Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: KEHITYSTÄ ei ole ilman ELINKEINOELÄMÄÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: KEHITYSTÄ ei ole ilman ELINKEINOELÄMÄÄ"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: KEHITYSTÄ ei ole ilman ELINKEINOELÄMÄÄ MALe työseminaari Karnaisten ABC, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudellamaalla rakentaminen niin taajamiin kuin niiden ulkopuolellekin on vilkasta. - Miten ohjaukselle ja vapaudenviehätykselle löydetään tasapaino, jossa kysyntä kohtaa tarjonnan yhdessä kunnallistaloudellisen ja ekologisen tasapainon kanssa? Elinkeinopohjan näkyväksi tekeminen ja kehittäminen sekä positiivisen maahanmuuton vahvistaminen ovat maa- ja asuntopoliittisten ohjelmien kivijalat.

2 MAL -työn tavoite on kasvattaa perinnöksi jäävää omaisuutta! Filosofi Pekka Himasta lainatakseni: Elämäämme voi verrata syömiseen hienossa ravintolassa: Pöytäseurue nauttii ruuasta, tilaa yhä uusia ruokalajeja, shamppanjaa, jälkiruokia, cappucinoa. - tunnelma on korkealla Jossain vaiheessa tarjoilija tulee ja kysyy, - kuka tämän tarjoilun maksaa? Seurue osoittaa 8-vuotiasta lasta! Otamme velkaa lapsiltamme!, sanoo Himanen. Ja ravintolalasku lienee jo ilmastonmuutoksen suuruinen

3 Lähtökohta: Metropolialueen II:lla kasvurenkaalla aktiivista

4 Liikennejärjestelmä voimakkaassa kehityksessä - mitä tuo, mitä vie? >>> <<< maankäyttö E18 -tien vaikutukset voimistumassa Kehityskohteet ja hankkeet: Lännentiet: Kirkkonummelta Hankoon junavuorojen, asemien ja paikallisliikenteen kehittäminen, uusien asemien avaaminen Länsirata: Espoo Kirkkonummi Vihti Lohja, uusien asemien ympäristöjen kehittäminen Kaukoliikennerata: Espoo Lohja Salo: Lempolan aseman new town Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen KehäV(vt25): logistiikan laatukäytävä metropolialueen kasvurenkaalla Hangosta Porvooseen Vt 2: Helsinki Vihti Karkkila Forssa Pori: yrityselämän väylä Satakuntaan (myös ratavisio)

5

6 MAL yhteistyön lähtökohtia Pallo on kunnilla. Meneekö pallotteluksi vai osuuko yhteiseen maaliin? Pääkaupunkiseudun kasvurenkaalla tapahtuu mm: 1. Kuntaliitokset 2. E18 tie tuo ja vie 3. Raideliikenne myötätuulessa 4. Uusien asemien ja asemanseutujen kehityskohteet 5. Pendelöintikuntien kasvuongelmat ja investoinnit 6. Haja-asumisen kustannukset ja pirstoutuminen 7. Kakkosasumiseen on varaa yhä useammalla 8. Kaupan suuryksikköjä pendeliliikenteen solmukohtiin Kilpailua elinvoimakakusta Länsi-Uudellamaalla ja Uudellamaalla havaittavissa Sivistyneenä tavoitteena Win-win tasapaino!

7 Mitä ollaan tekemässä?

8 Mitä hyötyä? Yhteinen näkemys ja tavoitteet lisäävät Länsi-Uudenmaan näkyvyyttä ja elinvoimaa

9 Kuka tekee? >>> projektiohjaus AKO KOKO ohjausryhmä AKO / KOKO toimintaryhmä (OHRY, TORY) n. 3 kertaa vuodessa Länsi-Uudenmaan MAL -työryhmä: UL (pj. Murto-Laitinen ja siht. Rinkinen) Kuntien edustajat (9) AKO / KOKO Erja Vaarala n. 4 kertaa vuodessa MAL pienryhmä: Raaseporin ja Lohja/Hiiden alueen edustus (3: Lindhom, Puistosalo, Iso-Markku) MAL koordinaattori M. Vuorenpää n. 6 kertaa vuodessa

10 . 1. MAL-koordinaattori ym.: Selvitykset, analyysit, seminaarit 2. Kunta-asiantuntijayhteistyö: ydinkysymysten seulonta ja vaikutustarkastelut 3. Kuntayhteistyö: yhteiset tavoitteet, suunnan ja keinojen valinta

11 Yhteistyö on yhdessä tekemistä! Yhteistyö ei synny ilman, että tehdään paljon yhdessä! Muutoksen vastustaminen ja kyseenalaistaminen kuuluvat muutokseen ja auttaa löytämään oikeat perustelut. Moottorina ovat into ja sitoutuminen ajelehtivan laivan ohjaamiseen - mutta miten moottori käynnistetään?

12 KITKAA: Hallintokulttuuriin kehittyneet toimintamallit eivät tue avointa keskustelua! Johtajuuden haasteet: Visionäärinen johtaja luo ohjelman tulevaisuudelle, Taitaa oikean ajoituksen Luo draivia ja innostusta asiaan Taannuttavat voimat ei pidä pelästyä: Muutos on uhka turvallisuuden tunteelle uuden vastustus Näennäinen ja liiallinen verkosto / tiimityöskentely voi tahmauttaa prosessin Joku ottaa kunnian ja johtajuuden, syntyy epäluottamusta ja kaunaisuutta Näennäisen yhteistyön vaarat: Konsultit oppivat, virkamiesten välille ei synnyt todellista yhteistyötä Hallinnollisesti hyvännäköinen yhteistyö Poliitikot mukana liian aikaisin ja väärissä kysymyksissä, turhautuvat STRATEGISEN TASON SUUNNITTELUN KONKREETTINEN UHKA: Kasvava kiire konkreettisten töiden t kanssa + paljon projekteja ja verkostoja käynnissk ynnissä + resurssien sääs äästäminen + tehtävien ulkoistaminen eivät t tue strategisen tason suunnittelua, pitkäjänteist nteistä yhteistyötä eikä yhteisiä oppimisprosesseja!

13

14 Tähän kaaviokuva osatehtävistä

15

16

17

18 Ensin mato koukkuun. Poliitikot mukaan

19 Seuraa etenemistä ja selvityksiä MAL -yhteistyön nettisivu AKO Länsi - Uudenmaan sivuilla >> MAL -yhteistyö Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä eli YKR-ruutuaineisto on hankittu MAL-työn ja kuntien paikkatietoanalyysien käyttöön vuodeksi 2010 Tulossa: Länsipaikka paikkatietopohjainen teemakarttapalvelu - myös kuntien omaan käyttöön kaavoituksen vuorovaikutuskanavaksi

20 Tavoitteena on nähdä yhdessä - ajoissa ja kauas! Tulevaisuus syntyy konkreettisista valinnoista Mikä suunta valitaan? Mihin voidaan vaikuttaa? Mitoitus Skenaariot Joustot Visiot - ideat Valintakysymykset Strategiat Toimenpiteet Yhteistyökohteet Yhteinen strategia ei synny helposti! Seutuyhteistyö on kykyä nähdä kokonaisuuksia ja sopia yhdessä kokonaisuuden edun mukaisista, olennaisista toimenpiteistä. SUUNTAUS VALINTA ROHKEUS - USKALLUS

21 Skenaarioita? Eläkeläisten onnelat PKS:n pendelöintilähiöt Väki pakenee Lohjalle, rannikko autioituu Työn siirtyminen nettiin vetää työtä ja asukkaita Länsi-Uudellemaalle Raideliikenne sysää kasvuun yhdessä.

22 Useita selvityksiä käynnissä - luonnokset netissä Teemaselvitykset: 1. Väestö ja muuttoliike 2. Maahanmuutto 3. Asuntokanta ja rakentaminen 4. Elinkeinot 5. Palvelut, kaupan kehitys ja saavutettavuus 6. Haja-asumisen kehittyminen ja ohjauskeinot 7. Kuntaprofiilit 8. Muuttaneiden profiili-ikkunat Teemakartat: kaavatilanne ja palvelutarjonta alueprofiilit ja potentiaalit ikärakenne, rakennuskanta, rakentaminen, pendelöinti, muuttoliike Valmisteilla: Maaseutuasumisen vetovoimatekijät ja odotukset kyselytutkimus 5-vuoden aikana taajaman ulkopuolisille alueille muuttaneille (Laurea, kevät 2010 opinnäytetyö avustaa) Saavutettavuusanalyysit: palveluverkot, työpaikat jne. CO 2 päästövähennys- ja infrastruktuurihyödyt raideliikenteen maksimiskenaariossa

23 Haasteet ovat yleiset mutta ratkaisut ovat paikalliset 1. Maahanmuuttoon varautuminen 2. Elinkeinopohjan laajentaminen ja uudistaminen 3. Ikääntyvän väestön asumispreferenssit, palvelutarpeet ja liikkumisympäristöt 4. Kilpailukykyinen, kaupunkimainen kerrostalorakentaminen (mm. asemanseudut). 5. Maaseutuasumisen ja haja-rakentamisen suosion voittavat taajamarakentamisen mallit ja ohjauskeinot 6. Mistä käyttäjät joukkoliikenteeseen? Raideliikenne tarvitsee massoja, mutta jos me ei aiota käyttää sitä mistä massat? 7. Ilmastonmuutoksen torjunta: tahtotila, jonka toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja rohkeita valintoja. Myös kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat relevantteja ilman ilmastonmuutostakin.

24 TAUSTAILMIÖ 1: Liikkumismahdollisuudet ovat rikkoneet asumisen ja työpaikkojen välisen suhteen Elinkeinojen synergiaympäristöjen houkuttelevuus ja sijoittumisen hinta muuttoliike Vastapendelöinti elinkeinot työpaikat asukkaat Asuinympäristön houkuttelevuus ja asumisen hinta Korkeastikoulutettujen pendelöintipakko : Kuntasektorin rationalisointi vähentää korkeasti koulutettuja työpaikkoja pienissä kunnissa entisestään. Isot yritykset metropolihakuisia. Pendelöinti Työssäkäynti, yrittäminen seniorit Perheen markkinatalousvaluutat: Aika Asumisen hinta Asuinneliöt, piha ym. Liikkumisen hinta Lapsiperheiden palveluketjujen sujuvuus Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö / M.Vuorenpää

25 Lkm 4500 Työmatkojen keskipituuden muutos: Lohja 2000 ja 2005 YKR-Hertta / SYKE < 0,1 < 2 < 5 < 20 < 50 < 80 < 200 Km

26 1400 Työmatkojen pituudenmuutos Siuntiosta 2000 ja 2005 YKR-Hertta / SYKE < 0.1 < 2 < 5 < 20 < 50 < 80 < 200 Km

27 TAUSTAILMIÖ 2: Perusväestön vanheneminen ja väheneminen Työvoimapula ja palvelutarpeen kasvu - Mistä muuttajat? ASUKAS- JA TYÖNTEKIJÄPOHJAN KEHITYS Työvoimapula: MUUTTOLIIKE PKS:laisten muutto pendelirenkaalle Terveys- ja ja hyvinvointipalvelukysynnän kasvu Muuttoliike keskustoihin tai tai kotiseudulle Kesämökkeilyn ympärivuotisuus ja ja 2-asuminen Hallinnossa vuodesta lähtien voimakas eläkkeelle jääminen, jo jo nyt nyt havaittavissa Miesvaltaisilla aloilla teollisuudessa Maatalouden matalapalkkatyö Hoiva-ala ja ja sen sen lisääntyvä palvelutarve? Samaan aikaan rakenteellista työttömyyttä (perustyö siirtymässä halvempiin maihin) ja syrjäytymistä kantaväestössä: konfliktipintaa VÄESTÖRA- KENTEEN IKÄÄNTYMINEN Muun Suomen valuminen Etelä- Suomen elinkeinoihin Työperäinen maahanmuutto Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö / M.Vuorenpää

28

29 Kuinka paljon muualta Suomesta riittäisi muuttajia?

30 HAASTE 1: Maahanmuuttoon varautuminen humanitaarinen, hakeutuva ja houkuteltu kehitys on arvoitus Onko Suomessa 6 miljoonaa asukasta v. 2042?! vai enemmän? Tilastokeskuksen julkaistu koko Suomen väestön 5-vuoden TRENDILASKELMA eli trendiennuste antaa tämän tuloksen. Oletuksena on, että maahanmuutto jatkuu as. / vuosi! Eli Suomen väestv estönkasvu ja väestv estömäärän n ylläpito perustuu täysint maahanmuuttoon. MITÄ HALUTAAN JA MIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA MAAHANMUUTOSSA: Miten maahanmuuton tasoon ja rakenteeseen voidaan vaikuttaa, vai voidaanko? Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat maahanmuuttoon voimakkaasti? Mitä merkitsee elinkeinoissa, palveluissa, asumisessa? Parhaat varautujat ovat voittajia? Ruotsin varoittava esimerkki voidaan välttää? Yhteiset keinot? LU-MAL-alueen väestönkasvu (max asukasta) on enenevässä määrin myös ulkomaalaistaustaista, uudet työpaikat vielä enemmän? Aktiivinen kansainvälistymispolitiikka ja kuntien yhteistyö

31 HAASTE 2: Elinkeinopohjan laajentaminen ja uudet yrittäjät Pendelöintilähiöitä vai aktiivisia kaupunkeja? Ilman elinkeinopohjaa uusien asemanseutujen kehittäminen perustuisi raideliikenteen mahdollistamaan pendelöintiin ja eläkeläisiin! Siis mitä uutta työpaikkaa voisivat olla? 1. Tarvitaan rohkeita kehityshankkeita! Elinkeinoelämällä voi olla aktiivinen aloitteentekijän rooli tulevaisuuden koerakentamishankkeissa: esim. asemanseutujen mielenkiintoa herättäviä (energiatehokkuus, palvelut, arkkitehtuuri, puurakentaminen) kehittämiskohteita Energiatehokkuusteknologia, tuuli- ja aurinkoenergia 2. Saadaanko ulkomaalaisia yrittäjiä ja työvoimatarjontaa? Alueen näkyväksi tekeminen ja markkinointi ulkomailla Kilpailuvaltteja ovat mm. ulkomaisten yritysten sisäänajopalvelut ja työntekijöiden peruspalvelut Olennaista asuin- ja kaupunkiympäristöjen houkuttelevuuden lisääminen myös hyvin toimeentulevien ulkomaalaisten näkökulmasta

32 Elinkeinopolitiikan painopisteet KOKO -ohjelmassa Osa painopisteistä on jo nyt osaavasta työvoimasta kärsivillä ja ulkomailta rekrytoivilla aloilla miten tulevaisuus?

33 Elinkeinopohjahaasteita Lohjan näkökulmasta: Elinkeino-omavaraisuus uhattuna Kiinan ym. alkavat itse tuottaa korkeaa teknologiaa Pendelöivät asukkaat muuttaisivat mielellään lähemmäksi työpaikka Huonot urakehitysmahdollisuudet Korkeaa koulutusta vaativien työpaikkojen määrä on vähäinen Työpaikka tarvitaan molemmille puolisoille Tuotekehitykseen ei panosteta tarpeeksi + ajoissa Länsi-Uudellamaalla tuotekehitykseen panostetaan vähiten maassamme Ulkomaiset alihankintayritykset kilpailevat jo pienten teknologiayritysten kanssa Uuden kehittäminen silloin, kun yritys on jo vaikeuksissa, on myöhäistä Otaniemen läheisyys on pelastava (?) potentiaali Yhteisyöverkostot ovat avainasemassa Yhteistyö yli kuntarajojen Kansainvälistyminen Kotimaisen työvoiman puute estää yritysten kehittymistä Rakenteellisesta työttömyydestä huolimatta juuri Länsi-Uudenmaan veturialat: teknologiateollisuus, matkailu ja hoiva-ala kohtaavat pahimmin työvoimapulaa jo tänään Kansainvälistyminen on luonteva yhteistyökohde: markkinointi, palvelut Kotouttaminen ei riitä, korkean profiilin osaajat eivät ole objekteja Mitä alueella on tarjota asuinympäristönä ulkomaiselle yrittäjälle tai insinöörille?

34 Haaste 3: Ikääntyminen ja ympäristö Millaista muuttokiertoa syntyy? Miten palveluketjut, rakennukset ja ympäristö toimii? Suomessa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee 17%:sta 27% v Ilman maahanmuuttoa osuus olisi 30%. Uudellamaalla työikäisen väestön osuus on noin 5% enemmän kuin koko Suomessa ja LU-MAL alueella noin 3% vähemmän. LU-MAL alueella kehitys tarkoittaa (+100%) uutta senioria väkiluvun trendilaskelmassa v Trendilaskelman (2007) as. v vähentää työllistä työvoimaa noin 1000 asukkaalla. Palvelut, esteettömyys, saneerauskohteet jne. Löytyykö uusia maksajia? Kuka meitä hoitaa? Kuka nostaa perunat?

35

36 HAASTE 4: Kilpailukykyinen kerrostalorakentaminen - 30 vuodessa rakennetaan toinen Länsi-Uusimaa! Asumisen kaavavaranto 2008: 2,8 milj.k-m 2 (~50% kannasta) Keskimääräisen asumisväljyyden on oletettu kasvavan vuoteen 2040 vielä 20% (52 > 62 k- m 2 / as.) Asumisväljyys ja trendiennusteen uutta asukasta tarvitsee 2,1 milj. k-mk 2 eli kaavavaranto riittää mutta se sijaitsee osin vääv äärissä kunnissa ja paikoissa Liikennehankkeiden asukasta ( lisää ed.) tarvitsee lisää 3,2 milj. k-m 2 Teoreettinen lisäkaavoitustarve = 2,5 milj. k-m 2 = 50% rakennuskannasta, jos kaikki kaavavaranto käytetään ensin Liikennehankkeiden* tuottama max rakennuskannan lisäys = 5,3 milj. k-mk 2 eli ~nykyinen asuntorakennuskanta! LU-MAL alueella myös kakkosasuntokanta ja tyhjilleen jäävä asuntokanta on paikoin huomattava (Hanko, Pohja, Tammisaari?) Tulossa kaavavarannon käyttöönoton ja kaavoitustarpeen vaiheittainrakentamistarkastelu aluetyypeittäin ja kunnittain * (Lännentiet ja Länsirata)

37

38 HAASTE 5: Tarvitaan tiiviin rakentamisen malleja, jotka ovat kilpailukykyisiä haja-asumisen kanssa.

39 HAASTE 6: Mistä matkustajat raideliikenteeseen? Kaikkien raideliikennehankkeiden väestö- ja työpaikkapohja Liikennehankkeiden, Lännentiet ja Länsirata, mahdollistama / edellyttämä kasvu vuoteen 2040: Asukkaita: (+ 64%) Mikä osuus voi olla kotimaan muuttoa? PKS:n muuttoliike: pendelöijät, yrittäjät, luovaluokka Hgin kantakaupungin läpiajoliikenteen rasittamien kaupunginosien asukkaita on n Eläkeläiset (?) Keitä ovat työntekijät? Työperäinen maahanmuutto? Mitä positiivinen avautuminen edellyttää? Työpaikkoja: (+ 60%) Mitä nämä työpaikat ovat??!! Mitä jos LU:n teollisuustyöpaikkaa lopettavat? Yhteiskunnan palvelusektoria ei voida merkittävästi kasvattaa? Suomen alueiden työpaikkakehitys ei voi perustua kaupan työpaikkojen lisääntymiseen Kaupan orastavat, uudet muodot voivat romahduttaa kaupan työpaikat?

40 HAASTE 7: energiatehokkuus >>> <<< ilmastotalkoot Onko raideliikenteen kehittäminen mahdollista ilman massoja? Kuinka paljon energian hintakehitys, matkaketjut ja liikennepolitiikka voivat lisätä,, jo nyt: Entä 1. raideliikenteen kannattavuutta ilman massoja? 2. tiiviin asumisen suosiota? 3. lähipalvelujen kannattavuutta? Millaista asuntorakentamista, peruskorjausta? Millaista elämäntapaa ja työssäkäyntiä? Millaista yritystoimintaa? vapaaehtoiset valinnat ja asenteet?

41 Siis kuka täällä asuu, kuka yrittää eli kenelle Länsi-Uuttamaata rakennetaan?

42 YHTEENVETO: työpajojen ja kuntien pähkinät Yhteisten asunto- ja maapoliittisten ohjelmien sekä rakennemallin työstäminen tarvitsevat näkemyksen: Miten asumisen tulisi kehittyä tulevaisuudessa? Millaista on vastuullinen vetovoima? Mistä uudet asukkaat tulevat ja miten ne houkutellaan? Millaisessa ympäristössä tulevaisuuden yritys haluaa työskennellä? - Ja mitä L-U:lla voisi olla tarjottavana? Mitä työtä täällä tehdään ja mihin uudet yritykset ja työpaikat saadaan syntymään? Kuinka asuin- ja palvelualueilla voidaan tukea uuden yritystoiminnan toimintaympäristöä ja sijoittumista? Kuinka alueet profiloituvat? Toimenpiteet, yhteistyökohteet, kehityshankkeet, avustukset

Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö

Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö UL - Kehystoimikunta 11.5.2010 Kommenttipuheenvuoro Maakuntakaavan rakennemallityöhön MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudenmaan MAL- rakennemallityö etenee samassa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää LÄHTÖKOHTIA JA TILASTOJA RYHMÄTYÖ 2 Osallistujat: Heikki Rouvinen, Pekka

Lisätiedot

MAL: LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISET ASUNTOPOLIITTISET JA MAAPOLIITTISET TAVOITTEET JA OHJELMAT - ESITE

MAL: LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISET ASUNTOPOLIITTISET JA MAAPOLIITTISET TAVOITTEET JA OHJELMAT - ESITE MAL: LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISET ASUNTOPOLIITTISET JA MAAPOLIITTISET TAVOITTEET JA OHJELMAT - ESITE (MAL-rakennemallityön puiteohjelman kohdat V ja VI) Esitelty ja hyväksytty tarkentuneeksi sisällöksi AKO-

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN SISÄLTÖÄ. 12.4.2010 MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää

ASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN SISÄLTÖÄ. 12.4.2010 MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää ASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN SISÄLTÖÄ 12.4.2010 MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Asuntotuotannon haaste nro 1 Energiatehokkuus ja päästöttömyys Talojen rakenteet, ikkunat, ilmastointi ym. Talojen sijoittaminen,

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Millaisia tilastoja kunnat haluavat?

Millaisia tilastoja kunnat haluavat? Millaisia tilastoja kunnat haluavat? millaisia tilastoja ja tietoja kunnat tarvitsevat? kuka tarvitsee mitä ja mistä? Anja Siilanto-Parviainen, erikoissuunnittelija KUNTA? Missä roolissa ollaan: kuntalaiset

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10.2007

MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10.2007 MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10. Länsi-Uudenmaan alueen MAL -suunnitelmassa 18.5. on määritelty toimenpiteet MAL -yhteistyön jatkamiseksi. MAL -suunnittelun ohjausryhmään kuuluvat: Uudenmaan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

OHJELMASSA TERVETULOA!

OHJELMASSA TERVETULOA! Länsi-Uudenmaan MALe -yhteistyö 2010 YHTEISEN ASUNTO- JA MAAPOLIITTISEN OHJELMAN VALMISTELU KUTSU TYÖSEMINAARIIN 2 keskiviikkona 22.9.2010 klo 15 18.00, Lärkkullan opisto, Lärkkullantie 22, Karjaa, Raasepori

Lisätiedot

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Toimintaympäristön haasteet ja kuntarakenne Seurantaryhmän kokous 4.3.2014 Matti Vatilo Tähtäin vuoteen 2030 ilmiöitä ja ongelmia Väkiluku kasvaa ja

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

MALe työseminaari. KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmän, KOKO OHRYn ja luottamushenkilöiden sekä MAL-työryhmän yhteinen työseminaari

MALe työseminaari. KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmän, KOKO OHRYn ja luottamushenkilöiden sekä MAL-työryhmän yhteinen työseminaari MALe työseminaari KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmän, KOKO OHRYn ja luottamushenkilöiden sekä MAL-työryhmän yhteinen työseminaari Aika: tiistaina 9.2.2010 klo 12.45 16.15 Paikka: ABC liikenneasema, Karnainen

Lisätiedot

Tulevaisuuskuvan päivityksen ja asuntopoliittisen ohjelman taustamuuttujien tilastoanalyysit ja keskeiset kysymykset

Tulevaisuuskuvan päivityksen ja asuntopoliittisen ohjelman taustamuuttujien tilastoanalyysit ja keskeiset kysymykset Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö TAUSTASELVITYS 3 TILASTOANALYYSIT Tulevaisuuskuvan päivityksen ja asuntopoliittisen ohjelman taustamuuttujien tilastoanalyysit ja keskeiset kysymykset 1. asukaskehitys ja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys. Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys. Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko Toimintaympäristön tila ja kehitys raportin sisältö Tekijätiedot ja/tai esityksen

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm MUUTTUVA UUSIMAA Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys Henrik Sandsrtröm 1 UUSIMAA JA ITÄ-UUSIMAA OVAT KOKONAISUUS TIIVIS METROPOLIN YDIN AKTIIVISTEN KAUPUNKIEN VERKOSTO SÄTEETTÄISET

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen Sitra 23.11.2009 Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa 1 Aluerakentamisen näkökulma

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Metropolialueen kuntajakoselvitys Metropolområdets kommununtredning Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Mikko Pukkinen, Cay Sevón, Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Pirkanmaan skenaariotyö. Syksy Helmikuu 2013

Pirkanmaan skenaariotyö. Syksy Helmikuu 2013 Pirkanmaan skenaariotyö Syksy 2012 - Helmikuu 2013 Skenaariotyön taustaa Skenaariotyö on osa Pirkanmaan liitossa kehitettyä yhteismuutos 2040 toimintaa, joka tavoitteena on systeeminen yhteismuutos maakunnassa.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö 2010 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö 2010 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö 2010 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA k-m2 UUTTA ASUNTORAKENTAMISTA ERI VÄESTÖNKASVU- JA RAKENNEVAIHTOEHDOISSA T= tiivistävä, H=hajaantuva/harva AS1 = trendiennuste 2040, AS2 =

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA ASUNTOPOLIITTINEN SEMINAARI 21.10.2015 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Lahden kaupunki Lahden seudun MAL-asuntotyöryhmän kuntien seudullinen asuntostrategia

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 2011-2012 ALOITUSVAIHE Käynnistäminen (MKV), Ohjelmointi, OAS (MKH) GIS-pohjainen palautesovellus (INSPIRE) Selvitykset, Maankäyttövaihtoehdot Viranomaisneuvottelu

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 MIKKELI ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Sotaväen harjoituskenttä vuosina 1721-1809 Luonto näyttää valinneen Mikkelin kirkonkylän kaupungin

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MALe 2009 2010 ohjelmakokonaisuus myös netissä: www.länsi.fi/koko > MALe

Länsi-Uudenmaan MALe 2009 2010 ohjelmakokonaisuus myös netissä: www.länsi.fi/koko > MALe Länsi-Uudenmaan MALe 2009 2010 ohjelmakokonaisuus myös netissä: www.länsi.fi/koko > MALe Esittely 27.1.2011 Valtakunnallinen MAL-verkosto DI Mariitta Vuorenpää, MAL koordinaattori 2009-2010 Taustaa 1 MALe

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Suomalainen ruoka työllistää Näkemyksen taustaa 1990-91

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta

Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta Loimaan seutukunnan kehityskäytävähankkeet maankäytön kehittämisen näkökulmasta Aluerakenteen seutukunnallinen kehittämisstrategia Kehittämisen päämääränä 2020: Vahvistaa koko seutukunnan tasapainoista

Lisätiedot

Joustotyö - joustoelämä

Joustotyö - joustoelämä Suomen joustotyöyhdistys ry Joustotyö - joustoelämä Työvoiman liikkuvuudesta työn liikkuvuuteen edistämässä kestävää alueellista kehitystä Tapio Rissanen, pj. Jousto- ja Lähitoimiston rakenne- ja palvelukonsepti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010 Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen Kimmo Behm 14.10.2010 KUUMA-yhteistyön painopisteet 1. Seudun kilpailukyky ja vetovoima Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset ja yhteisöt,

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Uusimaa + Itä-Uusimaa 2035 = 25 v. + 430 000 asukasta + 250 000 työpaikkaa

Uusimaa + Itä-Uusimaa 2035 = 25 v. + 430 000 asukasta + 250 000 työpaikkaa Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan rakennemallit 2035 Rakennemallien arviointia metropolialueen ja Länsi-Uudenmaan kehityksen näkökulmasta kuntien lausuntojen tueksi / MAL yhteistyö MALkoordinaatttori 30.6.2010

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeella on todellinen sosiaalinen tilaus! Näkyy kentällä! Kunnissa tapahtuu paljon ilmasto- ja cleantech-sektoreilla

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa Professori Jorma Mäntynen Pysyvät ja muuttuvat tekijät Maantiede Ylivoimainen sijainti sisämaan keskuksena Helsinki-Tampere vyöhykkeellä Parin kolmen tunnin etäisyydellä

Lisätiedot

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Aluekehityspäätös 2015-2018 Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Laki alueiden kehittämisestä (7/2014) VN päättää vuoden 2015 loppuun mennessä alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudeksi.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot