1. Näyttötilat Näytön sisältö Jokaisen osan nimi ja toiminto 250

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Näyttötilat 247 2. Näytön sisältö 248 3. Jokaisen osan nimi ja toiminto 250"

Transkriptio

1 Polkupyörätietokone SC-6502 / SC-6501/ SC-M500 HAKEMISTO Finnish 1. Näyttötilat Näytön sisältö Jokaisen osan nimi ja toiminto 250 Nykyinen nopeus (VEL) 251 Vaihdeilmaisin (palkki) Aikanäyttö (CLK) Matkan pituus -ryhmä (TIM, DST, MAX, AVE) 252 Nopeusnuoli Matkamittari (ODO) 253 Sekuntikello (STW) -ryhmä Tahti (rpm) 254 Päänäytön tahti (VEL) Kierroslaskuri (CNT) Hammaspyörän hampaiden digitaalinen määrä (etu-taka) 255 Paristo vähissä -näyttö (LO BAT) Virransäästötoiminto 4. Asetustietojen ja polkupyörän 256 numeron muuttaminen 5. Tietojen tarkastelu, kun tietokone 257 on poistettu kiinnikkeestä 6. Asetustoleranssit Asennus polkupyörään Tiedonsyöttö 259 Pariston vaihtaminen 265 Ongelmanratkaisu

2 VAROITUS Älä kiinnitä kaikkea huomiotasi tietokoneeseen polkupyörällä ajamisen aikana, muuten seurauksena saattaa olla onnettomuus. Tekniset tiedot Mittari SC-6502 SC-6501 / SC-M500 Kiinnike/anturiyksikkö SM-SC70 SM-6501 SM-6501-MD SM-6501-M STI-kahva ST-7800 ST-6600 ST-6603 ST-7700-C ST-6510 ST-5500-CA ST-4400 ST-3300/3303 ST-M510 SL-M510 ST-M952 SL-M952 ST-M750 SL-M750 ST-M570 SL-M570 HUOMAA; * Pääyksikön muisti tyhjennetään all clear (tyhjennä kaikki) (AC) - painikkeella. * Älä koskaan pura pääyksikköä, sillä sitä ei voi purkaa. * Pääyksikkö on täysin vedenpitävä. Älä kuitenkaan tarkoituksella upota sitä veteen. * Vältä pääyksikön altistamista erittäin kuumille sääolosuhteille. * Käsittele yksikköä varovaisesti äläkä altista sitä iskuille. * Älä puhdista pääyksikköä tai sen antureita ohentimella tai muilla liuotinaineilla. Tällaiset aineet voivat hajottaa osien kotelot. * Puhdista tällaiset osat pyyhkimällä ne veden ja neutraalin puhdistusaineen mietoon sekoitukseen kastetulla kankaalla. * Jos SM-6501/M/MD-mallia käytetään yhdessä toisen valmistajan LEDlampun kanssa, nopeusmittaustoiminto ei välttämättä toimi oikein. Jos käytät toisen valmistajan LED-lamppua, on suositeltavaa käyttää SM RS-mallia. 246

3 1. Näyttötilat Nykyinen nopeus ja vaihdeilmaisin (palkki) ovat aina näkyvissä. Tila 1 Tila 2 CLK Kello Tahti rpm TIM Matka-aika Päänäytön tahti VEL DST Matkan pituus Enimmäisnopeus MAX ODO Matkamittari Keskinopeus AVE STW Sekuntikello Kierrosmittari CNT SM-SC70 SM-6501 SM-6501-MD Tilapainike SM-6501-M Tilapainike Paina tilapainiketta kerran ST/SP-painike Tilapainike Paina tilapainiketta 2 sekunnin ajan tai kauemmin 247

4 2. Näytön sisältö Tila 1 Kello (CLK) Nykyinen nopeus (VEL) Matka-aika (TIM) Sekuntikello Sekuntikello - matkan pituus (DST STW) Matkan pituus (DST) Sekuntikello - keskinopeus (AVE STW) Matkamittari (ODO) Sekuntikello - enimmäisnopeus (MAX STW) 248

5 Tila 2 Tahti (rpm) Päänäytön tahti Kierrosmittari Hammaspyörän hampaiden määrä (digitaalinen) Enimmäisnopeus Vaihdeilmaisin (palkki) Keskinopeus Nopeusnuoli Paristo vähissä - näyttö 249

6 3. Jokaisen osan nimi ja toiminto Etuosa Päänäyttö 1. Nykyinen nopeus (VEL) 8. Tahti Takaosa 2. Vaihdeilmaisin (palkki) Alinäyttö 3-7, 9-10 B-kytkin B B-kytkin A Paristokansi AC All clear (tyhjennä kaikki) -kytkin STI-jarrukiinnike < ST- 7800, ST C, ST- 6600/6603, ST- 6510, ST CA, ST- 4400, ST- 3300/3303 > < ST- M510, SL- M510 > ST/SP-painike Oikean puolen sivukahva: Tilapainike Vasemman puolen sivukahva: ST/SP-painike Tilapainike < ST-M952, ST-M750, ST-M570, SL-M952, SL-M750, SL-M570 > Tilapainike ST/SP-painike 250

7 (1) Nykyinen nopeus (VEL) km/h, mph Kun päänäytön tahti näkyy ylhäällä 0.0 (2.0)-130,0 km/h 0.0 (1.2)-80,0 mph (alue) Nykyinen nopeus näkyy päänäytön yläosassa. Nykyinen nopeus näkyy alinäytössä (2) Vaihdeilmaisin (palkki) Etunäyttö Kaksinkertainen : Ala-asento Kolminkertainen : Keskiasento Yksinkertainen : Vaihdeilmaisinpalkki ei näy, jos anturijohtoa ei ole kytketty tai se on sammutettu. Takanäyttö Näytöt; Ylin pienimmälle hammaspyörälle Alin suurimmalle hammaspyörälle 7. hammaspyörä 10 hammaspyörän sarjassa 7. hammaspyörä 9 hammaspyörän sarjassa 7. hammaspyörä 8 hammaspyörän sarjassa 7. hammaspyörä 7 hammaspyörän sarjassa (3) Aikanäyttö (CLK) 24-tunnin kello Kello tulee näkyviin, kun tila 2 vaihdetaan tilaan 1, sekä virransäästötoiminnon aikana. 251

8 (4) Matkan pituus -ryhmä (TIM, DST, MAX, AVE) Matkan pituus -ryhmä sisältää kohdat matka-aika (TIM), matkan pituus (DST), enimmäisnopeus matkan aikana (MAX) ja keskinopeus matkan aikana (AVE). Matkan pituus -ryhmä aktivoidaan painamalla tilapainiketta kunnes näytössä näkyy TIM ja painamalla sitten ST/SP-painiketta. Matka-aika (TIM) näytössä vilkkuu km/mile 0-99:59:59 (t;min;sek) ST/SP-painike ST/SP-painike Matkan pituus (DST) (km, mile) TIM-ryhmän (automaattinen pysäytys ja aloitus) aloitus aktivoidaan TIM-ryhmä deaktivoidaan Enimmäisnopeus (MAX) 0.0 (2.0)-130,0km/h Keskinopeus (AVE) 0.0 (2.0)-130,0km/h 0.0 (1.2)-80mph. 252 Nopeusnuoli Liikkuu, kun pituusaika on toiminnassa. Nuoli ylöspäin kertoo, että nykyinen nopeus on nopeampi ja nuoli alaspäin kertoo, että nykyinen nopeus on hitaampi kuin matkan keskinopeus. < Palauta arvoksi nolla > Paina ST/SP-painiketta ja tilapainiketta samanaikaisesti tämän ryhmän ollessa aktiivinen. Huomaa; Keskinopeuden laskemiseksi sinun pitää matkata 10 sekuntia tai kauemmin. Jos matka-aika (TIM) ylittää 100 tuntia tai matkan pituus (DST) ylittää 1000 kilometriä (1000 mailia), matka-ajan (TIM) ja matkan pituuden (DST) lukemat nollautuvat, minkä jälkeen mittaus jatkuu. Kuitenkin ER näkyy keskinopeutena (AVE). Tämä näyttö poistetaan nollaamalla se, Huomaa, että tämä nollaa kaikki tähän astiset mittauslukemat.

9 (5) Matkamittari (ODO) ,9 km, mile Näyttää kumulatiivisen kuljetun matkan. (6) Sekuntikello (STW) -ryhmä Tämä ryhmä sisältää sekuntikellon, matkan pituuden, keskinopeuden ja enimmäisnopeuden. Sekuntikello aktivoidaan painamalla ST/SP-painiketta. Sekuntikello (STW) -näyttö vilkkuu, kun sekuntikelloryhmä on toiminnassa. Sekuntikellon matkan pituus (DST,STW) -toiminto tallentaa kokonaispituuden STW-toiminnon aikana. Sekuntikellon keskinopeus (AVE,STW) -toiminto tallentaa keskinopeuden STW-toiminnon aikana. Enimmäisnopeus (MAX,STW) tallentaa enimmäisnopeuden sekuntikellotoiminnon aikana. < Aloitus ja lopetus > ST/SPpainike Tilapainike Näytössä näkyy (STW) -ryhmätila Aloitus ST/SP-painike Lopetus Paina ST/SP-painiketta ja tilapainiketta samanaikaisesti Palauta arvoksi nolla Huomaa; Tämän ryhmän toiminnot ovat käytettävissä vain, kun sekuntikello on toiminnassa. Jos matkan pituus -tila on aktivoitu samanaikaisesti, pituutta ei voi tarkistaa. Matkan pituus, keskinopeus ja enimmäisnopeus tallennetaan kuitenkin tänä aikana. Sekuntikello (STW) :00 (min, sek) Sekuntikellon matkan pituus (DST, STW) km mile Sekuntikellon keskinopeus (AVE, STW) km/h maili/h Sekuntikellon enimmäisnopeus (MAX, STW) km/h mile/h B -kytkin 253

10 (7) Tahti (rpm) Tahti lasketaan etutakahammaspyörän hampaiden määrästä ja nykyisestä nopeudesta. Huomaa; Tahti näkyy aina polkupyörän liikkuessa riippumatta siitä, pyörivätkö kampivarret. (8) Päänäytön tahti (VEL) Tahti (rpm) voidaan näyttää myös päänäytössä. Nykyinen nopeus siirtyy alinäyttöön. Tahti päänäytössä Nykyinen nopeus alinäytössä (9) Kierroslaskuri (CNT) Tällä toiminnolla lasketaan kierroksia, yms. (alue 0-99) Kierroslaskuri aktivoidaan painamalla ST/SP-painiketta. Laskuri nollataan painamalla tila- ja ST/SP-painikkeita samanaikaisesti. 254

11 (10) Hammaspyörän hampaiden digitaalinen määrä (etu-taka) Vaihdeyhdistelmät tulevat näkyviin, kun vaihto on tehty. Tämä näkyy noin 2 sekuntia, jonka jälkeen alkuperäinen näyttö tulee jälleen esiin. (11) Paristo vähissä -näyttö (LO BAT) Tämä vilkkuu näytössä, kun pariston virta on vähissä. Paristo tulee vaihtaa uuteen niin pian kuin mahdollista. (12) Virransäästötoiminto Kun tietokone ei saa signaalia tai mitään painiketta ei paineta 30 minuutin aikana, yksikkö siirtyy virransäästötilaan, jolloin ainoastaan kello näkyy näytöllä. Virransäästötilan peruuttaminen Normaali näyttö tulee esiin heti, kun painat kytkintä A tai B. Huomaa; Sekuntikellotoiminnon aikana sekuntikello toimii edelleen, vaikka virransäästötilatoiminto aktivoidaan. Sekuntikello pysähtyy automaattisesti 90 minuutin kuluttua. Kytkin A tai B Polkupyörän numeronäyttö Hammaspyörän hampaiden määrä -näyttö Näyttötila 255

12 4. Asetustietojen ja polkupyörän numeron muuttaminen Asetustietojen muuttaminen Paina B -kytkintä 5 sekuntia Polkupyörän numeron muuttaminen Valitse jokin muu kuin CLK-näyttö B -kytkin Näkyviin tulee renkaan ympärysmitan asetustila. Näkyviin tulee polkupyörän numero A -kytkin Näkyviin tulee muutettava polkupyörän numero. Renkaan ympärysmitan muuttaminen Etu-takahammaspyörän hampaiden määrän muuttaminen Paina B -kytkintä 2 sekuntia Takaketjuvaihteiden tyypin muuttaminen Paina B -kytkintä 2 sekuntia Paina B -kytkintä 2 sekuntia Normaali näyttö 256 Katso 8. Tiedonsyöttö. Aika-asetusta muutetaan muuttamalla alinäyttöön näyttöön CLK-näyttö ja painamalla B -kytkintä 5 sekuntia ja antamalla sitten uusi aika-asetus. Tällä toiminnolla voit nollata syötettyjä tietoja menettämättä tallennettuja tietoja (kuten kokonaispituutta tai matkan pituutta).

13 5. Tietojen tarkastelu, kun tietokone on poistettu kiinnikkeestä Tietoja voidaan edelleen tarkastella, vaikka tietokone on poistettu ohjaustangon kiinnikkeestä. Tila 1 Tila 2 CLK rpm STW TIM VEL DST, STW DST MAX AVE, STW ODO AVE MAX, STW STW muutokset järjestyksessä, kun A-kytkintä painetaan CNT muutokset järjestyksessä, kun B-kytkintä painetaan 6. Asetustoleranssit VEL ±1% DST, ODO 0.05% CLK STW, TIM 50ppm 30ppm (5 minuuttia tai vähemmän kuukaudessa) 257

14 7. Asennus polkupyörään Asenna kahvat ohjaustankoihin. Kytke ja säädä sitten jarru- ja vaihdekaapelit. Katso näiden toimenpiteiden yksityiskohtaiset ohjeet STIkahvan huolto-ohjeista. (1) Signaalijohdon asentaminen (SM-SC70/SM-6501) Signaalijohdon asentaminen kuvan 1 mukaisesti. Kuva 1 Kiristysmomentti: N m {3-5 kgf cm } * Katso mukana tulevia huolto-ohjeita malleille SM-6501-M ja SM-6501-MD. (2) Tietokoneen asentaminen Asenna vanne ja kiinnike kuvan 2 mukaisesti. SM-SC70/SM-6501 ( ) Teippaa signaalijohto ohjaustankoihin. Kuva 2 Kiinnike (3) Liu'uta tietokone kiinnikkeeseen, kunnes se naksahtaa paikoilleen. kuvan 3 mukaisesti. Kuva 3 Kiinnike Tietokone Vanne Kiristysmomentti: 1 N m {10 kgf cm } SM-SC70/SM-6501 ( ) Kierrä tämän jälkeen ohjaustankojen ympärille viimeistelyteippiä, sekä signaalijohdon että jarrukaapelin kiinnittämiseksi. 258

15 (4) Magneetin ja antureiden asentaminen Kiinnitä magneetti väliaikaisesti eturenkaan oikealla puolella olevaan puolaan ruuvitalttaa käyttäen kuvan 4 mukaisesti. Aseta kuminen välilevy haarukan ja anturin väliin kuvan 5 mukaisesti. (Haarukan halkaisija-alue on mm) Aseta magneetti anturin kanssa samalla tasolle kuvan mukaisesti. Säädä magneetin sijaintia siten, että etäisyys magneetin ja anturien välillä on mm. Kiinnitä magneetti ja anturit tiukasti. Aseta sijainnit siten, että etäisyys mittarin ja anturin välillä on seuraavissa rajoissa: Pystysuora: 50 cm Vaakasuora: 10 cm Vedä Kuva 4 Kuva 5 Etuhaarukka Anturit Ø 2,1 mm tai vähemmän 1-5 mm Magneetti Mittari Nopeusanturi 8. Tiedonsyöttö 1. Km vai maili 2. Matkamittarin tiedot 3. Renkaan ympärysmitta* Anturit ( ) *tietoja voidaan antaa korkeintaan 4 polkupyörälle 4. Ketjurenkaan ja hammaspyörän hampaiden määrä* 5. Takaketjuvaihteiden tyyppi* 6. Nykyinen aika Mittaa ensin renkaan ympärysmitta ja tarkista ketjurenkaan ja hammaspyörän hampaiden määrä. Renkaan ympärysmitta mitataan tarkistamalla ensin, että renkaassa on normaali rengaspaine. Merkitse renkaaseen ja maahan merkki kohtaan, jossa rengas koskettaa maata. Siirrä nyt polkupyörää sen päällä istuen eteenpäin eturenkaan täysi kierros. Merkitse maahan kohta, jossa renkaan merkintä koskettaa taas maata. Mittaa etäisyys näiden kohtien välillä millimetreissä. Pyöristä etäisyys lähimpään 5 millimetriin. 259

16 [ ] Esimerkki mm 2030mm mm 2035mm mm 2040mm Tarkista onko eturenkaan ketjurengas yksinkertainen, kaksinkertainen vai kolminkertainen. Esimerkki 53 Yksinkertainen 53x39 Kaksinkertainen Pyöritä eteenpäin Renkaan ympärysmitta 48x38x28 Kolminkertainen 260 Tarkista onko kasetissa Esimerkki 7, 8, 9 vai 10 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 10 hammaspyörää hammaspyörää. [ 12,13,14,15,16,17,19,21,23 ] 9 hammaspyörää (1) Km- tai mailinäytön valitseminen Kun kytkintä AC (All Clear = tyhjennä kaikki) painetaan, näkyviin tulee kuvan 6 mukainen näyttö ja k/h-asetus alkaa vilkkua. Valitse joko Km/h tai Mile /h painamalla kytkintä A. Kun valintasi näkyy näytössä, aseta se painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. (2) Matkamittaritietojen antaminen Näyttö muuttuu kuvan 7 mukaisesti. Paina jokaisessa sarakkeessa kytkintä A siten, että näyttöön tulee numeraali ja hyväksy siten asetus painamalla kytkintä B. Kun olet antanut yhden desimaalipisteen numeraalin, paina kytkintä B kahden sekunnin ajan. Jos et ole antamassa matkamittarin tietoja, paina kytkintä B kahden sekunnin ajan kun näyttö on kuvan 7 mukainen. (3) Renkaan ympärysmitan antaminen Näyttö muuttuu kuvan 8 mukaisesti. Tuo näkyviin se polkupyörän numero, jota haluat muuttaa painamalla kytkintä A ja paina sitten kytkintä B kahden sekunnin ajan. Käytössä olevien esiasetettujen ketjurenkaan ja hammaspyörän hammasasetusten takia polkupyörän numeroita 1 ja 2 suositellaan maantiepyörille ja polkupyörän numeroita 3 ja 4 MTB-pyörille. Kuva 6 Kuva 7 Kuva 8 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Valitse All clear (tyhjennä kaikki) (AC)-kytkin B -kytkin: Hyväksy B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa A -kytkin: Muuta polkupyörän numeroa

17 Näkyviin tulee kuvan 9 mukainen näyttö. Anna aiemmin mitattu arvo Renkaan ympärysmitta (mm) Kertoo renkaan olevan kokoa 26 tuumaa x 1,75 Kuva 9 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Arvo kasvaa 5 millimetriä aina, kun kytkintä A painetaan. Arvo muuttuu nopeasti, jos kytkintä A pidetään painettuna. Kun haluttu arvo näkyy näytössä, aseta se painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. Jos renkaan ympärysmitta on alla 2050 mm, pidä kytkin A painettuna. Kun arvo on noussut lukemaan 2400 se muuttuu lukemaan Paina kytkintä A kunnes haluttu arvo on saavutettu ja aseta se sitten painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. Renkaan koko -näyttö voi näyttää 26 x 1.75 (2050 mm) -näytön lisäksi miltä tahansa seuraavista 18 näytöstä. Muun kokoisia renkaita ei näytetä ETRTO Päänäyttö Alinäyttö ETRTO Päänäyttö Alinäyttö / / /8 * Jos renkaan ympärysmitta vastaa jotakin luettelossa olevista, näkyviin tulee renkaan koko. 261

18 (4) Ketjurenkaan ja hammaspyörän hampaiden määrän antaminen Näyttö muuttuu kuvan 10 mukaiseksi. Kuva 10 Alin vaihde Sisempi ketjurengas Ylin vaihde Ulompi ketjurengas Etuketjurengas Takahammaspyörä Suurimman ketjurenkaan hampaiden määrä B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Seuraavat hammasnumerot on esiasetettu tietokoneeseen Etuketjurenkaat 48 x 38 x 28 (3 ketjurengasta) No.1 Kasetti 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 (10 hammaspyörää) No.2 Etuketjurenkaat 48 x 38 x 28 (3 ketjurengasta) Kasetti 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 (10 hammaspyörää) Etuketjurenkaat 42 x 32 x 22 (3 ketjurengasta) No.3 Kasetti 11,12,13,16,18,21,24,28,32 (9 hammaspyörää) Etuketjurenkaat No.4 Kasetti 42 x 32 x 22 (3 ketjurengasta) 11,12,13,16,18,21,24,28,32 (9 hammaspyörää) Anna arvot alkaen uloimmasta ketjurenkaasta. 48 (tai 42, jos numero 3 tai 4 on valittu) vilkkuu näytössä. Paina kytkintä A, kunnes haluttu asetus näkyy näytössä ja hyväksy uusi asetus sitten painamalla kytkintä B. (Asetusalue: 60-40) Näkyviin tulee -- kerran jokaista viittä arvon muutosta kohden. Jos tämä arvo asetetaan uloimmalle ketjurenkaalle kytkimellä B, kaikki vaihdeilmaisimeen liittyvät näytöt poistuvat. 262 Arvo muuttuu nopeasti, jos kytkintä A pidetään painettuna kahden sekunnin ajan. Kun suurimman ketjurenkaan arvo on asetettu, näyttö muuttuu kuvan 1 mukaiseksi. Jos käytössä on yksittäinen ketjurengas, paina kytkintä A, kunnes näyttöön tulee -- ja paina sitten kytkintä B. Kuva 11 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Keskimmäisen ketjurenkaan hampaiden määrä

19 Anna sisemmän ketjurenkaan (kaksoisetuketjurenkaalle) tai keskimmäisen ketjurenkaan (kolmoisetuketjurenkaalle) hampaiden määrä. 38 (tai 32, jos numero 3 tai 4 on valittu) vilkkuu näytössä. Tämä asento voidaan asettaa välille samalla tavoin kuin uloimmalle ketjurenkaalle. Sisimmän tai keskimmäisen ketjurenkaan asettamisen jälkeen näyttö muuttuu kuvan 12 mukaiseksi. Kuva 12 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Sisemmän ketjurenkaan hampaiden määrä 28 (tai 22, jos numero 3 tai 4 on valittu) Kun käytössä on kaksinkertainen etuketjurengas, paina kytkintä A kerran siten, että näytössä näkyy --. Aseta arvo painamalla kytkintä B kerran, jolloin etuketjurengas rekisteröidään kaksinkertaiseksi etuketjurenkaaksi ja näyttöön tulee takahammaspyörän asetukset. (Huomaa: Kytkintä B painettaessa se tulee vapauttaa välittömästi. Jos kytkintä painetaan kauemmin kuin 2 sekuntia, näyttöön tulee seuraava takaketjuvaihteiden tyyppi tiedonsyöttöä varten.) Kun käytössä on kolminkertainen etuketjurengas, arvo voidaan asettaa välille samalla tavoin kuin keskimmäiselle ketjurenkaalle. Anna hammaspyörän hampaiden määrä. Näyttö muuttuu kuvan 13 mukaiseksi. Kuva 13 B -kytkin: Hyväksy A -kytkin: Muuta arvoa Anna jokaisen hammaspyörän hampaiden määrä samalla tavoin kuin ketjurenkaille. Aseta haluttu hampaiden määrä painamalla kytkintä A ja hyväksy asetus sitten painamalla kytkintä B. Arvo voidaan asettaa välille Kun asetukset on annettu kaikille hammaspyörille pienimmästä seitsemänteen, näyttö muuttuu kuvan 14 mukaiseksi. Kuva hammaspyörän hampaiden määrä plus yksi hammas B -kytkin: Hyväksy 7. hammaspyörän määrä A -kytkin: Muuta arvoa 263

20 Jos kasetissa on seitsemän hammaspyörää, paina kytkintä A kerran, jolloin vilkkuva 21 muuttuu muotoon -- ja paina sitten kerran kytkintä B. Tämä kertoo tietokoneelle, että kahdeksatta hammaspyörää ei ole ja toiminto hammaspyörän hampaiden lukumäärän asettamiseksi on valmis. Jos kasetissa on 8 hammaspyörää, anna tämän asennon hampaiden määrä ja noudata yllä olevaa toimenpidettä arvon -- antamiseksi yhdeksännelle asennolle tai anna muussa tapauksessa 9. hammaspyörän hampaiden määrä. Jos kasetissa on 10 hammaspyörää, anna 10. hammaspyörän hampaiden lukumäärä. Annetun hampaiden määrän tarkistaminen Kun hammaspyörien hampaiden määrä on annettu, näyttö palaa alkuperäiseen syöttönäyttöön. Voit tarkistaa kaikki arvot painamalla kytkintä B toistuvasti jokaisen numeron vahvistamiseksi. Paina kytkintä B kerran joka arvossa ja tarkista, vastaako annettu hampaiden määrä näytön hammaspyörän asentoa. Jos kaikki annetut arvot ovat oikein, siirry seuraavaan syöttötoimintoon painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. (5) Takaketjuvaihteiden tyypin antaminen Näyttö muuttuu kuvan 15 mukaiseksi. Näyttö muuttuu arvosta 111 arvoon 222 aina, kun kytkintä A painetaan. 111 perinteiselle takaketjuvaihteistolle 222 Rapid Rise Rear - vaihteistolle (käänteinen jousi -tyyppi) Kuva 15 Tämä arvo B -kytkin: Hyväksy Näytetty valinta A -kytkin: Valitse 264 Siirry seuraavaan syöttötoimintoon painamalla kytkintä B kahden sekunnin ajan. (6) Ajan asettaminen (24-tunnin muoto) Näyttö muuttuu kuvan 16 mukaiseksi. Aseta aika minuuttia nykyistä aikaa suuremmaksi. Esimerkki Jos aika on 10:46:23 [ ] 10:47: - - Jos aika on 13:59:16 14:00: - - Kuva 16

21 Tunnit kasvavat, kun kytkintä A painetaan. Tunnit kasvavat nopeasti, jos kytkintä A pidetään painettuna. Aseta tunti painamalla kerran kytkintä B. Minuuttiosa alkaa vilkkua kuvan 17 mukaisesti. Aseta minuutit samalla tavoin kuin tunnit. Kello alkaa nyt käydä. Kuva 17 Voit jatkaa tietojen antamista toiselle polkupyörän numerolle vaihtamalla alinäytön joksikin muuksi, kuin CLK-näytöksi ja painamalla sitten kytkintä B viiden sekunnin ajan. Paina kytkintä A, kunnes haluttu polkupyörän numero näkyy näytössä ja paina sitten kytkintä B uudelleen. Katso lisätietoja uusien tietojen antamisesta kohdasta 4. Asetustietojen muuttaminen. Huomaa; Kellon uudelleen asettaminen Aseta näyttö siten, että CLK näkyy alinäytössä. Muuta aika-asetusta painamalla kytkintä B viiden sekunnin ajan. Pariston vaihtaminen Kuva 18 Mittari (CR-2032-paristo) Kiinni Aseta paristo siten, että (+)- puoli näkyy kuvan 18 mukaisesti ja kiristä sitten paristokansi. Auki Ostohetkellä laitteessa oleva paristo on vain tarkkailutarkoitusta varten. Jos näkyviin tulee paristo vähissä -ilmaisin, vaihda paristo niin pian kuin mahdollista. Anturi (LR44-paristo) Aseta paristo siten, että (+)- puoli näkyy kuvan 19 mukaisesti ja kiristä sitten paristokansi. Kuva 19 Huomaa; Jos nopeus ei näy oikein, vaikka LO BAT paristo vähissä - ilmaisin ei olekaan näkyvissä, vaihda anturin paristo. Auki CR-2032 Kiinni VAROITUS Hävitä käytetyt paristot paikallisten jätteiden käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti. LR44 265

22 * Nopeus ei näy. Ongelmanratkaisu Tarkista, että nopeusanturi ja pääyksikkö on sijoitettu oikein (etäisyys ja suunta). Tarkista, että nopeusanturin ja magneetin sijainnit ovat oikeat. Tarkista, että pääyksikkö on kiinnitetty oikein kiinnikkeeseen. * Näyttö ei tule näkyviin tai on himmeä. Huono kosketus pääyksikköön tai paristo on vähissä. Vaihda pääyksikön paristo uuteen. * Näytössä näkyy vääriä tietoja. Paina A/C-painiketta ja anna tiedot uudelleen. * Näyttö on pimeä. Tämä johtuu pääyksikön kuumenemisesta ja pitkäaikaisesta altistumisesta suoralle auringonvalolle, miten voi käydä kuumalla ilmalla. Säilytä pääyksikköä viileässä ja varjoisessa paikassa, jossa se voi jäähtyä ja palata normaalitilaan. * Tietonäytön vaihtuminen on hidasta. Tietokoneen käyttölämpötila-alue on 10 C - 50 C. Tarkista, että lämpötila ei ole alle 10 C. * Vaihdeilmaisin (palkki) ei näy oikein. Nosta kuvassa näytetyllä tavalla ylös levyjousi, jolle tunnistin on asennettu. Levyjousi Kuminen anturityyny 266

Cycle Computer SC-7900 MANUAL DE INSTRUÇÕES SERVICEVEJLEDNING BRUKSANVISNING HUOLTO-OHJEET SI-7DC0A-002

Cycle Computer SC-7900 MANUAL DE INSTRUÇÕES SERVICEVEJLEDNING BRUKSANVISNING HUOLTO-OHJEET SI-7DC0A-002 SI-7DC0A-002 MANUAL DE INSTRUÇÕES SERVICEVEJLEDNING BRUKSANVISNING 𠃵π HUOLTO-OHJEET Cycle Computer SC-7900 One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A. Phone: +1-949-951-5003 Industrieweg 24, 8071

Lisätiedot

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38 (Finnish) DM-SP000-03 Jälleenmyyjän opas E6000-sarja SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E600 SM-DUE0 BT-E6000 BT-E600 SM-BME60 SM-BME6 SM-BCE60 TL-FC38 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEÄ TIEDOTE... 4

Lisätiedot

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Lisätiedot

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa SR8850 SR8855 Robottipölynimuri Käyttöopas Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Vain sisäkäyttöön. Suomi imagine the possibilities Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Datahelm 8120 Asennus- ja käyttöohje w w w. n a v m a n. c o m TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA Lue! CAUTION tämä osa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttämistä.! WARNING Tämä on turvallisuudesta

Lisätiedot

Sisältö. Näin pääset alkuun... 4. Sekuntikello... 19. Asetukset... 21. Treeni ja testi... 8. Liite... 31. Seuraa ratta... 16

Sisältö. Näin pääset alkuun... 4. Sekuntikello... 19. Asetukset... 21. Treeni ja testi... 8. Liite... 31. Seuraa ratta... 16 40 Käyttöoppaasta Näin pääset alkuun... 4 Sinun Rider 40... 4 Lisävarusteet... 5 Kytke Rider 40 Päälle/Pois... 5 Rider 40:n nollaaminen... 5 Ensimmäinen asetus... 5 Liitä, synkronoi ja lataa... 5 Tilakuvakkeet...

Lisätiedot

Portable IC Audio Player Network Walkman

Portable IC Audio Player Network Walkman 2-514-948-91(1) Portable IC Audio Player Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW-S21/S23

Lisätiedot

Sisältö. Näin pääset alkuun... 5. Harjoittelu... 19. Askelmittari... 26. Asetukset... 27. Etsi ja siirry... 11. Historia... 16 Kartan käyttö...

Sisältö. Näin pääset alkuun... 5. Harjoittelu... 19. Askelmittari... 26. Asetukset... 27. Etsi ja siirry... 11. Historia... 16 Kartan käyttö... Käyttöoppaasta Sisältö Näin pääset alkuun... 5 Sinun Rider 50... 5 Nollaa Rider 50... 6 Lisävarusteet... 6 Tilakuvakkeet... 6 Lataa akku... 7 Rider 50:n käynnistäminen... 8 Satelliittisignaalin hakeminen...

Lisätiedot

HB 10M00 KÄYTTÖOHJE V 1.0, 03/09

HB 10M00 KÄYTTÖOHJE V 1.0, 03/09 HB 10M00 KÄYTTÖOHJE V 1.0, 03/09 Laite noudattaa direktiivien 89/336/EEC vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä. Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. This

Lisätiedot

SUUNTO AMBIT 2.5 Käyttöopas

SUUNTO AMBIT 2.5 Käyttöopas SUUNTO AMBIT 2.5 Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 7 2 Tervetuloa.................................................................... 9 3 Näytön

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LH 1000 PINTA-ALAMITTARI

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LH 1000 PINTA-ALAMITTARI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LH 1000 PINTA-ALAMITTARI TeeJet nro 020-012-S, versio 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Puh. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1000 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro

Käyttöohjekirja. DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro Käyttöohjekirja DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro Haluamme kiittää yhtiötämme kohtaan osoittamastasi luottamuksesta ja onnitella ajoneuvon valinnasta. DRAC Enduro RS, Supermoto RS Supermoto

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B Toiminto Mukavuutta ja energiansäästöä varten ÄLYKÄS SILMÄ ÄLYKÄS SILMÄ -anturi tunnistaa ihmisten liikkeet huoneessa. Jos huoneessa

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

BIKE&BODY BB 2000/2500/3000/3500/4000

BIKE&BODY BB 2000/2500/3000/3500/4000 TRELOCK-koodijärjestelmä PIN-koodi: Jokainen tuote toimitetaan PIN-koodilla 0000 Voit suojata polkupyörätietokoneesi varkaudelta näppäilemällä valitsemasi henkilökohtaisen PIN-koodin (sivu 11). Voit myös

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

SUUNTO AMBIT2 2.0 KÄYTTÖOHJE

SUUNTO AMBIT2 2.0 KÄYTTÖOHJE SUUNTO AMBIT2 2.0 KÄYTTÖOHJE 2 1 TURVALLISUUS... 6 2 Näyttökuvakkeet ja -segmentit... 8 3 Painikkeiden käyttäminen... 9 3.1 Taustavalon ja painikkeiden lukituksen käyttäminen... 11 4 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

POLAR CS600X. Käyttöohje

POLAR CS600X. Käyttöohje POLAR CS600X Käyttöohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 5 2. PYÖRÄILYTIETOKONEEN OSAT... 6 Lisätarvikkeet... 6 3. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 8 Rengaskoon mittaaminen... 8 Perusasetukset... 9 Valikkorakenne... 10 Polar

Lisätiedot

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI USB-RANNEVERENPAINEMITTARI PIKAKÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOHJE VERSIO 1.3 LUE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ VAROITUKSET JA VAROTOIMET ÄLÄ käytä tätä laitetta verenpaineen mittaukseen pikkulapsilta tai henkilöiltä, jotka

Lisätiedot

Digitaalinen Tachograph SE5000 -ajopiirturi

Digitaalinen Tachograph SE5000 -ajopiirturi Suomi KÄYTTÖOHJE kuljettajalle ja yritykselle Digitaalinen Tachograph SE5000 -ajopiirturi STONERIDGE - SETTING THE STANDARD Valmis ajoa varten Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee Scotland

Lisätiedot

Verensokerin seurantajärjestelmä KÄYTTÖOPAS. Korvaa käyttöohjekirjan

Verensokerin seurantajärjestelmä KÄYTTÖOPAS. Korvaa käyttöohjekirjan Verensokerin seurantajärjestelmä KÄYTTÖOPAS Korvaa käyttöohjekirjan AW 06648102A Versiopäivämäärä: 01/2011 Sisällysluettelo: Mittariin tutustuminen 1 Mittarin asetusten määrittäminen 4 Verensokerin mittaaminen

Lisätiedot

i m Suo Käyttöohje 1

i m Suo Käyttöohje 1 Suomi Käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää elektronisesti, mekaanisesti, kopioimalla, äänittämällä tai

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Elektroninen salama FL-36R. Käyttöohje

Elektroninen salama FL-36R. Käyttöohje Elektroninen salama FL-36R FI Käyttöohje Osien nimet Salama Laajakulmapaneelin gs. 20 Valoalue Automaattitarkennuksen apuvalon valaiseva alue gs. 23, 27 = Kun kohde on pimeä tai kontrastiltaan loiva, sisäänrakennettu

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot