NYA TERMER 2/ D-filmer 3-ulotteiset elokuvat ANV 3D-filmer KÄ 3D-elokuvat. aerob träning aerobinen harjoittelu 97 ET aerobisk träning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NYA TERMER 2/2011. 3-D-filmer 3-ulotteiset elokuvat ANV 3D-filmer KÄ 3D-elokuvat. aerob träning aerobinen harjoittelu 97 ET aerobisk träning"

Transkriptio

1 1 NYA TERMER 2/2011 3G-teknik 3G-tekniikka 45 Mobiltelefonisystem för olika tjänster med en överföringshastighet på upp till 2 Mbit/s. Källa: Nationalencyklopedin ET tredje generationens mobiltelefoni 3-D-filmer 3-ulotteiset elokuvat ANV 3D-filmer KÄ 3D-elokuvat aerob träning aerobinen harjoittelu 97 ET aerobisk träning aerob kapacitet aerobinen suorituskyky 97 ET aerobisk kapacitet tidsuppfattningar aikakäsitykset 02 acklimatisering akklimatisaatio Den process varvid en organisms fysiologiska funktioner modifieras som reaktion på ändrade omvärldsbetingelser. Källa: Nationalencyklopedin axelmakterna akselivallat I egentlig mening benämning på Tyskland och Italien , i vidare mening även på länder förbundna med dessa gentemot de allierade under andra världskriget: Bulgarien, Finland, Japan, Rumänien och Slovakien. Källa: Nationalencyklopedin aktivt kol aktiivihiili 09 alkoholskador

2 2 alkoholivauriot alumner alumnit 57 yrkesinriktade grundexamina ammatilliset perustutkinnot ANV yrkesinriktade examina KÄ ammatilliset tutkinnot yrkesbakgrund ammattitausta anaerob träning anaerobinen harjoittelu 97 Träning under vilken energiproduktionen sker utan syre. ET anaerobisk träning mjölksyratröskel anaerobinen kynnys 15 ET anaerobisk tröskel, mjölksyretröskel anaerob kapacitet anaerobinen suorituskyky 97 ET anaerobisk kapacitet arabistik arabistiikka Avser forskning i det arabiska språket, den arabiska litteraturen och kulturen. smakförstärkare arominvahventeet ET aromförstärkare KT aromivahventeet ärr arvet avantgardism avantgardismi ANV avantgarde

3 3 KÄ avantgarde gifta par avioparit 61 ET äkta par sambopar avoparit 61 bioanalytik bioanalytiikka 15 biodiesel biodiesel biologiska barn biologiset lapset biologiska föräldrar biologiset vanhemmat biofeedback biopalaute 15 Innebär att en individ kan observera sin fysiologiska aktivitet genom att aktiviteten med hjälp av teknisk utrustning görs hörbar eller synlig. Källa: Nationalencyklopedin ET biofeedback-träning, bioåterkoppling KT biofeedback bioekonomi biotalous Innebär hållbar skötsel och användning av förnybara naturresurser samt produktion av varor och tjänster tillverkade av förnybara naturresurser. Källa: Arbets- och näringsministeriet B-vitaminer B-vitamiinit (muutettu monikkoon) botulinumtoxinbehandling botuliinihoito

4 4 ET Botox-behandling KT Azzalure-hoito, Botox-hoito botulinustoxin, botulin botuliinitoksiini ANV botulinumtoxin KÄ botuliini dejtingtjänster deittipalvelut 98 ET datingservice, dejtingservice digital demokrati digitaalidemokratia ANV e-demokrati KÄ teledemokratia verkkodemokratia DNA-test DNA-testit 15 elektrolytbalans elektrolyyttitasapaino 15 Kroppens tillstånd med hänsyn till intag och förluster av salter (elektrolyter) Källa: Nationalencyklopedin elektronisk demokrati elektroninen demokratia ANV e-demokrati KÄ teledemokratia verkkodemokratia livsmedelskedjor elintarvikeketjut ET matkedjor KT ruokaketjut elitism elitismi energiproduktion (fysiologi) energiantuotto -- fysiologia 17 orättvisa

5 5 epäoikeudenmukaisuus 02 specialiseringsstudier erikoistumisopinnot 57 presentationsteknik esitystekniikka 00 esteticism estetismi 90 fonografer fonografit fysiska egenskaper fyysiset ominaisuudet 17 genetisk predisposition perinnöllinen alttius ET genetisk disposition, ärftlig disposition, ärftlig predisposition KT geneettinen alttius grundad teori grounded theory (lisätty selitys) Vetenskaplig metod för att generera nya teorier inom samhälls-, beteende- och hälsovetenskaperna. Källa: Nationalencyklopedin ET grounded theory mystery shopping haamuasiointi 75 Undersökningsmetod där utbildade observatörer agerar anonymt som extra observanta kunder. ET testshopping KT mystery shopping, testiasiointi skadeämnen haitta-aineet ANV skadliga ämnen KÄ haitalliset aineet tandblekning hampaidenvalkaisu

6 6 syreupptagning hapenotto 15 syra-basbalans happo-emästasapaino 15 ET protolysjämvikt, syra-basjämvikt träningsmoment harjoitteet 00 hagel (ammunition) haulit 67 persontåg henkilöjunat ANV tåg KÄ junat henoteism henoteismi 53 Gudsföreställning som betonar att en gud är helt dominant, även om också andra gudar existerar. Källa: Nationalencyklopedin nerv-muskelfunktion hermo-lihastoiminta 17 häststall hevostallit hiragana hiragana 85 VT japanska LT japanin kieli historiepolitik historiapolitiikka Innebär medveten användning och vinkling av historia för att nå samhälleliga eller politiska mål.

7 7 hårprydnader hiuskoristeet ET hårdekorationer hårtransplantation hiustensiirto homofobi homofobia elitidrottare huippu-urheilijat 97 ET toppidrottare humortidningar huumorilehdet förkastande hylkääminen ANV avslag KÄ hylkäys burhönserier häkkikanalat 22 ET burhönshus, burhönsstall bröllopstidningar häälehdet ikonmåleri ikonimaalaus ET ikonmålning ikonkonst ikonitaide ålderssynthet ikänäkö ET presbyopi

8 8 immunsjukdomar immuunijärjestelmän sairaudet ST autoimmuna sjukdomar impulsivitet impulsiivisuus 55 informationsgrafik informaatiografiikka Presentation av information i grafisk form. informationsbeteende informaatiokäyttäytyminen 80 Helheten av mänskligt beteende i anslutning till källor och kanaler för information. webbdiskussion Internet-keskustelu ANV nätdiskussion KÄ verkkokeskustelu internetdiskussion Internet-keskustelu ANV nätdiskussion KÄ verkkokeskustelu kontinuitetsskogsbruk jatkuva kasvatus 21 ET hyggesfritt skogsbruk KT eri-ikäisrakenteinen metsätalous, eri-ikäismetsätalous, erirakenteiskasvatus, harsintametsätalous pulversläckare jauhesammuttimet ANV brandsläckare KÄ sammuttimet kollektiv intelligens joukkoäly 60 springande juokseminen ANV löpning KÄ juoksu

9 9 hönsäggsproduktion kananmunantuotanto 22 stubbar kannot 21 internationell säkerhet kansainvälinen turvallisuus 65 karsikkoträd karsikot katakana katakana 85 skräckserier kauhusarjakuvat centraldammsugare keskuspölynimurit 24 anknytningsrelation kiintymyssuhde 55 svordomar kirosanat 85 stenskulptur kivenveisto 92 stenar kivet kolumbarier kolumbaariot kontrast

10 10 kontrasti 00 höghöjdsträning korkeanpaikanharjoittelu 97 kritiskt tänkande kriittinen ajattelu gummiband kuminauhat hedersvåld kunniaan liittyvä väkivalta ANV hedersrelaterat våld hedersbetygelser kunnianosoitukset 00 bildkvalitet kuvanlaatu 45 påbröd kylkiäiset 75 ET något på köpet KT kaupanpäälliset kylkedjor kylmäketjut 75 byaföreningar kyläyhdistykset handsläckare käsisammuttimet ANV brandsläckare KÄ sammuttimet omvänd momsskyldighet käännetty arvonlisäverovelvollisuus 75

11 11 klumpighet kömpelyys 55 apparatdykning laitesukellus 97 ET dykning med andningsutrustning grenkunskap lajitaidot 97 ET grenfärdighet skaffa barn lastenhankinta 60 ET barnaskaffande, barnskaffande golvhönserier lattiakanalat 22 ET golvhönshus, golvhönsstall lavetter lavetit leksaksbilar leikkiautot 98 liberala partier liberaalipuolueet 65 muskelmekanik lihasmekaniikka ANV biomekanik KÄ biomekaniikka muskelceller lihassolut 15 ET myocyter KT lihassyyt gymnastik- och idrottsorganisationer liikuntajärjestöt 97

12 12 idrottsklasser liikuntaluokat allierade liittoutuneet ET bundsförvanter västar liivit 26 tilläggsarbete lisätyö 78 ET merarbete kulor luodit 67 militärtidningar maanpuolustuslehdet ET soldattidningar, försvarstidningar lantbrukstidningar maatalouslehdet jordstam maavarsi 16 maximal syreupptagning maksimaalinen hapenotto 15 ET VO2-max passagerartåg matkustajajunat ANV tåg KÄ junat kryddning maustaminen 24

13 13 meditering meditointi ANV meditation KÄ mietiskely meios meioosi 15 ET reduktionsdelning VT celldelning LT solunjakautuminen memristorer memristorit 41 Element i en elektrisk krets som kännetecknas av "memristans" (memory resistance), dvs. ett slags minneseffekt Källa: Nationalencyklopedin halshuggning mestaus ANV avrättning KÄ teloitus storstadsområden metropolialueet 62 ET metropolområden KT suurkaupunkialueet skogsenergi metsäenergia Energi från råvaror ur skogen. Källa: Nationalencyklopedin skogstidningar metsälehdet skogsodling metsänkasvatus 21 minfartyg miinalaivat styrkretsar mikrokontrollerit

14 ET mikrokontrollers, enchipsdatorer KT mikro-ohjaimet mikrostrukturer mikrorakenteet (muutettu monikkoon) odling av mikroorganismer mikrobiviljely 15 ET mikrobkultur, mikrobodling mitos mitoosi 15 VT celldelning LT solunjakautuminen fornstränder muinaisrannat ET forntida stränder RT strandförskjutning RT rannansiirtyminen minneslundar muistolehdot 62 multimodalitet multimodaalisuus 45 äggproduktion munantuotanto 22 musikmuseer musiikkimuseot ET instrumentmuseer KT soitinmuseot designdroger muuntohuumeet ET designerdroger KT designhuumeet, muutetut huumeet

15 15 senromantik myöhäisromantiikka (otettu varsinaiseksi asiasanaksi) 90 nanostrukturer nanorakenteet 07 navigatorer navigaattorit ANV navigationsinstrument KÄ navigointilaitteet internetberoende nettiriippuvuus ET nätberoende tärningar nopat 98 KT arpakuutiot snabbhetsuthållighet nopeuskestävyys explosiv styrka nopeusvoima ET snabbhetsstyrka vighet notkeus dockteater nukketeatteri 95 teatermusik näytelmämusiikki ET skådespelsmusik ödmjukhet nöyryys programmusik

16 16 ohjelmamusiikki 89 Musik med en deklarerad förbindelse till ett utommusikaliskt innehåll. Källa: Nationalencyklopedin omständigheter olosuhteet 00 egen skötare omahoitajat ET personliga skötare egen läkare omalääkärit ET husläkare serviceproduktion palveluntuotanto ANV produktion av tjänster KÄ palvelutuotanto panelstudie paneelitutkimus 56 ET panelundersökning spelkultur pelikulttuuri plåtarbete peltityö 34 ET plåtslageri familjeforskning perhetutkimus 60 flugbindning perhonsidonta (otettu varsinaiseksi asiasanaksi) 23 periskop

17 17 periskoopit 07 pianodragspel pianohanuri ANV dragspel KÄ harmonikka dragharmonika pianoharmonikka ANV dragspel KÄ harmonikka flygödlor pterosaurukset ET pterosauria KT lentoliskot, siipisaurukset, pterosaurit klädsmycken pukeutumiskorut ANV smycken KÄ korut omklädningsrum pukuhuoneet 37 ET påklädningsrum KT pukeutumishuoneet dräktsmycken pukukorut ANV smycken KÄ korut tryckkraft puristusvoima ET kompressionskraft, presskraft tunnelseende putkinäkö ET kikarsyn radiostyrda bilar radio-ohjattavat autot ET fjärrstyrda bilar, RC-bilar KT kauko-ohjattavat autot

18 18 fettprocent rasvaprosentti banarbete ratatyöt ANV järnvägsbyggnad KÄ radanrakennus näringspreparat ravintovalmisteet (otettu varsinaiseksi asiasanaksi) 24 RT näringsämnespreparat RT ravintoainevalmisteet fair play reilu peli ET ärligt spel, rent spel KT fair play relevans relevanssi 00 reservistorganisationer reserviläisjärjestöt 67 ET reservistföreningar reservofficersskolor reserviupseerikoulut utfärder retket 98 behåar rintaliivit 26 ET bh:ar, bysthållare riskkapitalinvesteringar riskipääomasijoitukset 75 ET riskkapitalplaceringar kroppsvikt

19 19 ruumiinpaino ANV vikt KÄ paino rytmik rytmiikka 00 rytmkänsla rytmitaju 55 ET rytmsinne revor rönsyt 16 ET utlöpare ordboksarbete sanakirjatyö ANV lexikografi KÄ leksikografia sexturism seksiturismi 98 fosterfamiljer sijaisperheet styvsystrar, halvsystrar sisarpuolet 61 sedlighet siveellisyys 02 snorkeldykning snorkkelisukellus 97 VT sportdykning LT urheilusukellus cellandning soluhengitys 15 celldelning

20 20 solunjakautuminen 15 fingeravtryck sormenjäljet 69 socialt avancemang sosiaalinen nousu 60 ET social stigning social förstärkning sosiaalinen vahvistaminen 73 applikationsramverk sovelluskehykset 43 tillämpad konst soveltava taide 90 spex speksit SS-trupper SS-joukot strategispel strategiapelit 98 strategisk styrning strateginen ohjaus betsel suitset 22 skidvallor suksivoiteet myrtyper suotyypit

21 ET kärrtyper elektronisk demokrati sähköinen demokratia ANV e-demokrati KÄ teledemokratia verkkodemokratia regionaltåg taajamajunat ANV tåg KÄ junat stridsförmåga taistelutaidot husmuseer talomuseot vinterbruk talvikäyttö 00 ET vinteranvändning tankning (bränsle) tankkaus -- polttoaineet tankning (näring) tankkaus -- ravinto 15 anbudskalkyl tarjouslaskenta 75 ET offertkalkyl balanssinne tasapainoaisti 17 plattformsspel tasohyppelypelit 98 Genre inom tv- och datorspel där spelaren styr (hoppar med) en spelfigur mellan olika plattformar. Källa: Wikipedia

22 22 godsvagnar tavaravaunut 37 stavelsetecken tavumerkistöt 85 tillverkningsindustri tehdasteollisuus 75 ET fabriksindustri konstgräs tekonurmi terapeutiskt skrivande terapeuttinen kirjoittaminen 87 hälsobefrämjande, hälsoupplysning terveydenedistäminen ANV hälsofrämjande KÄ terveyden edistäminen hälsofördelar terveyshyödyt datamodeller tietomallit 43 ET datamallar actionspel toimintapelit 98 ET fightingspel, skjutspel KT ammuntapelit, räiskintäpelit traumatisering traumatisoituminen trouverer truveerit 87 89

23 23 produktmodeller tuotemallit 75 säkerhetskultur turvallisuuskulttuuri flickkultur tyttökulttuuri 50 fortsatt förvärvsarbete työssä jatkaminen 78 ET fortsätta i arbete KT työssäjatkaminen stjärnbildning tähtien synty 06 sikten tähtäimet 67 universalism universalismi 02 RT universalitet RT universaalisuus idrottsmuseer urheilumuseot ET sportmuseer urnlundar uurnalehdot 62 ET askgravlundar nyhjälplöshet uusavuttomuus 55 Avser särskilt unga vuxnas oförmåga att klara av elementära vardagliga sysslor och göromål, t.ex. skötsel av hemmet. skumsläckare

24 24 vaahtosammuttimet ANV brandsläckare KÄ sammuttimet vandringsleder vaellusreitit konstanter vakiot fototidningar valokuvauslehdet ET fototidskrifter ljusskulpturer valoveistokset ANV ljuskonst KÄ valotaide förbehåll varaumat 65 Särskilda förhandlingsvillkor för godkännande. Källa: Svensk ordbok ET reservationer förromantik varhaisromantiikka 90 bevakningsfartyg vartiolaivat bevakningsbåtar vartioveneet vänster och höger vasen ja oikea 00 ET höger och vänster KT oikea ja vasen motsatser vastakohdat 00

25 25 antireklam vastamainonta 75 ET motreklam styvbröder, halvbröder velipuolet 61 tänjningar, stretchning venytykset ANV stretching KÄ venyttely rysk roulette venäläinen ruletti 98 ET rysk rulett blododling veriviljely 15 skattesänkningar veronalennukset 75 skattelindringar veronkevennykset ANV skattelättnader KÄ veronalennukset skattehöjningar veronkorotukset 75 exportövervakning vientivalvonta tjänstetecken virkamerkit 71 kraftproduktion (fysiologi) voimantuotto -- fysiologia 17 gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

26 26 yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 65 ET GUSP KT YUTP samhällsrelationer yhteiskuntasuhteet överbelastning ylikuormitus 00 underhållsbehandling ylläpitohoito zombier zombit 50 ET zombies KT zombiet interaktiva skrivtavlor älytaulut 43 oljefärger öljymaalit oljeolyckor öljyonnettomuudet oljeläckage öljyvuodot 30 49

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Miljö,, samarbete, teknologi

Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Kulttuuri, yhteydet, luovuus Kultur, samband, kreativitet Motto:

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 910/2012 vp Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lääkehoito Eduskunnan puhemiehelle Psykostimulanttien käyttö tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi YK:n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 750/2006 vp Digitaalisten ohjelmien lähettäminen yhteisten digisovittimien kautta Eduskunnan puhemiehelle Suomen television lähetykset muuttuvat kokonaan digitaalisiksi 31.8.2007. Jotta

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15.

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15. Tikkurila/Dickursby nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. lähtee laiturilta 15. avgår från plattform nr 15. Hiekkaharju/Sandkulla nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. Koivukylä/Björkby

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 379/2004 vp Maksujen periminen palveluiden laajuuden mukaan Eduskunnan puhemiehelle Yrjö ja Hanna -säätiön omistamissa ja Joensuun Rantakylässä sijaitsevissa Mäntypihan palvelutaloissa

Lisätiedot

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Kirkonkylän koulu LOPPI

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Kirkonkylän koulu LOPPI Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Luokka-aste Klass 5.-luokkalaiset 5.-klassister joista Sovellettu (S)-vastauksia av vilka tillämpade (S)-svar 8.-luokkalaiset 8.-klassister

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Koko maa, Hela landet

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Koko maa, Hela landet Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Koko maa, Hela landet Luokka-aste Klass 5.-luokkalaiset 5.-klassister joista Sovellettu (S)-vastauksia av vilka tillämpade (S)-svar 8.-luokkalaiset

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 207/2006 vp IB-lukiolaisten tasavertainen asema haettaessa yliopistoon Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii 14 IB-lukiota. Diploma Programme ("IB-lukio") on kaksivuotinen opetusohjelma,

Lisätiedot

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Saimaanharjun yhtenäiskoulu SAIMAANHARJU

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Saimaanharjun yhtenäiskoulu SAIMAANHARJU Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Luokka-aste Klass 5.-luokkalaiset 5.-klassister joista Sovellettu (S)-vastauksia av vilka tillämpade (S)-svar 8.-luokkalaiset 8.-klassister

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 525/2004 vp Uuden asbestisairauden hyväksyminen ammattitaudiksi Eduskunnan puhemiehelle Asbesti on monilla eri aloilla aiheuttanut vaikeita työperäisiä sairauksia. Monet näistä sairauksista

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Osallisuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 519/2004 vp Lapsityövoiman käyttö Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on tunnettu aiheellista huolta lapsityövoiman käytöstä erityisesti kehitysmaissa, mutta myös Suomessa lainsäädännön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot