Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Leica SM2500 Liukumikrotomi Käyttäjän käsikirja Leica SM2500 V1.1 Suomi 05/2002 Säilytä käsikirja aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOMAA Tässä käsikirjassa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan uusinta tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja valmistusmenetelmiin ilmoittamatta niistä etukäteen. Vain siten pystymme jatkuvasti kehittämään tuotteidemme valmistukseen liittyviä menetelmiä ja tekniikkaa. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Microsystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Microsystems Nussloch GmbH:n nimenomaista kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Microsystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica SM2500 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä käytetyt symbolit ja niiden merkitykset Käyttötarkoitus Tätä käyttäjän käsikirjaa koskevia tietoja Turvallisuus Turvallisuusmääräykset Laitteeseen asennetut suojalaitteet Turvallisuusohjeita Tekniset tiedot Laitteisto Leica SM2500 vakiovarusteet Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus Sähköliitännät Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö Verkkojohdon, lisävarusteiden johtojen ja liitäntäkaapelin asentaminen mikrotomiin Käyttö Laitteen kytkeminen päälle Ohjaustaulun yleiskuva - toiminnalliset alueet Jokaisen yksittäisen ohjauslementin kuvaus Jalkakytkin Alue 1 Valmiustila päälle/pois; hätäpysäytys Alue 2.1 Käyttötilat Kierrettävä valintakytkin alueella Alue 2.2 Leikkaus/jyrsinpaksuus, leikkaus/jyrsiniskun pituuden esivalinta, paluu Alue 2.3 Leikkaus/jyrsintilat Alue 2.4 Kelkan nopeus Alue 2.5 Pysäytys- tai valokuvausaseman asettaminen Alue 2.5 Pysäytysasemat ja valokuvausasemat: Viipymäajan ja liipaisuajan vaihtaminen valokuvausasemassa Alue 2.6 Käynnistä / pysäytä leikkaus / jyrsintä Alue 3 Valinnaisten lisäinstrumenttien käyttö Alue 4 Leikkaus/jyrsiniskulaskuri ja kokonaispaksuuden laskin ja palautuspainikkeet Alue 5.1 Leikkurin / jyrsimen manuaalinen siirtäminen Alue 5.2 Kelkan manuaalinen siirtäminen Käyttäjän käsikirja V /2002

5 Sisällysluettelo Aluslaattojen asennus Näytteiden tai objektipöydän kiinnittäminen aluslaattaan, jossa ruuvipuristin Asennettavat kynnet Näytepidinten asentaminen aluslaattaan, jossa lohenpyrstöohjain Näytteen suuntaaminen Veitsenpidinten asentaminen Veisten laittaminen pitimiin Veitsenpitimen A asentaminen Veitsenpitimen B asentaminen Veitsenpitimen C asentaminen Viistokappaleet (45 ) ja veitsenpidin A tai C Työskentely viistokappaleilla (45 ) ja veitsenpidikkeellä B Kertakäyttöisen teräkiskon laittaminen paikalleen (vain veitsenpitimessä B) Välikekappaleiden käyttö hyvin korkeiden näyteblokkien leikkaamista varten Instrumentin käyttö Instrumentin kytkeminen päälle / parametrien valitseminen Trimmaus Leikkaus Laitteen kytkeminen pois päältä Vian etsintä Virhekoodit Sähkökatko Puhdistus, desinfiointi ja kunnossapito Puhdistus / desinfiointi Huolto Yleiset huoltotyöt Laakerin kaulojen ja mikrometrin karan mutterin voitelu Yleiskatsaus varusteet Veitsenpitimet, näytepitimet, lisävarusteet Yleiskatsaus mitä veistä käytetään missäkin veitsenpitimessä Takuu ja tekninen asiakaspalvelu Takuu Tietoja teknisestä asiakaspalvelusta Laitteen purkaminen ja hävittäminen Leica SM2500 5

6 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tekstissä käytetyt symbolit ja niiden merkitykset 1.2 Käyttötarkoitus Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, henkilövahinkoihin ja instrumentin ja/ tai varusteiden vaurioitumiseen. Huomautukset, ts. käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot, ovat harmaissa laatikoissa ja niitä edeltää merkintä. Kuva 1 Leica SM 2500 on mikroprosessiohjattu, sähkökäyttöinen tehokas liukumikrotomi, joka on suunniteltu tuottamaan ohuthieitä teollisuusmateriaaleista ja parafiini-, selloidiini- ja muoviblokkien leikkaamiseen lääketieteen, biologian ja teollisuuden käyttötarkoituksissa. (5) ENTER Suluissa olevat numerot viittaavat kuvien numeroituihin kohtiin tai itse kuviin. Ohjausyksikön toimintapainikkeet, joita on painettava, on painettu lihavilla tikkukirjaimilla. Yhdessä Leica SP 2600 ultrajyrsintälaitteen kanssa yksikköä käytetään muovin, metallin, orgaasten materiaalinäytteiden (esim. luut, hampaat) jyrsintään. Leica SP 2600:n käyttöä ja ominaisuuksia on kuvailtu erillisessä käyttäjän käsikirjassa. Leica SM mikrotomia saa käyttää ainoastaan Leican valmistamien varusteiden ja lisävarusteina olevien instrumenttien kanssa. Jos instrumenttia käytetään muussa kuin sen käyttötarkoitusta vastaavassa tarkoituksessa, on se tuotteen väärinkäyttöä! 6 Käyttäjän käsikirja V /2002

7 1. Tärkeitä tietoja 1.3 Tätä käyttäjän käsikirjaa koskevia tietoja Instrumenttityyppi Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä instrumenttityyppiä. Instrumenttityypin ja sarjanumeron sisältävät nimilaatat on kiinnitetty mikrotomin oikealle reunalle ja ohjausyksikön oikealle reunalle. Mikrotomi Kuva 2 Ohjausyksikkö Kuva 3 Tämän käsikirjan käyttäminen Tämä käsikirja sisältää tärkeitä instrumentin käyttöturvallisuuteen ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita ja tietoja. Se on tärkeä osa tuotetta. Se on luettava aina ennen instrumentin asetusten tekemistä ja käyttöä, ja sitä on aina säilytettävä instrumentin läheisyydessä. Käyttäjän käsikirjaa on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Leica SM2500 7

8 2. Turvallisuus 2.1 Turvallisuusmääräykset Instrumentti on valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien saksalaisten versioiden mukaisesti: 1. Komission direktiivi 98/37/EC - koneisto DIN EN osa 1 DIN EN ja A1 osa 2 DIN EN 294 DIN EN 349 DIN EN 418 DIN EN 1037 DIN EN Komission direktiivi 73/23/EEC pienjännite DIN EN DIN EN /A2 osa 1 3. Komission direktiivi 89/336/EEC sähkömagneettinen yhteensopivuus DIN EN muutos A1 DIN EN 61326/A1 muutos A1 DIN EN osa 3 pääkohta 2 DIN EN osa 3-2 DIN EN osa 3-3 pääkohta 3 Laitteen käyttäjän tulee noudattaa tässä käyttäjän käsikirjassa annettuja ohjeita ja varoituksia laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi. 8 Käyttäjän käsikirja V /2002

9 2. Turvallisuus 2.2 Laitteeseen asennetut varolaitteet Instrumentti on varustettu seuraavilla turvallisuusominaisuuksilla ja laitteilla: Ohjauspaneelissa sijaitseva hätäpysäytyspainike: Hätäpysäytyskytkimen toiminta on kuvailtu tarkasti luvussa (sivu 23). Jalkakytkimen hätäpysäytystoiminto: Jalkakytkimen toimintaa ja jalkakytkimeen integroitua hätäpysäytystoimintoa on kuvailtu yksityiskohtaisesti luvussa (sivu 22). Eri veitsenpitimiin integroidut veitsensuojukset Kuhunkin veitsenpitimeen integroituja veitsensuojuksia on kuvailtu yksityiskohtaisesti luvussa 5.5. Valmistajan asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmanehkäisyn perusta. Tapaturmanehkäisyn päävastuu on instrumentin käyttöoikeudet omaavalla työnantajalla ja sen lisäksi hänen valtuuttamillaan instrumenttia käyttävillä, huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä. Varmistaaksesi instrumentin turvallisen ja häiriöttömän käytön muista noudattaa kaikkia seuraavissa luvuissa annettuja ohjeita ja varoituksia! Leica SM2500 9

10 2. Turvallisuus 2.3 Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita: Kuljetus ja asennus Tässä luvussa annetut turvallisuusohjeet ja varoitukset on luettava ja ohjeita on noudatettava, vaikka muiden Leican tuotteiden käyttö olisi ennestään tuttua. Pura instrumentti pakkauksestaan annettuja ohjeita noudattaen (kiinnitetty instrumentin kuljetuslaatikon ulkopuolelle)! Kun kuljetat instrumenttia, lukitse jatkettavat kahvat aina liikkumattomiksi kiinnittämällä kuljetusvarmistimet (valkoiset muoviosat) jatkettavien kahvojen lukitsemiseen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja löydät luvusta 4.3 Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus. Instrumentti saadaan kuljettaa ainoastaan pystysuorassa asennossa! Instrumentin nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan kaksi henkilöä (se on painava!) Sijoituspaikan on täytettävä luvussa 4.2 mainitut vaatimukset! Älä koskaan poista tai muuta instrumenttiin ja/tai varusteisiin annettuja suojalaitteita! Varmista jännitteenvalitsimen asetus: Jännitteenvalitsin on asetettu tehtaalla 230 V:iin. Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Irrota instrumentti verkkovirrasta, ennen kuin säädät jännitteenvalitsimen! Jännitteenvalitsimen tarkastukseen ja säätöön liittyvät yksityiskohdat löytyvät luvusta Jännitteenvalitsimen tarkastus ja säätö. Instrumentti saadaan liittää verkkovirtaan vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuihin pistorasioihin! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Huomattavat lämpötilan vaihtelut ja suuri ilmankosteus (esim. kuljetus, säilytys) voivat saada aikaan höyryn tiivistymistä instrumentin sisällä. Odota tässä tapauksessa vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin kytket instrumentin päälle. Ellei tätä aikaa odoteta, instrumentti voi vauroitua vakavasti! 10 Käyttäjän käsikirja V /2002

11 2. Turvallisuus Turvallisuusohjeita: Instrumentin käyttö Leica SM2500 Ainoastaan koulutuksen saanut laboratoriohenkilökunta saa käyttää instrumenttia. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksessa ja tässä käsikirjassa annettuja ohjeita noudattaen! Ennen kuin asennat veitsenpitimen paikoilleen, varmista, että veitsenpidintä tukevat mikrotomin kannattimet ovat puhtaat. Aseta valmiiksi koottu veitsenpidin varovasti mikrotomin kannattimiin ylhäältä. Älä työnnä veitsenpidintä vaakatasossa kannattimiin, jotta estäisit kannatinten pinnan naarmuuntumisen. Käsittele mikrotomin veitsiä ja teriä äärimmäisen varovasti. Veitsen ja terän reunat ovat äärimmäisen teräviä ja voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia Käytä leikkautumattomia suojakäsineitä, kun viet paikoilleen / poistat veistä (katso myös luku 8.1 Lisävarusteet ). Ennen kuin viet veitsen paikoilleen, kiristä aina yksi veitsenpitimen veitsen kiinnitysruuveista, jotta veitsenpidin pysyy liikkumatta! Varo pingottamasta veistä kiristäessäsi veitsen kiinnitysruuveja, sillä se huonontaa leikkutulosta! Älä koskaan jätä lojumaan veitsiä/ kertakäyttöisiä teriä tai veitsenpitimiä, joissa on veitsi/kertakäyttöinen terä! Säilytä veitsiä aina veitsilaatikossa, kun ne eivät ole käytössä! Älä koskaan aseta veistä pöydälle terä ylöspäin! Älä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä tai kertakäyttöistä terää! Kiinnitä näyte aina ensin näyte ja vasta sitten veitsi Käytä aina suojalaseja, kun leikkaat hauraita näytteitä! Sirpaloitumisvaara! Instrumentin sisälle ei saa päästä nesteitä sen käytön aikana! Peitä veitsen terä aina veitsisuojuksella työskentelyssä olevien taukojen ajaksi! Ota veitsi aina pois veitsenpitimestä, kun päätät työt! Kun käytät epäkeskorengasta, älä KOSKAAN yritä suunnata näytettä se vaurioittaa vakavasti näytteen suuntaamismekanismia Kun veitsenpitimen A tai C kanssa käytetään viistokappaleita, veitsen suojusta ei voida asettaa veitsen terän päälle. Ole siitä syystä erityisen varovainen työskennellessäsi tällä kokoonpanolla käytä leikkautumattomia käsineitä! 11

12 2. Turvallisuus Turvallisuusohjeita: Puhdistus, desinfiointi ja huolto Ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa instrumentin sisäisiä komponentteja koskevat huolto- ja korjaustyöt! Instrumentti on kytkettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta ennen kaikkien puhdistus-, desinfiointi- tai huoltotöiden suorittamista! Poikkeus: Puhdistus- tai desinfiointitoimenpiteet, joissa kelkkaa joudutaan siirtämään. Ota sekä veitsi että näyte pois ennen puhdistus-, desinfiointi- tai huoltotöitä! Käytä leikkautumattomia suojakäsineitä veistä irrottaessasi (katso luku 8.1 Lisävarusteet ). Instrumentin sisälle ei saa joutua nesteitä puhdistuksen, desinfioinnin tai huoltotöiden aikana! Puhdista ainoastaan hieman kostealla rievulla! Desinfioi ainoastaan desinfiontiaineilla, joiden käyttö on mahdollista vähän kostealla rievulla! Älä käytä puhdistuksessa liuottimia (esim. ksyleeniä, asetonia) taikka liuottimia tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita! Ohjausyksikön / ohjauspaneelin ja kaikkien maalattujen pintojen puhdistukseen soveltuvia puhdistusaineita: mieto, laboratorioissa käytettävä puhdistusaine (hieman kostutettu kangas)! Puhdista ohjauspaneeli ainoastaan valmiustilassa tai kun instrumentti on kytketty pois päältä Lakkaamattomien metalliosien puhdistukseen soveltuvat puhdistusaineet (veitsenpitimet, aluslaatat, näytteen kiinnittimet): ksyleenin korvikkeet, alkoholi käytä ainoastaan hieman kostutetulla puhdistusrievulla! Noudata puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden käytössä aineiden valmistajan antamia turvallisuusohjeita ja laboratoriossasi voimassa olevia säädöksiä! Tarkista ja tyhjennä säännöllisesti jatkettavien kantokahvojen alla olevat leikkuujätteen lokerot Käyttäjät saavat suorittaa ainoastaan luvuissa ja kuvaillut huoltotyöt- Kaikki muut huoltotyöt on annettava Leican valtuutettujen huoltoteknikkojen suoritettavaksi. 12 Käyttäjän käsikirja V /2002

13 3. Tekniset tiedot Mikrotomi Leikkuupaksuus... 0 µm µm, säädettävissä 1-µm asteikolla Horisontaalinen näytteen kokonaisiskun pituus... enintään 275 mm Veitsen vertikaalinen kokonaissyöttö mm Veitsen paluu (näytteen paluuiskun aikana)...0-1,000 µm Päästökulman säätö Veitsen kallistus kiinteä asetus (viistokappaleet = valinnainen varuste)...45 Näytteen maksimimitat (P x L x K) x 20 x 7 cm Näytteen suuntaaminen (x / y akselia pitkin)... 4,8 kutakin akselia pitkin Näytteen suuntaaminen (pyöritettävyys)... noin +/- 3 ja 90 Leikkausnopeus... 0,5-100 mm/s, säädettävissä 0,1-mm välein Paluunopeus... 0,5-100 mm/s, säädettävissä 0,1-mm välein Veitsen manuaalinen liike (hidas/nopea) mm/s ja 74 mm/s Näytteen manuaalinen liike (hidas/nopea) mm/s ja 74 mm/s Sähköliitännät Nimellisjännite / 120 / 230 / 240 V Nimellistaajuus Hz ja 60 Hz Maksimiottoteho... 1,400 VA Päävarokkeet, tyyppi MDA, valm. Bussmann... 2 x T10A Suojalasi... I Ylijännitekategoria... II Imuri / 120 V maksimiottoteho 500 VA Imuri / 240 V maksimiottoteho 1,200 VA Lamppu / 120 V maksimiottoteho 100 W Lamppu / 240 V maksimiottoteho 200 W Mitat ja painot Mikrotomi (K x L x P) x 390 x 750 mm Ohjausyksikkö (K x L x S) x 385 x 510 mm Mikrotomin ja ohjausyksikön vaatima pöytätila... 1,000 x 950 mm Mikrotomi...noin 75 kg Ohjausyksikkö...noin 23 kg Leica SM

14 4. Laitteisto 4.1 Leica SM 2500 vakiovarusteet Tavallinen toimitus sisältää seuraavat osat: 1 perusinstrumentti (mikrotomi) 1 erillinen ohjausyksikkö 1 mikrotomin ohjausyksikön liitäntäkaapeli 1 jalkakytkin 1 valikoima verkkojohtoja: 1 verkkojohto D 1 verkkojohto USA-C-J 1 verkkojohto ST/BU F-5A UK 1 valikoima adapteriverkkojohtoja 2 adapterijohtoa USA 2 adapterijohtoa EU 1 valioima jakkiliittimiä 1 jakkiliitin 3,2 mm (valokuva) 1 jakkiliitin 6,4 mm (kaukohälytys) 1 valikoima vaihtovarokkeita 2 x T 1,0 A 2 x T 6,25 A 2 x T 10,0 A 1 erä työkaluja: 1 koloavain, koko 2,5 1 koloavain, koko 3,0 1 koloavain, koko 4,0 1 koloavain, koko 5,0 1 koloavain, koko 8,0 1 momenttiavain, koko 32 1 yksipääruuviavain, koko 13 1 harja 1 rasvauspuristin 1 mikrotomin pölysuojus 1 ohjausyksikön pölysuojus 1 kumialusta 1 käyttäjän käsikirja Leica SM 2500 Näyte- ja veitsenpitimet eivät sisälly instrumentin vakiovarusteisiin. Ne on tilattava erikseen kulloistenkin käyttötarpeiden mukaisesti. Kaikkien varusteiden asennusta koskevat ohjeet löytyvät tämän käyttäjän käsikirjan luvusta Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Mikrotomin ja ohjausyksikön vaatiman pöytätilan koko noin 1,000 x 950 mm. Tukeva laboratoriopöytä (mikrotomin ja ohjausyksikön kokonaispaino noin 100 kg), täsmälleen vaakasuora tai vaakasuorassa asennettava. Molempien instrumenttien reunoille on jäätävä vähintään 15 cm, jotta ilma pääsisi kiertämään vapaasti instrumenttien ympärillä. Käytännöllisesti katsoen tärinätön lattia. Huoneenlämpötila jatkuvasti +18 C:n ja +35 C:n välillä. Suhteellinen kosteus enintään 60 %, ei kondensaatiota. Älä aseta värähtelevien laitteiden lähelle, vältä altistamista suoralle auringonvalolle ja huomattaville lämpötilan vaihteluille. 14 Käyttäjän käsikirja V /2002

15 4. Laitteisto 4.3 Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus 1 2 Kuva Purkamisohjeita on noudatettava (kiinnitetty instrumentin kuljetuslaatikon ulkopuolelle)! Kun kuljetat instrumenttia, lukitse jatkettavat kantokahvat aina liikkumattomiksi kiinnittämällä kuljetusvarmistimet (valkoiset muoviosat)! Vedä kantokahvat (1) ulos instrumentin edestä ja takaa. Poista yläkotelon osat (2) edestä ja takaa. Varmista kantokahvat (1) asettamalla valkoiset muovikappaleet (3) teleskooppivarsiin (4). Instrumentin nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan kaksi henkilöä (se on painava!) Instrumentti saadaan kuljettaa ainoastaan pystysuorassa asennossa! Kun instrumentti on asetettu laboratoriopöydälle, poista kaksi muovikappaletta (3) teleskooppivarsista (4) ja laita ne takaisin instrumenttikotelossa niitä varten olevaan kohtaan. Laita yläkotelon osat (2) takaisin paikoilleen ja työnnä kantokahvat (1) sisään niin pitkälle kuin ne menevät. Kuva 5 Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan (katso luku Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö )! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Älä koskaan poista tai muuta instrumenttiin ja/tai varusteisiin asennettuja suojalaitteita! 3 4 Kuva 6 Leica SM

16 4. Asetustyöt 4.4 Sähköliitännät Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö Jännitteenvalitsin on asetettu tehtaalla 230 V:iin. Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Irrota instrumentti verkovirrasta, ennen kuin säädät jännitteenvalitsimen! Jännitteenvalitsimen asetuksen tarkistaminen: Jännitteenvalitsin sijaitsee pääkatkaisimen yläpuolella, ohjausyksikön takana vasemmalla. Vastaako valittu asetus (1) laboratoriosi nimellisjännitettä? Jos vastaa: --> siirry seuraavalla sivulla olevaan kohtaan Jos ei: --> jännitteenvalitsimen asetus on korjattava seuraavalla tavalla: Aseta pieni ruuvimeisseli jännitteenvalitsimen kotelon alaosassa olevaan loveen ja ota kotelo varovasti pois käyttäen ruuvimeisseliä vipuna. Poista kotelo (2) sekä varokkeet (3) ja jännitteenvalitsinkappale (4) (valkoinen väri). Ota varokkeet pois. Ota jännitteenvalitsinkappale pois ja laita se takaisin paikoilleen niin, että oikea asetus (laboratoriosi verkkojännitettä vastaava arvo) tulee näkyviin ikkunaan (1). (Valittavissa olevat asetukset: 100, 120, 230 ja 240 V). Laita varokkeet takaisin paikoilleen. Laita kotelo takaisin instrumenttiin yhdessä jännitteenvalitsinkappaleen ja varokkeiden kanssa ja työnnä sitä hiukan sisäänpäin, kunnes jännitteenvalitsimen kotelo lukkiutuu paikoilleen (kuulet napsahduksen) Varmista vielä, että ikkunassa (1) näkyvä asetus on laboratoriosi verkkojännitteen mukainen. Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

17 4. Asetustyöt Verkkojohdon, lisävarusteiden johtojen ja liitäntäkaapelin asentaminen mikrotomiin Valmistele ohjausyksikön taustapuolella seuraavat liitännät: Poista teippi verkkojohtoa varten olevasta verkkosisääntulosta (8). Valitse laitteesi mukana toimitettujen verkkojohtojen joukosta laboratorioosi sopiva johto (instrumentin mukana on useita maakohtaisia verkkojohtoja); liitä verkkojohto. Kuva 8 Älä vielä laita verkkojohdon pistoketta verkkopistorasiaan. Liitä jäljellä olevat kaapelit: Kuva Asenna mikrotomiin johtava liitäntäjohto (1) ja kiristä kiinnitysruuvit. Yhdistä kaapelin (1) toinen pää mikrotomin oikealle puolelle ja kiristä kiinnitysruuvit. Ultrajyrsimen (2) liitäntäjohto on asennettava vain, jos työskennellään Leica SP2600:lla --> katso erillinen käyttäjän käsikirja Leica SP2600. Liitä kamera (3) (valinnainen). Liitä kaukohälytin (4) (valinnainen). Liitä jalkakytkin (5) (EI valinnainen). Jalkakytkin on liitettävä muussa tapauksessa instrumentti ei ole käyttökelpoinen. Liitä imuri (6) (lisävaruste Leica SM2500:n yhteydessä välttämätön työskenneltäessä Leica SP2600:n kanssa). Liitä lamppu (7) (valinnainen). Leica SM

18 5.1 Luvun 5 Käyttö tiivistelmä Luku 5 Käyttö on rakenteeltaan seuraavanlainen: Luku 5.1 Luvun 5 rakenteellinen kuvaus. Luku 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Luku 5.3 Ohjaustaulun yleiskuva. Luku 5.4 Jokaisen yksittäisen ohjauselementin kuvaus (numeroitu 1-62; ohjaustaulu jaettu toiminnallisiin alueisiin 1-5). Luku 5.5 Lisävarusteiden asennus (näytepitimet, veitsenpitimet, veitset). Luku 5.6 Instrumentin käyttö tyypillisen sovelluksen lyhyt kuvaus, sisältää viittauksia yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaisiin selityksiin jotka ovat muissa luvuissa. Luku 5.7 Laitteen kytkeminen pois päältä Ensimmäinen käyttö: Kun käytät instrumenttia ensimmäisen kerran, suosittelemme sinua perehtymään lukuihin 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.5 (tässä järjestyksessä). Kiinnitä erityistä huomiota niissä mainittuihin turvallisuutta koskeviin ohjeisiin. Kun tunnet ohjaustaulun toiminnot ja tiedät, kuinka varusteet asennetaan, siirry lukuihin 5.6 / 5.7. Tavanomaiset jokapäiväiset työt: Ohjaustaulun yleiskuva (luku 5.3 sivuilla 20/21) helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. 18 Käyttäjän käsikirja V /2002

19 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Huom: Tarkistitko, että jännitteenvalitsin on asetettu oikein? Jos et, katso luvussa annettuja ohjeita! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Instrumentti saadaan liittää verkkovirtaan vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuihin pistorasioihin! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Huomattavat lämpötilan vaihtelut ja suuri ilmankosteus (kuljetus, säilytys) voivat saada aikaan höyryn tiivistymistä instrumentin sisällä. Odota tässä tapauksessa vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin kytket instrumentin päälle. Ellei tätä aikaa odoteta, instrumentti voi vauroitua vakavasti! Kytke päälle ohjaustaulun taustapuolella oleva verkkokytkin (0/I) (On = kytkimen asento I ): Kaikki ohjaustaulussa olevat ohjauselementit syttyvät noin 2 sekunnin ajaksi. Seuraavaksi ohjelmistoversio ilmestyy leikkuulaskimeen (nro 44, ylempi näyttölaite toiminta-alueella 4 luku ). Kuva 10 Kun verkkokytkin on kytketty päälle, instrumentti menee vamiustilaan (ohjausyksikön verkkojännite on päällä, mutta ohjaustaulu on kuitenkin deaktivoitu). Aktivoi ohjaustaulu painamalla STANDBY-painiketta noin 3 sekunnin ajan: kaikki ohjauselementit aktivoituvat. Ennen instrumentin poiskytkemistä tallennetut ohjausparametrit ovat käytettävissä, kun instrumentti kytketään jälleen päälle. Leica SM

20 5.3 Ohjaustaulun yleiskuva toiminnalliset alueet Alue 3 sisältää Leica SM2500:een liitettävien instrumenttien ja lisävarusteiden (ultrajyrsinlaite, imuri, lamppu) painikkeet.. (41) Jyrsimen pyörintänopeus (kierrosta minuutissa) (33/34) Lamppu päälle/pois Alue 4 Kuva 11 (40, 39) Jyrsimen pyörimisnopeuden asettaminen sisältää kaksi näyttölaitetta: - Leikkauslaskin (leikkuiden/ jyrsintäiskujen kokonaislukumäärä) - Kokonaispaksuuden laskin (leikkuiden/jyrsiniskujen kokonaispaksuus) Sisältää kaksi palautuspainiketta, yksi kummallekin näyttölaitteelle. Alue 5.1 sisältää kaikki näyttöelementit ja ohjauspainikkeet veitsen/jyrsimen manuaalista siirtoa varten (manuaalinen käyttötila MAN ). (47) LED (40) (39) (35/36) Imuri päälle/pois (37/38) Jyrsimen pyörintä päälle/pois (44) Leikkaus/jyrsinisku laskin (42) Laskimen palautus (44) (43) Laskimen palautus (45) (45/46) Kokonaisleikkuupaksuuden/kokonaisjyrsiniskupaksuuden laskini (53) LED (54) LED (55) LED (48) Veitsi / jyrsin nopeasti ylös (49) Veitsi / jyrsin hitaasti ylös (50) Veitsi / jyrsin hitaasti alas (51) Veitsi / jyrsin nopeasti alas (52) LED (56) (57) (58) (59) (60) - LED (61/62) Leikkaus/ jyrsintäiskun raja (56-59)Kelkan manuaalinen siirto (eteen/ taakse/nopeasti/ hitaasti) Alue 5.2 sisältää näyttölaitteen ja ohjauselementit näytteen manuaaliseksi siirtämiseksi (manuaalisessa käyttötilassa MAN ) ja leikkaus/jyrsiniskun pituuden rajoittamiseksi ( Leikkausikkuna ). Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

21 Alue 1 kytkentä valmiustilasta aktivoituun tilaan (ohjauspaneeli aktivoitu) ja takaisin. Hätäpysäytyspainike, pysäyttää kaikki instrumentin toiminnot välittömästi, kun sitä painetaan. (1) LED (2) Valmiustila päälle/pois (3) LED (4) Hätäpysäytyspainike Alue 2.1 käyttötilan valitseminen painikkeella (5): manuaalinen tila MAN (6) automaattinen tila AUTO (7) ja ohjelmatila PROG (8) Alue 2.3 leikkaus/jyrsintätilan valinta painikkeella (15): jatkuva tila (16) yksittäinen tila (17) tai askeltila (18) Alue 2.5 näyttö: pysäytysasema (24/25) tai valokuvausasema (27/28), jossa kelkka pysähtyy. (23) Valintapainike pysäytysasema (26) Valintapainike valokuvasasema (5) (6) (7) (8) (15) (16) (17) (18) (24) (25) (27) (28) Alue 2.6 sisältää painikkeet leikkauksen/jyrsinnän käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi ja valodiodit (LED), jotka ilmoittavat leikkaus/ jyrsintätilan. (12) (11) (13) (10) (14) (20) (22) (21) (19) Alue 2.2 leikkaus/jyrsintäpaksuuden (11) valinta (10) ja näyttö (14), leikkuiden/jyrsiniskujen esivalittu lukumäärä (12) (ainoastaan PROG käyttötilassa) ja terän paluu (13). Alue 2.4 leikkaus/jyrsintänopeuden (20) ja kelkan paluuiskun nopeuden (21) valinta (19) ja näyttö (22) (9) Pyöritettävä valintakytkin (9) parametrien (11), (12) ja (13) syöttämiseksi alueella 2.2 sekä parametrien (20) ja (21) syöttämiseksi alueella 2.4. (29) (30) (32) (31) Käynnistys: paina (29) ja (30) yhtä aikaa Pysäytys: paina joko (29) tai (30) Kuva 13 Leica SM

22 5.4 Jokaisen yksittäisen ohjauselementin kuvaus Jalkakytkin Kuva 14 Jalkakytkimellä on kaksi eri toimintoa: 1 Leikkauksen / jyrsinnän käynnistys / pysäytys. Jalkakytkintä voidaan käyttää RUN STOP + RUN ENABLE painikkeiden asemasta (--> katso alue 2.6, luku ) leikkauksen / jyrsinnän pysäyttämiseksi. Käynnistä painamalla jalkakytkintä kevyesti. Pysäytä painamalla jälkakytkintä uudelleen kevyesti. 2 Hätäpysäytys. Hätäpysäytys voidaan aktivoida hätäpysäytyspainikkeen lisäksi (katso alue 1, luku 5.4.2) jalkakytkimen kautta: Paina jalkakytkintä kerran voimakkaasti: hätäpysäytystoiminto on aktivoitu. POWER (vihreä) ja E-STOP (punainen) ohjauslaitteessa syttyvät palamaan. Heti kun jalkakytkimestä päästetään irti, hätäpysäytyksen lukitus avautuu automaattisesti ja instrumentti voidaan käynnistää uudelleen. Ohjaustaulussa oleva E-STOP (punainen) sammuu. 22 Käyttäjän käsikirja V /2002

23 5.4.2 Alue 1 Valmiustila päälle/pois; hätäpysäytys Kuva 15 1 POWER (LED) Valo palaa (vihreä), kun instrumentin verkkokytkin on kytketty päälle. 2 STANDBY (painike) Tämä painiketta painamalla valmiustila kytketään päälle/pois päältä. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, jotta voit kytkeä valmiustilasta aktiiviseen tilaan ja päinvastoin. 3 E-STOP (LED) Palaa (punainen), kun hätäpysäytyspainiketta on painettu tai jos jalkakytkintä ei ole liitetty tai liitäntä on virheellinen. 4 Hätäpysäytys (painike) Painikkeen painaminen pysäyttää välittömästi instrumentin kaikki toiminnot ja liikkeet. Valodiodien E-STOP ja POWER valo syttyy. Kaikki asetukset (käyttötilat, asetetut arvot, laskimen lukemat) säilyvät muistissa ja niihin päästään uudelleen, kun instrumentti kytketään takaisin päälle. Hätäpysäytyksen lukituksen poistaminen / instrumentin kytkeminen takaisin päälle: 1. Kierrä punaista painiketta nuolen suuntaan, kunnes sen lukitus aukeaa: valodiodi E-STOP sammuu. 2. Valitse käyttötila (MAN / AUTO / PROG) --> katso alue 2.1, luku Jos käyttötila = AUTO: valitse myös leikkaus- / jyrsintätila --> katso kohta 2.3, luku Leica SM

24 5.4.3 Alue 2.1 Käyttötilat 5 RUN MODE (painike) Paina RUN MODE, jotta voit valita yhden alla näkyvistä käyttötiloista Kuva 16 6 MAN (LED) Syttyy, kun manuaalinen käyttötila MAN on valittu. MAN tilassa, alue 5 on aktivoitu: Veistä (tai jyrsintä) ja kelkkaa voidaan siirtää manuaalisesti (esim. veitsen viemiseksi lähemmäksi näytettä). Leikkaus-/jyrsintäiskun rajoitus ( ikkuna ) voidaan määrittää. Leikkauksen/jyrsinnän paksuus, paluu (kohta 2.2), leikkaus-/jyrsintänopeus sekä kelkan paluunopeus (kohta 2.4) voidaan valita. 7 AUTO (LED) Syttyy, kun automaattinen käyttötila AUTO on valittu. Leikkaus-/jyrsintätila (kohta 2.3) voidaan valita. Parametrien valinta alueilla 2.2 ja 2.4 kuten MAN tilassa. Painamalla RUN/STOP + RUN/ENABLE (tai painamalla kevyesti jalkakytkintä)auto tilassa leikkaus/jyrsintä käynnistetään (käynnistys painamalla / pysäytys painamalla). 8 PROG (LED) Syttyy, kun ohjelmakäyttötila PROG on valittu. Parametrien valinta alueilla 2.2 ja 2.4 kuten AUTO ja MAN tilassa. PROG tilan muut ominaisuudet: Voidaan esivalita tietty lukumäärä n leikkauksia/jyrsintäiskuja, jotka halutaan suorittaa (LED (12) alueella 2.2). Leikkaus / jyrsintä PROG tilassa (paina RUN/STOP + RUN/ENABLE tai käytä jalkakytkintä): leikkauksia/jyrsintäiskuja suoritetaan esivalittu lukumäärä määritettyjen parametrien mukaisesti (leikkuiden lukumäärä, leikkauspaksuus, jne..); kelkka pysähtyy sitten määritetyssä pysäytysasemassa (alue 2.5) ja akustinen signaali ilmoittaa leikkuuohjelman päättymisestä. Valitut parametrit säilyvät muistissa, kunnes uusia parametrejä syötetään (myös kun instrumentin pääkytkin (0/I) kytketään pois päältä). 24 Käyttäjän käsikirja V /2002

25 5.4.4 Kierrettävä valintakytkin alueella 2 Kuva Parametrit alueilla 2.2 ja 2.4 syötetään kierrettävällä valintakytkimellä nro 9: Leikkaus- / jyrsintäpaksuus µm (leikkauksen / jyrsinnän syöttö veitsen / jyrsimen kautta) Leikkausten / jyrsintäiskujen lukumäärän esivalinta (suoritettava PROG tilassa) Paluu µm (= veitsen / jyrsimen paluu näytteen palautusiskun aikana) Kelkan nopeus eteenpäin (= leikkaus- / jyrsintänopeus) Kelkan nopeus taaksepäin (= paluuiskun nopeus) Leica SM

26 5.4.5 Alue 2.2 Leikkaus/jyrsinpaksuus, leikkaus/jyrsiniskun esivalinta, paluu Kuva SET (painike) Paina SET, jotta saat aktivoitua ilmoituksen FEED, n tai RETRACT: LED:n valo syttyy. Kun haluat syöttää uusia parametrejä valintakytkimellä (9), paina SET painiketta, kunnes vastaavan valodiodin valo alkaa vilkkua. 11 FEED (LED) Kun LED FEED vilkkuu: pyöritä kytkintä (9) syöttääksesi 0 µm (veitsi / jyrsin syöttö pois päältä) ja 1,000 µm välisen leikkaus/jyrsintäpaksuuden (valittavissa 1-µm askelin). 12 n (LED) Kun LED n vilkkuu ja PROG tila on aktivoitu: pyöritä kytkintä (9) esivalitaksesi suoritettavien leikkausten / jyrsintäiskujen lukumäärän (1-1000). 13 RETRACT (LED) Kun LED RETRACT vilkkuu: pyöritä kytkintä (9) syöttääksesi 0 µm (paluu kytketty pois päältä) ja 1,000 µm välisen asetuksen (valittavissa 1-µm askelin). AUTO ja PROG tilassa veitsi / jyrsin nostetaan pois näytteen pinnalta jokaisen leikkaus-/jyrsintäiskun lopuksi (paluu) Veitsi / jyrsin pysyy tällöin paluuasemassa kelkan koko paluuiskun pituudelta. Kun paluutoiminto on aktivoitu (paluuarvo > 0), RETRACT alueella 5.2 palaa, kun kelkka on paluuiskussa. Kun kelkka saavuttaa etummaisen pääteaseman, veistä / jyrsintä lasketaan alas näytettä kohti valitun paluuarvon verran. 14 Leikkaus-/jyrsintäpaksuuden, leikkaus-/jyrsintäiskun esivalinnan tai kiertokytkimellä syötettyjen paluuparametrien ilmoitus (9). Kaikki parametrit näytetään oikealla Kaikki parametrit tallennetaan automaattisesti syötön yhteydessä (vahvistusta ei tarvita) ja säilyvät tallennettuina, kunnes uusia asetuksia syötetään. Kaikkien valodiodien vilkkuminen päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. 26 Käyttäjän käsikirja V /2002

27 5.4.6 Alue 2.3 Leikkaus/jyrsintilat 16 Jotta leikkaus- / jyrsintätila voitaisiin valita, on ensin aktivoitava AUTO käyttötila (alue 2.1). 15 CUT MODE (painike) Valitse leikkaus-/jyrsintätila painamalla painiketta (15) Kuva CONT (LED) Syttyy, kun jatkuva käyttötila CONT on valittu. Jatkuvassa käyttötilassa leikkaus / jyrsintä käynnistyy, kun RUN STOP + RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan ja jatkuu, kunnes RUN STOP tai RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan uudelleen. 17 SINGLE (LED) Syttyy, kun yksittäisen iskun käyttötila SINGLE on valittu. Kun RUN STOP + RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan yksi-iskuisessa käyttötilassa, instrumentti suorittaa yhden leikkaus-/jyrsintäiskun ja pysähtyy sitten esivalitussa pysäytysasemassa. 18 STEP (LED) Valo palaa, kun askelkäyttömuoto STEP on valittu: askelkäyttömuodossa, ja instrumentti leikkaa / jyrsii ainoastaan niin kauan kuin RUN STOP + RUN ENABLE painikkeita pidetään painettuina. Leica SM

28 5.4.7 Alue 2.4 Kelkan nopeus Kuva SPEED (painike) Aseta leikkaus- tai paluunopeus painamalla SPEED painiketta, kunnes vastaava valodiodi vilkkuu. Syötä nopeus kiertopainikkeella (9). 20 CUT (LED) Paina SPEED, kunnes valodiodi CUT alkaa vilkkua. Syötä sitten kelkan haluttu leikkaus- / jyrsintänopeus valintakytkimellä (9) (valittavat nopeudet: 0,5-100 mm/sek, 0,1-mm askelein). 21 RETURN (LED) Paina SPEED, kunnes valodiodi RETURN alkaa vilkkua. Syötä sitten kelkan haluttu paluuiskun nopeus valintakytkimellä (9) (valittavat nopeudet: 0,5-100 mm/sek, 0,1-mm askelein). 22 Nopeuden ilmoittaminen Ilmoittaa kelkan leikkaus-/jyrsintäiskun ja paluuiskun aikaisen nopeuden. CUT ja RETURN asetuksia voidaan muuttaa leikkauksen / jyrsinnän ollessa käynnissä. Kaikki syötetyt asetukset tallennetaan automaattisesti syötön yhteydessä. Mitään lisävahvistusta ei tarvita. Kaikkien valodiodien vilkkuminen päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. 28 Käyttäjän käsikirja V /2002

29 5.4.8 Alue 2.5 Pysäytys- tai valokuvausaseman asettaminen STOP POS (painike) Paina STOP POS ja valitse jompi kumpi käytettävissä olevista pysäytysasemista Kuva FRONT (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy etummaiseen pysäytysasemaan. 25 REAR (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy takimmaiseen pysäytysasemaan. 26 Photo position (painike) Paina Photo position painiketta ja valitse jompi kumpi käytettävissä olevasta valokuvausasemasta. 27 PHOTO F (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy etummaiseen valokuvausasemaan. 28 PHOTO R (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy takimmaiseen valokuvausasemaan. Voit valita joko pysäytysaseman tai valokuvausaseman. Kun valokuvausasema on valittu, siellä ei voida valita pysäytysasemaa ja päinvastoin. Leica SM

30 5.4.9 Alue 2.5 Pysäytysasemat ja valokuvausasemat: Viipymäajan ja liipaisuajan vaihtaminen valokuvausasemassa Viipymäajan vaihtaminen valokuvausasemassa: Kun kytket instrumentin verkkokytkimen (ohjauspaneelin takana), paina samalla STOP POS painiketta (alueella 2.5), kunnes instrumentin alustusvaihe on päätetty. Kuva 22 rpm näytössä (kierrosta minuutissa) näytetään sillä hetkellä valittu viipymäaika sekunneissa. Paina + tai painiketta rpm näytön alapuolella ja valitse uusi viipymäaika (aika, jonka kelkka pysyy valokuvausasemassa, ennen kuin valokuva otetaan). Se voi olla 0 sekunnin ja 25 sekunnin välillä. (å n kohtaan tulee miinusmerkki (alue 4 katso luku ) siksi aikaa, kun syötät valintasi). Valitse valittu asetus painamalla STANDBY painiketta (alue 1): rpm ilmoitus alueella 3 sammuu valittu arvo on tallennettu. Kuva 23 Liipaisuajan muuttaminen (= valotusaika): Suorita samat vaiheet kuin viivytysajan muuttamisessa. Paina STOP POS painikkeen sijasta Photo position painiketta (alueella 2.5) samalla, kun kytket instrumentin verkkokytkimen päälle Voit valita liipaisuajan 0-25 sekunnin väliltä (aivan kuin viivytysaika). å n (näyttöön ilmestyy numero 1 (alue 4 katso luku ), kun syötät valintasi. Valitse valittu asetus painamalla STANDBY painiketta (alue 1): heti, kun rpm ilmoitus alueella 3 sammuu, valittu arvo on tallennettu. 30 Käyttäjän käsikirja V /2002

31 Alue 2.6 Käynnistä / pysäytä leikkaus / jyrsintä Kuva RUN STOP (painike) 30 RUN ENABLE (painike) 31 RUN (LED) 32 STOP (LED) Käynnistys: + Paina RUN STOP ja RUN ENABLE yhtä aikaa: leikkaus / jyrsintä aktivoituu. LED RUN palaa, kun leikkaus / jyrsintä on käynnissä. Pysäytys: tai Paina joko RUN STOP tai RUN ENABLE: leikkaus / jyrsintäliike pysähtyy. LED STOP syttyy, kun leikkaus / jyrsintä on pysähtynyt. Kun olet painanut RUN STOP tai RUN ENABLE tai jalkakytkintä, instrumentti suorittaa loppuun käynnissä olevan leikkauksen/ jyrsintäiskun, ennen kuin se pysähtyy valittuun pysäytys- (tai valokuvaus-) asemaan. RUN STOP / RUN ENABLE painikkeiden sijasta leikkaus / jyrsintä voidaan käynnistää / pysäyttää yhtä hyvin jalkakytkimellä (katso luku Jalkakytkin ). Leica SM

32 Alue 3 Valinnaisten lisäinstrumenttien käyttö Kuva Lamppu (painike) Lampun kytkeminen päälle/pois (lamppu ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin). 34 LED syttyy, kun lamppupainike kytketään päälle. 35 Imuri (painike) Imurin kytkeminen päälle / pois päältä (imuri ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin). 36 LED syttyy, kun imuripainike kytketään päälle. 37 Jyrsin (painike) Leica SP2600 ultrajyrsinlisälaitteen kiertoliikkeen kytkeminen päälle/pois päältä (erillinen lisävarusteena oleva instrumentti ei kuulu Leica SM2500:n vakiovarusteisiin). 38 LED syttyy, kun ultrajyrsinpainike kytketään päälle painike (jyrsimen kiertonopeus: kierrosta/minuutissa) Paina +, kun haluat lisätä ultrajyrsimen kiertonopeutta 100 askeleen välein ( kierrosta minuutissa). 40 painike (jyrsimen kiertonopeus: kierrosta/minuutissa) Paina, kun haluat vähentää ultrajyrsimen kiertonopeutta 100 askeleen välein ( kierrosta minuutissa). 41 Jyrsimen kiertonopeus (näyttölaite) Näyttää ultrajyrsimen sillä hetkellä valitun kiertonopeuden. 32 Käyttäjän käsikirja V /2002

33 Alue 4 Leikkaus/jyrsiniskulaskuri ja kokonaispaksuuden laskin ja palautuspainikkeet Kuva CLEAR (painike) -leikkaus / jyrsintäiskulaskurin palautuspainike. Kun painat CLEAR, laskin (44) nollautuu. 44 å n Leikkuiden/jyrsintäiskujen laskin. Näyttää viimeisen nollauksen jälkeisten leikkausten (tai jyrsiniskujen) kokonaislukumäärän. 43 CLEAR (painike) leikkauksen / jyrsinnän kokonaispaksuuden laskimen nollauspainike. Kun painat CLEAR, laskin (45) nollautuu. Vertikaalinen asema< 0 0 Veitsi Kuva Näyte Vertikaalinen asema > 0 Leica SM2500 Kun nollaat laskimen (45), voit määrittää näytteen minkä tahansa tason nollapaksuudeksi (esim. sen jälkeen, kun näytettä on jyrsitty, kunnes se on aivan vaakauora). Tämän toiminnon ansiosta pystyt valvomaan tarkasti, kuinka paljon näyteainetta (paksuus) poistetaan tietystä nollapisteestä alkaen. Sen lisäksi voit sen ansiosta palata veitsen / jyrsimen manuaalisen ylöspäinliikkeen (ts. kun on siirrytty veitsen / jyrsimen vertilkaaliseen asemaan < 0) jälkeen takaisin täsmälleen samaan pystysuoraan veitsen / jyrsimen asemaan (katso alue 5.1, luku ). 45 Näyttö å µm leikkauksen-/jyrsinnnän kokonaispaksuuden laskin. Näyttää kaikkien viimeisen nollauksen jälkeen suoritettujen leikkausten/ jyrsintäiskujen kokonaispaksuuden. 46 LED ilmoittaa veitsen / jyrsimen vertikaalisen aseman suhteessa valittuun nollapisteeseen manuaalisen liikkeen aikana (katso alue 5.1, luku ): Veitsi / jyrsin vertikaalisessa asemassa > 0 = veitsi / jyrsin siirtyy nollasta alaspäin näytteen pintaa kohti: LED ei syty. Veitsi / jyrsin vertikaalisessa asemassa < 0 = veitsi / jyrsin siirtyy nollasta ylöspäin näytteen pintaa pois päin: LED syttyy. 33

34 Alue 5.1 Leikkurin / jyrsimen manuaalinen siirtäminen Kuva UP (LED) Vilkkuu veitsen / jyrsimen nopean ylöspäin siirtymisen aikana. LED palaa heti, kun yläpääteasema on saavutettu. 48 Veitsi / jyrsin nopeasti ylös (painike) Paina painiketta (48), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän nopeasti ylös: Veitsi / jyrsin siirtyy ylöspäin, kunnes se saavuttaa ylärajan tai painiketta (48) painetaan uudelleen. 49 Veitsi / jyrsin hitaasti ylös (painike) Paina painiketta (49), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän hitaasti ylös: Veitsi / jyrsin siirtyy ylöspäin vain niin kauan kuin painiketta (49) painetaan. 50 Veitsi / jyrsin hitaasti alas (painike) Paina painiketta (50), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän hitaasti alaspäin: Veitsi / jyrsin siirtyy alaspäin vain niin kauan kuin painiketta (50) painetaan. 51 Veitsi / jyrsin nopeasti alaspäin (painike) Paina painiketta (51), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän nopeasti alaspäin. Veitsi / jyrsin siirtyy alaspäin niin kauan kuin painiketta (51) painetaan. 52 DOWN (LED) Syttyy palamaan, kun veitsi / jyrsin on saavuttanut alemman rajapysäytysaseman. 34 Käyttäjän käsikirja V /2002

35 Alue 5.2 Kelkan manuaalinen siirtäminen 53 MAN (LED) Syttyy manuaalisessa käyttötilassa. MAN valodiodin täytyy palaa, jotta päästäisiin 57 ohjauspainikkeisiin / voitaisiin aktivoida ohjauspainikkeet alueella RETRACT (LED) Palaa (myös paluu = 0) kun näytekelkka on siirtymässä takaisin katso myös alue 2.2 Paluuparametrien asettaminen CUT (LED) Syttyy, kun kelkka saavuttaa taemman raja-aseman (kelkkaa siirretään painikkeilla (56/57)). 56 Kelkka eteenpäin nopeasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 57 Kelkka eteenpäin hitaasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 58 Kelkka taaksepäin hitaasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 59 Kelkka taaksepäin nopeasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 60 RETURN (LED) Syttyy, kun kelkka saavuttaa eturaja-aseman (kelkkaa siirretään painikkeilla (58/59)). 61 Leikkaus-/jyrsintäikkuna (leikkauksen/jyrsintäiskun rajoitus) Leikkausikkunan asettaminen: Siirrä kelkka ensimmäiseen raja-asemaan, jonka haluat asettaa (käytä painikkeita 56-59). Paina painiketta (61), kunnes LED (62) alkaa vilkkua siirrä kelkkaa sitten toiseen haluamaasi raja-asemaan. Kuva 29 Paina painiketta (61) uudelleen, kunnes LED (62) valo palaa ja ilmoittaa, että molemmat asemat on tallennettu Leikkausikkunan poistaminen: Paina painiketta (61) vain kerran, kunnes LED alkaa vilkkua instrumentti palaa kelkan maksimi-iskupituuteen heti, kun LED:n vilkkuminen päättyy muutaman sekunnin kuluttua. 62 LED Leikkaus/jyrsintäikkuna painikkeessa (61): Vilkkuu kun leikkausikkunan asetuksia suoritetaan parhaillaan. Palaa kun leikkausikkuna on määritelty. Pois päältä kun mitään leikkausikkunaa ei ole määritelty. Leikkausikkunan asetuksia ei voi muuttaa, kun leikkaus/jyrsintä on käynnissä; muutokset ovat mahdollisia vain MAN-tilassa. Leica SM

36 5.5 Lisävarusteiden asennus Kiinnitä näyte aina ensimmäiseksi ja veitsi toiseksi Aluslaattojen asennus Molemmat aluslaattatyypit (ruuvipuristin ja lohenpyrstöohjain) asennetaan samalla tavalla. Kuvassa näkyy ruuvipuristimella varustettu aluslaatta. Kuva 30 Kuva Aluslaatan valmistelu Vie kiinnitin (1) aluslaatan alapuolella olevaan kahteen koloon (aluslaatta ja kiinnitin toimitetaan erillään). Kierrä noin 45 painamalla samalla hieman alaspäin kunnes kiinnitin lukittuu paikoilleen. Kiinnitintä voidaan kiertää 90 toiseen lukitusasemaan, niin että aluslaatta voidaan asentaa kelkkaan kahteen eri asemaan: lohenpyrstöohjain tai ruuvipuristin niin, että suorat kulmat ovat kelkan suuntaan; lohenpyrstöohjain tai ruuvipuristin pitkittäiseen suuntaan. Paina kiinnitintä hieman alaspäin, kierrä 90 ja päästä irti se lukittuu paikalleen automaattisesti. Kuva 32 1 Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

37 Kuva Aluslaatan asentaminen kelkkaan Ota kansi (1) pois kelkasta. Paikoita kelkka noin 3 cm päähän eturaja-asemasta: edessä on oltava tarpeeksi tilaa momenttiavaimen (8) epäkeskoholkkiin (2) laittamista varten. Mikrotomin karan on oltava näkyvissä aukossa (3). Vedä epäkeskoholkkia (2) eteenpäin, kunnes punainen rengas tulee näkyviin ja punainen viiva on ylhäällä. Vie epäkeskorengas (4) paikalleen, jos tarpeen (tasainen reuna ylöspäin!). Kuva 34a Kuva 36 Kuva 37 Epäkeskorengas valinnainen! Kuva 35 Epäkeskorengas lukitsee suuntausmekanismin, jotta leikkaustason paikka ei pääse muuttumaan. Huom! Kun käytät epäkeskorengasta, älä KOS- KAAN yritä suunnata näytettä se vaurioittaa vakavasti näytteen suuntausmekanismia Katso myös. 5 Näytteen suuntaaminen. Työnnä aluslaatan (6) kiinnitin (5) pystysuorassa aukkoon (3). Lukitse keskiöintipuikko (7) paikoilleen (kallista hieman). Työnnä epäkeskoholkkia (2) sisäänpäin niin pitkälle kuin se menee (punaisen viivan on oltava ylhäällä). Kierrä epäkeskoholkkia (2) myötäpäivään, kunnes vihreä viiva on ylhäällä. Aseta momenttiavain (8) (koko 32) epäkeskoholkkiin (nuoli osoittaa oikealle). Kierrä momenttiavainta myötäpäivään, kunnes kuulet ja tunnet kevyen napsahduksen (= kiristysmomentti 45 Nm). ÄLÄ KIERRÄ YHTÄÄN PIDEMMÄLLE, jotta estät epäkeskoholkin lankojen purkautumisen! Leica SM

38 5.5.2 Näytteiden tai objektipöydän kiinnittäminen aluslaattaan, jossa ruuvipuristin Voit kiinnittää suoraan näyteblokit tai objektipöydät, joihin näytteet on valettu. 2 Suorakulmaisten näyteblokkien kiinnittäminen Ruuvipuristin on varustettu kahdella kiristysleualla: kiinteä leuka (1) ja siirrettävä leuka (2), jonka asemaa voidaan muuttaa. Molempien yhdellä puolella on V-lovi. 1 5 Kiinteä leuka (1) säilyy vakioasemassaan (Vlovi osoittaa ulospäin, ts. näytteestä pois päin). Vie siirrettävä leuka (2) asemaan, joka on sopiva kiinnitettävän näytteen koon puolesta; V-loven on osoitettava ulospäin (näytteestä pois päin). Vie näyteblokki paikalleen. Kuva Kiristä siirrettävä kiristysleuka kiinnitysruuvilla (3); käytä koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta, koko 13. Tärkeää koskee sekä suorakulmaisia että lieriömäisiä näyteblokkeja: Kun näyteblokki on kiinnitetty tiukasti paikoilleen, blokin etureuna (4) ei ole saanut siirtyä kahden poikittaisen merkinnän ulkopuolelle (5). 38 Käyttäjän käsikirja V /2002

39 Lierinmuotoisten näyteblokkien kiinnittäminen Irrota kiinteää kiristysleukaa (1) paikoillaan pitävät ruuvit (6) (koloavain, koko 5). Käännä leuka ja vie uudelleen sisään V-loven osoittaessa sisäänpäin näytettä kohti. Vie takaisin paikoilleen ja kiristä kiristysleuan (1) ruuvit (6). Vie siirrettävä leuka (2) asemaan, joka on sopiva kiinnitettävän näytteen koon puolesta; V-loven on osoitettava sisäänpäin (näytettä kohti). Kiristä siirrettävä leuka kiinnitysruuvilla (3) käyttäen koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta (koko 13. Kuva Tärkeää koskee sekä suorakulmaisia että lieriömäisiä näyteblokkeja: Kun näyteblokki on kiinnitetty tiukasti paikoilleen, ryhmän etureuna (4) ei ole saanut siirtyä kahden poikittaisen merkinnän ulkopuolelle (5). 8 9 Kuva 40 Kuva 41 Näytepöytien kiinnittäminen Kiinteä kiristysleuka (1) säilyy vakioasemassa (V-lovi osoittaa ulospäin, ts. näytepöydästä pois päin). Kaikissa näytepöytäkokotyypeissä (muoviset ja metalliset pöytäkoot) on samankokoiset kiinnittimet ja ne kiinnitetään seuraavalla tavalla: Aseta siirrettävä leuka (2) niin, että sen etureuna (ts. näytettä kohti oleva reuna) asettuu samansuuntaisesti merkinnän (7) kanssa. Vie näytepöytä (esim. 8, 9) paikoilleen. Kiristä siirrettävä leuka kiiinnitysruuvilla (3) käyttäen koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta (koko 13). Leica SM

40 Kuva 42 Valukehys näytepöytiä varten Valukehyksen (kuva 42) kokoa voidaan muuttaa niin, että se sopii kaiken kokoisille saatavilla oleville näytepöydille. Se asennetaan näytepöytään näytteen parafiiniin tai selloidiiniin valamista varten Asennettavat kynnet Kuva 43 Hyvin korkeiden näytteiden leikkaamista varten on saatavilla kaksi leukaa, jotka voidaan työntää reikiin (1) ja (2). Lleuat kuuluvat veitsenpidin B:n vakiovarusteisiin. Niitä on käytettävä veitsenpidin B:n kanssa, sillä tämän pitimen kanssa veitsen terä jää huomattavan matkan päähän näytteen pinnasta Näytepidinten asentaminen aluslaattaan, jossa pyrstöohjain VEITSI Näytekiinnitin 44 x 58 mm asennettu lohenpyrstöohjaimeen, joka sijaitsee suorassa kulmassa kelkan liikkeen suuntaan nähden. Kuva 45 Näytekiinnittimen 44 x 58 mm asentaminen, kun pyrstöohjain sijaitsee suorassa kulmassa kelkan liikkeen suuntaan nähden Siirrä kiinnitintä pyrstöohjaimen päälle, niin että kolme kiinnitysruuvia (1) ovat edessä (muuta tarvittessa kolmen kiinnitysruuvin paikkaa katso seuraava sivu). Kiristä koloavaimella (koko 4) kaksi kiinnittimen taustapuolella olevaa kuusiokoloruuvia (2). Aseta näyteblokki paikoilleen ja kiristä kolme kiinnitysruuvia (1) koloavaimella (koko 4). 40 Käyttäjän käsikirja V /2002

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Vaihe 1: a. Asenna etuosan ja takaosan vakauttajat (J-3 ja I-3) neljällä lukkopultilla (N-3), neljällä puoliympyrän muotoisella

Lisätiedot

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten)

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) PERPETUAL SEIKO KALENTERIKELLON PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) Huom: Käytä tiivisteellä varustettuja CR1612 ja BR2412-paristoja vaihtaessasi paristoa Cal. 4F ja n kelloihin. Pariston

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v Sisällysluettelo Asennuspaketti...1 Asentaminen...2 Ongelmatilanteissa...8 Asennuspaketti Asennuspaketissa tulee mukana seuraavat osat Kotipäätelaite CTS FWRIII-3105, tarkemmat spesifikaatiot ja laitteen

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot