JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 310 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU liite TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO liite TALOUSJOHTAJAN PALKKAUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VÄLIAIKAISEN HOITAMISEN AIKANA liite KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖSOPIMUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET liite LEHTI-ILMOITTELUTARJOUKSET VUODEKSI liite EA-SOPIMUKSEN HANKINTA MICROSOFT-TUOTELISENSSEILLE liite SEURAKUNTARAKENNESELVITTELYT liite KEHÄ-IT:N TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS liite TIEDOKSI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN JA HALLINTA-AJAN JATKAMINEN RIITTA SILLANKORVAN IRTISANOUTUMINEN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMESTA KIRPPUTORIN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMEN HOITAMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 512

2 KIRKKONEUVOSTO 17/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe (poissa) Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen, 317-, saapui klo 18:58 Pekka Luuk 317-, saapui klo 18:52 Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Ahti Tiinonen, varajäsen Aarne Graeffe Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä, poistui esteellisenä 316 käsittelyn ajaksi Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka teemana oli kasvun ihme. Laulettiin virsi 13: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 311 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 312 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Pekka Luuk. Kn 312 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu ja Liisa Tuovinen. 313 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 313 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Hautaoikeuden palauttaminen ja hallinta-ajan jatkaminen Riitta Sillankorvan irtisanoutuminen vapaaehtoistyönohjaajan toimesta Kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimen hoitaminen - Liitteet nro 317 A, 317 B ja 320 B.

4 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2013 Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodissa kerättävään kolehtiin noudatetaan samaa suunnitelmaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi toukokuuksi 2013 liitteen nro 314 mukaisena. Kn 314 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa Suosituksen voimaan saattaminen seurakuntatasolla edellyttää, että suositus hyväksytään kirkkovaltuustossa. Siihen saakka sovelletaan seurakunnassa aiemmin hyväksytyn suosituksen palkkioita. Uusi toimituspalkkiosuositus perusperiaatteet ovat entiset. Sopimusta sovelletaan kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta tai kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto päätöksellään vahvistaa uuden sopimuksen. Suositussopimus toimituspalkkioista ajalle on liitteenä nro 315. Keskeisimmät uudistukset ovat, että hinnoittelu on kaksiosainen. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita. Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Lisäksi liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellytettävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu.

6 Kirkkoneuvosto 17/ Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnassa käyttöön suositussopimuksen toimituspalkkioista ajalle Kelpoisuusehdot täyttämättömälle henkilölle toimituspalkkiot maksetaan seuraavasti: musiikin kandidaatti 10 % vähennettynä ja muille 20 % vähennettynä. Kn 315 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TALOUSJOHTAJAN PALKKAUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VÄLI- AIKAISEN HOITAMISEN AIKANA Kiinteistöpäällikkö Arto Hyppönen on tullut valituksi toiseen virkaan alkaen, jonka koeaikana hän on vuosilomalla omasta virastaan seurakunnasta. Kiinteistöpäällikön tehtäviä hoitaa talousjohtaja Kari J. Hietala oman virkansa ohella. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät viran johtosäännön mukaan: Viranhaltijan keskeisenä tehtävänä on: 1) huolehtia seurakunnan kiinteistöistä sekä niiden koneista ja kalustosta; 2) kehittää toimialaansa tekemällä kiinteistöjä sekä niiden koneita, kalustoa ja henkilöstöä koskevia suunnitelmia, aloitteita ja ehdotuksia; 3) huolehtia korjaus-, muutos- ja uudisrakennustöiden suunnittelusta, valmistelusta, viranomaisluvista, toteutuksesta ja valvonnasta; 4) laatia mahdollisuuksien mukaan korjaus- ja muutostöiden suunnitelmia ja kustannuslaskelmia; 5) vastata seurakunnan kiinteistöjen teiden, katuosuuksien ja paikoitusalueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta; 6) toimia seurakunnan edustajana urakkaneuvotteluissa, työmaa-kokouksissa, vastaanotto- ja takuutarkastuksissa sekä kiinteistöjen yhtiökokouksissa 7) huolehtia piirustusten ja rakennusasiapapereiden ajantasaisuudesta ja arkistoinnista; 8) kiinteistötekniikan toimivuuden tarkkailu ja kiinteistöhoitokustannusten seuranta; 9) vastata seurakunnan väestönsuojeluun liittyvistä tehtävistä; 10) huolehtia kiinteistötoimen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta; 11) suorittaa esimiehen ja kiinteistöjohtokunnan antamat muut tehtävät. Lisäksi kiinteistöpäällikön tehtävänä on: 1) valmistella ja esitellä toimialaansa kuuluvat asiat kiinteistöjohtokunnalle ja kirkkoneuvostolle; 2) huolehtia kiinteistötoimea koskevien päätösten täytäntöönpanosta; 3) laatia ehdotus kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi; 4) vastata kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion toteutumisesta ja laatia kiinteistötoimen toimintakertomus edelliseltä vuodelta; 5) toimia kiinteistötoimen henkilökunnan ja hautausmaan puutarhurin esimiehenä; 6) ottaa alaisensa henkilöstön sijaiset sekä määräaikaiseen työsuhteeseen palkattavat kausiluonteiset työntekijät enintään kuudeksi kuukaudeksi; 7) vastata kiinteistötoimen työntekijöiden perehdyttämisestä ja koulutuksesta; 8) suorittaa ja hyväksyä maksettavaksi toimialallaan tarpeelliset hankinnat enintään kirkkoneuvoston asettamaan rajaan saakka; 10) pitää päätösluetteloa kohdan 5 mukaisista henkilöstöpäätöksistä ja kohdan 6 mukaisista hankintapäätöksistä sekä muista kiinteistöpäällikölle siirretyistä hallintopäätöksistä.

8 Kirkkoneuvosto 17/ KirVESTES:n 38 :n mukaan peruspalkan tarkistaminen on perusteltua ovo-tehtävien johdosta, jos tehtävän vaativuus muuttuu näiden tehtävien myötä olennaisesti. Tällainen olennainen tehtävän vaativuuden muutos on kyseessä talousjohtajan sijaistaessa kiinteistöpäällikköä alkaen. Järvenpään seurakunnan käytännön mukaan OVO-tehtävän hoitaminen on merkinnyt määräaikaista palkan tarkistamista tehtävän vaativuuden muutoksen johdosta (esim. James Cox nuorisotyönohjaajien esimiehisyydestä ja nuorisotyön työalavastaavan tehtävistä tammi-toukokuun 2012 aikana 400 /kk ja kesä-elokuun 2012 aikana 500 /kk ja Minna Lairi lähetyssihteerin työalavastaavan hallinnollisista ja muista tehtävistä 560 / kk toimiessaan johtavan lapsityönohjaajan sijaisena ). Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää tehdä Kirkon työmarkkinalaitokselle esityksen talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 eurolla kuukaudessa siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes kiinteistöpäällikkö on palannut virkaansa tai uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kn 73 Päätös: Kokouksessa muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Kari J. Hietala esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. -- Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt Järvenpään seurakunnalle tiedoksi päivätyn päätöksensä talousjohtajan viran vaativuusryhmän ja viranhaltijan peruspalkan tarkistamisesta (liitteenä nro 316). Päätöksen mukaan Järvenpään seurakunnan talousjohtajan viran vaativuusryhmä muutetaan vaativuusryhmästä 603 vaativuusryhmäksi 701 ja viran haltijan perupalkka vahvistetaan vaativuusryhmän 701 vähimmäispalkan (4073,35 ) mukaiseksi lukien sekä että talousjohtaja Kari J. Hietalan peruspalkkaa tarkistetaan 150 /kk alkaen saakka. Kirkkoneuvosto on esityksessään esittänyt talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 /kk siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes kiinteistöpäällikkö on palannut virkaansa tai uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätöksen ei voi katsoa olevan linjassa kirkkoneuvoston alkuperäisen esityksen kanssa suhteessa peruspalkan tarkistamisen määrään ja ajanjaksoon. Kiinteistöpäällikön tehtävien hoitaminen jatkuu talousjohtaja Kari J. Hietalalla edelleen, koska kiinteistöpäälllikön virkaa ollaan uudistamassa yhteiseksi Keravan seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvosto haluaa korostaa että alkuperäinen esitys palkkauksen tarkistamisesta 700 /kk vastaa seurakunnassa käytössä olleiden OVO-tehtävistä maksettujen määräai-

9 Kirkkoneuvosto 17/ kaisten palkan tarkistusten määrää. Viimeisimpien OVO-tehtäviä koskevien päätösten mukaan kappalainen James Coxille on päätetty maksaa 400 /kk OVO-palkkiota hänen toimiessa kirkkoneuvoston päätöksellä nuorisotyöntekijöiden ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä alkaen. Lähetyssihteeri Minna Lairille on puolestaan päätetty maksaa 500 /kk OVO-palkkiota ajalla hänen hoitaessaan oman viran ohella kirpputorityöhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät ja yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto uudistaa aiemman esityksensä Kirkon työmarkkinalaitokselle talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 eurolla kuukaudessa siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kn 316 Päätös: Merkitään, että talousjohtaja poistui esteellisenä ennen 316 käsittelyn alkamista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖSOPIMUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTA- MINEN Järvenpään seurakunta on neuvotellut Keravan seurakunnan kanssa yhteisestä kiinteistöpäälliköstä vuoden 2012 aikana. Järvenpäässä on kiinteistötoimi organisoitu 2012 aikana uudelleen siten, että on perustettu ylivahtimestarin virka, johon on siirretty yksi seurakunnan vahtimestareista. Ylivahtimestari toimii 5:n vahtimestari- ja 3:n laitoshuoltajatehtäviä tekevän lähiesimiehenä. Lisäksi seurakunnalla on oppisopimuksella ylläpitopäällikkökoulutuksessa oleva kirvesmies, joka toimi jo nyt tiiminvetäjänä kahdelle muulle kiinteistöhuoltohenkilöstöön kuuluvalle. Koulutuksen jälkeen hänet on tarkoitus nimittää ylläpitopäällikön tai työnjohtajan tehtävään. Seurakunta on jäädyttänyt yhden laitoshuoltajan tehtävän ja erityisammattimiehen viran. Kiinteistöpäällikön osalta kummallakin seurakunnalla on tarve saada seurakunnalle kiinteistötoimen asiantuntemusta PTS-suunnitteluun, rakennusten kuntoselvityksiin, viranomaisasioiden hoitamiseen tavoitteella että henkilö saisi aikaan kustannussäästöjä seurakuntien kiinteistömenoissa ja että korjaustarpeet olisivat hyvin ennakoitu. Myös korjaustarpeen oikea-aikaisella ennakoinnilla, kilpailutuksilla ja asioiden järjestelmällisellä hoitamisella on saavutettavissa pitkätähtäimen säästöjä. Keravan seurakunnan kanssa neuvotteluissa on kiinteistöpäällikkötarpeesta ja seurakuntien jäsenmäärien ja kiinteistökannan mukaan arvioitu että kustannus- ja työaikajako olisi siten, että 60 % osuus olisi Järvenpään seurakunnalla ja 40 % osuus olisi Keravan seurakunnalla. Liitteenä nro 317 A on sopimusluonnos. Kiinteistöpäällikön työantajana toimii Järvenpään seurakunta ja palkkaus tulee sovittaa Järvenpään seurakunnassa sovellettavaan palkkajärjestelmään. Tehtävänkuvauksen (liite nro 317 B) mukaisesti tehtävän vaativuusryhmä olisi 602 ja peruspalkka olisi 602 vaativuusryhmän yläpäässä. Kiinteistöpäällikön johtosääntö on liitteenä nro 317 C.

11 Kirkkoneuvosto 17/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy 1. kiinteistöpäällikkösopimuksen solmimisen Keravan seurakunnan kanssa liitteen nro 317 A mukaisena siten että sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia. 2. liitteen nro 317 B mukaisen tehtäväkuvauksen ja vaativuusryhmän 602 ja vahvistaa peruspalkan 3399,41 /kk. 3. liitteen nro 317 C mukaisen kiinteistöpäällikön johtosäännön. 4. että kiinteistöpäällikön virka voidaan julistaa haettavaksi, kun Keravan seurakunta on hyväksynyt sopimuksen ja se on allekirjoitettu. 5. valitsee edustajansa haastatteluryhmään ja pyytää Keravan seurakuntaa nimeämään edustajansa haastatteluryhmään. Kn 317 Päätös: Kohdat 1 4 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kohta 5: Ahti Tiinonen ehdotti haastatteluryhmän edustajaksi Henry Bergiä. Liisa Tuovinen ehdotti Pekka Luukia. Terttu Sihvola-Rauttu ehdotti Jukka Virkkiä. Muita ehdotuksia ei tehty. Haastatteluryhmän edustajiksi valittiin yksimielisesti Henry Berg, Pekka Luuk ja Jukka Virkki. Lisäksi viranhaltijoista haastatteluryhmän edustajiksi valittiin yksimielisesti kirkkoherra ja talousjohtaja.

12 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET 2012 Kirkkovaltuuston päätöksellä kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto, jonka tulee kuitenkin raportoida päätöksistään kirkkovaltuustolle. Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten Kuluvana vuonna tästä määrästä on käytetty yhteensä 3600 : päätettiin avustaa Senegalin kuivuudesta kärsiviä alueita 3000 ja päätettiin lahjoittaa Põltsamaan luterilaiselle seurakunnalle kirkon uudelleenkäyttöönoton 60-vuotisjuhlan johdosta 600. Määrärahasta on käyttämättä Kansainvälisen diakonian avustuskohteiksi vuodelle 2012 esitetään vielä seuraavia kohteita: 1. Sahelin alueen ruokakriisistä kärsivien auttamiseen Kirkon ulkomaanavun kautta Yli 18,5 miljoonaa ihmistä kärsii ruokakriisistä Sahelin alueen maissa Länsi-Afrikassa. Aliravitsemus uhkaa yli neljää miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta. Myös terveystilanne on huonontunut ja esimerkiksi koleran odotetaan lisääntyvän. Lahjoituksilla avustetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä Sahelin alueella Burkina Fasossa, Pohjois-Malissa ja Mauritaniassa. 2. Suomen Lähetysseuran katastrofirahastolle Katastrofin sattuessa Lähetysseura lähettää välittömästi varoja katastrofirahastosta. Paikallinen yhteistyökumppanimme toimittaa uhreille apua, jota he eniten tarvitsevat. Kaikkia autetaan uskontoon, kansallisuuteen tai etniseen taustaan katsomatta. 3. Alkoholistityölle Mongoliassa Keski-Gobin, Zavhanin ja Arhangain maakunnissa 3000 Kylväjän kautta. Työ sisältää koulutusta ja tukiryhmiä alkoholisteille sekä heidän omaisilleen. Alkoholistityötä tehdään yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa (poliisi, vankila, sosiaalitoimi, seurakunnat ja kristilliset järjestöt). 4. Matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopiassa Jimman alueella 2800 SEKL:n kautta. Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys (SEKL) osallistuu matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopian lounaisosissa Jimman alueella yhteistyössä Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon kanssa. Uusia seurakuntia syntyy alueella. Seurakunnan alkuvaiheessa ei ole tarvetta isolle ja kalliille kirkolle. Tavoitteena on, että seurakunta saa kokoontumistilan sekä toimistohuoneen. Kun seurakunta on kasvanut tarpeeksi, se saa itse suunnitella ja toteuttaa uusien tilojen rakentamisen, jolloin ensimmäinen rakennus jää esimerkiksi lapsija nuorisotyön käyttöön. 5. Lähteiden suojaamiseen Lounaus-Etiopiassa 2400 SEKL:n kautta SEKL tekee yhteistyössä Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon kanssa lähteen suojaamisia Lounais-Etiopiassa syrjäisillä alueilla. Tavoitteena on suojata yhteensä 24 lähdettä, joihin kuhunkin tarvitaan 600 rahoitusta.

13 Kirkkoneuvosto 17/ Vankilatyöhön ja vapautuvien vankien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumisessa Venäjällä 2500 SEKL:n kautta. SEKL tukee Novosibirskin alueen vankilatyötä ICTYS nimisen järjestön kautta. Järjestön vankilatyöntekijänä toimii Inkerin Kirkon diakoni Vjacheslav (Slava) Ostanin. ICTYS-järjestön käyttöön on hankittu kuntoutuskeskus vapautuville vangeille. Työ on diakoniaa, jossa autetaan heikoimmassa asemassa olevia taloudellisesti ja henkisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös terveydenhoidollisesti. Vankiloihin tehdään säännöllisesti vierailuja. Keskustelut vankien kanssa on olennainen työmuoto samoin kuin kirjeenvaihto. Toiminnalla on paikallisen vankeinhoidon hallituksen lupa ja hyväksyntä. Toiminta on saanut myönteistä huomiota vankiloiden johtajilta ja viranomaistaholta. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää kansainvälisen diakonian projektiavustuksista: Sahelin alueen ruokakriisistä kärsivien auttamiseen Kirkon ulkomaanavun kautta Suomen Lähetysseuran katastrofirahastolle Alkoholistityölle Mongoliassa Keski-Gobin, Zavhanin ja Arhangain maakunnissa Kylväjän kautta Matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopiassa Jimman alueella SEKL:n kautta Lähteiden suojaamiseen Lounais-Etiopiassa SEKL:n kautta Vankilatyöhön ja vapautuvien vankien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumisessa Venäjällä SEKL:n kautta. Kn 318 Päätös: Esitys (kohdat 1 6) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LEHTI-ILMOITTELUTARJOUKSET VUODEKSI Rovastikunnan seurakuntien yhteisilmoitus ilmestyy viikoittain kahdessa sanomalehdessä, keskiviikkona Viikkouutisissa ja torstaina Keski-Uusimaassa. Seurakuntien yhteinen näkyvyys on saadun palautteen mukaan koettu herättävän myönteisesti huomiota, ja koko sivun ilmoitus erottuu edukseen ilmoitusmassasta. Myös messutietojen ja seurakuntien yhteisten tapahtumien ilmoittelu on hoitunut luontevasti samalla sivulla. Seurakuntien esilläolo paikallislehdissä on myönteinen viesti sinänsä, myös yhteinen näkyvyys on tärkeää. Käytäntö on jatkunut pitkään, joten seurakuntalaiset ja muut kiinnostuneet ovat tottuneet seurakuntien ilmoitukset näistä lehdistä. Seurakunnan ilmoituspalsta ilmestyy sekä tilattavassa lehdessä että ilmaisjakelulehdessä, näin ilmoittelun on ajateltu olevan kaikkein kattavin. Keskiviikkoisin ilmestyvä ilmaisjakelulehti Vartti Keski-Uusimaa on tehnyt tänäkin vuonna edullisemman tarjouksen. Rovastikunnan tiedottajat käyvät keskusteluja ilmoittelusta ja yhteistyöstä. Tuusulan seurakunnassa pidetään tärkeänä sitä, että seurakunta näkyy tilattavassa paikkakunnan ykköslehdessä. Yhteinen näkyvyys on tärkeää ainakin Tuusulan ja Järvenpään seurakunnille. Keravan ilmoittelusta päättää kirkkoneuvosto torstaina Todettiin myös että Lehtiyhtymän lehdet yksittäin eivät ole sen edullisempia kuin vuosihintapaketti, jolla saa ilmoituksen kahteen lehteen. Vartti on edullisempi mutta sillä saa ilmoituksen yhteen lehteen. Jos siirrytään ilmoittelussa pelkkään ilmaisjakelulehteen, ongelmana ovat edelleen taloudet, joissa on mainoskielto. Seurakunnan tiedotus toteuttaa syksyllä 2013 kyselyn, jonka toivotaan tuovat valaistusta siihen, mistä välineestä kaupunkilaiset saavat tietonsa seurakunnan toiminnasta. Keski-Uusimaan lukijoita on , heistä 58 % on yli 50-vuotiaita (KTM Lukija S11/K12) Vartti-lehtien lukijoista 53 % on yli 50-vuotiaita (KTM Lukija Syksy 2011/Kevät 2012) Tuusulanjärven Viikkouutisten 65 % lukijoista yli 45-vuotiaita (KTM alueellinen lukija 2010) Tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 (sis.alv.) Keski-Uusimaa/ 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta Viikkouutiset, / 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta

15 Kirkkoneuvosto 17/ Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset, lehdissä 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta pakettina yht VARTTI Keski-Uusimaa/aukeama (tabloid-kokoinen lehti), viikkoja 52, vuosihinta Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lehti-ilmoittelusta. Kn 262 Päätös: Käytiin keskustelu seurakunnan lehti-ilmoittelusta, jonka jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun odottamaan rovastikunnan johdon kokouksen kantaa rovastikunnan yhteiseen tiedotukseen Suomen Lehtiyhtymä Oy:n tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 on liitteenä nro 279/1 ja Sanoma News Oy/Vartti Uusimaan liitteenä nro 279/2. Keravan seurakunta on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien lehti-ilmoittelusta. Pj esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lehti-ilmoittelusta ja päättää tarjouksesta. Kn 279 Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun sopimuksen yksityiskohtien selvittämistä varten. -- Järvenpään seurakunnan lehti-ilmoittelusta vuodeksi 2013 ( ) osana Tuusulan rovastikunnan yhteisilmoitusta pyydettiin uudet tarjoukset Lehtiyhtymä Oy:n Keski-Uusimaasta ja Viikkouutisista sekä Sanoma News Oy:n Vartti Uusimaasta seuraavasti: 52 viikkoa vuodessa, sivu, aukeama ja hinta/palstamillimetri. Valinnan kriteereinä ovat ilmoituslehden tavoittavuus (painoarvo 60 %) ja hinta (painoarvo 40 %). LEHTIYHTYMÄ/ KESKI-UUSIMAA JA VIIKKOUUTISET Sanomalehti Keski-Uusimaa on tilattava sanomalehti, joka ilmestyy joka päivä. Viikkouutiset on ilmaisjakelulehti/kaupunkilehti, joka ilmestyy kaksi kertaa viikossa. Keski- Uusimaan lukijamäärä on lukijaa. Kaupunkilehti Tuusulanjärven Viikkouutisten lukijamäärä on lukijaa (TNS Gallup/ Kansallinen Mediatutkimus 2010/2011). Noin puolet Keski-Uusimaan lukijoista kertoo lukevansa myös Tuusulanjärven Viikkouutisia.

16 Kirkkoneuvosto 17/ Sivukoko sanomalehti Keski-Uusimaassa ja Tuusulanjärven Viikkouutisissa on 8 palstaa (380 mm) x 510 mm eli yhdellä sivulla on 4080 pmm (= palstamillimetriä). Viikkotiedote Sanomalehti Keski-Uusimaa 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,69 / pmm = 2815,20 / sivu Tuusulanjärven Viikkouutiset 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,53 / pmm = 2162,40 / sivu Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset (yhteishinta) 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,7283 / pmm = / sivu SANOMA NEWS OY/ VARTTI KESKI-UUSIMAA Ilmestyy kerran viikossa. Lehti ja jakoalue: Vartti Keski-Uusimaa: Tuusula, Kerava ja Järvenpää Jakelu määrä: kappaletta Lukijat: (MC-Info/11). Sivukoko: 254 x 365 mm (kuusi palstaa), aukeama 528 x 365 mm Tarjoushinta: 0,48 /palstamilli (normaalisti 0,96 /palstamilli) Arvonlisävero: hintoihin lisätään alv 23% Sivu: 1/1 500,00 + alv. (listahinta alv). Aukeama: 1 000,00 + alv. (listahinta alv). Sanoma News Oy/Vartti Uusimaan tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 on liitteenä nro 319 A ja Suomen Lehtiyhtymä Oy:n ja liitteenä nro 319 B. Edellä esitettyjen perusteella tarjoukset on pisteytetty seuraavasti: Pisteytys Asteikko:1-5 Vartti K-U ja Tuusulanjärven Viikkouutiset Painotus Tavoittavuus: % Hinta: % Yhteensä 3,80 4,20 Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien yhteisilmoituksesta Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset lehdessä. Kn 319 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto EA-SOPIMUKSEN HANKINTA MICROSOFT-TUOTELISENSSEILLE Järvenpään seurakunta on isäntäseurakuntana pyytänyt koko Järvi-Data ITyhteistyöaluetta varten tarjoukset julkishallinnon konserniluokan konekohtaisille EAvuokralisensseille Microsoft tuoteista (Microsoft Enterprise Agreement sopimusta varten). Tarjousaika oli klo saakka. Ilmoitus nro on julkaistu HILMA:ssa Liitteenä nro 320 A on tarjouspyyntö. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Atea Finland Oy, Enfo Oyj, Fujitsu Finland Oy ja Crayon Oy. Tarjouksien vertailu tehtiin tarjouspyyntöasiakirjassa määritellyllä tavalla: Hankittavien tuotteiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuus muodostuu lisenssien hinnasta ja palvelun hinnasta. 1. Lisenssien hinta, painoarvoltaan yhteensä 90 % a. Työasemalisenssit 80 % b. Lisätuotteet 10 % 2. Palvelun hinta, painoarvoltaan yhteensä 10 % Tarjousvertailu on liitteenä nro 320 B). Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy ovat jättäneet määräaikaan mennessä pisteytetyltä kokonaistaloudellisuudeltaan, hinnaltaan ja sisällöltään parhaat, mutta täysin yhdenvertaiset tarjoukset. Talousjohtaja on ollut yhteydessä Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimieheen. Lakimiehen neuvon mukaan vain tarjouspyyntöön merkityt seikat voidaan ottaa päätöstä tehdessä huomioon. Valinta kahden täysin yhdenvertaisen tarjouksen välillä voidaan kuitenkin tehdä arpomalla, kun hinnalla on niin suuri painoarvo valintakriteereissä. Tj:n esitys: Suoritetaan arvonta kahden parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy välillä. Kn 320 Päätös: Suoritettiin arvonta, jossa kaksi paperilappua laitettiin hattuun. Toiseen lappuun kirjoitettiin Enfo ja toiseen Fujitsu. Liisa Huotari nosti hatusta paperilapun, jossa luki Fujitsu. Hän myös tarkisti, että toisessa paperilapussa luki Enfo. Arvonnan tuloksena päätettiin yksimielisesti hyväksyä Fujitsu Finland Oy:n tarjous.

18 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTARAKENNESELVITTELYT Kirkkoneuvosto on antanut lausuntonsa Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraporttinsa, joka on julkaistu Suomen evankelisluterilaisen kirkon keskushallinnon sarjassa C 2011:5. Lausuntonaan kirkkoneuvosto ei kannattanut loppuraportissa esitettyjä rovastikuntamallia eikä hiippakuntamallia. Kirkkoneuvosto esitti, että seurakuntarakenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja rakennetaan kehittämällä kirkkolaissa nykyään olevia seurakuntamallia ja seurakuntayhtymämallia. Kirkkohallitus valmistanut seurakunnista ja muilta lausunnonantajatahoilta saadun palautteen perusteella uuden selvityksen kirkolliskokoukselle seurakuntarakenteiden uudistamiseksi. Selvitys on nimetty Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat eli on Uusi seurakuntayhtymä malli seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Uusi seurakuntayhtymä malli pohjautuu nykyiseen seurakuntayhtymämalliin. Kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Seurakuntien omat näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä. Seurakuntayhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakunnissa tehtävä työ. Yhtymissä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Seurakunnat hoitavat toiminnalliset asiat ja olavt lähellä seurakuntalaisia liitteenä nro 321 A on Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat asiakirja ja liitteenä nro 321 B on kirkon tiedotuskeskuksen kokoamia muutamia keskeisiä asioita uudistuksesta ja keskusteluista kirkolliskokouksessa. Tuusulan rovastikunnan johdon palaverissa on käsitelty asiaa ja todettu, että kirkossa on valmisteilla on esitys siitä, että jokaisen seurakunnan tulisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään vuonna Perustettiin työryhmä valmistelemaan asiaa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osalta. Työryhmän kokoonkutsujana on lääninrovasti Ulla Rosenqvist ja muina jäseninä Tapio Tähtinen Keravalta ja Kari J. Hietala Järvenpäästä sekä sihteerinä hallintosihteeri Heikki Tiainen Keravalta. Väliraporttia odotellaan seuraavaan kokoukseen maaliskuussa 2013 olevaan kokoukseen. Työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran , jossa se loi suuntaviivoja selvitystyön aiheista ja aikataulutti selvitystä.

19 Kirkkoneuvosto 17/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen seurakuntarakenteen selvitystyötilanteen. Kn 321 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KEHÄ-IT:N TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS Kehä-IT yhteistyöaluesopimuksen purkamista ja taloudellista loppuselvitystä koskevan 6.4. kohdan mukaan mikäli enemmän kuin puolet osapuolista tai isäntäseurakunta haluaa irtisanoa sopimuksen tulee johtokunnan tehdä taloudellinen loppuselvitys; selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen jakoehdotus tai ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa. Ehdotuksesta on hankittava tilintarkastajan lausunto. Kun enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksyneet johtokunnan ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on suoritettava selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa. Johtokunnan ehdotuksesta kaikki osapuolet ovat hyväksyneet Kehä-IT:n purkautumisen ja siirtyneet muille kirkon sopimuspohjaisille IT-alueille tai kuten Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat perustaneet uuden Järvi-Data IT-alueen. Kehä-IT:n toiminta ajettiin alas mennessä kuten johtokunta oli edellyttänyt. Kuitenkaan varmuutta kaikkien toimintojen siirtymisestä uusille IT-alueille ei ollut vielä toukokuun alussa, jolloin laitteistojen leasingsopimukset olisi pitänyt irtisanoa, jotta sopimukset olisivat päättyneet Täten sopimuksiin tuli 3 kk lisäaika. Myöskään Kehä-IT:llä ei ollut henkilöstöresursseja joilla laitteistot olisi saatu irrotettua, tyhjennettyä, pakattua ja palautettua. Taloudellinen loppuselvitys on venynyt 3 kk ajasta, koska eri tahojen kanssa on ollut selvitettävää laskujen sisällöistä. Erityisesti operaattori Elisa Oyj:n laskutusten kanssa on ollut paljon selvitettävää ja niissä viivästyminen on aiheutunut myös siitä, että yhtiö ei ole halunnut palauttaa korvauksia rahana vaan hyvityksenä tulevista maksuista. Selvittelyt Elisa Oyj:n kanssa on saatu molempia osapuolia tyydyttävälle tasolle. Tilintarkastus Kehä-IT:n taloudellisesta loppuselvityksestä on liitteenä nro 322 A on taloudellisen loppuselvityksen kustannusten yhteenveto. Kehä-IT:n johtokunta kutsutaan koolle Johtokunnalle laaditaan myös selvitys Kehä-IT:n purkautumiseen johtaneista pääsyistä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kehä-IT:n kustannusyhteenvedon ja esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen kustannusyhteenvedon ja Kehä- IT:n johtokunnan käsittelyyn menevän purkautumisselvityksen. Kn 322 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Tilasto lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 323/1 2. SEPPELEENLASKU TUUSULAN SEURAKUNNAN SANKA- RIHAUDALLE Valitaan kaupungin ja seurakunnan yhteiseen delegaatioon seurakunnan luottamushenkilöiden edustaja. Viranhaltijoista kappalainen Heli Seppänen osallistuu seppeleenlaskuun. 3. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN Järvenpään seurakunnan verotilitykset lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 323/3 Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 323 Päätös: Merkittiin tiedoksi (kohdat 1 3). Henry Berg osallistuu seurakunnan luottamushenkilöiden edustajana seppeleenlaskuun

22 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun pohjalta on tehty muutokset talousarvion 2013 numeroihin ja teksteihin. Oheisaineistona on vuoden 2013 talousarvioesityksen ulkoinen tuloslaskelma. Sisäiset erät lisätään kirkkovaltuustolle esiteltävään asiakirjaan. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran selonteot vuoden 2013 talousarvioesitykseen tehdyistä muutoksista. 2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan vuoden 2013 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä hautainhoitorahaston talousarvion Kn 324 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN JA HALLINTA-AJAN JATKAMINEN

24 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto RIITTA SILLANKORVAN IRTISANOUTUMINEN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMESTA Vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja Riitta Sillankorva on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen: Tällä ilmoituksella sanoudun irti Järvenpään seurakunnan palveluksesta vapaaehtoisen avustustyön ohjaajana alkaen. Yleiset irtisanomisajat ovat työsopimuslain 3 :n mukaan seuraavat: Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Riitta Sillankorva on toiminut Järvenpään seurakunnassa myynninhoitajana ja vapaaehtoistyönohjaajana lähtien. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron Riitta Sillankorvalle vapaaehtoistyönohjaajan toimesta anomuksen mukaisesti alkaen. Kn 326 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KIRPPUTORIN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMEN HOITAMINEN Vapaaehtoistyönohjaaja Riitta Sillankorva on irtisanoutunut toimestaan alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksellä vapaaehtoistyönohjaaja Riitta Sillankorvalle oli myönnetty työlomaa vuorotteluvapaata varten ajalle Vs. johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä hänen sijaisekseen on palkattu kirpputorivastaavaksi Mari Jaakkola ajalle Samalle ajalle on lähetyssihteeri Minna Lairi määrätty kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä hoitamaan oman viran ohella kirpputorityöhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät ja yhteydenpidon vapaaehtoisiin, joista tehtävistä kirkkoneuvosto päätti , että Minna Lairille maksetaan O.V.O -palkkiota 500 /kk Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan toteutuessa ajalla Kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimennyt selvitystyöryhmän tekemään selvitystä kirpputorin nykytilanteesta, tarpeista ja uudelleen organisointimahdollisuuksista. Selvitysryhmään on nimetty talousjohtaja, Marja Noso, Minna Lairi ja kirkkoneuvoston edustajaksi Viljo Smed ja diakonia johtokunta pyydettiin nimeämään edustajansa. Selvitystyöryhmälle annettiin tehtäväksi täydentää itseään kirpputorin vapaaehtoisten edustajilla. Kirpputorin vapaaehtoiset ovat valinneet selvitysryhmään Kaarina Tukiaisen ja Erkki Helanderin. Kirpputorin selvitystyöryhmän aloittaessa työtään ei kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimea ole syytä täyttää tässä vaiheessa vakituisesti, vaan jatkaa aiemman suunnitelman ja tehtäväjaon mukaisesti määräaikaisuudella asti. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. todeta Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan päättyvän irtisanoutumisen johdosta. 2. palkata Mari Jaakkolan kirpputorivastaavaksi ajalle vahvistaa kirpputorivastaava Mari Jaakkolan vaativuusryhmäksi että lähetyssihteeri Minna Lairille maksetaan O.V.O palkkiota 500 /kk Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan ajan ja Mari Jaakkolan toimiessa kirpputorivastaavana. Kn 327 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 328 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 329 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 329 Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 18.30 21.21 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 50 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.5.2013 klo 18.00 18.14 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 159 KOKOUKSEN AVAUS 216 160 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2010 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 25.5.2010 klo 18.30-21.00 Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3 Liite Asia Sivu 25 Kokouksen avaus 37 26 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012 Aika 19.12.2012 kello 16.00 17.15 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot