TUTKIMUSTIIVISTELMIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSTIIVISTELMIÄ"

Transkriptio

1 TUTKIMUSTIIVISTELMIÄ LAATINUT PETRI VÄYRYNEN FYSIOTERAPEUTTI, ERIKOISTUNUT PODIATRIAAN TERVEYSTIETEIDEN MAISTERI PÄIVITETTY Vapaamuotoiset käännökset englanninkielisistä alkuperäistutkimuksista ovat allekirjoittaneen tekemiä. Mahdolliset kysymykset ja kommentit aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen: Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen,

2 Gait Posture Nov;30(4): Basic gait and symmetry measures for primary school-aged children and young adults whilst walking barefoot and with shoes. Kävelyn perus- ja symmetriamittaukset ala-asteikäisillä lapsilla sekä nuorilla aikuisilla käveltäessä avojaloin ja kengät jalassa. Lythgo N, Wilson C, Galea M. Rehabilitation Sciences Research Centre, University of Melbourne, Australia. This study investigated the basic spatio-temporal gait measures of 898 primary school-aged children (5-13 years) and 82 young adults (18-27 years). Participants completed 6-8 walks at preferred speed along a GAITRite walkway whilst barefoot and whilst wearing athletic shoes or runners. Outcome measures (non-normalized and normalized) were gait speed, cadence, step and stride length, support base, single and double support, stance duration, foot angle and associated symmetry measures. Non-normalized measures of speed, step and stride length, support base and foot angle increased with age whereas cadence reduced. Normalized measures remained unchanged with age in children whereas the young adults (both conditions) exhibited a 2.3% reduction in single support, a 5.1% increase in double support and a 2.6% increase in stance duration (p<0.0001). For the entire sample, shoes increased walking speed by 8 cm s(-1), step length by 5.5 cm, stride length by 11.1 cm and base of support by 0.5 cm. In contrast, foot angle and cadence reduced by 0.1 degrees and 3.9 steps min(-1) respectively. Shoes increased both double support (1.6%) and stance time (0.8%), whereas single support reduced by 0.8%. Symmetry remained unaffected by age. On average, measures of step and stride symmetry (combining both conditions) fell around 0.7 cm, whereas measures of symmetry for step and stance time, single and double support fell around 0.6%. Footwear significantly affected gait (p<0.0001). Gait may not be mature by age 13. Gait is symmetrical in healthy children and young adults but may change with pathology. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tutkimuksessa tarkasteltiin 898 ala-asteikäisen (ikä 5-13 vuotta) sekä 82 nuoren aikuisen (ikä vuotta) kävelyä GAITRite walkway-menetelmällä avojaloin sekä urheilukengillä. TULOKSET: Kengät vaikuttivat huomattavasti kävelyyn, sillä kävely ei ole täysin kypsynyt vielä 13 ikävuoteen mennessä. Kävely on terveillä lapsilla ja nuorilla aikuisilla symmetristä, mutta luonnollinen kävely voi muuttua patologisten tekijöiden seurauksena. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 2

3 Journal of Biomechanics Sep 18;42(13): The influence of footwear on foot motion during walking and running. Kenkien vaikutus jalkaterän toimintaan kävelyn ja juoksun aikana. Morio C, Lake MJ, Gueguen N, Rao G, Baly L. Oxylane Research, Department of Movement Sciences, Villeneuve d'ascq Cedex, France. There are evidences to suggest that wearing footwear constrains the natural barefoot motion during locomotion. Unlike prior studies that deduced foot motions from shoe sole displacement parameters, the aim of this study was to examine the effect of footwear motion on forefoot to rearfoot relative motion during walking and running. The use of a multi-segment foot model allowed accurate both shoe sole and foot motions (barefoot and shod) to be quantified. Two pairs of identical sandals with different midsole hardness were used. Ten healthy male subjects walked and ran in each of the shod condition. The results showed that for barefoot locomotion there was more eversion of the forefoot and it occurred faster than for shod locomotion. In this later condition, the range of eversion was reduced by 20% and the rate of eversion in late stance by 60% in comparison to the barefoot condition. The sole constrained both the torsional (eversion/inversion) and adduction range of motion of the foot. Interestingly, during the push-off phase of barefoot locomotion the rate and direction of forefoot torsion varied between individuals. However, most subjects displayed a forefoot inversion direction of motion while shod. Therefore, this experiment showed that the shoes not only restricted the natural motion of the barefoot but also appeared to impose a specific foot motion pattern on individuals during the push-off phase. These findings have implications for the matching of footwear design characteristics to individual natural foot function. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tutkitusti on todettu, että liikuttaessa kengät jalassa, muuttaa kenkien käyttö jalkojen luonnollista (avojaloin) toimintaa. TULOKSET: Tutkimus osoitti, että kengät eivät rajoita vain jalkaterien luonnollista toimintaa vaan kengillä on taipumus muuttaa myös ponnistusvaiheessa tapahtuvaa askeleen liikekaavaa. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 3

4 Journal of Orthopaedic Research Mar;27(3): Shoes influence lower limb muscle activity and may predispose the wearer to lateral ankle ligament injury. Kengät vaikuttavat alaraajan lihasaktiivisuuteen ja voivat altistaa käyttäjänsä nilkan ulkoreunan nivelsiteiden vammoille. Kerr R, Arnold GP, Drew TS, Cochrane LA, Abboud RJ. Institution of Motion Analysis & Research, Orthopaedic & Trauma Surgery, TORT Centre, Ninewells Hospital & Medical School, University of Dundee, Dundee DD1 9SY, Scotland, United Kingdom. Lateral ankle ligaments are injured by hyperinversion of the foot. Foot position is controlled by the lower limb muscles. Awareness of foot position is impaired by wearing shoes. We aimed to determine the influence of wearing shoes upon muscle activity. Sixty-two healthy subjects underwent the same measurements, barefoot and with standardized shoes in a random order. Electromyography (EMG) was recorded from the peroneus longus muscle in response to sudden and unanticipated inversion of the ipsilateral foot. Following foot inversion, the EMG signal showed an initial peak muscle contraction followed by a sustained smaller contraction. Both changes were significantly greater in shoes compared to the barefoot condition for all tested degrees of inversion. Muscle contraction following sudden inversion of the foot was significantly greater when wearing shoes. This greater muscular contraction may be an intrinsic mechanism to oppose the increased moment created by the inverted foot/shoe condition, and hence, may counter balance the increased tendency to injure the lateral ankle ligaments created by wearing shoes. (c) 2008 Orthopaedic Research Society. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Nilkan ulkoreunan nivelsiteet vaurioituvat ulospäin suuntautuvan nyrjähdyksen seurauksena. Alaraajan lihakset kontrolloivat jalkaterän asentoa. Tietoisuus jalkaterän asennosta heikkenee käytettäessä kenkiä. TULOKSET: Lihasten supistuminen äkillisen jalkaterän ulospäin kääntymisen seurauksena oli huomattavasti suurempi käytettäessä kenkiä. Tämä suurentunut lihasaktiviteetti saattaa olla eräs kehon sisäinen mekanismi, joka lisää jalkaterän ulospäin suuntautuvaa momenttia heikentäen samalla tasapainoa. Näillä muutoksilla on taipumus lisätä nilkan ulospäin suuntautuvia nyrjähdyksiä käytettäessä kenkiä. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 4

5 International Journal of Sports Medicine Jun;29(6): Barefoot-shod running differences: shoe or mass effect? Avojaloin-jalkinein juoksun erot: kengän vai painon vaikutus? Divert C, Mornieux G, Freychat P, Baly L, Mayer F, Belli A. LAMIH, Université de Valenciennes, Valenciennes, France. The higher oxygen consumption reported when shod running is compared to barefoot running has been attributed to the additional mass of the shoe. However, it has been reported that wearing shoes also modified the running pattern. The aim of this study was to distinguish the mass and shoe effects on the mechanics and energetics when shod running. Twelve trained subjects ran on a 3-D treadmill ergometer at 3.61 m. s (-1) in six conditions: barefoot, using ultra thin diving socks unloaded, loaded with 150 g, loaded with 350 g, and two shoe conditions, one weighing 150 g and another 350 g. The results show that there was a significant mass effect but no shoe effect for oxygen consumption. Stride frequency, anterior-posterior impulse, vertical stiffness, leg stiffness, and mechanical work were significantly higher in barefoot condition compared to shod. Net efficiency, which has metabolic and mechanical components, decreased in the shod condition. The mechanical modifications of running showed that the main role of the shoe was to attenuate the foot-ground impact by adding damping material. However, these changes may lead to a decrease of the storage and restitution of elastic energy capacity which could explain the lower net efficiency reported in shod running. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Kengillä juoksu lisää hapenkulutusta verrattuna avojaloin juoksemiseen. Tämän arvellaan johtuvan kenkien painosta. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kenkien käyttö muuttaa juoksun luonnollista kaavaa. TULOKSET: Mekaaninen juoksun modifointi osoitti, että kenkien merkittävin rooli oli alentaa alustasta välittyvää iskua, lisäämällä vaimennusta. Nämä muutokset saattavat kuitenkin johtaa elastisen energia kapasiteetin varastoitumisen sekä palautumisen vähenemiseen, mikä selittänee alentuneen netto tehokkuuden kengillä juostessa. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 5

6 Gait Posture Jan;27(1):51-9. Foot motion in children shoes: a comparison of barefoot walking with shod walking in conventional and flexible shoes. Jalan liikkuvuus lasten kengissä: vertailututkimus käveltäessä avojaloin sekä perinteisillä ja joustavilla kengillä. Wolf S, Simon J, Patikas D, Schuster W, Armbrust P, Döderlein L. Department of Orthopedic Surgery, University of Heidelberg, Schlierbacher Landstrasse 200a, 69118, Heidelberg, Germany. The increased prevalence for flatfoot and hallux valgus in modern societies may be the consequence of inadequate footwear in childhood. Based on the assumption that barefoot walking represents the best condition for the development of a healthy foot the objective of this study was to monitor the influence of commercial footwear on children's foot motion during walking. Furthermore, an attempt was made to reduce this influence by changing the physical properties of standard footwear. Children's barefoot motion pattern was monitored by a marker-based optical 3D-tracking method using a multi-segment foot model. In the study's first stage, barefoot walking was compared to walking with a commercial product. In the second stage it was compared to both, the pattern with the commercial product and with the shoe modified on the basis of the findings of the first stage of the study. Eighteen children (8.2+/-0.7 years old) with no foot deformity and with the same shoe size were recruited for this study. It was found that tibio-talar ROM increased in the commercial shoe (26.6 degrees ) compared to the barefoot condition (22.5 degrees, p=0.001) whereas the medial arch changes for push-off were diminished since the variation in arch length was reduced from 9.9% (barefoot) to 5.9% (shoe, p<0.001). Further, ROM in foot torsion along the long foot axis was reduced from 9.8 degrees (bare) to 4.7 degrees (shoe, p<0.001). These parameters could be improved with more flexible footwear. The present study shows that slimmer and more flexible children's shoes do not change foot motion as much as conventional shoes and therefore should be recommended not only for children in this age but for healthy children in general. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Lisääntynyt lättäjalkaisuuden sekä vaivaisenluun esiintyminen nyky-yhteiskunnassa saattaa johtua epäsopivien kenkien käytöstä lapsuudessa. Perustuen oletukselle, että avojaloin liikkuminen edustaa parasta tilaa terveiden jalkojen kehittymiselle, oli tämän tutkimuksen tarkoituksena monitoroida tavallisten kenkien vaikutusta lasten jalkojen toimintaan kävelyn aikana. TULOKSET: Tutkimus osoitti, että ohutpohjaiset ja joustavat lasten kengät eivät muuta jalkaterän luonnollista toimintaa siinä määrin mitä tavalliset kengät tekevät. Tämän vuoksi ohutpohjaisia ja joustavia kenkiä voidaan suositella kaiken ikäisille lapsille, joilla ei ole vakavia jalkaterien virheasentoja. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 6

7 Gait Posture Jan;27(1): Long distance running increases plantar pressures beneath the metatarsal heads: a barefoot walking investigation of 200 marathon runners. Kestävyysjuoksu lisää jalkapohjassa jalkapöytäluiden kärkipäihin kohdistuvaa kuormitusta: avojaloin tehty kävelytutkimus 200 maraton juoksijalle. Nagel A, Fernholz F, Kibele C, Rosenbaum D. Movement Analysis Lab., Orthopaedic Department, University Hospital of Muenster, Domagkstr 3, 48149, Muenster, Germany. BACKGROUND: The growing popularity of endurance sports activities is associated with a growing number of metatarsal stress fractures in recreational runners. Excessive foot loading has been suggested as a potential cause for these problems [Bennell, K, Matheson G, Meeuwisse W, Brukner P. Risk factors for stress fractures. Sports Med 1999;28(2):91-122]. Therefore, the question arises whether long distance running affects foot loading characteristics like ground reaction forces and peak pressure in specific areas of the foot. PURPOSE: To investigate the effects of long distance running on plantar pressure patterns before and after a marathon race. STUDY DESIGN: Repeated measurements of recreational runners before and after a marathon race. METHODS: Two hundred participants of the third Muenster marathon, 2004, were measured before and after the race with plantar pressure measurements during barefoot walking on a capacitive platform. The ratio between forefoot and toe loading was calculated to assess a suggested loading shift between these areas. RESULTS: The results of the whole group of participants revealed a significant difference in foot loading characteristics before and after the race. Post-race peak pressure and impulse values were higher in the forefoot regions and reduced under the toes. CONCLUSIONS: The increased peak pressure under the metatarsal heads after the race indicates a load shift from the toes to the metatarsal heads. This suggests an increased loading of the metatarsal bones and could explain the increased incidence of metatarsal stress fractures in long distance runners. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Ihmisten kiinnostus kestävyystyyppiseen liikuntaan on lisääntynyt. Samanaikaisesti ovat lisääntyneet myös jalkapöytäluiden rasitusmurtumat. Lisääntynyttä jalkaterien kuormitusta pidetään yhtenä syynä murtumien lisääntymiseen. Mittaukset suoritettiin avojaloin ennen ja jälkeen maratoonin. TULOKSET: Juoksun jälkeen kuormituksen painehuippu siirtyy pois varpailta, kohti jalkapöytäluiden kärkipäitä. Tämän kuormitusmuutoksen arvioidaan johtavan jalkapöytäluiden kuormituksen lisääntymiseen, mikä saattaa selittää kestävyysjuoksijoiden lisääntyneet rasitusmurtumat. SELVENNYKSENÄ AIKAISEMMISTA TUTKIMUKSISTA: Perinteisessä juoksukengässä kanta on (keskimäärin 1,5 cm) korotettuna etuosaan verrattuna. Tämä korotus pakottaa lisääntynyttä kuormitusta päkiälle. Samanaikaisesti juoksukengän kärki on irti alustalta. Tämä rakenne (kengän käynti) tarkoittaa, että kävelyn/juoksun keskitukivaiheessa varpaat ovat irti alustalta ja niiden askelta tasapainottava vaikutus heikkenee, mikä edelleen lisää päkiään kohdistuvaa kuormitusta. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 7

8 Gait Posture Jan;25(1):94-8. Influence of footwear midsole material hardness on dynamic balance control during unexpected gait termination. Kengän välipohjamateriaalin kovuuden vaikutus dynaamisen tasapainon hallintaan kävelyssä tapahtuvien odottamattomien muutosten seurauksena. Perry SD, Radtke A, Goodwin CR. Department of Kinesiology and Physical Education, Wilfrid Laurier University, 75 University Avenue West, Waterloo, Ont., Canada N2L-3C5. The purpose of this study was to determine the influence of different midsole hardnesses on dynamic balance control during unexpected gait termination. Twelve healthy young female adults were asked to walk along an 8-m walkway, looking straight ahead. During 25% of the trials, they were signaled (via an audio buzzer) to terminate gait within the next two steps. The four experimental conditions were: (1) soft (A15); (2) standard (A33); (3) hard (A50); (4) barefoot. Center of mass (COM) position relative to the lateral base of support (BOS), center of mass-center of pressure (COM-COP) difference and vertical loading rate were used to evaluate the influence of midsole material on dynamic balance control. The results were a decrease in the medial-lateral range of COM with respect to the lateral BOS, a reduction in the maximum COM-COP difference and an increase in the vertical loading rate due to the presence and hardness level of the midsole material when compared to the barefoot condition. The primary outcomes of this study have illustrated the influence of midsole hardness as an impediment to dynamic balance control during responses to gait termination. In conclusion, the present study suggests that variations in midsole material and even the presence of it, impairs the dynamic balance control system. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tarkoitus oli tutkia kenkien eri kovuisten välipohjamateriaalien vaikutusta dynaamisen tasapainon hallintaan kävelyssä tapahtuvien odottamattomien muutosten seurauksena. TULOKSET: Tutkimuksen tärkein havainto oli, että välipohjamateriaalin kovuus heikentää dynaamisen tasapainon hallintaa odottamattomissa kävelyssä tapahtuvissa muutoksissa. Tutkimuksen perusteella välipohjamateriaalin kovuuden vaihtelu tai ylipäätään välipohja heikentävät dynaamisen tasapainon hallinnan kontrollointia. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 8

9 Foot Ankle International Oct;30(10): Sensitivity mapping of the human foot: thresholds at 30 skin locations. Jalkaterän tuntoalueiden kartoittaminen: (ärsytys)kynnys 30 ihoalueelle. Hennig EM, Sterzing T. Biomechanics Laboratory, Sports and Movement Sciences, University of Duisburg-Essen, Gladbecker Str. 182, Essen, Germany. BACKGROUND: Mechanoreceptors in the skin provide sensory input for the central nervous system about foot placement and loading. This information is used by the brain to actively control or regain balance and is important to establish memory traces for subsequent movement. A sensitivity map of the human foot could help to understand the mechanisms of the foot as a sensory organ for movement adjustment and balance control. MATERIALS AND METHODS: Touch and vibration perception threshold values from 30 plantar and dorsal foot locations were determined in more than 40 women and men between 20 and 35 years. Semmes Weinstein monofilaments and a vibrotactile neurothesiometer were used for skin sensitivity threshold detection. RESULTS: Large sensitivity differences were present between the 30 different foot sites. Gender effects were not present for touch but women had better sensitivities for vibration (p < 0.01), especially on the dorsal aspect of the foot. Age, in our cohort of 20- to 35-year-olds, did not have an influence on vibration or touch sensitivity. The heel had the highest detection thresholds for touch but was very sensitive for vibration stimuli. Compared to the dorsum, the plantar foot was substantially more sensitive, especially for vibration detection. CONCLUSION: The results suggest that primarily the fast adapting plantar mechanoreceptors are important in assisting balance control during human locomotion. CLINICAL RELEVANCE: The sensitivity map of the foot will help in understanding the function of the foot as a sensory organ and could be useful in creating footwear for better balance control and for the design of comfortable shoes. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Ihon mekanoreseptorit välittävät keskushermostolle tietoa jalkaterien asennosta ja kuormittumisesta. Aivot käyttävät tätä tietoa aktiiviseen tasapainon kontrolloimiseen, lisäksi tieto on tärkeä tiettyjen liikekaavojen muistijäljen kehittymiselle. TULOKSET: Erityisesti jalkapohjassa sijaitsevat mekanoreseptorit ovat tärkeitä tasapainon kontrolloinnin avustajia ihmisen liikkuessa. Jalan tuntoaistimusalueiden tunteminen helpottaa ymmärtämään jalkaterän toimintaa sensorisena elimenä. Tieto saattaa olla avuksi kehiteltäessä kenkiä, jotka parantavat tasapainon hallintaa. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 9

10 British Journal of Sports Medicine Apr;43(4): Biomechanical variables associated with Achilles tendinopathy in runners. Biomekaaniset vaihtelut, jotka ovat yhteydessä juoksijoiden akillesjänteiden kiputiloihin. Azevedo LB, Lambert MI, Vaughan CL, O'Connor CM, Schwellnus MP. Institute of Sports and Exercise Science, University of Worcester, Worcester, UK. OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the kinetics, kinematics and muscle activity in runners with Achilles tendinopathy. DESIGN: Case-control study. SETTING: Biomechanics laboratory. PARTICIPANTS: 21 runners free from injury and 21 runners with Achilles tendinopathy performed 10 running trials with standardised running shoes. Injured runners were diagnosed clinically according to established diagnostic criteria. Uninjured runners had been injuryfree for at least 2 years. Main outcome measurements: During each trial, kinetic and lower limb kinematic data were measured using a strain gauge force plate and six infrared cameras respectively. Electromyographic (EMG) data from six muscles (tibialis anterior (TA), peroneus longus (PE), lateral gastrocnemius (LG), rectus femoris (RF), biceps femoris (BF) and gluteus medius (GM)) were measured with a telemetric EMG system. RESULTS: Knee range of motion (heel strike to midstance) was significantly lower in injured runners than in uninjured runners. Similarly, preactivation (integrated EMG (IEMG) in 100 ms before heel strike) of TA was lower for injured runners than uninjured runners. RF and GM IEMG activity 100 ms after heel strike was also lower in the injured group. However, impact forces were not different between the two groups. CONCLUSION: Altered knee kinematics and reduced muscle activity are associated with Achilles tendinopathy in runners. Rehabilitation exercises or other mechanisms (e.g. footwear) that affect kinematics and muscle activity may therefore be beneficial in the treatment of runners with Achilles tendinopathy. TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Tarkoituksena oli tutkia kinetiikkaa, kinematiikkaa sekä lihasaktiviteettia akillesjänteen kiputiloista kärsivillä juoksijoilla. JOHTOPÄÄTÖKSET: Heikentynyt polven kinematiikka sekä alentunut lihasvoima ovat yhteydessä juoksijoilla esiintyviin akillesjänteen kiputiloihin. Kuntoutus tai muut toimenpiteet (esimerkiksi kengät), jotka vaikuttavat kinematiikkaan sekä lihasaktiivisuuteen voivat olla hyödyllisiä hoidettaessa akillesjänteen kiputiloja. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 10

11 Foot and Ankle Surgery. 2008;14(4): Children sport shoes--a systematic review of current literature. Lasten urheilukengät systemaattinen katsaus ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Walther M, Herold D, Sinderhauf A, Morrison R. Department of Foot and Ankle Surgery, Orthopaedic Hospital Munich-Harlaching, Munich, Germany. OBJECTIVE: The child's foot is clearly distinct from the adult foot in its functional anatomy and ability to cope with pressure. This requires special considerations in the development of a children's sport shoe. METHODS: Medical and sport science databases were thoroughly searched for studies pertaining to the anatomy and biomechanics of children's feet during their development. With the data found, a list of requirements for the children's shoe was compiled. RESULTS: Small children should have a sports shoe, which is as flexible as their own foot. The small impact forces during their sports activities make extra cushioning superfluous. During school age the connective tissue gains stability. The growing amount of sports activities, much of which is performed on hard indoor surfaces, enhances the need for cushioning. At the same time there is a growing necessity for adequate mechanical stimuli to help the muscles and bones develop. The strength of the connective tissue and the flexibility of the joints reach adult levels by the age of 15. In small shoes, the displacement of proportions can lead to improper positioning of the flex zone and thereby causing harmful stress on the foot. Cushioning elements are often oversized. Considering the wide range of anatomy in the child's foot, it is advisable to produce children's shoes in different widths. CONCLUSION: The child's foot differs in anatomy and function from the adult foot. Children sport shoes should meet the child specific requirement. TUTKIMUSESTA: Lapsen jalka eroaa aikuisen jalasta sekä toiminnalliselta anatomialtaan että kyvyltään sietää painetta. Nämä seikat vaativat erityistä huomiota suunniteltaessa urheilukenkiä lapsen jaloille sopiviksi. Esimerkiksi pienten lasten tulisi käyttää urheilukenkiä, jotka ovat yhtä joustavia kuin heidän jalkansakin. Pienet, alustalta välittyvät iskut eivät tarvitse erityistä iskunvaimennusta. Kouluiässä supistuvan kudoksen stabiliteetti paranee, sillä lisääntynyt liikunta, usein kovilla alustoilla suoritettuina, vaatii lisääntynyttä iskunvaimennusta. Samanaikaisesti esiintyy kasvavaa tarvetta sopivalle mekaaniselle ärsykkeelle, mikä auttaa lihaksia ja luita kehittymään. Supistuvan kudoksen voima sekä nivelten liikkuvuus saavuttavat aikuisten tason noin 15 vuotiaana. Liian pienet kengät aiheuttavat muutoksia jalkojen toiminnassa ja voivat johtaa haitallisiin muutoksiin. Usein iskua vaimentavat elementit ovat lasten kengissä ylimitoitettuja. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 11

12 Current Opinion in Rheumatology Mar;21(2): Advances in insoles and shoes for knee osteoarthritis. Tuet ja kengät, jotka ehkäisevät polven degeneratiivista (rappeuttavaa) niveltulehdusta. Hinman RS, Bennell KL. Centre for Health, Exercise and Sports Medicine, The University of Melbourne, Victoria, Australia. PURPOSE OF REVIEW: This review highlights recent research findings, including their clinical application, for insoles and footwear in knee osteoarthritis. In particular, it examines their effect on knee load, osteoarthritis symptoms and disease progression. RECENT FINDINGS: Increased joint loading increases the risk of osteoarthritis progression, but is amenable to change. Given the prevalence of medial compartment osteoarthritis, insoles and footwear largely aim to reduce the knee adduction moment, an indicator of medial compartment load. Lateral wedged insoles can reduce this moment but do not appear to slow disease progression. Although nonexperimental and quasiexperimental studies report favourable effects of lateral wedges on symptoms, clinical trials have not been confirmatory. Medial wedged insoles show promise in relieving symptoms of lateral compartment disease. Walking in shoes increases joint load compared with walking in barefeet. Shoes with a flat or low heel and that are flexible rather than stabilizing may be optimal; however, effects of off-the-shelf shoes on osteoarthritis symptoms are unknown. Promising shoe modifications include shoes that promote foot mobility and those with variable stiffness or laterally wedged soles. SUMMARY: Insoles and footwear offer great potential, as simple, inexpensivetreatment strategies for knee osteoarthritis. Further research is needed to evaluate efficacy and to determine which patient subgroups are most responsive. TUTKIMUKSESTA: Perinteiset kengät lisäävät nivelten kuormittumista verrattuna avojaloin liikkumiseen. Esimerkiksi joustavat kengät, jotka sallivat jalan liikkeet ja joissa ei ole korkoa tai korko on hyvin matala, alentavat mahdollisesti polven degeneratiivisen niveltulehduksen aiheuttamia oireita. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 12

13 Arthritis and Rheumatism Sep;54(9): Walking barefoot decreases loading on the lower extremity joints in knee osteoarthritis. Avojaloin liikkuminen alentaa alaraajojen nivelten kuormittumista polven degeneratiivisessa niveltulehduksessa. Shakoor N, Block JA. Section of Rheumatology, Rush Medical College, Chicago, Illinois , USA. OBJECTIVE: To evaluate the effects that modern shoes have on gait and lower extremity joint loads in osteoarthritis (OA). METHODS: Gait analyses were performed on 75 subjects with knee OA while they were wearing their everyday walking shoes and while they were walking barefoot. The trials involved optoelectronic detection of external markers during ambulation over a multicomponent force plate, and were matched for speed. Comparisons were made of gait parameters and joint loading during trials in which the subjects walked while wearing shoes and while barefoot. RESULTS: Peak joint loads at the hips and knees significantly decreased during barefoot walking, with an 11.9% reduction noted in the knee adduction moment. Stride, cadence, and range of motion at the lower extremity joints also changed significantly, but these changes could not explain the reduction in the peak joint loads. CONCLUSION: Shoes may detrimentally increase loads on the lower extremity joints. Once factors responsible for the differences in loads between with-shoe and barefoot walking are better delineated, modern shoes and walking practices may need to be reevaluated with regard to their effects on the prevalence and progression of OA in our society. TUTKIMUKSESTA: Tarkoituksena oli tutkia perinteisten kenkien vaikutusta kävelyyn sekä alaraajojen nivelten kuormittumiseen degeneratiivisessa niveltulehduksessa. Lonkkien ja polvien kuormitushuiput alenivat merkitsevästi liikuttaessa avojaloin. Kengät sen sijaan näyttäisivät lisäävän haittaavasti alaraajojen nivelten kuormitusta. Tämän perusteella tulisi kenkien ja kävelyn vaikutusta arvioida uudelleen niveltulehdusten esiintymisessä sekä sairauden kehittymisessä. Tiivistelmän laatija: Petri Väyrynen, 13

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab)

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Elokuvat, pelit Tutkimus Kuntoutus Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Markkerit Kamerat : -Resoluutio 4 MP -Keräystaajuus 315Hz täydellä resoluutiolla -Max kuvausetäisyys 20-30m Hipposhalli

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Paljain jaloin liikkumisen hyödyt jalkaterveydelle. Pekka Anttila Jalkaterapian koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu

Paljain jaloin liikkumisen hyödyt jalkaterveydelle. Pekka Anttila Jalkaterapian koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Paljain jaloin liikkumisen hyödyt jalkaterveydelle Pekka Anttila Jalkaterapian koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu The human foot is a work of art and a masterpiece of engineering - Leonardo

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ASKELLUSTYYPIN JA ISKUVOIMAN VERTAILU PALJASJALKAISTEN JA KENKIÄ KÄYTTÄVIEN JOUKSIJOIDEN VÄLILLÄ Referaatti tutkimusartikkelista

ASKELLUSTYYPIN JA ISKUVOIMAN VERTAILU PALJASJALKAISTEN JA KENKIÄ KÄYTTÄVIEN JOUKSIJOIDEN VÄLILLÄ Referaatti tutkimusartikkelista ASKELLUSTYYPIN JA ISKUVOIMAN VERTAILU PALJASJALKAISTEN JA KENKIÄ KÄYTTÄVIEN JOUKSIJOIDEN VÄLILLÄ Referaatti tutkimusartikkelista xxxxx xxxxx Kesäkuu 2010 2 Tämä on suomenkielinen lyhennelmä Liebermanin

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Women s W1260 LS2. Width: D 338 g. Men s M1260 RB2. Width: B 264 g

Women s W1260 LS2. Width: D 338 g. Men s M1260 RB2. Width: B 264 g www.newbalance.fi Men s M1260 RB2 338 g Women s W1260 LS2 Width: B 264 g Hyvää tukevuutta ja kiertojäykkyyttä hakevalle juoksijalle (ylipronaatio). Kannan hiilikumipala (Ndurance) lisää kestoa ja ohjaa

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Uudet teknologiat mitä mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia suoritusten seurantaan eri signaaleilla

Uudet teknologiat mitä mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia suoritusten seurantaan eri signaaleilla Uudet teknologiat mitä mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia suoritusten seurantaan eri signaaleilla Vesa Linnamo Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Maisterikoulutus Liikuntateknologia Vuokatti

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Matching in structural change area. Olli Retulainen 19.8.2015

Matching in structural change area. Olli Retulainen 19.8.2015 Matching in structural change area Olli Retulainen 19.8.2015 Background Muuttuva Salo case study of Nokia plant closing in Salo -research project. Aim of this research project is to examine, in both quantitative

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI Department of Neurology Tampere University Hospital FUNCTIONAL IMAGING

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Voiko työstressiä mitata? Jussi Konttinen Työterveyslaitos 20.5.2014

Voiko työstressiä mitata? Jussi Konttinen Työterveyslaitos 20.5.2014 Voiko työstressiä mitata? Jussi Konttinen Työterveyslaitos 20.5.2014 VOIKO TYÖSTRESSIÄ MITATA? Ei,mutta Stressistä ja työstressistä Menetelmistä Kyllä, mutta Päättelyketjusta Mittaamisen sudenkuopista

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Tuomareiden merkit ja vihellykset

Tuomareiden merkit ja vihellykset Tuomareiden merkit ja vihellykset Juoksija ehtii pesään Käytetään aina pesäkilvoissa ja muulloinkin selvyyden vuoksi. The runner is safe Used when a runner reaches a base legally, especially to rule on

Lisätiedot

Elämänkulku ja vanheneminen

Elämänkulku ja vanheneminen Elämänkulku ja vanheneminen Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland)

Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland) Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland) Jukka Räsänen, Tuuli Järvi-Nykänen (Technical Research Centre of Finland) Jukka-Matti

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Pelletizing trials Autum 2008

Pelletizing trials Autum 2008 Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring

Lisätiedot

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Current Controlled Trials ISRCTN53680197 Vastuullinen

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot