NYA TERMER 2/ D-filmer 3-ulotteiset elokuvat ANV 3D-filmer KÄ 3D-elokuvat. aerob träning aerobinen harjoittelu 97 ET aerobisk träning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NYA TERMER 2/2011. 3-D-filmer 3-ulotteiset elokuvat ANV 3D-filmer KÄ 3D-elokuvat. aerob träning aerobinen harjoittelu 97 ET aerobisk träning"

Transkriptio

1 1 NYA TERMER 2/2011 3G-teknik 3G-tekniikka 45 Mobiltelefonisystem för olika tjänster med en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/s. Källa: Nationalencyklopedin ET tredje generationens mobiltelefoni 3-D-filmer 3-ulotteiset elokuvat ANV 3D-filmer KÄ 3D-elokuvat aerob träning aerobinen harjoittelu 97 ET aerobisk träning aerob kapacitet aerobinen suorituskyky 97 ET aerobisk kapacitet tidsuppfattningar aikakäsitykset 02 acklimatisering akklimatisaatio Den process varvid en organisms fysiologiska funktioner modifieras som reaktion på ändrade omvärldsbetingelser. Källa: Nationalencyklopedin axelmakterna akselivallat I egentlig mening benämning på Tyskland och Italien , i vidare mening även på länder förbundna med dessa gentemot de allierade under andra världskriget: Bulgarien, Finland, Japan, Rumänien och Slovakien. Källa: Nationalencyklopedin aktivt kol aktiivihiili 09 alkoholskador

2 2 alkoholivauriot alumner alumnit 57 yrkesinriktade grundexamina ammatilliset perustutkinnot ANV yrkesinriktade examina KÄ ammatilliset tutkinnot yrkesbakgrund ammattitausta anaerob träning anaerobinen harjoittelu 97 Träning under vilken energiproduktionen sker utan syre. ET anaerobisk träning mjölksyratröskel anaerobinen kynnys 15 ET anaerobisk tröskel, mjölksyretröskel anaerob kapacitet anaerobinen suorituskyky 97 ET anaerobisk kapacitet arabistik arabistiikka Avser forskning i det arabiska språket, den arabiska litteraturen och kulturen. smakförstärkare arominvahventeet ET aromförstärkare KT aromivahventeet ärr arvet avantgardism avantgardismi ANV avantgarde

3 3 KÄ avantgarde gifta par avioparit 61 ET äkta par sambopar avoparit 61 bioanalytik bioanalytiikka 15 biodiesel biodiesel biologiska barn biologiset lapset biologiska föräldrar biologiset vanhemmat biofeedback biopalaute 15 Innebär att en individ kan observera sin fysiologiska aktivitet genom att aktiviteten med hjälp av teknisk utrustning görs hörbar eller synlig. Källa: Nationalencyklopedin ET biofeedback-träning, bioåterkoppling KT biofeedback bioekonomi biotalous Innebär hållbar skötsel och användning av förnybara naturresurser samt produktion av varor och tjänster tillverkade av förnybara naturresurser. Källa: Arbets- och näringsministeriet B-vitaminer B-vitamiinit (muutettu monikkoon) botulinumtoxinbehandling botuliinihoito

4 4 ET Botox-behandling KT Azzalure-hoito, Botox-hoito botulinustoxin, botulin botuliinitoksiini ANV botulinumtoxin KÄ botuliini dejtingtjänster deittipalvelut 98 ET datingservice, dejtingservice digital demokrati digitaalidemokratia ANV e-demokrati KÄ teledemokratia verkkodemokratia DNA-test DNA-testit 15 elektrolytbalans elektrolyyttitasapaino 15 Kroppens tillstånd med hänsyn till intag och förluster av salter (elektrolyter) Källa: Nationalencyklopedin elektronisk demokrati elektroninen demokratia ANV e-demokrati KÄ teledemokratia verkkodemokratia livsmedelskedjor elintarvikeketjut ET matkedjor KT ruokaketjut elitism elitismi energiproduktion (fysiologi) energiantuotto -- fysiologia 17 orättvisa

5 5 epäoikeudenmukaisuus 02 specialiseringsstudier erikoistumisopinnot 57 presentationsteknik esitystekniikka 00 esteticism estetismi 90 fonografer fonografit fysiska egenskaper fyysiset ominaisuudet 17 genetisk predisposition perinnöllinen alttius ET genetisk disposition, ärftlig disposition, ärftlig predisposition KT geneettinen alttius grundad teori grounded theory (lisätty selitys) Vetenskaplig metod för att generera nya teorier inom samhälls-, beteende- och hälsovetenskaperna. Källa: Nationalencyklopedin ET grounded theory mystery shopping haamuasiointi 75 Undersökningsmetod där utbildade observatörer agerar anonymt som extra observanta kunder. ET testshopping KT mystery shopping, testiasiointi skadeämnen haitta-aineet ANV skadliga ämnen KÄ haitalliset aineet tandblekning hampaidenvalkaisu

6 6 syreupptagning hapenotto 15 syra-basbalans happo-emästasapaino 15 ET protolysjämvikt, syra-basjämvikt träningsmoment harjoitteet 00 hagel (ammunition) haulit 67 persontåg henkilöjunat ANV tåg KÄ junat henoteism henoteismi 53 Gudsföreställning som betonar att en gud är helt dominant, även om också andra gudar existerar. Källa: Nationalencyklopedin nerv-muskelfunktion hermo-lihastoiminta 17 häststall hevostallit hiragana hiragana 85 VT japanska LT japanin kieli historiepolitik historiapolitiikka Innebär medveten användning och vinkling av historia för att nå samhälleliga eller politiska mål.

7 7 hårprydnader hiuskoristeet ET hårdekorationer hårtransplantation hiustensiirto homofobi homofobia elitidrottare huippu-urheilijat 97 ET toppidrottare humortidningar huumorilehdet förkastande hylkääminen ANV avslag KÄ hylkäys burhönserier häkkikanalat 22 ET burhönshus, burhönsstall bröllopstidningar häälehdet ikonmåleri ikonimaalaus ET ikonmålning ikonkonst ikonitaide ålderssynthet ikänäkö ET presbyopi

8 8 immunsjukdomar immuunijärjestelmän sairaudet ST autoimmuna sjukdomar impulsivitet impulsiivisuus 55 informationsgrafik informaatiografiikka Presentation av information i grafisk form. informationsbeteende informaatiokäyttäytyminen 80 Helheten av mänskligt beteende i anslutning till källor och kanaler för information. webbdiskussion Internet-keskustelu ANV nätdiskussion KÄ verkkokeskustelu internetdiskussion Internet-keskustelu ANV nätdiskussion KÄ verkkokeskustelu kontinuitetsskogsbruk jatkuva kasvatus 21 ET hyggesfritt skogsbruk KT eri-ikäisrakenteinen metsätalous, eri-ikäismetsätalous, erirakenteiskasvatus, harsintametsätalous pulversläckare jauhesammuttimet ANV brandsläckare KÄ sammuttimet kollektiv intelligens joukkoäly 60 springande juokseminen ANV löpning KÄ juoksu

9 9 hönsäggsproduktion kananmunantuotanto 22 stubbar kannot 21 internationell säkerhet kansainvälinen turvallisuus 65 karsikkoträd karsikot katakana katakana 85 skräckserier kauhusarjakuvat centraldammsugare keskuspölynimurit 24 anknytningsrelation kiintymyssuhde 55 svordomar kirosanat 85 stenskulptur kivenveisto 92 stenar kivet kolumbarier kolumbaariot kontrast

10 10 kontrasti 00 höghöjdsträning korkeanpaikanharjoittelu 97 kritiskt tänkande kriittinen ajattelu gummiband kuminauhat hedersvåld kunniaan liittyvä väkivalta ANV hedersrelaterat våld hedersbetygelser kunnianosoitukset 00 bildkvalitet kuvanlaatu 45 påbröd kylkiäiset 75 ET något på köpet KT kaupanpäälliset kylkedjor kylmäketjut 75 byaföreningar kyläyhdistykset handsläckare käsisammuttimet ANV brandsläckare KÄ sammuttimet omvänd momsskyldighet käännetty arvonlisäverovelvollisuus 75

11 11 klumpighet kömpelyys 55 apparatdykning laitesukellus 97 ET dykning med andningsutrustning grenkunskap lajitaidot 97 ET grenfärdighet skaffa barn lastenhankinta 60 ET barnaskaffande, barnskaffande golvhönserier lattiakanalat 22 ET golvhönshus, golvhönsstall lavetter lavetit leksaksbilar leikkiautot 98 liberala partier liberaalipuolueet 65 muskelmekanik lihasmekaniikka ANV biomekanik KÄ biomekaniikka muskelceller lihassolut 15 ET myocyter KT lihassyyt gymnastik- och idrottsorganisationer liikuntajärjestöt 97

12 12 idrottsklasser liikuntaluokat allierade liittoutuneet ET bundsförvanter västar liivit 26 tilläggsarbete lisätyö 78 ET merarbete kulor luodit 67 militärtidningar maanpuolustuslehdet ET soldattidningar, försvarstidningar lantbrukstidningar maatalouslehdet jordstam maavarsi 16 maximal syreupptagning maksimaalinen hapenotto 15 ET VO2-max passagerartåg matkustajajunat ANV tåg KÄ junat kryddning maustaminen 24

13 13 meditering meditointi ANV meditation KÄ mietiskely meios meioosi 15 ET reduktionsdelning VT celldelning LT solunjakautuminen memristorer memristorit 41 Element i en elektrisk krets som kännetecknas av "memristans" (memory resistance), dvs. ett slags minneseffekt Källa: Nationalencyklopedin halshuggning mestaus ANV avrättning KÄ teloitus storstadsområden metropolialueet 62 ET metropolområden KT suurkaupunkialueet skogsenergi metsäenergia Energi från råvaror ur skogen. Källa: Nationalencyklopedin skogstidningar metsälehdet skogsodling metsänkasvatus 21 minfartyg miinalaivat styrkretsar mikrokontrollerit

14 ET mikrokontrollers, enchipsdatorer KT mikro-ohjaimet mikrostrukturer mikrorakenteet (muutettu monikkoon) odling av mikroorganismer mikrobiviljely 15 ET mikrobkultur, mikrobodling mitos mitoosi 15 VT celldelning LT solunjakautuminen fornstränder muinaisrannat ET forntida stränder RT strandförskjutning RT rannansiirtyminen minneslundar muistolehdot 62 multimodalitet multimodaalisuus 45 äggproduktion munantuotanto 22 musikmuseer musiikkimuseot ET instrumentmuseer KT soitinmuseot designdroger muuntohuumeet ET designerdroger KT designhuumeet, muutetut huumeet

15 15 senromantik myöhäisromantiikka (otettu varsinaiseksi asiasanaksi) 90 nanostrukturer nanorakenteet 07 navigatorer navigaattorit ANV navigationsinstrument KÄ navigointilaitteet internetberoende nettiriippuvuus ET nätberoende tärningar nopat 98 KT arpakuutiot snabbhetsuthållighet nopeuskestävyys explosiv styrka nopeusvoima ET snabbhetsstyrka vighet notkeus dockteater nukketeatteri 95 teatermusik näytelmämusiikki ET skådespelsmusik ödmjukhet nöyryys programmusik

16 16 ohjelmamusiikki 89 Musik med en deklarerad förbindelse till ett utommusikaliskt innehåll. Källa: Nationalencyklopedin omständigheter olosuhteet 00 egen skötare omahoitajat ET personliga skötare egen läkare omalääkärit ET husläkare serviceproduktion palveluntuotanto ANV produktion av tjänster KÄ palvelutuotanto panelstudie paneelitutkimus 56 ET panelundersökning spelkultur pelikulttuuri plåtarbete peltityö 34 ET plåtslageri familjeforskning perhetutkimus 60 flugbindning perhonsidonta (otettu varsinaiseksi asiasanaksi) 23 periskop

17 17 periskoopit 07 pianodragspel pianohanuri ANV dragspel KÄ harmonikka dragharmonika pianoharmonikka ANV dragspel KÄ harmonikka flygödlor pterosaurukset ET pterosauria KT lentoliskot, siipisaurukset, pterosaurit klädsmycken pukeutumiskorut ANV smycken KÄ korut omklädningsrum pukuhuoneet 37 ET påklädningsrum KT pukeutumishuoneet dräktsmycken pukukorut ANV smycken KÄ korut tryckkraft puristusvoima ET kompressionskraft, presskraft tunnelseende putkinäkö ET kikarsyn radiostyrda bilar radio-ohjattavat autot ET fjärrstyrda bilar, RC-bilar KT kauko-ohjattavat autot

18 18 fettprocent rasvaprosentti banarbete ratatyöt ANV järnvägsbyggnad KÄ radanrakennus näringspreparat ravintovalmisteet (otettu varsinaiseksi asiasanaksi) 24 RT näringsämnespreparat RT ravintoainevalmisteet fair play reilu peli ET ärligt spel, rent spel KT fair play relevans relevanssi 00 reservistorganisationer reserviläisjärjestöt 67 ET reservistföreningar reservofficersskolor reserviupseerikoulut utfärder retket 98 behåar rintaliivit 26 ET bh:ar, bysthållare riskkapitalinvesteringar riskipääomasijoitukset 75 ET riskkapitalplaceringar kroppsvikt

19 19 ruumiinpaino ANV vikt KÄ paino rytmik rytmiikka 00 rytmkänsla rytmitaju 55 ET rytmsinne revor rönsyt 16 ET utlöpare ordboksarbete sanakirjatyö ANV lexikografi KÄ leksikografia sexturism seksiturismi 98 fosterfamiljer sijaisperheet styvsystrar, halvsystrar sisarpuolet 61 sedlighet siveellisyys 02 snorkeldykning snorkkelisukellus 97 VT sportdykning LT urheilusukellus cellandning soluhengitys 15 celldelning

20 20 solunjakautuminen 15 fingeravtryck sormenjäljet 69 socialt avancemang sosiaalinen nousu 60 ET social stigning social förstärkning sosiaalinen vahvistaminen 73 applikationsramverk sovelluskehykset 43 tillämpad konst soveltava taide 90 spex speksit SS-trupper SS-joukot strategispel strategiapelit 98 strategisk styrning strateginen ohjaus betsel suitset 22 skidvallor suksivoiteet myrtyper suotyypit

21 ET kärrtyper elektronisk demokrati sähköinen demokratia ANV e-demokrati KÄ teledemokratia verkkodemokratia regionaltåg taajamajunat ANV tåg KÄ junat stridsförmåga taistelutaidot husmuseer talomuseot vinterbruk talvikäyttö 00 ET vinteranvändning tankning (bränsle) tankkaus -- polttoaineet tankning (näring) tankkaus -- ravinto 15 anbudskalkyl tarjouslaskenta 75 ET offertkalkyl balanssinne tasapainoaisti 17 plattformsspel tasohyppelypelit 98 Genre inom tv- och datorspel där spelaren styr (hoppar med) en spelfigur mellan olika plattformar. Källa: Wikipedia

22 22 godsvagnar tavaravaunut 37 stavelsetecken tavumerkistöt 85 tillverkningsindustri tehdasteollisuus 75 ET fabriksindustri konstgräs tekonurmi terapeutiskt skrivande terapeuttinen kirjoittaminen 87 hälsobefrämjande, hälsoupplysning terveydenedistäminen ANV hälsofrämjande KÄ terveyden edistäminen hälsofördelar terveyshyödyt datamodeller tietomallit 43 ET datamallar actionspel toimintapelit 98 ET fightingspel, skjutspel KT ammuntapelit, räiskintäpelit traumatisering traumatisoituminen trouverer truveerit 87 89

23 23 produktmodeller tuotemallit 75 säkerhetskultur turvallisuuskulttuuri flickkultur tyttökulttuuri 50 fortsatt förvärvsarbete työssä jatkaminen 78 ET fortsätta i arbete KT työssäjatkaminen stjärnbildning tähtien synty 06 sikten tähtäimet 67 universalism universalismi 02 RT universalitet RT universaalisuus idrottsmuseer urheilumuseot ET sportmuseer urnlundar uurnalehdot 62 ET askgravlundar nyhjälplöshet uusavuttomuus 55 Avser särskilt unga vuxnas oförmåga att klara av elementära vardagliga sysslor och göromål, t.ex. skötsel av hemmet. skumsläckare

24 24 vaahtosammuttimet ANV brandsläckare KÄ sammuttimet vandringsleder vaellusreitit konstanter vakiot fototidningar valokuvauslehdet ET fototidskrifter ljusskulpturer valoveistokset ANV ljuskonst KÄ valotaide förbehåll varaumat 65 Särskilda förhandlingsvillkor för godkännande. Källa: Svensk ordbok ET reservationer förromantik varhaisromantiikka 90 bevakningsfartyg vartiolaivat bevakningsbåtar vartioveneet vänster och höger vasen ja oikea 00 ET höger och vänster KT oikea ja vasen motsatser vastakohdat 00

25 25 antireklam vastamainonta 75 ET motreklam styvbröder, halvbröder velipuolet 61 tänjningar, stretchning venytykset ANV stretching KÄ venyttely rysk roulette venäläinen ruletti 98 ET rysk rulett blododling veriviljely 15 skattesänkningar veronalennukset 75 skattelindringar veronkevennykset ANV skattelättnader KÄ veronalennukset skattehöjningar veronkorotukset 75 exportövervakning vientivalvonta tjänstetecken virkamerkit 71 kraftproduktion (fysiologi) voimantuotto -- fysiologia 17 gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

26 26 yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 65 ET GUSP KT YUTP samhällsrelationer yhteiskuntasuhteet överbelastning ylikuormitus 00 underhållsbehandling ylläpitohoito zombier zombit 50 ET zombies KT zombiet interaktiva skrivtavlor älytaulut 43 oljefärger öljymaalit oljeolyckor öljyonnettomuudet oljeläckage öljyvuodot 30 49

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja INNEHÅLL sida Till läsaren...1 Del I Del II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR...3 HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS

Lisätiedot

Utmaningar med export till Ryssland. Alexandra Bäckman

Utmaningar med export till Ryssland. Alexandra Bäckman Utmaningar med export till Ryssland Alexandra Bäckman Examensarbete / Degree Thesis Företagsekonomi / Business Administration 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012 Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012 Pohjoismaiden aluepoliittinen yhteistyöohjelma 2009 2012 Nordic regional policy co-operation programme 2009 2012 Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. sv fi pl ru

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. sv fi pl ru Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisnin Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi 2 127 771-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, 2009 3:26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

Kulturprogram ÖSTERBOTTEN. POHJANMAAN kulttuuriohjelma

Kulturprogram ÖSTERBOTTEN. POHJANMAAN kulttuuriohjelma Kulturprogram ÖSTERBOTTEN POHJANMAAN kulttuuriohjelma 2014 17 GODKÄND AV: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, samkommunstyrelsen 18.6.2014 Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 23.6.2014

Lisätiedot

Personal Audio Docking System

Personal Audio Docking System Personal Audio Docking System Bruksanvisning Käyttöohjeet SE FI Manual de Instruções PT RDP-XA900iP VARNING! Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstötar; placera

Lisätiedot

SOSIAALINEN ALKUPÄÄOMA JA TIETOTEKNIIKKA

SOSIAALINEN ALKUPÄÄOMA JA TIETOTEKNIIKKA SOSIAALINEN ALKUPÄÄOMA JA TIETOTEKNIIKKA Loppuraportti TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 14 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 1 / 2003 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 14 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013

Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013 OSAA JA JALOSTA TAIDOT LAAJASALOSTA KOULUTUSOHJELMA VIESTINNÄN KOULUTUS: CROSSMEDIATOIMITTAJA, LEHTITOIMITTAJA, RADIOTOIMITTAJA,

Lisätiedot

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W

BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W BDP-170 BDP-170-K BDP-170-S BDP-170-W Blu-ray 3D TM -SPELARE Blu-ray 3D TM PLAYER Blu-ray 3D TM -soitin Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 3-280-870-71(1) Digital Video Camera Recorder Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet SE DK FI DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E Mer information om de avancerade funktionerna

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. sv fi pl ru. Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi. 2 136 512-Ed.

Wilo-Stratos GIGA. sv fi pl ru. Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi. 2 136 512-Ed. Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi 2 136 512-Ed.01 / 2013-03 Wilo Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot

Vi vid Folkhälsan Östanlid vill erbjuda något för alla. I vår varmvattenbassäng (32 C) ordnar vi babysim, simskola och olika vattengymnastikgrupper,

Vi vid Folkhälsan Östanlid vill erbjuda något för alla. I vår varmvattenbassäng (32 C) ordnar vi babysim, simskola och olika vattengymnastikgrupper, Östanlid Kurser och verksamhet hösten 2014 våren 2015 Kurssit ja toiminta syksy 2014 kevät 2015 Bästa läsare! Vi vid Folkhälsan Östanlid vill erbjuda något för alla. I vår varmvattenbassäng (32 C) ordnar

Lisätiedot

4/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

4/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING 4/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku ja menestymisen avaimet Sjöfarten och nycklarna till framgång Merenkurkun majakat Fyrarna i Kvarken Merimieseläkekassan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013. KV hyväksynyt 15.11.2010 67 STF godkänt 15.11.

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013. KV hyväksynyt 15.11.2010 67 STF godkänt 15.11. TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 KV hyväksynyt 15.11.2010 67 STF godkänt 15.11.2010 67 TALOUSARVIO 2011 ja TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 och

Lisätiedot

underväxter aluskasvit 16 22 Avser växter som används tillsammans med en huvudsaklig gröda vid odling.

underväxter aluskasvit 16 22 Avser växter som används tillsammans med en huvudsaklig gröda vid odling. 1 Nya termer 3/2011 abduktion (filosofi) abduktio -- filosofia 02 ET abduktiv slutledning KT abduktiivinen päättely afrocentrism afrosentrismi 50 körbanor ajoradat 39 albinism albinismi nedgång aleneminen

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO

XV-N5 DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0204-007A [EN] VIDEO VIDEO PLAYER -SPELARE -SOITIN -VIDEOAFSPILLER XV-NSL OPEN/ -/-- + /VIDEO TOP SUB TITLE ZOOM XV-N /SUPER VCD/VCD/CD PLAYER D RM-SXVE REMOTE CONTROL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot