Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi"

Transkriptio

1 Arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta

2

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli nykyisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen kausi. Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja saivat mahdollisuuden osallistua alkuvuoden 2013 aikana edellisen tarkastuslautakunnan kokouksiin ja tutustua heidän työskentelyyn. Siitä saatiin ensiaskeleet tarkastuslautakuntatyöskentelyyn. Ylöjärven tarkastuslautakunta osallistui vuoden 2013 aikana tarkastuslautakuntien verkostoitumishankkeeseen. Verkostoitumishankkeen tarkoituksena oli tarkastuslautakuntien toiminnan kehittäminen sekä näkökulman luominen uuteen kuntalakiin. Tähän liittyen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä edellinen puheenjohtaja Minna Sorsa osallistuivat Kuntatalolla pidettyyn seminaariin, jossa oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kuntien edustus paikalla. Lisäksi Ylöjärvellä pidettiin kaksi seminaaria ja Helsingissä Kuntatalolla edelleen hankkeen päätösseminaari. Hankkeen loppuraportti valmistunee vuoden 2014 aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui vuoden 2013 aikana kolmeen koulutustilaisuuteen, Tampereella, Tallinnassa sekä Pirkkalassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla oli myös mahdollisuus osallistua Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien yhteisiin kokouksiin. Vuoden 2013 aikana kokousten järjestämisvastuussa oli Nokian kaupunki. Kokouksissa on käsitelty muun muassa kaupunkiseudun kuntien asiakasmaksuja, joista on kerrottu tarkemmin arviointikertomuksen luvussa 3.4. Tarkastuslautakunta vieraili vuoden 2013 aikana useissa kaupungin yksiköissä. Lautakunta koki, että kaikkialla oli miellyttävä vastaanotto ja että viranhaltijat toimittivat aktiivisesti tarkastuslautakunnan arviointityössään tarvitsemia tietoja. Tarkastuslautakunta haluaa esittää heille kiitokset, sekä samalla koko Ylöjärven kaupungin henkilöstölle joustavuudesta haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Tarkastuslautakunnan työtä ovat ohjanneet vuoden 2013 aikana BDO Audiator Oy:stä Hanna Kuhanen, Pauliina Mikkola sekä vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori. Lisäksi lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupungin organisaatiosta Kaija Aaltonen. Tarkastuslautakunta haluaa esittää myös heille kiitokset tuesta. Lisäksi puheenjohtaja haluaa kiittää tarkastuslautakunnan jäseniä aktiivisesta ja hyvässä yhteishengessä tehdystä työstä. Lopuksi tarkastuslautakunta haluaa edelleen korostaa talouden tarkkaa seurantaa, olemme menossa hyvään suuntaan ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 2

4 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta myös seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2013 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Erkki Törmä, puheenjohtaja Johanna Kivimäki, varapuheenjohtaja Janne Heinonen Markku Mäki-Ventelä Kaija Pispa Liisa Schali Marko Taipale Varajäsenet Jaana Lamminen Jari Suosalo Matti Ylitalo Elisa Niemelä Timo Järvenpää Jere Paldanius Riikka Salakari Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat: Edessä jäsen Marko Taipale ja puheenjohtaja Erkki Törmä. Keskellä jäsen Liisa Schali, varapuheenjohtaja Johanna Kivimäki, jäsen Kaija Pispa, sihteeri Kaija Aaltonen ja tilintarkastaja Pauliina Mikkola. Takana jäsenet Markku Mäki-Ventelä ja Janne Heinonen sekä vastuullinen tilintarkastaja Minna Ainasvuori. 3

5 Lautakunnan jäsenistä Markku Mäki-Ventelä on myös teknisen lautakunnan jäsen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen, Janne Heinonen on myös perusturvalautakunnan varajäsen, Kaija Pispa on myös ympäristölautakunnan varajäsen sekä Liisa Schali on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen. Varajäsenet Jaana Lamminen, Riikka Salakari, Jari Suosalo ja Matti Ylitalo ovat myös asukaslautakunnan jäseniä. Varajäsen Jere Paldanius on myös koulutuslautakunnan jäsen ja varajäsen Timo Järvenpää on myös ympäristölautakunnan jäsen. He eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle on valittu JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on tilikaudella 2013 toiminut JHTT Minna Ainasvuori. Tarkastusvuonna 2013 (kesän 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 9 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä on tarkastusvuonna toiminut kaupungin organisaatiosta palvelusihteeri Kaija Aaltonen. Lautakunnan avustajina ovat toimineet BDO Audiator Oy:stä Hanna Kuhanen ( saakka) ja Pauliina Mikkola ( lähtien). Lautakunta valmisteli vuonna 2013 arviointisuunnitelman, joka kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin. Suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa on tarkennettu vuosittain lautakunnan työohjelmassa. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2013 olivat kuntastrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuraaminen sekä sosiaali- ja terveysalan tehtäväalueet. Arvioinnin painopistealueiden viranhaltijoista on kokouksissa käynyt terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto, sairaalan osastonhoitaja Tuula- Anneli Laine, rakennuttamispäällikkö Jukka Nurmi, vanhustyön johtaja Sirpa Ellala, johtava hoitaja Seija Ritala, Työterveyspalvelu Viisarin toimitusjohtaja Miisa Visakorpi, Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Hannu Myllynen sekä perhekeskuksen ylilääkäri Paula Pasanen- Aro. Lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja oli haastateltavana yhdessä kokouksessa. Lautakunta hyödynsi systemaattisesti haastatteluissa omaa arviointilomakettaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kahdessa kokouksessa kertonut kaupungin talouden tilasta, tilinpäätöksestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta. Kaupunginjohtaja on marraskuun kokouksessa kertonut kaupungin ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta osallistui myös vuonna 2012 alkaneeseen tarkastuslautakuntien toiminnan kehittämisen verkostoprojektiin, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tarkastuslautakuntien näkökulmaa kuntalain valmisteluun. Hankkeen loppuseminaari pidettiin Helsingissä Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2014 aikana. Lisäksi lautakunta osallistui Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteistyöhön. Vuoden 2013 aikana tehtiin yhteinen Tampereen kaupunkiseudun kuntien asiakasmaksujen arviointi. Lautakunnan puheenjohtaja on myös osallistunut Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksiin, jotka muodostavat keskeisen osa yhteistyöstä. Lautakunta osallistui myös Pirkkalan kunnan järjestämään seudulliseen koulutukseen. 4

6 3. Vuosittain arviointikertomuksessa seurattavat Uuden tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet tarkastusvuonna 2013 olivat kuntastrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuraaminen sekä sosiaalija terveysalan tehtäväalueet. Strategian toteutumista arvioidaan kappaleessa 4.1 ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä tässä luvussa omassa kohdassaan. Uusi lautakunta päätti myös jatkaa osittain aiemman lautakunnan vuosittain seuraamia kohteita, sillä ne liittyivät kiinteästi arvioitaviin sosiaali- ja terveysalan tehtäväalueisiin. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Lautakunta kiinnostui toimikaudellaan erikoissairaanhoidon kustannusten kehityksestä. Vuoden 2013 aikana erikoissairaanhoitoon jouduttiin lisäämään merkittävästi rahoitusta, koska kalliinhoidon tasauksen ja sairaankuljetuksen lisämaksut toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina. Erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohden nousivat vuoden 2013 aikana edelleen voimakkaasti Sairaanhoitopiirin kustannukset /asukas 879,49 904,64 943,88 Muun erikoissairaanhoidon kustannukset /asukas 46,42 46,07 52,46 Taulukko 1. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Lautakunta pitää huolestuttavana erikoissairaanhoidon menojen merkittävää kasvua. Erikoissairaanhoidon menoihin vaikuttaminen on haastavaa, mutta lautakunta toivoo vastuuhenkilöiden kiinnittävän jatkuvaa huomiota menojen kehitykseen. Hammashoidon jonotilanne Aiempi lautakunta kiinnitti jo vuoden 2009 arviointikertomuksessaan huomiota hammashoidon jonotilanteeseen. Nykyinen lautakunta jatkoi jonotilanteen seurantaa. Vuosina 2010 ja 2011 hammashoidon jonotilanne pysyi melko vakaana, mutta vuonna 2012 jonoissa oli kasvua. Vuoden 2013 aikana jonotilanne kuitenkin lopulta purkautui siten, että joulukuun lopussa jonoja ei enää ollut. Töiden uudelleen organisoinnilla sekä kannustavilla lisätyöpalkkioilla jonot saatiin purettua ja samalla myös aluehallintoviraston uhkasakkouhka väistyi. 5/ /2010 3/2011 2/2012 9/2012 1/ /2013 Hammashoidon jonotilanne Taulukko 2: Hammashoidon jonotilanne vuodesta 2010, kiireetön hoito. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että hammashoidon jonotilanne on saatu hallintaan. Lisäksi lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle joustavuudesta sekä venymisestä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla jonot on saatu purettua. 5

7 Perheneuvolan jonotilanne Aiempi lautakunta on seurannut perheneuvolan jonotilannetta vuodesta 2009 lähtien. Perheneuvolan jonotilannetta on saatu purettua merkittävästi vuoden 2013 aikana. Perheneuvolassa aloitti uusi sosiaalityöntekijä-psykologi -työpari loppuvuodesta 2013, jolla oli merkittävä vaikutus jonojen purkautumiseen. Vuoden 2012 aikana perheneuvolassa hoidettiin noin 73 perhettä, vuonna 2013 määrä oli jo noin 127 perhettä. Asiakkaiden luottamus palvelujen saatavuuteen ja nopeaan avunsaantiin vaikuttaa parantuneen. Perheneuvolassa on edelleen haasteena se, että esimerkiksi terapioihin ei ole käytettävissä lainkaan ostopalvelurahoitusta. Lisäksi tulee voimaan uusi opiskelijahuoltolaki, joka aiheuttaa kahden uuden koulupsykologin tarpeen. 10/2009 4/2010 3/2011 2/ / /2013 Puheterapia (pvä) lapset/20 aikuiset 90 Psykologi (pvä) Sosiaalityöntekijä (pvä) Taulukko 3: Perheneuvolan jonotilanne vuodesta 2009, kiireetön hoito. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että perheneuvolan jonotilannetta on saatu purettua. Lisäksi lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle joustavuudesta sekä venymisestä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla jonoja on saatu pienemmiksi. Lautakunta pyytää kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että perheneuvolalle kohdistettaisiin riittävästi määrärahoja myös ennaltaehkäisevien terapiapalvelujen hankintaan. Vanhustenhuollon palvelurakenne Lautakunta jatkoi aiemman lautakunnan tavoin vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittymisen seurantaa. Kehityksen etenemistä on seurattu keräämällä tietoja kotona asuvista ja toisaalta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevista yli 75-vuotiaista ikäihmisistä. Saadun selvityksen perusteella kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli Ylöjärvellä 92,4 % (tilanne maaliskuussa 2014). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli puolestaan 4,2 % yli 75-vuotiaista ylöjärveläisistä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on hieman kasvanut viime vuoteen 2012 verrattuna. Valtakunnallisten suositusten mukaan 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä % tulisi asua kotona itsenäisesti, 5-6 % tulisi olla tehostetun palveluasumisen piirissä sekä 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. 6

8 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat, yli 75-vuotiaat 4,5 % 4,7 % 4,0 % 4,2 % Kotona asuvat, yli 75-vuotiaat 93,0 % 92,5 % 93,0 % 92,4 % Taulukko 4. Kotona asuvat ja pitkäaikaisen laitoshoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli vuoden 2013 lopussa 3,4 % yli 75-vuotiaista ikäihmisistä ja tavallisen palveluasumisen piirissä 2,5 %. Tavallisen palveluasumisen piirissä olevien lukumäärä kasvoi 0,1 %, tehostetun palveluasumisen piirissä olevien lukumäärä puolestaan laski 0,1 %. Vanhustenhuollossa tavoitellaan muutosta laitoshoidosta edullisempaan tehostetun palveluasumisen rakenteeseen, joka vähentää hoitopäiväkohtaisia kustannuksia. Vaikka asumispalveluiden tarve tulee jatkossa kasvamaan, palvelurakennetta muuttamalla kustannusten kasvua saadaan hidastettua. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Haastatteluissa saadun tiedon mukaan, määräaikaa ei pystytä kaikilta osin tällä hetkellä noudattamaan. Asumispalveluiden ostoilla saataisiin joustoa, kun määräajat uhkaavat täyttyä. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota vanhusten palvelurakenteen muutostarpeeseen. Vuonna 2013 kehitys notkahti yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asukkaiden osalta. Ikäihmisten palvelut ovat myös jäljessä valtakunnallisesta pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen suosituksista. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Lautakunta selvitti, miten Ylöjärven kaupunki saavuttaa sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista. Saadun selvityksen mukaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on kasvanut 3 %:iin vuonna Aiempina vuosina saadun selvityksen perusteella Ylöjärvi käyttää lastensuojelussaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteereihin sopivia menoja siten, että jos menojen kirjaukset tehtäisiin toimeentulotukeen, vajausta ei tosiasiassa olisi ,6 % 2,0 % 2,9 % 2,5 % 3,0 % Taulukko 4: Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista Tarkastuslautakunnan mielestä kehityssuunta on positiivinen, mutta valtakunnalliseen tavoitetasoon 3,3 % on edelleen syytä pyrkiä. 7

9 Talousarvioylitykset ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi Vuosina 2011 ja 2012 edellinen lautakunta havaitsi merkittäviä talousarvioylityksiä. Vuoden 2013 osalta tilanne kuitenkin parani. Merkittäviä toimintakatteen ylityksiä oli vuonna 2013 neljällä vastuualueella, kun vuonna 2012 merkittäviä ylityksiä oli seitsemällä vastuualueella. Vuonna 2013 kaupungin toimintatuotot (66,8 milj. euroa) ylittivät talousarviossa ennakoidun noin eurolla. Toimintamenot (204,7 milj. euroa) ylittyivät noin euroa. Nettona toimintakate (-137,9 milj. euroa) toteutui noin euroa talousarviota parempana. Ylitykset eivät olleet kokonaisuudessaan merkittäviä. Talousarvioylityksiä on arvioitu tarkemmin luvussa 5.1. Vaikka tilinpäätöksen 2013 käyttötalousosassa on mukana muutamia merkittäviä talousarviopoikkeamia, voidaan kuitenkin todeta talousarvioseurannan kehittyneen parempaan suuntaan. Lautakunta haluaa kuitenkin edelleen korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Lisäksi lautakunta toivoo, että määrärahan lisäysesitysten rinnalle tuotaisiin myös tieto siitä, miten toimintaa sopeuttamalla voitaisiin pysyä talousarviossa. Lautakunta tarkasteli myös talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta. Tasapainottamisohjelman toteumaseurantaa oli tehty vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Joulukuun 2013 tilannetta käsiteltiin valtuustossa Suoraan käyttötalousmenoihin kohdistuvilla tasapainotustoimenpiteillä voitiin katsoa olleen suuri merkitys tilinpäätöksestä ilmenevään käyttömenojen kasvun hidastumiseen vuonna Ohjelman selvitys- ja kehityshankkeiden kautta ei laajasti löydetty ratkaisevia toimintatapamuutoksia, mutta selvitystyöllä on tuotettu tietoa sekä valmiuksia, joita tarvitaan vaikeassa taloustilanteessa. Toiminnallisten tavoitteiden mitattavuus ja arviointi Toiminnallisten tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön on kiinnitetty huomiota jo vuoden 2009 arviointikertomuksessa edellisen tarkastuslautakunnan toimesta. Vuonna 2013 täysin toteutuneita tavoitteita oli 65,3 %, osittain toteutuneita 17,9 % ja toteutumatta jäi 4,2 %. Vaikeasti mitattavia tavoitteita oli lautakunnan mielestä 12,6 % kaikista tavoitteista ,4 % 65,9 % 55,0 % 51,6 % 65,3 % Taulukko 5: Täysin toteutuneet toiminnalliset tavoitteet (tarkastuslautakunnan näkemys). Lautakunta pyytää edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Lisäksi toteutumatta jääneiden sekä osittain toteutuneiden tavoitteiden osalta olisi hyvä esittää perustelut. Lautakunta toteaa myös, että tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon, mutta toivoo edelleen huomion kiinnittämistä tavoitteen määrittämiseen. 8

10 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin luvussa 4, yhteenveto toimielimittäin on kertomuksen liitteessä 2. Konserniyhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksissaan myös konserniyhteisöille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa

11 4. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 4.1. Arvio kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteita on asetettu kuudesta eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Vakaa talous Ylöjärven kaupungin taloudellinen tilanne parani vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanteeseen vaikutti merkittävästi satunnaiset kertaluonteiset tuloerät, mutta myös menojen kasvua saatiin hidastettua. Talouden tasapainon arviointimittareiksi asetettiin seuraavat tunnusluvut: vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde, vuosikate, konsernin lainakanta sekä tilikauden tulos. Kaupunkistrategiassa talouden hallinnalle asetetuista tavoitteista vain tilikauden tuloksen tavoite toteutui. Tilikauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat vahvasti satunnaiset kertaluonteiset tuloerät, kirjatut lisäpoistot sekä verotulotilitysten aikatauluihin tulleet muutokset. Mikäli näitä eriä ei oteta huomioon, tilikauden tulos olisi ollut noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden hallinnalle asetettiin tavoitteeksi myös prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta (talonrakennuksen investointiprosessi) ja omaisuuden hallinta (luopuminen omaisuudesta, jota ei perustoiminnoissa tarvita). Tavoitteista vain prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta on tilinpäätöskirjan mukaan toteutunut. Toteutunut vuosikate asukasta kohden oli vuonna euroa (tavoite 400 euroa/asukas). Kokonaisuudessaan vuosikate kattoi (ilman Pirko-Kiinteistöt Oy:n osakkeita) noin 51 prosenttia kaupungin nettoinvestoinneista (tavoite 60 %). Konsernin lainakannan tavoite oli alle euroa asukasta kohden. Toteuma vuoden 2013 lopussa oli euroa asukasta kohden. Tilikauden tuloksen tavoitteena oli 0-tulos, toteuma oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tarkempi arviointi on esitetty luvussa 5. Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta, lautakunta esittää huolestuneisuutensa kaupungin talouden kehityksestä. Kunnille asetetaan yhä uusia velvoitteita samalla kun verotulojen ja valtionosuuksien kehitys heikkenee. Lisäksi haasteita aiheuttavat tulevaisuuden investointitarpeet. Yrittäminen ja työ Ylöjärven tavoite luoda kaupungista kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö toteutui asetettujen arviointimittareiden pohjalta tarkasteltuna hyvin. Uusien yritysten osalta nettolisäys oli 85, kun tavoite oli 60. Myös uusia yritys-, liike- ja varastotiloja valmistui vuoden 2013 aikana asetettua tavoitetta enemmän. Yritystonttivarannon tavoitteet saavutettiin vuoden 2013 aikana. Luovutettavissa oli yli 16 tonttia ja lisäksi tonttitarjontaan myös suuryrityksille oli varauduttu. Yritystonttien myynnissä oli lisäksi huomioitu toimialan laatu ja elinvoimaisuus. 10

12 Työpaikkaomavaraisuudelle oli asetettu tavoitteeksi 70,0 prosenttia. Viimeisin tilastotieto on vuodelta 2011 ja sen mukaan työpaikkaomavaraisuus oli 67,7 prosenttia. Tavoitteen toteutumisen seuranta ei käytännössä ole mahdollista tilastoinnin hitauden vuoksi. Ammatillisessa koulutuksen osalta tavoitteena oli 120 aloituspaikkaa. Tavoite toteutui, kun ensimmäisellä vuosikurssilla aloitti 124 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa Ylöjärvellä. Työttömyyttä koskevia tavoitteita ei saavutettu. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2013 lopussa 212, kun tavoitteena oli enintään 120 työtöntä. Työttömyysaste vuoden lopussa, 12,1 prosenttia, ylitti tavoitearvon noin neljällä prosenttiyksiköllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä 561 ylitti tavoitellun enimmäismäärän 286 henkilöllä. Talouden pitkään jatkunut epävarma tilanne on heijastunut voimakkaasti työllisyyteen Pirkanmaalla sekä valtakunnallisesti. Alla on kuvattu työttömyyden kehitystä Ylöjärven kaupungissa Muutos Työttömien lkm Työttömyysaste, % 10,5 % 9,4 % 8,4 % 9,5 % 12,1 % 2,6 % Alle 25-vuotiaat työttömät Pirkanmaa, työttömyysaste, % 13,5 % 11,9 % 10,9 % 11,9 % 14,8 % 2,9 % Koko maa, työttömyysaste, % 11,3 % 10,3 % 9,7 % 10,7 % 12,6 % 1,9 % Taulukko 6: Työttömien lukumäärän kehitys Ylöjärven kaupungissa Lautakunta esittää huolestuneisuutensa työttömien lukumäärän kehityksestä. Ylöjärvi yhteistyössä Kaupungin tavoite järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa eteni suunnitelmallisesti. Sen sijaan uusien asuntojen valmistumiselle asetettu tavoite, 280 asuntoa, ei toteutunut. Uusia asuntoja valmistui vain 160. Joukkoliikenteen seudullisten tariffien vahvistaminen eteni siten, että valtuusto antoi asiasta linjauksensa ja päätös tehdään seututasolla vuosien 2014 ja 2015 aikana. Valtuusto päätti myös kaupunkiraitiotien priorisoinnista maankäytön suunnittelussa. Seudullisten yhteistyöhankkeiden tavoitteista toteutui seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa, selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi, Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymisen seuraaminen sekä seudullisen hammashuollon järjestämisen selvittäminen. Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyjen ratkaisun toteutumista ei voida tilinpäätöskirjan perusteella arvioida. Toimiva kaupunkirakenne Tavoiteltua väestönkasvua ei saavutettu vuoden 2013 aikana. Kaupungin väestönkasvu oli 0,6 prosenttia (tavoite 1,5 %). Myöskään asuntotuotannon kaavatavoitetta kolmen vuoden kaavavarannosta ei saavutettu. Kaavavarannon toteuma oli noin kaksi vuotta. Tavoite keskustan osayleiskaavaprosessin etenemisestä sen sijaan saavutettiin. Lisäksi tavoite kouluverkkosuun- 11

13 nitelman tarkentamisen osalta toteutui ja asiaa käsitellään toimielimissä kevään 2014 aikana. Myös Siltatien asemakaava-alueen toteutusaikataulu laadittiin tavoitteen mukaisesti. Monipuolisen ja laadukkaan asumisen tavoitteista saavutettiin haja-asutusalueiden rakentamisen seudullisten periaatteiden hyväksyminen sekä tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. Myös tavoite asuntotuotannon pientalovaltaisuudesta toteutui. Sen sijaan tavoite rakentamisen painopistealueesta keskustan alueella toteutui vain osittain rakennushankkeiden viivästymisten johdosta ja tavoite sosiaalisen asuntotuotannon lisäämisestä ei toteutunut. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty osittain, tavoite ei näin täysin toteutunut. Puhtaalle ja monipuoliselle luonnolle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tavoitteita asetettiin raakaveden riittävyydelle, luonnon monimuotoisuuden säilymiselle sekä luontoalueiden virkistyskäytölle. Uudistuva Ylöjärvi Tavoitteet kuntalaisten vuorovaikutteisista osallistumis- ja palautekanavista saavutettiin. Asukaslautakunta on järjestänyt vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia, muun muassa asukastilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Myös palautteiden käsittelyä on täsmennetty. Tällä hetkellä kaupungin internetsivujen palautelomakkeiden kautta tulleista viesteistä kootaan yhteenveto osastoille kuukausittain. Vaaleilla valittujen päättäjien vastuun lisäämiseen ja yhteiseen kokonaisnäkemykseen liittyvistä tavoitteista saavutettiin valtuustotyön arviointi ja valtuustokauden aloitukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Lisäksi uuden valtuuston toiminnan kehitystoiveet kartoitettiin tavoitteen mukaisesti. Sen sijaan kaupungin uuden strategian valmistelua päätettiin lykätä ja päätösten vaikuttavuuden arviointia ei otettu systemaattisesti käyttöön. Näiltä osin tavoitteet eivät toteutuneet. Kuntalaisten asiakaslähtöisen ja tehokkaan palvelun tavoitteista toteutui hyvinvointisuunnitelmassa määritelty ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittely kaupungin yksiköille. Vuoden 2013 hyvinvointisuunnitelma sisälsi 50 erilaajuista toimenpidettä. Palveluiden tuotantokustannusten kehitystä koskeva tavoite toteutui osittain, arviointiperusteena oli kaupungin menojen kasvun merkittävä hidastuminen yleisellä tasolla. Palveluprosessien asiakaslähtöisyyden arviointi osastoittain siirrettiin vuoden 2014 tavoitteisiin. Hyvinvoiva ylöjärveläinen Asetetuista tavoitteista saavutettiin suurin osa, esimerkiksi pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä oli vuoden 2013 lopussa 46 lasta (tavoite alle 60 lasta) ja peruskoulun jälkeisten opintojen keskeytysprosentti oli 3,7 (tavoite alle 5 %). Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus oli vuoden lopussa 92,4 %, kun tavoite oli 93 %. Lisäksi psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäivien toteuma oli 102 päivää asukasta kohden, kun tavoite oli enintään 140 päivää asukasta kohden. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin 3,3/5 ja tavoite ylitettiin. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,74/5. Tavoitteista ei saavutettu muun muassa henkilöstön sairauspoissaoloille asetettua enimmäismäärää 13 päivää työntekijää kohden, toteuma oli keskimäärin 14,9 päivää työntekijää kohden. 12

14 4.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu on laadittu tilinpäätöskirjassa esitettyjen lukujen pohjalta, jotka sisältävät talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi tehdyt määrärahavähennykset. Tilintarkastajat havaitsivat, että kyseisiä talousarviomuutoksia ei ole kuitenkaan erikseen hyväksytetty valtuustolla. Kuntalain 1995/ :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kaupungissa toteutettiin vuoden 2013 aikana organisaatiomuutoksia, jolloin perustettiin uusia vastuualueita, muun muassa kaupunkikehitysosasto. Lisäksi joitakin vastuualueita siirrettiin lautakunnasta toiseen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi on esitetty tilinpäätöskirjan rakenteen mukaisessa järjestyksessä. Tilinpäätöskirjan mukaan vuonna 2013 talousarvioylityksiä tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän. Arviointikertomuksen lopussa liitteessä 1 on esitetty kootusti talousarvion toteutuminen vastuualueittain. Tarkastuslautakunta haluaa kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota talousarvion laadinnan täydellisyyteen ja talousarvion toteutumisen seurantaan. Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mahdolliset talousarvioylitykset tulee tuoda riittävän ajoissa valtuustolle tiedoksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki talousarviomuutokset hyväksytetään valtuustossa. Toiminnallisten tavoitteiden osalta arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 2). Kaupunginhallituksen alainen toiminta Hallinto- ja talouspalveluiden toimintatulot ylittyivät noin euroa verrattuna talousarvioon. Poikkeaman syynä oli ennakoitua parempi maanmyynti sekä ennakoitua suurempi Kelan palautus työterveydenhuollon menoista. Toimintamenot alittuivat noin euroa, poikkeaman syytä ei ole tarkemmin selitetty tilinpäätöskirjassa. Kokonaisuutena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi, ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle sekä kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Sen sijaan vuosikatetavoite ei toteutunut ja toimintojen tuottavuuden sekä tehokkuuden parantamiseksi ei ole tehty suunniteltuja toimenpiteitä. Tukipalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina ja vastaavasti menot noin euroa pienempinä. Ennakoitua suuremmille tuloille ei esitetty tilinpäätöskirjassa tarkempia perusteita. Toiminnallisista tavoitteista laadun systemaattinen seuranta ja raportointi yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa ei toteutunut täysin. Seurantaa tehtiin syyskauden aikana esimiesresurssien vähenemisen vuoksi vain satunnaisesti. Työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen panostaminen esimiestyössä sekä esimiesten jalkautumista kohteisiin 13

15 ei voida täysin arvioida tilinpäätöskirjan tietojen perusteella. Jalkautumista on pyritty tekemään resurssien puitteissa ja työhyvinvointiin on panostettu reagoimalla aktiivisesti työntekijöiden palautteisiin. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittämiseen liittyvä tavoite ei toteutunut vuoden 2013 aikana. Toiminnallisista tavoitteista toteutuivat ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä sekä toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen. Vuoden 2013 alusta perustettiin kaupunkikehitysosasto, johon siirrettiin ympäristölautakunnan maankäyttöön ja ympäristöön liittyvät tehtäväalueet. Kaupunkikehitysosaston toimintatulot ylittyivät noin euroa ja vastaavasti toimintakulut olivat noin euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate kokonaisuutena toteutui noin euroa parempana. Alituksista sekä ylityksistä ei ole annettu tarkempaa selvitystä tilinpäätöskirjassa. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisista tavoitteista kaksi kolmasosaa toteutui lautakunnan arvion mukaan täysin ja loput osittain. Yhden tavoitteen osalta ei voitu tilinpäätöskirjan perusteella todeta, oliko tavoite toteutunut. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisia tavoitteita olivat muun muassa asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen, rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen sekä voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti. Lautakunta toteaa, että osa kaupunkikehitysosaston tavoitteista on vaikeasti arvioitavissa tai mitattavissa. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet määriteltäisiin selkeiksi, ne olisivat luotettavasti mitattavissa ja että tavoitteiden määrä on sopivalla tasolla toimielimen tai vastuualueen kokoon nähden. Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito-vastuualueen menot alittivat talousarvion noin eurolla. Tulot toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina, joten toimintakatteen alitus oli noin euroa. Vastuualue pysyi muutostalousarviossa. Erikoissairaanhoidon kalliinhoidontasauksen ja sairaankuljetuksen lisämaksut olivat noin euroa. Vastuualueelle laadittiin käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen talouden tasapainottamisohjelma, joka hallinnon ja erikoissairaanhoidon osalta toteutui suunnitellusti. Tilinpäätöksen mukaan kaksi vastuualueen toiminnallista tavoitetta toteutui ja yksi jäi toteutumatta. Tavoite 90 % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä jäi toteutumatta tiukan tasapainottamistarpeen vuoksi. Sosiaalipalvelujen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, mikä johtui menojen ylittymisestä erityisesti vammaispalvelujen ja päihdehuollon palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa. Sosiaalipalvelujen toiminnallisista tavoitteista kaksi toteutui kokonaan ja tavoite Palvelusetelien käyttöä lisätään 2-3 palvelussa toteutui osittain. Sosiaalipalvelujen vastuualueen tunnusluvuista nuorisotyöttömien osuus kaupungin vuotiaasta väestöstä kasvoi merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Kasvu oli 2,7 prosenttiyksikköä. Samalla myös toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä. Kasvu on seurausta yleisesti heikentyneestä taloustilanteesta. Toisaalta lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus laski kymmenellä henkilöllä vuoteen 2012 verrattuna. Lähipalvelujen vastuualueen osalta talousarvio ylittyi noin euroa. Toisaalta ylitys oli huomattavasti maltillisempi verrattuna vuoteen 2012 (ylitys noin euroa). Toimintame- 14

16 nojen osalta tapahtui tasaista ylitystä poliklinikalla, lääkäripalveluissa sekä perhekeskuksessa. Suunterveydenhuollon osalta saatiin kuitenkin purettua yli potilaan jono töiden uudelleen organisoinnilla sekä lisätyöpalkkioilla. Näin Aluehallintoviraston uhkasakkouhka saatiin poistettua. Lähipalvelujen vastuualueen tavoitteista saavutettiin uusiin toimintamalleihin liittynyt tavoite. Muut tavoitteet eivät toteutuneet. Myös laitospalveluissa menot ylittyivät, minkä seurauksena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikommin. Suurin toimintakulujen ylitys tapahtui palvelujen ostoissa, euroa. Tämä koostui asumispalveluiden ostoista, laboratoriopalveluiden ostoista sekä lääkäripalveluiden sisäisestä laskutuksesta. Myös henkilöstökuluissa tapahtui ylitystä euroa alibudjetoinnin vuoksi. Lisäksi hoitotarvikkeita kului suunniteltua enemmän ja sisäiset vuokrat ylittyivät. Laitospalveluiden vastuualueen toiminnallisista tavoitteista yksi toteutui kokonaan, yksi osittain ja yksi ei toteutunut. Tavoite 75-vuotta täyttäneistä enintään 4,0 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa toteutui 4,2 % suuruisena. Lautakunta pyytää kiinnittämään huomiota alibudjetointiin, talousarvion täydellisyysperiaate edellyttää että talousarvioon on otettava kaikki tiedossa olevat tulot ja menot. Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, ylitys ei ollut merkittävä. Myös vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Vastuualueella otettiin käyttöön päivähoidon palveluseteli Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan yhteispalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikommin. Toimintatulot ja -menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet uusista käytänteistä päättyvän johtokuntatyöskentelyn tilalle sekä koulutuslautakunnan jäsenten osallistumisen vahvistaminen saavutettiin. Peruskoulutuksen vastuualueella toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Menot ja tulot ylittyivät arvioidusta merkittävästi. Ylitykset selittyvät kotikuntakorvaustuloilla ja -menoilla sekä avustuksiin liittyvillä tulo- ja menokirjauksilla. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin yhtä lukuun ottamatta peruskoulutuksen vastuualueella. Oppilaskohtaiset käyttömenot kasvoivat 2,4 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Kuitenkin peruskoulun päättäneistä oppilaista jatkokoulutuspaikan sai 99,5 % kaikista oppilaista, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintamenot alittivat arvioidun ja vastaavasti toimintatulot olivat lähes nelinkertaiset budjettiin verrattuna. Toimintamenojen osalta saatiin säästöä vuokramenoissa, joka oli lopulta arvioitua pienempi. Lisäksi toimintatulot olivat merkittävästi arvioitua suuremmat Tredun maksamien opetustuntien vuoksi. Tilinpäätöksessä ei suoranaisesti vastattu kaikkien toiminnallisten tavoitteiden osalta, olivatko tavoitteet toteutuneet vai eivät. Toiminnallisen tavoitteen ja toteuman yhteys jäi yhden tavoitteen osalta hieman epäselväksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi koulutuslautakunnan alaisuuteen sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Tulot kasvoivat noin euroa 15

17 maksukorotusten sekä sisaralennusten poistamisen vuoksi. Kyseisillä muutoksilla ei ollut vuoden 2013 aikana vaikutusta toimintaan osallistuvien lasten lukumäärään. Lisäksi talousarviossa ei ollut huomioitu vammaispalvelujen maksamia koulujen loma-aikaisia hoitokorvauksia. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi ja kolmas tavoite toteutui osittain. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalvelujen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän olivat Urheilutalon odotettua suuremmat tulot. Vastuualueen toiminnallisista tavoitteista toteutui selkeästi kolme, kahden tavoitteen osalta tavoite toteutui osittain. Tavoitteen Liikuntapalvelujen sisäisen auditoinnin tuloksia käytetään toiminnan suunnittelussa niin, että sen vaikutukset näkyvät uimahallin laajennuksen jälkeisen toiminnan järjestämisessä elokuussa 2013 toteutumisesta ei voitu varmistua ja tavoite oli ylipäätään vaikeasti arvioitavissa. Musiikkikoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän olivat toimintatulojen ylitys asiakasmaksujen korotusten vuoksi. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin Pianonsoittoa yhdessä, Mauno Järvelän kansanmusiikkipaja Parkanossa sekä Yhteistyössä Saku musiikkikoulun kanssa toteutetaan kamarimusiikkileiri Sakussa. Vapaan sivistystyön osalta toteutui ensimmäinen yhteinen toimintavuosi Tampereen seudun työväenopistossa. Vastuualueen menot ylittyivät noin euroa ja toimintakate toteutui saman verran arvioitua heikompana. Menojen ylitys johtui lähinnä Ylöjärven kaupungille maksettujen tilavuokrien vuoksi, jotka olivat euroa edellisvuotta suuremmat. Vastuualueen neljästä toiminnallisesta tavoitteesta toteutui kolme. Tavoite Opetustuntimäärä pyritään pitämään vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla ei toteutunut kokonaan, koska syyskauden 2013 opetustuntimäärä oli noin 100 tuntia pienempi edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen siirrettiin myös nuorisopalvelut sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa parempana johtuen leirimaksujen kasvusta. Vastaavasti toimintamenot toteutuivat noin euroa heikompana henkilöstömenojen ylittymisen vuoksi. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin, yksi tavoite toteutui vain osittain. Ympäristölautakunta Vuoden 2013 alusta ympäristölautakunnan johtosääntöä muutettiin siten, että lautakunnan tehtävät jaettiin vuoden alusta perustetun kaupunkikehitysosaston ja ympäristölautakunnan kesken. Kaupunkikehitysosastoon siirrettiin maankäytön ja ympäristön tehtäväalueet. Vastuualueen toimintakate toteutui 213 euroa talousarviota parempana ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Osa tavoitteista oli kuitenkin tarkastuslautakunnan mielestä vaikeasti arvioitavissa. Rakennuslupia käsiteltiin runsaasti vuoden 2013 aikana ja lupien käsittelyaikoja saatiin lyhennettyä. 16

18 Asukaslautakunta Vuoden 2013 aikana perustettiin myös asukaslautakunta. Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua parempana ja lisäksi tilinpäätöskirjan mukaan asetettu toiminnallinen tavoite saavutettiin. Uudella lautakunnalla oli vain yksi toiminnallinen tavoite ja lisäksi tavoite oli vaikeasti arvioitavissa. Tekninen lautakunta Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen talous toteutui lähes talousarvion mukaisena. Tulot ja menot ylittyivät hieman, jolloin toimintakate toteutui euroa talousarviota heikompana. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Kolmesta toiminnallisesta tavoitteesta yhden toteutumista oli vaikea arvioida tilinpäätöksen tietojen perusteella. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen talous toteutui talousarviota paremmin, menot alittuivat verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli euroa suunniteltua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyy puun myyntitulojen sekä maa- ja vesialueiden vuokrien kasvulla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet koostuivat useista osatavoitteista. Viidestä päätavoitteesta kaksi toteutui kokonaan ja kolme toteutui osittain. Tavoitteet koskevat ulkoilu- ja urheilualueita, liikenneväyliä, viheralueita, metsätiloja ja jätehuoltoa. Vastuualue asetti teiden peruskorjauksen tavoitteeksi 1,7 kilometriä vuodelle Tavoite toteutui 0,4 kilometrinä määrärahojen leikkausten vuoksi. Sisäisten teknisten palvelujen tulot sekä menot alittuivat, ja toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Varikolle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain, konekeskuksen tavoitteet puolestaan toteutuivat kokonaan. Tavoitteet liittyivät muun muassa varikon toiminnan taloudelliseen kehittämiseen ja varaston arvon pienentämiseen, sekä konekeskuksen taksojen kilpailukykyisyyteen ja uusien yhteistoimintamuotojen kartoittamiseen Nokian kaupungin kanssa. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli talousarviota parempi. Menot ylittyivät noin eurolla ja tulot puolestaan noin eurolla. Tilakeskuksen toiminnallisista tavoitteista ei ole mahdollista arvioida tavoitetta Kiinteistöjen elinkaaritaloudesta huolehtiminen. Muilta osin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Ylöjärven Vesi liikelaitos Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tulos (liikeylijäämä) toteutui talousarviota heikompana ollen euroa (talousarvio euroa). Tilikauden ylijäämä oli myös talousarviota heikompi euroa (talousarvio euroa). Tämä johtuu lähinnä tarvikeostojen, palveluostojen sekä poistojen ylittymisestä verrattuna talousarvioon. Liikelaitos kuitenkin ylitti liikevaihtotavoitteensa. Liikelaitokselle oli asetettu 11 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista toteutui kokonaan yhdeksän tavoitetta ja osittain kaksi. Liikelaitoksen investoinnit toteutuivat valtuuston asettaman ylärajan puitteissa. Liikelaitos toteutti vuoden aikana asiakastyytyväisyyskyselyn alueittain. Kyselyn perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä juomaveden laatuun. Merkittävänä kehittämiskohteena havaittiin 17

19 asiakkaiden tiedottaminen häiriötilanteissa. Tähän reagoitiin ottamalla käyttöön tekstiviestitiedotukset vesiongelmista. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Liikelaitoksen liikevaihto ylitti talousarvion eurolla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Tilikauden alijäämä oli kuitenkin euroa, jääden talousarviosta. Liikelaitoksen toimintakulut toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion eurolla, joka johtui pääosin siitä että lääkärityövoimaa jouduttiin hankkimaan ostopalveluina. Liikelaitoksen strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat täysin. Yritysasiakkaiden määrä säilytettiin aiemmalla tasolla, työterveyshuollon ydinprosesseja tarkistettiin ja eresepti otettiin käyttöön. Konsernin asettamien tavoitteiden osalta kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Korko sijoitetulle pääomalle ei toteutunut 5 %:n suuruisena ja liikelaitos ei pystynyt kattamaan tuloillaan kaikkia kustannuksiaan. Liikelaitoksessa toteutettiin vuoden 2013 aikana asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn pohjalta merkittävimpänä kehittämiskohteena nousi esiin ajanvarauksen toimivuus ja kehittämistarpeet. Tähän reagoitiin lisäämällä ajanvarauslinjoja sekä katkaisemalla puhelukierto aamuisin. Lisäksi yritysasiakkaat toivoivat entistä aktiivisempaa toimintaa, muun muassa ennaltaehkäisevien toimien osalta, henkilökunnan työssä jaksamisen osalta sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisen osalta. Lääkärien suuri vaihtuvuus aiheuttaa kuitenkin haasteita asiakastyön jatkuvuudelle sekä työterveyshuollon kehittämiselle Arvio kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Vuoden 2013 talousarviossa on asetettu Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet seuraavasti: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 % 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella Tilinpäätöskirjassa on todettu yhteisesti kaikkien konserniyhtiöiden osalta, että velkamäärän toteuma oli vuonna %, konserniyhteisöjen raportoinnin kehittämisen osalta ei tapahtunut olennaisia toimenpiteitä ja että Ylöjärven Vesi liikelaitos on laatinut suunnitelman, jonka mukaan investointeja joudutaan rahoittamaan lainanotolla vielä vuosina 2015 ja Kaikki tavoitteet eivät siis toteutuneet. Lisäksi talousarviossa on asetettu tarkempia toiminnallisia tavoitteita ainoastaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle. Yhtiö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Tavoitteina olivat aktiivinen uusien yritysten hankinta, kaupallisten palveluiden kehittäminen, uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyön kehittäminen. 18

20 Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikkien merkittävien konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitettäisiin jatkossa osana talousarviota sekä raportoitaisiin kaupungin tilinpäätöksessä tiivistetysti Seudullisena yhteistyönä tehty arviointi asiakasmaksuista Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakunnat arvioivat yhteisenä arviointikohteena vuonna 2013 asiakasmaksuja. Arvioinnissa tarkasteltiin, mikä taho kunnissa päättää asiakasmaksujen perusteista, millä tasolla maksut ovat kussakin vertailussa mukana olleista kunnista sekä minkä verran maksuista katetaan kunkin toimialan toimintamenoista. Arvioinnissa havaittiin, että käytännössä asiakasmaksujen perusteista päättää asianomainen lautakunta, vaikka Kuntalain (1995/365) mukaan valtuuston tulisi päättää maksujen yleisistä perusteista. Vain Pirkkalassa valtuusto oli tehnyt tällaisia päätöksiä erikseen useista maksuryhmistä. Selvityksessä vertailtiin asiakasmaksujen tasoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen, rakennusvalvonnan maksujen, vesimaksujen sekä liikuntapalvelujen maksujen osalta. Tarkastelussa havaittiin, että esimerkiksi kunnallisen päiväkotihoidon asiakasmaksutulot lasta kohden olivat vuonna 2012 Ylöjärvellä suunnilleen samaa tasoa muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Merkittävä ero oli Pirkkalaan ja Vesilahteen, jossa maksutulot lasta kohden olivat noin euroa suuremmat verrattuna Ylöjärveen. Seudun kunnissa asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2012 päiväkotihoidon kustannuksista keskimäärin 12 %. Ikäihmisten kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa oli enemmän eroja vertailtujen kuntien (Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Orivesi) välillä. Esimerkiksi kuljetusateria maksoi vuonna 2012 Ylöjärvellä 8,5 euroa, kun se oli muissa vertailukunnissa 5,9-7,8 euron välillä. Sauna- /kylvetysmaksuissa Ylöjärvi sijoittui samalle tasolle muiden vertailukuntien kanssa, Orivedellä maksu oli puolestaan lähes kaksinkertainen muihin kuntiin verrattuna. Kauppa-/ostospalvelu oli puolestaan Ylöjärvellä kallein verrattuna muihin kuntiin. Ylöjärvellä hinta oli euroa, kun muissa vertailukunnissa hinta oli 4-8,7 euron välillä. Vesimaksujen tarkastelussa havaittiin, että veden tuotti edullisimmin Tampere (vesimaksu 0,98 eur/m3 ja jätevesimaksu 1,46 eur/m3) ja kalleimmin Orivesi (vesimaksu 1,60 eur/m3 ja jätevesimaksu 2,16 eur/m3). Ylöjärvellä maksut asettuivat näiden väliin. Liikuntapalvelujen maksujen vertailussa, esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen maksuissa, Ylöjärvi oli edullinen. Sisäliikuntapaikkojen maksut olivat vuonna 2012 paikkakuntalaisille 2-3,4 euroa/tunti ja muille 7-11,60 euroa/tunti. Esimerkiksi Nokialla maksut olivat lähes kaksinkertaiset Ylöjärven maksuihin verrattuna. Uimahallimaksujen vertailussa Ylöjärvi sijoittui samalle tasolle muiden kuntien kanssa, selvästi suurimmat maksut olivat Kangasalla, 7,6 euroa aikuiselta. Kaikkiaan maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 oli Ylöjärvellä 5,8 %, joka oli hyvin samaa tasoa muiden vertailukuntien kanssa. Tämän ylitti vain Pirkkala (7,6 %), Nokia (6,0 %) sekä Kangasala (6,2 %). Vuonna 2012 Suomen kunnissa maksutuloilla katettiin toimintamenoista keskimäärin 4,7 %. 19

21 5. Muut talouden ja toiminnan arviot 5.1. Talousarvion toteutuminen kaupunkitasolla Ylöjärven kaupungin tilikauden tulos muodostui talousarviota paremmaksi ja oli ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat vahvasti satunnaiset kertaluonteiset tuloerät sekä arvioitua suurempana toteutuneet verotulot. Toimintatuotot kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja toimintakulut 4,1 miljoonaa euroa. Tästä seurasi toimintakatteen huononeminen noin 1,0 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat selvästi noin 6,9 miljoonaa euroa ja olivat noin 1,7 miljoonaa talousarviota paremmat. Tämä johtui pääosin verotulotilitysten aikatauluihin tulleista muutoksista. Valtionosuudet laskivat noin 0,2 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Lisäksi kaupunki sai satunnaisia tuottoja 5,7 miljoonaa euroa Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purusta. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tilikauden tulos ylitti talousarvion noin 7,2 miljoonalla eurolla. Suurimmat negatiiviset poikkeamat olivat palveluiden ostoissa, jotka ylittivät talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla sekä suunnitelman mukaisissa poistoissa, jotka ylittivät talousarvion noin 2,9 miljoonalla eurolla tehtyjen lisäpoistojen vuoksi. Suurimmat positiiviset poikkeamat olivat verotuloissa 1,7 miljoonaa euroa sekä satunnaisissa tuotoissa 5,7 miljoonaa euroa. Investointiosan toteutuminen Kaupungin investointimenot olivat tilikaudella 2013 yhteensä 32,7 miljoonaa euroa ja tulot 1,6 miljoonaa euroa. Menot ylittivät talousarvion 8,9 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 tehtiin merkittävät investoinnit Siivikkalan kouluun sekä Urheilutaloon. Kasvavana kaupunkina Ylöjärvellä on jatkuvia investointitarpeita uusinvestointeihin ja jo olemassa olevan omaisuuden kunnossapitämiseksi, samalla kaupungin pitäisi pystyä kuitenkin rajoittamaan investointitasoa velkaantumisen hillitsemiseksi. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteumasta toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu lähinnä edellä käsitellyistä tuloslaskelmaosan ja investointiosan toteumista. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus oli yhteensä -12,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoidun -14,8 miljoonan euron sijaan. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus toteutui talousarviota parempana lähinnä vuosikatteen paranemisen (verotulojen kasvu) vuoksi. Uusia lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden 2013 aikana peräti 26,0 miljoonaa euroa, mikä oli 3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Lisäksi lainoja lyhennettiin 11,4 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Muiden maksuvalmiuden muutosten, joita ei ole talousarviossa huomioitu, vaikutus rahoituksen rahavirtaan oli yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta muodostui näin ollen +14,1 miljoonaksi euroksi talousarviossa ennakoidun +12,1 miljoonan euron sijaan. Yhteensä toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtojen vaikutuksesta rahavarat kasvoivat noin 1,8 miljoonaa euroa. 20

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot