HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi"

Transkriptio

1

2 SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia toimintoja; voit hyötyä niistä vielä vuosienkin kuluttua. Lue huolellisesti varsinkin turvallisuuteen liittyvät ohjeet (Luku 2)! Jos laitetta käytetään ohjeiden vastaisesti, takuu voi raueta. Tällöin laite voi myös aiheuttaa henkilö -ja omaisuusvahinkoja. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia laitteen ulkoasuun ja ohjelmistoon ilman erillistä ilmoitusta. Ohjelmistossa voi olla joitain poikkeavuuksia, joita ei mainita tässä käyttöohjeessa. Käyttöohjeen uusin versio on löydettävissä tuotteen nettisivulla. Huomioi että laitteen käyttäminen tämän käyttöohjeen luvun 19. mukaisesti voi aiheuttaa takuun raukeamisen. Säilytä tämä käyttöopas, jotta voisit tarvittaessa tutustua uudelleen sen sisältämiin ohjeisiin. SVENSKA. En färgad version kan laddas ned från webbsidan Tack för att du valt att köpa vår produkt isocket. Var god och använd ett par minuter för att noggrant läsa bruksanvisningen i sin helhet före första användning, så kommer du att kunna utnyttja apparatens samtliga funktioner och glädja dig över vår produkt i många år. Läs noggrant särskilt instruktionerna om säkerhet (kapitel 2)! Garantin kan upphöra ifall produkten används emot givna instruktioner. Då kan apparaten orsaka person- eller egendomsskador. Vi reserverar rätten att ändra apparatens utseende eller programmering utan separat anmälan. Programversionerna kan ha vissa skillnader som inte framgår i denna manual. Detta är acceptabelt och kan inte klassas som ett fel. Nyaste versionen av manualen kan finnas på produktens hemsida Du kan registrera dig på sidan för att få nyheter om vårt företag (kapitel 20). Vi ber dig läsa garantivillkoren före apparaten används på ett sätt vilket kan orsaka att garantin upphörs (kapitel 19). När du köper produkten, accepterar du garantivillkoren och begränsningen av ansvar (beskrivna i kapitel 19). Förvara denna bruksanvisning säkert så att den är tillkomlig vid behov i framtiden. Intellectronics önskar dig mycket nöje med din isocket. HUOM! Nämä ohjeet koskevat tuotteita isocket GSM 706, isocket GSM 707 ja isocket GSM 706 Light, isocket GSM 707 Light. Joissain tapauksissa teksti ilmaisee, mitä ei ole "Light" mallissa. Katso kuitenkin teknisistä tiedoista (Luku 17) tarkemmat tiedot laitteiden eroista. "Light" mallissa ei ole komentoja liittyen lisäominaisuuksiin. Tämä dokumentti ja tuote voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämä tuote sisältää ohjelmiston mikä on Intellectronicsin omaisuutta. Sinulle loppukäyttäjänä myönnetään ei-yksinoikeudellinen lisenssi käyttää tätä ohjelmistoa vain yhdessä laitteessa, johon se on asennettu ja jonka kanssa se on toimitettu. Lisenssi ei ole siirrettävissä ja sinulla ei ole oikeutta myöntää alilisenssejä. Laitteessasi on uniikki "isocket Online 24/7" toiminto, joka palauttaa matkapuhelinverkkoyhteyden GSM-verkon toimintakatkoksen sattuessa. Tästäkin huolimatta laite vaatii toimiakseen vahvan GSM signaalin. Laitteessa on sisäinen antenni ja voi olla että ei laite toimi mikäli signaali on heikko alueella. Varmista ennen käyttöä että GSM verkon kuuluvuus on hyvä paikassa jossa käytät laitetta. Älä laita metallia tai muuta johtavaa materiaalia laitteen lähelle, tämä voi aiheuttaa verkon katoamisen. Tämä laite on suunniteltu koti ja toimisto käyttöön. Laitteen erilaiset hälytystoiminnot (sähkökatko / sähkö palautunut / lämpötilan nousu / lämpötilan lasku / anturi aktivoitunut / jne.) edellyttävät että laitteeseen on asetettu hälytysnumero. Ohjeet hälytysnumeron asettamiseksi löydät ohjekirjan kohdasta 7.3. Hälytysnumero asetetaan komennolla ALERTNUMBER. isocket malli "707" sisältää Li-ion akun ja sitä saa käyttää vain tämän ohjeen luvussa 7 määritellyissä lämpötiloissa! Tutustu myös kappaleen 2 turvallisuusohjeisiin huolellisesti.

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kuvaus Turvallisuusohjeet Pika-aloitus isocketin hallinta Laitteen hallinta tekstiviestitse Laitteen hallinta puhelimitse Laitteen manuaalinen hallinta Turvallisuusasetukset Sallittujen numeroiden listaaminen Salasana Asetusten aikavälin uusiminen Käskyn vahvistus Tekstiviestikäskyjen vahvistus Puheluvahvistus Virheelliset käskyt, myöhäiset asennuskäskyt ja käskyt numeroista joita ei ole sallittu Lämpötilan mittaus ja säätely Lämpömittari Termostaatti Lämpötilan tarkkailu Ilmoitukset, isocket Temperature Notifier Lämpömittarin kalibrointi Päivämäärä ja aika Anturien käyttö laitteiden ohjailuun Hälytystoiminto & Paikka mikroreleelle Hälytykset anturin aktivoituessa - isocket Alarm Notifier Hälytysloki Ulkoisten anturien järjestelmä Mikrorelejärjestelmä Mikrofoni ja etäkuuntelu Ajastus Tila virran kytkeydyttyä Liittymänhallinta ja laskutustieto (kokeellinen) Versio tiedot Alkuperäiset tehdasasetukset LED-ilmaisimet Tekniset tiedot Ongelmanratkaisu Takuu korvausvastuun raja Yhteystiedot Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

4 1. Kuvaus Älykkäät isocket -laitteet on suunniteltu sähköisten laitteiden etäkytkentään. isocket -laitteita voi käyttää myös laitteen sijaintipaikan tarkkailuun (kodin turvallisuus, lämpötilan tarkkailu, yms.), jolloin ne antavat tietoa sijaintipaikan tilasta GSM-verkon kautta. Älykäs isocket GSM 706/707 -pistorasia on suunniteltu sähkölaitteiden etäkytkentään. Laitteessa on myös joitakin hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Laitetta ohjataan GSM-verkkoa käyttäen pääasiassa tekstiviestein, mutta joitain ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös puheluilla. isocket GSM 706/707 on yhteensopiva useimpien operaattorien SIM-korttien kanssa (myös prepaid-kortit käyvät). isocket GSM 706/707 toimii myös termostaattina sisäänrakennetun lämpömittarinsa ansiosta; se voidaan ohjelmoida sammumaan ja käynnistymään tietyissä ennalta määritetyissä lämpötiloissa. isocket GSM 706/707 voi lähettää sijaintipaikkansa lämpötilatiedot tekstiviestitse. Laitteessa on paikka myös erilaisille tunnistimille; laite voi lähettää tietoa kun tunnistin havaitsee jotain, esimerkiksi kun liiketunnistin havaitsee liikettä, palohälytin havaitsee savua, ovitunnistin huomaa kun ovi avataan jne. Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta kännykällä voidaan kuunnella mitä laitteen sijaintipaikassa tapahtuu. Lisäulostuloon voidaan liittää matalajännitteisiä laitteita kuten hälyttimet yms. Huomio! Tässä kohdassa mainitut ominaisuudet eivät ole käytössä "Light" versiossa. Esimerkkejä isocket GSM 706/707:n käyttömahdollisuuksista. Tietokoneen tai palvelimen uudelleenkäynnistys etänä Kesämökin lämmityksen / ilmastoinnin etäohjaus / ilmoitukset lämpötilasta Käynnistä kahvinkeitin tekstiviestillä; kahvi on valmista kun saavut. Hälytys murrosta kotiisi, valojen ja hälytyksen laukaisu. Radiovahti - etäkuuntele huonetta, jossa laite on. Mitä tahansa muuta mitä vain voit kuvitella. Huomioithan, että isocket GSM 706/707 on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön. Huomioithan myös, että mahdollisuutta etäkuunteluun ei ole suunniteltu laittomiin tarkoituksiin. Lisätietoa mikrofoniominaisuudesta luvussa 10. Lisää teknisiä tietoja laitteesta löydät luvusta 17, voit myös vierailla internet-sivullamme Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

5 Pistorasia: pistorasia, johon voidaan kytkeä toinen sähkölaite, jota voidaan ohjata etänä. POWER Ilmaisee virran olevan päällä. GSM Ilmaisee GSM-verkon tilan. MIKROFONI Ilmoittaa milloin mikrofoni aktiivinen. OUT Ilmaisee pistorasiasta ulostulevan virran. Lisätietoja ilmaisimista luvussa 16. Piilokytkin: pistorasian manuaaliseen kytkemiseen (luku 4.3) tai uudelleenkäynnistykseen (luku 15). Sisäänrakennettu mikrofoni (luku 10) (ei saatavilla "Light" mallissa) Kytke isocket GSM 706/707 pistorasiaan virran saamiseksi. Sisääntulo antureille (luku 9) (ei saatavilla "Light" mallissa) SIM-korttipaikka Mikrorele (luku 9) (ei saatavilla "Light" mallissa) Lämpömittari (luku 7) (ei saatavilla "Light" mallissa) Lämpötila-anturi sijaitsee laitteen sisällä ja on metalli "napin" kautta yhteydessä ulkopuolelle saadakseen tarkemmat lämpötilalukemat. Lämpötila-anturi mittaa lämpötilan ja lähettää tekstiviestinä sen pyydettäessä. Pistorasia voi hallita tällä tunnistimella termostaatin tilaa. Lisätietoa luvussa 7. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

6 2. Turvallisuusohjeet Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Meistä on kuitenkin valmistajana aiheellista tutustuttaa sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin. Jotta tuote toimisi moitteettomasti mahdollisimman pitkään ja jotta takuu säilyisi voimassa, tulee seuraavia ohjeita noudattaa mahdollisimman tarkasti. Älä koskaan suorita korjauksia itse! Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia. Käyttöjännitteen ja verkkojännitteen sekä virtalajin on oltava oikeat (katso laiteen alapuolella oleva arvokilpi). Laite on liitettävä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. "Schuko" (CEE 7/4) pistoke ei ole polarisoitu, kuten muut pistokkeet (CEE 7/5, BS 1363, NEMA 5-15). Siksi laitteen ollessa tietyssä asennossa pistorasiassa voi tapahtua että nollalinjassa onkin vaihe. Tämä ei ole virhe ja tämä ei ole vastoin standardeja. Tämä on tyypillistä "Schuko" pistokkeille. Laitetta ei ole tarkoitettu liitettäväksi suoraan laitteiden kanssa, joissa ei ole pistoketta. Liitettävässä laitteessa tulee olla asianmukainen pistoke. On olemassa joitain laitteita, jotka voivat vahingoittua mikäli ne irroitetaan pistorasiasta ennen kuin virta on kytketty pois niiden omasta virtakytkimestään. Älä kytke tällaisia laitteita isocketiin! Älä liitä laitteeseen toista laitetta, jonka pistoke on viallinen! Älä kytke laitteeseen joita ei voi jättää valvomatta (esim. tietyntyyppiset lämmitinlaitteet yms.)! Älä ylitä kuormitusrajaa tai muita arvoja, jotka on mainittu teknisissä tiedoissa! Tarkista liitetyn laitteen virta. Laite on tarkoitettu vain kotimaisten, yksityishenkilöiden ei-kaupalliseen käyttöön. Älä käytä sitä vaativissa ympäristöissä kuten armeija, sairaalat jne! Tuotetta ei ole suunniteltu siihen kytkettyjen muiden laitteiden turvalliseen poistamiseen sähköverkosta, sillä laitteessa ei ole vikavirtasuojakytkintä (vvsk). Varmista, että kotisi sähköverkko täyttää yleiset turvallisuusstandardit. Laite on suunniteltu sisäkäyttöön ja kuiviin olosuhteisiin. Älä käytä sitä kosteissa (esim. kylpyhuone) tai kemikaalisesti voimakkaissa olosuhteissa! Laitetta ei ole suunniteltu myöskään teolliseen käyttöön ääriolosuhteissa. Älä käytä laitetta, mikäli kotelo on rikkoutunut! Vältä altistamasta laitetta tärinälle tai putoamiselle, muutoin laite voi vioittua. Pidä laite suojassa suoralta auringonvalolta. Pidä laite lasten ulottumattomissa! Rajaa pääsy laitteen hallintaan asiattomilta henkilöiltä (Luku 5). Lue lisätietoa turvallisuudesta luvusta 19. Valmistaja Intellectronics vakuuttaa täten että isocket Smart Power Socket tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Hävitä tuote käyttöiän päättyessä viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

7 Akkuvarmennuksen turvallisuusohjeet isocket "707" -mallit sisältävät Li-ion akun. Akku on asennettu kiinteästi laitteen sisälle ja sen saa vaihtaa vain hyväksytty sähkölaiteasiantuntija. Tässä turvallisuusohjeessa annetaan kuitenkin käsittelyohjeet Li-ion akun sisältäville laitteille. Tutustu hyvin turvallisuusohjeisiin, niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon ja vakavaan vammautumiseen. Virheellinen ja huolimaton käyttö ovat yleisimpiä syitä akkujen vaurioitumiselle. Noudata seuraavia ohjeita käyttääksesi laitetta turvallisesti: Älä heitä laitetta tai akkua tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata aina säilytysohjeita (kappale 17). Vältä äärilämpötiloja. Älä esim. jätä laitetta kuumaan autoon. Jos akku ylilatautuu tai ylikuumenee, kytkee laite automaattisesti akun pois päältä. Tällöin et voi saada hälytystä verkkovirran katkeamisesta. Akun käyttö muussa kuin luvun 17 määrittelemissä lämpötiloissa johtaa akun kemialliseen vaurioitumiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon. Virheellisen käytön seurauksena akun nesteet saattavat vuotaa ulos. Vältä ihokontaktia tämän nesteen kanssa. Jos kuitenkin vahingossa kosket akkunesteeseen huuhtele iho runsaalla vedellä. Jos akkunestettä menee silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Lopeta laitteen käyttö mikäli siitä valuu akkunestettä! Li-ion akun teho heikkenee sen vanhetessa. Akku tulee vaihtaa kun sen kapasiteetti on pudonnut 80% uuteen verrattuna. Heikentynyt ja vanhentunut akku ei kykene vastaamaan korkeisiin tehovaatimuksiin ja siten aiheuttaa turvallisuusriskin. Syväpurkaus vaurioittaa akkua. Yleisin syy syväpurkaukselle on laitteen pitkä varastointi ilman käyttöä. Älä käytä laitetta, jonka epäilet olleen käytössä viimeksi yli 12 kk sitten. On todennäköistä, että akku on kärsinyt vaarallisia vaurioita syväpurkauksen vuoksi. Ladattavat akut sisältävät materiaaleja, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia. Akkua ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Toimita käytöstä poistettu akku sille varattuun keräyspisteeseen. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

8 3. Pika-aloitus isocket GSM 706/707:n käyttöönotto on erittäin helppoa. Tarvitset ainoastaan jonkun operaattorin SIM-kortin. Ellei sinulla ole ylimääräistä SIM-korttia, voit hankkia sellaisen mistä tahansa matkapuhelinliikkeestä. Myös ns. prepaid-kortti käy. HUOM! PIN-koodikysely täytyy kytkeä pois käytöstä käyttämästäsi SIM-kortista. Ellei tätä tehdä, isocket GSM 706/707 ei toimi. Voit kytkeä PIN-koodikyselyn pois käytöstä käyttämällä kännykkääsi. Älä käytä SIM-kortteja joissa on viestejä sisällä! Poista kaikki viestit SIM-kortilta. Pika-aloituksessa on kolme yksinkertaista vaihetta: 1. Kytke SIM-kortin PIN-koodikysely pois päältä. Aseta SIM-kortti kännykkääsi ja kytke PINkoodikysely pois päältä puhelimesi asetuksista. Voit tarvita puhelimesi käyttöohjetta tätä varten tai voit kysyä neuvoa puhelimesi ostoliikkeestä. 2. Aseta SIM-kortti laitteen pohjassa olevaan korttipaikkaan. Kuulet naksahduksen kun kortti asettuu paikalleen. Laitteessa on kuva siitä, miten päin kortti tulee asettaa. Älä asenna tai poista SIM-korttia laitteen ollessa päällä! Ennen SIMkortin asentamista tai poistamista sinun pitää poistaa virrat laitteesta. 3. Kytke isocket pistorasiaan. Jos unohdit kytkeä PINkoodikyselyn pois päältä, GSMilmaisinvalo alkaa vilkkua nopeasti. Varmista että PIN-kysely on poistettu käytöstä! Jos SIM-korttia ei ole asennettu oikein tai se on vaurioitunut POWER ja OUT valo ilmaisee vilkkumalla erityisesti.(katso Luku 16). Kaikki valot vilkkuvat kolme kertaa samanaikaisesti (paitsi GSM valo). Jos kaikki on mennyt oikein, POWER-ilmaisin palaa vihreänä. GSM-ilmaisin välähtää kerran sekunnissa etsiessään GSM-verkkoa ja kerran kolmessa sekunnissa löydettyään verkon. Lisätietoja ilmaisimista luvussa 16 Laite ei välttämättä tunnista kaikkia vanhoja SIM-kortteja. Varmista että käytössäsi on nykyaikainen Sim-kortti, joka täyttää määrittelyt. Nyt laite on valmis käytettäväksi! Voit tehdä yksinkertaisen testin. Kytke jokin laite isocketiin, esimerkiksi pöytälamppu (muista laittaa pöytälampun virtakytkin ONasentoon.) Lähetä viesti ON laitteessa olevan SIM-kortin numeroon. Valo kytkeytyy nyt päälle. Lähetä viesti OFF ja valo sammuu. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

9 4. isocketin hallinta Voit hallita laitetta tekstiviestitse, puhelulla tai manuaalisesti. Hallinta tekstiviestitse on paras tapa laitteen ominaisuuksien hyödyntämiseen. 4.1 Laitteen hallinta tekstiviestitse Käskyt lähetetään tavallisena tekstiviestinä isocketiin asennetun SIM-kortin numeroon. Viesteillä on seuraavanlainen rakenne: KÄSKY (esim. STATUS). Jos laitteeseen on asetettu salasana (katso luku 5), sinun täytyy käyttää seuraavanlaista viestimuotoa: salasanakäsky (esim STATUS), on tässä tapauksessa salasana, joka on asetettu käskyllä PASSWORD=12345 (lisätietoja luvussa 5). On olemassa kolmenlaisia käskyjä: Asetuskäskyt (taulukoissa nämä käskyt on kirjoitettu sinisellä ja niiden yhteydessä on mainittu "") Näillä käskyillä voit säätää isocketin toiminta-asetuksia. Näitä käskyjä voi antaa vain 30 minuutin sisällä laitteen käynnistämisestä / viimeksi lähetetystä komennosta. Jos yrität muuttaa toimintaasetuksia 30 minuutin jälkeen saat seuraavanlaisen viestin: "käsky Time for configuration is expired ()!" (vain seuraavan asetuksen ollessa päällä: ERROR=ON - katso luku 6.3). Jottei tämä unohtuisi, merkitsimme asetuskäskyihin "" taulukoiden "tyyppi" -osioon. Sinulla on mahdollisuus asetuskäskyjen aikavälin nollaamiseen (katso kohta 5.3). Asetukset on tallennettu pysyvään muistiin, joten ne eivät katoa virtojen katketessa.. Informaatiokäskyt (merkitty muodossa "Inf" taulukoissa) Näiden käskyjen perässä on aina kysymysmerkki (KÄSKY?). Nämä ovat informaatiokäskyjä. Vastauksena saat sen asetuksen arvon, jota tiedustelit. Nämä käskyt eivät muuta arvoja, vaan antavat ainoastaan tietoa asetetuista arvoista. Nämä komennot ovat käytettävissä kokoajan. Ohjaus -ja hallintakäskyt (merkitty muodossa "Ctrl" taulukoissa) Näitä käskyjä käytetään isocketin ohjaamiseen. Ohjauskäskyjen antamiselle ei ole aikarajaa. Jokaisella käskyllä on oletusarvo, joka on asetettu jo tehtaalla. Jokaisella käskyllä on oletusarvo (lisätietoa luvussa 15). Käskyissä voi käyttää sekä pieniä että isoja kirjaimia. Laite lähettää vastauksen vastaanotettuaan käskyn. Mikäli et halua vastausta, voit kytkeä toiminnon pois päältä (Katso luku 6). Joillain asetuskäskyillä voi olla useita eri arvoja. Näet kaikki mahdolliset arvot vastauksena kyseiseen asetukseen liittyvään informaatiokäskyyn. Arvot on eroteltu pilkulla, ja aktiivinen arvo on sulkeissa. Jos esimerkiksi lähetät informaatiokäskyn "COMMAND?", ja saat vastauksena viestin "COMMAND=OFF,(ON)", tarkoittaa se sitä, että "ON" on aktiivinen arvo ja "OFF" on toinen vaihtoehto tämän asetuksen arvoksi. Tämä helpottaa laitteen ominaisuuksien opettelemista; jokaista mahdollista arvoa ei tarvitse muistaa ulkoa tai opetella käyttöohjeesta erikseen. Ensimmäinen vastauksessa mainittu arvo on ainatehdasasetuksissa oletusarvona. (Luku 15). Vastaus voi olla jotain muutakin kuin mitä taulukoissa on tuotu ilmi, riippuen lähetetystä käskystä. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

10 Jos lähetät virheellisen käskyn, saat vastauksena seuraavanlaisen viestin: "command- Error!" (Jos siis päällä on asetus ERROR=ON, katso luku 6.3). Jos lähetät käskyn jossa on yli 30 merkkiä, se poistetaan automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. HUOM! Laite hyväksyy asetuskäskyt turvallisuussyistä vain 30 minuutin kuluessa laitteen käynnistämisestä. Jos haluat muuttaa asetuksia tämän ajan jälkeen, isocket tulee irroittaa pistorasiasta ja kytkeä sitten uudestaan. Sinulla on myös mahdollisuus asetuskäskyjen aikavälin nollaamiseen (katso kohta 5.3). Seuraavassa taulukossa on listattu yksinkertaisia asetus -ja ohjauskäskyjä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ON Kytkee pistorasian päälle. Power socket ON Ctrl OFF Kytkee pistorasian pois päältä. Power socket OFF Ctrl ON123 Kytkee pistorasian päälle 123 minuutiksi. Power ON for 123 min Ctrl Max. arvo on 720 minuuttia. OFF123 Kytkee pistorasian pois päältä 123 Power OFF for 123 min Ctrl minuutiksi. Max. arvo on 720 minuuttia. ONM Kytkee mikroreleen päälle. Microrelay ON Ctrl OFFM Kytkee mikroreleen pois päältä. Microrelay OFF Ctrl ONALL Kytkee mikroreleen ja pistorasian päälle. All ON Ctrl OFFALL Kytkee mikroreleen ja pistorasian pois All OFF Ctrl päältä. RESTART Uudelleenkäynnistää (palaa samaan Power socket restarted Ctrl tilaan tietyn ajan kuluttua) pistorasian. Uudelleenkäynnistymisen viiveen voi asettaa käskyllä RESTARTTIME. RESTARTM Uudelleenkäynnistää mikroreleen. Microrelay restarted Ctrl Uudelleenkäynnistymisen viiveen voi asettaa käskyllä RESTARTTIME. RESTARTTIME=5 Asettaa viiveen jonka jälkeen laite RESTARTTIME=5 OK käynnistyy uudestaan. Maksimiarvo on 180 (sekuntia). RESTARTTIME? Ilmoittaa mikä arvo RESTARTTIME - asetuksella on RESTARTTIME=5 seconds Inf STATUS TEMPERATURE RUNTIME Laite ilmoittaa pistorasian ja mikroreleen tilan, lämpötilan, GSM-signaalin tason, päivämäärän ja anturien tilan. Ilmoittaa sijaintipaikan lämpötilan. Lisätietoja luvussa 7. Tieto kuinka kauan virrat ollut päällä (uudelleenkäynnistämisestä tai virtojen kytkemisestä) Jos pistorasia kytketään päälle ennen kuin päivämäärä on asennettu, laitteen käynnistysaika ei tallennu oikein. Power socket ON Microrelay OFF Signal: Good (-67dBm) TEMP: 25C ALARMF: Disabled ALARM status: No activity Time: y/m/d,h:m:s TEMPERATURE: 25C Power socket is ON from: y/m/d,h:m:s Ctrl Ctrl Ctrl Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

11 4.2 Laitteen hallinta puhelimitse Pistorasiaa voi ohjailla myös kännykällä tai lankapuhelimella. Voit esimerkiksi soittaa isocketissa olevan SIM-kortin numeroon käynnistääksesi siihen kytketyn laitteen uudelleen (esim. tietokoneen). Puhelun laukaisema toiminto täytyy määrittää etukäteen. Puhelulla ei ole oletuksena mitään käskyä. Muista, että sinä et voi määrittää aktiivisia toimia jos sallittujen numeroiden listaa (Luku 5.1) ei ole määritelty. Tämä koska salasanasuojausta ei ole käytössä puheluissa, tällöin kuka tahansa voi soittaa Sim-kortin numeroon, jos sallittujen numeroiden lista ei ole käytössä. Tämä voi aiheuttaa ei toivottuja uudelleenkäynnistyksiä tai mikrofonin aktivoimisia. Joten, jos poistat sallittujen numeroiden listan käytöstä, tällöin RING menee automaattisesti tilaan "NOACTION". Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. RING=SWITCH Pistorasian virran kytkeminen päälle/pois puhelulla RING=SWITCH OK SECLIST is not active! RING=RESTART Pistorasian uudelleenkäynnistys (palaa samaan tilaan tietyn ajan kuluttua.) puhelimitse. Viive uudelleenkäynnistykselle on määritetty käskyllä RESTARTTIME RING=RESTART OK SECLIST is not active! RING=MIC Puhelu aktivoi mikrofonin ja voit kuunnella mitä pistorasian sijaintipaikassa tapahtuu. Pistorasia ei kytkeydy tällä komennolla päälle / pois. Lisätietoja luvussa 10. RING=MIC OK SECLIST is not active! RING=NOACTION Puhelu ei laukaise mitään toimintoa. RING=NOACTION OK RING? Ilmoittaa mikä toiminto puhelulle on asetettu. RING=(NOACTION), RESTART,SWITCH, MIC Inf Laite lähettää vastauksen tekstiviestillä puhelimitse suoritettuun toimintoon. Voit asettaa vastaukseksi myös puhelun tekstiviestin sijaan. Lisätietoja tästä luvussa Laitteen manuaalinen hallinta Vain pistorasiaa voi hallita manuaalisesti. Voit kytkeä manuaalisesti piilokytkimestä, joka löytyy etupaneelista logon vierestä. Painiketta voi käyttää sopivalla ohuella mekaanisella työkalulla. Painamalla tätä painiketta vaihdetaan pistorasian päävirta toiseksi, eli mikäli se ei ollut päällä se kytkeytyy päälle tai päinvastoin. 5. Turvallisuusasetukset Estä asiattomia käyttäjiä hallitsemasta isocketia! Jos turvallisuusasetukset ovat pois käytöstä, kuka tahansa laitteessa olevan SIM-kortin numeron tietävä voi ohjailla laitetta! Laitteessa on kaksi tapaa estää asiattomien käyttäjien pääsy laitteen hallintaan: Sallittujen numeroiden lista (määritä numerot joista laite hyväksyy käskyt) Salasana Kumpaakin tapaa voi käyttää yksin tai yhdessä. Ensimmäisen ollessa kyseessä laite hylkää komennot numeroista, jotka eivät ole sallittujen listalla. Sallittuja numeroita voi listata enintään 10. Toinen tapa edellyttää 5 merkin salasanan kirjoittamista ennen jokaista käskyä ilman mitään välimerkkejä alla olevan esimerkin mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

12 salasanakäsky (esim. 12abcSTATUS), salasana on esimerkissä 12abc, ja se on asetettu käskyllä PASSWORD=12abc (lisätietoja alla). 5.1 Sallittujen numeroiden listaaminen Sallittujen numeroiden listalle voi lisätä korkeintaan 10 numeroa (max. 15 merkkiä / puhelinnumero). Alla on lista komennoista liittyen tähän ominaisuuteen. Oletuksena sallittujen numeroiden lista on kytketty pois päältä, eikä siinä ole yhtään numeroa. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. SECNUMBER Lisää uuden numeron listalle. SECNUMBER OK SECNUMBER Poistaa tietyn numeron SECNUMBER listalta. OK SECNUMBER-ALL Poistaa kaikki numerot SECNUMBER-ALL OK listalta. SECNUMBER? Ilmoittaa kaikki listalla olevat SECNUMBERs Inf numerot , SECLIST=ON Aktivoi sallittujen numeroiden SECLIST=ON OK listan. SECLIST=OFF Poistaa sallittujen numeroiden SECLIST=OFF OK listan käytöstä. SECLIST? Tietoa listan tilasta (päällä vai SECLIST=OFF,(ON) Inf pois päältä). Sallittujen numeroiden listalle voi lisätä vain kansainvälisessä muodossa olevia numeroita ilman välejä tai viivoja. Tässä esimerkki miten lisätään ja poistetaan numero +358-(0) SECNUMBER esimerkki numeron lisäämisestä SECNUMBER esimerkki numeron poistamisesta 358 on suomen suuntanumero, (0)9 on pääkaupunkiseudun suuntanumero (Huom. tämä suuntanumero tulee lisätä vain jos kyseessä on kiinteä lankaverkon numero. Kännykän tapauksessa pelkkä maan suunta riittää.) ja on varsinainen puhelinnumero. HUOM! Jotkut matkapuhelinoperaattorit ilmoittaa kansainvälisen numeron, kun lähetetään tekstiviesti (Esimerkiksi ), mutta soittaessa sama operaattori ilmoittaa numeron paikallisesti (Esimerkiksi ). Jos olet huomannut tällaista tapahtuvan matkapuhelin verkossasi, sinun on lisättävä molemmat numerot listaan! Tarkoittaa siis, että kansainvälisen numeron lisäksi täytyy myös lisätä paikallinen numero komennolla SECNUMBER Vaikka lisäät numeroita, laite ei automaattisesti käytä listaa. Tämä toiminto täytyy kytkeä päälle käskyllä SECLIST=ON. Ilman tätä laite on vailla suojaa. Jos olet poistanut kaikki numerot listalta SECNUMBER-ALL -käskyllä, suojaus poistuu automaattisesti (SECLIST=OFF tulee aktiiviseksi). Varmista että numeron näytön esto ei ole käytössä. Kaikki numerot joita järjestelmä ei tunnista katsotaan luvattomiksi. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

13 Suosittelemme käyttämään sallittujen numeroiden listaa aina, vaikka käytössä olisikin salasana. Lisätietoja luvussa Salasana Seuraava taulukko näyttää kuinka asettaa salasana isocketiin. Salasanan täytyy koostua 5 merkistä. Vältä käyttämästä salasanana liian yksinkertaisia yhdistelmiä, kuten 11111, 12345, abcde yms. HUOM! Salasanaa vaihtaessa muista ennen käskyä PASSWORD=X antaa vanha salasana. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. PASSWORD=12abc Asettaa salasanaksi 12abc. PASSWORD=***** OK PASSWORD=NO Ottaa salasanan pois käytöstä. PASSWORD=NO OK 5.3 Asetusten aikavälin uusiminen Jos olet pois laitteen luota, mutta sinun on tarve uudelleen määrittää laite tai asetusaika on kulunut umpeen, silloin voit jatkaa asetusten aikaväliä. Saat toisen 30 minuutin ajan määrityksille, uusimalla asetusten aikavälin. Asetusten rajoitettu aikakatkaisu on yksi suojaustaso. Siksi se on suojattava salasanalla ja tämä suojaus on tehtävä etukäteen. Jos et ole tehnyt tätä etukäteen, ei sitä voi tehdä etänä. Huomioi seuraavat. Voidakseen nollata aikavälin, sinun on asetettava salasana. Tätä salasanaa ei voi asettaa, jos mitään suojaus tapaa ei ole määritelty (kohdat 5.1, 5.2). Saat tällöin viestin "No security setup!". Joten, jos poistat kaikki suojaukset, häviää myös aikavälin uusimisen mahdollisuus. (asetus RENEWINTERVALPW=NO tulee aktiiviseksi). Salasana aikavälin uudelleen aloittamiseksi koostuu 9 merkistä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. RENEWINTERVALPW=12 Asettaa salasana abc RENEWINTERVALPW=123456a 3456abc asetusten aikavälin bc OK RENEWINTERVALpasswo rd uusimiseksi Tällä voit uudistaa asetusten aikavälin ja saat toisen 30 min määritysajan. "password" on muutettava tälle ominaisuudelle määritetyksi salasanaksi No security setup! Configuration interval renewed (Määritysten aikaväli uusittu) Renew password was not setup (Uusimiselle ei salasanaa asetettu) Ctrl RENEWINTERVALPW=NO RENEWINTERVAL? Poistaa salasanan asetusten aikavälin uusimiseksi (uusiminen ei enää mahdollista) Ilmoittaa onko mahdollista nollata asetusten aikaväli vai ei. Invalid renew password! (Väärä salasana uusimiselle) RENEWINTERVALPW=NO OK Password presented, renew possible (Näyttää salasanan, uusiminen mahdollita) No password, renew impossible (Ei salasanaa, ei mahdollista uusia.) Inf Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

14 6. Käskyn vahvistus On tärkeää tietää onko ottanut käskyn onnistuneesti vastaan. Tätä varten laite vahvistaa jokaisen vastaanotetun käskyn. Jos haluat vastaanottaa vahvistusviestejä, isocketin ohjaamiseen käyttämäsi puhelimen tulisi olla asetettu näyttämään numero lähtevissä puheluissa. 6.1 Tekstiviestikäskyjen vahvistus Jos aktivoit tämän asetuksen, saat vahvistuksen jokaisen käskyn jälkeen. Asetus on oletuksena päällä, mutta voit kytkeä sen pois päältä, mikäli haluat säästää isocketissa olevan SIM-kortin saldoa. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. SMSCONFIRM=ON Tekstiviestikäskyihin lähetetään vahvistus. SMSCONFIRM=ON OK SMSCONFIRM=OFF Tekstiviestikäskyihin ei lähetetä vahvistusta. SMSCONFIRM=OFF OK SMSCONFIRM? Tietoa asetuksesta (päällä vai pois päältä). SMSCONFIRM=ON,(OFF) Inf Käskyt jotka eivät vaikuta SMSCONFIRM asetukseen näiden käskyjen erityisestä luonteesta johtuen: STATUS, TEMPERATURE, RUNTIME, SHOWALARMLOG, SALDO, HARDWARE, SERIALNUM, FIRMWARE, DATE ja kaikki informaatio käskyt ("Inf"). 6.2 Puheluvahvistus Jos ohjailet laitetta puhelulla, saat vahvistuksen oletuksena tekstiviestitse. Voit kuitenkin vaihtoehtoisesti valita vahvistuksen puhelimitse. Tässä tapauksessa isocket soittaa sinulle n. 10 sekunnin ajan ja katkaisee sitten puhelun. Näin SIM-kortin saldokaan ei kerry. Mikäli vastaat puheluun, laitteen mikrofoni aktivoituu (ei käytössä "Light" mallissa) ja kuulet mitä sijaintipaikassa tapahtuu. Voit katkaista puhelun heti kun tahdot. Voit myös valita asetuksen, jolloin puheluohjausta käyttäessä et saa minkäänlaista vahvistusta isocketilta. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. RINGCONFIRM=ON Puheluvahvistus päällä, laite RINGCONFIRM=ON OK soittaa vahvistuksen. RINGCONFIRM=OFF Ei puheluvahvistusta, laite ei RINGCONFIRM=OFF OK soita vahvistusta. RINGCONFIRM? Laite ilmoittaa onko RINGCONFIRM=(ON),OFF Inf puheluvahvistus päällä vai pois päältä. RINGCONFIRMTYPE=SMS Lähettää vahvistustekstiviestin RINGCONFIRMTYPE=SMS - OK ohjauspuhelusi jälkeen. RINGCONFIRMTYPE=CALL isocket soittaa RINGCONFIRMTYPE=CALL - OK vahvistuspuhelun numeroosi ja katkaisee 10 sekunnin kuluttua. RINGCONFIRMTYPE? Laite ilmoittaa millä tavalla se vahvistaa käskyn (puhelu vai tekstiviesti). RINGCONFIRMTYPE=(SMS),CALL Inf 6.3 Virheelliset käskyt, myöhäiset asennuskäskyt ja käskyt numeroista joita ei ole sallittu Jos laitteeseen lähetetään virheellinen viesti (esimerkiksi kirjoitusvirhe), laite lähettää seuraavanlaisen vastauksen: "käsky - Error!". Jos sinulla on salasanasuojaus, mutta unohdat tämän ennen käskyä (katso Luku 5.2), saat vastauksen "Invalid access password!". Jos yrität määrittää virheellisen arvon asennuskäskyllä, saat viestin "Incorrect value!". Saat viestin jossa sanotaan "Time for configuration is expired ()!" jos yrität lähettää asetuskäskyn laitteeseen 30 minuutin aikarajan jälkeen Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

15 (lisätietoja luvussa 4). Jos joku odottamaton virhe tapahtuu käskyjen suorittamisessa, saat viestin "Execute error!". Voit kytkeä kaikki virheilmoitukset pois käytöstä käskyllä ERROR=OFF. Jos olet tehnyt sallittujen numeroiden listan (luku 5.1) ja laitteeseen lähetetään käsky numerosta, joka ei ole listalla, laite ei lähetä käskyyn mitään vahvistusta. Jos taas päällä on asetus SMSCONFIRMUNAUTH=ON ja laitteeseen lähetetään jokin käsky listan ulkopuolisesta numerosta, laite lähettää vastauksena seuraavanlaisen viestin: "Access deny!". Emme suosittele kytkemään tätä toimintoa päälle, sillä asiattomat käyttäjät jotka tietävät isocketin SIM-kortin numeron voivat tehdä liittymälle suuren puhelinlaskun vastausviestien avulla. Suosittelemme käyttämään laitteen kumpaakin turva-asetusta (salasana ja sallittujen numeroiden lista) yhtä aikaa (luku 5.1). Mikäli laitteen suojana on ainoastaan salasana, voidaan SIMkortin saldoa kerryttää viesteillä josta puuttuu salasana. Näihin viesteihin laite vastaa aina viestillä "käsky - Error!" Tiivistetysti asetus ERROR=OFF poistaa kaikki virheilmoitukset käytöstä. Oletusasetus on, että ne ovat päällä. Opetellessasi laitteen käyttöä ne ovat hyödyksi, mutta kun hallitset laitteen peruskäytön, kannattaa virheilmoitukset poistaa käytöstä em. turvallisuussyistä. Suosittelemme sallittujen numeroiden listan käyttöä (luku 5.1). Suosittelemme myös ettet muuta asetusta SMSCONFIRMAUTH, joka oletuksena on pois päältä (virheilmoitus asiattomalle käyttäjälle). Seuraavassa taulukossa on listattuna kaikki tälle osiolle olennaiset käskyt. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ERROR=ON Aktivoi virheilmoituksen, joka ERROR=ON - OK lähetetään aina kun käsky on ollut virheellinen tai ei-sallittu. ERROR=OFF Poistaa virheilmoituksen ERROR=OFF - OK käytöstä. ERROR? Ilmoittaa onko asetus päällä vai ERROR =(ON),OFF Inf pois päältä. SMSCONFIRMUNAUTH=ON Lähettää virheilmoituksen SMSCONFIRMUNAUTH=ON - vastauksena ei-sallitusta numerosta lähetettyyn käskyyn. OK SMSCONFIRMUNAUTH=OFF Ei lähetä ilmoitusta ei-sallittuun numeroon. SMSCONFIRMUNAUTH=OFF OK SMSCONFIRMUNAUTH? Ilmoittaa onko asetus päällä vai pois päältä. 7. Lämpötilan mittaus ja säätely Tässä luvussa esiteltyä ominaisuutta ei ole "Light" mallissa. 7.1 Lämpömittari SMSCONFIRMUNAUTH=(OFF ),ON isocket GSM 706/707:ssä on sisäänrakennettu lämpömittari, joka mittaa laitteen sijaintipaikan lämpötilan ja voi ilmoittaa sen tekstiviestitse. Lämpötila on nähtävillä 10 minuutin päästä laitteen käynnistymisestä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. TEMPERATURE Ilmoittaa sijaintipaikan lämpötilan. TEMPERATURE: 25C Ctrl STATUS Laite ilmoittaa tilansa (johon sisältyy mm. Power socket OFF Ctrl sijaintipaikan lämpötila ja gsm-signaalin vahvuus.) TEMP: 25C Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi Inf

16 7.2 Termostaatti Laitteessa on sisäänrakennettu termostaatti, joka toimii sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmissä. Uudessa mallissa termostaatin käyttäminen on paljon yksinkertaisempi! Termostaatti toiminnolla ohjataan ja muutetaan pistorasian toimintaa ennalta asetettujen määritysten mukaan. Termostaatti on käytettävissä 10 min kuluttua käynnistymisestä. Lämpötila luetaan 1 min välein (laitteissa, jotka on valmistettu jälkeen 7/2012). Jos termostaatti on käytössä, ensimmäinen kerran luettavissa 10 minuutin kuluttua käynnistymisestä. Jos otat termostaatin käyttöön, kun 10 minuuttia on kulunut valmiiksi käynnistymisestä, tällöin ensimmäisen kerran luettavissa 1 minuutin kuluttua termostaatin käyttöön otosta. isocket GSM 706/707:ssä käytetty termostaatti ei vastaa ammattilaistason kalliita termostaatteja, eikä sitä pitäisi käyttää vaativissa tehtävissä. Termostaatin tarkkuus ±2 C. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. THERMOSTATON Aktivoi termostaatin. THERMOSTATON OK Ctrl THERMOSTAT=HEATING TEMPOFF=10 Attention! Thermostat is working now! THERMOSTATOFF Kytkee termostaatin pois käytöstä. THERMOSTATOFF OK Ctrl Attention! Thermostat was disabled! THERMOSTAT=HEATING Asettaa termostaatin tilan. Käytä tätä jos lämmitysjärjestelmä on kytketty laitteeseen. THERMOSTAT=HEATING OK TEMPOFF=10 THERMOSTAT: Disabled THERMOSTAT=COOLING Asettaa termostaatin tilan. Käytä tätä jos ilmastointijärjestelmä on kytketty laitteeseen. TEMPOFF=10 Asettaa lämpötilan pistorasian kytkemiseksi pois päältä (arvo väliltä 0-50). Toimii vain kun termostaatti aktiivinen. THERMOSTAT=COOLING OK TEMPOFF=22 THERMOSTAT: Enabled TEMPOFF=10 OK THERMOSTAT=HEATING THERMOSTAT: Disabled THERMOSTAT? Tietoa termostaatin asetuksista THERMOSTAT: Enabled THERMOSTAT=HEATING TEMPOFF=10 Tyypillinen esimerkki voisi olla lämmityksen aktivointi etänä mökille, jos lämpötila laskee alle 10 C. Seuraavat asetukset pitää olla käytössä: THERMOSTAT=HEATING, TEMPOFF=10, THERMOSTATON. Yhdessä näiden asetusten termostaatti pitää lämpötilan noin 10 asteessa. Tämä tarkoittaa, että heti kun huone on lämmennyt 10C, virta katkeaa pistorasialta. Mikäli lämpötila on yli 10C, ei pistorasia mene päälle, ennen kuin lämpötila laskee alle 10C. Toinen esimerkki on ilmastoinnin aktivointi kun lämpötila on yli 22 C (THERMOSTAT=COOLING, TEMPOFF=22, THERMOSTATON). Tämä tarkoittaa, että heti kun huone on viilentynyt 22 asteeseen virta katkeaa pistorasialta, mikäli lämpötila alle 22C, ei pistorasia mene päälle ennen kuin lämpötila on noussut yli 22C. Inf Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

17 7.3 Lämpötilan tarkkailu Ilmoitukset, isocket Temperature Notifier Saat viestin, kun asetettu lämpötila on (asetus TEMPOFF=X) on saavutettu. Tämä toiminto on riippuvainen termostaatista ja toimii vain kun termostaatti on käytössä. Ennen tämän hälytyksen asettamista, sinun täytyy asettaa vähintään yksi numero johon hälytetään. Jos olet poistanut kaikki numerot, silloin myös hälytykset on poistettu käytöstä. (THERMALERT=OFF tulee aktiviiseksi arvoksi). isocket Temperature Notifier tämä isocketin toiminto ilmoittaa mikäli huoneen lämpötila nousee yli tai laskee alle kriittisen tason. Tämä toiminto ei vaikuta termostaattiin ja se toimii termostaatista riippumatta. Jos haluat tietää kun lämpötila laskee alle määritellyn rajan, aseta TFALLALERT. Jos haluat tietää million lämpötila nousee yli määritellyn rajan, aseta TRISEALERT. Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä "ISGSM706xx" malleissa. Tämä toiminto on käytettävissä "ISGSM707xx" malleissa. Tämä ominaisuus on kokeellinen. Emme voi taata kokeellisten toimintojen toimivuutta. Pidätämme oikeuden jättää pois tällaiset toiminnot tulevista laitemalleista. Takuu ei kata kokeellisten toimintojen puutetta tai toimimattomuutta. Ota huomioon, että lämpötilatieto tulee saataville 10 minuuttia laitteen käynnistämisestä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ALERTNUMBER+35 Asettaa numeron tekstiviesti-ilmoitusta varten. ALERTNUMBER Tätä numeroa käytetään muita tarkoituksia varten, lisätietoja siitä luvuissa 9.2, 11 & 12. Voit asettaa 10 numeroa. Ohjeet kuinka numerot lisätään luvussa 5.1. Numero täytyy asettaa ennen muita aiheeseen liittyviä asetuksia OK ALERTNUMBER- Poistaa numeron listalta ALERTNUMBER OK ALERTNUMBER-ALL Poistaa kaikki numerot ALERTNUMBER-ALL OK ALERTNUMBER? Tietoa numeroista ALERTNUMBERs: Inf , No ALERTNUMBERs! THERMALERT=ON Tekstiviesti lähetys päällä, kun TEMPOFF on THERMALERT=ON OK saavutettu ja pistorasian virta katkaistus Toimii vain jos termostaatti aktiivinen. THERMALERT=OFF Poistaa tekstiviesti hälytyksen THERMALERT=OFF OK THERMALERT? Näyttää THERMALERTin nykyiset asetukset THERMALERT=(OFF),ON Inf TRISEALERT=35 Asettaa lämpötilarajan, jonka ylittymisestä saat TRISEALERT=35 OK hälytyksen. (arvo -10 -> 50) TRISEALERT=OFF Kytkee pois lämpötilan ylittymishälytyksen TRISEALERT=OFF OK TRISEALERT? Show current settings for TRISEALERT TRISEALERT=30 Inf TFALLALERT=15 Asettaa lämpötilarajan, jonka alittumisesta saat TFALLALERT=15 OK hälytyksen. (arvo -10 -> 50) TFALLALERT=OFF Kytkee pois lämpötilan alittumishälytyksen TFALLALERT=OFF OK TRISEALERT? Näyttää TRISEALERTin nykyiset asetukset TFALLALERT=5 Inf 7.4 Lämpömittarin kalibrointi isocketin mittaamaan lämpötilaan vaikuttaa laitteen lievä lämpeneminen sen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Tästä syystä lämpötila on tehtaalla kalibroitu näyttämään 5 astetta matalamman lämpötilan kuin minkä laite mittaa. Kalibrointia voi muuttaa mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Alla ohjeet kalibrointiin. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

18 Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. TEMPCAL=7 Muuttaa kalibrointia halutun määrän (1-9). Oletusarvo on 5. TEMPCAL = 7 OK TEMPCAL? Ilmoittaa arvon, jolla laite on kalibroitu. TEMPCAL = 5 Inf 8. Päivämäärä ja aika Tässä luvussa esiteltyä ominaisuutta ei ole "Light" mallissa. Päivämäärää ja aikaa tarvitaan hälytyslokin ylläpitämiseen (luku 9.3) ja ajastimen asettamiseen (luku 11). Näet laitteeseen asetetun päivämäärän esim. lähettämällä laitteeseen käskyn STATUS. Laite asettaa automaattisesti ajan heti kun aloitat käyttämään sitä. Sinun ei tarvi tehdä mitään toimia! Kuitenkin, jos jostain syystä aluksi tulee väärä päivämäärä ja aika, aseta se uudestaan manuaalisesti tai automaattisesti. Automaattinen ajan asetus perustuu GSM-verkon aikaan. Sisäinen kello pysyy ajassa useamman tunnin ajan virran katkeamisesta sisäisen akun avulla. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. DATESMS Tämä käsky saa laitteen DATE yy/mm/dd, asettamaan ajan automaattisesti GSM-verkosta. hh:mm:ss+zz OK DATE=yy/mm/dd,hh:mm:ss+zz Asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti. zz = aikavyöhyke. DATE=yy/mm/dd, hh:mm:ss+zz OK DATE Laite ilmoittaa ajan, joka siihen on asetettu / haettu automaattisesti. 9. Anturien käyttö laitteiden ohjailuun DATE yy/mm/dd, hh:mm:ss+zz Tässä luvussa esiteltyä ominaisuutta ei ole "Light" mallissa. isocket GSM 706/707:n avulla voit luoda yksinkertaisen turvajärjestelmän kotiisi. Jos sinulla ei ole teknistä osaamista, voit pyytää apua ammattilaisilta. Tämä osio tarjoaa vain lyhyitä ohjeita joiden avulla ammattilaiset voivat asentaa laitteen turvajärjestelmää varten. Ohjeita siitä, kuinka kaikki tapahtuu käytännössä ei tässä osiossa käydä läpi. Jotain esimerkkejä ja tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta. Alempana kuivaillut ominaisuudet ovat vain ylimääräinen lisä isocket GSM 706/707:ssä, eivätkä ne täysin vastaa ammattimaista turvajärjestelmää. Joka tapauksessa voit laitteen avulla luoda yksinkertaisen turvajärjestelmän kotiisi pienin kustannuksin. 9.1 Hälytystoiminto & Paikka mikroreleelle Voit liittää useita erilaisia antureita isocket GSM 706/707:n erilliseen liittimeen, esimerkkejä näistä ovat mm. ovitunnistin, liiketunnistin ym. Tämän jälkeen tulee asettaa puhelinnumero, johon ilmoitetaan anturin aktivoitumisesta. Nyt anturit on liitetty, mutta hälytystoiminto ei ole päällä. Voit aktivoida hälytystoiminnon aina halutessasi, esim. kun poistut kotoasi. Jos anturi nyt tunnistaa liikettä yms. mihin se on suunniteltu, se ilmoittaa tästä sinulle. Mikäli laitteen mikroreleeseen on kytketty sireeni, se alkaa soida. Tässä tapauksessa voit kytkeä hälytyksen pois myös manuaalisesti isocketin pohjaan piilotetusta kytkimestä. Ennen kuin palaat itse kotiin, kannattaa hälytystoiminto kytkeä pois päältä jottet itse laukaise sitä. Alla on listattu kaikki käskyt, joita yllämainittuun tapahtumaan tarvitaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi Ctrl

19 Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ALERTNUMBER+35 Lisää numeron johon laite ilmoittaa anturien ALERTNUMBER aktivoitumisesta (Vastaavat ohjeet kuin numeron lisäämiseksi annetut ohjeet luvussa 5.1). Max. 10 numeroa. On joitakin muitakin komentoja jotka liittyvät ALERTNUMBER käyttöön (luvut 7.3, 11 ja 12) 5678 OK ALARMON Anturi kytkeytyy valmiustilaan. ALARMON OK Ctrl ALARM function: Enabled ALARMOFF Anturi kytkeytyy pois päältä (mitään ei tapahdu ALARMOFF OK Ctrl tunnistimen lauettua) ALARM function: Disabled ALARM? Tietoa hälytystoiminnon tilasta ALARM function: Disabled Sensor(s): Connected ALARM status: No activity Microrelay: Disabled Inf MICRORELAYTIME= 10 Asettaa mikroreleen kytkemään virran päälle määrätyksi ajaksi (1-900s) kun anturi on aktivoitunut. Käytössä vain kun hälytystoiminto päällä. Voidaan käyttää aktivoimaan esim. Sireeni. MICRORELAYTIME=0 kytkee ominaisuuden pois päältä. MICRORELAYTIME=10 OK Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi MICRORELAYTIME? Ilmoittaa mikä on arvona MICRORELAYTIMEasetuksessa MICRORELAYTIME=10 Inf seconds SENSORTYPE=NO Arvo riippuu anturityypistä. Aseta tämä arvo SENSORTYPE=NO OK mikäli anturi N/O tyypi. SENSORTYPE=NC Arvo riippuu anturityypistä. Aseta tämä arvo SENSORTYPE=NC OK mikäli anturi N/C tyypi. SENSORTYPE? Ilmoittaa SENSORTYPE-asetuksen. SENSORTYPE=(NO),NC Inf 9.2 Hälytykset anturin aktivoituessa - isocket Alarm Notifier isocket Alarm Notifier toiminto ilmoittaa liiketunnistinhavainnosta kuten tiloihin murtautumisesta. Voit saada ilmoituksen anturin aktivoitumisesta monella tavalla. isocket GSM 706/707 voi soittaa sinulle tai lähettää ilmoituksen tekstiviestitse. Voit saada ilmoituksen joka kerta, kun anturin tila muuttuu (oletusarvon muutos). Jos olet määritellyt että ilmoitusviestit lähetetään, laite lähettää ne kaikkiin määriteltyihin numeroihin. Mikäli olet valinnut ilmoitustavaksi puhelun, laite soittaa sinulle n. 20 sekunnin ajan. Jos vastaat puheluun, mikrofoni aktivoituu ja kuulet mitä laitteen sijaintipaikassa tapahtuu. Jos et vastaa 20 sekunnin kuluessa, laite yrittää soittaa seuraavan numeroon listalla. Laite yrittää soittaa jokaiseen numeroon vain kerran. Puhelu ilmoitussykli katsotaan päättyneeksi, kun joku vastaa tai lopettaa puhelun. Jos yksikään numero ei vastaa puheluun, laite lähettää tekstiviestin kaikkiin hälytysnumeroihin ja tällöin ilmoitus sykli päättyy. Tekstiviesti ilmoitussykli päättyy heti kun laite on lähettänyt kaikki viestit. Siksi tärkein numero johon ilmoitetaan on sijoitettava listalla ensimmäiseksi. Vain yksi hälytys 60 sekunnin ajalta ilmoitetaan. Tämä tarkoittaa että mikäli kaksi (tai useampi) anturia aktivoituu 60 sekunnin sisällä saat vain yhden ilmoituksen tästä. Tänä aikana laite ei huomio uusia tunnistimen laukeamisia. Laite on taas valmis huomiomaan uudet anturin laukeamiset minuutin kuluttua edellisestä. Jos tunnistin edelleen aktiivinen, laite ilmoittaa uudelleen tästä. Siksi ALERT=CALL/SMS on ideaali asetus monille PIR-antureille, jotka muuttavat arvonsa "0" arvoksi "1" ja takaisin arvoon "0". Jos aiheutuu vain yksi hälytys saat

20 ilmoituksen. Tämä asetus ei sovi esimerkiksi ovitunnistimelle, joka muuttaa loogisen tilan ("0" -> "1") ja pysyy siinä tilassa. Niin kauan kuin tila ei vaihdu saat jatkuvasti ilmoituksia kunnes kytket toiminnon pois päältä käskyllä ALARMOFF. Antureille, jotka vaihtavat tilaansa ja pysyvät sen jälkeen samassa tilassa on suunniteltu käsky ALERT=SMSCHANGE. Tämän asetuksen ollessa päällä saat ilmoituksen vain kerran - kun anturin tila on muuttunut. Mikrorele on aktiivinen käskyllä MICRORELAYTIME määritellyn ajan. Kuitenki, se poistetaan käytöstä heti, kun joku vastaa tai hylkää puhelu ilmoitukseen. Mikrorele on aktiivinen vain, jos hälytystoiminto päällä. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. ALERT=CALL Ilmoitus puhelimitse ALERT=CALL - OK (ennaltamäärättyyn numeroon) anturin aktivoitumisesta. ALERT=SMS Ilmoitus tekstiviestitse ALERT=SMS OK (ennaltamäärättyyn numeroon) anturin aktivoitumisesta. ALERT=SMSCHANGE Ilmoitus tekstiviestitse ALERT=SMSCHANGE OK (ennaltamäärättyyn numeroon) anturin tilan muuttumisesta. ALERT=OFF Poistaa hälytyksen. Hyödyllinen kun ALERT=OFF - OK vain haluat aktivoida Mikroreleen, kun tunnistin laukeaa. ALERT? Ilmoittaa, missä muodossa hälytys annetaan. ALERT=(SMS),CALL,SMSCHANGE, Inf OFF 9.3 Hälytysloki Voit tarkkailla hälytyslokia joka kertoo anturien toiminnasta. Laite pitää ylhäällä viimeisimmät 10 tapahtumaa. Yksi parhaista tavoista käyttää tätä ominaisuutta on tarkastella kuinka moni ihminen on käynyt huoneessa jonka ovessa on tunnistin. Käsky Kuvaus Vastaus Tyyp. SHOWALARMLOG Näyttää hälytyslokin yy/mm/dd:hh:ss Ctrl 9.4 Ulkoisten anturien järjestelmä Anturit kytketään käyttämällä 3.5mm mini-jack -liitintä. Älä liitä tai poista liitintä laitteen ollessa päällä! Ennen liittämistä tai poistamista sinun pitää poistaa virrat laitteesta. Voit kytkeä monta anturia samanaikaisesti, mutta jokaista anturia ei tunnisteta erikseen. Kaupoissa on monenlaisia antureita, mm. liiketunnistin, ovitunnistin, CO2-tunnistin. Nettisivuillamme on enemmän tietoa antureista. Anturien kokonaiskulutuksen ei tulisi ylittää 300mA. Suosittelemme käyttämään hyväksyttyjä antureita, muutoin emme vastaa laitteen toiminnasta muiden valmistajien antureiden kanssa. GND Splitter Alarm +12VDC/300mA Kaikki oikeudet pidätetään. Version FI-SE Suomi

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla:

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla: Käyttöohje Pikaohje Seuraavassa taulukossa on perusominaisuuksia aakkosjärjestyksessä ja näppäimet niiden käyttöön. Perässä näet myös sivunumerot halutessasi lisätietoa. HUOMAA: Joitakin ominaisuuksia

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 2-3. 1. Käyttötarkoitus, edellytykset ja suositukset... 4. 2. Yleiset tiedot... 6-7. 3. Alkuun pääseminen...

Sisällysluettelo... 2-3. 1. Käyttötarkoitus, edellytykset ja suositukset... 4. 2. Yleiset tiedot... 6-7. 3. Alkuun pääseminen... 1 Otsikko Sivu Sisällysluettelo... 2-3 1. Käyttötarkoitus, edellytykset ja suositukset... 4 1.1 Käyttöesimerkkejä... 4 1.2 Edellytykset ja suositukset... 4 2. Yleiset tiedot... 6-7 2.1 Ulkomuoto ja kuvaus...

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Nokia Lumia 610 -käyttöohje

Nokia Lumia 610 -käyttöohje Nokia Lumia 610 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 6 Näppäimet ja osat 6 Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin 7 Aseta SIM-kortti paikalleen 8 Lataa puhelin 10 Antennien

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot