HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi"

Transkriptio

1

2 SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia toimintoja; voit hyötyä niistä vielä vuosienkin kuluttua. Lue huolellisesti varsinkin turvallisuuteen liittyvät ohjeet (Luku 2)! Jos laitetta käytetään ohjeiden vastaisesti, takuu voi raueta. Tällöin laite voi myös aiheuttaa henkilö -ja omaisuusvahinkoja. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia laitteen ulkoasuun ja ohjelmistoon ilman erillistä ilmoitusta. Ohjelmistossa voi olla joitain poikkeavuuksia, joita ei mainita tässä käyttöohjeessa. Käyttöohjeen uusin versio on löydettävissä tuotteen nettisivulla. Huomioi että laitteen käyttäminen tämän käyttöohjeen luvun 19. mukaisesti voi aiheuttaa takuun raukeamisen. Säilytä tämä käyttöopas, jotta voisit tarvittaessa tutustua uudelleen sen sisältämiin ohjeisiin. SVENSKA. En färgad version kan laddas ned från webbsidan Tack för att du valt att köpa vår produkt isocket. Var god och använd ett par minuter för att noggrant läsa bruksanvisningen i sin helhet före första användning, så kommer du att kunna utnyttja apparatens samtliga funktioner och glädja dig över vår produkt i många år. Läs noggrant särskilt instruktionerna om säkerhet (kapitel 2)! Garantin kan upphöra ifall produkten används emot givna instruktioner. Då kan apparaten orsaka person- eller egendomsskador. Vi reserverar rätten att ändra apparatens utseende eller programmering utan separat anmälan. Programversionerna kan ha vissa skillnader som inte framgår i denna manual. Detta är acceptabelt och kan inte klassas som ett fel. Nyaste versionen av manualen kan finnas på produktens hemsida Du kan registrera dig på sidan för att få nyheter om vårt företag (kapitel 20). Vi ber dig läsa garantivillkoren före apparaten används på ett sätt vilket kan orsaka att garantin upphörs (kapitel 19). När du köper produkten, accepterar du garantivillkoren och begränsningen av ansvar (beskrivna i kapitel 19). Förvara denna bruksanvisning säkert så att den är tillkomlig vid behov i framtiden. Intellectronics önskar dig mycket nöje med din isocket. HUOM! Nämä ohjeet koskevat tuotteita isocket GSM 706, isocket GSM 707 ja isocket GSM 706 Light, isocket GSM 707 Light. Joissain tapauksissa teksti ilmaisee, mitä ei ole "Light" mallissa. Katso kuitenkin teknisistä tiedoista (Luku 17) tarkemmat tiedot laitteiden eroista. "Light" mallissa ei ole komentoja liittyen lisäominaisuuksiin. Tämä dokumentti ja tuote voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämä tuote sisältää ohjelmiston mikä on Intellectronicsin omaisuutta. Sinulle loppukäyttäjänä myönnetään ei-yksinoikeudellinen lisenssi käyttää tätä ohjelmistoa vain yhdessä laitteessa, johon se on asennettu ja jonka kanssa se on toimitettu. Lisenssi ei ole siirrettävissä ja sinulla ei ole oikeutta myöntää alilisenssejä. Laitteessasi on uniikki "isocket Online 24/7" toiminto, joka palauttaa matkapuhelinverkkoyhteyden GSM-verkon toimintakatkoksen sattuessa. Tästäkin huolimatta laite vaatii toimiakseen vahvan GSM signaalin. Laitteessa on sisäinen antenni ja voi olla että ei laite toimi mikäli signaali on heikko alueella. Varmista ennen käyttöä että GSM verkon kuuluvuus on hyvä paikassa jossa käytät laitetta. Älä laita metallia tai muuta johtavaa materiaalia laitteen lähelle, tämä voi aiheuttaa verkon katoamisen. Tämä laite on suunniteltu koti ja toimisto käyttöön. Laitteen erilaiset hälytystoiminnot (sähkökatko / sähkö palautunut / lämpötilan nousu / lämpötilan lasku / anturi aktivoitunut / jne.) edellyttävät että laitteeseen on asetettu hälytysnumero. Ohjeet hälytysnumeron asettamiseksi löydät ohjekirjan kohdasta 7.3. Hälytysnumero asetetaan komennolla ALERTNUMBER. isocket malli "707" sisältää Li-ion akun ja sitä saa käyttää vain tämän ohjeen luvussa 7 määritellyissä lämpötiloissa! Tutustu myös kappaleen 2 turvallisuusohjeisiin huolellisesti.

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kuvaus Turvallisuusohjeet Pika-aloitus isocketin hallinta Laitteen hallinta tekstiviestitse Laitteen hallinta puhelimitse Laitteen manuaalinen hallinta Turvallisuusasetukset Sallittujen numeroiden listaaminen Salasana Asetusten aikavälin uusiminen Käskyn vahvistus Tekstiviestikäskyjen vahvistus Puheluvahvistus Virheelliset käskyt, myöhäiset asennuskäskyt ja käskyt numeroista joita ei ole sallittu Lämpötilan mittaus ja säätely Lämpömittari Termostaatti Lämpötilan tarkkailu Ilmoitukset, isocket Temperature Notifier Lämpömittarin kalibrointi Päivämäärä ja aika Anturien käyttö laitteiden ohjailuun Hälytystoiminto & Paikka mikroreleelle Hälytykset anturin aktivoituessa - isocket Alarm Notifier Hälytysloki Ulkoisten anturien järjestelmä Mikrorelejärjestelmä Mikrofoni ja etäkuuntelu Ajastus Tila virran kytkeydyttyä Liittymänhallinta ja laskutustieto (kokeellinen) Versio tiedot Alkuperäiset tehdasasetukset LED-ilmaisimet Tekniset tiedot Ongelmanratkaisu Takuu korvausvastuun raja Yhteystiedot Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

4 1. Kuvaus Älykkäät isocket -laitteet on suunniteltu sähköisten laitteiden etäkytkentään. isocket -laitteita voi käyttää myös laitteen sijaintipaikan tarkkailuun (kodin turvallisuus, lämpötilan tarkkailu, yms.), jolloin ne antavat tietoa sijaintipaikan tilasta GSM-verkon kautta. Älykäs isocket GSM 706/707 -pistorasia on suunniteltu sähkölaitteiden etäkytkentään. Laitteessa on myös joitakin hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Laitetta ohjataan GSM-verkkoa käyttäen pääasiassa tekstiviestein, mutta joitain ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös puheluilla. isocket GSM 706/707 on yhteensopiva useimpien operaattorien SIM-korttien kanssa (myös prepaid-kortit käyvät). isocket GSM 706/707 toimii myös termostaattina sisäänrakennetun lämpömittarinsa ansiosta; se voidaan ohjelmoida sammumaan ja käynnistymään tietyissä ennalta määritetyissä lämpötiloissa. isocket GSM 706/707 voi lähettää sijaintipaikkansa lämpötilatiedot tekstiviestitse. Laitteessa on paikka myös erilaisille tunnistimille; laite voi lähettää tietoa kun tunnistin havaitsee jotain, esimerkiksi kun liiketunnistin havaitsee liikettä, palohälytin havaitsee savua, ovitunnistin huomaa kun ovi avataan jne. Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta kännykällä voidaan kuunnella mitä laitteen sijaintipaikassa tapahtuu. Lisäulostuloon voidaan liittää matalajännitteisiä laitteita kuten hälyttimet yms. Huomio! Tässä kohdassa mainitut ominaisuudet eivät ole käytössä "Light" versiossa. Esimerkkejä isocket GSM 706/707:n käyttömahdollisuuksista. Tietokoneen tai palvelimen uudelleenkäynnistys etänä Kesämökin lämmityksen / ilmastoinnin etäohjaus / ilmoitukset lämpötilasta Käynnistä kahvinkeitin tekstiviestillä; kahvi on valmista kun saavut. Hälytys murrosta kotiisi, valojen ja hälytyksen laukaisu. Radiovahti - etäkuuntele huonetta, jossa laite on. Mitä tahansa muuta mitä vain voit kuvitella. Huomioithan, että isocket GSM 706/707 on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön. Huomioithan myös, että mahdollisuutta etäkuunteluun ei ole suunniteltu laittomiin tarkoituksiin. Lisätietoa mikrofoniominaisuudesta luvussa 10. Lisää teknisiä tietoja laitteesta löydät luvusta 17, voit myös vierailla internet-sivullamme Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

5 Pistorasia: pistorasia, johon voidaan kytkeä toinen sähkölaite, jota voidaan ohjata etänä. POWER Ilmaisee virran olevan päällä. GSM Ilmaisee GSM-verkon tilan. MIKROFONI Ilmoittaa milloin mikrofoni aktiivinen. OUT Ilmaisee pistorasiasta ulostulevan virran. Lisätietoja ilmaisimista luvussa 16. Piilokytkin: pistorasian manuaaliseen kytkemiseen (luku 4.3) tai uudelleenkäynnistykseen (luku 15). Sisäänrakennettu mikrofoni (luku 10) (ei saatavilla "Light" mallissa) Kytke isocket GSM 706/707 pistorasiaan virran saamiseksi. Sisääntulo antureille (luku 9) (ei saatavilla "Light" mallissa) SIM-korttipaikka Mikrorele (luku 9) (ei saatavilla "Light" mallissa) Lämpömittari (luku 7) (ei saatavilla "Light" mallissa) Lämpötila-anturi sijaitsee laitteen sisällä ja on metalli "napin" kautta yhteydessä ulkopuolelle saadakseen tarkemmat lämpötilalukemat. Lämpötila-anturi mittaa lämpötilan ja lähettää tekstiviestinä sen pyydettäessä. Pistorasia voi hallita tällä tunnistimella termostaatin tilaa. Lisätietoa luvussa 7. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

6 2. Turvallisuusohjeet Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Meistä on kuitenkin valmistajana aiheellista tutustuttaa sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin. Jotta tuote toimisi moitteettomasti mahdollisimman pitkään ja jotta takuu säilyisi voimassa, tulee seuraavia ohjeita noudattaa mahdollisimman tarkasti. Älä koskaan suorita korjauksia itse! Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia. Käyttöjännitteen ja verkkojännitteen sekä virtalajin on oltava oikeat (katso laiteen alapuolella oleva arvokilpi). Laite on liitettävä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. "Schuko" (CEE 7/4) pistoke ei ole polarisoitu, kuten muut pistokkeet (CEE 7/5, BS 1363, NEMA 5-15). Siksi laitteen ollessa tietyssä asennossa pistorasiassa voi tapahtua että nollalinjassa onkin vaihe. Tämä ei ole virhe ja tämä ei ole vastoin standardeja. Tämä on tyypillistä "Schuko" pistokkeille. Laitetta ei ole tarkoitettu liitettäväksi suoraan laitteiden kanssa, joissa ei ole pistoketta. Liitettävässä laitteessa tulee olla asianmukainen pistoke. On olemassa joitain laitteita, jotka voivat vahingoittua mikäli ne irroitetaan pistorasiasta ennen kuin virta on kytketty pois niiden omasta virtakytkimestään. Älä kytke tällaisia laitteita isocketiin! Älä liitä laitteeseen toista laitetta, jonka pistoke on viallinen! Älä kytke laitteeseen joita ei voi jättää valvomatta (esim. tietyntyyppiset lämmitinlaitteet yms.)! Älä ylitä kuormitusrajaa tai muita arvoja, jotka on mainittu teknisissä tiedoissa! Tarkista liitetyn laitteen virta. Laite on tarkoitettu vain kotimaisten, yksityishenkilöiden ei-kaupalliseen käyttöön. Älä käytä sitä vaativissa ympäristöissä kuten armeija, sairaalat jne! Tuotetta ei ole suunniteltu siihen kytkettyjen muiden laitteiden turvalliseen poistamiseen sähköverkosta, sillä laitteessa ei ole vikavirtasuojakytkintä (vvsk). Varmista, että kotisi sähköverkko täyttää yleiset turvallisuusstandardit. Laite on suunniteltu sisäkäyttöön ja kuiviin olosuhteisiin. Älä käytä sitä kosteissa (esim. kylpyhuone) tai kemikaalisesti voimakkaissa olosuhteissa! Laitetta ei ole suunniteltu myöskään teolliseen käyttöön ääriolosuhteissa. Älä käytä laitetta, mikäli kotelo on rikkoutunut! Vältä altistamasta laitetta tärinälle tai putoamiselle, muutoin laite voi vioittua. Pidä laite suojassa suoralta auringonvalolta. Pidä laite lasten ulottumattomissa! Rajaa pääsy laitteen hallintaan asiattomilta henkilöiltä (Luku 5). Lue lisätietoa turvallisuudesta luvusta 19. Valmistaja Intellectronics vakuuttaa täten että isocket Smart Power Socket tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Hävitä tuote käyttöiän päättyessä viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

7 Akkuvarmennuksen turvallisuusohjeet isocket "707" -mallit sisältävät Li-ion akun. Akku on asennettu kiinteästi laitteen sisälle ja sen saa vaihtaa vain hyväksytty sähkölaiteasiantuntija. Tässä turvallisuusohjeessa annetaan kuitenkin käsittelyohjeet Li-ion akun sisältäville laitteille. Tutustu hyvin turvallisuusohjeisiin, niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon ja vakavaan vammautumiseen. Virheellinen ja huolimaton käyttö ovat yleisimpiä syitä akkujen vaurioitumiselle. Noudata seuraavia ohjeita käyttääksesi laitetta turvallisesti: Älä heitä laitetta tai akkua tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata aina säilytysohjeita (kappale 17). Vältä äärilämpötiloja. Älä esim. jätä laitetta kuumaan autoon. Jos akku ylilatautuu tai ylikuumenee, kytkee laite automaattisesti akun pois päältä. Tällöin et voi saada hälytystä verkkovirran katkeamisesta. Akun käyttö muussa kuin luvun 17 määrittelemissä lämpötiloissa johtaa akun kemialliseen vaurioitumiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon. Virheellisen käytön seurauksena akun nesteet saattavat vuotaa ulos. Vältä ihokontaktia tämän nesteen kanssa. Jos kuitenkin vahingossa kosket akkunesteeseen huuhtele iho runsaalla vedellä. Jos akkunestettä menee silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Lopeta laitteen käyttö mikäli siitä valuu akkunestettä! Li-ion akun teho heikkenee sen vanhetessa. Akku tulee vaihtaa kun sen kapasiteetti on pudonnut 80% uuteen verrattuna. Heikentynyt ja vanhentunut akku ei kykene vastaamaan korkeisiin tehovaatimuksiin ja siten aiheuttaa turvallisuusriskin. Syväpurkaus vaurioittaa akkua. Yleisin syy syväpurkaukselle on laitteen pitkä varastointi ilman käyttöä. Älä käytä laitetta, jonka epäilet olleen käytössä viimeksi yli 12 kk sitten. On todennäköistä, että akku on kärsinyt vaarallisia vaurioita syväpurkauksen vuoksi. Ladattavat akut sisältävät materiaaleja, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia. Akkua ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Toimita käytöstä poistettu akku sille varattuun keräyspisteeseen. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

8 3. Pika-aloitus isocket GSM 706/707:n käyttöönotto on erittäin helppoa. Tarvitset ainoastaan jonkun operaattorin SIM-kortin. Ellei sinulla ole ylimääräistä SIM-korttia, voit hankkia sellaisen mistä tahansa matkapuhelinliikkeestä. Myös ns. prepaid-kortti käy. HUOM! PIN-koodikysely täytyy kytkeä pois käytöstä käyttämästäsi SIM-kortista. Ellei tätä tehdä, isocket GSM 706/707 ei toimi. Voit kytkeä PIN-koodikyselyn pois käytöstä käyttämällä kännykkääsi. Älä käytä SIM-kortteja joissa on viestejä sisällä! Poista kaikki viestit SIM-kortilta. Pika-aloituksessa on kolme yksinkertaista vaihetta: 1. Kytke SIM-kortin PIN-koodikysely pois päältä. Aseta SIM-kortti kännykkääsi ja kytke PINkoodikysely pois päältä puhelimesi asetuksista. Voit tarvita puhelimesi käyttöohjetta tätä varten tai voit kysyä neuvoa puhelimesi ostoliikkeestä. 2. Aseta SIM-kortti laitteen pohjassa olevaan korttipaikkaan. Kuulet naksahduksen kun kortti asettuu paikalleen. Laitteessa on kuva siitä, miten päin kortti tulee asettaa. Älä asenna tai poista SIM-korttia laitteen ollessa päällä! Ennen SIMkortin asentamista tai poistamista sinun pitää poistaa virrat laitteesta. 3. Kytke isocket pistorasiaan. Jos unohdit kytkeä PINkoodikyselyn pois päältä, GSMilmaisinvalo alkaa vilkkua nopeasti. Varmista että PIN-kysely on poistettu käytöstä! Jos SIM-korttia ei ole asennettu oikein tai se on vaurioitunut POWER ja OUT valo ilmaisee vilkkumalla erityisesti.(katso Luku 16). Kaikki valot vilkkuvat kolme kertaa samanaikaisesti (paitsi GSM valo). Jos kaikki on mennyt oikein, POWER-ilmaisin palaa vihreänä. GSM-ilmaisin välähtää kerran sekunnissa etsiessään GSM-verkkoa ja kerran kolmessa sekunnissa löydettyään verkon. Lisätietoja ilmaisimista luvussa 16 Laite ei välttämättä tunnista kaikkia vanhoja SIM-kortteja. Varmista että käytössäsi on nykyaikainen Sim-kortti, joka täyttää määrittelyt. Nyt laite on valmis käytettäväksi! Voit tehdä yksinkertaisen testin. Kytke jokin laite isocketiin, esimerkiksi pöytälamppu (muista laittaa pöytälampun virtakytkin ONasentoon.) Lähetä viesti ON laitteessa olevan SIM-kortin numeroon. Valo kytkeytyy nyt päälle. Lähetä viesti OFF ja valo sammuu. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

9 4. isocketin hallinta Voit hallita laitetta tekstiviestitse, puhelulla tai manuaalisesti. Hallinta tekstiviestitse on paras tapa laitteen ominaisuuksien hyödyntämiseen. 4.1 Laitteen hallinta tekstiviestitse Käskyt lähetetään tavallisena tekstiviestinä isocketiin asennetun SIM-kortin numeroon. Viesteillä on seuraavanlainen rakenne: KÄSKY (esim. STATUS). Jos laitteeseen on asetettu salasana (katso luku 5), sinun täytyy käyttää seuraavanlaista viestimuotoa: salasanakäsky (esim STATUS), on tässä tapauksessa salasana, joka on asetettu käskyllä PASSWORD=12345 (lisätietoja luvussa 5). On olemassa kolmenlaisia käskyjä: Asetuskäskyt (taulukoissa nämä käskyt on kirjoitettu sinisellä ja niiden yhteydessä on mainittu "") Näillä käskyillä voit säätää isocketin toiminta-asetuksia. Näitä käskyjä voi antaa vain 30 minuutin sisällä laitteen käynnistämisestä / viimeksi lähetetystä komennosta. Jos yrität muuttaa toimintaasetuksia 30 minuutin jälkeen saat seuraavanlaisen viestin: "käsky Time for configuration is expired ()!" (vain seuraavan asetuksen ollessa päällä: ERROR=ON - katso luku 6.3). Jottei tämä unohtuisi, merkitsimme asetuskäskyihin "" taulukoiden "tyyppi" -osioon. Sinulla on mahdollisuus asetuskäskyjen aikavälin nollaamiseen (katso kohta 5.3). Asetukset on tallennettu pysyvään muistiin, joten ne eivät katoa virtojen katketessa.. Informaatiokäskyt (merkitty muodossa "Inf" taulukoissa) Näiden käskyjen perässä on aina kysymysmerkki (KÄSKY?). Nämä ovat informaatiokäskyjä. Vastauksena saat sen asetuksen arvon, jota tiedustelit. Nämä käskyt eivät muuta arvoja, vaan antavat ainoastaan tietoa asetetuista arvoista. Nämä komennot ovat käytettävissä kokoajan. Ohjaus -ja hallintakäskyt (merkitty muodossa "Ctrl" taulukoissa) Näitä käskyjä käytetään isocketin ohjaamiseen. Ohjauskäskyjen antamiselle ei ole aikarajaa. Jokaisella käskyllä on oletusarvo, joka on asetettu jo tehtaalla. Jokaisella käskyllä on oletusarvo (lisätietoa luvussa 15). Käskyissä voi käyttää sekä pieniä että isoja kirjaimia. Laite lähettää vastauksen vastaanotettuaan käskyn. Mikäli et halua vastausta, voit kytkeä toiminnon pois päältä (Katso luku 6). Joillain asetuskäskyillä voi olla useita eri arvoja. Näet kaikki mahdolliset arvot vastauksena kyseiseen asetukseen liittyvään informaatiokäskyyn. Arvot on eroteltu pilkulla, ja aktiivinen arvo on sulkeissa. Jos esimerkiksi lähetät informaatiokäskyn "COMMAND?", ja saat vastauksena viestin "COMMAND=OFF,(ON)", tarkoittaa se sitä, että "ON" on aktiivinen arvo ja "OFF" on toinen vaihtoehto tämän asetuksen arvoksi. Tämä helpottaa laitteen ominaisuuksien opettelemista; jokaista mahdollista arvoa ei tarvitse muistaa ulkoa tai opetella käyttöohjeesta erikseen. Ensimmäinen vastauksessa mainittu arvo on ainatehdasasetuksissa oletusarvona. (Luku 15). Vastaus voi olla jotain muutakin kuin mitä taulukoissa on tuotu ilmi, riippuen lähetetystä käskystä. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

10 Jos lähetät virheellisen käskyn, saat vastauksena seuraavanlaisen viestin: "command- Error!" (Jos siis päällä on asetus ERROR=ON, katso luku 6.3). Jos lähetät käskyn jossa on yli 30 merkkiä, se poistetaan automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. HUOM! Laite hyväksyy asetuskäskyt turvallisuussyistä vain 30 minuutin kuluessa laitteen käynnistämisestä. Jos haluat muuttaa asetuksia tämän ajan jälkeen, isocket tulee irroittaa pistorasiasta ja kytkeä sitten uudestaan. Sinulla on myös mahdollisuus asetuskäskyjen aikavälin nollaamiseen (katso kohta 5.3). Seuraavassa taulukossa on listattu yksinkertaisia asetus -ja ohjauskäskyjä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ON Kytkee pistorasian päälle. Power socket ON Ctrl OFF Kytkee pistorasian pois päältä. Power socket OFF Ctrl ON123 Kytkee pistorasian päälle 123 minuutiksi. Power ON for 123 min Ctrl Max. arvo on 720 minuuttia. OFF123 Kytkee pistorasian pois päältä 123 Power OFF for 123 min Ctrl minuutiksi. Max. arvo on 720 minuuttia. ONM Kytkee mikroreleen päälle. Microrelay ON Ctrl OFFM Kytkee mikroreleen pois päältä. Microrelay OFF Ctrl ONALL Kytkee mikroreleen ja pistorasian päälle. All ON Ctrl OFFALL Kytkee mikroreleen ja pistorasian pois All OFF Ctrl päältä. RESTART Uudelleenkäynnistää (palaa samaan Power socket restarted Ctrl tilaan tietyn ajan kuluttua) pistorasian. Uudelleenkäynnistymisen viiveen voi asettaa käskyllä RESTARTTIME. RESTARTM Uudelleenkäynnistää mikroreleen. Microrelay restarted Ctrl Uudelleenkäynnistymisen viiveen voi asettaa käskyllä RESTARTTIME. RESTARTTIME=5 Asettaa viiveen jonka jälkeen laite RESTARTTIME=5 OK käynnistyy uudestaan. Maksimiarvo on 180 (sekuntia). RESTARTTIME? Ilmoittaa mikä arvo RESTARTTIME - asetuksella on RESTARTTIME=5 seconds Inf STATUS TEMPERATURE RUNTIME Laite ilmoittaa pistorasian ja mikroreleen tilan, lämpötilan, GSM-signaalin tason, päivämäärän ja anturien tilan. Ilmoittaa sijaintipaikan lämpötilan. Lisätietoja luvussa 7. Tieto kuinka kauan virrat ollut päällä (uudelleenkäynnistämisestä tai virtojen kytkemisestä) Jos pistorasia kytketään päälle ennen kuin päivämäärä on asennettu, laitteen käynnistysaika ei tallennu oikein. Power socket ON Microrelay OFF Signal: Good (-67dBm) TEMP: 25C ALARMF: Disabled ALARM status: No activity Time: y/m/d,h:m:s TEMPERATURE: 25C Power socket is ON from: y/m/d,h:m:s Ctrl Ctrl Ctrl Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

11 4.2 Laitteen hallinta puhelimitse Pistorasiaa voi ohjailla myös kännykällä tai lankapuhelimella. Voit esimerkiksi soittaa isocketissa olevan SIM-kortin numeroon käynnistääksesi siihen kytketyn laitteen uudelleen (esim. tietokoneen). Puhelun laukaisema toiminto täytyy määrittää etukäteen. Puhelulla ei ole oletuksena mitään käskyä. Muista, että sinä et voi määrittää aktiivisia toimia jos sallittujen numeroiden listaa (Luku 5.1) ei ole määritelty. Tämä koska salasanasuojausta ei ole käytössä puheluissa, tällöin kuka tahansa voi soittaa Sim-kortin numeroon, jos sallittujen numeroiden lista ei ole käytössä. Tämä voi aiheuttaa ei toivottuja uudelleenkäynnistyksiä tai mikrofonin aktivoimisia. Joten, jos poistat sallittujen numeroiden listan käytöstä, tällöin RING menee automaattisesti tilaan "NOACTION". Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. RING=SWITCH Pistorasian virran kytkeminen päälle/pois puhelulla RING=SWITCH OK SECLIST is not active! RING=RESTART Pistorasian uudelleenkäynnistys (palaa samaan tilaan tietyn ajan kuluttua.) puhelimitse. Viive uudelleenkäynnistykselle on määritetty käskyllä RESTARTTIME RING=RESTART OK SECLIST is not active! RING=MIC Puhelu aktivoi mikrofonin ja voit kuunnella mitä pistorasian sijaintipaikassa tapahtuu. Pistorasia ei kytkeydy tällä komennolla päälle / pois. Lisätietoja luvussa 10. RING=MIC OK SECLIST is not active! RING=NOACTION Puhelu ei laukaise mitään toimintoa. RING=NOACTION OK RING? Ilmoittaa mikä toiminto puhelulle on asetettu. RING=(NOACTION), RESTART,SWITCH, MIC Inf Laite lähettää vastauksen tekstiviestillä puhelimitse suoritettuun toimintoon. Voit asettaa vastaukseksi myös puhelun tekstiviestin sijaan. Lisätietoja tästä luvussa Laitteen manuaalinen hallinta Vain pistorasiaa voi hallita manuaalisesti. Voit kytkeä manuaalisesti piilokytkimestä, joka löytyy etupaneelista logon vierestä. Painiketta voi käyttää sopivalla ohuella mekaanisella työkalulla. Painamalla tätä painiketta vaihdetaan pistorasian päävirta toiseksi, eli mikäli se ei ollut päällä se kytkeytyy päälle tai päinvastoin. 5. Turvallisuusasetukset Estä asiattomia käyttäjiä hallitsemasta isocketia! Jos turvallisuusasetukset ovat pois käytöstä, kuka tahansa laitteessa olevan SIM-kortin numeron tietävä voi ohjailla laitetta! Laitteessa on kaksi tapaa estää asiattomien käyttäjien pääsy laitteen hallintaan: Sallittujen numeroiden lista (määritä numerot joista laite hyväksyy käskyt) Salasana Kumpaakin tapaa voi käyttää yksin tai yhdessä. Ensimmäisen ollessa kyseessä laite hylkää komennot numeroista, jotka eivät ole sallittujen listalla. Sallittuja numeroita voi listata enintään 10. Toinen tapa edellyttää 5 merkin salasanan kirjoittamista ennen jokaista käskyä ilman mitään välimerkkejä alla olevan esimerkin mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

12 salasanakäsky (esim. 12abcSTATUS), salasana on esimerkissä 12abc, ja se on asetettu käskyllä PASSWORD=12abc (lisätietoja alla). 5.1 Sallittujen numeroiden listaaminen Sallittujen numeroiden listalle voi lisätä korkeintaan 10 numeroa (max. 15 merkkiä / puhelinnumero). Alla on lista komennoista liittyen tähän ominaisuuteen. Oletuksena sallittujen numeroiden lista on kytketty pois päältä, eikä siinä ole yhtään numeroa. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. SECNUMBER Lisää uuden numeron listalle. SECNUMBER OK SECNUMBER Poistaa tietyn numeron SECNUMBER listalta. OK SECNUMBER-ALL Poistaa kaikki numerot SECNUMBER-ALL OK listalta. SECNUMBER? Ilmoittaa kaikki listalla olevat SECNUMBERs Inf numerot , SECLIST=ON Aktivoi sallittujen numeroiden SECLIST=ON OK listan. SECLIST=OFF Poistaa sallittujen numeroiden SECLIST=OFF OK listan käytöstä. SECLIST? Tietoa listan tilasta (päällä vai SECLIST=OFF,(ON) Inf pois päältä). Sallittujen numeroiden listalle voi lisätä vain kansainvälisessä muodossa olevia numeroita ilman välejä tai viivoja. Tässä esimerkki miten lisätään ja poistetaan numero +358-(0) SECNUMBER esimerkki numeron lisäämisestä SECNUMBER esimerkki numeron poistamisesta 358 on suomen suuntanumero, (0)9 on pääkaupunkiseudun suuntanumero (Huom. tämä suuntanumero tulee lisätä vain jos kyseessä on kiinteä lankaverkon numero. Kännykän tapauksessa pelkkä maan suunta riittää.) ja on varsinainen puhelinnumero. HUOM! Jotkut matkapuhelinoperaattorit ilmoittaa kansainvälisen numeron, kun lähetetään tekstiviesti (Esimerkiksi ), mutta soittaessa sama operaattori ilmoittaa numeron paikallisesti (Esimerkiksi ). Jos olet huomannut tällaista tapahtuvan matkapuhelin verkossasi, sinun on lisättävä molemmat numerot listaan! Tarkoittaa siis, että kansainvälisen numeron lisäksi täytyy myös lisätä paikallinen numero komennolla SECNUMBER Vaikka lisäät numeroita, laite ei automaattisesti käytä listaa. Tämä toiminto täytyy kytkeä päälle käskyllä SECLIST=ON. Ilman tätä laite on vailla suojaa. Jos olet poistanut kaikki numerot listalta SECNUMBER-ALL -käskyllä, suojaus poistuu automaattisesti (SECLIST=OFF tulee aktiiviseksi). Varmista että numeron näytön esto ei ole käytössä. Kaikki numerot joita järjestelmä ei tunnista katsotaan luvattomiksi. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

13 Suosittelemme käyttämään sallittujen numeroiden listaa aina, vaikka käytössä olisikin salasana. Lisätietoja luvussa Salasana Seuraava taulukko näyttää kuinka asettaa salasana isocketiin. Salasanan täytyy koostua 5 merkistä. Vältä käyttämästä salasanana liian yksinkertaisia yhdistelmiä, kuten 11111, 12345, abcde yms. HUOM! Salasanaa vaihtaessa muista ennen käskyä PASSWORD=X antaa vanha salasana. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. PASSWORD=12abc Asettaa salasanaksi 12abc. PASSWORD=***** OK PASSWORD=NO Ottaa salasanan pois käytöstä. PASSWORD=NO OK 5.3 Asetusten aikavälin uusiminen Jos olet pois laitteen luota, mutta sinun on tarve uudelleen määrittää laite tai asetusaika on kulunut umpeen, silloin voit jatkaa asetusten aikaväliä. Saat toisen 30 minuutin ajan määrityksille, uusimalla asetusten aikavälin. Asetusten rajoitettu aikakatkaisu on yksi suojaustaso. Siksi se on suojattava salasanalla ja tämä suojaus on tehtävä etukäteen. Jos et ole tehnyt tätä etukäteen, ei sitä voi tehdä etänä. Huomioi seuraavat. Voidakseen nollata aikavälin, sinun on asetettava salasana. Tätä salasanaa ei voi asettaa, jos mitään suojaus tapaa ei ole määritelty (kohdat 5.1, 5.2). Saat tällöin viestin "No security setup!". Joten, jos poistat kaikki suojaukset, häviää myös aikavälin uusimisen mahdollisuus. (asetus RENEWINTERVALPW=NO tulee aktiiviseksi). Salasana aikavälin uudelleen aloittamiseksi koostuu 9 merkistä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. RENEWINTERVALPW=12 Asettaa salasana abc RENEWINTERVALPW=123456a 3456abc asetusten aikavälin bc OK RENEWINTERVALpasswo rd uusimiseksi Tällä voit uudistaa asetusten aikavälin ja saat toisen 30 min määritysajan. "password" on muutettava tälle ominaisuudelle määritetyksi salasanaksi No security setup! Configuration interval renewed (Määritysten aikaväli uusittu) Renew password was not setup (Uusimiselle ei salasanaa asetettu) Ctrl RENEWINTERVALPW=NO RENEWINTERVAL? Poistaa salasanan asetusten aikavälin uusimiseksi (uusiminen ei enää mahdollista) Ilmoittaa onko mahdollista nollata asetusten aikaväli vai ei. Invalid renew password! (Väärä salasana uusimiselle) RENEWINTERVALPW=NO OK Password presented, renew possible (Näyttää salasanan, uusiminen mahdollita) No password, renew impossible (Ei salasanaa, ei mahdollista uusia.) Inf Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

14 6. Käskyn vahvistus On tärkeää tietää onko ottanut käskyn onnistuneesti vastaan. Tätä varten laite vahvistaa jokaisen vastaanotetun käskyn. Jos haluat vastaanottaa vahvistusviestejä, isocketin ohjaamiseen käyttämäsi puhelimen tulisi olla asetettu näyttämään numero lähtevissä puheluissa. 6.1 Tekstiviestikäskyjen vahvistus Jos aktivoit tämän asetuksen, saat vahvistuksen jokaisen käskyn jälkeen. Asetus on oletuksena päällä, mutta voit kytkeä sen pois päältä, mikäli haluat säästää isocketissa olevan SIM-kortin saldoa. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. SMSCONFIRM=ON Tekstiviestikäskyihin lähetetään vahvistus. SMSCONFIRM=ON OK SMSCONFIRM=OFF Tekstiviestikäskyihin ei lähetetä vahvistusta. SMSCONFIRM=OFF OK SMSCONFIRM? Tietoa asetuksesta (päällä vai pois päältä). SMSCONFIRM=ON,(OFF) Inf Käskyt jotka eivät vaikuta SMSCONFIRM asetukseen näiden käskyjen erityisestä luonteesta johtuen: STATUS, TEMPERATURE, RUNTIME, SHOWALARMLOG, SALDO, HARDWARE, SERIALNUM, FIRMWARE, DATE ja kaikki informaatio käskyt ("Inf"). 6.2 Puheluvahvistus Jos ohjailet laitetta puhelulla, saat vahvistuksen oletuksena tekstiviestitse. Voit kuitenkin vaihtoehtoisesti valita vahvistuksen puhelimitse. Tässä tapauksessa isocket soittaa sinulle n. 10 sekunnin ajan ja katkaisee sitten puhelun. Näin SIM-kortin saldokaan ei kerry. Mikäli vastaat puheluun, laitteen mikrofoni aktivoituu (ei käytössä "Light" mallissa) ja kuulet mitä sijaintipaikassa tapahtuu. Voit katkaista puhelun heti kun tahdot. Voit myös valita asetuksen, jolloin puheluohjausta käyttäessä et saa minkäänlaista vahvistusta isocketilta. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. RINGCONFIRM=ON Puheluvahvistus päällä, laite RINGCONFIRM=ON OK soittaa vahvistuksen. RINGCONFIRM=OFF Ei puheluvahvistusta, laite ei RINGCONFIRM=OFF OK soita vahvistusta. RINGCONFIRM? Laite ilmoittaa onko RINGCONFIRM=(ON),OFF Inf puheluvahvistus päällä vai pois päältä. RINGCONFIRMTYPE=SMS Lähettää vahvistustekstiviestin RINGCONFIRMTYPE=SMS - OK ohjauspuhelusi jälkeen. RINGCONFIRMTYPE=CALL isocket soittaa RINGCONFIRMTYPE=CALL - OK vahvistuspuhelun numeroosi ja katkaisee 10 sekunnin kuluttua. RINGCONFIRMTYPE? Laite ilmoittaa millä tavalla se vahvistaa käskyn (puhelu vai tekstiviesti). RINGCONFIRMTYPE=(SMS),CALL Inf 6.3 Virheelliset käskyt, myöhäiset asennuskäskyt ja käskyt numeroista joita ei ole sallittu Jos laitteeseen lähetetään virheellinen viesti (esimerkiksi kirjoitusvirhe), laite lähettää seuraavanlaisen vastauksen: "käsky - Error!". Jos sinulla on salasanasuojaus, mutta unohdat tämän ennen käskyä (katso Luku 5.2), saat vastauksen "Invalid access password!". Jos yrität määrittää virheellisen arvon asennuskäskyllä, saat viestin "Incorrect value!". Saat viestin jossa sanotaan "Time for configuration is expired ()!" jos yrität lähettää asetuskäskyn laitteeseen 30 minuutin aikarajan jälkeen Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

15 (lisätietoja luvussa 4). Jos joku odottamaton virhe tapahtuu käskyjen suorittamisessa, saat viestin "Execute error!". Voit kytkeä kaikki virheilmoitukset pois käytöstä käskyllä ERROR=OFF. Jos olet tehnyt sallittujen numeroiden listan (luku 5.1) ja laitteeseen lähetetään käsky numerosta, joka ei ole listalla, laite ei lähetä käskyyn mitään vahvistusta. Jos taas päällä on asetus SMSCONFIRMUNAUTH=ON ja laitteeseen lähetetään jokin käsky listan ulkopuolisesta numerosta, laite lähettää vastauksena seuraavanlaisen viestin: "Access deny!". Emme suosittele kytkemään tätä toimintoa päälle, sillä asiattomat käyttäjät jotka tietävät isocketin SIM-kortin numeron voivat tehdä liittymälle suuren puhelinlaskun vastausviestien avulla. Suosittelemme käyttämään laitteen kumpaakin turva-asetusta (salasana ja sallittujen numeroiden lista) yhtä aikaa (luku 5.1). Mikäli laitteen suojana on ainoastaan salasana, voidaan SIMkortin saldoa kerryttää viesteillä josta puuttuu salasana. Näihin viesteihin laite vastaa aina viestillä "käsky - Error!" Tiivistetysti asetus ERROR=OFF poistaa kaikki virheilmoitukset käytöstä. Oletusasetus on, että ne ovat päällä. Opetellessasi laitteen käyttöä ne ovat hyödyksi, mutta kun hallitset laitteen peruskäytön, kannattaa virheilmoitukset poistaa käytöstä em. turvallisuussyistä. Suosittelemme sallittujen numeroiden listan käyttöä (luku 5.1). Suosittelemme myös ettet muuta asetusta SMSCONFIRMAUTH, joka oletuksena on pois päältä (virheilmoitus asiattomalle käyttäjälle). Seuraavassa taulukossa on listattuna kaikki tälle osiolle olennaiset käskyt. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ERROR=ON Aktivoi virheilmoituksen, joka ERROR=ON - OK lähetetään aina kun käsky on ollut virheellinen tai ei-sallittu. ERROR=OFF Poistaa virheilmoituksen ERROR=OFF - OK käytöstä. ERROR? Ilmoittaa onko asetus päällä vai ERROR =(ON),OFF Inf pois päältä. SMSCONFIRMUNAUTH=ON Lähettää virheilmoituksen SMSCONFIRMUNAUTH=ON - vastauksena ei-sallitusta numerosta lähetettyyn käskyyn. OK SMSCONFIRMUNAUTH=OFF Ei lähetä ilmoitusta ei-sallittuun numeroon. SMSCONFIRMUNAUTH=OFF OK SMSCONFIRMUNAUTH? Ilmoittaa onko asetus päällä vai pois päältä. 7. Lämpötilan mittaus ja säätely Tässä luvussa esiteltyä ominaisuutta ei ole "Light" mallissa. 7.1 Lämpömittari SMSCONFIRMUNAUTH=(OFF ),ON isocket GSM 706/707:ssä on sisäänrakennettu lämpömittari, joka mittaa laitteen sijaintipaikan lämpötilan ja voi ilmoittaa sen tekstiviestitse. Lämpötila on nähtävillä 10 minuutin päästä laitteen käynnistymisestä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. TEMPERATURE Ilmoittaa sijaintipaikan lämpötilan. TEMPERATURE: 25C Ctrl STATUS Laite ilmoittaa tilansa (johon sisältyy mm. Power socket OFF Ctrl sijaintipaikan lämpötila ja gsm-signaalin vahvuus.) TEMP: 25C Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi Inf

16 7.2 Termostaatti Laitteessa on sisäänrakennettu termostaatti, joka toimii sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmissä. Uudessa mallissa termostaatin käyttäminen on paljon yksinkertaisempi! Termostaatti toiminnolla ohjataan ja muutetaan pistorasian toimintaa ennalta asetettujen määritysten mukaan. Termostaatti on käytettävissä 10 min kuluttua käynnistymisestä. Lämpötila luetaan 1 min välein (laitteissa, jotka on valmistettu jälkeen 7/2012). Jos termostaatti on käytössä, ensimmäinen kerran luettavissa 10 minuutin kuluttua käynnistymisestä. Jos otat termostaatin käyttöön, kun 10 minuuttia on kulunut valmiiksi käynnistymisestä, tällöin ensimmäisen kerran luettavissa 1 minuutin kuluttua termostaatin käyttöön otosta. isocket GSM 706/707:ssä käytetty termostaatti ei vastaa ammattilaistason kalliita termostaatteja, eikä sitä pitäisi käyttää vaativissa tehtävissä. Termostaatin tarkkuus ±2 C. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. THERMOSTATON Aktivoi termostaatin. THERMOSTATON OK Ctrl THERMOSTAT=HEATING TEMPOFF=10 Attention! Thermostat is working now! THERMOSTATOFF Kytkee termostaatin pois käytöstä. THERMOSTATOFF OK Ctrl Attention! Thermostat was disabled! THERMOSTAT=HEATING Asettaa termostaatin tilan. Käytä tätä jos lämmitysjärjestelmä on kytketty laitteeseen. THERMOSTAT=HEATING OK TEMPOFF=10 THERMOSTAT: Disabled THERMOSTAT=COOLING Asettaa termostaatin tilan. Käytä tätä jos ilmastointijärjestelmä on kytketty laitteeseen. TEMPOFF=10 Asettaa lämpötilan pistorasian kytkemiseksi pois päältä (arvo väliltä 0-50). Toimii vain kun termostaatti aktiivinen. THERMOSTAT=COOLING OK TEMPOFF=22 THERMOSTAT: Enabled TEMPOFF=10 OK THERMOSTAT=HEATING THERMOSTAT: Disabled THERMOSTAT? Tietoa termostaatin asetuksista THERMOSTAT: Enabled THERMOSTAT=HEATING TEMPOFF=10 Tyypillinen esimerkki voisi olla lämmityksen aktivointi etänä mökille, jos lämpötila laskee alle 10 C. Seuraavat asetukset pitää olla käytössä: THERMOSTAT=HEATING, TEMPOFF=10, THERMOSTATON. Yhdessä näiden asetusten termostaatti pitää lämpötilan noin 10 asteessa. Tämä tarkoittaa, että heti kun huone on lämmennyt 10C, virta katkeaa pistorasialta. Mikäli lämpötila on yli 10C, ei pistorasia mene päälle, ennen kuin lämpötila laskee alle 10C. Toinen esimerkki on ilmastoinnin aktivointi kun lämpötila on yli 22 C (THERMOSTAT=COOLING, TEMPOFF=22, THERMOSTATON). Tämä tarkoittaa, että heti kun huone on viilentynyt 22 asteeseen virta katkeaa pistorasialta, mikäli lämpötila alle 22C, ei pistorasia mene päälle ennen kuin lämpötila on noussut yli 22C. Inf Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

17 7.3 Lämpötilan tarkkailu Ilmoitukset, isocket Temperature Notifier Saat viestin, kun asetettu lämpötila on (asetus TEMPOFF=X) on saavutettu. Tämä toiminto on riippuvainen termostaatista ja toimii vain kun termostaatti on käytössä. Ennen tämän hälytyksen asettamista, sinun täytyy asettaa vähintään yksi numero johon hälytetään. Jos olet poistanut kaikki numerot, silloin myös hälytykset on poistettu käytöstä. (THERMALERT=OFF tulee aktiviiseksi arvoksi). isocket Temperature Notifier tämä isocketin toiminto ilmoittaa mikäli huoneen lämpötila nousee yli tai laskee alle kriittisen tason. Tämä toiminto ei vaikuta termostaattiin ja se toimii termostaatista riippumatta. Jos haluat tietää kun lämpötila laskee alle määritellyn rajan, aseta TFALLALERT. Jos haluat tietää million lämpötila nousee yli määritellyn rajan, aseta TRISEALERT. Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä "ISGSM706xx" malleissa. Tämä toiminto on käytettävissä "ISGSM707xx" malleissa. Tämä ominaisuus on kokeellinen. Emme voi taata kokeellisten toimintojen toimivuutta. Pidätämme oikeuden jättää pois tällaiset toiminnot tulevista laitemalleista. Takuu ei kata kokeellisten toimintojen puutetta tai toimimattomuutta. Ota huomioon, että lämpötilatieto tulee saataville 10 minuuttia laitteen käynnistämisestä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ALERTNUMBER+35 Asettaa numeron tekstiviesti-ilmoitusta varten. ALERTNUMBER Tätä numeroa käytetään muita tarkoituksia varten, lisätietoja siitä luvuissa 9.2, 11 & 12. Voit asettaa 10 numeroa. Ohjeet kuinka numerot lisätään luvussa 5.1. Numero täytyy asettaa ennen muita aiheeseen liittyviä asetuksia OK ALERTNUMBER- Poistaa numeron listalta ALERTNUMBER OK ALERTNUMBER-ALL Poistaa kaikki numerot ALERTNUMBER-ALL OK ALERTNUMBER? Tietoa numeroista ALERTNUMBERs: Inf , No ALERTNUMBERs! THERMALERT=ON Tekstiviesti lähetys päällä, kun TEMPOFF on THERMALERT=ON OK saavutettu ja pistorasian virta katkaistus Toimii vain jos termostaatti aktiivinen. THERMALERT=OFF Poistaa tekstiviesti hälytyksen THERMALERT=OFF OK THERMALERT? Näyttää THERMALERTin nykyiset asetukset THERMALERT=(OFF),ON Inf TRISEALERT=35 Asettaa lämpötilarajan, jonka ylittymisestä saat TRISEALERT=35 OK hälytyksen. (arvo -10 -> 50) TRISEALERT=OFF Kytkee pois lämpötilan ylittymishälytyksen TRISEALERT=OFF OK TRISEALERT? Show current settings for TRISEALERT TRISEALERT=30 Inf TFALLALERT=15 Asettaa lämpötilarajan, jonka alittumisesta saat TFALLALERT=15 OK hälytyksen. (arvo -10 -> 50) TFALLALERT=OFF Kytkee pois lämpötilan alittumishälytyksen TFALLALERT=OFF OK TRISEALERT? Näyttää TRISEALERTin nykyiset asetukset TFALLALERT=5 Inf 7.4 Lämpömittarin kalibrointi isocketin mittaamaan lämpötilaan vaikuttaa laitteen lievä lämpeneminen sen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Tästä syystä lämpötila on tehtaalla kalibroitu näyttämään 5 astetta matalamman lämpötilan kuin minkä laite mittaa. Kalibrointia voi muuttaa mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Alla ohjeet kalibrointiin. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

18 Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. TEMPCAL=7 Muuttaa kalibrointia halutun määrän (1-9). Oletusarvo on 5. TEMPCAL = 7 OK TEMPCAL? Ilmoittaa arvon, jolla laite on kalibroitu. TEMPCAL = 5 Inf 8. Päivämäärä ja aika Tässä luvussa esiteltyä ominaisuutta ei ole "Light" mallissa. Päivämäärää ja aikaa tarvitaan hälytyslokin ylläpitämiseen (luku 9.3) ja ajastimen asettamiseen (luku 11). Näet laitteeseen asetetun päivämäärän esim. lähettämällä laitteeseen käskyn STATUS. Laite asettaa automaattisesti ajan heti kun aloitat käyttämään sitä. Sinun ei tarvi tehdä mitään toimia! Kuitenkin, jos jostain syystä aluksi tulee väärä päivämäärä ja aika, aseta se uudestaan manuaalisesti tai automaattisesti. Automaattinen ajan asetus perustuu GSM-verkon aikaan. Sisäinen kello pysyy ajassa useamman tunnin ajan virran katkeamisesta sisäisen akun avulla. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. DATESMS Tämä käsky saa laitteen DATE yy/mm/dd, asettamaan ajan automaattisesti GSM-verkosta. hh:mm:ss+zz OK DATE=yy/mm/dd,hh:mm:ss+zz Asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti. zz = aikavyöhyke. DATE=yy/mm/dd, hh:mm:ss+zz OK DATE Laite ilmoittaa ajan, joka siihen on asetettu / haettu automaattisesti. 9. Anturien käyttö laitteiden ohjailuun DATE yy/mm/dd, hh:mm:ss+zz Tässä luvussa esiteltyä ominaisuutta ei ole "Light" mallissa. isocket GSM 706/707:n avulla voit luoda yksinkertaisen turvajärjestelmän kotiisi. Jos sinulla ei ole teknistä osaamista, voit pyytää apua ammattilaisilta. Tämä osio tarjoaa vain lyhyitä ohjeita joiden avulla ammattilaiset voivat asentaa laitteen turvajärjestelmää varten. Ohjeita siitä, kuinka kaikki tapahtuu käytännössä ei tässä osiossa käydä läpi. Jotain esimerkkejä ja tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta. Alempana kuivaillut ominaisuudet ovat vain ylimääräinen lisä isocket GSM 706/707:ssä, eivätkä ne täysin vastaa ammattimaista turvajärjestelmää. Joka tapauksessa voit laitteen avulla luoda yksinkertaisen turvajärjestelmän kotiisi pienin kustannuksin. 9.1 Hälytystoiminto & Paikka mikroreleelle Voit liittää useita erilaisia antureita isocket GSM 706/707:n erilliseen liittimeen, esimerkkejä näistä ovat mm. ovitunnistin, liiketunnistin ym. Tämän jälkeen tulee asettaa puhelinnumero, johon ilmoitetaan anturin aktivoitumisesta. Nyt anturit on liitetty, mutta hälytystoiminto ei ole päällä. Voit aktivoida hälytystoiminnon aina halutessasi, esim. kun poistut kotoasi. Jos anturi nyt tunnistaa liikettä yms. mihin se on suunniteltu, se ilmoittaa tästä sinulle. Mikäli laitteen mikroreleeseen on kytketty sireeni, se alkaa soida. Tässä tapauksessa voit kytkeä hälytyksen pois myös manuaalisesti isocketin pohjaan piilotetusta kytkimestä. Ennen kuin palaat itse kotiin, kannattaa hälytystoiminto kytkeä pois päältä jottet itse laukaise sitä. Alla on listattu kaikki käskyt, joita yllämainittuun tapahtumaan tarvitaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi Ctrl

19 Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ALERTNUMBER+35 Lisää numeron johon laite ilmoittaa anturien ALERTNUMBER aktivoitumisesta (Vastaavat ohjeet kuin numeron lisäämiseksi annetut ohjeet luvussa 5.1). Max. 10 numeroa. On joitakin muitakin komentoja jotka liittyvät ALERTNUMBER käyttöön (luvut 7.3, 11 ja 12) 5678 OK ALARMON Anturi kytkeytyy valmiustilaan. ALARMON OK Ctrl ALARM function: Enabled ALARMOFF Anturi kytkeytyy pois päältä (mitään ei tapahdu ALARMOFF OK Ctrl tunnistimen lauettua) ALARM function: Disabled ALARM? Tietoa hälytystoiminnon tilasta ALARM function: Disabled Sensor(s): Connected ALARM status: No activity Microrelay: Disabled Inf MICRORELAYTIME= 10 Asettaa mikroreleen kytkemään virran päälle määrätyksi ajaksi (1-900s) kun anturi on aktivoitunut. Käytössä vain kun hälytystoiminto päällä. Voidaan käyttää aktivoimaan esim. Sireeni. MICRORELAYTIME=0 kytkee ominaisuuden pois päältä. MICRORELAYTIME=10 OK Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi MICRORELAYTIME? Ilmoittaa mikä on arvona MICRORELAYTIMEasetuksessa MICRORELAYTIME=10 Inf seconds SENSORTYPE=NO Arvo riippuu anturityypistä. Aseta tämä arvo SENSORTYPE=NO OK mikäli anturi N/O tyypi. SENSORTYPE=NC Arvo riippuu anturityypistä. Aseta tämä arvo SENSORTYPE=NC OK mikäli anturi N/C tyypi. SENSORTYPE? Ilmoittaa SENSORTYPE-asetuksen. SENSORTYPE=(NO),NC Inf 9.2 Hälytykset anturin aktivoituessa - isocket Alarm Notifier isocket Alarm Notifier toiminto ilmoittaa liiketunnistinhavainnosta kuten tiloihin murtautumisesta. Voit saada ilmoituksen anturin aktivoitumisesta monella tavalla. isocket GSM 706/707 voi soittaa sinulle tai lähettää ilmoituksen tekstiviestitse. Voit saada ilmoituksen joka kerta, kun anturin tila muuttuu (oletusarvon muutos). Jos olet määritellyt että ilmoitusviestit lähetetään, laite lähettää ne kaikkiin määriteltyihin numeroihin. Mikäli olet valinnut ilmoitustavaksi puhelun, laite soittaa sinulle n. 20 sekunnin ajan. Jos vastaat puheluun, mikrofoni aktivoituu ja kuulet mitä laitteen sijaintipaikassa tapahtuu. Jos et vastaa 20 sekunnin kuluessa, laite yrittää soittaa seuraavan numeroon listalla. Laite yrittää soittaa jokaiseen numeroon vain kerran. Puhelu ilmoitussykli katsotaan päättyneeksi, kun joku vastaa tai lopettaa puhelun. Jos yksikään numero ei vastaa puheluun, laite lähettää tekstiviestin kaikkiin hälytysnumeroihin ja tällöin ilmoitus sykli päättyy. Tekstiviesti ilmoitussykli päättyy heti kun laite on lähettänyt kaikki viestit. Siksi tärkein numero johon ilmoitetaan on sijoitettava listalla ensimmäiseksi. Vain yksi hälytys 60 sekunnin ajalta ilmoitetaan. Tämä tarkoittaa että mikäli kaksi (tai useampi) anturia aktivoituu 60 sekunnin sisällä saat vain yhden ilmoituksen tästä. Tänä aikana laite ei huomio uusia tunnistimen laukeamisia. Laite on taas valmis huomiomaan uudet anturin laukeamiset minuutin kuluttua edellisestä. Jos tunnistin edelleen aktiivinen, laite ilmoittaa uudelleen tästä. Siksi ALERT=CALL/SMS on ideaali asetus monille PIR-antureille, jotka muuttavat arvonsa "0" arvoksi "1" ja takaisin arvoon "0". Jos aiheutuu vain yksi hälytys saat

20 ilmoituksen. Tämä asetus ei sovi esimerkiksi ovitunnistimelle, joka muuttaa loogisen tilan ("0" -> "1") ja pysyy siinä tilassa. Niin kauan kuin tila ei vaihdu saat jatkuvasti ilmoituksia kunnes kytket toiminnon pois päältä käskyllä ALARMOFF. Antureille, jotka vaihtavat tilaansa ja pysyvät sen jälkeen samassa tilassa on suunniteltu käsky ALERT=SMSCHANGE. Tämän asetuksen ollessa päällä saat ilmoituksen vain kerran - kun anturin tila on muuttunut. Mikrorele on aktiivinen käskyllä MICRORELAYTIME määritellyn ajan. Kuitenki, se poistetaan käytöstä heti, kun joku vastaa tai hylkää puhelu ilmoitukseen. Mikrorele on aktiivinen vain, jos hälytystoiminto päällä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ALERT=CALL Ilmoitus puhelimitse ALERT=CALL - OK (ennaltamäärättyyn numeroon) anturin aktivoitumisesta. ALERT=SMS Ilmoitus tekstiviestitse ALERT=SMS OK (ennaltamäärättyyn numeroon) anturin aktivoitumisesta. ALERT=SMSCHANGE Ilmoitus tekstiviestitse ALERT=SMSCHANGE OK (ennaltamäärättyyn numeroon) anturin tilan muuttumisesta. ALERT=OFF Poistaa hälytyksen. Hyödyllinen kun ALERT=OFF - OK vain haluat aktivoida Mikroreleen, kun tunnistin laukeaa. ALERT? Ilmoittaa, missä muodossa hälytys annetaan. ALERT=(SMS),CALL,SMSCHANGE, Inf OFF 9.3 Hälytysloki Voit tarkkailla hälytyslokia joka kertoo anturien toiminnasta. Laite pitää ylhäällä viimeisimmät 10 tapahtumaa. Yksi parhaista tavoista käyttää tätä ominaisuutta on tarkastella kuinka moni ihminen on käynyt huoneessa jonka ovessa on tunnistin. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. SHOWALARMLOG Näyttää hälytyslokin yy/mm/dd:hh:ss Ctrl 9.4 Ulkoisten anturien järjestelmä Anturit kytketään käyttämällä 3.5mm mini-jack -liitintä. Älä liitä tai poista liitintä laitteen ollessa päällä! Ennen liittämistä tai poistamista sinun pitää poistaa virrat laitteesta. Voit kytkeä monta anturia samanaikaisesti, mutta jokaista anturia ei tunnisteta erikseen. Kaupoissa on monenlaisia antureita, mm. liiketunnistin, ovitunnistin, CO2-tunnistin. Nettisivuillamme on enemmän tietoa antureista. Anturien kokonaiskulutuksen ei tulisi ylittää 300mA. Suosittelemme käyttämään hyväksyttyjä antureita, muutoin emme vastaa laitteen toiminnasta muiden valmistajien antureiden kanssa. GND Splitter Alarm +12VDC/300mA Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot