saattaa olla eräs kehon sisäinen mekanismi, joka lisää jalkaterän ulospäin suuntautuvaa momenttia heikentäen samalla tasapainoa. Näillä muutoksilla on taipumus lisätä nilkan ulospäin suuntautuvia nyrjähdyksiä käytettäessä kenkiä. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 4

5 International Journal of Sports Medicine Jun;29(6): Barefoot-shod running differences: shoe or mass effect? Avojaloin-jalkinein juoksun erot: kengän vai painon vaikutus? Divert C, Mornieux G, Freychat P, Baly L, Mayer F, Belli A. LAMIH, Université de Valenciennes, Valenciennes, France. The higher oxygen consumption reported when shod running is compared to barefoot running has been attributed to the additional mass of the shoe. However, it has been reported that wearing shoes also modified the running pattern. The aim of this study was to distinguish the mass and shoe effects on the mechanics and energetics when shod running. Twelve trained subjects ran on a 3-D treadmill ergometer at 3.61 m. s (-1) in six conditions: barefoot, using ultra thin diving socks unloaded, loaded with 150 g, loaded with 350 g, and two shoe conditions, one weighing 150 g and another 350 g. The results show that there was a significant mass effect but no shoe effect for oxygen consumption. Stride frequency, anterior-posterior impulse, vertical stiffness, leg stiffness, and mechanical work were significantly higher in barefoot condition compared to shod. Net efficiency, which has metabolic and mechanical components, decreased in the shod condition. The mechanical modifications of running showed that the main role of the shoe was to attenuate the foot-ground impact by adding damping material. However, these changes may lead to a decrease of the storage and restitution of elastic energy capacity which could explain the lower net efficiency reported in shod running. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Kengillä juoksu lisää hapenkulutusta verrattuna avojaloin juoksemiseen. Tämän arvellaan johtuvan kenkien painosta. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kenkien käyttö muuttaa juoksun luonnollista kaavaa. TULOKSET: Mekaaninen juoksun modifointi osoitti, että kenkien merkittävin rooli oli alentaa alustasta välittyvää iskua, lisäämällä vaimennusta. Nämä muutokset saattavat kuitenkin johtaa elastisen energia kapasiteetin varastoitumisen sekä palautumisen vähenemiseen, mikä selittänee alentuneen netto tehokkuuden kengillä juostessa. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 5

6 Gait Posture Jan;27(1):51-9. Foot motion in children shoes: a comparison of barefoot walking with shod walking in conventional and flexible shoes. Jalan liikkuvuus lasten kengissä: vertailututkimus käveltäessä avojaloin sekä perinteisillä ja joustavilla kengillä. Wolf S, Simon J, Patikas D, Schuster W, Armbrust P, Döderlein L. Department of Orthopedic Surgery, University of Heidelberg, Schlierbacher Landstrasse 200a, 69118, Heidelberg, Germany. The increased prevalence for flatfoot and hallux valgus in modern societies may be the consequence of inadequate footwear in childhood. Based on the assumption that barefoot walking represents the best condition for the development of a healthy foot the objective of this study was to monitor the influence of commercial footwear on children's foot motion during walking. Furthermore, an attempt was made to reduce this influence by changing the physical properties of standard footwear. Children's barefoot motion pattern was monitored by a marker-based optical 3D-tracking method using a multi-segment foot model. In the study's first stage, barefoot walking was compared to walking with a commercial product. In the second stage it was compared to both, the pattern with the commercial product and with the shoe modified on the basis of the findings of the first stage of the study. Eighteen children (8.2+/-0.7 years old) with no foot deformity and with the same shoe size were recruited for this study. It was found that tibio-talar ROM increased in the commercial shoe (26.6 degrees ) compared to the barefoot condition (22.5 degrees, p=0.001) whereas the medial arch changes for push-off were diminished since the variation in arch length was reduced from 9.9% (barefoot) to 5.9% (shoe, p<0.001). Further, ROM in foot torsion along the long foot axis was reduced from 9.8 degrees (bare) to 4.7 degrees (shoe, p<0.001). These parameters could be improved with more flexible footwear. The present study shows that slimmer and more flexible children's shoes do not change foot motion as much as conventional shoes and therefore should be recommended not only for children in this age but for healthy children in general. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Lisääntynyt lättäjalkaisuuden sekä vaivaisenluun esiintyminen nyky-yhteiskunnassa saattaa johtua epäsopivien kenkien käytöstä lapsuudessa. Perustuen oletukselle, että avojaloin liikkuminen edustaa parasta tilaa terveiden jalkojen kehittymiselle, oli tämän tutkimuksen tarkoituksena monitoroida tavallisten kenkien vaikutusta lasten jalkojen toimintaan kävelyn aikana. TULOKSET: Tutkimus osoitti, että ohutpohjaiset ja joustavat lasten kengät eivät muuta jalkaterän luonnollista toimintaa siinä määrin mitä tavalliset kengät tekevät. Tämän vuoksi ohutpohjaisia ja joustavia kenkiä voidaan suositella kaiken ikäisille lapsille, joilla ei ole vakavia jalkaterien virheasentoja. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 6

7 Gait Posture Jan;27(1): Long distance running increases plantar pressures beneath the metatarsal heads: a barefoot walking investigation of 200 marathon runners. Kestävyysjuoksu lisää jalkapohjassa jalkapöytäluiden kärkipäihin kohdistuvaa kuormitusta: avojaloin tehty kävelytutkimus 200 maraton juoksijalle. Nagel A, Fernholz F, Kibele C, Rosenbaum D. Movement Analysis Lab., Orthopaedic Department, University Hospital of Muenster, Domagkstr 3, 48149, Muenster, Germany. BACKGROUND: The growing popularity of endurance sports activities is associated with a growing number of metatarsal stress fractures in recreational runners. Excessive foot loading has been suggested as a potential cause for these problems [Bennell, K, Matheson G, Meeuwisse W, Brukner P. Risk factors for stress fractures. Sports Med 1999;28(2):91-122]. Therefore, the question arises whether long distance running affects foot loading characteristics like ground reaction forces and peak pressure in specific areas of the foot. PURPOSE: To investigate the effects of long distance running on plantar pressure patterns before and after a marathon race. STUDY DESIGN: Repeated measurements of recreational runners before and after a marathon race. METHODS: Two hundred participants of the third Muenster marathon, 2004, were measured before and after the race with plantar pressure measurements during barefoot walking on a capacitive platform. The ratio between forefoot and toe loading was calculated to assess a suggested loading shift between these areas. RESULTS: The results of the whole group of participants revealed a significant difference in foot loading characteristics before and after the race. Post-race peak pressure and impulse values were higher in the forefoot regions and reduced under the toes. CONCLUSIONS: The increased peak pressure under the metatarsal heads after the race indicates a load shift from the toes to the metatarsal heads. This suggests an increased loading of the metatarsal bones and could explain the increased incidence of metatarsal stress fractures in long distance runners. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Ihmisten kiinnostus kestävyystyyppiseen liikuntaan on lisääntynyt. Samanaikaisesti ovat lisääntyneet myös jalkapöytäluiden rasitusmurtumat. Lisääntynyttä jalkaterien kuormitusta pidetään yhtenä syynä murtumien lisääntymiseen. Mittaukset suoritettiin avojaloin ennen ja jälkeen maratoonin. TULOKSET: Juoksun jälkeen kuormituksen painehuippu siirtyy pois varpailta, kohti jalkapöytäluiden kärkipäitä. Tämän kuormitusmuutoksen arvioidaan johtavan jalkapöytäluiden kuormituksen lisääntymiseen, mikä saattaa selittää kestävyysjuoksijoiden lisääntyneet rasitusmurtumat. SELVENNYKSENÄ AIKAISEMMISTA TUTKIMUKSISTA: Perinteisessä juoksukengässä kanta on (keskimäärin 1,5 cm) korotettuna etuosaan verrattuna. Tämä korotus pakottaa lisääntynyttä kuormitusta päkiälle. Samanaikaisesti juoksukengän kärki on irti alustalta. Tämä rakenne (kengän käynti) tarkoittaa, että kävelyn/juoksun keskitukivaiheessa varpaat ovat irti alustalta ja niiden askelta tasapainottava vaikutus heikkenee, mikä edelleen lisää päkiään kohdistuvaa kuormitusta. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 7

8 Gait Posture Jan;25(1):94-8. Influence of footwear midsole material hardness on dynamic balance control during unexpected gait termination. Kengän välipohjamateriaalin kovuuden vaikutus dynaamisen tasapainon hallintaan kävelyssä tapahtuvien odottamattomien muutosten seurauksena. Perry SD, Radtke A, Goodwin CR. Department of Kinesiology and Physical Education, Wilfrid Laurier University, 75 University Avenue West, Waterloo, Ont., Canada N2L-3C5. The purpose of this study was to determine the influence of different midsole hardnesses on dynamic balance control during unexpected gait termination. Twelve healthy young female adults were asked to walk along an 8-m walkway, looking straight ahead. During 25% of the trials, they were signaled (via an audio buzzer) to terminate gait within the next two steps. The four experimental conditions were: (1) soft (A15); (2) standard (A33); (3) hard (A50); (4) barefoot. Center of mass (COM) position relative to the lateral base of support (BOS), center of mass-center of pressure (COM-COP) difference and vertical loading rate were used to evaluate the influence of midsole material on dynamic balance control. The results were a decrease in the medial-lateral range of COM with respect to the lateral BOS, a reduction in the maximum COM-COP difference and an increase in the vertical loading rate due to the presence and hardness level of the midsole material when compared to the barefoot condition. The primary outcomes of this study have illustrated the influence of midsole hardness as an impediment to dynamic balance control during responses to gait termination. In conclusion, the present study suggests that variations in midsole material and even the presence of it, impairs the dynamic balance control system. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tarkoitus oli tutkia kenkien eri kovuisten välipohjamateriaalien vaikutusta dynaamisen tasapainon hallintaan kävelyssä tapahtuvien odottamattomien muutosten seurauksena. TULOKSET: Tutkimuksen tärkein havainto oli, että välipohjamateriaalin kovuus heikentää dynaamisen tasapainon hallintaa odottamattomissa kävelyssä tapahtuvissa muutoksissa. Tutkimuksen perusteella välipohjamateriaalin kovuuden vaihtelu tai ylipäätään välipohja heikentävät dynaamisen tasapainon hallinnan kontrollointia. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 8

9 Foot Ankle International Oct;30(10): Sensitivity mapping of the human foot: thresholds at 30 skin locations. Jalkaterän tuntoalueiden kartoittaminen: (ärsytys)kynnys 30 ihoalueelle. Hennig EM, Sterzing T. Biomechanics Laboratory, Sports and Movement Sciences, University of Duisburg-Essen, Gladbecker Str. 182, Essen, Germany. BACKGROUND: Mechanoreceptors in the skin provide sensory input for the central nervous system about foot placement and loading. This information is used by the brain to actively control or regain balance and is important to establish memory traces for subsequent movement. A sensitivity map of the human foot could help to understand the mechanisms of the foot as a sensory organ for movement adjustment and balance control. MATERIALS AND METHODS: Touch and vibration perception threshold values from 30 plantar and dorsal foot locations were determined in more than 40 women and men between 20 and 35 years. Semmes Weinstein monofilaments and a vibrotactile neurothesiometer were used for skin sensitivity threshold detection. RESULTS: Large sensitivity differences were present between the 30 different foot sites. Gender effects were not present for touch but women had better sensitivities for vibration (p < 0.01), especially on the dorsal aspect of the foot. Age, in our cohort of 20- to 35-year-olds, did not have an influence on vibration or touch sensitivity. The heel had the highest detection thresholds for touch but was very sensitive for vibration stimuli. Compared to the dorsum, the plantar foot was substantially more sensitive, especially for vibration detection. CONCLUSION: The results suggest that primarily the fast adapting plantar mechanoreceptors are important in assisting balance control during human locomotion. CLINICAL RELEVANCE: The sensitivity map of the foot will help in understanding the function of the foot as a sensory organ and could be useful in creating footwear for better balance control and for the design of comfortable shoes. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Ihon mekanoreseptorit välittävät keskushermostolle tietoa jalkaterien asennosta ja kuormittumisesta. Aivot käyttävät tätä tietoa aktiiviseen tasapainon kontrolloimiseen, lisäksi tieto on tärkeä tiettyjen liikekaavojen muistijäljen kehittymiselle. TULOKSET: Erityisesti jalkapohjassa sijaitsevat mekanoreseptorit ovat tärkeitä tasapainon kontrolloinnin avustajia ihmisen liikkuessa. Jalan tuntoaistimusalueiden tunteminen helpottaa ymmärtämään jalkaterän toimintaa sensorisena elimenä. Tieto saattaa olla avuksi kehiteltäessä kenkiä, jotka parantavat tasapainon hallintaa. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 9

10 British Journal of Sports Medicine Apr;43(4): Biomechanical variables associated with Achilles tendinopathy in runners. Biomekaaniset vaihtelut, jotka ovat yhteydessä juoksijoiden akillesjänteiden kiputiloihin. Azevedo LB, Lambert MI, Vaughan CL, O'Connor CM, Schwellnus MP. Institute of Sports and Exercise Science, University of Worcester, Worcester, UK. OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the kinetics, kinematics and muscle activity in runners with Achilles tendinopathy. DESIGN: Case-control study. SETTING: Biomechanics laboratory. PARTICIPANTS: 21 runners free from injury and 21 runners with Achilles tendinopathy performed 10 running trials with standardised running shoes. Injured runners were diagnosed clinically according to established diagnostic criteria. Uninjured runners had been injuryfree for at least 2 years. Main outcome measurements: During each trial, kinetic and lower limb kinematic data were measured using a strain gauge force plate and six infrared cameras respectively. Electromyographic (EMG) data from six muscles (tibialis anterior (TA), peroneus longus (PE), lateral gastrocnemius (LG), rectus femoris (RF), biceps femoris (BF) and gluteus medius (GM)) were measured with a telemetric EMG system. RESULTS: Knee range of motion (heel strike to midstance) was significantly lower in injured runners than in uninjured runners. Similarly, preactivation (integrated EMG (IEMG) in 100 ms before heel strike) of TA was lower for injured runners than uninjured runners. RF and GM IEMG activity 100 ms after heel strike was also lower in the injured group. However, impact forces were not different between the two groups. CONCLUSION: Altered knee kinematics and reduced muscle activity are associated with Achilles tendinopathy in runners. Rehabilitation exercises or other mechanisms (e.g. footwear) that affect kinematics and muscle activity may therefore be beneficial in the treatment of runners with Achilles tendinopathy. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tarkoituksena oli tutkia kinetiikkaa, kinematiikkaa sekä lihasaktiviteettia akillesjänteen kiputiloista kärsivillä juoksijoilla. JOHTOPÄÄTÖKSET: Heikentynyt polven kinematiikka sekä alentunut lihasvoima ovat yhteydessä juoksijoilla esiintyviin akillesjänteen kiputiloihin. Kuntoutus tai muut toimenpiteet (esimerkiksi kengät), jotka vaikuttavat kinematiikkaan sekä lihasaktiivisuuteen voivat olla hyödyllisiä hoidettaessa akillesjänteen kiputiloja. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 10

11 Foot and Ankle Surgery. 2008;14(4): Children sport shoes--a systematic review of current literature. Lasten urheilukengät systemaattinen katsaus ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Walther M, Herold D, Sinderhauf A, Morrison R. Department of Foot and Ankle Surgery, Orthopaedic Hospital Munich-Harlaching, Munich, Germany. OBJECTIVE: The child's foot is clearly distinct from the adult foot in its functional anatomy and ability to cope with pressure. This requires special considerations in the development of a children's sport shoe. METHODS: Medical and sport science databases were thoroughly searched for studies pertaining to the anatomy and biomechanics of children's feet during their development. With the data found, a list of requirements for the children's shoe was compiled. RESULTS: Small children should have a sports shoe, which is as flexible as their own foot. The small impact forces during their sports activities make extra cushioning superfluous. During school age the connective tissue gains stability. The growing amount of sports activities, much of which is performed on hard indoor surfaces, enhances the need for cushioning. At the same time there is a growing necessity for adequate mechanical stimuli to help the muscles and bones develop. The strength of the connective tissue and the flexibility of the joints reach adult levels by the age of 15. In small shoes, the displacement of proportions can lead to improper positioning of the flex zone and thereby causing harmful stress on the foot. Cushioning elements are often oversized. Considering the wide range of anatomy in the child's foot, it is advisable to produce children's shoes in different widths. CONCLUSION: The child's foot differs in anatomy and function from the adult foot. Children sport shoes should meet the child specific requirement. TUTKIMUSESTA: Lapsen jalka eroaa aikuisen jalasta sekä toiminnalliselta anatomialtaan että kyvyltään sietää painetta. Nämä seikat vaativat erityistä huomiota suunniteltaessa urheilukenkiä lapsen jaloille sopiviksi. Esimerkiksi pienten lasten tulisi käyttää urheilukenkiä, jotka ovat yhtä joustavia kuin heidän jalkansakin. Pienet, alustalta välittyvät iskut eivät tarvitse erityistä iskunvaimennusta. Kouluiässä supistuvan kudoksen stabiliteetti paranee, sillä lisääntynyt liikunta, usein kovilla alustoilla suoritettuina, vaatii lisääntynyttä iskunvaimennusta. Samanaikaisesti esiintyy kasvavaa tarvetta sopivalle mekaaniselle ärsykkeelle, mikä auttaa lihaksia ja luita kehittymään. Supistuvan kudoksen voima sekä nivelten liikkuvuus saavuttavat aikuisten tason noin 15 vuotiaana. Liian pienet kengät aiheuttavat muutoksia jalkojen toiminnassa ja voivat johtaa haitallisiin muutoksiin. Usein iskua vaimentavat elementit ovat lasten kengissä ylimitoitettuja. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 11

12 Current Opinion in Rheumatology Mar;21(2): Advances in insoles and shoes for knee osteoarthritis. Tuet ja kengät, jotka ehkäisevät polven degeneratiivista (rappeuttavaa) niveltulehdusta. Hinman RS, Bennell KL. Centre for Health, Exercise and Sports Medicine, The University of Melbourne, Victoria, Australia. PURPOSE OF REVIEW: This review highlights recent research findings, including their clinical application, for insoles and footwear in knee osteoarthritis. In particular, it examines their effect on knee load, osteoarthritis symptoms and disease progression. RECENT FINDINGS: Increased joint loading increases the risk of osteoarthritis progression, but is amenable to change. Given the prevalence of medial compartment osteoarthritis, insoles and footwear largely aim to reduce the knee adduction moment, an indicator of medial compartment load. Lateral wedged insoles can reduce this moment but do not appear to slow disease progression. Although nonexperimental and quasiexperimental studies report favourable effects of lateral wedges on symptoms, clinical trials have not been confirmatory. Medial wedged insoles show promise in relieving symptoms of lateral compartment disease. Walking in shoes increases joint load compared with walking in barefeet. Shoes with a flat or low heel and that are flexible rather than stabilizing may be optimal; however, effects of off-the-shelf shoes on osteoarthritis symptoms are unknown. Promising shoe modifications include shoes that promote foot mobility and those with variable stiffness or laterally wedged soles. SUMMARY: Insoles and footwear offer great potential, as simple, inexpensivetreatment strategies for knee osteoarthritis. Further research is needed to evaluate efficacy and to determine which patient subgroups are most responsive. TUTKIMUKSESTA: Perinteiset kengät lisäävät nivelten kuormittumista verrattuna avojaloin liikkumiseen. Esimerkiksi joustavat kengät, jotka sallivat jalan liikkeet ja joissa ei ole korkoa tai korko on hyvin matala, alentavat mahdollisesti polven degeneratiivisen niveltulehduksen aiheuttamia oireita. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 12

13 Arthritis and Rheumatism Sep;54(9): Walking barefoot decreases loading on the lower extremity joints in knee osteoarthritis. Avojaloin liikkuminen alentaa alaraajojen nivelten kuormittumista polven degeneratiivisessa niveltulehduksessa. Shakoor N, Block JA. Section of Rheumatology, Rush Medical College, Chicago, Illinois , USA. OBJECTIVE: To evaluate the effects that modern shoes have on gait and lower extremity joint loads in osteoarthritis (OA). METHODS: Gait analyses were performed on 75 subjects with knee OA while they were wearing their everyday walking shoes and while they were walking barefoot. The trials involved optoelectronic detection of external markers during ambulation over a multicomponent force plate, and were matched for speed. Comparisons were made of gait parameters and joint loading during trials in which the subjects walked while wearing shoes and while barefoot. RESULTS: Peak joint loads at the hips and knees significantly decreased during barefoot walking, with an 11.9% reduction noted in the knee adduction moment. Stride, cadence, and range of motion at the lower extremity joints also changed significantly, but these changes could not explain the reduction in the peak joint loads. CONCLUSION: Shoes may detrimentally increase loads on the lower extremity joints. Once factors responsible for the differences in loads between with-shoe and barefoot walking are better delineated, modern shoes and walking practices may need to be reevaluated with regard to their effects on the prevalence and progression of OA in our society. TUTKIMUKSESTA: Tarkoituksena oli tutkia perinteisten kenkien vaikutusta kävelyyn sekä alaraajojen nivelten kuormittumiseen degeneratiivisessa niveltulehduksessa. Lonkkien ja polvien kuormitushuiput alenivat merkitsevästi liikuttaessa avojaloin. Kengät sen sijaan näyttäisivät lisäävän haittaavasti alaraajojen nivelten kuormitusta. Tämän perusteella tulisi kenkien ja kävelyn vaikutusta arvioida uudelleen niveltulehdusten esiintymisessä sekä sairauden kehittymisessä. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 13

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab)

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Elokuvat, pelit Tutkimus Kuntoutus Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Markkerit Kamerat : -Resoluutio 4 MP -Keräystaajuus 315Hz täydellä resoluutiolla -Max kuvausetäisyys 20-30m Hipposhalli

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

MIKES, Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3. Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories

MIKES, Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3. Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories MITTATEKNIIKAN KESKUS CENTRE FOR METROLOGY AND ACCREDITATION Julkaisu J3/2000 MASS COMPARISON M3 Comparison of 1 kg and 10 kg weights between MIKES and three FINAS accredited calibration laboratories Kari

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues

Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues Guideline on Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues EMA Workshop on Biosimilars, 31 October 2014 Pekka Kurki

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285)

Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Re-use of Surplus Foundry Sand by Composting (LIFE13 ENV/FI/000285) Duration of project: 01 August 2014 30 September 2017 Total budget: 2,051.644 EU contribution: 996,070 Life 2014 infoseminaari ja työpaja

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Pelletizing trials Autum 2008

Pelletizing trials Autum 2008 Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot