Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi"

Transkriptio

1 Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta

2 Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden tasapainotuksen seuranta, investoinnit ja teknisen osaston tehtäväalueet. Lautakunta myös jatkoi vuoden 2013 valittujen kohteiden seurantaa. Vuosi 2014 edellisvuosien tapaan oli haasteita täynnä kireän taloustilanteen takia. Talousarviossa tilikauden tulos arvioitiin alijäämäiseksi, mutta tilinpäätös oli kuitenkin ylijäämäinen. Investointimenojen määrä tarkasteluvuonna oli selvästi edellisvuotta alhaisempi ja myös velanotto aiempaa vuotta vähäisempää. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen velanoton hillintään, mutta haluaa kiinnittää huomiota myös ajankohtaisten investointien, kuten tieverkon kunnossapidon, tarpeellisuuteen. Paineita kaupungin taloudelle ja palveluverkostolle asettavat osaltaan myös väestönkasvu ja työttömyyden lisääntyminen. Tarkastuslautakunta osallistui tarkastuslautakuntien verkostoitumishankkeeseen, jonka tuloksena julkaistiin vuonna 2014 Tarkastuslautakunnat muuttuvassa kuntaympäristössä -loppuraportti. Kuten julkaisussa todetaan, tarkastuslautakuntatyön lähtökohtana korostuu tulevaisuudessa se, että tarkastuslautakunta valtuuston asettamana toimielimenä tekee jälkeisarviointeja eikä puutu valtuuston toimintaan tai päivänpolitiikkaan. Valtuuston tehtävä on toteuttaa poliittista ohjausta, jonka toteutumista ja tuloksellisuutta tarkastuslautakunta arvioi. Kokonaisuutena tarkastellen kaupunki saavutti haastavasta taloustilanteesta huolimatta toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet hyvin. Tavoitteiden toteutumisen mitattavuus on parantunut edellisvuodesta, mikä osaltaan on parantanut lautakunnan edellytyksiä arvioida tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta haluaa lopuksi kiittää Ylöjärven kaupungin henkilöstöä hyvästä työstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 2. VUOSITTAIN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA SEURATTAVAT 5 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MUUT TALOUDEN JA TOIMINNAN ARVIOT YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 26 LIITTEET 27 2

4 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta myös seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2014 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Erkki Törmä, puheenjohtaja Johanna Kivimäki, varapuheenjohtaja Janne Heinonen Markku Mäki-Ventelä Kaija Pispa Liisa Schali Marko Taipale Varajäsenet Jaana Lamminen Jari Suosalo asti Anttiveikko Vierula alkaen Matti Ylitalo Elisa Niemelä Timo Järvenpää Jere Paldanius Riikka Salakari Tarkastuslautakunta: Edessä jäsen Liisa Schali, puheenjohtaja Erkki Törmä, varajäsen Elisa Niemelä ja sihteeri Kaija Aaltonen. Takana tilintarkastaja Riku Stengård, jäsen Marko Taipale, jäsen Kaija Pispa, varajäsen Matti Ylitalo ja varapuheenjohtaja Johanna Kivimäki. 3

5 Lautakunnan jäsenistä, Markku Mäki-Ventelä on myös teknisen lautakunnan jäsen, tiejaoston varajäsen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen, Janne Heinonen on myös perusturvalautakunnan varajäsen, Kaija Pispa on myös ympäristölautakunnan ja koulutuslautakunnan varajäsen sekä Liisa Schali on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen sekä keskusvaalilautakunnan varajäsen. Varajäsenet Jaana Lamminen, Riikka Salakari, Jari Suosalo, Anttiveikko Vierula ja Matti Ylitalo ovat myös asukaslautakunnan jäseniä. Varajäsen Jere Paldanius on myös koulutuslautakunnan jäsen ja varajäsen Timo Järvenpää on myös ympäristölautakunnan jäsen. Varsinaiset jäsenet eivät osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. Varajäsenten esteellisyyksiä sovellettiin tapauskohtaisesti. Varajäsen Jari Suosalo erosi tarkastuslautakunnasta ja hänen tilalle valittiin Anttiveikko Vierula. Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle valittiin JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2014 toimi JHTT Minna Ainasvuori. Tarkastusvuonna 2014 (kesän 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana) tarkastuslautakunta piti 9 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko tapahtui puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä toimi kaupungin organisaatiosta palvelusihteeri Kaija Aaltonen. Lautakunnan avustajana toimi BDO Audiator Oy:stä Pauliina Mikkola. Lautakunta valmisteli vuonna 2013 arviointisuunnitelman, joka kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin. Suunnitelmassa on määritelty tarkemmin arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa on tarkennettu vuosittain erillisellä lautakunnan työohjelmalla. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2014 olivat kaupunkistrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, investoinnit sekä teknisen osaston tehtäväalueet. Arvioinnin painopistealueiden viranhaltijoista kokouksissa vierailivat tekninen johtaja Seppo Heljo, työpäällikkö Hannu Myllynen, rakennuttamispäällikkö Jukka Nurmi, tilapalvelupäällikkö Ulla Siuko sekä kehitysjohtaja Riku Siren. Lisäksi tarkastuslautakunta tutustui vuoden 2014 aikana työ- ja toimintakeskuksen toimintaan työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikkamäen sekä johtavan kuntoutusohjaajan Katriina Lyttisen johdolla. Lisäksi tarkastuslautakunta tutustui Siivikkalan koulun tiloihin. Varsinaisten arvioinnin painopistealueiden lisäksi tarkastuslautakunta halusi tarkastusvuonna selvittää kaupungin varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön vastuualueiden tilannetta ja kutsui helmikuun kokoukseen varhaiskasvatuksen johtaja Irma Aution sekä nuorisotyön koordinaattori Riikka Majurin. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja kertoi kahdessa kokouksessa kaupungin talouden tilasta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi kaupunginjohtaja kertoi marraskuun kokouksessa kaupungin ajankohtaisista asioista. Lautakunta hyödynsi haastatteluissa erillistä arviointilomaketta. Tarkastuslautakunta osallistui tarkastusvuonna Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteistyöhön. Vuoden 2014 aikana tehtiin kaupunkiseudun yhteinen ensihoidon arviointi. Lautakunnan puheenjohtaja osallistui myös Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksiin, jotka muodostavat keskeisen osan yhteistyöstä. Lautakunta osallistui lisäksi Kangasalan kunnan järjestämään seudulliseen koulutukseen. 4

6 2. Vuosittain arviointikertomuksessa seurattavat Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet tarkastusvuonna 2014 olivat kaupunkistrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, investoinnit sekä teknisen osaston tehtäväalueet. Varsinaisten arvioinnin painopistealueiden lisäksi tarkastuslautakunta halusi tarkastusvuonna selvittää kaupungin varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön vastuualueiden tilannetta. Tarkastuslautakunta päätti jatkaa vuoden 2013 arviointikertomukseen valittujen kohteiden seurantaa myös vuoden 2014 osalta. Lisäksi tarkastuslautakunta otti arvioinnin kohteeksi uusia seurantakohteita arvioinnin painopistealueisiin perustuen. Kaupunkistrategian toteutumista on arvioitu erikseen kappaleessa Vuoden 2014 arviointikohteet Teknisen osaston tehtäväalueet Teknisen osaston talous toteutui kokonaisuudessaan huomattavasti talousarviota parempana. Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen toimintamenot alittuivat noin eurolla. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen toimintamenot alittuivat noin euroa verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli noin euroa arvioitua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyi lähinnä puun myyntitulojen kasvulla. Sisäisten teknisten palvelujen tulot ylittyivät ja menot alittuivat talousarvioon verrattuna. Toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli puolestaan noin talousarviota parempi. Menot alittuivat noin eurolla ja tulot ylittyivät noin eurolla. Lauha ja vähäluminen talvi toi merkittäviä säästöjä vastuualueelle. Teknisen osaston talouden toteuma oli erinomainen vuonna Osastolle ei ole saatu uusia täyttölupia, joten työ on tehty samalla, ellei jopa pienemmällä työntekijämäärällä. Samalla osaston työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat vuodesta 2012 vuoteen 2013, ollen hyvällä tasolla suhteessa vertailukuntiin. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että teknisen osaston toiminta on ollut taloudellista ja tehokasta. Lautakunta haluaa esittää tästä kiitokset työntekijöille ja johdolle. Investointien kehitys Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2014 noin 19,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 vastaava luku oli noin 32,7 miljoonaa euroa. Investointien määrä putosi merkittävästi. Vuoden 2014 investointitasoa piti korkeana vuodesta 2012 jatkuneet suuret hankkeet, kuten urheilutalon kunnostus ja Siivikkalan koulun laajennus. Vaikka investointitaso putosi vuoden 2014 aikana, ei kaupungin tulorahoitus riittänyt investointien kattamiseen, vaan lainaa otettiin lisää noin 5,6 miljoonaa euroa. Tulorahoitus kattoi investointien omahankintamenoista noin 66,5 %. Ylöjärven kaupungin suhteellisen voimakas väestönkasvu merkitsee lisää palvelutarpeita ja uusia investointeja tulevaisuudessa. Toisaalta kaupungin tulorahoitukseen nähden liian voimakas 5

7 investointien määrä on merkittävä riski ylivelkaantumiselle. Vuonna 2015 investointitasoa on madallettu edelleen ja talousarviossa on varauduttu lähinnä korjausinvestointeihin. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kaupungin jatkuvaa velkaantumista pyritään hillitsemään. Samalla lautakunta esittää kuitenkin huolestuneisuutensa investointien merkittävästä karsimisesta. Esimerkiksi teiden kunnossapitoa ja perusparannuksia on siirretty tuleville vuosille, vaikka korjaustarve on ajankohtainen. Työtyytyväisyyden kehitys Kaupungissa toteutettiin työtyytyväisyyskysely marraskuussa Kyselyssä selvitettiin esimerkiksi työtilojen ja välineiden asianmukaisuutta, esimiestyötä, työn mielekkyyttä ja rasittavuutta, palkkausta sekä yleistä työilmapiiriä. Kaikkien osastojen yhteenlaskettu kokonaistulos oli 3,74 (asteikolla 1-5). Vuoden 2012 kyselyn tulos oli puolestaan 3,71. Tämän perusteella työtyytyväisyys on kasvanut. Korkein tulos oli kaupunkikehitysosastolla (4,07). Lisäksi lähes kaikilla osastoilla kokonaistulos oli yli 3,00, lukuun ottamatta Ylöjärven Vesi-liikelaitosta. Tulokset paranivat vuoteen 2012 verrattuna hallinto- ja talousosastolla, sivistysosastolla, teknisellä osastolla sekä Työterveyspalvelu Viisarissa. Kokonaistasolla tyytyväisimpiä oltiin muun muassa työtehtävien mielekkyyteen, mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työtehtäviin sekä työyksikön tiedonkulkuun ja yhteenkuuluvuuteen. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että työtyytyväisyyden kehityssuunta on positiivinen. Työllisyyden kehitys Talouden taantuman jatkuminen heijastui työllisyyden negatiivisena kehityksenä. Ylöjärvellä työttömyys kasvoi suhteessa eniten Tampereen seutukunnista. Työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa 13,8 % ja työttömien lukumäärä oli Alla on kuvattu työttömyyden kehitystä Ylöjärven kaupungissa vuosina Muutos Työttömien lkm Työttömyysaste, % 9,4 % 8,4 % 9,5 % 12,1 % 13,8 % 1,7 % Alle 25-vuotiaat työttömät Pirkanmaa, työttömyysaste, % 11,9 % 10,9 % 11,9 % 14,8 % 15,9 % 1,1 % Koko maa, työttömyysaste, % 10,3 % 9,7 % 10,7 % 12,6 % 13,9 % 1,3 % Taulukko 1: Työttömien lukumäärän kehitys Ylöjärven kaupungissa. Kaupungin työllisyyspalvelut pyrkivät toiminnallaan tukemaan työllisyyttä. Yksikkö toimii hyvin aktiivisesti ja tarjoaa lakisääteisten palvelujen (kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelu- 6

8 keskus, velvoitetyöllistäminen) lisäksi tuettua palkkatyötä, työkokeiluja, työpajatoimintaa yms. Lisäksi kaupungissa on valmisteilla erillinen työllisyysohjelma vuosille Lautakunta esittää huolestuneisuutensa työttömien lukumäärän jatkuvasta kasvusta, mutta on tyytyväinen että tilanteeseen on reagoitu ja tehty toimenpiteitä työttömyyden kasvun hillitsemiseksi. 2.2 Vuoden 2013 keskeisten arviointikertomussuositusten jälkiseuranta Tarkastuslautakunta seuraa vuosittain myös aiempien arviointikertomussuositusten vaikutuksia. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa käsiteltiin muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten kehitystä, hammashoidon ja perheneuvolan jonotilannetta sekä vanhustenhuollon palvelurakenteen kehitystä. Lisäksi lautakunta selvitti, saavuttiko Ylöjärven kaupunki sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen siitä, kuinka suuri osa ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on kaupungin toimeentulotukimenoista. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa nostettiin esiin myös huolestuneisuus työttömien lukumäärän kasvusta, talousarviopoikkeamista sekä toiminnallisten tavoitteiden mitattavuudesta. Alla on esitetty vuoden 2013 keskeisten arviointikertomussuositusten jälkiseuranta. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohden sairaanhoitopiirin osalta nousivat reilun prosentin vuoden 2014 aikana. Muun erikoissairaanhoidon kustannukset sen sijaan laskivat lähes vuoden 2012 tasolle. Sairaanhoitopiirin kanssa käytiin tilikauden aikana neuvotteluja ja sovittiin tarkennetusta työnjaosta Ylöjärven terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin välillä, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta. Kalliin hoidon tasaukseen liittyvä lisämaksu oli kaupungille noin euroa ja Acutan yöpäivystyksen lisämaksu noin euroa Sairaanhoitopiirin kustannukset /asukas 904,64 943,88 952,78 Muun erikoissairaanhoidon kustannukset /asukas 46,07 52,46 46,97 Taulukko 2: Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys vuosina Lautakunta pitää huolestuttavana erikoissairaanhoidon menojen kasvua. Erikoissairaanhoidon menoihin vaikuttaminen on haastavaa, mutta lautakunta toivoo vastuuhenkilöiden kiinnittävän edelleen jatkuvaa huomiota menojen kehitykseen. Hammashoidon jonotilanne Vuoden 2013 aikana hammashoidon jonotilanne purkautui siten, että joulukuun 2013 lopussa jonoja ei enää ollut. Myöskään joulukuun 2014 lopussa hammashoidossa ei ollut jonoja. Perheneuvolan jonotilanne Perheneuvolan jonotilannetta saatiin purettua merkittävästi vuoden 2013 aikana. Perheneuvolassa aloitti uusi sosiaalityöntekijä-psykologi -työpari loppuvuodesta 2013, jolla oli merkittävä 7

9 vaikutus jonojen purkautumiseen. Vuoden 2014 osalta jonotilanne on esitetty alla. Psykologin ja sosiaalityöntekijän osalta jonotilanne parani edelleen. 4/2010 3/2011 2/ / / /2014 Puheterapia (pvä) lapset/20 aikuiset lapset/23 aikuiset Psykologi (pvä) Sosiaalityöntekijä (pvä) Taulukko 3: Perheneuvolan jonotilanne vuodesta 2010, kiireetön hoito. Vanhustenhuollon palvelurakenne Saadun selvityksen perusteella kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli Ylöjärvellä 92,1 % (tilanne ). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli puolestaan 2,2 % yli 75-vuotiaista ylöjärveläisistä. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli vuoden 2014 lopussa 5,7 % yli 75-vuotiaista ikäihmisistä ja tavallisen palveluasumisen piirissä 2,3 %. Valtakunnallisten suositusten mukaan 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä % tulisi asua kotona itsenäisesti, 6-7 % tulisi olla tehostetun palveluasumisen piirissä sekä 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Taulukko 4: Kotona asuvat ja pitkäaikaisen laitoshoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on laskenut merkittävästi viime vuoteen 2013 verrattuna ja alittaa valtakunnallisen tavoitearvon. Myös tehostetun palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden määrä on lähellä tavoitearvoa. Vanhustenhuollossa tavoiteltu muutos laitoshoidosta edullisempaan tehostetun palveluasumisen rakenteeseen vaikuttaa toteutuvan suunnitellusti. Vaikka asumispalveluiden tarve tulee jatkossa kasvamaan, palvelurakennetta muuttamalla kustannusten kasvua saadaan hidastettua. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat, yli 75-vuotiaat 4,7 % 4,0 % 4,2 % 2,2 % Kotona asuvat, yli 75-vuotiaat 92,5 % 92,5 % 92,4 % 92,1 % Lautakunta selvitti, miten Ylöjärven kaupunki saavutti sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista. Saadun selvityksen mukaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on laskenut 1,9 %:iin vuonna Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahaa leikattiin vuonna 2014 osana talouden tasapainottamisohjelmaa. 8

10 ,0 % 2,9 % 2,5 % 3,0 % 1,9 % Taulukko 5: Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden kehityssuunta on huomattavan negatiivinen. Valtakunnalliseen tavoitetasoon 3,3 % tulisi pyrkiä. Lautakunta korostaa myös vuoden 2014 arviointikertomuksessa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Lisäksi lautakunta toteaa, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon, mutta pyytää kuitenkin edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). 2.3 Talousarvioylitykset ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi Vuosina 2011 ja 2012 edellinen lautakunta havaitsi merkittäviä talousarvioylityksiä. Vuosien 2013 ja 2014 aikana tilanne kuitenkin parani. Vuonna 2013 merkittäviä negatiivisia toimintakatteen ylityksiä oli yhdellä vastuualueella. Kolmella vastuualueella toimintakate oli puolestaan merkittävästi budjetoitua parempi. Vuonna 2014 merkittäviä negatiivisia toimintakatteen ylityksiä ei ollut lainkaan. Viidellä vastuualueella toimintakate oli merkittävästi budjetoitua parempi. Esimerkiksi teknisen lautakunnan alaisilla kunnallisteknisen suunnittelun sekä tilakeskuksen vastuualueilla toimintakatteet olivat yli miljoona euroa budjetoitua paremmat. Vuonna 2014 kaupungin toimintatulot olivat 31,3 miljoonaa euroa ja toimintamenot 177,6 miljoonaa euroa. Nettona toimintakate (-142,4 milj. euroa) toteutui noin 5,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Vesiliikelaitoksen tulot ja kotikuntakorvaustulot paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Lisäksi uudistetun uimahallin suosio näkyi ennakoitua parempina tuloina. Sen sijaan asiakaspalvelujen ostot toteutuivat noin 3 miljoonaa euroa arvioitua suurempina. Talousarvioylityksiä on arvioitu tarkemmin luvussa 5.1. Vaikka vuoden 2014 tilinpäätöksessä on edelleen muutamia talousarviopoikkeamia, voidaan kuitenkin todeta talousarvioseurannan kehittyneen parempaan suuntaan. Lautakunta haluaa kuitenkin edelleen korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Vuoden 2014 osalta ei laadittu erillistä talouden tasapainottamistoimenpideraporttia, vaan tasapainottamistoimenpiteet sisältyivät lähinnä talousarviopäätöksiin. Esimerkiksi suoraan käyttötalousmenoihin kohdistuneilla toimenpiteillä voitiin katsoa olleen suuri merkitys tilinpäätöksestä ilmenevään käyttömenojen kasvun hidastumiseen vuosina 2013 ja Lautakunta arvioi, että talouden tasapainottamistoimenpiteissä on onnistuttu. 9

11 2.4 Toiminnallisten tavoitteiden mitattavuus ja arviointi Toiminnallisten tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön on kiinnitetty huomiota jo aiempina vuosina. Vuonna 2014 täysin toteutuneita tavoitteita oli 69,1 %, osittain toteutuneita 14,4 % ja toteutumatta jäi 10,3 %. Vaikeasti mitattavia tavoitteita oli lautakunnan mielestä 6,2 % kaikista tavoitteista ,9 % 55,0 % 51,6 % 65,3 % 69,1 % Taulukko 6: Täysin toteutuneet toiminnalliset tavoitteet (tarkastuslautakunnan näkemys). Lautakunta on tyytyväinen, että asetetut tavoitteet on saavutettu paremmin kuin edellisinä vuosina ja että tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon. Lautakunta pyytää kuitenkin edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Lisäksi toteutumatta jääneiden sekä osittain toteutuneiden tavoitteiden osalta olisi hyvä esittää perustelut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin luvussa 4, yhteenveto toimielimittäin on kertomuksen liitteessä Konserniyhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksissaan myös konserniyhteisöille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa

12 3. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 3.1 Arvio kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteita on asetettu kuudesta eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Vakaa talous Ylöjärven kaupungin vuoden 2014 talousarvio laadittiin alijäämäiseksi, mutta tilikauden tulos ilman tilinpäätössiirtojen vaikutusta oli ,65 ylijäämäinen. Talouden positiiviseen kehitykseen vaikutti merkittävästi menojen kasvuvauhdin hillitseminen, toimintakulut kasvoivat vain 1,3 %. Kaupunkistrategiassa talouden tasapainon arviointimittareiksi asetettiin seuraavat tunnusluvut: muutostalousarvioiden euromäärä sekä konsernin lainakanta. Talouden hallinnalle asetetuista tavoitteista molemmat toteutuivat. Vuoden 2014 muutostalousarvioiden menojen lisäykset olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, kun kahtena edellisenä vuonna menojen lisäykset olivat 4,3 ja 5,7 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunkikonsernin lainakannan kasvua saatiin hillittyä edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2014 lainakanta kasvoi noin 6 miljoonaa euroa, kun kahtena edellisenä vuonna nettolainanotto oli noin 15 miljoonaa euroa. Talouden hallinnalle asetettiin tavoitteeksi myös prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta (talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen), kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen sekä omaisuuden hallinta (luopuminen omaisuudesta, jota ei tarvita kaupungin perustoiminnoissa). Tilinpäätöskirjan mukaan kaikki asetetut tavoitteet toteutuivat. Ylijäämäisestä tuloksesta ja talouden positiivisesta kehityksestä huolimatta, lautakunta esittää edelleen huolestuneisuutensa kaupungin taloudesta. Käynnissä olevalla sosiaalija palvelurakenneuudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Lisäksi työttömyyden kasvu lisää edelleen menoja. Yrittäminen ja työ Ylöjärven tavoite luoda kaupungista kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö toteutui asetettujen arviointimittareiden pohjalta tarkasteltuna hyvin. Uusien yritysten osalta nettolisäys oli 163, kun tavoite oli 60. Yritysten määrä kaupungissa on kehittynyt viime vuosina suotuisasti (ks. taulukko 7). Myös uusia yritys-, liike- ja varastotiloja valmistui vuoden 2014 aikana asetettua tavoitetta enemmän. Lisäksi yritystonttivarannon tavoitteet saavutettiin vuoden 2014 aikana. Luovutettavissa oli noin 20 tonttia ja lisäksi tonttitarjontaan myös suuryrityksille oli varauduttu. 11

13 Vuosi Perustetut Nettokasvu Taulukko 7: Perustettujen yritysten määrä ja yritysten määrän nettokasvu vuosina Työttömyyttä koskevia tavoitteita ei sen sijaan saavutettu. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2014 lopussa 246, kun tavoitteena oli enintään 150 työtöntä. Työttömyysaste vuoden lopussa, 13,8 prosenttia, ylitti tavoitearvon noin neljällä prosenttiyksiköllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä 536 ylitti tavoitellun enimmäismäärän 186 henkilöllä. Talouden edelleen jatkuva epävarma tilanne heijastui voimakkaasti työllisyyteen sekä Pirkanmaalla että valtakunnallisesti. Ylöjärvi yhteistyössä Kaupungin tavoite järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa ei toteutunut suunnitellusti. Myöskään uusien asuntojen valmistumiselle asetettu tavoite, 280 asuntoa, ei aivan toteutunut. Uusia asuntoja valmistui 276. Seudullisten yhteistyöhankkeiden tavoitteet, seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa, seudullisen hammashuollon järjestämisen selvittäminen sekä seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyjen ratkaisun toteutuminen, eivät myöskään tilinpäätöskirjan mukaan toteutuneet. Toimiva kaupunkirakenne Tavoiteltu vuosittainen väestönkasvu saavutettiin vuoden 2014 aikana. Kaupungin väestönkasvu oli 1,7 prosenttia (tavoite 0,8 %). Väestönkasvu jatkuu edelleen voimakkaana ja se merkitsee myös lisääntyvää palvelu- ja investointitarvetta tulevaisuudessa. Tavoite keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatimisesta toteutui. Keskustan osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä talvella Myös palveluverkkosuunnitelman toteutukselle (MAPSTO:n kehittäminen), liikennejärjestelmän toimivuuden parantamiselle sekä riittävälle kaavavarannolle asetetut tavoitteet toteutuivat. 12

14 Monipuolisen ja laadukkaan asumisen tavoitteet saavutettiin osittain. Rakentamisen painopiste saatiin pidettyä keskustan alueella, mutta kylien kehittämiseen ja asutuksen ohjaamiseen palveluiden läheisyyteen liittyvä tavoite, haja-asutusalueiden palveluvyöhykkeet on määritelty, toteutui vain osittain. Puhtaalle ja monipuoliselle luonnolle asetettu tavoite luonnon monimuotoisuuden säilymisestä saavutettiin. Uudistuva Ylöjärvi Tavoitteet kuntalaisten vuorovaikutteisista osallistumis- ja palautekanavista saavutettiin. Kuntalaisten osallistamisen ja osallistumisen nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin eri osastojen edustajista koostuvassa työryhmässä ja aiheesta laadittiin raportti. Raportissa ehdotettuja kehittämistoimenpiteitä pyritään tekemään vuoden 2015 aikana. Vaaleilla valittujen päättäjien vastuun lisäämiseen ja yhteiseen kokonaisnäkemykseen liittyvistä tavoitteista saavutettiin valtuustotyön itsearviointi ja valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi. Myös valtuutettujen tietämystä ja osaamista vahvistettiin useilla valtuusto-infoilla, joissa käsiteltiin muun muassa tilinpäätöstä, talousarviota sekä sotejärjestämislakia. Lisäksi tavoitteet kaupungin strategian uudistamisesta sekä päätöksenteon motivoitavuudesta toteutuivat. Kuntalaisten asiakaslähtöisen ja tehokkaan palvelun tavoitteista toteutuivat palveluprosessien asiakaslähtöisyyden arviointi, palveluiden tuotantokustannusten seurannan kehittämiseen liittyvä tavoite sekä hyvinvointisuunnitelmassa määritelty ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittely kaupungin palveluille. Vuosille on laadittu hyvinvointisuunnitelma ja kertomus osana kaupungin strategian päivitystä. Hyvinvoiva ylöjärveläinen Asetetuista tavoitteista saavutettiin vain osa. Esimerkiksi peruskoulun jälkeisten opintojen keskeytysprosentti oli Tredussa 4,9 % ja lukiossa 1,0 % (tavoite alle 5 %). Sen sijaan kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus oli vuoden lopussa 92,1 %, kun tavoite oli 93,0 %. Lisäksi pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä oli vuoden 2014 lopussa 60 lasta (tavoite 55 lasta). Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin 3,3/5 ja tavoite ylitettiin. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,76/5 ja se parani edellisestä vuodesta. Tavoitteista ei kuitenkaan saavutettu muun muassa henkilöstön sairauspoissaoloille asetettua enimmäismäärää 13 päivää työntekijää kohden, toteuma oli keskimäärin 15,3 päivää työntekijää kohden. 3.2 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden toteutumisvertailu on laadittu tilinpäätöskirjan perusteella ja sen rakenteen mukaisessa järjestyksessä. 13

15 Arviointikertomuksen liitteessä 1 on esitetty kootusti talousarvion toteutuminen vastuualueittain. Toiminnallisten tavoitteiden osalta arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 2). Kaupunginhallituksen alainen toiminta Hallinto- ja talouspalveluiden toimintatulot alittuivat noin 1,5 miljoonaa euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Poikkeaman syynä oli ennakoitua heikommat maanmyyntitulot, joiden vuoksi alkuperäistä talousarviota tarkennettiin jo tilikauden aikana. Lopullinen poikkeama oli noin euroa. Toimintamenot alittuivat noin euroa, poikkeaman syytä ei ole tarkemmin selitetty tilinpäätöskirjassa. Kokonaisuutena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Tilinpäätöskirjan mukaan vastuualueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin, mutta osan tavoitteista toteutumista ei voitu tilinpäätöstietojen perusteella arvioida. Esimerkiksi talousarvion laadinta ja seurantaprosessien uudistaminen käynnistettiin vuoden 2014 aikana suunnitellusti ja työtä jatketaan edelleen vuonna Lisäksi tavoite minimoidaan muutostalousarvioiden suuruus vuonna 2014 toteutui hyvin, muutostalousarviot olivat selkeästi aiempia vuosia maltillisempia. Vastuualueeseen kuuluu myös Ylöjärven Yrityspalvelu Oy. Yhtiö saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet. Kolme tavoitetta liittyivät toiminnan kehittämiseen, mutta tilinpäätösasiakirjassa ei ollut selkeästi esitetty kehittämiselle asetettuja tavoitetasoja, esimerkiksi tarkempia toimenpiteitä. Tukipalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina ja vastaavasti menot noin euroa pienempinä. Siivous- ja ruokapalveluiden yhteistyön kehittäminen käynnistyin vuoden 2014 aikana, lisäksi toteutettiin laaja keittiöverkkoselvitys. Toiminnallisista tavoitteista ruokapalvelun henkilöstön motivoiminen muutostilanteissa koulutuksen avulla, yhdistelmätyöntekijöiden työn mitoittaminen yhdessä siivouspalveluiden kanssa sekä uuden OI- VA-tarkastusjärjestelmän maastouttaminen ruokapalveluiden eri kohteisiin toteutuivat vain osittain ja kaikkien osalta työtä jatketaan. Kaksi muuta asetettua tavoitetta toteutuivat. Tavoite tiimien omatoimisuuden tehostamisesta oli toteutunut antamalla enemmän vastuuta ja selkeitä tehtäviä tiimien vetäjille. Tavoitteen toteutumisen arviointi koettiin tältä osin hankalaksi. Kaupunkikehitysosaston toimintatulot alittuivat noin euroa ja vastaavasti toimintakulut olivat noin euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate kokonaisuutena toteutui noin euroa parempana. Tonttien kysynnän väheneminen heijastui toimintatuloihin ja vastaavasti työttömyyden kasvu vaikutti toimintamenoihin, jotka kuitenkin jäivät alle budjetoidun. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisista tavoitteista neljä viidestä toteutui lautakunnan arvion mukaan täysin ja yksi osittain. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisia tavoitteita olivat muun muassa kaupunkistrategian päivittäminen, MAPSTO-prosessin jatkaminen ja kehittäminen sekä luonnonsuojelualueiden perustaminen hyväksytyn luontokohdeselvityksen mukaisesti. 14

16 Lautakunta toteaa, että osa kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden tavoitteista on vaikeasti arvioitavissa tai mitattavissa. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet määriteltäisiin selkeiksi ja että ne olisivat luotettavasti mitattavissa. Ympäristölautakunta Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana, mutta neljästä toiminnallisesta tavoitteesta vain yksi toteutui kokonaan ja kolme osittain. Esimerkiksi kaavoitusohjelma ei toteutunut asemakaavojen osalta kaikilta osin arvioidussa aikataulussa ja laajuudessa. Asukaslautakunta Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua parempana ja lisäksi tilinpäätöskirjan mukaiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Lautakunnan toiminnalliset tavoitteet ovat kehittyneet edellisestä vuodesta paremmin arvioitaviksi ja mitattavimmiksi. Lautakunnan toiminta on ollut hyvin aktiivista muun muassa asukasfoorumien järjestämisessä sekä kuntalaismielipiteiden selvittämisessä asiakaskyselyin. Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito-vastuualueen menot alittivat keväällä tehdyn muutostalousarvion noin eurolla. Tulot toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina, joten toimintakatteen alitus oli noin euroa. Erikoissairaanhoidon kalliinhoidontasauksen ja perusterveydenhuollon yöpäivystyksen lisämaksut olivat yhteensä noin euroa. Tilinpäätöksen mukaan yksi vastuualueen toiminnallinen tavoite toteutui, yhden tavoitteen toteutumista ei ollut erikseen seurattu ja yksi jäi toteutumatta. Sosiaalipalvelujen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, mikä johtui menojen ylittymisestä erityisesti lastensuojelun, vammaispalvelujen ja kotihoitopalvelujen tehtäväalueilla. Lastensuojelun menojen ylittymisen taustalla olivat Ylöjärven perhetukikeskus Kiiruksen arvioitua suurempi käyttö sekä perhehoidon päivystyspalvelumaksujen suuruus. Vammaispalvelujen kokonaismenoja nostivat muun muassa Juuritien ryhmäkotien arvioitua suuremmat menot vuokrien ja kaluston osalta. Sosiaalipalvelujen toiminnallisista tavoitteista yksikään ei toteutunut. Suunnitellut Kotitiimin aloitus sekä pitkän aikavälin suunnitelma ammatti- ja tehtävärakenteista siirtyivät seuraavalle vuodelle organisaatiomuutosten vuoksi. Sosiaalipalvelujen vastuualueen tunnusluvuista nuorisotyöttömien osuus kaupungin vuotiaasta väestöstä kasvoi edelleen vuoteen 2013 verrattuna. Kasvu oli 0,5 prosenttiyksikköä. Kasvu on seurausta yleisesti heikentyneestä taloustilanteesta. Toisaalta lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus laski 23 henkilöllä vuoteen 2013 verrattuna. Samoin toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus laski 1,5 prosenttiyksikköä. Myös päihdehuollon asiakkaiden lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Lähipalvelujen vastuualueen osalta talousarvio ylittyi noin eurolla. Ylitys oli huomattavan korkea verrattuna vuoteen 2013 (ylitys noin euroa). Toimintamenojen ylitys joh- 15

17 tui lähinnä suuremmista asiakaspalvelujen ostoista. Vuoden 2014 aikana lähipalveluissa otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä puhelinpalvelun ruuhkautumisen vuoksi. Lisäksi puhelinneuvonnan sekä sähköisen asioinnin määrä kasvoi. Päivystystoimintaa kehitettiin edelleen paremmin tarkoitustaan vastaavaksi ja opiskelijaterveydenhuoltoon lisättiin lääkärin työaikaa vakanssimuutoksella. Lähipalvelujen vastuualueen toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi kolmesta. Vastuualueen tunnusluvuista lääkärikäynnit asukasta kohden laskivat 0,2 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna ja suun terveydenhuollon käynnit 0,1 yksikköä. Sen sijaan terveysneuvonnan ja perhekeskuksen palveluja käytettiin aiempaa enemmän. Laitospalveluissa toimintamenot alittuivat, jonka seurauksena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota paremmin. Toimintamenojen alitus oli pääosin seurausta hoito- ja asumispalveluyksiköiden rakennemuutoksesta sekä asumispalveluiden palveluostojen vähenemisestä. Kurun palvelukeskuksen sairaalaosasto sekä Tiuravuoren palvelukeskuksen Tiuralaosasto muutettiin vuoden 2014 aikana tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Laitospalveluiden vastuualueen toiminnallisista tavoitteista yksi toteutui kokonaan, yksi osittain ja yksi ei toteutunut. Sosiaali- ja lähipalvelujen talousarvioylitykset olivat vuonna 2014 merkittävät. Lautakunta haluaa korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua paremmin. Myös toiminnallinen tavoite Varhaiskasvatuksessa pilotoidaan tuntiperusteinen asiakaslähtöinen palvelumalli toteutui. Vuoden 2014 käyttöaste päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa oli erinomaisella tasolla (päiväkodit 92,5 %, perhepäivähoito 85,8 %). Tähän vaikutti juuri tuntiperusteisen palvelumallin kehittäminen. Lisäksi lapsille pystyttiin järjestämään päivähoitopaikat määräajassa ja palvelusetelitoiminta käynnistyi hyvin. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että varhaiskasvatuksen vastuualueen toiminta on ollut laadukasta mutta myös tehokasta. Lautakunta on erityisen tyytyväinen, että vastuualue on jatkanut kustannustehokasta ja innovatiivista toimintaa toteuttaen esim. osapäivähoidon pilottihankkeen. Lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle hyvästä toiminnasta. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan yhteispalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota paremmin. Vastuualueella toimivien eri hankkeiden tulot ja menot toteutuivat arvioitua suurempina ja toisaalta kaupungin oma osuus hankkeista oli pienempi. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet työtyytyväisyyden tukemisesta sekä päätösten vaikutusten arvioinnista saavutettiin. Peruskoulutuksen vastuualueella toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot ylittyivät arvioidusta merkittävästi kotikuntakorvaustulojen sekä avustustulojen vuoksi. Myös vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Oppilaskohtaiset käyttömenot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kuitenkin peruskoulun päättäneistä oppilaista jatkokoulutuspaikan sai 99,5 % kaikista oppilaista, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. 16

18 Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, joka johtui toimintatulojen alittumisesta. Tilinpäätöksen mukaan vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Koululaisten iltapäivätoiminnan vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa parempana maksukorotusten sekä vammaispalvelujen maksamien korvausten vuoksi. Lisäksi toimintamenot alittivat talousarvion noin eurolla. Kahdesta toiminnallisesta tavoitteesta saavutettiin toinen ja toinen tavoite toteutui osittain. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalvelujen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän oli Urheilutalon käytöstä saadut odotettua suuremmat tulot. Vastuualueen toiminnallisista tavoitteista toteutui kahdeksan, yksi tavoite jäi toteutumatta. Tavoitteen Uimahallin kävijämäärä on yli asiakasta vuodessa osalta jäätiin hieman, sillä kävijämäärä oli asiakasta. Musiikkikoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän oli yhteistoimintakorvausten kasvu. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteistyö, Arviointityön suunnitelma sekä Musiikin varhaiskasvatuksen kysynnän kasvuun vastaaminen. Vapaan sivistystyön toimintamenot alittuivat noin euroa ja toimintakate toteutui saman verran arvioitua parempana. Kurssi- ja opetustuntimäärät olivat edellisvuotta pienemmät. Vastuualueen neljästä toiminnallisesta tavoitteesta toteutui kolme. Tavoite Taiteen perusopetuksen arviointi Virvatuli-mallin pohjalta ei toteutunut, koska se päätettiin liittää osaksi CAF-arviointia. Tekninen lautakunta Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen talous toteutui huomattavasti talousarviota parempana. Toimintatulot ylittyivät noin eurolla ja toimintamenot alittuivat noin eurolla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Kahdesta toiminnallisesta tavoitteesta yhden toteutumista oli vaikea arvioida tilinpäätöksen tietojen perusteella. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen talous toteutui talousarviota paremmin. Toimintamenot alittuivat noin euroa verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli noin euroa suunniteltua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyy lähinnä puun myyntitulojen kasvulla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet koostuivat useista osatavoitteista. Viidestä päätavoitteesta kolme toteutui kokonaan ja kaksi toteutui osittain. Tavoitteiden toteutuminen vain osittain johtui lähinnä määrärahavähennyksistä. Tavoitteet koskivat ulkoilu- ja urheilualueita, liikenneväyliä, viheralueita, metsätiloja ja jätehuoltoa. Sisäisten teknisten palvelujen tulot ylittyivät ja menot alittuivat talousarvioon verrattuna. Toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Varikolle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain, konekeskuksen tavoitteet puolestaan toteutuivat 17

19 kokonaan. Tavoitteet liittyivät muun muassa varikon toiminnan taloudelliseen kehittämiseen ja varaston arvon pienentämiseen, sekä konekeskuksen taksojen kilpailukykyisyyteen ja uusien yhteistoimintamuotojen kartoittamiseen ympäryskuntien kanssa. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli noin talousarviota parempi. Menot alittuivat noin eurolla ja tulot ylittyivät noin eurolla. Lauha ja vähäluminen talvi toi merkittäviä säästöjä vastuualueelle. Tilakeskuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, mutta tavoitetta Kiinteistöjen elinkaaritaloudesta huolehtiminen oli hankala arvioida tilinpäätöksen perusteella. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että myös teknisen lautakunnan alaisten vastuualueiden toiminta on ollut tehokasta. Lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle hyvästä toiminnasta. Ylöjärven Vesi liikelaitos Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tulos (liikeylijäämä) toteutui talousarviota heikompana ollen euroa (talousarvio euroa). Tilikauden ylijäämä oli myös talousarviota heikompi euroa (talousarvio euroa). Tämä johtui lähinnä tarvikeostojen, palveluostojen sekä poistojen ylittymisestä verrattuna talousarvioon. Liikelaitos kuitenkin ylitti liikevaihtotavoitteensa. Liikelaitokselle oli asetettu 11 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista toteutui kokonaan kymmenen ja toteutumatta jäi vain yksi. Liikelaitoksen investoinnit eivät aivan toteutuneet valtuuston asettaman kokonaismäärän puitteissa, ylitys oli 4,1 %. Kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi liikelaitos pyrkii vähentämään investointikustannuksia tulevina vuosina. Investointikustannuksiksi on arvioitu vuosittain noin 2,7-3,6 miljoonaa euroa. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Työterveyshuollon liikelaitos Viisarin liikevaihto ylitti talousarvion noin eurolla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 %. Tilikauden alijäämä oli kuitenkin euroa jääden talousarviosta. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin eurolla, joka johtui pääosin siitä että lääkärityövoimaa jouduttiin hankkimaan ostopalveluina. Toisaalta henkilöstökulut alittuivat noin eurolla. Liikelaitoksen strategiasta johdetuista toiminnallisista tavoitteista kaksi toteutui täysin ja yksi osittain. earkiston käyttöönotto siirrettiin vuodelle 2015, mutta valmistavat toimenpiteet tehtiin suunnitellusti. Konsernin asettamat tavoitteet toteutuivat täysin. Työterveystoiminnan painopiste on viime vuosina suuntautunut työkyvyn tukemiseen, seurantaan ja hallintaan. Ennaltaehkäisevän työn osuus oli vuonna 2014 hyvällä tasolla (43 %). Alueella jatkui edelleen pula työterveyslääkäreistä, joka asetti haasteita asiakastyön jatkuvuudelle ja työterveyshuollon kehittämiselle. 18

20 3.3 Arvio kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Vuoden 2014 talousarviossa asetettiin Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet seuraavasti: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 106 % 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaa raportointia toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella 4. Työterveyshuolto Viisarin tulee panostaa vuoden 2014 aikana erityisesti työterveyshuollon keinoin tapahtuvaan työurien pidentämiseen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen. Tilinpäätöskirjassa todettiin yhteisesti kaikkien konserniyhtiöiden osalta, että velkamäärän toteuma oli vuonna %, konserniyhteisöjen raportoinnin kehittämisen osalta ei tapahtunut olennaisia toimenpiteitä ja että Ylöjärven Vesi liikelaitos laati suunnitelman, jonka mukaan velkaantuminen päättyy vuonna Työterveyshuolto Viisarille asetettua tavoitetta toteutettiin tehostetulla sairauspoissaoloseurannalla, vajaatyökykyisten tarkastuksilla ja osaaikaiseen työhönpaluuseen ohjaamalla yhteistyössä työnantajan kanssa. Lisäksi talousarviossa on asetettu tarkempia toiminnallisia tavoitteita ainoastaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle. Yhtiö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikkien merkittävien konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitettäisiin jatkossa osana talousarviota sekä raportoitaisiin kaupungin tilinpäätöksessä tiivistetysti. 3.4 Seudullisena yhteistyönä tehty arviointi ensihoidosta Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakunnat arvioivat yhteisenä arviointikohteena vuonna 2014 ensihoitoa. Arvioinnissa tarkasteltiin ensihoidon palveluiden järjestämistä, järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia ja asiakasvaikuttavuutta. Ensihoidon järjestämisessä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä lainsäädännöllisiä muutoksia. Esimerkiksi kiireellinen ja kiireetön sairaankuljetus eriytettiin, jolloin meno- ja paluukuljetusten yhdistäminen sairaankuljetuksissa ei ole enää mahdollista. Lisäksi ambulanssit siirrettiin välittömään lähtövalmiuteen, mikä tarkoitti että henkilöstön varallaoloaika muuttui varsinaiseen työaikaan. Tämän johdosta on jouduttu palkkaamaan lisää henkilöstöä. Muutokset ovat lisänneet kuntien ensihoidon kustannuksia merkittävästi. Ylöjärven kaupungin ensihoidon kustannukset olivat vuonna 2012 noin euroa ja vuonna 2013 noin euroa. Kustannukset lähes kolminkertaistuivat vuosien 2012 ja 2013 välillä. Vuoden 2013 ensihoidon kustannuksista 83,8 % kohdistui kiireelliseen ensihoitoon, 2,7 % ensivasteeseen ja 13,5 % ensihoitokeskukseen. Ensihoidon kustannukset kasvoivat merkittävästi myös muissa kaupunkiseudun kunnissa. Kangasalla ensihoidon kustannukset olivat vuonna 2013 noin euroa ja kustannukset kas- 19

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 www.ylojarvi.fi 1. Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli nykyisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen kausi. Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta 29.5.2013 www.ylojarvi.fi 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot