KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 13.3.2013"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Haavisto Tuija Lehtinen Lauri Lepola Kristiina Maijala Mauri Siikanen-Toivio Leena Ylimäki Sinikka, varapuheenjohtaja Muut osallistujat Tarela Arja Pastell Paula Lyytikäinen Kimmo Nord Pirkko Saastamoinen Riina sihteeri, talouspäällikkö seurakuntapuutarhuri, poistui 21 käsittelyn jälkeen huoltomestari, poistui 23 käsittelyn jälkeen kirkkovaltuuston varapj. Kylmäkosken kappalainen, poistui 23 käsittelyn jälkeen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Ensio Partanen puheenjohtaja Arja Tarela sihteeri tarkastus Akaa Kristiina Lepola Lauri Lehtinen Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 2 16 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Ensio Partanen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virrestä 315 ensimmäinen säkeistö. 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on postitettu Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) tarkastajiksi valittiin Kristiina Lepola ja Lauri Lehtinen 2) 4) 19 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 3 21 KIINTEISTÖTRAKTORIN HANKINTA VIIALAAN Akaan seurakunnan vuodelle 2013 vahvistetussa talousarviossa on varattu määräraha kiinteistötyökoneen/pienkuormaajan hankkimista varten Viialan toimipisteeseen. Seurakuntapuutarhuri Paula Pastell on valmistellut asiaa ja hän on yhdessä Kimmo Lyytikäisen kanssa käynyt tutustumassa ja koeajamassa Avant Tecno Oy:n tehtaalla Ylöjärvellä kaksi erilaista kiinteistötyökonetta, joista tarjoukset liitetään pöytäkirjaan (liitteet 1 ja 2). Avant Tecno Oy on kotimainen viherrakentamiseen tarkoitettujen moottorityökoneiden valmistaja. Huollot ja varaosat ovat saatavissa suoraan Ylöjärven tehtaalta nopealla toimitusajalla. Valmistajalla on laaja valikoima lisälaitteita, joita hyödyntäen yhdellä koneella voidaan tehdä kaivuut, kuljetukset, tasaukset sekä nurmikoiden perustamiset ja leikkuut. Koneet ovat kooltaan ja käyttöominaisuuksiltaan erittäin sopivia hautausmaakäyttöön ja ahtaisiin säilytystiloihin. Valmistaja antaa tehtaallaan sekä käyttö- että huoltokoulutusta. Seurakuntapuutarhuri Paula Pastell ja huoltomestari Kimmo Lyytikäinen esittelevät vaihtoehdot kokouksessa, jonka jälkeen asiassa annetaan esitys. Kirkkoneuvosto päättää hankkia Viialan toimipisteeseen Avant Tecno Oy:n pöytäkirjan liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti Avant 528 kiinteistötyökoneen käytettäväksi kiinteistöhuoltotöihin sekä hautausmaan viherrakentamiseen. Tarjouksen mukainen hinta on euroa (alv 0 %). Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Akaan kirkkoneuvostolle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010).

4 4 22 KYLMÄKOSKEN KIRKON SISÄKORJAUS URAKKA 1 Kylmäkosken kirkon kirkkosalin korjaus aloitetaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa kirkkosalin seinistä poistetaan Kenitex -pinnoite ja sen jälkeen rappaus mikrobivaurioituneilta alueilta sekä vaurioituneet puuosat. Tämän jälkeen seiniä kuivatetaan kolme kuukautta tai niin kauan, että seinäpintoja voidaan ryhtyä uudelleen käsittelemään. Urakkatarjouspyyntö (liite 3) urakan 1 osalta on lähetetty 16 urakoitsijalle Määräaikana tarjouksen on jättänyt viisi urakoitsijaa (liite 4). Kaksi edullisimman tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa, Pohjolan Pintamestarit Oy ja Delete Kunnossapitopalvelut Oy kutsuttiin urakkaneuvotteluun Urakkaneuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että tarjoukset ovat yhteismitalliset ja että urakoitsija on ottanut huomioon kaikki tarjouspyynnön liitteenä olleessa rakennusselostuksessa mainitut asiat. Urakkaneuvotteluissa (liitteet 5 ja 6) todettiin, että hinnaltaan alhaisimman tarjouksen jättänyt urakoitsija ei ollut laskenut urakkahintaan mukaan kolmen kuukauden kuivauksen vaatimia laitevuokrakustannuksia. Urakkaneuvottelun jälkeen urakoitsija ilmoitti puuttuvat kustannukset, jotka lisättiin urakkavertailutaulukkoon. Hintakorjauksen jälkeen edullisin on Delete Kunnossapitopalvelut Oy:n tarjous euroa (alv 0 %). Kirkkoneuvosto valitsee Kylmäkosken kirkon sisäkorjausurakan 1 urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Delete Kunnossapitopalvelut Oy:n ja valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Akaan kirkkoneuvostolle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010).

5 5 23 KYLMÄKOSKEN KIRKON SISÄKORJAUS URAKKA 2 Kylmäkosken kirkon kirkkosalin rakennusurakkaan nro 2 kuuluu mikrobivaurioituneiden alueiden paikkarappaus 3-kerrosrappauksena, seinä uudelleen pinnoittaminen ja maalaus. Urakkatarjouspyyntö urakan 2 osalta on lähetetty 16 urakoitsijalle Määräaikana tarjouksen on jättänyt neljä urakoitsijaa, joista kaksi edullisimman tarjouksen jättänyttä, Rakennus Oy Paanurakenne ja Maalausliike Raimo Kari Oy on kutsuttu urakkaneuvotteluun Urakkaneuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että tarjoukset ovat yhteismitalliset ja että urakoitsija on ottanut huomioon kaikki tarjouspyynnön liitteenä olleessa rakennusselostuksessa mainitut asiat. Urakkaneuvotteluissa (liitteet 7 ja 8) todettiin, että Rakennus Oy Paanurakenteen urakkatarjoushintaan ei sisälly lattian ja seinäpintojen maalaus siinä laajuudessa kuin suunnitelma edellyttää. Rakennus Oy Paanurakenne ilmoitti puuttuvan maalaustyön hinnan, joka lisättiin tarjousvertailutaulukkoon. Lisäyksen jälkeen edullisin tarjous oli Maalausliike Raimo Kari Oy:n euroa (alv 0 %). Kirkkoneuvosto valitsee Kylmäkosken kirkon sisäkorjausurakan 2 urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Maalausliike Raimo Kari Oy:n ja valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Akaan kirkkoneuvostolle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010).

6 6 24 TEHTÄVÄNKUVAN MUUTOS Työsopimuslaki 7. luku 3-4 KirVesTes, Kirkon yhteistoimintasopimus 4, 4 mom Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 :ssä säädetyllä tavalla. Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Kirkon palvelukeskuksen tuotantokäyttäjäksi siirtymisen jälkeen ovat työt Akaan seurakunnan taloustoimistossa palkkahallinnon osalta olennaisesti vähentyneet. Tiedotus-, lähetys-, ja virastotiimissä työt seuraavien hallinnollisten muutosvuosien aikana lisääntyvät. Vallitsevan tilanteen vuoksi ja Työsopimuslain perusteella töitä kohdennetaan uudella tavalla. Tiedotus-, lähetys-, ja virastotiimissä on työtä hallintosihteerille. Tehtävänkuva on esitetty liitteessä 9. Palkanlaskija Margit Ahola on ilmoittanut halukkuutensa uuteen tehtävään. Työsopimuksen muutos astuu voimaan heti ja Ahola aloittaa työt uudessa tehtävässä vuosilomansa jälkeen viikolla 11. Töiden uudelleen kohdentamisesta on käyty paikallistason luottamusmiesneuvottelu ja asiasta on tiedotettu Yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Vs. kirkkoherra Ensio Partanen Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn muutoksen työvoiman kohdistamisessa. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

7 7 25 JÄRJESTELYVARAERÄN KÄYTTÖ AKAAN SEURAKUNNASSA LUKIEN Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2013 Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien - 1,4 %:n suuruinen yleiskorotus ja - 0,5 %:n suuruinen Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista tukeva paikallinen järjestelyerä. Seurakunta laittaa yleiskorotuksen täytäntöön korottamalla Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa lukien 1,4 prosentilla. Tarkistus tehdään voimassa olevan peruspalkan vaativuusosaan ja mahdolliseen peruspalkan erityiseen perusteeseen. Vuosisidonnainen palkanosa tulee tarkistetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena KirVESTES33 :n mukaisesti. Yleiskorotuksen lisäksi seurakunnat käyttävät yleisen palkkausjärjestelmän paikallisen palkanasetannan piirissä olevien palkkojen tarkistamiseen 0,5 %:n suuruisen järjestelyerän. Se käytetään tehtäväkohtaiseen ja/tai harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan siten kuin Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 10 :ssä on sovittu. Sopimuskorotuksen täytäntöönpano lukien sisältää kaksi peruspalkan tarkistamista koskevaa osaa silloin, kun 0,5 %:n järjestelyerää päätetään käyttää viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistamiseen. Molempien korotusten (yleiskorotus ja järjestelyerä) laskentaperusteena on voimassa oleva peruspalkka. Akaan seurakunnalla ei ole vielä valmiutta ottaa käyttöön harkinnanvaraista henkilökohtaista palkanosaa, joten järjestelyvaraerän käytöstä on käyty paikallisneuvottelu työnantajaa edustavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitsemien pääsopijajärjestöjen edustajien kesken (liite 9). Neuvottelussa päädyttiin yksimieliseen esitykseen, että Akaan seurakunnan järjestelyerä 392,69 euroa käytetään vaativuusluokille 303, 401 ja 402 maksettavaan korotukseen. Korotus jakautuu 11 henkilölle ja on määrältä 35,70 euroa. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto vahvistaa paikallisneuvottelun neuvottelutuloksen. Vaativuusluokkien 303, 401 ja 402 palkkaan lisätään erityisellä perusteella maksettava palkkaerä 35,70 euroa kuukaudessa lukien. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

8 8 26 VUOSISIDONNAISEEN PALKANOSAAN OIKEUTTAVAN AJAN VAHVISTAMINEN KirVESTES Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa on aika, jonka viranhaltija/työntekijä on ollut 17 vuoden täyttämisen jälkeen - seurakunnan päätoimisessa palveluksessa - muun työnantajan päätoimisessa palveluksessa tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/työtehtävien hoidossa tai - edellä sanottujen työnantajien sivutoimisessa palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/työtehtävien hoidossa. Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa määriteltäessä otetaan huomioon vain täydet kuukaudet. Useasta samana ajankohtana voimassa olleesta palvelussuhteesta otetaan huomioon vain yksi. KirVESTES Liite 1 Vastaavan ammattialan, olennaisen hyödyn ja sivutoimisen palvelussuhteen huomioon ottaminen perustuu työnantajan harkintaan. Olennaisen hyödyn ja sivutoimisen palvelussuhteen osalta harkinta koskee myös ajan pituutta. Henna Helminen on tullut Akaan seurakuntaan diakoniaviranhaltijaksi Vuonna 2005 hän on jäänyt äitiyslomalle ja sen jälkeen hoitovapaalle, josta palannut töihin syksyllä 2007 ja jäänyt uudelleen äitiyslomalle ja hoitovapaalle vuonna Tämän jälkeen hän on palannut hoitamaan virkaansa Henna Helmiselle ei ole missään vaiheessa Akaan seurakunnassa maksettu vuosisidonnaista palkanosaa. Hän on asiaa tiedustellessaan saanut palkanlaskennasta virheellisen ohjauksen hoitovapaan osalta. KirVESTESin mukaan seurakunnan viranhaltijalle/työntekijälle kertyy vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika myös myönnetyn virkavapauden ajalta. Henna Helmiselle ei ole myöskään koskaan vahvistettu vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa aikaisemmasta muun työnantajan palveluksessa tehdystä työstä. Hän on työskennellyt Janakkalan Kotipalvelusäätiön kotipalvelutyöntekijänä välisen ajan. Lisäksi hän on ollut Pälkäneen seurakunnan palveluksessa Näistä työsuhteista kertyy yhteensä yksi vuosi. KirVESTES 34 mukaan vuosisidonnaista palkanosaa maksetaan takautuvasti sen kalenterivuoden alusta lukien, jolloin selvitys on esitetty. Tässä tapauksessa on kyse työnantaja virheestä, jolloin on perusteltua tehdä korjaus lukien. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy diakoniatyöntekijä Henna Helmiselle vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaksi ajaksi Akaan seurakunnan viranhoitoa edeltävältä ajalta yhden vuoden. 2) hyväksyy, että Henna Helmiselle maksetaan takautuvasti vuosisidonnaista palkanosaa 8 % peruspalkasta lukien. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

9 9 27 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Akaan seurakunnan strategialuonnos 2) Piispan visitaation aikataulu, aloituskokous ) Työryhmien pöytäkirjat 4) Rauha Haaviston testamenttityöryhmän tilitys varojen käytöstä vuodelta ) Lastenohjaaja Kirsti Karrinmäen ilmoitus eläkkeelle jäämisestä Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 28 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 1/ Sairausloman myöntäminen. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 1/ Sairausloman myöntäminen 2/ Sairausloman myöntäminen 3/ Sairausloman myöntäminen Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

10 10 29 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 501.

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 5.9.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 5.9.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 5.9.2012 klo 17.00 18.40 Kahvitarjoilu 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 23.10.2013 klo 17.00 17.40 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Haavisto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 26.4.2011 klo 17.00 19.05 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.9.2015 klo 16.30-19.05 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2011 27.10.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2011 27.10.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 27.10.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.11.2011 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 2.3.2015 klo 17.00 18.10 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen

Lisätiedot

/g/ 2014 Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO

/g/ 2014 Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA 314 Kokousaika keskiviikkona 13. $.2014 kello 16.00 Kokouspaikka: seui-akuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa: Kontiainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 19.12.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 20.12.2012-4.1.2013 ma-pe klo 9-15: 113 Kokouksen avaaminen 114 Kokouksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) KIRKKONEUVOSTO 25.07.2013

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) KIRKKONEUVOSTO 25.07.2013 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(8) Aika: Torstaina 25.07.2013 kello 19.00 20.12. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Marketta Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82

Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82 Paikka ja aika Vihtijärven kappeli, torstai 22.5.2014 klo 18.00 21.15 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Ketola Jukka Kaarto Rakel

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (14) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 18.35 Paikka Osallistujat: Seurakuntakeskus, kokoussali Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot