Abstrakti. Työn lähtökohdat (KDK:n tavoite, yleinen katsaus aiheeseen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abstrakti. Työn lähtökohdat (KDK:n tavoite, yleinen katsaus aiheeseen)"

Transkriptio

1 Abstrakti Kuva kaipaa kotia on palvelu, jonka tarkoitus on lisätä KDK:hon liitettäviin, museoiden kuvakokoelmien paikkoja ja ympäristöjä esittäviin, kuviin paikkatietodataa (koordinaatteja). Palvelu käyttää ulkoisia karttapalveluita, kuten GoogleMaps. Paikkatietodatan hankkimiseksi ja syöttämiseksi tietokantaan pyritään hyödyntämään joukkoistamisella saatua tietoa ja työvoimaa. Lisäksi palvelu hyödyntää nykyisten mobiililaitteiden mahdollisuuksia paikkatiedon syöttämiseen ja vastaanottamiseen, eli esimerkiksi GPS-paikannusta. Tallennettua dataa voidaan käyttää paitsi KDK:n hakujen rajaamiseen, myös erilaisiin opettavaisiin ja viihdyttäviin sovelluksiin. Paikkatietodata hakujen rajaajana on hyödyllinen monille KDK:n käyttäjille. Palvelu on avoin kaikille käyttäjille, mutta erityisesti sillä tavoitellaan paikallishistoriasta kiinnostuneita, harrastajavalokuvaajia ja paikkatietoa hyödyntävien ulkoilulajien harrastajia, kuten geokätköilijöitä. Palveluun syötetty data on ihmisten vapaasti käytettävissä, mutta rekisteröitymällä palveluun käyttäjä pääsee myös tuottamaan itse palveluun sisältöä ja hyödyntämään palveluun liittyviä sosiaalisen median ominaisuuksia. Palvelun päätavoite on lisätä KDK:hon nykyisistä museotietokannoista yleensä puuttuva paikkatietodata ja karttasovellus. Lisäksi se pyrkii tuottamaan museoiden kokoelmiin uutta kuvamateriaalia ja samalla antaa tavallisille ihmisille mahdollisuuden tuottaa kuvallista kulttuuriaineistoa. Joukkoistamisen avulla ihmiset voivat helpottaa museoita selviytymään uudentyyppisen datan lisäämisestä digitoituihin kokoelmiin. Palvelun kautta voidaan myös tuottaa uudenlaisia interaktiivisia museopalveluita, jotka voivat laajentaa museoiden nykyistä käyttäjäkuntaa. Työn lähtökohdat (KDK:n tavoite, yleinen katsaus aiheeseen) Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka tarkoitus on varmistaa kulttuurin ja tieteen sähköisten tietovarantojen laadukas hallinta, palvelujen esteetön saatavuus ja luotettava pitkäaikaissäilytys. Museo hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea museoiden aineistojen viemistä KDK:n asiakasliittymään. Hankkeen päätavoitteena on museoiden kokoelmahallinnan prosessien yhtenäistäminen. Tällä hetkellä museoilla on järjestelmissään useilla eri tavoilla epäyhtenäisesti syötettyä tietoa yli 5 miljoonan objektin verran. Esimerkiksi esineiden valmistusajankohdat on voitu kirjoittaa numeroina tai merkkijonoina, ja molemmista löytyy useita eri variaatioita. Tietokoneet eivät kykene ymmärtämään proosamuotoista tekstiä tai muutenkaan päättelemään syötettyjen tietojen sisällöstä mitään ilman lähtötietoja, joten eri tavoin syötetyt tiedot tulisi saada yhtenäiseen ja koneellisesti ymmärrettävään muotoon. Työ olisi mahdollista suorittaa käsin,

2 jolloin se olisi tarkkaa, mutta kallista ja mahdollisesti epäyhtenäistä. Automaattisen prosessoinnin avulla suoritettuna työ olisi nopeaa, mutta vaatisi kuitenkin käsintehdyt normalisointisäännöt, ja epätarkkuuksia voisivat aiheuttaa koneen tekemät vaikeasti havaittavat virheet. Niinpä tehtävänannon ajatuksena on pohtia, miten joukkoistamista voitaisiin hyödyntää syötettyjen tietojen saattamisessa yhtenäiseen ja koneellisesti ymmärrettävään muotoon. Tiedon luotettavuus tulisi varmistaa jollain tavoin vertaisarvioinnin avulla. Lisäksi on keksittävä keino kannustaa käyttäjiä osallistumaan ja antamaan oma työpanoksensa projektin hyväksi. Pelillistäminen voisi olla yksi keino tehdä toiminnasta hauskempaa. Ideointiprosessi Ideointiprosessi alkoi selailemalla verkosta löytyviä museopalveluita, sekä palveluita jotka käyttivät hyväksi joukkoistamista. Ensimmäiset ideat olivat valokuvapalvelusta, joihin tulisi liittää asiasanoja ja sijaintitietoja. Tämä palvelu tarjoaisi valokuvia, joihin tulisi etsiä paikkatiedot mobiililaitteiden tai GoogleMapsin avulla. Näitä tietoja olisi taas voinut hyödyntää erilaisissa sovelluksissa, kuten suunnistuspelissä. Käyttäjän palkitseminen voisi tapahtua esim. vapaalipuilla museoihin tai liittämällä palveluun mahdollisuus kerätä sen sisällä mainetta. Luotettavuudesta palvelussa pitäisi huolta mahdollisuus väärän tiedon ilmiantamiseen, esimerkiksi yksinkertaisen ilmiantonapin avulla. Palveluun oli myös tarkoitus lisätä sukulaispalvelu, jossa vanhoihin kuviin olisi mahdollista liittää valokuvia paikan nykytilasta. Ideointi jatkui määrittämällä paremmin kohderyhmä, palvelun osia, sekä mitä lisäarvoa palvelu antaisi KDK:n uuteen käyttöliittymään. Kohderyhmäksi määritimme suunnistajat, valokuvaajat, sukututkijat ja aiheesta muuten kiinnostuneet. Palvelun osa-alueiksi jaoimme staattisen osion ja interaktiivisen osion. Interaktiivisessa osiossa käyttäjät pääsisivät suunnistamaan ja lisäämään dataa, kun taas staattisessa osiossa he voivat selailla palvelun tarjoamia esineitä ja valokuvia, sekä näiden tietoja. Lisäarvoa palvelu toisi muihin palveluihin tuomalla mukaan karttaominaisuuden, josta käyttäjä näkisi esimerkiksi esineen löytymispaikan, sekä lisäämällä pelillisiä elementtejä. Tämän vaiheen uudet ideat olivat koordinaattien vahvistaminen mobiililaitteella paikanpäällä, paikkadatan lisäys esineiden tietojen sekaan, sekä museoiden teemakilpailut, joiden mukaan osa suunnistuspeleistä olisi suunniteltu. Muita ideoita olivat asiasanojen suosittelu ja eri suunnistusreittien suosiminen. Osa ideoista siitä, miten palvelu toimisi tuli HämeWikistä. Kolmannessa vaiheessa päätimme keskittyä palvelussa vain pariin osioon ja mahdollisesti karsia turhia ominaisuuksia. Pohdimme myös kuinka tarpeeksi suuri käyttäjämäärä saavutettaisiin, kuinka palvelu lanseerattaisiin ja miten siihen voisi lisätä viihteellisyyttä. Viihteellisyyden lisäämisessä esille tuli mm. lisätyn todellisuuden mahdollisuus interaktiiviseen osioo. Tämän jälkeen määrittelimme lopullisen palvelun ominaisuudet ja kirjasimme harjoituksen abstraktiosan ylös.

3 Kuva 1. Ideointikartta Kuva kaipaa kotia kerro kuvan koordinaatit ja kohdista kulttuurimme kartalle Kuva kaipaa kotia (KKK) verkkopalvelun kautta KDK:n digitoidulle kuvamateriaalille pyritään antamaan lisäarvoa, kun palvelun käyttäjät saavat mahdollisuuden sijoittaa kuvia kartalle. Käyttäjän sijoittaessa tietyn kuvan karttasovellukseen, lisätään kuvan tietoihin samalla koordinaattimuodossa paikkadataa. Suunnittelemamme palvelun muokattavissa oleva kuvamateriaali olisi peräisin KDK:n alaisten museoiden digitoidusta valokuvamateriaalista (vrt. suomenmuseotonline.fi), ja paikkatietodatan lisäämismahdollisuuden voisi rajata koskemaan ympäristöjä ja paikkoja esittäviin valokuviin. Palvelun käyttöliittymässä käytettävään karttasovellukseen voisi hyödyntää jotain verkosta löytyvää karttasovellusta, kuten GoogleMapsia tai Bingmapsia. KKK palvelun käyttäjälle tarjottaisiin kahta erilaista palveluosiota (staattinen ja interaktiivinen), jonka kautta paikkatietodatan lisääminen kuviin onnistuisi. Staattisessa osiossa kuvien sijoittaminen kartalle voisi tapahtua esim. samalla kun käyttäjä selailee KDK:n valokuvamateriaalia, ja tunnistaa valokuvan ympäristön tutuksi. Enemmän viihteellisyyttä ja interaktiivisuutta mukaan tuova osio taas hyödyntäisi älypuhelimien teknologiaa ja erityisesti niistä nykyisin yleisesti löytyviä gps paikannussovelluksia. Tässä osiossa paikkadatan lisäys kuvaan tapahtuisi esim. siten, että käyttäjä menisi konkreettisesti kuvanottopaikalle ja älypuhelimen gps paikannuksen kautta koordinaattidata voitaisiin lisätä automaattisesti kuvaan. Seuraavassa palvelun osioiden toimintaa ja toteutusta on esitelty kahden käyttäjäskenaarion pohjalta.

4 Staattinen paikkadatan syöttö Anu on 45-vuotias Lempäälässä asuva työssäkäyvä nainen. Hän on asunut koko elämänsä Lempäälän kunnassa ja on kiinnostunut paikkakuntansa paikallishistoriasta. Anu on kuullut KDK:n uudesta, kaikki muistiorganisaatiot yhdistävästä verkkopalvelusta, ja hän on päätynyt selailemaan valokuvamateriaalia. Selaillessaan Lempäälä aiheisia kuvia, Anu törmää vanhaan mustavalkoiseen kuvaan, jossa kuvattuna on vanha rakennus. Hän tunnistaa kuvan rakennuksen ja tietää missä rakennus sijaitsee vieläkin. Sivunäkymässä, josta kuva ja sen tunnistetiedot löytyvät, löytyy myös sijoita kuva kartalle -linkki. Anun uteliaisuus linkistä herää, ja hän klikkaa sitä. Linkistä avautuu dialogi-ikkuna, jossa on lyhyt kuvaus KKK palvelusta, sekä ohjeet ja tila palveluun rekisteröitymistä varten. Jotta käyttäjä saa mahdollisuuden päästä lisäämään kuviin paikkatietodataa, on hänen ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi ja kirjauduttava palveluun sisään. Anu kiinnostuu KKK palvelun kuvauksesta ja päättää rekisteröityä. Rekisteröitymiseen ei vaadita kuin käyttäjätunnus ja salasana, mutta halutessaan käyttäjä voi muokata profiiliaan ja lisätä esim. enemmän tietoja itsestään muiden käyttäjien nähtäväksi. Rekisteröitymisen ja sisään kirjautumisen jälkeen näkymä Anun ruudulla palaa hänen viimeksi katselemaansa kuvaan, mutta nyt kuvan alle on myös ilmestynyt karttasovellus, sekä kuvan sijoittamista kartalle kuvaava merkintä kuvake. Anulle palvelussa käytettävä karttasovellus on entuudestaan tuttu, ja hän osaa nopeasti zoomata kartan näkymän alueelle, josta hänen mielestään kuvassa oleva rakennus löytyy. Anu huomaa merkintäkuvakkeen, ja klikkaa sen rakennuksen sijaintipaikkaan kartalla. Tällöin kartan päälle aukeaa pieni dialogi-ikkuna, jossa käyttäjää pyydetään kirjoittamaan sijainnin koordinaatit. Kun merkintäkuvake sijoitetaan kartalle, tulee kartan sivuun näkyviin merkin paikan koordinaatit automaattisesti. Anu huomaa koordinaattitiedot ja kirjoittaa ne dialogiin. Kirjoitettujen koordinaattien pitää täsmätä automaattisesti annettujen koordinaattien kanssa, jotta merkintä tulee hyväksytyksi. Tällä tavoin yritetään estää spämmäyksen mahdollisuus palvelussa. Merkittyään hyväksytysti kuvan kartalle, Anu huomaa kartalla olevan Lempäälän alueen näkymässä myös muita jo merkittyjä kuvia ja jatkaa kuvien selaamista kartan kautta. Karttasovelluksessa kartalle sijoitetut kuvat näkyvät otsikoituina pikkukuvina, ja klikkaamalla pikkukuvaa näkymä siirtyy suureen kuvaan tunnistetietojen kera. Jos kuva on jo jonkun käyttäjän toimesta merkitty kartalle, tulee sivustonäkymään kuvan ja tunnistetietojen lisäksi karttasovellus, josta merkinnän voi huomata. Merkinnässä näkyy myös merkinnän tekijän käyttäjätunnus, sekä erillinen mahdollisuus muilla käyttäjillä ilmoittaa virheellisestä merkinnästä. Kun jonkun kuvan sijaintia ja koordinaatteja ei vielä ole kenenkään käyttäjän puolesta palveluun lisätty, näkyy sivustonäkymässä kuvan ja tunnistetietojen lisäksi linkki, jonka kautta kuva on mahdollista sijoittaa kartalle. Kuvien haku ja selailu voi siis nyt tapahtua joko karttasovelluksen tai perinteisen sanahaun kautta. Interaktiivinen paikkadatan syöttö 33-vuotias Mikko on tamperelainen harrastelijavalokuvaaja, joka liikkuu vapaa-ajallaan paljon ulkona. Mikko käyttää myös aktiivisesti sosiaalista mediaa ja häneltä löytyy käyttäjäprofiili Facebook palvelusta. Kirjautuessaan mobiililaitteensa kautta Facebookiin, hän huomaa saapuneen kutsun uuteen Kuva kaipaa kotia Facebook sovellukseen. Sovelluskutsun on lähettänyt hänen Facebook kaverinsa Jari, ja Mikon klikatessa kutsua, näkymä siirtyy suoraan Kuva kaipaa kotia palvelun Facebook sivuille. Mikko silmäilee sivua ja löytää sieltä linkin, jonka kautta hän pystyy asentamaan KKK palvelun

5 mobiilisovelluksen puhelimeensa. Ladattuaan ja avattuaan sovelluksen, aukeaa Mikon näytölle ikkuna, jonka kautta hän voi rekisteröityä ja kirjautua palveluun. Kun sisäänkirjautuminen on onnistunut, aukeaa Mikolle KKK sovelluksen etusivunäkymä. Sieltä hänen silmiinsä osuu linkki Jarin lähettämään KKK haasteeseen. Linkin avattuaan, Mikon ruudulle ilmestyy kuvaus ja ohjeet haasteen suorittamisesta. Mikko innostuu sovelluksesta ja päättää lähteä suorittamaan haastetta heti seuraavana vapaapäivänään. Tämä haaste on yksi esimerkki, miten KKK palvelun kautta voidaan tarjota pelillinen ja kilpailuhenkinen mahdollisuus interaktiivisesti syöttää paikkadataa valokuvakokoelmiin. Ideana on, että valokuvista, joissa esiintyy tunnistettavia ympäristöjä, rakennuksia, muistomerkkejä yms. voitaisiin rakentaa ns. virtuaalisia polkuja siten, että kuvan ympäristön tunnistettuaan käyttäjä menisi konkreettisesti kuvanotto paikalle, ja mobiililaitteensa gps sovellusta hyödyntäen kirjaisi paikan koordinaattidatan palveluun. Tämän jälkeen käyttäjälle voisi avautua seuraava kuva ja sen tunnistettuaan käyttäjä siirtyisi taas uudelle kuvanottopaikalle. Reitin muodostavat kuvat pitäisi tietysti valikoida siten, että ne ovat järkevän etäisyyden päässä toisistaan, ja kuvanottopaikalle löytämiseen voisi tarjota myös esim. sanallisia vihjeitä. Automaattisen koordinaattidatan syöttämisen lisäksi käyttäjiä voitaisiin haastaa esim. ottamaan uusi valokuva samasta kohteesta. Reittien tuottaminen sovellukseen olisi aluksi varmasti museoiden omissa käsissä, mutta pyrkimyksenä olisi käyttäjäkunnan laajetessa käyttäjien omatoiminen reittien suunnittelu ja esim. juuri kavereidensa haastaminen reitin selvittämiseen. Valokuvat ja niistä koostuvat reitit voisivat rakentua tietyn teeman ja paikkakunnan mukaan, ja esim. Tampereella museokeskus Vapriikki voisi rakentaa palveluun omia käyttäjien suoritettavissa olevia polkuja museonäyttelyiden teemaa mukaillen. KKK palvelun lanseeraaminen ja mainostaminen voisi tapahtua pitkälti paikallismuseoiden toimesta, sekä Internetin ja sosiaalisen median kautta. Palvelun suosion ja käyttäjäkunnan kasvun kannalta tärkeää olisi esim. oma Facebook sivu, jonka kautta palvelun aktiivisille käyttäjille voisi muodostua yhteisöllisyyttä. Sitä kautta aktiiviset käyttäjät voisivat myös mainostaa ja suositella palvelun käyttöä tutuilleen. Jotta käyttäjiä saataisiin innostumaan joukkoistamisideasta, olisi aktiivisten käyttäjien ja lisääjien palkitseminen varmasti tärkeää. Staattisesti tapahtuvan paikkadatan syöttämisessä käyttäjiä voitaisiin esim. rankata paikkadatan lisäämiskertojen mukaan, ja viikoittain tai kuukausittain eniten lisäyksiä tehneet käyttäjät palkittaisiin. Interaktiivisen osion käyttäjiä voitaisiin kilpailuttaa esim. reittien ratkaisemiseen kuluneen ajan perusteella, tai reitin tunnistamisen vaativuuden perusteella. Pohdintaa Kun teimme ideointia paikkatiedon lisäämisestä museoiden tietueisiin tavalla, joka hyödyntäisi joukkoistamisella hankittuaa työvoimaa, kehittelimme varsin monenlaisia ajatuksia museotietueisiin liitettävästä paikkadatasta. Lopulta päätimme kuitenkin karsia näitä ideoita, ja tiivistää palvelusuunnitelmamme alkuperäisen ajatuksemme, eli paikkoja ja ympäristöjä esittävien valokuvien, ympärille. Ehkä tärkein syy tälle tiivistämiselle oli se, että kuvien paikat voi usein löytää ulkomaailmasta. Parhaat ideamme, jotka liittyivät kerätyn paikkadatan ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen jatkosovelluksissa, perustuivat juuri tähän ajatukseen.

6 Mietimme melko pitkään, että käsittelemmekö palveluideassamme myös asiasanoja. Pohdimme sitä, että pitäisikö paikkadatan lisäksi antaa käyttäjille myös mahdollisuus lisätä tietueisiin asiasanoja, tai jopa velvoittaa heidät tekemään niin. Lopulta kuitenkin päätimme, että paikkadata ja asiasanat eivät liity tarpeeksi vahvasti toisiinsa. Näin ollen suunnitelmamme tiivistämisen kannalta ne kannattaa jättää tarkastelusta pois. Huomasimme myös, että museoiden tietueissa on jo valmiiksi aika kattavanoloisesti asiasanoja. Lisäksi, jos käyttäjiä olisi päästetty lisäämään asiasanoja, olisi pitänyt päättää lissävätkö he varsinaisia virallisia asiasanoja vai vapaamuotoisempia tageja. Jos käyttäjiltä vaadittaisiin virallisia asiasanoja, heidät pitäisi opettaa käyttämään asiasanastoa. Pohdimme myös sitä pitäisikö paikkatietoa liittää kaikkiin museoiden tietueisiin. Monien esineiden tietueissa on niiden valmistus- tai käyttöpaikka merkitty melko tarkasti; tietyn kylän, ja jopa tietyn tehtaan tai maatalon tarkkuudella. Toisaalta monissa esineissä paikat on annettu hyvin laajan alueen, kuten maakunnan tai valtion, tarkkuudella. Museoiden varastoissa olevat esineet eivät ole myöskään kehittelemiemme jatkosovellusten, kuten mobiililaitteisiin ladattavien museopolkujen ja museosuunnistuksen, kannalta kovin kiinnostavaa aineistoa. Niitä ei voi löytää samalla tavalla kuin kuvissa esiintyviä paikkoja ja ympäristöjä. Tämän vuoksi päätimme jättää ne palveluideastamme pois. Esiin nousi myös ajatus siitä, pitäisikö esimerkiksi julkisten taideteosten ja muinaismuistomerkkien tietueisiin hankkia paikkadataa joukkoistamisella. Tälläisiä tietueita on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin kuvakokoelmien kuvien tietueita. Täten museoammattilaiset pystyvät todennäköisesti liittämään tarvittavan paikkadatan niihin ilman joukkoistamisen apua. Esimerkiksi Ruotsissa on jo käytössä palvelu, joka tarjoaa paikkatietoja muinaismuistomerkeistä (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). Toisaalta monet julkiset taideteokset ja muinaismuistomerkit esiintyvät varmasti myös kuvakokoelmien kuvissa. Lisäksi mietimme sitä, että voisiko museoissa esillä oleviin esineisiin liittää museon paikkatiedon. Tällöin voisi tehdä esimerkiksi haun, jolla selviää missä päin Suomea jonkin tietyn taiteilijan töitä on esillä. Museot saattavat kuitenkin olla varovaisia antamaan tietoja esillä olevista esineistään, joten sen vuoksi tälläinen palvelu voi olla vaikea toteuttaa. Ehdimme myös hieman pohtia millaisia lisätyn todellisuuden sovelluksia kehittelemämme palvelun ympärille voisi rakentaa. Eräs varsin yksinkertainen sovellus olisi vanhan kuvan saaminen läpikuultavana mobiililaitteen kameranäytön päälle. Tällä tavalla voisi etsiä tarkan kohdan, josta kuva on otettu. Myös esimerkiksi vanhojen filmipätkien näkeminen paikoissa, jossa ne on kuvattu, voisi olla mielenkiintoinen idea.

7 Kuva 2. KKK palvelun käyttäjäskenaariot Lähteet ja linkit Ideoinnissa apuna käytetyt linkit: https://foursquare.com/ https://www.kuvakokoelmat.fi/sites/home

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot