Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys"

Transkriptio

1 Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus klo Paikka: Karjalantie 2-4, Kotka (Karhula) Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti keskustelutilaisuuden Kotkan Karhulassa lauantaina Tilaisuuteen osallistui 17 AA:laista 13:stä Nimettömien Alkoholistien ja Anonyymien Alkoholistien eri ryhmästä. Seuraavassa on muistio tästä keskustelutilaisuudesta. 1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen J toivotti osallistujat tervetulleeksi Kotkan Karhulaan. Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros jonka jälkeen sovittiin seuraavaa: J toimii puheenvuorojen jakajana kuunnellaan aluksi kaksi alustuspuheenvuoroa alustuspuheenvuorojen jälkeen käydään kiertävä puheenvuorokierros lopuksi J jakaa pyydettyjä puheenvuoroja käytössä olevan ajan puitteissa. 2. Alustuspuheenvuorot Ensimmäisen alustuspuheenvuoron käytti E: Oma yhtäjaksoinen raittius AA:n avulla on jo muutaman vuosikymmenen mittainen. Kotiryhmä kuuluu Nimettömien Alkoholistien AA-ryhmiin. Menneinä vuosina muutamat AA-ryhmien vuosikokoukset ovat olleet hallitsemattomia ja seuraukset niistä ovat olleet kohtalokkaita. Näistä E mainitsi: Mäkelänrinteen vuosikokouksen 1997, josta seurasi suomalaisen AA-liikkeen jakautuminen. Nimettömien Alkoholistien rinnalle syntyi Anonyymit Alkoholistit. Tampereen vuosikokouksen 2000, jossa päätettiin poistaa ryhmäluettelosta Anonyymien Alkoholistien AA-ryhmät. Jyväskylän vuosikokouksen 2009, jossa päätettiin jättäytyä pois pohjoismaisesta AA-yhteistyöstä. Edellä mainitut tapahtumat ovat aiheuttaneet hämmennystä. Mainituissa vuosikokouksissa tehdyt päätökset eivät syntyneet AA:n periaatteiden ja suositusten mukaisten perusteellisen harkinnan, ryhmäomatunnon äänen kuuntelemisen ja pääpiirteisen yksimielisyyden tuloksina. Ne olivat seurausta tunnekuohuista, kiivaista puheista, kiireestä ja kokoustaktikoinnista. E:n näkemyksen mukaan näitten kokousten päätökset olivat myös ristiriidassa useiden AA:n perinteiden kanssa. Myös muissa vuosikokouksissa meno on ollut hyökkäävien puheitten, jännitteisen ilmapiirin, vihaisuuden ja kiireen sävyttämiä. AA:n rakkauden ja palvelun henki ei ole ollut kokouksissa läsnä. 1

2 Vuosikokouksia lukuun ottamatta yhteisön palvelurakenne on pääosin toiminut. Kajaanin vuosikokous huhtikuussa 2014 oli hyvin myönteinen poikkeus vuosikokousten sarjassa. Siellä kyettiin asialliseen keskusteluun vaikka vaikeasta palvelurakennekysymyksestä puhuttiinkin. Äänestyksessä nykyisen palvelurakenteen säilyttämistä puolsi selkeä enemmistö annetuista äänistä (89-29). Toisen alustuspuheenvuoron käytti O, joka kertoi Anonyymien Alkoholistien vuoden 2014 valtuustokokouksesta. O kertoi aluksi hieman omasta taustastaan AA:ssa ja kokemuksistaan palvelutehtävissä. Myös O:n raittius on pitkä. Palvelukokemusta on vuosien varrella kertynyt monissa eri tehtävissä, myös Suomen AA-palvelussa ja Anonyymien Alkoholistien palveluvaltuustossa. Anonyymien Alkoholistien huhtikuussa 2014 pidetty valtuustokokous oli järjestyksessä 17. Valtuustorakenteen toimimisesta on siten kertynyt jo paljon kokemusta. Aluevaltuutettuja oli nyt läsnä 15, neuvoston jäseniä 7 sekä 1 ei-alkoholistijäsen ja 1 palvelutoimiston työntekijä. Ulkopuolisia tarkkailijoita oli paikalla 2. Valtuustokokouksen käsiteltävinä olivat mm. edellisen 16. valtuustokokouksen toimintasuositusten toteutuminen, 7 uutta aloitetta, omaan toimintaan liittyvien asioitten tarkastelu, palveluoppaan päivitys, taitelehtisen päivitys sekä AA:n askelten, perinteiden ja käsitteiden suomenkieliset kieliasut. Lisäksi valtuustokokouksen esityslistalla oli omaan toimintaan liittyviä asioita, alueiden raportit edellisen kauden toiminnasta, jakamisistunto aiheesta Yhteinen hyvinvointimme ja yhteenveto jakamisistunnosta. Pidetty 17. valtuustokokous antoi palveluneuvostolle tulevalle kaudelle joukon tehtäviä ja suosituksia. 3. Puheenvuorokierros Puheenvuorokierroksen aikana tuotiin esille seuraavia asioita: Olisi suomalaisen AA-liikkeen kokonaisuuden kannalta hyvä, jos voisimme saada aikaan yhden yhteisen AA-ryhmien kokousluettelon, jossa olisivat mukana kaikki AAryhmät riippumatta siitä minkä rakenteen palveluja ryhmät käyttävät. Yhteistyötä Nimettömien Alkoholistien ja Anonyymien Alkoholistien ryhmien kesken tarvitaan. Varsinkin yhteyden pitämisessä ammattihenkilöstön suuntaan yhteistyö on lähes välttämätöntä, muutoin pilaamme AA:n mahdollisuudet. Yhteistyötä ei voida ohjata ylhäältä päin - se syntyy parhaiten paikallisten ryhmien kesken. Yhteistyöhön voidaan kuitenkin kannustaa. Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät ensi sijassa tulokkaat ja ne alkoholistit jotka vielä etsivät ratkaisua ongelmaansa. 2

3 Tulokkaiden päätä ei pitäisi sekoittaa erimielisyyksillä palvelurakenteesta. Tulokkaille tulisi antaa rauha aloittaa toipuminen alkoholismista AA:n ohjelman avulla ei palvelurakenneasioilla eikä vuosikokousasioilla. Toistemme moittiminen ei johda myönteiseen kehitykseen vaan haittaa tarpeettomasti koko AA-liikettä. Se heikentää AA:n uskottavuutta oikeana toipumispaikkana. Yhteistyötä kaivataan myös koska palvelijoita tarvitaan. Yhteistyö on mahdollista. Siitä on myös myönteisiä kokemuksia. Päällekkäiset toiminnot syövät niukkoja voimavaroja. Ajoittain esiintyvä toistemme vähättely on epäasiallista. Olemme kaikki AA:ssa hakemassa tukea toipumisellemme alkoholismi-sairaudesta. Meidän tulisi tukea toisiamme pyrkimyksissä säilyttää raittiutemme ei moittia toisiamme eikä riidellä. Kotiryhmäni kuuluu Nimettömien Alkoholistien AA-yhteisöön. Ryhmämme toimii varsin hyvin ja AA-yhteisömme palvelurakenne toimii myös kohtuullisen hyvin. Ongelma on ylin päättävä elin eli vuosikokouskäytäntö. Vuosikokoukset eivät ole AA:n hengen mukaisia. Ne ovat olleet lähes poikkeuksetta aina hyvin riitaisia. AA:n suosituksissa painotetaan tehtäväkiertoa. Vuosikokouksissa tehtäväkierto ei toimi. Samat edustajat käyvät niissä vuosikymmenestä toiseen pitämässä junttauspuheitaan. Tämä menettelytapa on karkottanut monet pois vuosikokouksista. Palvelurakenteesta syntynyt ihmistenvälinen erimielisyys on syvä. Siihen sisältyy paljon alkoholisteille sopimatonta vihaa ja kaunaa. Olemme alkoholisteja emmekä kykene luottamaan keneenkään. Sairautemme synnyttää meissä pelkoa ja epäluottamusta muita kohtaan. Alkoholistinen halumme ohjata kaikkia tilanteita puskee esiin. Suomalaiseen AA-liikkeeseen on syntynyt vuosien varrella paljon kaaosta josta kukaan ei kykene kantamaan vastuuta. Tarvitsemme uusia ennakkoluulottomia palvelijoita ja uutta ajattelutapaa. Tilannetta voidaan korjata ja yhteistyötä kehittää aloittamalla se paikallisella ruohonjuuritasolla. Siitä ei voida päättää ylimmällä tasolla. AA:n jäsenyyden ainoa vaatimus on halu lopettaa juominen. Tämä ei kuitenkaan näytä riittävän kaikille. Jotkut katsovat oikeudekseen jättää kokonaisia ryhmiä pois paikallisista kokousluetteloista. Miten tällaisella menettelyllä ajatellaan tuettavan apua etsiviä alkoholisteja ja edistettävän ainoaa päätarkoitustamme? Poteroihin on jumiuduttu. Kaksi toimivaa palvelurakennetta suomalaisessa AA-liikkeessä on tosiasia. Nimettömien Alkoholistien palvelurakenne toimii vaikka vuosikokousten osalta siinä onkin paljon parantamisen ja kehittämisen tarvetta. Kajaanissa ainoa asia ei ollut keskustelu palvelurakenteesta. Vuosikokouksissa käytiin läpi ja hyväksyttiin SAAP:n ja SAAK:n toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, valittiin palvelijoita ja vahvistettiin SAAP:n uusi kokoonpano. Palvelun osalta keskeistä on, että AA-alueilta valitaan SAAP:iin kykeneviä ja tekeviä palvelijoita - ei edunvalvojia eikä politrukkeja. SAAP on palvelijan voimavara. Tämän voimavaran oikea hyödyntäminen on oleellista. Siinä ei läheskään aina ole onnistuttu hyvin. Vika ei kuitenkaan ole palvelu- 3

4 rakenteessa. Hyvien palvelijoitten etsimiseen ja valintaan tulisi AA-alueilla kiinnittää enemmän huomiota. Suomalaisen AA-liikkeen suurin haaste on sanoman saattaminen. Tilastojen mukaan 1-vuoden raittiuden saavuttaneiden on enää noin ⅓ siitä mitä se oli huippuvuosina (615--> 210). Selitys ei löydy pienentyneistä ikäluokista. Alkoholismi on tällä hetkellä eniten työikäistä väestöä tappava sairaus. AA:n vetovoima on hiipunut. Meidän tulisi AA:ssa kaikkien yhdessä miettiä, mitä voimme tehdä paremmin tässä asiassa. Ryhmämme kuuluu Nimettömiin Alkoholisteihin. Olin aktiivisesti mukana kun palvelurakenneasiaa selvitettiin 1980-luvulla. Jo silloin todettiin että ryhmäomatunnon ääntä ei voida lyhyissä vuosikokouksessa saada esille johtuen ryhmien suuresta lukumäärästä. Joidenkin tahojen käsittämätön vallan ja vaikuttamisen halu vuosikokouksissa on kuitenkin pitänyt yllä nykyistä vuosikokouskäytäntöä. Mikä olisi tie parempaan toimintatapaan? Kuinka saataisiin selville esimerkiksi mitä mieltä vähintäänkin ⅔ ryhmistä ajattelee eri asioista? Nythän osallistumis-% vuosikokousten äänestyksiin on merkittävästi alhaisempi. Emme oikeasti tiedä, mitä ryhmissä ajatellaan. Ehkä verkottuminen aikaa myöten tekee paremman tiedon hankkimisen mahdolliseksi. Palvelurakenteesta syntyneen kiistan seurauksena molemmat osapuolet ovat ajautuneet 17 vuoden aikana sen verran syviin poteroihin, että eivät enää näytä pääsevän niistä enää ylös. Keskustelua käydään aatteen tasolla mutta hengellisyys näistä keskusteluista puuttuu. Riitautumisesta ei ole saatavissa luotettavaa puolueetonta tietoa. Vanhat parrat ovat kaunaisia ja nuoret eivät ymmärrä miksi näin on. Kauna ei ole alkoholisteille hyväksi. AA:n rakkauden henki ei palvelurakennekeskusteluissa ole läsnä. Ilmaan heitetty lupaus olemme hyväntahtoisia teitä kohtaan kun annatte periksi, ei ole riittävä - varsinkaan kun tätä lupausta ei ole toimitettu asianmukaisesti toiselle osapuolelle. Meidän tulisi käydä aidosti AA:n yhtenäisyyttä koskevaa itsetutkistelua molemmissa AA-yhteisöissä niin Nimettömissä Alkoholisteissa kuin Anonyymeissä Alkoholisteissa. Olemmeko tehneet parhaamme tässä asiassa? Meidän tulisi opetella keskustelemaan avoimesti ja asiallisesti meitä vuosikausia vaivanneesta ongelmista ja pyrkiä ratkaisuun ja sovintoon. Meidän tulisi myös opetella kuuntelemaan toisiamme eikä välittömästi pyrkiä tyrmäämään. Kajaani 2014 oli myönteinen vuosikokouskokemus. Bill W lausui että AA ei ole järjestö sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä tuntuu kuitenkin unohtuneen vuosikokouksissa. Vuosikokoukset tuovat mieleen järjestötoiminnan. Toivo on nuorissa AA:n jäsenissä. Kajaanin vuosikokouksesta 2014 on syytä mainita sen verran että ryhmämme puheenvuoroa ei päästy käyttämään. Keskustelu päätettiin sitä ennen. Nuorten vasta lyhyen aikaa raittiina olleiden ja vanhempien pitkään raittiina olleiden AA:n jäsenten välillä on myös merkittävä kuilu. Nuoret haluavat aktiivista ulospäin suuntautuvaa sanomansaattotoimintaa. Vanhempien jäsenten ei tulisi toimia tässä jarruna vaan kannustaa nuoria toimintaan. Lyhyemmän raittiuden omaavilla 4

5 AA:laisilla on hyvä tuntuma nykyajan kenttään. Kenttä on monessa suhteessa hyvin erilainen kuin vuotta sitten, vaikka tauti onkin sama. Tällä ei tarkoiteta pitkien raittiuksien aliarvioimista. Paikoilleen ei kuitenkaan saisi jämähtää. Nuoret haluavat olla aktiivisia ja toimia. Mahdollisuuksia saattaa sanomaa on monia. Nyt niitä ei käytetä. Riitely on syytä jättää sivuun. Tärkeää on toimia yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa jotka haluavat auttaa alkoholisteja toipumaan. AA:ssa toimiminen ei ole ollut helppoa ja yksinkertaista. Ohjelman ymmärtäminen vei aikansa ja siihen ohjaamiseen tarvittiin toisten AA:laisten myötävaikutusta. Ryhmämme haluaa toimia yhteistyössä mutta siinä esiintyy vaikeuksia. Paikalliset AA:n merkkihenkilöt vastustavat. Ryhmäkuri on joissain paikoissa ankara. Välillä vedotaan kuolemattomien AA:laisten lausuntoihin. He eivät ole kuitenkaan tältä aikakaudelta. Emme halua ottaa kantaa riitoihin vaan haluamme toimia ja nimenomaan toimia yhteistyössä. Pahinta on kuunnella suoranaista valehtelua toisista. Itse ole ollut mukana jo 20 vuotta joten omaakin kokemusta on kertynyt. Kaikkea kuulemaansa ei tarvitse uskoa. 4. Pyydetyissä puheenvuoroissa lausuttua AA:n kahdet nettisivut hämmentävät ulkopuolisia. Mitä vastata, kun ulkopuoliset toimijat (laitos- ja hoitohenkilökunta) kysyvät: Miksi AA:lla on kahdet nettisivut? Eikö erimielisyyksiä ja keskustelua yhtenäisyydestä voitaisi alkaa selvittää yhteisessä sovintotoimikunnassa? Riitely AA:ssa saattaa karkottaa apua etsivät muihin yhteisöihin (A-kilta jne.). Riitelemällä kulutamme omia voimavarojamme vääriin asioihin. Voimavarojen käyttö AA:n yhtenäisyyden löytämiseksi on kuitenkin myönteistä toimintaa. Eräs tapa lähentyä olisi ottaa Nimettömien Alkoholistien kirjoituksia Selvä-lehteen ja Anonyymien Alkoholistien kirjoituksia Ratkaisu- lehteen. Sovintotoimikunta on hyvä ajatus. Sellaisesta on suomalaisessa AA-liikkeessä aikaisempaa kokemustakin. Sitä on syytä pohtia. 5. Seuraava keskustelutilaisuus Päätettiin jatkaa keskustelutilaisuuksien pitoa. Seuraavan tilaisuuden ajankohdaksi sovittiin lauantai klo Paikaksi sovittiin Tampere. Täsmällisemmät tiedot paikasta seuraavat myöhemmin. Muistiin merkitsi, H 5

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA

RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 13. PALVELUVALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XIII palveluvaltuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hauholla 16. 18.4.2010. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN Johdanto Opas AA:n kahteentoista askeleeseen on tarkoitettu yksinkertaiseksi, lyhyeksi ja suppeaksi opasteeksi raittiin elämän periaatteisiin tulkittuna siten kuin AA:n

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

1 (10) VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT

1 (10) VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT 1 (10) VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT Suomen AA syntyi olosuhteissa, joissa sodan käyneet miehet olivat palanneet yhteiskuntaelämään. Toisilta tämä oli onnistunut vaivattomasti, toisilta vaivalloisemmin,

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KOIRAN JALOSTUKSEN UUSI AIKA

KOIRAN JALOSTUKSEN UUSI AIKA Juha Kares KOIRAN JALOSTUKSEN UUSI AIKA Luonnonvalinta, kokonaisvaltainen terveys ja elinvoima Koiria pian 25 vuotta kasvattaneena on oppia ja ajatuksia jalostuksesta sekä kasvattamisesta kertynyt valtavasti.

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot