ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PVI 3.8/4.6 I OUTD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PVI 3.8/4.6 I OUTD"

Transkriptio

1 ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PVI 3.8/4.6 I OUTD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto tuotteeseen ovat saatavilla verkkosivuilta. Laitetta on käytettävä siten, kuin tässä ohjeessa on kuvattu. Jos tästä poiketaan, invertterin turvalaitteet eivät ehkä toimi halutulla tavalla. Laitteen sähköasennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö, asennustarkastus pitää tehdä S1/S2 sähköpätevyyden omaavan henkilön tai yrityksen toimesta.

2 1. Tarrat ja symbolit Invertterin tarroissa ovat sekä valmistajan että tuotteen tekniset tiedot. Tämän lisäksi tarrat sisältävät tunnistetietoja valmistajasta sekä tuotteesta. Manuaalissa, sekä joissakin tapauksissa laitteessa, vaarat tai vaaran alueet ovat ilmaistu seuraavin merkein, tarroin, symbolein tai kuvakkein. Katso ohjekirjasta Yleinen varoitus tärkeää turvallisuustietoa Vaarallinen jännite Kuuma pinta Tuotteen suojaluokitus Lämpötila alue Muuntaja ilman eristystä Tasa ja vaihtovirtajännite 2. Invertterimallit ja komponentit Positiivinen ja negatiivinen jännite (DC) Käytä aina suojavaatetusta, sekä henkilökohtaisia turvalaitteita Maadoitusliitännän yhdistys Varastoidun energian tyhjennysaika Invertterimallit, joihin tämä opas viittaa, ovat saatavilla kahdessa eri teholuokassa: 3.8 kw ja 4.6 kw. Saatavilla on kaksi tyyppiä molemmista teholuokista: Standardi ja DC erotuskytkimellä varustettu malli. (Versio S) Pääkomponentit Kannatin LED paneeli Positiivisen maadoituksen liitäntä RJ45 liittimet DC erotuskytkin Lukitusruuvi Näyttö Verkon standardin valitsin DC sisääntuloterminaali Sisääntuloliittimet(MPPT1) Jäähdytysnelementti Näppäimet Kanavan konfiguraation valitsin Ac ulostuloterminaali Sisääntuloliittimet(MPPT2) Stand by tilan painike Negatiivisen maadoituksen liitäntä Sisäinen paristo Hälyytysterminaali AC holkkitiiviste Etukansi Maadoituksen konfigurointikaapelit RS485 linjan katkaisukytkin Signaaliterminaali Huoltoholkkitiiiviste

3 3. Lista toimitetuista komponenteista Saatavilla olevat komponentit Lukumäärä Kiinnike seinäasennusta varten 1 Pultteja ja ruuveja seinäkiinnitystä varten M6 x 10 mutteri 1 D. 18 holkki 4 L avain TORX TX 20 1 M20 kaapeliholkki 1 M32 kaapeliholkki 1 Saatavilla olevat komponentit Lukumäärä Kytkentäkaapelit 2 Liitin konfiguroitavaa relettä varten Liitin viestintä ja hallintasignaaleita varten Pikaliitin (uros) 4 Pikaliiitin (naaras) Kahden aukon tiiviste M20 signaalikaapeleita varten ja TG58 suojaus Tekninen dokumentaatio 1 4. Nostaminen ja kuljetus Kuljettaminen ja käsittely Tuotteen kuljettamisessa, erityisesti teitse, on pidettävä huoli siitä, etteivät tuotteen komponentit, etenkään sähkökomponentit koe ylimääräisiä kolahduksia, altistu kosteudelle tai värinälle jne. Nostaminen Tuotteen nostamisessa on huomioitava tuotteen paino. Purkaminen ja tarkistus Pakkausmateriaali tulee hävittää noudattaen paikallisia lakeja ja säädöksiä. Kun pakkaus avataan, on tarkistettava, että tuote on vahingoittumaton ja kaikki komponentit ovat tallella. Jos havaitset vikoja tai tuote ei ole ehjä, ota välittömästi yhteys sekä tuotteen kuljettaneeseen yritykseen, että ABB:hen. Tuotteen paino Malli PVI 3.8 I OUTD PVI 3.8 I OUTD S PVI 4.6 I OUTD PVI 4.6 I OUTD S Massa 24 Kg 5. Asennuspaikan valinta Ympäristön tarkastaminen Tarkista noudatettavat tekniset tiedot ympäristön suhteen Laitteen asentamista paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tulee välttää, koska se voi aiheuttaa seuraavia: 1. tehonrajoitus ilmiöitä invertterissä (aiheuttaa energiantuotannon pienenemistä järjestelmässä) 2. ennenaikaista kulumista sähkö / sähkömekaanisissa komponenteissa 3. ennenaikaista kulumista mekaanisissa komponenteissa (tiivisteet) sekä käyttöliittymässä (näyttö) Älä asenna pieniin suljettuihin tiloihin, joissa ilma ei pääse kiertämään vapaasti Jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin, varmista aina viilennysilman vapaa liikkuvuus invertterin ympärillä Älä asenna paikkoihin, joissa kaasuja tai palavia aineita voi esiintyä Älä asenna tiloihin, joissa ihmiset asuvat tai jossa ihmiset tai eläimet oleskelevat pitkiä aikoja, johtuen melusta (noin 50dB (A) 1 metrin etäisyydellä), jota invertteri tuottaa käytön aikana Vältä sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaarantaa elektronisten laitteiden oikean toiminnan, minkä seurauksena saattaa syntyä vaaratilanteita Asennukset yli 2000 metrin korkeudella Ilman ohenemisen johdosta erikoisolosuhteita voi esiintyä: Jäähdytyksen teho laskee ja laitteen sisälämpötila voi nousta Ilman sähkövastuksen pieneneminen yhdessä korkeiden jännitteiden (DC) kanssa voi luoda valokaaria jotka voivat jopa vahingoittaa invertteriä. Kaikki asennukset yli 2000 metrin korkeudella on arvioitava tapauskohtaisesti ABB:n asiakaspalvelun kanssa.

4 Asennuspaikan valinta Asennuspaikka Asenna seinälle tai kantavalle rakenteelle Asenna turvalliseen ja helposti päästävään paikkaan Jos mahdollista, asenna tuote silmänkorkeudelle, jotta näyttö ja status LEDit näkyvät Asenna korkeudelle, joka huomioi laitteen painon Asenna laite pystysuoraan, siten että kallistuma on enintään +/ 5 astetta Huoltoa varten poista etusuojat. Huomioi asentaessa oikeat turvaetäisyydet, jotta laitteen huolto ja normaalikäyttö on mahdollista Huomioi viereisen kaavion minimietäisyydet Jos asennat monta laitetta kerralla, sijoita invertterit vieri viereen Jos tämä ei ole mahdollista sijoita laitteet kuten oheisessa kuvaajassa, siten ettei poistuva lämpö häiritse toisia invertterejä Lopullinen asennus ei saa vaarantaa pääsyä muihin kytkemättömiin laitteisiin. Katso takuuehdot nettisivuilta ja arvioi mahdolliset poikkeamat virheellisen asennuksen suhteen. 6. Sisääntulon konfiguraatio (DC) Asennusohjeet DC sisääntulojen maadoitus Seinä/pylväskiinnitys Älä aseta invertteriä maahan makaamaan etukansi alaspäin. Sijoita kannatin suoraan seinää vasten ja käytä sitä porauksessa apuna. Poraa tarvittavat kolme reikää käyttäen 10mm terää. Reikien tulee olla noin 70mm syviä. Kannattimessa on 5 kiinnitysaukkoa, mutta vain kolmea käytetään, olettaen että invertteri asennetaan kantavalle seinälle. Kiinnitä kannatin seinään tai pylvääseen kolmella mukana tulleella ankkurilla (Vaihe 1). Tarkista kannattimen kestävyys ja jos tarvittavaa käytä kaikkia viittä kiinnitysaukkoa. Kiinnitä invertteri kannattimeen asettamalla takaruuvien päät aukkoihin, kuten kuvassa näytetään. (Vaihe 2) Ankkuroi invertteri kannattimeen lukitusruuvilla joka sijaitsee kannattimen ala osassa. (Vaihe 3) Poista neljä ruuvia, jotta voit avata etukannen kuvatulla tavalla. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat kytkennät. Kun tarvittavat liitännät on tehty, sulje kansi kiinnittämällä neljä ruuvia. (1,5 Nm kiristys) Kaikissa invertteri versioissa on kaksi sisääntulokanavaa (ja sen ansiosta kahdella maximum power point tracker MPPT:llä) jotka toimivat normaalisti itsenäisesti, mutta tarvittaessa voidaan kytkeä rinnakkain käyttämällä yhtä MPPT:tä. Itsenäisten kanavien konfiguraatio (oletuskonfiguraatio) Tässä konfiguraatiossa käytetään kahta sisääntulokanavaa (MPPT) itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei DC sisääntuloterminaalin kahden kanavan (positiivinen ja negatiivinen) välillä saa olla kaapeleita ja kytkin piirilevyltä on asetettava IND asentoon. Huom. Itsenäinen kanavakonfiguraatio on käytettävissä vain kun negatiivinen sisääntulonapa on maadoitettu (negatiivinen maadoitus). Rinnakkaiskytkennän konfiguraatio Tässä konfiguraatiossa käytetään kahta sisääntulokanavaa (MPPT) rinnakkain. Tämä tarkoittaa sitä, että DC sisääntuloterminaalin kahden kanavan (positiivinen ja negatiivinen) välille on asennettava kaapelit ja kytkin piirilevyltä on asetettava PAR asentoon. Maadoituskonfiguraatio on tehtävä ennen kuin yhtäkään kytkentää on tehty, tai ennen kuin testausta aletaan suorittamaan. Mikään napa ei voi olla maadoitettu invertterin ulkopuolelle. Vääränlainen konfiguraatio voi aiheuttaa vahinkoa järjestelmälle ja aurinkopaneeleille! Toimiakseen oikein jotkin aurinkovirtapaneelit vaativat toisen terminaalin (positiivinen tai negatiivinen) yhdistämistä maadoitukseen, tai että kummatkin sisääntulonavat ovat leijuvia. Tähän päästään muokkaamalla maadoituskonfiguraatiota siirtämällä kaapeli liittimeen (negatiivinen maadoitus) tai liittimeen (positiivinen maadoitus), tai asettamalla kaapeli sille varattuun ankkuriin (leijuva maadoitus) HUOM! Positiivista tai leijuvaa maadoitusta ei saa käyttää ITSENÄISESSÄ (INDEPENDENT) sisääntulokonfiguraatiossa. Negatiivinen maadoitus Positiivinen maadoitus Leijuva maadoitus

5 9. Sisääntulon kytkennät (DC) 10. Kommunikaatio ja hallintasignaalien kytkentä 11. Linjakaapelit ja suojalaitteet Tarkista tulojohtojen napaisuus ja mahdolliset virtavuodot Pv generaattorista. Kun auringonvalo osuu Pv paneeleihin, ne tuottavat DC tasavirtajännitteen invertteriin. Laitteen sisäosia saa käsitellä vain kun kaikki kytkennät on irrotettu verkosta ja generaattorista. Kaapelikytkennöissä on pakollista käyttää pikaliittimiä (multicontact tai weidmüller) jotka sijaitsevat laitteen pohja osassa. Purista kaapelit Multicontact/Weidmüller pikaliittimien sisälle tai yhdistä ne DC erotuskytkimen kaapeleihin. Kytke kaikki johdot jotka on sisällytetty kaavioon ja tarkista liittimien kestävyys. Jos joitakin kaapeliyhteyksiä ei käytetä, on tarkistettava että DC sisääntulossa on suojakannet, ja niiden puuttuessa asennettava. Tämä operaatio on pakollinen jotta inverterin vapaat liittimet eivät vaurioidu. Jokainen kaapeli joka piirilevyyn yhdistetään, on vietävä huoltoholkkien läpi. Saatavilla on M20 kaapeliholkki (jonka läpi voidaan viedä 7 13mm halkaisijalla oleva kaapeli) sekä kaksiaukkoinen tiiviste jonka läpi voidaan viedä kaksi erillistä maksimissaan 5mm halkaisijalla olevaa kaapelia. Varoitus! Jotta IP65 suojatasoon päästään, on kaapeliholkkien kiristäminen 7 Nm:llä pakollista. RS485 kommunikaatiolinjan yhdistäminen RS485 kommunikaatioportti on invetterin kommunikaatioportti. ABB inverterit käyttävät RS485 HALF DUPLEX kommunikaatiolinjaa joka koostuu kahdesta lähetys ja vastaanottokaapelista (+T/R ja T/R) ja kommunikaatio referenssikaapelista (RTN): kaikki kolme kaapelia on ketjutettava. Ketjutus voidaan tehdä joko RJ45 liittimillä (yksi sisään ja yksi ulos) tai terminaalipiirillä. Viimeinen invertteri ketjussa tulee terminoida tai 120 Ohm kommunikaatiolinjaresistanssi aktivoida kääntämällä kytkintä. Hälytysterminaalipiirin käyttö Terminaalipiiri sallii ulkoisten hälytyslaitteiden kytkennän jotka toimivat valikossa SETTINGS > Alarm asetetulla tavalla, esim. viestivät virhetilan teista. Valittavissa olevat tilat ovat Tuotanto ja Hälytys (Production & Alarm). ALARM kontaktipintaa voidaan käyttää vain järjestelmissä jotka mahdollistavat tarpeeksi laadukkaan eristyksen. (eristyksen taso suhteessa DC sisääntulojännitteeseen. REMOTE terminaalipiirin käyttö REM terminaalipiiriä voidaan käyttää oikein konfiguroituna invertterin etänä tapahtuvaan verkosta irrottamiseen. Lisäinformaatiota konfiguraatiosta ja kommunikaatio ja kontrolli signaalipiiriin käytöstä löytyvät manuaalista. Vikakavirtakytkin ja kaapeleiden koko AC linjan suojelemiseksi on suositeltavaa asentaa suoja ylivirtaa ja ylisyöttöä vastaan seuraavin ominaisuuksin: PVI 3.8 TL OUTD PVI 4.6 TL OUTD Tyyppi Automaattinen piirinkatkaisin differentiaalisella magneettisuojalla Nimellisjännite / Nimellisvirta 230 Vac / 20 A 230 Vac / 25 A Magneettisuojattu B/C Napojen määrä 3 / 4 Differentaalisuojan tyyppi A/AC Differentaalisuojan tarkkuus 30 ma ABB ilmoittaa että ABB:n muuntajattomat invertterit, rakennusteknisesti, eivät tuota jatkuvia maadoitusvirtoja. Tästä johtuen differentiaalisuojan asentamisessa ei tarvitse käyttää IEC 60755/A2:n mukaista tyypin B suojaa. Kaapelin ominaisuudet ja koko Kolmenapainen kaapeli on pakollinen. AC johtojen liittymäkohta täytyy mitata, jotta vältytään turhilta invertterin verkosta putoamisilta, johtuen korkeista impedanssi arvoista. Kaapelien liittymäkohta (mm 2 ) Kaapeleiden maksimipituus (m) PVI 3.8 TL OUTD PVI 4.6 TL OUTD 4 mm 2 15 m 11m 6 mm 2 23 m 16 m 10 mm 2 40 m 28 m 16 mm 2 64 m 45 m Arvot on laskettu nominaalisissa olosuhteissa ottaen seuraavat huomioon: 1. Virran menetys ei ole suurempi kuin 1% 2. Kuparikaapeli, HERP eristyksellä laskettuna vapaasti.

6 12. Ulostulon kytkennät (AC) 13. Verkkostandardin asetus 14. Varoitus! Ennen kuin mitään alla olevista operaatioista saa suorittaa, pitää AC linja invertteristä poispäin olla poistettu käytöstä Poista suojakalvo joka suojaa AC kaapeleille tarkoitettua läpivientiä. Aseta M32 kaapeliholkki läpivientiin ja kiristä se erikois M32 lukolla (toimitettu mukana). Varoitus! Jotta IP65 suojatasoon päästään, on tarpeellista kiristää kaapeliholkit 8.0 Nm minimillä. Poista 10mm AC verkkoon liittyvästä kaapelisuojasta. Aseta AC linjakaapeli invertteriin, viemällä se edellisessä kohdassa asennetun kaapeliholkin läpi. Yhdistä suojalinjakaapeli (kelta vihreä) merkinnällä varustettuun kontaktipintaan terminaalipiirissä Varoitus! ABB invertterit tulee maadoittaa (PE) terminaalin maasymbolin kohdalla, käyttäen asiaankuuluvia kaapelikokoja. Yhdistä neutraalikaapeli (yleisesti sininen) terminaaliin jossa on kirjain N Yhdistä vaihekaapeli terminaaliin jossa on kirjain L Varoitus! AC kaapelit täytyy kiristää terminaalipiiriin 1.5 Nm minimillä. Kun kaikki kytkennät terminaalipiiriin on tehty, kiristä kaapeliholkki tiukasti (5.0 Nm) ja tarkista sen pitävyys. Ennen kuin invertteri voidaan kytkeä jakeluverkkoon, on pakollista asettaa maastandardi muokkaamalla kahta kierrevalitsinta. Asetuksista tulee pysyviä 24 tunnin jälkeen toiminnan alkamisesta (Aurinkosähkögeneraattorissa on virtaa). Valitsin Valitsin Maan verkkostandardi (nimi näytöllä) Näyttökieli Maan verkkostandardi (nimi näytöllä) Näyttökieli EI MÄÄRITETTY ENGLANTI 1 F 220V (BRAZIL) ENGLANTI 0 1 SAKSA VDE YKSIVAIHE (VDE 0126) ENGLANTI 2 0 CLC/FprRS (TURKEY LV) ENGLANTI 0 5 ENEL 230V YKSIVAIHE (ENEL) ENGLANTI 2 1 ANRE no.30/17.v.2013 (ROMANIA) ENGLANTI 0 6 ESPANJA RD 230V (RD 1699) ESPANJA 2 2 SLOVENIA (SLOVENIA) ENGLANTI 0 7 UK 230V (UK G83) ENGLANTI 2 3 CLC/FprTS (TURKEY HV) ENGLANTI 0 8 UK 230V (UK G59) ENGLANTI V (IRELAND) ENGLANTI 0 A 230V (AS 4777) ENGLANTI 0 D 230V (FRANCE) RANSKA 0 E 230V (NETHERL) ENGLANTI 0 F 230V (GREECE) ENGLANTI V (PORTUGAL) ENGLANTI V (CORSICA) RANSKA V (HUNGARY) ENGLANTI V (CZECH) TSEKKI 1 7 SAKSA VDE AR N 230V (VDE 4105) SAKSA 1 8 CEI 230V INTERNAL PROTECTION (CEI021I N) ITALIA 1 9 CEI 230V EXTRENAL PROTECTION (CEI021 EX) ITALIA 1 D BELG C V (C ) RANSKA 1 E BELG C V (C ) RANSKA Listan standardit ovat paikkansa pitäviä tämän ohjeen julkaisun aikaan. Sitä päivitetään aina kun invertteriin lisätään uusia mahdollisia maastandardeja. Käyttöönotto Invertterin käyttöönottomenettely on seuraava: Käännä integroitu kytkin ( S Versiot) ON asentoon ja sulje kaikki ulkoiset kytkimet. Jos sisääntulojännite sisääntulokanavassa/kanavissa on suurempi kuin minimi aloitusjännite, invertteri käynnistyy. Inizializing Please Wait viesti esitetään. Riippuen sisään tulevasta jännitteestä, invertteri näyttää erinäisiä viestejä näytöllä ja kolmen LED:in avulla. Sisääntulojännite Näytön viesti LED tila Kuvaus Vin<Vstart Vin > Vstart Waiting Sun (Odottaa aurinkoa) Missing Grid (Verkko puuttuu) Vihreä = Vilkkuu Keltainen = Pois päältä Punainen = Pois päältä Vihreä = Vilkkuu Keltainen = Päällä Punainen = Pois päältä Sisääntulojännite ei ole tarpeeksi suuri, jotta verkkoon voitaisi yhdistää. Tarpeeksi suuri sisääntulojännite, invertteri odottaa kunnes verkossa on jännitettä, ennen kuin yhdistää siihen Invertteri käynnistyy ainoastaan aurinkosähköverkosta tulevan jännitteen avulla, verkon jännite EI YKSINÄÄN RIITÄ invertterin käynnistykseen. Jos Missing Grid ilmoitus tulee, sulje AC katkaisin ulostulon puolelta, jonka jälkeen invertteri tekee sarjan testejä selvittääkseen ongelmakohdan, esim. verkon jännitteen tarkistus, aurinkosähkögeneraattorin eristyksen resistanssin ja muita testejä. Tämän testisarjan aikana vihreä LED valo vilkkuu ja muut valot pysyvät poissa päältä Verkon jännitteen testauksen ja mittauksen aikana jännitteen, taajuuden ja eristyksen resistanssin arvot näytetään näytöllä. Invertteri jatkaa yhdistysmenettelyä VAIN jos verkon parametrit ovat maakohtaisten arvojen sisällä ja jos eristysresistanssi on parametrien sisällä. Jos esitestit verkkoon yhdistämistä varten ovat onnistuneita, invertteri yhdistää verkkoon ja alkaa tuottaa sinne virtaa. Tässä vaiheessa näyttö näyttää invertterin parametrit syklisesti. Vihreä LED valo on päällä ja muut LED valot ovat pimeinä.

7 15. enne Valikoiden rakenne Ohjauslaitteet 16. LEDit ja PAINIKKEET, mahdollistavat tilannenäytöt, sekä monimutkaisten toimintojen suorittamisen manuaalista löytyvien ohjeiden mukaan. POWER LED ALARM LED GFI LED VIHREÄ Päällä, invertteri toimii oikein. Vilkkuu kun verkkoa tarkistetaan, tai ei ole riittävästi auringonvaloa KELTAINEN Invertteri on havainnut poikkeavuuden. Poikkeavuus näytetään näytöllä. PUNAINEN Maadoitusvirhe PV generaattorin DC puolella. Virhe näytetään näytöllä. ABB invertterit on varustettu grafiikkanäytöllä Esittämään invertterin operointitila ja tilastotiedot Esittämään huoltoviestejä operaattorille Esittämään hälytyksiä ja vikaviestejä operaattorille Invertterin asetusten vaihtamiseen. ESC UP DOWN ENTER Käytetään päävalikkoon pääsyssä, edelliseen valikkoon palaamisessa, tai edelliseen numeroon palattaessa. Käytetään siirtymisessä ylöspäin valikoissa tai numeroiden kasvattamiseen. Käytetään siirtymissä alaspäin valikoissa tai numeroiden pienentämiseen. Käytetään toimintojen hyväksymiseen, alavalikkoihin siirtymiseen (ilmaistaan > merkillä) tai seuraavaan merkkiin siirtymiseen, joka koostuu kahdesta rivistä jossa molemmissa on 16 merkkiä, ja jota voidaan käyttää: Normaalin operoinnin aikana invertteri näyttää GENERAL INFORMATION kuvion tiedot yksi toisensa jälkeen. Tämä informaatio liittyy sisääntulo ja ulostulo parametreihin ja invertterin tunnistamisparametreihin. Painamalla ENTER voidaan pysäyttää ruudunvaihto näkyvillä olevaan ruutuun. Painamalla ESC päästään käsiksi kolmeen päävalikkoon joilla on seuraavat toiminnot: STATISTICS: Näyttää tilastoja SETTINGS: Muokkaa invertterin asetuksia INFO: Näyttää palvelutietoja operaattorille Katso manuaalista tietoja valikoiden toiminnosta ja käytöstä

8 17. Ominaisuudet ja tekniset tiedot PVI 3.8 I OUTD PVI 4.6 I OUTD Sisääntulo Absoluuttinen maksimi sisääntulojännite (Vmax, abs) 520 V Käynnistys sisääntulojännite (Vstart) 200 V säädettävissä V Operointi sisääntulojännitteet (Vdcmin Vdcmax) 0.7 x Vstart 520 V Ilmoitettu DC sisääntuloteho (Pdcr) 4000 Wp 4800 Wp Itsenäisten MPPT määrä 2 (6) Maksimi sisääntuloteho jokaiselle MPPTlle( PMPPTmax) MPPT Sisääntulo DC jänniteväli (VMPPTmin VMPPTmax) V V Maksimi DC sisääntulo virta (Idcmax) / jokaista MPPT kohden (MPPTmax) 25.0 A / 12.5 A 28.0 A / 14.0 A Maksimi sisääntulo oikosulkusuoja 22.0 A Maksimi takaisinsyöttö virta Merkityksetön DC sisääntuloparien määrä jokaista MPPT kohden 2 DC yhteyden tyyppi Työkaluvapaa PV liitin WM / MC4 Sisääntulosuojaus Napasuojaus Kyllä, rajoitettuun virtalähteeseen Sisääntulon ylijännitesuoja jokaista MPPT kohden Varistor 2 Aurinkosähkö verkoston eristyksen hallinta Maakohtaisen määrityksen mukaisesti DC katkaisijan arvo jokaista MPPT kohden ( S versio) Maks. 25.0A / 600 V Ulostulo AC verkkokytkennän tyyppi Yksivaiheinen Ilmoitettu AC teho (Pacr) 3800 W 4600 W Maksimi AC ulostulovirta 4200 W (1) 5000 W (2) Ilmoitettu AC verkkojännite (Vac,r) 230 V AC jänniteväli V (4) Maksimi AC ulostulovirta (lac, max) 18.2 A (3) 22.5 A Käynnistysvirrankulutus Merkityksetön Maksimi ulostulovikavirta <25Arms (100mS) Ilmoitettu taajuus (fr) 50 / 60 Hz Ulostulon taajuusväli / Hz (5) Nominaalistehon kerroin > säädettävissä ± 0.9 (Pacr = 3.8 kw) > säädettävissä ± 0.9 (Pacr = 4.6 kw) Virran vääristymä < 2 % AC liitännän tyyppi Ruuviterminaali Ulostulosuojaus Saareketoitumisen esto Maakohtaisten määritysten mukaisesti Maksimi AC ylivirtasuoja 20.0 A 25.0 A Ulostulon ylijännitesuoja Varistor 2 (L N / L PE) Operoinnin suoritusteho Maksimi tehokkuus (ŋmax) 96.8 % Painotettu tehokkuus (EURO/CEC) 96.5 / Syöttövoiman raja 24.0 W Valmiustilan virrankulutus < 8.0 W Viestintä Langallinen paikallismonitorointi PVI USB RS232_485 (lisäv.), PVI DESKTOP (lisäv.) Etämonitorointi PVI AEC EVO (lisäv.), VSN700 Data Logger (lisäv.) Langaton paikallismonitorointi PVI DESKTOP (lisäv.) ja PVI RADIOMODULE (lisäv.) Käyttöliittymä LCD näyttö jossa 16 merkkiä kahdella (2) rivillä Ympäristöparametrit Ympäristön lämpötilaväli C / F C / F. Toimintateho heikkenee 50 C/122 F Säilytyslämpötila C ( F) Suhteellinen kosteus % kondensoituminen Ympäristön maksimisaastetaso 3 Melutaso < 50 1 m Maksimi toimintakorkeus optimaalisella tehokkuudella 2000 m / 6560 ft Ympäristökategoria Ulkokäyttö Fyysiset tiedot Ympäristönsuojelu arvo IP 65 Jäähdytys Ilmajäähdytteinen Ulkomitat (K x L x S) 712 x 325 x 222 mm / 28.0 x 12.8 x 8.7 < 24.0 Kg / 53. lb Seinäkiinnitys II (DC Sisääntulo) III (AC ulostulo) Paino Kiinnitys Ylijännite kategoria (IEC ) Turvallisuus Eristystaso Turvallisuusluokka Merkinnät (1) Rajoitettu 3800 W Saksassa (2) Rajoitettu 4600 W Saksassa (3) Rajoitettu 16 A UK G83/1 standardissa (4) AC jänniteväli voi vaihdella riippuen maan verkkostandardista Huom. Ominaisuudet joita tässä ei ole listattu, eivät kuulu tuotteeseen W HF muuntaja I CE (50 Hz) (5) Taajuus voi vaihdella riippuen maan verkkostandardista (6) Itsenäiset MPPT käytössä vain negatiivisen navan maadoituksella Ota yhteyttä: PVI-3.8_4.6-I-OUTD-Pika-asennusohje FIN Rev2 EFFECTIVE Copyright 2015 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman eri ilmoitusta.

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit

ABB aurinkosähköinvertterit ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje VSN300 WIFI LOGGER CARD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

ACS550. Käyttäjän opas ACS550-01-taajuusmuuttajat (0,75 160 kw) ACS550-U1-taajuusmuuttajat (1 200 hv)

ACS550. Käyttäjän opas ACS550-01-taajuusmuuttajat (0,75 160 kw) ACS550-U1-taajuusmuuttajat (1 200 hv) ACS550 Käyttäjän opas ACS550-01-taajuusmuuttajat (0,75 160 kw) ACS550-U1-taajuusmuuttajat (1 200 hv) Käyttöopasluettelo YLEISOPPAAT ACS550-01/U1 User's Manual (0.75 160 kw) / (1 200 hp) 3AFE64804588 (3AUA0000001418)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Tyyppikoodin teksti 10. Ennen käynnistystä 13 Asentaminen 14

Tyyppikoodin teksti 10. Ennen käynnistystä 13 Asentaminen 14 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Turvallisuus 3 Turvaohjeet 3 Yleinen varoitus 4 Ennen kuin aloitat korjaustyön 4 Erikoisolosuhteet 4 Vältä tahatonta käynnistystä 6 Taajuusmuuttajan turvallinen pysäytys

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

FLOW TEMP. CONTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E

FLOW TEMP. CONTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E FLOW TEMP. CTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E ASENNUSOPAS ASENTAJALLE Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön lue tämä opas huolellisesti ennen -laitteen asentamista. KÄYTTÖOPAS KÄYTTÄJÄLLE Varmistaaksesi

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

PAVIRO Controller PVA-4CR12

PAVIRO Controller PVA-4CR12 PAVIRO Controller PVA-4CR12 fi PAVIRO Controller Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja lyhyesti 8 3 Järjestelmän yleistiedot 9 3.1 Etuosa 12 3.2 Takaosa 15 4 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Absorptioilmankuivain sähkölämmittimellä regenerointiin Koskee laitteita, jotka on valmistettu viikolla 22 vuonna 2013 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) Käyttöopasluettelo Laiteopas Koodi (englanninkielinen) Koodi (suomenkielinen) ACS800-07 (+V992) Drives (500 to 2800 kw) Hardware Manual

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0

S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 1/25 S-600 Tuuligeneraattori Smart-jännitteenvalinta Teholuokka: 600wattia Omistajan käsikirja Versio 1.0 Sarjanumero: Tykistökatu 4 B 5krs, 20520 Turku 2/25 Huom! Tämä

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot