LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Varastopäällikön viran lakkauttaminen Täyttölupa kiinteistötyönjohtajan viralle Kaupungininsinöörin virkanimikkeen muuttaminen 11 rakennuttamisinsinööriksi 328 Tilapalveluiden työpäällikön viran lakkauttaminen Täyttölupa lastensuojelun sosiaaliohjaajan viransijaisuudelle Täyttölupa sivistyspalvelukeskuksen palvelusihteerin toimelle Täyttölupia terveys- ja hoivapalveluihin Oikaisuvaatimus / Virkasuhteen irtisanominen Oikaisuvaatimus / Virkasuhteen irtisanominen Osavuosikatsaus Osallistuminen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöhön 34 vuosina Kaupungin oman hankeavustusjärjestelmän mukaiset avustukset Lausunnon antaminen Humppilan-Urjalan 38 tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 338 Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma lausunto 339 Valtuustoaloite uusien tervehdystaulujen sijoittamisesta teiden varsille Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Varhaiskasvatuspalvelujen hankinta/alastaron päiväkoti August ja Lyydia Heinon stipendirahaston varojen uudelleen sijoittaminen 49

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Vuokra-asuntoselvityksen päivitys ja vuokra-asuntojen 51 korjaustarveselvitys 344 Kiinteistönluovutusilmoituksia Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Viranhaltijoiden päätöksiä Ilmoitusasiat 57

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Mäki-Punto-Ristanen Tarja I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Perho Tiina jäsen Raitala Juha jäsen Suominen Olavi jäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Vuolle Sanna jäsen MUU Ek-Marjamäki Teija kv:n puheenjohtaja Mutala Mika kv:n I varapuh.johtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuh.johtaja poistui klo 18:20 Hirvelä Antti kv:n III varapuh.johtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Heinonen Toini hallintosihteeri Koota Jaana tekninen johtaja klo 17:01-17:29 ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Toini Heinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla. päivänä lokakuuta 2014 TARKASTUS Jorma Laaksonen Tiina Perho

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa Toini Heinonen Hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 323 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä asiantuntijana oli kuultavana tekninen johtaja Jaana Koota.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 324 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jorma Laaksonen ja Tiina Perho.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Varastopäällikön viran lakkauttaminen Kh 325 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota Varastopäällikkö on jäänyt eläkkeelle kesällä Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen palvelurakenneuudistuksen myötä viran täyttäminen ei ole enää tarpeellista ja virka voidaan lakkauttaa. Hallintosäännön 23 mukaan uuden viran perustamisesta ja vanhan lakkauttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että varastopäällikön virka lakkautetaan. Hyväksyttiin.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Täyttölupa kiinteistötyönjohtajan viralle Kh Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Tilapalveluiden kiinteistötyönjohtaja jää eläkkeelle alkaen. Kertyneiden vuosilomien ja ylityötuntien johdosta hänen viimeinen työssäolopäivänsä on Kiinteistötyönjohtaja toimii tilapalveluissa investointikohteissa sekä kunnossapitotöissä LVIA-töiden työmaavalvojana, vanhempien ammattimiesten lähiesimiehenä, kiinteistöjen LVI-automaatio- sekä kaukovalvontajärjestelmän pääkäyttäjänä. Kiinteistötyönjohtaja hyväksyy kiinteistöjen lämpö-, sähkö-, jäte- sekä vesilaskut. Viran nopea täyttäminen on ehdottoman tärkeää erityisesti kiinteistöjen lämmityskauden aikana. Lämmitysjärjestelmien jatkuva huolto sekä nopea reagointi vikailmoituksiin lämmityskauden aikana ehkäisee mittavien vahinkojen syntymisen kiinteistöissä. Tilapalveluiden nykyisellä henkilöstöllä ei ole enää mahdollista täyttää viran vaatimuksen mukaista LVI-alan erityisosaamista. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat rakennusmestarin / kiinteistötyönjohtajan tutkinto ja kokemusta kiinteistönhoitotehtävistä tai huoltomestarin tutkinto (HTM) ja ammattikoulu sekä laajan ja monipuolinen kokemus kiinteistöjen hoidosta. Tehtävän hoitamiseen edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta LVI-alan töistä. Kiinteistötyönjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 2720,69 /kk. Kaupunginhallitukselta pyydetään lupaa kiinteistötyönjohtajan viran täyttämiselle alkaen siten, että virkaan valittu työskentelee ensin viransijaisena ajalla ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana alkaen. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt asiaa Sisäinen haku päättyy klo 9.00.Tehtävään ei ole ollut sisäisiä hakijoita. -- Täyttölupamenettelyä tarkennettiin (kh ) siten, että myöntämisestä päättää kaupunginhallitus asti. Esitykset valmistelee yksikön esimies ja ne käsitellään tarvittaessa palvelukeskuksen johtoryhmässä. Esitykset saatetaan toimielimien esittelijöiden/palvelukeskusten johtajien valmistelun pohjalta kaupungin johtoryhmän käsiteltäväksi. Tarvittaessa ne voidaan ennen kaupunginhallitusta käsitellä myös ao. toimielimissä.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Täyttölupaesityksissä on otettava huomioon kaupunginhallituksen 3.3. ja henkilöstökulujen vähentämispäätösiin sisältyvien irtisanomisten, täyttökiellon, sisäisen täyttövelvoitteet ja sisäisten siirtojen vaatimukset. Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen antamia täyttölupaohjeita. Kaupunginhallitus on päätöksessään edellyttänyt, että kaupunginhallitukselle raportoidaan säännöllisesti loppuvuoden aikana päätösten edellyttämine henkilöstövähennysten toteutumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää kiinteistötyönjohtajan virka alkaen siten, että virkaan valittu työskentelee viransijaisena ajalla ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana alkaen. Käsittely: Keskustelun kuluessa I varapuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto- Ristanen ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin ja jäsen Juha Raitalan ja jäsen Arvo Heikkilän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä Mäki-Punto-Ristanen palautusehdotuksen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kh 326 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Kaupunginvaltuuston hyväksymän Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta-ohjelmaan on sisältynyt teknisen toimen uudelleenjärjestelyt. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintojen uudelleenjärjestelyä on toteutettu vaiheittain palvelukeskuksen resurssien mitoitus ja kohdentaminen sekä henkilöstön eläköityminen huomioiden. Kaupunginhallitus on , , ja käsittelyt ja hyväksynyt teknisen toimen uudelleenjärjestelyn vaiheittaiset periaatteet. Lisäksi tekninen lautakunta on hyväksynyt tilapalveluiden ja kunnallistekniikan organisaatiojärjestelyjen periaatteet. Organisaatiomuutosta on toteutettu vaiheittain päätösten mukaisesti. Organisaatiomuutoksessa merkittävää on ollut esimiestasojen

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vähentäminen erityisesti tilapalveluiden vastuualueilla. Suunnitelmien mukaisessa viimeisessä vaiheessa teknisen toimen organisaatiota muutetaan siten, että kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualue yhdistetään ja vastuualueesta vastaa nykyinen kunnallistekniikan työpäällikkö. Toisena toimenpiteenä muutetaan kaupungininsinöörin virkanimike rakennuttamisinsinööriksi ja tehtävään siirretään nykyinen tilapalveluiden työpäällikkö. Rakennuttamisinsinööri vastaa rakennuttamispalveluiden vastuualueesta. Tilapalveluiden työpäällikön virka lakkautetaan muutoksen myötä. Nykyisen rakennuttamispalveluiden vastuualueesta vastaava suunnittelupäällikkö siirtyy ko. vastuualueella asiantuntijatehtäviin rakennuttamisinsinöörin alaisuuteen. Uudella kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualueella työpäällikkö vastaa vastuualueen johtamisesta. Käytännön työnjohtotehtävät kuuluvat kunnallistekniikan puolella puutarhurille ja tilapalveluiden puolella kiinteistötyönjohtajalle. Kiinteistötyönjohtajan viran täyttäminen on tarpeellista, jotta organisaatiomuutoksen viimeinen vaihe voidaan toteuttaa ja uusi organisaatio ottaa käyttöön v alusta. Kiinteistötyönjohtajan kelpoisuusvaatimusta on tarkistettu. Kelpoisuusvaatimuksena on rakennusmestarin/kiinteistötyönjohtajan tutkinto ja kokemusta kiinteistöhoitotehtävistä. Lisäksi edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta LVI-alan töistä. Organisaatiomuutoksen toteutuksella tilapalveluiden osalta eri tasojen esimiesmäärä vähenee vuoden 2012 aikaisesta kuudesta esimiehestä kahteen. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen organisaatiomuutosten vaiheet v on esitetty liitteen organisaatiokaavioissa. * Kh Teknisen toimen organisaatiomuutosten vaiheet v Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää kiinteistötyönjohtajan virka alkaen siten, että virkaan valittu työskentelee viransijaisena ajalla ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana alkaen. Hyväksyttiin.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupungininsinöörin virkanimikkeen muuttaminen rakennuttamisinsinööriksi Kh 327 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Kaupunginvaltuuston hyväksymän Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta-ohjelmaan on sisältynyt teknisen toimen uudelleenjärjestelyt. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintojen uudelleenjärjestelyä on toteutettu vaiheittain palvelukeskuksen resurssien mitoitus ja kohdentaminen sekä henkilöstön eläköityminen huomioiden. Kaupunginhallitus on , , ja käsittelyt ja hyväksynyt teknisen toimen uudelleenjärjestelyn vaiheittaiset periaatteet. Lisäksi tekninen lautakunta on hyväksynyt tilapalveluiden ja kunnallistekniikan organisaatiojärjestelyjen periaatteet. Organisaatiomuutosta on toteutettu vaiheittain päätösten mukaisesti. Vuoden 2013 alusta perustettiin rakennuttamispalveluiden vastuualue, johon siirrettiin suunnittelupäällikkö ja kaupungininsinööri vastaamaan kaupungin investointihankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta sekä myös teknisen sektorin ostopalvelujen tuotannon ja laadun valvonnasta. Kaupungininsinööri on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen kesällä Palvelurakennemuutoksen suunnitellussa viimeisessä vaiheessa muutetaan kaupunginsinöörin virkanimike rakennuttamisinsinööriksi ja tehtävään siirretään nykyinen tilapalveluiden työpäällikkö. Hänen koulutuksensa on rakennusinsinööri AMK. Rakennuttamisinsinööri vastaa rakennuttamispalveluiden vastuualueesta alkaen.tilapalveluiden työpäällikön virka lakkautetaan muutoksen myötä. Nykyisen rakennuttamispalveluiden vastuualueesta vastaava suunnittelupäällikkö siirtyy ko. vastuualueella asiantuntijatehtäviin rakennuttamisinsinöörin alaisuuteen. TS-työryhmä on käsitellyt rakennuttamisinsinöörin ja suunnittelupäällikön virkojen vaativuuden arvioinnit suhteessa nykyisiin tehtäviin. TS-työryhmä esittää rakennuttamisinsinöörin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3519 /kk. Vertailun vuoksi vuonna 2013 kaupungininsinöörin tehtäväkohtainen palkka oli 3784,28 /kk ja tilapalveluiden työpäällikön tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3337,07 /kk. Suunnittelupäällikön muuttuvien tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella TS-työryhmä esittää tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3337,07 /kk. Suunnittelupäällikön nykyinen tehtäväkohtainen

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus palkka on 3804,28 /kk. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ( /304) 24 mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Hallintosäännön 23 mukaan viran muuttamisesta toiseksi viraksi päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön 30 mukaan kelpoisuusehdot päättää se viranomainen, jonka tehtäviin viran täyttäminen kuuluu. Henkilöstövalintoja koskeva ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännön 24 :ssä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että kaupungininsinöörin virka muutetaan rakennuttamisinsinöörin viraksi Rakennuttamisinsinööri vastaa rakennuttamispalveluiden vastuualueesta alkaen. Rakennuttamisinsinöörin virkaan siirretään sisäisesti tilapalveluiden työpäällikkö. Rakennuttamisinsinöörin tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan euroa/kk. Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Tilapalveluiden työpäällikön viran lakkauttaminen Kh 328 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Kaupunginvaltuuston hyväksymän Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta-ohjelmaan on sisältynyt teknisen toimen uudelleenjärjestelyt. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintojen uudelleenjärjestelyä on toteutettu vaiheittain palvelukeskuksen resurssien mitoitus ja kohdentaminen sekä henkilöstön eläköityminen huomioiden. Kaupunginhallitus on , , ja käsittelyt ja hyväksynyt teknisen toimen uudelleenjärjestelyn vaiheittaiset periaatteet. Lisäksi tekninen lautakunta on hyväksynyt tilapalveluiden ja kunnallistekniikan organisaatiojärjestelyjen periaatteet. Organisaatiomuutosta on toteutettu vaiheittain päätösten mukaisesti. Organisaatiomuutoksessa merkittävää on ollut esimiestasojen vähentäminen erityisesti tilapalveluiden vastuualueilla. Suunnitelmien mukaisessa viimeisessä vaiheessa teknisen toimen organisaatiota muutetaan siten, että kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualue yhdistetään ja vastuualueesta vastaa nykyinen kunnallistekniikan työpäällikkö. Toisena toimenpiteenä muutetaan kaupungininsinöörin virkanimike rakennuttamisinsinööriksi ja tehtävään siirretään nykyinen tilapalveluiden työpäällikkö. Rakennuttamisinsinööri vastaa rakennuttamispalveluiden vastuualueesta.tilapalveluiden työpäällikön virka lakkautetaan muutoksen myötä. Nykyisen rakennuttamispalveluiden vastuualueesta vastaava suunnittelupäällikkö siirtyy ko. vastuualueella asiantuntijatehtäviin rakennuttamisinsinöörin alaisuuteen. Uudella kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualueella työpäällikkö vastaa vastuualueen johtamisesta. Nykyisellä kunnallistekniikan työpäälliköllä on huoltomestarin tutkinto, kiinteistöjen kunnossapidon työteknikkotutkinto sekä maanrakennuksen ja kaivosalan työteknikkotutkinto. Hänellä on monipuolista kokemusta sekä kunnallistekniikan että tilapalveluiden osa-alueilta. Käytännön työnjohtotehtävät kuuluvat kunnallistekniikan puolella puutarhurille ja tilapalveluiden puolella kiinteistötyönjohtajalle. TS-työryhmä on käsitellyt uuden kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualueen työpäällikön viran vaativuuden arvioinnin ja esittää tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3200 /kk. Kunnallistekniikan työpäällikön nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 3171,22 /kk.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Organisaatiomuutoksen toteutuksella tilapalveluiden osalta eri tasojen esimiesmäärä vähenee vuoden 2012 aikaisesta kuudesta esimiehestä kahteen. Hallintosäännön 23 mukaan uuden viran perustamisesta ja vanhan lakkauttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilapalveluiden työpäällikön virka lakkautetaan alkaen. Viran lakkauttamisen perusteena on teknisen palvelukeskuksen organisaatiomuutos, jossa kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualueet yhdistetään. Kaupunginhallitus vahvistaa kunnallistekniikan ja tilapalveluiden vastuualueen työpäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa /kk. Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Täyttölupa lastensuojelun sosiaaliohjaajan viransijaisuudelle Kh 329 Valmistelija: sosiaalityön johtaja Katri Viippo p Lastensuojelun sosiaalityössä virassa oleva sosiaaliohjaaja on jäänyt noin vuoden kestävän palkattoman virkavapaansa jatkoksi äitiys- ja vanhempainvapaalle Virkaan on viimeksi myönnetty täyttölupa aiemman käytännön mukaisesti perusturvalautakunnassa ( 7) em. vapaan ajalle. Nyt kyseiselle työntekijälle on myönnetty hakemuksen perusteella hoitovapaata ajalle Lastensuojelussa on kaksi päätyönään lastensuojelua tekevää sosiaalityötekijää, joilla on työparinaan sosiaaliohjaajat (yht. 2 kpl). Yhdellä sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja työparilla on hoidettavanaan keskimäärin 100 lapsen lastensuojeluasiakkuus. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista laaditun selvityksen perusteella on todettu, että lastensuojelun sosiaalityön resurssit ovat Loimaalla lähtökohtaisestikin niukat. Muualta sosiaalityön tehtäväalueelta ei ole siirrettävissä työpanosta lastensuojeluun, eikä näin ollen sisäinen hakukierros ole tarkoituksenmukainen. Kaupunginhallitukselta pyydetään täyttölupaa lastensuojelun sosiaaliohjaajan sijaisuuden täyttämiseen ajalle Viransijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä, jotta lastensuojelun lakisääteisiä määräaikoja pystytään noudattamaan ja lastensuojeluun liittyvät pakolliset tehtävät hoitamaan. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt asiaa Täyttölupamenettelyä tarkennettiin (kh ) siten, että myöntämisestä päättää kaupunginhallitus asti. Esitykset valmistelee yksikön esimies ja ne käsitellään tarvittaessa palvelukeskuksen johtoryhmässä. Esitykset saatetaan toimielimien esittelijöiden/palvelukeskusten johtajien valmistelun pohjalta kaupungin johtoryhmän käsiteltäväksi. Tarvittaessa ne voidaan ennen kaupunginhallitusta käsitellä myös ao. toimielimissä. Täyttölupaesityksissä on otettava huomioon kaupunginhallituksen 3.3. ja henkilöstökulujen vähentämispäätösiin sisältyvien irtisanomisten, täyttökiellon, sisäiset täyttövelvoitteet ja sisäisten siirtojen vaatimukset. Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen antamia täyttölupaohjeita. Kaupunginhallitus on päätöksessään edellyttänyt, että kaupunginhallitukselle raportoidaan säännöllisesti loppuvuoden aikana päätösten edellyttämien henkilöstövähennysten

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus toteutumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan lastensuojelun sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen ajalle Hyväksyttiin.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Täyttölupa sivistyspalvelukeskuksen palvelusihteerin toimelle Kh 330 Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh , henkilöstöjohtaja Leena Laine Sivistyspalvelukeskuksessa on tällä hetkellä seuraavat palvelusihteerin toimet: - koulutoimistossa kaksi - varhaiskasvatuksessa kaksi - kouluilla kolme - musiikki- ja työväenopistolla yksi Varhaiskasvatuksen siirryttyä sivistyspalveluihin kaksi palvelusihteeriä siirtyi sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta sivistyspalvelukeskukseen. Vapaa-aikapalveluista on eläköitynyt kaksi palvelusihteeriä ja Molemmat toimet on jätetty täyttämättä ja tehtävät on jaettu muille palvelusihteereille ja osin myös vapaa-aikapalveluiden esimiehille. Opistojen palvelusihteerin toimi on ollut usean vuoden ajan määräaikaisesti täytettynä vakinaisen työntekijän siirryttyä sosiaalija terveyspalvelukeskukseen, mutta perustetta määräaikaiselle täytölle ei jatkossa ole, vaan toimi tulisi täyttää alkaen toistaiseksi. Edellä mainittujen vähennysten lisäksi palvelusihteerin tarvetta lisää osittain se, että työväenopiston hallinto hankitaan ostopalveluna. Sivistyspalvelukeskuksen sisällä opistojen palvelusihteerin tehtäviä ei voida enää jakaa muille palvelusihteereille. Palvelusihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2 064,82 /kk. -- Johtoryhmä on käsitellyt täyttölupa-asian Palvelukeskuksissa toimivan toimistohenkilöstön määrä on vähentynyt vuodesta 2009 alkaen 55:stä 39:ään. Lisäksi kaupunginhallituksen henkilöstövähennyksiä koskevaan päätökseen sisältyy 1,5 htv:n vähennys, joka toteutuu vuonna Erittely palvelukeskuksittain ilmenee liitteenä olevasta yhdistelmästä. * Yhdistelmä toimistohenkilöstön muutoksista.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää opistojen palvelusihteerin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaen. Hyväksyttiin.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Täyttölupia terveys- ja hoivapalveluihin Kh 331 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Kaupunginhallitus on päättänyt, että vuoden 2014 loppuun saakka kaikki täyttöluvat käsittelee kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on tehnyt myös hen ki lös tö sääs tö päätök sen, johon sisältyy irtisanomisia. Täyttölupia ehdotettaessa tulee huomioida kaupunginhallituksen ja tekemät henkilöstökulujen vä hen tä mispää tök set ja niihin sisältyvät irtisanomisten, täyttökiellon, sisäisen täyt tö vel voit teen ja sisäisten siirtojen vaatimukset. Mielenterveysyksikössä vapautuu psykologin toimi alkaen. Psykologin tehtäviin kuuluvat alle kouluikäisten lasten kog ni tiivi sen kehitystason arvioinnit ja tutkimukset (neuvolapsykologin tehtä vät) sekä aikuisasiakkaiden mielenterveystyö. Mielenterveystyön toimivuus ja asetusten mukainen toiminta neu volas sa edellyttävät toimen täyttämistä. Tammikodissa vapautuu lähihoitajan toimi alkaen. Yhdistetyn Tammi-Mirja kodin toiminta ja omaishoidon tu ki kes kuksen toiminta päivätoimintoineen edellyttävät toimen täyttämistä. Täyttölupia näille toimille haetaan nyt kaupunginhallituksen pää töksen mukaisesti kaupunginhallitukselta. Kaupungissa on käynnissä henkilöstökustannusten vähentäminen. Yh teis toi min ta me net te lys sä on ollut käsittelyssä mm. terveys- ja hoiva pal ve lui den joidenkin ikäihmisten palveluyksikköjen hen ki lös tö mitoi tus ten pienentäminen. Nykytilanteessa kaikkia vapautuvia toimia tarjotaan hen ki lös tö vä hennys ten kohteena olevien ja kaikkien muidenkin kaupungin yk sik köjen henkilökunnalle. Vapautuvien toimien täyttöä sisäisesti kä si tellään niin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuin koko kau pun ginkin johtoryhmissä. Toimien täyttäminen ulkoa tulee kysymykseen ainoas taan tilanteessa, jossa sisäinen täyttö ei ole mahdollista. Nyt täytettävinä olevat toimet eivät sisälly sosiaali- ja ter veys pal ve lukes kuk sen suunnitelmaan henkilöstökulujen vähentämiseksi vuosina Täyttölupamenettelyä tarkennettiin (kh ) siten, että myöntämisestä päättää kaupunginhallitus asti. Esitykset valmistelee yksikön esimies ja ne käsitellään tarvittaessa palvelukeskuksen johtoryhmässä. Esitykset saatetaan toimielimien

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus esittelijöiden/palvelukeskusten johtajien valmistelun pohjalta kaupungin johtoryhmän käsiteltäväksi. Tarvittaessa ne voidaan ennen kaupunginhallitusta käsitellä myös ao. toimielimissä. Täyttölupaesityksissä on otettava huomioon kaupunginhallituksen 3.3. ja henkilöstökulujen vähentämispäätösiin sisältyvien irtisanomisten, täyttökiellon, sisäiset täyttövelvoitteet ja sisäisten siirtojen vaatimukset. Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen antamia täyttölupaohjeita. Kaupunginhallitus on päätöksessään edellyttänyt, että kaupunginhallitukselle raportoidaan säännöllisesti loppuvuoden aikana päätösten edellyttämien henkilöstövähennysten toteutumisesta. Täyttölupaesitykset ovat olleet esillä johtoryhmässä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 1. Mie len ter veys yk si kön psykologi alkaen. Tehtävä voidaan täyt tää ulkoisella hakumenettelyllä. 2. Tammikodin lä hi hoi ta ja alkaen. Tehtävä täytetään sisäisesti. Hyväksyttiin.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus / Virkasuhteen irtisanominen Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Kunnllisen viranhaltijalain (304/2003) 8. luvun 37 :n mukaan virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan silloin, kun: 1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; tai 2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. KVhL:n 37 a :n mukaan viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. Työnantajan velvollisuus ilmoittaa työvoimatoimistolle viranhaltijan taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvasta irtisanomisesta tai määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä sekä velvollisuus tiedottaa viranhaltijalle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään määräytyy työsopimuslain mukaisesti. KVhL:n 46 :n mukaan jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 :n mukaisilla perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. Sama velvollisuus koskee 25 :ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut viranhaltijan ennen luovutushetkeä.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava viranhaltijalle näin aiheuttamansa vaihinko. KVhL:n 43 :n 1 momentissa säädetään viranhaltijan kuulemisesta virkasuhteen päättämismenettelyssä. 43 :n 2 momentin mukaan jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. KVTES:n VIII luvun 5 :n mukaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen tai työntekijän työsopimuksen, irtisanomisaika on vähintään - 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden - yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta - kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta - neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli kahdeksan, mutta enintään 12 vuotta - kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli 12 vuotta keskeytyksettä. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely henkilöstökustannusten vähentämiseksi on käyty ajalla Yhteistoimintavelvoite on todettu täyttyneeksi Yhteistoimintamenettelyssä tavoitteena oli 2,4 milj.euron henkilöstökustannusten vähentäminen, mikä vastaa laskennallisesti noin henkilön vähentämistä vuositasolla. Yhteistoimintamenettelyn mukaan henkilöstövähennyksissä voidaan käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten eläköitymistä, vakanssien normaalia vapautumista, sijaisten ja määräaikaisten käytön rajaamista, organisaatiomuutosten sekä palvelujen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tapahtuvia

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus henkilöstövähennyksiä, palkattomia vapaita sekä henkilöstön irtisanomisia. Irtisanomisen vaihtoehdoksi tarjolla olevat tehtävät on kartoitettu koko kaupungin tasolla ja viranhaltijalle on tarjottu tiedossa olevia tehtäviä. Irtisanomisen vaihtoehdoksi ei ole järjestää koulutusta uusiin tehtäviin. Hallintosäännön 29 :n mukaan irtisanomisesta sekä useita henkilöstöryhmiä koskevista lomautuksista päättää kaupunginhallitus. LIITE 2 /kh Virkasuhteen irtisanominen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus irtisanoo virkasuhteen KVhL:n 37 :n mukaisesti taloudellisista syistä liitteen 2 /kh Virkasuhteen irtisanominen, päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta kokouksessa. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen-Mäkilä ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin kannattamana, että kaupunginhallitus ei irtisano liitteen 2/kh mukaista virkasuhdetta, koska taloudelliset syyt eivät täyty. Puheenjohtaja totesi jäsen Tyyskänen-Mäkilän kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tyyskänen-Mäkilän ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen- Mäkilä). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Kaupunginhallitus päätti irtisanoa virkasuhteen KVhL:n 37 :n mukaisesti taloudellisista syistä liitteen 2 /kh Virkasuhteen irtisanominen, päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta kokouksessa.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Pääluottamusmies (JUKO) Harri Laukkanen on asianosaisen valtuuttamana jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen päätös on tehty huolimatta siitä, että ei ole esitetty mitään uskottavaa selvitystä tehtävien vähenemisestä eikä päätöksessä ole esitetty, että tehtävät olisivat vähentyneet oleellisesti taloudellisista syistä. Henkilöstöjohtajan pyytämän Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kannanoton mukaan oikaisuvaatimus on syytä jättää irtisanomisaikana ennenaikaisena tutkimatta. Asianosaisen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa oikaisuvaatimuksen tiedokseen. Oikaisuvaatimus käsitellään erikseen sen jälkeen, kun asianosaisen irtisanomisaika on päättynyt. Hyväksyttiin. Kh 332 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Irtisanomisaika on päättynyt Asianosainen on ottanut vastaan työnantajan tarjoaman osa-aikaisen määräaikaisen työn alkaen. * Oikaisuvaatimus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kaupunginhallituksen päätöksen muuttamiseen. Kaupunginhallituksen irtisanomispäätös on perustunut yhteistoimintamenettelyssä

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsiteltyihin sekä kaupunginhallituksen (57 ) päättämiin henkilöstön vähentämistoimenpiteisiin. Yhteistoimintamenettelyssä ja päätöksen valmistelussa on asianmukaisesti selvitetty vaihtoehtoja mahdollisille irtisanomisille. Kaupunginhallituksen päätöksen perustelujen mukaan viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä. Päätöksen myötä yksikön ja henkilöstön tehtäviä järjestetään uudelleen. Työnantaja on valmistelun aikana kartoittanut viranhaltijalain 8 luvun 37 :n mukaisesti tarjolla olevat tehtävät ja mahdollisuudet työllistää henkilö kaupungin palveluksessa. Ennen irtisanomista irtisanotulle on asianmukaisesti ja laajasti tarjottu tiedossa olevia vapautuvia tehtäviä. Asianosainen on ottanut vastaan työnantajan tarjoaman osa-aikaisen määräaikaisen työn alkaen. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin kannattamana, että kaupunginhallitus peruu irtisanomisen, koska taloudelliset perusteet irtisanomiseen eivät täyty. Puheenjohtaja totesi jäsen Tyyskäsen kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tyyskäsen ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Kaupunginhallitus päätti, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kaupunginhallituksen päätöksen muuttamiseen. Kaupunginhallituksen irtisanomispäätös on perustunut yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyihin sekä kaupunginhallituksen (57 ) päättämiin henkilöstön vähentämistoimenpiteisiin.

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhteistoimintamenettelyssä ja päätöksen valmistelussa on asianmukaisesti selvitetty vaihtoehtoja mahdollisille irtisanomisille. Kaupunginhallituksen päätöksen perustelujen mukaan viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä. Päätöksen myötä yksikön ja henkilöstön tehtäviä järjestetään uudelleen. Työnantaja on valmistelun aikana kartoittanut viranhaltijalain 8 luvun 37 :n mukaisesti tarjolla olevat tehtävät ja mahdollisuudet työllistää henkilö kaupungin palveluksessa. Ennen irtisanomista irtisanotulle on asianmukaisesti ja laajasti tarjottu tiedossa olevia vapautuvia tehtäviä. Asianosainen on ottanut vastaan työnantajan tarjoaman osa-aikaisen määräaikaisen työn alkaen.

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus / Virkasuhteen irtisanominen Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Kunnllisen viranhaltijalain (304/2003) 8. luvun 37 :n mukaan virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan silloin, kun: 1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; tai 2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. KVhL:n 37 a :n mukaan viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. Työnantajan velvollisuus ilmoittaa työvoimatoimistolle viranhaltijan taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvasta irtisanomisesta tai määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä sekä velvollisuus tiedottaa viranhaltijalle tämän oikeudesta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään määräytyy työsopimuslain mukaisesti. KVhL:n 46 :n mukaan jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 :n mukaisilla perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. Sama velvollisuus koskee 25 :ssä tarkoitettua luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut viranhaltijan ennen luovutushetkeä.

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava viranhaltijalle näin aiheuttamansa vaihinko. KVhL:n 43 :n 1 momentissa säädetään viranhaltijan kuulemisesta virkasuhteen päättämismenettelyssä. 43 :n 2 momentin mukaan jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. KVTES:n VIII luvun 5 :n mukaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen tai työntekijän työsopimuksen, irtisanomisaika on vähintään - 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden - yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta - kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli neljä vuotta, mutta enintään kahdeksan vuotta - neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli kahdeksan, mutta enintään 12 vuotta - kuusi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut yli 12 vuotta keskeytyksettä. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely henkilöstökustannusten vähentämiseksi on käyty ajalla Yhteistoimintavelvoite on todettu täyttyneeksi Yhteistoimintamenettelyssä tavoitteena oli 2,4 milj.euron henkilöstökustannusten vähentäminen, mikä vastaa laskennallisesti noin henkilön vähentämistä vuositasolla. Yhteistoimintamenettelyn mukaan henkilöstövähennyksissä voidaan käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja, kuten eläköitymistä, vakanssien normaalia vapautumista, sijaisten ja määräaikaisten käytön rajaamista, organisaatiomuutosten sekä palvelujen ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tapahtuvia henkilöstövähennyksiä, palkattomia vapaita sekä henkilöstön

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus irtisanomisia. Irtisanomisen vaihtoehdoksi tarjolla olevat tehtävät on kartoitettu koko kaupungin tasolla ja viranhaltijalle on tarjottu tiedossa olevia tehtäviä. Irtisanomisen vaihtoehdoksi ei ole järjestää koulutusta uusiin tehtäviin. Hallintosäännön 29 :n mukaan irtisanomisesta sekä useita henkilöstöryhmiä koskevista lomautuksista päättää kaupunginhallitus. LIITE 1 /kh Virkasuhteen irtisanominen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus irtisanoo virkasuhteen KVhL:n 37 :n mukaisesti taloudellisista syistä liitteen 1 /kh Virkasuhteen irtisanominen mukaisesti, päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta kokouksessa. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen-Mäkilä ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin kannattamana, että kaupunginhallitus ei irtisano liitteen 1/kh mukaista virkasuhdetta, koska taloudelliset syyt eivät täyty. Puheenjohtaja totesi jäsen Tyyskänen-Mäkilän kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tyyskänen-Mäkilän ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen- Mäkilä). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Kaupunginhallitus päätti irtisanoa virkasuhteen KVhL:n 37 :n mukaisesti taloudellisista syistä liitteen 1 /kh Virkasuhteen irtisanominen mukaisesti, päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta kokouksessa.

30 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Pääluottamusmies (JUKO) Harri Laukkanen on asianosaisen valtuuttamana jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen päätös on tehty huolimatta siitä, että ei ole esitetty mitään uskottavaa selvitystä tehtävien vähenemisestä eikä päätöksessä ole esitetty, että tehtävät olisivat vähentyneet oleellisesti taloudellisista syistä. Henkilöstöjohtajan pyytämän Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kannanoton mukaan oikaisuvaatimus on syytä jättää irtisanomisaikana ennenaikaisena tutkimatta. Asianosaisen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa oikaisuvaatimuksen tiedokseen. Oikaisuvaatimus käsitellään erikseen sen jälkeen, kun asianosaisen irtisanomisaika on päättynyt. Hyväksyttiin. Kh 333 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , henkilöstöjohtaja Leena Laine, puh Irtisanomisaika on päättynyt * Oikaisuvaatimus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kaupunginhallituksen päätöksen muuttamiseen. Kaupunginhallituksen irtisanomispäätös on perustunut yhteistoimintamenettelyssä

31 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsiteltyihin sekä kaupunginhallituksen (57 ) päättämiin henkilöstön vähentämistoimenpiteisiin. Yhteistoimintamenettelyssä ja päätöksen valmistelussa on asianmukaisesti selvitetty vaihtoehtoja mahdollisille irtisanomisille. Kaupunginhallituksen päätöksen perustelujen mukaan viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä. Päätöksen myötä yksikön ja henkilöstön tehtäviä järjestetään uudelleen. Työnantaja on valmistelun aikana kartoittanut viranhaltijalain 8 luvun 37 :n mukaisesti tarjolla olevat tehtävät ja mahdollisuudet työllistää henkilö kaupungin palveluksessa. Ennen irtisanomista irtisanotulle on asianmukaisesti ja laajasti tarjottu tiedossa olevia vapautuvia tehtäviä. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Eveliina Tyyskänen ehdotti II varapuheenjohtaja Esko Lundgrenin kannattamana, että kaupunginhallitus peruu irtisanomisen, koska taloudelliset perusteet irtisanomiseen eivät täyty. Puheenjohtaja totesi jäsen Tyyskäsen kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tyyskäsen ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Kalsi, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Suominen Olavi, Vuolle, Suominen Teuvo) ja 2 ei-ääntä (Lundgren, Tyyskänen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Kaupunginhallitus päätti, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kaupunginhallituksen päätöksen muuttamiseen. Kaupunginhallituksen irtisanomispäätös on perustunut yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyihin sekä kaupunginhallituksen (57 ) päättämiin henkilöstön vähentämistoimenpiteisiin. Yhteistoimintamenettelyssä ja päätöksen valmistelussa on asianmukaisesti selvitetty vaihtoehtoja mahdollisille irtisanomisille.

32 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätöksen perustelujen mukaan viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä. Päätöksen myötä yksikön ja henkilöstön tehtäviä järjestetään uudelleen. Työnantaja on valmistelun aikana kartoittanut viranhaltijalain 8 luvun 37 :n mukaisesti tarjolla olevat tehtävät ja mahdollisuudet työllistää henkilö kaupungin palveluksessa. Ennen irtisanomista irtisanotulle on asianmukaisesti ja laajasti tarjottu tiedossa olevia vapautuvia tehtäviä.

33 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus Kh 334 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Osavuosikatsaus on talousarvion 2014 pohjalta rakennettu lyhennetty raportti. Tänäkin vuonna on kiinnitetty huomiota erityisesti toimintaan ja talouteen liittyviin riskeihin, taloudellisiin ja toiminnallisiin poikkeamiin, talousarvion 2014 oikeellisuuden arviointiin ja vuoden taloussuunnitteluun sekä palvelujen ja toiminnan sopeuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin. * Osavuosikatsaus (Luonnosvaiheinen liite on toimitettu valtuutetuille sähköpostissa ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Teuvo Suominen ehdotti I varapuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristasen ja jäsen Olavi Suomisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi tekemänsä kannatetun palautusehdotuksen ja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Jarmo Rasi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:20.

34 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Osallistuminen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöhön vuosina Kh 335 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p Loimaan kaupunki on ollut mukana VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen toiminnassa kaudella Valonia on vuodesta 2008 lähtien toiminut osana Turun kaupungin organisaatiota. Toiminta on vuosien kuluessa laajentunut koko maakunnan kattavaksi. Tämän vuoksi on syntynyt ajatus toiminnan siirtämiseksi toimintakauden aikana Varsinais-Suomen liiton yhteyteen. Toiminta tulisi jatkumaan erillisrahoitukselle siten, että liiton taloushallintoon perustetaan sille omakatteiset kustannuspaikat. Valonia esittää, että Loimaa päättäisi jatkaa erillisrahoitteista alueellista kestävän kehityksen yhteistyötä vuosina Osallistumismaksu vuosille on 0,45 /asukas/vuosi, jonka vastineeksi kunta voi käyttää Valonian palveluja ja kestävän kehityksen asiantuntijuutta. Loimaan kaupungin osalta vuosikustannus olisi noin 7500 ja sen on kohdennettu talousarviossa ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluihin. Vertailun vuoksi vuonna 2013 osallistumismaksua maksettiin 7536,16 ja 7519,06 vuonna 2014 asukasperusteisen maksun ollessa 0,45 /asukas/vuosi. Valonia pyytää kuntien vastausta mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Loimaan kaupunki voi osallitua Valonian jatkoon esitetyllä erillisrahoitteisena alueellisen kestävän kehityksen yhteistyönä vuosina , mikäli rahoitusosuus ei kasva nykyisestä tasosta. Toiminnan siirtäminen Varsinais-Suomen liiton yhteyteen on perusteltua. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02. Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015 Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013 Kh 09.02.2015 52 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa.

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa. Kaupunginhallitus 462 16.12.2013 Kaupunginhallitus 4 13.01.2014 Kaupunginhallitus 41 10.02.2014 Kaupunginhallitus 56 03.03.2014 Yrityspalvelun henkilöstön palkat 267/14.01.00/2013 Kh 16.12.2013 462 Valmistelija:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 17.03.2014 kello 17:00-20:07 PAIKKA Keskuskoulu, os. Kalevalankatu 12 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 8/ 2012 17.10.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 8/ 2012 17.10.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 Aika Keskiviikko 17.10.2012 klo 12.00 12.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Asia Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Asia Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta KOKOUSKUTSU AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kaupunginhallitus 225 14.08.2017 Kaupunginhallitus 309 09.10.2017 Kaupunginhallitus 324 23.10.2017 Kaupunginhallitus 332 30.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kh 14.08.2017

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh , kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh , kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 65 06.03.2017 Kaupunginhallitus 84 20.03.2017 Kaupunginhallitus 104 10.04.2017 Loimaan kaupungin taloustilanne ja talouden sopeuttamistarve 1163/02.02.00/2016 Kh 06.03.2017 65 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Taloustyöryhmä AIKA 08.06.2016 kello 17:00-18:58 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen avaus 3 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 05.10.2015 kello 17:00-18:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 277 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh , kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh , kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 65 06.03.2017 Kaupunginhallitus 84 20.03.2017 Loimaan kaupungin taloustilanne ja talouden sopeuttamistarve Kh 06.03.2017 65 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130, kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen käsittely / Outi McDonald 1635/33/2012 PERUS 09.10.2014 136

Oikaisuvaatimuksen käsittely / Outi McDonald 1635/33/2012 PERUS 09.10.2014 136 Perusturvalautakunta 136 09.10.2014 Kaupunginhallitus 260 17.11.2014 Kaupunginhallitus 279 01.12.2014 Kaupunginhallitus 296 15.12.2014 Kaupunginhallitus 17 19.01.2015 Oikaisuvaatimuksen käsittely / Outi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 50 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapäällikön viran täyttäminen HEL 2017-001923 T 01 01 01 01 Päätös päätti

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 50/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 24/2012 13.4.2012 Asia: Virkasuhteen irtisanominen Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Virasto Päätös, johon haetaan oikaisua Viraston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 11 ) KIRKKONEUVOSTO 9/2011 16.11.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 11 ) KIRKKONEUVOSTO 9/2011 16.11.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 11 ) Aika Keskiviikko 16.11.2011 klo 12.00 13.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja (ei 101 aikana) Jarmo Heinonen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.03.2017 kello 18:00-18:30 PAIKKA Kaupunginvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty

Yhteistoimintaneuvottelu. Aika kello kaupunginhallituksen kokoushuone. Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty LOIMAAN KAUPUNKI Yhteistoimintaneuvottelu Esityslista Aika 13.1.2015 kello 14.00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Outi Friberg pääluottamusmies Jyty Hanna Kyläkoski pääluottamusmies Tehy Harri

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kaupunginhallitus AIKA 08.02.2016 kello 17:00-18:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Sivistyslautakunta 24.11.2015 Aika 24.11.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto puh

Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto puh Perusturvalautakunta 88 15.11.2016 Kaupunginhallitus 4 09.01.2017 Asumispalveluiden hankinta Petula 15.11.2016 88 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto puh 02 761 2100. Loimaan kaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjan pitäjä

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirja 3/2016 1 Henkilöstöjaosto Aika 11.10.2016 kello 14:05-15:30 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Parikka

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Pöytäkirja 1/2014 1 Henkilöstöjaosto Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Paikka Keskussairaala talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Palviainen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.11.2014 kello 18:00-19:40 PAIKKA Kaupunginvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 28.1.2013 klo 16.00-16.45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

-- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa.

-- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus 455 17.12.2013 Kaupunginhallitus 108 18.03.2014 Kaupunginhallitus 163 16.04.2014 Kaupunginhallitus 201 06.05.2014 Kaupunginhallitus 248 04.06.2014 Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk 3 24.11.2011. Johtokunta päätti jättää asian pöydälle

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk 3 24.11.2011. Johtokunta päätti jättää asian pöydälle Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 1 (7) 77 Erään viranhaltijan irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus HEL 2011-001928 T 01 01 04 01 Päätös Käsittely Johtokunta päätti jättää asian pöydälle Pöydällepanoehdotus:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

4 Laskujen hyväksyjät ja asitarkastajat v. 2016 / tekninen lautakunta

4 Laskujen hyväksyjät ja asitarkastajat v. 2016 / tekninen lautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Aika 26.01.2016, klo 17:00-17:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Vuoden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot