KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN PUHDISTUS JA HUOLTO VIANMÄÄRITYS HUOLTOPALVELU KULJETUS JA KÄSITTELY LISÄVARUSTEET ASENNUS

2 KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan konepestävän pyykin pesemiseen ja linkoamiseen kotitaloudessa. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen ja erillisen ohjelmataulukon ohjeita. PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO Pidä käyttöohje ja ohjelmataulukko tallessa. Jos luovutat pesukoneen uudelle omistajalle, anna käyttöohje ja ohjelmataulukko pesukoneen mukana. 1.Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistaminen Purettuasi pesukoneen pakkauksestaan tarkista, ettei se ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta. Ota yhteys huoltopalveluun tai jälleenmyyjään. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi. Jos laitetta on säilytetty kylmässä, anna sen olla huoneen lämpötilassa muutaman tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. 2.Kuljetusruuvien irrottaminen Pesukoneen kuljetusruuvit suojaavat koneen sisäosia kuljetuksen aikana. Kuljetusruuvit on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa (katso Asennus / Irrota kuljetusruuvit ). 3.Pesukoneen asentaminen Asenna laite vakaalle ja tasaiselle lattialle. Jos lattiarakenne ei ole tukeva, laite on hyvä sijoittaa huoneen nurkkaan. Säädä jalkoja siten, että laite on vakaa ja tasapainossa (katso Asennus / Säädä jalat ). Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi antavalle alustalle (esimerkiksi tietyt parketti- ja laminaattilattiat), kiinnitä koneen alle lattiaan vähintään 3 cm paksu vanerilevy, 70 x 70 cm. Kiinnitä vanerilevy lattiaan ruuveilla. Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat ilmanvaihtoaukot (mallikohtaiset) eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa. 4.Vesiliitäntä Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen määräysten ja letkupussin ohjeiden mukaisesti (katso Asennus / Liitä vedenottoletku(t). ). Vesijohtoliitäntä: Vain kylmä vesi (ellei ohjelmataulukossa toisin mainita) Vesihana: 3/4 -kierteinen letkuliitos Paine: kpa (1-10 bar). Laitteen saa kytkeä vesijohtoverkkoon vain uudella letkulla. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois. 5.Poistoletku Kiinnitä poistoletku lappoon tai aseta se pesualtaan tai ammeen reunalle U-kappaleen avulla (katso Asennus / Poistoletkun liittäminen ). 6.Sähköliitäntä Sähköliitännät saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja käyttöohjeiden ja paikallisten turvamääräysten mukaan. Jännite-, sähkönkulutus- ja sulaketiedot on merkitty etupaneeliin pesukoneen luukun taakse. Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Laite on lain mukaan maadoitettava. Valmistaja ei vastaa mahdollisista henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat yllä annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä. Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita. Irrota pistoke pistorasiasta tai katkaise virransyöttö ennen koneen huoltotoimenpiteitä. Laite on asennettava siten, että virta voidaan tarvittaessa katkaista pääkatkaisijasta tai kaksinapaisesta verkkosyötön katkaisijasta. Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun. Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelun henkilöstö. Pesukonetta saa käyttää vain kotitalouskäytössä sille määritettyihin tarkoituksiin.

3 ENSIMMÄINEN PESUKERTA Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä. Tämä ensimmäinen pesu poistaa valmistajan koekäytöstä koneeseen mahdollisesti jääneen veden. 1.Avaa vesihana. 2.Sulje pesukoneen luukku. 3.Annostele pesuainelokeroon vähän pesuainetta (noin 30 ml). 4.Valitse lyhyt pesuohjelma (katso ohjelmakarttaa). 5.Paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA 1.Turvallisuusohjeet Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten käyttää konetta. Pesukoneen työtason päälle EI saa laittaa muita laitteita (esimerkiksi kuivausrumpua, vedenlämmitintä tms.). Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä säilytä tai käytä tulenarkoja aineita koneen läheisyydessä. Älä koskaan nosta konetta nukkasihdin kannesta, etupaneelista tai pesuainelokerikosta. 2.Pakkaus Pakkausmateriaalit ovat sataprosenttisesti kierrätyskelpoisia ja niissä on kierrätysmerkki. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti. 3.Pakkauksen ja käytöstä poistettavan laitteen hävittäminen Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden väärästä käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Tee kone käyttökelvottomaksi ennen sen romuttamista irrottamalla pistoke ja leikkaamalla virtajohto. Myös pesuainejäämät tulisi poistaa pesuainelokerosta, rummusta, poistoletkusta ja pumpusta ennen romuttamista. Muuten pesuainejäämät saattavat romutusmenettelyn aikana joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa ja saastuttaa sen. 4.Yleisiä suosituksia Älä jätä pesukoneeseen virtaa päälle silloin kun sitä ei käytetä. Sulje vesihana. Ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta. Älä yritä avata luukkua väkisin. Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavilla huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja. 5.EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämän pesukoneen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien turvavaatimuksia: 2006/95/EY Pienjännitedirektiivi 2004/108/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi

4 PESUKONEEN KUVAUS 1. Työtaso 2. Käyttöpaneeli 3. Pesuainelokerikko 4. Huoltopalvelun tarra (etupaneelissa luukun takana) 5. Luukku 6. Luukun kahva Luukku avataan vetämällä kahvasta Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että lukko naksahtaa 7. Säädettävät jalat 8. Nukkasihti kannen takana LAPSILUKKO Kiitos, että valitsit meidän valmistamamme pesukoneen, johon kuuluu erittäin tilava rumpu ja avara luukku. Ne voivat kiinnostaa myös pikkulapsia, joten olemme ottaneet käyttöön erikoisvarotoimia koneen ympärillä leikkivien lasten suojelemiseksi. Ne on suunniteltu kiireisten vanhempien avuksi, mutta on kuitenkin muistettava, että lapset eivät koskaan saa leikkiä koneella, olipa se käynnissä tai ei. Luukun avaaminen Luukussa EI ole erikoislukitusta, joten pikkulapsi voi avata sen ilman suurta ponnistusta kun kone ei ole toiminnassa. Jos kone on toiminnassa, luukku on lukittu niin, että kuumaa vettä ei pääse ulos. Luukun lukitus Kun ohjelma on käynnistetty, luukku lukittuu ja rumpu pyörähtää kerran, sitten luukun lukitus vapautuu muutaman sekunnin ajaksi. Se jälkeen se pysyy lukittuna ohjelman päättymiseen saakka. Merkkivalo Luukku lukittu palaa kun luukku on lukittunut. Jos luukku täytyy avata ohjelman aikana, paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. Merkkivalo Luukku lukittu sammuu ja merkkivalo Käynnistys (Tauko) vilkkuu. Nyt voit avata luukun. Voit käynnistää koneen uudelleen sulkemalla luukun ja painamalla Käynnistys (Tauko)-painiketta. Määrätyissä pesuohjelman vaiheissa luukkua ei koskaan voi avata, esimerkiksi kun vesi on hyvin kuumaa tai kun se voisi valua ulos. Tällöin luukku pysyy lukossa ja merkkivalo Luukku lukittu syttyy kun Käynnistys (Tauko)-painiketta on painettu. Jos luukku täytyy avata nopeasti, älä irrota pistoketta vaan paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman minuutin ajan. Näin vesi tyhjentyy ja luukku voidaan avata.

5 PESU- JA LISÄAINEET Pesu- ja lisäaineiden annostelu Vedä pesuainelokerikko ulos. Annostele pesu- ja lisäaineet: Lokero Esipesun pesuaine Lokero Varsinaisen pesun pesuaine Tahranpoistoaine Vedenpehmennin Jauhemainen pesuaine : Työnnä väliseinän sinistä liukuosaa vasemmalle (kuva 2). Väliseinän ja varsinaisen pesun lokeron pohjan väliin jää rako. Nestemäinen pesuaine : Työnnä väliseinän liukuosaa oikealle (kuva 3). Väliseinä koskettaa varsinaisen pesun lokeron pohjaa. 1 Lokero Huuhteluaine Nestemäinen tärkki Älä laita pehmennys- tai huuhteluainetta enempää kuin MAXmerkkiin saakka. Työnnä pesuainelokeroa, kunnes se naksahtaa kiinni. Kloorivalkaisuaineen käyttö Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN lokeroon (sulje pesuainelokerikko huolellisesti). Käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma heti pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta mahdollinen kloorin haju poistuu. Voit halutessasi lisätä huuhteluainetta. 2 Väliseinä pesujauhe - työnnä liukuosa vasemmalle 3 Väliseinä nestemäinen pesuaine - työnnä liukuosa oikealle

6 Huomautuksia: Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Käytä vain pesukonekäyttöön soveltuvia kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisutuotteita. Kalkinpoistoaineet saattavat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia. Älä käytä liuottimia (tärpätti, bensiini, jne.). Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä. Jos käytät esipesuvaiheeseen nestemäistä pesuainetta, pane pesujauhetta vain varsinaisen pesun lokeroon. Jos käytät huuhteluainetiivistettä, lisää lokeroon vettä MAX-merkkiin saakka. Jos käytät vahvasti tiivistettyä pesujauhetta tai nestemäistä pesuainetta, annostele aine pesuainepakkauksen mukana tulevaan palloon tai pussiin ja laita se suoraan rumpuun. Jos käytät pesuainegeeliä, käytä väliseinää jauhemaisen pesuaineen asennossa. Käytä ajastetussa pesussa vain jauhemaista pesuainetta. Jauhemainen pesuaine pysyy lokerossa, kunnes pesu alkaa, mutta nestemäinen pesuaine saattaa valua pois lokerosta. Jos käytät jauhemaista tärkkiä, noudata valmistajan ohjeita ja toimi seuraavasti: 1. Pese pyykki haluamallasi pesuohjelmalla. 2. Sekoita tärkki valmistajan ohjeiden mukaisesti. 3. Valitse Huuhtelu ja linkous -ohjelma, valitse linkousnopeudeksi 800 kierrosta minuutissa ja käynnistä ohjelma. 4. Vedä pesuainelokerikkoa auki sen verran, että lokerosta on näkyvissä noin 3 cm. 5. Kaada tärkkiliuos varsinaisen pesun pesuainelokeroon veden virratessa lokerikkoon. 6. Jos pesuainelokerikkoon on jäänyt tärkkiä ohjelman lopussa, puhdista se (katso Puhdistus ja huolto ).

7 JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN Jäännösveden tyhjentäminen Jäännösvesi täytyy tyhjentää: ennen pesukoneen siirtämistä (toiseen paikkaan), kun pesukone asennetaan paikkaan, jossa vesi voi jäätyä, ja ennen nukkasihdin irrottamista. 1. Sammuta virta pesukoneesta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jäännösveden tyhjentämistä. Varmista, että pesuvesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä. 2.Käännä uraa 180 kolikolla niin, että piste on avoimen lukon kohdalla. Kansi avautuu alaspäin. 3.Ota letku, aseta alle astia ja poista letkun tulppa. 4.Anna veden valua kunnes sitä ei enää tule. Sulje sitten letku. 5.Laita letku kannen sisään, käännä kansi ylös ja sulje se kolikon avulla. Piste on suljetun lukon kohdalla. 6.Käynnistä Eco-järjestelmä uudelleen kaatamalla pesuainelokeroon 1 l vettä. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan. 7. Nyt voit täyttää koneen ja käynnistää haluamasi ohjelman. 2/5 3 5

8 NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN Nukkasihdin irrottaminen Nukkasihti täytyy irrottaa, jos: pesukone ei tyhjennä vettä kunnolla, pieniä esineitä, esimerkiksi nappeja tai kolikoita, kuuluu olevan pumpussa, ja 2-3 kertaa vuodessa tarkistusta varten. Jäännösvesi täytyy poistaa ennen nukkasihdin irrottamista. Tee kappaleen Jäännösveden tyhjentäminen toimenpiteet kohtaan 4 saakka. Toimi sitten seuraavalla tavalla. 1.Avaa nukkasihti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Käännä kahvaa varovasti vastapäivään, kunnes vesi on poistunut. Varmista, että vesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä. 2.Odota, että kaikki vesi on valunut pois. 3.Ruuvaa nukkasihti irti ja vedä se ulos. 4.Puhdista nukkasihti ja sen kotelo. 5.Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen siten, että ohjaustappi on ylöspäin ja ruuvaa sitä myötäpäivään. 6.Laita letku kanteen, käännä kansi ylös ja sulje se pesuainelokeron väliseinän tai kolikon avulla. Piste on suljetun lukon kohdalla. 7.Käynnistä Eco-järjestelmä uudelleen kaatamalla pesuainelokeroon 1 l vettä. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan. 8. Nyt voit täyttää koneen ja käynnistää haluamasi ohjelman

9 PUHDISTUS JA HUOLTO Laitteen ulkopinnat ja käyttöpaneeli Puhdista pesukoneen ulkopinta neutraalilla pesuaineella ja kostealla liinalla (älä käytä hankaavia aineita tai liuottimia). Kuivaa pehmeällä liinalla. Laitteen sisäosa Jos et pese pyykkiä koskaan 95 C:n lämpötilassa tai käytät korkeaa lämpötilaa vain harvoin, suositeltavaa on suorittaa aika ajoin pesuohjelma ilman pyykkiä 95 C:n lämpötilassa käyttäen vähän pesuainetta, jotta pesukoneen rumpu puhdistuu. Jätä luukku auki vähäksi aikaa jokaisen pesuohjelman jälkeen, jotta kone kuivuu sisältä. Luukun tiiviste Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla. Tarkista säännöllisesti, ettei tiivisteen taitteissa ole vieraita esineitä. Nukkasihti Tarkista nukkasihti kaksi tai kolme kertaa vuodessa (katso kohtaa Nukkasihdin irrottaminen ). Vedenottoletku Tarkista vedenottoletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda tarvittaessa tilalle uusi samanlainen letku (letkuja on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä). Älä käytä laitteen puhdistuksessa tulenarkoja aineita. Pesuainelokerikko Puhdista pesuainelokerikko ja sen syvennys säännöllisesti, vähintään 3-4 kertaa vuodessa, jotta pesuainetta ei kerry lokeroon ja syvennykseen. 1.Paina varsinaisen pesun pesuainelokerossa olevaa vapautusvipua alaspäin ja irrota lokerikko (katso alaspäin osoittavaa nuolta). 2.Poista irralliset osat (katso ylöspäin osoittavaa nuolta). 3.Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. 4. Laita irralliset osat lokerikkoon ja työnnä se takaisin paikalleen. Tarkista säännöllisesti vesiliitännän suodattimet ja puhdista ne. 1.Sulje vesihana. 2.Ruuvaa vedenottoletku irti vesihanasta. 3.Puhdista letkussa oleva suodatin. 4.Ruuvaa täyttöletku takaisin hanaan. 5.Ruuvaa vedenottoletku irti pesukoneesta. 6.Puhdista pesukoneen suodatinverkko. 7.Ruuvaa vedenottoletku takaisin koneeseen. 8.Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.

10 VIANMÄÄRITYS Tässä mallissa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteet varhaisessa vaiheessa. Usein ongelmat ovat kuitenkin niin pieniä, että ne saa korjattua muutamassa minuutissa. Esimerkkejä: Laite ei käynnisty, mikään merkkivalo ei syty. Tarkista seuraavat asiat: onko laite kytketty sähköverkkoon, toimiiko pistorasia (kokeile pöytälampun tai vastaavan avulla.), onko kone kytketty toimintaan. Kone ei käynnisty, mutta Käynnistys (Tauko)-merkkivalo vilkkuu. Tarkista seuraavat asiat: onko luukku kunnolla kiinni (lapsilukko), onko ohjelmaa vaihdettu, onko vesihana auki. Ellei se ole auki, avaa se ja paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. Ohjelman käynnistämisen jälkeen kestää hetken aikaa ennen kuin ohjelma todella alkaa ja vesi tulee koneeseen. Jokaisen ohjelman alussa rumpu pyörähtää kerran ja luukun lukko vapautuu uudestaan turvallisuussyistä (katso kappaletta Lapsilukko ). On olemassa palautusvaihe, jolloin anturit asettuvat alkuasentoon ennen kuin valittu ohjelma voi käynnistyä. Pesukone pysähtyy kesken ohjelman. Tarkista seuraavat asiat: vilkkuuko Tyhjennyksen esto-merkkivalo. Peruuta toiminto painamalla painiketta uudestaan. onko muu ohjelma valittu. Valitse ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. onko pesukoneen turvajärjestelmä aktivoitunut. Katso vianmääritystaulukkoa. Pesu- ja lisäaineiden annostelu ei toimi oikein. Tarkista seuraavat asiat: onko väliseinän liukuosa asetettu oikein jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta varten, ovatko pesuainelokerikon osat oikein paikoillaan (katso Puhdistus ja huolto ), tuleeko vettä riittävästi. Vedenottoletkun ja hanan verkkosihdit saattavat olla tukossa (katso Puhdistus ja huolto ). Pesukone tärisee linkouksen aikana. Tarkista seuraavat asiat: onko kone asennettu tasaisesti neljän jalan varaan ja tasapainossa (katso Asennus ), onko kuljetusruuvit irrotettu. Kuljetusruuvit on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa (katso Asennus ). Loppulinkous jättää pyykin märäksi. Pesukoneessa on tunnistin, joka havaitsee ja korjaa mahdollisen epätasapainon. Jos koneessa on yksittäisiä painavia pyykkejä (kuten kylpyhuoneen matto tai kylpytakki), järjestelmä voi automaattisesti alentaa linkousnopeutta tai estää linkouksen kokonaan suojellakseen laitetta painon epätasaisen jakautumisen aiheuttamilta vahingoilta. Jos pyykki on ohjelman päätyttyä vielä liian märkää, lisää vaatteita koneeseen ja linkoa pyykki uudelleen. Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty. Annostele pesuainetta ohjeiden mukaisesti. Tarkista, onko linkousnopeudeksi valittu 0. Vettä ei tule tai veden paine on liian alhainen turvaletkulla varustetussa koneessa. Laitteen turvaletkun venttiili on auennut (punainen merkkivalo palaa turvaventtiilin tarkistusikkunassa. Katso Asennus / Liitä vedenottoletku(t). ). Tässä tapauksessa vaihda tilalle uusi turvaletku. Jäljellä olevan ajan näytössä näkyvä ohjelman kestoaika siirtyy äkkiä ylös tai alas useita minuutteja, tai käynnistyksen yhteydessä ilmaistu ohjelman kestoaika lisääntyy/vähenee jonkun verran. Tämä on normaali pesukoneen ominaisuus. Pesukone sovittaa kestoajan siihen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti, joita ovat esimerkiksi liiallinen vaahto, pyykin epätasapaino yksittäisen, painavan vaatekappaleen vuoksi, pitkä veden kuumenemisaika, koska koneen ottama vesi on kylmää. Tällaisten tekijöiden vuoksi ohjelman jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen ja näytössä näkyvä aika päivittyy sen mukaisesti. Pesukone myös määrittää täytön yhteydessä täyttömäärän ja säätää ohjelman kestoajan tarvittaessa sen mukaisesti.

11 Mitä tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman? Turvajärjestelmä pysäyttää ohjelman ja ongelman merkkivalo syttyy (ei kaikissa malleissa). Vianmääritystaulukko Koodi näytössä AH FP Fod FA F1 - F99 tai FH Häiriö Vettä ei tule tai sitä ei tule tarpeeksi. Pesukone ei tyhjennä vettä. Liikaa vaahtoa pesuohjelman aikana. Aquastop-astiaan koneen pohjalla tulee vettä. Vika sähkökomponentissa. a. Vettä ei tule tai sitä ei tule tarpeeksi Avaa vesihana ja tarkista, onko veden paine riittävä. Poista vedenottoletkusta mutkat. Varmista, että huoneenlämpö ei ole niin alhainen, että vesi pääsee jäätymään letkuissa. Tarkista vesihanaliitännän suodatin ja puhdista se. b.pesukone ei tyhjennä vettä Kytke virta pois koneesta On/Off -painikkeella ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista vedenottoletkusta mutkat. Varmista, että huoneenlämpö ei ole niin alhainen, että vesi pääsee jäätymään letkuissa. Puhdista nukkasihti ja pumppu (katso Jäännösveden tyhjentäminen / Nukkasihdin irrottaminen ). Varmista, että pesuvesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä. Laita pistoke pistorasiaan, valitse uudelleen haluamasi ohjelma ja paina Käynnistys (Tauko)- painiketta pesun jatkamiseksi (älä lisää pesuainetta). c. Liikaa vaahtoa Jos vaahtoa on liikaa, pesukone aloittaa automaattisen vaahdon vähennystoiminnon. Toiminnon aikana näyttöön tulee Fod ja jäljellä olevan ohjelman keston laskenta keskeytyy. d. Koneen Aquastop-astiaan tulee vettä Kuuluu äänimerkki, pumppu toimii. Mahdollinen syy Vesihana ei ole auki. Veden paine on liian alhainen. Vedenottoletku on mutkalla. Vedenottoletku on jäätynyt. Vedenottoletkun suodatin on tukossa. Poistoletku on mutkalla. Poistoletku on jäätynyt. Pumppu tai suodatin on tukossa. Liikaa pesuainetta. Pesuainetiivistettä on annosteltu liikaa. Vuoto pesukoneessa. Vain pätevä teknikko voi paikantaa vian. Korjaus Katso kohtaa FdL Luukku ei lukitu. Vain pätevä teknikko voi paikantaa vian. f FdU Luukun lukitus ei vapaudu. Vain pätevä teknikko voi paikantaa vian. g Kytke virta pois koneesta On/Off-painikkeella, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Ota yhteys huoltopalveluun ja kuvaile vika (katso Huoltopalvelu ). e. Vika sähkökomponentissa Paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Valitse uudelleen haluamasi ohjelma ja paina Käynnistys (Tauko)-painiketta ohjelman jatkamiseksi. f. Luukku ei lukitu Paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Yritä sulkea luukku. g. Luukun lukitus ei vapaudu Paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Yritä avata luukku. Jos jokin edellä kuvatuista vioista esiintyy uudelleen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys huoltopalveluun (katso Huoltopalvelu ). a b c d e

12 HUOLTOPALVELU Ennen kuin otat yhteyden huoltoon: 1.Yritä korjata vika itse (katso Vianmääritys ). 2.Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö. 3.Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun. Ilmoita seuraavat asiat: Ongelman laatu. Koneen ja mallin numero sekä huoltokoodi (numero joka seuraa sanaa SERVICE). Huoltopalvelun tarra on etupaneelissa luukun takana. Täydellinen osoitteesi. Puhelin- ja suuntanumerosi. Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet ovat takuutodistuksessa. Saat ne myös jälleenmyyjältä. KULJETUS JA KÄSITTELY 1.Varmista, että pesukone on kytketty pois toiminnasta. 2.Irrota sähköjohto. 3.Sulje vesihana. 4.Tarkista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. 5.Irrota vedenotto- ja poistoletkut liitännästä. 6.Tyhjennä vedenotto- ja poistoletkut täysin vedestä. 7.Kiinnitä aina kuljetusruuvit (katso Asennus / Irrota kuljetusruuvit ). LISÄVARUSTEET Huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä on saatavissa laatikko, joka voidaan asentaa pesukoneen alle. Jalustan ansiosta pesukone on korkeammalla, jolloin se on helpompi täyttää ja tyhjentää kumartumatta. Vetolaatikko on erinomainen säilytyspaikka.

13 ASENNUS Irrota kuljetusruuvit 1.Löysää pultit (4 kpl) koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella. 2.Ruuvaa pultti auki käsin. 3.Tartu pulttiin ja vedä se pois suuremman aukon kautta. 4.Sulje muut aukot laitteen mukana toimitetuilla muovitulpilla. Laita tulpat reikien leveään kohtaan nuolten suuntaan ja työnnä niitä kapeampaan osaan päin, kunnes ne naksahtavat paikoilleen. 5.Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten. Pultit on kiinnitettävä paikalleen aina pesukoneen kuljetuksen ajaksi: 1.Irrota muovitulpat ruuviavaimen avulla, työnnä nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan ja vedä ne pois. 2.Kiinnitä pultit paikoilleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä kuin niitä poistaessasi.

14 Säädä jalat Pienet lattian epätasaisuudet voidaan korjata säätämällä jalkojen asentoa (älä koskaan käytä puunpalasia, pahvia tai vastaavaa materiaalia koneen tasapainottamiseen): 1.Pesukone on asennettava vaakatasoon sekä pituus- että syvyyssuunnassa. Käytä vesivaakaa. 2.Löysää lukitusmutteri kääntämällä sitä myötäpäivään mukana toimitetulla ruuviavaimella. 3.Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin. 4.Kiristä lukkomutteri vastapäivään kääntäen. Jos pesukone asennetaan lautalattialle, aseta koneen alle 70 x 70 cm vaneri, jonka paksuus on vähintään 3 cm. Kiinnitä vanerilevy lattiaan.

15 Liitä vedenottoletku(t). Jos pesukoneessa on yksi vedenottoletku ja yksi venttiili takana: liitä vain kylmä vesi. Jos koneessa on kaksi vedenottoletkua ja kaksi venttiiliä: liitä kylmä ja lämmin vesi tai vain kylmä vesi käyttäen Y-kappaletta. Molemmat vedenottoventtiilit täytyy liittää vesijohtoon. Noudata ohjelmataulukossa olevia tarkkoja ohjeita. 1.Ruuvaa letkuliitin varovasti kiinni hanaan mieluiten käsin. 2.Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia. 3.Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitokset eivät vuoda. Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman vedenlämmittimen hanaan. Laite voidaan liittää ilman suuntaisventtiiliä. Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone välittömästi sähköverkosta. Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle pitempi Water Stop - sulkuhanaletku (saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä). Anna ammattimiehen asentaa uusi letku pesukoneeseen ja hanaan. Huomaa, että Aquastop/Water Stop-turvatoiminto ei ole taattu, jos letkun päällyste vahingoittuu. Turvaventtiilin tarkistusikkuna Poistoletkun liittäminen 1.Kiinnitä poistoletku lappoon tai aseta se pesualtaan tai ammeen reunalle U-kappaleella. 2.Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia. 3.Kiinnitä letku siten, että se ei pääse irtoamaan koneen käydessä. Pienet käsienpesualtaat eivät sovi tähän tarkoitukseen. Jos tarvitset jatkokappaletta, käytä samantyyppistä letkua. Varmista liitännät kiinnikkeillä. Poistoletkun enimmäispituus: 2,50 m Suurin sallittu poistokorkeus: 1,25 m Pienin sallittu poistokorkeus: 0,70 m

16 Ekopaperi FIN Printed in Germany 1/0209

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS Mallin no. PETL84909.0 Sarja no. Kirjoita sarjanumero tyhjälle riville yläpuolelle viittaukseksi. Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? Jos Teillä on kysyttävää tai laitteesta puuttuu osia, olkaa hyvä, ja ottakaa

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Käyttöohjeet AIKIA-sarja AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Kuulokojeesi ja sen lisälaitteet eivät välttämättä näytä täysin samanlaisilta, kuin tässä käyttöohjeessa. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tarvittavia

Lisätiedot