Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Leica SM2500 Liukumikrotomi Käyttäjän käsikirja Leica SM2500 V1.1 Suomi 05/2002 Säilytä käsikirja aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOMAA Tässä käsikirjassa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan uusinta tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja valmistusmenetelmiin ilmoittamatta niistä etukäteen. Vain siten pystymme jatkuvasti kehittämään tuotteidemme valmistukseen liittyviä menetelmiä ja tekniikkaa. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Microsystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Microsystems Nussloch GmbH:n nimenomaista kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Microsystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Microsystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica SM2500 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä käytetyt symbolit ja niiden merkitykset Käyttötarkoitus Tätä käyttäjän käsikirjaa koskevia tietoja Turvallisuus Turvallisuusmääräykset Laitteeseen asennetut suojalaitteet Turvallisuusohjeita Tekniset tiedot Laitteisto Leica SM2500 vakiovarusteet Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus Sähköliitännät Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö Verkkojohdon, lisävarusteiden johtojen ja liitäntäkaapelin asentaminen mikrotomiin Käyttö Laitteen kytkeminen päälle Ohjaustaulun yleiskuva - toiminnalliset alueet Jokaisen yksittäisen ohjauslementin kuvaus Jalkakytkin Alue 1 Valmiustila päälle/pois; hätäpysäytys Alue 2.1 Käyttötilat Kierrettävä valintakytkin alueella Alue 2.2 Leikkaus/jyrsinpaksuus, leikkaus/jyrsiniskun pituuden esivalinta, paluu Alue 2.3 Leikkaus/jyrsintilat Alue 2.4 Kelkan nopeus Alue 2.5 Pysäytys- tai valokuvausaseman asettaminen Alue 2.5 Pysäytysasemat ja valokuvausasemat: Viipymäajan ja liipaisuajan vaihtaminen valokuvausasemassa Alue 2.6 Käynnistä / pysäytä leikkaus / jyrsintä Alue 3 Valinnaisten lisäinstrumenttien käyttö Alue 4 Leikkaus/jyrsiniskulaskuri ja kokonaispaksuuden laskin ja palautuspainikkeet Alue 5.1 Leikkurin / jyrsimen manuaalinen siirtäminen Alue 5.2 Kelkan manuaalinen siirtäminen Käyttäjän käsikirja V /2002

5 Sisällysluettelo Aluslaattojen asennus Näytteiden tai objektipöydän kiinnittäminen aluslaattaan, jossa ruuvipuristin Asennettavat kynnet Näytepidinten asentaminen aluslaattaan, jossa lohenpyrstöohjain Näytteen suuntaaminen Veitsenpidinten asentaminen Veisten laittaminen pitimiin Veitsenpitimen A asentaminen Veitsenpitimen B asentaminen Veitsenpitimen C asentaminen Viistokappaleet (45 ) ja veitsenpidin A tai C Työskentely viistokappaleilla (45 ) ja veitsenpidikkeellä B Kertakäyttöisen teräkiskon laittaminen paikalleen (vain veitsenpitimessä B) Välikekappaleiden käyttö hyvin korkeiden näyteblokkien leikkaamista varten Instrumentin käyttö Instrumentin kytkeminen päälle / parametrien valitseminen Trimmaus Leikkaus Laitteen kytkeminen pois päältä Vian etsintä Virhekoodit Sähkökatko Puhdistus, desinfiointi ja kunnossapito Puhdistus / desinfiointi Huolto Yleiset huoltotyöt Laakerin kaulojen ja mikrometrin karan mutterin voitelu Yleiskatsaus varusteet Veitsenpitimet, näytepitimet, lisävarusteet Yleiskatsaus mitä veistä käytetään missäkin veitsenpitimessä Takuu ja tekninen asiakaspalvelu Takuu Tietoja teknisestä asiakaspalvelusta Laitteen purkaminen ja hävittäminen Leica SM2500 5

6 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tekstissä käytetyt symbolit ja niiden merkitykset 1.2 Käyttötarkoitus Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, henkilövahinkoihin ja instrumentin ja/ tai varusteiden vaurioitumiseen. Huomautukset, ts. käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot, ovat harmaissa laatikoissa ja niitä edeltää merkintä. Kuva 1 Leica SM 2500 on mikroprosessiohjattu, sähkökäyttöinen tehokas liukumikrotomi, joka on suunniteltu tuottamaan ohuthieitä teollisuusmateriaaleista ja parafiini-, selloidiini- ja muoviblokkien leikkaamiseen lääketieteen, biologian ja teollisuuden käyttötarkoituksissa. (5) ENTER Suluissa olevat numerot viittaavat kuvien numeroituihin kohtiin tai itse kuviin. Ohjausyksikön toimintapainikkeet, joita on painettava, on painettu lihavilla tikkukirjaimilla. Yhdessä Leica SP 2600 ultrajyrsintälaitteen kanssa yksikköä käytetään muovin, metallin, orgaasten materiaalinäytteiden (esim. luut, hampaat) jyrsintään. Leica SP 2600:n käyttöä ja ominaisuuksia on kuvailtu erillisessä käyttäjän käsikirjassa. Leica SM mikrotomia saa käyttää ainoastaan Leican valmistamien varusteiden ja lisävarusteina olevien instrumenttien kanssa. Jos instrumenttia käytetään muussa kuin sen käyttötarkoitusta vastaavassa tarkoituksessa, on se tuotteen väärinkäyttöä! 6 Käyttäjän käsikirja V /2002

7 1. Tärkeitä tietoja 1.3 Tätä käyttäjän käsikirjaa koskevia tietoja Instrumenttityyppi Kaikki tässä käsikirjassa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä instrumenttityyppiä. Instrumenttityypin ja sarjanumeron sisältävät nimilaatat on kiinnitetty mikrotomin oikealle reunalle ja ohjausyksikön oikealle reunalle. Mikrotomi Kuva 2 Ohjausyksikkö Kuva 3 Tämän käsikirjan käyttäminen Tämä käsikirja sisältää tärkeitä instrumentin käyttöturvallisuuteen ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita ja tietoja. Se on tärkeä osa tuotetta. Se on luettava aina ennen instrumentin asetusten tekemistä ja käyttöä, ja sitä on aina säilytettävä instrumentin läheisyydessä. Käyttäjän käsikirjaa on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Leica SM2500 7

8 2. Turvallisuus 2.1 Turvallisuusmääräykset Instrumentti on valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien saksalaisten versioiden mukaisesti: 1. Komission direktiivi 98/37/EC - koneisto DIN EN osa 1 DIN EN ja A1 osa 2 DIN EN 294 DIN EN 349 DIN EN 418 DIN EN 1037 DIN EN Komission direktiivi 73/23/EEC pienjännite DIN EN DIN EN /A2 osa 1 3. Komission direktiivi 89/336/EEC sähkömagneettinen yhteensopivuus DIN EN muutos A1 DIN EN 61326/A1 muutos A1 DIN EN osa 3 pääkohta 2 DIN EN osa 3-2 DIN EN osa 3-3 pääkohta 3 Laitteen käyttäjän tulee noudattaa tässä käyttäjän käsikirjassa annettuja ohjeita ja varoituksia laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi. 8 Käyttäjän käsikirja V /2002

9 2. Turvallisuus 2.2 Laitteeseen asennetut varolaitteet Instrumentti on varustettu seuraavilla turvallisuusominaisuuksilla ja laitteilla: Ohjauspaneelissa sijaitseva hätäpysäytyspainike: Hätäpysäytyskytkimen toiminta on kuvailtu tarkasti luvussa (sivu 23). Jalkakytkimen hätäpysäytystoiminto: Jalkakytkimen toimintaa ja jalkakytkimeen integroitua hätäpysäytystoimintoa on kuvailtu yksityiskohtaisesti luvussa (sivu 22). Eri veitsenpitimiin integroidut veitsensuojukset Kuhunkin veitsenpitimeen integroituja veitsensuojuksia on kuvailtu yksityiskohtaisesti luvussa 5.5. Valmistajan asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmanehkäisyn perusta. Tapaturmanehkäisyn päävastuu on instrumentin käyttöoikeudet omaavalla työnantajalla ja sen lisäksi hänen valtuuttamillaan instrumenttia käyttävillä, huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä. Varmistaaksesi instrumentin turvallisen ja häiriöttömän käytön muista noudattaa kaikkia seuraavissa luvuissa annettuja ohjeita ja varoituksia! Leica SM2500 9

10 2. Turvallisuus 2.3 Turvallisuusohjeita Turvallisuusohjeita: Kuljetus ja asennus Tässä luvussa annetut turvallisuusohjeet ja varoitukset on luettava ja ohjeita on noudatettava, vaikka muiden Leican tuotteiden käyttö olisi ennestään tuttua. Pura instrumentti pakkauksestaan annettuja ohjeita noudattaen (kiinnitetty instrumentin kuljetuslaatikon ulkopuolelle)! Kun kuljetat instrumenttia, lukitse jatkettavat kahvat aina liikkumattomiksi kiinnittämällä kuljetusvarmistimet (valkoiset muoviosat) jatkettavien kahvojen lukitsemiseen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja löydät luvusta 4.3 Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus. Instrumentti saadaan kuljettaa ainoastaan pystysuorassa asennossa! Instrumentin nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan kaksi henkilöä (se on painava!) Sijoituspaikan on täytettävä luvussa 4.2 mainitut vaatimukset! Älä koskaan poista tai muuta instrumenttiin ja/tai varusteisiin annettuja suojalaitteita! Varmista jännitteenvalitsimen asetus: Jännitteenvalitsin on asetettu tehtaalla 230 V:iin. Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Irrota instrumentti verkkovirrasta, ennen kuin säädät jännitteenvalitsimen! Jännitteenvalitsimen tarkastukseen ja säätöön liittyvät yksityiskohdat löytyvät luvusta Jännitteenvalitsimen tarkastus ja säätö. Instrumentti saadaan liittää verkkovirtaan vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuihin pistorasioihin! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Huomattavat lämpötilan vaihtelut ja suuri ilmankosteus (esim. kuljetus, säilytys) voivat saada aikaan höyryn tiivistymistä instrumentin sisällä. Odota tässä tapauksessa vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin kytket instrumentin päälle. Ellei tätä aikaa odoteta, instrumentti voi vauroitua vakavasti! 10 Käyttäjän käsikirja V /2002

11 2. Turvallisuus Turvallisuusohjeita: Instrumentin käyttö Leica SM2500 Ainoastaan koulutuksen saanut laboratoriohenkilökunta saa käyttää instrumenttia. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksessa ja tässä käsikirjassa annettuja ohjeita noudattaen! Ennen kuin asennat veitsenpitimen paikoilleen, varmista, että veitsenpidintä tukevat mikrotomin kannattimet ovat puhtaat. Aseta valmiiksi koottu veitsenpidin varovasti mikrotomin kannattimiin ylhäältä. Älä työnnä veitsenpidintä vaakatasossa kannattimiin, jotta estäisit kannatinten pinnan naarmuuntumisen. Käsittele mikrotomin veitsiä ja teriä äärimmäisen varovasti. Veitsen ja terän reunat ovat äärimmäisen teräviä ja voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia Käytä leikkautumattomia suojakäsineitä, kun viet paikoilleen / poistat veistä (katso myös luku 8.1 Lisävarusteet ). Ennen kuin viet veitsen paikoilleen, kiristä aina yksi veitsenpitimen veitsen kiinnitysruuveista, jotta veitsenpidin pysyy liikkumatta! Varo pingottamasta veistä kiristäessäsi veitsen kiinnitysruuveja, sillä se huonontaa leikkutulosta! Älä koskaan jätä lojumaan veitsiä/ kertakäyttöisiä teriä tai veitsenpitimiä, joissa on veitsi/kertakäyttöinen terä! Säilytä veitsiä aina veitsilaatikossa, kun ne eivät ole käytössä! Älä koskaan aseta veistä pöydälle terä ylöspäin! Älä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä tai kertakäyttöistä terää! Kiinnitä näyte aina ensin näyte ja vasta sitten veitsi Käytä aina suojalaseja, kun leikkaat hauraita näytteitä! Sirpaloitumisvaara! Instrumentin sisälle ei saa päästä nesteitä sen käytön aikana! Peitä veitsen terä aina veitsisuojuksella työskentelyssä olevien taukojen ajaksi! Ota veitsi aina pois veitsenpitimestä, kun päätät työt! Kun käytät epäkeskorengasta, älä KOSKAAN yritä suunnata näytettä se vaurioittaa vakavasti näytteen suuntaamismekanismia Kun veitsenpitimen A tai C kanssa käytetään viistokappaleita, veitsen suojusta ei voida asettaa veitsen terän päälle. Ole siitä syystä erityisen varovainen työskennellessäsi tällä kokoonpanolla käytä leikkautumattomia käsineitä! 11

12 2. Turvallisuus Turvallisuusohjeita: Puhdistus, desinfiointi ja huolto Ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa instrumentin sisäisiä komponentteja koskevat huolto- ja korjaustyöt! Instrumentti on kytkettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta ennen kaikkien puhdistus-, desinfiointi- tai huoltotöiden suorittamista! Poikkeus: Puhdistus- tai desinfiointitoimenpiteet, joissa kelkkaa joudutaan siirtämään. Ota sekä veitsi että näyte pois ennen puhdistus-, desinfiointi- tai huoltotöitä! Käytä leikkautumattomia suojakäsineitä veistä irrottaessasi (katso luku 8.1 Lisävarusteet ). Instrumentin sisälle ei saa joutua nesteitä puhdistuksen, desinfioinnin tai huoltotöiden aikana! Puhdista ainoastaan hieman kostealla rievulla! Desinfioi ainoastaan desinfiontiaineilla, joiden käyttö on mahdollista vähän kostealla rievulla! Älä käytä puhdistuksessa liuottimia (esim. ksyleeniä, asetonia) taikka liuottimia tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita! Ohjausyksikön / ohjauspaneelin ja kaikkien maalattujen pintojen puhdistukseen soveltuvia puhdistusaineita: mieto, laboratorioissa käytettävä puhdistusaine (hieman kostutettu kangas)! Puhdista ohjauspaneeli ainoastaan valmiustilassa tai kun instrumentti on kytketty pois päältä Lakkaamattomien metalliosien puhdistukseen soveltuvat puhdistusaineet (veitsenpitimet, aluslaatat, näytteen kiinnittimet): ksyleenin korvikkeet, alkoholi käytä ainoastaan hieman kostutetulla puhdistusrievulla! Noudata puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden käytössä aineiden valmistajan antamia turvallisuusohjeita ja laboratoriossasi voimassa olevia säädöksiä! Tarkista ja tyhjennä säännöllisesti jatkettavien kantokahvojen alla olevat leikkuujätteen lokerot Käyttäjät saavat suorittaa ainoastaan luvuissa ja kuvaillut huoltotyöt- Kaikki muut huoltotyöt on annettava Leican valtuutettujen huoltoteknikkojen suoritettavaksi. 12 Käyttäjän käsikirja V /2002

13 3. Tekniset tiedot Mikrotomi Leikkuupaksuus... 0 µm µm, säädettävissä 1-µm asteikolla Horisontaalinen näytteen kokonaisiskun pituus... enintään 275 mm Veitsen vertikaalinen kokonaissyöttö mm Veitsen paluu (näytteen paluuiskun aikana)...0-1,000 µm Päästökulman säätö Veitsen kallistus kiinteä asetus (viistokappaleet = valinnainen varuste)...45 Näytteen maksimimitat (P x L x K) x 20 x 7 cm Näytteen suuntaaminen (x / y akselia pitkin)... 4,8 kutakin akselia pitkin Näytteen suuntaaminen (pyöritettävyys)... noin +/- 3 ja 90 Leikkausnopeus... 0,5-100 mm/s, säädettävissä 0,1-mm välein Paluunopeus... 0,5-100 mm/s, säädettävissä 0,1-mm välein Veitsen manuaalinen liike (hidas/nopea) mm/s ja 74 mm/s Näytteen manuaalinen liike (hidas/nopea) mm/s ja 74 mm/s Sähköliitännät Nimellisjännite / 120 / 230 / 240 V Nimellistaajuus Hz ja 60 Hz Maksimiottoteho... 1,400 VA Päävarokkeet, tyyppi MDA, valm. Bussmann... 2 x T10A Suojalasi... I Ylijännitekategoria... II Imuri / 120 V maksimiottoteho 500 VA Imuri / 240 V maksimiottoteho 1,200 VA Lamppu / 120 V maksimiottoteho 100 W Lamppu / 240 V maksimiottoteho 200 W Mitat ja painot Mikrotomi (K x L x P) x 390 x 750 mm Ohjausyksikkö (K x L x S) x 385 x 510 mm Mikrotomin ja ohjausyksikön vaatima pöytätila... 1,000 x 950 mm Mikrotomi...noin 75 kg Ohjausyksikkö...noin 23 kg Leica SM

14 4. Laitteisto 4.1 Leica SM 2500 vakiovarusteet Tavallinen toimitus sisältää seuraavat osat: 1 perusinstrumentti (mikrotomi) 1 erillinen ohjausyksikkö 1 mikrotomin ohjausyksikön liitäntäkaapeli 1 jalkakytkin 1 valikoima verkkojohtoja: 1 verkkojohto D 1 verkkojohto USA-C-J 1 verkkojohto ST/BU F-5A UK 1 valikoima adapteriverkkojohtoja 2 adapterijohtoa USA 2 adapterijohtoa EU 1 valioima jakkiliittimiä 1 jakkiliitin 3,2 mm (valokuva) 1 jakkiliitin 6,4 mm (kaukohälytys) 1 valikoima vaihtovarokkeita 2 x T 1,0 A 2 x T 6,25 A 2 x T 10,0 A 1 erä työkaluja: 1 koloavain, koko 2,5 1 koloavain, koko 3,0 1 koloavain, koko 4,0 1 koloavain, koko 5,0 1 koloavain, koko 8,0 1 momenttiavain, koko 32 1 yksipääruuviavain, koko 13 1 harja 1 rasvauspuristin 1 mikrotomin pölysuojus 1 ohjausyksikön pölysuojus 1 kumialusta 1 käyttäjän käsikirja Leica SM 2500 Näyte- ja veitsenpitimet eivät sisälly instrumentin vakiovarusteisiin. Ne on tilattava erikseen kulloistenkin käyttötarpeiden mukaisesti. Kaikkien varusteiden asennusta koskevat ohjeet löytyvät tämän käyttäjän käsikirjan luvusta Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Mikrotomin ja ohjausyksikön vaatiman pöytätilan koko noin 1,000 x 950 mm. Tukeva laboratoriopöytä (mikrotomin ja ohjausyksikön kokonaispaino noin 100 kg), täsmälleen vaakasuora tai vaakasuorassa asennettava. Molempien instrumenttien reunoille on jäätävä vähintään 15 cm, jotta ilma pääsisi kiertämään vapaasti instrumenttien ympärillä. Käytännöllisesti katsoen tärinätön lattia. Huoneenlämpötila jatkuvasti +18 C:n ja +35 C:n välillä. Suhteellinen kosteus enintään 60 %, ei kondensaatiota. Älä aseta värähtelevien laitteiden lähelle, vältä altistamista suoralle auringonvalolle ja huomattaville lämpötilan vaihteluille. 14 Käyttäjän käsikirja V /2002

15 4. Laitteisto 4.3 Purkaminen pakkauksesta, kuljetus, asennus 1 2 Kuva Purkamisohjeita on noudatettava (kiinnitetty instrumentin kuljetuslaatikon ulkopuolelle)! Kun kuljetat instrumenttia, lukitse jatkettavat kantokahvat aina liikkumattomiksi kiinnittämällä kuljetusvarmistimet (valkoiset muoviosat)! Vedä kantokahvat (1) ulos instrumentin edestä ja takaa. Poista yläkotelon osat (2) edestä ja takaa. Varmista kantokahvat (1) asettamalla valkoiset muovikappaleet (3) teleskooppivarsiin (4). Instrumentin nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan kaksi henkilöä (se on painava!) Instrumentti saadaan kuljettaa ainoastaan pystysuorassa asennossa! Kun instrumentti on asetettu laboratoriopöydälle, poista kaksi muovikappaletta (3) teleskooppivarsista (4) ja laita ne takaisin instrumenttikotelossa niitä varten olevaan kohtaan. Laita yläkotelon osat (2) takaisin paikoilleen ja työnnä kantokahvat (1) sisään niin pitkälle kuin ne menevät. Kuva 5 Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan (katso luku Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö )! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Älä koskaan poista tai muuta instrumenttiin ja/tai varusteisiin asennettuja suojalaitteita! 3 4 Kuva 6 Leica SM

16 4. Asetustyöt 4.4 Sähköliitännät Jännitteenvalitsimen tarkastaminen ja säätö Jännitteenvalitsin on asetettu tehtaalla 230 V:iin. Tarkista, että jännitteen asetus on laboratoriosi verkkovirran mukainen, ennen kuin liität instrumentin verkkovirtaan! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Irrota instrumentti verkovirrasta, ennen kuin säädät jännitteenvalitsimen! Jännitteenvalitsimen asetuksen tarkistaminen: Jännitteenvalitsin sijaitsee pääkatkaisimen yläpuolella, ohjausyksikön takana vasemmalla. Vastaako valittu asetus (1) laboratoriosi nimellisjännitettä? Jos vastaa: --> siirry seuraavalla sivulla olevaan kohtaan Jos ei: --> jännitteenvalitsimen asetus on korjattava seuraavalla tavalla: Aseta pieni ruuvimeisseli jännitteenvalitsimen kotelon alaosassa olevaan loveen ja ota kotelo varovasti pois käyttäen ruuvimeisseliä vipuna. Poista kotelo (2) sekä varokkeet (3) ja jännitteenvalitsinkappale (4) (valkoinen väri). Ota varokkeet pois. Ota jännitteenvalitsinkappale pois ja laita se takaisin paikoilleen niin, että oikea asetus (laboratoriosi verkkojännitettä vastaava arvo) tulee näkyviin ikkunaan (1). (Valittavissa olevat asetukset: 100, 120, 230 ja 240 V). Laita varokkeet takaisin paikoilleen. Laita kotelo takaisin instrumenttiin yhdessä jännitteenvalitsinkappaleen ja varokkeiden kanssa ja työnnä sitä hiukan sisäänpäin, kunnes jännitteenvalitsimen kotelo lukkiutuu paikoilleen (kuulet napsahduksen) Varmista vielä, että ikkunassa (1) näkyvä asetus on laboratoriosi verkkojännitteen mukainen. Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

17 4. Asetustyöt Verkkojohdon, lisävarusteiden johtojen ja liitäntäkaapelin asentaminen mikrotomiin Valmistele ohjausyksikön taustapuolella seuraavat liitännät: Poista teippi verkkojohtoa varten olevasta verkkosisääntulosta (8). Valitse laitteesi mukana toimitettujen verkkojohtojen joukosta laboratorioosi sopiva johto (instrumentin mukana on useita maakohtaisia verkkojohtoja); liitä verkkojohto. Kuva 8 Älä vielä laita verkkojohdon pistoketta verkkopistorasiaan. Liitä jäljellä olevat kaapelit: Kuva Asenna mikrotomiin johtava liitäntäjohto (1) ja kiristä kiinnitysruuvit. Yhdistä kaapelin (1) toinen pää mikrotomin oikealle puolelle ja kiristä kiinnitysruuvit. Ultrajyrsimen (2) liitäntäjohto on asennettava vain, jos työskennellään Leica SP2600:lla --> katso erillinen käyttäjän käsikirja Leica SP2600. Liitä kamera (3) (valinnainen). Liitä kaukohälytin (4) (valinnainen). Liitä jalkakytkin (5) (EI valinnainen). Jalkakytkin on liitettävä muussa tapauksessa instrumentti ei ole käyttökelpoinen. Liitä imuri (6) (lisävaruste Leica SM2500:n yhteydessä välttämätön työskenneltäessä Leica SP2600:n kanssa). Liitä lamppu (7) (valinnainen). Leica SM

18 5.1 Luvun 5 Käyttö tiivistelmä Luku 5 Käyttö on rakenteeltaan seuraavanlainen: Luku 5.1 Luvun 5 rakenteellinen kuvaus. Luku 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Luku 5.3 Ohjaustaulun yleiskuva. Luku 5.4 Jokaisen yksittäisen ohjauselementin kuvaus (numeroitu 1-62; ohjaustaulu jaettu toiminnallisiin alueisiin 1-5). Luku 5.5 Lisävarusteiden asennus (näytepitimet, veitsenpitimet, veitset). Luku 5.6 Instrumentin käyttö tyypillisen sovelluksen lyhyt kuvaus, sisältää viittauksia yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaisiin selityksiin jotka ovat muissa luvuissa. Luku 5.7 Laitteen kytkeminen pois päältä Ensimmäinen käyttö: Kun käytät instrumenttia ensimmäisen kerran, suosittelemme sinua perehtymään lukuihin 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.5 (tässä järjestyksessä). Kiinnitä erityistä huomiota niissä mainittuihin turvallisuutta koskeviin ohjeisiin. Kun tunnet ohjaustaulun toiminnot ja tiedät, kuinka varusteet asennetaan, siirry lukuihin 5.6 / 5.7. Tavanomaiset jokapäiväiset työt: Ohjaustaulun yleiskuva (luku 5.3 sivuilla 20/21) helpottaa jokapäiväistä työskentelyä. 18 Käyttäjän käsikirja V /2002

19 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Huom: Tarkistitko, että jännitteenvalitsin on asetettu oikein? Jos et, katso luvussa annettuja ohjeita! Jännitteenvalitsimen väärä asetus voi johtaa instrumentin vakaviin vaurioihin! Instrumentti saadaan liittää verkkovirtaan vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuihin pistorasioihin! Instrumenttia ei saa käyttää vaarallisissa tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara! Huomattavat lämpötilan vaihtelut ja suuri ilmankosteus (kuljetus, säilytys) voivat saada aikaan höyryn tiivistymistä instrumentin sisällä. Odota tässä tapauksessa vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin kytket instrumentin päälle. Ellei tätä aikaa odoteta, instrumentti voi vauroitua vakavasti! Kytke päälle ohjaustaulun taustapuolella oleva verkkokytkin (0/I) (On = kytkimen asento I ): Kaikki ohjaustaulussa olevat ohjauselementit syttyvät noin 2 sekunnin ajaksi. Seuraavaksi ohjelmistoversio ilmestyy leikkuulaskimeen (nro 44, ylempi näyttölaite toiminta-alueella 4 luku ). Kuva 10 Kun verkkokytkin on kytketty päälle, instrumentti menee vamiustilaan (ohjausyksikön verkkojännite on päällä, mutta ohjaustaulu on kuitenkin deaktivoitu). Aktivoi ohjaustaulu painamalla STANDBY-painiketta noin 3 sekunnin ajan: kaikki ohjauselementit aktivoituvat. Ennen instrumentin poiskytkemistä tallennetut ohjausparametrit ovat käytettävissä, kun instrumentti kytketään jälleen päälle. Leica SM

20 5.3 Ohjaustaulun yleiskuva toiminnalliset alueet Alue 3 sisältää Leica SM2500:een liitettävien instrumenttien ja lisävarusteiden (ultrajyrsinlaite, imuri, lamppu) painikkeet.. (41) Jyrsimen pyörintänopeus (kierrosta minuutissa) (33/34) Lamppu päälle/pois Alue 4 Kuva 11 (40, 39) Jyrsimen pyörimisnopeuden asettaminen sisältää kaksi näyttölaitetta: - Leikkauslaskin (leikkuiden/ jyrsintäiskujen kokonaislukumäärä) - Kokonaispaksuuden laskin (leikkuiden/jyrsiniskujen kokonaispaksuus) Sisältää kaksi palautuspainiketta, yksi kummallekin näyttölaitteelle. Alue 5.1 sisältää kaikki näyttöelementit ja ohjauspainikkeet veitsen/jyrsimen manuaalista siirtoa varten (manuaalinen käyttötila MAN ). (47) LED (40) (39) (35/36) Imuri päälle/pois (37/38) Jyrsimen pyörintä päälle/pois (44) Leikkaus/jyrsinisku laskin (42) Laskimen palautus (44) (43) Laskimen palautus (45) (45/46) Kokonaisleikkuupaksuuden/kokonaisjyrsiniskupaksuuden laskini (53) LED (54) LED (55) LED (48) Veitsi / jyrsin nopeasti ylös (49) Veitsi / jyrsin hitaasti ylös (50) Veitsi / jyrsin hitaasti alas (51) Veitsi / jyrsin nopeasti alas (52) LED (56) (57) (58) (59) (60) - LED (61/62) Leikkaus/ jyrsintäiskun raja (56-59)Kelkan manuaalinen siirto (eteen/ taakse/nopeasti/ hitaasti) Alue 5.2 sisältää näyttölaitteen ja ohjauselementit näytteen manuaaliseksi siirtämiseksi (manuaalisessa käyttötilassa MAN ) ja leikkaus/jyrsiniskun pituuden rajoittamiseksi ( Leikkausikkuna ). Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

21 Alue 1 kytkentä valmiustilasta aktivoituun tilaan (ohjauspaneeli aktivoitu) ja takaisin. Hätäpysäytyspainike, pysäyttää kaikki instrumentin toiminnot välittömästi, kun sitä painetaan. (1) LED (2) Valmiustila päälle/pois (3) LED (4) Hätäpysäytyspainike Alue 2.1 käyttötilan valitseminen painikkeella (5): manuaalinen tila MAN (6) automaattinen tila AUTO (7) ja ohjelmatila PROG (8) Alue 2.3 leikkaus/jyrsintätilan valinta painikkeella (15): jatkuva tila (16) yksittäinen tila (17) tai askeltila (18) Alue 2.5 näyttö: pysäytysasema (24/25) tai valokuvausasema (27/28), jossa kelkka pysähtyy. (23) Valintapainike pysäytysasema (26) Valintapainike valokuvasasema (5) (6) (7) (8) (15) (16) (17) (18) (24) (25) (27) (28) Alue 2.6 sisältää painikkeet leikkauksen/jyrsinnän käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi ja valodiodit (LED), jotka ilmoittavat leikkaus/ jyrsintätilan. (12) (11) (13) (10) (14) (20) (22) (21) (19) Alue 2.2 leikkaus/jyrsintäpaksuuden (11) valinta (10) ja näyttö (14), leikkuiden/jyrsiniskujen esivalittu lukumäärä (12) (ainoastaan PROG käyttötilassa) ja terän paluu (13). Alue 2.4 leikkaus/jyrsintänopeuden (20) ja kelkan paluuiskun nopeuden (21) valinta (19) ja näyttö (22) (9) Pyöritettävä valintakytkin (9) parametrien (11), (12) ja (13) syöttämiseksi alueella 2.2 sekä parametrien (20) ja (21) syöttämiseksi alueella 2.4. (29) (30) (32) (31) Käynnistys: paina (29) ja (30) yhtä aikaa Pysäytys: paina joko (29) tai (30) Kuva 13 Leica SM

22 5.4 Jokaisen yksittäisen ohjauselementin kuvaus Jalkakytkin Kuva 14 Jalkakytkimellä on kaksi eri toimintoa: 1 Leikkauksen / jyrsinnän käynnistys / pysäytys. Jalkakytkintä voidaan käyttää RUN STOP + RUN ENABLE painikkeiden asemasta (--> katso alue 2.6, luku ) leikkauksen / jyrsinnän pysäyttämiseksi. Käynnistä painamalla jalkakytkintä kevyesti. Pysäytä painamalla jälkakytkintä uudelleen kevyesti. 2 Hätäpysäytys. Hätäpysäytys voidaan aktivoida hätäpysäytyspainikkeen lisäksi (katso alue 1, luku 5.4.2) jalkakytkimen kautta: Paina jalkakytkintä kerran voimakkaasti: hätäpysäytystoiminto on aktivoitu. POWER (vihreä) ja E-STOP (punainen) ohjauslaitteessa syttyvät palamaan. Heti kun jalkakytkimestä päästetään irti, hätäpysäytyksen lukitus avautuu automaattisesti ja instrumentti voidaan käynnistää uudelleen. Ohjaustaulussa oleva E-STOP (punainen) sammuu. 22 Käyttäjän käsikirja V /2002

23 5.4.2 Alue 1 Valmiustila päälle/pois; hätäpysäytys Kuva 15 1 POWER (LED) Valo palaa (vihreä), kun instrumentin verkkokytkin on kytketty päälle. 2 STANDBY (painike) Tämä painiketta painamalla valmiustila kytketään päälle/pois päältä. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, jotta voit kytkeä valmiustilasta aktiiviseen tilaan ja päinvastoin. 3 E-STOP (LED) Palaa (punainen), kun hätäpysäytyspainiketta on painettu tai jos jalkakytkintä ei ole liitetty tai liitäntä on virheellinen. 4 Hätäpysäytys (painike) Painikkeen painaminen pysäyttää välittömästi instrumentin kaikki toiminnot ja liikkeet. Valodiodien E-STOP ja POWER valo syttyy. Kaikki asetukset (käyttötilat, asetetut arvot, laskimen lukemat) säilyvät muistissa ja niihin päästään uudelleen, kun instrumentti kytketään takaisin päälle. Hätäpysäytyksen lukituksen poistaminen / instrumentin kytkeminen takaisin päälle: 1. Kierrä punaista painiketta nuolen suuntaan, kunnes sen lukitus aukeaa: valodiodi E-STOP sammuu. 2. Valitse käyttötila (MAN / AUTO / PROG) --> katso alue 2.1, luku Jos käyttötila = AUTO: valitse myös leikkaus- / jyrsintätila --> katso kohta 2.3, luku Leica SM

24 5.4.3 Alue 2.1 Käyttötilat 5 RUN MODE (painike) Paina RUN MODE, jotta voit valita yhden alla näkyvistä käyttötiloista Kuva 16 6 MAN (LED) Syttyy, kun manuaalinen käyttötila MAN on valittu. MAN tilassa, alue 5 on aktivoitu: Veistä (tai jyrsintä) ja kelkkaa voidaan siirtää manuaalisesti (esim. veitsen viemiseksi lähemmäksi näytettä). Leikkaus-/jyrsintäiskun rajoitus ( ikkuna ) voidaan määrittää. Leikkauksen/jyrsinnän paksuus, paluu (kohta 2.2), leikkaus-/jyrsintänopeus sekä kelkan paluunopeus (kohta 2.4) voidaan valita. 7 AUTO (LED) Syttyy, kun automaattinen käyttötila AUTO on valittu. Leikkaus-/jyrsintätila (kohta 2.3) voidaan valita. Parametrien valinta alueilla 2.2 ja 2.4 kuten MAN tilassa. Painamalla RUN/STOP + RUN/ENABLE (tai painamalla kevyesti jalkakytkintä)auto tilassa leikkaus/jyrsintä käynnistetään (käynnistys painamalla / pysäytys painamalla). 8 PROG (LED) Syttyy, kun ohjelmakäyttötila PROG on valittu. Parametrien valinta alueilla 2.2 ja 2.4 kuten AUTO ja MAN tilassa. PROG tilan muut ominaisuudet: Voidaan esivalita tietty lukumäärä n leikkauksia/jyrsintäiskuja, jotka halutaan suorittaa (LED (12) alueella 2.2). Leikkaus / jyrsintä PROG tilassa (paina RUN/STOP + RUN/ENABLE tai käytä jalkakytkintä): leikkauksia/jyrsintäiskuja suoritetaan esivalittu lukumäärä määritettyjen parametrien mukaisesti (leikkuiden lukumäärä, leikkauspaksuus, jne..); kelkka pysähtyy sitten määritetyssä pysäytysasemassa (alue 2.5) ja akustinen signaali ilmoittaa leikkuuohjelman päättymisestä. Valitut parametrit säilyvät muistissa, kunnes uusia parametrejä syötetään (myös kun instrumentin pääkytkin (0/I) kytketään pois päältä). 24 Käyttäjän käsikirja V /2002

25 5.4.4 Kierrettävä valintakytkin alueella 2 Kuva Parametrit alueilla 2.2 ja 2.4 syötetään kierrettävällä valintakytkimellä nro 9: Leikkaus- / jyrsintäpaksuus µm (leikkauksen / jyrsinnän syöttö veitsen / jyrsimen kautta) Leikkausten / jyrsintäiskujen lukumäärän esivalinta (suoritettava PROG tilassa) Paluu µm (= veitsen / jyrsimen paluu näytteen palautusiskun aikana) Kelkan nopeus eteenpäin (= leikkaus- / jyrsintänopeus) Kelkan nopeus taaksepäin (= paluuiskun nopeus) Leica SM

26 5.4.5 Alue 2.2 Leikkaus/jyrsinpaksuus, leikkaus/jyrsiniskun esivalinta, paluu Kuva SET (painike) Paina SET, jotta saat aktivoitua ilmoituksen FEED, n tai RETRACT: LED:n valo syttyy. Kun haluat syöttää uusia parametrejä valintakytkimellä (9), paina SET painiketta, kunnes vastaavan valodiodin valo alkaa vilkkua. 11 FEED (LED) Kun LED FEED vilkkuu: pyöritä kytkintä (9) syöttääksesi 0 µm (veitsi / jyrsin syöttö pois päältä) ja 1,000 µm välisen leikkaus/jyrsintäpaksuuden (valittavissa 1-µm askelin). 12 n (LED) Kun LED n vilkkuu ja PROG tila on aktivoitu: pyöritä kytkintä (9) esivalitaksesi suoritettavien leikkausten / jyrsintäiskujen lukumäärän (1-1000). 13 RETRACT (LED) Kun LED RETRACT vilkkuu: pyöritä kytkintä (9) syöttääksesi 0 µm (paluu kytketty pois päältä) ja 1,000 µm välisen asetuksen (valittavissa 1-µm askelin). AUTO ja PROG tilassa veitsi / jyrsin nostetaan pois näytteen pinnalta jokaisen leikkaus-/jyrsintäiskun lopuksi (paluu) Veitsi / jyrsin pysyy tällöin paluuasemassa kelkan koko paluuiskun pituudelta. Kun paluutoiminto on aktivoitu (paluuarvo > 0), RETRACT alueella 5.2 palaa, kun kelkka on paluuiskussa. Kun kelkka saavuttaa etummaisen pääteaseman, veistä / jyrsintä lasketaan alas näytettä kohti valitun paluuarvon verran. 14 Leikkaus-/jyrsintäpaksuuden, leikkaus-/jyrsintäiskun esivalinnan tai kiertokytkimellä syötettyjen paluuparametrien ilmoitus (9). Kaikki parametrit näytetään oikealla Kaikki parametrit tallennetaan automaattisesti syötön yhteydessä (vahvistusta ei tarvita) ja säilyvät tallennettuina, kunnes uusia asetuksia syötetään. Kaikkien valodiodien vilkkuminen päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. 26 Käyttäjän käsikirja V /2002

27 5.4.6 Alue 2.3 Leikkaus/jyrsintilat 16 Jotta leikkaus- / jyrsintätila voitaisiin valita, on ensin aktivoitava AUTO käyttötila (alue 2.1). 15 CUT MODE (painike) Valitse leikkaus-/jyrsintätila painamalla painiketta (15) Kuva CONT (LED) Syttyy, kun jatkuva käyttötila CONT on valittu. Jatkuvassa käyttötilassa leikkaus / jyrsintä käynnistyy, kun RUN STOP + RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan ja jatkuu, kunnes RUN STOP tai RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan uudelleen. 17 SINGLE (LED) Syttyy, kun yksittäisen iskun käyttötila SINGLE on valittu. Kun RUN STOP + RUN ENABLE tai jalkakytkintä painetaan yksi-iskuisessa käyttötilassa, instrumentti suorittaa yhden leikkaus-/jyrsintäiskun ja pysähtyy sitten esivalitussa pysäytysasemassa. 18 STEP (LED) Valo palaa, kun askelkäyttömuoto STEP on valittu: askelkäyttömuodossa, ja instrumentti leikkaa / jyrsii ainoastaan niin kauan kuin RUN STOP + RUN ENABLE painikkeita pidetään painettuina. Leica SM

28 5.4.7 Alue 2.4 Kelkan nopeus Kuva SPEED (painike) Aseta leikkaus- tai paluunopeus painamalla SPEED painiketta, kunnes vastaava valodiodi vilkkuu. Syötä nopeus kiertopainikkeella (9). 20 CUT (LED) Paina SPEED, kunnes valodiodi CUT alkaa vilkkua. Syötä sitten kelkan haluttu leikkaus- / jyrsintänopeus valintakytkimellä (9) (valittavat nopeudet: 0,5-100 mm/sek, 0,1-mm askelein). 21 RETURN (LED) Paina SPEED, kunnes valodiodi RETURN alkaa vilkkua. Syötä sitten kelkan haluttu paluuiskun nopeus valintakytkimellä (9) (valittavat nopeudet: 0,5-100 mm/sek, 0,1-mm askelein). 22 Nopeuden ilmoittaminen Ilmoittaa kelkan leikkaus-/jyrsintäiskun ja paluuiskun aikaisen nopeuden. CUT ja RETURN asetuksia voidaan muuttaa leikkauksen / jyrsinnän ollessa käynnissä. Kaikki syötetyt asetukset tallennetaan automaattisesti syötön yhteydessä. Mitään lisävahvistusta ei tarvita. Kaikkien valodiodien vilkkuminen päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. 28 Käyttäjän käsikirja V /2002

29 5.4.8 Alue 2.5 Pysäytys- tai valokuvausaseman asettaminen STOP POS (painike) Paina STOP POS ja valitse jompi kumpi käytettävissä olevista pysäytysasemista Kuva FRONT (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy etummaiseen pysäytysasemaan. 25 REAR (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy takimmaiseen pysäytysasemaan. 26 Photo position (painike) Paina Photo position painiketta ja valitse jompi kumpi käytettävissä olevasta valokuvausasemasta. 27 PHOTO F (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy etummaiseen valokuvausasemaan. 28 PHOTO R (LED) Valo syttyy, kun kelkka pysähtyy takimmaiseen valokuvausasemaan. Voit valita joko pysäytysaseman tai valokuvausaseman. Kun valokuvausasema on valittu, siellä ei voida valita pysäytysasemaa ja päinvastoin. Leica SM

30 5.4.9 Alue 2.5 Pysäytysasemat ja valokuvausasemat: Viipymäajan ja liipaisuajan vaihtaminen valokuvausasemassa Viipymäajan vaihtaminen valokuvausasemassa: Kun kytket instrumentin verkkokytkimen (ohjauspaneelin takana), paina samalla STOP POS painiketta (alueella 2.5), kunnes instrumentin alustusvaihe on päätetty. Kuva 22 rpm näytössä (kierrosta minuutissa) näytetään sillä hetkellä valittu viipymäaika sekunneissa. Paina + tai painiketta rpm näytön alapuolella ja valitse uusi viipymäaika (aika, jonka kelkka pysyy valokuvausasemassa, ennen kuin valokuva otetaan). Se voi olla 0 sekunnin ja 25 sekunnin välillä. (å n kohtaan tulee miinusmerkki (alue 4 katso luku ) siksi aikaa, kun syötät valintasi). Valitse valittu asetus painamalla STANDBY painiketta (alue 1): rpm ilmoitus alueella 3 sammuu valittu arvo on tallennettu. Kuva 23 Liipaisuajan muuttaminen (= valotusaika): Suorita samat vaiheet kuin viivytysajan muuttamisessa. Paina STOP POS painikkeen sijasta Photo position painiketta (alueella 2.5) samalla, kun kytket instrumentin verkkokytkimen päälle Voit valita liipaisuajan 0-25 sekunnin väliltä (aivan kuin viivytysaika). å n (näyttöön ilmestyy numero 1 (alue 4 katso luku ), kun syötät valintasi. Valitse valittu asetus painamalla STANDBY painiketta (alue 1): heti, kun rpm ilmoitus alueella 3 sammuu, valittu arvo on tallennettu. 30 Käyttäjän käsikirja V /2002

31 Alue 2.6 Käynnistä / pysäytä leikkaus / jyrsintä Kuva RUN STOP (painike) 30 RUN ENABLE (painike) 31 RUN (LED) 32 STOP (LED) Käynnistys: + Paina RUN STOP ja RUN ENABLE yhtä aikaa: leikkaus / jyrsintä aktivoituu. LED RUN palaa, kun leikkaus / jyrsintä on käynnissä. Pysäytys: tai Paina joko RUN STOP tai RUN ENABLE: leikkaus / jyrsintäliike pysähtyy. LED STOP syttyy, kun leikkaus / jyrsintä on pysähtynyt. Kun olet painanut RUN STOP tai RUN ENABLE tai jalkakytkintä, instrumentti suorittaa loppuun käynnissä olevan leikkauksen/ jyrsintäiskun, ennen kuin se pysähtyy valittuun pysäytys- (tai valokuvaus-) asemaan. RUN STOP / RUN ENABLE painikkeiden sijasta leikkaus / jyrsintä voidaan käynnistää / pysäyttää yhtä hyvin jalkakytkimellä (katso luku Jalkakytkin ). Leica SM

32 Alue 3 Valinnaisten lisäinstrumenttien käyttö Kuva Lamppu (painike) Lampun kytkeminen päälle/pois (lamppu ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin). 34 LED syttyy, kun lamppupainike kytketään päälle. 35 Imuri (painike) Imurin kytkeminen päälle / pois päältä (imuri ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin). 36 LED syttyy, kun imuripainike kytketään päälle. 37 Jyrsin (painike) Leica SP2600 ultrajyrsinlisälaitteen kiertoliikkeen kytkeminen päälle/pois päältä (erillinen lisävarusteena oleva instrumentti ei kuulu Leica SM2500:n vakiovarusteisiin). 38 LED syttyy, kun ultrajyrsinpainike kytketään päälle painike (jyrsimen kiertonopeus: kierrosta/minuutissa) Paina +, kun haluat lisätä ultrajyrsimen kiertonopeutta 100 askeleen välein ( kierrosta minuutissa). 40 painike (jyrsimen kiertonopeus: kierrosta/minuutissa) Paina, kun haluat vähentää ultrajyrsimen kiertonopeutta 100 askeleen välein ( kierrosta minuutissa). 41 Jyrsimen kiertonopeus (näyttölaite) Näyttää ultrajyrsimen sillä hetkellä valitun kiertonopeuden. 32 Käyttäjän käsikirja V /2002

33 Alue 4 Leikkaus/jyrsiniskulaskuri ja kokonaispaksuuden laskin ja palautuspainikkeet Kuva CLEAR (painike) -leikkaus / jyrsintäiskulaskurin palautuspainike. Kun painat CLEAR, laskin (44) nollautuu. 44 å n Leikkuiden/jyrsintäiskujen laskin. Näyttää viimeisen nollauksen jälkeisten leikkausten (tai jyrsiniskujen) kokonaislukumäärän. 43 CLEAR (painike) leikkauksen / jyrsinnän kokonaispaksuuden laskimen nollauspainike. Kun painat CLEAR, laskin (45) nollautuu. Vertikaalinen asema< 0 0 Veitsi Kuva Näyte Vertikaalinen asema > 0 Leica SM2500 Kun nollaat laskimen (45), voit määrittää näytteen minkä tahansa tason nollapaksuudeksi (esim. sen jälkeen, kun näytettä on jyrsitty, kunnes se on aivan vaakauora). Tämän toiminnon ansiosta pystyt valvomaan tarkasti, kuinka paljon näyteainetta (paksuus) poistetaan tietystä nollapisteestä alkaen. Sen lisäksi voit sen ansiosta palata veitsen / jyrsimen manuaalisen ylöspäinliikkeen (ts. kun on siirrytty veitsen / jyrsimen vertilkaaliseen asemaan < 0) jälkeen takaisin täsmälleen samaan pystysuoraan veitsen / jyrsimen asemaan (katso alue 5.1, luku ). 45 Näyttö å µm leikkauksen-/jyrsinnnän kokonaispaksuuden laskin. Näyttää kaikkien viimeisen nollauksen jälkeen suoritettujen leikkausten/ jyrsintäiskujen kokonaispaksuuden. 46 LED ilmoittaa veitsen / jyrsimen vertikaalisen aseman suhteessa valittuun nollapisteeseen manuaalisen liikkeen aikana (katso alue 5.1, luku ): Veitsi / jyrsin vertikaalisessa asemassa > 0 = veitsi / jyrsin siirtyy nollasta alaspäin näytteen pintaa kohti: LED ei syty. Veitsi / jyrsin vertikaalisessa asemassa < 0 = veitsi / jyrsin siirtyy nollasta ylöspäin näytteen pintaa pois päin: LED syttyy. 33

34 Alue 5.1 Leikkurin / jyrsimen manuaalinen siirtäminen Kuva UP (LED) Vilkkuu veitsen / jyrsimen nopean ylöspäin siirtymisen aikana. LED palaa heti, kun yläpääteasema on saavutettu. 48 Veitsi / jyrsin nopeasti ylös (painike) Paina painiketta (48), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän nopeasti ylös: Veitsi / jyrsin siirtyy ylöspäin, kunnes se saavuttaa ylärajan tai painiketta (48) painetaan uudelleen. 49 Veitsi / jyrsin hitaasti ylös (painike) Paina painiketta (49), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän hitaasti ylös: Veitsi / jyrsin siirtyy ylöspäin vain niin kauan kuin painiketta (49) painetaan. 50 Veitsi / jyrsin hitaasti alas (painike) Paina painiketta (50), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän hitaasti alaspäin: Veitsi / jyrsin siirtyy alaspäin vain niin kauan kuin painiketta (50) painetaan. 51 Veitsi / jyrsin nopeasti alaspäin (painike) Paina painiketta (51), kun haluat veitsen / jyrsimen siirtyvän nopeasti alaspäin. Veitsi / jyrsin siirtyy alaspäin niin kauan kuin painiketta (51) painetaan. 52 DOWN (LED) Syttyy palamaan, kun veitsi / jyrsin on saavuttanut alemman rajapysäytysaseman. 34 Käyttäjän käsikirja V /2002

35 Alue 5.2 Kelkan manuaalinen siirtäminen 53 MAN (LED) Syttyy manuaalisessa käyttötilassa. MAN valodiodin täytyy palaa, jotta päästäisiin 57 ohjauspainikkeisiin / voitaisiin aktivoida ohjauspainikkeet alueella RETRACT (LED) Palaa (myös paluu = 0) kun näytekelkka on siirtymässä takaisin katso myös alue 2.2 Paluuparametrien asettaminen CUT (LED) Syttyy, kun kelkka saavuttaa taemman raja-aseman (kelkkaa siirretään painikkeilla (56/57)). 56 Kelkka eteenpäin nopeasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 57 Kelkka eteenpäin hitaasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 58 Kelkka taaksepäin hitaasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 59 Kelkka taaksepäin nopeasti (painike) Kelkka liikkuu vain, kun painiketta pidetään painettuna. 60 RETURN (LED) Syttyy, kun kelkka saavuttaa eturaja-aseman (kelkkaa siirretään painikkeilla (58/59)). 61 Leikkaus-/jyrsintäikkuna (leikkauksen/jyrsintäiskun rajoitus) Leikkausikkunan asettaminen: Siirrä kelkka ensimmäiseen raja-asemaan, jonka haluat asettaa (käytä painikkeita 56-59). Paina painiketta (61), kunnes LED (62) alkaa vilkkua siirrä kelkkaa sitten toiseen haluamaasi raja-asemaan. Kuva 29 Paina painiketta (61) uudelleen, kunnes LED (62) valo palaa ja ilmoittaa, että molemmat asemat on tallennettu Leikkausikkunan poistaminen: Paina painiketta (61) vain kerran, kunnes LED alkaa vilkkua instrumentti palaa kelkan maksimi-iskupituuteen heti, kun LED:n vilkkuminen päättyy muutaman sekunnin kuluttua. 62 LED Leikkaus/jyrsintäikkuna painikkeessa (61): Vilkkuu kun leikkausikkunan asetuksia suoritetaan parhaillaan. Palaa kun leikkausikkuna on määritelty. Pois päältä kun mitään leikkausikkunaa ei ole määritelty. Leikkausikkunan asetuksia ei voi muuttaa, kun leikkaus/jyrsintä on käynnissä; muutokset ovat mahdollisia vain MAN-tilassa. Leica SM

36 5.5 Lisävarusteiden asennus Kiinnitä näyte aina ensimmäiseksi ja veitsi toiseksi Aluslaattojen asennus Molemmat aluslaattatyypit (ruuvipuristin ja lohenpyrstöohjain) asennetaan samalla tavalla. Kuvassa näkyy ruuvipuristimella varustettu aluslaatta. Kuva 30 Kuva Aluslaatan valmistelu Vie kiinnitin (1) aluslaatan alapuolella olevaan kahteen koloon (aluslaatta ja kiinnitin toimitetaan erillään). Kierrä noin 45 painamalla samalla hieman alaspäin kunnes kiinnitin lukittuu paikoilleen. Kiinnitintä voidaan kiertää 90 toiseen lukitusasemaan, niin että aluslaatta voidaan asentaa kelkkaan kahteen eri asemaan: lohenpyrstöohjain tai ruuvipuristin niin, että suorat kulmat ovat kelkan suuntaan; lohenpyrstöohjain tai ruuvipuristin pitkittäiseen suuntaan. Paina kiinnitintä hieman alaspäin, kierrä 90 ja päästä irti se lukittuu paikalleen automaattisesti. Kuva 32 1 Kuva Käyttäjän käsikirja V /2002

37 Kuva Aluslaatan asentaminen kelkkaan Ota kansi (1) pois kelkasta. Paikoita kelkka noin 3 cm päähän eturaja-asemasta: edessä on oltava tarpeeksi tilaa momenttiavaimen (8) epäkeskoholkkiin (2) laittamista varten. Mikrotomin karan on oltava näkyvissä aukossa (3). Vedä epäkeskoholkkia (2) eteenpäin, kunnes punainen rengas tulee näkyviin ja punainen viiva on ylhäällä. Vie epäkeskorengas (4) paikalleen, jos tarpeen (tasainen reuna ylöspäin!). Kuva 34a Kuva 36 Kuva 37 Epäkeskorengas valinnainen! Kuva 35 Epäkeskorengas lukitsee suuntausmekanismin, jotta leikkaustason paikka ei pääse muuttumaan. Huom! Kun käytät epäkeskorengasta, älä KOS- KAAN yritä suunnata näytettä se vaurioittaa vakavasti näytteen suuntausmekanismia Katso myös. 5 Näytteen suuntaaminen. Työnnä aluslaatan (6) kiinnitin (5) pystysuorassa aukkoon (3). Lukitse keskiöintipuikko (7) paikoilleen (kallista hieman). Työnnä epäkeskoholkkia (2) sisäänpäin niin pitkälle kuin se menee (punaisen viivan on oltava ylhäällä). Kierrä epäkeskoholkkia (2) myötäpäivään, kunnes vihreä viiva on ylhäällä. Aseta momenttiavain (8) (koko 32) epäkeskoholkkiin (nuoli osoittaa oikealle). Kierrä momenttiavainta myötäpäivään, kunnes kuulet ja tunnet kevyen napsahduksen (= kiristysmomentti 45 Nm). ÄLÄ KIERRÄ YHTÄÄN PIDEMMÄLLE, jotta estät epäkeskoholkin lankojen purkautumisen! Leica SM

38 5.5.2 Näytteiden tai objektipöydän kiinnittäminen aluslaattaan, jossa ruuvipuristin Voit kiinnittää suoraan näyteblokit tai objektipöydät, joihin näytteet on valettu. 2 Suorakulmaisten näyteblokkien kiinnittäminen Ruuvipuristin on varustettu kahdella kiristysleualla: kiinteä leuka (1) ja siirrettävä leuka (2), jonka asemaa voidaan muuttaa. Molempien yhdellä puolella on V-lovi. 1 5 Kiinteä leuka (1) säilyy vakioasemassaan (Vlovi osoittaa ulospäin, ts. näytteestä pois päin). Vie siirrettävä leuka (2) asemaan, joka on sopiva kiinnitettävän näytteen koon puolesta; V-loven on osoitettava ulospäin (näytteestä pois päin). Vie näyteblokki paikalleen. Kuva Kiristä siirrettävä kiristysleuka kiinnitysruuvilla (3); käytä koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta, koko 13. Tärkeää koskee sekä suorakulmaisia että lieriömäisiä näyteblokkeja: Kun näyteblokki on kiinnitetty tiukasti paikoilleen, blokin etureuna (4) ei ole saanut siirtyä kahden poikittaisen merkinnän ulkopuolelle (5). 38 Käyttäjän käsikirja V /2002

39 Lierinmuotoisten näyteblokkien kiinnittäminen Irrota kiinteää kiristysleukaa (1) paikoillaan pitävät ruuvit (6) (koloavain, koko 5). Käännä leuka ja vie uudelleen sisään V-loven osoittaessa sisäänpäin näytettä kohti. Vie takaisin paikoilleen ja kiristä kiristysleuan (1) ruuvit (6). Vie siirrettävä leuka (2) asemaan, joka on sopiva kiinnitettävän näytteen koon puolesta; V-loven on osoitettava sisäänpäin (näytettä kohti). Kiristä siirrettävä leuka kiinnitysruuvilla (3) käyttäen koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta (koko 13. Kuva Tärkeää koskee sekä suorakulmaisia että lieriömäisiä näyteblokkeja: Kun näyteblokki on kiinnitetty tiukasti paikoilleen, ryhmän etureuna (4) ei ole saanut siirtyä kahden poikittaisen merkinnän ulkopuolelle (5). 8 9 Kuva 40 Kuva 41 Näytepöytien kiinnittäminen Kiinteä kiristysleuka (1) säilyy vakioasemassa (V-lovi osoittaa ulospäin, ts. näytepöydästä pois päin). Kaikissa näytepöytäkokotyypeissä (muoviset ja metalliset pöytäkoot) on samankokoiset kiinnittimet ja ne kiinnitetään seuraavalla tavalla: Aseta siirrettävä leuka (2) niin, että sen etureuna (ts. näytettä kohti oleva reuna) asettuu samansuuntaisesti merkinnän (7) kanssa. Vie näytepöytä (esim. 8, 9) paikoilleen. Kiristä siirrettävä leuka kiiinnitysruuvilla (3) käyttäen koloavainta (koko 8) tai yksipäistä ruuviavainta (koko 13). Leica SM

40 Kuva 42 Valukehys näytepöytiä varten Valukehyksen (kuva 42) kokoa voidaan muuttaa niin, että se sopii kaiken kokoisille saatavilla oleville näytepöydille. Se asennetaan näytepöytään näytteen parafiiniin tai selloidiiniin valamista varten Asennettavat kynnet Kuva 43 Hyvin korkeiden näytteiden leikkaamista varten on saatavilla kaksi leukaa, jotka voidaan työntää reikiin (1) ja (2). Lleuat kuuluvat veitsenpidin B:n vakiovarusteisiin. Niitä on käytettävä veitsenpidin B:n kanssa, sillä tämän pitimen kanssa veitsen terä jää huomattavan matkan päähän näytteen pinnasta Näytepidinten asentaminen aluslaattaan, jossa pyrstöohjain VEITSI Näytekiinnitin 44 x 58 mm asennettu lohenpyrstöohjaimeen, joka sijaitsee suorassa kulmassa kelkan liikkeen suuntaan nähden. Kuva 45 Näytekiinnittimen 44 x 58 mm asentaminen, kun pyrstöohjain sijaitsee suorassa kulmassa kelkan liikkeen suuntaan nähden Siirrä kiinnitintä pyrstöohjaimen päälle, niin että kolme kiinnitysruuvia (1) ovat edessä (muuta tarvittessa kolmen kiinnitysruuvin paikkaa katso seuraava sivu). Kiristä koloavaimella (koko 4) kaksi kiinnittimen taustapuolella olevaa kuusiokoloruuvia (2). Aseta näyteblokki paikoilleen ja kiristä kolme kiinnitysruuvia (1) koloavaimella (koko 4). 40 Käyttäjän käsikirja V /2002

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2255 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2255 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro 14 0502 80104 RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

Leica RM2125 Leica RM2125RT

Leica RM2125 Leica RM2125RT RT Pyörivä mikrotomi Käyttöohje Leica RM 2125 / RM 2125 RT V2.3 Suomi 02/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina yhdessä laitteen kanssa. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä. HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä tanskankielisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Käyttöopas 1 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto ja turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Osanumero 15338-14, painos D Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille Hyväksytty 1575 West 124th Avenue Denver, Colorado

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot