Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Leica SM2500 Liukumikrotomi Käyttäjän käsikirja Leica SM2500 V1.1 Suomi 05/2002 Säilytä käsikirja aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOMAA Tässä käsikirjassa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan uusinta tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja valmistusmenetelmiin ilmoittamatta niistä etukäteen. Vain siten pystymme jatkuvasti kehittämään tuotteidemme valmistukseen liittyviä menetelmiä ja tekniikkaa. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Microsystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Microsystems Nussloch GmbH:n nimenomaista kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Microsystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica SM2500 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä käytetyt symbolit ja niiden merkitykset Käyttötarkoitus Tätä käyttäjän käsikirjaa koskevia tietoja Turvallisuus Turvallisuusmääräykset Laitteeseen asennetut suojalaitteet Turvallisuusohjeita Tekniset tiedot Laitteisto Leica SM2500 vakiovarusteet Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus Sähköliitännät Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö Verkkojohdon, lisävarusteiden johtojen ja liitäntäkaapelin asentaminen mikrotomiin Käyttö Laitteen kytkeminen päälle Ohjaustaulun yleiskuva - toiminnalliset alueet Jokaisen yksittäisen ohjauslementin kuvaus Jalkakytkin Alue 1 Valmiustila päälle/pois; hätäpysäytys Alue 2.1 Käyttötilat Kierrettävä valintakytkin alueella Alue 2.2 Leikkaus/jyrsinpaksuus, leikkaus/jyrsiniskun pituuden esivalinta, paluu Alue 2.3 Leikkaus/jyrsintilat Alue 2.4 Kelkan nopeus Alue 2.5 Pysäytys- tai valokuvausaseman asettaminen Alue 2.5 Pysäytysasemat ja valokuvausasemat: Viipymäajan ja liipaisuajan vaihtaminen valokuvausasemassa Alue 2.6 Käynnistä / pysäytä leikkaus / jyrsintä Alue 3 Valinnaisten lisäinstrumenttien käyttö Alue 4 Leikkaus/jyrsiniskulaskuri ja kokonaispaksuuden laskin ja palautuspainikkeet Alue 5.1 Leikkurin / jyrsimen manuaalinen siirtäminen Alue 5.2 Kelkan manuaalinen siirtäminen Käyttäjän käsikirja V /2002

5 Sisällysluettelo Aluslaattojen asennus Näytteiden tai objektipöydän kiinnittäminen aluslaattaan, jossa ruuvipuristin Asennettavat kynnet Näytepidinten asentaminen aluslaattaan, jossa lohenpyrstöohjain Näytteen suuntaaminen Veitsenpidinten asentaminen Veisten laittaminen pitimiin Veitsenpitimen A asentaminen Veitsenpitimen B asentaminen Veitsenpitimen C asentaminen Viistokappaleet (45 ) ja veitsenpidin A tai C Työskentely viistokappaleilla (45 ) ja veitsenpidikkeellä B Kertakäyttöisen teräkiskon laittaminen paikalleen (vain veitsenpitimessä B) Välikekappaleiden käyttö hyvin korkeiden näyteblokkien leikkaamista varten Instrumentin käyttö Instrumentin kytkeminen päälle / parametrien valitseminen Trimmaus Leikkaus Laitteen kytkeminen pois päältä Vian etsintä Virhekoodit Sähkökatko Puhdistus, desinfiointi ja kunnossapito Puhdistus / desinfiointi Huolto Yleiset huoltotyöt Laakerin kaulojen ja mikrometrin karan mutterin voitelu Yleiskatsaus varusteet Veitsenpitimet, näytepitimet, lisävarusteet Yleiskatsaus mitä veistä käytetään missäkin veitsenpitimessä Takuu ja tekninen asiakaspalvelu Takuu Tietoja teknisestä asiakaspalvelusta Laitteen purkaminen ja hävittäminen Leica SM2500 5

6 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tekstissä käytetyt symbolit ja niiden merkitykset 1.2 Käyttötarkoitus Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, henkilövahinkoihin ja instrumentin ja/ tai varusteiden vaurioitumiseen. Huomautukset, ts. käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot, ovat harmaissa laatikoissa ja niitä edeltää merkintä. Kuva 1 Leica SM 2500 on mikroprosessiohjattu, sähkökäyttöinen tehokas liukumikrotomi, joka on suunniteltu tuottamaan ohuthieitä teollisuusmateriaaleista ja parafiini-, selloidiini- ja muoviblokkien leikkaamiseen lääketieteen, biologian ja teollisuuden käyttötarkoituksissa. (5) ENTER Suluissa olevat numerot viittaavat kuvien numeroituihin kohtiin tai itse kuviin. Ohjausyksikön toimintapainikkeet, joita on painettava, on painettu lihavilla tikkukirjaimilla. Yhdessä Leica SP 2600 ultrajyrsintälaitteen kanssa yksikköä käytetään muovin, metallin, orgaasten materiaalinäytteiden (esim. luut, hampaat) jyrsintään. Leica SP 2600:n käyttöä ja ominaisuuksia on kuvailtu erillisessä käyttäjän käsikirjassa. Leica SM mikrotomia saa käyttää ainoastaan Leican valmistamien varusteiden ja lisävarusteina olevien instrumenttien kanssa. Jos instrumenttia käytetään muussa kuin sen käyttötarkoitusta vastaavassa tarkoituksessa, on se tuotteen väärinkäyttöä! 6 Käyttäjän käsikirja V /2002

7 1. Tärkeitä tietoja 1.3 Tätä käyttäjän käsikirjaa koskevia tietoja Instrumenttityyppi Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä instrumenttityyppiä. Instrumenttityypin ja sarjanumeron sisältävät nimilaatat on kiinnitetty mikrotomin oikealle reunalle ja ohjausyksikön oikealle reunalle. Mikrotomi Kuva 2 Ohjausyksikkö Kuva 3 Tämän käsikirjan käyttäminen Tämä käsikirja sisältää tärkeitä instrumentin käyttöturvallisuuteen ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita ja tietoja. Se on tärkeä osa tuotetta. Se on luettava aina ennen instrumentin asetusten tekemistä ja käyttöä, ja sitä on aina säilytettävä instrumentin läheisyydessä. Käyttäjän käsikirjaa on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Leica SM2500 7

8 2. Turvallisuus 2.1 Turvallisuusmääräykset Instrumentti on valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien saksalaisten versioiden mukaisesti: 1. Komission direktiivi 98/37/EC - koneisto DIN EN osa 1 DIN EN ja A1 osa 2 DIN EN 294 DIN EN 349 DIN EN 418 DIN EN 1037 DIN EN Komission direktiivi 73/23/EEC pienjännite DIN EN DIN EN /A2 osa 1 3. Komission direktiivi 89/336/EEC sähkömagneettinen yhteensopivuus DIN EN muutos A1 DIN EN 61326/A1 muutos A1 DIN EN osa 3 pääkohta 2 DIN EN osa 3-2 DIN EN osa 3-3 pääkohta 3 Laitteen käyttäjän tulee noudattaa tässä käyttäjän käsikirjassa annettuja ohjeita ja varoituksia laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi. 8 Käyttäjän käsikirja V /2002

9 2. Turvallisuus 2.2 Laitteeseen asennetut varolaitteet Instrumentti on varustettu seuraavilla turvallisuusominaisuuksilla ja laitteilla: Ohjauspaneelissa sijaitseva hätäpysäytyspainike: Hätäpysäytyskytkimen toiminta on kuvailtu tarkasti luvussa (sivu 23). Jalkakytkimen hätäpysäytystoiminto: Jalkakytkimen toimintaa ja jalkakytkimeen integroitua hätäpysäytystoimintoa on kuvailtu yksityiskohtaisesti luvussa (sivu 22). Eri veitsenpitimiin integroidut veitsensuojukset Kuhunkin veitsenpitimeen integroituja veitsensuojuksia on kuvailtu yksityiskohtaisesti luvussa 5.5. Valmistajan asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmanehkäisyn perusta. Tapaturmanehkäisyn päävastuu on instrumentin käyttöoikeudet omaavalla työnantajalla ja sen lisäksi hänen valtuuttamillaan instrumenttia käyttävillä, huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä. Varmistaaksesi instrumentin turvallisen ja häiriöttömän käytön muista noudattaa kaikkia seuraavissa luvuissa annettuja ohjeita ja varoituksia! Leica SM2500 9

10 2. Turvallisuus 2.3 Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita: Kuljetus ja asennus Tässä luvussa annetut turvallisuusohjeet ja varoitukset on luettava ja ohjeita on noudatettava, vaikka muiden Leican tuotteiden käyttö olisi ennestään tuttua. Pura instrumentti pakkauksestaan annettuja ohjeita noudattaen (kiinnitetty instrumentin kuljetuslaatikon ulkopuolelle)! Kun kuljetat instrumenttia, lukitse jatkettavat kahvat aina liikkumattomiksi kiinnittämällä kuljetusvarmistimet (valkoiset muoviosat) jatkettavien kahvojen lukitsemiseen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja löydät luvusta 4.3 Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus. Instrumentti saadaan kuljettaa ainoastaan pystysuorassa asennossa! Instrumentin nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan kaksi henkilöä (se on painava!) Sijoituspaikan on täytettävä luvussa 4.2 mainitut vaatimukset! Älä koskaan poista tai muuta instrumenttiin ja/tai varusteisiin annettuja suojalaitteita! Varmista jännitteenvalitsimen asetus: Jännitteenvalitsin on asetettu tehtaalla 230 V:iin. Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Irrota instrumentti verkkovirrasta, ennen kuin säädät jännitteenvalitsimen! Jännitteenvalitsimen tarkastukseen ja säätöön liittyvät yksityiskohdat löytyvät luvusta Jännitteenvalitsimen tarkastus ja säätö. Instrumentti saadaan liittää verkkovirtaan vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuihin pistorasioihin! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Huomattavat lämpötilan vaihtelut ja suuri ilmankosteus (esim. kuljetus, säilytys) voivat saada aikaan höyryn tiivistymistä instrumentin sisällä. Odota tässä tapauksessa vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin kytket instrumentin päälle. Ellei tätä aikaa odoteta, instrumentti voi vauroitua vakavasti! 10 Käyttäjän käsikirja V /2002

11 2. Turvallisuus Turvallisuusohjeita: Instrumentin käyttö Leica SM2500 Ainoastaan koulutuksen saanut laboratoriohenkilökunta saa käyttää instrumenttia. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksessa ja tässä käsikirjassa annettuja ohjeita noudattaen! Ennen kuin asennat veitsenpitimen paikoilleen, varmista, että veitsenpidintä tukevat mikrotomin kannattimet ovat puhtaat. Aseta valmiiksi koottu veitsenpidin varovasti mikrotomin kannattimiin ylhäältä. Älä työnnä veitsenpidintä vaakatasossa kannattimiin, jotta estäisit kannatinten pinnan naarmuuntumisen. Käsittele mikrotomin veitsiä ja teriä äärimmäisen varovasti. Veitsen ja terän reunat ovat äärimmäisen teräviä ja voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia Käytä leikkautumattomia suojakäsineitä, kun viet paikoilleen / poistat veistä (katso myös luku 8.1 Lisävarusteet ). Ennen kuin viet veitsen paikoilleen, kiristä aina yksi veitsenpitimen veitsen kiinnitysruuveista, jotta veitsenpidin pysyy liikkumatta! Varo pingottamasta veistä kiristäessäsi veitsen kiinnitysruuveja, sillä se huonontaa leikkutulosta! Älä koskaan jätä lojumaan veitsiä/ kertakäyttöisiä teriä tai veitsenpitimiä, joissa on veitsi/kertakäyttöinen terä! Säilytä veitsiä aina veitsilaatikossa, kun ne eivät ole käytössä! Älä koskaan aseta veistä pöydälle terä ylöspäin! Älä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä tai kertakäyttöistä terää! Kiinnitä näyte aina ensin näyte ja vasta sitten veitsi Käytä aina suojalaseja, kun leikkaat hauraita näytteitä! Sirpaloitumisvaara! Instrumentin sisälle ei saa päästä nesteitä sen käytön aikana! Peitä veitsen terä aina veitsisuojuksella työskentelyssä olevien taukojen ajaksi! Ota veitsi aina pois veitsenpitimestä, kun päätät työt! Kun käytät epäkeskorengasta, älä KOSKAAN yritä suunnata näytettä se vaurioittaa vakavasti näytteen suuntaamismekanismia Kun veitsenpitimen A tai C kanssa käytetään viistokappaleita, veitsen suojusta ei voida asettaa veitsen terän päälle. Ole siitä syystä erityisen varovainen työskennellessäsi tällä kokoonpanolla käytä leikkautumattomia käsineitä! 11

12 2. Turvallisuus Turvallisuusohjeita: Puhdistus, desinfiointi ja huolto Ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa instrumentin sisäisiä komponentteja koskevat huolto- ja korjaustyöt! Instrumentti on kytkettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta ennen kaikkien puhdistus-, desinfiointi- tai huoltotöiden suorittamista! Poikkeus: Puhdistus- tai desinfiointitoimenpiteet, joissa kelkkaa joudutaan siirtämään. Ota sekä veitsi että näyte pois ennen puhdistus-, desinfiointi- tai huoltotöitä! Käytä leikkautumattomia suojakäsineitä veistä irrottaessasi (katso luku 8.1 Lisävarusteet ). Instrumentin sisälle ei saa joutua nesteitä puhdistuksen, desinfioinnin tai huoltotöiden aikana! Puhdista ainoastaan hieman kostealla rievulla! Desinfioi ainoastaan desinfiontiaineilla, joiden käyttö on mahdollista vähän kostealla rievulla! Älä käytä puhdistuksessa liuottimia (esim. ksyleeniä, asetonia) taikka liuottimia tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita! Ohjausyksikön / ohjauspaneelin ja kaikkien maalattujen pintojen puhdistukseen soveltuvia puhdistusaineita: mieto, laboratorioissa käytettävä puhdistusaine (hieman kostutettu kangas)! Puhdista ohjauspaneeli ainoastaan valmiustilassa tai kun instrumentti on kytketty pois päältä Lakkaamattomien metalliosien puhdistukseen soveltuvat puhdistusaineet (veitsenpitimet, aluslaatat, näytteen kiinnittimet): ksyleenin korvikkeet, alkoholi käytä ainoastaan hieman kostutetulla puhdistusrievulla! Noudata puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden käytössä aineiden valmistajan antamia turvallisuusohjeita ja laboratoriossasi voimassa olevia säädöksiä! Tarkista ja tyhjennä säännöllisesti jatkettavien kantokahvojen alla olevat leikkuujätteen lokerot Käyttäjät saavat suorittaa ainoastaan luvuissa ja kuvaillut huoltotyöt- Kaikki muut huoltotyöt on annettava Leican valtuutettujen huoltoteknikkojen suoritettavaksi. 12 Käyttäjän käsikirja V /2002

13 3. Tekniset tiedot Mikrotomi Leikkuupaksuus... 0 µm µm, säädettävissä 1-µm asteikolla Horisontaalinen näytteen kokonaisiskun pituus... enintään 275 mm Veitsen vertikaalinen kokonaissyöttö mm Veitsen paluu (näytteen paluuiskun aikana)...0-1,000 µm Päästökulman säätö Veitsen kallistus kiinteä asetus (viistokappaleet = valinnainen varuste)...45 Näytteen maksimimitat (P x L x K) x 20 x 7 cm Näytteen suuntaaminen (x / y akselia pitkin)... 4,8 kutakin akselia pitkin Näytteen suuntaaminen (pyöritettävyys)... noin +/- 3 ja 90 Leikkausnopeus... 0,5-100 mm/s, säädettävissä 0,1-mm välein Paluunopeus... 0,5-100 mm/s, säädettävissä 0,1-mm välein Veitsen manuaalinen liike (hidas/nopea) mm/s ja 74 mm/s Näytteen manuaalinen liike (hidas/nopea) mm/s ja 74 mm/s Sähköliitännät Nimellisjännite / 120 / 230 / 240 V Nimellistaajuus Hz ja 60 Hz Maksimiottoteho... 1,400 VA Päävarokkeet, tyyppi MDA, valm. Bussmann... 2 x T10A Suojalasi... I Ylijännitekategoria... II Imuri / 120 V maksimiottoteho 500 VA Imuri / 240 V maksimiottoteho 1,200 VA Lamppu / 120 V maksimiottoteho 100 W Lamppu / 240 V maksimiottoteho 200 W Mitat ja painot Mikrotomi (K x L x P) x 390 x 750 mm Ohjausyksikkö (K x L x S) x 385 x 510 mm Mikrotomin ja ohjausyksikön vaatima pöytätila... 1,000 x 950 mm Mikrotomi...noin 75 kg Ohjausyksikkö...noin 23 kg Leica SM

14 4. Laitteisto 4.1 Leica SM 2500 vakiovarusteet Tavallinen toimitus sisältää seuraavat osat: 1 perusinstrumentti (mikrotomi) 1 erillinen ohjausyksikkö 1 mikrotomin ohjausyksikön liitäntäkaapeli 1 jalkakytkin 1 valikoima verkkojohtoja: 1 verkkojohto D 1 verkkojohto USA-C-J 1 verkkojohto ST/BU F-5A UK 1 valikoima adapteriverkkojohtoja 2 adapterijohtoa USA 2 adapterijohtoa EU 1 valioima jakkiliittimiä 1 jakkiliitin 3,2 mm (valokuva) 1 jakkiliitin 6,4 mm (kaukohälytys) 1 valikoima vaihtovarokkeita 2 x T 1,0 A 2 x T 6,25 A 2 x T 10,0 A 1 erä työkaluja: 1 koloavain, koko 2,5 1 koloavain, koko 3,0 1 koloavain, koko 4,0 1 koloavain, koko 5,0 1 koloavain, koko 8,0 1 momenttiavain, koko 32 1 yksipääruuviavain, koko 13 1 harja 1 rasvauspuristin 1 mikrotomin pölysuojus 1 ohjausyksikön pölysuojus 1 kumialusta 1 käyttäjän käsikirja Leica SM 2500 Näyte- ja veitsenpitimet eivät sisälly instrumentin vakiovarusteisiin. Ne on tilattava erikseen kulloistenkin käyttötarpeiden mukaisesti. Kaikkien varusteiden asennusta koskevat ohjeet löytyvät tämän käyttäjän käsikirjan luvusta Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Mikrotomin ja ohjausyksikön vaatiman pöytätilan koko noin 1,000 x 950 mm. Tukeva laboratoriopöytä (mikrotomin ja ohjausyksikön kokonaispaino noin 100 kg), täsmälleen vaakasuora tai vaakasuorassa asennettava. Molempien instrumenttien reunoille on jäätävä vähintään 15 cm, jotta ilma pääsisi kiertämään vapaasti instrumenttien ympärillä. Käytännöllisesti katsoen tärinätön lattia. Huoneenlämpötila jatkuvasti +18 C:n ja +35 C:n välillä. Suhteellinen kosteus enintään 60 %, ei kondensaatiota. Älä aseta värähtelevien laitteiden lähelle, vältä altistamista suoralle auringonvalolle ja huomattaville lämpötilan vaihteluille. 14 Käyttäjän käsikirja V /2002

15 4. Laitteisto 4.3 Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus 1 2 Kuva Purkamisohjeita on noudatettava (kiinnitetty instrumentin kuljetuslaatikon ulkopuolelle)! Kun kuljetat instrumenttia, lukitse jatkettavat kantokahvat aina liikkumattomiksi kiinnittämällä kuljetusvarmistimet (valkoiset muoviosat)! Vedä kantokahvat (1) ulos instrumentin edestä ja takaa. Poista yläkotelon osat (2) edestä ja takaa. Varmista kantokahvat (1) asettamalla valkoiset muovikappaleet (3) teleskooppivarsiin (4). Instrumentin nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan kaksi henkilöä (se on painava!) Instrumentti saadaan kuljettaa ainoastaan pystysuorassa asennossa! Kun instrumentti on asetettu laboratoriopöydälle, poista kaksi muovikappaletta (3) teleskooppivarsista (4) ja laita ne takaisin instrumenttikotelossa niitä varten olevaan kohtaan. Laita yläkotelon osat (2) takaisin paikoilleen ja työnnä kantokahvat (1) sisään niin pitkälle kuin ne menevät. Kuva 5 Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan (katso luku Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö )! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Älä koskaan poista tai muuta instrumenttiin ja/tai varusteisiin asennettuja suojalaitteita! 3 4 Kuva 6 Leica SM

16 4. Asetustyöt 4.4 Sähköliitännät Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö Jännitteenvalitsin on asetettu tehtaalla 230 V:iin. Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Irrota instrumentti verkovirrasta, ennen kuin säädät jännitteenvalitsimen! Jännitteenvalitsimen asetuksen tarkistaminen: Jännitteenvalitsin sijaitsee pääkatkaisimen yläpuolella, ohjausyksikön takana vasemmalla. Vastaako valittu asetus (1) laboratoriosi nimellisjännitettä? Jos vastaa: --> siirry seuraavalla sivulla olevaan kohtaan Jos ei: --> jännitteenvalitsimen asetus on korjattava seuraavalla tavalla: Aseta pieni ruuvimeisseli jännitteenvalitsimen kotelon alaosassa olevaan loveen ja ota kotelo varovasti pois käyttäen ruuvimeisseliä vipuna. Poista kotelo (2) sekä varokkeet (3) ja jännitteenvalitsinkappale (4) (valkoinen väri). Ota varokkeet pois. Ota jännitteenvalitsinkappale pois ja laita se takaisin paikoilleen niin, että oikea asetus (laboratoriosi verkkojännitettä vastaava arvo) tulee näkyviin ikkunaan (1). (Valittavissa olevat asetukset: 100, 120, 230 ja 240 V). Laita varokkeet takaisin paikoilleen. Laita kotelo takaisin instrumenttiin yhdessä jännitteenvalitsinkappaleen ja varokkeiden kanssa ja työnnä sitä hiukan sisäänpäin, kunnes jännitteenvalitsimen kotelo lukkiutuu paikoilleen (kuulet napsahduksen) Varmista vielä, että ikkunassa (1) näkyvä asetus on laboratoriosi verkkojännitteen mukainen. Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

17 4. Asetustyöt Verkkojohdon, lisävarusteiden johtojen ja liitäntäkaapelin asentaminen mikrotomiin Valmistele ohjausyksikön taustapuolella seuraavat liitännät: Poista teippi verkkojohtoa varten olevasta verkkosisääntulosta (8). Valitse laitteesi mukana toimitettujen verkkojohtojen joukosta laboratorioosi sopiva johto (instrumentin mukana on useita maakohtaisia verkkojohtoja); liitä verkkojohto. Kuva 8 Älä vielä laita verkkojohdon pistoketta verkkopistorasiaan. Liitä jäljellä olevat kaapelit: Kuva Asenna mikrotomiin johtava liitäntäjohto (1) ja kiristä kiinnitysruuvit. Yhdistä kaapelin (1) toinen pää mikrotomin oikealle puolelle ja kiristä kiinnitysruuvit. Ultrajyrsimen (2) liitäntäjohto on asennettava vain, jos työskennellään Leica SP2600:lla --> katso erillinen käyttäjän käsikirja Leica SP2600. Liitä kamera (3) (valinnainen). Liitä kaukohälytin (4) (valinnainen). Liitä jalkakytkin (5) (EI valinnainen). Jalkakytkin on liitettävä muussa tapauksessa instrumentti ei ole käyttökelpoinen. Liitä imuri (6) (lisävaruste Leica SM2500:n yhteydessä välttämätön työskenneltäessä Leica SP2600:n kanssa). Liitä lamppu (7) (valinnainen). Leica SM

18 5.1 Luvun 5 Käyttö tiivistelmä Luku 5 Käyttö on rakenteeltaan seuraavanlainen: Luku 5.1 Luvun 5 rakenteellinen kuvaus. Luku 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Luku 5.3 Ohjaustaulun yleiskuva. Luku 5.4 Jokaisen yksittäisen ohjauselementin kuvaus (numeroitu 1-62; ohjaustaulu jaettu toiminnallisiin alueisiin 1-5). Luku 5.5 Lisävarusteiden asennus (näytepitimet, veitsenpitimet, veitset). Luku 5.6 Instrumentin käyttö tyypillisen sovelluksen lyhyt kuvaus, sisältää viittauksia yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaisiin selityksiin jotka ovat muissa luvuissa. Luku 5.7 Laitteen kytkeminen pois päältä Ensimmäinen käyttö: Kun käytät instrumenttia ensimmäisen kerran, suosittelemme sinua perehtymään lukuihin 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.5 (tässä järjestyksessä). Kiinnitä erityistä huomiota niissä mainittuihin turvallisuutta koskeviin ohjeisiin. Kun tunnet ohjaustaulun toiminnot ja tiedät, kuinka varusteet asennetaan, siirry lukuihin 5.6 / 5.7. Tavanomaiset jokapäiväiset työt: Ohjaustaulun yleiskuva (luku 5.3 sivuilla 20/21) helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. 18 Käyttäjän käsikirja V /2002

19 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Huom: Tarkistitko, että jännitteenvalitsin on asetettu oikein? Jos et, katso luvussa annettuja ohjeita! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Instrumentti saadaan liittää verkkovirtaan vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuihin pistorasioihin! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Huomattavat lämpötilan vaihtelut ja suuri ilmankosteus (kuljetus, säilytys) voivat saada aikaan höyryn tiivistymistä instrumentin sisällä. Odota tässä tapauksessa vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin kytket instrumentin päälle. Ellei tätä aikaa odoteta, instrumentti voi vauroitua vakavasti! Kytke päälle ohjaustaulun taustapuolella oleva verkkokytkin (0/I) (On = kytkimen asento I ): Kaikki ohjaustaulussa olevat ohjauselementit syttyvät noin 2 sekunnin ajaksi. Seuraavaksi ohjelmistoversio ilmestyy leikkuulaskimeen (nro 44, ylempi näyttölaite toiminta-alueella 4 luku ). Kuva 10 Kun verkkokytkin on kytketty päälle, instrumentti menee vamiustilaan (ohjausyksikön verkkojännite on päällä, mutta ohjaustaulu on kuitenkin deaktivoitu). Aktivoi ohjaustaulu painamalla STANDBY-painiketta noin 3 sekunnin ajan: kaikki ohjauselementit aktivoituvat. Ennen instrumentin poiskytkemistä tallennetut ohjausparametrit ovat käytettävissä, kun instrumentti kytketään jälleen päälle. Leica SM

20 5.3 Ohjaustaulun yleiskuva toiminnalliset alueet Alue 3 sisältää Leica SM2500:een liitettävien instrumenttien ja lisävarusteiden (ultrajyrsinlaite, imuri, lamppu) painikkeet.. (41) Jyrsimen pyörintänopeus (kierrosta minuutissa) (33/34) Lamppu päälle/pois Alue 4 Kuva 11 (40, 39) Jyrsimen pyörimisnopeuden asettaminen sisältää kaksi näyttölaitetta: - Leikkauslaskin (leikkuiden/ jyrsintäiskujen kokonaislukumäärä) - Kokonaispaksuuden laskin (leikkuiden/jyrsiniskujen kokonaispaksuus) Sisältää kaksi palautuspainiketta, yksi kummallekin näyttölaitteelle. Alue 5.1 sisältää kaikki näyttöelementit ja ohjauspainikkeet veitsen/jyrsimen manuaalista siirtoa varten (manuaalinen käyttötila MAN ). (47) LED (40) (39) (35/36) Imuri päälle/pois (37/38) Jyrsimen pyörintä päälle/pois (44) Leikkaus/jyrsinisku laskin (42) Laskimen palautus (44) (43) Laskimen palautus (45) (45/46) Kokonaisleikkuupaksuuden/kokonaisjyrsiniskupaksuuden laskini (53) LED (54) LED (55) LED (48) Veitsi / jyrsin nopeasti ylös (49) Veitsi / jyrsin hitaasti ylös (50) Veitsi / jyrsin hitaasti alas (51) Veitsi / jyrsin nopeasti alas (52) LED (56) (57) (58) (59) (60) - LED (61/62) Leikkaus/ jyrsintäiskun raja (56-59)Kelkan manuaalinen siirto (eteen/ taakse/nopeasti/ hitaasti) Alue 5.2 sisältää näyttölaitteen ja ohjauselementit näytteen manuaaliseksi siirtämiseksi (manuaalisessa käyttötilassa MAN ) ja leikkaus/jyrsiniskun pituuden rajoittamiseksi ( Leikkausikkuna ). Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

21 Alue 1 kytkentä valmiustilasta aktivoituun tilaan (ohjauspaneeli aktivoitu) ja takaisin. Hätäpysäytyspainike, pysäyttää kaikki instrumentin toiminnot välittömästi, kun sitä painetaan. (1) LED (2) Valmiustila päälle/pois (3) LED (4) Hätäpysäytyspainike Alue 2.1 käyttötilan valitseminen painikkeella (5): manuaalinen tila MAN (6) automaattinen tila AUTO (7) ja ohjelmatila PROG (8) Alue 2.3 leikkaus/jyrsintätilan valinta painikkeella (15): jatkuva tila (16) yksittäinen tila (17) tai askeltila (18) Alue 2.5 näyttö: pysäytysasema (24/25) tai valokuvausasema (27/28), jossa kelkka pysähtyy. (23) Valintapainike pysäytysasema (26) Valintapainike valokuvasasema (5) (6) (7) (8) (15) (16) (17) (18) (24) (25) (27) (28) Alue 2.6 sisältää painikkeet leikkauksen/jyrsinnän käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi ja valodiodit (LED), jotka ilmoittavat leikkaus/ jyrsintätilan. (12) (11) (13) (10) (14) (20) (22) (21) (19) Alue 2.2 leikkaus/jyrsintäpaksuuden (11) valinta (10) ja näyttö (14), leikkuiden/jyrsiniskujen esivalittu lukumäärä (12) (ainoastaan PROG käyttötilassa) ja terän paluu (13). Alue 2.4 leikkaus/jyrsintänopeuden (20) ja kelkan paluuiskun nopeuden (21) valinta (19) ja näyttö (22) (9) Pyöritettävä valintakytkin (9) parametrien (11), (12) ja (13) syöttämiseksi alueella 2.2 sekä parametrien (20) ja (21) syöttämiseksi alueella 2.4. (29) (30) (32) (31) Käynnistys: paina (29) ja (30) yhtä aikaa Pysäytys: paina joko (29) tai (30) Kuva 13 Leica SM

22 5.4 Jokaisen yksittäisen ohjauselementin kuvaus Jalkakytkin Kuva 14 Jalkakytkimellä on kaksi eri toimintoa: 1 Leikkauksen / jyrsinnän käynnistys / pysäytys. Jalkakytkintä voidaan käyttää RUN STOP + RUN ENABLE painikkeiden asemasta (--> katso alue 2.6, luku ) leikkauksen / jyrsinnän pysäyttämiseksi. Käynnistä painamalla jalkakytkintä kevyesti. Pysäytä painamalla jälkakytkintä uudelleen kevyesti. 2 Hätäpysäytys. Hätäpysäytys voidaan aktivoida hätäpysäytyspainikkeen lisäksi (katso alue 1, luku 5.4.2) jalkakytkimen kautta: Paina jalkakytkintä kerran voimakkaasti: hätäpysäytystoiminto on aktivoitu. POWER (vihreä) ja E-STOP (punainen) ohjauslaitteessa syttyvät palamaan. Heti kun jalkakytkimestä päästetään irti, hätäpysäytyksen lukitus avautuu automaattisesti ja instrumentti voidaan käynnistää uudelleen. Ohjaustaulussa oleva E-STOP (punainen) sammuu. 22 Käyttäjän käsikirja V /2002

23 5.4.2 Alue 1 Valmiustila päälle/pois; hätäpysäytys Kuva 15 1 POWER (LED) Valo palaa (vihreä), kun instrumentin verkkokytkin on kytketty päälle. 2 STANDBY (painike) Tämä painiketta painamalla valmiustila kytketään päälle/pois päältä. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, jotta voit kytkeä valmiustilasta aktiiviseen tilaan ja päinvastoin. 3 E-STOP (LED) Palaa (punainen), kun hätäpysäytyspainiketta on painettu tai jos jalkakytkintä ei ole liitetty tai liitäntä on virheellinen. 4 Hätäpysäytys (painike) Painikkeen painaminen pysäyttää välittömästi instrumentin kaikki toiminnot ja liikkeet. Valodiodien E-STOP ja POWER valo syttyy. Kaikki asetukset (käyttötilat, asetetut arvot, laskimen lukemat) säilyvät muistissa ja niihin päästään uudelleen, kun instrumentti kytketään takaisin päälle. Hätäpysäytyksen lukituksen poistaminen / instrumentin kytkeminen takaisin päälle: 1. Kierrä punaista painiketta nuolen suuntaan, kunnes sen lukitus aukeaa: valodiodi E-STOP sammuu. 2. Valitse käyttötila (MAN / AUTO / PROG) --> katso alue 2.1, luku Jos käyttötila = AUTO: valitse myös leikkaus- / jyrsintätila --> katso kohta 2.3, luku Leica SM

24 5.4.3 Alue 2.1 Käyttötilat 5 RUN MODE (painike) Paina RUN MODE, jotta voit valita yhden alla näkyvistä käyttötiloista Kuva 16 6 MAN (LED) Syttyy, kun manuaalinen käyttötila MAN on valittu. MAN tilassa, alue 5 on aktivoitu: Veistä (tai jyrsintä) ja kelkkaa voidaan siirtää manuaalisesti (esim. veitsen viemiseksi lähemmäksi näytettä). Leikkaus-/jyrsintäiskun rajoitus ( ikkuna ) voidaan määrittää. Leikkauksen/jyrsinnän paksuus, paluu (kohta 2.2), leikkaus-/jyrsintänopeus sekä kelkan paluunopeus (kohta 2.4) voidaan valita. 7 AUTO (LED) Syttyy, kun automaattinen käyttötila AUTO on valittu. Leikkaus-/jyrsintätila (kohta 2.3) voidaan valita. Parametrien valinta alueilla 2.2 ja 2.4 kuten MAN tilassa. Painamalla RUN/STOP + RUN/ENABLE (tai painamalla kevyesti jalkakytkintä)auto tilassa leikkaus/jyrsintä käynnistetään (käynnistys painamalla / pysäytys painamalla). 8 PROG (LED) Syttyy, kun ohjelmakäyttötila PROG on valittu. Parametrien valinta alueilla 2.2 ja 2.4 kuten AUTO ja MAN tilassa. PROG tilan muut ominaisuudet: Voidaan esivalita tietty lukumäärä n leikkauksia/jyrsintäiskuja, jotka halutaan suorittaa (LED (12) alueella 2.2). Leikkaus / jyrsintä PROG tilassa (paina RUN/STOP + RUN/ENABLE tai käytä jalkakytkintä): leikkauksia/jyrsintäiskuja suoritetaan esivalittu lukumäärä määritettyjen parametrien mukaisesti (leikkuiden lukumäärä, leikkauspaksuus, jne..); kelkka pysähtyy sitten määritetyssä pysäytysasemassa (alue 2.5) ja akustinen signaali ilmoittaa leikkuuohjelman päättymisestä. Valitut parametrit säilyvät muistissa, kunnes uusia parametrejä syötetään (myös kun instrumentin pääkytkin (0/I) kytketään pois päältä). 24 Käyttäjän käsikirja V /2002

25 5.4.4 Kierrettävä valintakytkin alueella 2 Kuva Parametrit alueilla 2.2 ja 2.4 syötetään kierrettävällä valintakytkimellä nro 9: Leikkaus- / jyrsintäpaksuus µm (leikkauksen / jyrsinnän syöttö veitsen / jyrsimen kautta) Leikkausten / jyrsintäiskujen lukumäärän esivalinta (suoritettava PROG tilassa) Paluu µm (= veitsen / jyrsimen paluu näytteen palautusiskun aikana) Kelkan nopeus eteenpäin (= leikkaus- / jyrsintänopeus) Kelkan nopeus taaksepäin (= paluuiskun nopeus) Leica SM

26 5.4.5 Alue 2.2 Leikkaus/jyrsinpaksuus, leikkaus/jyrsiniskun esivalinta, paluu Kuva SET (painike) Paina SET, jotta saat aktivoitua ilmoituksen FEED, n tai RETRACT: LED:n valo syttyy. Kun haluat syöttää uusia parametrejä valintakytkimellä (9), paina SET painiketta, kunnes vastaavan valodiodin valo alkaa vilkkua. 11 FEED (LED) Kun LED FEED vilkkuu: pyöritä kytkintä (9) syöttääksesi 0 µm (veitsi / jyrsin syöttö pois päältä) ja 1,000 µm välisen leikkaus/jyrsintäpaksuuden (valittavissa 1-µm askelin). 12 n (LED) Kun LED n vilkkuu ja PROG tila on aktivoitu: pyöritä kytkintä (9) esivalitaksesi suoritettavien leikkausten / jyrsintäiskujen lukumäärän (1-1000). 13 RETRACT (LED) Kun LED RETRACT vilkkuu: pyöritä kytkintä (9) syöttääksesi 0 µm (paluu kytketty pois päältä) ja 1,000 µm välisen asetuksen (valittavissa 1-µm askelin). AUTO ja PROG tilassa veitsi / jyrsin nostetaan pois näytteen pinnalta jokaisen leikkaus-/jyrsintäiskun lopuksi (paluu) Veitsi / jyrsin pysyy tällöin paluuasemassa kelkan koko paluuiskun pituudelta. Kun paluutoiminto on aktivoitu (paluuarvo > 0), RETRACT alueella 5.2 palaa, kun kelkka on paluuiskussa. Kun kelkka saavuttaa etummaisen pääteaseman, veistä / jyrsintä lasketaan alas näytettä kohti valitun paluuarvon verran. 14 Leikkaus-/jyrsintäpaksuuden, leikkaus-/jyrsintäiskun esivalinnan tai kiertokytkimellä syötettyjen paluuparametrien ilmoitus (9). Kaikki parametrit näytetään oikealla Kaikki parametrit tallennetaan automaattisesti syötön yhteydessä (vahvistusta ei tarvita) ja säilyvät tallennettuina, kunnes uusia asetuksia syötetään. Kaikkien valodiodien vilkkuminen päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. 26 Käyttäjän käsikirja V /2002

27 5.4.6 Alue 2.3 Leikkaus/jyrsintilat 16 Jotta leikkaus- / jyrsintätila voitaisiin valita, on ensin aktivoitava AUTO käyttötila (alue 2.1). 15 CUT MODE (painike) Valitse leikkaus-/jyrsintätila painamalla painiketta (15) Kuva CONT (LED) Syttyy, kun jatkuva käyttötila CONT on valittu. Jatkuvassa käyttötilassa leikkaus / jyrsintä käynnistyy, kun RUN STOP + RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan ja jatkuu, kunnes RUN STOP tai RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan uudelleen. 17 SINGLE (LED) Syttyy, kun yksittäisen iskun käyttötila SINGLE on valittu. Kun RUN STOP + RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan yksi-iskuisessa käyttötilassa, instrumentti suorittaa yhden leikkaus-/jyrsintäiskun ja pysähtyy sitten esivalitussa pysäytysasemassa. 18 STEP (LED) Valo palaa, kun askelkäyttömuoto STEP on valittu: askelkäyttömuodossa, ja instrumentti leikkaa / jyrsii ainoastaan niin kauan kuin RUN STOP + RUN ENABLE painikkeita pidetään painettuina. Leica SM

28 5.4.7 Alue 2.4 Kelkan nopeus Kuva SPEED (painike) Aseta leikkaus- tai paluunopeus painamalla SPEED painiketta, kunnes vastaava valodiodi vilkkuu. Syötä nopeus kiertopainikkeella (9). 20 CUT (LED) Paina SPEED, kunnes valodiodi CUT alkaa vilkkua. Syötä sitten kelkan haluttu leikkaus- / jyrsintänopeus valintakytkimellä (9) (valittavat nopeudet: 0,5-100 mm/sek, 0,1-mm askelein). 21 RETURN (LED) Paina SPEED, kunnes valodiodi RETURN alkaa vilkkua. Syötä sitten kelkan haluttu paluuiskun nopeus valintakytkimellä (9) (valittavat nopeudet: 0,5-100 mm/sek, 0,1-mm askelein). 22 Nopeuden ilmoittaminen Ilmoittaa kelkan leikkaus-/jyrsintäiskun ja paluuiskun aikaisen nopeuden. CUT ja RETURN asetuksia voidaan muuttaa leikkauksen / jyrsinnän ollessa käynnissä. Kaikki syötetyt asetukset tallennetaan automaattisesti syötön yhteydessä. Mitään lisävahvistusta ei tarvita. Kaikkien valodiodien vilkkuminen päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. 28 Käyttäjän käsikirja V /2002

29 5.4.8 Alue 2.5 Pysäytys- tai valokuvausaseman asettaminen STOP POS (painike) Paina STOP POS ja valitse jompi kumpi käytettävissä olevista pysäytysasemista Kuva FRONT (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy etummaiseen pysäytysasemaan. 25 REAR (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy takimmaiseen pysäytysasemaan. 26 Photo position (painike) Paina Photo position painiketta ja valitse jompi kumpi käytettävissä olevasta valokuvausasemasta. 27 PHOTO F (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy etummaiseen valokuvausasemaan. 28 PHOTO R (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy takimmaiseen valokuvausasemaan. Voit valita joko pysäytysaseman tai valokuvausaseman. Kun valokuvausasema on valittu, siellä ei voida valita pysäytysasemaa ja päinvastoin. Leica SM

30 5.4.9 Alue 2.5 Pysäytysasemat ja valokuvausasemat: Viipymäajan ja liipaisuajan vaihtaminen valokuvausasemassa Viipymäajan vaihtaminen valokuvausasemassa: Kun kytket instrumentin verkkokytkimen (ohjauspaneelin takana), paina samalla STOP POS painiketta (alueella 2.5), kunnes instrumentin alustusvaihe on päätetty. Kuva 22 rpm näytössä (kierrosta minuutissa) näytetään sillä hetkellä valittu viipymäaika sekunneissa. Paina + tai painiketta rpm näytön alapuolella ja valitse uusi viipymäaika (aika, jonka kelkka pysyy valokuvausasemassa, ennen kuin valokuva otetaan). Se voi olla 0 sekunnin ja 25 sekunnin välillä. (å n kohtaan tulee miinusmerkki (alue 4 katso luku ) siksi aikaa, kun syötät valintasi). Valitse valittu asetus painamalla STANDBY painiketta (alue 1): rpm ilmoitus alueella 3 sammuu valittu arvo on tallennettu. Kuva 23 Liipaisuajan muuttaminen (= valotusaika): Suorita samat vaiheet kuin viivytysajan muuttamisessa. Paina STOP POS painikkeen sijasta Photo position painiketta (alueella 2.5) samalla, kun kytket instrumentin verkkokytkimen päälle Voit valita liipaisuajan 0-25 sekunnin väliltä (aivan kuin viivytysaika). å n (näyttöön ilmestyy numero 1 (alue 4 katso luku ), kun syötät valintasi. Valitse valittu asetus painamalla STANDBY painiketta (alue 1): heti, kun rpm ilmoitus alueella 3 sammuu, valittu arvo on tallennettu. 30 Käyttäjän käsikirja V /2002

31 Alue 2.6 Käynnistä / pysäytä leikkaus / jyrsintä Kuva RUN STOP (painike) 30 RUN ENABLE (painike) 31 RUN (LED) 32 STOP (LED) Käynnistys: + Paina RUN STOP ja RUN ENABLE yhtä aikaa: leikkaus / jyrsintä aktivoituu. LED RUN palaa, kun leikkaus / jyrsintä on käynnissä. Pysäytys: tai Paina joko RUN STOP tai RUN ENABLE: leikkaus / jyrsintäliike pysähtyy. LED STOP syttyy, kun leikkaus / jyrsintä on pysähtynyt. Kun olet painanut RUN STOP tai RUN ENABLE tai jalkakytkintä, instrumentti suorittaa loppuun käynnissä olevan leikkauksen/ jyrsintäiskun, ennen kuin se pysähtyy valittuun pysäytys- (tai valokuvaus-) asemaan. RUN STOP / RUN ENABLE painikkeiden sijasta leikkaus / jyrsintä voidaan käynnistää / pysäyttää yhtä hyvin jalkakytkimellä (katso luku Jalkakytkin ). Leica SM

32 Alue 3 Valinnaisten lisäinstrumenttien käyttö Kuva Lamppu (painike) Lampun kytkeminen päälle/pois (lamppu ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin). 34 LED syttyy, kun lamppupainike kytketään päälle. 35 Imuri (painike) Imurin kytkeminen päälle / pois päältä (imuri ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin). 36 LED syttyy, kun imuripainike kytketään päälle. 37 Jyrsin (painike) Leica SP2600 ultrajyrsinlisälaitteen kiertoliikkeen kytkeminen päälle/pois päältä (erillinen lisävarusteena oleva instrumentti ei kuulu Leica SM2500:n vakiovarusteisiin). 38 LED syttyy, kun ultrajyrsinpainike kytketään päälle painike (jyrsimen kiertonopeus: kierrosta/minuutissa) Paina +, kun haluat lisätä ultrajyrsimen kiertonopeutta 100 askeleen välein ( kierrosta minuutissa). 40 painike (jyrsimen kiertonopeus: kierrosta/minuutissa) Paina, kun haluat vähentää ultrajyrsimen kiertonopeutta 100 askeleen välein ( kierrosta minuutissa). 41 Jyrsimen kiertonopeus (näyttölaite) Näyttää ultrajyrsimen sillä hetkellä valitun kiertonopeuden. 32 Käyttäjän käsikirja V /2002

33 Alue 4 Leikkaus/jyrsiniskulaskuri ja kokonaispaksuuden laskin ja palautuspainikkeet Kuva CLEAR (painike) -leikkaus / jyrsintäiskulaskurin palautuspainike. Kun painat CLEAR, laskin (44) nollautuu. 44 å n Leikkuiden/jyrsintäiskujen laskin. Näyttää viimeisen nollauksen jälkeisten leikkausten (tai jyrsiniskujen) kokonaislukumäärän. 43 CLEAR (painike) leikkauksen / jyrsinnän kokonaispaksuuden laskimen nollauspainike. Kun painat CLEAR, laskin (45) nollautuu. Vertikaalinen asema< 0 0 Veitsi Kuva Näyte Vertikaalinen asema > 0 Leica SM2500 Kun nollaat laskimen (45), voit määrittää näytteen minkä tahansa tason nollapaksuudeksi (esim. sen jälkeen, kun näytettä on jyrsitty, kunnes se on aivan vaakauora). Tämän toiminnon ansiosta pystyt valvomaan tarkasti, kuinka paljon näyteainetta (paksuus) poistetaan tietystä nollapisteestä alkaen. Sen lisäksi voit sen ansiosta palata veitsen / jyrsimen manuaalisen ylöspäinliikkeen (ts. kun on siirrytty veitsen / jyrsimen vertilkaaliseen asemaan < 0) jälkeen takaisin täsmälleen samaan pystysuoraan veitsen / jyrsimen asemaan (katso alue 5.1, luku ). 45 Näyttö å µm leikkauksen-/jyrsinnnän kokonaispaksuuden laskin. Näyttää kaikkien viimeisen nollauksen jälkeen suoritettujen leikkausten/ jyrsintäiskujen kokonaispaksuuden. 46 LED ilmoittaa veitsen / jyrsimen vertikaalisen aseman suhteessa valittuun nollapisteeseen manuaalisen liikkeen aikana (katso alue 5.1, luku ): Veitsi / jyrsin vertikaalisessa asemassa > 0 = veitsi / jyrsin siirtyy nollasta alaspäin näytteen pintaa kohti: LED ei syty. Veitsi / jyrsin vertikaalisessa asemassa < 0 = veitsi / jyrsin siirtyy nollasta ylöspäin näytteen pintaa pois päin: LED syttyy. 33

34 Alue 5.1 Leikkurin / jyrsimen manuaalinen siirtäminen Kuva UP (LED) Vilkkuu veitsen / jyrsimen nopean ylöspäin siirtymisen aikana. LED palaa heti, kun yläpääteasema on saavutettu. 48 Veitsi / jyrsin nopeasti ylös (painike) Paina painiketta (48), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän nopeasti ylös: Veitsi / jyrsin siirtyy ylöspäin, kunnes se saavuttaa ylärajan tai painiketta (48) painetaan uudelleen. 49 Veitsi / jyrsin hitaasti ylös (painike) Paina painiketta (49), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän hitaasti ylös: Veitsi / jyrsin siirtyy ylöspäin vain niin kauan kuin painiketta (49) painetaan. 50 Veitsi / jyrsin hitaasti alas (painike) Paina painiketta (50), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän hitaasti alaspäin: Veitsi / jyrsin siirtyy alaspäin vain niin kauan kuin painiketta (50) painetaan. 51 Veitsi / jyrsin nopeasti alaspäin (painike) Paina painiketta (51), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän nopeasti alaspäin. Veitsi / jyrsin siirtyy alaspäin niin kauan kuin painiketta (51) painetaan. 52 DOWN (LED) Syttyy palamaan, kun veitsi / jyrsin on saavuttanut alemman rajapysäytysaseman. 34 Käyttäjän käsikirja V /2002

35 Alue 5.2 Kelkan manuaalinen siirtäminen 53 MAN (LED) Syttyy manuaalisessa käyttötilassa. MAN valodiodin täytyy palaa, jotta päästäisiin 57 ohjauspainikkeisiin / voitaisiin aktivoida ohjauspainikkeet alueella RETRACT (LED) Palaa (myös paluu = 0) kun näytekelkka on siirtymässä takaisin katso myös alue 2.2 Paluuparametrien asettaminen CUT (LED) Syttyy, kun kelkka saavuttaa taemman raja-aseman (kelkkaa siirretään painikkeilla (56/57)). 56 Kelkka eteenpäin nopeasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 57 Kelkka eteenpäin hitaasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 58 Kelkka taaksepäin hitaasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 59 Kelkka taaksepäin nopeasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 60 RETURN (LED) Syttyy, kun kelkka saavuttaa eturaja-aseman (kelkkaa siirretään painikkeilla (58/59)). 61 Leikkaus-/jyrsintäikkuna (leikkauksen/jyrsintäiskun rajoitus) Leikkausikkunan asettaminen: Siirrä kelkka ensimmäiseen raja-asemaan, jonka haluat asettaa (käytä painikkeita 56-59). Paina painiketta (61), kunnes LED (62) alkaa vilkkua siirrä kelkkaa sitten toiseen haluamaasi raja-asemaan. Kuva 29 Paina painiketta (61) uudelleen, kunnes LED (62) valo palaa ja ilmoittaa, että molemmat asemat on tallennettu Leikkausikkunan poistaminen: Paina painiketta (61) vain kerran, kunnes LED alkaa vilkkua instrumentti palaa kelkan maksimi-iskupituuteen heti, kun LED:n vilkkuminen päättyy muutaman sekunnin kuluttua. 62 LED Leikkaus/jyrsintäikkuna painikkeessa (61): Vilkkuu kun leikkausikkunan asetuksia suoritetaan parhaillaan. Palaa kun leikkausikkuna on määritelty. Pois päältä kun mitään leikkausikkunaa ei ole määritelty. Leikkausikkunan asetuksia ei voi muuttaa, kun leikkaus/jyrsintä on käynnissä; muutokset ovat mahdollisia vain MAN-tilassa. Leica SM

36 5.5 Lisävarusteiden asennus Kiinnitä näyte aina ensimmäiseksi ja veitsi toiseksi Aluslaattojen asennus Molemmat aluslaattatyypit (ruuvipuristin ja lohenpyrstöohjain) asennetaan samalla tavalla. Kuvassa näkyy ruuvipuristimella varustettu aluslaatta. Kuva 30 Kuva Aluslaatan valmistelu Vie kiinnitin (1) aluslaatan alapuolella olevaan kahteen koloon (aluslaatta ja kiinnitin toimitetaan erillään). Kierrä noin 45 painamalla samalla hieman alaspäin kunnes kiinnitin lukittuu paikoilleen. Kiinnitintä voidaan kiertää 90 toiseen lukitusasemaan, niin että aluslaatta voidaan asentaa kelkkaan kahteen eri asemaan: lohenpyrstöohjain tai ruuvipuristin niin, että suorat kulmat ovat kelkan suuntaan; lohenpyrstöohjain tai ruuvipuristin pitkittäiseen suuntaan. Paina kiinnitintä hieman alaspäin, kierrä 90 ja päästä irti se lukittuu paikalleen automaattisesti. Kuva 32 1 Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

37 Kuva Aluslaatan asentaminen kelkkaan Ota kansi (1) pois kelkasta. Paikoita kelkka noin 3 cm päähän eturaja-asemasta: edessä on oltava tarpeeksi tilaa momenttiavaimen (8) epäkeskoholkkiin (2) laittamista varten. Mikrotomin karan on oltava näkyvissä aukossa (3). Vedä epäkeskoholkkia (2) eteenpäin, kunnes punainen rengas tulee näkyviin ja punainen viiva on ylhäällä. Vie epäkeskorengas (4) paikalleen, jos tarpeen (tasainen reuna ylöspäin!). Kuva 34a Kuva 36 Kuva 37 Epäkeskorengas valinnainen! Kuva 35 Epäkeskorengas lukitsee suuntausmekanismin, jotta leikkaustason paikka ei pääse muuttumaan. Huom! Kun käytät epäkeskorengasta, älä KOS- KAAN yritä suunnata näytettä se vaurioittaa vakavasti näytteen suuntausmekanismia Katso myös. 5 Näytteen suuntaaminen. Työnnä aluslaatan (6) kiinnitin (5) pystysuorassa aukkoon (3). Lukitse keskiöintipuikko (7) paikoilleen (kallista hieman). Työnnä epäkeskoholkkia (2) sisäänpäin niin pitkälle kuin se menee (punaisen viivan on oltava ylhäällä). Kierrä epäkeskoholkkia (2) myötäpäivään, kunnes vihreä viiva on ylhäällä. Aseta momenttiavain (8) (koko 32) epäkeskoholkkiin (nuoli osoittaa oikealle). Kierrä momenttiavainta myötäpäivään, kunnes kuulet ja tunnet kevyen napsahduksen (= kiristysmomentti 45 Nm). ÄLÄ KIERRÄ YHTÄÄN PIDEMMÄLLE, jotta estät epäkeskoholkin lankojen purkautumisen! Leica SM

38 5.5.2 Näytteiden tai objektipöydän kiinnittäminen aluslaattaan, jossa ruuvipuristin Voit kiinnittää suoraan näyteblokit tai objektipöydät, joihin näytteet on valettu. 2 Suorakulmaisten näyteblokkien kiinnittäminen Ruuvipuristin on varustettu kahdella kiristysleualla: kiinteä leuka (1) ja siirrettävä leuka (2), jonka asemaa voidaan muuttaa. Molempien yhdellä puolella on V-lovi. 1 5 Kiinteä leuka (1) säilyy vakioasemassaan (Vlovi osoittaa ulospäin, ts. näytteestä pois päin). Vie siirrettävä leuka (2) asemaan, joka on sopiva kiinnitettävän näytteen koon puolesta; V-loven on osoitettava ulospäin (näytteestä pois päin). Vie näyteblokki paikalleen. Kuva Kiristä siirrettävä kiristysleuka kiinnitysruuvilla (3); käytä koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta, koko 13. Tärkeää koskee sekä suorakulmaisia että lieriömäisiä näyteblokkeja: Kun näyteblokki on kiinnitetty tiukasti paikoilleen, blokin etureuna (4) ei ole saanut siirtyä kahden poikittaisen merkinnän ulkopuolelle (5). 38 Käyttäjän käsikirja V /2002

39 Lierinmuotoisten näyteblokkien kiinnittäminen Irrota kiinteää kiristysleukaa (1) paikoillaan pitävät ruuvit (6) (koloavain, koko 5). Käännä leuka ja vie uudelleen sisään V-loven osoittaessa sisäänpäin näytettä kohti. Vie takaisin paikoilleen ja kiristä kiristysleuan (1) ruuvit (6). Vie siirrettävä leuka (2) asemaan, joka on sopiva kiinnitettävän näytteen koon puolesta; V-loven on osoitettava sisäänpäin (näytettä kohti). Kiristä siirrettävä leuka kiinnitysruuvilla (3) käyttäen koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta (koko 13. Kuva Tärkeää koskee sekä suorakulmaisia että lieriömäisiä näyteblokkeja: Kun näyteblokki on kiinnitetty tiukasti paikoilleen, ryhmän etureuna (4) ei ole saanut siirtyä kahden poikittaisen merkinnän ulkopuolelle (5). 8 9 Kuva 40 Kuva 41 Näytepöytien kiinnittäminen Kiinteä kiristysleuka (1) säilyy vakioasemassa (V-lovi osoittaa ulospäin, ts. näytepöydästä pois päin). Kaikissa näytepöytäkokotyypeissä (muoviset ja metalliset pöytäkoot) on samankokoiset kiinnittimet ja ne kiinnitetään seuraavalla tavalla: Aseta siirrettävä leuka (2) niin, että sen etureuna (ts. näytettä kohti oleva reuna) asettuu samansuuntaisesti merkinnän (7) kanssa. Vie näytepöytä (esim. 8, 9) paikoilleen. Kiristä siirrettävä leuka kiiinnitysruuvilla (3) käyttäen koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta (koko 13). Leica SM

40 Kuva 42 Valukehys näytepöytiä varten Valukehyksen (kuva 42) kokoa voidaan muuttaa niin, että se sopii kaiken kokoisille saatavilla oleville näytepöydille. Se asennetaan näytepöytään näytteen parafiiniin tai selloidiiniin valamista varten Asennettavat kynnet Kuva 43 Hyvin korkeiden näytteiden leikkaamista varten on saatavilla kaksi leukaa, jotka voidaan työntää reikiin (1) ja (2). Lleuat kuuluvat veitsenpidin B:n vakiovarusteisiin. Niitä on käytettävä veitsenpidin B:n kanssa, sillä tämän pitimen kanssa veitsen terä jää huomattavan matkan päähän näytteen pinnasta Näytepidinten asentaminen aluslaattaan, jossa pyrstöohjain VEITSI Näytekiinnitin 44 x 58 mm asennettu lohenpyrstöohjaimeen, joka sijaitsee suorassa kulmassa kelkan liikkeen suuntaan nähden. Kuva 45 Näytekiinnittimen 44 x 58 mm asentaminen, kun pyrstöohjain sijaitsee suorassa kulmassa kelkan liikkeen suuntaan nähden Siirrä kiinnitintä pyrstöohjaimen päälle, niin että kolme kiinnitysruuvia (1) ovat edessä (muuta tarvittessa kolmen kiinnitysruuvin paikkaa katso seuraava sivu). Kiristä koloavaimella (koko 4) kaksi kiinnittimen taustapuolella olevaa kuusiokoloruuvia (2). Aseta näyteblokki paikoilleen ja kiristä kolme kiinnitysruuvia (1) koloavaimella (koko 4). 40 Käyttäjän käsikirja V /2002

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269488 Versio 1.5 Osa nro 31269508, 31269514, 31269512, 31269510, 31269516, 31269539 Vetokoukku, irrotettava IMG-260235 Volvo Car Corporation Vetokoukku,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Ohje nro Versio Osa nro 31201696 1.0 31257593 Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0801178 IMG-239664 IMG-271243 M3603593 Sivu 2 / 18 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje Tilausnumero:

Käyttöohje Tilausnumero: Premiumteränpidin Käyttöohje Leica Premium-teränpidin Versio 1.3, suomi 10/2012 Tilausnumero: 14 0491 82104, RevD Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Voimassa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324634 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen- 31324634

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot