Ruukki sandwich paneelit - Mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruukki sandwich paneelit - Mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla"

Transkriptio

1 Ruukki sandwich paneelit - Mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla

2 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / KÄYTTÖLIITTYMÄN LÄPIKÄYNTI, VALIKOT JA KOMENNOT REVIT STRUCTURE PROJEKTIN ALOITUS, OLETUSPROJEKTIPOHJAN MÄÄRITTELY REVIT STRUCTURE PROJEKTIN ALOITUS, NEW PROJECT MODULIVIIVOJEN LUONTI, GRID KORKEUSTASOJEN LUONTI, LEVEL REFERENSSIKUVAN TUONTI MALLIN POHJAKSI, IMPORT CAD MODULIVIIVOJEN LISÄÄMINEN HYÖDYNTÄEN TUOTUA DWG KUVAA PANELIEN MALLINNUS, STRUCTURAL BEAM PANELIEN KOPIOINTI RAKENTEESSA YLÖSPÄIN LEIKKAUS-NÄKYMIEN LUONTI OVIAUKKOJEN MUOKKAUS NAAMAKUVIEN LUONTI MALLIN AIKATAULUTTAMINEN / LINJAKOHTAISTEN VAIHEIDEN LUONTI LINJAKOHTAISTEN ELEMENTTILUETTELOIDEN LUONTI LINJALUETTELOIDEN HYÖDYNTÄMINEN ELEMENTTIEN POSITIOINNISSA POSITIOIDEN LISÄYS NAAMAKUVIIN, SEKÄ KUVIEN TÄYDENNYS MITOILLA JA TEKSTEILLÄ PIIRUSTUSPOHJAN VALINTA JA UUDEN ARKKIKOON MÄÄRITTELY NÄKYMIEN SIIRTÄMINEN ARKILLE NIMIÖTIETOJEN LISÄYS ARKKEIHIN TULOSTUS NÄKYMIEN JA MALLIN TALLENNUS DWG MUOTOON SEINÄTYÖKALUN KÄYTTÖ PANELIEN SUUNNITTELUUN SEINIEN MALLINNUS WALL TYÖKALULLA SEINIEN AUKOTUKSET 33

3 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Käyttöliittymän läpikäynti, valikot ja komennot 1. Application Menu. Sovellusvalikko käsittää projektitiedostoihin liittyviä käskyjä, kuten uuden projektin luonti (New), vanhan projektin avaaminen (Open), projektin tallentamienn (Save). 2.Tab. Revitin käskyt on järjestetty toimintokohtaisiksi välilehdiksi (Tab). Välilehtiä ovat mm. Home, Insert, Annotate, Modify, Analyze jne. 3. Quick acces Toolbar. Pikatyökalurivi käsittää käyttäjän itse määritteliemiä käskyjä. Kuva 1. Käyttöliittymä 4. Tool. Työkalupalkit käsittävät varsinaiset työskentelyssä tarvittavat komennot ja käskyt. 5. InfoCenter. Sisältää tiedonhakuun liittyviä toimintoja verkosta sekä tietoja päivityksistä. 6. Ribbon. Valintanauha käsittää kaikki työskentelyssä tarvittavat komennot ja käskyt. 7. Panel. Ryhmät muodostavat välilehtiä (Tab). Ryhmät on muodostettu Revitohjelman toimintojen perustella. 8. Options Bar. Sisältää työkalukohtaiset, tarkemmat asetukset. Sisältö vaihtuu aina valittavan työkalun mukaan. 9. Project Browser. Projektiselaimen avulla hallitaan näkymiä( plaanit, leikkaukset, jukisivut, luettelot, piirustusarkit jne) sekä symboliperheitä (Family) ja ryhmiä (Group). 10. Properties. Objektikohtaiset ominaisuudet jolla ohjataan komennon ja objektin toimintaa. 11. Drawing Area. Työskentelyalue, 2- tai 3- ulotteinen näkymä. 12. View Control Bar. Näkymäikkunan säätöjä, jotka kohdistuvat aktiiviseen työskentelyalueeseen ja näkymään. Säädetään mm. mittakaavaa, esitystarkkuutta, näkymän rajausta jne. 13. Status Bar. Tilarivi, näytetään ohjeita käyttäjälle.

4 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Vinkkejä: - Kun haluat lisätä komentoja Quick Acces Toolbar valikkoon, klikkaa halutun komennon päällä hiiren oikealla ja hyväksy valinta Add to quick acces Toolbar - Hiiren valinnat, maalattaessa alue vasemmalta oikealle (valinta-alue näkyy yhtenäisenä viivana) valitsee ohjelma kaikki valinta-alueen sisällä olevat objektit. Maalattaessa alue oikealta vasemmalla (valinta-alue näkyy katkoviivalla) valitsee ohjelma kaikki objektit joihin valinta-alue koskee. - Valintaan saadaan lisättyä objekteja pitämässä control nappi pohjassa. Valinnasta voi poistaa objekteja pitämällä shift napin pohjassa. - Valinnan voi myös tallentaa. Valitse ensin haluamasi objektit ja tallenna sen jälkeen välilehdeltä Manage komennolla save ja anna valinnalle nimi. Valinta aktivoidaan samalta välilehdeltä Load valinnalla. Valintoja voi tallentaa rajattomasti ja niitä voi myös jälkikäteen muokata (Modify/Edit selection).

5 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Revit Structure projektin aloitus, oletusprojektipohjan määrittely Revitin projektia avattaessa, kysyy ohjelma käytettävää projektipohjaa (Project Template). Käytetyn projektipohjan paikka voidaan määritellä oletukseksi jolloin sitä ei tarita erikseen uuden projektin luonnin yhteydessä valita. Ruukin Panelien mallinukseen kehitetyn projektipohjan nimi on Ruukki Panel_finland_RST2012.rte Projektipohjaan on tallenntettu valmiiksi Panelikokoja, piirustuspohjia, elementtiluetteloita, materiaaleja ja pintavärejä jne. Oletus projektipohjan tallennus: - Application Menu/Options, ja avautuvasta valikosta siirry File Locations välilehdelle. Määrittele kohtaan Default template file haluamasi projektipohja (Ruukki Panel_finland_RST2012.rte). - Samasta Options valikosta voi tallentaa myös esim tallennusmuistutusten oletusajat (General), taustavärin muutoksen (Graphics), navigointityökalujen näkyvyyttä (Steering Wheels, View Cube). Kuva 2. Options valikko Kuva 3. Oletus projektipohjan asetus

6 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Revit Structure projektin aloitus, New Project Kun oletusprojektipohja on määritelty, aloita uusi projekti. New/Project: - Hyväksy projektipohja ja aloita mallinnus. Kuva 4. Uuden projektin aloitus Kuva 5. Projektipohjan hyväksyminen Revitissä on kolme eri tallennusmuotoa: *.rvt : Revit projektien tallennusmuoto *.rte : Revit projektipohjan tallennusmuoto *.rfa : Revitin parametrinen objekti (esim. Panel objekti)

7 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Moduliviivojen luonti, Grid Aloitetaan projekti luomalla moduuliviivasto jota hyödynnetään lisättäessä Paneleita. Moduliviivat voidaan lisätä tyhjään mallipohjaan, tai apuna voidaan käyttää esim tuotua dwg-kuvaa (ks. kohta 1.6). Home/Grid - Siirry tasonäkymään tasolle tuplaklikkaamalla näkymän nimeä. - Aloita moduuliviivojen lisäys Home/Grid - Moduuliviivat lisätään kuten normaali viiva näyttämällä alkupiste ja loppupiste. - Modulityökalu käyttää oletuksena juoksevaa numerointia / aakkostusta. - Moduliviivojen lisäyksessä voi käyttää normaaleja CAD komentoja Copy, Array, Move jne. Kuva 6. Aktiivinen tasonäkymä Kuva 7. Moduliviivan lisäys, grid

8 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Korkeustasojen luonti, Level Panelit sidotaan lisättäessä korkeustasoihin. Projektipohjaan on tallennettu valmiiksi seitsemän korkeusasemaa, mutta tarvittaessa niitä voidaan luoda lisää komennolla Level. Home/Level - Tasoja voidaan luoda ainoastaan näkymissä jossa mallia katsellaan sivusta, (esim. näkymistä etelä-, pohjois-, itä- tai länsinäkymästä). Siirry näkymään ja käynnistä tason luontikomento Home/Level - Taso lisätään kuten normaali viiva näyttämällä alkupiste ja loppupiste. Kuva 8. tasojen luonti - Tasojen lisäyksessä ei voi käyttää kopiontia. Jos taso kopioidaan, kopioituu ainoastaan tason symboli, ei itse näkymä. Tämä näkyy myös mustana tasosymbolina (normaalisti sininen) 1.6 Referenssikuvan tuonti mallin pohjaksi, Import CAD Revit mallin pohjana voidaan käyttää muissa CAD ohjelmissa tehtyjä suunnitelmia. Tuettuja muotoja ovat: dwg, dxf, dgn, sat ja skp. Käytetään ohjeen mallin luomisena Tekla Structures ohjelmasta tuotua 3d-dwg muotoista teräsrakenteisen hallin runkoa. Insert / Import CAD Kuvan tuonnin yhteydessä huomioitavia asioita: - Current view only. Jos valinta on päällä, näkyy tuotu kuva vain tuonnin aikana aktiivisena olevassa näkymässä. - Colors. Ohjataan dwg kuvan tasojen värejä. Kuva 9. Import Cad Kuva 10. Kuvan tuonnin asetukset

9 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 - Layers. Voidaan ohjata tuotavia tasoja. - Import units. Tuotavan dwg kuvan yksiköiden valinta - Positioning. Kuvan oletussijoitus mallinnusalueelle. - Place at. Korkeusasema johon tuotava kuva sijoitetaan (ainoastaan aktiivisena jos valinta Current view only ei ole aktiivinen. Kuva 11. Tuotu dwg malli Revitin 3D näkymässä - Revittiin tuotua CAD kuvaa tai mallia ei kannata räjäyttää. Jos kuvaa tai sen tasoja halutaan piilottaa, päästään niihin käsiksi aktivoimalla näkymässä tuotu kuva ja komennolla Query. - Tuotua kuvaa voidaan siirtää Move komennolla. - Kuvan sitominen paikalleen tapahtuu Pin komennolla

10 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Moduliviivojen lisääminen hyödyntäen tuotua dwg kuvaa Hyödynnetään tuotua dwg kuvaa ja luodaan moduliviivat käyttäen Grid/pick lines valintaa. Paneli-objekti on tehty siten, että lisäyspisteenä on suoralla seinän osalla panelien välisen sauman keskikohta, sekä nurkassa rungon nurkkapiste (katso tarkemmin kohdassa 1.8, Panelien mallinnus). Tämä kannattaa huomioida lisättäessä moduliviivasto, koska moduliviivat toimivat hyvinä tartuntapisteinä lisäyksessä. Home/Grid - Siirry tasonäkymään tasolle tuplaklikkaamalla näkymän nimeä. - Aloita moduuliviivojen lisäys Home/Grid ja valitse valinta Pick Lines - Klikkaa tuodun dwg kuvan viivaa jonka haluat muuttaa moduliviivaksi - Jatka moduliviivaston luomista, kunnes kaikki linjat luotu - Venytä moduliviivat oikean mittaisiksi aktivoimalla moduliviiva ja raahaamalla moduliviivan päässä olevasta pienestä pallosta - Jos haluat muokata moduliviivan numeroa tai kirjainta, tuplaklikkaa numeroa ja anna uusi arvo. - Mikäli haluat moduliviivojen tunnukset moduliviivan kumpaankin päähän (oletuksena vain toisessa päässä), muokkaa moduliviivan ominaisuuksia. Aktivoi moduuliviiva, klikkaa hiiren oikealla ja valitse kohta Element Properties. Kuva 12. Grid valinta Kuva 13. Pick lines valinta Kuva 14. Aktiivisen moduliviivan venytys - Element Properties valikosta Kuva 15. Moduliviivojen ominaisuudet, element properties

11 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 valitse Edit Type ja lisää rasti kohtaan Plan view symbol end 1 (default) ja hyväksy valinta. Kuva 16. Valmis moduliviivasto näkymässä

12 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Panelien mallinnus, Structural beam Panelien mallinnus käynnistyy komennolla Structural beam. Ennen Panelien lisäystä muokataan näkymäasetuksia muuttamalla tuotu dwg kuva harmaansävyiseksi. Tämä selkeyttää Revitin objektien, sekä tuotujen dwg viivojen eroa. Visibility / Graphics Muokataan dwg kuvan esitystapaa komennolla Visibility Graphics: - Valitse View/Visibility/Graphics, ja avautuvasta näkymästä siirry välilehdelle Imported categories. Lisää sieltä rasti kohtaan Halftone (Halli_TS.dwg) Beam - Siirry tasonäkymään ja aloita Panelien mallinnus komennolla Home/ Beam - Komento aktivoi Panelien lisäyksen. Valitse kohdasta Change Element Type haluttu Paneelityyppi. Poista rasti kohdasta Tag ja lisää rasti kohtaan Chain. - Aloita Panelin lisäys näyttämällä Panelin alku- ja loppupiste (huomioimatta saumoja). - Mikäli dwg-kuvan ja moduliviivojen kohdat ovat epäselviä, voit poistaa viivaskaalauksen näkymän selkeyttämiseksi kohdasta View/Thin lines - Lisää Panelit ensimmäiseen kerrokseen kiertäen myötäpäivään ja huomioimatta aukkoja ja kulmien venytyksiä. Kuva 17.Visibility/Graphics Kuva 18. Panelityypin valinta Kuva 19. Viivaskaalauksen poisto

13 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 20. Ensimmäisen kerroksen Panelit mallinnettuna - Panelien ominaisuuksissa (Element Properties) on mahdollisuus venyttää panelien pituuksia. Oletuksena arvona on 10 mm Panelin kummassakin päässä (Panel Start shortening, Panel End shortening) josta tulee normaali 20mm sauma. - Nurkassa pidennettävän elementin pituus on tyypillisesti Elementin paksuus (ks viereinen kuva) - Muokkaa kaikki ensimmäisen kerroksen elementtien nurkat halutulla tavalla ennen Panelien kopioimista ylöspäin. Kuva 21. Panelin alkupään pidennys 150 mm Kuva 22. Panelien kulma läheltä katsottuna ennen venytystä ja venytyksen jälkeen.

14 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Panelien kopiointi rakenteessa ylöspäin Panelit on lisäyksen yhteydessä automaattisesti sidottuna lisättyyn tasoon (+0.000). Tätä voidaan hyödyntää panelien kopioinnissa muualle rakenteeseen. - Valitse yksi Paneli, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Select All Instances (saat valittua kerralla kaikki Panelit). - Kun Panelit on valittu valitse Copy (huom! valitse komento Copy to Clipboard!) - Kopioinnin jälkeen valitse Modify/Paste Aligned/Select Levels by name - Avautuvasta luettelosta valitse kaikki tasot väliltä Kuva 23. Select All Instances Kuva 24. Copy to Clipboard Kuva 25. Paste Aligned

15 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 26. Kopioinnin jälkeen näkymä mallista. Hallin toisessa päädyssä on matalampi osa. Poista kahden ylimmän kerroksen lyhyt paneli pitkiltä sivuilta ja siirrä päädyn kaksi ylintä panelikerrosta oikeaan kohtaan. Apuna voit käyttää esim mittatyökalua Annotate /Dimension. Siirron voi tehdä esim Move komennolla. Valitse siirrettävät objektit, tämän jälkeen peruspiste, osoita hiirellä siirron suunta ja kirjoita haluttu mitta (tai näytä hiirellä). Panelien värejä, pintakuviointeja ja muita ominaisuuksia voi muokata kohdasta Element Properties. Alla kuvattu muutamia tärkeimpiä - Internal/External facing colour = sisä/ulkopinnan väri - Internal /External facing profiling = sisä/ulkopinnan kuviointi - Internal/External facing profiling distribution = Sisä/ulkopinnan mikroprofiloinnin jako - External facing coating = ulkopinnan suojakalvo Jos haluat muuttaa ulkopinnan väriä, klikkaa kohdasta External facing colour, kohdasta Colour Kuva 27. Dimensions Kuva 28. Panel Element Properties Kuva 29. Värien valinta

16 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 RR 22. Avautuvasta valikosta valitse haluttu väri. Kuva 30. Esimerkki muokatuista väreistä

17 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Leikkaus-näkymien luonti Muokataan mallia ja luodaan siihen halutut oviaukkojen kolot. Tätä varten luodaan apunäkymiä joista mallin muokkaus on helpompaa. Luodaan apunäkymät kohtiin joissa on oviaukot siten että oviaukko on leikkausalueen sisällä. View/Section View Luo uusi leikkausnäkymä komennolla View/section View: - Näytä hiirellä leikkauksen alku- ja loppupiste. - Leikkauksen katsomissuuntaa voi muokata aktivoimalla näkymä ja klikkaamalla pientä kaksoinnuolipainiketta. - Leikkauksen rajausta voi muuttaa venyttämällä katkoviivalla esitettävää rajausta. Uusi leikkaus tulee näkyviin Project Browser valikkoon kohtaan Sections Kuva 31. Leikkauksen luominen Kuva 32. Leikkauksen katsomissuunnan muutos 1.11 Oviaukkojen muokkaus Osa malliin tehtävistä aukoista tehdään katkaisemalla olemassa oleva paneli, osa leikkaamalla panelia. Avaa uusi leikkausnäkymä ja muokkaa näkymän asetuksista esitystapaa - Ruudun vasemmassa alareunassa valinta Model graphics style:wireframe Kuva 33. Section View, näkymäasetuksen muuttaminen Kuva 34. Panelin katkaiseminen split komennolla. Modify/Split

18 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kun teräsrakenne on taustalla näkyvissä, katkaistaan oviaukon kohdalla oleva Paneli Split komennolla - Valitse komento Modify/Split ja valitse katkaisun alku- ja loppupiste. Mikäli haluat että leikattujen pisteiden välinen osa poistetaan, komennon yhteydessä laita rasti kohtaan Delete Inner Segment - Toinen vaihtoehto käyttää komentoa Split with Gap Katkaistaan hallin toisessa reunassa olevan suuren oviaukon kohdalta kolma alinta Panelia. Opening by face Leikataan oviaukon ylin paneli komennolla Modify/Opening by face - Kun komento on aktiivinen, vie hiiri leikattavan panelin päälle, ja kun leikattavan panelin ympärillä on vihertävä kehys, hyväksy valinta klikkaamalla hiiren vasemmalla. - Leikkauskohta esitetään tekemällä viivoilla suljettu alue. Leikkausalue voi ulottua yli Panelin reunan. - Kun leikkauskohta on määritelty, hyväksytään se valinnalla Finish Toista leikkaukset ja elementtien katkaisut kaikkien oviaukkojen kohdalla. Kuva 35. Panelin leikkaus Opening by face komennolla.

19 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Naamakuvien luonti Luodaan kaikista julkisivuista naamakuva ja annetaan niille nimet moduliviivojen mukaan. Käytetään julkisivujen luonnissa komentoa Section view View/Section View Luo leikkausnäkymät kuten kohdassa 1.10 esitetty ja nimeä näkymät moduliviivojen nimien mukaan. - Luodaan näkymät modulilinjoilta 1,10,11, A ja E Kuva 36. Näkymät joka julkisivulta. Siirry yhteen juuri luoduista leikkauksista. Näkymässä näkyy myös muiden leikkausten symbolit. Halutessa nämä voi piilottaa. - Aktivoi yksi leikkausnäkymä, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Hide in view/category - Valitessa Hide in view/element piilotetaan yksittäinen valittu elemenetti. - Mikäli haluat palauttaa piiloitettuja objekteja, aktivoi ruudun vasemmassa alareunassa oleva komento Reveal hidden elements jolloin voit valita näkyviin palautettavat elementit aktivoimalla ne ja klikkaamalla Unhide elements. Kuva 37. Objektien piilottaminen näkymässä

20 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Mallin aikatauluttaminen / linjakohtaisten vaiheiden luonti Manage/Phases Luodaan malliin aikataulutus (phases), jota hyödynnetään myös linjakohtaisten luetteloiden luonnissa. Käynnistetään vaiheiden luonti luomalla vaiheiden nimikkeet - Käynnistä Manage/Phases - Avautuvassa näkymässä luo uudet vaiheet kaikille modulilinjoille joilla paneleita olemassa olevien vaiheiden perään. Kuva 38. Aikataulutuksen luonti Kuva 39. Vaiheiden luonti Lisätään vaiheet Paneleille - Avaa näkymä missä voit helpost valita yhdellä modulilinjalla olevat panelit, esim 3D view - Valitse yhden seinän panelit ja hiiren oikealla Element Properties - Kohdasta Phasing valitse alasvetovalikosta kohtaan Phase Created oikean modulilinjan nimi - Toista sama muille paneleille kaikilla seinillä Kun kaikki vaiheet on luotu, voit myös tarkastella niitä klikkaamalla näkymän päällä hiiren oikealla ja kohdasta View Properties muuttamalla näkymän asetus kohdasta Phase Filter asetukseen Show New ja vaihtamalla vaihetta kohdassa Phase. Kuva 40. Vaiheiden lisäys Paneleille 1.14 Linjakohtaisten elementtiluetteloiden luonti

21 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Ruukki Panel projektipohjassa on valmiina Elementtiluettelo, jossa on elementtien osalta kaikki tarvittavat tiedot elementtien tilaukseen. Käytetään elementtiluetteloa pohjana ja luodaan sen avulla linjakohtaiset elementtiluettelot Project Browser näkymässä kopioidaan olemassa oleva luettelo ja nimetään ne uudestaan. - Aktivoi Elementtiluettelo ja klikkaa hiiren oikealla. Valitse Dublicate View /Dublicate. - Klikkaa kopioitua näkymää hiiren oikealla ja valitse Rename ja nimeä näkymä uudestaan - Toista sama jokaisen linjan osalta. Luettelonäkymän vaiheistus - Avaa yksi luetteloista ja näkymän päällä klikkaa hiiren oikealla kohta View Properties - Kohtaan Phase Filter valitse arvo Show New - Kohtaan Phase valitse haluttu linjan nimi Kuva 41. Linjakohtaiset luettelot Kuva 41. Luettelonäkymän asetus

22 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Linjaluetteloiden hyödyntäminen elementtien positioinnissa. Elementtiluettelo jakaa pääosin automaattisesti erilaiset elementit omille riveilleen. Elementtien luettelointiperusteina on elementin pituus, elementin ulkopinnan väri ja elementin sisäpinnan väri. Mikäli mallissa on elementtejä joilla nämä kolme luettelointikriteeriä ovat samoja, mutta muuten poikkeavat toisistaan, oletuksena luettelo laittaa ne samalle riville. Luettelointiperusteita voi kuitenkin muokata elementtiluettelosta kohdasta view properties/sorting and grouping Alla kuvataan elementtiluetteloiden hyödyntämistä positioinnissa. Avaa rinnakkain 3D näkymä sekä esim Linjan A elementtiluettelo. - Aktivoi luettelosta ensimmäinen rivi ja anna sille tunnus esim SPA-1-1. Samalla kun aktivoit rivin luettelosta, aktivoituu elementti tai elementit mallista. - Jatka numerointia haluamallasi tavalla ja tee sama toimenpide kaikille linjoille. Huom! Kun annat position elementille joita on monta samanlaista, ilmestyy ruudulle varoitus Elements have dublicate Mark values. Tämä on ilmoitus että useammalla elementillä sama tunnus ja sitä ei tarvi huomioida. Kuva 42. Numeroidut elementit ja 3D näkymä

23 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Positioiden lisäys naamakuviin, sekä kuvien täydennys mitoilla ja teksteillä. Mallin näkymät ovat näkymiä jotka siirretään myös piirustusarkeille. Näkymät ovat arkilla juuri sellaisessa muodossa kuin ne ovat työskentelytilassa, eli halutut merkinnät (mitat, tekstit jne) lisätään eri näkymissä. Automaattimerkintöjen lisäys, Tag - Siirry linjakuvaan ja käynnistä komento Annotate/Tag All - Avautuvasta valikosta hyväksy oletusvalinta merkinnäksi (M_Structural Framing Tag_positio) - Hyväksy valinta. Huom, mikäli valinta All objects in current view on päälla, antaa ohjelma positiotunnuksen kaikille näkymässä näkyville objekteille, esim päädyssä näkyvälle elementille. Merkinnät joita ei näkymässä haluta esittää voidaan poistaa. Kuva 43. Tag all Kuva 44. Positiomerkinnän valinta Kuva 45. Numeroinnit naamakuvassa.

24 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Lisätään naamakuvaan mittoja - Mittojen lisäys Annotate/ Aligned. Näytä ensimmäinen mitoitettava kohta ja jatka eteenpäin. Kun halutut mittapisteet on valittu, klikkaa mittaviiva paikalleen kohtaan joihin haluat mittaviivan sijoittaa. Huom! Mittaviiva mitoittaa oletuksena pintoja, eli valitse esim panelin päädyt (valittava pinta korostuu) Kuva 46. Mittaviivojen lisäys Lisätään naamakuviin tekstejä - Tekstien luonti käynnistyy kohdasta Annotate/ Text - Valitse haluttu tekstityyppi, tai luo uusi valitsemalla Element Properties ja avautuvasta valikosta kohta Edit type. Seuraavasta näkymästä valitse kohta Dublicate ja anna uudelle tekstityypille haluttu nimi. Tämän jälkeen valitse kohdasta Text Font haluttu fontti ja kohdasta Text Size haluttu tekstikorkeus. Tämän jälkeen uusi tekstityyppi on käytössä. - Täydennä naamakuvat haluttaessa myös viivoilla ja muilla tarvittavilla merkinnöillä esim Detail line ( viivan piirto), Region (täyttökuvio), Component (2D objekti). Kuva 47. Tekstin lisäys Kuva 48. Tekstityypin valinta Kuva 49. Tekstityypin asetukset

25 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 50. Naamakuvat joihin lisätty positiot, mittoja ja tekstejä Piirustuspohjan valinta ja uuden arkkikoon määrittely Uuden piirustuksen luonti - Luo uusi piirustus View/New Sheet, tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla hiiren oikealla projektiselaimessa kohdassa sheets/new Sheet - Valitse avautuvasta valikosta haluamasi arkkikoko Kuvat 51 ja 52, Uuden piirustuksen luonti Uuden arkkikoon luonti - Aloita samalla tavalla uuden piirustuksen luonti ja valitse yksi arkkikoko. - Kun näkymä on auki, valitse arkki aktiiviseksi ja klikkaa hiiren oikealla, element properties Kuva 53. Arkkikoon valinta - Avautuvasta valikosta valitse Edit Type ja dublicate Kuva 54. Arkkikoon luonti

26 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 - Anna arkille uusi nimi esim Ruukki A1 ja kohtiin leveys ja korkeus anna arkin todelliset mitat 1.18 Näkymien siirtäminen arkille - Kun tyhjä piirustuspohja on näkyvissä, valitse projektihakemistosta haluamasi näkymä ja raahaa se arkille - Toista sama muiden näkymien, luetteloiden jne osalta jotka haluat arkille ja sijoittele halutuille paikoille Kuva 55. Kolmen linjan naamakuva sekä elementtiluettelo siirrettyinä piirustusarkille.

27 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 56. Kahden linjan naamakuva, elementtiluettelo, sekä 3D näkymä mallista. Vihjeitä ja vinkkejä kuvien luontiin: - Taulukoiden sarakeleveyksiä voi muokata helposti aktivoimalla taulukon arkilla ja venyttämällä sarakkeiden leveyksiä. - Yksi näkymä voi olla vain yhdellä piirustusarkilla kerrallaan. Esimerkiksi jos 3D näkymä halutaan esittää useammalla arkilla, täytyy näkymästä tehdä kopioita, jotka kukin sijoitetaan omalle arkilleen (dublicate). - Näkymiä voi myös muokata arkilta käsin. Aktivoi näkymä, klikkaa sen päällä hiiren oikealla ja valitse Activate View. Tämän jälkeen voit muokata mallia kuten

28 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 mallinnustilassa normaalisti. Kun lopetat, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Deactivate view. - Piirustusarkeilla esitettävät yleistekstit jne kannattaa tehdä hyödyntäen Legends näkymiä.

29 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Nimiötietojen lisäys arkkeihin Projektiin liittyvien tietojen lisäys (nimi, osoitetiedot jne) tehdään projektin aikana kertaalleen. Nämä projektitiedot päivittyvät automaattisesti luotuihin piirustusarkkeihin, eli ne voidaan täydentää missä tahansa projektin vaiheessa. Manage/ Project Information - Aloita projektitietojen lisäys kohdasta Manage/Project Information - Lisää avautuvaan ikkunaan projektin yleistiedot: Project Address: Osoite Project Name :Projektin nimi Project Number : Projektin numero Kuva 57. Projektitietojen lisäys Kuva 58. Projektin yleistiedot Piirustusarkkikohtaiset tiedot kuten piirustuksen numero, nimi jne täytetään arkilla. - Siirry piirustusnäkymään, valitse arkki aktiiviseksi, klikkaa hiiren oikealla ja valitse Element Properties - Kun näkymä on auki, täytä halutut kentät Sheet Name: Piirustuksen nimi Sheet Number: Piirustuksen numero Sheet Issue Date: Julkaisupäivä Checked by: Tarkastaja Designed By: Suunnittelija Approved By: Hyväksyjä Kuva 59. Arkkikoon valinta 1.20 Tulostus

30 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Revit käyttää tulostuksessa Windows tulostimia Print - Aloita tulostus Print komennolla - Valitse haluttu tulostin - Kohdasta Print Range voit valita tulostetaanko avoinna oleva näkymä (Current Window), osa näkymästä (visible portion of current window) vai useampia piirustuksia (Selected views/sheet) Kohdasta Setup määritellään tarkemmin tulostusasetukset. - Zoom, asettamalla arvo 100% saadaan tulostus mittakaavaan. - Colors valintaan Black lines tulostaa kaikki viivat mustina Kuva 60. Tulostus Kuva 61. Tulostuksen asetukset

31 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla / Näkymien ja mallin tallennus dwg muotoon Revit mallin ja sen näkymät voidaan tallentaa missä tahansa mallinnuksen vaiheessa dwg muotoon. Export - Aloita mallin vienti Export/Cad format komennolla. Avautuvasta ikkunasta valitse halutut arkit/näkymät jotka haluat tallentaa dwg muotoon. - Tulostuksista voi tehdä tallennuspaketin Set jota voi käyttää myös jatkossa tai tallentaa näkymiä kertaluenteisesti. - Views in the Model: luetteloon tulee näkyviin kaikki mallissa olevat näkymät - Sheets in the Model: luetteloon tulee näkyviin kaikki mallissa olevat piirustusarkit Kuva 62. Export/Cad format Kuva 63. Tulostuksen asetukset

32 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 2. Seinätyökalun käyttö Panelien suunnitteluun Seiniä voidaan mallintaa myös yleisellä Revitin seinätyökalulla. Projektipohjaan Ruukki Panel_finland_RST2012.rte on tallennettu perustapaukset Panel seinistä. Jokaisesta elementtipaksuudesta löytyy yksi valmis rakennetyyppi, jota voidaan hyödyntään sellaisenaan tai muokata. 2.1 Seinien mallinnus Wall työkalulla Wall - Aloita seinien mallinnus plaani näkymässä komennolla Wall - Valittu plaaninäkymä määrittelee seinän ala/tai yläreunan riippuen seinän asetuksista - Properties näkymässä näkyy luettelo valmiista seinien rakennetyypeistä. Rakennetyyppejä voi käyttää sellaisenaan tai muokata niiden ominaisuuksia (esim väriä) Edit Type properties vallinnalla Kuva 60. Seinäkomento Wall Kuva 62. Seinän mallinnusominaisuuksia Kuva 61. Valmiiksi määritellyt seinien rakennetyypit

33 Ruukki sandwich paneelit, mallinnus Revit Structure 2012 ohjelmalla /33 Kuva 63. Seinän värien muokkaus materiaalien kautta Seinien aukotukset Wall Opening Seiniin voidaan helporti luoda aukot ikkunoita ja ovia varten. Aukot voidaan tehdä joko pelkkinä reikinä Wall Opening tai hyödyntäen Revitin ikkunan ja oven lisäyskomentoja Window, Door - Lisää aukko seinään käyttäen Wall Opening komentoa. Avaa näkymä jossa muokattava seinä näkyy selkeästi - Valitse komento Wall Opening ja lisää näyttämällä aukon nurkkapisteet Kuva 64. Seinätyökalulla lisätyt panelit joihin lisätty aukko ja muokattu väriä

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Uusi tiedosto Element Templates Graphic Groups Piirustus, Project Explorer Piirustuksen kuvannot Piirustusarkki 5/16/2014 1 Uusi tiedosto Siementiedostona voi käyttää

Lisätiedot

Revit Architecture 2013. käyttöliittymä ja perusasetukset. opetusmateriaali

Revit Architecture 2013. käyttöliittymä ja perusasetukset. opetusmateriaali Revit Architecture 2013 käyttöliittymä ja perusasetukset opetusmateriaali Tietoa materiaalista Autodesk Revit Architecture 2013 käyttöliittymä ja perusasetukset Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Johdatus Rhinoon 1 / 17. Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto

Johdatus Rhinoon 1 / 17. Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 1 / 17 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 27.10.2015 Johdatus Rhinoon Työkalujen löytäminen 2 / 17 1. 1. Komentorivi Jos tietää komennon nimen (tai sen alun), voi kirjoittaa sen komentoriville

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki Jigi - Käyttöohje Ohjelman peruskäyttö Laivalahdenkatu 2b FIN-00880 Helsinki Business ID: 0983544-2 2 (10) Sisällysluettelo 1 Aloitus ja uuden mallin luonti... 3 1.1 Ohjelman käynnistys... 3 1.2 Uuden

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille

Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen kopiolaitokset suosittelevat eri tulostinajureita tulostustiedostojen tekemiseen.

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Jakotaso 1 Technical University of Gabrovo JuhoTaipale Tampere University of Technology Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Jakolinja Päästöt ja vastapäästöt CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Revit Architecture 2013 parametriset. komponentit. opetusmateriaali

Revit Architecture 2013 parametriset. komponentit. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista Autodesk Revit Architecture 2013 Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Future Helsinki CAD Oy Puh. Sahaajankatu (09) 478528 400, A faksi (09) 4785

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Paikka-aikakaavio PlanMan Project

Paikka-aikakaavio PlanMan Project Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien

Lisätiedot

sketchupakatemia.fi SketchUppikaopas Näin pääset alkuun SketchUpin kanssa

sketchupakatemia.fi SketchUppikaopas Näin pääset alkuun SketchUpin kanssa SketchUppikaopas Näin pääset alkuun SketchUpin kanssa Sketchup-pikaopas 2 SISÄLTÖ Käynnistys... 3 Käyttöliittymä (Windows)... 4 Hiiren käyttö... 5 Hiiren rullan toiminnot... 5 Mallin katselun työkalupainikkeet...

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2010 -ohjelmalla Ohje on tarkoitettu PLT-tiedostojen tekemiseen. PDF-tiedostoja varten on ohjeet erikseen. Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Realise Your Vision

Uudet ominaisuudet. Realise Your Vision Uudet ominaisuudet Realise Your Vision 1. Yleistä Autodesk Navisworks 2011 ohjelmistosta...2 Ohjelmistomodulit ovat uudistuneet...2 2. Asennuksessa muuttunut...2 3. Käyttöliittymän parannukset...4 Ribbon:it...4

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Piirustus. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Piirustus. http://www.valuatlas.fi CAE DS & ValuAtlas Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Piirustus. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Piirustus. http://www.valuatlas.fi CAE DS & ValuAtlas Kappaleensuunnitteluharjoitukset Piirustus Tuula Höök Valimoinstituutti Tehtävänä on mallintaa jollekin aikaisemmissa harjoituksissa luodulle kappaleelle tekninen piirustus. CAD työkalut harjoituksessa Piirustus Mallinnuksen vaiheet 1.

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Käyttäjän käsikirja CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Tuotemerkit Accudraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation, MicroStation/J, QuickVision ja SmartLine ovat rekisteröityjä

Lisätiedot

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen eportfolio Kyvyt.fi - palvelussa on Salpauksen ryhmä nimeltä AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI. Ryhmän jäsenenä saat käyttöösi suorittamiseen tarvittavat valmiit sivupohjat. Salpauksessa eportoliota käytetään

Lisätiedot

AutoCAD Map 3D 2013 perusteet

AutoCAD Map 3D 2013 perusteet opetusmateriaali Tietoa materiaalista AutoCAD Map 3D 2013 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Future Helsinki CAD Oy Puh. Sahaajankatu (09) 478528 400, A faksi (09) 4785 4500

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Hyvästä kuvasta hyvään kollaasiin. Siilinjärvi 17.5. ja 21.5.2010 Hannu Räisänen

Hyvästä kuvasta hyvään kollaasiin. Siilinjärvi 17.5. ja 21.5.2010 Hannu Räisänen Hyvästä kuvasta hyvään kollaasiin Siilinjärvi 17.5. ja 21.5.2010 Hannu Räisänen Copyright Hannu Räisänen 2010 1 Kuvankäsittely Copyright Hannu Räisänen 2010 2 Kuvankäsittelyn työskentelyjärjestys Kopioi

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Monikielinen verkkokauppa

Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielisen verkkokaupan luomisessa pitää Multiple Languages lisämoduuli olla aktivoituna. Klikkaa valikosta Features -> Apps Management -> näkyviin

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Gimp perusteet. Riitta, Jouko ja Heikki

Gimp perusteet. Riitta, Jouko ja Heikki Gimp perusteet Riitta, Jouko ja Heikki Jos haluat vaihtaa ohjelman kielen (asentaa oletuksena saman kuin käyttöjärjestelmä): käyttöjärjestelmän lisäasetuksista lisätään uusi ympäristömuuttuja:lang arvo:en

Lisätiedot

Posterin teko InDesignilla

Posterin teko InDesignilla Posterin teko InDesignilla Avatessasi InDesign CS5 -ohjelman, näyttöön aukeaa ikkuna, josta voit valita tarpeen mukaan aikaisemmin tallennetun dokumentin, uuden tai ohjelmassa valmiin mallin mukaisen inddtiedoston.

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

Revit Architecture 2013 perusteet

Revit Architecture 2013 perusteet opetusmateriaali Tietoa materiaalista Autodesk Revit Architecture 2013 perusteet Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Helsinki Puh. (09) 4785 400, faksi (09) 4785 4500 www.futurecad.fi Kopiointilupa

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu )

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu ) Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus Open Broadcaster Software V.20 Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu 28.11.2017) OBS 1 (12) Sisällysluettelo Mikä on OBS... 2 Ohjelman perusasetukset... 2 Tarvittavat

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko Huomattavaa! Kun tallennat archicad:issä Stl tiedoston tarkasta että mallisi on oikeassa mittakaavassa (esim. mikäli ArchiCad malli mallinnettu metrimittakaavassa

Lisätiedot

Siistit videot ILMAISELLA Windows Movie Maker 2.1 ohjelmalla

Siistit videot ILMAISELLA Windows Movie Maker 2.1 ohjelmalla Siistit videot ILMAISELLA Windows Movie Maker 2.1 ohjelmalla Veikko Pöyhönen Iiro Hirvimäki Teemu Silvennoinen WindowsXP käyttöjärjestelmän mukana tulee vakiona videon editointiin soveltuva Windows Movie

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Pikaopas työjärjestystietojen viemiseen uuteen Outlook -kalenteriin

Pikaopas työjärjestystietojen viemiseen uuteen Outlook -kalenteriin Pikaopas työjärjestystietojen viemiseen uuteen Outlook -kalenteriin Seuraavassa on esitetty, miten TimeEditissä olevat tiedot saadaan siirrettyä uuteen Outlook -kalenteriin. Vaihe 1 Ensimmäisenä käsitellään

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

LiuneDoor GDL-LIUKUOVIOBJEKTI

LiuneDoor GDL-LIUKUOVIOBJEKTI LiuneDoor GDL-LIUKUOVIOBJEKTI LIUNE GDL-OBJEKTI Liune GDL-liukuoviobjekti on suunnittelijan työväline, jota käytetään ArchiCAD 13 tai sitä uudemmassa Windows- tai Macintosh-ohjelmaversiossa. Kirjastontoimivuus

Lisätiedot

MS Visio 2016 liiketoimintaprosessien piirtämisessä

MS Visio 2016 liiketoimintaprosessien piirtämisessä MS Visio 2016 liiketoimintaprosessien piirtämisessä http://office.microsoft.com/fi-fi/ammattitason-kaaviointiohjelmisto-microsoft-visio-fx103472299.aspx Sisällys Johdanto... 1 Vision käynnistäminen...

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot