LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:46 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 3 Käsittelyjärjestyksen muutos 7 4 Henkilöstökuluvähennyksien jatkotoimenpiteet 8 5 Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti 2014 ja ennakkoarvio 12 tilinpäätöksestä Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 13 yhdistämisestä 7 Kotihoidon kehittämissuunnitelma 17 8 Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän 24 äänestyspaikat 10 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja 26 varten 11 Ero luottamustoimesta / Timo Kaunisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvä valmistelu 34 Varsinais-Suomessa 13 Oikaisuvaatimus / Omaishoidon ohjaajan virkasuhteen irtisanominen Paikallinen sopimus päivytyskorvauksista / hammaslääkärit Pailallinen sopimus päivystyskorvauksista / suuhygienistit ja 42 hammashoitajat 16 Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen Valtuustoaloite jätevesitiedottamisesta Valtuustoaloite yksityistieavustusten maksuperusteiden 47 kehittämisestä 19 Valtuustoaloite kehitysvammaisten ateriamaksujen palauttamisesta 50

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Taajama-alueiden siivoustalkoot - valtuustoaloite Kunnallisaloite pilottihankkeen käynnistämiseksi Koenjoella Lausunto Kosken Tl ja Marttilan kunnille Verhonkulman 57 tuulivoimaosayleiskaavaa koskevasta kaavaluonnoksesta 23 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistönluovutusilmoituksia Kuntayhtymien asioita Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Otto-oikeuden käyttäminen Loimaan Vesi -liikelaitoiksen johtokunnan 67 päätökseen /Palvelusihteerin viran täyttäminen 28 Viranhaltijoiden päätöksiä Ilmoitusasiat Muutokset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistossa 76

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:46 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Mäki-Punto-Ristanen Tarja I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Perho Tiina jäsen Raitala Juha jäsen Kallio Erkki varajäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Vuolle Sanna jäsen MUU Ek-Marjamäki Teija kv:n puheenjohtaja Mutala Mika kv:n I varapuh.johtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuh.johtaja Hirvelä Antti kv:n III varapuh.johtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Heinonen Toini hallintosihteeri Kaunisto Jaakko sos. ja terv.johtaja klo 17:01-17:32 POISSA Suominen Olavi jäsen ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Toini Heinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-30 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 26. päivänä tammikuuta 2015 TARKASTUS Eveliina Tyyskänen Sanna Vuolle

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa Toini Heinonen Hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 2 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eveliina Tyyskänen ja Sanna Vuolle.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Käsittelyjärjestyksen muutos Kh 3 Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan asian 2 jälkeen asian 12/Henkilöstökuluvähennyksien jatkotoimenpiteet.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Henkilöstökuluvähennyksien jatkotoimenpiteet Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, henkilöstöjohtaja Leena Laine Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Talousarvion perustelujen mukaan kulujen vähentämisestä 1,0 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2014 ja osa vuodelle 2015 niin, että viimeistään vuodelle 2015 kohdistuu kokonaisuudessaan tavoiteltu 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Summa vastaa laskennallisesti noin henkilön vähentämistä vuositasolla. Henkilöstökulujen vähentämisestä koskeva yhteistoimintamenettely käynnistettiin talousarvion valmistelun yhteydessä syyskuussa Kaupunginhallitus hyväksyi (57 liite 5a) vuoden 2014 henkilöstökulujen vähentämistoimenpiteet. Hallintokunnat (palvelukeskukset ja toimielimet) velvoitettiin panemaan täytäntöön toimenpiteet ja jatkamaan toimenpiteiden valmistelua. Kaupunginhallitus päätti ( 184), että henkilöstökulujen vähentämiseksi käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut niiden toimenpiteiden osalta, joita ei ole käsitelty aiemmin yt-neuvotteluissa. Päätöksen mukaan tavoitteena on vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien henkilöstökulujen vähentäminen niin, että tavoiteltavat henkilöstökulujen vähennykset ovat täysimääräiset viimeistään vuodelle Kaupunginhallitus totesi ( 200) yhteistoimintavelvoitteen täyttyneeksi ja neuvottelut päättyneeksi ja hyväksyi liitteen 1/kh mukaiset henkilöstökulujen vähentämisesitykset. Hallintokunnat (palvelukeskukset ja toimielimet) velvoitettiin täytäntöön panemaan toimenpiteet. Kaupunginhallitus edellytti, että sille raportoidaan päätöksen toteuttamisesta ensimmäisen kerran elokuussa ja siitä eteenpäin kuukausittain. Kaikki täyttöluvat siirrettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi asti. Kaupunginhallituksen päätöksen ( 200) liitteen mukaan, mikäli sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstön sisäisillä siirroilla / täyttökiellolla ei päästä päätösten mukaisiin henkilöstövähennyksiin, päätetään muista toimenpiteistä ja mahdollisista tarvittavista hoitajahenkilöstön irtisanomisista erikseen viimeistään marraskuun 2014 aikana. Hallintopalvelukeskuksen osalta kaupunginhallituksen päätöksen

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ( 200) liitteessä on todettu, että hallintopalvelukeskus valmistelee suunnitelman ja esityksen tehtävien uudelleen järjestelyistä niin, että päätöksen mukaiset henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa viimeistään vuoden 2015 aikana. Perusturvalautakunta on käsitellyt henkilöstökulujen vähentämisen toteutumista ( 122) ja antanut asiaa koskevan selvityksen. Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon sisältyy yhteensä euron henkilöstökulujen vähennys. Vähennys on kohdennettu tasapainotusvaiheessa euron osalta henkilöstömäärän suhteessa palvelukeskuksittain (sosiaali- ja terveyspalvelut euroa, sivistyspalvelut euroa, tekniset palvelut euroa sekä hallintopalvelut euroa). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan talousarvioon lisättiin euron henkilöstökuluvähennys liittyen vuoden 2014 henkilöstökuluja koskevaan 2,4 milj. euron leikkaukseen. Vähennykset kohdistetaan talousarvion perustelujen mukaan euron osalta sosiaali- ja terveyspalveluihin ( euroa) sekä hallintopalveluihin ( euroa). Talousarvion perustelujen mukaan kuluja vähennetään mm. jatkamalla täyttölupamenettelyä, sijaisten käytön rajoittamista sekä palkattomien virka- ja työvapaiden menettelyä sekä hyödyntämällä eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset työn tuloksellisuutta parantamalla, palveluja uudistamalla ja tehtäviä uudelleen järjestämällä. Valtuuston aiemmin hyväksymän vuosien taloussuunnitelman mukaisesti myös lomautuksia voidaan vuosina käyttää henkilöstökulujen vähentämiskeinona. Kuntaliitoksiin liittyvä henkilöstön irtisanomissuoja päättyi vuoden vaihteessa , joten myös henkilöstön tuotannollisin tai taloudellisin perustein tehtävät irtisanomiset ovat mahdollisia. Lomautusten tai irtisanomisten mahdollinen käyttäminen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja ennen päätöksentekoa. * Perusturvalautakunta liitteineen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa perusturvalautakunnan ( 122) antaman selvityksen tiedokseen.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvioon sisältyviä 1,3 milj. euron henkilöstökulujen vähennystoimenpiteitä toteutetaan seuraavasti: 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen täyttölupamenettelyä ja sijaisten käytön rajoittamista jatketaan ja tarkennetaan. Palvelukeskuksen täyttöluvista päättää alkaen palvelukeskuksen johtaja. Toimenpiteistä ja henkilöstökulujen vähennyksistä raportoidaan säännöllisesti osana talous- ja toimintaraportointia. 1. Kaupunginhallituksen ( 200) päätöksen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan. 1. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstökulujen vähentämisen edellyttämistä muista toimenpiteistä valmistellaan esitykset joulukuun 2014 aikana. Toimenpiteistä, niiden vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan yhteistoimintalain mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa 2. varapuheenjohtaja Esko Lundgren ehdotti jäsen Eveliina Tyyskäsen kannattamana, että päätösehdotuksen 3. kohta poistetaan. Puheenjohtaja totesi Lundgrenin kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Lundgren ehdotuksen kannallla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus. Kh 4 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jari Rantala Henkilöstökuluvähennyksien toimenpiteitä on valmisteltu joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu ja neuvotteluja on käyty ja Neuvotteluja on sovittu jatkettavaksi

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yt-neuvottelun yhteydessä on erikseen käsitelty työllistymistä edistävää toimintasuunnitelmaa. Käsittelyä jatketaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen sekä hallintopalvelukeskuksen esityksiä henkilöstökuluvähennyksistä on käyty erikseen läpi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 1.varapuheenjohtajan kanssa. Tässä yhteydessä on sovittu, että valmistelutilanne käsitellään kaupunginhallituksessa * Yhteistoimintaneuvottelun esityslista Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa henkilöstökuluvähennyksien valmistelun sekä yt-neuvottelutilanteen tiedokseen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti 2014 ja ennakkoarvio tilinpäätöksestä 2014 Kh 5 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennai nen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla var mis tetaan toiminnan lain- ja määräysten mukaisuus, yh teis kun nal li nen vastuullisuus ja verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö. Kaupunginhallitus seuraa sekä oman päävastuualueensa toi mintaa,että kaupungin kokonaistalouden tilaa. Vuoden 2014 tulokseen vaikuttavia kirjaamattomia merkittäviä eriä ovat: Tilinpäätöskirjaukset ja jaksotukset, käsittelyaikaa käytännössä koko tammikuu. Kuntayhtymien vuoden 2014 loppuselvitykset, viimeiset tiedot saapuvat helmikuun lopulla Mahdolliset varauskirjaukset ja arvonalennukset käyt tö omaisuu teen Joulukuun poistot ja vuoden 2014 investointien poistot Sisäiset erät, jotka käsitellään vasta jaksotuksen päätyttyä (ei tu los vai ku tus ta). Tytär- ja osakkuusyhteisöjen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät tie dot saadaan käyttöön helmikuussa, kun yhtiöiden oma t i lin pää tösval mis te lu on loppusuoralla. Kaupunginhallitukselle tiedotetaan tilinpäätösvalmistelun etenemisestä säännöllisesti. * Toiminta- ja talousraportti tammi-joulukuu 2014 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä 726/ /2014 Koula Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Loimaan kaupungin talous- ja strategiaryhmä on käsitellyt ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä ja Talous- ja strategiatyöryhmä antoi tehtäväksi selvittää toisen asteen koulutuksen keskittämisen eli lukiokoulutuksen siirtämisen osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintaa. Selvitystyötä varten nimettiin työryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja Manne Pärkö, (pj.), kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja lukion rehtori Hannu Lahti. Lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudistaminen on käynnissä. Nykyiset järjestämisluvat lakkaavat ja uudet luvat astuvat voimaan Uusista järjestämisluvista päätetään mennessä. * Raportti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä (luonnos 1) Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä koskevan selvityksen valmistelutilanteen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Koula Rehtori Hannu Lahti oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan kello Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Raporttia on täydennetty mm. rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvällä osiolla (luku 2.4.), luvun 4 tunnuslukuihin on lisätty uudempia vertailutietoja sekä lukuun 5 (johtopäätökset) on lisätty yhdistymisen perusteluja. Oppilaitosten oppilaskunnille on järjestetty kuulemistilaisuudet * Raportti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä (luonnos 2). * Muistiot opiskelijoiden kuulemistilaisuuksista Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä koskevan selvityksen valmistelutilanteen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Koula Ennen kokousta kuultiin asiantuntijana kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasta. Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh LIITE 3/KOULA Raportti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan raportin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä liitteen 3 mukaisesti ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä. Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kh 6 Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Loimaan lukion sekä kuntayhtymän Liedon, Loimaan ja Uudenkaupungin oppilaskuntia on kuultu Loimaan lukion yhdistämisestä osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää. Kaikki edellä mainitut tahot ovat suhtautuneet myönteisesti Loimaan lukion siirtämiseen osaksi kuntayhtymän järjestämää toisen asteen koulutusta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan (128 ). Yhtymähallitus hyväksyi työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu tulee käynnistää viipymättä ja valmisteluun nimetään työryhmä, jossa kuntayhtymää edustavat yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jari Alppiranta, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun loppuun mennessä vuonna Liite 3/kh Raportti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet: 1. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu käynnistetään ja valmisteluun nimetään työryhmä. 3. Kaupunginhallitus nimeään kaupungin edustajiksi työryhmään sivistysjohtaja Manne Pärkön, rehtori Hannu Lahden sekä kaupunginhallituksen edustajan. Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 4. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun 2015 loppuun mennessä. Käsittely: Puheenjohtaja Teuvo Suominen ehdotti jäsen Jorma Laaksosen kannattamana, että työryhmään nimetään kaupunginhallituksen edustajaksi Sanna Vuolle. Muita ehdotuksia ei tehty. Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet: 1. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. 2. Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu käynnistetään ja valmisteluun nimetään työryhmä. 3. Kaupunginhallitus nimeään kaupungin edustajiksi työryhmään sivistysjohtaja Manne Pärkön, rehtori Hannu Lahden sekä kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vuolteen.Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 4. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun 2015 loppuun mennessä.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kotihoidon kehittämissuunnitelma 386/ /2013 Petula Valmistelija: johtava hoitaja Marita Marttila, puh Kuntamaisema Oy on tehnyt Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveys pal ve lu jen kustannus- ja tehokkuusselvityksen keväällä Ky sei ses tä selvityksestä käy ilmi, että Loimaan kotihoidon asu kaskoh tai nen kustannus on kuntien keskitasoa, ja kotihoidon käyntejä asia kas ta kohden on runsaasti. Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukas ta kohden on vertailukuntien keskitasoa. Henkilöstö on lä hi hoi taja pai not teis ta, mutta myös sairaanhoitajia on kohtalaisesti. Selvityksessä todetaan lisäksi, että kotihoito on edullista, kun va kioidaan kustannukset. Ongelmana on se, että kotihoito kohdentuu osin hy vä kun toi siin. Toimenpide-ehdotuksina kustannus- ja tehokkuusselvityksessä tuotiin esille, että kotihoidossa tulee tiimeille tehdä yhtenäiset hoitoon pää sy kritee rit kotihoidossa tulee seurata tiimeittäin potilaan luona tehdyn työn osuut ta, ja sen tulisi olla tasolla prosenttia palvelutarpeen arvio tulee tehdä keskitetyn yhden työryhmän toi mes ta kotihoitoon tulee turvata riittävät lääkäripalvelut ja kotisairaalaan tulee ottaa hoitoon tarvittaessa myös ko ti hoi dossa oleva hetkellisesti kunnoltaan huonontunut vanhus ja tukea nor maa lia kotihoitoa ilman, että vanhus siirretään päivystykseen ja osastolle. Perusturvalautakunta on kokouksessaan mer kin nyt sel vi tyk sen tietoonsa saatetuksi ja hyväksynyt ehdotuksen jat ko valmis te lus ta. Kotihoidon kehittämissuunnitelma on laadittu työryhmässä, jossa on ol lut johtavien viranhaltijoiden lisäksi kotihoidon henkilöstön ni meämät edustajat. LIITE 4/Petula Kotihoidon kehittämissuunnitelma

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää : 1. hyväksyä kotihoidonkehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt kehit tä mis koh tei siin liittyvät toimenpiteet täytäntöönpantaviksi 2. antaa kotihoidon kehittämissuunnitelman tiedoksi kau pun ginhallitukselle. Perusturvalautakunta 1. hyväksyi kotihoidonkehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt kehit tä mis koh tei siin liittyvät toimenpiteet täytäntöönpantaviksi 2. antoi kotihoidon kehittämissuunnitelman tiedoksi kau pun ginhallitukselle. 3. antoi ohjeita kehittämissuunnitelman toimeenpanosta ja sen seurannasta. Pöytäkirjamerkintä: Jäsen Riitta Soro poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:25. Kh 7 * Kotihoidon kehittämissuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen perusturvalautakunnan hyväksymän kotihoidon kehittämissuunnitelman. Käsittely: Puheenjohtaja Teuvo Suominen ehdotti jäsen Arvo Heikkilän kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi tekemänsä pöydällepanoehdotuksen ja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille / /2014 Petula Valmistelija: sosiaalityön johtaja Katri Viippo, puh Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki (2007/417) velvoit taa kuntaa laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hy vin voinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Ohjelman hy väksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava vähintään kerran neljässä vuo des sa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja suunni tel maa laadittaessa. Edellinen lasten ja nuorten osalta tehty suunni tel ma oli osa Loimaan kaupungin hyvinvointipoliittista strategiaa vuo sil le Nyt päivitetään palveluja ja seurantatietoja, sekä tarkistetaan ja laaditaan tavoitteita vuosille LIITE 2/Petula Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteenä oleva lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel ma hyväksytään voimassa olevaksi ja noudatettavaksi vuosil le Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen val mis tel tavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen. Petula Valmistelija: sosiaalityön johtaja Katri Viippo, puh Loimaan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma jätettiin ke vään päätöksenteossa odottamaan voimaan astuneen

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus uu den oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomien muutosten to teu tus suun ni tel maa. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain 12 :n mukaisesti lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata 1) opiskeluhuollon tavoit teet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet, 2) arvio opis ke lu huol lon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opis ke luhuol to pal ve luis ta ja avustajapalveluista sekä tuki- ja eri tyis ope tukses ta, 3) toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opis ke li joi den varhaista tukea sekä 4) tiedot suunnitelman to teut tami ses ta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. Pai kal li nen toteuttamissuunnitelma on kirjattuna lasten ja nuorten hy vin voin ti suun ni tel man kohtaan LIITE 1/Petula Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteenä oleva lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel ma hyväksytään voimassa olevaksi ja noudatettavaksi vuosille Hyväksyttiin. Kh Liite 1/kh Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteen 1/kh mukaisena. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Sanna Vuolle ehdotti jäsen Juha Raitalan kannattamana, että asia lähetetään vielä vapaaaikalautakunnan ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Puheenjohtaja totesi Vuolteen kannatetun ehdotuksen ja tiedusteli,

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa. Kaupunginhallitus päätti lähettää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Vapla Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnitelman sisältö on lastensuojelulain 12 :n mukainen. Suunnitelman valmistelu on toteutettu asianmukaisesti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen kannalta säännöllisesti toteutettavat kouluterveyskyselyt tms. kyselyt ovat tärkeitä ja toivottavaa on, että niihin osallistutaan jatkossakin. Huomiota tulee kiinnittää myös tulosten entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen palveluja kehitettäessä. Luvussa 4 on esitetty erilaisia poikkihallinnollisia työryhmiä, joilla on oma tärkeä merkityksensä palvelujen toteuttamisessa ja yhteistyökäytäntöjen kehittämisessä eri viranomaisten välillä. Jatkossa kannattaa entistä enemmän panostaa ko. ryhmien toiminnan tehostamiseen ja tehtävien selkiinnyttämiseen. Lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuus on laaja ja monipuolinen. Ennaltaehkäisevän työn ja poikkihallinnollisen toiminnan merkityksen tulisi jatkossa korostua nykyistä enemmän, jotta palvelujen vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat. Sivulle 26 olisi perusteltua tehdä kirjastoverkkoon liittyvä päivitys, sillä Virttaan lainausaseman toiminta päättyy Sivulle olevan nuorisotakuun työryhmän yhteydessä voisi todeta, että työryhmän raportti valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä ja siihen sisältyy toimenpide-ehdotuksia eri viranomaisten

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Hyväksyttiin. Koula Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnitelman sisältö on lastensuojelulain 12 :n mukainen. Suunnitelman valmistelu on toteutettu asianmukaisesti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisen ja palvelujen kehittämisen kannalta säännöllisesti toteutettavat kouluterveyskyselyt tms. kyselyt ovat tärkeitä ja toivottavaa on, että niihin osallistutaan jatkossakin. Huomiota tulee kiinnittää myös tulosten entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen palveluja kehitettäessä. Luku Opiskeluhuollon toteuttaminen perustuu lakimuutokseen alkaen ja sisältää tiiviin kuvauksen opiskeluhuollon palveluista. Tähän yhteyteen voisi todeta, että esija perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuollon suunnitelmissa ovat yksityiskohtaisemmat kuvaukset lasten ja nuorten opiskeluhuollon toteuttamisesta. Samalla sivulla 11 oleva kappale "Kaikilla kouluilla toimivat... Koulutoimen palveluksessa on koulukuraattori ja kaksi koulupsykologia." voidaan poistaa, koska sisältää lakimuutoksesta johtuen osin vanhentunutta tietoa. Luvussa 4 on esitetty erilaisia poikkihallinollisia työryhmiä, joilla on oma tärkeä merkityksensä palvelujen toteuttamisessa ja yhteistyökäytäntöjen kehittämisessä eri viranomaisten välillä. Jatkossa kannattaa entistä enemmän panostaa ko. ryhmien toiminnan tehostamiseen ja tehtävien selkiinnyttämiseen.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuus on laaja ja monipuolinen. Ennaltaehkäisevän työn ja poikkihallinnollisen toiminnan merkityksen tulisi jatkossa korostua nykyistä enemmän, jotta palvelujen vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat. Hyväksyttiin. Kh 8 Liitteenä olevaan suunnitelmaan on tehty vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan lausunnoissa esitetyt tarkistukset. Liite 4/kh Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteen 4/ kh mukaisena. Hyväksyttiin.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kh 9 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Kunnanhallitus päättää yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista. Arkipäivisin aukioloaika voi alkaa aikaisintaan kello 8 ja päättyy viimeistään kello 20. Lauantaisin ja sunnuntaisin vastaavat ajat ovat kello 9 ja 18. Jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää. Kunnanhallituksen on myös määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. Äänestysalueita on 10. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi ja -ajoiksi seuraavat: Loimaan pääkirjasto Kauppalankatu Loimaa ke-pe klo la-su klo ma-ti klo Hirvikosken kunnantalo Kanta-Loimaantie Loimaa ke-pe klo ma-ti klo 10-18

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Alastaron kunnantalo Loimijoentie Alastaro ke-pe klo ma-ti klo Mellilän kirjasto Sahatie Mellilä ke-pe klo ma-ti klo määrää, että ennakkoäänestys jarjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina seuraavissa laitoksissa: - Loimaan aluesairaala - Loimaan hoito-osasto - Kartanonmäen palvelukeskus - Tuulensuun palvelukeskus - Tiaisentien palvelutalo - Mariian Kartano - Tammikoti - Alastaron hoito-osasto - Loimikoti - Ilolakoti - Ruusurinne 3. määrää vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti: Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 001 Yhteiskoulu Yhteiskoulu Puistokatu Keskuskoulu Keskuskoulu Kalevalankatu Hirvikoski Hirvikosken kunnantalo Kanta-Loimaantie Kauhanoja Kauhanojan koulu Vanha Hämeentie Kojonkulma Kojonkulman koulu Kojonperäntie Metsämaa Kalliohovi Metsämaantie Niinijoki Niinijoen koulu Niinijoentie Alastaro Alastaron kunnantalo Loimijoen Virttaa Virttaan koulu Virttaanraitti Mellilä Mellilän kirjasto Sahantie 1 Hyväksyttiin.

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Loimaan kaupunki on jaettu kymmeneen äänestysalueeseen. * Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot europarlamenttivaaleissa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme varajäsentä

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten äänestysalueiden (10) vaalilautakuntien jäsenet ja näille sijaantulojärjestyksekseen asetetut varajäsenet 4. määrätä äänestysalueittain vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 5. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten vaalitoimikuntien (2) jäsenet ja näille sijaantulojärjestykseen asetetut varajäsenet 6. määrätä vaalitoimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallitus päätti 1. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme varajäsentä 3. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten seuraavat äänestysalueiden vaalilautakuntien jäsenet ja näille sijaantulojärjestykseen asetetut varajäsenet: 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Jäsenet: Leimu Peltonen Anna-Maija Naula-Iltanen Anu Haapanen Teuvo Salonen Matti Mäkeläinen Varajäsenet: Matti Jokinen Heimo Mikkola Jutta Mäenpää-Makkonen Ari Laaksonen Voitto Suvila 002 äänestysalue (Keskuskoulu) Jäsenet: Pekka Kaasalainen Anneli Lehtinen Tellervo Niemensuo

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Anne Backman Lauri Haverinen Varajäsenet: Susanna Huolman Esko Aho Mika Helin Aimo Knuutila Tanja Altti 003 äänestysalue (Hirvikoski) Jäsenet: Sanna Vuolle Veikko Ruohonen Helke Anttila Timo Lahtinen Marika Jokela Varajäsenet: Sampsa Heinonen Lauri Tiainen Anne Kanerva Risto Heinonen Jaana Boström 004 äänestysalue (Kauhanoja) Jäsenet: Kari Anttila Arja Markkula Jorma Mörsky Jari Schwartz Arja Järvenpää Varajäsenet: Eero Sihvonen Voitto Järvenpää Marja Mäkelä Juhani Poso Raija Kuusela

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus äänestysalue (Kojonkulma) Jäsenet: Antti Eskola Kari Ristanen Leena Levo Seppo Timonen Airi Pullinen Varajäsenet: Hannes Mikkola Olavi Tapio Marjut Haapanen Aino Suominen Hilkka Lehtojärvi 006 äänestysalue (Metsämaa) Jäsenet: Tuija Riuttamäki Heikki Salmela Arvo Heikkilä Anne-Mari Lehti Jorma Niemelä Varajäsenet: Sasu Huolman Jukka Laaksonen Arja Yli-Heikkilä Mailis Oja Pauli Vuorinen 007 äänestysalue (Niinijoki) Jäsenet: Markku Nenonen Hannele Wilen Heikki Haapanen Anne Vähä-Hakula Kaarina Laine Varajäsenet: Riitta Soro Timo Haapanen Taisto Laine Anneli Leino Heikki Rantanen

30 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VIII äänestysalue (Alastaro) Jäsenet: Eija Erelä Sakari Aho Helena Kalsi Tuija Ketonen Tauno Laakso Varajäsenet: Sirpa Pietilä Jukka Korvenpää Mirja Veila-Aho Maiju Boenisch Raimo Huhtala 009 äänestysalue (Virttaa) Jäsenet: Antti Kopsa Tanja Raikaa Helmi Laine Raimo Koskinen Pekka Tepponen Varajäsenet: Heikki Koho Tuomas Heilala Simo Rantala Timo Tamminen Ellen Huhtala 010 äänestysalue (Melliä) Jäsenet: Ari Vikström Aila Kankare Kaarina Heikkilä Hannu Gustafsson Eero Välitalo Varajäsenet: Jarmo Metsänperä Mia Lintula Markku Hongisto

31 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Rauno Hakala Marjo-Riitta Kivistö 4. määrätä äänestysalueittain edellä mainittujen vaalilautakuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat: 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) puheenjohtajaksi Leimu Peltonen varapuheenjohtajaksi Anna-Maija Naula-Iltanen 002 äänestysalue (Keskuskoulu) puheenjohtajaksi Pekka Kaasalainen varapuheenjohtajaksi Anneli Lehtinen 003 äänestysalue (Hirvikoski) puheenjohtajaksi Sanna Vuolle varapuheenjohtajaksi Veikko Ruohonen 004 äänestysalue (Kauhanoja) puheenjohtajaksi Kari Anttila varapuheenjohtajaksi Arja Markkula 005 äänestysalue (Kojonkulma) puheenjohtajaksi Antti Eskola varapuheenjohtajaksi Kari Ristanen 006 äänestysalue (Metsämaa) puheenjohtajaksi Tuija Riuttamäki varapuheenjohtajaksi Heikki Salmela 007 äänestysalue (Niinijoki) puheenjohtajaksi Markku Nenonen varapuheenjohtajaksi Hannele Wilen 008 äänestysalue (Alastaro) puheenjohtajaksi Eija Erelä varapuheenjohtajaksi Sakari Aho 009 äänestysalue (Virttaa) puheenjohtajaksi Antti Kopsa varapuheenjohtajaksi Tanja Raikaa 010 äänestysalue (Mellilä) puheenjohtajaksi Ari Vikström varapuheenjohtajaksi Aila Kankare

32 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten seuraavat vaalitoimikuntien jäsenet ja näille sijaantulojärjestykseen asetetut varajäsenet: I vaalitoimikunta Jäsenet: Erkki Koivisto Anne Lehtonen Tauno Kylmämetsä Varajäsenet: Tuula Mäkimattila Markku Maunula Helli Nyfors II vaalitoimikunta Jäsenet: Aila Kankare Jukka Nuoranne Maija-Liisa Salminen Varajäsenet: Kauko Kankare Armi Heikkilä Päivi Leino 6. määrätä vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat: I vaalitoimikunta puheenjohtajaksi Erkki Koivisto varapuheenjohtajaksi Anne Lehtonen II vaalitoimikunta puheenjohtajaksi Aila Kankare varapuheenjohtajaksi Jukka Nuoranne

33 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Ero luottamustoimesta / Timo Kaunisto 198/ /2013 Kh 11 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Valtuutettu Timo Kaunisto on ilmoittanut muuttaneensa pois Loimaalta. Kunnallisvaaleissa 2012 Timo Kaunisto tuli valituksi toimikaudelle kaupunginvaltuustoon Keskusta-puolueen edustajana. Ensimmäiseksi varavaltuutetuksi tuli valituksi Raimo Huhtala. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto 1. toteaa valtuutettu Timo Kauniston luottamustoimen päättyneeksi Loimaan kaupunginvaltuustossa 2. toteaa, että toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valtuutetuksi tulee Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Raimo Huhtala. Hyväksyttiin.

34 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvä valmistelu Varsinais-Suomessa Kh 12 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laiksi sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sote-järjestämislailla on tarkoitus uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset sekä luoda uusi palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Varsinais-Suomen kunnat sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat vuonna 2013 hyväksyneet terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyivät kunnat ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä periaatteen, jossa terveydenhuoltoon liittyvää kehittämistoimintaa ohjaa edustuksellinen kuntajohtajakokous, johon osallistuu Varsinais-Suomen eri alueilta kuntajohtaja- ja terveydenhuollon asiantuntijaedustaja. Kuntajohtajakokous käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamiseen liittyvää valmistelua. Kuntajohtajakokous katsoi, että Varsinais-Suomessa valmistelussa tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman myötä perustettuja rakenteita. Turun kaupunki on kutsunut Varsinais-Suomen kuntien, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä erityshuoltopiirin kuntayhtymän johdon keskustelutilaisuuteen, jonka tavoitteena on päättää yhteisistä linjauksista, joiden mukaan sote-järjestämislakiin liittyvä valmistelu Varsinais-Suomessa organisoidaan. Tilaisuus järjestetään Turussa torstaina klo 16. Kuntia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 2-3 kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöedustajaa sekä kuntajohtaja. Kaupunginhallitus on aiemmin ( 438) päättänyt, että sosiaali- ja terveysalueen valmistelun toimeenpanoa tukeva henkilöstö voidaan Läntisen sosiaali- ja terveysalueen osalta sijoittaa Turun kaupungin organisaatioon ja että jatkovalmistelusta ja resurssoinnista sovitaan erikseen alueen kuntien kesken. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää 2-3 luottamushenkilöedustajaa sekä kaupunginjohtajan Turussa järjestettävään tilaisuuteen.

35 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Käsittely: 1. varapuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen ehdotti edustajaksi Joni Heikkilää, jäsen Juha Raitala ehdotti edustajaksi Teija Ek- Marjamäkeä ja Teuvo Suomista ja 2. varapuheenjohtaja Esko Lundgren ehdotti edustajaksi Jarmo Rasia. Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi Joni Heikkilän, Teija Ek-Marjamäen, Teuvo Suomisen ja Jarmo Rasin sekä kaupunginjohtajan Turussa järjestettävään tilaisuuteen.

36 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus / Omaishoidon ohjaajan virkasuhteen irtisanominen 357/ /2013 Kh Valmistelija: henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 8. luvun 37 :n mukaan virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan silloin, kun: 1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; tai 2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. KVhL:n 37 a :n mukaan viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. Työnantajan velvollisuus ilmoittaa työvoimatoimistolle viranhaltijan taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvasta irtisanomisesta tai määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä sekä velvollisuus tiedottaa viranhaltijalle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään määräytyy työsopimuslain mukaisesti. KVhL:n 46 :n mukaan jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 :n mukaisilla perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. Sama velvollisuus koskee 25 :ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut viranhaltijan ennen luovutushetkeä.

37 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava viranhaltijalle näin aiheuttamansa vaihinko. KVhL:n 43 :n 1 momentissa säädetään viranhaltijan kuulemisesta virkasuhteen päättämismenettelyssä. 43 :n 2 momentin mukaan jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. KVTES:n VIII luvun 5 :n mukaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen tai työntekijän työsopimuksen, irtisanomisaika on vähintään - 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden - yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta - kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta - neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli kahdeksan, mutta enintään 12 vuotta - kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli 12 vuotta keskeytyksettä. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely henkilöstökustannusten vähentämiseksi on käyty ajalla Yhteistoimintamenettely on päättynyt Yhteistoimintamenettelyssä tavoitteena oli 2,4 milj.euron henkilöstökustannusten vähentäminen, mikä vastaa laskennallisesti noin henkilön vähentämistä vuositasolla. Yhteistoimintamenettelyn mukaan henkilöstövähennyksissä voidaan käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten eläköitymistä, vakanssien normaalia vapautumista, sijaisten ja määräaikaisten käytön rajaamista, organisaatiomuutosten sekä palvelujen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tapahtuvia henkilöstövähennyksiä, palkattomia vapaita sekä henkilöstön

38 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus irtisanomisia. Irtisanomisen vaihtoehdoksi tarjolla olevat tehtävät on kartoitettu koko kaupungin tasolla. Irtisanomisen vaihtoehdoksi ei ole järjestää koulutusta uusiin tehtäviin. Hallintosäännön 29 :n mukaan irtisanomisesta sekä useita henkilöstöryhmiä koskevista lomautuksista päättää kaupunginhallitus. LIITE 3 /kh Virkasuhteeen irtisanominen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus irtisanoo virkasuhteen KVhL:n 37 :n mukaisesti taloudellisista syistä liitteen 3/kh Virkasuhteen irtisanominen mukaisesti, päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta kokouksessa. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen-Mäkilä ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin kannattamana, että kaupunginhallitus ei irtisano virkasuhdetta vaan hoidetaan sisäisin järjestelyin. Puheenjohtaja totesi jäsen Tyyskänen-Mäkilän kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tyyskänen-Mäkilän ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen- Mäkilä). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus. Kh 13 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Marja Lankinen on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen