Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi"

Transkriptio

1 Arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta

2

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli nykyisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen kausi. Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja saivat mahdollisuuden osallistua alkuvuoden 2013 aikana edellisen tarkastuslautakunnan kokouksiin ja tutustua heidän työskentelyyn. Siitä saatiin ensiaskeleet tarkastuslautakuntatyöskentelyyn. Ylöjärven tarkastuslautakunta osallistui vuoden 2013 aikana tarkastuslautakuntien verkostoitumishankkeeseen. Verkostoitumishankkeen tarkoituksena oli tarkastuslautakuntien toiminnan kehittäminen sekä näkökulman luominen uuteen kuntalakiin. Tähän liittyen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä edellinen puheenjohtaja Minna Sorsa osallistuivat Kuntatalolla pidettyyn seminaariin, jossa oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kuntien edustus paikalla. Lisäksi Ylöjärvellä pidettiin kaksi seminaaria ja Helsingissä Kuntatalolla edelleen hankkeen päätösseminaari. Hankkeen loppuraportti valmistunee vuoden 2014 aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui vuoden 2013 aikana kolmeen koulutustilaisuuteen, Tampereella, Tallinnassa sekä Pirkkalassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla oli myös mahdollisuus osallistua Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien yhteisiin kokouksiin. Vuoden 2013 aikana kokousten järjestämisvastuussa oli Nokian kaupunki. Kokouksissa on käsitelty muun muassa kaupunkiseudun kuntien asiakasmaksuja, joista on kerrottu tarkemmin arviointikertomuksen luvussa 3.4. Tarkastuslautakunta vieraili vuoden 2013 aikana useissa kaupungin yksiköissä. Lautakunta koki, että kaikkialla oli miellyttävä vastaanotto ja että viranhaltijat toimittivat aktiivisesti tarkastuslautakunnan arviointityössään tarvitsemia tietoja. Tarkastuslautakunta haluaa esittää heille kiitokset, sekä samalla koko Ylöjärven kaupungin henkilöstölle joustavuudesta haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Tarkastuslautakunnan työtä ovat ohjanneet vuoden 2013 aikana BDO Audiator Oy:stä Hanna Kuhanen, Pauliina Mikkola sekä vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori. Lisäksi lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupungin organisaatiosta Kaija Aaltonen. Tarkastuslautakunta haluaa esittää myös heille kiitokset tuesta. Lisäksi puheenjohtaja haluaa kiittää tarkastuslautakunnan jäseniä aktiivisesta ja hyvässä yhteishengessä tehdystä työstä. Lopuksi tarkastuslautakunta haluaa edelleen korostaa talouden tarkkaa seurantaa, olemme menossa hyvään suuntaan ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 2

4 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta myös seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2013 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Erkki Törmä, puheenjohtaja Johanna Kivimäki, varapuheenjohtaja Janne Heinonen Markku Mäki-Ventelä Kaija Pispa Liisa Schali Marko Taipale Varajäsenet Jaana Lamminen Jari Suosalo Matti Ylitalo Elisa Niemelä Timo Järvenpää Jere Paldanius Riikka Salakari Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat: Edessä jäsen Marko Taipale ja puheenjohtaja Erkki Törmä. Keskellä jäsen Liisa Schali, varapuheenjohtaja Johanna Kivimäki, jäsen Kaija Pispa, sihteeri Kaija Aaltonen ja tilintarkastaja Pauliina Mikkola. Takana jäsenet Markku Mäki-Ventelä ja Janne Heinonen sekä vastuullinen tilintarkastaja Minna Ainasvuori. 3

5 Lautakunnan jäsenistä Markku Mäki-Ventelä on myös teknisen lautakunnan jäsen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen, Janne Heinonen on myös perusturvalautakunnan varajäsen, Kaija Pispa on myös ympäristölautakunnan varajäsen sekä Liisa Schali on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen. Varajäsenet Jaana Lamminen, Riikka Salakari, Jari Suosalo ja Matti Ylitalo ovat myös asukaslautakunnan jäseniä. Varajäsen Jere Paldanius on myös koulutuslautakunnan jäsen ja varajäsen Timo Järvenpää on myös ympäristölautakunnan jäsen. He eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. Varajäsenten esteellisyyksiä on sovellettu tapauskohtaisesti. Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle on valittu JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on tilikaudella 2013 toiminut JHTT Minna Ainasvuori. Tarkastusvuonna 2013 (kesän 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 9 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä on tarkastusvuonna toiminut kaupungin organisaatiosta palvelusihteeri Kaija Aaltonen. Lautakunnan avustajina ovat toimineet BDO Audiator Oy:stä Hanna Kuhanen ( saakka) ja Pauliina Mikkola ( lähtien). Lautakunta valmisteli vuonna 2013 arviointisuunnitelman, joka kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin. Suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa on tarkennettu vuosittain lautakunnan työohjelmassa. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2013 olivat kuntastrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuraaminen sekä sosiaali- ja terveysalan tehtäväalueet. Arvioinnin painopistealueiden viranhaltijoista on kokouksissa käynyt terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto, sairaalan osastonhoitaja Tuula- Anneli Laine, rakennuttamispäällikkö Jukka Nurmi, vanhustyön johtaja Sirpa Ellala, johtava hoitaja Seija Ritala, Työterveyspalvelu Viisarin toimitusjohtaja Miisa Visakorpi, Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Hannu Myllynen sekä perhekeskuksen ylilääkäri Paula Pasanen- Aro. Lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja oli haastateltavana yhdessä kokouksessa. Lautakunta hyödynsi systemaattisesti haastatteluissa omaa arviointilomakettaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kahdessa kokouksessa kertonut kaupungin talouden tilasta, tilinpäätöksestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta. Kaupunginjohtaja on marraskuun kokouksessa kertonut kaupungin ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta osallistui myös vuonna 2012 alkaneeseen tarkastuslautakuntien toiminnan kehittämisen verkostoprojektiin, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tarkastuslautakuntien näkökulmaa kuntalain valmisteluun. Hankkeen loppuseminaari pidettiin Helsingissä Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2014 aikana. Lisäksi lautakunta osallistui Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteistyöhön. Vuoden 2013 aikana tehtiin yhteinen Tampereen kaupunkiseudun kuntien asiakasmaksujen arviointi. Lautakunnan puheenjohtaja on myös osallistunut Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksiin, jotka muodostavat keskeisen osa yhteistyöstä. Lautakunta osallistui myös Pirkkalan kunnan järjestämään seudulliseen koulutukseen. 4

6 3. Vuosittain arviointikertomuksessa seurattavat Uuden tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet tarkastusvuonna 2013 olivat kuntastrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuraaminen sekä sosiaalija terveysalan tehtäväalueet. Strategian toteutumista arvioidaan kappaleessa 4.1 ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä tässä luvussa omassa kohdassaan. Uusi lautakunta päätti myös jatkaa osittain aiemman lautakunnan vuosittain seuraamia kohteita, sillä ne liittyivät kiinteästi arvioitaviin sosiaali- ja terveysalan tehtäväalueisiin. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Lautakunta kiinnostui toimikaudellaan erikoissairaanhoidon kustannusten kehityksestä. Vuoden 2013 aikana erikoissairaanhoitoon jouduttiin lisäämään merkittävästi rahoitusta, koska kalliinhoidon tasauksen ja sairaankuljetuksen lisämaksut toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina. Erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohden nousivat vuoden 2013 aikana edelleen voimakkaasti Sairaanhoitopiirin kustannukset /asukas 879,49 904,64 943,88 Muun erikoissairaanhoidon kustannukset /asukas 46,42 46,07 52,46 Taulukko 1. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Lautakunta pitää huolestuttavana erikoissairaanhoidon menojen merkittävää kasvua. Erikoissairaanhoidon menoihin vaikuttaminen on haastavaa, mutta lautakunta toivoo vastuuhenkilöiden kiinnittävän jatkuvaa huomiota menojen kehitykseen. Hammashoidon jonotilanne Aiempi lautakunta kiinnitti jo vuoden 2009 arviointikertomuksessaan huomiota hammashoidon jonotilanteeseen. Nykyinen lautakunta jatkoi jonotilanteen seurantaa. Vuosina 2010 ja 2011 hammashoidon jonotilanne pysyi melko vakaana, mutta vuonna 2012 jonoissa oli kasvua. Vuoden 2013 aikana jonotilanne kuitenkin lopulta purkautui siten, että joulukuun lopussa jonoja ei enää ollut. Töiden uudelleen organisoinnilla sekä kannustavilla lisätyöpalkkioilla jonot saatiin purettua ja samalla myös aluehallintoviraston uhkasakkouhka väistyi. 5/ /2010 3/2011 2/2012 9/2012 1/ /2013 Hammashoidon jonotilanne Taulukko 2: Hammashoidon jonotilanne vuodesta 2010, kiireetön hoito. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että hammashoidon jonotilanne on saatu hallintaan. Lisäksi lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle joustavuudesta sekä venymisestä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla jonot on saatu purettua. 5

7 Perheneuvolan jonotilanne Aiempi lautakunta on seurannut perheneuvolan jonotilannetta vuodesta 2009 lähtien. Perheneuvolan jonotilannetta on saatu purettua merkittävästi vuoden 2013 aikana. Perheneuvolassa aloitti uusi sosiaalityöntekijä-psykologi -työpari loppuvuodesta 2013, jolla oli merkittävä vaikutus jonojen purkautumiseen. Vuoden 2012 aikana perheneuvolassa hoidettiin noin 73 perhettä, vuonna 2013 määrä oli jo noin 127 perhettä. Asiakkaiden luottamus palvelujen saatavuuteen ja nopeaan avunsaantiin vaikuttaa parantuneen. Perheneuvolassa on edelleen haasteena se, että esimerkiksi terapioihin ei ole käytettävissä lainkaan ostopalvelurahoitusta. Lisäksi tulee voimaan uusi opiskelijahuoltolaki, joka aiheuttaa kahden uuden koulupsykologin tarpeen. 10/2009 4/2010 3/2011 2/ / /2013 Puheterapia (pvä) lapset/20 aikuiset 90 Psykologi (pvä) Sosiaalityöntekijä (pvä) Taulukko 3: Perheneuvolan jonotilanne vuodesta 2009, kiireetön hoito. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että perheneuvolan jonotilannetta on saatu purettua. Lisäksi lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle joustavuudesta sekä venymisestä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla jonoja on saatu pienemmiksi. Lautakunta pyytää kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että perheneuvolalle kohdistettaisiin riittävästi määrärahoja myös ennaltaehkäisevien terapiapalvelujen hankintaan. Vanhustenhuollon palvelurakenne Lautakunta jatkoi aiemman lautakunnan tavoin vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittymisen seurantaa. Kehityksen etenemistä on seurattu keräämällä tietoja kotona asuvista ja toisaalta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevista yli 75-vuotiaista ikäihmisistä. Saadun selvityksen perusteella kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli Ylöjärvellä 92,4 % (tilanne maaliskuussa 2014). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli puolestaan 4,2 % yli 75-vuotiaista ylöjärveläisistä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on hieman kasvanut viime vuoteen 2012 verrattuna. Valtakunnallisten suositusten mukaan 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä % tulisi asua kotona itsenäisesti, 5-6 % tulisi olla tehostetun palveluasumisen piirissä sekä 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. 6

8 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat, yli 75-vuotiaat 4,5 % 4,7 % 4,0 % 4,2 % Kotona asuvat, yli 75-vuotiaat 93,0 % 92,5 % 93,0 % 92,4 % Taulukko 4. Kotona asuvat ja pitkäaikaisen laitoshoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli vuoden 2013 lopussa 3,4 % yli 75-vuotiaista ikäihmisistä ja tavallisen palveluasumisen piirissä 2,5 %. Tavallisen palveluasumisen piirissä olevien lukumäärä kasvoi 0,1 %, tehostetun palveluasumisen piirissä olevien lukumäärä puolestaan laski 0,1 %. Vanhustenhuollossa tavoitellaan muutosta laitoshoidosta edullisempaan tehostetun palveluasumisen rakenteeseen, joka vähentää hoitopäiväkohtaisia kustannuksia. Vaikka asumispalveluiden tarve tulee jatkossa kasvamaan, palvelurakennetta muuttamalla kustannusten kasvua saadaan hidastettua. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa, että iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Haastatteluissa saadun tiedon mukaan, määräaikaa ei pystytä kaikilta osin tällä hetkellä noudattamaan. Asumispalveluiden ostoilla saataisiin joustoa, kun määräajat uhkaavat täyttyä. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota vanhusten palvelurakenteen muutostarpeeseen. Vuonna 2013 kehitys notkahti yli 75-vuotiaiden pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asukkaiden osalta. Ikäihmisten palvelut ovat myös jäljessä valtakunnallisesta pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen suosituksista. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Lautakunta selvitti, miten Ylöjärven kaupunki saavuttaa sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista. Saadun selvityksen mukaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on kasvanut 3 %:iin vuonna Aiempina vuosina saadun selvityksen perusteella Ylöjärvi käyttää lastensuojelussaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteereihin sopivia menoja siten, että jos menojen kirjaukset tehtäisiin toimeentulotukeen, vajausta ei tosiasiassa olisi ,6 % 2,0 % 2,9 % 2,5 % 3,0 % Taulukko 4: Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista Tarkastuslautakunnan mielestä kehityssuunta on positiivinen, mutta valtakunnalliseen tavoitetasoon 3,3 % on edelleen syytä pyrkiä. 7

9 Talousarvioylitykset ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi Vuosina 2011 ja 2012 edellinen lautakunta havaitsi merkittäviä talousarvioylityksiä. Vuoden 2013 osalta tilanne kuitenkin parani. Merkittäviä toimintakatteen ylityksiä oli vuonna 2013 neljällä vastuualueella, kun vuonna 2012 merkittäviä ylityksiä oli seitsemällä vastuualueella. Vuonna 2013 kaupungin toimintatuotot (66,8 milj. euroa) ylittivät talousarviossa ennakoidun noin eurolla. Toimintamenot (204,7 milj. euroa) ylittyivät noin euroa. Nettona toimintakate (-137,9 milj. euroa) toteutui noin euroa talousarviota parempana. Ylitykset eivät olleet kokonaisuudessaan merkittäviä. Talousarvioylityksiä on arvioitu tarkemmin luvussa 5.1. Vaikka tilinpäätöksen 2013 käyttötalousosassa on mukana muutamia merkittäviä talousarviopoikkeamia, voidaan kuitenkin todeta talousarvioseurannan kehittyneen parempaan suuntaan. Lautakunta haluaa kuitenkin edelleen korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Lisäksi lautakunta toivoo, että määrärahan lisäysesitysten rinnalle tuotaisiin myös tieto siitä, miten toimintaa sopeuttamalla voitaisiin pysyä talousarviossa. Lautakunta tarkasteli myös talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta. Tasapainottamisohjelman toteumaseurantaa oli tehty vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Joulukuun 2013 tilannetta käsiteltiin valtuustossa Suoraan käyttötalousmenoihin kohdistuvilla tasapainotustoimenpiteillä voitiin katsoa olleen suuri merkitys tilinpäätöksestä ilmenevään käyttömenojen kasvun hidastumiseen vuonna Ohjelman selvitys- ja kehityshankkeiden kautta ei laajasti löydetty ratkaisevia toimintatapamuutoksia, mutta selvitystyöllä on tuotettu tietoa sekä valmiuksia, joita tarvitaan vaikeassa taloustilanteessa. Toiminnallisten tavoitteiden mitattavuus ja arviointi Toiminnallisten tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön on kiinnitetty huomiota jo vuoden 2009 arviointikertomuksessa edellisen tarkastuslautakunnan toimesta. Vuonna 2013 täysin toteutuneita tavoitteita oli 65,3 %, osittain toteutuneita 17,9 % ja toteutumatta jäi 4,2 %. Vaikeasti mitattavia tavoitteita oli lautakunnan mielestä 12,6 % kaikista tavoitteista ,4 % 65,9 % 55,0 % 51,6 % 65,3 % Taulukko 5: Täysin toteutuneet toiminnalliset tavoitteet (tarkastuslautakunnan näkemys). Lautakunta pyytää edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Lisäksi toteutumatta jääneiden sekä osittain toteutuneiden tavoitteiden osalta olisi hyvä esittää perustelut. Lautakunta toteaa myös, että tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon, mutta toivoo edelleen huomion kiinnittämistä tavoitteen määrittämiseen. 8

10 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin luvussa 4, yhteenveto toimielimittäin on kertomuksen liitteessä 2. Konserniyhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksissaan myös konserniyhteisöille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa

11 4. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 4.1. Arvio kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteita on asetettu kuudesta eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Vakaa talous Ylöjärven kaupungin taloudellinen tilanne parani vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanteeseen vaikutti merkittävästi satunnaiset kertaluonteiset tuloerät, mutta myös menojen kasvua saatiin hidastettua. Talouden tasapainon arviointimittareiksi asetettiin seuraavat tunnusluvut: vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde, vuosikate, konsernin lainakanta sekä tilikauden tulos. Kaupunkistrategiassa talouden hallinnalle asetetuista tavoitteista vain tilikauden tuloksen tavoite toteutui. Tilikauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat vahvasti satunnaiset kertaluonteiset tuloerät, kirjatut lisäpoistot sekä verotulotilitysten aikatauluihin tulleet muutokset. Mikäli näitä eriä ei oteta huomioon, tilikauden tulos olisi ollut noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden hallinnalle asetettiin tavoitteeksi myös prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta (talonrakennuksen investointiprosessi) ja omaisuuden hallinta (luopuminen omaisuudesta, jota ei perustoiminnoissa tarvita). Tavoitteista vain prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta on tilinpäätöskirjan mukaan toteutunut. Toteutunut vuosikate asukasta kohden oli vuonna euroa (tavoite 400 euroa/asukas). Kokonaisuudessaan vuosikate kattoi (ilman Pirko-Kiinteistöt Oy:n osakkeita) noin 51 prosenttia kaupungin nettoinvestoinneista (tavoite 60 %). Konsernin lainakannan tavoite oli alle euroa asukasta kohden. Toteuma vuoden 2013 lopussa oli euroa asukasta kohden. Tilikauden tuloksen tavoitteena oli 0-tulos, toteuma oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tarkempi arviointi on esitetty luvussa 5. Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta, lautakunta esittää huolestuneisuutensa kaupungin talouden kehityksestä. Kunnille asetetaan yhä uusia velvoitteita samalla kun verotulojen ja valtionosuuksien kehitys heikkenee. Lisäksi haasteita aiheuttavat tulevaisuuden investointitarpeet. Yrittäminen ja työ Ylöjärven tavoite luoda kaupungista kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö toteutui asetettujen arviointimittareiden pohjalta tarkasteltuna hyvin. Uusien yritysten osalta nettolisäys oli 85, kun tavoite oli 60. Myös uusia yritys-, liike- ja varastotiloja valmistui vuoden 2013 aikana asetettua tavoitetta enemmän. Yritystonttivarannon tavoitteet saavutettiin vuoden 2013 aikana. Luovutettavissa oli yli 16 tonttia ja lisäksi tonttitarjontaan myös suuryrityksille oli varauduttu. Yritystonttien myynnissä oli lisäksi huomioitu toimialan laatu ja elinvoimaisuus. 10

12 Työpaikkaomavaraisuudelle oli asetettu tavoitteeksi 70,0 prosenttia. Viimeisin tilastotieto on vuodelta 2011 ja sen mukaan työpaikkaomavaraisuus oli 67,7 prosenttia. Tavoitteen toteutumisen seuranta ei käytännössä ole mahdollista tilastoinnin hitauden vuoksi. Ammatillisessa koulutuksen osalta tavoitteena oli 120 aloituspaikkaa. Tavoite toteutui, kun ensimmäisellä vuosikurssilla aloitti 124 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa Ylöjärvellä. Työttömyyttä koskevia tavoitteita ei saavutettu. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2013 lopussa 212, kun tavoitteena oli enintään 120 työtöntä. Työttömyysaste vuoden lopussa, 12,1 prosenttia, ylitti tavoitearvon noin neljällä prosenttiyksiköllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä 561 ylitti tavoitellun enimmäismäärän 286 henkilöllä. Talouden pitkään jatkunut epävarma tilanne on heijastunut voimakkaasti työllisyyteen Pirkanmaalla sekä valtakunnallisesti. Alla on kuvattu työttömyyden kehitystä Ylöjärven kaupungissa Muutos Työttömien lkm Työttömyysaste, % 10,5 % 9,4 % 8,4 % 9,5 % 12,1 % 2,6 % Alle 25-vuotiaat työttömät Pirkanmaa, työttömyysaste, % 13,5 % 11,9 % 10,9 % 11,9 % 14,8 % 2,9 % Koko maa, työttömyysaste, % 11,3 % 10,3 % 9,7 % 10,7 % 12,6 % 1,9 % Taulukko 6: Työttömien lukumäärän kehitys Ylöjärven kaupungissa Lautakunta esittää huolestuneisuutensa työttömien lukumäärän kehityksestä. Ylöjärvi yhteistyössä Kaupungin tavoite järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa eteni suunnitelmallisesti. Sen sijaan uusien asuntojen valmistumiselle asetettu tavoite, 280 asuntoa, ei toteutunut. Uusia asuntoja valmistui vain 160. Joukkoliikenteen seudullisten tariffien vahvistaminen eteni siten, että valtuusto antoi asiasta linjauksensa ja päätös tehdään seututasolla vuosien 2014 ja 2015 aikana. Valtuusto päätti myös kaupunkiraitiotien priorisoinnista maankäytön suunnittelussa. Seudullisten yhteistyöhankkeiden tavoitteista toteutui seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa, selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi, Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymisen seuraaminen sekä seudullisen hammashuollon järjestämisen selvittäminen. Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyjen ratkaisun toteutumista ei voida tilinpäätöskirjan perusteella arvioida. Toimiva kaupunkirakenne Tavoiteltua väestönkasvua ei saavutettu vuoden 2013 aikana. Kaupungin väestönkasvu oli 0,6 prosenttia (tavoite 1,5 %). Myöskään asuntotuotannon kaavatavoitetta kolmen vuoden kaavavarannosta ei saavutettu. Kaavavarannon toteuma oli noin kaksi vuotta. Tavoite keskustan osayleiskaavaprosessin etenemisestä sen sijaan saavutettiin. Lisäksi tavoite kouluverkkosuun- 11

13 nitelman tarkentamisen osalta toteutui ja asiaa käsitellään toimielimissä kevään 2014 aikana. Myös Siltatien asemakaava-alueen toteutusaikataulu laadittiin tavoitteen mukaisesti. Monipuolisen ja laadukkaan asumisen tavoitteista saavutettiin haja-asutusalueiden rakentamisen seudullisten periaatteiden hyväksyminen sekä tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. Myös tavoite asuntotuotannon pientalovaltaisuudesta toteutui. Sen sijaan tavoite rakentamisen painopistealueesta keskustan alueella toteutui vain osittain rakennushankkeiden viivästymisten johdosta ja tavoite sosiaalisen asuntotuotannon lisäämisestä ei toteutunut. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty osittain, tavoite ei näin täysin toteutunut. Puhtaalle ja monipuoliselle luonnolle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tavoitteita asetettiin raakaveden riittävyydelle, luonnon monimuotoisuuden säilymiselle sekä luontoalueiden virkistyskäytölle. Uudistuva Ylöjärvi Tavoitteet kuntalaisten vuorovaikutteisista osallistumis- ja palautekanavista saavutettiin. Asukaslautakunta on järjestänyt vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia, muun muassa asukastilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Myös palautteiden käsittelyä on täsmennetty. Tällä hetkellä kaupungin internetsivujen palautelomakkeiden kautta tulleista viesteistä kootaan yhteenveto osastoille kuukausittain. Vaaleilla valittujen päättäjien vastuun lisäämiseen ja yhteiseen kokonaisnäkemykseen liittyvistä tavoitteista saavutettiin valtuustotyön arviointi ja valtuustokauden aloitukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Lisäksi uuden valtuuston toiminnan kehitystoiveet kartoitettiin tavoitteen mukaisesti. Sen sijaan kaupungin uuden strategian valmistelua päätettiin lykätä ja päätösten vaikuttavuuden arviointia ei otettu systemaattisesti käyttöön. Näiltä osin tavoitteet eivät toteutuneet. Kuntalaisten asiakaslähtöisen ja tehokkaan palvelun tavoitteista toteutui hyvinvointisuunnitelmassa määritelty ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittely kaupungin yksiköille. Vuoden 2013 hyvinvointisuunnitelma sisälsi 50 erilaajuista toimenpidettä. Palveluiden tuotantokustannusten kehitystä koskeva tavoite toteutui osittain, arviointiperusteena oli kaupungin menojen kasvun merkittävä hidastuminen yleisellä tasolla. Palveluprosessien asiakaslähtöisyyden arviointi osastoittain siirrettiin vuoden 2014 tavoitteisiin. Hyvinvoiva ylöjärveläinen Asetetuista tavoitteista saavutettiin suurin osa, esimerkiksi pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä oli vuoden 2013 lopussa 46 lasta (tavoite alle 60 lasta) ja peruskoulun jälkeisten opintojen keskeytysprosentti oli 3,7 (tavoite alle 5 %). Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus oli vuoden lopussa 92,4 %, kun tavoite oli 93 %. Lisäksi psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäivien toteuma oli 102 päivää asukasta kohden, kun tavoite oli enintään 140 päivää asukasta kohden. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin 3,3/5 ja tavoite ylitettiin. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,74/5. Tavoitteista ei saavutettu muun muassa henkilöstön sairauspoissaoloille asetettua enimmäismäärää 13 päivää työntekijää kohden, toteuma oli keskimäärin 14,9 päivää työntekijää kohden. 12

14 4.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu on laadittu tilinpäätöskirjassa esitettyjen lukujen pohjalta, jotka sisältävät talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi tehdyt määrärahavähennykset. Tilintarkastajat havaitsivat, että kyseisiä talousarviomuutoksia ei ole kuitenkaan erikseen hyväksytetty valtuustolla. Kuntalain 1995/ :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kaupungissa toteutettiin vuoden 2013 aikana organisaatiomuutoksia, jolloin perustettiin uusia vastuualueita, muun muassa kaupunkikehitysosasto. Lisäksi joitakin vastuualueita siirrettiin lautakunnasta toiseen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi on esitetty tilinpäätöskirjan rakenteen mukaisessa järjestyksessä. Tilinpäätöskirjan mukaan vuonna 2013 talousarvioylityksiä tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän. Arviointikertomuksen lopussa liitteessä 1 on esitetty kootusti talousarvion toteutuminen vastuualueittain. Tarkastuslautakunta haluaa kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota talousarvion laadinnan täydellisyyteen ja talousarvion toteutumisen seurantaan. Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mahdolliset talousarvioylitykset tulee tuoda riittävän ajoissa valtuustolle tiedoksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki talousarviomuutokset hyväksytetään valtuustossa. Toiminnallisten tavoitteiden osalta arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 2). Kaupunginhallituksen alainen toiminta Hallinto- ja talouspalveluiden toimintatulot ylittyivät noin euroa verrattuna talousarvioon. Poikkeaman syynä oli ennakoitua parempi maanmyynti sekä ennakoitua suurempi Kelan palautus työterveydenhuollon menoista. Toimintamenot alittuivat noin euroa, poikkeaman syytä ei ole tarkemmin selitetty tilinpäätöskirjassa. Kokonaisuutena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi, ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle sekä kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Sen sijaan vuosikatetavoite ei toteutunut ja toimintojen tuottavuuden sekä tehokkuuden parantamiseksi ei ole tehty suunniteltuja toimenpiteitä. Tukipalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina ja vastaavasti menot noin euroa pienempinä. Ennakoitua suuremmille tuloille ei esitetty tilinpäätöskirjassa tarkempia perusteita. Toiminnallisista tavoitteista laadun systemaattinen seuranta ja raportointi yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa ei toteutunut täysin. Seurantaa tehtiin syyskauden aikana esimiesresurssien vähenemisen vuoksi vain satunnaisesti. Työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen panostaminen esimiestyössä sekä esimiesten jalkautumista kohteisiin 13

15 ei voida täysin arvioida tilinpäätöskirjan tietojen perusteella. Jalkautumista on pyritty tekemään resurssien puitteissa ja työhyvinvointiin on panostettu reagoimalla aktiivisesti työntekijöiden palautteisiin. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittämiseen liittyvä tavoite ei toteutunut vuoden 2013 aikana. Toiminnallisista tavoitteista toteutuivat ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä sekä toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen. Vuoden 2013 alusta perustettiin kaupunkikehitysosasto, johon siirrettiin ympäristölautakunnan maankäyttöön ja ympäristöön liittyvät tehtäväalueet. Kaupunkikehitysosaston toimintatulot ylittyivät noin euroa ja vastaavasti toimintakulut olivat noin euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate kokonaisuutena toteutui noin euroa parempana. Alituksista sekä ylityksistä ei ole annettu tarkempaa selvitystä tilinpäätöskirjassa. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisista tavoitteista kaksi kolmasosaa toteutui lautakunnan arvion mukaan täysin ja loput osittain. Yhden tavoitteen osalta ei voitu tilinpäätöskirjan perusteella todeta, oliko tavoite toteutunut. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisia tavoitteita olivat muun muassa asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen, rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen sekä voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti. Lautakunta toteaa, että osa kaupunkikehitysosaston tavoitteista on vaikeasti arvioitavissa tai mitattavissa. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet määriteltäisiin selkeiksi, ne olisivat luotettavasti mitattavissa ja että tavoitteiden määrä on sopivalla tasolla toimielimen tai vastuualueen kokoon nähden. Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito-vastuualueen menot alittivat talousarvion noin eurolla. Tulot toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina, joten toimintakatteen alitus oli noin euroa. Vastuualue pysyi muutostalousarviossa. Erikoissairaanhoidon kalliinhoidontasauksen ja sairaankuljetuksen lisämaksut olivat noin euroa. Vastuualueelle laadittiin käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen talouden tasapainottamisohjelma, joka hallinnon ja erikoissairaanhoidon osalta toteutui suunnitellusti. Tilinpäätöksen mukaan kaksi vastuualueen toiminnallista tavoitetta toteutui ja yksi jäi toteutumatta. Tavoite 90 % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä jäi toteutumatta tiukan tasapainottamistarpeen vuoksi. Sosiaalipalvelujen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, mikä johtui menojen ylittymisestä erityisesti vammaispalvelujen ja päihdehuollon palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa. Sosiaalipalvelujen toiminnallisista tavoitteista kaksi toteutui kokonaan ja tavoite Palvelusetelien käyttöä lisätään 2-3 palvelussa toteutui osittain. Sosiaalipalvelujen vastuualueen tunnusluvuista nuorisotyöttömien osuus kaupungin vuotiaasta väestöstä kasvoi merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Kasvu oli 2,7 prosenttiyksikköä. Samalla myös toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä. Kasvu on seurausta yleisesti heikentyneestä taloustilanteesta. Toisaalta lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus laski kymmenellä henkilöllä vuoteen 2012 verrattuna. Lähipalvelujen vastuualueen osalta talousarvio ylittyi noin euroa. Toisaalta ylitys oli huomattavasti maltillisempi verrattuna vuoteen 2012 (ylitys noin euroa). Toimintame- 14

16 nojen osalta tapahtui tasaista ylitystä poliklinikalla, lääkäripalveluissa sekä perhekeskuksessa. Suunterveydenhuollon osalta saatiin kuitenkin purettua yli potilaan jono töiden uudelleen organisoinnilla sekä lisätyöpalkkioilla. Näin Aluehallintoviraston uhkasakkouhka saatiin poistettua. Lähipalvelujen vastuualueen tavoitteista saavutettiin uusiin toimintamalleihin liittynyt tavoite. Muut tavoitteet eivät toteutuneet. Myös laitospalveluissa menot ylittyivät, minkä seurauksena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikommin. Suurin toimintakulujen ylitys tapahtui palvelujen ostoissa, euroa. Tämä koostui asumispalveluiden ostoista, laboratoriopalveluiden ostoista sekä lääkäripalveluiden sisäisestä laskutuksesta. Myös henkilöstökuluissa tapahtui ylitystä euroa alibudjetoinnin vuoksi. Lisäksi hoitotarvikkeita kului suunniteltua enemmän ja sisäiset vuokrat ylittyivät. Laitospalveluiden vastuualueen toiminnallisista tavoitteista yksi toteutui kokonaan, yksi osittain ja yksi ei toteutunut. Tavoite 75-vuotta täyttäneistä enintään 4,0 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa toteutui 4,2 % suuruisena. Lautakunta pyytää kiinnittämään huomiota alibudjetointiin, talousarvion täydellisyysperiaate edellyttää että talousarvioon on otettava kaikki tiedossa olevat tulot ja menot. Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, ylitys ei ollut merkittävä. Myös vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Vastuualueella otettiin käyttöön päivähoidon palveluseteli Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan yhteispalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikommin. Toimintatulot ja -menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet uusista käytänteistä päättyvän johtokuntatyöskentelyn tilalle sekä koulutuslautakunnan jäsenten osallistumisen vahvistaminen saavutettiin. Peruskoulutuksen vastuualueella toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Menot ja tulot ylittyivät arvioidusta merkittävästi. Ylitykset selittyvät kotikuntakorvaustuloilla ja -menoilla sekä avustuksiin liittyvillä tulo- ja menokirjauksilla. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin yhtä lukuun ottamatta peruskoulutuksen vastuualueella. Oppilaskohtaiset käyttömenot kasvoivat 2,4 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Kuitenkin peruskoulun päättäneistä oppilaista jatkokoulutuspaikan sai 99,5 % kaikista oppilaista, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintamenot alittivat arvioidun ja vastaavasti toimintatulot olivat lähes nelinkertaiset budjettiin verrattuna. Toimintamenojen osalta saatiin säästöä vuokramenoissa, joka oli lopulta arvioitua pienempi. Lisäksi toimintatulot olivat merkittävästi arvioitua suuremmat Tredun maksamien opetustuntien vuoksi. Tilinpäätöksessä ei suoranaisesti vastattu kaikkien toiminnallisten tavoitteiden osalta, olivatko tavoitteet toteutuneet vai eivät. Toiminnallisen tavoitteen ja toteuman yhteys jäi yhden tavoitteen osalta hieman epäselväksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi koulutuslautakunnan alaisuuteen sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Tulot kasvoivat noin euroa 15

17 maksukorotusten sekä sisaralennusten poistamisen vuoksi. Kyseisillä muutoksilla ei ollut vuoden 2013 aikana vaikutusta toimintaan osallistuvien lasten lukumäärään. Lisäksi talousarviossa ei ollut huomioitu vammaispalvelujen maksamia koulujen loma-aikaisia hoitokorvauksia. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi ja kolmas tavoite toteutui osittain. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalvelujen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän olivat Urheilutalon odotettua suuremmat tulot. Vastuualueen toiminnallisista tavoitteista toteutui selkeästi kolme, kahden tavoitteen osalta tavoite toteutui osittain. Tavoitteen Liikuntapalvelujen sisäisen auditoinnin tuloksia käytetään toiminnan suunnittelussa niin, että sen vaikutukset näkyvät uimahallin laajennuksen jälkeisen toiminnan järjestämisessä elokuussa 2013 toteutumisesta ei voitu varmistua ja tavoite oli ylipäätään vaikeasti arvioitavissa. Musiikkikoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän olivat toimintatulojen ylitys asiakasmaksujen korotusten vuoksi. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin Pianonsoittoa yhdessä, Mauno Järvelän kansanmusiikkipaja Parkanossa sekä Yhteistyössä Saku musiikkikoulun kanssa toteutetaan kamarimusiikkileiri Sakussa. Vapaan sivistystyön osalta toteutui ensimmäinen yhteinen toimintavuosi Tampereen seudun työväenopistossa. Vastuualueen menot ylittyivät noin euroa ja toimintakate toteutui saman verran arvioitua heikompana. Menojen ylitys johtui lähinnä Ylöjärven kaupungille maksettujen tilavuokrien vuoksi, jotka olivat euroa edellisvuotta suuremmat. Vastuualueen neljästä toiminnallisesta tavoitteesta toteutui kolme. Tavoite Opetustuntimäärä pyritään pitämään vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla ei toteutunut kokonaan, koska syyskauden 2013 opetustuntimäärä oli noin 100 tuntia pienempi edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen siirrettiin myös nuorisopalvelut sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa parempana johtuen leirimaksujen kasvusta. Vastaavasti toimintamenot toteutuivat noin euroa heikompana henkilöstömenojen ylittymisen vuoksi. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin, yksi tavoite toteutui vain osittain. Ympäristölautakunta Vuoden 2013 alusta ympäristölautakunnan johtosääntöä muutettiin siten, että lautakunnan tehtävät jaettiin vuoden alusta perustetun kaupunkikehitysosaston ja ympäristölautakunnan kesken. Kaupunkikehitysosastoon siirrettiin maankäytön ja ympäristön tehtäväalueet. Vastuualueen toimintakate toteutui 213 euroa talousarviota parempana ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Osa tavoitteista oli kuitenkin tarkastuslautakunnan mielestä vaikeasti arvioitavissa. Rakennuslupia käsiteltiin runsaasti vuoden 2013 aikana ja lupien käsittelyaikoja saatiin lyhennettyä. 16

18 Asukaslautakunta Vuoden 2013 aikana perustettiin myös asukaslautakunta. Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua parempana ja lisäksi tilinpäätöskirjan mukaan asetettu toiminnallinen tavoite saavutettiin. Uudella lautakunnalla oli vain yksi toiminnallinen tavoite ja lisäksi tavoite oli vaikeasti arvioitavissa. Tekninen lautakunta Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen talous toteutui lähes talousarvion mukaisena. Tulot ja menot ylittyivät hieman, jolloin toimintakate toteutui euroa talousarviota heikompana. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Kolmesta toiminnallisesta tavoitteesta yhden toteutumista oli vaikea arvioida tilinpäätöksen tietojen perusteella. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen talous toteutui talousarviota paremmin, menot alittuivat verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli euroa suunniteltua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyy puun myyntitulojen sekä maa- ja vesialueiden vuokrien kasvulla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet koostuivat useista osatavoitteista. Viidestä päätavoitteesta kaksi toteutui kokonaan ja kolme toteutui osittain. Tavoitteet koskevat ulkoilu- ja urheilualueita, liikenneväyliä, viheralueita, metsätiloja ja jätehuoltoa. Vastuualue asetti teiden peruskorjauksen tavoitteeksi 1,7 kilometriä vuodelle Tavoite toteutui 0,4 kilometrinä määrärahojen leikkausten vuoksi. Sisäisten teknisten palvelujen tulot sekä menot alittuivat, ja toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Varikolle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain, konekeskuksen tavoitteet puolestaan toteutuivat kokonaan. Tavoitteet liittyivät muun muassa varikon toiminnan taloudelliseen kehittämiseen ja varaston arvon pienentämiseen, sekä konekeskuksen taksojen kilpailukykyisyyteen ja uusien yhteistoimintamuotojen kartoittamiseen Nokian kaupungin kanssa. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli talousarviota parempi. Menot ylittyivät noin eurolla ja tulot puolestaan noin eurolla. Tilakeskuksen toiminnallisista tavoitteista ei ole mahdollista arvioida tavoitetta Kiinteistöjen elinkaaritaloudesta huolehtiminen. Muilta osin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Ylöjärven Vesi liikelaitos Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tulos (liikeylijäämä) toteutui talousarviota heikompana ollen euroa (talousarvio euroa). Tilikauden ylijäämä oli myös talousarviota heikompi euroa (talousarvio euroa). Tämä johtuu lähinnä tarvikeostojen, palveluostojen sekä poistojen ylittymisestä verrattuna talousarvioon. Liikelaitos kuitenkin ylitti liikevaihtotavoitteensa. Liikelaitokselle oli asetettu 11 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista toteutui kokonaan yhdeksän tavoitetta ja osittain kaksi. Liikelaitoksen investoinnit toteutuivat valtuuston asettaman ylärajan puitteissa. Liikelaitos toteutti vuoden aikana asiakastyytyväisyyskyselyn alueittain. Kyselyn perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä juomaveden laatuun. Merkittävänä kehittämiskohteena havaittiin 17

19 asiakkaiden tiedottaminen häiriötilanteissa. Tähän reagoitiin ottamalla käyttöön tekstiviestitiedotukset vesiongelmista. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Liikelaitoksen liikevaihto ylitti talousarvion eurolla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Tilikauden alijäämä oli kuitenkin euroa, jääden talousarviosta. Liikelaitoksen toimintakulut toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion eurolla, joka johtui pääosin siitä että lääkärityövoimaa jouduttiin hankkimaan ostopalveluina. Liikelaitoksen strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat täysin. Yritysasiakkaiden määrä säilytettiin aiemmalla tasolla, työterveyshuollon ydinprosesseja tarkistettiin ja eresepti otettiin käyttöön. Konsernin asettamien tavoitteiden osalta kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Korko sijoitetulle pääomalle ei toteutunut 5 %:n suuruisena ja liikelaitos ei pystynyt kattamaan tuloillaan kaikkia kustannuksiaan. Liikelaitoksessa toteutettiin vuoden 2013 aikana asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn pohjalta merkittävimpänä kehittämiskohteena nousi esiin ajanvarauksen toimivuus ja kehittämistarpeet. Tähän reagoitiin lisäämällä ajanvarauslinjoja sekä katkaisemalla puhelukierto aamuisin. Lisäksi yritysasiakkaat toivoivat entistä aktiivisempaa toimintaa, muun muassa ennaltaehkäisevien toimien osalta, henkilökunnan työssä jaksamisen osalta sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisen osalta. Lääkärien suuri vaihtuvuus aiheuttaa kuitenkin haasteita asiakastyön jatkuvuudelle sekä työterveyshuollon kehittämiselle Arvio kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Vuoden 2013 talousarviossa on asetettu Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet seuraavasti: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 % 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella Tilinpäätöskirjassa on todettu yhteisesti kaikkien konserniyhtiöiden osalta, että velkamäärän toteuma oli vuonna %, konserniyhteisöjen raportoinnin kehittämisen osalta ei tapahtunut olennaisia toimenpiteitä ja että Ylöjärven Vesi liikelaitos on laatinut suunnitelman, jonka mukaan investointeja joudutaan rahoittamaan lainanotolla vielä vuosina 2015 ja Kaikki tavoitteet eivät siis toteutuneet. Lisäksi talousarviossa on asetettu tarkempia toiminnallisia tavoitteita ainoastaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle. Yhtiö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Tavoitteina olivat aktiivinen uusien yritysten hankinta, kaupallisten palveluiden kehittäminen, uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyön kehittäminen. 18

20 Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikkien merkittävien konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitettäisiin jatkossa osana talousarviota sekä raportoitaisiin kaupungin tilinpäätöksessä tiivistetysti Seudullisena yhteistyönä tehty arviointi asiakasmaksuista Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakunnat arvioivat yhteisenä arviointikohteena vuonna 2013 asiakasmaksuja. Arvioinnissa tarkasteltiin, mikä taho kunnissa päättää asiakasmaksujen perusteista, millä tasolla maksut ovat kussakin vertailussa mukana olleista kunnista sekä minkä verran maksuista katetaan kunkin toimialan toimintamenoista. Arvioinnissa havaittiin, että käytännössä asiakasmaksujen perusteista päättää asianomainen lautakunta, vaikka Kuntalain (1995/365) mukaan valtuuston tulisi päättää maksujen yleisistä perusteista. Vain Pirkkalassa valtuusto oli tehnyt tällaisia päätöksiä erikseen useista maksuryhmistä. Selvityksessä vertailtiin asiakasmaksujen tasoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen, rakennusvalvonnan maksujen, vesimaksujen sekä liikuntapalvelujen maksujen osalta. Tarkastelussa havaittiin, että esimerkiksi kunnallisen päiväkotihoidon asiakasmaksutulot lasta kohden olivat vuonna 2012 Ylöjärvellä suunnilleen samaa tasoa muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Merkittävä ero oli Pirkkalaan ja Vesilahteen, jossa maksutulot lasta kohden olivat noin euroa suuremmat verrattuna Ylöjärveen. Seudun kunnissa asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2012 päiväkotihoidon kustannuksista keskimäärin 12 %. Ikäihmisten kotihoidon tukipalvelujen hinnoittelussa oli enemmän eroja vertailtujen kuntien (Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Orivesi) välillä. Esimerkiksi kuljetusateria maksoi vuonna 2012 Ylöjärvellä 8,5 euroa, kun se oli muissa vertailukunnissa 5,9-7,8 euron välillä. Sauna- /kylvetysmaksuissa Ylöjärvi sijoittui samalle tasolle muiden vertailukuntien kanssa, Orivedellä maksu oli puolestaan lähes kaksinkertainen muihin kuntiin verrattuna. Kauppa-/ostospalvelu oli puolestaan Ylöjärvellä kallein verrattuna muihin kuntiin. Ylöjärvellä hinta oli euroa, kun muissa vertailukunnissa hinta oli 4-8,7 euron välillä. Vesimaksujen tarkastelussa havaittiin, että veden tuotti edullisimmin Tampere (vesimaksu 0,98 eur/m3 ja jätevesimaksu 1,46 eur/m3) ja kalleimmin Orivesi (vesimaksu 1,60 eur/m3 ja jätevesimaksu 2,16 eur/m3). Ylöjärvellä maksut asettuivat näiden väliin. Liikuntapalvelujen maksujen vertailussa, esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen maksuissa, Ylöjärvi oli edullinen. Sisäliikuntapaikkojen maksut olivat vuonna 2012 paikkakuntalaisille 2-3,4 euroa/tunti ja muille 7-11,60 euroa/tunti. Esimerkiksi Nokialla maksut olivat lähes kaksinkertaiset Ylöjärven maksuihin verrattuna. Uimahallimaksujen vertailussa Ylöjärvi sijoittui samalle tasolle muiden kuntien kanssa, selvästi suurimmat maksut olivat Kangasalla, 7,6 euroa aikuiselta. Kaikkiaan maksutuottojen osuus toimintamenoista vuonna 2012 oli Ylöjärvellä 5,8 %, joka oli hyvin samaa tasoa muiden vertailukuntien kanssa. Tämän ylitti vain Pirkkala (7,6 %), Nokia (6,0 %) sekä Kangasala (6,2 %). Vuonna 2012 Suomen kunnissa maksutuloilla katettiin toimintamenoista keskimäärin 4,7 %. 19

21 5. Muut talouden ja toiminnan arviot 5.1. Talousarvion toteutuminen kaupunkitasolla Ylöjärven kaupungin tilikauden tulos muodostui talousarviota paremmaksi ja oli ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat vahvasti satunnaiset kertaluonteiset tuloerät sekä arvioitua suurempana toteutuneet verotulot. Toimintatuotot kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja toimintakulut 4,1 miljoonaa euroa. Tästä seurasi toimintakatteen huononeminen noin 1,0 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat selvästi noin 6,9 miljoonaa euroa ja olivat noin 1,7 miljoonaa talousarviota paremmat. Tämä johtui pääosin verotulotilitysten aikatauluihin tulleista muutoksista. Valtionosuudet laskivat noin 0,2 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Lisäksi kaupunki sai satunnaisia tuottoja 5,7 miljoonaa euroa Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purusta. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tilikauden tulos ylitti talousarvion noin 7,2 miljoonalla eurolla. Suurimmat negatiiviset poikkeamat olivat palveluiden ostoissa, jotka ylittivät talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla sekä suunnitelman mukaisissa poistoissa, jotka ylittivät talousarvion noin 2,9 miljoonalla eurolla tehtyjen lisäpoistojen vuoksi. Suurimmat positiiviset poikkeamat olivat verotuloissa 1,7 miljoonaa euroa sekä satunnaisissa tuotoissa 5,7 miljoonaa euroa. Investointiosan toteutuminen Kaupungin investointimenot olivat tilikaudella 2013 yhteensä 32,7 miljoonaa euroa ja tulot 1,6 miljoonaa euroa. Menot ylittivät talousarvion 8,9 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 tehtiin merkittävät investoinnit Siivikkalan kouluun sekä Urheilutaloon. Kasvavana kaupunkina Ylöjärvellä on jatkuvia investointitarpeita uusinvestointeihin ja jo olemassa olevan omaisuuden kunnossapitämiseksi, samalla kaupungin pitäisi pystyä kuitenkin rajoittamaan investointitasoa velkaantumisen hillitsemiseksi. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteumasta toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu lähinnä edellä käsitellyistä tuloslaskelmaosan ja investointiosan toteumista. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus oli yhteensä -12,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoidun -14,8 miljoonan euron sijaan. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus toteutui talousarviota parempana lähinnä vuosikatteen paranemisen (verotulojen kasvu) vuoksi. Uusia lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden 2013 aikana peräti 26,0 miljoonaa euroa, mikä oli 3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Lisäksi lainoja lyhennettiin 11,4 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Muiden maksuvalmiuden muutosten, joita ei ole talousarviossa huomioitu, vaikutus rahoituksen rahavirtaan oli yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta muodostui näin ollen +14,1 miljoonaksi euroksi talousarviossa ennakoidun +12,1 miljoonan euron sijaan. Yhteensä toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtojen vaikutuksesta rahavarat kasvoivat noin 1,8 miljoonaa euroa. 20

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta 29.5.2013 www.ylojarvi.fi 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot