Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola"

Transkriptio

1 Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

2 Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy? 6) Mikä neuvoksi?

3 Talouskasvu ja suhdannevaihtelut Bkt toteutunut bkt Korkeasuhdanne: kokonaiskysyntä > potentiaalinen bkt Matalasuhdanne: kokonaiskysyntä < potentiaalinen bkt potentiaalinen bkt: - tuotannontekijöiden määrä -- työ ja pääoma - tuottavuus -- teknologia aika Kokonaiskysyntä = kulutus + investoinnit + vienti - tuonti

4 Suomen bkt ja sen trendi, Miljardia euroa viitevuoden 2000 hinnoin (vuoden 2011 kasvuksi oletettu 2,6 %) Toteutunut bkt Potentiaalinen bkt

5 Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy? 6) Mikä neuvoksi?

6

7 Kehittyvät taloudet kurovat nyt elintasoeroa kiinni Bkt/asukas, ($, ostovoimakorjattu) Yhdysvallat Suomi Japani Länsi-Eurooppa Itä-Eurooppa Ent. Neuvostoliitto Maailma Lat. Amerikka Kiina Intia Afrikka

8 nopean talouskasvun ansiosta Bkt:n keskimääräinen kasvuvauhti (%)

9 Teollisuuden työvoiman määrä kasvaa maailmassa ilman siirtolaisuuden kasvua Kiinan kaupungeissa asuva väestö (miljoonaa) Työvoima: - USA: 155 milj. - EU -15: 190 milj. Lähde: Jagannathan, Kapoor & Schaumburg, NBER wp, Oct 2009

10 ... tuotannon ulkoistamisen kautta Alhaisen palkkatason maat Tehdasteollisuus Kokoonpano Perusohjelmointi Asiakaspalvelu Pakkaus Monikansallinen tuotantoverkosto Korkean palkkatason maat Tutkimus ja tuotesuunnittelu Liiketoimintastrategia Tekniikka Markkinointi Liikkeenjohto Avainkysymys: Mitä meille jää?

11 Teollisuus muuttaa lännestä itään 30 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta, % Saksa Suomi Ruotsi EU-15 Iso-Britannia Lähde: Eurostat statistical database

12 metsäteollisuus ja elektroniikkateollisuus ovat meillä menettäneet vahvat asemansa 9 %-osuus bkt:sta Metalliteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Metsäteollisuus Lähde: Tilastokeskus

13 Kiina ja Intia ottavat takaisin entiset paikkansa maailmantaloudessa

14 Maailman kokonaistuotannon jakautuminen vuonna 2040 Vuosi 2000 Vuosi 2040 Muut 28 % USA 22 % Muut 15 % USA 14 % EU15 5 % Intia 12 % Intia 5 % EU15 21 % Kaakkois- Aasia 12 % Kiina 40 % Kaakkois- Aasia 6 % Japani 8 % Kiina 11 % Japani 2 % Lähde: Robert Fogel, Foreign Policy, Jan/Feb 2010

15 Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy? 6) Mikä neuvoksi?

16 Rahoitusmarkkinoiden kriisistä valtioiden velkakriisiin Yksityisen sektorin velkaantuminen, kiinteistöhintojen nousu Taantuma, hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat Pankkikriisi Luotonanto tyrehtyy, taantuma syvenee, verotulot vähenevät Julkisen talouden velkakriisi Lähde: Antti Suvanto, Suomen Pankki

17 Julkisen talouden tasapaino ja velka maailmantaloudessa Lähde: IMF, World Economic Outlook, January 2012

18 Velka on kuitenkin kevyttä kantaa ja riskit ovat keskuspankeilla Lähde: Euro&talous, 1/2012

19 Suomen 1990-luvun laman opetukset Yksityisen ja julkisen velan bkt-osuus (%% Lähde: McKinsey Global Institute, Debt and develeraging, 2012

20 Velkaantumisen purkaminen on vasta alkanut Kansantalouden kokonaisvelan (yksityinen + julkinen) suhde bruttokansantuotteeseen (%) Lähde: McKinsey Global Institute, Debt and develeraging, 2012

21 mikä Suomen ja Ruotsin kokemusten perusteella kestää 10 vuotta Lähde: McKinsey Global Institute, Debt and develeraging, 2012

22 Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy? 6) Mikä neuvoksi?

23 Bkt asukasta kohden, US dollaria ostovoimapariteetein Suhteessa Yhdysvaltoihin, % Yhdysvallat Ruotsi Suomi EU Yhdysvallat 60 Ruotsi 55 Suomi EU Huom: EU 15 on tässä EU:n ns. vanhojen jäsenmaiden muodostama alue Lähde: The Conference Board Total Economy Database, January 2011,

24 Työn tuottavuus ja määrä suhteessa Yhdysvaltoihin, (Yhdysvallat = 100) Bkt tehtyä työtuntia kohden Tehdyt työtunnit asukasta kohden Suomessa työn tuottavuus on likimain samaa tasoa kuin EU 15 alueella mutta vain 80 prosenttia Yhdysvaltojen tasosta; työn määrä on puolestaan amerikkalaista tasoa ja korkeampi kuin EU:ssa

25 Suomen elintaso ja sen osatekijät, (indeksejä, 1980 = 1)

26 Analyysejä 1) Työn tuottavuuden Y/L kasvun lähteet toimialoittain työpanoksen rakenne eli laatu pääomaintensiteetti ja pääomapanoksen rakenne kokonaistuottavuus eli teknologia 2) Toimialojen kontribuutiot koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuun toimialan osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä toimialan työn tuottavuuden kasvu 3) Työn tuottavuuden kasvun lähteet kansantaloudessa = 1) +2) + rakennemuutos, joka syntyy työn siirtymisestä toimialalta toiselle

27 Työn tuottavuuden kasvu ja sen lähteet sähköteknisessä teollisuudessa (% vuodessa) Teknologia Pääomaintensiteetti Työpanoksen rakenne

28 Tuottavuuden kannalta tärkeiden toimialojen bktosuuksia (%) Metsäteollisuus Metalli- ja koneteollisuus Sähkötekninen teollisuus ICT-palvelut

29 Toimialojen kontribuutiot kansantalouden työn tuottavuuden kasvuun (%-yksikköä vuodessa) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Rakennemuutos Muut toimialat ICT-palvelut Metsäteollisuus Metalli- ja koneteollisuus Sähkötekninen teollisuus -0, Kontribuutio = toimialan bkt-osuus toimialan työn tuottavuuden kasvuvauhti

30 Työn tuottavuuden kasvun lähteet kansantaloudessa 3,5 3,0 2,5 %-yksikköä vuodessa Rakennemuutos Teknologia Pääomaintensiteetti Työpanoksen rakenne 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,5 Toimialoittaisten lähteiden toimialojen bkt-osuuksilla painotettu summa

31 Toimialojen kontribuutiot teknologian kehitykseen eli kokonaistuottavuuden kasvuun (%-yksikköä) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Muut toimialat ICT-palvelut Metsäteollisuus Metalli- ja koneteollisuus Sähkötekninen teollisuus 0, Kontribuutio = toimialan bkt-osuus toimialan kokonaistuottavuuden kasvuvauhti

32 Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy? 6) Mikä neuvoksi?

33 Suomen ongelmat 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 1) Väestö ikääntyy 2) Työn tuottavuuden kasvuvauhti hidastuu Milj. henkilöä 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3, , Väestö Työikäinen väestö (15-64-vuotiaat)

34 3) Sähkötekninen teollisuus romahtaa 9 8 %-osuus bkt:sta Metalliteollisuus pl. sähköja elektroniikkateollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Metsäteollisuus

35 Projektio: miten työn tuottavuuden kasvun käy, jos sähköteknisen teollisuuden merkitys putoaa luvun tasolle? 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, Tulevaisuus Rakennemuutos Teknologia Pääomaintensiteetti Työpanoksen rakenne Kasvulaskennan perusyhtälö: Δy = αδh + (1-α) Δk + ΔA Tasapainoisen kasvun uralla : Δy = Δk => Δy = Δh + ΔA/α. y = työn tuottavuus, h = työpanoksen rakenne, k = pääomaintensiteetti, A= teknologia, α = palkkojen tulo-osuus.

36 Bkt:n kasvuvauhti, vuosikasvu vuosikymmenen keskiarvo vuosien keskiarvo

37 Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy? 6) Mikä neuvoksi?

38 Talouskasvu syntyy yleiskäyttöisen teknologian kehityksestä Tieto- ja viestintätekniikka, ICT, mikroprosessori ja PC tietoliikenne internet tietotyön automaatio lisää aivokapasiteettia Sähkövoima 1890 polttomoottori 1. maantieliikenne teollisuusautomaatio lisäsi lihasvoimaa Höyryvoima 1780 rautatiet teollinen tavaratuotanto maatalouden koneistaminen lisäsi lihasvoimaa

39 kolmen kanavan kautta 1. Valmistus 2. Hyödyntäminen pääomana tuotannossa 3. Toimintatapojen muutos Kuvat Wikipediasta

40 joista kaksi ensimmäistä on jo koettu Bkt:n kasvu ja sen lähteet (% vuodessa)

41 . mutta kolmas eli toimintatapojen muutos on vielä kokematta Sähkön ja ICT:n kontribuutiot työn tuottavuuden kasvuun (% vuodessa) 1,5 Sähkö ICT 1,0 0,5 Toimintatapojen muutos Uutta teknologiaa sisältävä pääoma Tuottavuus valmistuksessa 0,0 Suomi USA Suomi USA Jalava ja Pohjola, The roles of electricity and ICT in economic growth: Case Finland, Explorations in Economic History 2008

42 Tietotekniikan käyttö suomalaisissa yli 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä 2011 (% yrityksistä) Lähde: Tilastokeskus

43 Talouskasvun idea olisi löydettävä uudestaan! 1) Suomi on palautettava yhdeksi maailman johtavista tietoyhteiskunnista julkinen sektori on avainasemassa tietotekniikan suurimmat hyödyt ovat vielä saavuttamatta 2) Metsäteollisuuden uusi tulevaisuus löytyy bioenergiasta, puutuotteista, matkailusta 3) Kasvun painopiste muuttuu teollisuudesta palveluihin ja teollisuuden sisälläkin laitteista palveluihin erityisesti digitaalisiin palveluihin, kuten verkkokauppaan 4) Osaaminen ei Suomesta ole kadonnut joten menestymisen mahdollisuudet ovat paremmat kuin ne olivat 100 vuotta sitten!

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Työn tuottavuus talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Tuottavuuden määritelmä Panokset: -työ - pääoma Yit Yritys tai kansantalous Tuotos: - tavarat - palvelut Tuottavuus = tuotos/panos - työn tuottavuus

Lisätiedot

Teknologia, talouskasvu ja hyvinvointi: Suomi uuteen nousuun. Matti Pohjola

Teknologia, talouskasvu ja hyvinvointi: Suomi uuteen nousuun. Matti Pohjola Teknologia, talouskasvu ja hyvinvointi: Suomi uuteen nousuun Matti Pohjola Ihmiskunnan sosiaalinen kehitys ja väkiluku Social development (Ian Morris): - Energy capture - Organization - War-making capacity

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Liite 1 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1Mit 1. Miten tähän on tlt? tultu? 2. Miten avittaa talouskasvua? 3. Miten kutistaa kestävyysvajetta? Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. Matti Pohjola

Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. Matti Pohjola Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Suomi on pulassa: Työn tuottavuuden kasvu on pysähtynyt 2 Elintaso (bkt/asukas) on viimeksi kasvanut yhtä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus työn tuottavuuteen

Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus työn tuottavuuteen Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus työn tuottavuuteen Pentti Forsman, ekonomisti, rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Jukka Jalava, ekonomisti, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, erikoistutkija,

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki

Finanssikriisin pitkä jälki Finanssikriisin pitkä jälki Pääjohtaja Erkki Liikanen 31.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Maailmantalous elpyy nousevien talouksien johdolla 15 Euroalue Yhdysvallat Kiina BKT:n muutos vuoden takaisesta,

Lisätiedot

Digitalisaatio tuottavuuskasvun mahdollistajana ja taloudellisen kasvun lähteenä. Matti Pohjola

Digitalisaatio tuottavuuskasvun mahdollistajana ja taloudellisen kasvun lähteenä. Matti Pohjola Digitalisaatio tuottavuuskasvun mahdollistajana ja taloudellisen kasvun lähteenä Matti Pohjola Suomen talouskasvu on pysähtynyt Volyymi-indeksi, 1975 = 1 2 siksi että työn tuottavuus supistuu Indeksejä,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuottavuuden kasvun edistäminen

Yksityisen sektorin tuottavuuden kasvun edistäminen Muistio 17.2.2010 Valtioneuvoston kanslia: Talouskasvun edellytysten vahvistamista koskeva hanke Muistio on laadittu McKinseyn & Companyn organisoiman työpajan pohjalta Yksityisen sektorin tuottavuuden

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Tuottavuuskatsaus 2010

Tuottavuuskatsaus 2010 Antti Pasanen Tuottavuuskatsaus 2010 Katsauksia 2010/2 Katsauksia 2010/2 Antti Pasanen Tuottavuuskatsaus 2010 Helsinki Helsingfors 2010 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Antti Pasanen (09) 17 341 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA

TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA 1 TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA K14 3. Oheisessa kuviossa on tietoja tuloerojen kehityksestä Suomessa vuosina 1995 2011. Kuvaajat kertovat indeksilukuina reaalitulokehityksen väestössä keskimäärin

Lisätiedot

Talouden kasvuvauhti vuosina 2009 2028

Talouden kasvuvauhti vuosina 2009 2028 Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 3/2008 Talouden kasvuvauhti vuosina 2009 2028 Pasi Sorjonen Ennustepäällikkö etla neljää tutkimuslaitosta (etla, Pt, Ptt ja VM) pyydettiin esittämään jyväskylän

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät?

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Erkki Liikanen Pääjohtaja 19.1.2012 Raahe 19.1.2012 1 Missä vaiheessa velkakriisi? 19.1.2012

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025 23.5.2014

Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025 23.5.2014 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025 23.5.2014 Tausta: Muuttuva toimintaympäristö 2 Aasia ottaa paikkansa takaisin Osuudet maailman bruttokansantuotteesta, % Lähde: Angus Maddison Historical Statistics,

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tietoaika ... ... ... 10 PULA OSAAJISTA UHKAA TALOUDEN KIVIJALKAA USA:lla suurin osuus, Eurooppa kasvaa nopeimmin ... ... ...

Tietoaika ... ... ... 10 PULA OSAAJISTA UHKAA TALOUDEN KIVIJALKAA USA:lla suurin osuus, Eurooppa kasvaa nopeimmin ... ... ... Tietoaika 2/2001 s. 10 13 Työvoimapula vaivaa jo, etupäässä uuden teknologian aloja. Huippuosaajiakin enemmän lähivuosina tarvitaan kuitenkin aivan perinteisten ammattien taitajia: asentajia, kuljettajia,

Lisätiedot

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Talouden näkymät VIA Leaders' Forum XII Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Esityksen rakenne Markkinatilanne ja rahapolitiikka Poikkeaako tämä finanssikriisi

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

PTT-katsaus SUHDANNEKUVA. Kansantalous ja aluetalous

PTT-katsaus SUHDANNEKUVA. Kansantalous ja aluetalous 3 2008 PTT-katsaus SUHDANNEKUVA Kansantalous ja aluetalous Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut Pellervo Economic Research Institute Kansantalouden ja aluetalouden

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

TALOUDEN PITKÄN AJAN KASVUMAHDOLLISUUDET JA RISKIT. Olavi Rantala

TALOUDEN PITKÄN AJAN KASVUMAHDOLLISUUDET JA RISKIT. Olavi Rantala TALOUDEN PITKÄN AJAN KASVUMAHDOLLISUUDET JA RISKIT Olavi Rantala Rantala, Olavi, TALOUDEN PITKÄN AJAN KASVUMAHDOLLISUUDET JA RISKIT. Helsinki: ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research Institute

Lisätiedot

Toim. Bertil Roslin. Sitran raportteja 86

Toim. Bertil Roslin. Sitran raportteja 86 Ennustuksesta jälkiviisauteen Toim. Bertil Roslin Sitran raportteja 86 ennustuksesta jälkiviisauteen Omistettu Sitran kolmannelle yliasiamiehelle, professori C.E. Carlsonille (1923 2010), vuoden 1981 pääraportin

Lisätiedot