Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: KEHITYSTÄ ei ole ilman ELINKEINOELÄMÄÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: KEHITYSTÄ ei ole ilman ELINKEINOELÄMÄÄ"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: KEHITYSTÄ ei ole ilman ELINKEINOELÄMÄÄ MALe työseminaari Karnaisten ABC, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudellamaalla rakentaminen niin taajamiin kuin niiden ulkopuolellekin on vilkasta. - Miten ohjaukselle ja vapaudenviehätykselle löydetään tasapaino, jossa kysyntä kohtaa tarjonnan yhdessä kunnallistaloudellisen ja ekologisen tasapainon kanssa? Elinkeinopohjan näkyväksi tekeminen ja kehittäminen sekä positiivisen maahanmuuton vahvistaminen ovat maa- ja asuntopoliittisten ohjelmien kivijalat.

2 MAL -työn tavoite on kasvattaa perinnöksi jäävää omaisuutta! Filosofi Pekka Himasta lainatakseni: Elämäämme voi verrata syömiseen hienossa ravintolassa: Pöytäseurue nauttii ruuasta, tilaa yhä uusia ruokalajeja, shamppanjaa, jälkiruokia, cappucinoa. - tunnelma on korkealla Jossain vaiheessa tarjoilija tulee ja kysyy, - kuka tämän tarjoilun maksaa? Seurue osoittaa 8-vuotiasta lasta! Otamme velkaa lapsiltamme!, sanoo Himanen. Ja ravintolalasku lienee jo ilmastonmuutoksen suuruinen

3 Lähtökohta: Metropolialueen II:lla kasvurenkaalla aktiivista

4 Liikennejärjestelmä voimakkaassa kehityksessä - mitä tuo, mitä vie? >>> <<< maankäyttö E18 -tien vaikutukset voimistumassa Kehityskohteet ja hankkeet: Lännentiet: Kirkkonummelta Hankoon junavuorojen, asemien ja paikallisliikenteen kehittäminen, uusien asemien avaaminen Länsirata: Espoo Kirkkonummi Vihti Lohja, uusien asemien ympäristöjen kehittäminen Kaukoliikennerata: Espoo Lohja Salo: Lempolan aseman new town Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen KehäV(vt25): logistiikan laatukäytävä metropolialueen kasvurenkaalla Hangosta Porvooseen Vt 2: Helsinki Vihti Karkkila Forssa Pori: yrityselämän väylä Satakuntaan (myös ratavisio)

5

6 MAL yhteistyön lähtökohtia Pallo on kunnilla. Meneekö pallotteluksi vai osuuko yhteiseen maaliin? Pääkaupunkiseudun kasvurenkaalla tapahtuu mm: 1. Kuntaliitokset 2. E18 tie tuo ja vie 3. Raideliikenne myötätuulessa 4. Uusien asemien ja asemanseutujen kehityskohteet 5. Pendelöintikuntien kasvuongelmat ja investoinnit 6. Haja-asumisen kustannukset ja pirstoutuminen 7. Kakkosasumiseen on varaa yhä useammalla 8. Kaupan suuryksikköjä pendeliliikenteen solmukohtiin Kilpailua elinvoimakakusta Länsi-Uudellamaalla ja Uudellamaalla havaittavissa Sivistyneenä tavoitteena Win-win tasapaino!

7 Mitä ollaan tekemässä?

8 Mitä hyötyä? Yhteinen näkemys ja tavoitteet lisäävät Länsi-Uudenmaan näkyvyyttä ja elinvoimaa

9 Kuka tekee? >>> projektiohjaus AKO KOKO ohjausryhmä AKO / KOKO toimintaryhmä (OHRY, TORY) n. 3 kertaa vuodessa Länsi-Uudenmaan MAL -työryhmä: UL (pj. Murto-Laitinen ja siht. Rinkinen) Kuntien edustajat (9) AKO / KOKO Erja Vaarala n. 4 kertaa vuodessa MAL pienryhmä: Raaseporin ja Lohja/Hiiden alueen edustus (3: Lindhom, Puistosalo, Iso-Markku) MAL koordinaattori M. Vuorenpää n. 6 kertaa vuodessa

10 . 1. MAL-koordinaattori ym.: Selvitykset, analyysit, seminaarit 2. Kunta-asiantuntijayhteistyö: ydinkysymysten seulonta ja vaikutustarkastelut 3. Kuntayhteistyö: yhteiset tavoitteet, suunnan ja keinojen valinta

11 Yhteistyö on yhdessä tekemistä! Yhteistyö ei synny ilman, että tehdään paljon yhdessä! Muutoksen vastustaminen ja kyseenalaistaminen kuuluvat muutokseen ja auttaa löytämään oikeat perustelut. Moottorina ovat into ja sitoutuminen ajelehtivan laivan ohjaamiseen - mutta miten moottori käynnistetään?

12 KITKAA: Hallintokulttuuriin kehittyneet toimintamallit eivät tue avointa keskustelua! Johtajuuden haasteet: Visionäärinen johtaja luo ohjelman tulevaisuudelle, Taitaa oikean ajoituksen Luo draivia ja innostusta asiaan Taannuttavat voimat ei pidä pelästyä: Muutos on uhka turvallisuuden tunteelle uuden vastustus Näennäinen ja liiallinen verkosto / tiimityöskentely voi tahmauttaa prosessin Joku ottaa kunnian ja johtajuuden, syntyy epäluottamusta ja kaunaisuutta Näennäisen yhteistyön vaarat: Konsultit oppivat, virkamiesten välille ei synnyt todellista yhteistyötä Hallinnollisesti hyvännäköinen yhteistyö Poliitikot mukana liian aikaisin ja väärissä kysymyksissä, turhautuvat STRATEGISEN TASON SUUNNITTELUN KONKREETTINEN UHKA: Kasvava kiire konkreettisten töiden t kanssa + paljon projekteja ja verkostoja käynnissk ynnissä + resurssien sääs äästäminen + tehtävien ulkoistaminen eivät t tue strategisen tason suunnittelua, pitkäjänteist nteistä yhteistyötä eikä yhteisiä oppimisprosesseja!

13

14 Tähän kaaviokuva osatehtävistä

15

16

17

18 Ensin mato koukkuun. Poliitikot mukaan

19 Seuraa etenemistä ja selvityksiä MAL -yhteistyön nettisivu AKO Länsi - Uudenmaan sivuilla >> MAL -yhteistyö Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä eli YKR-ruutuaineisto on hankittu MAL-työn ja kuntien paikkatietoanalyysien käyttöön vuodeksi 2010 Tulossa: Länsipaikka paikkatietopohjainen teemakarttapalvelu - myös kuntien omaan käyttöön kaavoituksen vuorovaikutuskanavaksi

20 Tavoitteena on nähdä yhdessä - ajoissa ja kauas! Tulevaisuus syntyy konkreettisista valinnoista Mikä suunta valitaan? Mihin voidaan vaikuttaa? Mitoitus Skenaariot Joustot Visiot - ideat Valintakysymykset Strategiat Toimenpiteet Yhteistyökohteet Yhteinen strategia ei synny helposti! Seutuyhteistyö on kykyä nähdä kokonaisuuksia ja sopia yhdessä kokonaisuuden edun mukaisista, olennaisista toimenpiteistä. SUUNTAUS VALINTA ROHKEUS - USKALLUS

21 Skenaarioita? Eläkeläisten onnelat PKS:n pendelöintilähiöt Väki pakenee Lohjalle, rannikko autioituu Työn siirtyminen nettiin vetää työtä ja asukkaita Länsi-Uudellemaalle Raideliikenne sysää kasvuun yhdessä.

22 Useita selvityksiä käynnissä - luonnokset netissä Teemaselvitykset: 1. Väestö ja muuttoliike 2. Maahanmuutto 3. Asuntokanta ja rakentaminen 4. Elinkeinot 5. Palvelut, kaupan kehitys ja saavutettavuus 6. Haja-asumisen kehittyminen ja ohjauskeinot 7. Kuntaprofiilit 8. Muuttaneiden profiili-ikkunat Teemakartat: kaavatilanne ja palvelutarjonta alueprofiilit ja potentiaalit ikärakenne, rakennuskanta, rakentaminen, pendelöinti, muuttoliike Valmisteilla: Maaseutuasumisen vetovoimatekijät ja odotukset kyselytutkimus 5-vuoden aikana taajaman ulkopuolisille alueille muuttaneille (Laurea, kevät 2010 opinnäytetyö avustaa) Saavutettavuusanalyysit: palveluverkot, työpaikat jne. CO 2 päästövähennys- ja infrastruktuurihyödyt raideliikenteen maksimiskenaariossa

23 Haasteet ovat yleiset mutta ratkaisut ovat paikalliset 1. Maahanmuuttoon varautuminen 2. Elinkeinopohjan laajentaminen ja uudistaminen 3. Ikääntyvän väestön asumispreferenssit, palvelutarpeet ja liikkumisympäristöt 4. Kilpailukykyinen, kaupunkimainen kerrostalorakentaminen (mm. asemanseudut). 5. Maaseutuasumisen ja haja-rakentamisen suosion voittavat taajamarakentamisen mallit ja ohjauskeinot 6. Mistä käyttäjät joukkoliikenteeseen? Raideliikenne tarvitsee massoja, mutta jos me ei aiota käyttää sitä mistä massat? 7. Ilmastonmuutoksen torjunta: tahtotila, jonka toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja rohkeita valintoja. Myös kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat relevantteja ilman ilmastonmuutostakin.

24 TAUSTAILMIÖ 1: Liikkumismahdollisuudet ovat rikkoneet asumisen ja työpaikkojen välisen suhteen Elinkeinojen synergiaympäristöjen houkuttelevuus ja sijoittumisen hinta muuttoliike Vastapendelöinti elinkeinot työpaikat asukkaat Asuinympäristön houkuttelevuus ja asumisen hinta Korkeastikoulutettujen pendelöintipakko : Kuntasektorin rationalisointi vähentää korkeasti koulutettuja työpaikkoja pienissä kunnissa entisestään. Isot yritykset metropolihakuisia. Pendelöinti Työssäkäynti, yrittäminen seniorit Perheen markkinatalousvaluutat: Aika Asumisen hinta Asuinneliöt, piha ym. Liikkumisen hinta Lapsiperheiden palveluketjujen sujuvuus Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö / M.Vuorenpää

25 Lkm 4500 Työmatkojen keskipituuden muutos: Lohja 2000 ja 2005 YKR-Hertta / SYKE < 0,1 < 2 < 5 < 20 < 50 < 80 < 200 Km

26 1400 Työmatkojen pituudenmuutos Siuntiosta 2000 ja 2005 YKR-Hertta / SYKE < 0.1 < 2 < 5 < 20 < 50 < 80 < 200 Km

27 TAUSTAILMIÖ 2: Perusväestön vanheneminen ja väheneminen Työvoimapula ja palvelutarpeen kasvu - Mistä muuttajat? ASUKAS- JA TYÖNTEKIJÄPOHJAN KEHITYS Työvoimapula: MUUTTOLIIKE PKS:laisten muutto pendelirenkaalle Terveys- ja ja hyvinvointipalvelukysynnän kasvu Muuttoliike keskustoihin tai tai kotiseudulle Kesämökkeilyn ympärivuotisuus ja ja 2-asuminen Hallinnossa vuodesta lähtien voimakas eläkkeelle jääminen, jo jo nyt nyt havaittavissa Miesvaltaisilla aloilla teollisuudessa Maatalouden matalapalkkatyö Hoiva-ala ja ja sen sen lisääntyvä palvelutarve? Samaan aikaan rakenteellista työttömyyttä (perustyö siirtymässä halvempiin maihin) ja syrjäytymistä kantaväestössä: konfliktipintaa VÄESTÖRA- KENTEEN IKÄÄNTYMINEN Muun Suomen valuminen Etelä- Suomen elinkeinoihin Työperäinen maahanmuutto Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö / M.Vuorenpää

28

29 Kuinka paljon muualta Suomesta riittäisi muuttajia?

30 HAASTE 1: Maahanmuuttoon varautuminen humanitaarinen, hakeutuva ja houkuteltu kehitys on arvoitus Onko Suomessa 6 miljoonaa asukasta v. 2042?! vai enemmän? Tilastokeskuksen julkaistu koko Suomen väestön 5-vuoden TRENDILASKELMA eli trendiennuste antaa tämän tuloksen. Oletuksena on, että maahanmuutto jatkuu as. / vuosi! Eli Suomen väestv estönkasvu ja väestv estömäärän n ylläpito perustuu täysint maahanmuuttoon. MITÄ HALUTAAN JA MIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA MAAHANMUUTOSSA: Miten maahanmuuton tasoon ja rakenteeseen voidaan vaikuttaa, vai voidaanko? Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat maahanmuuttoon voimakkaasti? Mitä merkitsee elinkeinoissa, palveluissa, asumisessa? Parhaat varautujat ovat voittajia? Ruotsin varoittava esimerkki voidaan välttää? Yhteiset keinot? LU-MAL-alueen väestönkasvu (max asukasta) on enenevässä määrin myös ulkomaalaistaustaista, uudet työpaikat vielä enemmän? Aktiivinen kansainvälistymispolitiikka ja kuntien yhteistyö

31 HAASTE 2: Elinkeinopohjan laajentaminen ja uudet yrittäjät Pendelöintilähiöitä vai aktiivisia kaupunkeja? Ilman elinkeinopohjaa uusien asemanseutujen kehittäminen perustuisi raideliikenteen mahdollistamaan pendelöintiin ja eläkeläisiin! Siis mitä uutta työpaikkaa voisivat olla? 1. Tarvitaan rohkeita kehityshankkeita! Elinkeinoelämällä voi olla aktiivinen aloitteentekijän rooli tulevaisuuden koerakentamishankkeissa: esim. asemanseutujen mielenkiintoa herättäviä (energiatehokkuus, palvelut, arkkitehtuuri, puurakentaminen) kehittämiskohteita Energiatehokkuusteknologia, tuuli- ja aurinkoenergia 2. Saadaanko ulkomaalaisia yrittäjiä ja työvoimatarjontaa? Alueen näkyväksi tekeminen ja markkinointi ulkomailla Kilpailuvaltteja ovat mm. ulkomaisten yritysten sisäänajopalvelut ja työntekijöiden peruspalvelut Olennaista asuin- ja kaupunkiympäristöjen houkuttelevuuden lisääminen myös hyvin toimeentulevien ulkomaalaisten näkökulmasta

32 Elinkeinopolitiikan painopisteet KOKO -ohjelmassa Osa painopisteistä on jo nyt osaavasta työvoimasta kärsivillä ja ulkomailta rekrytoivilla aloilla miten tulevaisuus?

33 Elinkeinopohjahaasteita Lohjan näkökulmasta: Elinkeino-omavaraisuus uhattuna Kiinan ym. alkavat itse tuottaa korkeaa teknologiaa Pendelöivät asukkaat muuttaisivat mielellään lähemmäksi työpaikka Huonot urakehitysmahdollisuudet Korkeaa koulutusta vaativien työpaikkojen määrä on vähäinen Työpaikka tarvitaan molemmille puolisoille Tuotekehitykseen ei panosteta tarpeeksi + ajoissa Länsi-Uudellamaalla tuotekehitykseen panostetaan vähiten maassamme Ulkomaiset alihankintayritykset kilpailevat jo pienten teknologiayritysten kanssa Uuden kehittäminen silloin, kun yritys on jo vaikeuksissa, on myöhäistä Otaniemen läheisyys on pelastava (?) potentiaali Yhteisyöverkostot ovat avainasemassa Yhteistyö yli kuntarajojen Kansainvälistyminen Kotimaisen työvoiman puute estää yritysten kehittymistä Rakenteellisesta työttömyydestä huolimatta juuri Länsi-Uudenmaan veturialat: teknologiateollisuus, matkailu ja hoiva-ala kohtaavat pahimmin työvoimapulaa jo tänään Kansainvälistyminen on luonteva yhteistyökohde: markkinointi, palvelut Kotouttaminen ei riitä, korkean profiilin osaajat eivät ole objekteja Mitä alueella on tarjota asuinympäristönä ulkomaiselle yrittäjälle tai insinöörille?

34 Haaste 3: Ikääntyminen ja ympäristö Millaista muuttokiertoa syntyy? Miten palveluketjut, rakennukset ja ympäristö toimii? Suomessa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee 17%:sta 27% v Ilman maahanmuuttoa osuus olisi 30%. Uudellamaalla työikäisen väestön osuus on noin 5% enemmän kuin koko Suomessa ja LU-MAL alueella noin 3% vähemmän. LU-MAL alueella kehitys tarkoittaa (+100%) uutta senioria väkiluvun trendilaskelmassa v Trendilaskelman (2007) as. v vähentää työllistä työvoimaa noin 1000 asukkaalla. Palvelut, esteettömyys, saneerauskohteet jne. Löytyykö uusia maksajia? Kuka meitä hoitaa? Kuka nostaa perunat?

35

36 HAASTE 4: Kilpailukykyinen kerrostalorakentaminen - 30 vuodessa rakennetaan toinen Länsi-Uusimaa! Asumisen kaavavaranto 2008: 2,8 milj.k-m 2 (~50% kannasta) Keskimääräisen asumisväljyyden on oletettu kasvavan vuoteen 2040 vielä 20% (52 > 62 k- m 2 / as.) Asumisväljyys ja trendiennusteen uutta asukasta tarvitsee 2,1 milj. k-mk 2 eli kaavavaranto riittää mutta se sijaitsee osin vääv äärissä kunnissa ja paikoissa Liikennehankkeiden asukasta ( lisää ed.) tarvitsee lisää 3,2 milj. k-m 2 Teoreettinen lisäkaavoitustarve = 2,5 milj. k-m 2 = 50% rakennuskannasta, jos kaikki kaavavaranto käytetään ensin Liikennehankkeiden* tuottama max rakennuskannan lisäys = 5,3 milj. k-mk 2 eli ~nykyinen asuntorakennuskanta! LU-MAL alueella myös kakkosasuntokanta ja tyhjilleen jäävä asuntokanta on paikoin huomattava (Hanko, Pohja, Tammisaari?) Tulossa kaavavarannon käyttöönoton ja kaavoitustarpeen vaiheittainrakentamistarkastelu aluetyypeittäin ja kunnittain * (Lännentiet ja Länsirata)

37

38 HAASTE 5: Tarvitaan tiiviin rakentamisen malleja, jotka ovat kilpailukykyisiä haja-asumisen kanssa.

39 HAASTE 6: Mistä matkustajat raideliikenteeseen? Kaikkien raideliikennehankkeiden väestö- ja työpaikkapohja Liikennehankkeiden, Lännentiet ja Länsirata, mahdollistama / edellyttämä kasvu vuoteen 2040: Asukkaita: (+ 64%) Mikä osuus voi olla kotimaan muuttoa? PKS:n muuttoliike: pendelöijät, yrittäjät, luovaluokka Hgin kantakaupungin läpiajoliikenteen rasittamien kaupunginosien asukkaita on n Eläkeläiset (?) Keitä ovat työntekijät? Työperäinen maahanmuutto? Mitä positiivinen avautuminen edellyttää? Työpaikkoja: (+ 60%) Mitä nämä työpaikat ovat??!! Mitä jos LU:n teollisuustyöpaikkaa lopettavat? Yhteiskunnan palvelusektoria ei voida merkittävästi kasvattaa? Suomen alueiden työpaikkakehitys ei voi perustua kaupan työpaikkojen lisääntymiseen Kaupan orastavat, uudet muodot voivat romahduttaa kaupan työpaikat?

40 HAASTE 7: energiatehokkuus >>> <<< ilmastotalkoot Onko raideliikenteen kehittäminen mahdollista ilman massoja? Kuinka paljon energian hintakehitys, matkaketjut ja liikennepolitiikka voivat lisätä,, jo nyt: Entä 1. raideliikenteen kannattavuutta ilman massoja? 2. tiiviin asumisen suosiota? 3. lähipalvelujen kannattavuutta? Millaista asuntorakentamista, peruskorjausta? Millaista elämäntapaa ja työssäkäyntiä? Millaista yritystoimintaa? vapaaehtoiset valinnat ja asenteet?

41 Siis kuka täällä asuu, kuka yrittää eli kenelle Länsi-Uuttamaata rakennetaan?

42 YHTEENVETO: työpajojen ja kuntien pähkinät Yhteisten asunto- ja maapoliittisten ohjelmien sekä rakennemallin työstäminen tarvitsevat näkemyksen: Miten asumisen tulisi kehittyä tulevaisuudessa? Millaista on vastuullinen vetovoima? Mistä uudet asukkaat tulevat ja miten ne houkutellaan? Millaisessa ympäristössä tulevaisuuden yritys haluaa työskennellä? - Ja mitä L-U:lla voisi olla tarjottavana? Mitä työtä täällä tehdään ja mihin uudet yritykset ja työpaikat saadaan syntymään? Kuinka asuin- ja palvelualueilla voidaan tukea uuden yritystoiminnan toimintaympäristöä ja sijoittumista? Kuinka alueet profiloituvat? Toimenpiteet, yhteistyökohteet, kehityshankkeet, avustukset

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot