XIII VALTUUSTOKOKOUKSEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XIII VALTUUSTOKOKOUKSEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 Neuvoston tiedotuslehti AA:n jäsenille Förtroenderådets informationsblad för AA:s medlemmar 3 / 2010 TOUKOKUU MAJ ANONYYMIT ALKOHOLISTIT ANONYMA ALKOHOLISTER Mahdollisuus sinulle En möjlighet för dig XIII VALTUUSTOKOKOUKSEN RAPORTTI Jumala suo meille tyyneyttä hyväksyä asiat joita emme voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitkä voimme ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Gud giv oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan, och förstånd att inse skillnaden. BOX

2 Pohjoismaiset AA-päivät Nordiskt Möte Kemiönsaari AA ja Al-Anon kokouksia Kokoontumiset: Taalintehdas, Fritidsgården, Metsäkodintie 4. Majoitus, pääosin: Hostel Panget, Dragsfjärd, Täysihoitolantie 6. Alueella mahdollisuus myös venepaikkaan ja telttailuun sekä paikat asuntoautoille ja -vaunuille. Katso myös: Pohjoismaisten valtuutettujen kokous perjantaina ennen päivien avausta. Ohjelmasta ja majoituksesta tarkemmin toukokuun alussa: toimiston sivuilla ja mahd. myös sivuilla. Katso ohjelma sivulla 15 Lämpimästi tervetuloa! Anonyymit AlkoholistiT Anonyma Alkoholister postios. postadr. AA:n Palvelutoimisto, PL 108, Helsinki KÄYNTIOS. besöksadr. Fleminginkatu 26 30, terassitaso, työtila 44 puhelin telefon sähköposti & TUKITILI bankkonto (nordea) internet (anonyymit alkoholistit) (palvelutoimisto) 2 BOX

3 Raportti XIII palveluvaltuuston kokouksesta Anonyymien Alkoholistien XIII palveluvaltuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla SISÄLLYS 1. Osanottajat 2. Valtuuston käsittelemät asiat ja aloitteet 2.1. Bill W:n ystävät ry:n nimi 2.2. Kirjallisuusluettelo 2.3. Palveluopas 2.4. AA terveydenhuollon tukena -esite 2.5. Alkoholisti ja lääkeaineet -esite 2.6. Tiedotustyökirja 2.7. Seuraavan valtuustokauden teema 2.8. Toimikuntien puheenjohtajat 3. Neuvoston uudet luottamushenkilöt 4. Ensi vuoden valtuustokokous 5. Puheenjohtajan valinta XIV valtuustokokoukseen 6. Valtakunnalliset tapaamiset Alueiden raportit edellisen kauden toiminnasta 7.1. Eteläinen alue 7.2. Itäinen alue 7.3. Läntinen alue 7.4. Pohjoinen alue 7.5. Pääkaupunkiseutu 7.6. Ruotsinkieliset Suomessa 8. Kooste suullisten raporttien jälkeisestä jakamisistunnosta 9. Neuvoston valmistelema neljän kohdan ohjelma 10. Kooste jakamisistunnosta, aiheena valtuustokauden teema: Anonymiteetti AA:n hengellinen perusta 11. Kooste jakamisistunnosta, aiheena: Miten viedä tässä kokouksessa syntynyt kokemus, henki ja tieto, alueella eteenpäin? Anonyymien Alkoholistien yhteisö, Bill W BOX

4 1. OSANOTTAJAT Aluevaltuutettuja oli paikalla 13. Neuvoston jäseniä oli 5 sekä yksi ei-alkoholistijäsen. Lisäksi paikalla oli toimistonhoitaja. Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 19. Äänivaltaisia olivat 13 valtuutettua, 5 neuvoston jäsentä ja toimistonhoitaja. Muina osanottajina oli AA:n jäsen, luottamushenkilöehdokas, Jorma H Salosta. Kokouksen puheenjohtajana toimi XII PVK:ssa valittu Veli-Matti ja sihteerinä Palveluneuvoston kutsumana Olli T. 2. VALTUUSTON KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET XII PVK:ssa tähän kokoukseen siirretyt asiat: 2.1. Bll W:n ystävät ry:n nimi Valtuuston päätöksenä oli, ettei nimenmuutokseen ole tarvetta ryhtyä Kirjallisuusluettelo Kirjallisuusluetteloon ehdotettiin lisättäväksi suositus ottaa tarvittaessa yhteys ryhmän kirjallisuusvastaavaan sekä tietoa siitä mistä kirjallisuutta voi tilata sekä teksti: myös Suomessa on kahdenlaista AA-kirjallisuutta: sekä valtuustokokouksen hyväksymää että muuta AA-kirjallisuutta. PVK päätti hyväksyä luettelon, mutta vasta sen läpikäytyä äidinkielen ammattilaisen tarkastuksen. Muutenkin XIII PVK esitti kaiken käsiteltävän kirjallisen tuotteen hyväksynnän edellytykseksi äidinkielen ammattilaisen tarkastusta. SAAPUNEET ALOITTEET: 2.3. Palveluopas Palveluopas päätettiin hyväksyä seuraavin lisäyksin:käsitteiden maininnan lisäys plus lisäksi vielä: Alkuperäinen Service Manual sisältää palvelurakenteen kuvauksen lisäksi myös Maailmanpalvelun kaksitoista käsitettä, kirjoittanut Bill W, joiden hengellisiin periaatteisiin meidänkin palveluoppaamme perustuu. Ilmestymisvuodeksi kirjataan vain yksi vuosiluku. Kanneksi toteutetaan kuvallinen vaihtoehto, innoituksen ja mielenkiinnon lisäämiseksi. Kannen avulla on helppo selvittää valtuustorakenteen valtuutusperiaate AA terveydenhuollon tukena -esite PVK päätti hyväksyä taitelehtisen seuraavin evästyksin: Esitteeseen lisätään yhteystiedot (netti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero) ja tekstin tulee käydä 4 BOX

5 äidinkielen ammattilaisen tarkastuksessa. Sama koskee ruotsinkielistä versiota Alkoholisti ja lääkeaineet -esite PVK päätti hyväksyä taitelehtisen seuraavin evästyksin: Esite suositellaan käännettäväksi ruotsin kielelle. Kaikkiin Anonyymien Alkoholistien tuottamiin painotuotteisiin tulee saattaa yhdenmukainen graafinen ulkoasu ja niiden tekstin tulee käydä äidinkielen ammattilaisen tarkastus Tiedotustyökirja PVK hyväksyi tiedotustyökirjan käyttöönotettavaksi. Varsinaissuomen tiedotustyöryhmä lupautui tarkistamaan ja muokkaa maan termit yhteensopiviksi Palveluoppaan termien kanssa. Saatteeksi ehdotettiin painettavaksi tiedotustyökirjasta yksi A4-kokoinen tiivistelmä jaettavaksi ryhmille. Jakelukanavana suositeltiin Anonyymien Alkoholistien kotisivuja Seuraavan valtuustokauden teema Tulevan valtuustokauden teemaksi valittiin Mahdollisuus Sinulle Toimikuntien puheenjohtajat Tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarmo ja varahenkilöksi Rogi. Valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Leffe ja varapuheenjohtajaksi Kirsi. Kirjallisuustoimikunta puheenjohtajaksi valittiin Arvo H ja varahenkilö valitaan myöhemmin. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Arvo R ja varapuheenjohtajaksi Ahti A. 3. NEUVOSTON UUDET LUOTTAMUSHENKILÖT Neuvoston nimeämistoimikunta esitti: Läntiseltä alueelta valitun Ari L:n tilalle 1 vuodeksi Jorma H. Koko yhteisöstä valitun ehdokkaan Kaukon/Veijon tilalle 1 vuodeksi Tauno. Koko yhteisön ehdokkaana uutena 4 vuodeksi Ako. Itäiseltä alueelta koko yhteisön ehdokkaana uutena 4 vuodeksi Matti. XIII PVK hyväksyi neuvoston esityksen. 4. VUODEN 2011 VALTUUSTOKOKOUS PVK päätti ajankohdaksi , paikaksi Hauhon Vähäjärven kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 250 / valtuutettu. 5. PUHEENJOHTAJAN VALINTA XIV PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSEEN PVK valitsi kolmannen perinnön vaalitapaa noudatten XIV PVK:n BOX

6 puheenjohtajaksi Hymy-Pekan ja hänelle varahenkilöksi Mika L:n. 6. VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET V Pohjoismaiset Päivät, Nordiskt Möte, Kemiönsaaressa AA-tapaaminen Kalliolan opistotalolla marraskuussa 2010? 7. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN KAUDEN TOIMINNASTA 7.1. ETELÄINEN ALUE 7.2. ITÄINEN ALUE 7.3. LÄNTINEN ALUE 7.4. POHJOINEN ALUE raportti alueen toiminnasta 7.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE raportti alueen toiminnasta 7.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA raportti alueen toiminnasta Raportit kirjallisina sivuilla KOOSTE SUULLISTEN ALUERAPORTTIEN JÄLKEISESTÄ JAKAMISISTUNNOSTA - tulokkaiden pysyminen - tulokkaita on, mutta harvat jäävät pitemmäksi aikaa - kiinnittyminen AA:han usein vaikea - oma vastaanotto tulokkaan vastaanotto, kohtaako kaksi alkoholistia? - tarjotaanko tulokkaille koko toipumisohjelma - ohjelmaan opastus - tukihenkilötoiminta kummittaminen - sekakäyttäjät? - tiiviimpi yhteydenpito AA-ryhmien kesken - miten tehdä yhteistyötä Suomen AA:n ryhmien kanssa? - vierailu erilaisissa AA-ryhmissä - yhteistyö erilaisten AA-ryhmien kanssa - porukalla toimiminen - rajojen rikkominen - palvelijoiden väheneminen - miksei AA:ta hyväksytä ammatti-auttajien keskuudessa? - sanoman vieminen henkilökohtaisesti - vetovoima vai huomionherättäminen? - pitäisikö AA:n muuttua? 9. NEUVOSTON VALMISTELEMA NELJÄN KOHDAN OHJELMA Ila esitteli Palveluneuvoston pitkäntähtäimen työskentelytavoitteekseen asettamansa nelikohtaisen toimintasuunnitelman: 1. Yhä useamman alkoholistin tavoittaminen yhteiskunnassamme 2. Vakaita ja päteviä AA-ryhmiä 3. Yhtenäinen ja kykenevä palveluorganisaatio 4. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen 6 BOX

7 10. KOOSTE JAKAMIS- ISTUNNOSTA, JONKA AIHEENA OLI VALTUUSTO- KAUDEN TEEMA ANONYMITEETTI AA:N HENGELLINEN PERUSTA - helpotti AA:han tuloa - Kolmion toimistossa on päivitetty, värillinen ständi - ilmenee sanomansaatto-/ tiedotustilaisuuksissa - itsetutkistelussa kaivettava esiin oma suhde anonymiteettiin - oman itsen kutistaminen - itsekkyyden vastakohta - itsekkyydestä me henkeen - tärkeä periaate oman toipumisen kannalta - melko hyvin toteutettu AA:ssa - anonymiteetti (nimettömyys) AA:n sisällä (jäsenistön kesken)? - anonymiteetti julkinen media - mukana olo tärkeämpää kuin esillä olo - kykyä tehdä epäitsekkäitä toimia - yhdessä toimimista - periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle - sopeutumista AA:n periaatteisiin - AA:n jäsenten keskeinen kunnioitus - suoja tulokkaalle turva yhteisölle - yhteinen etu etusijalle - toipumisen kannalta myöskin tärkeä ei ainoastaan yhteisön suojaamisen kannalta - tasavertaisten jäsenten tasavertainen yhteisö - hengellinen kasvu anonymiteetin sisäistäminen 11. KOOSTE JAKAMIS- ISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? - kokousosanottajien on syytä viedä tietoa aktiivisesti toimintaympäristöönsä - sulattelemista ja kokemusta kertyi - asiat käyvät kerta kerran jälkeen yksinkertaisemmiksi - minulla on vastuu: Kun kuka tahansa haluaa kuulla tämän, olen valmis kertomaan - haluan jatkossa olla kanava alueelle, minun on vastuu - ryhmäomatunnon henki on noussut sille tasolle, että on tuntunut todella hyvältä - ponnistelen jakaakseni täällä kokemaani alueella, piirissä ja ryhmässä - syventänyt ymmärrystä, näkemystä ja tuonut tullessaan kokemuksia - rakkauden hengessä pyrin kiertämään erilaisissa ryhmissä - täällä on käsitelty meidän asioita. BOX

8 Alueet raportoivat toiminnastaan Itäinen alue PIIRIT JA RYHMÄT AA-rakenteessa AA:n piireissä toimiminen on toimintaa, joka ensikädessä lähtee piirin alueelia ryhmien keskinäisen kanssakäymisen tarpeista jatkuen AA palvelun rakenteessa toimintana Valtuuston kokouksiin. Siten toimii yhteinen menestyksemme... Pohjois-KarjaIan piiri; Ei piirikokouksia. Ryhmät: Tuupovaarassa, Koveron AA-ryhmä, kokoontuu torstaina klo 19. Pohjois-Savon piiri; Ei piirikokouksia. Ryhmät: Kuopiossa AA Pata-ryhmä, kokoontuu torstaina klo 18. Leppävirran Oravikoskella AA Baariryhmä, kokoontuu perjantaina iltaisin. Etelä-Savon piiri; Ei piirikokouksia. Vuosikausia toimineet AA-jäsenet ovat palveluvuorottelun läpikäyneet, he ikääntyvät ja ovat palvelutehtävistä väistymässä. Vastuunkantava toimiminen lähtee ryhmistä. Ryhmät: Savonlinnassa AA Sunnuntairyhmä; kokoontuu sunnuntaisin klo 18. Ryhmän jäseninä on kokouksissa kävijä määrä kolmannekselia lisääntynyt koemme KiitollisuudelIa. RyhmälIä on suuntaviivat toimintaan ja AA-palvelun opas käytössä. AA Sunnuntai-ryhmä piti kesätauon heinä-elokuun. Asko palveluvaltuuston jäsenenä. Mikkelissä AA Kolmen Perinnön ryhmä (aiemmin keskiviikko-ryhmä) kokoontuu perjantaisin klo 19. Ryhmässä jäseniä on niukasti, mutta kokouksissa käy olemassa olevalla vetovoimalia aloittavia ja vierailevia. Ryhmä on toiminut Mikkelin alueelia aktiivisena AA:sta kiinnostuneille info toiminnassa. Ryhmän suuntaviivat, toiminta ja tiedotuksen tarpeet on käytössä, mm. aloittaja / tulokaskansio on kasattu laajasta AA-materiaali valikoimasta. Kesätaukoa ryhmän kokoontumisessa oli klo Ryhmän jäsen Pertti palveliut täyden 4 v. palveluajan AA Palveluneuvoston jäsenenä. Alue Anonyymit Alkoholistit Suomi, Itäinen Alue käsittää ltä-suomen läänin. Alue on jaettu (3) kolmeen piiriin; Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Toiminta Alueemme, sekä sen piirien ja ryhmien keskeinen toimiminen oli vähäistä, joulukuusta 2008 joulukuuhun Rakenteen mukaista alue- ja piiritoimintaa haittaa ryhmien vähäinen lukumäärä, sekä matkustamisessa ryhmäetäisyydet vähentää mahdollisuuksiamme. 8 BOX

9 Aluekokoukset AA alueemme kevätkokouksen 21. toukokuuta kutsui Koveron AA-ryhmä. Kokous puitteet nuorisoseuran talolla oli mainiot. Meistä pidettiin huolta hyvällä ravinnolla ja yhteistoiminnan iloila. Kuopiosta kokoukseen tuli kiinnostuneena uutta jäsenistöä. Eteenpäin lähdettiinkin toivossa parempaan. ltäisen alueen aluepäivien järjestämistä yritettiin syksyn ajankohdaksi la Kalvitsan; Loukeelle järjestää. Ennakkoon ilmoittautuvia tuli vain muutama. Hankkeemme peruttiin. AA-alueemme 2009 vaalikokous pidettiin 5 joulukuuta. Paikkakuntana nyt Kuopio. Järjestäjänä alueemme PATA -ryhmä. Kokoukseen saapui vii si (5) alueen AA jäsentä. Kiitos... Alue työryhmämme pj :n tuoma vaalikokous asialista hyväksyttiin. Kokousasiat käsiteltiin aikalailla AA Hengestä horjuen. Kokous valitsi suostuvista henkilöistä alkavalle toimintavuodelle aluetoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tiedotustoimikunnan puheenjohtajan. Päätettiin tulevalle keväälle aluekokouksen pitämisestä ja pankkitili asioiden hoitamisen tavasta. Lopuksi Muistan, että alkuvuosina kokoonnuimme reippaana ja osallistuvana. Me halusimme Maailmanlaajuisen AA toiminnan Suomeen. Tällaisesta vuosikymmenestä kiitämme AA:n johdattajaa Jumalaamme. Aluetoimikunnan muodostaminen on estynyt koska piiritoimikuntien edustava jäsenistö on puuttunut. Piirin ja ryhmien keskinäisien kanssakäymisen mahdollisuuksia tulisi tulevassa kehittää esim. matkustaminen. Luotamme työn tuleville palvelijoillemme. Aluetoiminnasta on pitänyt huolta jo kolmena vuotena vaalikokouksissa valittu ns. aluetoiminnan työryhmä. kirjoitti, Asko Palveluvaltuutettuna toivonkin Aluepiiri- ja ryhmä-palvelijain toimittavan ilmoituksia toiminnan muistioiden muodossa, osoitteella suomi24.fi AA:n nuoremmille jäsenille (myös Al-Anon ja Alateen) Katso ilmoitus BOX

10 Pohjoinen alue (Oulun piiri) 1. Ryhmät Alueella toimii: Sorsasaaressa 2 AA-ryhmää, joilla on yhteensä 5 kokousta viikossa (AA-saariryhmä 4 kokousta ja Naisten Siru-ryhmä 1 kokous). Majakkaryhmä Oulunsalossa, 1 kokous Rantaryhmä Kalajoella, 1 kokous. Myllyojalla kesällä perustettu hoitoalalle suunnattu erityisryhmä. Toppilan nuorten ryhmä toimi vuoden, tilojen käyttötarkoituksen muutoksen takia ryhmä jäi oman ilmoituksensa mukaan tauolle. 2. Piirin kokoukset Piirillä on ollut kuluneen vuoden aikana kaikkiaan 5 kokousta. 3. Ohjelmaan opastustilaisuudet Piirin kummitoimikunta järjesti elokuussa neljännen kerran Oulunsalon Umpimähkässä (seurakunnan leirikeskus) Back to Basic-tilaisuuden, perjantai-illasta sunnuntaihin puoleen päivään kestävänä. Tilaisuuteen otti osaa n. 30 ihmistä. 4. Sanomansaatto Ryhmät ovat jatkaneet Oulun kaupungin Kiviharjun kuntoutusklinikan kuntoutusjaksolaisille säännöllisesti 4:n viikon välein infojen pitämistä. Ryhmä Saariryhmän jäseniä kävi Kajaanissa ammattikorkeakoulun järjestämässä päihdeseminaarissa saaden pitää reilut 2 tuntia hyvin vastaanotettua infoa. Raahen Ammattikorkeakoulun päihdealan kurssin opiskelijoille n. kahden tunnin info marraskuussa. Piirin tiedotustoimikunnan taholta on kartoitettu terveyskeskuksia ja työterveysasemia ja niille on aloitettu lähettämään porrastetusti tiedotuskirjeitä. Tuloksista ei vielä ole tietoa. Haukiputaan seurakunnan päihderyhmä kävi yhteistoiminnassa infossa Sorsasaaressa. Sanomalehdissä on ollut ainakin nuorten ryhmästä artikkeli. Piirin edustajana Janne on neuvotellut yleisradion kanssa ohjelmasarjasta. Asia on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Liite 1. Ystävällisin terveisin Ahti ja Mika, AA-Oulun piiri Liite 1. Kirje YLE:n ohjelmajohtajalle Ville Vilenille RADIO-OHJELMASARJA ALKOHOLISMISTA Viitaten puhelinkeskusteluun J-M/Ville Vilen Oulun piirin AA-Sorsasaaren saariyhteisön tiedostustoimikunnan 10 BOX

11 nimissä meillä olisi kiinnostus tehdä Yleisradiolle radio-ohjelmaa nimeltään esim. Alkoholi-ilta tai Kaikki mitä olet aina tahtonut tietää alkoholismista tms. Ohjelman luonteeseen kuuluisi raitistuneita alkoholisteja eri yhteiskuntaluokista ja eri-ikäisiä ihmisiä eripituisine raittiuksineen kertomassa omaa kokemustaan. Ohjelmassa tulisi myös olemaan mahdollisesti vierailevia asiantuntijoita ja alkoholistien perheenjäseniä. Olemme alustavasti pohtineet 12 ohjelman sarjaa johon rakennettaisiin teema jokaiselle jaksolle. Uskomme, että ohjelmalle olisi todellista tilausta yhteiskunnassamme ja kansalla olisi todella paljon kysyttävää ja meillä kokemuksemme myötä vastauksia. Ohjelmassa olisikin osuus jossa käsittelemme kuuntelijakysymyksiä, Lyhyesti tuossa ideaa ja meillä on alustavasti valmiiksi neuvoteltu radioammattilainen (ADDmedio) juontamaan ja tuottamaan ohjelmamme. Toivomme yhteydenottoanne sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteistyöterveisin, J-M AA-Sorsasaari, Saariyhteisön puolesta LINKKEJÄ Kotisivumme: Valtakunnalliset sivumme: Tuottajamme: Läntinen alue Turun seutu / Piirit Turun seudulla toimii aktiivisesti Rannikon-piiri. Rannikon piiri kokoontui neljä kertaa vuonna Piirin toimintaan osallistui 11 AA-ryhmää. Turun Paikallistoimisto Turun Palvelutoimisto kokoontui vuonna 2009 kuusi (6) kertaa Palvelevat Alkoholistit ry:n vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin osoitteessa Vähäheikkiläntie 37. Paikallistoimistossa pidettiin 12 käsitteen kokoussarja. Osallistujia noin 8 11 AA:laista. Paluu perusasioihinkokoussarja pidettiin syksyllä ja osallistujia oli viidentoista ja kahdenkymmenen välillä. Pääasiallista AA:n ohjelman mukaista 12. askeleen työtä on pyritty tekemään pitkin vuotta noin kymmenkunnan ryhmän voimin. Tiedotustyöryhmä on kartoittanut eri paikkoja, joissa olemme käyneet tiedottamassa vuoden aikana ja osaan ollaan menossa. Tiedotustyöryhmä on päivittänyt Tiedotustyökirjaa ja työ jatkui vielä vuoden 2010 alussa. Toimintaa on ollut myös seuraavilla osa-alueilla; - Tiedotustilaisuuksia AA:sta kiinnostuneille, esim. opiskelijoille, lääkäreille, katkaisuhoitoasemalla; medioissa (radio, lehdet); jalkatyönä (ns. mainosten jakaminen) BOX

12 - sekä kerran viikossa pidetyn avoimien ovien -tiistain kautta. Myös kirjallisen materiaalin tuottaminen (esitteet) on kuulunut toimintaan. - AA:n Auttava Puhelin - Internetsivut: fi/ ja - TUPA -lehti, AA:n sisäinen paikallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa Näitä toimintamuotoja ovat ylläpitäneet kaksi (2) toimikuntaa sekä yksi (1) työryhmä; tiedotus- ja puhelintoimikunta, hoitolaitostyöryhmä Keski-Suomen Piiri Tällä hetkellä Keski-Suomessa ei ole piiritoimikuntaa laisinkaan. Asiaa on yritetty korjata monella tapaa. Tätä on kuitenkin hankaloittanut palvelijoiden puuttuminen monella tasolla. Koostuuhan piiri vain kahdesta ryhmästä Huhtaryhmä ja Toururyhmä. Huhtaryhmä on useaan otteeseen harkinnut Valtuustorakenteesta luopumista ja on näin ollen ikään kuin käymistilassa. Toururyhmä sensijaan joutui muuttamaan pitkäaikaisista ryhmätiloistaan pois ja ryhmä olikin hetken aikaa ilman tiloja kokonaan. Uudet tilat kuitenkin löytyivät, joista syystä tai toisesta ryhmä joutui kuitenkin pian muuttamaan edelleen uusiin tiloihin. Koska K-S piirin kaksi ryhmää ovat edelläkuvatulla tavalla ikään kuin jatkuvasti vedenjakajalla, ovat AAkokoukset olleet likimain ainoa toiminnan muoto. Yksittäiset ryhmien jäsenet ovat toki saattaneet sanomaa, hoitaneet auttavaa puhelinta ja käyneet laitosryhmässä, mutta tiedottaminen on paha kyllä ollut vähäistä. Organisointi puuttuu tällä hetkellä lähes täysin. Aika näyttää nousevatko nämä piirin kaksi ryhmää vielä jaloilleen, vaikka ne perustehtävät täyttävätkin. Palveluvaltuutetut: Jarmo ja Taina Pääkaupunkiseudun alue Aluetoimikunnan toimintakertomus vuonna 2009 (tässä ilman liitteitä) 1. Yleistä Pääkaupunkiseudun AA-alue on työskennellyt ensisijaisesti yhteistyöfoorumina piirien ja eri toimikuntien välillä luomalla edellytyksiä sanomansaattoon. Lisäksi alue on auttanut omalta osaltaan paikallistoimisto Kolmion toimintaa. Toiminta on noudattanut vakiintuneita uomiaan ja toiminnassa on noudatettu suuntaviivoja. Alueeseen ovat lukeutuneet Espoon, Helsingin ja Länsi-Vantaan AA-piirit. Kolmion toimiston tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja päivittäin siellä käy useita AA:laisia. Alueen talous on toimintavuonna säi- 12 BOX

13 lynyt vakaana ja ryhmien vapaaehtoiset tuet ovat riittäneet tehtävien hoitamiseen. Kolmion toimiston ja vastauspalvelun päivystysvuorojen hoitaminen on oiva osoitus palveluhalukkuudesta vapaaehtoisin voimin. Lukuisat apua tarvitsevat ovat saaneet ensi kosketuksensa AA:han näiden palvelijoiden sekä paikallistoimiston kautta. 2.Aluetoimikunnan kokoonpano Alue on perustanut toimintaansa varten eri toimikuntia. Nämä ovat: aluetoimikunta ( kaikkien toimikuntien puheenjohtajat, sihteeri, rahastonhoitaja, piirien puheenjohtajat ja valtuutetut) paikallistoimistotoimikunta tiedotustoimikunta vastauspalvelun toimikunta järjestelytoimikunta Kolmio r.y. Aluetoimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Hymy-Pekka, sihteeri on puuttunut, rahastonhoitaja Kaisa, paikallistoimistotoimikunta Matti H, tiedotustoimikunta Kari W/ Matti H, vastauspalvelutoimikunta Kati, järjestelytoimikunta Jari, Helsingin piirin puheenjohtaja Ilpo, Espoon piirin puheenjohtaja Unto ja Vantaan piirin puheenjohtaja Pekka. Palveluvaltuuston jäseninä toimikuntaan ovat kuuluneet: Arvo R, Markku, Arvo H, Rogi, Sakke Eri toimikuntien kertomukset ovat tämän asiakirjan liitteinä. 3. Kokoukset Aluetoimikunta on kokoontunut toimintavuonna viisi kertaa. Alueen kokoukset on järjestetty kolme kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous oli samalla vaalikokous. Aluetoimikunnan kokoukset on pidetty Kolmion toimistossa ja aluekokoukset vuoroittain eri piirien järjestäminä. 4. Alueen talous Ryhmien antamat tuet alueelle: v , v , v , v , v ja v Kolmion kiinteät kulut: vuokra, sähkö, puhelin jne. ovat yhteensä kuukaudessa, joka vuositasolla merkitsee Tukien määrä toimintavuonna on ollut noin joka tarkoittaa sitä, että kiinteiden kulujen jälkeen on varsinaiseen toimintaan jäänyt noin 330 kuukaudessa, vuositasolla noin Tämä summa siis jää käytettäväksi varsinaiseen toimintaan eli sanomansaattoon, painatuksiin, ilmoituksiin, tiedottamiseen ja tarvittaviin laitehuoltoihin. Paikallistoimiston ylläpito ja sanomansaaton turvaaminen ovat tärkein tehtävämme ja niiden toimintojen turvaamiseen kaivataan varoja. Tilinpäätös jaettu aluekokouksessa. BOX

14 Ruotsinkielinen alue Alueemme ryhmät on vähentyneet kahdella, aikaisemmasta 11 ryhmästä 9 ryhmään. Pääkaupunkiseudulla on Apollo-ryhmä sekä Vaasassa City-ryhmä lakkautettu, osanottajien vähyyden takia. Lakkautettujen ryhmien jäsenet ovat ainakin osittain liittyneet muihin ruotsinkielisiin ryhmiin. Ryhmien välinen yhteydenpito muodostuu kolmesta aluekokouksesta vuodessa joihin osallistutaan kiitettävästi. Alkutalvella kokoonnutaan pääkaupunkiseudulla, keväällä Kemiönsaarella ja syksyllä Pohjanmaalla, yleensä Vaasassa. Ryhmien toiminta muodostuu pääasiallisesti ryhmäkokouksista. Ryhmät tiedottavat olemassaolostaan, lehtiilmoituksilla avoimista kokouksista, joihin kutsutaan työnantajia, sosiaalitoimen- sekä terveydenhuollon henkilöstöä. Ryhmiä osallistuu edelleen Palvelevan Puhelimen päivystyksiin, sekä tiedottavat AA:n toiminnasta sairaaloissa sekä päihdekliniikoilla. Ryhmien jäsenmäärät ovat pysyneet samoissa lukemissa. Joitakin tulokkaita on liittynyt joukkoomme, ja toisaalta ollaan menetetty jäseniä viinapirulle. Yhteinen ongelma tuntuu olevan, saada tulokkaat jäämään. Annetaanko tulokkaille tarpeeksi huomiota? Olemmeko selkeästi antaneet tulokkaan ymmärtää, kuinka tärkeä hän on meille? Oliskohan meillä syytä panostaa enemmän tulokkaan vastaanottamiseen? Leffe Lindström, valtuutettu Eteläinen alue ALUKSI Eteläisellä alueella ei ole suuria muutoksia tapahtunut. Ryhmiä on edelleen neljä, yksi Lahdessa ja kolme Kouvolassa. Yhteisiä asiakokouksia pidettiin kauden aikana kolme kertaa. TIEDOTTAMINEN Kouvolan seudulla alettiin suunnitella tiedotusiskua AA:sta ammattilaisille. Tätä varten on tehty kansio yhteistyössä Palvelutoimiston kanssa. Tarkoituksena on se, että kansio ojennetaan henkilökohtaisesti ko. viranomaiselle. Ajatuksena on, että henkilökohtaisesti annettu tieto, vaikkakin kansion muodossa, menee paremmin perille kuin postissa tullut. Samalla syntyy varmasti myös keskustelua asiasta. SANOMANSAATTO Kouvolan Kuntoutuskeskuksessa (katkolla) saatetaan sanomaa tiistaisin klo alkavassa tiedotustilaisuudessa. Homman pyöritykseen osallistuu viisi ryhmää joista kolme on nimettömistä ja kaksi anonyymeistä. Suurempia ongelmia ei ole ollut, ajoittaisista anonyymien poisheivaamisyrityksistä huolimatta. Keskiviikkoisin klo luetaan Kouvolan Tunneli ryhmän tiloissa AA tulee täysi-ikäiseksi kirjaa. Luku alkoi talvella ja jatkuu myöhään syksyyn. MUUTA Puhjonrannassa vietettiin juhannusta porukalla, mukana oli väkeä kaikista AA:laisista leireistä ja kuppikunnista. 14 BOX

15 Lappalanjärvellä järjestettiin kaakon piirin toimesta perinteellinen Rantapäivä elokuussa. Lisäksi yksityisten anonyymien toimesta järjestettiin alueella Saaramaan leirisaaressa kaksi noin viikonpituista leiriä, joissa niin ikään oli porukkaa joka lähdöstä. Myös Lahden seudulla on ollut yksityisten anonyymien järjestämää viikonlopputoimintaa. Homma jatkuu suurin piirtein samanlaisena myös tulevalla valtuustokaudella. Ystävällisesti, Kari M PROGRAM / OHJELMA Nordiska Mötet Fredag 18 juni Hostel Panget Välkommen till NM 2010, kort välkomsttal / Lyhyt tervetuliaispuhe Talarmöte, inledningsanförande, AA / Puhujakokous, alustus AA Paus / Tauko Talarmöte, inledningsanförande, Al-Anon / Pu-hujakokous, alustus Al-Anon Avslutning / Päivän päätös Sinnesrobönen / Tyyneysrukous Lördag 19 juni programmet hålls på Fritidsgården i sin helhet (förutom måltiderna) Ohjelma kokonaisuudessaan Fritidsgårdenilla, ateriointia lukuunottamatta Öppningsmöte: Välkommen till NM 2010 / Päivien avaus, tervetuloa! Nordiska Delegater / Al-Anon 10 min taltur/land, Al-Anon + en finskspråkig taltur / Puheet 10 min/maa + yksi suomenkiel Kort paus / Lyhyt tauko Talarmöte, 60 min, tema: Jag är ansvarig Alternativt, simultant med: / Vaihtoehtona, samanaikaisesti: Kokemuksenjakoistunto: Kuinka voimme vahvistaa AA:n Palveluperinnön mukaista toimintaa sekä asioista perillä olevan rymäomatunnon muodostumista AAryhmissä ja palvelurakenteen eri tasoilla? Alustus + puheenvuoroja Lunch Lounas för hostelgäster boende på Panget samt till viss del även övriga deltagare / Hostel Pangetiin majoittuneille ja osittain muillekin Talarmöte, 60 min, tema: Jag är ansvarig Paus / Tauko Talarmöte / Puhujakokous 60 min. Ove Näsman: Alkoholmissbruk i arbetslivet från en företagsläkares perspektiv + frågestund / Päihteet työelämässä, yrityslääkärin näkökulmasta + kyselytuokio. På både finska och svenska! / Sekä suomeksi että ruotsiksi! Kort paus / Lyhy tauko Talarmöte. Talare från nordiskt land / Puhujakokous, puhuja pohjoismaista, 45 min Frågestund med talarna/avtackning av talare Avslutning + Sinnesrobön / Päätös Tyyneysrukouksella Middag / Päivällinen. För hostelgäster boende på Panget samt till viss del även övriga deltagare / Hostel Pangetiin majoittuneille ja osittain muillekin Kvällsprogram, Hostel Pangets strand: grillning, musik, bastu mm. Korv & läsk till självkostnadspris. / Iltaohjelmaa Hostel Pangetin rannalla: grillausta, musiikkia, sauna ym. Makkaraa ja virvokkeita omakustannushintaan Sinnesrostund i Dragsfjärds kyrka / Tyyneystuokio Dragsfjärdin kirkossa Söndag 20 juni Välkommen till NM 2010, resterande program Jäljelläoleva ohjelma Talarmöte, talare från nordiskt land / Puhujakokous, puhuja pohjoismaista Kaffepaus / Kahvitauko Talarmöte / Puhujakokous Avslutning, avrapportering från nordiska delegater samt överlämning av stafettpinnen till arrangör av nästa Nordiska Möte / Päivien päätös; PM-valtuutettujen raportointi ja viestikapulan ojentaminen seuraavien PM päivien järjestäjälle Sinnesrobönen / Tyyneysrukous BOX

16 ANONYYMIEN ALKOHOLISTIEN YHTEISÖ Bill W Otteita Amerikan Psykiatrisen Yhdistyksen 105. vuosikokouksessa Montrealissa, Quebecissä, toukokuussa 1949 pidetystä puheesta AA on kiitollinen kutsusta esiintyä Amerikan Psykiatrisen yhdistyksen tilaisuudessa meille tämä on mitä otollisin ympäristö olla esillä. Maallikoina meillä ei ole juuri muuta kuin elämäntarinamme kerrottavana, siitä johtuu tämän kertomuksen epätieteellinen luonne. Niistä asenteista ja tapahtumista, jotka johtivat AA:n muodostumiseen, on helppo luoda kuva, olivatpa niiden syvemmät vaikuttimet mitkä tahansa. Tässä kohdin puhuja kuvasi henkilökohtaista kokemustaan raittiuden saavuttamisessa, varhaista tuloksettomaksi jäänyttä työskentelyään toisten alkoholistien kanssa ja sitä, kuinka hän lopulta tapasi Akronissa, Ohiossa toukokuussa 1935 Tohtori Bob S:n, josta tuli toinen AA:n perustajajäsenistä. Kun lähdin Akronista syyskuussa 1935, meitä oli kolme alkoholistia, jotka olimme pysyneet raittiina. Kun saavuin New Yorkiin niin rupesin töihin, ja toinen AA ryhmä alkoi muodostua. Mutta mikään ei ollut kovin varmalla pohjalla me lensimme edelleen sokkolentoa. Sitten alkoi kolme vuotta kestänyt yritysten ja erehdysten kausi, joka johti lopulta kirjamme Alcoholics Anonymous julkaisemiseen vuonna Tämä kirja, joka nykyään on AA yhteisön selkäranka, alkaa tyypillisellä juomista ja siitä toipumista kuvaavalla tarinalla. Sitä seuraa toivosta kertova kappale nimeltä On olemassa ratkaisu. Ilmaistaksemme asian AA laisella kielenkäytöllä, nämä kaksi kappaletta kuvaavat alkoholismia ja alkoholistia ja niiden tavoitteena on tietysti ensin tuottaa samaistumisen kokemus ja sen perään saada aikaan vakuuttuminen omasta voimattomuudesta alkoholiin nähden. Yksi kappale on omistettu agnostikkojen pehmittämiselle, jonka jälkeen päästään niihin Kahteentoista Askeleeseen, jotka AA:ssa nykypäivänä ovat käytössä. Vaikka nämä Askeleet ovat meidän hoitomme ydin ja niissä saa muotonsa koko meidän tapamme elää jokapäiväistä elämäämme, ne eivät ole juuri muuta vahvistettu ja virtaviivaistettu versio periaatteista, jotka ystäväni keittiönpöydän äärestä minulle luetteli. 16 BOX

17 Teksti on sovitettu ennen kaikkea näiden Kahdentoista Askeleen käytännön soveltamista silmälläpitäen ja lisäksi siten, että se olisi omiaan vähentämään lukijassa syntyvää sisäistä vastustusta. Työskentelyä toisten alkoholistien parissa korostetaan erittäin voimakkaasti; vaimoille, perhesuhteille ja työnantajille on omistettu omat kappaleensa. Viimeinen kappale luo kuvan tästä uudesta Yhteisöstä ja vetoaa toipuneeseen alkoholistiin, jotta tämä itse perustaisi ryhmän. Sitten tätä aatetta pönkitetään kolmellakymmenellä AA:n jäsenten kirjoittamalla tapausselostuksella, tai paremminkin elämäntarinalla, jotka täydentävät samaistumisen kokemuksen ja herättävät toivoa. Alcoholics Anonymous kirjan yli 500 sivua eivät sisällä yhtään teoriaa, ne kertovat vain kokemuksesta. Kun kirja ilmestyi huhtikuussa 1939, meillä oli noin sata jäsentä. Yhdellä kolmasosalla heistä oli jo vaikuttava aikamäärä raittiutta. Liike oli levinnyt Clevelandiin ja alkoi ulottua jo Chigagoon ja Detroitiin. Maan itäosassa se sai jalansijaa Philadelphiassa ja Washingtonissa. Clevelandissa sattui merkittävä tapaus: Plain Dealer lehti julkaisi painavia, pääkirjoitusten tukemina julkaistuja artikkeleita meistä, ja valtava puhelutulva kaatui sikäläisten AA jäsenten niskaan, joita oli kaksikymmentä. Soittajat olivat enimmäkseen uusia ihmisiä. Alcoholics Anonymous kirja käsissään he ottivat vastaan kaikki tulijat, ja nämä uudet alkoivat työskennellä taas heitä uudempien parissa. Tämän ketjureaktion seurauksena Clevelandiin oli kahden vuoden kuluttua kerääntynyt satoja uusia jäseniä. Tulijajoukon toipumisprosentti oli loistava. Tämä tapaus oli meille ensimmäinen todiste siitä, että meidän oli mahdollista vastaanottaa valtavat määrät jäseniä lyhyessä ajassa. Sitten tuli kansallinen julkisuus. Saturday Evenning Postin artikkeli (maaliskuussa 1941) tuotti pikkuruiseen New Yorkin toimistoomme tuhansia epätoivoisia kyselyjä. Näin meille kertyi lista, joka käsitti sadoissa kaupungeissa asuvia alkoholisteja. Vakiintuneiden AA keskusten ulkopuolelle matkustelevat liikemiehet käyttivät tätä listaa hyväkseen perustaessaan uusia ryhmiä. Kirjallisuuden lähettämisen ja muun kirjeenvaihdon avulla AA ryhmiä syntyi postin välityksellä ilman minkäänlaista henkilökohtaista kontaktia se oli ällistyttävää. Kirkonmiehiltä ja lääkäreiltä alkoi BOX

18 tulla hyväksyntää. Haluan mainita, että tohtori Harry Tiebout, joka toimii tämänpäiväisen keskustelumme puheenjohtajana, oli ensimmäinen psykiatri, joka huomasi meidät ja solmi ystävyyssuhteet kanssamme. AA levisi vauhdilla joka suuntaan ja pioneeriaika oli takanapäin. Olimme vakiinnuttaneet asemamme Yhdysvaltain maaperällä. Puhuja esitti tässä kohdin yhteenvedon Yhteisön koosta vuonna 1949 noin jäsentä ja 3000 ryhmää kolmessakymmenessä maassa sekä Yhteisön yleisestä rakenteesta. Niistä alkoholisteista, jotka yrittävät tosissaan meidän kanssamme, suuri prosentti raitistuu ja pysyy raittiina. Toisille sattuu muutamia retkahduksia, ja monilla muillakin tilanne näyttää paranevan. Mutta moni ongelmajuoja, ehkä kolme tai neljä viidestä, todella jättää AA:n sikseen lyhyen kontaktin jälkeen. Jotkut heistä ovat psyykkisesti liian häiriintyneitä tai fyysiset vauriot ovat jo liian suuret. Kuitenkin enemmistönä ovat ne voimakkaasti tilannettaan järkeilyn avulla selittävät henkilöt, joiden järkeily ei vielä ole murtunut. Juuri tällainen murtuminen todella tapahtuu edellyttäen, että he saavat heti ensimmäisen AA kontaktinsa aikana sen mitä AA kutsuu hyväksi altistumiseksi. Silloin alkoholi kasaa siinä määrin tulisia hiiliä heidän alleen, että heidän on palattava luoksemme. Usein tämä tapahtuu vasta vuosien kuluttua. Nämä ihmiset kertovat, että heidän oli pakko palata; oli joko tultava AA:han tai muuten kävisi hullusti. He olivat saaneet oppia alkoholismista alkoholisteilta; se oppi oli uponnut heihin voimakkaammin kuin he tiesivätkään. Tällaisista tapauksista meille jää, heidän alkuun jättäessä meidät, vaikutelma, että puolet heistä palaa takaisin ja suurin osa näistä palanneista toipuu. Niinpä me ainoastaan jaamme oppia tulokkaalle. Emme koskaan saarnaa. Kuningas Alkoholi huolehtii siitä puolesta. Kirkonmiehet sanovat että käytämme hyväksemme paholaista omiin tarkoituksiimme. Tällaiset väitteet ovat pohtimisen arvoisia, mutta meidän mielestämme vanhoillisia. Toipuneiden suhteellinen määrä tulee varmasti olemaan suurempi kuin mitä aikoinaan oletettiin. Sellainen oli silmäys alkuperäämme, keskeiseen hoidolliseen ideaamme ja määrällisiin saavutuksiimme. Mitä laadullisiin saavutuksiin tulee, se on varmasti liian laaja aihe käsiteltäväksi tässä yhteydessä. 18 BOX

19 Anonyymit Alkoholistit ei ole uskonnollinen järjestö; mitään opinkappaleita ei ole. Ainoa teologinen lauselma on Itseä suurempi Voima, eikä tämänkään käsitteen omaksumiseen pakoteta ketään. Tulokas ainoastaan syventyy itseensä Yhteisössämme ja yrittää noudattaa ohjelmaa niin hyvin kuin pystyy. Mietittyään asioita itsekseen hän eittämättä kuvaa itsessään alkaneen kutsuipa hän sitä miksi hyvänsä asteittaisen muuttumisen kokemuksen. AA:n toimintaa seuranneet henkilöt ajattelivat aikanaan, että AA:n on mahdollista vedota vain niihin, jotka ovat uskonnollisesti vastaanottavaisia. Kuitenkin jäsenistöömme kuuluu eräs Amerikan ateistiseuran entinen jäsen, sekä noin muuta melkein yhtä rankkaa tapausta. Kuoleva ihminen saattaa tulla huomattavan avarakatseiseksi. Emme tietenkään nykyään juuri puhu kääntymyksestä, koska niin monet ihmiset todella pelkäävät hurahtavansa uskoon. Kuitenkin kääntymyskokemus sellaisena kuin William James on sen laajasti kuvannut, tuntuu todella olevan se pohjimmainen toiminta, prosessi joka meissä tapahtuu kaikki muut välineet ovat vain pysyvän perustan luomista varten. Kun alkoholisti työskentelee toisen alkoholistin kanssa, hän vain lujittaa ja pitää yllä tätä olennaista (toiminnan, prosessin) kokemusta. Anarkian, demokratian ja yksinvaltiuden voimat näyttelevät vaikuttavia rooleja Yhteisömme rakenteissa. Kuningas Alkoholi on tyranniksi melko persoonaton, mutta edes Hitlerin Gestapo ei ollut puoliksikaan niin tehokas. Kun alkoholisti kohtaa anarkioineen tämän tyranninsa, hänen on joko ruvettava sosiaaliseksi eläimeksi tai tuhouduttava. Yhteisössämme vaikuttaa välttämättömyyden pakosta demokratia, joka on puhtainta lajissaan. Tuhoava potentiaali on luonnollisesti suunnaton meidän melko neuroottisessa Toveriseurassamme; se kerääntyy, meillä niinkuin muuallakin, noiden ikuisten provokaattorien vallan, rahan ja seksin lähiympäristöön. Kaikkialla AA:ssa nämä maanalaiset tulivuoret purkautuvat ainakin tuhat kertaa päivässä; suhtaudumme niihin nyt joltisellakin huumorilla ja huomattavalla laajakatseisuudella, emmekä juuri pelkää niitä. Ajattelemme, että ne ovat arvokkaita kehittymiseen tarvittavia oppitunteja. Syvä sukulaissieluisuutemme, tehtävämme pakottavuus, tarpeemme lievittää neuroosiamme selviytymisen takaamiseksi kaikki tämä yhdessä, yhdistettynä vielä Jumalaan ja ih- BOX

20 misiin kohdistuvaan rakkauteen, on sulautunut meissä hämmästyttäväksi ykseydeksi. Lukumääräisyys näyttää luovan turvallisuutta: riittävä määrä hiekkasäkkejä tukahduttaa minkä kokoisen dynamiittipanoksen hyvänsä. Olemme mielestämme melko varmalla pohjalla oleva onnellinen perhe. Tervetuloa pistäytymään missä hyvänsä AA kokouksessa itse toteamassa tämä asia. Moni henkilö lähetetään nykyään AA:han hänen oman psykiatrinsa toimesta. Lopulta kun tällainen henkilö on vapautunut juomisestaan, hän palaa lääkärinsä luokse paljon helpompana potilaana. Käytännöllisesti katsoen jokaisesta alkoholistin vaimosta on jossain määrin tullut omistamishaluinen äiti aviomiehelleen. Useimmat vielä avioliitossa olevista alkoholistinaisista elävät miehen kanssa josta on tullut neuvoton isähahmo vaimolleen. Tämä asiantila moninkertaistaa joskus ongelmia me AA:laiset tiedämme sen jos ketkä. Ja lopuksi: me AA:laiset yritämme pitää mielessä, ettemme kykene koskaan kajoamaan kuin palaseen siitä, mitä alkoholismin ongelma kokonaisuudessaan on. Yritämme muistaa, että menestyksemme voi osoittautua meille päähän meneväksi aineeksi; ja että omat voimavaramme tulevat aina olemaan rajoitetut. Niinpä kysyn: haluatteko te lääketiedettä edustavat miehet ja naiset olla yhteistyökumppaneiltamme? Haluatteko te lääkärit käyttää taidolla näkymätöntä leikkausveistänne, olla mukana työskentelemässä yhteisen asianne hyväksi? Me haluamme nähdä AA:n jonkinlaisena lääketieteen ja uskonnon välimaastona, sellaisena niiden uudenlaisen synteesiin katalysaattorina, joka on tähän asti puuttunut. Tätä me haluamme päämäärämme vuoksi jotta niiden miljoonien jotka vielä kärsivät, olisi nyt mahdollista astua pimeydestään päivän kirkkauteen! Olen varma, ettei kenelläkään tähän suurenmoiseen lääketieteen edustajien tapaamiseen osallistuvista ole mitään sitä vastaan, jos luovutan viimeisen sanan meidän äänettömälle yhtiömiehellemme uskonnolle. Jumala suo meille tyyneyttä hyväksyä asiat joita emme voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitkä voimme ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Pääkaupunkiseudun hoitolaitostoimikunnan amatöörikäännös BOX

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XIII palveluvaltuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hauholla 16. 18.4.2010. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014.

RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014. 1 RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA

RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XVI valtuustokokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla 12. 14.4.2013. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 Valtuustorakennekaavio (Suomi) 10 Valtuustokieli 12 Kolmannen perinnön

Lisätiedot

Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat!

Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat! Sivu A1 Hyvät valtuustokokoukseen osallistujat! Palveluneuvosto toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi Anonyymien Alkoholistien 18. valtuustokokoukseen Kiljavalle Lomakoti Kotorantaan. Kokouspaikan sijainti

Lisätiedot

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011 AA - SELLAISENA KUIN SEN

Lisätiedot

Miksi AA-ryhmä syntyy Miten se toimii Mitä se tekee Missä toimii Milloin Kenen ja keiden kanssa

Miksi AA-ryhmä syntyy Miten se toimii Mitä se tekee Missä toimii Milloin Kenen ja keiden kanssa AA Ryhmäkäsikirja 1(28) Miksi AA-ryhmä syntyy Miten se toimii Mitä se tekee Missä toimii Milloin Kenen ja keiden kanssa SISÄLLYSLUETTELO - Mitä AA on ja suhde alkoholismin hoitomuotoihin MILLÄ TAVALLA

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015

SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015 SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015 Kuva: AA grapevine "Sehän on noin 12 askeleen päässä täältä. Voisimmekohan tehdä sen! " Yksi onnettomimpia ihmisiä maailmassa on krooninen alkoholisti,

Lisätiedot

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 SELVÄ N:ro6 SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... Tuntuu siltä, että joskus meiltä AA-jäseniltä unohtuu yhteisen hyvinvoinnin periaate. Vapaaehtoisuuden nimissä

Lisätiedot

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. Tehokkuutemme yhteisönä ja kykymme olla hyödyllisiä muille järjestöille,

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

PERHONEN Kesäkuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset

PERHONEN Kesäkuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset PERHONEN Kesäkuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset Kesäkuun Perhosessa: - Mitä valtuustokokouksessa tapahtuikaan? - Tutustu uuteen toimikuntaan ja sen jäseniin - Tuhtia tietoa kummitoiminnasta - Anonyymi

Lisätiedot

TESTAMENTTI. Kalle (Perjantai-ryhmän jäsen, Hki)

TESTAMENTTI. Kalle (Perjantai-ryhmän jäsen, Hki) Kalle (Perjantai-ryhmän jäsen, Hki) TESTAMENTTI Tämän me olemme velkaa AA:n tulevaisuudelle. Annamme etusijan yhteiselle hyvälle, pidämme joukkomme koossa. Sillä AA:n yhtenäisyys on elämämme tae ja tulevien

Lisätiedot

PERHONEN Joulukuu 2012

PERHONEN Joulukuu 2012 PERHONEN Joulukuu 2012 Alkoholistien Aikuiset Lapset Joulukuun Perhosessa: - Maailmanlaajuisen toveriseuramme asiakokous ABC Kööpenhaminassa - Kuolemanpelko - Paluu perusasioihin ensimmäisen kokouksen

Lisätiedot

Vuonna 1950 ilmestyi amerikkalaisessa tieteellisessä julkaisussa (Quarterly Journal of Studies in Alcohol) artikkeli Washingtonliikkeestä.

Vuonna 1950 ilmestyi amerikkalaisessa tieteellisessä julkaisussa (Quarterly Journal of Studies in Alcohol) artikkeli Washingtonliikkeestä. Vuonna 1950 ilmestyi amerikkalaisessa tieteellisessä julkaisussa (Quarterly Journal of Studies in Alcohol) artikkeli Washingtonliikkeestä. Sen kirjoittaja on filosofian tohtori, sosiologian apulaisprofessori

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

ENSIMMÄISEN PAINOKSEN ESIPUHE

ENSIMMÄISEN PAINOKSEN ESIPUHE XIII ENSIMMÄISEN PAINOKSEN ESIPUHE Ensimmäisen painoksen esipuhe siinä muodossa kuin se ilmestyi vuonna 1939. Meitä Anonyymejä Alkoholisteja on yli sata miestä ja naista, jotka olemme toipuneet toivottomalta

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

Lokakuu 2009 Alkoholistien aikuiset lapset

Lokakuu 2009 Alkoholistien aikuiset lapset PERHONEN Lokakuu 2009 Alkoholistien aikuiset lapset Lokakuun perhosessa: - Kuulumisia vuoden 2009 tapahtumista; kurkistukset Jumijärvelle, Oulunsaloon ja Joensuuhun. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm: * Ajankohtaista

Lisätiedot

PERHONEN. Maaliskuu 2015. Alkoholistien Aikuiset Lapset. Maaliskuun Perhosessa:

PERHONEN. Maaliskuu 2015. Alkoholistien Aikuiset Lapset. Maaliskuun Perhosessa: PERHONEN Maaliskuu 2015 Alkoholistien Aikuiset Lapset Maaliskuun Perhosessa: -Alkusanat: Palvelu takaa toipumisen, miten niin? - Tomin tarina - Valtuustokokous 2015 - BB Ivalossa - Eurooppalainen AALtapaaminen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää:

Tämä julkaisu sisältää: Tämä julkaisu sisältää: Alkusanat... 3 Minna Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi: Ollaan oltu sydämestä tämän asian takana.. 5 Merja Salanko-Vuorela: Oulun seudulla kehitetään omaishoitajien tukemista

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

PERHONEN. Kesäkuu 2009 Alkoholistien aikuiset lapset

PERHONEN. Kesäkuu 2009 Alkoholistien aikuiset lapset PERHONEN Kesäkuu 2009 Alkoholistien aikuiset lapset Lehti on saanut nimen! Tässä lehdessä mm: - kuulumisia kevään valtuustokokouksesta - AAL ryhmäluettelo TÄSSÄ LEHDESSÄ mm: * Ajankohtaista tietoa ryhmille:

Lisätiedot

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Mira Ranta VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Al-Anonin alueellinen jäsentutkimuskysely 2012 Sosiaali- ja terveysala 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ortodoksinen seurakuntalehti TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 22.10.2004. uistellessaan Kuopion vuosiaan

Ortodoksinen seurakuntalehti TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 22.10.2004. uistellessaan Kuopion vuosiaan Ortodoksinen seurakuntalehti Jumalanpalvelukset ja tapahtumat s. 10 25 TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 22.10.2004 SUURI VAALINUMERO Lisäksi tässä numerossa: KAIKKI EHDOKKAAT!

Lisätiedot

PERHONEN. Syyskuu 2014 Alkoholistien Aikuiset Lapset. Syyskuun Perhosessa: -Alkusanat: - Lupa tehdä virheitä - Runoja - Ylireagoinnista. -Anna T.

PERHONEN. Syyskuu 2014 Alkoholistien Aikuiset Lapset. Syyskuun Perhosessa: -Alkusanat: - Lupa tehdä virheitä - Runoja - Ylireagoinnista. -Anna T. PERHONEN Syyskuu 2014 Alkoholistien Aikuiset Lapset Syyskuun Perhosessa: -Alkusanat: - Lupa tehdä virheitä - Runoja - Ylireagoinnista Mieli toimii kuin viritinvahvistin. Se vahvistaa mitä tahansa sekä

Lisätiedot

Historian havinaa Ilco Uusimaan 40-v. juhlissa... s.8 Avannekeskustelu sohaisu muurahaispesään...s. 11 Mikä ihmeen Ilco?... s. 12

Historian havinaa Ilco Uusimaan 40-v. juhlissa... s.8 Avannekeskustelu sohaisu muurahaispesään...s. 11 Mikä ihmeen Ilco?... s. 12 Finnilco jäsenlehti 4 2012 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Historian havinaa Ilco Uusimaan 40-v. juhlissa... s.8 Avannekeskustelu sohaisu muurahaispesään...s. 11 Mikä ihmeen Ilco?... s. 12 Finnilco

Lisätiedot