1. Näyttötilat Näytön sisältö Jokaisen osan nimi ja toiminto 250

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Näyttötilat 247 2. Näytön sisältö 248 3. Jokaisen osan nimi ja toiminto 250"

Transkriptio

1 Polkupyörätietokone SC-6502 / SC-6501/ SC-M500 HAKEMISTO Finnish 1. Näyttötilat Näytön sisältö Jokaisen osan nimi ja toiminto 250 Nykyinen nopeus (VEL) 251 Vaihdeilmaisin (palkki) Aikanäyttö (CLK) Matkan pituus -ryhmä (TIM, DST, MAX, AVE) 252 Nopeusnuoli Matkamittari (ODO) 253 Sekuntikello (STW) -ryhmä Tahti (rpm) 254 Päänäytön tahti (VEL) Kierroslaskuri (CNT) Hammaspyörän hampaiden digitaalinen määrä (etu-taka) 255 Paristo vähissä -näyttö (LO BAT) Virransäästötoiminto 4. Asetustietojen ja polkupyörän 256 numeron muuttaminen 5. Tietojen tarkastelu, kun tietokone 257 on poistettu kiinnikkeestä 6. Asetustoleranssit Asennus polkupyörään Tiedonsyöttö 259 Pariston vaihtaminen 265 Ongelmanratkaisu

2 VAROITUS Älä kiinnitä kaikkea huomiotasi tietokoneeseen polkupyörällä ajamisen aikana, muuten seurauksena saattaa olla onnettomuus. Tekniset tiedot Mittari SC-6502 SC-6501 / SC-M500 Kiinnike/anturiyksikkö SM-SC70 SM-6501 SM-6501-MD SM-6501-M STI-kahva ST-7800 ST-6600 ST-6603 ST-7700-C ST-6510 ST-5500-CA ST-4400 ST-3300/3303 ST-M510 SL-M510 ST-M952 SL-M952 ST-M750 SL-M750 ST-M570 SL-M570 HUOMAA; * Pääyksikön muisti tyhjennetään all clear (tyhjennä kaikki) (AC) - painikkeella. * Älä koskaan pura pääyksikköä, sillä sitä ei voi purkaa. * Pääyksikkö on täysin vedenpitävä. Älä kuitenkaan tarkoituksella upota sitä veteen. * Vältä pääyksikön altistamista erittäin kuumille sääolosuhteille. * Käsittele yksikköä varovaisesti äläkä altista sitä iskuille. * Älä puhdista pääyksikköä tai sen antureita ohentimella tai muilla liuotinaineilla. Tällaiset aineet voivat hajottaa osien kotelot. * Puhdista tällaiset osat pyyhkimällä ne veden ja neutraalin puhdistusaineen mietoon sekoitukseen kastetulla kankaalla. * Jos SM-6501/M/MD-mallia käytetään yhdessä toisen valmistajan LEDlampun kanssa, nopeusmittaustoiminto ei välttämättä toimi oikein. Jos käytät toisen valmistajan LED-lamppua, on suositeltavaa käyttää SM RS-mallia. 246

3 1. Näyttötilat Nykyinen nopeus ja vaihdeilmaisin (palkki) ovat aina näkyvissä. Tila 1 Tila 2 CLK Kello Tahti rpm TIM Matka-aika Päänäytön tahti VEL DST Matkan pituus Enimmäisnopeus MAX ODO Matkamittari Keskinopeus AVE STW Sekuntikello Kierrosmittari CNT SM-SC70 SM-6501 SM-6501-MD Tilapainike SM-6501-M Tilapainike Paina tilapainiketta kerran ST/SP-painike Tilapainike Paina tilapainiketta 2 sekunnin ajan tai kauemmin 247

4 2. Näytön sisältö Tila 1 Kello (CLK) Nykyinen nopeus (VEL) Matka-aika (TIM) Sekuntikello Sekuntikello - matkan pituus (DST STW) Matkan pituus (DST) Sekuntikello - keskinopeus (AVE STW) Matkamittari (ODO) Sekuntikello - enimmäisnopeus (MAX STW) 248

5 Tila 2 Tahti (rpm) Päänäytön tahti Kierrosmittari Hammaspyörän hampaiden määrä (digitaalinen) Enimmäisnopeus Vaihdeilmaisin (palkki) Keskinopeus Nopeusnuoli Paristo vähissä - näyttö 249

6 3. Jokaisen osan nimi ja toiminto Etuosa Päänäyttö 1. Nykyinen nopeus (VEL) 8. Tahti Takaosa 2. Vaihdeilmaisin (palkki) Alinäyttö 3-7, 9-10 B-kytkin B B-kytkin A Paristokansi AC All clear (tyhjennä kaikki) -kytkin STI-jarrukiinnike < ST- 7800, ST C, ST- 6600/6603, ST- 6510, ST CA, ST- 4400, ST- 3300/3303 > < ST- M510, SL- M510 > ST/SP-painike Oikean puolen sivukahva: Tilapainike Vasemman puolen sivukahva: ST/SP-painike Tilapainike < ST-M952, ST-M750, ST-M570, SL-M952, SL-M750, SL-M570 > Tilapainike ST/SP-painike 250

7 (1) Nykyinen nopeus (VEL) km/h, mph Kun päänäytön tahti näkyy ylhäällä 0.0 (2.0)-130,0 km/h 0.0 (1.2)-80,0 mph (alue) Nykyinen nopeus näkyy päänäytön yläosassa. Nykyinen nopeus näkyy alinäytössä (2) Vaihdeilmaisin (palkki) Etunäyttö Kaksinkertainen : Ala-asento Kolminkertainen : Keskiasento Yksinkertainen : Vaihdeilmaisinpalkki ei näy, jos anturijohtoa ei ole kytketty tai se on sammutettu. Takanäyttö Näytöt; Ylin pienimmälle hammaspyörälle Alin suurimmalle hammaspyörälle 7. hammaspyörä 10 hammaspyörän sarjassa 7. hammaspyörä 9 hammaspyörän sarjassa 7. hammaspyörä 8 hammaspyörän sarjassa 7. hammaspyörä 7 hammaspyörän sarjassa (3) Aikanäyttö (CLK) 24-tunnin kello Kello tulee näkyviin, kun tila 2 vaihdetaan tilaan 1, sekä virransäästötoiminnon aikana. 251

8 (4) Matkan pituus -ryhmä (TIM, DST, MAX, AVE) Matkan pituus -ryhmä sisältää kohdat matka-aika (TIM), matkan pituus (DST), enimmäisnopeus matkan aikana (MAX) ja keskinopeus matkan aikana (AVE). Matkan pituus -ryhmä aktivoidaan painamalla tilapainiketta kunnes näytössä näkyy TIM ja painamalla sitten ST/SP-painiketta. Matka-aika (TIM) näytössä vilkkuu km/mile 0-99:59:59 (t;min;sek) ST/SP-painike ST/SP-painike Matkan pituus (DST) (km, mile) TIM-ryhmän (automaattinen pysäytys ja aloitus) aloitus aktivoidaan TIM-ryhmä deaktivoidaan Enimmäisnopeus (MAX) 0.0 (2.0)-130,0km/h Keskinopeus (AVE) 0.0 (2.0)-130,0km/h 0.0 (1.2)-80mph. 252 Nopeusnuoli Liikkuu, kun pituusaika on toiminnassa. Nuoli ylöspäin kertoo, että nykyinen nopeus on nopeampi ja nuoli alaspäin kertoo, että nykyinen nopeus on hitaampi kuin matkan keskinopeus. < Palauta arvoksi nolla > Paina ST/SP-painiketta ja tilapainiketta samanaikaisesti tämän ryhmän ollessa aktiivinen. Huomaa; Keskinopeuden laskemiseksi sinun pitää matkata 10 sekuntia tai kauemmin. Jos matka-aika (TIM) ylittää 100 tuntia tai matkan pituus (DST) ylittää 1000 kilometriä (1000 mailia), matka-ajan (TIM) ja matkan pituuden (DST) lukemat nollautuvat, minkä jälkeen mittaus jatkuu. Kuitenkin ER näkyy keskinopeutena (AVE). Tämä näyttö poistetaan nollaamalla se, Huomaa, että tämä nollaa kaikki tähän astiset mittauslukemat.

9 (5) Matkamittari (ODO) ,9 km, mile Näyttää kumulatiivisen kuljetun matkan. (6) Sekuntikello (STW) -ryhmä Tämä ryhmä sisältää sekuntikellon, matkan pituuden, keskinopeuden ja enimmäisnopeuden. Sekuntikello aktivoidaan painamalla ST/SP-painiketta. Sekuntikello (STW) -näyttö vilkkuu, kun sekuntikelloryhmä on toiminnassa. Sekuntikellon matkan pituus (DST,STW) -toiminto tallentaa kokonaispituuden STW-toiminnon aikana. Sekuntikellon keskinopeus (AVE,STW) -toiminto tallentaa keskinopeuden STW-toiminnon aikana. Enimmäisnopeus (MAX,STW) tallentaa enimmäisnopeuden sekuntikellotoiminnon aikana. < Aloitus ja lopetus > ST/SPpainike Tilapainike Näytössä näkyy (STW) -ryhmätila Aloitus ST/SP-painike Lopetus Paina ST/SP-painiketta ja tilapainiketta samanaikaisesti Palauta arvoksi nolla Huomaa; Tämän ryhmän toiminnot ovat käytettävissä vain, kun sekuntikello on toiminnassa. Jos matkan pituus -tila on aktivoitu samanaikaisesti, pituutta ei voi tarkistaa. Matkan pituus, keskinopeus ja enimmäisnopeus tallennetaan kuitenkin tänä aikana. Sekuntikello (STW) :00 (min, sek) Sekuntikellon matkan pituus (DST, STW) km mile Sekuntikellon keskinopeus (AVE, STW) km/h maili/h Sekuntikellon enimmäisnopeus (MAX, STW) km/h mile/h B -kytkin 253

10 (7) Tahti (rpm) Tahti lasketaan etutakahammaspyörän hampaiden määrästä ja nykyisestä nopeudesta. Huomaa; Tahti näkyy aina polkupyörän liikkuessa riippumatta siitä, pyörivätkö kampivarret. (8) Päänäytön tahti (VEL) Tahti (rpm) voidaan näyttää myös päänäytössä. Nykyinen nopeus siirtyy alinäyttöön. Tahti päänäytössä Nykyinen nopeus alinäytössä (9) Kierroslaskuri (CNT) Tällä toiminnolla lasketaan kierroksia, yms. (alue 0-99) Kierroslaskuri aktivoidaan painamalla ST/SP-painiketta. Laskuri nollataan painamalla tila- ja ST/SP-painikkeita samanaikaisesti. 254

11 (10) Hammaspyörän hampaiden digitaalinen määrä (etu-taka) Vaihdeyhdistelmät tulevat näkyviin, kun vaihto on tehty. Tämä näkyy noin 2 sekuntia, jonka jälkeen alkuperäinen näyttö tulee jälleen esiin. (11) Paristo vähissä -näyttö (LO BAT) Tämä vilkkuu näytössä, kun pariston virta on vähissä. Paristo tulee vaihtaa uuteen niin pian kuin mahdollista. (12) Virransäästötoiminto Kun tietokone ei saa signaalia tai mitään painiketta ei paineta 30 minuutin aikana, yksikkö siirtyy virransäästötilaan, jolloin ainoastaan kello näkyy näytöllä. Virransäästötilan peruuttaminen Normaali näyttö tulee esiin heti, kun painat kytkintä A tai B. Huomaa; Sekuntikellotoiminnon aikana sekuntikello toimii edelleen, vaikka virransäästötilatoiminto aktivoidaan. Sekuntikello pysähtyy automaattisesti 90 minuutin kuluttua. Kytkin A tai B Polkupyörän numeronäyttö Hammaspyörän hampaiden määrä -näyttö Näyttötila 255

12 4. Asetustietojen ja polkupyörän numeron muuttaminen Asetustietojen muuttaminen Paina B -kytkintä 5 sekuntia Polkupyörän numeron muuttaminen Valitse jokin muu kuin CLK-näyttö B -kytkin Näkyviin tulee renkaan ympärysmitan asetustila. Näkyviin tulee polkupyörän numero A -kytkin Näkyviin tulee muutettava polkupyörän numero. Renkaan ympärysmitan muuttaminen Etu-takahammaspyörän hampaiden määrän muuttaminen Paina B -kytkintä 2 sekuntia Takaketjuvaihteiden tyypin muuttaminen Paina B -kytkintä 2 sekuntia Paina B -kytkintä 2 sekuntia Normaali näyttö 256 Katso 8. Tiedonsyöttö. Aika-asetusta muutetaan muuttamalla alinäyttöön näyttöön CLK-näyttö ja painamalla B -kytkintä 5 sekuntia ja antamalla sitten uusi aika-asetus. Tällä toiminnolla voit nollata syötettyjä tietoja menettämättä tallennettuja tietoja (kuten kokonaispituutta tai matkan pituutta).

13 5. Tietojen tarkastelu, kun tietokone on poistettu kiinnikkeestä Tietoja voidaan edelleen tarkastella, vaikka tietokone on poistettu ohjaustangon kiinnikkeestä. Tila 1 Tila 2 CLK rpm STW TIM VEL DST, STW DST MAX AVE, STW ODO AVE MAX, STW STW muutokset järjestyksessä, kun A-kytkintä painetaan CNT muutokset järjestyksessä, kun B-kytkintä painetaan 6. Asetustoleranssit VEL ±1% DST, ODO 0.05% CLK STW, TIM 50ppm 30ppm (5 minuuttia tai vähemmän kuukaudessa) 257

14 7. Asennus polkupyörään Asenna kahvat ohjaustankoihin. Kytke ja säädä sitten jarru- ja vaihdekaapelit. Katso näiden toimenpiteiden yksityiskohtaiset ohjeet STIkahvan huolto-ohjeista. (1) Signaalijohdon asentaminen (SM-SC70/SM-6501) Signaalijohdon asentaminen kuvan 1 mukaisesti. Kuva 1 Kiristysmomentti: N m {3-5 kgf cm } * Katso mukana tulevia huolto-ohjeita malleille SM-6501-M ja SM-6501-MD. (2) Tietokoneen asentaminen Asenna vanne ja kiinnike kuvan 2 mukaisesti. SM-SC70/SM-6501 ( ) Teippaa signaalijohto ohjaustankoihin. Kuva 2 Kiinnike (3) Liu'uta tietokone kiinnikkeeseen, kunnes se naksahtaa paikoilleen. kuvan 3 mukaisesti. Kuva 3 Kiinnike Tietokone Vanne Kiristysmomentti: 1 N m {10 kgf cm } SM-SC70/SM-6501 ( ) Kierrä tämän jälkeen ohjaustankojen ympärille viimeistelyteippiä, sekä signaalijohdon että jarrukaapelin kiinnittämiseksi. 258

15 (4) Magneetin ja antureiden asentaminen Kiinnitä magneetti väliaikaisesti eturenkaan oikealla puolella olevaan puolaan ruuvitalttaa käyttäen kuvan 4 mukaisesti. Aseta kuminen välilevy haarukan ja anturin väliin kuvan 5 mukaisesti. (Haarukan halkaisija-alue on mm) Aseta magneetti anturin kanssa samalla tasolle kuvan mukaisesti. Säädä magneetin sijaintia siten, että etäisyys magneetin ja anturien välillä on mm. Kiinnitä magneetti ja anturit tiukasti. Aseta sijainnit siten, että etäisyys mittarin ja anturin välillä on seuraavissa rajoissa: Pystysuora: 50 cm Vaakasuora: 10 cm Vedä Kuva 4 Kuva 5 Etuhaarukka Anturit Ø 2,1 mm tai vähemmän 1-5 mm Magneetti Mittari Nopeusanturi 8. Tiedonsyöttö 1. Km vai maili 2. Matkamittarin tiedot 3. Renkaan ympärysmitta* Anturit ( ) *tietoja voidaan antaa korkeintaan 4 polkupyörälle 4. Ketjurenkaan ja hammaspyörän hampaiden määrä* 5. Takaketjuvaihteiden tyyppi* 6. Nykyinen aika Mittaa ensin renkaan ympärysmitta ja tarkista ketjurenkaan ja hammaspyörän hampaiden määrä. Renkaan ympärysmitta mitataan tarkistamalla ensin, että renkaassa on normaali rengaspaine. Merkitse renkaaseen ja maahan merkki kohtaan, jossa rengas koskettaa maata. Siirrä nyt polkupyörää sen päällä istuen eteenpäin eturenkaan täysi kierros. Merkitse maahan kohta, jossa renkaan merkintä koskettaa taas maata. Mittaa etäisyys näiden kohtien välillä millimetreissä. Pyöristä etäisyys lähimpään 5 millimetriin. 259

16 [ ] Esimerkki mm 2030mm mm 2035mm mm 2040mm Tarkista onko eturenkaan ketjurengas yksinkertainen, kaksinkertainen vai kolminkertainen. Esimerkki 53 Yksinkertainen 53x39 Kaksinkertainen Pyöritä eteenpäin Renkaan ympärysmitta 48x38x28 Kolminkertainen 260 Tarkista onko kasetissa Esimerkki 7, 8, 9 vai 10 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 10 hammaspyörää hammaspyörää. [ 12,13,14,15,16,17,19,21,23 ] 9 hammaspyörää (1) Km- tai mailinäytön valitseminen Kun kytkintä AC (All Clear = tyhjennä kaikki) painetaan, näkyviin tulee kuvan 6 mukainen näyttö ja k/h-asetus alkaa vilkkua. Valitse joko Km/h tai Mile /h painamalla kytkintä A. Kun valintasi näkyy näytössä, aseta se painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. (2) Matkamittaritietojen antaminen Näyttö muuttuu kuvan 7 mukaisesti. Paina jokaisessa sarakkeessa kytkintä A siten, että näyttöön tulee numeraali ja hyväksy siten asetus painamalla kytkintä B. Kun olet antanut yhden desimaalipisteen numeraalin, paina kytkintä B kahden sekunnin ajan. Jos et ole antamassa matkamittarin tietoja, paina kytkintä B kahden sekunnin ajan kun näyttö on kuvan 7 mukainen. (3) Renkaan ympärysmitan antaminen Näyttö muuttuu kuvan 8 mukaisesti. Tuo näkyviin se polkupyörän numero, jota haluat muuttaa painamalla kytkintä A ja paina sitten kytkintä B kahden sekunnin ajan. Käytössä olevien esiasetettujen ketjurenkaan ja hammaspyörän hammasasetusten takia polkupyörän numeroita 1 ja 2 suositellaan maantiepyörille ja polkupyörän numeroita 3 ja 4 MTB-pyörille. Kuva 6 Kuva 7 Kuva 8 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Valitse All clear (tyhjennä kaikki) (AC)-kytkin B -kytkin: Hyväksy B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa A -kytkin: Muuta polkupyörän numeroa

17 Näkyviin tulee kuvan 9 mukainen näyttö. Anna aiemmin mitattu arvo Renkaan ympärysmitta (mm) Kertoo renkaan olevan kokoa 26 tuumaa x 1,75 Kuva 9 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Arvo kasvaa 5 millimetriä aina, kun kytkintä A painetaan. Arvo muuttuu nopeasti, jos kytkintä A pidetään painettuna. Kun haluttu arvo näkyy näytössä, aseta se painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. Jos renkaan ympärysmitta on alla 2050 mm, pidä kytkin A painettuna. Kun arvo on noussut lukemaan 2400 se muuttuu lukemaan Paina kytkintä A kunnes haluttu arvo on saavutettu ja aseta se sitten painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. Renkaan koko -näyttö voi näyttää 26 x 1.75 (2050 mm) -näytön lisäksi miltä tahansa seuraavista 18 näytöstä. Muun kokoisia renkaita ei näytetä ETRTO Päänäyttö Alinäyttö ETRTO Päänäyttö Alinäyttö / / /8 * Jos renkaan ympärysmitta vastaa jotakin luettelossa olevista, näkyviin tulee renkaan koko. 261

18 (4) Ketjurenkaan ja hammaspyörän hampaiden määrän antaminen Näyttö muuttuu kuvan 10 mukaiseksi. Kuva 10 Alin vaihde Sisempi ketjurengas Ylin vaihde Ulompi ketjurengas Etuketjurengas Takahammaspyörä Suurimman ketjurenkaan hampaiden määrä B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Seuraavat hammasnumerot on esiasetettu tietokoneeseen Etuketjurenkaat 48 x 38 x 28 (3 ketjurengasta) No.1 Kasetti 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 (10 hammaspyörää) No.2 Etuketjurenkaat 48 x 38 x 28 (3 ketjurengasta) Kasetti 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 (10 hammaspyörää) Etuketjurenkaat 42 x 32 x 22 (3 ketjurengasta) No.3 Kasetti 11,12,13,16,18,21,24,28,32 (9 hammaspyörää) Etuketjurenkaat No.4 Kasetti 42 x 32 x 22 (3 ketjurengasta) 11,12,13,16,18,21,24,28,32 (9 hammaspyörää) Anna arvot alkaen uloimmasta ketjurenkaasta. 48 (tai 42, jos numero 3 tai 4 on valittu) vilkkuu näytössä. Paina kytkintä A, kunnes haluttu asetus näkyy näytössä ja hyväksy uusi asetus sitten painamalla kytkintä B. (Asetusalue: 60-40) Näkyviin tulee -- kerran jokaista viittä arvon muutosta kohden. Jos tämä arvo asetetaan uloimmalle ketjurenkaalle kytkimellä B, kaikki vaihdeilmaisimeen liittyvät näytöt poistuvat. 262 Arvo muuttuu nopeasti, jos kytkintä A pidetään painettuna kahden sekunnin ajan. Kun suurimman ketjurenkaan arvo on asetettu, näyttö muuttuu kuvan 1 mukaiseksi. Jos käytössä on yksittäinen ketjurengas, paina kytkintä A, kunnes näyttöön tulee -- ja paina sitten kytkintä B. Kuva 11 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Keskimmäisen ketjurenkaan hampaiden määrä

19 Anna sisemmän ketjurenkaan (kaksoisetuketjurenkaalle) tai keskimmäisen ketjurenkaan (kolmoisetuketjurenkaalle) hampaiden määrä. 38 (tai 32, jos numero 3 tai 4 on valittu) vilkkuu näytössä. Tämä asento voidaan asettaa välille samalla tavoin kuin uloimmalle ketjurenkaalle. Sisimmän tai keskimmäisen ketjurenkaan asettamisen jälkeen näyttö muuttuu kuvan 12 mukaiseksi. Kuva 12 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Sisemmän ketjurenkaan hampaiden määrä 28 (tai 22, jos numero 3 tai 4 on valittu) Kun käytössä on kaksinkertainen etuketjurengas, paina kytkintä A kerran siten, että näytössä näkyy --. Aseta arvo painamalla kytkintä B kerran, jolloin etuketjurengas rekisteröidään kaksinkertaiseksi etuketjurenkaaksi ja näyttöön tulee takahammaspyörän asetukset. (Huomaa: Kytkintä B painettaessa se tulee vapauttaa välittömästi. Jos kytkintä painetaan kauemmin kuin 2 sekuntia, näyttöön tulee seuraava takaketjuvaihteiden tyyppi tiedonsyöttöä varten.) Kun käytössä on kolminkertainen etuketjurengas, arvo voidaan asettaa välille samalla tavoin kuin keskimmäiselle ketjurenkaalle. Anna hammaspyörän hampaiden määrä. Näyttö muuttuu kuvan 13 mukaiseksi. Kuva 13 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Anna jokaisen hammaspyörän hampaiden määrä samalla tavoin kuin ketjurenkaille. Aseta haluttu hampaiden määrä painamalla kytkintä A ja hyväksy asetus sitten painamalla kytkintä B. Arvo voidaan asettaa välille Kun asetukset on annettu kaikille hammaspyörille pienimmästä seitsemänteen, näyttö muuttuu kuvan 14 mukaiseksi. Kuva hammaspyörän hampaiden määrä plus yksi hammas B -kytkin: Hyväksy 7. hammaspyörän määrä A -kytkin: Muuta arvoa 263

20 Jos kasetissa on seitsemän hammaspyörää, paina kytkintä A kerran, jolloin vilkkuva 21 muuttuu muotoon -- ja paina sitten kerran kytkintä B. Tämä kertoo tietokoneelle, että kahdeksatta hammaspyörää ei ole ja toiminto hammaspyörän hampaiden lukumäärän asettamiseksi on valmis. Jos kasetissa on 8 hammaspyörää, anna tämän asennon hampaiden määrä ja noudata yllä olevaa toimenpidettä arvon -- antamiseksi yhdeksännelle asennolle tai anna muussa tapauksessa 9. hammaspyörän hampaiden määrä. Jos kasetissa on 10 hammaspyörää, anna 10. hammaspyörän hampaiden lukumäärä. Annetun hampaiden määrän tarkistaminen Kun hammaspyörien hampaiden määrä on annettu, näyttö palaa alkuperäiseen syöttönäyttöön. Voit tarkistaa kaikki arvot painamalla kytkintä B toistuvasti jokaisen numeron vahvistamiseksi. Paina kytkintä B kerran joka arvossa ja tarkista, vastaako annettu hampaiden määrä näytön hammaspyörän asentoa. Jos kaikki annetut arvot ovat oikein, siirry seuraavaan syöttötoimintoon painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. (5) Takaketjuvaihteiden tyypin antaminen Näyttö muuttuu kuvan 15 mukaiseksi. Näyttö muuttuu arvosta 111 arvoon 222 aina, kun kytkintä A painetaan. 111 perinteiselle takaketjuvaihteistolle 222 Rapid Rise Rear - vaihteistolle (käänteinen jousi -tyyppi) Kuva 15 Tämä arvo B -kytkin: Hyväksy Näytetty valinta A -kytkin: Valitse 264 Siirry seuraavaan syöttötoimintoon painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. (6) Ajan asettaminen (24-tunnin muoto) Näyttö muuttuu kuvan 16 mukaiseksi. Aseta aika minuuttia nykyistä aikaa suuremmaksi. Esimerkki Jos aika on 10:46:23 [ ] 10:47: - - Jos aika on 13:59:16 14:00: - - Kuva 16

21 Tunnit kasvavat, kun kytkintä A painetaan. Tunnit kasvavat nopeasti, jos kytkintä A pidetään painettuna. Aseta tunti painamalla kerran kytkintä B. Minuuttiosa alkaa vilkkua kuvan 17 mukaisesti. Aseta minuutit samalla tavoin kuin tunnit. Kello alkaa nyt käydä. Kuva 17 Voit jatkaa tietojen antamista toiselle polkupyörän numerolle vaihtamalla alinäytön joksikin muuksi, kuin CLK-näytöksi ja painamalla sitten kytkintä B viiden sekunnin ajan. Paina kytkintä A, kunnes haluttu polkupyörän numero näkyy näytössä ja paina sitten kytkintä B uudelleen. Katso lisätietoja uusien tietojen antamisesta kohdasta 4. Asetustietojen muuttaminen. Huomaa; Kellon uudelleen asettaminen Aseta näyttö siten, että CLK näkyy alinäytössä. Muuta aika-asetusta painamalla kytkintä B viiden sekunnin ajan. Pariston vaihtaminen Kuva 18 Mittari (CR-2032-paristo) Kiinni Aseta paristo siten, että (+)- puoli näkyy kuvan 18 mukaisesti ja kiristä sitten paristokansi. Auki Ostohetkellä laitteessa oleva paristo on vain tarkkailutarkoitusta varten. Jos näkyviin tulee paristo vähissä -ilmaisin, vaihda paristo niin pian kuin mahdollista. Anturi (LR44-paristo) Aseta paristo siten, että (+)- puoli näkyy kuvan 19 mukaisesti ja kiristä sitten paristokansi. Kuva 19 Huomaa; Jos nopeus ei näy oikein, vaikka LO BAT paristo vähissä - ilmaisin ei olekaan näkyvissä, vaihda anturin paristo. Auki CR-2032 Kiinni VAROITUS Hävitä käytetyt paristot paikallisten jätteiden käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti. LR44 265

22 * Nopeus ei näy. Ongelmanratkaisu Tarkista, että nopeusanturi ja pääyksikkö on sijoitettu oikein (etäisyys ja suunta). Tarkista, että nopeusanturin ja magneetin sijainnit ovat oikeat. Tarkista, että pääyksikkö on kiinnitetty oikein kiinnikkeeseen. * Näyttö ei tule näkyviin tai on himmeä. Huono kosketus pääyksikköön tai paristo on vähissä. Vaihda pääyksikön paristo uuteen. * Näytössä näkyy vääriä tietoja. Paina A/C-painiketta ja anna tiedot uudelleen. * Näyttö on pimeä. Tämä johtuu pääyksikön kuumenemisesta ja pitkäaikaisesta altistumisesta suoralle auringonvalolle, miten voi käydä kuumalla ilmalla. Säilytä pääyksikköä viileässä ja varjoisessa paikassa, jossa se voi jäähtyä ja palata normaalitilaan. * Tietonäytön vaihtuminen on hidasta. Tietokoneen käyttölämpötila-alue on 10 C - 50 C. Tarkista, että lämpötila ei ole alle 10 C. * Vaihdeilmaisin (palkki) ei näy oikein. Nosta kuvassa näytetyllä tavalla ylös levyjousi, jolle tunnistin on asennettu. Levyjousi Kuminen anturityyny 266

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Vaihe 1: a. Asenna etuosan ja takaosan vakauttajat (J-3 ja I-3) neljällä lukkopultilla (N-3), neljällä puoliympyrän muotoisella

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten)

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) PERPETUAL SEIKO KALENTERIKELLON PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) Huom: Käytä tiivisteellä varustettuja CR1612 ja BR2412-paristoja vaihtaessasi paristoa Cal. 4F ja n kelloihin. Pariston

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JW0124 cal. U700. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JW0124 cal. U700. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JW0124 cal. U700 Aurinkopaneeli on kellotaulun alla Ennen käyttöönottoa Ennen käyttöönottoa tarkasta osoittimien kohdistus 1. Paina paininta M ja vaihda moodiksi

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

KELLONAJAN ASETUS JA SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN ASENNON SÄÄTÖ

KELLONAJAN ASETUS JA SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN ASENNON SÄÄTÖ Seiko/Leijona-kello Cal. 7T11 KÄYTTÖOHJE Olet nyt ylpeä SEIKO/LEIJONA analoginen kvartsikello Cal. 7T11 omistaja. Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER Käyttöohjeet Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER 250552 Tarkat, ilman kosketusta suoritettavat mittaukset Muutettavat C/ F lämpötilayksiköt Automaattinen tiedon säilytys Lasersäteen kohdistin

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T86

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T86 SEIKO NLOGINEN KVRTSIKELLO Cal. 7T86 KÄYTTÖOHJE Olet nyt analogisen SEIKO 7T86 kvartsikellon ylpeä omistaja. Optimi suorituskyvyn varmistamiseksi, tutustu näihin ohjeisiin huolella ennen kellon käyttöä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Cal. VD53. Käyttöohje

Cal. VD53. Käyttöohje Cal. VD53 Käyttöohje OMINAISUUDET Kolme osoitinta ja kolme asteikkoa (minuutit, sekuntikello ja 24-tunnin ilmaisin) 1. Aika: Tunti-, minuutti- ja sekuntisoittimet. 2. Päiväys: Näyttö numeroilla 3. Sekuntikello:

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE Pikaopas 1 Ominaisuudet KÄYTTÖOHJE Pikaopas Tämä on GPS* aurinkokennokello (* GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System) Tämä kello voidaan asettaa tarkkaan paikalliseen aikaan yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

8X82. Käyttöopas. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä.

8X82. Käyttöopas. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä. 8X82 Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä. Valtuutettu kelloseppä voi tarvittaessa säätää metallirannekkeen pituutta. Jos kello on varustettu naarmuuntumisen estävällä muovikalvolla,

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 91022 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET 1) Malli 91022 on tarkoitettu kevyeen kaupalliseen käyttöön tai kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

SEIKO. Cal. 8T67. Käyttöopas

SEIKO. Cal. 8T67. Käyttöopas SEIKO Cal. 8T67 Käyttöopas Olet nyt ylpeä SEIKO Analogue Quartz Watch Cal. 8T67 omistaja. Lue nämä ohjeet huolella ennen käyttöä voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot