ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PVI 3.8/4.6 I OUTD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PVI 3.8/4.6 I OUTD"

Transkriptio

1 ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PVI 3.8/4.6 I OUTD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto tuotteeseen ovat saatavilla verkkosivuilta. Laitetta on käytettävä siten, kuin tässä ohjeessa on kuvattu. Jos tästä poiketaan, invertterin turvalaitteet eivät ehkä toimi halutulla tavalla. Laitteen sähköasennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö, asennustarkastus pitää tehdä S1/S2 sähköpätevyyden omaavan henkilön tai yrityksen toimesta.

2 1. Tarrat ja symbolit Invertterin tarroissa ovat sekä valmistajan että tuotteen tekniset tiedot. Tämän lisäksi tarrat sisältävät tunnistetietoja valmistajasta sekä tuotteesta. Manuaalissa, sekä joissakin tapauksissa laitteessa, vaarat tai vaaran alueet ovat ilmaistu seuraavin merkein, tarroin, symbolein tai kuvakkein. Katso ohjekirjasta Yleinen varoitus tärkeää turvallisuustietoa Vaarallinen jännite Kuuma pinta Tuotteen suojaluokitus Lämpötila alue Muuntaja ilman eristystä Tasa ja vaihtovirtajännite 2. Invertterimallit ja komponentit Positiivinen ja negatiivinen jännite (DC) Käytä aina suojavaatetusta, sekä henkilökohtaisia turvalaitteita Maadoitusliitännän yhdistys Varastoidun energian tyhjennysaika Invertterimallit, joihin tämä opas viittaa, ovat saatavilla kahdessa eri teholuokassa: 3.8 kw ja 4.6 kw. Saatavilla on kaksi tyyppiä molemmista teholuokista: Standardi ja DC erotuskytkimellä varustettu malli. (Versio S) Pääkomponentit Kannatin LED paneeli Positiivisen maadoituksen liitäntä RJ45 liittimet DC erotuskytkin Lukitusruuvi Näyttö Verkon standardin valitsin DC sisääntuloterminaali Sisääntuloliittimet(MPPT1) Jäähdytysnelementti Näppäimet Kanavan konfiguraation valitsin Ac ulostuloterminaali Sisääntuloliittimet(MPPT2) Stand by tilan painike Negatiivisen maadoituksen liitäntä Sisäinen paristo Hälyytysterminaali AC holkkitiiviste Etukansi Maadoituksen konfigurointikaapelit RS485 linjan katkaisukytkin Signaaliterminaali Huoltoholkkitiiiviste

3 3. Lista toimitetuista komponenteista Saatavilla olevat komponentit Lukumäärä Kiinnike seinäasennusta varten 1 Pultteja ja ruuveja seinäkiinnitystä varten M6 x 10 mutteri 1 D. 18 holkki 4 L avain TORX TX 20 1 M20 kaapeliholkki 1 M32 kaapeliholkki 1 Saatavilla olevat komponentit Lukumäärä Kytkentäkaapelit 2 Liitin konfiguroitavaa relettä varten Liitin viestintä ja hallintasignaaleita varten Pikaliitin (uros) 4 Pikaliiitin (naaras) Kahden aukon tiiviste M20 signaalikaapeleita varten ja TG58 suojaus Tekninen dokumentaatio 1 4. Nostaminen ja kuljetus Kuljettaminen ja käsittely Tuotteen kuljettamisessa, erityisesti teitse, on pidettävä huoli siitä, etteivät tuotteen komponentit, etenkään sähkökomponentit koe ylimääräisiä kolahduksia, altistu kosteudelle tai värinälle jne. Nostaminen Tuotteen nostamisessa on huomioitava tuotteen paino. Purkaminen ja tarkistus Pakkausmateriaali tulee hävittää noudattaen paikallisia lakeja ja säädöksiä. Kun pakkaus avataan, on tarkistettava, että tuote on vahingoittumaton ja kaikki komponentit ovat tallella. Jos havaitset vikoja tai tuote ei ole ehjä, ota välittömästi yhteys sekä tuotteen kuljettaneeseen yritykseen, että ABB:hen. Tuotteen paino Malli PVI 3.8 I OUTD PVI 3.8 I OUTD S PVI 4.6 I OUTD PVI 4.6 I OUTD S Massa 24 Kg 5. Asennuspaikan valinta Ympäristön tarkastaminen Tarkista noudatettavat tekniset tiedot ympäristön suhteen Laitteen asentamista paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tulee välttää, koska se voi aiheuttaa seuraavia: 1. tehonrajoitus ilmiöitä invertterissä (aiheuttaa energiantuotannon pienenemistä järjestelmässä) 2. ennenaikaista kulumista sähkö / sähkömekaanisissa komponenteissa 3. ennenaikaista kulumista mekaanisissa komponenteissa (tiivisteet) sekä käyttöliittymässä (näyttö) Älä asenna pieniin suljettuihin tiloihin, joissa ilma ei pääse kiertämään vapaasti Jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin, varmista aina viilennysilman vapaa liikkuvuus invertterin ympärillä Älä asenna paikkoihin, joissa kaasuja tai palavia aineita voi esiintyä Älä asenna tiloihin, joissa ihmiset asuvat tai jossa ihmiset tai eläimet oleskelevat pitkiä aikoja, johtuen melusta (noin 50dB (A) 1 metrin etäisyydellä), jota invertteri tuottaa käytön aikana Vältä sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaarantaa elektronisten laitteiden oikean toiminnan, minkä seurauksena saattaa syntyä vaaratilanteita Asennukset yli 2000 metrin korkeudella Ilman ohenemisen johdosta erikoisolosuhteita voi esiintyä: Jäähdytyksen teho laskee ja laitteen sisälämpötila voi nousta Ilman sähkövastuksen pieneneminen yhdessä korkeiden jännitteiden (DC) kanssa voi luoda valokaaria jotka voivat jopa vahingoittaa invertteriä. Kaikki asennukset yli 2000 metrin korkeudella on arvioitava tapauskohtaisesti ABB:n asiakaspalvelun kanssa.

4 Asennuspaikan valinta Asennuspaikka Asenna seinälle tai kantavalle rakenteelle Asenna turvalliseen ja helposti päästävään paikkaan Jos mahdollista, asenna tuote silmänkorkeudelle, jotta näyttö ja status LEDit näkyvät Asenna korkeudelle, joka huomioi laitteen painon Asenna laite pystysuoraan, siten että kallistuma on enintään +/ 5 astetta Huoltoa varten poista etusuojat. Huomioi asentaessa oikeat turvaetäisyydet, jotta laitteen huolto ja normaalikäyttö on mahdollista Huomioi viereisen kaavion minimietäisyydet Jos asennat monta laitetta kerralla, sijoita invertterit vieri viereen Jos tämä ei ole mahdollista sijoita laitteet kuten oheisessa kuvaajassa, siten ettei poistuva lämpö häiritse toisia invertterejä Lopullinen asennus ei saa vaarantaa pääsyä muihin kytkemättömiin laitteisiin. Katso takuuehdot nettisivuilta ja arvioi mahdolliset poikkeamat virheellisen asennuksen suhteen. 6. Sisääntulon konfiguraatio (DC) Asennusohjeet DC sisääntulojen maadoitus Seinä/pylväskiinnitys Älä aseta invertteriä maahan makaamaan etukansi alaspäin. Sijoita kannatin suoraan seinää vasten ja käytä sitä porauksessa apuna. Poraa tarvittavat kolme reikää käyttäen 10mm terää. Reikien tulee olla noin 70mm syviä. Kannattimessa on 5 kiinnitysaukkoa, mutta vain kolmea käytetään, olettaen että invertteri asennetaan kantavalle seinälle. Kiinnitä kannatin seinään tai pylvääseen kolmella mukana tulleella ankkurilla (Vaihe 1). Tarkista kannattimen kestävyys ja jos tarvittavaa käytä kaikkia viittä kiinnitysaukkoa. Kiinnitä invertteri kannattimeen asettamalla takaruuvien päät aukkoihin, kuten kuvassa näytetään. (Vaihe 2) Ankkuroi invertteri kannattimeen lukitusruuvilla joka sijaitsee kannattimen ala osassa. (Vaihe 3) Poista neljä ruuvia, jotta voit avata etukannen kuvatulla tavalla. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat kytkennät. Kun tarvittavat liitännät on tehty, sulje kansi kiinnittämällä neljä ruuvia. (1,5 Nm kiristys) Kaikissa invertteri versioissa on kaksi sisääntulokanavaa (ja sen ansiosta kahdella maximum power point tracker MPPT:llä) jotka toimivat normaalisti itsenäisesti, mutta tarvittaessa voidaan kytkeä rinnakkain käyttämällä yhtä MPPT:tä. Itsenäisten kanavien konfiguraatio (oletuskonfiguraatio) Tässä konfiguraatiossa käytetään kahta sisääntulokanavaa (MPPT) itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei DC sisääntuloterminaalin kahden kanavan (positiivinen ja negatiivinen) välillä saa olla kaapeleita ja kytkin piirilevyltä on asetettava IND asentoon. Huom. Itsenäinen kanavakonfiguraatio on käytettävissä vain kun negatiivinen sisääntulonapa on maadoitettu (negatiivinen maadoitus). Rinnakkaiskytkennän konfiguraatio Tässä konfiguraatiossa käytetään kahta sisääntulokanavaa (MPPT) rinnakkain. Tämä tarkoittaa sitä, että DC sisääntuloterminaalin kahden kanavan (positiivinen ja negatiivinen) välille on asennettava kaapelit ja kytkin piirilevyltä on asetettava PAR asentoon. Maadoituskonfiguraatio on tehtävä ennen kuin yhtäkään kytkentää on tehty, tai ennen kuin testausta aletaan suorittamaan. Mikään napa ei voi olla maadoitettu invertterin ulkopuolelle. Vääränlainen konfiguraatio voi aiheuttaa vahinkoa järjestelmälle ja aurinkopaneeleille! Toimiakseen oikein jotkin aurinkovirtapaneelit vaativat toisen terminaalin (positiivinen tai negatiivinen) yhdistämistä maadoitukseen, tai että kummatkin sisääntulonavat ovat leijuvia. Tähän päästään muokkaamalla maadoituskonfiguraatiota siirtämällä kaapeli liittimeen (negatiivinen maadoitus) tai liittimeen (positiivinen maadoitus), tai asettamalla kaapeli sille varattuun ankkuriin (leijuva maadoitus) HUOM! Positiivista tai leijuvaa maadoitusta ei saa käyttää ITSENÄISESSÄ (INDEPENDENT) sisääntulokonfiguraatiossa. Negatiivinen maadoitus Positiivinen maadoitus Leijuva maadoitus

5 9. Sisääntulon kytkennät (DC) 10. Kommunikaatio ja hallintasignaalien kytkentä 11. Linjakaapelit ja suojalaitteet Tarkista tulojohtojen napaisuus ja mahdolliset virtavuodot Pv generaattorista. Kun auringonvalo osuu Pv paneeleihin, ne tuottavat DC tasavirtajännitteen invertteriin. Laitteen sisäosia saa käsitellä vain kun kaikki kytkennät on irrotettu verkosta ja generaattorista. Kaapelikytkennöissä on pakollista käyttää pikaliittimiä (multicontact tai weidmüller) jotka sijaitsevat laitteen pohja osassa. Purista kaapelit Multicontact/Weidmüller pikaliittimien sisälle tai yhdistä ne DC erotuskytkimen kaapeleihin. Kytke kaikki johdot jotka on sisällytetty kaavioon ja tarkista liittimien kestävyys. Jos joitakin kaapeliyhteyksiä ei käytetä, on tarkistettava että DC sisääntulossa on suojakannet, ja niiden puuttuessa asennettava. Tämä operaatio on pakollinen jotta inverterin vapaat liittimet eivät vaurioidu. Jokainen kaapeli joka piirilevyyn yhdistetään, on vietävä huoltoholkkien läpi. Saatavilla on M20 kaapeliholkki (jonka läpi voidaan viedä 7 13mm halkaisijalla oleva kaapeli) sekä kaksiaukkoinen tiiviste jonka läpi voidaan viedä kaksi erillistä maksimissaan 5mm halkaisijalla olevaa kaapelia. Varoitus! Jotta IP65 suojatasoon päästään, on kaapeliholkkien kiristäminen 7 Nm:llä pakollista. RS485 kommunikaatiolinjan yhdistäminen RS485 kommunikaatioportti on invetterin kommunikaatioportti. ABB inverterit käyttävät RS485 HALF DUPLEX kommunikaatiolinjaa joka koostuu kahdesta lähetys ja vastaanottokaapelista (+T/R ja T/R) ja kommunikaatio referenssikaapelista (RTN): kaikki kolme kaapelia on ketjutettava. Ketjutus voidaan tehdä joko RJ45 liittimillä (yksi sisään ja yksi ulos) tai terminaalipiirillä. Viimeinen invertteri ketjussa tulee terminoida tai 120 Ohm kommunikaatiolinjaresistanssi aktivoida kääntämällä kytkintä. Hälytysterminaalipiirin käyttö Terminaalipiiri sallii ulkoisten hälytyslaitteiden kytkennän jotka toimivat valikossa SETTINGS > Alarm asetetulla tavalla, esim. viestivät virhetilan teista. Valittavissa olevat tilat ovat Tuotanto ja Hälytys (Production & Alarm). ALARM kontaktipintaa voidaan käyttää vain järjestelmissä jotka mahdollistavat tarpeeksi laadukkaan eristyksen. (eristyksen taso suhteessa DC sisääntulojännitteeseen. REMOTE terminaalipiirin käyttö REM terminaalipiiriä voidaan käyttää oikein konfiguroituna invertterin etänä tapahtuvaan verkosta irrottamiseen. Lisäinformaatiota konfiguraatiosta ja kommunikaatio ja kontrolli signaalipiiriin käytöstä löytyvät manuaalista. Vikakavirtakytkin ja kaapeleiden koko AC linjan suojelemiseksi on suositeltavaa asentaa suoja ylivirtaa ja ylisyöttöä vastaan seuraavin ominaisuuksin: PVI 3.8 TL OUTD PVI 4.6 TL OUTD Tyyppi Automaattinen piirinkatkaisin differentiaalisella magneettisuojalla Nimellisjännite / Nimellisvirta 230 Vac / 20 A 230 Vac / 25 A Magneettisuojattu B/C Napojen määrä 3 / 4 Differentaalisuojan tyyppi A/AC Differentaalisuojan tarkkuus 30 ma ABB ilmoittaa että ABB:n muuntajattomat invertterit, rakennusteknisesti, eivät tuota jatkuvia maadoitusvirtoja. Tästä johtuen differentiaalisuojan asentamisessa ei tarvitse käyttää IEC 60755/A2:n mukaista tyypin B suojaa. Kaapelin ominaisuudet ja koko Kolmenapainen kaapeli on pakollinen. AC johtojen liittymäkohta täytyy mitata, jotta vältytään turhilta invertterin verkosta putoamisilta, johtuen korkeista impedanssi arvoista. Kaapelien liittymäkohta (mm 2 ) Kaapeleiden maksimipituus (m) PVI 3.8 TL OUTD PVI 4.6 TL OUTD 4 mm 2 15 m 11m 6 mm 2 23 m 16 m 10 mm 2 40 m 28 m 16 mm 2 64 m 45 m Arvot on laskettu nominaalisissa olosuhteissa ottaen seuraavat huomioon: 1. Virran menetys ei ole suurempi kuin 1% 2. Kuparikaapeli, HERP eristyksellä laskettuna vapaasti.

6 12. Ulostulon kytkennät (AC) 13. Verkkostandardin asetus 14. Varoitus! Ennen kuin mitään alla olevista operaatioista saa suorittaa, pitää AC linja invertteristä poispäin olla poistettu käytöstä Poista suojakalvo joka suojaa AC kaapeleille tarkoitettua läpivientiä. Aseta M32 kaapeliholkki läpivientiin ja kiristä se erikois M32 lukolla (toimitettu mukana). Varoitus! Jotta IP65 suojatasoon päästään, on tarpeellista kiristää kaapeliholkit 8.0 Nm minimillä. Poista 10mm AC verkkoon liittyvästä kaapelisuojasta. Aseta AC linjakaapeli invertteriin, viemällä se edellisessä kohdassa asennetun kaapeliholkin läpi. Yhdistä suojalinjakaapeli (kelta vihreä) merkinnällä varustettuun kontaktipintaan terminaalipiirissä Varoitus! ABB invertterit tulee maadoittaa (PE) terminaalin maasymbolin kohdalla, käyttäen asiaankuuluvia kaapelikokoja. Yhdistä neutraalikaapeli (yleisesti sininen) terminaaliin jossa on kirjain N Yhdistä vaihekaapeli terminaaliin jossa on kirjain L Varoitus! AC kaapelit täytyy kiristää terminaalipiiriin 1.5 Nm minimillä. Kun kaikki kytkennät terminaalipiiriin on tehty, kiristä kaapeliholkki tiukasti (5.0 Nm) ja tarkista sen pitävyys. Ennen kuin invertteri voidaan kytkeä jakeluverkkoon, on pakollista asettaa maastandardi muokkaamalla kahta kierrevalitsinta. Asetuksista tulee pysyviä 24 tunnin jälkeen toiminnan alkamisesta (Aurinkosähkögeneraattorissa on virtaa). Valitsin Valitsin Maan verkkostandardi (nimi näytöllä) Näyttökieli Maan verkkostandardi (nimi näytöllä) Näyttökieli EI MÄÄRITETTY ENGLANTI 1 F 220V (BRAZIL) ENGLANTI 0 1 SAKSA VDE YKSIVAIHE (VDE 0126) ENGLANTI 2 0 CLC/FprRS (TURKEY LV) ENGLANTI 0 5 ENEL 230V YKSIVAIHE (ENEL) ENGLANTI 2 1 ANRE no.30/17.v.2013 (ROMANIA) ENGLANTI 0 6 ESPANJA RD 230V (RD 1699) ESPANJA 2 2 SLOVENIA (SLOVENIA) ENGLANTI 0 7 UK 230V (UK G83) ENGLANTI 2 3 CLC/FprTS (TURKEY HV) ENGLANTI 0 8 UK 230V (UK G59) ENGLANTI V (IRELAND) ENGLANTI 0 A 230V (AS 4777) ENGLANTI 0 D 230V (FRANCE) RANSKA 0 E 230V (NETHERL) ENGLANTI 0 F 230V (GREECE) ENGLANTI V (PORTUGAL) ENGLANTI V (CORSICA) RANSKA V (HUNGARY) ENGLANTI V (CZECH) TSEKKI 1 7 SAKSA VDE AR N 230V (VDE 4105) SAKSA 1 8 CEI 230V INTERNAL PROTECTION (CEI021I N) ITALIA 1 9 CEI 230V EXTRENAL PROTECTION (CEI021 EX) ITALIA 1 D BELG C V (C ) RANSKA 1 E BELG C V (C ) RANSKA Listan standardit ovat paikkansa pitäviä tämän ohjeen julkaisun aikaan. Sitä päivitetään aina kun invertteriin lisätään uusia mahdollisia maastandardeja. Käyttöönotto Invertterin käyttöönottomenettely on seuraava: Käännä integroitu kytkin ( S Versiot) ON asentoon ja sulje kaikki ulkoiset kytkimet. Jos sisääntulojännite sisääntulokanavassa/kanavissa on suurempi kuin minimi aloitusjännite, invertteri käynnistyy. Inizializing Please Wait viesti esitetään. Riippuen sisään tulevasta jännitteestä, invertteri näyttää erinäisiä viestejä näytöllä ja kolmen LED:in avulla. Sisääntulojännite Näytön viesti LED tila Kuvaus Vin<Vstart Vin > Vstart Waiting Sun (Odottaa aurinkoa) Missing Grid (Verkko puuttuu) Vihreä = Vilkkuu Keltainen = Pois päältä Punainen = Pois päältä Vihreä = Vilkkuu Keltainen = Päällä Punainen = Pois päältä Sisääntulojännite ei ole tarpeeksi suuri, jotta verkkoon voitaisi yhdistää. Tarpeeksi suuri sisääntulojännite, invertteri odottaa kunnes verkossa on jännitettä, ennen kuin yhdistää siihen Invertteri käynnistyy ainoastaan aurinkosähköverkosta tulevan jännitteen avulla, verkon jännite EI YKSINÄÄN RIITÄ invertterin käynnistykseen. Jos Missing Grid ilmoitus tulee, sulje AC katkaisin ulostulon puolelta, jonka jälkeen invertteri tekee sarjan testejä selvittääkseen ongelmakohdan, esim. verkon jännitteen tarkistus, aurinkosähkögeneraattorin eristyksen resistanssin ja muita testejä. Tämän testisarjan aikana vihreä LED valo vilkkuu ja muut valot pysyvät poissa päältä Verkon jännitteen testauksen ja mittauksen aikana jännitteen, taajuuden ja eristyksen resistanssin arvot näytetään näytöllä. Invertteri jatkaa yhdistysmenettelyä VAIN jos verkon parametrit ovat maakohtaisten arvojen sisällä ja jos eristysresistanssi on parametrien sisällä. Jos esitestit verkkoon yhdistämistä varten ovat onnistuneita, invertteri yhdistää verkkoon ja alkaa tuottaa sinne virtaa. Tässä vaiheessa näyttö näyttää invertterin parametrit syklisesti. Vihreä LED valo on päällä ja muut LED valot ovat pimeinä.

7 15. enne Valikoiden rakenne Ohjauslaitteet 16. LEDit ja PAINIKKEET, mahdollistavat tilannenäytöt, sekä monimutkaisten toimintojen suorittamisen manuaalista löytyvien ohjeiden mukaan. POWER LED ALARM LED GFI LED VIHREÄ Päällä, invertteri toimii oikein. Vilkkuu kun verkkoa tarkistetaan, tai ei ole riittävästi auringonvaloa KELTAINEN Invertteri on havainnut poikkeavuuden. Poikkeavuus näytetään näytöllä. PUNAINEN Maadoitusvirhe PV generaattorin DC puolella. Virhe näytetään näytöllä. ABB invertterit on varustettu grafiikkanäytöllä Esittämään invertterin operointitila ja tilastotiedot Esittämään huoltoviestejä operaattorille Esittämään hälytyksiä ja vikaviestejä operaattorille Invertterin asetusten vaihtamiseen. ESC UP DOWN ENTER Käytetään päävalikkoon pääsyssä, edelliseen valikkoon palaamisessa, tai edelliseen numeroon palattaessa. Käytetään siirtymisessä ylöspäin valikoissa tai numeroiden kasvattamiseen. Käytetään siirtymissä alaspäin valikoissa tai numeroiden pienentämiseen. Käytetään toimintojen hyväksymiseen, alavalikkoihin siirtymiseen (ilmaistaan > merkillä) tai seuraavaan merkkiin siirtymiseen, joka koostuu kahdesta rivistä jossa molemmissa on 16 merkkiä, ja jota voidaan käyttää: Normaalin operoinnin aikana invertteri näyttää GENERAL INFORMATION kuvion tiedot yksi toisensa jälkeen. Tämä informaatio liittyy sisääntulo ja ulostulo parametreihin ja invertterin tunnistamisparametreihin. Painamalla ENTER voidaan pysäyttää ruudunvaihto näkyvillä olevaan ruutuun. Painamalla ESC päästään käsiksi kolmeen päävalikkoon joilla on seuraavat toiminnot: STATISTICS: Näyttää tilastoja SETTINGS: Muokkaa invertterin asetuksia INFO: Näyttää palvelutietoja operaattorille Katso manuaalista tietoja valikoiden toiminnosta ja käytöstä

8 17. Ominaisuudet ja tekniset tiedot PVI 3.8 I OUTD PVI 4.6 I OUTD Sisääntulo Absoluuttinen maksimi sisääntulojännite (Vmax, abs) 520 V Käynnistys sisääntulojännite (Vstart) 200 V säädettävissä V Operointi sisääntulojännitteet (Vdcmin Vdcmax) 0.7 x Vstart 520 V Ilmoitettu DC sisääntuloteho (Pdcr) 4000 Wp 4800 Wp Itsenäisten MPPT määrä 2 (6) Maksimi sisääntuloteho jokaiselle MPPTlle( PMPPTmax) MPPT Sisääntulo DC jänniteväli (VMPPTmin VMPPTmax) V V Maksimi DC sisääntulo virta (Idcmax) / jokaista MPPT kohden (MPPTmax) 25.0 A / 12.5 A 28.0 A / 14.0 A Maksimi sisääntulo oikosulkusuoja 22.0 A Maksimi takaisinsyöttö virta Merkityksetön DC sisääntuloparien määrä jokaista MPPT kohden 2 DC yhteyden tyyppi Työkaluvapaa PV liitin WM / MC4 Sisääntulosuojaus Napasuojaus Kyllä, rajoitettuun virtalähteeseen Sisääntulon ylijännitesuoja jokaista MPPT kohden Varistor 2 Aurinkosähkö verkoston eristyksen hallinta Maakohtaisen määrityksen mukaisesti DC katkaisijan arvo jokaista MPPT kohden ( S versio) Maks. 25.0A / 600 V Ulostulo AC verkkokytkennän tyyppi Yksivaiheinen Ilmoitettu AC teho (Pacr) 3800 W 4600 W Maksimi AC ulostulovirta 4200 W (1) 5000 W (2) Ilmoitettu AC verkkojännite (Vac,r) 230 V AC jänniteväli V (4) Maksimi AC ulostulovirta (lac, max) 18.2 A (3) 22.5 A Käynnistysvirrankulutus Merkityksetön Maksimi ulostulovikavirta <25Arms (100mS) Ilmoitettu taajuus (fr) 50 / 60 Hz Ulostulon taajuusväli / Hz (5) Nominaalistehon kerroin > säädettävissä ± 0.9 (Pacr = 3.8 kw) > säädettävissä ± 0.9 (Pacr = 4.6 kw) Virran vääristymä < 2 % AC liitännän tyyppi Ruuviterminaali Ulostulosuojaus Saareketoitumisen esto Maakohtaisten määritysten mukaisesti Maksimi AC ylivirtasuoja 20.0 A 25.0 A Ulostulon ylijännitesuoja Varistor 2 (L N / L PE) Operoinnin suoritusteho Maksimi tehokkuus (ŋmax) 96.8 % Painotettu tehokkuus (EURO/CEC) 96.5 / Syöttövoiman raja 24.0 W Valmiustilan virrankulutus < 8.0 W Viestintä Langallinen paikallismonitorointi PVI USB RS232_485 (lisäv.), PVI DESKTOP (lisäv.) Etämonitorointi PVI AEC EVO (lisäv.), VSN700 Data Logger (lisäv.) Langaton paikallismonitorointi PVI DESKTOP (lisäv.) ja PVI RADIOMODULE (lisäv.) Käyttöliittymä LCD näyttö jossa 16 merkkiä kahdella (2) rivillä Ympäristöparametrit Ympäristön lämpötilaväli C / F C / F. Toimintateho heikkenee 50 C/122 F Säilytyslämpötila C ( F) Suhteellinen kosteus % kondensoituminen Ympäristön maksimisaastetaso 3 Melutaso < 50 1 m Maksimi toimintakorkeus optimaalisella tehokkuudella 2000 m / 6560 ft Ympäristökategoria Ulkokäyttö Fyysiset tiedot Ympäristönsuojelu arvo IP 65 Jäähdytys Ilmajäähdytteinen Ulkomitat (K x L x S) 712 x 325 x 222 mm / 28.0 x 12.8 x 8.7 < 24.0 Kg / 53. lb Seinäkiinnitys II (DC Sisääntulo) III (AC ulostulo) Paino Kiinnitys Ylijännite kategoria (IEC ) Turvallisuus Eristystaso Turvallisuusluokka Merkinnät (1) Rajoitettu 3800 W Saksassa (2) Rajoitettu 4600 W Saksassa (3) Rajoitettu 16 A UK G83/1 standardissa (4) AC jänniteväli voi vaihdella riippuen maan verkkostandardista Huom. Ominaisuudet joita tässä ei ole listattu, eivät kuulu tuotteeseen W HF muuntaja I CE (50 Hz) (5) Taajuus voi vaihdella riippuen maan verkkostandardista (6) Itsenäiset MPPT käytössä vain negatiivisen navan maadoituksella Ota yhteyttä: PVI-3.8_4.6-I-OUTD-Pika-asennusohje FIN Rev2 EFFECTIVE Copyright 2015 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman eri ilmoitusta.

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri käytössä olevien akkujen testaus dynaaminen purkaus sama teho eri jännitteillä reaaliaikainen monitorointi nopea raportin luominen yksinkertainen käyttö BWM-moduulien

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

Aurinko-R40 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R40 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R40 Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

5 VUODEN TAKUU* HPS-C-PRO + Korkean teholuokan säätimet touch screen -käyttöliittymällä Säätimiä 230V kuumakanaville.

5 VUODEN TAKUU* HPS-C-PRO + Korkean teholuokan säätimet touch screen -käyttöliittymällä Säätimiä 230V kuumakanaville. 2-144 5 VUODEN TAKUU* * 2 vuoden takuu kosketusnäytölle touch screen -käyttöliittymällä Erittäin nopean ja tarkan lämmönsäädön omaavat kuumakanavasäätimet ovat ykkösvalinta, ei ainoastaan vakiokohteisiin,

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot