Museo 2015 Abstrakti KDK JA VISUALISOINTI Abstrakti Mukava Abstrakti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Museo 2015 Abstrakti KDK JA VISUALISOINTI Abstrakti Mukava Abstrakti"

Transkriptio

1 Museo 2015 Historiallinen tietokanta kaikille Palvelu hyödyntää uusmedian, vapaan muokkauksen ja joukkoistamisen periaatteita museotietokannan muodostamisessa, päivittämisessä ja ylläpidossa tavalla, joka poistaa suurimman osan työstä ylläpidon käsistä ja asettaa sen käyttäjän eteen. Palvelussa on erilaisia artikkeleita, joita kuka tahansa sivuston käyttäjä voi muokata tai tarkastella halutessaan. Palvelun ydinkonseptina on demokraattisen tiedonkäsittelyn idea, sekä yleisön vaikutuksen tehostaminen tietojenkäsittelyssä ja luokittelussa. Käyttäjät voivat kirjoittaa esineille uudet metatiedot ja äänestää siitä, mitkä tiedot esitetään varsinaisella sivulla, joka antaa kaikille mahdollisuuden osallisuta museoiden arkistointikäytäntöön. Palvelun kohdeyleisöksi ollaan harkittu historian ammattilaisia ja tutkijoita, sekä harrastajia taikka koululaisia. Periaatteessa palvelua voisi ja tulisi käyttää kuka vaan, joka on kiinnostunut jostain historian osa alueesta. Palvelussa ollaan myös keskitetty ennen kaikkea tietokannan yhtenäistämiseen, eli tiedon välisten sidosten vahvistamiseen ja koheesiivisen tietokannan luomiseen. Palvelun käyttäjät voivat osallistua kyseiseen prosessiin äänestämällä sekä luomalla avainsanoja, jotka yhdistävät tietyt artikkelit ja palvelun osa alueet toisiinsa, ja tukevat käyttäjän vapaata selailua artikkelien välillä, joka auttaa käyttäjiä hahmottamaan artikkelien väliset asianyhteydet sekä niiden oman, sisäisen asiayhteyden. KDK JA VISUALISOINTI Visualisoinnista vastaukseen? Ryhmämme ei niinkään lähtenyt suunnittelemaan tiettyä uutta palvelua tai palvelukonseptia KDK:lle vaan keskityimme pohtimaan visualisointia yleisemmällä tasolla. Työmme pohjautuu toisaalta KDK:n palvelussa jo käytössä olevaan visualisointiin sekä toisaalta hakutulosten esittämiseen yleisten visualisoinnin ohjeistusten avulla. Työssämme pohdimme visualisointia aluksi kuuden erilaisen case tapauksen avulla. Jokainen näistä caseista oli erityyppinen, jolloin pystyimme lähestymään tehtävää hyvin monipuolisesti. Nostimme tarkoituksellisesti esiin myös käyttäjäryhmiä ja tiedonintressejä, jotka eivät välttämättä ole tyypillisimpiä KDK:n käyttötapauksia. Näistä kuudesta erilaisesta tapauksesta nostimme esiin kolme meidän mielestämme mielenkiintoisinta ja näiden tapausten osalta pohdimme jo olemassa olevaa visualisointia ja pyrimme antamaan joitakin vinkkejä ja ajatuksia visualisoinnin kehittämiseksi edelleen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli myös pyrkiä keksimään keinoja, joiden avulla tiedonetsijän tiedonintressiä voitaisiin edelleen laajentaa ja saada hänet etsimään myös tietoa, jota hän ei alkuvaiheessa edes tiennyt tarvitsevansa. Kaiken kaikkiaan jo tällä hetkellä tässä KDK:n kokeiluprojektissa visualisointiin on satsattu lähtökohtaisesti enemmän kuin monissa muissa vastaavissa palveluissa. Kehitysmahdollisuudet palvelun osalta tuntuvat olevan lähtökohtaisesti jo erinomaiset. Mukava Kehitysehdotuksia rajaustoimintojen parantamiseksi KDK:n hakupalvelussa Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) on opetus ja kulttuuriministeriön sisältö ja palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on varmistaa kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu ja pitkäaikaissäilytys. KDK:lla on kehitteillä Kui? nimellä kulkeva asiakasliittymä, joka kokoaa yhteen useamman julkisen sektorin muistiorganisaation aineistoa ja viitetietoja. Loppukäyttäjän kannalta KDK:n hakupalvelua voidaan pitää lupaavana. Asiakasliittymä tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden suorittaa saman palvelun alla hakuja useamman eri organisaation aineistoista.

2 Käyttäjätestaukset ovat kuitenkin osoittaneet KDK:n asiakasliittymän puutteelliseksi ja ongelmalliseksi. Jotta päästäisiin tavallista hakukonetta hyödyllisempiin tuloksiin käyttäjälle, on tärkeää, että haun rajaus saadaan toimimaan kunnolla. Mukava asiakasliittymän tavoitteena on kehittää KDK asiakasliittymää tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Kuva kaipaa kotia kerro kuvan koordinaatit ja kohdista kulttuurimme kartalle Kuva kaipaa kotia on palvelu, jonka tarkoitus on lisätä KDK:hon liitettäviin, museoiden kuvakokoelmien paikkoja ja ympäristöjä esittäviin, kuviin paikkatietodataa (koordinaatteja). Palvelu käyttää ulkoisia karttapalveluita, kuten GoogleMaps. Paikkatietodatan hankkimiseksi ja syöttämiseksi tietokantaan pyritään hyödyntämään joukkoistamisella saatua tietoa ja työvoimaa. Lisäksi palvelu hyödyntää nykyisten mobiililaitteiden mahdollisuuksia paikkatiedon syöttämiseen ja vastaanottamiseen, eli esimerkiksi GPS paikannusta. Tallennettua dataa voidaan käyttää paitsi KDK:n hakujen rajaamiseen, myös erilaisiin opettavaisiin ja viihdyttäviin sovelluksiin. Paikkatietodata hakujen rajaajana on hyödyllinen monille KDK:n käyttäjille. Palvelu on avoin kaikille käyttäjille, mutta erityisesti sillä tavoitellaan paikallishistoriasta kiinnostuneita, harrastajavalokuvaajia ja paikkatietoa hyödyntävien ulkoilulajien harrastajia, kuten geokätköilijöitä. Palveluun syötetty data on ihmisten vapaasti käytettävissä, mutta rekisteröitymällä palveluun käyttäjä pääsee myös tuottamaan itse palveluun sisältöä ja hyödyntämään palveluun liittyviä sosiaalisen median ominaisuuksia. Palvelun päätavoite on lisätä KDK:hon nykyisistä museotietokannoista yleensä puuttuva paikkatietodata ja karttasovellus. Lisäksi se pyrkii tuottamaan museoiden kokoelmiin uutta kuvamateriaalia ja samalla antaa tavallisille ihmisille mahdollisuuden tuottaa kuvallista kulttuuriaineistoa. Joukkoistamisen avulla ihmiset voivat helpottaa museoita selviytymään uudentyyppisen datan lisäämisestä digitoituihin kokoelmiin. Palvelun kautta voidaan myös tuottaa uudenlaisia interaktiivisia museopalveluita, jotka voivat laajentaa museoiden nykyistä käyttäjäkuntaa. Yggdrasil tiedonpuu ulottuvillasi Yggdrasil on KDK:n online hakukoneen hakutulosten visualisointiin tarkoitettu työkalu. Sen kantavana ajatuksena on esittää hakutulokset vaakasuuntaisena elävänä puurakenteena, jossa ne jakautuvat omiksi haaroikseen aihealueen tai muun hakutuloksille yhteisen määräävän tekijän perusteella. Hakuehtojen ja käyttäjän toimintojen mukaan muokkautuvan graafisen esityksen avulla saadaan samassa näkymässä esitettyä hakutulosten ajallinen jakautuminen, niiden kuuluminen eri aihepiireihin tai muihin suurempiin kokonaisuuksiin, hakutulosten keskinäiset riippuvuussuhteet sekä niiden maantieteellinen sijainti. Koko projektin ajan on pidetty mielessä Yggdrasilin kohderyhmä, joka on KDK:n palveluita käyttävät, suurelta osin opiskelijat ja tutkijat. Hakija ei useinkaan etsi mitään tiettyä yksittäistä teosta vaan kokonaisvaltaisemmin tietoa jostakin tietystä aihepiiristä. Visualisoinnissa onkin huomioitu se, että käyttäjän on helppo jäsentää tietoa suhteessa muihin teoksiin, ja näin löytää lisää tietolähteitä aiheesta tai sen vierestä.

3 KDK haun rajaaminen Tutustuessamme tällä hetkellä testiympäristöön ladatun version tarkennettuun hakuun havaitsimme, että rajaamisen tulisi olla mahdollista kenttäehtokohtaisesti eli riveittäin. Tämänhetkisessä versiossa ei esimerkiksi ole mahdollista tehdä hakua, jossa haettaisiin teosta, jonka tekijä on joko Suomi tai Suomalainen ja jonka nimessä esiintyy joko sana Pirkkala tai Tampere, koska termioperaattorit kohdistetaan kaikkiin hakutermikenttiin. Työryhmän päämääränä oli suunnitella KDK:n asiakasliittymä, laajalle yleisölle tarkoitettu hakutoiminto, jonka kautta käyttäjä pääsee käsiksi muistiorganisaatioiden aineistoihin. Haasteena oli tuoda käyttäjille rajaustoiminto näkyville niin, ettei se tulisi uutena asiana hakutulosten yhteydessä sekä muokata toimintoa niin, että käyttäjä mieltää hallitsevansa hakutilannetta. Kansallisaarre Kansallisaarre käden ulottuvilla Ideoimamme palvelun perusideana on pelillistää museoaineiston metatietojen muokkaus niin, että muokkaus on helppoa ja kiinnostavaa kaikille mahdollisille käyttäjäryhmille. Palve lun ensisijaisena tavoitteena on saada museoaineiston metatiedot muokatuksi haluttuun muotoon joukkoistamisen avulla. Toissijaisena tavoitteena on tätä kautta saada ihmiset tutustumaan ja kiinnostumaan suomalaisten museoiden aineistoista ja kansallisen digitaa lisen kirjaston luomista mahdollisuuksista. Palvelun kohderyhmät ovat ainakin alussa erityisesti koululaisryhmät, jotka tutustutettaisiin peliin museovierailujen yhteydessä, sekä Kansalliskirjaston Digitalkoot projektiin osallistu neet kansalaiset, jotka voisivat olla kiinnostuneita myös auttamaan museoaineiston muokkauksessa. Jatkossa myös vanhemmat museovierailijat voidaan tutustuttaa palveluun. HAKUPALVELU KDK:n hakupalvelun rajauksen kehittäminen Selvitämme erilaisia mahdollisuuksia miten parantaa KDK:n hakupalvelun rajausta, jotta käyttäjä voisi toimia tehokkaammin ja intuitiivisemmin kuin tähän mennessä. Pohdimme mahdollisuuksia muokata etusivua ja etenkin sen hakua selvempään, mutta jo alusta asti kattavampaan suuntaan. Lisäksi esittelemme ehdotuksia etusivun ja hakutuloksien sivun visuaalisen ilmeen parantamiseksi käyttäjän kannalta, jotta hän huomaisi rajaustoiminnot paremmin ja siten käyttäisi niitä täysin uuden haun sijasta. Etusivun pikahaku on tällä hetkellä liian yksinkertainen ja käyttäjälle osittain epäselvä, joten tarkoituksenamme on lisätä pikahakuun enemmän haun rajaamisvaihtoehtoja sekä lisäohjeistusta

4 käyttäjälle haun toiminnoista. Tämän lisäksi suurennamme hakukentän kokoa. Aiomme myös kehittää pikahakukenttään ilmestyviä hakusanaehdotuksia, sillä ne ovat tällä hetkellä sekavia eivätkä kaikki ehdotukset liity lainkaan alkuperäiseen hakusanaan. Tulossivun rajaustoiminnot ovat huomaamattomia ja esimerkiksi puurakenne jäi jopa testiryhmältämme huomaamatta aluksi. Myös sivuston visuaalinen ilme kaipaa parannusta ja uudelleenjärjestelyä. Hakutulos sivulla järjestelemme toimintoja uudelleen ja luomme selkeämmän ulkoasun, joka helpottaa muun muassa hakutulosten uudelleenrajausta. Verkotar Visuaalinen hakumenetelmä Verkotar on Kansallisen Digitaalisen Kirjaston (KDK) uusi visuaalinen hakumenetelmä. Verkotar luo haun perusteella verkostokartan, joka koostuu aiheeseen liittyvistä dokumenteista ja osoittaa, miten nämä dokumentit liittyvät toisiinsa. Verkotar on erityisesti suunniteltu niille käyttäjille, jotka eivät hyödy perinteisestä tekstipohjaisesta hausta tai kokevat sen käytön raskaana, ja jotka haluavat saada hakemastaan aiheesta mahdollisimman monipuolisen kuvan eri dokumenttityyppien muodossa. Aarni Lähde löytöretkelle tiedon maailmaan! Aarni on suomalaisessa kansanperinteessä joko 1) paikka, johon haudattu aarre tai 2) aarretta vartioiva henkiolento. Palvelu helpottaa niiden henkilöiden tiedonhakua, joilla ei ole selvää kuvaa siitä, mitä he hakevat tai heillä ei ole selkeää tiedontarvetta. Palvelun avulla käyttäjä valitsee etusivulta ensin tagipilvestä itseään kiinnostavan aikakauden, josta hän pääsee aikajanalle. Aikajanalle pääsee myös suoraan etusivulta klikkaamalla aikajanaa. Aikajanalla on mahdollisuus selata laajempaa aikaväliä tai tiheämpää aikaväliä ja yksittäisiä objekteja. Museo, arkisto ja kirjastoaineistot on koottu janalle vuoden mukaan, esimerkiksi julkaisuvuosi tai objektin löytövuosi, arkistoaineistoissa päiväys. Käyttäjä voi halutessaan valita vain tietyn instituution kokoelman tarkasteltavakseen, mikäli kokee aineistoa olevan liikaa janalla. Aikajana liikkuu haitarimaisesti laajempaan ja kapeampaan aikaväliin. Aikajanalla pistettä klikkaamalla saa esille tietoruudun kyseisestä objektista, oli se kirja, kuva tai arkistodokumentti. Tarkempaa tietoa (esimerkiksi se tulos, minkä saisi normaalissa haussa vastaukseksi) saa klikkaamalla tietoruutua uudelleen. Eri aineistoihin lisätään tietoa sijainnista ja eri laitosten kotisivujen linkit, mikäli käyttäjä haluaa tutustua aineistoon paremmin. Sijainti ja löytötiedot voidaan esittää myös kartalla, esim. Google Maps. Museoaineiston sijaintitietoa ei turvasyistä näytetä janalla, mutta esineen löytöpaikan voi näyttää. Aikajana helpottaa esimerkiksi laajemman kuvan esittämisessä. Janan käyttäjä näkee suuremmassa mittakaavassa sen, millaisia kirjoja, vaatteita, koruja ja dokumentteja tietyllä aikakaudella on tehty. Objektin tietoihin voi myös lisätä ulkoisen aineiston linkkejä, esimerkiksi lisätietoa kyseisestä tapahtumasta tai vaikka kirjailijasta. Kohderyhmänä ovat erilaiset ihmiset, koululaiset, opiskelijat, tutkijat ja nettisurffaajat. Heidän

5 tiedontarpeensa vaihtelevat, koululaiset voivat tarvita inspiraatiota esitelmää varten ja nettisurffarit haluavat kuluttaa aikaa. Aikajana palvelee heitä kaikkia, sillä sen käyttö on helppoa ja nopeaa, ja sen tarjoama tieto hyödyttää kaikkia. KDK:n tuloslistaussivulla on jo olemassa aikajana, joka on staattinen ja näyttää vain jo haetut tulokset aikajanalla. Palvelumme toisi tähän aikajanaan uudistuksen, joka palvelisi niin tavallisessa haussa kuin discovery tyyppisessä haussa. Aikajana olisi toisaalta oma palvelunsa, jossa voisi tutkia aineistoja mielensä mukaan, mutta toimisi myös normaalin haun yhteydessä haun kuvittajana.

Abstrakti. Työn lähtökohdat (KDK:n tavoite, yleinen katsaus aiheeseen)

Abstrakti. Työn lähtökohdat (KDK:n tavoite, yleinen katsaus aiheeseen) Abstrakti Kuva kaipaa kotia on palvelu, jonka tarkoitus on lisätä KDK:hon liitettäviin, museoiden kuvakokoelmien paikkoja ja ympäristöjä esittäviin, kuviin paikkatietodataa (koordinaatteja). Palvelu käyttää

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Semanttinen Web Mitä se on käytännössä?

Semanttinen Web Mitä se on käytännössä? ATK Tietotekniikkaa yliopistoille, Helsingin yliopisto, tietotekniikkaosasto, no. 2/2004, ss. 38-42. Semanttinen Web Mitä se on käytännössä? Eero Hyvönen Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot