JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 310 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU liite TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO liite TALOUSJOHTAJAN PALKKAUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VÄLIAIKAISEN HOITAMISEN AIKANA liite KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖSOPIMUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET liite LEHTI-ILMOITTELUTARJOUKSET VUODEKSI liite EA-SOPIMUKSEN HANKINTA MICROSOFT-TUOTELISENSSEILLE liite SEURAKUNTARAKENNESELVITTELYT liite KEHÄ-IT:N TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS liite TIEDOKSI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN JA HALLINTA-AJAN JATKAMINEN RIITTA SILLANKORVAN IRTISANOUTUMINEN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMESTA KIRPPUTORIN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMEN HOITAMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 512

2 KIRKKONEUVOSTO 17/ 2012 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe (poissa) Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen, 317-, saapui klo 18:58 Pekka Luuk 317-, saapui klo 18:52 Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Ahti Tiinonen, varajäsen Aarne Graeffe Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä, poistui esteellisenä 316 käsittelyn ajaksi Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2012 Järvenpäässä / 2012 tarkastus Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka teemana oli kasvun ihme. Laulettiin virsi 13: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 311 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 312 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Pekka Luuk. Kn 312 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Terttu Sihvola-Rauttu ja Liisa Tuovinen. 313 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 313 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Hautaoikeuden palauttaminen ja hallinta-ajan jatkaminen Riitta Sillankorvan irtisanoutuminen vapaaehtoistyönohjaajan toimesta Kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimen hoitaminen - Liitteet nro 317 A, 317 B ja 320 B.

4 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2013 Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodissa kerättävään kolehtiin noudatetaan samaa suunnitelmaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi toukokuuksi 2013 liitteen nro 314 mukaisena. Kn 314 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa Suosituksen voimaan saattaminen seurakuntatasolla edellyttää, että suositus hyväksytään kirkkovaltuustossa. Siihen saakka sovelletaan seurakunnassa aiemmin hyväksytyn suosituksen palkkioita. Uusi toimituspalkkiosuositus perusperiaatteet ovat entiset. Sopimusta sovelletaan kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta tai kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto päätöksellään vahvistaa uuden sopimuksen. Suositussopimus toimituspalkkioista ajalle on liitteenä nro 315. Keskeisimmät uudistukset ovat, että hinnoittelu on kaksiosainen. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita. Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Lisäksi liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellytettävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu.

6 Kirkkoneuvosto 17/ Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnassa käyttöön suositussopimuksen toimituspalkkioista ajalle Kelpoisuusehdot täyttämättömälle henkilölle toimituspalkkiot maksetaan seuraavasti: musiikin kandidaatti 10 % vähennettynä ja muille 20 % vähennettynä. Kn 315 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TALOUSJOHTAJAN PALKKAUS KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VÄLI- AIKAISEN HOITAMISEN AIKANA Kiinteistöpäällikkö Arto Hyppönen on tullut valituksi toiseen virkaan alkaen, jonka koeaikana hän on vuosilomalla omasta virastaan seurakunnasta. Kiinteistöpäällikön tehtäviä hoitaa talousjohtaja Kari J. Hietala oman virkansa ohella. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät viran johtosäännön mukaan: Viranhaltijan keskeisenä tehtävänä on: 1) huolehtia seurakunnan kiinteistöistä sekä niiden koneista ja kalustosta; 2) kehittää toimialaansa tekemällä kiinteistöjä sekä niiden koneita, kalustoa ja henkilöstöä koskevia suunnitelmia, aloitteita ja ehdotuksia; 3) huolehtia korjaus-, muutos- ja uudisrakennustöiden suunnittelusta, valmistelusta, viranomaisluvista, toteutuksesta ja valvonnasta; 4) laatia mahdollisuuksien mukaan korjaus- ja muutostöiden suunnitelmia ja kustannuslaskelmia; 5) vastata seurakunnan kiinteistöjen teiden, katuosuuksien ja paikoitusalueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta; 6) toimia seurakunnan edustajana urakkaneuvotteluissa, työmaa-kokouksissa, vastaanotto- ja takuutarkastuksissa sekä kiinteistöjen yhtiökokouksissa 7) huolehtia piirustusten ja rakennusasiapapereiden ajantasaisuudesta ja arkistoinnista; 8) kiinteistötekniikan toimivuuden tarkkailu ja kiinteistöhoitokustannusten seuranta; 9) vastata seurakunnan väestönsuojeluun liittyvistä tehtävistä; 10) huolehtia kiinteistötoimen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta; 11) suorittaa esimiehen ja kiinteistöjohtokunnan antamat muut tehtävät. Lisäksi kiinteistöpäällikön tehtävänä on: 1) valmistella ja esitellä toimialaansa kuuluvat asiat kiinteistöjohtokunnalle ja kirkkoneuvostolle; 2) huolehtia kiinteistötoimea koskevien päätösten täytäntöönpanosta; 3) laatia ehdotus kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi; 4) vastata kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion toteutumisesta ja laatia kiinteistötoimen toimintakertomus edelliseltä vuodelta; 5) toimia kiinteistötoimen henkilökunnan ja hautausmaan puutarhurin esimiehenä; 6) ottaa alaisensa henkilöstön sijaiset sekä määräaikaiseen työsuhteeseen palkattavat kausiluonteiset työntekijät enintään kuudeksi kuukaudeksi; 7) vastata kiinteistötoimen työntekijöiden perehdyttämisestä ja koulutuksesta; 8) suorittaa ja hyväksyä maksettavaksi toimialallaan tarpeelliset hankinnat enintään kirkkoneuvoston asettamaan rajaan saakka; 10) pitää päätösluetteloa kohdan 5 mukaisista henkilöstöpäätöksistä ja kohdan 6 mukaisista hankintapäätöksistä sekä muista kiinteistöpäällikölle siirretyistä hallintopäätöksistä.

8 Kirkkoneuvosto 17/ KirVESTES:n 38 :n mukaan peruspalkan tarkistaminen on perusteltua ovo-tehtävien johdosta, jos tehtävän vaativuus muuttuu näiden tehtävien myötä olennaisesti. Tällainen olennainen tehtävän vaativuuden muutos on kyseessä talousjohtajan sijaistaessa kiinteistöpäällikköä alkaen. Järvenpään seurakunnan käytännön mukaan OVO-tehtävän hoitaminen on merkinnyt määräaikaista palkan tarkistamista tehtävän vaativuuden muutoksen johdosta (esim. James Cox nuorisotyönohjaajien esimiehisyydestä ja nuorisotyön työalavastaavan tehtävistä tammi-toukokuun 2012 aikana 400 /kk ja kesä-elokuun 2012 aikana 500 /kk ja Minna Lairi lähetyssihteerin työalavastaavan hallinnollisista ja muista tehtävistä 560 / kk toimiessaan johtavan lapsityönohjaajan sijaisena ). Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää tehdä Kirkon työmarkkinalaitokselle esityksen talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 eurolla kuukaudessa siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes kiinteistöpäällikkö on palannut virkaansa tai uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kn 73 Päätös: Kokouksessa muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Kari J. Hietala esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. -- Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt Järvenpään seurakunnalle tiedoksi päivätyn päätöksensä talousjohtajan viran vaativuusryhmän ja viranhaltijan peruspalkan tarkistamisesta (liitteenä nro 316). Päätöksen mukaan Järvenpään seurakunnan talousjohtajan viran vaativuusryhmä muutetaan vaativuusryhmästä 603 vaativuusryhmäksi 701 ja viran haltijan perupalkka vahvistetaan vaativuusryhmän 701 vähimmäispalkan (4073,35 ) mukaiseksi lukien sekä että talousjohtaja Kari J. Hietalan peruspalkkaa tarkistetaan 150 /kk alkaen saakka. Kirkkoneuvosto on esityksessään esittänyt talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 /kk siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes kiinteistöpäällikkö on palannut virkaansa tai uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kirkon työmarkkinalaitoksen päätöksen ei voi katsoa olevan linjassa kirkkoneuvoston alkuperäisen esityksen kanssa suhteessa peruspalkan tarkistamisen määrään ja ajanjaksoon. Kiinteistöpäällikön tehtävien hoitaminen jatkuu talousjohtaja Kari J. Hietalalla edelleen, koska kiinteistöpäälllikön virkaa ollaan uudistamassa yhteiseksi Keravan seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvosto haluaa korostaa että alkuperäinen esitys palkkauksen tarkistamisesta 700 /kk vastaa seurakunnassa käytössä olleiden OVO-tehtävistä maksettujen määräai-

9 Kirkkoneuvosto 17/ kaisten palkan tarkistusten määrää. Viimeisimpien OVO-tehtäviä koskevien päätösten mukaan kappalainen James Coxille on päätetty maksaa 400 /kk OVO-palkkiota hänen toimiessa kirkkoneuvoston päätöksellä nuorisotyöntekijöiden ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä alkaen. Lähetyssihteeri Minna Lairille on puolestaan päätetty maksaa 500 /kk OVO-palkkiota ajalla hänen hoitaessaan oman viran ohella kirpputorityöhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät ja yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto uudistaa aiemman esityksensä Kirkon työmarkkinalaitokselle talousjohtaja Kari J. Hietalan palkkauksen tarkistamisesta 700 eurolla kuukaudessa siksi aikaa, kun hän hoitaa kiinteistöpäällikön tehtäviä alkaen ja siihen asti kunnes uusi kiinteistöpäällikkö aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. Kn 316 Päätös: Merkitään, että talousjohtaja poistui esteellisenä ennen 316 käsittelyn alkamista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖSOPIMUS JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTA- MINEN Järvenpään seurakunta on neuvotellut Keravan seurakunnan kanssa yhteisestä kiinteistöpäälliköstä vuoden 2012 aikana. Järvenpäässä on kiinteistötoimi organisoitu 2012 aikana uudelleen siten, että on perustettu ylivahtimestarin virka, johon on siirretty yksi seurakunnan vahtimestareista. Ylivahtimestari toimii 5:n vahtimestari- ja 3:n laitoshuoltajatehtäviä tekevän lähiesimiehenä. Lisäksi seurakunnalla on oppisopimuksella ylläpitopäällikkökoulutuksessa oleva kirvesmies, joka toimi jo nyt tiiminvetäjänä kahdelle muulle kiinteistöhuoltohenkilöstöön kuuluvalle. Koulutuksen jälkeen hänet on tarkoitus nimittää ylläpitopäällikön tai työnjohtajan tehtävään. Seurakunta on jäädyttänyt yhden laitoshuoltajan tehtävän ja erityisammattimiehen viran. Kiinteistöpäällikön osalta kummallakin seurakunnalla on tarve saada seurakunnalle kiinteistötoimen asiantuntemusta PTS-suunnitteluun, rakennusten kuntoselvityksiin, viranomaisasioiden hoitamiseen tavoitteella että henkilö saisi aikaan kustannussäästöjä seurakuntien kiinteistömenoissa ja että korjaustarpeet olisivat hyvin ennakoitu. Myös korjaustarpeen oikea-aikaisella ennakoinnilla, kilpailutuksilla ja asioiden järjestelmällisellä hoitamisella on saavutettavissa pitkätähtäimen säästöjä. Keravan seurakunnan kanssa neuvotteluissa on kiinteistöpäällikkötarpeesta ja seurakuntien jäsenmäärien ja kiinteistökannan mukaan arvioitu että kustannus- ja työaikajako olisi siten, että 60 % osuus olisi Järvenpään seurakunnalla ja 40 % osuus olisi Keravan seurakunnalla. Liitteenä nro 317 A on sopimusluonnos. Kiinteistöpäällikön työantajana toimii Järvenpään seurakunta ja palkkaus tulee sovittaa Järvenpään seurakunnassa sovellettavaan palkkajärjestelmään. Tehtävänkuvauksen (liite nro 317 B) mukaisesti tehtävän vaativuusryhmä olisi 602 ja peruspalkka olisi 602 vaativuusryhmän yläpäässä. Kiinteistöpäällikön johtosääntö on liitteenä nro 317 C.

11 Kirkkoneuvosto 17/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy 1. kiinteistöpäällikkösopimuksen solmimisen Keravan seurakunnan kanssa liitteen nro 317 A mukaisena siten että sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia. 2. liitteen nro 317 B mukaisen tehtäväkuvauksen ja vaativuusryhmän 602 ja vahvistaa peruspalkan 3399,41 /kk. 3. liitteen nro 317 C mukaisen kiinteistöpäällikön johtosäännön. 4. että kiinteistöpäällikön virka voidaan julistaa haettavaksi, kun Keravan seurakunta on hyväksynyt sopimuksen ja se on allekirjoitettu. 5. valitsee edustajansa haastatteluryhmään ja pyytää Keravan seurakuntaa nimeämään edustajansa haastatteluryhmään. Kn 317 Päätös: Kohdat 1 4 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kohta 5: Ahti Tiinonen ehdotti haastatteluryhmän edustajaksi Henry Bergiä. Liisa Tuovinen ehdotti Pekka Luukia. Terttu Sihvola-Rauttu ehdotti Jukka Virkkiä. Muita ehdotuksia ei tehty. Haastatteluryhmän edustajiksi valittiin yksimielisesti Henry Berg, Pekka Luuk ja Jukka Virkki. Lisäksi viranhaltijoista haastatteluryhmän edustajiksi valittiin yksimielisesti kirkkoherra ja talousjohtaja.

12 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET 2012 Kirkkovaltuuston päätöksellä kansainvälisen diakonian projektimäärärahojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto, jonka tulee kuitenkin raportoida päätöksistään kirkkovaltuustolle. Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten Kuluvana vuonna tästä määrästä on käytetty yhteensä 3600 : päätettiin avustaa Senegalin kuivuudesta kärsiviä alueita 3000 ja päätettiin lahjoittaa Põltsamaan luterilaiselle seurakunnalle kirkon uudelleenkäyttöönoton 60-vuotisjuhlan johdosta 600. Määrärahasta on käyttämättä Kansainvälisen diakonian avustuskohteiksi vuodelle 2012 esitetään vielä seuraavia kohteita: 1. Sahelin alueen ruokakriisistä kärsivien auttamiseen Kirkon ulkomaanavun kautta Yli 18,5 miljoonaa ihmistä kärsii ruokakriisistä Sahelin alueen maissa Länsi-Afrikassa. Aliravitsemus uhkaa yli neljää miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta. Myös terveystilanne on huonontunut ja esimerkiksi koleran odotetaan lisääntyvän. Lahjoituksilla avustetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä Sahelin alueella Burkina Fasossa, Pohjois-Malissa ja Mauritaniassa. 2. Suomen Lähetysseuran katastrofirahastolle Katastrofin sattuessa Lähetysseura lähettää välittömästi varoja katastrofirahastosta. Paikallinen yhteistyökumppanimme toimittaa uhreille apua, jota he eniten tarvitsevat. Kaikkia autetaan uskontoon, kansallisuuteen tai etniseen taustaan katsomatta. 3. Alkoholistityölle Mongoliassa Keski-Gobin, Zavhanin ja Arhangain maakunnissa 3000 Kylväjän kautta. Työ sisältää koulutusta ja tukiryhmiä alkoholisteille sekä heidän omaisilleen. Alkoholistityötä tehdään yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa (poliisi, vankila, sosiaalitoimi, seurakunnat ja kristilliset järjestöt). 4. Matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopiassa Jimman alueella 2800 SEKL:n kautta. Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys (SEKL) osallistuu matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopian lounaisosissa Jimman alueella yhteistyössä Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon kanssa. Uusia seurakuntia syntyy alueella. Seurakunnan alkuvaiheessa ei ole tarvetta isolle ja kalliille kirkolle. Tavoitteena on, että seurakunta saa kokoontumistilan sekä toimistohuoneen. Kun seurakunta on kasvanut tarpeeksi, se saa itse suunnitella ja toteuttaa uusien tilojen rakentamisen, jolloin ensimmäinen rakennus jää esimerkiksi lapsija nuorisotyön käyttöön. 5. Lähteiden suojaamiseen Lounaus-Etiopiassa 2400 SEKL:n kautta SEKL tekee yhteistyössä Etiopian luterilaisen Mekane Yesus -kirkon kanssa lähteen suojaamisia Lounais-Etiopiassa syrjäisillä alueilla. Tavoitteena on suojata yhteensä 24 lähdettä, joihin kuhunkin tarvitaan 600 rahoitusta.

13 Kirkkoneuvosto 17/ Vankilatyöhön ja vapautuvien vankien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumisessa Venäjällä 2500 SEKL:n kautta. SEKL tukee Novosibirskin alueen vankilatyötä ICTYS nimisen järjestön kautta. Järjestön vankilatyöntekijänä toimii Inkerin Kirkon diakoni Vjacheslav (Slava) Ostanin. ICTYS-järjestön käyttöön on hankittu kuntoutuskeskus vapautuville vangeille. Työ on diakoniaa, jossa autetaan heikoimmassa asemassa olevia taloudellisesti ja henkisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös terveydenhoidollisesti. Vankiloihin tehdään säännöllisesti vierailuja. Keskustelut vankien kanssa on olennainen työmuoto samoin kuin kirjeenvaihto. Toiminnalla on paikallisen vankeinhoidon hallituksen lupa ja hyväksyntä. Toiminta on saanut myönteistä huomiota vankiloiden johtajilta ja viranomaistaholta. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää kansainvälisen diakonian projektiavustuksista: Sahelin alueen ruokakriisistä kärsivien auttamiseen Kirkon ulkomaanavun kautta Suomen Lähetysseuran katastrofirahastolle Alkoholistityölle Mongoliassa Keski-Gobin, Zavhanin ja Arhangain maakunnissa Kylväjän kautta Matalakustanteisten kirkkojen rakentamiseen Etiopiassa Jimman alueella SEKL:n kautta Lähteiden suojaamiseen Lounais-Etiopiassa SEKL:n kautta Vankilatyöhön ja vapautuvien vankien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumisessa Venäjällä SEKL:n kautta. Kn 318 Päätös: Esitys (kohdat 1 6) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LEHTI-ILMOITTELUTARJOUKSET VUODEKSI Rovastikunnan seurakuntien yhteisilmoitus ilmestyy viikoittain kahdessa sanomalehdessä, keskiviikkona Viikkouutisissa ja torstaina Keski-Uusimaassa. Seurakuntien yhteinen näkyvyys on saadun palautteen mukaan koettu herättävän myönteisesti huomiota, ja koko sivun ilmoitus erottuu edukseen ilmoitusmassasta. Myös messutietojen ja seurakuntien yhteisten tapahtumien ilmoittelu on hoitunut luontevasti samalla sivulla. Seurakuntien esilläolo paikallislehdissä on myönteinen viesti sinänsä, myös yhteinen näkyvyys on tärkeää. Käytäntö on jatkunut pitkään, joten seurakuntalaiset ja muut kiinnostuneet ovat tottuneet seurakuntien ilmoitukset näistä lehdistä. Seurakunnan ilmoituspalsta ilmestyy sekä tilattavassa lehdessä että ilmaisjakelulehdessä, näin ilmoittelun on ajateltu olevan kaikkein kattavin. Keskiviikkoisin ilmestyvä ilmaisjakelulehti Vartti Keski-Uusimaa on tehnyt tänäkin vuonna edullisemman tarjouksen. Rovastikunnan tiedottajat käyvät keskusteluja ilmoittelusta ja yhteistyöstä. Tuusulan seurakunnassa pidetään tärkeänä sitä, että seurakunta näkyy tilattavassa paikkakunnan ykköslehdessä. Yhteinen näkyvyys on tärkeää ainakin Tuusulan ja Järvenpään seurakunnille. Keravan ilmoittelusta päättää kirkkoneuvosto torstaina Todettiin myös että Lehtiyhtymän lehdet yksittäin eivät ole sen edullisempia kuin vuosihintapaketti, jolla saa ilmoituksen kahteen lehteen. Vartti on edullisempi mutta sillä saa ilmoituksen yhteen lehteen. Jos siirrytään ilmoittelussa pelkkään ilmaisjakelulehteen, ongelmana ovat edelleen taloudet, joissa on mainoskielto. Seurakunnan tiedotus toteuttaa syksyllä 2013 kyselyn, jonka toivotaan tuovat valaistusta siihen, mistä välineestä kaupunkilaiset saavat tietonsa seurakunnan toiminnasta. Keski-Uusimaan lukijoita on , heistä 58 % on yli 50-vuotiaita (KTM Lukija S11/K12) Vartti-lehtien lukijoista 53 % on yli 50-vuotiaita (KTM Lukija Syksy 2011/Kevät 2012) Tuusulanjärven Viikkouutisten 65 % lukijoista yli 45-vuotiaita (KTM alueellinen lukija 2010) Tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 (sis.alv.) Keski-Uusimaa/ 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta Viikkouutiset, / 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta

15 Kirkkoneuvosto 17/ Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset, lehdissä 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta pakettina yht VARTTI Keski-Uusimaa/aukeama (tabloid-kokoinen lehti), viikkoja 52, vuosihinta Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lehti-ilmoittelusta. Kn 262 Päätös: Käytiin keskustelu seurakunnan lehti-ilmoittelusta, jonka jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun odottamaan rovastikunnan johdon kokouksen kantaa rovastikunnan yhteiseen tiedotukseen Suomen Lehtiyhtymä Oy:n tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 on liitteenä nro 279/1 ja Sanoma News Oy/Vartti Uusimaan liitteenä nro 279/2. Keravan seurakunta on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien lehti-ilmoittelusta. Pj esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan lehti-ilmoittelusta ja päättää tarjouksesta. Kn 279 Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun sopimuksen yksityiskohtien selvittämistä varten. -- Järvenpään seurakunnan lehti-ilmoittelusta vuodeksi 2013 ( ) osana Tuusulan rovastikunnan yhteisilmoitusta pyydettiin uudet tarjoukset Lehtiyhtymä Oy:n Keski-Uusimaasta ja Viikkouutisista sekä Sanoma News Oy:n Vartti Uusimaasta seuraavasti: 52 viikkoa vuodessa, sivu, aukeama ja hinta/palstamillimetri. Valinnan kriteereinä ovat ilmoituslehden tavoittavuus (painoarvo 60 %) ja hinta (painoarvo 40 %). LEHTIYHTYMÄ/ KESKI-UUSIMAA JA VIIKKOUUTISET Sanomalehti Keski-Uusimaa on tilattava sanomalehti, joka ilmestyy joka päivä. Viikkouutiset on ilmaisjakelulehti/kaupunkilehti, joka ilmestyy kaksi kertaa viikossa. Keski- Uusimaan lukijamäärä on lukijaa. Kaupunkilehti Tuusulanjärven Viikkouutisten lukijamäärä on lukijaa (TNS Gallup/ Kansallinen Mediatutkimus 2010/2011). Noin puolet Keski-Uusimaan lukijoista kertoo lukevansa myös Tuusulanjärven Viikkouutisia.

16 Kirkkoneuvosto 17/ Sivukoko sanomalehti Keski-Uusimaassa ja Tuusulanjärven Viikkouutisissa on 8 palstaa (380 mm) x 510 mm eli yhdellä sivulla on 4080 pmm (= palstamillimetriä). Viikkotiedote Sanomalehti Keski-Uusimaa 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,69 / pmm = 2815,20 / sivu Tuusulanjärven Viikkouutiset 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,53 / pmm = 2162,40 / sivu Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset (yhteishinta) 1-2 sivua viikossa, 52 viikkoa vuodessa Hinta 0,7283 / pmm = / sivu SANOMA NEWS OY/ VARTTI KESKI-UUSIMAA Ilmestyy kerran viikossa. Lehti ja jakoalue: Vartti Keski-Uusimaa: Tuusula, Kerava ja Järvenpää Jakelu määrä: kappaletta Lukijat: (MC-Info/11). Sivukoko: 254 x 365 mm (kuusi palstaa), aukeama 528 x 365 mm Tarjoushinta: 0,48 /palstamilli (normaalisti 0,96 /palstamilli) Arvonlisävero: hintoihin lisätään alv 23% Sivu: 1/1 500,00 + alv. (listahinta alv). Aukeama: 1 000,00 + alv. (listahinta alv). Sanoma News Oy/Vartti Uusimaan tarjoukset lehti-ilmoittelusta vuodelle 2013 on liitteenä nro 319 A ja Suomen Lehtiyhtymä Oy:n ja liitteenä nro 319 B. Edellä esitettyjen perusteella tarjoukset on pisteytetty seuraavasti: Pisteytys Asteikko:1-5 Vartti K-U ja Tuusulanjärven Viikkouutiset Painotus Tavoittavuus: % Hinta: % Yhteensä 3,80 4,20 Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien yhteisilmoituksesta Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset lehdessä. Kn 319 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto EA-SOPIMUKSEN HANKINTA MICROSOFT-TUOTELISENSSEILLE Järvenpään seurakunta on isäntäseurakuntana pyytänyt koko Järvi-Data ITyhteistyöaluetta varten tarjoukset julkishallinnon konserniluokan konekohtaisille EAvuokralisensseille Microsoft tuoteista (Microsoft Enterprise Agreement sopimusta varten). Tarjousaika oli klo saakka. Ilmoitus nro on julkaistu HILMA:ssa Liitteenä nro 320 A on tarjouspyyntö. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Atea Finland Oy, Enfo Oyj, Fujitsu Finland Oy ja Crayon Oy. Tarjouksien vertailu tehtiin tarjouspyyntöasiakirjassa määritellyllä tavalla: Hankittavien tuotteiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuus muodostuu lisenssien hinnasta ja palvelun hinnasta. 1. Lisenssien hinta, painoarvoltaan yhteensä 90 % a. Työasemalisenssit 80 % b. Lisätuotteet 10 % 2. Palvelun hinta, painoarvoltaan yhteensä 10 % Tarjousvertailu on liitteenä nro 320 B). Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy ovat jättäneet määräaikaan mennessä pisteytetyltä kokonaistaloudellisuudeltaan, hinnaltaan ja sisällöltään parhaat, mutta täysin yhdenvertaiset tarjoukset. Talousjohtaja on ollut yhteydessä Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimieheen. Lakimiehen neuvon mukaan vain tarjouspyyntöön merkityt seikat voidaan ottaa päätöstä tehdessä huomioon. Valinta kahden täysin yhdenvertaisen tarjouksen välillä voidaan kuitenkin tehdä arpomalla, kun hinnalla on niin suuri painoarvo valintakriteereissä. Tj:n esitys: Suoritetaan arvonta kahden parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy välillä. Kn 320 Päätös: Suoritettiin arvonta, jossa kaksi paperilappua laitettiin hattuun. Toiseen lappuun kirjoitettiin Enfo ja toiseen Fujitsu. Liisa Huotari nosti hatusta paperilapun, jossa luki Fujitsu. Hän myös tarkisti, että toisessa paperilapussa luki Enfo. Arvonnan tuloksena päätettiin yksimielisesti hyväksyä Fujitsu Finland Oy:n tarjous.

18 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTARAKENNESELVITTELYT Kirkkoneuvosto on antanut lausuntonsa Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraporttinsa, joka on julkaistu Suomen evankelisluterilaisen kirkon keskushallinnon sarjassa C 2011:5. Lausuntonaan kirkkoneuvosto ei kannattanut loppuraportissa esitettyjä rovastikuntamallia eikä hiippakuntamallia. Kirkkoneuvosto esitti, että seurakuntarakenteen tulevaisuuden vaihtoehtoja rakennetaan kehittämällä kirkkolaissa nykyään olevia seurakuntamallia ja seurakuntayhtymämallia. Kirkkohallitus valmistanut seurakunnista ja muilta lausunnonantajatahoilta saadun palautteen perusteella uuden selvityksen kirkolliskokoukselle seurakuntarakenteiden uudistamiseksi. Selvitys on nimetty Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat eli on Uusi seurakuntayhtymä malli seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Uusi seurakuntayhtymä malli pohjautuu nykyiseen seurakuntayhtymämalliin. Kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Seurakuntien omat näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä. Seurakuntayhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakunnissa tehtävä työ. Yhtymissä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Seurakunnat hoitavat toiminnalliset asiat ja olavt lähellä seurakuntalaisia liitteenä nro 321 A on Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat asiakirja ja liitteenä nro 321 B on kirkon tiedotuskeskuksen kokoamia muutamia keskeisiä asioita uudistuksesta ja keskusteluista kirkolliskokouksessa. Tuusulan rovastikunnan johdon palaverissa on käsitelty asiaa ja todettu, että kirkossa on valmisteilla on esitys siitä, että jokaisen seurakunnan tulisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään vuonna Perustettiin työryhmä valmistelemaan asiaa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osalta. Työryhmän kokoonkutsujana on lääninrovasti Ulla Rosenqvist ja muina jäseninä Tapio Tähtinen Keravalta ja Kari J. Hietala Järvenpäästä sekä sihteerinä hallintosihteeri Heikki Tiainen Keravalta. Väliraporttia odotellaan seuraavaan kokoukseen maaliskuussa 2013 olevaan kokoukseen. Työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran , jossa se loi suuntaviivoja selvitystyön aiheista ja aikataulutti selvitystä.

19 Kirkkoneuvosto 17/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen seurakuntarakenteen selvitystyötilanteen. Kn 321 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KEHÄ-IT:N TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS Kehä-IT yhteistyöaluesopimuksen purkamista ja taloudellista loppuselvitystä koskevan 6.4. kohdan mukaan mikäli enemmän kuin puolet osapuolista tai isäntäseurakunta haluaa irtisanoa sopimuksen tulee johtokunnan tehdä taloudellinen loppuselvitys; selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen jakoehdotus tai ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa. Ehdotuksesta on hankittava tilintarkastajan lausunto. Kun enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksyneet johtokunnan ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on suoritettava selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa. Johtokunnan ehdotuksesta kaikki osapuolet ovat hyväksyneet Kehä-IT:n purkautumisen ja siirtyneet muille kirkon sopimuspohjaisille IT-alueille tai kuten Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat perustaneet uuden Järvi-Data IT-alueen. Kehä-IT:n toiminta ajettiin alas mennessä kuten johtokunta oli edellyttänyt. Kuitenkaan varmuutta kaikkien toimintojen siirtymisestä uusille IT-alueille ei ollut vielä toukokuun alussa, jolloin laitteistojen leasingsopimukset olisi pitänyt irtisanoa, jotta sopimukset olisivat päättyneet Täten sopimuksiin tuli 3 kk lisäaika. Myöskään Kehä-IT:llä ei ollut henkilöstöresursseja joilla laitteistot olisi saatu irrotettua, tyhjennettyä, pakattua ja palautettua. Taloudellinen loppuselvitys on venynyt 3 kk ajasta, koska eri tahojen kanssa on ollut selvitettävää laskujen sisällöistä. Erityisesti operaattori Elisa Oyj:n laskutusten kanssa on ollut paljon selvitettävää ja niissä viivästyminen on aiheutunut myös siitä, että yhtiö ei ole halunnut palauttaa korvauksia rahana vaan hyvityksenä tulevista maksuista. Selvittelyt Elisa Oyj:n kanssa on saatu molempia osapuolia tyydyttävälle tasolle. Tilintarkastus Kehä-IT:n taloudellisesta loppuselvityksestä on liitteenä nro 322 A on taloudellisen loppuselvityksen kustannusten yhteenveto. Kehä-IT:n johtokunta kutsutaan koolle Johtokunnalle laaditaan myös selvitys Kehä-IT:n purkautumiseen johtaneista pääsyistä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kehä-IT:n kustannusyhteenvedon ja esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen kustannusyhteenvedon ja Kehä- IT:n johtokunnan käsittelyyn menevän purkautumisselvityksen. Kn 322 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Tilasto lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 323/1 2. SEPPELEENLASKU TUUSULAN SEURAKUNNAN SANKA- RIHAUDALLE Valitaan kaupungin ja seurakunnan yhteiseen delegaatioon seurakunnan luottamushenkilöiden edustaja. Viranhaltijoista kappalainen Heli Seppänen osallistuu seppeleenlaskuun. 3. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN Järvenpään seurakunnan verotilitykset lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. Liite nro 323/3 Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 323 Päätös: Merkittiin tiedoksi (kohdat 1 3). Henry Berg osallistuu seurakunnan luottamushenkilöiden edustajana seppeleenlaskuun

22 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun pohjalta on tehty muutokset talousarvion 2013 numeroihin ja teksteihin. Oheisaineistona on vuoden 2013 talousarvioesityksen ulkoinen tuloslaskelma. Sisäiset erät lisätään kirkkovaltuustolle esiteltävään asiakirjaan. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran selonteot vuoden 2013 talousarvioesitykseen tehdyistä muutoksista. 2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan vuoden 2013 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä hautainhoitorahaston talousarvion Kn 324 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN JA HALLINTA-AJAN JATKAMINEN

24 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto RIITTA SILLANKORVAN IRTISANOUTUMINEN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMESTA Vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja Riitta Sillankorva on jättänyt kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen: Tällä ilmoituksella sanoudun irti Järvenpään seurakunnan palveluksesta vapaaehtoisen avustustyön ohjaajana alkaen. Yleiset irtisanomisajat ovat työsopimuslain 3 :n mukaan seuraavat: Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Riitta Sillankorva on toiminut Järvenpään seurakunnassa myynninhoitajana ja vapaaehtoistyönohjaajana lähtien. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron Riitta Sillankorvalle vapaaehtoistyönohjaajan toimesta anomuksen mukaisesti alkaen. Kn 326 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto KIRPPUTORIN VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TOIMEN HOITAMINEN Vapaaehtoistyönohjaaja Riitta Sillankorva on irtisanoutunut toimestaan alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksellä vapaaehtoistyönohjaaja Riitta Sillankorvalle oli myönnetty työlomaa vuorotteluvapaata varten ajalle Vs. johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä hänen sijaisekseen on palkattu kirpputorivastaavaksi Mari Jaakkola ajalle Samalle ajalle on lähetyssihteeri Minna Lairi määrätty kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä hoitamaan oman viran ohella kirpputorityöhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät ja yhteydenpidon vapaaehtoisiin, joista tehtävistä kirkkoneuvosto päätti , että Minna Lairille maksetaan O.V.O -palkkiota 500 /kk Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan toteutuessa ajalla Kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimennyt selvitystyöryhmän tekemään selvitystä kirpputorin nykytilanteesta, tarpeista ja uudelleen organisointimahdollisuuksista. Selvitysryhmään on nimetty talousjohtaja, Marja Noso, Minna Lairi ja kirkkoneuvoston edustajaksi Viljo Smed ja diakonia johtokunta pyydettiin nimeämään edustajansa. Selvitystyöryhmälle annettiin tehtäväksi täydentää itseään kirpputorin vapaaehtoisten edustajilla. Kirpputorin vapaaehtoiset ovat valinneet selvitysryhmään Kaarina Tukiaisen ja Erkki Helanderin. Kirpputorin selvitystyöryhmän aloittaessa työtään ei kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimea ole syytä täyttää tässä vaiheessa vakituisesti, vaan jatkaa aiemman suunnitelman ja tehtäväjaon mukaisesti määräaikaisuudella asti. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1. todeta Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan päättyvän irtisanoutumisen johdosta. 2. palkata Mari Jaakkolan kirpputorivastaavaksi ajalle vahvistaa kirpputorivastaava Mari Jaakkolan vaativuusryhmäksi että lähetyssihteeri Minna Lairille maksetaan O.V.O palkkiota 500 /kk Riitta Sillankorvan vuorotteluvapaan ajan ja Mari Jaakkolan toimiessa kirpputorivastaavana. Kn 327 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kirkkoneuvosto 17/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 328 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 329 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 329 Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.5.2013 klo 18.00 18.14 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 159 KOKOUKSEN AVAUS 216 160 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä marraskuuta 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä marraskuuta 2012 136 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä marraskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg Jukka Koivusalo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 Paikka: Kirkonkulman Sali Aika: Keskiviikkona 6.2.2013 klo 18.00-19.25 liite sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 06.02.2013 1/13 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Keskiviikko 06.02.2013 klo 17.30 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS ÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.30 21.25. Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 55 KOKOUKSEN AVAUS 93 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/ILTAKOULU. Liite Asia Sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/ILTAKOULU. Liite Asia Sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS/ILTAKOULU Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00 Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen Paikka Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia Sivu 1

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

/ Lähdekorpi Anita jäsen. Tuohela Sirpa jäsen (poissa) Uusitalo Heikki jäsen

/ Lähdekorpi Anita jäsen. Tuohela Sirpa jäsen (poissa) Uusitalo Heikki jäsen 1 KOKOUSAIKA Maanantai 24.4.2017 klo 17.05 17.53. KOKOUSPAIKKA Isopappila KUTSUTUT JÄSENET: MUUT: Malmberg Erkki puheenjohtaja, kirkkoherra Ylivakeri Paula varapuheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa jäsen (poistui

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 14.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot