KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN PUHDISTUS JA HUOLTO VIANMÄÄRITYS HUOLTOPALVELU KULJETUS JA KÄSITTELY LISÄVARUSTEET ASENNUS

2 KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan konepestävän pyykin pesemiseen ja linkoamiseen kotitaloudessa. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen ja erillisen ohjelmataulukon ohjeita. PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO Pidä käyttöohje ja ohjelmataulukko tallessa. Jos luovutat pesukoneen uudelle omistajalle, anna käyttöohje ja ohjelmataulukko pesukoneen mukana. 1.Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistaminen Purettuasi pesukoneen pakkauksestaan tarkista, ettei se ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta. Ota yhteys huoltopalveluun tai jälleenmyyjään. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi. Jos laitetta on säilytetty kylmässä, anna sen olla huoneen lämpötilassa muutaman tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. 2.Kuljetusruuvien irrottaminen Pesukoneen kuljetusruuvit suojaavat koneen sisäosia kuljetuksen aikana. Kuljetusruuvit on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa (katso Asennus / Irrota kuljetusruuvit ). 3.Pesukoneen asentaminen Asenna laite vakaalle ja tasaiselle lattialle. Jos lattiarakenne ei ole tukeva, laite on hyvä sijoittaa huoneen nurkkaan. Säädä jalkoja siten, että laite on vakaa ja tasapainossa (katso Asennus / Säädä jalat ). Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi antavalle alustalle (esimerkiksi tietyt parketti- ja laminaattilattiat), kiinnitä koneen alle lattiaan vähintään 3 cm paksu vanerilevy, 70 x 70 cm. Kiinnitä vanerilevy lattiaan ruuveilla. Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat ilmanvaihtoaukot (mallikohtaiset) eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa. 4.Vesiliitäntä Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen määräysten ja letkupussin ohjeiden mukaisesti (katso Asennus / Liitä vedenottoletku(t). ). Vesijohtoliitäntä: Vain kylmä vesi (ellei ohjelmataulukossa toisin mainita) Vesihana: 3/4 -kierteinen letkuliitos Paine: kpa (1-10 bar). Laitteen saa kytkeä vesijohtoverkkoon vain uudella letkulla. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois. 5.Poistoletku Kiinnitä poistoletku lappoon tai aseta se pesualtaan tai ammeen reunalle U-kappaleen avulla (katso Asennus / Poistoletkun liittäminen ). 6.Sähköliitäntä Sähköliitännät saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja käyttöohjeiden ja paikallisten turvamääräysten mukaan. Jännite-, sähkönkulutus- ja sulaketiedot on merkitty etupaneeliin pesukoneen luukun taakse. Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Laite on lain mukaan maadoitettava. Valmistaja ei vastaa mahdollisista henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat yllä annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä. Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita. Irrota pistoke pistorasiasta tai katkaise virransyöttö ennen koneen huoltotoimenpiteitä. Laite on asennettava siten, että virta voidaan tarvittaessa katkaista pääkatkaisijasta tai kaksinapaisesta verkkosyötön katkaisijasta. Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun. Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelun henkilöstö. Pesukonetta saa käyttää vain kotitalouskäytössä sille määritettyihin tarkoituksiin.

3 ENSIMMÄINEN PESUKERTA Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä. Tämä ensimmäinen pesu poistaa valmistajan koekäytöstä koneeseen mahdollisesti jääneen veden. 1.Avaa vesihana. 2.Sulje pesukoneen luukku. 3.Annostele pesuainelokeroon vähän pesuainetta (noin 30 ml). 4.Valitse lyhyt pesuohjelma (katso ohjelmakarttaa). 5.Paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA 1.Turvallisuusohjeet Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten käyttää konetta. Pesukoneen työtason päälle EI saa laittaa muita laitteita (esimerkiksi kuivausrumpua, vedenlämmitintä tms.). Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä säilytä tai käytä tulenarkoja aineita koneen läheisyydessä. Älä koskaan nosta konetta nukkasihdin kannesta, etupaneelista tai pesuainelokerikosta. 2.Pakkaus Pakkausmateriaalit ovat sataprosenttisesti kierrätyskelpoisia ja niissä on kierrätysmerkki. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti. 3.Pakkauksen ja käytöstä poistettavan laitteen hävittäminen Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden väärästä käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Tee kone käyttökelvottomaksi ennen sen romuttamista irrottamalla pistoke ja leikkaamalla virtajohto. Myös pesuainejäämät tulisi poistaa pesuainelokerosta, rummusta, poistoletkusta ja pumpusta ennen romuttamista. Muuten pesuainejäämät saattavat romutusmenettelyn aikana joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa ja saastuttaa sen. 4.Yleisiä suosituksia Älä jätä pesukoneeseen virtaa päälle silloin kun sitä ei käytetä. Sulje vesihana. Ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta. Älä yritä avata luukkua väkisin. Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavilla huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja. 5.EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämän pesukoneen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien turvavaatimuksia: 2006/95/EY Pienjännitedirektiivi 2004/108/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi

4 PESUKONEEN KUVAUS 1. Työtaso 2. Käyttöpaneeli 3. Pesuainelokerikko 4. Huoltopalvelun tarra (etupaneelissa luukun takana) 5. Luukku 6. Luukun kahva Luukku avataan vetämällä kahvasta Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että lukko naksahtaa 7. Säädettävät jalat 8. Nukkasihti kannen takana LAPSILUKKO Kiitos, että valitsit meidän valmistamamme pesukoneen, johon kuuluu erittäin tilava rumpu ja avara luukku. Ne voivat kiinnostaa myös pikkulapsia, joten olemme ottaneet käyttöön erikoisvarotoimia koneen ympärillä leikkivien lasten suojelemiseksi. Ne on suunniteltu kiireisten vanhempien avuksi, mutta on kuitenkin muistettava, että lapset eivät koskaan saa leikkiä koneella, olipa se käynnissä tai ei. Luukun avaaminen Luukussa EI ole erikoislukitusta, joten pikkulapsi voi avata sen ilman suurta ponnistusta kun kone ei ole toiminnassa. Jos kone on toiminnassa, luukku on lukittu niin, että kuumaa vettä ei pääse ulos. Luukun lukitus Kun ohjelma on käynnistetty, luukku lukittuu ja rumpu pyörähtää kerran, sitten luukun lukitus vapautuu muutaman sekunnin ajaksi. Se jälkeen se pysyy lukittuna ohjelman päättymiseen saakka. Merkkivalo Luukku lukittu palaa kun luukku on lukittunut. Jos luukku täytyy avata ohjelman aikana, paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. Merkkivalo Luukku lukittu sammuu ja merkkivalo Käynnistys (Tauko) vilkkuu. Nyt voit avata luukun. Voit käynnistää koneen uudelleen sulkemalla luukun ja painamalla Käynnistys (Tauko)-painiketta. Määrätyissä pesuohjelman vaiheissa luukkua ei koskaan voi avata, esimerkiksi kun vesi on hyvin kuumaa tai kun se voisi valua ulos. Tällöin luukku pysyy lukossa ja merkkivalo Luukku lukittu syttyy kun Käynnistys (Tauko)-painiketta on painettu. Jos luukku täytyy avata nopeasti, älä irrota pistoketta vaan paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman minuutin ajan. Näin vesi tyhjentyy ja luukku voidaan avata.

5 PESU- JA LISÄAINEET Pesu- ja lisäaineiden annostelu Vedä pesuainelokerikko ulos. Annostele pesu- ja lisäaineet: Lokero Esipesun pesuaine Lokero Varsinaisen pesun pesuaine Tahranpoistoaine Vedenpehmennin Jauhemainen pesuaine : Työnnä väliseinän sinistä liukuosaa vasemmalle (kuva 2). Väliseinän ja varsinaisen pesun lokeron pohjan väliin jää rako. Nestemäinen pesuaine : Työnnä väliseinän liukuosaa oikealle (kuva 3). Väliseinä koskettaa varsinaisen pesun lokeron pohjaa. 1 Lokero Huuhteluaine Nestemäinen tärkki Älä laita pehmennys- tai huuhteluainetta enempää kuin MAXmerkkiin saakka. Työnnä pesuainelokeroa, kunnes se naksahtaa kiinni. Kloorivalkaisuaineen käyttö Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN lokeroon (sulje pesuainelokerikko huolellisesti). Käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma heti pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta mahdollinen kloorin haju poistuu. Voit halutessasi lisätä huuhteluainetta. 2 Väliseinä pesujauhe - työnnä liukuosa vasemmalle 3 Väliseinä nestemäinen pesuaine - työnnä liukuosa oikealle

6 Huomautuksia: Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Käytä vain pesukonekäyttöön soveltuvia kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisutuotteita. Kalkinpoistoaineet saattavat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia. Älä käytä liuottimia (tärpätti, bensiini, jne.). Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä. Jos käytät esipesuvaiheeseen nestemäistä pesuainetta, pane pesujauhetta vain varsinaisen pesun lokeroon. Jos käytät huuhteluainetiivistettä, lisää lokeroon vettä MAX-merkkiin saakka. Jos käytät vahvasti tiivistettyä pesujauhetta tai nestemäistä pesuainetta, annostele aine pesuainepakkauksen mukana tulevaan palloon tai pussiin ja laita se suoraan rumpuun. Jos käytät pesuainegeeliä, käytä väliseinää jauhemaisen pesuaineen asennossa. Käytä ajastetussa pesussa vain jauhemaista pesuainetta. Jauhemainen pesuaine pysyy lokerossa, kunnes pesu alkaa, mutta nestemäinen pesuaine saattaa valua pois lokerosta. Jos käytät jauhemaista tärkkiä, noudata valmistajan ohjeita ja toimi seuraavasti: 1. Pese pyykki haluamallasi pesuohjelmalla. 2. Sekoita tärkki valmistajan ohjeiden mukaisesti. 3. Valitse Huuhtelu ja linkous -ohjelma, valitse linkousnopeudeksi 800 kierrosta minuutissa ja käynnistä ohjelma. 4. Vedä pesuainelokerikkoa auki sen verran, että lokerosta on näkyvissä noin 3 cm. 5. Kaada tärkkiliuos varsinaisen pesun pesuainelokeroon veden virratessa lokerikkoon. 6. Jos pesuainelokerikkoon on jäänyt tärkkiä ohjelman lopussa, puhdista se (katso Puhdistus ja huolto ).

7 JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN Jäännösveden tyhjentäminen Jäännösvesi täytyy tyhjentää: ennen pesukoneen siirtämistä (toiseen paikkaan), kun pesukone asennetaan paikkaan, jossa vesi voi jäätyä, ja ennen nukkasihdin irrottamista. 1. Sammuta virta pesukoneesta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen jäännösveden tyhjentämistä. Varmista, että pesuvesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä. 2.Käännä uraa 180 kolikolla niin, että piste on avoimen lukon kohdalla. Kansi avautuu alaspäin. 3.Ota letku, aseta alle astia ja poista letkun tulppa. 4.Anna veden valua kunnes sitä ei enää tule. Sulje sitten letku. 5.Laita letku kannen sisään, käännä kansi ylös ja sulje se kolikon avulla. Piste on suljetun lukon kohdalla. 6.Käynnistä Eco-järjestelmä uudelleen kaatamalla pesuainelokeroon 1 l vettä. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan. 7. Nyt voit täyttää koneen ja käynnistää haluamasi ohjelman. 2/5 3 5

8 NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN Nukkasihdin irrottaminen Nukkasihti täytyy irrottaa, jos: pesukone ei tyhjennä vettä kunnolla, pieniä esineitä, esimerkiksi nappeja tai kolikoita, kuuluu olevan pumpussa, ja 2-3 kertaa vuodessa tarkistusta varten. Jäännösvesi täytyy poistaa ennen nukkasihdin irrottamista. Tee kappaleen Jäännösveden tyhjentäminen toimenpiteet kohtaan 4 saakka. Toimi sitten seuraavalla tavalla. 1.Avaa nukkasihti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Käännä kahvaa varovasti vastapäivään, kunnes vesi on poistunut. Varmista, että vesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä. 2.Odota, että kaikki vesi on valunut pois. 3.Ruuvaa nukkasihti irti ja vedä se ulos. 4.Puhdista nukkasihti ja sen kotelo. 5.Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen siten, että ohjaustappi on ylöspäin ja ruuvaa sitä myötäpäivään. 6.Laita letku kanteen, käännä kansi ylös ja sulje se pesuainelokeron väliseinän tai kolikon avulla. Piste on suljetun lukon kohdalla. 7.Käynnistä Eco-järjestelmä uudelleen kaatamalla pesuainelokeroon 1 l vettä. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan. 8. Nyt voit täyttää koneen ja käynnistää haluamasi ohjelman

9 PUHDISTUS JA HUOLTO Laitteen ulkopinnat ja käyttöpaneeli Puhdista pesukoneen ulkopinta neutraalilla pesuaineella ja kostealla liinalla (älä käytä hankaavia aineita tai liuottimia). Kuivaa pehmeällä liinalla. Laitteen sisäosa Jos et pese pyykkiä koskaan 95 C:n lämpötilassa tai käytät korkeaa lämpötilaa vain harvoin, suositeltavaa on suorittaa aika ajoin pesuohjelma ilman pyykkiä 95 C:n lämpötilassa käyttäen vähän pesuainetta, jotta pesukoneen rumpu puhdistuu. Jätä luukku auki vähäksi aikaa jokaisen pesuohjelman jälkeen, jotta kone kuivuu sisältä. Luukun tiiviste Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla. Tarkista säännöllisesti, ettei tiivisteen taitteissa ole vieraita esineitä. Nukkasihti Tarkista nukkasihti kaksi tai kolme kertaa vuodessa (katso kohtaa Nukkasihdin irrottaminen ). Vedenottoletku Tarkista vedenottoletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda tarvittaessa tilalle uusi samanlainen letku (letkuja on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä). Älä käytä laitteen puhdistuksessa tulenarkoja aineita. Pesuainelokerikko Puhdista pesuainelokerikko ja sen syvennys säännöllisesti, vähintään 3-4 kertaa vuodessa, jotta pesuainetta ei kerry lokeroon ja syvennykseen. 1.Paina varsinaisen pesun pesuainelokerossa olevaa vapautusvipua alaspäin ja irrota lokerikko (katso alaspäin osoittavaa nuolta). 2.Poista irralliset osat (katso ylöspäin osoittavaa nuolta). 3.Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. 4. Laita irralliset osat lokerikkoon ja työnnä se takaisin paikalleen. Tarkista säännöllisesti vesiliitännän suodattimet ja puhdista ne. 1.Sulje vesihana. 2.Ruuvaa vedenottoletku irti vesihanasta. 3.Puhdista letkussa oleva suodatin. 4.Ruuvaa täyttöletku takaisin hanaan. 5.Ruuvaa vedenottoletku irti pesukoneesta. 6.Puhdista pesukoneen suodatinverkko. 7.Ruuvaa vedenottoletku takaisin koneeseen. 8.Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.

10 VIANMÄÄRITYS Tässä mallissa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteet varhaisessa vaiheessa. Usein ongelmat ovat kuitenkin niin pieniä, että ne saa korjattua muutamassa minuutissa. Esimerkkejä: Laite ei käynnisty, mikään merkkivalo ei syty. Tarkista seuraavat asiat: onko laite kytketty sähköverkkoon, toimiiko pistorasia (kokeile pöytälampun tai vastaavan avulla.), onko kone kytketty toimintaan. Kone ei käynnisty, mutta Käynnistys (Tauko)-merkkivalo vilkkuu. Tarkista seuraavat asiat: onko luukku kunnolla kiinni (lapsilukko), onko ohjelmaa vaihdettu, onko vesihana auki. Ellei se ole auki, avaa se ja paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. Ohjelman käynnistämisen jälkeen kestää hetken aikaa ennen kuin ohjelma todella alkaa ja vesi tulee koneeseen. Jokaisen ohjelman alussa rumpu pyörähtää kerran ja luukun lukko vapautuu uudestaan turvallisuussyistä (katso kappaletta Lapsilukko ). On olemassa palautusvaihe, jolloin anturit asettuvat alkuasentoon ennen kuin valittu ohjelma voi käynnistyä. Pesukone pysähtyy kesken ohjelman. Tarkista seuraavat asiat: vilkkuuko Tyhjennyksen esto-merkkivalo. Peruuta toiminto painamalla painiketta uudestaan. onko muu ohjelma valittu. Valitse ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys (Tauko)-painiketta. onko pesukoneen turvajärjestelmä aktivoitunut. Katso vianmääritystaulukkoa. Pesu- ja lisäaineiden annostelu ei toimi oikein. Tarkista seuraavat asiat: onko väliseinän liukuosa asetettu oikein jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta varten, ovatko pesuainelokerikon osat oikein paikoillaan (katso Puhdistus ja huolto ), tuleeko vettä riittävästi. Vedenottoletkun ja hanan verkkosihdit saattavat olla tukossa (katso Puhdistus ja huolto ). Pesukone tärisee linkouksen aikana. Tarkista seuraavat asiat: onko kone asennettu tasaisesti neljän jalan varaan ja tasapainossa (katso Asennus ), onko kuljetusruuvit irrotettu. Kuljetusruuvit on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa (katso Asennus ). Loppulinkous jättää pyykin märäksi. Pesukoneessa on tunnistin, joka havaitsee ja korjaa mahdollisen epätasapainon. Jos koneessa on yksittäisiä painavia pyykkejä (kuten kylpyhuoneen matto tai kylpytakki), järjestelmä voi automaattisesti alentaa linkousnopeutta tai estää linkouksen kokonaan suojellakseen laitetta painon epätasaisen jakautumisen aiheuttamilta vahingoilta. Jos pyykki on ohjelman päätyttyä vielä liian märkää, lisää vaatteita koneeseen ja linkoa pyykki uudelleen. Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty. Annostele pesuainetta ohjeiden mukaisesti. Tarkista, onko linkousnopeudeksi valittu 0. Vettä ei tule tai veden paine on liian alhainen turvaletkulla varustetussa koneessa. Laitteen turvaletkun venttiili on auennut (punainen merkkivalo palaa turvaventtiilin tarkistusikkunassa. Katso Asennus / Liitä vedenottoletku(t). ). Tässä tapauksessa vaihda tilalle uusi turvaletku. Jäljellä olevan ajan näytössä näkyvä ohjelman kestoaika siirtyy äkkiä ylös tai alas useita minuutteja, tai käynnistyksen yhteydessä ilmaistu ohjelman kestoaika lisääntyy/vähenee jonkun verran. Tämä on normaali pesukoneen ominaisuus. Pesukone sovittaa kestoajan siihen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti, joita ovat esimerkiksi liiallinen vaahto, pyykin epätasapaino yksittäisen, painavan vaatekappaleen vuoksi, pitkä veden kuumenemisaika, koska koneen ottama vesi on kylmää. Tällaisten tekijöiden vuoksi ohjelman jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen ja näytössä näkyvä aika päivittyy sen mukaisesti. Pesukone myös määrittää täytön yhteydessä täyttömäärän ja säätää ohjelman kestoajan tarvittaessa sen mukaisesti.

11 Mitä tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman? Turvajärjestelmä pysäyttää ohjelman ja ongelman merkkivalo syttyy (ei kaikissa malleissa). Vianmääritystaulukko Koodi näytössä AH FP Fod FA F1 - F99 tai FH Häiriö Vettä ei tule tai sitä ei tule tarpeeksi. Pesukone ei tyhjennä vettä. Liikaa vaahtoa pesuohjelman aikana. Aquastop-astiaan koneen pohjalla tulee vettä. Vika sähkökomponentissa. a. Vettä ei tule tai sitä ei tule tarpeeksi Avaa vesihana ja tarkista, onko veden paine riittävä. Poista vedenottoletkusta mutkat. Varmista, että huoneenlämpö ei ole niin alhainen, että vesi pääsee jäätymään letkuissa. Tarkista vesihanaliitännän suodatin ja puhdista se. b.pesukone ei tyhjennä vettä Kytke virta pois koneesta On/Off -painikkeella ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista vedenottoletkusta mutkat. Varmista, että huoneenlämpö ei ole niin alhainen, että vesi pääsee jäätymään letkuissa. Puhdista nukkasihti ja pumppu (katso Jäännösveden tyhjentäminen / Nukkasihdin irrottaminen ). Varmista, että pesuvesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä. Laita pistoke pistorasiaan, valitse uudelleen haluamasi ohjelma ja paina Käynnistys (Tauko)- painiketta pesun jatkamiseksi (älä lisää pesuainetta). c. Liikaa vaahtoa Jos vaahtoa on liikaa, pesukone aloittaa automaattisen vaahdon vähennystoiminnon. Toiminnon aikana näyttöön tulee Fod ja jäljellä olevan ohjelman keston laskenta keskeytyy. d. Koneen Aquastop-astiaan tulee vettä Kuuluu äänimerkki, pumppu toimii. Mahdollinen syy Vesihana ei ole auki. Veden paine on liian alhainen. Vedenottoletku on mutkalla. Vedenottoletku on jäätynyt. Vedenottoletkun suodatin on tukossa. Poistoletku on mutkalla. Poistoletku on jäätynyt. Pumppu tai suodatin on tukossa. Liikaa pesuainetta. Pesuainetiivistettä on annosteltu liikaa. Vuoto pesukoneessa. Vain pätevä teknikko voi paikantaa vian. Korjaus Katso kohtaa FdL Luukku ei lukitu. Vain pätevä teknikko voi paikantaa vian. f FdU Luukun lukitus ei vapaudu. Vain pätevä teknikko voi paikantaa vian. g Kytke virta pois koneesta On/Off-painikkeella, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Ota yhteys huoltopalveluun ja kuvaile vika (katso Huoltopalvelu ). e. Vika sähkökomponentissa Paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Valitse uudelleen haluamasi ohjelma ja paina Käynnistys (Tauko)-painiketta ohjelman jatkamiseksi. f. Luukku ei lukitu Paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Yritä sulkea luukku. g. Luukun lukitus ei vapaudu Paina Palautus/Tyhjennys-painiketta ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Yritä avata luukku. Jos jokin edellä kuvatuista vioista esiintyy uudelleen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys huoltopalveluun (katso Huoltopalvelu ). a b c d e

12 HUOLTOPALVELU Ennen kuin otat yhteyden huoltoon: 1.Yritä korjata vika itse (katso Vianmääritys ). 2.Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö. 3.Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun. Ilmoita seuraavat asiat: Ongelman laatu. Koneen ja mallin numero sekä huoltokoodi (numero joka seuraa sanaa SERVICE). Huoltopalvelun tarra on etupaneelissa luukun takana. Täydellinen osoitteesi. Puhelin- ja suuntanumerosi. Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet ovat takuutodistuksessa. Saat ne myös jälleenmyyjältä. KULJETUS JA KÄSITTELY 1.Varmista, että pesukone on kytketty pois toiminnasta. 2.Irrota sähköjohto. 3.Sulje vesihana. 4.Tarkista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. 5.Irrota vedenotto- ja poistoletkut liitännästä. 6.Tyhjennä vedenotto- ja poistoletkut täysin vedestä. 7.Kiinnitä aina kuljetusruuvit (katso Asennus / Irrota kuljetusruuvit ). LISÄVARUSTEET Huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä on saatavissa laatikko, joka voidaan asentaa pesukoneen alle. Jalustan ansiosta pesukone on korkeammalla, jolloin se on helpompi täyttää ja tyhjentää kumartumatta. Vetolaatikko on erinomainen säilytyspaikka.

13 ASENNUS Irrota kuljetusruuvit 1.Löysää pultit (4 kpl) koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella. 2.Ruuvaa pultti auki käsin. 3.Tartu pulttiin ja vedä se pois suuremman aukon kautta. 4.Sulje muut aukot laitteen mukana toimitetuilla muovitulpilla. Laita tulpat reikien leveään kohtaan nuolten suuntaan ja työnnä niitä kapeampaan osaan päin, kunnes ne naksahtavat paikoilleen. 5.Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten. Pultit on kiinnitettävä paikalleen aina pesukoneen kuljetuksen ajaksi: 1.Irrota muovitulpat ruuviavaimen avulla, työnnä nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan ja vedä ne pois. 2.Kiinnitä pultit paikoilleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä kuin niitä poistaessasi.

14 Säädä jalat Pienet lattian epätasaisuudet voidaan korjata säätämällä jalkojen asentoa (älä koskaan käytä puunpalasia, pahvia tai vastaavaa materiaalia koneen tasapainottamiseen): 1.Pesukone on asennettava vaakatasoon sekä pituus- että syvyyssuunnassa. Käytä vesivaakaa. 2.Löysää lukitusmutteri kääntämällä sitä myötäpäivään mukana toimitetulla ruuviavaimella. 3.Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin. 4.Kiristä lukkomutteri vastapäivään kääntäen. Jos pesukone asennetaan lautalattialle, aseta koneen alle 70 x 70 cm vaneri, jonka paksuus on vähintään 3 cm. Kiinnitä vanerilevy lattiaan.

15 Liitä vedenottoletku(t). Jos pesukoneessa on yksi vedenottoletku ja yksi venttiili takana: liitä vain kylmä vesi. Jos koneessa on kaksi vedenottoletkua ja kaksi venttiiliä: liitä kylmä ja lämmin vesi tai vain kylmä vesi käyttäen Y-kappaletta. Molemmat vedenottoventtiilit täytyy liittää vesijohtoon. Noudata ohjelmataulukossa olevia tarkkoja ohjeita. 1.Ruuvaa letkuliitin varovasti kiinni hanaan mieluiten käsin. 2.Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia. 3.Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitokset eivät vuoda. Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman vedenlämmittimen hanaan. Laite voidaan liittää ilman suuntaisventtiiliä. Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone välittömästi sähköverkosta. Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle pitempi Water Stop - sulkuhanaletku (saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä). Anna ammattimiehen asentaa uusi letku pesukoneeseen ja hanaan. Huomaa, että Aquastop/Water Stop-turvatoiminto ei ole taattu, jos letkun päällyste vahingoittuu. Turvaventtiilin tarkistusikkuna Poistoletkun liittäminen 1.Kiinnitä poistoletku lappoon tai aseta se pesualtaan tai ammeen reunalle U-kappaleella. 2.Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia. 3.Kiinnitä letku siten, että se ei pääse irtoamaan koneen käydessä. Pienet käsienpesualtaat eivät sovi tähän tarkoitukseen. Jos tarvitset jatkokappaletta, käytä samantyyppistä letkua. Varmista liitännät kiinnikkeillä. Poistoletkun enimmäispituus: 2,50 m Suurin sallittu poistokorkeus: 1,25 m Pienin sallittu poistokorkeus: 0,70 m

16 Ekopaperi FIN Printed in Germany 1/0209

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO. Asennustilan vähimmäismitat: Leveys: 600 mm Korkeus: 825 mm Syvyys: 600 mm

KÄYTTÖÖNOTTO. Asennustilan vähimmäismitat: Leveys: 600 mm Korkeus: 825 mm Syvyys: 600 mm KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESUAINEET JA LISÄAINEET PESUOHJELMAT ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta tämän käyttöohjeen ja ohjelmataulukon ohjeiden mukaisesti. Pidä käyttöohje

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-FIN NEW.fm Page 1 Monday, September 15, :03 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-FIN NEW.fm Page 1 Monday, September 15, :03 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-FIN NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:03 PM SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LAPSILUKKO

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/TURVALLISUUSOHJEET 101 VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET/ PUHDISTUS 102 HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ 103 PIKAOPAS 104 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 106 VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Terveys & Turvallisuus ja Asennusopas

Terveys & Turvallisuus ja Asennusopas Terveys & Turvallisuus ja Asennusopas www.whirlpool.eu/register SUOMI...s. 2 2 SUOMI TERVEYS & TURVALLISUUS ja ASENNUSOPAS FI KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN. Täyttä palvelua ja tukea varten

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA FIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN. www.upo.fi

INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA FIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN. www.upo.fi GB INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE FIN KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA SW BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN www.upo.fi 1 17 a b c g 2 18 d e f 3 B 19 g 4 20 C A 21 22 D 5 6 7 8 A A 9 A 10 11 12 13 14 15 B 25

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen Pyykinpesukoneesi Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Smeg-pyykinpesukone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ROSENLEW RTT5050. Löydät kysymyksiisi vastaukset ROSENLEW RTT5050 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN

Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN Käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 5 Pesukoneen asennus... 6 Koodien ilmoitukset vianetsintä... 8 Vaatteissa olevat

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 27 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. Käyttöohjeet Maidonvaahdotin 423008 FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. g SUOMI SUOMI g TURVAMÄÄRÄYKSET Perehdy huolellisesti

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2.9.2015 Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 4 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4 2. Laitteen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot