Ruukki sandwich paneelit - Mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruukki sandwich paneelit - Mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla"

Transkriptio

1 Ruukki sandwich paneelit - Mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla

2 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / KÄYTTÖLIITTYMÄN LÄPIKÄYNTI, VALIKOT JA KOMENNOT REVIT STRUCTURE PROJEKTIN ALOITUS, OLETUSPROJEKTIPOHJAN MÄÄRITTELY REVIT STRUCTURE PROJEKTIN ALOITUS, NEW PROJECT MODULIVIIVOJEN LUONTI, GRID KORKEUSTASOJEN LUONTI, LEVEL REFERENSSIKUVAN TUONTI MALLIN POHJAKSI, IMPORT CAD MODULIVIIVOJEN LISÄÄMINEN HYÖDYNTÄEN TUOTUA DWG KUVAA PANELIEN MALLINNUS, STRUCTURAL BEAM PANELIEN KOPIOINTI RAKENTEESSA YLÖSPÄIN LEIKKAUS-NÄKYMIEN LUONTI OVIAUKKOJEN MUOKKAUS NAAMAKUVIEN LUONTI MALLIN AIKATAULUTTAMINEN / LINJAKOHTAISTEN VAIHEIDEN LUONTI LINJAKOHTAISTEN ELEMENTTILUETTELOIDEN LUONTI LINJALUETTELOIDEN HYÖDYNTÄMINEN ELEMENTTIEN POSITIOINNISSA POSITIOIDEN LISÄYS NAAMAKUVIIN, SEKÄ KUVIEN TÄYDENNYS MITOILLA JA TEKSTEILLÄ PIIRUSTUSPOHJAN VALINTA JA UUDEN ARKKIKOON MÄÄRITTELY NÄKYMIEN SIIRTÄMINEN ARKILLE NIMIÖTIETOJEN LISÄYS ARKKEIHIN TULOSTUS NÄKYMIEN JA MALLIN TALLENNUS DWG MUOTOON SEINÄTYÖKALUN KÄYTTÖ PANELIEN SUUNNITTELUUN SEINIEN MALLINNUS WALL TYÖKALULLA SEINIEN AUKOTUKSET 33

3 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Käyttöliittymän läpikäynti, valikot ja komennot 1. Application Menu. Sovellusvalikko käsittää projektitiedostoihin liittyviä käskyjä, kuten uuden projektin luonti (New), vanhan projektin avaaminen (Open), projektin tallentamienn (Save). 2.Tab. Revitin käskyt on järjestetty toimintokohtaisiksi välilehdiksi (Tab). Välilehtiä ovat mm. Home, Insert, Annotate, Modify, Analyze jne. 3. Quick acces Toolbar. Pikatyökalurivi käsittää käyttäjän itse määritteliemiä käskyjä. Kuva 1. Käyttöliittymä 4. Tool. Työkalupalkit käsittävät varsinaiset työskentelyssä tarvittavat komennot ja käskyt. 5. InfoCenter. Sisältää tiedonhakuun liittyviä toimintoja verkosta sekä tietoja päivityksistä. 6. Ribbon. Valintanauha käsittää kaikki työskentelyssä tarvittavat komennot ja käskyt. 7. Panel. Ryhmät muodostavat välilehtiä (Tab). Ryhmät on muodostettu Revitohjelman toimintojen perustella. 8. Options Bar. Sisältää työkalukohtaiset, tarkemmat asetukset. Sisältö vaihtuu aina valittavan työkalun mukaan. 9. Project Browser. Projektiselaimen avulla hallitaan näkymiä( plaanit, leikkaukset, jukisivut, luettelot, piirustusarkit jne) sekä symboliperheitä (Family) ja ryhmiä (Group). 10. Properties. Objektikohtaiset ominaisuudet jolla ohjataan komennon ja objektin toimintaa. 11. Drawing Area. Työskentelyalue, 2- tai 3- ulotteinen näkymä. 12. View Control Bar. Näkymäikkunan säätöjä, jotka kohdistuvat aktiiviseen työskentelyalueeseen ja näkymään. Säädetään mm. mittakaavaa, esitystarkkuutta, näkymän rajausta jne. 13. Status Bar. Tilarivi, näytetään ohjeita käyttäjälle.

4 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Vinkkejä: - Kun haluat lisätä komentoja Quick Acces Toolbar valikkoon, klikkaa halutun komennon päällä hiiren oikealla ja hyväksy valinta Add to quick acces Toolbar - Hiiren valinnat, maalattaessa alue vasemmalta oikealle (valinta-alue näkyy yhtenäisenä viivana) valitsee ohjelma kaikki valinta-alueen sisällä olevat objektit. Maalattaessa alue oikealta vasemmalla (valinta-alue näkyy katkoviivalla) valitsee ohjelma kaikki objektit joihin valinta-alue koskee. - Valintaan saadaan lisättyä objekteja pitämässä control nappi pohjassa. Valinnasta voi poistaa objekteja pitämällä shift napin pohjassa. - Valinnan voi myös tallentaa. Valitse ensin haluamasi objektit ja tallenna sen jälkeen välilehdeltä Manage komennolla save ja anna valinnalle nimi. Valinta aktivoidaan samalta välilehdeltä Load valinnalla. Valintoja voi tallentaa rajattomasti ja niitä voi myös jälkikäteen muokata (Modify/Edit selection).

5 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Revit Structure projektin aloitus, oletusprojektipohjan määrittely Revitin projektia avattaessa, kysyy ohjelma käytettävää projektipohjaa (Project Template). Käytetyn projektipohjan paikka voidaan määritellä oletukseksi jolloin sitä ei tarita erikseen uuden projektin luonnin yhteydessä valita. Ruukin Panelien mallinukseen kehitetyn projektipohjan nimi on Ruukki Panel_finland_RST2012.rte Projektipohjaan on tallenntettu valmiiksi Panelikokoja, piirustuspohjia, elementtiluetteloita, materiaaleja ja pintavärejä jne. Oletus projektipohjan tallennus: - Application Menu/Options, ja avautuvasta valikosta siirry File Locations välilehdelle. Määrittele kohtaan Default template file haluamasi projektipohja (Ruukki Panel_finland_RST2012.rte). - Samasta Options valikosta voi tallentaa myös esim tallennusmuistutusten oletusajat (General), taustavärin muutoksen (Graphics), navigointityökalujen näkyvyyttä (Steering Wheels, View Cube). Kuva 2. Options valikko Kuva 3. Oletus projektipohjan asetus

6 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Revit Structure projektin aloitus, New Project Kun oletusprojektipohja on määritelty, aloita uusi projekti. New/Project: - Hyväksy projektipohja ja aloita mallinnus. Kuva 4. Uuden projektin aloitus Kuva 5. Projektipohjan hyväksyminen Revitissä on kolme eri tallennusmuotoa: *.rvt : Revit projektien tallennusmuoto *.rte : Revit projektipohjan tallennusmuoto *.rfa : Revitin parametrinen objekti (esim. Panel objekti)

7 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Moduliviivojen luonti, Grid Aloitetaan projekti luomalla moduuliviivasto jota hyödynnetään lisättäessä Paneleita. Moduliviivat voidaan lisätä tyhjään mallipohjaan, tai apuna voidaan käyttää esim tuotua dwg-kuvaa (ks. kohta 1.6). Home/Grid - Siirry tasonäkymään tasolle tuplaklikkaamalla näkymän nimeä. - Aloita moduuliviivojen lisäys Home/Grid - Moduuliviivat lisätään kuten normaali viiva näyttämällä alkupiste ja loppupiste. - Modulityökalu käyttää oletuksena juoksevaa numerointia / aakkostusta. - Moduliviivojen lisäyksessä voi käyttää normaaleja CAD komentoja Copy, Array, Move jne. Kuva 6. Aktiivinen tasonäkymä Kuva 7. Moduliviivan lisäys, grid

8 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Korkeustasojen luonti, Level Panelit sidotaan lisättäessä korkeustasoihin. Projektipohjaan on tallennettu valmiiksi seitsemän korkeusasemaa, mutta tarvittaessa niitä voidaan luoda lisää komennolla Level. Home/Level - Tasoja voidaan luoda ainoastaan näkymissä jossa mallia katsellaan sivusta, (esim. näkymistä etelä-, pohjois-, itä- tai länsinäkymästä). Siirry näkymään ja käynnistä tason luontikomento Home/Level - Taso lisätään kuten normaali viiva näyttämällä alkupiste ja loppupiste. Kuva 8. tasojen luonti - Tasojen lisäyksessä ei voi käyttää kopiontia. Jos taso kopioidaan, kopioituu ainoastaan tason symboli, ei itse näkymä. Tämä näkyy myös mustana tasosymbolina (normaalisti sininen) 1.6 Referenssikuvan tuonti mallin pohjaksi, Import CAD Revit mallin pohjana voidaan käyttää muissa CAD ohjelmissa tehtyjä suunnitelmia. Tuettuja muotoja ovat: dwg, dxf, dgn, sat ja skp. Käytetään ohjeen mallin luomisena Tekla Structures ohjelmasta tuotua 3d-dwg muotoista teräsrakenteisen hallin runkoa. Insert / Import CAD Kuvan tuonnin yhteydessä huomioitavia asioita: - Current view only. Jos valinta on päällä, näkyy tuotu kuva vain tuonnin aikana aktiivisena olevassa näkymässä. - Colors. Ohjataan dwg kuvan tasojen värejä. Kuva 9. Import Cad Kuva 10. Kuvan tuonnin asetukset

9 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 - Layers. Voidaan ohjata tuotavia tasoja. - Import units. Tuotavan dwg kuvan yksiköiden valinta - Positioning. Kuvan oletussijoitus mallinnusalueelle. - Place at. Korkeusasema johon tuotava kuva sijoitetaan (ainoastaan aktiivisena jos valinta Current view only ei ole aktiivinen. Kuva 11. Tuotu dwg malli Revitin 3D näkymässä - Revittiin tuotua CAD kuvaa tai mallia ei kannata räjäyttää. Jos kuvaa tai sen tasoja halutaan piilottaa, päästään niihin käsiksi aktivoimalla näkymässä tuotu kuva ja komennolla Query. - Tuotua kuvaa voidaan siirtää Move komennolla. - Kuvan sitominen paikalleen tapahtuu Pin komennolla

10 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Moduliviivojen lisääminen hyödyntäen tuotua dwg kuvaa Hyödynnetään tuotua dwg kuvaa ja luodaan moduliviivat käyttäen Grid/pick lines valintaa. Paneli-objekti on tehty siten, että lisäyspisteenä on suoralla seinän osalla panelien välisen sauman keskikohta, sekä nurkassa rungon nurkkapiste (katso tarkemmin kohdassa 1.8, Panelien mallinnus). Tämä kannattaa huomioida lisättäessä moduliviivasto, koska moduliviivat toimivat hyvinä tartuntapisteinä lisäyksessä. Home/Grid - Siirry tasonäkymään tasolle tuplaklikkaamalla näkymän nimeä. - Aloita moduuliviivojen lisäys Home/Grid ja valitse valinta Pick Lines - Klikkaa tuodun dwg kuvan viivaa jonka haluat muuttaa moduliviivaksi - Jatka moduliviivaston luomista, kunnes kaikki linjat luotu - Venytä moduliviivat oikean mittaisiksi aktivoimalla moduliviiva ja raahaamalla moduliviivan päässä olevasta pienestä pallosta - Jos haluat muokata moduliviivan numeroa tai kirjainta, tuplaklikkaa numeroa ja anna uusi arvo. - Mikäli haluat moduliviivojen tunnukset moduliviivan kumpaankin päähän (oletuksena vain toisessa päässä), muokkaa moduliviivan ominaisuuksia. Aktivoi moduuliviiva, klikkaa hiiren oikealla ja valitse kohta Element Properties. Kuva 12. Grid valinta Kuva 13. Pick lines valinta Kuva 14. Aktiivisen moduliviivan venytys - Element Properties valikosta Kuva 15. Moduliviivojen ominaisuudet, element properties

11 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 valitse Edit Type ja lisää rasti kohtaan Plan view symbol end 1 (default) ja hyväksy valinta. Kuva 16. Valmis moduliviivasto näkymässä

12 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Panelien mallinnus, Structural beam Panelien mallinnus käynnistyy komennolla Structural beam. Ennen Panelien lisäystä muokataan näkymäasetuksia muuttamalla tuotu dwg kuva harmaansävyiseksi. Tämä selkeyttää Revitin objektien, sekä tuotujen dwg viivojen eroa. Visibility / Graphics Muokataan dwg kuvan esitystapaa komennolla Visibility Graphics: - Valitse View/Visibility/Graphics, ja avautuvasta näkymästä siirry välilehdelle Imported categories. Lisää sieltä rasti kohtaan Halftone (Halli_TS.dwg) Beam - Siirry tasonäkymään ja aloita Panelien mallinnus komennolla Home/ Beam - Komento aktivoi Panelien lisäyksen. Valitse kohdasta Change Element Type haluttu Paneelityyppi. Poista rasti kohdasta Tag ja lisää rasti kohtaan Chain. - Aloita Panelin lisäys näyttämällä Panelin alku- ja loppupiste (huomioimatta saumoja). - Mikäli dwg-kuvan ja moduliviivojen kohdat ovat epäselviä, voit poistaa viivaskaalauksen näkymän selkeyttämiseksi kohdasta View/Thin lines - Lisää Panelit ensimmäiseen kerrokseen kiertäen myötäpäivään ja huomioimatta aukkoja ja kulmien venytyksiä. Kuva 17.Visibility/Graphics Kuva 18. Panelityypin valinta Kuva 19. Viivaskaalauksen poisto

13 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 20. Ensimmäisen kerroksen Panelit mallinnettuna - Panelien ominaisuuksissa (Element Properties) on mahdollisuus venyttää panelien pituuksia. Oletuksena arvona on 10 mm Panelin kummassakin päässä (Panel Start shortening, Panel End shortening) josta tulee normaali 20mm sauma. - Nurkassa pidennettävän elementin pituus on tyypillisesti Elementin paksuus (ks viereinen kuva) - Muokkaa kaikki ensimmäisen kerroksen elementtien nurkat halutulla tavalla ennen Panelien kopioimista ylöspäin. Kuva 21. Panelin alkupään pidennys 150 mm Kuva 22. Panelien kulma läheltä katsottuna ennen venytystä ja venytyksen jälkeen.

14 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Panelien kopiointi rakenteessa ylöspäin Panelit on lisäyksen yhteydessä automaattisesti sidottuna lisättyyn tasoon (+0.000). Tätä voidaan hyödyntää panelien kopioinnissa muualle rakenteeseen. - Valitse yksi Paneli, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Select All Instances (saat valittua kerralla kaikki Panelit). - Kun Panelit on valittu valitse Copy (huom! valitse komento Copy to Clipboard!) - Kopioinnin jälkeen valitse Modify/Paste Aligned/Select Levels by name - Avautuvasta luettelosta valitse kaikki tasot väliltä Kuva 23. Select All Instances Kuva 24. Copy to Clipboard Kuva 25. Paste Aligned

15 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 26. Kopioinnin jälkeen näkymä mallista. Hallin toisessa päädyssä on matalampi osa. Poista kahden ylimmän kerroksen lyhyt paneli pitkiltä sivuilta ja siirrä päädyn kaksi ylintä panelikerrosta oikeaan kohtaan. Apuna voit käyttää esim mittatyökalua Annotate /Dimension. Siirron voi tehdä esim Move komennolla. Valitse siirrettävät objektit, tämän jälkeen peruspiste, osoita hiirellä siirron suunta ja kirjoita haluttu mitta (tai näytä hiirellä). Panelien värejä, pintakuviointeja ja muita ominaisuuksia voi muokata kohdasta Element Properties. Alla kuvattu muutamia tärkeimpiä - Internal/External facing colour = sisä/ulkopinnan väri - Internal /External facing profiling = sisä/ulkopinnan kuviointi - Internal/External facing profiling distribution = Sisä/ulkopinnan mikroprofiloinnin jako - External facing coating = ulkopinnan suojakalvo Jos haluat muuttaa ulkopinnan väriä, klikkaa kohdasta External facing colour, kohdasta Colour Kuva 27. Dimensions Kuva 28. Panel Element Properties Kuva 29. Värien valinta

16 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 RR 22. Avautuvasta valikosta valitse haluttu väri. Kuva 30. Esimerkki muokatuista väreistä

17 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Leikkaus-näkymien luonti Muokataan mallia ja luodaan siihen halutut oviaukkojen kolot. Tätä varten luodaan apunäkymiä joista mallin muokkaus on helpompaa. Luodaan apunäkymät kohtiin joissa on oviaukot siten että oviaukko on leikkausalueen sisällä. View/Section View Luo uusi leikkausnäkymä komennolla View/section View: - Näytä hiirellä leikkauksen alku- ja loppupiste. - Leikkauksen katsomissuuntaa voi muokata aktivoimalla näkymä ja klikkaamalla pientä kaksoinnuolipainiketta. - Leikkauksen rajausta voi muuttaa venyttämällä katkoviivalla esitettävää rajausta. Uusi leikkaus tulee näkyviin Project Browser valikkoon kohtaan Sections Kuva 31. Leikkauksen luominen Kuva 32. Leikkauksen katsomissuunnan muutos 1.11 Oviaukkojen muokkaus Osa malliin tehtävistä aukoista tehdään katkaisemalla olemassa oleva paneli, osa leikkaamalla panelia. Avaa uusi leikkausnäkymä ja muokkaa näkymän asetuksista esitystapaa - Ruudun vasemmassa alareunassa valinta Model graphics style:wireframe Kuva 33. Section View, näkymäasetuksen muuttaminen Kuva 34. Panelin katkaiseminen split komennolla. Modify/Split

18 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kun teräsrakenne on taustalla näkyvissä, katkaistaan oviaukon kohdalla oleva Paneli Split komennolla - Valitse komento Modify/Split ja valitse katkaisun alku- ja loppupiste. Mikäli haluat että leikattujen pisteiden välinen osa poistetaan, komennon yhteydessä laita rasti kohtaan Delete Inner Segment - Toinen vaihtoehto käyttää komentoa Split with Gap Katkaistaan hallin toisessa reunassa olevan suuren oviaukon kohdalta kolma alinta Panelia. Opening by face Leikataan oviaukon ylin paneli komennolla Modify/Opening by face - Kun komento on aktiivinen, vie hiiri leikattavan panelin päälle, ja kun leikattavan panelin ympärillä on vihertävä kehys, hyväksy valinta klikkaamalla hiiren vasemmalla. - Leikkauskohta esitetään tekemällä viivoilla suljettu alue. Leikkausalue voi ulottua yli Panelin reunan. - Kun leikkauskohta on määritelty, hyväksytään se valinnalla Finish Toista leikkaukset ja elementtien katkaisut kaikkien oviaukkojen kohdalla. Kuva 35. Panelin leikkaus Opening by face komennolla.

19 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Naamakuvien luonti Luodaan kaikista julkisivuista naamakuva ja annetaan niille nimet moduliviivojen mukaan. Käytetään julkisivujen luonnissa komentoa Section view View/Section View Luo leikkausnäkymät kuten kohdassa 1.10 esitetty ja nimeä näkymät moduliviivojen nimien mukaan. - Luodaan näkymät modulilinjoilta 1,10,11, A ja E Kuva 36. Näkymät joka julkisivulta. Siirry yhteen juuri luoduista leikkauksista. Näkymässä näkyy myös muiden leikkausten symbolit. Halutessa nämä voi piilottaa. - Aktivoi yksi leikkausnäkymä, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Hide in view/category - Valitessa Hide in view/element piilotetaan yksittäinen valittu elemenetti. - Mikäli haluat palauttaa piiloitettuja objekteja, aktivoi ruudun vasemmassa alareunassa oleva komento Reveal hidden elements jolloin voit valita näkyviin palautettavat elementit aktivoimalla ne ja klikkaamalla Unhide elements. Kuva 37. Objektien piilottaminen näkymässä

20 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Mallin aikatauluttaminen / linjakohtaisten vaiheiden luonti Manage/Phases Luodaan malliin aikataulutus (phases), jota hyödynnetään myös linjakohtaisten luetteloiden luonnissa. Käynnistetään vaiheiden luonti luomalla vaiheiden nimikkeet - Käynnistä Manage/Phases - Avautuvassa näkymässä luo uudet vaiheet kaikille modulilinjoille joilla paneleita olemassa olevien vaiheiden perään. Kuva 38. Aikataulutuksen luonti Kuva 39. Vaiheiden luonti Lisätään vaiheet Paneleille - Avaa näkymä missä voit helpost valita yhdellä modulilinjalla olevat panelit, esim 3D view - Valitse yhden seinän panelit ja hiiren oikealla Element Properties - Kohdasta Phasing valitse alasvetovalikosta kohtaan Phase Created oikean modulilinjan nimi - Toista sama muille paneleille kaikilla seinillä Kun kaikki vaiheet on luotu, voit myös tarkastella niitä klikkaamalla näkymän päällä hiiren oikealla ja kohdasta View Properties muuttamalla näkymän asetus kohdasta Phase Filter asetukseen Show New ja vaihtamalla vaihetta kohdassa Phase. Kuva 40. Vaiheiden lisäys Paneleille 1.14 Linjakohtaisten elementtiluetteloiden luonti

21 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Ruukki Panel projektipohjassa on valmiina Elementtiluettelo, jossa on elementtien osalta kaikki tarvittavat tiedot elementtien tilaukseen. Käytetään elementtiluetteloa pohjana ja luodaan sen avulla linjakohtaiset elementtiluettelot Project Browser näkymässä kopioidaan olemassa oleva luettelo ja nimetään ne uudestaan. - Aktivoi Elementtiluettelo ja klikkaa hiiren oikealla. Valitse Dublicate View /Dublicate. - Klikkaa kopioitua näkymää hiiren oikealla ja valitse Rename ja nimeä näkymä uudestaan - Toista sama jokaisen linjan osalta. Luettelonäkymän vaiheistus - Avaa yksi luetteloista ja näkymän päällä klikkaa hiiren oikealla kohta View Properties - Kohtaan Phase Filter valitse arvo Show New - Kohtaan Phase valitse haluttu linjan nimi Kuva 41. Linjakohtaiset luettelot Kuva 41. Luettelonäkymän asetus

22 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Linjaluetteloiden hyödyntäminen elementtien positioinnissa. Elementtiluettelo jakaa pääosin automaattisesti erilaiset elementit omille riveilleen. Elementtien luettelointiperusteina on elementin pituus, elementin ulkopinnan väri ja elementin sisäpinnan väri. Mikäli mallissa on elementtejä joilla nämä kolme luettelointikriteeriä ovat samoja, mutta muuten poikkeavat toisistaan, oletuksena luettelo laittaa ne samalle riville. Luettelointiperusteita voi kuitenkin muokata elementtiluettelosta kohdasta view properties/sorting and grouping Alla kuvataan elementtiluetteloiden hyödyntämistä positioinnissa. Avaa rinnakkain 3D näkymä sekä esim Linjan A elementtiluettelo. - Aktivoi luettelosta ensimmäinen rivi ja anna sille tunnus esim SPA-1-1. Samalla kun aktivoit rivin luettelosta, aktivoituu elementti tai elementit mallista. - Jatka numerointia haluamallasi tavalla ja tee sama toimenpide kaikille linjoille. Huom! Kun annat position elementille joita on monta samanlaista, ilmestyy ruudulle varoitus Elements have dublicate Mark values. Tämä on ilmoitus että useammalla elementillä sama tunnus ja sitä ei tarvi huomioida. Kuva 42. Numeroidut elementit ja 3D näkymä

23 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Positioiden lisäys naamakuviin, sekä kuvien täydennys mitoilla ja teksteillä. Mallin näkymät ovat näkymiä jotka siirretään myös piirustusarkeille. Näkymät ovat arkilla juuri sellaisessa muodossa kuin ne ovat työskentelytilassa, eli halutut merkinnät (mitat, tekstit jne) lisätään eri näkymissä. Automaattimerkintöjen lisäys, Tag - Siirry linjakuvaan ja käynnistä komento Annotate/Tag All - Avautuvasta valikosta hyväksy oletusvalinta merkinnäksi (M_Structural Framing Tag_positio) - Hyväksy valinta. Huom, mikäli valinta All objects in current view on päälla, antaa ohjelma positiotunnuksen kaikille näkymässä näkyville objekteille, esim päädyssä näkyvälle elementille. Merkinnät joita ei näkymässä haluta esittää voidaan poistaa. Kuva 43. Tag all Kuva 44. Positiomerkinnän valinta Kuva 45. Numeroinnit naamakuvassa.

24 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Lisätään naamakuvaan mittoja - Mittojen lisäys Annotate/ Aligned. Näytä ensimmäinen mitoitettava kohta ja jatka eteenpäin. Kun halutut mittapisteet on valittu, klikkaa mittaviiva paikalleen kohtaan joihin haluat mittaviivan sijoittaa. Huom! Mittaviiva mitoittaa oletuksena pintoja, eli valitse esim panelin päädyt (valittava pinta korostuu) Kuva 46. Mittaviivojen lisäys Lisätään naamakuviin tekstejä - Tekstien luonti käynnistyy kohdasta Annotate/ Text - Valitse haluttu tekstityyppi, tai luo uusi valitsemalla Element Properties ja avautuvasta valikosta kohta Edit type. Seuraavasta näkymästä valitse kohta Dublicate ja anna uudelle tekstityypille haluttu nimi. Tämän jälkeen valitse kohdasta Text Font haluttu fontti ja kohdasta Text Size haluttu tekstikorkeus. Tämän jälkeen uusi tekstityyppi on käytössä. - Täydennä naamakuvat haluttaessa myös viivoilla ja muilla tarvittavilla merkinnöillä esim Detail line ( viivan piirto), Region (täyttökuvio), Component (2D objekti). Kuva 47. Tekstin lisäys Kuva 48. Tekstityypin valinta Kuva 49. Tekstityypin asetukset

25 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 50. Naamakuvat joihin lisätty positiot, mittoja ja tekstejä Piirustuspohjan valinta ja uuden arkkikoon määrittely Uuden piirustuksen luonti - Luo uusi piirustus View/New Sheet, tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla hiiren oikealla projektiselaimessa kohdassa sheets/new Sheet - Valitse avautuvasta valikosta haluamasi arkkikoko Kuvat 51 ja 52, Uuden piirustuksen luonti Uuden arkkikoon luonti - Aloita samalla tavalla uuden piirustuksen luonti ja valitse yksi arkkikoko. - Kun näkymä on auki, valitse arkki aktiiviseksi ja klikkaa hiiren oikealla, element properties Kuva 53. Arkkikoon valinta - Avautuvasta valikosta valitse Edit Type ja dublicate Kuva 54. Arkkikoon luonti

26 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 - Anna arkille uusi nimi esim Ruukki A1 ja kohtiin leveys ja korkeus anna arkin todelliset mitat 1.18 Näkymien siirtäminen arkille - Kun tyhjä piirustuspohja on näkyvissä, valitse projektihakemistosta haluamasi näkymä ja raahaa se arkille - Toista sama muiden näkymien, luetteloiden jne osalta jotka haluat arkille ja sijoittele halutuille paikoille Kuva 55. Kolmen linjan naamakuva sekä elementtiluettelo siirrettyinä piirustusarkille.

27 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 56. Kahden linjan naamakuva, elementtiluettelo, sekä 3D näkymä mallista. Vihjeitä ja vinkkejä kuvien luontiin: - Taulukoiden sarakeleveyksiä voi muokata helposti aktivoimalla taulukon arkilla ja venyttämällä sarakkeiden leveyksiä. - Yksi näkymä voi olla vain yhdellä piirustusarkilla kerrallaan. Esimerkiksi jos 3D näkymä halutaan esittää useammalla arkilla, täytyy näkymästä tehdä kopioita, jotka kukin sijoitetaan omalle arkilleen (dublicate). - Näkymiä voi myös muokata arkilta käsin. Aktivoi näkymä, klikkaa sen päällä hiiren oikealla ja valitse Activate View. Tämän jälkeen voit muokata mallia kuten

28 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 mallinnustilassa normaalisti. Kun lopetat, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Deactivate view. - Piirustusarkeilla esitettävät yleistekstit jne kannattaa tehdä hyödyntäen Legends näkymiä.

29 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Nimiötietojen lisäys arkkeihin Projektiin liittyvien tietojen lisäys (nimi, osoitetiedot jne) tehdään projektin aikana kertaalleen. Nämä projektitiedot päivittyvät automaattisesti luotuihin piirustusarkkeihin, eli ne voidaan täydentää missä tahansa projektin vaiheessa. Manage/ Project Information - Aloita projektitietojen lisäys kohdasta Manage/Project Information - Lisää avautuvaan ikkunaan projektin yleistiedot: Project Address: Osoite Project Name :Projektin nimi Project Number : Projektin numero Kuva 57. Projektitietojen lisäys Kuva 58. Projektin yleistiedot Piirustusarkkikohtaiset tiedot kuten piirustuksen numero, nimi jne täytetään arkilla. - Siirry piirustusnäkymään, valitse arkki aktiiviseksi, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Element Properties - Kun näkymä on auki, täytä halutut kentät Sheet Name: Piirustuksen nimi Sheet Number: Piirustuksen numero Sheet Issue Date: Julkaisupäivä Checked by: Tarkastaja Designed By: Suunnittelija Approved By: Hyväksyjä Kuva 59. Arkkikoon valinta 1.20 Tulostus

30 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Revit käyttää tulostuksessa Windows tulostimia Print - Aloita tulostus Print komennolla - Valitse haluttu tulostin - Kohdasta Print Range voit valita tulostetaanko avoinna oleva näkymä (Current Window), osa näkymästä (visible portion of current window) vai useampia piirustuksia (Selected views/sheet) Kohdasta Setup määritellään tarkemmin tulostusasetukset. - Zoom, asettamalla arvo 100% saadaan tulostus mittakaavaan. - Colors valintaan Black lines tulostaa kaikki viivat mustina Kuva 60. Tulostus Kuva 61. Tulostuksen asetukset

31 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Näkymien ja mallin tallennus dwg muotoon Revit mallin ja sen näkymät voidaan tallentaa missä tahansa mallinnuksen vaiheessa dwg muotoon. Export - Aloita mallin vienti Export/Cad format komennolla. Avautuvasta ikkunasta valitse halutut arkit/näkymät jotka haluat tallentaa dwg muotoon. - Tulostuksista voi tehdä tallennuspaketin Set jota voi käyttää myös jatkossa tai tallentaa näkymiä kertaluenteisesti. - Views in the Model: luetteloon tulee näkyviin kaikki mallissa olevat näkymät - Sheets in the Model: luetteloon tulee näkyviin kaikki mallissa olevat piirustusarkit Kuva 62. Export/Cad format Kuva 63. Tulostuksen asetukset

32 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 2. Seinätyökalun käyttö Panelien suunnitteluun Seiniä voidaan mallintaa myös yleisellä Revitin seinätyökalulla. Projektipohjaan Ruukki Panel_finland_RST2012.rte on tallennettu perustapaukset Panel seinistä. Jokaisesta elementtipaksuudesta löytyy yksi valmis rakennetyyppi, jota voidaan hyödyntään sellaisenaan tai muokata. 2.1 Seinien mallinnus Wall työkalulla Wall - Aloita seinien mallinnus plaani näkymässä komennolla Wall - Valittu plaaninäkymä määrittelee seinän ala/tai yläreunan riippuen seinän asetuksista - Properties näkymässä näkyy luettelo valmiista seinien rakennetyypeistä. Rakennetyyppejä voi käyttää sellaisenaan tai muokata niiden ominaisuuksia (esim väriä) Edit Type properties vallinnalla Kuva 60. Seinäkomento Wall Kuva 62. Seinän mallinnusominaisuuksia Kuva 61. Valmiiksi määritellyt seinien rakennetyypit

33 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 63. Seinän värien muokkaus materiaalien kautta Seinien aukotukset Wall Opening Seiniin voidaan helporti luoda aukot ikkunoita ja ovia varten. Aukot voidaan tehdä joko pelkkinä reikinä Wall Opening tai hyödyntäen Revitin ikkunan ja oven lisäyskomentoja Window, Door - Lisää aukko seinään käyttäen Wall Opening komentoa. Avaa näkymä jossa muokattava seinä näkyy selkeästi - Valitse komento Wall Opening ja lisää näyttämällä aukon nurkkapisteet Kuva 64. Seinätyökalulla lisätyt panelit joihin lisätty aukko ja muokattu väriä

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Johdatus Rhinoon 1 / 17. Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto

Johdatus Rhinoon 1 / 17. Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 1 / 17 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 27.10.2015 Johdatus Rhinoon Työkalujen löytäminen 2 / 17 1. 1. Komentorivi Jos tietää komennon nimen (tai sen alun), voi kirjoittaa sen komentoriville

Lisätiedot

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki Jigi - Käyttöohje Ohjelman peruskäyttö Laivalahdenkatu 2b FIN-00880 Helsinki Business ID: 0983544-2 2 (10) Sisällysluettelo 1 Aloitus ja uuden mallin luonti... 3 1.1 Ohjelman käynnistys... 3 1.2 Uuden

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2010 -ohjelmalla Ohje on tarkoitettu PLT-tiedostojen tekemiseen. PDF-tiedostoja varten on ohjeet erikseen. Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

OHJE 1(6) Windowsin ääniasetukset 18.5.2009. Jos äänet eivät kuulu ConnectPro:ssa, Skypessä tai muussa ohjelmassa,

OHJE 1(6) Windowsin ääniasetukset 18.5.2009. Jos äänet eivät kuulu ConnectPro:ssa, Skypessä tai muussa ohjelmassa, OHJE 1(6) Jos äänet eivät kuulu ConnectPro:ssa, Skypessä tai muussa ohjelmassa, Tarkista tämän ohjeen mukaan. Windowsissa äänen säätäminen on pyritty tekemään helpoksi. Käyttäjää opastetaan kuvien ja tekstien

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electricalin päivityspaketti sisältää kirjaston keskuskaavioissa (pää-, mittaus- ja ryhmäkeskus) käytettäville piirrosmerkeille. Piirrosmerkit

Lisätiedot

Tekla Structures Dialogien muokkaus

Tekla Structures Dialogien muokkaus [Asiakirjan tyyppi] [Luottamuksellisuus] Dialogien muokkaus Description Author FIN Area Support Date 10.8.2010 Reviewed by Review date Approved by Approval date Change history Date Changed by Issue Tekla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo T A R R A O P A S

Sisällysluettelo T A R R A O P A S isällysluettelo 1 Tarraeditori 3 1.1 Label-ikkunan osat.3 1.2 Label ikkunan toiminnot 4 1.3 Layout-ikkunan osat...5 1.4 Layout-ikkunan toiminnot..5 2 Tarrojen tekeminen 7 3 Tulostusasetukset...8 Esimerkki

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Windows Movie Maker. Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010. Videonkäsittely. Miisa Brännfors

Windows Movie Maker. Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010. Videonkäsittely. Miisa Brännfors Windows Movie Maker Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010 Videonkäsittely Miisa Brännfors MovieMaker:llä voit: Tuoda ohjelmaan videokuvaa ja valokuvia Muokata videokuvaa Listätä

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely Odoo ERP Käyttäjien määritely - Windows Sivu 1 Odoo ERP, Käyttäjien määrittely 1. Admin käyttäjän salasanat Pääkäyttäjä ( Admin ) käytäjätunnus on admin, ja pääkäyttäjän salasana määriteltiin jo asennusvaiheessa.

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Harjoitus Particle View

Harjoitus Particle View LIITE 2 1(5) Harjoitus Particle View Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Partikkelien luominen Particle systemsin kautta Partikkelien luominen tyhjästä Particle viewin kautta Partikkelien ja tapahtumien

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan copyright 9.6.2010 PlaNet+ ohje sivu: 2 (16) copyright: 9.6.2010 Projektiaikataulun laadinta 1. Jana-aikataulun laadinta (Gantt-kaavio) Työskentelyn

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Rimtek Oy Melco 04/27/12. Design Shop Pro 04 OHJE. Melco Embroidery Rimtek Oy Tampere

Rimtek Oy Melco 04/27/12. Design Shop Pro 04 OHJE. Melco Embroidery Rimtek Oy Tampere Design Shop Pro 04 OHJE DIGITOINTI 1. SATIN Column 1 Manuaalisesti Digitoidessa, Satin (Column) tikkiä,ohjelmassa annetaan jokaisen piste-parin aikana sekä palkin leveys että tikki suunta. Esim.-Avataan

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot