Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi"

Transkriptio

1 Arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta

2

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli nykyisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen kausi. Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja saivat mahdollisuuden osallistua alkuvuoden 2013 aikana edellisen tarkastuslautakunnan kokouksiin ja tutustua heidän työskentelyyn. Siitä saatiin ensiaskeleet tarkastuslautakuntatyöskentelyyn. Ylöjärven tarkastuslautakunta osallistui vuoden 2013 aikana tarkastuslautakuntien verkostoitumishankkeeseen. Verkostoitumishankkeen tarkoituksena oli tarkastuslautakuntien toiminnan kehittäminen sekä näkökulman luominen uuteen kuntalakiin. Tähän liittyen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä edellinen puheenjohtaja Minna Sorsa osallistuivat Kuntatalolla pidettyyn seminaariin, jossa oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kuntien edustus paikalla. Lisäksi Ylöjärvellä pidettiin kaksi seminaaria ja Helsingissä Kuntatalolla edelleen hankkeen päätösseminaari. Hankkeen loppuraportti valmistunee vuoden 2014 aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui vuoden 2013 aikana kolmeen koulutustilaisuuteen, Tampereella, Tallinnassa sekä Pirkkalassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla oli myös mahdollisuus osallistua Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien yhteisiin kokouksiin. Vuoden 2013 aikana kokousten järjestämisvastuussa oli Nokian kaupunki. Kokouksissa on käsitelty muun muassa kaupunkiseudun kuntien asiakasmaksuja, joista on kerrottu tarkemmin arviointikertomuksen luvussa 3.4. Tarkastuslautakunta vieraili vuoden 2013 aikana useissa kaupungin yksiköissä. Lautakunta koki, että kaikkialla oli miellyttävä vastaanotto ja että viranhaltijat toimittivat aktiivisesti tarkastuslautakunnan arviointityössään tarvitsemia tietoja. Tarkastuslautakunta haluaa esittää heille kiitokset, sekä samalla koko Ylöjärven kaupungin henkilöstölle joustavuudesta haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Tarkastuslautakunnan työtä ovat ohjanneet vuoden 2013 aikana BDO Audiator Oy:stä Hanna Kuhanen, Pauliina Mikkola sekä vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori. Lisäksi lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupungin organisaatiosta Kaija Aaltonen. Tarkastuslautakunta haluaa esittää myös heille kiitokset tuesta. Lisäksi puheenjohtaja haluaa kiittää tarkastuslautakunnan jäseniä aktiivisesta ja hyvässä yhteishengessä tehdystä työstä. Lopuksi tarkastuslautakunta haluaa edelleen korostaa talouden tarkkaa seurantaa, olemme menossa hyvään suuntaan ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 2

4 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta myös seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2013 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Erkki Törmä, puheenjohtaja Johanna Kivimäki, varapuheenjohtaja Janne Heinonen Markku Mäki-Ventelä Kaija Pispa Liisa Schali Marko Taipale Varajäsenet Jaana Lamminen Jari Suosalo Matti Ylitalo Elisa Niemelä Timo Järvenpää Jere Paldanius Riikka Salakari Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat: Edessä jäsen Marko Taipale ja puheenjohtaja Erkki Törmä. Keskellä jäsen Liisa Schali, varapuheenjohtaja Johanna Kivimäki, jäsen Kaija Pispa, sihteeri Kaija Aaltonen ja tilintarkastaja Pauliina Mikkola. Takana jäsenet Markku Mäki-Ventelä ja Janne Heinonen sekä vastuullinen tilintarkastaja Minna Ainasvuori. 3

5 Lautakunnan jäsenistä Markku Mäki-Ventelä on myös teknisen lautakunnan jäsen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen, Janne Heinonen on myös perusturvalautakunnan varajäsen, Kaija Pispa on myös ympäristölautakunnan varajäsen sekä Liisa Schali on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen. Varajäsenet Jaana Lamminen, Riikka Salakari, Jari Suosalo ja Matti Ylitalo ovat myös asukaslautakunnan jäseniä. Varajäsen Jere Paldanius on myös koulutuslautakunnan jäsen ja varajäsen Timo Järvenpää on myös ympäristölautakunnan jäsen. He eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle on valittu JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on tilikaudella 2013 toiminut JHTT Minna Ainasvuori. Tarkastusvuonna 2013 (kesän 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 9 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä on tarkastusvuonna toiminut kaupungin organisaatiosta palvelusihteeri Kaija Aaltonen. Lautakunnan avustajina ovat toimineet BDO Audiator Oy:stä Hanna Kuhanen ( saakka) ja Pauliina Mikkola ( lähtien). Lautakunta valmisteli vuonna 2013 arviointisuunnitelman, joka kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin. Suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa on tarkennettu vuosittain lautakunnan työohjelmassa. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2013 olivat kuntastrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuraaminen sekä sosiaali- ja terveysalan tehtäväalueet. Arvioinnin painopistealueiden viranhaltijoista on kokouksissa käynyt terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto, sairaalan osastonhoitaja Tuula- Anneli Laine, rakennuttamispäällikkö Jukka Nurmi, vanhustyön johtaja Sirpa Ellala, johtava hoitaja Seija Ritala, Työterveyspalvelu Viisarin toimitusjohtaja Miisa Visakorpi, Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Hannu Myllynen sekä perhekeskuksen ylilääkäri Paula Pasanen- Aro. Lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja oli haastateltavana yhdessä kokouksessa. Lautakunta hyödynsi systemaattisesti haastatteluissa omaa arviointilomakettaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kahdessa kokouksessa kertonut kaupungin talouden tilasta, tilinpäätöksestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta. Kaupunginjohtaja on marraskuun kokouksessa kertonut kaupungin ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta osallistui myös vuonna 2012 alkaneeseen tarkastuslautakuntien toiminnan kehittämisen verkostoprojektiin, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tarkastuslautakuntien näkökulmaa kuntalain valmisteluun. Hankkeen loppuseminaari pidettiin Helsingissä Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2014 aikana. Lisäksi lautakunta osallistui Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteistyöhön. Vuoden 2013 aikana tehtiin yhteinen Tampereen kaupunkiseudun kuntien asiakasmaksujen arviointi. Lautakunnan puheenjohtaja on myös osallistunut Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksiin, jotka muodostavat keskeisen osa yhteistyöstä. Lautakunta osallistui myös Pirkkalan kunnan järjestämään seudulliseen koulutukseen. 4

6 3. Vuosittain arviointikertomuksessa seurattavat Uuden tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet tarkastusvuonna 2013 olivat kuntastrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuraaminen sekä sosiaalija terveysalan tehtäväalueet. Strategian toteutumista arvioidaan kappaleessa 4.1 ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä tässä luvussa omassa kohdassaan. Uusi lautakunta päätti myös jatkaa osittain aiemman lautakunnan vuosittain seuraamia kohteita, sillä ne liittyivät kiinteästi arvioitaviin sosiaali- ja terveysalan tehtäväalueisiin. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Lautakunta kiinnostui toimikaudellaan erikoissairaanhoidon kustannusten kehityksestä. Vuoden 2013 aikana erikoissairaanhoitoon jouduttiin lisäämään merkittävästi rahoitusta, koska kalliinhoidon tasauksen ja sairaankuljetuksen lisämaksut toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina. Erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohden nousivat vuoden 2013 aikana edelleen voimakkaasti Sairaanhoitopiirin kustannukset /asukas 879,49 904,64 943,88 Muun erikoissairaanhoidon kustannukset /asukas 46,42 46,07 52,46 Taulukko 1. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Lautakunta pitää huolestuttavana erikoissairaanhoidon menojen merkittävää kasvua. Erikoissairaanhoidon menoihin vaikuttaminen on haastavaa, mutta lautakunta toivoo vastuuhenkilöiden kiinnittävän jatkuvaa huomiota menojen kehitykseen. Hammashoidon jonotilanne Aiempi lautakunta kiinnitti jo vuoden 2009 arviointikertomuksessaan huomiota hammashoidon jonotilanteeseen. Nykyinen lautakunta jatkoi jonotilanteen seurantaa. Vuosina 2010 ja 2011 hammashoidon jonotilanne pysyi melko vakaana, mutta vuonna 2012 jonoissa oli kasvua. Vuoden 2013 aikana jonotilanne kuitenkin lopulta purkautui siten, että joulukuun lopussa jonoja ei enää ollut. Töiden uudelleen organisoinnilla sekä kannustavilla lisätyöpalkkioilla jonot saatiin purettua ja samalla myös aluehallintoviraston uhkasakkouhka väistyi. 5/ /2010 3/2011 2/2012 9/2012 1/ /2013 Hammashoidon jonotilanne Taulukko 2: Hammashoidon jonotilanne vuodesta 2010, kiireetön hoito. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että hammashoidon jonotilanne on saatu hallintaan. Lisäksi lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle joustavuudesta sekä venymisestä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla jonot on saatu purettua. 5

7 Perheneuvolan jonotilanne Aiempi lautakunta on seurannut perheneuvolan jonotilannetta vuodesta 2009 lähtien. Perheneuvolan jonotilannetta on saatu purettua merkittävästi vuoden 2013 aikana. Perheneuvolassa aloitti uusi sosiaalityöntekijä-psykologi -työpari loppuvuodesta 2013, jolla oli merkittävä vaikutus jonojen purkautumiseen. Vuoden 2012 aikana perheneuvolassa hoidettiin noin 73 perhettä, vuonna 2013 määrä oli jo noin 127 perhettä. Asiakkaiden luottamus palvelujen saatavuuteen ja nopeaan avunsaantiin vaikuttaa parantuneen. Perheneuvolassa on edelleen haasteena se, että esimerkiksi terapioihin ei ole käytettävissä lainkaan ostopalvelurahoitusta. Lisäksi tulee voimaan uusi opiskelijahuoltolaki, joka aiheuttaa kahden uuden koulupsykologin tarpeen. 10/2009 4/2010 3/2011 2/ / /2013 Puheterapia (pvä) lapset/20 aikuiset 90 Psykologi (pvä) Sosiaalityöntekijä (pvä) Taulukko 3: Perheneuvolan jonotilanne vuodesta 2009, kiireetön hoito. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että perheneuvolan jonotilannetta on saatu purettua. Lisäksi lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle joustavuudesta sekä venymisestä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla jonoja on saatu pienemmiksi. Lautakunta pyytää kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että perheneuvolalle kohdistettaisiin riittävästi määrärahoja myös ennaltaehkäisevien terapiapalvelujen hankintaan. Vanhustenhuollon palvelurakenne Lautakunta jatkoi aiemman lautakunnan tavoin vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittymisen seurantaa. Kehityksen etenemistä on seurattu keräämällä tietoja kotona asuvista ja toisaalta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevista yli 75-vuotiaista ikäihmisistä. Saadun selvityksen perusteella kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli Ylöjärvellä 92,4 % (tilanne maaliskuussa 2014). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli puolestaan 4,2 % yli 75-vuotiaista ylöjärveläisistä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on hieman kasvanut viime vuoteen 2012 verrattuna. Valtakunnallisten suositusten mukaan 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä % tulisi asua kotona itsenäisesti, 5-6 % tulisi olla tehostetun palveluasumisen piirissä sekä 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. 6

8 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat, yli 75-vuotiaat 4,5 % 4,7 % 4,0 % 4,2 % Kotona asuvat, yli 75-vuotiaat 93,0 % 92,5 % 93,0 % 92,4 % Taulukko 4. Kotona asuvat ja pitkäaikaisen laitoshoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli vuoden 2013 lopussa 3,4 % yli 75-vuotiaista ikäihmisistä ja tavallisen palveluasumisen piirissä 2,5 %. Tavallisen palveluasumisen piirissä olevien lukumäärä kasvoi 0,1 %, tehostetun palveluasumisen piirissä olevien lukumäärä puolestaan laski 0,1 %. Vanhustenhuollossa tavoitellaan muutosta laitoshoidosta edullisempaan tehostetun palveluasumisen rakenteeseen, joka vähentää hoitopäiväkohtaisia kustannuksia. Vaikka asumispalveluiden tarve tulee jatkossa kasvamaan, palvelurakennetta muuttamalla kustannusten kasvua saadaan hidastettua. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Haastatteluissa saadun tiedon mukaan, määräaikaa ei pystytä kaikilta osin tällä hetkellä noudattamaan. Asumispalveluiden ostoilla saataisiin joustoa, kun määräajat uhkaavat täyttyä. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota vanhusten palvelurakenteen muutostarpeeseen. Vuonna 2013 kehitys notkahti yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asukkaiden osalta. Ikäihmisten palvelut ovat myös jäljessä valtakunnallisesta pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen suosituksista. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Lautakunta selvitti, miten Ylöjärven kaupunki saavuttaa sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista. Saadun selvityksen mukaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on kasvanut 3 %:iin vuonna Aiempina vuosina saadun selvityksen perusteella Ylöjärvi käyttää lastensuojelussaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteereihin sopivia menoja siten, että jos menojen kirjaukset tehtäisiin toimeentulotukeen, vajausta ei tosiasiassa olisi ,6 % 2,0 % 2,9 % 2,5 % 3,0 % Taulukko 4: Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista Tarkastuslautakunnan mielestä kehityssuunta on positiivinen, mutta valtakunnalliseen tavoitetasoon 3,3 % on edelleen syytä pyrkiä. 7

9 Talousarvioylitykset ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi Vuosina 2011 ja 2012 edellinen lautakunta havaitsi merkittäviä talousarvioylityksiä. Vuoden 2013 osalta tilanne kuitenkin parani. Merkittäviä toimintakatteen ylityksiä oli vuonna 2013 neljällä vastuualueella, kun vuonna 2012 merkittäviä ylityksiä oli seitsemällä vastuualueella. Vuonna 2013 kaupungin toimintatuotot (66,8 milj. euroa) ylittivät talousarviossa ennakoidun noin eurolla. Toimintamenot (204,7 milj. euroa) ylittyivät noin euroa. Nettona toimintakate (-137,9 milj. euroa) toteutui noin euroa talousarviota parempana. Ylitykset eivät olleet kokonaisuudessaan merkittäviä. Talousarvioylityksiä on arvioitu tarkemmin luvussa 5.1. Vaikka tilinpäätöksen 2013 käyttötalousosassa on mukana muutamia merkittäviä talousarviopoikkeamia, voidaan kuitenkin todeta talousarvioseurannan kehittyneen parempaan suuntaan. Lautakunta haluaa kuitenkin edelleen korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Lisäksi lautakunta toivoo, että määrärahan lisäysesitysten rinnalle tuotaisiin myös tieto siitä, miten toimintaa sopeuttamalla voitaisiin pysyä talousarviossa. Lautakunta tarkasteli myös talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta. Tasapainottamisohjelman toteumaseurantaa oli tehty vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Joulukuun 2013 tilannetta käsiteltiin valtuustossa Suoraan käyttötalousmenoihin kohdistuvilla tasapainotustoimenpiteillä voitiin katsoa olleen suuri merkitys tilinpäätöksestä ilmenevään käyttömenojen kasvun hidastumiseen vuonna Ohjelman selvitys- ja kehityshankkeiden kautta ei laajasti löydetty ratkaisevia toimintatapamuutoksia, mutta selvitystyöllä on tuotettu tietoa sekä valmiuksia, joita tarvitaan vaikeassa taloustilanteessa. Toiminnallisten tavoitteiden mitattavuus ja arviointi Toiminnallisten tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön on kiinnitetty huomiota jo vuoden 2009 arviointikertomuksessa edellisen tarkastuslautakunnan toimesta. Vuonna 2013 täysin toteutuneita tavoitteita oli 65,3 %, osittain toteutuneita 17,9 % ja toteutumatta jäi 4,2 %. Vaikeasti mitattavia tavoitteita oli lautakunnan mielestä 12,6 % kaikista tavoitteista ,4 % 65,9 % 55,0 % 51,6 % 65,3 % Taulukko 5: Täysin toteutuneet toiminnalliset tavoitteet (tarkastuslautakunnan näkemys). Lautakunta pyytää edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Lisäksi toteutumatta jääneiden sekä osittain toteutuneiden tavoitteiden osalta olisi hyvä esittää perustelut. Lautakunta toteaa myös, että tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon, mutta toivoo edelleen huomion kiinnittämistä tavoitteen määrittämiseen. 8

10 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin luvussa 4, yhteenveto toimielimittäin on kertomuksen liitteessä 2. Konserniyhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksissaan myös konserniyhteisöille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa

11 4. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 4.1. Arvio kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteita on asetettu kuudesta eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Vakaa talous Ylöjärven kaupungin taloudellinen tilanne parani vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanteeseen vaikutti merkittävästi satunnaiset kertaluonteiset tuloerät, mutta myös menojen kasvua saatiin hidastettua. Talouden tasapainon arviointimittareiksi asetettiin seuraavat tunnusluvut: vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde, vuosikate, konsernin lainakanta sekä tilikauden tulos. Kaupunkistrategiassa talouden hallinnalle asetetuista tavoitteista vain tilikauden tuloksen tavoite toteutui. Tilikauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat vahvasti satunnaiset kertaluonteiset tuloerät, kirjatut lisäpoistot sekä verotulotilitysten aikatauluihin tulleet muutokset. Mikäli näitä eriä ei oteta huomioon, tilikauden tulos olisi ollut noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden hallinnalle asetettiin tavoitteeksi myös prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta (talonrakennuksen investointiprosessi) ja omaisuuden hallinta (luopuminen omaisuudesta, jota ei perustoiminnoissa tarvita). Tavoitteista vain prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta on tilinpäätöskirjan mukaan toteutunut. Toteutunut vuosikate asukasta kohden oli vuonna euroa (tavoite 400 euroa/asukas). Kokonaisuudessaan vuosikate kattoi (ilman Pirko-Kiinteistöt Oy:n osakkeita) noin 51 prosenttia kaupungin nettoinvestoinneista (tavoite 60 %). Konsernin lainakannan tavoite oli alle euroa asukasta kohden. Toteuma vuoden 2013 lopussa oli euroa asukasta kohden. Tilikauden tuloksen tavoitteena oli 0-tulos, toteuma oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tarkempi arviointi on esitetty luvussa 5. Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta, lautakunta esittää huolestuneisuutensa kaupungin talouden kehityksestä. Kunnille asetetaan yhä uusia velvoitteita samalla kun verotulojen ja valtionosuuksien kehitys heikkenee. Lisäksi haasteita aiheuttavat tulevaisuuden investointitarpeet. Yrittäminen ja työ Ylöjärven tavoite luoda kaupungista kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö toteutui asetettujen arviointimittareiden pohjalta tarkasteltuna hyvin. Uusien yritysten osalta nettolisäys oli 85, kun tavoite oli 60. Myös uusia yritys-, liike- ja varastotiloja valmistui vuoden 2013 aikana asetettua tavoitetta enemmän. Yritystonttivarannon tavoitteet saavutettiin vuoden 2013 aikana. Luovutettavissa oli yli 16 tonttia ja lisäksi tonttitarjontaan myös suuryrityksille oli varauduttu. Yritystonttien myynnissä oli lisäksi huomioitu toimialan laatu ja elinvoimaisuus. 10

12 Työpaikkaomavaraisuudelle oli asetettu tavoitteeksi 70,0 prosenttia. Viimeisin tilastotieto on vuodelta 2011 ja sen mukaan työpaikkaomavaraisuus oli 67,7 prosenttia. Tavoitteen toteutumisen seuranta ei käytännössä ole mahdollista tilastoinnin hitauden vuoksi. Ammatillisessa koulutuksen osalta tavoitteena oli 120 aloituspaikkaa. Tavoite toteutui, kun ensimmäisellä vuosikurssilla aloitti 124 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa Ylöjärvellä. Työttömyyttä koskevia tavoitteita ei saavutettu. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2013 lopussa 212, kun tavoitteena oli enintään 120 työtöntä. Työttömyysaste vuoden lopussa, 12,1 prosenttia, ylitti tavoitearvon noin neljällä prosenttiyksiköllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä 561 ylitti tavoitellun enimmäismäärän 286 henkilöllä. Talouden pitkään jatkunut epävarma tilanne on heijastunut voimakkaasti työllisyyteen Pirkanmaalla sekä valtakunnallisesti. Alla on kuvattu työttömyyden kehitystä Ylöjärven kaupungissa Muutos Työttömien lkm Työttömyysaste, % 10,5 % 9,4 % 8,4 % 9,5 % 12,1 % 2,6 % Alle 25-vuotiaat työttömät Pirkanmaa, työttömyysaste, % 13,5 % 11,9 % 10,9 % 11,9 % 14,8 % 2,9 % Koko maa, työttömyysaste, % 11,3 % 10,3 % 9,7 % 10,7 % 12,6 % 1,9 % Taulukko 6: Työttömien lukumäärän kehitys Ylöjärven kaupungissa Lautakunta esittää huolestuneisuutensa työttömien lukumäärän kehityksestä. Ylöjärvi yhteistyössä Kaupungin tavoite järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa eteni suunnitelmallisesti. Sen sijaan uusien asuntojen valmistumiselle asetettu tavoite, 280 asuntoa, ei toteutunut. Uusia asuntoja valmistui vain 160. Joukkoliikenteen seudullisten tariffien vahvistaminen eteni siten, että valtuusto antoi asiasta linjauksensa ja päätös tehdään seututasolla vuosien 2014 ja 2015 aikana. Valtuusto päätti myös kaupunkiraitiotien priorisoinnista maankäytön suunnittelussa. Seudullisten yhteistyöhankkeiden tavoitteista toteutui seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa, selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi, Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymisen seuraaminen sekä seudullisen hammashuollon järjestämisen selvittäminen. Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyjen ratkaisun toteutumista ei voida tilinpäätöskirjan perusteella arvioida. Toimiva kaupunkirakenne Tavoiteltua väestönkasvua ei saavutettu vuoden 2013 aikana. Kaupungin väestönkasvu oli 0,6 prosenttia (tavoite 1,5 %). Myöskään asuntotuotannon kaavatavoitetta kolmen vuoden kaavavarannosta ei saavutettu. Kaavavarannon toteuma oli noin kaksi vuotta. Tavoite keskustan osayleiskaavaprosessin etenemisestä sen sijaan saavutettiin. Lisäksi tavoite kouluverkkosuun- 11

13 nitelman tarkentamisen osalta toteutui ja asiaa käsitellään toimielimissä kevään 2014 aikana. Myös Siltatien asemakaava-alueen toteutusaikataulu laadittiin tavoitteen mukaisesti. Monipuolisen ja laadukkaan asumisen tavoitteista saavutettiin haja-asutusalueiden rakentamisen seudullisten periaatteiden hyväksyminen sekä tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. Myös tavoite asuntotuotannon pientalovaltaisuudesta toteutui. Sen sijaan tavoite rakentamisen painopistealueesta keskustan alueella toteutui vain osittain rakennushankkeiden viivästymisten johdosta ja tavoite sosiaalisen asuntotuotannon lisäämisestä ei toteutunut. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty osittain, tavoite ei näin täysin toteutunut. Puhtaalle ja monipuoliselle luonnolle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tavoitteita asetettiin raakaveden riittävyydelle, luonnon monimuotoisuuden säilymiselle sekä luontoalueiden virkistyskäytölle. Uudistuva Ylöjärvi Tavoitteet kuntalaisten vuorovaikutteisista osallistumis- ja palautekanavista saavutettiin. Asukaslautakunta on järjestänyt vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia, muun muassa asukastilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Myös palautteiden käsittelyä on täsmennetty. Tällä hetkellä kaupungin internetsivujen palautelomakkeiden kautta tulleista viesteistä kootaan yhteenveto osastoille kuukausittain. Vaaleilla valittujen päättäjien vastuun lisäämiseen ja yhteiseen kokonaisnäkemykseen liittyvistä tavoitteista saavutettiin valtuustotyön arviointi ja valtuustokauden aloitukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Lisäksi uuden valtuuston toiminnan kehitystoiveet kartoitettiin tavoitteen mukaisesti. Sen sijaan kaupungin uuden strategian valmistelua päätettiin lykätä ja päätösten vaikuttavuuden arviointia ei otettu systemaattisesti käyttöön. Näiltä osin tavoitteet eivät toteutuneet. Kuntalaisten asiakaslähtöisen ja tehokkaan palvelun tavoitteista toteutui hyvinvointisuunnitelmassa määritelty ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittely kaupungin yksiköille. Vuoden 2013 hyvinvointisuunnitelma sisälsi 50 erilaajuista toimenpidettä. Palveluiden tuotantokustannusten kehitystä koskeva tavoite toteutui osittain, arviointiperusteena oli kaupungin menojen kasvun merkittävä hidastuminen yleisellä tasolla. Palveluprosessien asiakaslähtöisyyden arviointi osastoittain siirrettiin vuoden 2014 tavoitteisiin. Hyvinvoiva ylöjärveläinen Asetetuista tavoitteista saavutettiin suurin osa, esimerkiksi pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä oli vuoden 2013 lopussa 46 lasta (tavoite alle 60 lasta) ja peruskoulun jälkeisten opintojen keskeytysprosentti oli 3,7 (tavoite alle 5 %). Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus oli vuoden lopussa 92,4 %, kun tavoite oli 93 %. Lisäksi psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäivien toteuma oli 102 päivää asukasta kohden, kun tavoite oli enintään 140 päivää asukasta kohden. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin 3,3/5 ja tavoite ylitettiin. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,74/5. Tavoitteista ei saavutettu muun muassa henkilöstön sairauspoissaoloille asetettua enimmäismäärää 13 päivää työntekijää kohden, toteuma oli keskimäärin 14,9 päivää työntekijää kohden. 12

14 4.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu on laadittu tilinpäätöskirjassa esitettyjen lukujen pohjalta, jotka sisältävät talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi tehdyt määrärahavähennykset. Tilintarkastajat havaitsivat, että kyseisiä talousarviomuutoksia ei ole kuitenkaan erikseen hyväksytetty valtuustolla. Kuntalain 1995/ :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kaupungissa toteutettiin vuoden 2013 aikana organisaatiomuutoksia, jolloin perustettiin uusia vastuualueita, muun muassa kaupunkikehitysosasto. Lisäksi joitakin vastuualueita siirrettiin lautakunnasta toiseen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi on esitetty tilinpäätöskirjan rakenteen mukaisessa järjestyksessä. Tilinpäätöskirjan mukaan vuonna 2013 talousarvioylityksiä tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän. Arviointikertomuksen lopussa liitteessä 1 on esitetty kootusti talousarvion toteutuminen vastuualueittain. Tarkastuslautakunta haluaa kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota talousarvion laadinnan täydellisyyteen ja talousarvion toteutumisen seurantaan. Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mahdolliset talousarvioylitykset tulee tuoda riittävän ajoissa valtuustolle tiedoksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki talousarviomuutokset hyväksytetään valtuustossa. Toiminnallisten tavoitteiden osalta arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 2). Kaupunginhallituksen alainen toiminta Hallinto- ja talouspalveluiden toimintatulot ylittyivät noin euroa verrattuna talousarvioon. Poikkeaman syynä oli ennakoitua parempi maanmyynti sekä ennakoitua suurempi Kelan palautus työterveydenhuollon menoista. Toimintamenot alittuivat noin euroa, poikkeaman syytä ei ole tarkemmin selitetty tilinpäätöskirjassa. Kokonaisuutena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi, ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle sekä kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Sen sijaan vuosikatetavoite ei toteutunut ja toimintojen tuottavuuden sekä tehokkuuden parantamiseksi ei ole tehty suunniteltuja toimenpiteitä. Tukipalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina ja vastaavasti menot noin euroa pienempinä. Ennakoitua suuremmille tuloille ei esitetty tilinpäätöskirjassa tarkempia perusteita. Toiminnallisista tavoitteista laadun systemaattinen seuranta ja raportointi yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa ei toteutunut täysin. Seurantaa tehtiin syyskauden aikana esimiesresurssien vähenemisen vuoksi vain satunnaisesti. Työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen panostaminen esimiestyössä sekä esimiesten jalkautumista kohteisiin 13

15 ei voida täysin arvioida tilinpäätöskirjan tietojen perusteella. Jalkautumista on pyritty tekemään resurssien puitteissa ja työhyvinvointiin on panostettu reagoimalla aktiivisesti työntekijöiden palautteisiin. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittämiseen liittyvä tavoite ei toteutunut vuoden 2013 aikana. Toiminnallisista tavoitteista toteutuivat ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä sekä toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen. Vuoden 2013 alusta perustettiin kaupunkikehitysosasto, johon siirrettiin ympäristölautakunnan maankäyttöön ja ympäristöön liittyvät tehtäväalueet. Kaupunkikehitysosaston toimintatulot ylittyivät noin euroa ja vastaavasti toimintakulut olivat noin euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate kokonaisuutena toteutui noin euroa parempana. Alituksista sekä ylityksistä ei ole annettu tarkempaa selvitystä tilinpäätöskirjassa. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisista tavoitteista kaksi kolmasosaa toteutui lautakunnan arvion mukaan täysin ja loput osittain. Yhden tavoitteen osalta ei voitu tilinpäätöskirjan perusteella todeta, oliko tavoite toteutunut. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisia tavoitteita olivat muun muassa asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen, rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen sekä voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti. Lautakunta toteaa, että osa kaupunkikehitysosaston tavoitteista on vaikeasti arvioitavissa tai mitattavissa. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet määriteltäisiin selkeiksi, ne olisivat luotettavasti mitattavissa ja että tavoitteiden määrä on sopivalla tasolla toimielimen tai vastuualueen kokoon nähden. Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito-vastuualueen menot alittivat talousarvion noin eurolla. Tulot toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina, joten toimintakatteen alitus oli noin euroa. Vastuualue pysyi muutostalousarviossa. Erikoissairaanhoidon kalliinhoidontasauksen ja sairaankuljetuksen lisämaksut olivat noin euroa. Vastuualueelle laadittiin käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen talouden tasapainottamisohjelma, joka hallinnon ja erikoissairaanhoidon osalta toteutui suunnitellusti. Tilinpäätöksen mukaan kaksi vastuualueen toiminnallista tavoitetta toteutui ja yksi jäi toteutumatta. Tavoite 90 % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä jäi toteutumatta tiukan tasapainottamistarpeen vuoksi. Sosiaalipalvelujen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, mikä johtui menojen ylittymisestä erityisesti vammaispalvelujen ja päihdehuollon palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa. Sosiaalipalvelujen toiminnallisista tavoitteista kaksi toteutui kokonaan ja tavoite Palvelusetelien käyttöä lisätään 2-3 palvelussa toteutui osittain. Sosiaalipalvelujen vastuualueen tunnusluvuista nuorisotyöttömien osuus kaupungin vuotiaasta väestöstä kasvoi merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Kasvu oli 2,7 prosenttiyksikköä. Samalla myös toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä. Kasvu on seurausta yleisesti heikentyneestä taloustilanteesta. Toisaalta lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus laski kymmenellä henkilöllä vuoteen 2012 verrattuna. Lähipalvelujen vastuualueen osalta talousarvio ylittyi noin euroa. Toisaalta ylitys oli huomattavasti maltillisempi verrattuna vuoteen 2012 (ylitys noin euroa). Toimintame- 14

16 nojen osalta tapahtui tasaista ylitystä poliklinikalla, lääkäripalveluissa sekä perhekeskuksessa. Suunterveydenhuollon osalta saatiin kuitenkin purettua yli potilaan jono töiden uudelleen organisoinnilla sekä lisätyöpalkkioilla. Näin Aluehallintoviraston uhkasakkouhka saatiin poistettua. Lähipalvelujen vastuualueen tavoitteista saavutettiin uusiin toimintamalleihin liittynyt tavoite. Muut tavoitteet eivät toteutuneet. Myös laitospalveluissa menot ylittyivät, minkä seurauksena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikommin. Suurin toimintakulujen ylitys tapahtui palvelujen ostoissa, euroa. Tämä koostui asumispalveluiden ostoista, laboratoriopalveluiden ostoista sekä lääkäripalveluiden sisäisestä laskutuksesta. Myös henkilöstökuluissa tapahtui ylitystä euroa alibudjetoinnin vuoksi. Lisäksi hoitotarvikkeita kului suunniteltua enemmän ja sisäiset vuokrat ylittyivät. Laitospalveluiden vastuualueen toiminnallisista tavoitteista yksi toteutui kokonaan, yksi osittain ja yksi ei toteutunut. Tavoite 75-vuotta täyttäneistä enintään 4,0 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa toteutui 4,2 % suuruisena. Lautakunta pyytää kiinnittämään huomiota alibudjetointiin, talousarvion täydellisyysperiaate edellyttää että talousarvioon on otettava kaikki tiedossa olevat tulot ja menot. Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, ylitys ei ollut merkittävä. Myös vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Vastuualueella otettiin käyttöön päivähoidon palveluseteli Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan yhteispalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikommin. Toimintatulot ja -menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet uusista käytänteistä päättyvän johtokuntatyöskentelyn tilalle sekä koulutuslautakunnan jäsenten osallistumisen vahvistaminen saavutettiin. Peruskoulutuksen vastuualueella toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Menot ja tulot ylittyivät arvioidusta merkittävästi. Ylitykset selittyvät kotikuntakorvaustuloilla ja -menoilla sekä avustuksiin liittyvillä tulo- ja menokirjauksilla. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin yhtä lukuun ottamatta peruskoulutuksen vastuualueella. Oppilaskohtaiset käyttömenot kasvoivat 2,4 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Kuitenkin peruskoulun päättäneistä oppilaista jatkokoulutuspaikan sai 99,5 % kaikista oppilaista, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintamenot alittivat arvioidun ja vastaavasti toimintatulot olivat lähes nelinkertaiset budjettiin verrattuna. Toimintamenojen osalta saatiin säästöä vuokramenoissa, joka oli lopulta arvioitua pienempi. Lisäksi toimintatulot olivat merkittävästi arvioitua suuremmat Tredun maksamien opetustuntien vuoksi. Tilinpäätöksessä ei suoranaisesti vastattu kaikkien toiminnallisten tavoitteiden osalta, olivatko tavoitteet toteutuneet vai eivät. Toiminnallisen tavoitteen ja toteuman yhteys jäi yhden tavoitteen osalta hieman epäselväksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi koulutuslautakunnan alaisuuteen sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Tulot kasvoivat noin euroa 15

17 maksukorotusten sekä sisaralennusten poistamisen vuoksi. Kyseisillä muutoksilla ei ollut vuoden 2013 aikana vaikutusta toimintaan osallistuvien lasten lukumäärään. Lisäksi talousarviossa ei ollut huomioitu vammaispalvelujen maksamia koulujen loma-aikaisia hoitokorvauksia. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi ja kolmas tavoite toteutui osittain. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalvelujen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän olivat Urheilutalon odotettua suuremmat tulot. Vastuualueen toiminnallisista tavoitteista toteutui selkeästi kolme, kahden tavoitteen osalta tavoite toteutui osittain. Tavoitteen Liikuntapalvelujen sisäisen auditoinnin tuloksia käytetään toiminnan suunnittelussa niin, että sen vaikutukset näkyvät uimahallin laajennuksen jälkeisen toiminnan järjestämisessä elokuussa 2013 toteutumisesta ei voitu varmistua ja tavoite oli ylipäätään vaikeasti arvioitavissa. Musiikkikoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän olivat toimintatulojen ylitys asiakasmaksujen korotusten vuoksi. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin Pianonsoittoa yhdessä, Mauno Järvelän kansanmusiikkipaja Parkanossa sekä Yhteistyössä Saku musiikkikoulun kanssa toteutetaan kamarimusiikkileiri Sakussa. Vapaan sivistystyön osalta toteutui ensimmäinen yhteinen toimintavuosi Tampereen seudun työväenopistossa. Vastuualueen menot ylittyivät noin euroa ja toimintakate toteutui saman verran arvioitua heikompana. Menojen ylitys johtui lähinnä Ylöjärven kaupungille maksettujen tilavuokrien vuoksi, jotka olivat euroa edellisvuotta suuremmat. Vastuualueen neljästä toiminnallisesta tavoitteesta toteutui kolme. Tavoite Opetustuntimäärä pyritään pitämään vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla ei toteutunut kokonaan, koska syyskauden 2013 opetustuntimäärä oli noin 100 tuntia pienempi edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen siirrettiin myös nuorisopalvelut sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa parempana johtuen leirimaksujen kasvusta. Vastaavasti toimintamenot toteutuivat noin euroa heikompana henkilöstömenojen ylittymisen vuoksi. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin, yksi tavoite toteutui vain osittain. Ympäristölautakunta Vuoden 2013 alusta ympäristölautakunnan johtosääntöä muutettiin siten, että lautakunnan tehtävät jaettiin vuoden alusta perustetun kaupunkikehitysosaston ja ympäristölautakunnan kesken. Kaupunkikehitysosastoon siirrettiin maankäytön ja ympäristön tehtäväalueet. Vastuualueen toimintakate toteutui 213 euroa talousarviota parempana ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Osa tavoitteista oli kuitenkin tarkastuslautakunnan mielestä vaikeasti arvioitavissa. Rakennuslupia käsiteltiin runsaasti vuoden 2013 aikana ja lupien käsittelyaikoja saatiin lyhennettyä. 16

18 Asukaslautakunta Vuoden 2013 aikana perustettiin myös asukaslautakunta. Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua parempana ja lisäksi tilinpäätöskirjan mukaan asetettu toiminnallinen tavoite saavutettiin. Uudella lautakunnalla oli vain yksi toiminnallinen tavoite ja lisäksi tavoite oli vaikeasti arvioitavissa. Tekninen lautakunta Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen talous toteutui lähes talousarvion mukaisena. Tulot ja menot ylittyivät hieman, jolloin toimintakate toteutui euroa talousarviota heikompana. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Kolmesta toiminnallisesta tavoitteesta yhden toteutumista oli vaikea arvioida tilinpäätöksen tietojen perusteella. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen talous toteutui talousarviota paremmin, menot alittuivat verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli euroa suunniteltua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyy puun myyntitulojen sekä maa- ja vesialueiden vuokrien kasvulla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet koostuivat useista osatavoitteista. Viidestä päätavoitteesta kaksi toteutui kokonaan ja kolme toteutui osittain. Tavoitteet koskevat ulkoilu- ja urheilualueita, liikenneväyliä, viheralueita, metsätiloja ja jätehuoltoa. Vastuualue asetti teiden peruskorjauksen tavoitteeksi 1,7 kilometriä vuodelle Tavoite toteutui 0,4 kilometrinä määrärahojen leikkausten vuoksi. Sisäisten teknisten palvelujen tulot sekä menot alittuivat, ja toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Varikolle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain, konekeskuksen tavoitteet puolestaan toteutuivat kokonaan. Tavoitteet liittyivät muun muassa varikon toiminnan taloudelliseen kehittämiseen ja varaston arvon pienentämiseen, sekä konekeskuksen taksojen kilpailukykyisyyteen ja uusien yhteistoimintamuotojen kartoittamiseen Nokian kaupungin kanssa. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli talousarviota parempi. Menot ylittyivät noin eurolla ja tulot puolestaan noin eurolla. Tilakeskuksen toiminnallisista tavoitteista ei ole mahdollista arvioida tavoitetta Kiinteistöjen elinkaaritaloudesta huolehtiminen. Muilta osin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Ylöjärven Vesi liikelaitos Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tulos (liikeylijäämä) toteutui talousarviota heikompana ollen euroa (talousarvio euroa). Tilikauden ylijäämä oli myös talousarviota heikompi euroa (talousarvio euroa). Tämä johtuu lähinnä tarvikeostojen, palveluostojen sekä poistojen ylittymisestä verrattuna talousarvioon. Liikelaitos kuitenkin ylitti liikevaihtotavoitteensa. Liikelaitokselle oli asetettu 11 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista toteutui kokonaan yhdeksän tavoitetta ja osittain kaksi. Liikelaitoksen investoinnit toteutuivat valtuuston asettaman ylärajan puitteissa. Liikelaitos toteutti vuoden aikana asiakastyytyväisyyskyselyn alueittain. Kyselyn perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä juomaveden laatuun. Merkittävänä kehittämiskohteena havaittiin 17

19 asiakkaiden tiedottaminen häiriötilanteissa. Tähän reagoitiin ottamalla käyttöön tekstiviestitiedotukset vesiongelmista. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Liikelaitoksen liikevaihto ylitti talousarvion eurolla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Tilikauden alijäämä oli kuitenkin euroa, jääden talousarviosta. Liikelaitoksen toimintakulut toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion eurolla, joka johtui pääosin siitä että lääkärityövoimaa jouduttiin hankkimaan ostopalveluina. Liikelaitoksen strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat täysin. Yritysasiakkaiden määrä säilytettiin aiemmalla tasolla, työterveyshuollon ydinprosesseja tarkistettiin ja eresepti otettiin käyttöön. Konsernin asettamien tavoitteiden osalta kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Korko sijoitetulle pääomalle ei toteutunut 5 %:n suuruisena ja liikelaitos ei pystynyt kattamaan tuloillaan kaikkia kustannuksiaan. Liikelaitoksessa toteutettiin vuoden 2013 aikana asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn pohjalta merkittävimpänä kehittämiskohteena nousi esiin ajanvarauksen toimivuus ja kehittämistarpeet. Tähän reagoitiin lisäämällä ajanvarauslinjoja sekä katkaisemalla puhelukierto aamuisin. Lisäksi yritysasiakkaat toivoivat entistä aktiivisempaa toimintaa, muun muassa ennaltaehkäisevien toimien osalta, henkilökunnan työssä jaksamisen osalta sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisen osalta. Lääkärien suuri vaihtuvuus aiheuttaa kuitenkin haasteita asiakastyön jatkuvuudelle sekä työterveyshuollon kehittämiselle Arvio kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Vuoden 2013 talousarviossa on asetettu Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet seuraavasti: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 % 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella Tilinpäätöskirjassa on todettu yhteisesti kaikkien konserniyhtiöiden osalta, että velkamäärän toteuma oli vuonna %, konserniyhteisöjen raportoinnin kehittämisen osalta ei tapahtunut olennaisia toimenpiteitä ja että Ylöjärven Vesi liikelaitos on laatinut suunnitelman, jonka mukaan investointeja joudutaan rahoittamaan lainanotolla vielä vuosina 2015 ja Kaikki tavoitteet eivät siis toteutuneet. Lisäksi talousarviossa on asetettu tarkempia toiminnallisia tavoitteita ainoastaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle. Yhtiö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Tavoitteina olivat aktiivinen uusien yritysten hankinta, kaupallisten palveluiden kehittäminen, uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyön kehittäminen. 18

20 Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikkien merkittävien konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitettäisiin jatkossa osana talousarviota sekä raportoitaisiin kaupungin tilinpäätöksessä tiivistetysti Seudullisena yhteistyönä tehty arviointi asiakasmaksuista Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakunnat arvioivat yhteisenä arviointikohteena vuonna 2013 asiakasmaksuja. Arvioinnissa tarkasteltiin, mikä taho kunnissa päättää asiakasmaksujen perusteista, millä tasolla maksut ovat kussakin vertailussa mukana olleista kunnista sekä minkä verran maksuista katetaan kunkin toimialan toimintamenoista. Arvioinnissa havaittiin, että käytännössä asiakasmaksujen perusteista päättää asianomainen lautakunta, vaikka Kuntalain (1995/365) mukaan valtuuston tulisi päättää maksujen yleisistä perusteista. Vain Pirkkalassa valtuusto oli tehnyt tällaisia päätöksiä erikseen useista maksuryhmistä. Selvityksessä vertailtiin asiakasmaksujen tasoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen, rakennusvalvonnan maksujen, vesimaksujen sekä liikuntapalvelujen maksujen osalta. Tarkastelussa havaittiin, että esimerkiksi kunnallisen päiväkotihoidon asiakasmaksutulot lasta kohden olivat vuonna 2012 Ylöjärvellä suunnilleen samaa tasoa muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Merkittävä ero oli Pirkkalaan ja Vesilahteen, jossa maksutulot lasta kohden olivat noin euroa suuremmat verrattuna Ylöjärveen. Seudun kunnissa asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2012 päiväkotihoidon kustannuksista keskimäärin 12 %. Ikäihmisten kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa oli enemmän eroja vertailtujen kuntien (Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Orivesi) välillä. Esimerkiksi kuljetusateria maksoi vuonna 2012 Ylöjärvellä 8,5 euroa, kun se oli muissa vertailukunnissa 5,9-7,8 euron välillä. Sauna- /kylvetysmaksuissa Ylöjärvi sijoittui samalle tasolle muiden vertailukuntien kanssa, Orivedellä maksu oli puolestaan lähes kaksinkertainen muihin kuntiin verrattuna. Kauppa-/ostospalvelu oli puolestaan Ylöjärvellä kallein verrattuna muihin kuntiin. Ylöjärvellä hinta oli euroa, kun muissa vertailukunnissa hinta oli 4-8,7 euron välillä. Vesimaksujen tarkastelussa havaittiin, että veden tuotti edullisimmin Tampere (vesimaksu 0,98 eur/m3 ja jätevesimaksu 1,46 eur/m3) ja kalleimmin Orivesi (vesimaksu 1,60 eur/m3 ja jätevesimaksu 2,16 eur/m3). Ylöjärvellä maksut asettuivat näiden väliin. Liikuntapalvelujen maksujen vertailussa, esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen maksuissa, Ylöjärvi oli edullinen. Sisäliikuntapaikkojen maksut olivat vuonna 2012 paikkakuntalaisille 2-3,4 euroa/tunti ja muille 7-11,60 euroa/tunti. Esimerkiksi Nokialla maksut olivat lähes kaksinkertaiset Ylöjärven maksuihin verrattuna. Uimahallimaksujen vertailussa Ylöjärvi sijoittui samalle tasolle muiden kuntien kanssa, selvästi suurimmat maksut olivat Kangasalla, 7,6 euroa aikuiselta. Kaikkiaan maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 oli Ylöjärvellä 5,8 %, joka oli hyvin samaa tasoa muiden vertailukuntien kanssa. Tämän ylitti vain Pirkkala (7,6 %), Nokia (6,0 %) sekä Kangasala (6,2 %). Vuonna 2012 Suomen kunnissa maksutuloilla katettiin toimintamenoista keskimäärin 4,7 %. 19

21 5. Muut talouden ja toiminnan arviot 5.1. Talousarvion toteutuminen kaupunkitasolla Ylöjärven kaupungin tilikauden tulos muodostui talousarviota paremmaksi ja oli ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat vahvasti satunnaiset kertaluonteiset tuloerät sekä arvioitua suurempana toteutuneet verotulot. Toimintatuotot kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja toimintakulut 4,1 miljoonaa euroa. Tästä seurasi toimintakatteen huononeminen noin 1,0 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat selvästi noin 6,9 miljoonaa euroa ja olivat noin 1,7 miljoonaa talousarviota paremmat. Tämä johtui pääosin verotulotilitysten aikatauluihin tulleista muutoksista. Valtionosuudet laskivat noin 0,2 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Lisäksi kaupunki sai satunnaisia tuottoja 5,7 miljoonaa euroa Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purusta. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tilikauden tulos ylitti talousarvion noin 7,2 miljoonalla eurolla. Suurimmat negatiiviset poikkeamat olivat palveluiden ostoissa, jotka ylittivät talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla sekä suunnitelman mukaisissa poistoissa, jotka ylittivät talousarvion noin 2,9 miljoonalla eurolla tehtyjen lisäpoistojen vuoksi. Suurimmat positiiviset poikkeamat olivat verotuloissa 1,7 miljoonaa euroa sekä satunnaisissa tuotoissa 5,7 miljoonaa euroa. Investointiosan toteutuminen Kaupungin investointimenot olivat tilikaudella 2013 yhteensä 32,7 miljoonaa euroa ja tulot 1,6 miljoonaa euroa. Menot ylittivät talousarvion 8,9 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 tehtiin merkittävät investoinnit Siivikkalan kouluun sekä Urheilutaloon. Kasvavana kaupunkina Ylöjärvellä on jatkuvia investointitarpeita uusinvestointeihin ja jo olemassa olevan omaisuuden kunnossapitämiseksi, samalla kaupungin pitäisi pystyä kuitenkin rajoittamaan investointitasoa velkaantumisen hillitsemiseksi. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteumasta toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu lähinnä edellä käsitellyistä tuloslaskelmaosan ja investointiosan toteumista. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus oli yhteensä -12,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoidun -14,8 miljoonan euron sijaan. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus toteutui talousarviota parempana lähinnä vuosikatteen paranemisen (verotulojen kasvu) vuoksi. Uusia lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden 2013 aikana peräti 26,0 miljoonaa euroa, mikä oli 3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Lisäksi lainoja lyhennettiin 11,4 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Muiden maksuvalmiuden muutosten, joita ei ole talousarviossa huomioitu, vaikutus rahoituksen rahavirtaan oli yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta muodostui näin ollen +14,1 miljoonaksi euroksi talousarviossa ennakoidun +12,1 miljoonan euron sijaan. Yhteensä toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtojen vaikutuksesta rahavarat kasvoivat noin 1,8 miljoonaa euroa. 20

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta 29.5.2013 www.ylojarvi.fi 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus

1. Puheenjohtajan katsaus ARVI OI NT I KERT OMUS VUODEL T A2011 T ar kas t us l aut akunt a30. 5. 2012 1. Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunta noudatti tässä arviointikertomuksessa vuonna 2009 tehtyä arvioinnin työsuunnitelmaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot