JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 310 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU liite TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO liite TALOUSJOHTAJAN PALKKAUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VÄLIAIKAISEN HOITAMISEN AIKANA liite KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖSOPIMUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET liite LEHTI-ILMOITTELUTARJOUKSET VUODEKSI liite EA-SOPIMUKSEN HANKINTA MICROSOFT-TUOTELISENSSEILLE liite SEURAKUNTARAKENNESELVITTELYT liite KEHÄ-IT:N TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS liite TIEDOKSI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN JA HALLINTA-AJAN JATKAMINEN RIITTA SILLANKORVAN IRTISANOUTUMINEN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMESTA KIRPPUTORIN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMEN HOITAMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 512

2 KIRKKONEUVOSTO 17/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe (poissa) Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen, 317-, saapui klo 18:58 Pekka Luuk 317-, saapui klo 18:52 Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Ahti Tiinonen, varajäsen Aarne Graeffe Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä, poistui esteellisenä 316 käsittelyn ajaksi Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka teemana oli kasvun ihme. Laulettiin virsi 13: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 311 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 312 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Pekka Luuk. Kn 312 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu ja Liisa Tuovinen. 313 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 313 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Hautaoikeuden palauttaminen ja hallinta-ajan jatkaminen Riitta Sillankorvan irtisanoutuminen vapaaehtoistyönohjaajan toimesta Kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimen hoitaminen - Liitteet nro 317 A, 317 B ja 320 B.

4 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2013 Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodissa kerättävään kolehtiin noudatetaan samaa suunnitelmaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi toukokuuksi 2013 liitteen nro 314 mukaisena. Kn 314 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa Suosituksen voimaan saattaminen seurakuntatasolla edellyttää, että suositus hyväksytään kirkkovaltuustossa. Siihen saakka sovelletaan seurakunnassa aiemmin hyväksytyn suosituksen palkkioita. Uusi toimituspalkkiosuositus perusperiaatteet ovat entiset. Sopimusta sovelletaan kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta tai kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto päätöksellään vahvistaa uuden sopimuksen. Suositussopimus toimituspalkkioista ajalle on liitteenä nro 315. Keskeisimmät uudistukset ovat, että hinnoittelu on kaksiosainen. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita. Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Lisäksi liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellytettävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu.

6 Kirkkoneuvosto 17/ Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnassa käyttöön suositussopimuksen toimituspalkkioista ajalle Kelpoisuusehdot täyttämättömälle henkilölle toimituspalkkiot maksetaan seuraavasti: musiikin kandidaatti 10 % vähennettynä ja muille 20 % vähennettynä. Kn 315 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TALOUSJOHTAJAN PALKKAUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VÄLI- AIKAISEN HOITAMISEN AIKANA Kiinteistöpäällikkö Arto Hyppönen on tullut valituksi toiseen virkaan alkaen, jonka koeaikana hän on vuosilomalla omasta virastaan seurakunnasta. Kiinteistöpäällikön tehtäviä hoitaa talousjohtaja Kari J. Hietala oman virkansa ohella. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät viran johtosäännön mukaan: Viranhaltijan keskeisenä tehtävänä on: 1) huolehtia seurakunnan kiinteistöistä sekä niiden koneista ja kalustosta; 2) kehittää toimialaansa tekemällä kiinteistöjä sekä niiden koneita, kalustoa ja henkilöstöä koskevia suunnitelmia, aloitteita ja ehdotuksia; 3) huolehtia korjaus-, muutos- ja uudisrakennustöiden suunnittelusta, valmistelusta, viranomaisluvista, toteutuksesta ja valvonnasta; 4) laatia mahdollisuuksien mukaan korjaus- ja muutostöiden suunnitelmia ja kustannuslaskelmia; 5) vastata seurakunnan kiinteistöjen teiden, katuosuuksien ja paikoitusalueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta; 6) toimia seurakunnan edustajana urakkaneuvotteluissa, työmaa-kokouksissa, vastaanotto- ja takuutarkastuksissa sekä kiinteistöjen yhtiökokouksissa 7) huolehtia piirustusten ja rakennusasiapapereiden ajantasaisuudesta ja arkistoinnista; 8) kiinteistötekniikan toimivuuden tarkkailu ja kiinteistöhoitokustannusten seuranta; 9) vastata seurakunnan väestönsuojeluun liittyvistä tehtävistä; 10) huolehtia kiinteistötoimen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta; 11) suorittaa esimiehen ja kiinteistöjohtokunnan antamat muut tehtävät. Lisäksi kiinteistöpäällikön tehtävänä on: 1) valmistella ja esitellä toimialaansa kuuluvat asiat kiinteistöjohtokunnalle ja kirkkoneuvostolle; 2) huolehtia kiinteistötoimea koskevien päätösten täytäntöönpanosta; 3) laatia ehdotus kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi; 4) vastata kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion toteutumisesta ja laatia kiinteistötoimen toimintakertomus edelliseltä vuodelta; 5) toimia kiinteistötoimen henkilökunnan ja hautausmaan puutarhurin esimiehenä; 6) ottaa alaisensa henkilöstön sijaiset sekä määräaikaiseen työsuhteeseen palkattavat kausiluonteiset työntekijät enintään kuudeksi kuukaudeksi; 7) vastata kiinteistötoimen työntekijöiden perehdyttämisestä ja koulutuksesta; 8) suorittaa ja hyväksyä maksettavaksi toimialallaan tarpeelliset hankinnat enintään kirkkoneuvoston asettamaan rajaan saakka; 10) pitää päätösluetteloa kohdan 5 mukaisista henkilöstöpäätöksistä ja kohdan 6 mukaisista hankintapäätöksistä sekä muista kiinteistöpäällikölle siirretyistä hallintopäätöksistä.

8 Kirkkoneuvosto 17/ KirVESTES:n 38 :n mukaan peruspalkan tarkistaminen on perusteltua ovo-tehtävien johdosta, jos tehtävän vaativuus muuttuu näiden tehtävien myötä olennaisesti. Tällainen olennainen tehtävän vaativuuden muutos on kyseessä talousjohtajan sijaistaessa kiinteistöpäällikköä alkaen. Järvenpään seurakunnan käytännön mukaan OVO-tehtävän hoitaminen on merkinnyt määräaikaista palkan tarkistamista tehtävän vaativuuden muutoksen johdosta (esim. James Cox nuorisotyönohjaajien esimiehisyydestä ja nuorisotyön työalavastaavan tehtävistä tammi-toukokuun 2012 aikana 400 /kk ja kesä-elokuun 2012 aikana 500 /kk ja Minna Lairi lähetyssihteerin työalavastaavan hallinnollisista ja muista tehtävistä 560 / kk toimiessaan johtavan lapsityönohjaajan sijaisena ). Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää tehdä Kirkon työmarkkinalaitokselle esityksen talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 eurolla kuukaudessa siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes kiinteistöpäällikkö on palannut virkaansa tai uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kn 73 Päätös: Kokouksessa muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Kari J. Hietala esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. -- Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt Järvenpään seurakunnalle tiedoksi päivätyn päätöksensä talousjohtajan viran vaativuusryhmän ja viranhaltijan peruspalkan tarkistamisesta (liitteenä nro 316). Päätöksen mukaan Järvenpään seurakunnan talousjohtajan viran vaativuusryhmä muutetaan vaativuusryhmästä 603 vaativuusryhmäksi 701 ja viran haltijan perupalkka vahvistetaan vaativuusryhmän 701 vähimmäispalkan (4073,35 ) mukaiseksi lukien sekä että talousjohtaja Kari J. Hietalan peruspalkkaa tarkistetaan 150 /kk alkaen saakka. Kirkkoneuvosto on esityksessään esittänyt talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 /kk siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes kiinteistöpäällikkö on palannut virkaansa tai uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätöksen ei voi katsoa olevan linjassa kirkkoneuvoston alkuperäisen esityksen kanssa suhteessa peruspalkan tarkistamisen määrään ja ajanjaksoon. Kiinteistöpäällikön tehtävien hoitaminen jatkuu talousjohtaja Kari J. Hietalalla edelleen, koska kiinteistöpäälllikön virkaa ollaan uudistamassa yhteiseksi Keravan seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvosto haluaa korostaa että alkuperäinen esitys palkkauksen tarkistamisesta 700 /kk vastaa seurakunnassa käytössä olleiden OVO-tehtävistä maksettujen määräai-

9 Kirkkoneuvosto 17/ kaisten palkan tarkistusten määrää. Viimeisimpien OVO-tehtäviä koskevien päätösten mukaan kappalainen James Coxille on päätetty maksaa 400 /kk OVO-palkkiota hänen toimiessa kirkkoneuvoston päätöksellä nuorisotyöntekijöiden ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä alkaen. Lähetyssihteeri Minna Lairille on puolestaan päätetty maksaa 500 /kk OVO-palkkiota ajalla hänen hoitaessaan oman viran ohella kirpputorityöhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät ja yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto uudistaa aiemman esityksensä Kirkon työmarkkinalaitokselle talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 eurolla kuukaudessa siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kn 316 Päätös: Merkitään, että talousjohtaja poistui esteellisenä ennen 316 käsittelyn alkamista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖSOPIMUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTA- MINEN Järvenpään seurakunta on neuvotellut Keravan seurakunnan kanssa yhteisestä kiinteistöpäälliköstä vuoden 2012 aikana. Järvenpäässä on kiinteistötoimi organisoitu 2012 aikana uudelleen siten, että on perustettu ylivahtimestarin virka, johon on siirretty yksi seurakunnan vahtimestareista. Ylivahtimestari toimii 5:n vahtimestari- ja 3:n laitoshuoltajatehtäviä tekevän lähiesimiehenä. Lisäksi seurakunnalla on oppisopimuksella ylläpitopäällikkökoulutuksessa oleva kirvesmies, joka toimi jo nyt tiiminvetäjänä kahdelle muulle kiinteistöhuoltohenkilöstöön kuuluvalle. Koulutuksen jälkeen hänet on tarkoitus nimittää ylläpitopäällikön tai työnjohtajan tehtävään. Seurakunta on jäädyttänyt yhden laitoshuoltajan tehtävän ja erityisammattimiehen viran. Kiinteistöpäällikön osalta kummallakin seurakunnalla on tarve saada seurakunnalle kiinteistötoimen asiantuntemusta PTS-suunnitteluun, rakennusten kuntoselvityksiin, viranomaisasioiden hoitamiseen tavoitteella että henkilö saisi aikaan kustannussäästöjä seurakuntien kiinteistömenoissa ja että korjaustarpeet olisivat hyvin ennakoitu. Myös korjaustarpeen oikea-aikaisella ennakoinnilla, kilpailutuksilla ja asioiden järjestelmällisellä hoitamisella on saavutettavissa pitkätähtäimen säästöjä. Keravan seurakunnan kanssa neuvotteluissa on kiinteistöpäällikkötarpeesta ja seurakuntien jäsenmäärien ja kiinteistökannan mukaan arvioitu että kustannus- ja työaikajako olisi siten, että 60 % osuus olisi Järvenpään seurakunnalla ja 40 % osuus olisi Keravan seurakunnalla. Liitteenä nro 317 A on sopimusluonnos. Kiinteistöpäällikön työantajana toimii Järvenpään seurakunta ja palkkaus tulee sovittaa Järvenpään seurakunnassa sovellettavaan palkkajärjestelmään. Tehtävänkuvauksen (liite nro 317 B) mukaisesti tehtävän vaativuusryhmä olisi 602 ja peruspalkka olisi 602 vaativuusryhmän yläpäässä. Kiinteistöpäällikön johtosääntö on liitteenä nro 317 C.

11 Kirkkoneuvosto 17/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy 1. kiinteistöpäällikkösopimuksen solmimisen Keravan seurakunnan kanssa liitteen nro 317 A mukaisena siten että sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia. 2. liitteen nro 317 B mukaisen tehtäväkuvauksen ja vaativuusryhmän 602 ja vahvistaa peruspalkan 3399,41 /kk. 3. liitteen nro 317 C mukaisen kiinteistöpäällikön johtosäännön. 4. että kiinteistöpäällikön virka voidaan julistaa haettavaksi, kun Keravan seurakunta on hyväksynyt sopimuksen ja se on allekirjoitettu. 5. valitsee edustajansa haastatteluryhmään ja pyytää Keravan seurakuntaa nimeämään edustajansa haastatteluryhmään. Kn 317 Päätös: Kohdat 1 4 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kohta 5: Ahti Tiinonen ehdotti haastatteluryhmän edustajaksi Henry Bergiä. Liisa Tuovinen ehdotti Pekka Luukia. Terttu Sihvola-Rauttu ehdotti Jukka Virkkiä. Muita ehdotuksia ei tehty. Haastatteluryhmän edustajiksi valittiin yksimielisesti Henry Berg, Pekka Luuk ja Jukka Virkki. Lisäksi viranhaltijoista haastatteluryhmän edustajiksi valittiin yksimielisesti kirkkoherra ja talousjohtaja.

12 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET 2012 Kirkkovaltuuston päätöksellä kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto, jonka tulee kuitenkin raportoida päätöksistään kirkkovaltuustolle. Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten Kuluvana vuonna tästä määrästä on käytetty yhteensä 3600 : päätettiin avustaa Senegalin kuivuudesta kärsiviä alueita 3000 ja päätettiin lahjoittaa Põltsamaan luterilaiselle seurakunnalle kirkon uudelleenkäyttöönoton 60-vuotisjuhlan johdosta 600. Määrärahasta on käyttämättä Kansainvälisen diakonian avustuskohteiksi vuodelle 2012 esitetään vielä seuraavia kohteita: 1. Sahelin alueen ruokakriisistä kärsivien auttamiseen Kirkon ulkomaanavun kautta Yli 18,5 miljoonaa ihmistä kärsii ruokakriisistä Sahelin alueen maissa Länsi-Afrikassa. Aliravitsemus uhkaa yli neljää miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta. Myös terveystilanne on huonontunut ja esimerkiksi koleran odotetaan lisääntyvän. Lahjoituksilla avustetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä Sahelin alueella Burkina Fasossa, Pohjois-Malissa ja Mauritaniassa. 2. Suomen Lähetysseuran katastrofirahastolle Katastrofin sattuessa Lähetysseura lähettää välittömästi varoja katastrofirahastosta. Paikallinen yhteistyökumppanimme toimittaa uhreille apua, jota he eniten tarvitsevat. Kaikkia autetaan uskontoon, kansallisuuteen tai etniseen taustaan katsomatta. 3. Alkoholistityölle Mongoliassa Keski-Gobin, Zavhanin ja Arhangain maakunnissa 3000 Kylväjän kautta. Työ sisältää koulutusta ja tukiryhmiä alkoholisteille sekä heidän omaisilleen. Alkoholistityötä tehdään yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa (poliisi, vankila, sosiaalitoimi, seurakunnat ja kristilliset järjestöt). 4. Matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopiassa Jimman alueella 2800 SEKL:n kautta. Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys (SEKL) osallistuu matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopian lounaisosissa Jimman alueella yhteistyössä Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon kanssa. Uusia seurakuntia syntyy alueella. Seurakunnan alkuvaiheessa ei ole tarvetta isolle ja kalliille kirkolle. Tavoitteena on, että seurakunta saa kokoontumistilan sekä toimistohuoneen. Kun seurakunta on kasvanut tarpeeksi, se saa itse suunnitella ja toteuttaa uusien tilojen rakentamisen, jolloin ensimmäinen rakennus jää esimerkiksi lapsija nuorisotyön käyttöön. 5. Lähteiden suojaamiseen Lounaus-Etiopiassa 2400 SEKL:n kautta SEKL tekee yhteistyössä Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon kanssa lähteen suojaamisia Lounais-Etiopiassa syrjäisillä alueilla. Tavoitteena on suojata yhteensä 24 lähdettä, joihin kuhunkin tarvitaan 600 rahoitusta.

13 Kirkkoneuvosto 17/ Vankilatyöhön ja vapautuvien vankien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumisessa Venäjällä 2500 SEKL:n kautta. SEKL tukee Novosibirskin alueen vankilatyötä ICTYS nimisen järjestön kautta. Järjestön vankilatyöntekijänä toimii Inkerin Kirkon diakoni Vjacheslav (Slava) Ostanin. ICTYS-järjestön käyttöön on hankittu kuntoutuskeskus vapautuville vangeille. Työ on diakoniaa, jossa autetaan heikoimmassa asemassa olevia taloudellisesti ja henkisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös terveydenhoidollisesti. Vankiloihin tehdään säännöllisesti vierailuja. Keskustelut vankien kanssa on olennainen työmuoto samoin kuin kirjeenvaihto. Toiminnalla on paikallisen vankeinhoidon hallituksen lupa ja hyväksyntä. Toiminta on saanut myönteistä huomiota vankiloiden johtajilta ja viranomaistaholta. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää kansainvälisen diakonian projektiavustuksista: Sahelin alueen ruokakriisistä kärsivien auttamiseen Kirkon ulkomaanavun kautta Suomen Lähetysseuran katastrofirahastolle Alkoholistityölle Mongoliassa Keski-Gobin, Zavhanin ja Arhangain maakunnissa Kylväjän kautta Matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopiassa Jimman alueella SEKL:n kautta Lähteiden suojaamiseen Lounais-Etiopiassa SEKL:n kautta Vankilatyöhön ja vapautuvien vankien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumisessa Venäjällä SEKL:n kautta. Kn 318 Päätös: Esitys (kohdat 1 6) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LEHTI-ILMOITTELUTARJOUKSET VUODEKSI Rovastikunnan seurakuntien yhteisilmoitus ilmestyy viikoittain kahdessa sanomalehdessä, keskiviikkona Viikkouutisissa ja torstaina Keski-Uusimaassa. Seurakuntien yhteinen näkyvyys on saadun palautteen mukaan koettu herättävän myönteisesti huomiota, ja koko sivun ilmoitus erottuu edukseen ilmoitusmassasta. Myös messutietojen ja seurakuntien yhteisten tapahtumien ilmoittelu on hoitunut luontevasti samalla sivulla. Seurakuntien esilläolo paikallislehdissä on myönteinen viesti sinänsä, myös yhteinen näkyvyys on tärkeää. Käytäntö on jatkunut pitkään, joten seurakuntalaiset ja muut kiinnostuneet ovat tottuneet seurakuntien ilmoitukset näistä lehdistä. Seurakunnan ilmoituspalsta ilmestyy sekä tilattavassa lehdessä että ilmaisjakelulehdessä, näin ilmoittelun on ajateltu olevan kaikkein kattavin. Keskiviikkoisin ilmestyvä ilmaisjakelulehti Vartti Keski-Uusimaa on tehnyt tänäkin vuonna edullisemman tarjouksen. Rovastikunnan tiedottajat käyvät keskusteluja ilmoittelusta ja yhteistyöstä. Tuusulan seurakunnassa pidetään tärkeänä sitä, että seurakunta näkyy tilattavassa paikkakunnan ykköslehdessä. Yhteinen näkyvyys on tärkeää ainakin Tuusulan ja Järvenpään seurakunnille. Keravan ilmoittelusta päättää kirkkoneuvosto torstaina Todettiin myös että Lehtiyhtymän lehdet yksittäin eivät ole sen edullisempia kuin vuosihintapaketti, jolla saa ilmoituksen kahteen lehteen. Vartti on edullisempi mutta sillä saa ilmoituksen yhteen lehteen. Jos siirrytään ilmoittelussa pelkkään ilmaisjakelulehteen, ongelmana ovat edelleen taloudet, joissa on mainoskielto. Seurakunnan tiedotus toteuttaa syksyllä 2013 kyselyn, jonka toivotaan tuovat valaistusta siihen, mistä välineestä kaupunkilaiset saavat tietonsa seurakunnan toiminnasta. Keski-Uusimaan lukijoita on , heistä 58 % on yli 50-vuotiaita (KTM Lukija S11/K12) Vartti-lehtien lukijoista 53 % on yli 50-vuotiaita (KTM Lukija Syksy 2011/Kevät 2012) Tuusulanjärven Viikkouutisten 65 % lukijoista yli 45-vuotiaita (KTM alueellinen lukija 2010) Tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 (sis.alv.) Keski-Uusimaa/ 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta Viikkouutiset, / 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta

15 Kirkkoneuvosto 17/ Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset, lehdissä 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta pakettina yht VARTTI Keski-Uusimaa/aukeama (tabloid-kokoinen lehti), viikkoja 52, vuosihinta Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lehti-ilmoittelusta. Kn 262 Päätös: Käytiin keskustelu seurakunnan lehti-ilmoittelusta, jonka jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun odottamaan rovastikunnan johdon kokouksen kantaa rovastikunnan yhteiseen tiedotukseen Suomen Lehtiyhtymä Oy:n tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 on liitteenä nro 279/1 ja Sanoma News Oy/Vartti Uusimaan liitteenä nro 279/2. Keravan seurakunta on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien lehti-ilmoittelusta. Pj esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lehti-ilmoittelusta ja päättää tarjouksesta. Kn 279 Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun sopimuksen yksityiskohtien selvittämistä varten. -- Järvenpään seurakunnan lehti-ilmoittelusta vuodeksi 2013 ( ) osana Tuusulan rovastikunnan yhteisilmoitusta pyydettiin uudet tarjoukset Lehtiyhtymä Oy:n Keski-Uusimaasta ja Viikkouutisista sekä Sanoma News Oy:n Vartti Uusimaasta seuraavasti: 52 viikkoa vuodessa, sivu, aukeama ja hinta/palstamillimetri. Valinnan kriteereinä ovat ilmoituslehden tavoittavuus (painoarvo 60 %) ja hinta (painoarvo 40 %). LEHTIYHTYMÄ/ KESKI-UUSIMAA JA VIIKKOUUTISET Sanomalehti Keski-Uusimaa on tilattava sanomalehti, joka ilmestyy joka päivä. Viikkouutiset on ilmaisjakelulehti/kaupunkilehti, joka ilmestyy kaksi kertaa viikossa. Keski- Uusimaan lukijamäärä on lukijaa. Kaupunkilehti Tuusulanjärven Viikkouutisten lukijamäärä on lukijaa (TNS Gallup/ Kansallinen Mediatutkimus 2010/2011). Noin puolet Keski-Uusimaan lukijoista kertoo lukevansa myös Tuusulanjärven Viikkouutisia.

16 Kirkkoneuvosto 17/ Sivukoko sanomalehti Keski-Uusimaassa ja Tuusulanjärven Viikkouutisissa on 8 palstaa (380 mm) x 510 mm eli yhdellä sivulla on 4080 pmm (= palstamillimetriä). Viikkotiedote Sanomalehti Keski-Uusimaa 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,69 / pmm = 2815,20 / sivu Tuusulanjärven Viikkouutiset 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,53 / pmm = 2162,40 / sivu Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset (yhteishinta) 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,7283 / pmm = / sivu SANOMA NEWS OY/ VARTTI KESKI-UUSIMAA Ilmestyy kerran viikossa. Lehti ja jakoalue: Vartti Keski-Uusimaa: Tuusula, Kerava ja Järvenpää Jakelu määrä: kappaletta Lukijat: (MC-Info/11). Sivukoko: 254 x 365 mm (kuusi palstaa), aukeama 528 x 365 mm Tarjoushinta: 0,48 /palstamilli (normaalisti 0,96 /palstamilli) Arvonlisävero: hintoihin lisätään alv 23% Sivu: 1/1 500,00 + alv. (listahinta alv). Aukeama: 1 000,00 + alv. (listahinta alv). Sanoma News Oy/Vartti Uusimaan tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 on liitteenä nro 319 A ja Suomen Lehtiyhtymä Oy:n ja liitteenä nro 319 B. Edellä esitettyjen perusteella tarjoukset on pisteytetty seuraavasti: Pisteytys Asteikko:1-5 Vartti K-U ja Tuusulanjärven Viikkouutiset Painotus Tavoittavuus: % Hinta: % Yhteensä 3,80 4,20 Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien yhteisilmoituksesta Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset lehdessä. Kn 319 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto EA-SOPIMUKSEN HANKINTA MICROSOFT-TUOTELISENSSEILLE Järvenpään seurakunta on isäntäseurakuntana pyytänyt koko Järvi-Data ITyhteistyöaluetta varten tarjoukset julkishallinnon konserniluokan konekohtaisille EAvuokralisensseille Microsoft tuoteista (Microsoft Enterprise Agreement sopimusta varten). Tarjousaika oli klo saakka. Ilmoitus nro on julkaistu HILMA:ssa Liitteenä nro 320 A on tarjouspyyntö. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Atea Finland Oy, Enfo Oyj, Fujitsu Finland Oy ja Crayon Oy. Tarjouksien vertailu tehtiin tarjouspyyntöasiakirjassa määritellyllä tavalla: Hankittavien tuotteiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuus muodostuu lisenssien hinnasta ja palvelun hinnasta. 1. Lisenssien hinta, painoarvoltaan yhteensä 90 % a. Työasemalisenssit 80 % b. Lisätuotteet 10 % 2. Palvelun hinta, painoarvoltaan yhteensä 10 % Tarjousvertailu on liitteenä nro 320 B). Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy ovat jättäneet määräaikaan mennessä pisteytetyltä kokonaistaloudellisuudeltaan, hinnaltaan ja sisällöltään parhaat, mutta täysin yhdenvertaiset tarjoukset. Talousjohtaja on ollut yhteydessä Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimieheen. Lakimiehen neuvon mukaan vain tarjouspyyntöön merkityt seikat voidaan ottaa päätöstä tehdessä huomioon. Valinta kahden täysin yhdenvertaisen tarjouksen välillä voidaan kuitenkin tehdä arpomalla, kun hinnalla on niin suuri painoarvo valintakriteereissä. Tj:n esitys: Suoritetaan arvonta kahden parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy välillä. Kn 320 Päätös: Suoritettiin arvonta, jossa kaksi paperilappua laitettiin hattuun. Toiseen lappuun kirjoitettiin Enfo ja toiseen Fujitsu. Liisa Huotari nosti hatusta paperilapun, jossa luki Fujitsu. Hän myös tarkisti, että toisessa paperilapussa luki Enfo. Arvonnan tuloksena päätettiin yksimielisesti hyväksyä Fujitsu Finland Oy:n tarjous.

18 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTARAKENNESELVITTELYT Kirkkoneuvosto on antanut lausuntonsa Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraporttinsa, joka on julkaistu Suomen evankelisluterilaisen kirkon keskushallinnon sarjassa C 2011:5. Lausuntonaan kirkkoneuvosto ei kannattanut loppuraportissa esitettyjä rovastikuntamallia eikä hiippakuntamallia. Kirkkoneuvosto esitti, että seurakuntarakenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja rakennetaan kehittämällä kirkkolaissa nykyään olevia seurakuntamallia ja seurakuntayhtymämallia. Kirkkohallitus valmistanut seurakunnista ja muilta lausunnonantajatahoilta saadun palautteen perusteella uuden selvityksen kirkolliskokoukselle seurakuntarakenteiden uudistamiseksi. Selvitys on nimetty Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat eli on Uusi seurakuntayhtymä malli seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Uusi seurakuntayhtymä malli pohjautuu nykyiseen seurakuntayhtymämalliin. Kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Seurakuntien omat näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä. Seurakuntayhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakunnissa tehtävä työ. Yhtymissä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Seurakunnat hoitavat toiminnalliset asiat ja olavt lähellä seurakuntalaisia liitteenä nro 321 A on Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat asiakirja ja liitteenä nro 321 B on kirkon tiedotuskeskuksen kokoamia muutamia keskeisiä asioita uudistuksesta ja keskusteluista kirkolliskokouksessa. Tuusulan rovastikunnan johdon palaverissa on käsitelty asiaa ja todettu, että kirkossa on valmisteilla on esitys siitä, että jokaisen seurakunnan tulisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään vuonna Perustettiin työryhmä valmistelemaan asiaa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osalta. Työryhmän kokoonkutsujana on lääninrovasti Ulla Rosenqvist ja muina jäseninä Tapio Tähtinen Keravalta ja Kari J. Hietala Järvenpäästä sekä sihteerinä hallintosihteeri Heikki Tiainen Keravalta. Väliraporttia odotellaan seuraavaan kokoukseen maaliskuussa 2013 olevaan kokoukseen. Työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran , jossa se loi suuntaviivoja selvitystyön aiheista ja aikataulutti selvitystä.

19 Kirkkoneuvosto 17/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen seurakuntarakenteen selvitystyötilanteen. Kn 321 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KEHÄ-IT:N TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS Kehä-IT yhteistyöaluesopimuksen purkamista ja taloudellista loppuselvitystä koskevan 6.4. kohdan mukaan mikäli enemmän kuin puolet osapuolista tai isäntäseurakunta haluaa irtisanoa sopimuksen tulee johtokunnan tehdä taloudellinen loppuselvitys; selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen jakoehdotus tai ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa. Ehdotuksesta on hankittava tilintarkastajan lausunto. Kun enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksyneet johtokunnan ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on suoritettava selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa. Johtokunnan ehdotuksesta kaikki osapuolet ovat hyväksyneet Kehä-IT:n purkautumisen ja siirtyneet muille kirkon sopimuspohjaisille IT-alueille tai kuten Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat perustaneet uuden Järvi-Data IT-alueen. Kehä-IT:n toiminta ajettiin alas mennessä kuten johtokunta oli edellyttänyt. Kuitenkaan varmuutta kaikkien toimintojen siirtymisestä uusille IT-alueille ei ollut vielä toukokuun alussa, jolloin laitteistojen leasingsopimukset olisi pitänyt irtisanoa, jotta sopimukset olisivat päättyneet Täten sopimuksiin tuli 3 kk lisäaika. Myöskään Kehä-IT:llä ei ollut henkilöstöresursseja joilla laitteistot olisi saatu irrotettua, tyhjennettyä, pakattua ja palautettua. Taloudellinen loppuselvitys on venynyt 3 kk ajasta, koska eri tahojen kanssa on ollut selvitettävää laskujen sisällöistä. Erityisesti operaattori Elisa Oyj:n laskutusten kanssa on ollut paljon selvitettävää ja niissä viivästyminen on aiheutunut myös siitä, että yhtiö ei ole halunnut palauttaa korvauksia rahana vaan hyvityksenä tulevista maksuista. Selvittelyt Elisa Oyj:n kanssa on saatu molempia osapuolia tyydyttävälle tasolle. Tilintarkastus Kehä-IT:n taloudellisesta loppuselvityksestä on liitteenä nro 322 A on taloudellisen loppuselvityksen kustannusten yhteenveto. Kehä-IT:n johtokunta kutsutaan koolle Johtokunnalle laaditaan myös selvitys Kehä-IT:n purkautumiseen johtaneista pääsyistä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kehä-IT:n kustannusyhteenvedon ja esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen kustannusyhteenvedon ja Kehä- IT:n johtokunnan käsittelyyn menevän purkautumisselvityksen. Kn 322 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Tilasto lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 323/1 2. SEPPELEENLASKU TUUSULAN SEURAKUNNAN SANKA- RIHAUDALLE Valitaan kaupungin ja seurakunnan yhteiseen delegaatioon seurakunnan luottamushenkilöiden edustaja. Viranhaltijoista kappalainen Heli Seppänen osallistuu seppeleenlaskuun. 3. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN Järvenpään seurakunnan verotilitykset lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 323/3 Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 323 Päätös: Merkittiin tiedoksi (kohdat 1 3). Henry Berg osallistuu seurakunnan luottamushenkilöiden edustajana seppeleenlaskuun

22 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun pohjalta on tehty muutokset talousarvion 2013 numeroihin ja teksteihin. Oheisaineistona on vuoden 2013 talousarvioesityksen ulkoinen tuloslaskelma. Sisäiset erät lisätään kirkkovaltuustolle esiteltävään asiakirjaan. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran selonteot vuoden 2013 talousarvioesitykseen tehdyistä muutoksista. 2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan vuoden 2013 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä hautainhoitorahaston talousarvion Kn 324 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN JA HALLINTA-AJAN JATKAMINEN

24 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto RIITTA SILLANKORVAN IRTISANOUTUMINEN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMESTA Vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja Riitta Sillankorva on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen: Tällä ilmoituksella sanoudun irti Järvenpään seurakunnan palveluksesta vapaaehtoisen avustustyön ohjaajana alkaen. Yleiset irtisanomisajat ovat työsopimuslain 3 :n mukaan seuraavat: Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Riitta Sillankorva on toiminut Järvenpään seurakunnassa myynninhoitajana ja vapaaehtoistyönohjaajana lähtien. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron Riitta Sillankorvalle vapaaehtoistyönohjaajan toimesta anomuksen mukaisesti alkaen. Kn 326 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KIRPPUTORIN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMEN HOITAMINEN Vapaaehtoistyönohjaaja Riitta Sillankorva on irtisanoutunut toimestaan alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksellä vapaaehtoistyönohjaaja Riitta Sillankorvalle oli myönnetty työlomaa vuorotteluvapaata varten ajalle Vs. johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä hänen sijaisekseen on palkattu kirpputorivastaavaksi Mari Jaakkola ajalle Samalle ajalle on lähetyssihteeri Minna Lairi määrätty kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä hoitamaan oman viran ohella kirpputorityöhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät ja yhteydenpidon vapaaehtoisiin, joista tehtävistä kirkkoneuvosto päätti , että Minna Lairille maksetaan O.V.O -palkkiota 500 /kk Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan toteutuessa ajalla Kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimennyt selvitystyöryhmän tekemään selvitystä kirpputorin nykytilanteesta, tarpeista ja uudelleen organisointimahdollisuuksista. Selvitysryhmään on nimetty talousjohtaja, Marja Noso, Minna Lairi ja kirkkoneuvoston edustajaksi Viljo Smed ja diakonia johtokunta pyydettiin nimeämään edustajansa. Selvitystyöryhmälle annettiin tehtäväksi täydentää itseään kirpputorin vapaaehtoisten edustajilla. Kirpputorin vapaaehtoiset ovat valinneet selvitysryhmään Kaarina Tukiaisen ja Erkki Helanderin. Kirpputorin selvitystyöryhmän aloittaessa työtään ei kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimea ole syytä täyttää tässä vaiheessa vakituisesti, vaan jatkaa aiemman suunnitelman ja tehtäväjaon mukaisesti määräaikaisuudella asti. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. todeta Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan päättyvän irtisanoutumisen johdosta. 2. palkata Mari Jaakkolan kirpputorivastaavaksi ajalle vahvistaa kirpputorivastaava Mari Jaakkolan vaativuusryhmäksi että lähetyssihteeri Minna Lairille maksetaan O.V.O palkkiota 500 /kk Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan ajan ja Mari Jaakkolan toimiessa kirpputorivastaavana. Kn 327 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 328 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 329 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 329 Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 06.02.2013 1/13 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Keskiviikko 06.02.2013 klo 17.30 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/ILTAKOULU. Liite Asia Sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/ILTAKOULU. Liite Asia Sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/ILTAKOULU Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00 Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen Paikka Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia Sivu 1

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014 AIKA Tiistai 30.9.2014 klo 18.00 18.32 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.12.2015 klo 16.30-16.50 Seurakuntakeskus, alakerran ryhmätila KN 120 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 121 SIHTEERIN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista Sivu 1 / 7 AIKA ke 9.11.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 / 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 / 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.30 21.25. Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 55 KOKOUKSEN AVAUS 93 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot