1 RAPORTTI 15. VALTUUSTON KOKOUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 RAPORTTI 15. VALTUUSTON KOKOUKSESTA"

Transkriptio

1 1 RAPORTTI 15. VALTUUSTON KOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XV valtuuston kokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTON KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 2.1. FREEDOM FROM BONDAGE - TEKSTI 2.2. ISO KIRJA - SIVUTUS 2.3. ALKOHOLISTILUOTTAMUSHENKILÖIDEN VARAHENKILÖT 2.4. NEUVOSTON MENETTELYTAPATOIMIKUNTA 2.5. MUUTOKSIA ALUEJAKOON JA VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄÄN 2.6. KÄSITEVIHKONEN 2.7. BOX SÄHKÖINEN VALTUUSTOKOKOUSMATERIAALI 2.9. NELJÄNNEN AKSELEEN OPAS PALVELIJOIDEN INNOSTAMINEN MUUTA 3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU JA ARVIOINTI SEKÄ KATSAUS ALKAVAN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS 3.3. SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN 3.5. XVI VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET 3.6. XVI VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 3.7. VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ 3.8. VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA 4.1. ETELÄINEN ALUE 4.2. ITÄINEN ALUE 4.3. LÄNTINEN ALUE 4.4. POHJOINEN ALUE 4.5. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE 4.6. RUOTSINKIELISET SUOMESSA 5. VALTUUSTOKAUDEN TEEMA YHDESSÄ UUTEEN ELÄMÄNTAPAAN 5.1. ALUSTUS 5.2. KOOSTE JAKAMISISTUNNOSTA, JONKA AIHEENA OLI VALTUUSTOKAUDEN TEEMA YHDESSÄ UUTEEN ELÄMÄNTAPAAN 6. VERTAISTUKI JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS 6.1. ALUSTUS 6.2. KOOSTE JAKAMISISTUNNOSTA, JONKA AIHEENA OLI VERTAISTUKI JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS 7. KOOSTE JAKAMISISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN?

2 2 1. OSANOTTAJAT Aluevaltuutettuja oli paikalla 13, neuvoston jäseniä oli 6 sekä yksi ei-alkoholistijäsen. Valtuuston kokoonpano Ison salin kokouksessa oli yhteensä 19. Äänivaltaisia olivat 13 valtuutettua ja kaikki 6 neuvoston jäsentä, ei alkoholistijäsenen poistuttua ennen Ison Salin käsittelyä. Tarkkailijana kokoukseen osallistui Tanskan PM valtuutettu Sune. Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli T XIV VK:ssa valitun Rogin oltua estyneenä ja sihteerinä neuvoston kutsumana Olli T. 2. VALTUUSTON KÄSITTELEMÄT ASIAT JA ALOITTEET YM 2.1. FREEDOM FROM BONDAGE TEKSTI XV VK totesi, että neuvoston kirjallisuustoimikunta on päättänyt kääntää ao kokemuksen englanninkielisen Ison Kirjan sivulta 552 alkaen ja julkaista sen tulevissa lehdissä (Box 108 ja Selvä). Edelleen neuvostoa suositeltiin lähettämään aiheesta pyyntö SAAK ry:lle ao henkilökohtaisen kokemuksen liittämiseksi Ison Kirjan seuraavaan suomenkieliseen painokseen. XV VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia myönteinen vastaus aloitteen tekijälle ISO KIRJA SIVUTUS Neuvostoa suositeltiin kysymään SAAK ry:ltä seuraavan ison kirjan uusintapainoksen ajankohtaa. Samalla kysytään onko sivujen numerointi mahdollista muuttaa englanninkielisen laitoksen mukaiseksi. XV VK antoi neuvostolle tehtäväksi laatia myönteinen vastaus aloitteen tekijälle ALKOHOLISTILUOTTAMUSHENKILÖIDEN VARAHENKILÖT XV VK antoi neuvostolle tehtäväksi lisätä Palveluoppaaseen sivulle 45 seuraava asiaa selventävä teksti: Varsinaisen luottamushenkilön erotessa tai ollessa estynyt hoitamaan palvelutehtäväänsä voi neuvosto tarvittaessa kutsua varahenkilön korvaamaan varsinaisen luottamushenkilön seuraavaan valtuustokokoukseen asti. Mikäli varahenkilöä tarvitaan pidempään, voi neuvosto harkintansa mukaan esittää varahenkilön valitsemista estyneen henkilön palveluskauden loppuun asti NEUVOSTON MENETTELYTAPATOIMIKUNTA XV VK päätti hyväksyä aloitteen, jonka sisältö oli: Palveluoppaaseen lisätään seuraava teksti kuvaamaan uutta käytäntöä: Menettelytapatoimikunta Menettelytoimikunta valmistelee ja tarvittaessa ratkaisee menettelytapoihin liittyviä asioita valtuustokauden aikana. Toimikunta pyrkii myös etsimään ja kehittämään sellaisia laajakantoisia menettelytapoja, mitkä voivat vaikuttaa koko toveriseuran hyvinvointiin ja kasvuun. Toimikunta voi myös toimia neuvoston kertyneen palvelukokemuksen varastona ja tarvittaessa auttaa neuvoston ja sen muiden toimikuntien toimintatapojen kehittämisessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii neuvoston istuva puheenjohtaja tai muu neuvoston keskuudestaan valitsema luottamushenkilö. Toimikunta kutsuu jäsenikseen aina juuri

3 3 kautensa päättäneet luottamushenkilöt ja muita kokeneita toveriseuran toiminnan ja menettelytapojen kehittämisestä kiinnostuneita entisiä luottamushenkilöitä sekä mahdollisesti muita toimikunnan työskentelylle hyödyllisiä AA:n periaatteisiin perehtyneitä henkilöitä MUUTOKSIA ALUEJAKOON JA VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄÄN XV VK päätti: Kokkolan siirtämisestä pohjoiseen alueeseen läntiseltä alueelta. Jyväskylän siirtämisestä eteläiseen alueeseen läntiseltä alueelta. Pohjoisen alueen 1 valtuustopaikan siirtämisestä läntiselle alueelle. Itäisen alueen 1 valtuustopaikan siirtämisestä eteläiselle alueelle. Itäiselle alueelle annetaan mahdollisuus osallistua rakenteen työskentelyyn yhdessä eteläisen alueen kanssa KÄSITEVIHKONEN XV VK hyväksyi esitteen yksimielisesti. Ennen painatusta vihkosen tekstisisältö käytetään kielenhuollon läpi BOX 108 XV VK hyväksyi aloitteen yksimielisesti. Edelleen VK suositteli Box 108-lehden toimittamista sähköisessä muodossa siten, että kaikki halukkaat saavat sähköisen ilmoituksen uuden numeron ilmestymisestä ja linkistä, missä lehti on luettavissa. Lisäksi kukin lehti tulisi olla luettavissa kotisivuilta lisäyksellä, että Boxin digitaalinen versio julkaistaisiin lehtisenä tulostettavassa formaatissa SÄHKÖINEN VALTUUSTOKOKOUSMATERIAALI XV VK hyväksyi aloitteen yksimielisesti. Luottamuksellinen materiaali (mm. osanottajalistat) toimitetaan tietoturvallisella tavalla tai jaetaan paperiversioina vasta kokouspaikalla. Materiaalin tulee jatkossakin olla saatavilla pyydettäessä paperisena NELJÄNNEN AKSELEEN OPAS XV VK: Opas palautettiin neuvostolle tulevalla valtuustokaudella viimeisteltäväksi PALVELIJOIDEN INNOSTAMINEN Jokaisen jäsenen koko AA:n pakettiin perehtyminen eli kaikki kolme perintöä. Käsitteet keskusteluun, palvelutehtävän haluttavuus, palveluhengen parantaminen, nykyisten palvelijoiden asenne tehtäväänsä = siitä kertominen uusille halukkaille, rohkaisu aloittamaan, kasvu palveluun jo ryhmätasolla, tehtävän kunnollinen kuvaus. (tieto) Toimikunta ehdottaa, että valtuutettuja muistutetaan vierailuista oman alueensa ryhmissä erityisesti valtuustokokouksen jälkeen kertomassa kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä sekä kuluvan vuoden teemasta. kts. palvelukäsikirja s. 31 luku 6. (kirto) Toimikunta hyväksyy ehdotuksen sellaisenaan. (yt-tmk) Palvelijoiden saamiseksi mukaan lähtee jokaisen AA-laisen halusta osallistua enemmän yhteiseen tekemiseen, kummittaa palveluun ja ohjata uusia mukaan toimintaan.

4 4 Oman palvelukokemuksen jakaminen uusien kanssa. Palvelumateriaalien hyödyntäminen toiminnassa. (valto) MUUTA XV VK:n toimintasuositus neuvostolle: valmistella seuraavaan valtuustokokoukseen esitys siitä, miten valtuustokokouksen puheenjohtaja valitaan tulevaisuudessa. (jos valtuutettuja ei ole käytettävissä, neuvosto saa valtuudet valita kokoukselle puheenjohtajan) 3. OMAAN TOIMINTAAN JA KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 3.1. NEUVOSTON JA SEN TOIMIKUNTIEN TOIMINNAN TARKASTELU JA ARVIOINTI SEKÄ KATSAUS ALKAVAN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMIIN VK:n toimikunnat tutustuivat perusteellisesti neuvoston ja sen toimikuntien toimintakertomuksiin. Kuultiin toimikuntien jäsenten sekä luottamushenkilöiden lisäkuvauksia toiminnasta ja keskusteltiin esiin nousseista asioista. Todettiin sekä neuvoston että toimikuntien suoriutuneen erittäin hyvin lukuisista tehtävistään valtuustokauden aikana. Todettiin toiminnan olleen erittäin aktiivista ja tuloksellista. Kukin toimikunta tutustui vielä perinpohjaisesti vastaavan neuvoston toimikunnan toimintaan ja alustavaan toimintasuunnitelmaan, uusiin ja keskeneräisiin asioihin sekä arvioi toimintakapasiteetin alkavalla kaudella. XV VK määritteli valtuustokauden toiminnan painopisteiksi: Neuvoston toimikuntien vahvistaminen kutsutuilla toimikuntajäsenillä. Toimistonpäivystäjä on luopumassa tehtävästään ja pidetään erityisen tärkeänä ylläpitää toimiston toimintaa. Varsinaiseen toimintaan tulisi sisältyä jollakin tavalla yhteydenpito Suomen AA:n kanssa. Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tutustua terveydenhuollon ammattilaisten näkemykseen alkoholisairauksien hoidosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Nuorille (koululaisille) suunnatun AA-perustietopaketin valmistelua yhdessä A-jäsenen kanssa. Tämän paketin valmistuttua toimikunta pyytää A-jäsenen apua yhteydenottamiseksi kouluviranomaisiin. 3.2.YHTEISÖN TALOUSKATSAUS Kuultiin ja käytiin keskustelua SEURAAVAN VALTUUSTOKAUDEN TEEMA VK päätti valtuustokauden teemaksi: Yhtenäisyys turvanamme 3.4. NEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN Neuvoston esitys: Luottamushenkilöiksi, alkoholisti jäseniksi Vaihtovuoroiset: Pääkaupunkiseudun alueen esitys: Hymy-Pekka

5 Koko yhteisön ehdokas: Taina Täydentäminen: Make T:n sijalle 3 vuodeksi Arvo R Matti T:n sijalle 2 vuodeksi Eino XV VK hyväksyi neuvoston esitykset XVI VK:N AJANKOHTA, PAIKKA JA KUSTANNUKSET VK päätti ajankohdaksi , paikaksi Hämeenlinnan Vähäjärven kurssikeskuksen ja osallistumismaksuksi 250 / valtuutettu XVI VK:N PUHEENJOHTAJA JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ XV VK valitsi XVI VK:n puheenjohtajaksi yksimielisesti Ahti A:n ja hänelle varahenkilöksi jonkun edellisten valtuustokokouksien puheenjohtajista (Neuvosto suorittaa valinnan tarvittaessa) VALTUUSTOKOKOUSTOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT JA HEIDÄN VARAHENKILÖNSÄ Valtuustokokoustoimikunta Valtuustokokouksen valtuustokokoustoimikunnan puheenjohtaja Tikke ja varahenkilö Pootu. Yhteistyötoimikunta Valtuustokokouksen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Pedu ja varahenkilö Ahti A. Tiedotustoimikunta Valtuustokokouksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Riku ja varahenkilöksi Kaisa. Kirjallisuustoimikunta Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Arvo H ja varahenkilöksi Marika VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET Anonyymien Alkoholistien Eteläisen alueen Aluepäivä klo 11 18, Lahti 4. ALUEIDEN RAPORTIT EDELLISEN VALTUUSTOKAUDEN TOIMINNASTA 4.1. ETELÄINEN ALUE Aluetoiminnan ytimenä Eteläisellä alueella on ollut kokemuksenvaihto piirien järjestämästä sanomansaatosta. Aluekokouksia on valtuustokaudella pidetty kolme Lahdessa vahvistettiin alueen suuntaviivat ja Keski-Suomen piiri ilmoitti siirtyvänsä Eteläiseen alueeseen Orimattilassa alueen suuntaviivat päivitettiin ja päätettiin vuotuisen Aluepäivän pitämisestä AAn syntymäpäivän aikoihin Lahden piiri järjestää ensimmäisen Jyväskylässä tehtiin henkilövalinnat seuraavalle kaudelle ja suositettiin kotisivujen osoitteen, aasuomi.fi, käyttämistä kaikessa tiedottamisessa ja painotuotteissa. Keski-Suomen piiri Ryhmät ja kokoukset: Piirissä toimii edelleenkin kaksi ryhmää, Touru-ryhmä ja Huhtaryhmä. Touru-ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 11 tiistaisin klo 18. Kokoukset on rajattu tunnin mittaisiksi ja ovat suljettuja. Huhta-ryhmä kokoontuu kolmesti viikossa klo 19, keskiviikkoisin joka on tarvittaessa avopalaveri, perjantaisin joka on rajattu tuntiin, ja sunnuntaisin. Maanantaisin kokoontuu Pernis-ryhmä Laukaan varavankilassa sanomansaattoryhmänä. Yhteyshenkilöksi on nimetty Sakke Tourusta, mutta käytännössä se on tarkoittanut myös vetovastuuta. Ryhmän vetäjä on kuitenkin pyritty löytämään

6 6 toimintaan osallistuvien vankien joukosta. Palvelijat ja palvelu piirissä: Palvelijoissa on tapahtunut muutoksia enemmänkin tilanteen mukaan kuin palveluajan puitteissa. Asiaa ei kuitenkaan ole koettu kovinkaan ongelmalliseksi, koska piirin pienestä koosta huolimatta palvelutehtäviin on löytynyt aina uusi henkilö. Helmikuista aluekokousta seurasi maaliskuussa vuoden ensimmäinen kokous, jossa piiri järjestäytyi uudelleen. Puheenjohtajaksi valittiin Sakke Tourusta, sekä uudet ryhmäpalveluedustajat Touru-ryhmän Mikko ja Huhta-ryhmän Timo. Osittain aluekokouksestakin siirtynyt palveluhenki ja palvelun merkityksen oivaltaminen osana toipumista oli kokouksessa voimakkaasti mukana, ja tämän seikan korostamista myös ryhmätasolla pidettiin erittäin tärkeänä. Toisaalta ryhmissä halukkaiden palvelijoiden vähyys on enemmänkin mielikuva kuin todellinen tilanne, vaikka tehtävistä ei varsinaista kilpailua esiinnykään. Kaikki välttämättömät tehtävät on saatu hoidettua, ja Huhta-ryhmä on jopa lisännyt yhden viikoittaisen kokouksen vuonna Ryhmien kesken on suunnitteilla kevään aikana pidettävä kokemustenjakopalaveri, joita on pidetty aikaisemminkin. Tiedotus: Tärkeimmäksi toimikunnaksi on koettu jo pitkään puhelin- ja tiedotustoimikunta. Itse toimikunnalla ei ole rasitteena suurta tehtävämäärää, vaan tarkoituksena on yhteistyöelimenä turvata tiedotustoiminta. Toimikunta on toiminut vaihtelevasti ja se vastaa mm. auttavan puhelimen säännöllisestä ilmoituksesta Keskisuomalaisessa. Auttava puhelin on ollut päivystävässä muodossa jo vuosia, ja se on vuoroin molempien ryhmien vastuulla kuukausi kerrallaan. Puhelimen jatkuva toiminta on koettu sanomansaaton kannalta ehdottoman tarpeelliseksi. Tiedotustoiminta oppilaitoksiin ja terveydenhoitosektorille on niin ikään koettu erittäin positiiviseksi, ja kaikkiin pyyntöihin on tiedottajat, vähintään kaksi henkilöä, aina löytyneet. Tiedotustilaisuuksia on ollut 2-4 kertaa vuodessa. Liittyminen eteläiseen alueeseen: Keski-Suomen piiri liittyi eteläiseen alueeseen loppuvuodesta Asiasta keskustellessa ei tullut eriäviä mielipiteitä, vaan siirtyminen läntisestä alueesta koettiin luontevaksi jo maantieteellisestikin. Ensimmäinen eteläisen alueen aluekokous jossa piiri oli mukana, pidettiin Jyväskylässä Huhta-ryhmän tiloissa Kokouksessa vallitsi hyvä henki, jossa piiristä ehdotettiin ja valittiin palvelijoita valtuustoon ja neuvostoon. Pohjois-Kymen piiri Tapahtumia: Viikko ennen juhannusta viikonloppu Haminan Lintukodossa, elokuussa perinteinen rantapäivä Lappalan rannalla Valkealassa, marraskuussa yhteinen pikkujoulu ja vielä maaliskuussa viikonloppu Haminan Metsäkylässä. Kokouksia: Tammikuun alussa aloitettiin päiväkokoukset Kouvolan Tunneliryhmän tiloissa ma, ke ja pe klo Kokoukset ovat yhteisiä ja ne avataan kutsumalla porukka tervetulleeksi Kouvolan ryhmäyhteisön päiväkokoukseen. Maaliskuun alusta saatiin näihin kokouksiin järjestettyä vetovastuun vuorottelu; vastuu on 2 kk ja sen kantaa 4 alkoholistia, joista kuukausittain 2 tulee erovuoroon. Vetäjiä on löytynyt molemmista ryhmittymistä. Ke. iltana yhteisöllä on myös kokous klo Sanomansaatto: Kouvolan katkaisuasemalla info joka tiistai kl Hommaa pyörittää kuusi AA ryhmää kuukauden vuoroilla. Puolet ryhmistä kuuluu anonyymeihin. Näkyykö kahtena kampanjan julisteita on viety poliisille, kirjastoon, terveyskeskukseen ja sos.toimeen. Sosiaalipuolen päihdevastaava on luvannut toimittaa julisteita kaikkiin keskuksen toimipisteisiin yht. n. 15 kpl. Muuta: Piirikokous joka kk:n viimeisenä lauantaina klo Kouvolan Tunneli ryhmän tiloissa. Viime kokouksessa piiri päätti ottaa käyttöön vapaana olevan Pohjois- Kymen piiri nimen. Piirille ei vielä valittu vetäjää mutta Reino K toimii toistaiseksi muistuttajana kokoontumisista. Päijät-Hämeen piiri Yleistä: Koska piirissä on vain yksi ryhmä ovat piirin kuulumiset lähinnä AA Siltaryhmän toimintaa. Olennaista kuluvalle valtuustokaudelle on ollut ryhmän voimakas kasvu niin jäsen- kuin kokousmäärältään. 3 viikkokokousta, joita ryhmä järjestää, pidetään kaikki eri

7 7 osoitteissa. Tästä johtuen yhtenäisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota järjestämällä palvelut uudenlaisella tavalla. Näkyvimpänä asiana on ehkä ryhmätoimikunta, joka vastaa ryhmän juoksevien asioiden hoidosta. Sanomansaatto: Tärkeä yhteistyökumppani on kaudella ollut Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka, jonka asiakkaista monet ovat osallistuneet kokouksiin. Keski-Suomen ja Pohjois-Kymen mallin mukaisesti painoimme omatoimisesti Päijät-Hämeen yhteisen kokousluettelon. Moniin tärkeisiinkään sanomansaattokohteisiin eivät voimavarat ole kuluneella valtuustokaudella riittäneet. Kokouksista: Perjantain kokousta Launeen kirkolla on kehitetty lukujärjestyksen osalta tarkoituksena taata jokaisen palaverin ainutkertaisuus. Erityisesti keskiviikkona Nousurinteen avoimessa kokouksessa on käynyt väkeä Myllyhoitoklinikalta. Tuorein lisä on tiistain klo 19 Orimattilan Myllykallion kokous, joka aloitettiin joulukuussa, kun aiemmin samassa paikassa toiminut ryhmä lopetti toimintansa. Lisäksi Myllykalliolla kokoontuu kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina avoin perhekokous klo 15. Muuta: Piiri järjestää 1. aluepäivän 9. kesäkuuta Lahdessa vanhan Konserttitalon ravintolaja aulatiloissa. Järjestelyt ovat käynnissä ja tarkempi ohjelma saadaan huhtikuun alkuun. Aluetoimintaa on käynnistetty kuluvana valtuustokautena palveluoppaan mukaiseen muotoon. Toiminnan selkeyttämiseksi alueen suuntaviivat ovat tekeillä, muodolliset toimielimet on perustettu ja alueen toimihenkilöt valittu. Alueella toimii nyt kaksi piiriä: Pohjois-Kymen piiri ja Lahden piiri ja ryhmiä yhteensä neljä. Tunnusteluja Keski-Suomen piirin siirtymisestä Eteläiseen alueeseen on myös ollut vireillä. Varsinainen toiminta on tapahtunut ryhmissä ja piireissä. Piirit mm. vastaavat alueen valtuutettujen valtuustokokousmaksuista. Vuorovaikutus ja kokemuksenvaihto piirien ja ryhmien välillä on vilkasta huomioiden palvelijoiden ja ryhmien vähäisen määrän. Lahden piirissä toimii vain yksi ryhmä, AA Siltaryhmä. Ryhmällä on kaksi viikoittaista kokousta, joista perjantain suljettu kokous on vakiinnuttanut asemansa uudessa kokouspaikassa, Launeen kirkolla, myös seudun nimettömien ryhmien jäsenten palaverina. Avoin kokous käynnistyi syyskuun lopulla ammattilaisille suunnatun tiedotustilaisuuden tuloksena Nousurinteen toimintakeskuksen tukiasuntojen kerhohuoneessa ja kokous hakee edelleen hieman muotoaan ja näkyvyyttä. Myös Launeen seurakunnan työntekijöille on pidetty tiedotustilaisuus. Yksittäiset anonyymit alkoholistit piiristä osallistuivat sekä Kemiössä kesäkuussa pidetyn Pohjoismaisen kokouksen valmisteluihin että itse tapahtumaan. Myös SAPMI ry:n tiedotustilaisuudessa Inarissa oli lahtelainen edustus; jäsenten mukana kulki saamenkielisen Ison kirjan ensimmäinen painos Kanadasta Lahden kautta Inariin. TOIMINTAA KYMENLAAKSOSSA VUONNA Kaakon piiri järjesti Juhannusleirin AA-laisille Metsäkylässä Haminassa Osallistujia tuli eripuolilta Etelä- Suomea yhteensä noin 30. Lapsia osallistujista oli noin 10. Elokuussa järjestettiin Heituinrannan leirikeskuksessa Kouvolan Saaramaalla viikonlopputilaisuus jonka teemana oli AA:n kolme perintöä. Tilaisuudessa oli alustettu kokous kustakin AA: kolmesta perinnöstä. Porukkaapaikalle ilmaantui lapset ym. Mukaan lukien yli 30. Syyskuussa järjesti Kaakon piiri samassa paikassa vapaamuotoisen viikonlopun AAlaisille ja heidän ystävilleen. Lauantaina Eteläinen alue järjesti Orimattilan Myllykalliolla jälleen Kolmea perintöä käsitelleen tilaisuuden. Jälleen oli osallistujia kolmisenkymmentä kuitenkin tällä kerta ilman lapsia. Viialan ryhmä järjesti viikonloppuleirin Valkjärvellä Haminan Metsäkylässä Osallistujia oli parisenkymmentä. Erityisesti pitää kai mainita, että kaikissa järjestetyissä tilaisuuksissa osallistujat alustajia myöten tulivat molemmista ns. AA-laisista leireistä. Kouvolan Kuntoutuskeskuksessa (katkolla) on osallistuttu omalla vuorolla.

8 8 Toimintaan osallistuu yhteensä viisi ryhmää joista kaksi (Viiala ja Tunneli) kuuluvat Anonyymeihin Alkoholisteihin. Vuoro tulee pari kertaa vuodessa ja kestää kuukauden kerrallaan. Piiri on laatinut Ilmoitustauluja varten ryhmäluettelon (ohessa) kaikista Kouvolan AAryhmistä. Tekeillä on myös pienempi taitelehtinen johon tulevat kaikki Kouvolassa toimivat AA- ryhmät. Nimettömien Alkoholistien paikallisissa luetteloissa ei mainita Anonyymeihin lukeutuvia ryhmiä. Edellisellä kaudella aloitetut tiedotushommat ovat vielä vähän kesken. Kyseessähän oli ammattilaisille suunnattu kansio joka vietiin henkilökohtaisesti perille. Homma on vieläkin vähän keskeneräinen, sitä hoidellaan vähitellen. Samalla koetetaan välttää päällekkäisyyttä Nimettömien Alkoholistien puuhailujen kanssa. Asiaa on harkittu suunnata myös Etelä- Kymenlaakson suuntaan ITÄINEN ALUE Alueella ei ole ollut aluetason toimintaa kuluneella valtuustokaudella LÄNTINEN ALUE Turun seutu Piirit Turun seudulla toimii aktiivisesti Rannikon-piiri. Rannikon piiri kokoontui neljä kertaa vuonna Piirin toimintaan osallistui 9 AA-ryhmää. Turun Paikallistoimisto Turun Palvelutoimisto kokoontui vuonna 2011 neljä (4) kertaa Palvelevat Alkoholistit ry:n vuokraamiin ja ylläpitämiin toimistotiloihin osoitteessa Vähäheikkiläntie 37. Käsitekokoussarja pidettiin 12:ta perjantaina kiinnostuneita oli mukana hyvin. Pääasiallista AA:n ohjelman mukaista 12. askeleen työtä on pyritty tekemään pitkin vuotta yhdeksän ryhmän voimin. Tiedotustyöryhmä on jatkanut yhteydenottoja kartoittamiinsa paikkoihin, joissa olemme käyneet tiedottamassa vuoden aikana. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on kasvanut tänä vuonna. Toimintaa on ollut myös seuraavilla osa-alueilla; On järjestetty tiedotustilaisuuksia AA:sta kiinnostuneille, esim. opiskelijoille, sosiaali- ja terveystyön ammattilaisille, katkaisuhoitoasemalla, jalkatyönä (ns. mainosten jakaminen). Myös kirjallisen materiaalin jakaminen (esitteet) on kuulunut toimintaan. Messu- ja seminaaritapahtumiin on osallistuttu ja kaksi tapahtumaa on nytkin tulossa. AA:n Auttava Puhelin puhelujen määrä laskusuunnassa Internetsivut: ja Sivut pyritään yhdistämään vuoden 2012 loppuun mennessä. TUPA -lehti, AA:n sisäinen paikallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa Näitä toimintamuotoja ovat ylläpitäneet kaksi (2) toimikuntaa sekä kaksi (2) työryhmää; tiedotus- ja puhelintoimikunta, hoitolaitostyöryhmä ja tiedotustyöryhmä. Tammikuussa tiedotus- ja puhelintoimikunta yhdistettiin nimikkeen Tiedottamisen toimikunta alle. Työryhmät ovat nyt yhteisesti sisäisen ja sähköisen tiedottamisen työryhmä 4.4. POHJOINEN ALUE Raportti Anonyymien Alkoholistien Pohjoisen alueen / Oulun piirin toiminnasta valtuustokaudella. 1. Ryhmät Alueella toimii: -Sorsasaaressa 2 AA-ryhmää, joilla on yhteensä 5 kokousta (AA-saariryhmä 4 kokousta ja Naisten Siru-ryhmä 1 kokous, joka tosin on ollut vähän aikaa tauolla. Poikinut kuitenkin sellaistakin hyvää, että kaupungilla on aloittanut naisten ryhmä).

9 9 -Majakkaryhmä Oulunsalossa, 1 kokous -Rantaryhmä Kalajoella, 1 kokous. 2. Piirin kokoukset Piirillä on ollut kuluneen vuoden aikana kaikkiaan 3 (?) kokousta. 3. Ohjelmaan opastustilaisuudet. Piirin kummitoimikunta järjesti Oulunsalossa yhden Back to Basic-tilaisuuden, tilaisuuteen otto osaa n. 20 ihmistä. 4. Sanomansaatto -Ryhmät ovat jatkaneet Oulun kaupungin Kiviharjun kuntoutusklinikan kuntoutusjaksolaisille säännöllisesti 4:n viikon välein infojen pitämistä. -Oulaisten päihdepulen toimijoille järjestettiin tiedotustilaisuus. Läsnä oli myös yksi kansanedustaja. -Silmäys AA-han lehtisiä on jaettu ahkerasti. -Yritimme käynnistää toista vankilaryhmää Pelsolle. Siellä pidettiin oikein hyvähenkinen tiedoitustilaisuus henkilökunnalle. Info ei kuitenkaan mennyt perille vangeille riittävässä määrin, eikä ryhmään saatu ilmoittautuneita. Asia on sellaisessa vaiheessa, että alustavasti on sovitty vangeille pidettävistä AA-infoista työtoiminnan yhteydessä elokuun puolen välin paikkeilla. Arvio olisi, että ainakin kahtena päivänä 2 tilaisuutta, eli yhteensä 4, jotta mahdollisimman moni vanki kuulisi asian. Tällainen oli Pelson esitys. (Ts. vankeja ei saatu yhteen paikkaan kerralla, ehkä hyväkin, että on pienempiä ryhmiä, toisaalta vaatii meiltä enemmän panostusta.) 5. Muuta -Oulun vankilan AA-ryhmän toimintaa on tuottu koko toimintavuoden siten, että vankilan ulkopuolisia AA-laisia on ollut 1-3 henkilöä yhtä kokousta lukuun ottamatta kaikisssa pidetyissä kokouksissa. Ryhmän toiminnasta on kuvaus Selvä-lehdessä. On ollut alustavia keskusteluja, että pitäisimme halukkaiden nimettömien kanssa sanomansaattoa koskevan kokouksen syksyllä. Eräs Oldtimer pyrkii osaltaan kyselemään nimettömien ryhmästä halukkaita. Keskustelimme vielä, että pitäisimme kokouksen jossakin puolueettomalla maaperällä, että paikalle olisi mahdollisimman helppo tulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUE Pääkaupunkiseudun AA-alue on työskennellyt ensisijaisesti yhteistyöfoorumina piirien ja eri toimikuntien välillä luomalla edellytyksiä sanomansaattoon. Lisäksi alue on auttanut omalta osaltaan paikallistoimisto Kolmion toimintaa. Toiminta on noudattanut vakiintuneita uomiaan ja toiminnassa on noudatettu suuntaviivoja. Alueeseen ovat lukeutuneet Espoon, Helsingin ja Länsi-Vantaan AA-piirit. Kolmion toimiston tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja päivittäin siellä käy useita aa-laisia. Alueen talous on toimintavuonna säilynyt vakaana ja ryhmien vapaaehtoiset tuet ovat riittäneet tehtävien hoitamiseen. Kolmion toimiston ja vastauspalvelun päivystysvuorojen hoitaminen on oiva osoitus palveluhalukkuudesta vapaaehtoisin voimin. Lukuisat apua tarvitsevat ovat saaneet ensi kosketuksensa AA:n näiden palvelijoiden sekä paikallistoimiston kautta. Aluetoimikunta on kokoontunut toimintavuonna kuusi kertaa. Alueen kokoukset on järjestetty kolme kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous oli samalla vaalikokous. Aluetoimikunnan kokoukset on pidetty Kolmion toimistossa ja aluekokoukset vuoroittain eri piirien järjestäminä. Alue järjesti lauantaina AA-päivän Espoossa. Osallistujien määrä jäi turhan vähäiseksi samana päivänä olleiden koulujen päättäjäisten vuoksi. Koko vuotta on leimannut aktiivinen toiminta monilla eri aloilla. Hyvä yhteisymmärrys aluetoimikunnassa on taannut sen, että tärkeät yhteiset asiat on voitu hoitaa. Palvelijoiden vähäisyys on ollut kaikkien huolena, mutta siitä huolimatta tärkein asia, sanoman saatto, on voitu hoitaa. Sydämellisen kiitoksen ansaitsevat ennen kaikkea vapaaehtoiset palvelijat niin

10 10 Kolmion päivystäjinä, vastauspalvelun puhelinpäivystykseen kuin sanomansaattoon osallistuneet sekä Selvä-lehden tekijät. Piirit: Helsingin piiriin kuuluu viisi ryhmää. Keväällä ja syksyllä piiri on jakanut vastauspalveluvuorot ryhmille. Ryhmien kesken on käyty vilkasta keskustelua sanoman saatosta ja kokemuksia on kertynyt. Ryhmät ovat toimineet omilla alueillaan aktiivisesti mahdollisuuksiensa mukaan, muun muassa ilmoittelemalla kokoontumisistaan alueella ilmestyvissä lehdissä. Espoon piiriin kuuluu viisi ryhmää. Piiri on kokoontunut viisi kertaa: 15.1., 12.3., 14.5., ja Piirin kokouksia on pidetty kauden aikana vaihtovuoroisesti eri ryhmien palaveritiloissa. Osallistumisaktiivisuus kokouksiin on vaihdellut, ja varsinkin syksyn kokouksissa oli valitettavan vähän väkeä läsnä. Toivottavasti tilanne korjaantuu vuonna 2012 ja ryhmät ovat kokouksissa paremmin edustettuina. Keväällä ja syksyllä piiri on jakanut sanomansaatto- ja vastauspalveluvuorot ryhmille. Sanomaa on viety Leppävaaran katkolle ja Jorvin sairaalaan sekä tarvittaessa Olarinluoman asuntolaan ja Nisnikun kuntoutuskeskukseen. Ryhmien välillä on käyty sanomansaatosta keskustelua. Kokemusten vaihto on kokouksissa ollut antoisaa ja sanomansaattovuorot on kyetty supistuneessakin piirissä hoitamaan. Länsi-Vantaan piiri Piiri koostuu kahdeksasta Länsi-Vantaan ryhmästä, joista kaksi kuuluu Anonyymeihin Alkoholisteihin. Piirin ainoana tarkoituksena on yhteinen sanomansaatto. Länsi-Vantaalla toimiva A-klinikka ja Katkaisuhoitoasema ovat ensisijainen kohde. Ryhmät ovat keskenään jakaneet vuorot Katkaisuhoitoasemalla joka sunnuntai klo pidettävän infon vetämiseksi. Katkaisuhoitoaseman henkilöstön kanssa pidetään 1-2 yhteistyökokousta vuodessa. Kokouksessa vaihdetaan mielipiteitä ja mietitään toiminnan kehittämistä ja parannuksia. Ryhmien jäsenet kuljettavat katkaisuhoidossa olevia asiakkaita tarpeen mukaan RUOTSINKIELISET SUOMESSA Nedan en kort redogörelse över den svenska regionens verksamhet. Redogörelsen baserar sig huvudsakligen på uppgifter givna av regionens ordförande Tommy. Inom regionen verkar aktivt 8 grupper. Därtill 2 grupper på Åland som avvaktar med verksamheten. Samarbeter grupperna emellan består huvudsakligen av 3 årliga regionmöten. Lokalt, t.ex i Helsingfor- Esbo-Grankulla förekommer ett relativit aktivit samarbete. Grupperna sammanträder 1/vecka. Grupperna för aktivt budet vidare till bla. Pixne kliniken, sjukhus och avgiftningsstationer. Under kanlenderåret 2011 sammanlagt 5 nykomlingar. AA budet förs inom regionen vidare i orginal version och nykomlingar omhändertas väl i enlighet med kap 7, Sora Boken. En utmaning för den svenska regionen är bristen på medlemmar som är villiga att ta sig an serviceuppgrag. För tillfäller saknar regionen sekreterare. Orsaken till bristen står delvis att finna i den relativt ringa antalet medlemmar inom regionen. En speciell utmaning är också att finna forum genom vilka grupperna på tvåspråkiga orter kan föra budet vidare till svenskpråkiga. 5. VALTUUSTOKAUDEN TEEMA YHDESSÄ UUTEEN ELÄMÄNTAPAAN

11 ALUSTUS Itse asiassa kaikki tarvittava on jo kerrottu otsikon kolmessa sanassa: 1. Yhdessä. Kaikkihan tapahtuu AA:ssa yhdessä. 2. Uusi. Huomasimme, ettei vanha malli vain kerta kaikkiaan toiminut. Oli löydettävä jotain uutta. 3. Elämäntapa. Uusi elämäntapamme on AA:lainen elämäntapa. Se on oma henkilökohtainen toipumisohjelmamme ja kolmen perinnön edustama toimintatapa, varsinkin kaikessa AA:n toiminnassa. Kaikki oleellinen on siis jo otsakkeessa ja olisi ehkä parasta olla jatkamatta ja puuttumatta yksityiskohtiin ollenkaan. Samoin kuin AA:kaan ei määrittele korkeampaa voimaa mitenkään, vaan jättää määrittelyn kunkin omaksi asiaksi, on tässäkin mikä tahansa kuvaus rajallinen ja vain kunkin kertojan oma kokemus. Mutta kuten AA:ssa teemme, jaamme yhdessä kokemuksemme. Meillä on sama sairaus ja ennen kaikkea meillä on siihen yhteinen ratkaisu. Se on AAohjelma, jonka avulla löydämme uuteen elämäntapaan. Uuteen elämäntapaan, joka perustuu AA:n periaatteisiin, kolmeen perintöön, epäitsekkääseen toimintaan eli yhdessä toimimiseen. Juodessa olemme yleensä olleet yksin. AA:ssa jo sanoma siirtyy kahdenvälisenä kokemuksena. Yhdessä lähdetään kulkemaan heti alusta pitäen. Opastaja ohjaa ohjelmaan ja auttaa kynnysten yli, sillä vain harvat pystyvät yksin ymmärtämään tätä yksinkertaista ohjelmaa. Sanoman vieminen on ryhmän yhteinen päätarkoitus. Me alamme samaistua, emme etsi eroavaisuuksia, alamme huomata mitä merkitsee me. Ohjelmammekin on kirjoitettu me-muotoon siis me yhdessä. Löydettyämme yhteyden korkeampaan voimaan emme taatusti ole enää yksin ja jatkamme yhdessä matkaamme uuteen elämäntapaan. Kokouksissa jaamme omia kokemuksiamme, jolloin niistä tule yhteistä kokemustamme, AA:n kokemusta. Yhdessä jaamme toipumisen ihmeen kokemuksen yhä uudestaan ja uudestaan. Työskentelemme ohjelman parissa yhdessä; jaamme voimamme, toivomme ja kokemuksemme. AA:ssa kaikki muukin tehdään yhdessä. Meillä ei ole yksilöitä sinänsä, vaikka hoidammekin yhteisiä palvelutehtäviämme joskus yksittäisinä jäseninä. Periaatteethan ovat kuitenkin aina ennen persoonia. AA tarjoaa meille turvallisen paikan harjoitella uusia toimintatapoja, yhdessä palvelukummin kanssa. Meidän on säilyttävä yhtenäisinä voidaksemme toimia yhdessä - matkalla uuteen elämäntapaan. Kahdentoista perinteen periaatteisiin on kirjattu se voima ja ne ajatukset, jotka pitävät meidät yhtenäisinä ja estävät hajoamisen. Perinteet kertovat meille kokemusta siitä, miten meidän kannattaa toimia yhteisen hyvinvointimme varmistamiseksi suhteessa toisiimme ja ympäröivään maailmaan. Yhteinen hyvinvointimme on etusijalla, yhdessä etsimme yhteistä ryhmäomatuntoa, kaikki halukkaat pääsevät mukaan ja nimettömyys on perinteittemme hengellinen perusta. Käsitteet kuvaavat kuinka me voimme parhaiten tulla toimeen keskenämme ja viedä sanomaa toisille. Niiden avulla voimme työskennellä tehokkaasti yhdessä turvataksemme toveriseuramme tuleville polville. Käsitteet auttavat meitä varmistamaan AA:n yhtenäisyyden ja saavat meissä aikaan aivan ihmeellisen asian: Ne vapauttavat meidät, sinut ja minut, AA:n toiminnan hengellisyyteen, jolloin voimme keskittää huomiomme toveriseuramme ensisijaisen tarkoituksen toteuttamiseen. Käsitteet ovat ne hengelliset periaatteet, jotka ovat AA:n palvelurakenteen koossapitävä voima ja kuvaus miten tämän rakenteen eri osat toimivat yhdessä. Ne ovat sellaiset yhteistyön

12 12 menetelmät, jotka ovat täynnä AA:n huolenpitoa, luottamusta, rakkautta, keskinäistä kunnioitusta ja jokaisen yksilön arvostamista. Kaikki palvelukokonaisuudet ja varsinkin valtuustokokous ja neuvosto ovat aina vastuussa yhteisistä asioistamme. Nytkin olemme täällä valtuustokokouksena hoitamassa yhteisiä asioitamme yhdessä, yhteisillä päätöksillä. Yhdessä varmistamme uuden elämäntavan löytymisen mahdollisuuden tuleville polville. Todellakin emme enää ole yksin ja ennen kaikkea AA-lainen yhdessä toimiminen on se voima, joka pitää meidät yhtenäisinä. Meillä on yhteinen uusi elämäntapa 5.2. KOOSTE JAKAMISISTUNNOSTA, JONKA AIHEENA OLI VALTUUSTOKAUDEN TEEMA YHDESSÄ UUTEEN ELÄMÄNTAPAAN - koko ohjelman me = yhdessä - omat kokemukset jaettuna = yhteiset kokemukset - kaikki tehdään AA:ssa yhdessä - meidän palvelutehtävät - yhdessä kummin kanssa - yhtenäisyys = yhdessä toimimisen perusta - yhteinen hyvinvointi - yhteinen ryhmäomatunto - käsitteet varmistavat yhtenäisyyden - yhteiset asiat è Neuvosto + VK è varmistaa AA:n olemassaolon - yksin ryyppääminen è AA:n mahdollistama ulospääsy yksinolosta - AA:ssa ei tarvitse jännittää mitään - railo oman itsen ja muun maailman välillä è AA:ssa kaikki yhdessä - oppiminen ja kasvaminen yhdessä - palveluhaluttomuus ohjelma puuttuu - uusi elämäntapa kaikki asiat muutettava - äärimmäinen itsekeskeisyys yhdessä tekeminen - ohjelmaan opastaminen - palvelutehtävät ja niiden hoitaminen - olla ohjelmassa mukana - AA ei ole sinä eikä minä vaan me - yhdessä tekeminen è hengellisiä kokemuksia - uusi = ohjelma - ohjelman avautuminen on avannut silmät näkemään mistä on kysymys - Paluu perusasioihin tärkeässä osassa muutosprosessissa - yhteisö on suurempi kuin yksilö - väärä tapa tehdä on tehdä yksin - ottaa ohjelma käyttöön - uuden oppiminen = vanhasta pois oppiminen - moraali = arkipäiväiset tottumukset ja tavat è itsetutkistelu è halu muuttua - uusi elämäntapa = yksinkertainen, juominen on tarpeetonta, tärkeitä kotiryhmän kokoukset 6. VERTAISTUKI JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS 6.1. ALUSTUS

13 13 Kokemusasiantuntijuus ja vertaistoiminta ovat nousseet keskeisiksi valtakunnallisiksi kehittämisteemoiksi mielenterveys- ja päihdetyössä. Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Vertaistoiminnalla tarkoitetaan joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jossa samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä etsimään tukea tai selvittelemään ja ratkaisemaan elämäntilannettaan. Toiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin tai samankaltaisiin elämänkokemuksiin sekä kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia, jaksamista sekä tarvittaessa tukea paranemista. Arvopohjana on tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Ryhmätoiminnan perimmäinen idea on yhdenvertainen kokemusten jakaminen keskinäisessä kanssakäymisessä. Keskeinen asia on ryhmään kuuluminen, arvostetuksi ja kuulluksi tuleminen. Vertaistoimijat ovat henkilöitä, jotka omaan kokemukseensa nojaten, vapaaehtoisuuteen perustuen toimivat esimerkiksi palvelujärjestelmässä asiakkaan pitkäaikaisen hoidon tukena tai toimivat vertaisryhmissä tai vertaistukihenkilöinä. Vertaistoimijat voivat toimia myös erilaisissa ryhmissä yhdessä ammattihenkilöstön kanssa." Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta joko niitä sairastavana, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hän toimii palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa, vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana. Kokemuskouluttaja on henkilö, joka oman kokemustiedon perustalta ja kokemusasiantuntijaksi kouluttautuneena voi toimia erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä. (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma) AA:n ja AA-yhteisön näkemyksiä ja ajatuksia kokemusasiantuntijuudesta AA:n asiantuntijuus Iso Kirja Kun anonyymejä alkoholisteja oli vuonna 1939 noin sata miestä ja naista, jotka olivat toipuneet toivottomalta näyttäneestä mielen ja ruumiin tilasta kirjoittivat kirjan Alcoholics Anonymous, jossa he kertoivat lukijoille täsmälleen miten he olivat toipuneet. Kirjan myötä He toivoivat, että kirjan tekstit olisivat niin vakuuttavat, ettei muita todisteita tarvittaisi He uskoivat, että tämä kirja heidän kokemuksistaan auttaisi ihmisiä ymmärtämään alkoholistia paremmin He totesivat, että monet eivät käsitä, että alkoholisti on sairas ihminen He olivat varmoja, että heidän elämäntapansa voisi antaa jotakin kaikille. AA:n jäsen ja asiantuntijuus kukin alkoholisti on vain oman alkoholisminsa asiantuntija AA:ssa kokemus ja asiantuntijuus välittyy jäseneltä toiselle teemalla Millainen olin mitä tapahtui millaista on elämäni tänään AA:n jäsenen asiantuntijuus, jonka hän välittää, on oman juomisen kokemus à AA:han tulon kokemus à AA myötä mahdollistuneen elämäntavan muutoksen kokemus AA:n kokemusta 75 vuoden toiminnasta eräs syy AA:n saavuttamaan laajaan hyväksymiseen on ollut sen ystävien (oman alansa huippuasiantuntijoiden ) toiminta. AA:lla on ollut ystäviä mm. lääketieteen ja psykiatrian (Jung, Silkworth, James), uskonnon (Oxford-ryhmät ja sen hengelliset

14 14 isät ), lehdistön alalla (Orseler, Alexander) ja muillakin aloilla (Rockefeller, Spencer). Nämä ihmiset ovat tehneet päättäväisesti AA:ta tunnetuksi. Ilman tätä apua AA olisi edennyt paljon, paljon hitaammin. vuosien saatossa AA-laiset ovat tehneet paljon yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat olleet auttamassa juomisestaan kärsiviä Anonyymit Alkoholistit ei ole uskonnollinen järjestö AA ei myöskään edusta mitään määrättyä lääketieteellistä suuntaa AA:n jäsenten oli löydettävä periaatteet, joiden mukaan yksilö saattoi elää AA-yhteisön oli kehitettävä periaatteet, joiden varassa AA-ryhmät ja koko AA saattoivat toimia tehokkaasti ja pysyä hengissä. Yhdessä on todettu ja päätetty, että yhtäkään alkoholistia ei voida sulkea yhteisömme ulkopuolelle johtajiemme tulee palvella, mutta ei hallita kukin ryhmä on itsenäinen yhteisössä ei tule olla ammattimaista auttajaluokkaa mitään jäsen- tai muita maksuja ei ole menot tulee peittää jäsenten vapaaehtoisilla lahjoituksilla organisaation tulee olla mahdollisimman yksinkertainen myös palvelu-elimissä suhteiden ulospäin tulee perustua sanoman omaan vetovoimaan eikä mainostamiseen kaikkien jäsenten tulee pysytellä anonyymeinä lehdistössä, radiossa ja filmeissä missään olosuhteissa ei pidä ottaa kantaa, liittoutua eikä osallistua julkisiin kiistoihin Toiminnan myötä syntynyttä kokemusta ja asiantuntijuuden arvostamista Olemme kieltäneet itseltämme henkilökohtaisen johtamisen ammattilaisuuden ja oikeuden määritellä, ketkä saavat olla jäseniämme tukirahojen vastaan ottamisen, maksamme mieluummin omat kulumme Olemme hylänneet hyväntekeväisyyden käännytystyön ja holhoavan asenteen Olemme sopineet ja todenneet, että AA ei ole yhdistys sanan tavallisessa merkityksessä AA:ssa ei ole mitään jäsen- eikä muita maksuja Jäsenyyden ainoa ehto on vilpitön halu lopettaa juominen AA tekee yhteistyötä lähes kaikkien kanssa Asiantuntijan rooli on merkittävässä asemassa tänä päivänä AA:han tulemisessa. Kolmannen henkilön (lähinnä ammattiauttajan) avustuksella mahdollistuu tänä päivänä usein kahden alkoholistin tapaaminen AA kieltäytyy solmimasta liittoa minkään muun järjestön, yhteisön tai liikkeen kanssa, AA on kiitollinen ja yhteistyöhaluinen sanomansaattoon liittyvissä asioissa AA pidättäytyy julkisista kiistoista mm. alkoholipoliittisista tai ammatilliseen hoitoon liittyvistä kannanotoista emme riitele keskenämme niistä kysymyksistä, jotka repivät yhteiskuntaa hajalle à uskonnosta, politiikasta ja uudistuspyrkimyksistä Meillä on vain yksi tarkoitus: saattaa AA:n sanoma sairaalle alkoholistille, joka haluaa sitä alkoholisti voi vaikuttaa toiseen alkoholistiin tavalla, joka ei ole muille ihmisille mahdollinen alkoholistin toipumisen kannalta oli ratkaisevan tärkeää, että alkoholistit tekivät työtä toistensa auttamiseksi AA:n kokemusta anonymiteetistä nimettömyys julkisuudessa on pääasiallinen suoja itseämme vastaan

15 15 kenenkään AA:n jäsenen ei tarvitse salata AA-jäsenyyttään perheen, ystävien tai naapurien keskuudessa suuren yleisön edessä lehdistössä, radiossa, elokuvissa, televisiossa ja vastaavissa (kuten Internetissä) koko nimien ja kuvien paljastaminen on perikadon paikka nimettömyyden rikkominen julkisella tasolla vahingoittaa sitä loistavaa suhdetta, joka AA:lla nyt on lehdistöön ja suureen yleisöön. AA tulisi päätymään huonoon lehdistökohteluun ja vain vähäiseen julkiseen luottamukseen anonymiteetti, tämä outo ja virkistävä uutuus on aina ollut myönteisenä todisteena siitä, että AA on rehellinen, että kenelläkään ei ole oma lehmä ojassa. Tämä on median mukaansa ensisijainen syy heidän suopeuteensa 6.2. KOOSTE JAKAMISISTUNNOSTA, JONKA AIHEENA OLI VERTAISTUKI JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS - AA:ssa vieraita sanoja, sanojen sisältö ei avaudu - AA:ssa tuemme toinen toisiamme - yhteistyötä mutta ei yhteenliittymistä - olemme omissa kokemuksissamme asiantuntijoita - AA-laiset samalla viivalla = vertaisia? - kokemuksien kautta asiantuntijoita - vertaistuki jakamalla kokemuksia ja kuulemalla kokemuksia koemme olevamme vertaisia - tehtyäni itsestäni diagnoosin että olen alkoholisti koin sydämestäni olevani AA-yhteisön tasavertainen jäsen - samaistuminen yhdenvertainen - vertaistuki = kokea empatiaa - alkoholismi on itsensä kieltävä sairaus - yksinäisyys vertaistuki - olla juomatta toipua - toipuminen ei perustu vertaistukeen vaan ohjelman toteuttamiseen - alkoholismista voi toipua - AA on enemmän kuin vertaistuki - oman kokemuksen omaavia työntekijöitä 7. KOOSTE JAKAMISISTUNNOSTA: MITEN VIEDÄ TÄSSÄ KOKOUKSESSA SYNTYNYT KOKEMUS, HENKI JA TIETO ALUEELLA ETEENPÄIN? Jakamisistuntoa käytiin lähtökahvien lomassa pöytäkunnittain. Seuraavassa jotain muistiinkirjaajan korviin tarttunutta - kokousosanottajien on syytä viedä tietoa aktiivisesti toimintaympäristöönsä - sulattelemista ja kokemusta kertyi - asiat käyvät kerta kerran jälkeen yksinkertaisemmiksi - minulla on vastuu: Kun kuka tahansa haluaa kuulla tämän, olen valmis kertomaan - haluan jatkossa olla kanava alueelle, minun on vastuu - ryhmäomatunnon henki on noussut sille tasolle, että on tuntunut todella hyvältä - ponnistelen jakaakseni täällä kokemaani alueella, piirissä ja ryhmässä - syventänyt ymmärrystä, näkemystä ja tuonut tullessaan kokemuksia - rakkauden hengessä pyrin kiertämään erilaisissa ryhmissä - täällä on käsitelty meidän asioita

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014.

RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014. 1 RAPORTTI 17. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 17. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 4. 6.4.2014. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

RAPORTTI 18. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 18. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 17. 19.4.2015.

RAPORTTI 18. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 18. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 17. 19.4.2015. 1 RAPORTTI 18. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 18. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 17. 19.4.2015. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 03/2013 Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.05. 2.

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Tiedotustoimikunnan toimintaraportti valtuustokausilla 2016 2017 ja 2017 2018 Toimintasuunnitelma 2016 17 Toimikunnan tavoitteet ja toimintasuunnitelma Tiedotustoimikunta vastaa Anonyymien Alkoholistien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA

RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA 1 RAPORTTI 16. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien XVI valtuustokokous järjestettiin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hämeenlinnan Hauholla 12. 14.4.2013. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014:

Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014: Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014: Suomi AA tuli Suomeen... 1948 (vanha rakenne), Valtuustorakenne perustettiin v. 1997 Asukasmäärä N. 5,5 milj. Määrä alkoholisteja Lähteestä riippuen; arviolta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 6.4.2013 klo 13.00-16.00 Paikka: Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, 33100 Tampere Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti kuluvan vuoden 2. keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 14.2.2016 klo 13.00 16.30 Paikka: Viitaniementie 2, 40720 Jyväskylä Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti vuoden 2016 ensimmäisen keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

Kokijasta asiantuntijaksi

Kokijasta asiantuntijaksi Kokijasta asiantuntijaksi Kokemuskouluttaja Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Opastava hankkeen seminaari Työväenmuseo Werstas auditorio 29.5.2013 Kokija asiantuntija? Kuka on

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika: torstai 1.9.2016 klo 17.38-19.06 Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Minna Bergström

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 Valtuustorakennekaavio (Suomi) 10 Valtuustokieli 12 Kolmannen perinnön

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 01.02.2017 AIKA 14:00-15:10 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN 3 TOIMINTAKAUTEEN 2 KATSAUS KUNNAN

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017 AIKA: tiistai 9.5.2017 klo 17:25 18:06 PAIKKA: Nuokkari, Kaukolantie 19, 23800 Laitila PAIKALLA: Lahtonen Erika Ihanmäki Jussi Vuorela Ilmari Elo Jalmar Nieminen Tino Nurminen Säde Pöykiö Riku Rantala

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 109 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 111 2 KOKOUKSEN AVAUS... 111 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä

RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 1 RAPORTTI 20. VALTUUSTOKOKOUKSESTA Anonyymien Alkoholistien 20. Valtuustokokous järjestettiin Kiljavan Kotorannassa Nurmijärvellä 7. 9.4.2017. SISÄLLYS 1. OSANOTTAJAT 2. VALTUUSTOKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄT

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot