Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje"

Transkriptio

1 Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja Laitteen osat Valmistelu Paristojen asennus/vaihto Päivämäärän ja kellonajan asetus...12 Käyttöohjeet 3. Laitteen käyttö Oikea istumistapa verenpainetta mitattaessa Mansetin asetus Lukeman ottaminen Ohjeita erityistilanteisiin Muistitoiminnon käyttö Tietojen siirto PC-tietokoneelle Pikaopas...40 Hoito ja ylläpito 5. Käsittelyvirheitä ja ongelmia Virhesanomat Vianetsintä Ylläpito ja säilytys Valinnaiset osat Tekniset tiedot Hyödyllistä tietoa verenpaineesta

3 Ennen laitteen käyttöä Johdanto Johdanto Kiitämme OMRON M10-IT Intellisense -verenpainemittarin ostamisesta. OMRON M10-IT Intellisense on täysautomaattinen, oskillometrisellä periaatteella toimiva verenpainemittari. Se mittaa verenpaineen ja pulssin helposti ja nopeasti. Laitteen edistynyt Intellisense -tekniikka mahdollistaa miellyttävän ja kontrolloidun täyttämisen ilman paineen esiasetusta tai uudelleentäyttämistä. Mittari tallentaa muistiin kahden henkilön tulokset ja antaa keskiarvon aamu- ja iltamittauksille. Automaattitilassa tehdään kolme peräkkäistä mittausta tietyin väliajoin keskiarvon saamiseksi. OMRON M10-IT Intellisense -laitteen mukana toimitettava Omronin verenpaineenhallintaohjelmisto mahdollistaa laitteella mitattujen verenpainetietojen tarkastelun, käsittelyn ja tulostuksen. Mukana toimitettu ohjelmisto on saatavissa vain englanninkielisenä. Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen laitteen käyttöä. KYSY LÄÄKÄRILTÄSI lisätietoja omasta verenpaineestasi. FI 3

4 Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja Jos olet raskaana tai sinulla on sydämen rytmihäiriöitä tai arterioskleroosi (valtimonkovettumistauti), keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa. Käytä laitetta vain siihen määritettyjen käyttäjien mittaustulosten tallentamiseen. Lue tämä osa huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Huomio: (Yleiskäyttö) Keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Älä lopeta lääkärin määräämän lääkkeen käyttöä äläkä muuta sinulle määrättyä annosta. Älä jätä laitetta valvomatta paikkaan, jossa on vauvoja tai muita henkilöitä, jotka eivät pysty antamaan lupaansa sen käyttämiseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin verenpaineen mittaamiseen. Käytä laitteessa vain hyväksyttyä mansettia. Muiden mansettien käyttö voi antaa vääriä mittaustuloksia. Älä pura laitetta tai mansettia. Varmista, ettei ilmaletku kietoudu vartalosi muiden osien ympärille mitatessasi verenpainetta yöllä. Seurauksena voi olla vammautuminen, jos ilmaletkun paine kasvaa. Älä kääri mansettia liian kireälle mitatessasi verenpainetta yöllä. Seurauksena voi olla vammautuminen. Älä täytä mansettia yli 299 mmhg:n paineeseen. Älä anna minkään koskettaa laitteen oikealla puolella olevaa USB-liitintä, kun mittaat verenpainetta. (Valinnaisen verkkolaitteen käyttö) Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Hyväksymättömien verkkolaitteiden käyttö voi vaurioittaa ja/tai olla haitaksi laitteelle. Kytke verkkolaite sopivaan jännitelähteeseen. Älä ylikuormita virtapistokkeita tai käytä jatkojohtoja. 4

5 Tärkeitä turvallisuustietoja Älä käytä verkkolaitetta, jos laite tai virtajohto ovat vaurioituneet. Kytke virta pois ja irrota virtajohto välittömästi. Älä koskaan kiinnitä virtajohtoa pistorasiaan tai irrota sitä siitä kädet märkinä. (Pariston käyttö) Jos akkunestettä joutuu silmiisi, huuhtele ne heti runsaalla määrällä puhdasta vettä. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Jos akkunestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele ne heti runsaalla määrällä puhdasta vettä. Käytä laitteessa vain neljää AA -alkaliparistoa. Älä käytä muun tyyppisiä paristoja. Älä aseta paristoja väärin päin. Vaihda tyhjät paristot heti uusiin. Vaihda kaikki paristot aina samalla kertaa. Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä vähintään kolmeen kuukauteen. Jos paristot on poistettu vähintään 30 sekunniksi, päivämäärän/kellonajan asetus on tehtävä uudelleen. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä. Lue teknisten tietojen kohta Tärkeitä tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) ja noudata sitä. Yleiset turvavarotoimet Älä taivuta mansettia väkisin äläkä taivuta ilmaletkua liikaa. Kun irrotat ilmaletkun, vedä pääyksikössä olevasta letkun liittimestä, ei letkusta. Älä kohdista kovia iskuja tai tärinää pääyksikköön ja mansettiin äläkä pudota niitä. Älä täytä mansettia, ennen kuin se on kääritty olkavarren ympärille. Älä pese mansettia tai upota sitä veteen. Älä tee mittauksia kylvyn, alkoholin nauttimisen, tupakoinnin, liikunnan tai ruokailun jälkeen. Lue teknisten tietojen kohta Tuotteen oikea hävittäminen ja noudata sitä, kun hävität laitetta tai sen käytettyjä osia tai lisävarusteita. FI 5

6 1. Laitteen osat 1. Laitteen osat Pääyksikkö A H G F B C D E I J A. Näyttö B. SET (asetus) -painike C. Aamun/illan keskiarvo ( / ) -painikkeet D. MEMORY (muisti) -painike E. USB-liitin (USB 1.1 -yhteensopiva) F. O/I START -painike G. Käyttäjätunnuksen valintakytkin (A & B) H. Paristolokero I. Ilmaliitäntä J. Verkkolaitteen liitäntä (verkkolaitteelle) 6

7 Mansetti 1. Laitteen osat K L M K. Mansetti (Mansetti: olkavarren ympärys cm) L. Ilmaletkun liitin M. Ilmaletku FI 7

8 1. Laitteen osat Näyttö N. Systolinen verenpaine O. Diastolinen verenpaine P. Sydänrytmin symboli 1. (Vilkkuu mittauksen aikana) 2. (Jos vilkunta jatkuu mittauksen päätyttyä, verenpaine on suositeltavan alueen ulkopuolella) Q. Liikkumisen symboli (Näkyy, jos liikutat vartaloasi mittauksen aikana.) R. Epäsäännöllisen sydänrytmin symboli S. Tyhjennyssymboli T. Automaattitilan symboli (Näkyy, kun automaattitila asetetaan.) U. Paristojen tyhjenemisen symboli N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Käyttäjätunnuksen symboli (A tai B) (Joko A tai B sen mukaan, kumman käyttäjä on valinnut mittausta tai muistiintallennusta varten.) W. Pulssinäyttö X. Varhaisaamuhypertension symboli (Näkyy, jos aamun keskiarvolukema yhden viikon ajalta on yli 135 systoliselle paineelle ja/tai 85 diastoliselle paineelle.) Y. Aamun keskiarvon symboli (Näkyy, kun aamun keskiarvoja tarkastellaan muistitoiminnolla.) Z. Illan keskiarvon symboli (Näkyy, kun illan keskiarvoja tarkastellaan muistitoiminnolla.) AA.Keskiarvolukeman symboli (Näkyy, kun tarkastellaan kolmen viimeisen mittauksen lukemaa) AB.Muistisymboli (Näkyy, kun tarkastellaan muistiin tallennettuja lukemia) AC.Viikkonäyttö AD.Päivämäärän/kellonajan näyttö 8

9 Pakkauksen sisältö 1. Laitteen osat AE AF AG AE.Pehmeä säilytyskotelo AF. Neljä AA-alkaliparistoa (LR6) AG.USB-kaapeli AH.CD-ROM (verenpaineenhallintaohjelmisto) AH Käyttöohje Takuukortti Verenpainekortti Verenpainemittari Asennusohje (verenpaineenhallintaohjelmistolle) FI 9

10 2. Valmistelu 2. Valmistelu 2.1 Paristojen asennus/vaihto 1. Käännä pääyksikkö ylösalaisin. 2. Työnnä paristolokeron kantta nuolen osoittamaan suuntaan ja paina samalla kannen uritettua aluetta. 3. Asenna tai vaihda neljä AA - paristoa siten, että plus- (+) ja miinus ( ) -navat vastaavat paristolokerossa näkyviä merkintöjä. 4. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Työnnä paristolokeron kantta kuvan osoittamalla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen. Huomaa: Mittauslukemia tallennetaan muistiin senkin jälkeen, kun paristot vaihdetaan. 10

11 Paristojen kesto ja vaihto 2. Valmistelu Jos näytössä näkyy pariston tyhjenemisen symboli ( ), vaihda kaikki paristot samalla kertaa. - Kun pariston tyhjenemisen symboli ( ) alkaa vilkkua, laitetta voidaan vielä käyttää jonkin aikaa. Vaihda kuitenkin paristot uusiin hyvissä ajoin. - Jos symboli ( ) jää palamaan, paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot uusiin heti. Kytke laitteen virta pois päältä ennen paristojen vaihtamista. Poista paristot mittarista, jos sitä ei käytetä vähintään kolmeen kuukauteen. Jos paristot on poistettu vähintään 30 sekunniksi, päivämäärän/kellonajan asetus on tehtävä uudelleen. Katso lisätietoja luvusta 2.2. Käytetyt paristot on hävitettävä maan säädösten mukaisesti. Neljä uutta AA -alkaliparistoa kestää noin 1400 mittauksen ajan, kun laitteella tehdään kuusi mittausta päivässä. Koska laitteen mukana toimitetut paristot on tarkoitettu vain kokeilukäyttöön, ne eivät ehkä kestä koko 1400 mittauksen ajan. FI 11

12 2. Valmistelu 2.2 Päivämäärän ja kellonajan asetus Verenpainemittari tallentaa muistiin automaattisesti enintään 84 mittauslukemaa sekä päivämäärän ja kellonajan. Kun haluat käyttää muisti- ja keskiarvotoimintoja: Aseta mittariin oikea päivämäärä ja kellonaika ennen ensimmäistä mittausta. Jos paristot on poistettu vähintään 30 sekunniksi, päivämäärän/kellonajan asetus on tehtävä uudelleen. 1. Kun O/I START -painiketta painetaan mittarin käynnistämiseksi ensimmäistä kertaa paristojen asettamisen jälkeen, vuoden numerot (2007) vilkkuvat näytössä. 2. Voit siirtyä eteenpäin yksi numero kerrallaan painamalla MEMORY-painiketta. Huomautuksia: Vuoden arvoksi voidaan asettaa jokin väliltä Kun vuodeksi asetetaan 2030, seuraava vuosi on jälleen Jos painat MEMORY-painiketta pitempään, numerot vaihtuvat nopeammin. 3. Kun haluttu numero näkyy näytössä, voit vahvistaa asetuksen painamalla SET-painiketta. Vuosi on nyt asetettu ja kuukauden numerot vilkkuvat näytössä. 12

13 2. Valmistelu 4. Toista vaiheet 2 ja 3 kuukauden asettamiseksi. Kuukausi on nyt asetettu ja päivän numerot vilkkuvat näytössä. 5. Toista vaiheet 2 ja 3 päivän asettamiseksi. Päivä on nyt asetettu ja tunnin numerot vilkkuvat näytössä. 6. Toista vaiheet 2 ja 3 tunnin asettamiseksi. Tunti on nyt asetettu ja minuutin numerot vilkkuvat näytössä. FI 13

14 2. Valmistelu 7. Toista vaiheet 2 ja 3 minuuttien asettamiseksi. Minuutit on nyt asetettu. Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun minuutit on asetettu. Voit muuttaa päivämäärää ja aikaa painamalla SET-painiketta laitteen ollessa lepotilassa. Huomautuksia päivämäärän ja kellonajan asettamisesta Jos jostakin syystä joudut muuttamaan päivämäärää ja kellonaikaa tai jos päivämäärä ja kellonaika ovat nollautuneet paristojen vaihdon jälkeen, aseta päivämäärä ja kellonaika välillä Tällöin säästytään muistiin tallennettujen viikon aamu- ja iltakeskiarvojen ongelmilta. Jos haluat muuttaa päivämäärää tai kellonaikaa myöhemmin, käynnistä laite off-tilassa. Noudata seuraavia vaiheita. 1. Paina SET-painiketta pitempään. Automaattitilan symboli ja nykyinen asetus (on (päällä) tai off (pois)) näkyvät näytössä valitulle käyttäjätunnukselle. Jos vuoden numerot eivät vilku, paina SET-painiketta kerran tai pari, kunnes ne vilkkuvat. Vuoden numerot vilkkuvat näytössä. 14

15 2. Valmistelu 2. Katso luvusta lisätietoja päivämäärän ja kellonajan asettamisesta. Koska päivämäärä ja kellonaika on nyt asetettu manuaalisesti, laite on kytkettävä pois manuaalisesti. Se ei kytkeydy automaattisesti pois minuuttien asettamisen jälkeen. Huomautuksia: Varmista, että päivämäärä ja kellonaika asetetaan oikein, jotta viikon keskiarvot näkyvät oikein. Jos päivämäärä/kellonaika on asetettu vahingossa väärin, paina SET-painiketta, kunnes oikeat asetukset ilmestyvät näyttöön. Jos kellonaika näkyy väärin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (katso luvusta 2.2 lisätietoja kellonajan asettamisesta). Poista tallennetut lukemat, kun käytät laitetta uudelleen (katso luvusta 3.5 lisätietoja tallennettujen lukemien poistamisesta). FI 15

16 Käyttöohjeet 3. Laitteen käyttö 3. Laitteen käyttö 3.1 Oikea istumistapa verenpainetta mitattaessa Mittaus voidaan tehdä joko vasemmasta tai oikeasta olkavarresta. Huomautuksia: Tee mittaukset hiljaisessa paikassa ja istu mahdollisimman rennossa asennossa. Varmista, ettei huone ole liian kuuma eikä kylmä. Älä syö, tupakoi tai harrasta liikuntaa vähintään 30 minuuttiin ennen mittauksen ottamista. Älä liiku tai puhu mittauksen aikana. Oikea asento Istu paikallasi selkä suorana. Riisu yltäsi paksut vaatteet, kuten villapuserot, ja poista tiukka vaatetus olkavarren ympäriltä. Älä aseta mansettia paksujen vaatteiden päälle äläkä kääri hihaasi ylös, jos se jää liian kireälle. Aseta käsivarsi pöydälle, jotta mansetti on sydämesi tasolla. Tuolin ja pöydän välisen etäisyyden tulee olla cm. 16

17 3. Laitteen käyttö Huomautuksia: Oikea asento mittauksen aikana on tärkeää tarkkojen tulosten saamiselle. Yritä myös mitata verenpaineesi samaan aikaan joka päivä. (Noin tunnin kuluttua heräämisestä on suositeltava.) Väärä asento Selkä kaarella (eteenpäin nojattaessa) Istuminen jalat ristissä Istuminen sohvalla tai matalan pöydän ääressä, jolloin joudut nojaamaan eteenpäin Tällaiset tilanteet saattavat aiheuttaa liian korkeita verenpainearvoja jännittyneen asennon tai sydäntä matalammalla olevan mansetin tähden. Jos mansetti on sydäntäsi matalammalla, säädä käsivartesi korkeutta esim. tyynyillä. FI 17

18 3. Laitteen käyttö 3.2 Mansetin asetus Voit kääriä mansetin joko oikeaan tai vasempaan olkavarteen. Poista tiukka vaatetus olkavarren ympäriltä. Älä aseta mansettia paksujen vaatteiden päälle äläkä kääri hihaasi ylös, jos se jää liian kireälle. 1. Työnnä ilmaletkun liitin ilmaliitäntään (laitteen vasemmalle puolelle). Ilmaliitäntä Ilmaletkun liitin Mansetin on oltava täysin tyhjennetty, kun se liitetään ilmaliitäntään. 2. Istu tuolilla jalat tasaisesti lattiaa vasten ja aseta käsivartesi pöydälle siten, että mansetti on sydämesi tasolla. 18

19 3. Laitteen käyttö 3. Tartu mansetin otekohtaan lujalla otteella. Otekohta Tarrakiinnitin 4. Käännä kämmen ylöspäin. 5. Aseta mansetti olkavarteesi siten, että sininen kaistale on keskellä olkavarren sisäpuolta ja osoittaa alaspäin. Ilmaletkun tulee kulkea alas kyynärtaipeen sisäpuolelta ja olla suorassa linjassa keskisormesi kanssa. Mansetin alareunan tulee olla noin 1 2 cm kyynärtaipeen yläpuolella. Alareuna 1 2 cm Sininen kaistale FI Ilmaletku 19

20 3. Laitteen käyttö 6. Kun mansetti on oikeassa kohdassa, sulje tarrakiinnitin LUJASTI. Huomautuksia: Varmista, että mansetti on tiiviisti olkavarren ympärillä. Mansetin tulee koskettaa ihoasi tiiviisti. Sinun on kuitenkin voitava työntää etusormesi helposti mansetin ja olkavarren väliin, jotta voit vetää mansetin paikalleen ja pois. Varmista, ettei ilmaletku ole vääntynyt. Mittaukset oikeasta olkavarresta Huomaa seuraavat seikat asettaessasi mansetin oikeaan olkavarteen. Aseta mansetti siten, että ilmaletku on kyynärvarren sivulla. Huomautuksia: Älä aseta käsivarttasi ilmaletkun päälle tai rajoita ilman virtausta muullakaan tavalla. Aseta mansetti siten, ettei sen mikään osa ole kyynärtaipeen päällä. Mansetin tulee olla 1 2 cm kyynärtaipeen yläpuolella. Käytettynä kaksi kertaa päivässä mansetti kestää kolme vuotta. Oikean ja vasemman olkavarren verenpaine voi erota toisistaan, ja siksi myös mittaustulokset voivat olla erilaisia. Omron suosittaa aina saman olkavarren käyttämistä mittaukseen. Jos olkavarsien mittauslukemat poikkeavat toisistaan huomattavasti, kysy lääkäriltä, kumpaa kättä kannattaa käyttää mittaukseen. 20

21 3.3 Lukeman ottaminen 3. Laitteen käyttö Laite on suunniteltu mittaamaan ja tallentamaan mittauslukemat muistiin kahdelle eri käyttäjälle: käyttäjätunnukselle A ja käyttäjätunnukselle B. Laitteella voidaan myös tehdä yksittäisiä mittauksia muille henkilöille vierastilassa. Käyttäjätunnuksen symbolia ei näy vierastilassa. Vierastilassa tehtyjä mittauksia ei tallenneta muistiin. Vierastilan käyttö 1. Paina O/I START -painiketta, kunnes A- ja B-käyttäjätunnuksen symbolit häviävät näytöstä. A- ja B-näyttö sammuu Paina vähintään 3 sekuntia 2. Vapauta O/I START -painike. Mansetti alkaa täyttyä automaattisesti. FI Huomaa: Voit pysäyttää täytön painamalla O/I START -painiketta ja vapauttamalla sen heti. Laite lakkaa täyttymästä, alkaa tyhjentyä ja kytkeytyy pois. 3. Täyttö pysähtyy ja mittaus alkaa. Kun mittaus on valmis, verenpaine- ja pulssilukemat näkyvät näytössä. 21

22 3. Laitteen käyttö Käyttäjätunnuksen valinta Valitse käyttäjätunnus. Käytä aina samaa käyttäjätunnusta mittausta tehdessäsi. Laite tallentaa mitatut arvot muistiin valitun käyttäjätunnuksen mukaan. Näillä mittauslukemilla lasketaan aamu- ja iltakeskiarvot. Valitse käyttäjä A tai B työntämällä käyttäjätunnuksen valintakytkin ylös tai alas. Käyttäjätunnuksen käyttö Kun valitset käyttäjätunnuksen, laite voidaan asettaa tekemään yksi mittaus yksittäistilassa tai kolme peräkkäistä mittausta automaattitilassa, kun O/I START -painiketta painetaan. Huomaa: Oletustilana on yksittäistilassa tehtävä yksi mittaus. Automaattitilassa laite tekee kolme peräkkäistä mittausta. Laite täyttää mansetin ja tekee kolme mittausta pitäen jokaisen mittauksen välillä lyhyen tauon. 22

23 Yksittäistilan käyttö 3. Laitteen käyttö 1. Valitse käyttäjätunnus (A tai B). 2. Paina O/I START -painiketta Kaikki symbolit näkyvät näytössä. Valitsemasi käyttäjätunnuksen symboli vilkkuu näytössä. Mansetti alkaa täyttyä automaattisesti. Kun mansetti täyttyy, laite määrittää sinulle parhaan täyttötason automaattisesti. Laite havaitsee pulssin täyttämisen aikana. Pysy täysin liikkumatta, käsi mukaan lukien, kunnes koko mittausprosessi on valmis. FI Huomaa: Voit pysäyttää täytön tai mittauksen painamalla O/I START -painiketta ja vapauttamalla sen heti. Laite lakkaa täyttymästä, alkaa tyhjentyä ja kytkeytyy pois. 23

24 3. Laitteen käyttö 3. Täyttö pysähtyy itsestään ja mittaus alkaa. Kun mansetti tyhjenee, näytön numerot pienenevät. Sydämenrytmin symboli ( ) vilkkuu jokaisella sydämenlyönnillä. 4. Kun mittaus on valmis, mansetti tyhjenee täysin. Mitatut verenpaine- ja pulssiarvot näkyvät näytössä. 5. Kytke laitteen virta pois päältä painamalla O/I START -painiketta. Huomaa: Jos unohdat kytkeä mittarin virran pois päältä, se kytkeytyy pois itsestään viiden minuutin kuluttua. Huomautuksia: Diagnoosin tekeminen ja hoidon aloittaminen mittaustulosten perusteella itse on vaarallista. Noudata lääkärin antamia ohjeita. Odota 2 3 minuuttia, ennen kuin teet uuden verenpainemittauksen. Odottaminen antaa valtimoille tilaisuuden palautua takaisin mittausta edeltävään tilaan. 24

25 Automaattitilan valinta Automaattitila voidaan valita joko käyttäjälle A tai B. 3. Laitteen käyttö 1. Varmista, että laitteen virta on katkaistu. 2. Valitse käyttäjätunnus (A tai B). 3. Paina SET-painiketta pitempään. Automaattitilan symboli ( ) ja off (pois) -asetus näkyvät näytössä. FI 4. Paina MEMORY-painiketta ( ) ja valitse on (päällä). Huomaa: Paina MEMORY-painiketta ja vaihtele välillä on (päällä) ja off (pois). 25

26 3. Laitteen käyttö 5. Vahvista muutos painamalla SET-painiketta. Mittausten välillä kulunut aika näytetään sekunteina. Huomaa: Kunkin mittauksen välinen oletusaika on 60 sekuntia. 6. Paina MEMORY-painiketta ( ), kun haluat muuttaa kunkin mittauksen välisen ajan. Väliajaksi voidaan asettaa 15 sekuntia, 30 sekuntia, 60 sekuntia tai 120 sekuntia. Paina edelleen MEMORY-painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu väliaika. 7. Vahvista asetus painamalla SETpainiketta. Vuoden numerot vilkkuvat näytössä. 8. Kytke laitteen virta pois päältä painamalla O/I START -painiketta. 26

27 Automaattitilan käyttö 3. Laitteen käyttö 1. Valitse käyttäjätunnus (A tai B). 2. Paina O/I START -painiketta Kaikki symbolit näkyvät näytössä. Valitsemasi käyttäjätunnus vilkkuu näytössä. Mansetti alkaa täyttyä automaattisesti. Huomaa: Voit pysäyttää täytön tai mittauksen painamalla O/I START -painiketta. Laite lakkaa täyttymästä, alkaa tyhjentyä ja kytkeytyy pois. 3. Täyttö pysähtyy itsestään ja mittaus alkaa. Kun mansetti tyhjenee, näytön numerot pienenevät. Sydämenrytmin symboli ( ) vilkkuu jokaisella sydämenlyönnillä. Kun mittaus on valmis, mansetti tyhjenee täysin. Huomaa: Pysy täysin liikkumatta, käsi mukaan lukien, kunnes koko mittausprosessi on valmis. 4. Tarkista peräkkäisten mittausten eteneminen. FI Ensimmäinen mittaus on valmis, laite odottaa seuraavan mittauksen käynnistämistä. Näytössä näkyy kunkin mittauksen väliin asetettu tauko. 27

28 3. Laitteen käyttö Toinen mittaus käynnistyy itsestään. Toinen mittaus on valmis, laite odottaa seuraavan mittauksen käynnistämistä. Kolmas mittaus käynnistyy itsestään. 28 Peräkkäiset mittaukset ovat valmiit. Näytössä näkyy näiden kolmen mittauksen keskiarvo. Kolmea yksittäistä mittaustulosta ei näytetä, kun laite tekee mittauksia automaattitilassa. Kunkin yksittäisen mittauksen tulos voidaan kuitenkin tuoda näyttöön, kun kaikki mittaukset ovat valmiit. Huomaa: Automaattitilassa laite toistaa mittauksen virhetapauksessa. Jos tapahtuu 3 virhettä, laite lopettaa mittausten tekemisen. Jos vain kaksi mittausta onnistui, näytössä näkyy näiden kahden mittauksen keskiarvo. Jos vain yksi mittaus onnistui, sen tulos näkyy näytössä. 5. Paina SET-painiketta, jolloin näytössä näkyy ensimmäisen mittauksen verenpaine- ja pulssilukema. Paina SET-painiketta uudelleen, jolloin näytössä näkyy seuraava mittaus. 6. Kytke laitteen virta pois päältä painamalla O/I START -painiketta.

29 Tärkeää: Jos systolinen tai diastolinen verenpaineesi on vakioalueen ulkopuolella, sydämenrytmin symboli vilkkuu, kun mittaustulos näkyy näytössä. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella seuraavia arvoja voidaan käyttää ohjeena kohonneelle verenpaineelle, kun mittaus on tehty kotona. Systolinen verenpaine Yli 135 mmhg 3. Laitteen käyttö Diastolinen verenpaine Yli 85 mmhg Näitä kriteereitä käytetään verenpaineen kotimittauksissa. Katso ammattihenkilöstölle tarkoitetut verenpaineen mittaustiedot luvusta 9. Verenpainemittarissa on epäsäännöllisen sydämenrytmin toiminto. Epäsäännöllinen sydämenrytmi voi vaikuttaa mittaustuloksiin. Epäsäännöllisen sydämenrytmin algoritmi määrittää automaattisesti, onko mittaus käyttökelpoinen vai täytyykö se toistaa. Jos epäsäännöllinen sydämenrytmi vaikuttaa mittaustuloksiin mutta tulos on pätevä, tulos näkyy yhdessä epäsäännöllisen sydämenrytmin kuvakkeen kanssa. Jos tulokset eivät ole päteviä epäsäännöllisen sydämenrytmin tähden, tuloksia ei näytetä. Jos epäsäännöllisen sydämenrytmin symboli ( ) tulee esiin mittauksen jälkeen, toista mittaus. Jos epäsäännöllisen sydämenrytmin kuvake näkyy usein, kerro siitä lääkärillesi. FI 29

30 3. Laitteen käyttö Mitä epäsäännöllinen sydämenrytmi tarkoittaa? Epäsäännöllinen sydämenrytmi on sydämenrytmi, joka vaihtelee yli 25 % keskimääräisestä sydämenrytmistä, Pulssi Verenpaine jonka laite havaitsee mitatessaan systolista ja diastolista verenpainetta. Pulssi Lyhyt Pitkä Jos tällainen epäsäännöllinen rytmi havaitaan useammin Verenpaine kuin kaksi kertaa mittauksen aikana, epäsäännöllisen sydämenrytmin symboli ( ) näkyy, kun mittaustulokset näkyvät näytössä. Normaali sydämenrytmi Epäsäännöllinen sydämenrytmi Mitä arytmia tarkoittaa? Sydämenrytmiä stimuloidaan sähköisillä signaaleilla, jotka saavat sydämen supistumaan. Arytmia on tila, jossa sydämenrytmi on epänormaali sydämenrytmiä ohjaavan biosähköisen järjestelmän virheiden tähden. Tyypillisiin oireisiin kuuluvat joidenkin sydämenlyöntien jääminen välistä pois, ennenaikainen supistuminen sekä epätavallisen nopea (takykardia) tai hidas (bradykardia) syke. Syynä voivat olla sydäntauti, vanheneminen, fyysinen alttius, stressi, unen puute, väsymys jne. Lääkäri voi diagnosoida arytmian vain erityisellä tarkastuksella. Vain lääkäri tarkastuksen ja diagnoosin avulla voi määrittää, onko epäsäännöllisen sydämenrytmin symbolin ( ) näkyminen tuloksissa merkki arytmiasta vai ei. Jos epäsäännöllisen sydämenrytmin symboli ( ) näkyy usein, kerro siitä lääkärillesi. Diagnoosin tekeminen ja hoidon aloittaminen mittaustulosten perusteella itse on vaarallista. Noudata lääkärisi ohjeita. 30

31 3.4 Ohjeita erityistilanteisiin 3. Laitteen käyttö Jos systolisen paineesi tiedetään olevan yli 220 mmhg, paina O/I START -painiketta, kunnes mansetti täyttyy mmhg odotettua systolista painettasi korkeammalle. 1. Kytke mittariin virta painamalla O/I START -painiketta. Mittaus käynnistyy. 2. Kun mansetti alkaa täyttyä, paina O/I START -painiketta, kunnes paine on mmhg odotettua systolista painettasi korkeammalla. Huomaa: Mansettia ei voi täyttää yli 299 mmhg:n paineeseen. (Näytössä näkyy virheviesti, jos yrität täyttää mansetin yli 300 mmhg:n paineeseen.) 3. Vapauta O/I START -painike, kun mansetti on halutussa täyttöpaineessa. Mansetti alkaa tyhjentyä ja mittaus alkaa. FI 4. Toimenpide jatkuu sitten samoin kuin normaalimittauksessa. Katso luvusta 3.3. Huomaa: Älä käytä enempää painetta kuin on tarpeen. 31

32 3. Laitteen käyttö 3.5 Muistitoiminnon käyttö Laite on suunniteltu tallentamaan muistiin kahden henkilön (käyttäjä A ja käyttäjä B) verenpaine- ja pulssilukemat aina, kun mittaus on valmis. Laite tallentaa automaattisesti enintään 84 mittauslukemasarjaa (verenpaine ja pulssi) kummallekin käyttäjälle (A ja B). Kun muistiin on tallennettu 84 mittauslukemasarjaa, vanhin tieto poistetaan, jotta uusille lukemille syntyy tilaa. Laite tallentaa myös 8 viikon ajalta sekä aamun että illan keskiarvot kummallekin käyttäjälle (A ja B). Keskiarvotoiminto Laite laskee keskiarvolukeman 10 minuutin sisällä viimeisimmästä lukemasta otettujen kolmen viimeisen mittauslukemasarjan pohjalta. Huomaa: Jos muistiin tallennetaan kaksi mittauslukemasarjaa viimeiseltä 10 minuutin jaksolta, keskiarvo perustuu näihin kahteen mittauslukemasarjaan. Jos on tallennettu vain yksi mittauslukemasarja, se näkyy näytössä. Mittauslukemien näyttö 1. Valitse käyttäjätunnus (A tai B). 2. Paina MEMORY-painiketta ( ). Keskiarvon lukema näkyy näytössä ja keskiarvon symboli ( ) tulee muistisymbolin yläpuolelle ( ) näyttöön. 32

33 3. Laitteen käyttö 3. Paina MEMORY-painiketta ( ), jolloin näyttöön tulee viimeisin yksittäisten mittauslukemien sarja. Lukemat näytetään järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Huomaa: Päivämäärä ja kellonaika näytetään vuorotellen mittauslukemien kanssa. Näytön vaihtelu Paina MEMORY-painiketta, kun haluat näyttää seuraavan lukemasarjan. Paina MEMORY-painiketta pitempään, jotta lukemat vaihtuvat nopeammin. Automaattitila Peräkkäisten mittausten keskiarvo näkyy näytössä automaattitilan symbolin kanssa ( ). Voit näyttää yksittäisten mittausten lukemat painamalla SET-painiketta keskiarvon ollessa näytössä. FI 4. Kytke laitteen virta pois päältä painamalla O/I START -painiketta. 33

34 3. Laitteen käyttö Aamu- ja iltakeskiarvot Laite laskee ja näyttää viikon keskiarvon aamulla ( ) ja illalla ( ) tehdyille mittauksille. Laite tallentaa 8 viikon ajalta sekä aamun että illan keskiarvot kummallekin käyttäjälle (A ja B). Huomaa: Viikko alkaa sunnuntaina klo Aamukeskiarvot Aamukeskiarvot perustuvat ensimmäiseen keskiarvolukemaan, joka saatiin käytettäessä automaattitilaa tai ensimmäiseen lukemaan käytettäessä yksittäistilaa. Mittausaikojen on oltava välillä klo Iltakeskiarvot Iltakeskiarvot perustuvat viimeiseen keskiarvolukemaan, joka saatiin käytettäessä automaattitilaa tai viimeiseen lukemaan käytettäessä yksittäistilaa. Mittausaikojen on oltava välillä klo

35 Tietoa viikkokeskiarvoista 3. Laitteen käyttö Viikon aamukeskiarvo Tämä on keskiarvo mittauksista, jotka tehtiin aamuisin (klo ) sunnuntaista lauantaihin. Kunkin päivän keskiarvo lasketaan enintään kolmesta mittauksesta, jotka tehtiin 10 minuutin sisällä aamun ensimmäisestä mittauksesta. Aamun ensimmäinen mittaus minuutin sisällä Aamun mittaukset Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Mittaus Mittaus Enintään 3 mittausta Mittaus Mittaus Aamun verenpaine Mittaus 9.59 Mittaus Viikon iltakeskiarvo Tämä on keskiarvo mittauksista, jotka tehtiin iltaisin (klo ) sunnuntaista lauantaihin. Kunkin päivän keskiarvo lasketaan enintään kolmesta mittauksesta, jotka tehtiin 10 minuutin sisällä illan viimeisestä mittauksesta. FI Illan mittaukset Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Mittaus Mittaus 10 minuutin sisällä Illan viimeinen mittaus 1.59 Mittaus Mittaus Mittaus Mittaus Enintään 3 mittausta Illan verenpaine 35

36 3. Laitteen käyttö Aamu- ja iltakeskiarvojen näyttö 1. Valitse käyttäjätunnus (A tai B). 2. Paina aamukeskiarvon painiketta ( ) tai iltakeskiarvon painiketta ( ). Näytössä näkyy nykyisen viikon THIS WEEK keskiarvo. Saman viikon aamu- ja iltakeskiarvolukema voidaan näyttää painamalla aamukeskiarvon painiketta ( ) tai iltakeskiarvon painiketta ( ). On tärkeää tarkistaa sekä aamu- että iltakeskiarvo samalle viikolle. 3. Paina edelleen aamukeskiarvon painiketta ( ) tai iltakeskiarvon painiketta ( ), jos haluat nähdä edellisten viikkojen lukemat. Laite näyttää edellisestä viikosta -1 WEEK (-1 viikko) -7 WEEK (-7 viikkoa) keskiarvolukemien sarjaan. Huomaa: Jos mittaukset eivät riitä viikon keskiarvojen laskemiseen, näyttö näyttää kuvan mukaiselta. 4. Kytke laitteen virta pois päältä painamalla O/I START -painiketta. 36

37 Huomautuksia näyttöyhdistelmistä 3. Laitteen käyttö Näyttö Aamukeskiarvon ja iltakeskiarvon symbolien lisäksi laite saattaa näyttää myös aamun hypertensiosymbolin, jos kyseiselle viikolle laskettu aamukeskiarvo on suurempi kuin ohjeverenpaine kotona tehdyille mittauksille. (Katso lisätietoja luvusta 3 Laitteen käyttö - Tärkeitä tietoja.) Mittaustuloksista riippuen nämä saattavat näkyä seuraavina yhdistelminä. Aamukeskiarvo Tämän viikon aamukeskiarvo ja aamukeskiarvon symboli Aamukeskiarvo 7 viikkoa sitten ja aamukeskiarvon symboli + vilkkuvan sydämenrytmin symboli + aamun hypertensiosymboli FI Iltakeskiarvo Tämän viikon iltakeskiarvo ja iltakeskiarvon symboli Keskiarvo kotona tehtävien mittausten ohjeverenpaineen rajoissa Iltakeskiarvo 7 viikkoa sitten ja iltakeskiarvon symboli + vilkkuvan sydämenrytmin symboli + aamun hypertensiosymboli Keskiarvo kotona tehtävien mittausten ohjeverenpaineen yläpuolella + aamuhypertensio 37

38 3. Laitteen käyttö Aamuhypertension symboli ( ) näkyy näytössä, jos viikon aamumittausten keskiarvo on yli 135/85. Tällöin aamuhypertension symboli ( ) näkyy, kun iltakeskiarvo tulee näyttöön riippumatta iltakeskiarvon lukemista. Kaikkien muistiin tallennettujen arvojen poistaminen Muistiin tallennetut lukemat poistetaan käyttäjätunnuksittain. Muistiin tallennettuja lukemia ei voi poistaa osittain. Kaikki valitsemallesi käyttäjälle tallennetut lukemat poistetaan. 1. Valitse käyttäjätunnus (A tai B). 2. Paina MEMORY-painiketta ( ) ja paina samanaikaisesti O/I START -painiketta yli 2 sekuntia, jolloin kaikki lukemat poistetaan. 38

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Käyttöohjeet AIKIA-sarja AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Kuulokojeesi ja sen lisälaitteet eivät välttämättä näytä täysin samanlaisilta, kuin tässä käyttöohjeessa. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tarvittavia

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

AutoTrac Universal (ATU)

AutoTrac Universal (ATU) AutoTrac Universal (ATU) KÄYTTÖOHJE AutoTrac Universal (ATU) OMPC21000 Painos J7 (FINNISH) John Deere Ag Management Solutions Euroopan versio Printed in Germany Johdanto Johdanto TERVETULOA John Deeren

Lisätiedot