LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:46 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 3 Käsittelyjärjestyksen muutos 7 4 Henkilöstökuluvähennyksien jatkotoimenpiteet 8 5 Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti 2014 ja ennakkoarvio 12 tilinpäätöksestä Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 13 yhdistämisestä 7 Kotihoidon kehittämissuunnitelma 17 8 Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän 24 äänestyspaikat 10 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja 26 varten 11 Ero luottamustoimesta / Timo Kaunisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvä valmistelu 34 Varsinais-Suomessa 13 Oikaisuvaatimus / Omaishoidon ohjaajan virkasuhteen irtisanominen Paikallinen sopimus päivytyskorvauksista / hammaslääkärit Pailallinen sopimus päivystyskorvauksista / suuhygienistit ja 42 hammashoitajat 16 Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen Valtuustoaloite jätevesitiedottamisesta Valtuustoaloite yksityistieavustusten maksuperusteiden 47 kehittämisestä 19 Valtuustoaloite kehitysvammaisten ateriamaksujen palauttamisesta 50

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Taajama-alueiden siivoustalkoot - valtuustoaloite Kunnallisaloite pilottihankkeen käynnistämiseksi Koenjoella Lausunto Kosken Tl ja Marttilan kunnille Verhonkulman 57 tuulivoimaosayleiskaavaa koskevasta kaavaluonnoksesta 23 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kiinteistönluovutusilmoituksia Kuntayhtymien asioita Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Otto-oikeuden käyttäminen Loimaan Vesi -liikelaitoiksen johtokunnan 67 päätökseen /Palvelusihteerin viran täyttäminen 28 Viranhaltijoiden päätöksiä Ilmoitusasiat Muutokset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistossa 76

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:46 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Mäki-Punto-Ristanen Tarja I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Perho Tiina jäsen Raitala Juha jäsen Kallio Erkki varajäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Vuolle Sanna jäsen MUU Ek-Marjamäki Teija kv:n puheenjohtaja Mutala Mika kv:n I varapuh.johtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuh.johtaja Hirvelä Antti kv:n III varapuh.johtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Heinonen Toini hallintosihteeri Kaunisto Jaakko sos. ja terv.johtaja klo 17:01-17:32 POISSA Suominen Olavi jäsen ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Toini Heinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-30 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 26. päivänä tammikuuta 2015 TARKASTUS Eveliina Tyyskänen Sanna Vuolle

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa Toini Heinonen Hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 2 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eveliina Tyyskänen ja Sanna Vuolle.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Käsittelyjärjestyksen muutos Kh 3 Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan asian 2 jälkeen asian 12/Henkilöstökuluvähennyksien jatkotoimenpiteet.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Henkilöstökuluvähennyksien jatkotoimenpiteet Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, henkilöstöjohtaja Leena Laine Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Talousarvion perustelujen mukaan kulujen vähentämisestä 1,0 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2014 ja osa vuodelle 2015 niin, että viimeistään vuodelle 2015 kohdistuu kokonaisuudessaan tavoiteltu 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähennys. Summa vastaa laskennallisesti noin henkilön vähentämistä vuositasolla. Henkilöstökulujen vähentämisestä koskeva yhteistoimintamenettely käynnistettiin talousarvion valmistelun yhteydessä syyskuussa Kaupunginhallitus hyväksyi (57 liite 5a) vuoden 2014 henkilöstökulujen vähentämistoimenpiteet. Hallintokunnat (palvelukeskukset ja toimielimet) velvoitettiin panemaan täytäntöön toimenpiteet ja jatkamaan toimenpiteiden valmistelua. Kaupunginhallitus päätti ( 184), että henkilöstökulujen vähentämiseksi käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut niiden toimenpiteiden osalta, joita ei ole käsitelty aiemmin yt-neuvotteluissa. Päätöksen mukaan tavoitteena on vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien henkilöstökulujen vähentäminen niin, että tavoiteltavat henkilöstökulujen vähennykset ovat täysimääräiset viimeistään vuodelle Kaupunginhallitus totesi ( 200) yhteistoimintavelvoitteen täyttyneeksi ja neuvottelut päättyneeksi ja hyväksyi liitteen 1/kh mukaiset henkilöstökulujen vähentämisesitykset. Hallintokunnat (palvelukeskukset ja toimielimet) velvoitettiin täytäntöön panemaan toimenpiteet. Kaupunginhallitus edellytti, että sille raportoidaan päätöksen toteuttamisesta ensimmäisen kerran elokuussa ja siitä eteenpäin kuukausittain. Kaikki täyttöluvat siirrettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi asti. Kaupunginhallituksen päätöksen ( 200) liitteen mukaan, mikäli sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstön sisäisillä siirroilla / täyttökiellolla ei päästä päätösten mukaisiin henkilöstövähennyksiin, päätetään muista toimenpiteistä ja mahdollisista tarvittavista hoitajahenkilöstön irtisanomisista erikseen viimeistään marraskuun 2014 aikana. Hallintopalvelukeskuksen osalta kaupunginhallituksen päätöksen

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ( 200) liitteessä on todettu, että hallintopalvelukeskus valmistelee suunnitelman ja esityksen tehtävien uudelleen järjestelyistä niin, että päätöksen mukaiset henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa viimeistään vuoden 2015 aikana. Perusturvalautakunta on käsitellyt henkilöstökulujen vähentämisen toteutumista ( 122) ja antanut asiaa koskevan selvityksen. Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon sisältyy yhteensä euron henkilöstökulujen vähennys. Vähennys on kohdennettu tasapainotusvaiheessa euron osalta henkilöstömäärän suhteessa palvelukeskuksittain (sosiaali- ja terveyspalvelut euroa, sivistyspalvelut euroa, tekniset palvelut euroa sekä hallintopalvelut euroa). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan talousarvioon lisättiin euron henkilöstökuluvähennys liittyen vuoden 2014 henkilöstökuluja koskevaan 2,4 milj. euron leikkaukseen. Vähennykset kohdistetaan talousarvion perustelujen mukaan euron osalta sosiaali- ja terveyspalveluihin ( euroa) sekä hallintopalveluihin ( euroa). Talousarvion perustelujen mukaan kuluja vähennetään mm. jatkamalla täyttölupamenettelyä, sijaisten käytön rajoittamista sekä palkattomien virka- ja työvapaiden menettelyä sekä hyödyntämällä eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset työn tuloksellisuutta parantamalla, palveluja uudistamalla ja tehtäviä uudelleen järjestämällä. Valtuuston aiemmin hyväksymän vuosien taloussuunnitelman mukaisesti myös lomautuksia voidaan vuosina käyttää henkilöstökulujen vähentämiskeinona. Kuntaliitoksiin liittyvä henkilöstön irtisanomissuoja päättyi vuoden vaihteessa , joten myös henkilöstön tuotannollisin tai taloudellisin perustein tehtävät irtisanomiset ovat mahdollisia. Lomautusten tai irtisanomisten mahdollinen käyttäminen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja ennen päätöksentekoa. * Perusturvalautakunta liitteineen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa perusturvalautakunnan ( 122) antaman selvityksen tiedokseen.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvioon sisältyviä 1,3 milj. euron henkilöstökulujen vähennystoimenpiteitä toteutetaan seuraavasti: 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen täyttölupamenettelyä ja sijaisten käytön rajoittamista jatketaan ja tarkennetaan. Palvelukeskuksen täyttöluvista päättää alkaen palvelukeskuksen johtaja. Toimenpiteistä ja henkilöstökulujen vähennyksistä raportoidaan säännöllisesti osana talous- ja toimintaraportointia. 1. Kaupunginhallituksen ( 200) päätöksen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatketaan. 1. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstökulujen vähentämisen edellyttämistä muista toimenpiteistä valmistellaan esitykset joulukuun 2014 aikana. Toimenpiteistä, niiden vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan yhteistoimintalain mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa 2. varapuheenjohtaja Esko Lundgren ehdotti jäsen Eveliina Tyyskäsen kannattamana, että päätösehdotuksen 3. kohta poistetaan. Puheenjohtaja totesi Lundgrenin kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Lundgren ehdotuksen kannallla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus. Kh 4 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jari Rantala Henkilöstökuluvähennyksien toimenpiteitä on valmisteltu joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu ja neuvotteluja on käyty ja Neuvotteluja on sovittu jatkettavaksi

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yt-neuvottelun yhteydessä on erikseen käsitelty työllistymistä edistävää toimintasuunnitelmaa. Käsittelyä jatketaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen sekä hallintopalvelukeskuksen esityksiä henkilöstökuluvähennyksistä on käyty erikseen läpi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 1.varapuheenjohtajan kanssa. Tässä yhteydessä on sovittu, että valmistelutilanne käsitellään kaupunginhallituksessa * Yhteistoimintaneuvottelun esityslista Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa henkilöstökuluvähennyksien valmistelun sekä yt-neuvottelutilanteen tiedokseen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti 2014 ja ennakkoarvio tilinpäätöksestä 2014 Kh 5 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennai nen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla var mis tetaan toiminnan lain- ja määräysten mukaisuus, yh teis kun nal li nen vastuullisuus ja verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö. Kaupunginhallitus seuraa sekä oman päävastuualueensa toi mintaa,että kaupungin kokonaistalouden tilaa. Vuoden 2014 tulokseen vaikuttavia kirjaamattomia merkittäviä eriä ovat: Tilinpäätöskirjaukset ja jaksotukset, käsittelyaikaa käytännössä koko tammikuu. Kuntayhtymien vuoden 2014 loppuselvitykset, viimeiset tiedot saapuvat helmikuun lopulla Mahdolliset varauskirjaukset ja arvonalennukset käyt tö omaisuu teen Joulukuun poistot ja vuoden 2014 investointien poistot Sisäiset erät, jotka käsitellään vasta jaksotuksen päätyttyä (ei tu los vai ku tus ta). Tytär- ja osakkuusyhteisöjen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät tie dot saadaan käyttöön helmikuussa, kun yhtiöiden oma t i lin pää tösval mis te lu on loppusuoralla. Kaupunginhallitukselle tiedotetaan tilinpäätösvalmistelun etenemisestä säännöllisesti. * Toiminta- ja talousraportti tammi-joulukuu 2014 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä 726/ /2014 Koula Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Loimaan kaupungin talous- ja strategiaryhmä on käsitellyt ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä ja Talous- ja strategiatyöryhmä antoi tehtäväksi selvittää toisen asteen koulutuksen keskittämisen eli lukiokoulutuksen siirtämisen osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintaa. Selvitystyötä varten nimettiin työryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja Manne Pärkö, (pj.), kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja lukion rehtori Hannu Lahti. Lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudistaminen on käynnissä. Nykyiset järjestämisluvat lakkaavat ja uudet luvat astuvat voimaan Uusista järjestämisluvista päätetään mennessä. * Raportti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä (luonnos 1) Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä koskevan selvityksen valmistelutilanteen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Koula Rehtori Hannu Lahti oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan kello Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Raporttia on täydennetty mm. rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvällä osiolla (luku 2.4.), luvun 4 tunnuslukuihin on lisätty uudempia vertailutietoja sekä lukuun 5 (johtopäätökset) on lisätty yhdistymisen perusteluja. Oppilaitosten oppilaskunnille on järjestetty kuulemistilaisuudet * Raportti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä (luonnos 2). * Muistiot opiskelijoiden kuulemistilaisuuksista Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä koskevan selvityksen valmistelutilanteen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Koula Ennen kokousta kuultiin asiantuntijana kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasta. Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh LIITE 3/KOULA Raportti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan raportin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä liitteen 3 mukaisesti ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä. Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kh 6 Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Loimaan lukion sekä kuntayhtymän Liedon, Loimaan ja Uudenkaupungin oppilaskuntia on kuultu Loimaan lukion yhdistämisestä osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää. Kaikki edellä mainitut tahot ovat suhtautuneet myönteisesti Loimaan lukion siirtämiseen osaksi kuntayhtymän järjestämää toisen asteen koulutusta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan (128 ). Yhtymähallitus hyväksyi työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu tulee käynnistää viipymättä ja valmisteluun nimetään työryhmä, jossa kuntayhtymää edustavat yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jari Alppiranta, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun loppuun mennessä vuonna Liite 3/kh Raportti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet: 1. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu käynnistetään ja valmisteluun nimetään työryhmä. 3. Kaupunginhallitus nimeään kaupungin edustajiksi työryhmään sivistysjohtaja Manne Pärkön, rehtori Hannu Lahden sekä kaupunginhallituksen edustajan. Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 4. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun 2015 loppuun mennessä. Käsittely: Puheenjohtaja Teuvo Suominen ehdotti jäsen Jorma Laaksosen kannattamana, että työryhmään nimetään kaupunginhallituksen edustajaksi Sanna Vuolle. Muita ehdotuksia ei tehty. Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän raportin sekä siinä esitetyt seuraavat periaatteet: 1. Loimaalla koko toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. 2. Yhdistymisen yksityiskohtaisempi valmistelu käynnistetään ja valmisteluun nimetään työryhmä. 3. Kaupunginhallitus nimeään kaupungin edustajiksi työryhmään sivistysjohtaja Manne Pärkön, rehtori Hannu Lahden sekä kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vuolteen.Tarvittaessa työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 4. Valmistelussa lähdetään siitä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle haetaan järjestämislupaa toisen asteen ammatilliselle koulutukselle ja lukiokoulutukselle syyskuun 2015 loppuun mennessä.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kotihoidon kehittämissuunnitelma 386/ /2013 Petula Valmistelija: johtava hoitaja Marita Marttila, puh Kuntamaisema Oy on tehnyt Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveys pal ve lu jen kustannus- ja tehokkuusselvityksen keväällä Ky sei ses tä selvityksestä käy ilmi, että Loimaan kotihoidon asu kaskoh tai nen kustannus on kuntien keskitasoa, ja kotihoidon käyntejä asia kas ta kohden on runsaasti. Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukas ta kohden on vertailukuntien keskitasoa. Henkilöstö on lä hi hoi taja pai not teis ta, mutta myös sairaanhoitajia on kohtalaisesti. Selvityksessä todetaan lisäksi, että kotihoito on edullista, kun va kioidaan kustannukset. Ongelmana on se, että kotihoito kohdentuu osin hy vä kun toi siin. Toimenpide-ehdotuksina kustannus- ja tehokkuusselvityksessä tuotiin esille, että kotihoidossa tulee tiimeille tehdä yhtenäiset hoitoon pää sy kritee rit kotihoidossa tulee seurata tiimeittäin potilaan luona tehdyn työn osuut ta, ja sen tulisi olla tasolla prosenttia palvelutarpeen arvio tulee tehdä keskitetyn yhden työryhmän toi mes ta kotihoitoon tulee turvata riittävät lääkäripalvelut ja kotisairaalaan tulee ottaa hoitoon tarvittaessa myös ko ti hoi dossa oleva hetkellisesti kunnoltaan huonontunut vanhus ja tukea nor maa lia kotihoitoa ilman, että vanhus siirretään päivystykseen ja osastolle. Perusturvalautakunta on kokouksessaan mer kin nyt sel vi tyk sen tietoonsa saatetuksi ja hyväksynyt ehdotuksen jat ko valmis te lus ta. Kotihoidon kehittämissuunnitelma on laadittu työryhmässä, jossa on ol lut johtavien viranhaltijoiden lisäksi kotihoidon henkilöstön ni meämät edustajat. LIITE 4/Petula Kotihoidon kehittämissuunnitelma

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää : 1. hyväksyä kotihoidonkehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt kehit tä mis koh tei siin liittyvät toimenpiteet täytäntöönpantaviksi 2. antaa kotihoidon kehittämissuunnitelman tiedoksi kau pun ginhallitukselle. Perusturvalautakunta 1. hyväksyi kotihoidonkehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt kehit tä mis koh tei siin liittyvät toimenpiteet täytäntöönpantaviksi 2. antoi kotihoidon kehittämissuunnitelman tiedoksi kau pun ginhallitukselle. 3. antoi ohjeita kehittämissuunnitelman toimeenpanosta ja sen seurannasta. Pöytäkirjamerkintä: Jäsen Riitta Soro poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:25. Kh 7 * Kotihoidon kehittämissuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen perusturvalautakunnan hyväksymän kotihoidon kehittämissuunnitelman. Käsittely: Puheenjohtaja Teuvo Suominen ehdotti jäsen Arvo Heikkilän kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi tekemänsä pöydällepanoehdotuksen ja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille / /2014 Petula Valmistelija: sosiaalityön johtaja Katri Viippo, puh Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki (2007/417) velvoit taa kuntaa laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hy vin voinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Ohjelman hy väksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava vähintään kerran neljässä vuo des sa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja suunni tel maa laadittaessa. Edellinen lasten ja nuorten osalta tehty suunni tel ma oli osa Loimaan kaupungin hyvinvointipoliittista strategiaa vuo sil le Nyt päivitetään palveluja ja seurantatietoja, sekä tarkistetaan ja laaditaan tavoitteita vuosille LIITE 2/Petula Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteenä oleva lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel ma hyväksytään voimassa olevaksi ja noudatettavaksi vuosil le Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen val mis tel tavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen. Petula Valmistelija: sosiaalityön johtaja Katri Viippo, puh Loimaan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma jätettiin ke vään päätöksenteossa odottamaan voimaan astuneen

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus uu den oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomien muutosten to teu tus suun ni tel maa. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain 12 :n mukaisesti lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata 1) opiskeluhuollon tavoit teet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet, 2) arvio opis ke lu huol lon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opis ke luhuol to pal ve luis ta ja avustajapalveluista sekä tuki- ja eri tyis ope tukses ta, 3) toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opis ke li joi den varhaista tukea sekä 4) tiedot suunnitelman to teut tami ses ta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. Pai kal li nen toteuttamissuunnitelma on kirjattuna lasten ja nuorten hy vin voin ti suun ni tel man kohtaan LIITE 1/Petula Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteenä oleva lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel ma hyväksytään voimassa olevaksi ja noudatettavaksi vuosille Hyväksyttiin. Kh Liite 1/kh Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteen 1/kh mukaisena. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Sanna Vuolle ehdotti jäsen Juha Raitalan kannattamana, että asia lähetetään vielä vapaaaikalautakunnan ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Puheenjohtaja totesi Vuolteen kannatetun ehdotuksen ja tiedusteli,

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa. Kaupunginhallitus päätti lähettää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Vapla Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnitelman sisältö on lastensuojelulain 12 :n mukainen. Suunnitelman valmistelu on toteutettu asianmukaisesti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen kannalta säännöllisesti toteutettavat kouluterveyskyselyt tms. kyselyt ovat tärkeitä ja toivottavaa on, että niihin osallistutaan jatkossakin. Huomiota tulee kiinnittää myös tulosten entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen palveluja kehitettäessä. Luvussa 4 on esitetty erilaisia poikkihallinnollisia työryhmiä, joilla on oma tärkeä merkityksensä palvelujen toteuttamisessa ja yhteistyökäytäntöjen kehittämisessä eri viranomaisten välillä. Jatkossa kannattaa entistä enemmän panostaa ko. ryhmien toiminnan tehostamiseen ja tehtävien selkiinnyttämiseen. Lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuus on laaja ja monipuolinen. Ennaltaehkäisevän työn ja poikkihallinnollisen toiminnan merkityksen tulisi jatkossa korostua nykyistä enemmän, jotta palvelujen vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat. Sivulle 26 olisi perusteltua tehdä kirjastoverkkoon liittyvä päivitys, sillä Virttaan lainausaseman toiminta päättyy Sivulle olevan nuorisotakuun työryhmän yhteydessä voisi todeta, että työryhmän raportti valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä ja siihen sisältyy toimenpide-ehdotuksia eri viranomaisten

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Hyväksyttiin. Koula Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh Sivistysjohtajan ehdotus: Koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnitelman sisältö on lastensuojelulain 12 :n mukainen. Suunnitelman valmistelu on toteutettu asianmukaisesti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisen ja palvelujen kehittämisen kannalta säännöllisesti toteutettavat kouluterveyskyselyt tms. kyselyt ovat tärkeitä ja toivottavaa on, että niihin osallistutaan jatkossakin. Huomiota tulee kiinnittää myös tulosten entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen palveluja kehitettäessä. Luku Opiskeluhuollon toteuttaminen perustuu lakimuutokseen alkaen ja sisältää tiiviin kuvauksen opiskeluhuollon palveluista. Tähän yhteyteen voisi todeta, että esija perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuollon suunnitelmissa ovat yksityiskohtaisemmat kuvaukset lasten ja nuorten opiskeluhuollon toteuttamisesta. Samalla sivulla 11 oleva kappale "Kaikilla kouluilla toimivat... Koulutoimen palveluksessa on koulukuraattori ja kaksi koulupsykologia." voidaan poistaa, koska sisältää lakimuutoksesta johtuen osin vanhentunutta tietoa. Luvussa 4 on esitetty erilaisia poikkihallinollisia työryhmiä, joilla on oma tärkeä merkityksensä palvelujen toteuttamisessa ja yhteistyökäytäntöjen kehittämisessä eri viranomaisten välillä. Jatkossa kannattaa entistä enemmän panostaa ko. ryhmien toiminnan tehostamiseen ja tehtävien selkiinnyttämiseen.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuus on laaja ja monipuolinen. Ennaltaehkäisevän työn ja poikkihallinnollisen toiminnan merkityksen tulisi jatkossa korostua nykyistä enemmän, jotta palvelujen vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat. Hyväksyttiin. Kh 8 Liitteenä olevaan suunnitelmaan on tehty vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan lausunnoissa esitetyt tarkistukset. Liite 4/kh Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma v Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteen 4/ kh mukaisena. Hyväksyttiin.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kh 9 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Kunnanhallitus päättää yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista. Arkipäivisin aukioloaika voi alkaa aikaisintaan kello 8 ja päättyy viimeistään kello 20. Lauantaisin ja sunnuntaisin vastaavat ajat ovat kello 9 ja 18. Jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää. Kunnanhallituksen on myös määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. Äänestysalueita on 10. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi ja -ajoiksi seuraavat: Loimaan pääkirjasto Kauppalankatu Loimaa ke-pe klo la-su klo ma-ti klo Hirvikosken kunnantalo Kanta-Loimaantie Loimaa ke-pe klo ma-ti klo 10-18

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Alastaron kunnantalo Loimijoentie Alastaro ke-pe klo ma-ti klo Mellilän kirjasto Sahatie Mellilä ke-pe klo ma-ti klo määrää, että ennakkoäänestys jarjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina seuraavissa laitoksissa: - Loimaan aluesairaala - Loimaan hoito-osasto - Kartanonmäen palvelukeskus - Tuulensuun palvelukeskus - Tiaisentien palvelutalo - Mariian Kartano - Tammikoti - Alastaron hoito-osasto - Loimikoti - Ilolakoti - Ruusurinne 3. määrää vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti: Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 001 Yhteiskoulu Yhteiskoulu Puistokatu Keskuskoulu Keskuskoulu Kalevalankatu Hirvikoski Hirvikosken kunnantalo Kanta-Loimaantie Kauhanoja Kauhanojan koulu Vanha Hämeentie Kojonkulma Kojonkulman koulu Kojonperäntie Metsämaa Kalliohovi Metsämaantie Niinijoki Niinijoen koulu Niinijoentie Alastaro Alastaron kunnantalo Loimijoen Virttaa Virttaan koulu Virttaanraitti Mellilä Mellilän kirjasto Sahantie 1 Hyväksyttiin.

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus 40 %:n sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Loimaan kaupunki on jaettu kymmeneen äänestysalueeseen. * Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot europarlamenttivaaleissa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme varajäsentä

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten äänestysalueiden (10) vaalilautakuntien jäsenet ja näille sijaantulojärjestyksekseen asetetut varajäsenet 4. määrätä äänestysalueittain vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 5. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten vaalitoimikuntien (2) jäsenet ja näille sijaantulojärjestykseen asetetut varajäsenet 6. määrätä vaalitoimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallitus päätti 1. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme varajäsentä 3. valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten seuraavat äänestysalueiden vaalilautakuntien jäsenet ja näille sijaantulojärjestykseen asetetut varajäsenet: 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Jäsenet: Leimu Peltonen Anna-Maija Naula-Iltanen Anu Haapanen Teuvo Salonen Matti Mäkeläinen Varajäsenet: Matti Jokinen Heimo Mikkola Jutta Mäenpää-Makkonen Ari Laaksonen Voitto Suvila 002 äänestysalue (Keskuskoulu) Jäsenet: Pekka Kaasalainen Anneli Lehtinen Tellervo Niemensuo

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Anne Backman Lauri Haverinen Varajäsenet: Susanna Huolman Esko Aho Mika Helin Aimo Knuutila Tanja Altti 003 äänestysalue (Hirvikoski) Jäsenet: Sanna Vuolle Veikko Ruohonen Helke Anttila Timo Lahtinen Marika Jokela Varajäsenet: Sampsa Heinonen Lauri Tiainen Anne Kanerva Risto Heinonen Jaana Boström 004 äänestysalue (Kauhanoja) Jäsenet: Kari Anttila Arja Markkula Jorma Mörsky Jari Schwartz Arja Järvenpää Varajäsenet: Eero Sihvonen Voitto Järvenpää Marja Mäkelä Juhani Poso Raija Kuusela

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus äänestysalue (Kojonkulma) Jäsenet: Antti Eskola Kari Ristanen Leena Levo Seppo Timonen Airi Pullinen Varajäsenet: Hannes Mikkola Olavi Tapio Marjut Haapanen Aino Suominen Hilkka Lehtojärvi 006 äänestysalue (Metsämaa) Jäsenet: Tuija Riuttamäki Heikki Salmela Arvo Heikkilä Anne-Mari Lehti Jorma Niemelä Varajäsenet: Sasu Huolman Jukka Laaksonen Arja Yli-Heikkilä Mailis Oja Pauli Vuorinen 007 äänestysalue (Niinijoki) Jäsenet: Markku Nenonen Hannele Wilen Heikki Haapanen Anne Vähä-Hakula Kaarina Laine Varajäsenet: Riitta Soro Timo Haapanen Taisto Laine Anneli Leino Heikki Rantanen

30 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VIII äänestysalue (Alastaro) Jäsenet: Eija Erelä Sakari Aho Helena Kalsi Tuija Ketonen Tauno Laakso Varajäsenet: Sirpa Pietilä Jukka Korvenpää Mirja Veila-Aho Maiju Boenisch Raimo Huhtala 009 äänestysalue (Virttaa) Jäsenet: Antti Kopsa Tanja Raikaa Helmi Laine Raimo Koskinen Pekka Tepponen Varajäsenet: Heikki Koho Tuomas Heilala Simo Rantala Timo Tamminen Ellen Huhtala 010 äänestysalue (Melliä) Jäsenet: Ari Vikström Aila Kankare Kaarina Heikkilä Hannu Gustafsson Eero Välitalo Varajäsenet: Jarmo Metsänperä Mia Lintula Markku Hongisto

31 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Rauno Hakala Marjo-Riitta Kivistö 4. määrätä äänestysalueittain edellä mainittujen vaalilautakuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat: 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) puheenjohtajaksi Leimu Peltonen varapuheenjohtajaksi Anna-Maija Naula-Iltanen 002 äänestysalue (Keskuskoulu) puheenjohtajaksi Pekka Kaasalainen varapuheenjohtajaksi Anneli Lehtinen 003 äänestysalue (Hirvikoski) puheenjohtajaksi Sanna Vuolle varapuheenjohtajaksi Veikko Ruohonen 004 äänestysalue (Kauhanoja) puheenjohtajaksi Kari Anttila varapuheenjohtajaksi Arja Markkula 005 äänestysalue (Kojonkulma) puheenjohtajaksi Antti Eskola varapuheenjohtajaksi Kari Ristanen 006 äänestysalue (Metsämaa) puheenjohtajaksi Tuija Riuttamäki varapuheenjohtajaksi Heikki Salmela 007 äänestysalue (Niinijoki) puheenjohtajaksi Markku Nenonen varapuheenjohtajaksi Hannele Wilen 008 äänestysalue (Alastaro) puheenjohtajaksi Eija Erelä varapuheenjohtajaksi Sakari Aho 009 äänestysalue (Virttaa) puheenjohtajaksi Antti Kopsa varapuheenjohtajaksi Tanja Raikaa 010 äänestysalue (Mellilä) puheenjohtajaksi Ari Vikström varapuheenjohtajaksi Aila Kankare

32 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus valita vuonna 2015 toimitettavia eduskuntavaaleja varten seuraavat vaalitoimikuntien jäsenet ja näille sijaantulojärjestykseen asetetut varajäsenet: I vaalitoimikunta Jäsenet: Erkki Koivisto Anne Lehtonen Tauno Kylmämetsä Varajäsenet: Tuula Mäkimattila Markku Maunula Helli Nyfors II vaalitoimikunta Jäsenet: Aila Kankare Jukka Nuoranne Maija-Liisa Salminen Varajäsenet: Kauko Kankare Armi Heikkilä Päivi Leino 6. määrätä vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat: I vaalitoimikunta puheenjohtajaksi Erkki Koivisto varapuheenjohtajaksi Anne Lehtonen II vaalitoimikunta puheenjohtajaksi Aila Kankare varapuheenjohtajaksi Jukka Nuoranne

33 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Ero luottamustoimesta / Timo Kaunisto 198/ /2013 Kh 11 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh Valtuutettu Timo Kaunisto on ilmoittanut muuttaneensa pois Loimaalta. Kunnallisvaaleissa 2012 Timo Kaunisto tuli valituksi toimikaudelle kaupunginvaltuustoon Keskusta-puolueen edustajana. Ensimmäiseksi varavaltuutetuksi tuli valituksi Raimo Huhtala. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto 1. toteaa valtuutettu Timo Kauniston luottamustoimen päättyneeksi Loimaan kaupunginvaltuustossa 2. toteaa, että toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valtuutetuksi tulee Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Raimo Huhtala. Hyväksyttiin.

34 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvä valmistelu Varsinais-Suomessa Kh 12 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laiksi sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sote-järjestämislailla on tarkoitus uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset sekä luoda uusi palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Varsinais-Suomen kunnat sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat vuonna 2013 hyväksyneet terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyivät kunnat ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä periaatteen, jossa terveydenhuoltoon liittyvää kehittämistoimintaa ohjaa edustuksellinen kuntajohtajakokous, johon osallistuu Varsinais-Suomen eri alueilta kuntajohtaja- ja terveydenhuollon asiantuntijaedustaja. Kuntajohtajakokous käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamiseen liittyvää valmistelua. Kuntajohtajakokous katsoi, että Varsinais-Suomessa valmistelussa tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman myötä perustettuja rakenteita. Turun kaupunki on kutsunut Varsinais-Suomen kuntien, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä erityshuoltopiirin kuntayhtymän johdon keskustelutilaisuuteen, jonka tavoitteena on päättää yhteisistä linjauksista, joiden mukaan sote-järjestämislakiin liittyvä valmistelu Varsinais-Suomessa organisoidaan. Tilaisuus järjestetään Turussa torstaina klo 16. Kuntia pyydetään nimeämään tilaisuuteen 2-3 kunnanhallituksen nimeämää luottamushenkilöedustajaa sekä kuntajohtaja. Kaupunginhallitus on aiemmin ( 438) päättänyt, että sosiaali- ja terveysalueen valmistelun toimeenpanoa tukeva henkilöstö voidaan Läntisen sosiaali- ja terveysalueen osalta sijoittaa Turun kaupungin organisaatioon ja että jatkovalmistelusta ja resurssoinnista sovitaan erikseen alueen kuntien kesken. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää 2-3 luottamushenkilöedustajaa sekä kaupunginjohtajan Turussa järjestettävään tilaisuuteen.

35 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Käsittely: 1. varapuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen ehdotti edustajaksi Joni Heikkilää, jäsen Juha Raitala ehdotti edustajaksi Teija Ek- Marjamäkeä ja Teuvo Suomista ja 2. varapuheenjohtaja Esko Lundgren ehdotti edustajaksi Jarmo Rasia. Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi Joni Heikkilän, Teija Ek-Marjamäen, Teuvo Suomisen ja Jarmo Rasin sekä kaupunginjohtajan Turussa järjestettävään tilaisuuteen.

36 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus / Omaishoidon ohjaajan virkasuhteen irtisanominen 357/ /2013 Kh Valmistelija: henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 8. luvun 37 :n mukaan virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan silloin, kun: 1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; tai 2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. KVhL:n 37 a :n mukaan viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. Työnantajan velvollisuus ilmoittaa työvoimatoimistolle viranhaltijan taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvasta irtisanomisesta tai määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä sekä velvollisuus tiedottaa viranhaltijalle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään määräytyy työsopimuslain mukaisesti. KVhL:n 46 :n mukaan jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 :n mukaisilla perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. Sama velvollisuus koskee 25 :ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut viranhaltijan ennen luovutushetkeä.

37 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava viranhaltijalle näin aiheuttamansa vaihinko. KVhL:n 43 :n 1 momentissa säädetään viranhaltijan kuulemisesta virkasuhteen päättämismenettelyssä. 43 :n 2 momentin mukaan jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. KVTES:n VIII luvun 5 :n mukaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen tai työntekijän työsopimuksen, irtisanomisaika on vähintään - 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden - yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta - kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta - neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli kahdeksan, mutta enintään 12 vuotta - kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli 12 vuotta keskeytyksettä. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely henkilöstökustannusten vähentämiseksi on käyty ajalla Yhteistoimintamenettely on päättynyt Yhteistoimintamenettelyssä tavoitteena oli 2,4 milj.euron henkilöstökustannusten vähentäminen, mikä vastaa laskennallisesti noin henkilön vähentämistä vuositasolla. Yhteistoimintamenettelyn mukaan henkilöstövähennyksissä voidaan käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten eläköitymistä, vakanssien normaalia vapautumista, sijaisten ja määräaikaisten käytön rajaamista, organisaatiomuutosten sekä palvelujen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tapahtuvia henkilöstövähennyksiä, palkattomia vapaita sekä henkilöstön

38 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus irtisanomisia. Irtisanomisen vaihtoehdoksi tarjolla olevat tehtävät on kartoitettu koko kaupungin tasolla. Irtisanomisen vaihtoehdoksi ei ole järjestää koulutusta uusiin tehtäviin. Hallintosäännön 29 :n mukaan irtisanomisesta sekä useita henkilöstöryhmiä koskevista lomautuksista päättää kaupunginhallitus. LIITE 3 /kh Virkasuhteeen irtisanominen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus irtisanoo virkasuhteen KVhL:n 37 :n mukaisesti taloudellisista syistä liitteen 3/kh Virkasuhteen irtisanominen mukaisesti, päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta kokouksessa. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen-Mäkilä ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin kannattamana, että kaupunginhallitus ei irtisano virkasuhdetta vaan hoidetaan sisäisin järjestelyin. Puheenjohtaja totesi jäsen Tyyskänen-Mäkilän kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tyyskänen-Mäkilän ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen- Mäkilä). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus. Kh 13 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Marja Lankinen on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2016

Loimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2016 Perusturvalautakunta 39 18.03.2014 Perusturvalautakunta 110 21.10.2014 Kaupunginhallitus 400 17.11.2014 Vapaa-aikalautakunta 106 16.12.2014 Kaupunginhallitus 8 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 6 26.01.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02. Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015 Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013 Kh 09.02.2015 52 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 06.10.2014 kello 17:00-19:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 17.03.2014 kello 17:00-20:07 PAIKKA Keskuskoulu, os. Kalevalankatu 12 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA / ASPHOLM HELGE Kunnanhallitus 15.12.2014 ( 263): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty LOIMAAN KAUPUNKI Yhteistoimintaneuvottelu Esityslista Aika 13.1.2015 kello 14.00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty Hanna Kyläkoski pääluottamusmies Tehy Harri

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Työväenopiston johtokunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 17:30-18:05 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 22

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkoina

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Äänestysalueiden vähentäminen

Äänestysalueiden vähentäminen Äänestysalueiden vähentäminen Kh 16 Kurikan kaupungissa on yhteensä kahdeksantoista äänestysaluetta. 25.1.2010 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KH 224 01.09.2008 Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 26.10.2008. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.10.2008.

KH 224 01.09.2008 Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 26.10.2008. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.10.2008. Kaupunginhallitus 224 01.09.2008 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN KUNNALLISVAA LEJA VARTEN KH 224 01.09.2008 Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 26.10.2008. Ennakkoäänestys toimitetaan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 10:00-11:05

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 10:00-11:05 PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 Klo 10:00-11:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 30.4.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 31.1.2013 tiedote 1 (5) 14.10.2013 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 14.10.2013 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 29.10.2014 AIKA 29.10.2014 klo 18:00-19:10 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 16

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa.

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa. Kaupunginhallitus 462 16.12.2013 Kaupunginhallitus 4 13.01.2014 Kaupunginhallitus 41 10.02.2014 Kaupunginhallitus 56 03.03.2014 Yrityspalvelun henkilöstön palkat 267/14.01.00/2013 Kh 16.12.2013 462 Valmistelija:

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot