Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi"

Transkriptio

1 Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta

2 Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden tasapainotuksen seuranta, investoinnit ja teknisen osaston tehtäväalueet. Lautakunta myös jatkoi vuoden 2013 valittujen kohteiden seurantaa. Vuosi 2014 edellisvuosien tapaan oli haasteita täynnä kireän taloustilanteen takia. Talousarviossa tilikauden tulos arvioitiin alijäämäiseksi, mutta tilinpäätös oli kuitenkin ylijäämäinen. Investointimenojen määrä tarkasteluvuonna oli selvästi edellisvuotta alhaisempi ja myös velanotto aiempaa vuotta vähäisempää. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen velanoton hillintään, mutta haluaa kiinnittää huomiota myös ajankohtaisten investointien, kuten tieverkon kunnossapidon, tarpeellisuuteen. Paineita kaupungin taloudelle ja palveluverkostolle asettavat osaltaan myös väestönkasvu ja työttömyyden lisääntyminen. Tarkastuslautakunta osallistui tarkastuslautakuntien verkostoitumishankkeeseen, jonka tuloksena julkaistiin vuonna 2014 Tarkastuslautakunnat muuttuvassa kuntaympäristössä -loppuraportti. Kuten julkaisussa todetaan, tarkastuslautakuntatyön lähtökohtana korostuu tulevaisuudessa se, että tarkastuslautakunta valtuuston asettamana toimielimenä tekee jälkeisarviointeja eikä puutu valtuuston toimintaan tai päivänpolitiikkaan. Valtuuston tehtävä on toteuttaa poliittista ohjausta, jonka toteutumista ja tuloksellisuutta tarkastuslautakunta arvioi. Kokonaisuutena tarkastellen kaupunki saavutti haastavasta taloustilanteesta huolimatta toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet hyvin. Tavoitteiden toteutumisen mitattavuus on parantunut edellisvuodesta, mikä osaltaan on parantanut lautakunnan edellytyksiä arvioida tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta haluaa lopuksi kiittää Ylöjärven kaupungin henkilöstöä hyvästä työstä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 2. VUOSITTAIN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA SEURATTAVAT 5 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MUUT TALOUDEN JA TOIMINNAN ARVIOT YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 26 LIITTEET 27 2

4 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta myös seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2014 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Erkki Törmä, puheenjohtaja Johanna Kivimäki, varapuheenjohtaja Janne Heinonen Markku Mäki-Ventelä Kaija Pispa Liisa Schali Marko Taipale Varajäsenet Jaana Lamminen Jari Suosalo asti Anttiveikko Vierula alkaen Matti Ylitalo Elisa Niemelä Timo Järvenpää Jere Paldanius Riikka Salakari Tarkastuslautakunta: Edessä jäsen Liisa Schali, puheenjohtaja Erkki Törmä, varajäsen Elisa Niemelä ja sihteeri Kaija Aaltonen. Takana tilintarkastaja Riku Stengård, jäsen Marko Taipale, jäsen Kaija Pispa, varajäsen Matti Ylitalo ja varapuheenjohtaja Johanna Kivimäki. 3

5 Lautakunnan jäsenistä, Markku Mäki-Ventelä on myös teknisen lautakunnan jäsen, tiejaoston varajäsen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen, Janne Heinonen on myös perusturvalautakunnan varajäsen, Kaija Pispa on myös ympäristölautakunnan ja koulutuslautakunnan varajäsen sekä Liisa Schali on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen sekä keskusvaalilautakunnan varajäsen. Varajäsenet Jaana Lamminen, Riikka Salakari, Jari Suosalo, Anttiveikko Vierula ja Matti Ylitalo ovat myös asukaslautakunnan jäseniä. Varajäsen Jere Paldanius on myös koulutuslautakunnan jäsen ja varajäsen Timo Järvenpää on myös ympäristölautakunnan jäsen. Varsinaiset jäsenet eivät osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. Varajäsenten esteellisyyksiä sovellettiin tapauskohtaisesti. Varajäsen Jari Suosalo erosi tarkastuslautakunnasta ja hänen tilalle valittiin Anttiveikko Vierula. Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle valittiin JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2014 toimi JHTT Minna Ainasvuori. Tarkastusvuonna 2014 (kesän 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana) tarkastuslautakunta piti 9 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko tapahtui puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä toimi kaupungin organisaatiosta palvelusihteeri Kaija Aaltonen. Lautakunnan avustajana toimi BDO Audiator Oy:stä Pauliina Mikkola. Lautakunta valmisteli vuonna 2013 arviointisuunnitelman, joka kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin. Suunnitelmassa on määritelty tarkemmin arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa on tarkennettu vuosittain erillisellä lautakunnan työohjelmalla. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2014 olivat kaupunkistrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, investoinnit sekä teknisen osaston tehtäväalueet. Arvioinnin painopistealueiden viranhaltijoista kokouksissa vierailivat tekninen johtaja Seppo Heljo, työpäällikkö Hannu Myllynen, rakennuttamispäällikkö Jukka Nurmi, tilapalvelupäällikkö Ulla Siuko sekä kehitysjohtaja Riku Siren. Lisäksi tarkastuslautakunta tutustui vuoden 2014 aikana työ- ja toimintakeskuksen toimintaan työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikkamäen sekä johtavan kuntoutusohjaajan Katriina Lyttisen johdolla. Lisäksi tarkastuslautakunta tutustui Siivikkalan koulun tiloihin. Varsinaisten arvioinnin painopistealueiden lisäksi tarkastuslautakunta halusi tarkastusvuonna selvittää kaupungin varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön vastuualueiden tilannetta ja kutsui helmikuun kokoukseen varhaiskasvatuksen johtaja Irma Aution sekä nuorisotyön koordinaattori Riikka Majurin. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja kertoi kahdessa kokouksessa kaupungin talouden tilasta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi kaupunginjohtaja kertoi marraskuun kokouksessa kaupungin ajankohtaisista asioista. Lautakunta hyödynsi haastatteluissa erillistä arviointilomaketta. Tarkastuslautakunta osallistui tarkastusvuonna Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteistyöhön. Vuoden 2014 aikana tehtiin kaupunkiseudun yhteinen ensihoidon arviointi. Lautakunnan puheenjohtaja osallistui myös Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokouksiin, jotka muodostavat keskeisen osan yhteistyöstä. Lautakunta osallistui lisäksi Kangasalan kunnan järjestämään seudulliseen koulutukseen. 4

6 2. Vuosittain arviointikertomuksessa seurattavat Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueet tarkastusvuonna 2014 olivat kaupunkistrategian toteutuminen, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, investoinnit sekä teknisen osaston tehtäväalueet. Varsinaisten arvioinnin painopistealueiden lisäksi tarkastuslautakunta halusi tarkastusvuonna selvittää kaupungin varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön vastuualueiden tilannetta. Tarkastuslautakunta päätti jatkaa vuoden 2013 arviointikertomukseen valittujen kohteiden seurantaa myös vuoden 2014 osalta. Lisäksi tarkastuslautakunta otti arvioinnin kohteeksi uusia seurantakohteita arvioinnin painopistealueisiin perustuen. Kaupunkistrategian toteutumista on arvioitu erikseen kappaleessa Vuoden 2014 arviointikohteet Teknisen osaston tehtäväalueet Teknisen osaston talous toteutui kokonaisuudessaan huomattavasti talousarviota parempana. Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen toimintamenot alittuivat noin eurolla. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen toimintamenot alittuivat noin euroa verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli noin euroa arvioitua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyi lähinnä puun myyntitulojen kasvulla. Sisäisten teknisten palvelujen tulot ylittyivät ja menot alittuivat talousarvioon verrattuna. Toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli puolestaan noin talousarviota parempi. Menot alittuivat noin eurolla ja tulot ylittyivät noin eurolla. Lauha ja vähäluminen talvi toi merkittäviä säästöjä vastuualueelle. Teknisen osaston talouden toteuma oli erinomainen vuonna Osastolle ei ole saatu uusia täyttölupia, joten työ on tehty samalla, ellei jopa pienemmällä työntekijämäärällä. Samalla osaston työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat vuodesta 2012 vuoteen 2013, ollen hyvällä tasolla suhteessa vertailukuntiin. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että teknisen osaston toiminta on ollut taloudellista ja tehokasta. Lautakunta haluaa esittää tästä kiitokset työntekijöille ja johdolle. Investointien kehitys Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2014 noin 19,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 vastaava luku oli noin 32,7 miljoonaa euroa. Investointien määrä putosi merkittävästi. Vuoden 2014 investointitasoa piti korkeana vuodesta 2012 jatkuneet suuret hankkeet, kuten urheilutalon kunnostus ja Siivikkalan koulun laajennus. Vaikka investointitaso putosi vuoden 2014 aikana, ei kaupungin tulorahoitus riittänyt investointien kattamiseen, vaan lainaa otettiin lisää noin 5,6 miljoonaa euroa. Tulorahoitus kattoi investointien omahankintamenoista noin 66,5 %. Ylöjärven kaupungin suhteellisen voimakas väestönkasvu merkitsee lisää palvelutarpeita ja uusia investointeja tulevaisuudessa. Toisaalta kaupungin tulorahoitukseen nähden liian voimakas 5

7 investointien määrä on merkittävä riski ylivelkaantumiselle. Vuonna 2015 investointitasoa on madallettu edelleen ja talousarviossa on varauduttu lähinnä korjausinvestointeihin. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kaupungin jatkuvaa velkaantumista pyritään hillitsemään. Samalla lautakunta esittää kuitenkin huolestuneisuutensa investointien merkittävästä karsimisesta. Esimerkiksi teiden kunnossapitoa ja perusparannuksia on siirretty tuleville vuosille, vaikka korjaustarve on ajankohtainen. Työtyytyväisyyden kehitys Kaupungissa toteutettiin työtyytyväisyyskysely marraskuussa Kyselyssä selvitettiin esimerkiksi työtilojen ja välineiden asianmukaisuutta, esimiestyötä, työn mielekkyyttä ja rasittavuutta, palkkausta sekä yleistä työilmapiiriä. Kaikkien osastojen yhteenlaskettu kokonaistulos oli 3,74 (asteikolla 1-5). Vuoden 2012 kyselyn tulos oli puolestaan 3,71. Tämän perusteella työtyytyväisyys on kasvanut. Korkein tulos oli kaupunkikehitysosastolla (4,07). Lisäksi lähes kaikilla osastoilla kokonaistulos oli yli 3,00, lukuun ottamatta Ylöjärven Vesi-liikelaitosta. Tulokset paranivat vuoteen 2012 verrattuna hallinto- ja talousosastolla, sivistysosastolla, teknisellä osastolla sekä Työterveyspalvelu Viisarissa. Kokonaistasolla tyytyväisimpiä oltiin muun muassa työtehtävien mielekkyyteen, mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työtehtäviin sekä työyksikön tiedonkulkuun ja yhteenkuuluvuuteen. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että työtyytyväisyyden kehityssuunta on positiivinen. Työllisyyden kehitys Talouden taantuman jatkuminen heijastui työllisyyden negatiivisena kehityksenä. Ylöjärvellä työttömyys kasvoi suhteessa eniten Tampereen seutukunnista. Työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa 13,8 % ja työttömien lukumäärä oli Alla on kuvattu työttömyyden kehitystä Ylöjärven kaupungissa vuosina Muutos Työttömien lkm Työttömyysaste, % 9,4 % 8,4 % 9,5 % 12,1 % 13,8 % 1,7 % Alle 25-vuotiaat työttömät Pirkanmaa, työttömyysaste, % 11,9 % 10,9 % 11,9 % 14,8 % 15,9 % 1,1 % Koko maa, työttömyysaste, % 10,3 % 9,7 % 10,7 % 12,6 % 13,9 % 1,3 % Taulukko 1: Työttömien lukumäärän kehitys Ylöjärven kaupungissa. Kaupungin työllisyyspalvelut pyrkivät toiminnallaan tukemaan työllisyyttä. Yksikkö toimii hyvin aktiivisesti ja tarjoaa lakisääteisten palvelujen (kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelu- 6

8 keskus, velvoitetyöllistäminen) lisäksi tuettua palkkatyötä, työkokeiluja, työpajatoimintaa yms. Lisäksi kaupungissa on valmisteilla erillinen työllisyysohjelma vuosille Lautakunta esittää huolestuneisuutensa työttömien lukumäärän jatkuvasta kasvusta, mutta on tyytyväinen että tilanteeseen on reagoitu ja tehty toimenpiteitä työttömyyden kasvun hillitsemiseksi. 2.2 Vuoden 2013 keskeisten arviointikertomussuositusten jälkiseuranta Tarkastuslautakunta seuraa vuosittain myös aiempien arviointikertomussuositusten vaikutuksia. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa käsiteltiin muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten kehitystä, hammashoidon ja perheneuvolan jonotilannetta sekä vanhustenhuollon palvelurakenteen kehitystä. Lisäksi lautakunta selvitti, saavuttiko Ylöjärven kaupunki sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen siitä, kuinka suuri osa ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on kaupungin toimeentulotukimenoista. Vuoden 2013 arviointikertomuksessa nostettiin esiin myös huolestuneisuus työttömien lukumäärän kasvusta, talousarviopoikkeamista sekä toiminnallisten tavoitteiden mitattavuudesta. Alla on esitetty vuoden 2013 keskeisten arviointikertomussuositusten jälkiseuranta. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys Erikoissairaanhoidon kustannukset asukasta kohden sairaanhoitopiirin osalta nousivat reilun prosentin vuoden 2014 aikana. Muun erikoissairaanhoidon kustannukset sen sijaan laskivat lähes vuoden 2012 tasolle. Sairaanhoitopiirin kanssa käytiin tilikauden aikana neuvotteluja ja sovittiin tarkennetusta työnjaosta Ylöjärven terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin välillä, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta. Kalliin hoidon tasaukseen liittyvä lisämaksu oli kaupungille noin euroa ja Acutan yöpäivystyksen lisämaksu noin euroa Sairaanhoitopiirin kustannukset /asukas 904,64 943,88 952,78 Muun erikoissairaanhoidon kustannukset /asukas 46,07 52,46 46,97 Taulukko 2: Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys vuosina Lautakunta pitää huolestuttavana erikoissairaanhoidon menojen kasvua. Erikoissairaanhoidon menoihin vaikuttaminen on haastavaa, mutta lautakunta toivoo vastuuhenkilöiden kiinnittävän edelleen jatkuvaa huomiota menojen kehitykseen. Hammashoidon jonotilanne Vuoden 2013 aikana hammashoidon jonotilanne purkautui siten, että joulukuun 2013 lopussa jonoja ei enää ollut. Myöskään joulukuun 2014 lopussa hammashoidossa ei ollut jonoja. Perheneuvolan jonotilanne Perheneuvolan jonotilannetta saatiin purettua merkittävästi vuoden 2013 aikana. Perheneuvolassa aloitti uusi sosiaalityöntekijä-psykologi -työpari loppuvuodesta 2013, jolla oli merkittävä 7

9 vaikutus jonojen purkautumiseen. Vuoden 2014 osalta jonotilanne on esitetty alla. Psykologin ja sosiaalityöntekijän osalta jonotilanne parani edelleen. 4/2010 3/2011 2/ / / /2014 Puheterapia (pvä) lapset/20 aikuiset lapset/23 aikuiset Psykologi (pvä) Sosiaalityöntekijä (pvä) Taulukko 3: Perheneuvolan jonotilanne vuodesta 2010, kiireetön hoito. Vanhustenhuollon palvelurakenne Saadun selvityksen perusteella kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli Ylöjärvellä 92,1 % (tilanne ). Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli puolestaan 2,2 % yli 75-vuotiaista ylöjärveläisistä. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli vuoden 2014 lopussa 5,7 % yli 75-vuotiaista ikäihmisistä ja tavallisen palveluasumisen piirissä 2,3 %. Valtakunnallisten suositusten mukaan 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä % tulisi asua kotona itsenäisesti, 6-7 % tulisi olla tehostetun palveluasumisen piirissä sekä 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Taulukko 4: Kotona asuvat ja pitkäaikaisen laitoshoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on laskenut merkittävästi viime vuoteen 2013 verrattuna ja alittaa valtakunnallisen tavoitearvon. Myös tehostetun palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden määrä on lähellä tavoitearvoa. Vanhustenhuollossa tavoiteltu muutos laitoshoidosta edullisempaan tehostetun palveluasumisen rakenteeseen vaikuttaa toteutuvan suunnitellusti. Vaikka asumispalveluiden tarve tulee jatkossa kasvamaan, palvelurakennetta muuttamalla kustannusten kasvua saadaan hidastettua. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat, yli 75-vuotiaat 4,7 % 4,0 % 4,2 % 2,2 % Kotona asuvat, yli 75-vuotiaat 92,5 % 92,5 % 92,4 % 92,1 % Lautakunta selvitti, miten Ylöjärven kaupunki saavutti sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista. Saadun selvityksen mukaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus on laskenut 1,9 %:iin vuonna Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahaa leikattiin vuonna 2014 osana talouden tasapainottamisohjelmaa. 8

10 ,0 % 2,9 % 2,5 % 3,0 % 1,9 % Taulukko 5: Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuuden kehityssuunta on huomattavan negatiivinen. Valtakunnalliseen tavoitetasoon 3,3 % tulisi pyrkiä. Lautakunta korostaa myös vuoden 2014 arviointikertomuksessa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Lisäksi lautakunta toteaa, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon, mutta pyytää kuitenkin edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). 2.3 Talousarvioylitykset ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi Vuosina 2011 ja 2012 edellinen lautakunta havaitsi merkittäviä talousarvioylityksiä. Vuosien 2013 ja 2014 aikana tilanne kuitenkin parani. Vuonna 2013 merkittäviä negatiivisia toimintakatteen ylityksiä oli yhdellä vastuualueella. Kolmella vastuualueella toimintakate oli puolestaan merkittävästi budjetoitua parempi. Vuonna 2014 merkittäviä negatiivisia toimintakatteen ylityksiä ei ollut lainkaan. Viidellä vastuualueella toimintakate oli merkittävästi budjetoitua parempi. Esimerkiksi teknisen lautakunnan alaisilla kunnallisteknisen suunnittelun sekä tilakeskuksen vastuualueilla toimintakatteet olivat yli miljoona euroa budjetoitua paremmat. Vuonna 2014 kaupungin toimintatulot olivat 31,3 miljoonaa euroa ja toimintamenot 177,6 miljoonaa euroa. Nettona toimintakate (-142,4 milj. euroa) toteutui noin 5,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Vesiliikelaitoksen tulot ja kotikuntakorvaustulot paranivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Lisäksi uudistetun uimahallin suosio näkyi ennakoitua parempina tuloina. Sen sijaan asiakaspalvelujen ostot toteutuivat noin 3 miljoonaa euroa arvioitua suurempina. Talousarvioylityksiä on arvioitu tarkemmin luvussa 5.1. Vaikka vuoden 2014 tilinpäätöksessä on edelleen muutamia talousarviopoikkeamia, voidaan kuitenkin todeta talousarvioseurannan kehittyneen parempaan suuntaan. Lautakunta haluaa kuitenkin edelleen korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Vuoden 2014 osalta ei laadittu erillistä talouden tasapainottamistoimenpideraporttia, vaan tasapainottamistoimenpiteet sisältyivät lähinnä talousarviopäätöksiin. Esimerkiksi suoraan käyttötalousmenoihin kohdistuneilla toimenpiteillä voitiin katsoa olleen suuri merkitys tilinpäätöksestä ilmenevään käyttömenojen kasvun hidastumiseen vuosina 2013 ja Lautakunta arvioi, että talouden tasapainottamistoimenpiteissä on onnistuttu. 9

11 2.4 Toiminnallisten tavoitteiden mitattavuus ja arviointi Toiminnallisten tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön on kiinnitetty huomiota jo aiempina vuosina. Vuonna 2014 täysin toteutuneita tavoitteita oli 69,1 %, osittain toteutuneita 14,4 % ja toteutumatta jäi 10,3 %. Vaikeasti mitattavia tavoitteita oli lautakunnan mielestä 6,2 % kaikista tavoitteista ,9 % 55,0 % 51,6 % 65,3 % 69,1 % Taulukko 6: Täysin toteutuneet toiminnalliset tavoitteet (tarkastuslautakunnan näkemys). Lautakunta on tyytyväinen, että asetetut tavoitteet on saavutettu paremmin kuin edellisinä vuosina ja että tavoitteet ovat kehittyneet mitattavampaan muotoon. Lautakunta pyytää kuitenkin edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeämmin asetettuun tavoitteeseen sekä otettaisiin tarkemmin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Lisäksi toteutumatta jääneiden sekä osittain toteutuneiden tavoitteiden osalta olisi hyvä esittää perustelut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin luvussa 4, yhteenveto toimielimittäin on kertomuksen liitteessä Konserniyhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksissaan myös konserniyhteisöille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden toteutumista. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa

12 3. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 3.1 Arvio kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteita on asetettu kuudesta eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Vakaa talous Ylöjärven kaupungin vuoden 2014 talousarvio laadittiin alijäämäiseksi, mutta tilikauden tulos ilman tilinpäätössiirtojen vaikutusta oli ,65 ylijäämäinen. Talouden positiiviseen kehitykseen vaikutti merkittävästi menojen kasvuvauhdin hillitseminen, toimintakulut kasvoivat vain 1,3 %. Kaupunkistrategiassa talouden tasapainon arviointimittareiksi asetettiin seuraavat tunnusluvut: muutostalousarvioiden euromäärä sekä konsernin lainakanta. Talouden hallinnalle asetetuista tavoitteista molemmat toteutuivat. Vuoden 2014 muutostalousarvioiden menojen lisäykset olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, kun kahtena edellisenä vuonna menojen lisäykset olivat 4,3 ja 5,7 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunkikonsernin lainakannan kasvua saatiin hillittyä edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2014 lainakanta kasvoi noin 6 miljoonaa euroa, kun kahtena edellisenä vuonna nettolainanotto oli noin 15 miljoonaa euroa. Talouden hallinnalle asetettiin tavoitteeksi myös prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta (talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen), kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen sekä omaisuuden hallinta (luopuminen omaisuudesta, jota ei tarvita kaupungin perustoiminnoissa). Tilinpäätöskirjan mukaan kaikki asetetut tavoitteet toteutuivat. Ylijäämäisestä tuloksesta ja talouden positiivisesta kehityksestä huolimatta, lautakunta esittää edelleen huolestuneisuutensa kaupungin taloudesta. Käynnissä olevalla sosiaalija palvelurakenneuudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Lisäksi työttömyyden kasvu lisää edelleen menoja. Yrittäminen ja työ Ylöjärven tavoite luoda kaupungista kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö toteutui asetettujen arviointimittareiden pohjalta tarkasteltuna hyvin. Uusien yritysten osalta nettolisäys oli 163, kun tavoite oli 60. Yritysten määrä kaupungissa on kehittynyt viime vuosina suotuisasti (ks. taulukko 7). Myös uusia yritys-, liike- ja varastotiloja valmistui vuoden 2014 aikana asetettua tavoitetta enemmän. Lisäksi yritystonttivarannon tavoitteet saavutettiin vuoden 2014 aikana. Luovutettavissa oli noin 20 tonttia ja lisäksi tonttitarjontaan myös suuryrityksille oli varauduttu. 11

13 Vuosi Perustetut Nettokasvu Taulukko 7: Perustettujen yritysten määrä ja yritysten määrän nettokasvu vuosina Työttömyyttä koskevia tavoitteita ei sen sijaan saavutettu. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2014 lopussa 246, kun tavoitteena oli enintään 150 työtöntä. Työttömyysaste vuoden lopussa, 13,8 prosenttia, ylitti tavoitearvon noin neljällä prosenttiyksiköllä ja pitkäaikaistyöttömien määrä 536 ylitti tavoitellun enimmäismäärän 186 henkilöllä. Talouden edelleen jatkuva epävarma tilanne heijastui voimakkaasti työllisyyteen sekä Pirkanmaalla että valtakunnallisesti. Ylöjärvi yhteistyössä Kaupungin tavoite järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa ei toteutunut suunnitellusti. Myöskään uusien asuntojen valmistumiselle asetettu tavoite, 280 asuntoa, ei aivan toteutunut. Uusia asuntoja valmistui 276. Seudullisten yhteistyöhankkeiden tavoitteet, seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa, seudullisen hammashuollon järjestämisen selvittäminen sekä seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyjen ratkaisun toteutuminen, eivät myöskään tilinpäätöskirjan mukaan toteutuneet. Toimiva kaupunkirakenne Tavoiteltu vuosittainen väestönkasvu saavutettiin vuoden 2014 aikana. Kaupungin väestönkasvu oli 1,7 prosenttia (tavoite 0,8 %). Väestönkasvu jatkuu edelleen voimakkaana ja se merkitsee myös lisääntyvää palvelu- ja investointitarvetta tulevaisuudessa. Tavoite keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatimisesta toteutui. Keskustan osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä talvella Myös palveluverkkosuunnitelman toteutukselle (MAPSTO:n kehittäminen), liikennejärjestelmän toimivuuden parantamiselle sekä riittävälle kaavavarannolle asetetut tavoitteet toteutuivat. 12

14 Monipuolisen ja laadukkaan asumisen tavoitteet saavutettiin osittain. Rakentamisen painopiste saatiin pidettyä keskustan alueella, mutta kylien kehittämiseen ja asutuksen ohjaamiseen palveluiden läheisyyteen liittyvä tavoite, haja-asutusalueiden palveluvyöhykkeet on määritelty, toteutui vain osittain. Puhtaalle ja monipuoliselle luonnolle asetettu tavoite luonnon monimuotoisuuden säilymisestä saavutettiin. Uudistuva Ylöjärvi Tavoitteet kuntalaisten vuorovaikutteisista osallistumis- ja palautekanavista saavutettiin. Kuntalaisten osallistamisen ja osallistumisen nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin eri osastojen edustajista koostuvassa työryhmässä ja aiheesta laadittiin raportti. Raportissa ehdotettuja kehittämistoimenpiteitä pyritään tekemään vuoden 2015 aikana. Vaaleilla valittujen päättäjien vastuun lisäämiseen ja yhteiseen kokonaisnäkemykseen liittyvistä tavoitteista saavutettiin valtuustotyön itsearviointi ja valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi. Myös valtuutettujen tietämystä ja osaamista vahvistettiin useilla valtuusto-infoilla, joissa käsiteltiin muun muassa tilinpäätöstä, talousarviota sekä sotejärjestämislakia. Lisäksi tavoitteet kaupungin strategian uudistamisesta sekä päätöksenteon motivoitavuudesta toteutuivat. Kuntalaisten asiakaslähtöisen ja tehokkaan palvelun tavoitteista toteutuivat palveluprosessien asiakaslähtöisyyden arviointi, palveluiden tuotantokustannusten seurannan kehittämiseen liittyvä tavoite sekä hyvinvointisuunnitelmassa määritelty ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittely kaupungin palveluille. Vuosille on laadittu hyvinvointisuunnitelma ja kertomus osana kaupungin strategian päivitystä. Hyvinvoiva ylöjärveläinen Asetetuista tavoitteista saavutettiin vain osa. Esimerkiksi peruskoulun jälkeisten opintojen keskeytysprosentti oli Tredussa 4,9 % ja lukiossa 1,0 % (tavoite alle 5 %). Sen sijaan kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus oli vuoden lopussa 92,1 %, kun tavoite oli 93,0 %. Lisäksi pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä oli vuoden 2014 lopussa 60 lasta (tavoite 55 lasta). Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin 3,3/5 ja tavoite ylitettiin. Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,76/5 ja se parani edellisestä vuodesta. Tavoitteista ei kuitenkaan saavutettu muun muassa henkilöstön sairauspoissaoloille asetettua enimmäismäärää 13 päivää työntekijää kohden, toteuma oli keskimäärin 15,3 päivää työntekijää kohden. 3.2 Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden toteutumisvertailu on laadittu tilinpäätöskirjan perusteella ja sen rakenteen mukaisessa järjestyksessä. 13

15 Arviointikertomuksen liitteessä 1 on esitetty kootusti talousarvion toteutuminen vastuualueittain. Toiminnallisten tavoitteiden osalta arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 2). Kaupunginhallituksen alainen toiminta Hallinto- ja talouspalveluiden toimintatulot alittuivat noin 1,5 miljoonaa euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Poikkeaman syynä oli ennakoitua heikommat maanmyyntitulot, joiden vuoksi alkuperäistä talousarviota tarkennettiin jo tilikauden aikana. Lopullinen poikkeama oli noin euroa. Toimintamenot alittuivat noin euroa, poikkeaman syytä ei ole tarkemmin selitetty tilinpäätöskirjassa. Kokonaisuutena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Tilinpäätöskirjan mukaan vastuualueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin, mutta osan tavoitteista toteutumista ei voitu tilinpäätöstietojen perusteella arvioida. Esimerkiksi talousarvion laadinta ja seurantaprosessien uudistaminen käynnistettiin vuoden 2014 aikana suunnitellusti ja työtä jatketaan edelleen vuonna Lisäksi tavoite minimoidaan muutostalousarvioiden suuruus vuonna 2014 toteutui hyvin, muutostalousarviot olivat selkeästi aiempia vuosia maltillisempia. Vastuualueeseen kuuluu myös Ylöjärven Yrityspalvelu Oy. Yhtiö saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet. Kolme tavoitetta liittyivät toiminnan kehittämiseen, mutta tilinpäätösasiakirjassa ei ollut selkeästi esitetty kehittämiselle asetettuja tavoitetasoja, esimerkiksi tarkempia toimenpiteitä. Tukipalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa arvioitua suurempina ja vastaavasti menot noin euroa pienempinä. Siivous- ja ruokapalveluiden yhteistyön kehittäminen käynnistyin vuoden 2014 aikana, lisäksi toteutettiin laaja keittiöverkkoselvitys. Toiminnallisista tavoitteista ruokapalvelun henkilöstön motivoiminen muutostilanteissa koulutuksen avulla, yhdistelmätyöntekijöiden työn mitoittaminen yhdessä siivouspalveluiden kanssa sekä uuden OI- VA-tarkastusjärjestelmän maastouttaminen ruokapalveluiden eri kohteisiin toteutuivat vain osittain ja kaikkien osalta työtä jatketaan. Kaksi muuta asetettua tavoitetta toteutuivat. Tavoite tiimien omatoimisuuden tehostamisesta oli toteutunut antamalla enemmän vastuuta ja selkeitä tehtäviä tiimien vetäjille. Tavoitteen toteutumisen arviointi koettiin tältä osin hankalaksi. Kaupunkikehitysosaston toimintatulot alittuivat noin euroa ja vastaavasti toimintakulut olivat noin euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate kokonaisuutena toteutui noin euroa parempana. Tonttien kysynnän väheneminen heijastui toimintatuloihin ja vastaavasti työttömyyden kasvu vaikutti toimintamenoihin, jotka kuitenkin jäivät alle budjetoidun. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisista tavoitteista neljä viidestä toteutui lautakunnan arvion mukaan täysin ja yksi osittain. Kaupunkikehitysosaston toiminnallisia tavoitteita olivat muun muassa kaupunkistrategian päivittäminen, MAPSTO-prosessin jatkaminen ja kehittäminen sekä luonnonsuojelualueiden perustaminen hyväksytyn luontokohdeselvityksen mukaisesti. 14

16 Lautakunta toteaa, että osa kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden tavoitteista on vaikeasti arvioitavissa tai mitattavissa. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet määriteltäisiin selkeiksi ja että ne olisivat luotettavasti mitattavissa. Ympäristölautakunta Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana, mutta neljästä toiminnallisesta tavoitteesta vain yksi toteutui kokonaan ja kolme osittain. Esimerkiksi kaavoitusohjelma ei toteutunut asemakaavojen osalta kaikilta osin arvioidussa aikataulussa ja laajuudessa. Asukaslautakunta Vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua parempana ja lisäksi tilinpäätöskirjan mukaiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Lautakunnan toiminnalliset tavoitteet ovat kehittyneet edellisestä vuodesta paremmin arvioitaviksi ja mitattavimmiksi. Lautakunnan toiminta on ollut hyvin aktiivista muun muassa asukasfoorumien järjestämisessä sekä kuntalaismielipiteiden selvittämisessä asiakaskyselyin. Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito-vastuualueen menot alittivat keväällä tehdyn muutostalousarvion noin eurolla. Tulot toteutuivat noin euroa talousarviota suurempina, joten toimintakatteen alitus oli noin euroa. Erikoissairaanhoidon kalliinhoidontasauksen ja perusterveydenhuollon yöpäivystyksen lisämaksut olivat yhteensä noin euroa. Tilinpäätöksen mukaan yksi vastuualueen toiminnallinen tavoite toteutui, yhden tavoitteen toteutumista ei ollut erikseen seurattu ja yksi jäi toteutumatta. Sosiaalipalvelujen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, mikä johtui menojen ylittymisestä erityisesti lastensuojelun, vammaispalvelujen ja kotihoitopalvelujen tehtäväalueilla. Lastensuojelun menojen ylittymisen taustalla olivat Ylöjärven perhetukikeskus Kiiruksen arvioitua suurempi käyttö sekä perhehoidon päivystyspalvelumaksujen suuruus. Vammaispalvelujen kokonaismenoja nostivat muun muassa Juuritien ryhmäkotien arvioitua suuremmat menot vuokrien ja kaluston osalta. Sosiaalipalvelujen toiminnallisista tavoitteista yksikään ei toteutunut. Suunnitellut Kotitiimin aloitus sekä pitkän aikavälin suunnitelma ammatti- ja tehtävärakenteista siirtyivät seuraavalle vuodelle organisaatiomuutosten vuoksi. Sosiaalipalvelujen vastuualueen tunnusluvuista nuorisotyöttömien osuus kaupungin vuotiaasta väestöstä kasvoi edelleen vuoteen 2013 verrattuna. Kasvu oli 0,5 prosenttiyksikköä. Kasvu on seurausta yleisesti heikentyneestä taloustilanteesta. Toisaalta lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus laski 23 henkilöllä vuoteen 2013 verrattuna. Samoin toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus laski 1,5 prosenttiyksikköä. Myös päihdehuollon asiakkaiden lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Lähipalvelujen vastuualueen osalta talousarvio ylittyi noin eurolla. Ylitys oli huomattavan korkea verrattuna vuoteen 2013 (ylitys noin euroa). Toimintamenojen ylitys joh- 15

17 tui lähinnä suuremmista asiakaspalvelujen ostoista. Vuoden 2014 aikana lähipalveluissa otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä puhelinpalvelun ruuhkautumisen vuoksi. Lisäksi puhelinneuvonnan sekä sähköisen asioinnin määrä kasvoi. Päivystystoimintaa kehitettiin edelleen paremmin tarkoitustaan vastaavaksi ja opiskelijaterveydenhuoltoon lisättiin lääkärin työaikaa vakanssimuutoksella. Lähipalvelujen vastuualueen toiminnallisista tavoitteista saavutettiin kaksi kolmesta. Vastuualueen tunnusluvuista lääkärikäynnit asukasta kohden laskivat 0,2 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna ja suun terveydenhuollon käynnit 0,1 yksikköä. Sen sijaan terveysneuvonnan ja perhekeskuksen palveluja käytettiin aiempaa enemmän. Laitospalveluissa toimintamenot alittuivat, jonka seurauksena toimintakate toteutui noin euroa talousarviota paremmin. Toimintamenojen alitus oli pääosin seurausta hoito- ja asumispalveluyksiköiden rakennemuutoksesta sekä asumispalveluiden palveluostojen vähenemisestä. Kurun palvelukeskuksen sairaalaosasto sekä Tiuravuoren palvelukeskuksen Tiuralaosasto muutettiin vuoden 2014 aikana tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Laitospalveluiden vastuualueen toiminnallisista tavoitteista yksi toteutui kokonaan, yksi osittain ja yksi ei toteutunut. Sosiaali- ja lähipalvelujen talousarvioylitykset olivat vuonna 2014 merkittävät. Lautakunta haluaa korostaa ajantasaisen talousarvioseurannan, budjetoinnin täydellisyyden ja realistisuuden sekä tarvittaessa talousarviomuutosten tärkeyttä. Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa arvioitua paremmin. Myös toiminnallinen tavoite Varhaiskasvatuksessa pilotoidaan tuntiperusteinen asiakaslähtöinen palvelumalli toteutui. Vuoden 2014 käyttöaste päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa oli erinomaisella tasolla (päiväkodit 92,5 %, perhepäivähoito 85,8 %). Tähän vaikutti juuri tuntiperusteisen palvelumallin kehittäminen. Lisäksi lapsille pystyttiin järjestämään päivähoitopaikat määräajassa ja palvelusetelitoiminta käynnistyi hyvin. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että varhaiskasvatuksen vastuualueen toiminta on ollut laadukasta mutta myös tehokasta. Lautakunta on erityisen tyytyväinen, että vastuualue on jatkanut kustannustehokasta ja innovatiivista toimintaa toteuttaen esim. osapäivähoidon pilottihankkeen. Lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle hyvästä toiminnasta. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan yhteispalveluiden vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota paremmin. Vastuualueella toimivien eri hankkeiden tulot ja menot toteutuivat arvioitua suurempina ja toisaalta kaupungin oma osuus hankkeista oli pienempi. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet työtyytyväisyyden tukemisesta sekä päätösten vaikutusten arvioinnista saavutettiin. Peruskoulutuksen vastuualueella toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot ylittyivät arvioidusta merkittävästi kotikuntakorvaustulojen sekä avustustulojen vuoksi. Myös vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Oppilaskohtaiset käyttömenot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kuitenkin peruskoulun päättäneistä oppilaista jatkokoulutuspaikan sai 99,5 % kaikista oppilaista, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. 16

18 Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota heikompana, joka johtui toimintatulojen alittumisesta. Tilinpäätöksen mukaan vastuualueen kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Koululaisten iltapäivätoiminnan vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Toimintatulot toteutuivat noin euroa parempana maksukorotusten sekä vammaispalvelujen maksamien korvausten vuoksi. Lisäksi toimintamenot alittivat talousarvion noin eurolla. Kahdesta toiminnallisesta tavoitteesta saavutettiin toinen ja toinen tavoite toteutui osittain. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikapalvelujen vastuualueen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän oli Urheilutalon käytöstä saadut odotettua suuremmat tulot. Vastuualueen toiminnallisista tavoitteista toteutui kahdeksan, yksi tavoite jäi toteutumatta. Tavoitteen Uimahallin kävijämäärä on yli asiakasta vuodessa osalta jäätiin hieman, sillä kävijämäärä oli asiakasta. Musiikkikoulutuksen toimintakate toteutui noin euroa talousarviota parempana. Merkittävimpänä syynä tähän oli yhteistoimintakorvausten kasvu. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin Pirkanmaan musiikkioppilaitosten yhteistyö, Arviointityön suunnitelma sekä Musiikin varhaiskasvatuksen kysynnän kasvuun vastaaminen. Vapaan sivistystyön toimintamenot alittuivat noin euroa ja toimintakate toteutui saman verran arvioitua parempana. Kurssi- ja opetustuntimäärät olivat edellisvuotta pienemmät. Vastuualueen neljästä toiminnallisesta tavoitteesta toteutui kolme. Tavoite Taiteen perusopetuksen arviointi Virvatuli-mallin pohjalta ei toteutunut, koska se päätettiin liittää osaksi CAF-arviointia. Tekninen lautakunta Hallinnon ja suunnittelun vastuualueen talous toteutui huomattavasti talousarviota parempana. Toimintatulot ylittyivät noin eurolla ja toimintamenot alittuivat noin eurolla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikkien tavoitteiden osalta. Kahdesta toiminnallisesta tavoitteesta yhden toteutumista oli vaikea arvioida tilinpäätöksen tietojen perusteella. Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueen talous toteutui talousarviota paremmin. Toimintamenot alittuivat noin euroa verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteuma oli noin euroa suunniteltua parempi. Toimintatulojen toteuma selittyy lähinnä puun myyntitulojen kasvulla. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet koostuivat useista osatavoitteista. Viidestä päätavoitteesta kolme toteutui kokonaan ja kaksi toteutui osittain. Tavoitteiden toteutuminen vain osittain johtui lähinnä määrärahavähennyksistä. Tavoitteet koskivat ulkoilu- ja urheilualueita, liikenneväyliä, viheralueita, metsätiloja ja jätehuoltoa. Sisäisten teknisten palvelujen tulot ylittyivät ja menot alittuivat talousarvioon verrattuna. Toimintakate muodostui noin euroa talousarviota paremmaksi. Varikolle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain, konekeskuksen tavoitteet puolestaan toteutuivat 17

19 kokonaan. Tavoitteet liittyivät muun muassa varikon toiminnan taloudelliseen kehittämiseen ja varaston arvon pienentämiseen, sekä konekeskuksen taksojen kilpailukykyisyyteen ja uusien yhteistoimintamuotojen kartoittamiseen ympäryskuntien kanssa. Tilakeskuksen vastuualueen toimintakate oli noin talousarviota parempi. Menot alittuivat noin eurolla ja tulot ylittyivät noin eurolla. Lauha ja vähäluminen talvi toi merkittäviä säästöjä vastuualueelle. Tilakeskuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, mutta tavoitetta Kiinteistöjen elinkaaritaloudesta huolehtiminen oli hankala arvioida tilinpäätöksen perusteella. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että myös teknisen lautakunnan alaisten vastuualueiden toiminta on ollut tehokasta. Lautakunta haluaa esittää kiitokset työntekijöille ja johdolle hyvästä toiminnasta. Ylöjärven Vesi liikelaitos Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tulos (liikeylijäämä) toteutui talousarviota heikompana ollen euroa (talousarvio euroa). Tilikauden ylijäämä oli myös talousarviota heikompi euroa (talousarvio euroa). Tämä johtui lähinnä tarvikeostojen, palveluostojen sekä poistojen ylittymisestä verrattuna talousarvioon. Liikelaitos kuitenkin ylitti liikevaihtotavoitteensa. Liikelaitokselle oli asetettu 11 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista toteutui kokonaan kymmenen ja toteutumatta jäi vain yksi. Liikelaitoksen investoinnit eivät aivan toteutuneet valtuuston asettaman kokonaismäärän puitteissa, ylitys oli 4,1 %. Kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi liikelaitos pyrkii vähentämään investointikustannuksia tulevina vuosina. Investointikustannuksiksi on arvioitu vuosittain noin 2,7-3,6 miljoonaa euroa. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Työterveyshuollon liikelaitos Viisarin liikevaihto ylitti talousarvion noin eurolla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 %. Tilikauden alijäämä oli kuitenkin euroa jääden talousarviosta. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin eurolla, joka johtui pääosin siitä että lääkärityövoimaa jouduttiin hankkimaan ostopalveluina. Toisaalta henkilöstökulut alittuivat noin eurolla. Liikelaitoksen strategiasta johdetuista toiminnallisista tavoitteista kaksi toteutui täysin ja yksi osittain. earkiston käyttöönotto siirrettiin vuodelle 2015, mutta valmistavat toimenpiteet tehtiin suunnitellusti. Konsernin asettamat tavoitteet toteutuivat täysin. Työterveystoiminnan painopiste on viime vuosina suuntautunut työkyvyn tukemiseen, seurantaan ja hallintaan. Ennaltaehkäisevän työn osuus oli vuonna 2014 hyvällä tasolla (43 %). Alueella jatkui edelleen pula työterveyslääkäreistä, joka asetti haasteita asiakastyön jatkuvuudelle ja työterveyshuollon kehittämiselle. 18

20 3.3 Arvio kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Vuoden 2014 talousarviossa asetettiin Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet seuraavasti: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 106 % 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaa raportointia toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella 4. Työterveyshuolto Viisarin tulee panostaa vuoden 2014 aikana erityisesti työterveyshuollon keinoin tapahtuvaan työurien pidentämiseen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen. Tilinpäätöskirjassa todettiin yhteisesti kaikkien konserniyhtiöiden osalta, että velkamäärän toteuma oli vuonna %, konserniyhteisöjen raportoinnin kehittämisen osalta ei tapahtunut olennaisia toimenpiteitä ja että Ylöjärven Vesi liikelaitos laati suunnitelman, jonka mukaan velkaantuminen päättyy vuonna Työterveyshuolto Viisarille asetettua tavoitetta toteutettiin tehostetulla sairauspoissaoloseurannalla, vajaatyökykyisten tarkastuksilla ja osaaikaiseen työhönpaluuseen ohjaamalla yhteistyössä työnantajan kanssa. Lisäksi talousarviossa on asetettu tarkempia toiminnallisia tavoitteita ainoastaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle. Yhtiö saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikkien merkittävien konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitettäisiin jatkossa osana talousarviota sekä raportoitaisiin kaupungin tilinpäätöksessä tiivistetysti. 3.4 Seudullisena yhteistyönä tehty arviointi ensihoidosta Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakunnat arvioivat yhteisenä arviointikohteena vuonna 2014 ensihoitoa. Arvioinnissa tarkasteltiin ensihoidon palveluiden järjestämistä, järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia ja asiakasvaikuttavuutta. Ensihoidon järjestämisessä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä lainsäädännöllisiä muutoksia. Esimerkiksi kiireellinen ja kiireetön sairaankuljetus eriytettiin, jolloin meno- ja paluukuljetusten yhdistäminen sairaankuljetuksissa ei ole enää mahdollista. Lisäksi ambulanssit siirrettiin välittömään lähtövalmiuteen, mikä tarkoitti että henkilöstön varallaoloaika muuttui varsinaiseen työaikaan. Tämän johdosta on jouduttu palkkaamaan lisää henkilöstöä. Muutokset ovat lisänneet kuntien ensihoidon kustannuksia merkittävästi. Ylöjärven kaupungin ensihoidon kustannukset olivat vuonna 2012 noin euroa ja vuonna 2013 noin euroa. Kustannukset lähes kolminkertaistuivat vuosien 2012 ja 2013 välillä. Vuoden 2013 ensihoidon kustannuksista 83,8 % kohdistui kiireelliseen ensihoitoon, 2,7 % ensivasteeseen ja 13,5 % ensihoitokeskukseen. Ensihoidon kustannukset kasvoivat merkittävästi myös muissa kaupunkiseudun kunnissa. Kangasalla ensihoidon kustannukset olivat vuonna 2013 noin euroa ja kustannukset kas- 19

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2009 31 357 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti Harjuniityn päiväkoti Puropuiston päiväkoti NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2012) Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2012 32 354 Työpaikat toimialoittain: (v. 2010 tieto) Yksityiset ja julkiset

Lisätiedot