TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN...60 Arkkitehtuuri (ARK)...60 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)...64 Bioinformaatioteknologia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN...60 Arkkitehtuuri (ARK)...60 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)...64 Bioinformaatioteknologia"

Transkriptio

1 TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN...60 Arkkitehtuuri (ARK)...60 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)...64 Bioinformaatioteknologia (BIO)...74 Elektroniikka- ja sähkötekniikka (EST)...82 Energia- ja LVI-tekniikka (ENE) Geomatiikka (GMA) Informaatioverkostot (INF) Kemian tekniikka (KEM) Kiinteistötalous (KTA) Konetekniikka (KON) Maisema-arkkitehtuuri (MAR) Materiaalitekniikka (MTE) Puunjalostutekniikka (PUU) Rakenne- ja rakennustekniikka (RRT) Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Tietoliikennetekniikka (TLT) Tietotekniikka (TIK) Tuotantotalous (TUO) Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka (YYT)...236

2 TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN Arkkitehtuuri (ARK) Tutkinto-ohjelman kokonaisuudesta vastaava professori Aino Niskanen Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) A901-P Perusopinnot (80 op) Grundstudier General Studies A Arkkitehtuurin perusteet 2 9 A Kuvataide 1, syksy 2 A Kuvataide 1, kevät 2 A Rakennusopin perusteet 1 9 A Rakennusopin perusteet 2 9 A Rakenteiden fysiikka ja mekaniikka 3 A Arkkitehdin materiaalitekniikka 3 A Arkkitehtuurin historian perusteet I, luentokurssi 4 A Arkkitehtuurin historian perusteet II, harjoitustyö 5 A Taidehistoria 4 A Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun 4 A Yhdyskuntasuunnittelun perusteet 5 MA Maisema-arkkitehtuurin perusteet, syksy 4 MA Maisema-arkkitehtuurin perusteet, kevät 5 A IT 1 Johdatus arkkitehticadiin 4 Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi/suomi) 1 Kie Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi/suomi) 1 Kie Kie-98.xxxx Vieras kieli 3 Harj Harjoittelu, alempi perustutkinto 3 Yhteensä 80 A901-O Ohjelman yhteiset opinnot (20 op) Programmets gemensamma studier Programme Studies A IT 1 Tietokone arkkitehdin työvälineenä 1 2 A Johdatus arkkitehtuurin historiaan 1 A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu ammattina 1 A Johdatus arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opintoihin 2 A Arkkitehtuurin perusteet 1, syksy 7 A Arkkitehtuurin perusteet 1, kevät 7 Yhteensä 20 A101-1 Arkkitehtuurin historian ja teorian perusmoduuli (20 op, prof. Aino Niskanen) Grundmodul i arkitekturhistoria och teori Basic Module in History and Theory of Architecture A Kaupunkisuunnittelun historia 4 (käy vaihtoehtoisesti myös Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun perusmoduuliin) A Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide (arkk. tutkinnossa pakollinen= op) A Nykyajan arkkitehtuurin historia 5-9 A Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 6-9 A Kuvataide 2, syksy 2 A Kuvataide 2, kevät 2 A102-1 Rakennussuunnittelun perusmoduuli (20 op, prof. Antti-Matti Siikala) Grundmodul i byggnadsplanering Basic Module in Building Design A Julkiset rakennukset 1 (pakollinen) 10 A Asuntoarkkitehtuuri I (pakollinen) 10 60

3 A103-1 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun perusmoduuli (20 op, prof. Trevor Harris) Grundmodul i samhälls- och stadsplanering Basic Module in Urban Planning and Design A Kaupunkitila 1 (pakollinen) 6 A Kaupunkitila 2 (pakollinen) 6 A Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 8 A Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta 1 A Kommunikatiivinen suunnittelu ja suunnitteluargumentaatio 4 MA Maisema-analyysi 4 A Kaupunkisuunnittelun historia 4 (käy vaihtoehtoisesti myös Arkkitehtuurin historian ja teorian perusmoduuliin) Yhd Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan perusteet 3 A901-K Kandidaatintyö ja seminaari (10 op, prof. Hannu Huttunen) Kandidatarbete och seminarium Bachelor's Thesis and Seminar ARK.kyps Kypsyysnäyte 0 ARK.kand Kandidaatintyö ja seminaari 10 A901-V Vapaasti valittavat opinnot (10 op) Valfria studier Elective Studies Esimerkkejä kandidaattivaiheen vapaasti valittavista opinnoista A IT 1 Tietokone arkkitehdin työvälineenä 2 2 A IT 2 Vaihtuva kurssi 4-6 Arkkitehdin tutkinto (120 op) A201-2 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkomoduuli (20 op, prof. Aino Niskanen) Fortsättningsmodul i arkitekturhistoria och teori Intermediate Module in History and Theory of Architecture Studiot A Rakennussuojelu, studio 9-15 A Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita, studio A Filosofia ja metodi, studio 3-10 A Arkkitehtuurin teoria, studio 3-10 A Arkkitehtuuri I, studio 10 Tukikurssit A Puutarhataiteen historia 5 A Nykyajan arkkitehtuurin historia 5-9 A Arkkitehtuurin historian vaihtuva kurssi 3-6 A Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 6-9 A Kuvataide 3 4 A Luova kirjoittaminen ja arkkitehtuurin kritiikki 3 Erikoistyöt 1-10 Harj Harjoittelu, ylempi perustutkinto 3 A301-3 Arkkitehtuurin historian ja teorian syventävä moduuli (20 op, prof. Aino Niskanen) Fördjupande modul i arkitekturhistoria och teori Advanced Module in History and Theory of Architecture Studiot A Rakennussuojelu, studio 9-15 A Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita, studio A Filosofia ja metodi, studio 3-10 A Arkkitehtuurin teoria, studio 3-10 A Arkkitehtuuri I, studio 10 Tukikurssit A Puutarhataiteen historia 5 A Nykyajan arkkitehtuurin historia

4 A Arkkitehtuurin historian vaihtuva kurssi 3-6 A Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 6-9 A Kuvataide 3 4 A Luova kirjoittaminen ja arkkitehtuurin kritiikki 3 Erikoistyöt 1-10 A202-2 Rakennussuunnittelun jatkomoduuli (20 op, prof. Antti-Matti Siikala) Fortsättningsmodul i byggnadsplanering Intermediate Module in Building Design A Arkkitehtuuri III, studio 10 A Rakennusten peruskorjaus, studio 10 A Tuotesuunnittelu, studio 10 A Arkkitehtuuri II, studio 10 A Housing Design Studio 10 A Puurakentamisen vaihtuva kurssi 8-10 A Puustudio / Wood Studio A Rakennusten toteutusasiakirjat 5-15 A Rakennetekniikan jatkokurssi 5 Erikoistyöt 1-10 Harj Harjoittelu, ylempi perustutkinto 3 A302-3 Rakennussuunnittelun syventävä moduuli (20 op, prof. Antti-Matti Siikala) Fördjupande modul i byggnadsplanering Advanced Module in Building Design A Rakennusten toteutusasiakirjat (Rak.suunnittelun pääaineessa pakollinen= op) A Arkkitehtuuri III, syventävä studio 10 A Tuotesuunnittelu, studio 10 A Rakennusten peruskorjaus, studio 10 A Housing Design Studio 10 A Arkkitehtuuri II, syventävä studio 10 A Puurakentamisen vaihtuva kurssi 8-10 A Puustudio / Wood Studio Erikoistyöt 1-15 A203-2 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun jatkomoduuli (20 op, prof. Trevor Harris) Fortsättningsmodul i samhälls- och stadsplanering Intermediate Module in Urban Planning and Design A Yleis- ja seutusuunnittelun perusteet, studio (pakollinen) 10 A Kaupunki uudistuu, studio 10 A Puukaupunki, studio 9-14 A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö 1-10 Harj Harjoittelu, ylempi perustutkinto 3 A303-3 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun syventävä moduuli (20 op, prof. Trevor Harris) Fördjupande modul i samhälls- och stadsplanering Advanced Module in Urban Planning and Design A Urban Renewal Studio 10 A City in Crisis I (muodostaa studion yhdessä II-osan kanssa) 3 A City in Crisis II 7 A Local Development and Globalisation, studio 10 A European Metropolitan Planning 5 A Yhdyskuntasuunnittelun teoria 5 A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö 1-10 Maa Introduction to Cartography and Geoinformatics 3 62

5 A901-W Vapaasti valittavat opinnot (20 op) Valfria studier Elective Studies Esimerkkejä maisterivaiheen vapaasti valittavista opinnoista. Opintoja voi tapauskohtaisesti sijoittaa myös muihin moduuleihin, edellyttäen, että ne hyväksytään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. A Arkkitehtuuri III, kilpailu 1-10 A History of Wood Architecture in Finland 3-15 A History of Finnish Architecture 2-5 A Asuntotutkimus 10 A Puurakentamisen intensiivikurssi 3-15 A Wood in Architecture and Construction 3-6 A Wood Program, special project A IT 2 Vaihtuva kurssi 4-6 A IT 3 Arkkitehtuurivisualisointi 4 A IT 3 Arkkitehdin tiedonhallinta 4 Kursseja TKK:n muilta osastoilta: Maa Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 3-6 Ene Taloteknisten järjestelmien perusteet 4 Rak Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4 Vie Kokoustekniikka 2 A901-M Tieteen metodiikan opinnot (10 op) Studier i vetenskaplig metodik Methodological Principles A Tutkimusmetodologia 5 A Kommunikatiivinen suunnittelu ja suunnitteluargumentaatio 4 A D-studio 2 A Luova kirjoittaminen ja arkkitehtuurin kritiikki 3 Valinnainen metodiikka-kurssi TKK:n vahvistamalta listalta (min.=3 op) 3- A999-C A901-D Henkilökohtainen erikoismoduuli (20 op) Personligt specialmodul Individual Special Module Diplomityö (30 op) Diplomarbete Master's Thesis 63

6 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT) 3.2 Pääaineet Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelmassa on valittavissa kaksi pääainetta: automaatio- ja systeemitekniikka ja viestintätekniikka. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineet perusmoduulit A1 jatkomoduulit A2 syventävät moduulit A3 Älykkäät tuotteet Automaatio- ja systeemitekniikka Automaatio- ja systeemitekniikka Automaation tietotekniikka ja järjestelmät Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka Visuaalinen media Viestintätekniikka Viestintätekniikka Älykkäät viestintäjärjestelmät Yrityksen viestintäjärjestelmät Kuva 4. Pääaineiden rakenne Automaatio- ja systeemitekniikka (Automations och systemteknik, Automation and Control Engineering) Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia alan teollisuuden ja tutkimuksen parissa. Keskeistä pääaineen opinnoissa on laaja-alaisten valmiuksien hankkiminen automaatio- ja systeemitekniikan alalla käytettävistä ohjauksen ja hallinnan menetelmistä, jotka mahdollistavat työskentelyn hyvinkin erityyppisillä alueilla. Tekniikan kandidaatin tutkinnossa pääaine muodostuu perusmoduulista (A1) ja jatkomoduulista (A2). Diplomi-insinöörin tutkinnossa siihen sisältyy lisäksi älykkäät tuotteet-, automaation tietotekniikka ja järjestelmät- tai teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja suodatus syventävä moduuli (A3). Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineesta vastaavalla automaatio- ja systeemitekniikan laitoksella toimii neljä tutkimusryhmää sekä perus- että soveltavan tutkimuksen parissa. Lisätietoja saa laitoksen verkkosivuilta Pääaineen vastuuprofessorit ovat Aarne Halme, Arto Visala (koordinoija), Heikki Koivo, Heikki Hyötyniemi, Robert Tenno ja Kari Koskinen Viestintätekniikka (Medieteknik, Media technology) Viestintätekniikan pääaineen sisältöalueina ovat erilaiset julkaisutekniikat ja käyttörajapinnat painotuotteista web-viestintään. Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine muodostuu perusmoduulista (A1) ja jatkomoduulista (A2). Diplomi-insinöörin tutkinnossa siihen sisältyy lisäksi visuaalinen media-, älykkäät viestintäjärjestelmät- tai yrityksen viestintäjärjestelmät -syventävä moduuli (A3). 64

7 Viestintätekniikassa tutkitaan viestintäprosesseja painopisteenä visuaalisen informaation välitykseen perustuvat viestintäjärjestelmät. Lisätietoja saa viestintätekniikan tutkimuksesta vastaavan Mediatekniikan laitoksen verkkosivuilta osoitteesta Pääaineen vastuuprofessorit ovat Pirkko Oittinen ja Eero Hyvönen. 3.3 Tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnot Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot: perusopinnot-moduuli (P), ohjelman yhteiset opinnot -moduuli (O), perusmoduuli (A1), jatkomoduuli (A2), yksi muu moduuli (B1), kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö (K) sekä vapaasti valittavat opinnot (V). Tutkinnon pääaine muodostuu perusmoduulista ja jatkomoduulista. Tutkinnon sivuaineen muodostavan moduulin (B1) voi valita omasta tutkinto-ohjelmasta, toisesta tutkinto-ohjelmasta ja tietyin edellytyksin sivuaine on mahdollista suorittaa myös toisessa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla Perusopinnot Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelman perusopinnot koostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä ja muista perusopinnoista: AS901-P Perusopinnot (82 p) Opintopisteet Mat Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat Matematiikan peruskurssi C2 10 Mat Matematiikan peruskurssi C3-I 5 Mat Matematiikan peruskurssi C3-II 5 S Fysiikka I (AUT, BIO, EST, TLT) 6 S Fysiikka II (AUT, BIO, EST, TLT) 6 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt I 3 KE Kemian perusteet 5 T Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:ssa 2 T Ohjelmoinnin perusteet L (Java) 5 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 6 Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen suullinen osio 1 Kie-98. Vieras kieli *) 3 S Digitaalitekniikan perusteet 3 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 AS Julkaisutekniikan perusteet 3 TU Tuotantotalouden peruskurssi **) 4 Yhteensä 82 *) Lista tutkintosäännön vaatimukset täyttävistä pakollisen vieraan kielen kursseista löytyy verkko-osoitteesta **) Tuotantotaloutta sivuaineenaan opiskelevat suorittavat sivuaineeseen kurssin TU Kansantaloustieteen perusteet kurssin TU Tuotantotalouden peruskurssi sijasta Ohjelman yhteiset opinnot Ohjelman yhteisten opintojen sisältö on seuraava: AS901-O Ohjelman yhteiset opinnot (18 p) AS Automaatio- ja säätötekniikka 5 AS Kuvatekniikan perusteet *) 4-5 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 Yhteensä Valitse seuraavista niin että 18 op täyttyy: T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan **) 5 S Elektroniikan perusteet 3 AS C++ -ohjelmointi 4 *) Viestintätekniikan pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa kurssi AS Kuvatekniikan perusteet 5 op laajuisena. **) Viestintätekniikan pääaineopiskelijan tulee valita tämä kurssi 65

8 3.3.3 Perusaineiden laaja oppimäärä Perusopinnot antavat kaikissa insinöörialojen tutkinto-ohjelmissa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan opinnoille. Teknillisessä korkeakoulussa voi myös suorittaa matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet. Nämä perusaineiden laajan oppimäärän opinnot korvaavat tällöin tutkinto-ohjelman tavanomaiset perusopinnot. Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 % uusista opiskelijoista valintamenestyksen perusteella. Ohjelmaan voi lisäksi hakea. Lisätietoja saa verkko-osoitteesta Perustieteiden laajan oppimäärän malliohjelma on nähtävillä osoitteessa AS951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (80 op) Opintopisteet Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 5 Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt I 3 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 T Ohjelmoinnin perusteet L (Java) 5 T Tietorakenteet ja algoritmit 5 Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen suullinen osio 1 Kie-98.xxx Vieras kieli 3 T Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:ssa 2 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 Toinen seuraavista kursseista: S Digitaalitekniikan perusteet 3 AS Julkaisutekniikan perusteet * 3 Yhteensä 80 *) Esitieto viestintätekniikan opiskelijoille Perustieteiden laajan oppimäärän suorittaville suositellaan kurssin TU Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) suorittamista. Kurssin voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. AS901-O Ohjelman yhteiset opinnot (20 op) AS Automaatio- ja säätötekniikka 5 AS Kuvatekniikan perusteet *) 4-5 KE Kemian perusteet 5 Yhteensä Valitse seuraavista kursseista niin että 20 op täyttyy: T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan **) 5 S Elektroniikan perusteet 3 AS C++ -ohjelmointi 4 *) Viestintätekniikan pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa kurssi AS Kuvatekniikan perusteet 5 op laajuisena. **) Viestintätekniikan pääaineopiskelijan tulee valita tämä kurssi. AS951-1 Perustieteiden perusmoduuli (20 op) Opintopisteet Valitse seuraavista kursseista niin että 20 op täyttyy AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 6 Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 66

9 Mat Stokastiset prosessit 5 Tfy Fysiikka IIIA 5 Tfy Fysiikka IIIB 5 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 Yhteensä Automaatio- ja systeemitekniikka -perusmoduuli AS200-1, (20 op) Automaatio- ja systeemitekniikka on luonteeltaan järjestelmätekniikkaa, jossa kokonaisuuksien hallinnalla on keskeinen osuus. Ohjauksen ja hallinnan menetelmät ovat yleisiä, ja niitä käytetään erityyppisillä sovellusalueilla. Automaatio- ja systeemitekniikan ammattilaisille on siten tärkeää hallita perustiedot laaja-alaisesti. Perusmoduulin järjestelmäkurssit käsittelevät automaation ja systeemitekniikan keskeisiä järjestelmiä prosessiteollisuudessa ja kappaletavaratuotannossa. Koneenrakennustekniikan perustietoja tarvitaan mekatroniikassa, ja robotiikassa esitetään liikkeen ohjauksen peruskäsitteet ja menetelmät. Erilaisten järjestelmien integrointi on keskeistä automaation tietotekniikassa. Automaation suunnittelumenetelmät ovat mallipohjaisia, ja simulointia käytetään yleisesti suunnittelussa. Perusmoduulin tarkoituksena on antaa käytännönläheinen kuva automaatio- ja systeemitekniikasta ennen keskeisten menetelmäkurssien opiskelua jatkomoduulissa. Perusmoduuli ei sisällä automaatio- ja säätötekniikan peruskurssia, jonka oletetaan sisältyvän edeltäviin opintoihin. Koodi Kurssin nimi Opintopisteet Kon Koneenrakennustekniikka B 4 AS XML -kuvauskielten perusteet *) 3 AS Tietokonesimulointi 3 AS Automaatiojärjestelmät 3 AS Kappaletavaratuotannon automaatio 4 AS Robotiikka 3 Yhteensä 20 * Kurssi AS XML-kuvauskielten perusteet sisältyy sekä automaatio- ja systeemitekniikan että viestintätekniikan perusmoduuleihin. Jos opiskelija opiskelee AS-tutkinto-ohjelman tarjoamaa pää- ja sivuainetta, tulee toiseen perusmoduulin valita XML-kuvauskielten perusteet -kurssin tilalle puuttuva kurssisuoritus ohjelman yhteisten opintojen (O-moduuli) vaihtoehtoisista kursseista Automaatio- ja systeemitekniikka -jatkomoduuli AS200-2, (20 op) Jatkomoduuli sisältää kaikille automaatio- ja systeemitekniikan insinööreille tarpeelliset tiedot säätötekniikasta, automaation signaalinkäsittelystä ja automaation tietotekniikasta. Säätötekniikan matemaattisia perusmenetelmiä käsitellään sekä aikajatkuvassa että tietokonetoteutuksen kannalta keskeisessä aikadiskreetissä esitysmuodossa. Merkittävä osa automaation laskennallisesta älykkyydestä on mittaustietojen mallipohjaista jatkojalostamista, minkä vuoksi automaation signaalikäsittelyssä tarkastellaan mittaus- ja aistintiedon kuten esimerkiksi konenäön prosessointiin liittyviä menetelmiä. Uudet automaatiototeutukset ovat käytännössä kaikki tietokonepohjaisia, ja tietotekniikan reaaliaikaiset perusmenetelmät ovat keskeisiä opiskeltavia asioita osana modernia automaatiota. Menetelmien käytännön kokeilua harjoitellaan laboratoriotöillä, joissa kaikki esitellyt automaation ja säädön osa-alueet ovat esillä. Jatkomoduuli yhdessä perusmoduulin kanssa antaa riittävät valmiudet kaikkien automaatio- ja systeemitekniikan syventävien moduulien opiskelulle. Koodi Kurssin nimi Opintopisteet AS Analoginen säätö 3 AS Digitaalinen säätö 3 AS Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 4 AS Automaation tietotekniset järjestelmät 5 AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät 5 Yhteensä Viestintätekniikka -perusmoduuli AS300-1, (20 op) Viestinnällä tarkoitetaan prosesseja, joissa luodaan, välitetään, vastaanotetaan ja käytetään informaatiota merkitysten synnyttämiseksi vuorovaikutuksessa informaation, järjestelmien ja muiden käyttäjien kanssa. Viestintätekniikka koostuu viestinnän mahdollistavista teknologioista. Aihealue kattaa sisältöjen tuotannon ja -hallinnan, julkaisemisen sekä painetussa että sähköisessä mediassa ja sisältöjen sekä viestintäjärjestelmien käyttöön liittyvät kysymykset. Viestintätekniikan keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat tiedon esittäminen ja hallinta, mediavälitteisen viestinnän tyypit sekä käyttäjän rajapinta viestintävälineisiin. A1-moduuliin sisältyvät kurssit antavat perustiedot näiden osa-alueiden keskeisistä periaatteista ja teknologioista painottaen informaatio- ja käyttäjäkeskeistä näkökulmaa. Koodi Kurssin nimi Opintopisteet Esitietovaatimus: T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 67

10 AS XML-kuvauskielten perusteet *) 3 AS Median lajityypit 3 T Tiedonhallintajärjestelmät 5 T Multimediatekniikka 4 T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 Inf Verkostojen perusteet 3 Yhteensä 20 *) Kurssi AS XML-kuvauskielten perusteet sisältyy sekä automaatio- ja systeemitekniikan että viestintätekniikan perusmoduuleihin. Jos opiskelija opiskelee AS-tutkinto-ohjelman tarjoamaa pää- ja sivuainetta, tulee toiseen perusmoduulin valita XML-kuvauskielten perusteet -kurssin tilalle puuttuva kurssisuoritus ohjelman yhteisten opintojen (O-moduuli) vaihtoehtoisista kursseista Viestintätekniikka -jatkomoduuli AS300-2, (20 op) Viestintätekniikan jatkomoduuli painottaa teknologista näkökulmaa. Tarkastelun kohteena ovat teknologiat etenkin teksti- ja kuvamuotoiseen (still- ja video) informaatioon pohjautuvassa viestinnässä kuten painetussa sekä kiinteässä että mobiilissa verkko- ja TV- viestinnässä. Perusteknologioiden lisäksi esillä ovat teknologiat, joilla informaatiota sovitetaan viestintävälineisiin ja käyttörajapinnoille (näytöille ja painotuotteisiin) ja joilla lisätään viestinnän sisällöllisen (semanttisen) tason toiminnallisuutta. Keskeisenä painopistealueena ovat myös web-viestintään liittyvät teknologiat, kuten web-palvelut ja tietämyksen esittäminen webissä. Kursseihin sisältyvät harjoitustyöt sisältävät mm. järjestelmäsuunnittelua ja -toteutusta sekä käyttörajapintojen mittauksiin liittyviä tehtäviä. Moduuli luo osaamista viestintäjärjestelmien ja prosessien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen viestintäalalla niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissakin. Koodi Kurssin nimi Opintopisteet AS Visuaalisen mediatekniikan perusteet 4 AS Kuvaus- ja näyttötekniikka 5 AS Semanttinen web L 4 T Tietokonegrafiikan perusteet 3 T WWW-palvelun suunnittelu 4 Yhteensä Diplomi-insinöörin tutkinnon opinnot Diplomi-insinöörin tutkinnon opintoihin kuuluu vähintään yksi automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelman kuudesta syventävästä moduulista (A3), kaksi muuta moduulia, joista korkeintaan toinen voi olla perusmoduuli sekä tieteen metodiikan opinnot (M), diplomityö (D) ja vapaasti valittavat opinnot (W). Pääaineeseen sisältyy tekniikan kandidaatin tutkinnon yhteydessä suoritettu perusmoduuli (A1), sen jatkomoduuli (A2) ja yksi jatkomoduuliin perustuva syventävä moduuli (A3). Useamman A3-moduulin valitsemista suositellaan. Opiskelijalle muodostuu sivuaine, mikäli hän suorittaa yhden seuraavista pääaineeseen kuulumattomista kahden moduulin yhdistelmistä: perusmoduuli ja sen jatkomoduuli tai jatkomoduuli ja sen syventävä moduuli. Ylemmän tutkinto-ohjelman koulutusneuvosto voi perustellusta syystä hyväksyä sivuaineeksi lisäksi muita perus-, jatko-, syventävistä tai erikoismoduuleista muodostuvia kahden moduulin yhdistelmiä. Näistä kahdesta moduulista vähintään yhden on oltava joko jatkomoduuli tai syventävä moduuli. Sivuaine on mahdollista valita myös muista tutkinto-ohjelmista tai toisesta koti- tai ulkomaisesta yliopistosta edellyttäen, että se hyväksytään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen syventävät moduulit Älykkäät tuotteet syventävä moduuli Vastuuprofessorit: Aarne Halme (koordinoija), Arto Visala, Heikki Koivo, Heikki Hyötyniemi ja Kari Koskinen. Moduulin valitsemalla on mahdollista syventyä robotiikkaan, älykkäiden työkoneiden ohjauksen teoriaan ja suunnittelumenetelmiin sekä yleisemmin autonomisten laitteiden menetelmiin. Aistinsignaalien käsittely, paikannus ja navigointimenetelmät sekä älykkäiden käyttöliittymien menetelmät ovat merkittävästi kehittyneet viime vuosina ja niitä opetetaan kattavasti tässä moduulissa. Moduulin toinen painopiste on opettaa mikrosysteemitekniikkaan (MST) perustuvien järjestelmien ja laitteiden suunnitteluperiaatteita ja menetelmiä. Tällaisia laitteita ovat pienikokoiset analysaattorit (lab. on the chip), terveydenhoitoa, liikuntasuoritusta sekä ikäihmisten kotona selviytymistä tukevat henkilökohtaiset laitteet ja apuvälineet, pienikokoiset ympäristöä mittaavat laitteet, sensorialustat. Automaatio tuotteissa on yhteinen nimittäjä. AS210-3 Älykkäät tuotteet Intelligenta produkter, Intelligent products Koodi Kurssi Opintopisteet AS Kenttä- ja palvelurobotiikka L 5 AS Johdatus mikrosysteemeihin 3 Seminaari (toisen A3 -moduulin suorituksessa seminaaria ei vaadita): AS Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 Projektitöitä 3 op; (toisen A3-moduulin suorituksessa projektitöitä ei vaadita): AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V

11 Vaihtoehtoiset kurssit; valitse listasta 1 siten että 20 op täyttyy. Automaation tietotekniikka ja järjestelmät syventävä moduuli Vastuuprofessorit: Aarne Halme, Arto Visala, Heikki Koivo, Heikki Hyötyniemi ja Kari Koskinen (koordinoija) Moduuli syventää opiskelijoiden tietoja ja valmiuksia automaation tietotekniikassa. Tietotekniikka on automaation keskeinen toteutustekniikka ja sen suhteellinen merkitys tässä mielessä on kasvava. Moduulin kurssit käsittelevät tuotantoautomaation ja tuoteautomaation toteutuksessa tarvittavia reaaliaikaisia suunnittelu-, mallinnus- ja ohjelmointimenetelmiä sekä ohjelmistokomponentteja ja niistä koostettavia hajautettuja ohjaus- ja automaatiojärjestelmiä. Lisäksi käsitellään yritystason tietojärjestelmiä ja perusautomaation vertikaalista integraatiota ylemmän tason tietojärjestelmiin. Tuotteisiin liittyvät tukipalvelut tarvitsevat myös omat tietotekniset ratkaisunsa, jotka mahdollistavat uudentyyppisiä palveluita tai parantavat palveluiden kustannustehokkuutta. AS220-3 Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät Automationsdatateknik och system, Information and computer systems in automation Koodi Kurssi Opintopisteet AS Teollisuuden tietojärjestelmät 4 AS Automaatiojärjestelmien projektityö 3 Seminaari (toisen A3 -moduulin suorituksessa seminaaria ei vaadita): AS Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 Projektitöitä 3 op; (toisen A3 moduulin suorituksessa projektitöitä ei vaadita). AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V 2-9 Vaihtoehtoiset kurssit; valitse listasta 1 siten että 20 op täyttyy. Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka syventävä moduuli Vastuuprofessorit: Aarne Halme, Arto Visala, Heikki Koivo (koordinoija), Heikki Hyötyniemi ja Kari Koskinen. Voimakkaasti kehittyneet tieto- ja tietoliikennetekniikka mahdollistavat automaatiossa mittaustiedon keräämisen entistä laajemmin koneista, prosesseista ja muista monimutkaisista järjestelmistä. Ihminen ei pysty tätä valtavaa tietomäärää analysoimaan, vaan analysointi tehdään automaattisesti tehokkailla signaalinkäsittelyn ja tiedonlouhinnan menetelmillä, joiden sovelluksia ovat älykkäät anturit ja toimilaitteet, konenäkö sekä kunnonvalvonta ja vikadiagnoosi. Moduulin kursseissa annetaan valmiudet ymmärtää ja soveltaa näitä menetelmiä teollisuusautomaatioon. Jalostettu mittaustieto hyödynnetään kompleksisten järjestelmien automaattisessa säädössä. Kursseilla käydään läpi tärkeimmät nykyautomaation säätötekniikan teoreettiset menetelmät, joita sovelletaan teollisten prosessien, kokoonpanolinjojen, robottien ja koneiden sekä tietoliikennejärjestelmien säädöissä. AS230-3 Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka Signalbehandling och reglerteknik i industriautomation, Signal processing and control engineering in industrial automation Koodi Kurssi Opintopisteet AS Mallipohjaiset säätöjärjestelmät 4 AS Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät 3 Seminaari (toisen A3 -moduulin suorituksessa seminaaria ei vaadita): AS Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 Projektitöitä 3 op; (toisen A3 moduulin suorituksessa projektitöitä ei vaadita). AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2-9 Vaihtoehtoiset kurssit; valitse listasta 1 siten että 20 p täyttyy. Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen syventävän moduulin pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan tulee valita vaihtoehtoisia kursseja siten, että moduulin laajuus 20 opintopistettä täyttyy. Lista 1. Vaihtoehtoiset kurssit Merkinnät p (pakollinen), x suositeltava, (x) mahdollinen. Ei merkintää: ei valittavissa. I Älykkäät tuotteet II Automaation tietotekniikka ja järjestelmät III Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka Kurssit Op I II III AS Servotekniikka 3 x (x) AS Johdatus mikrosysteemeihin 3 p (x) AS Micro and Nanorobotics P 4 x (x) AS Koneaistit L 3 x (x) AS Paikannus- ja navigointimenetelmät 3 x AS Robot Algorithms 4 x (x) AS Kenttä- ja palvelurobotiikka L 4 p AS Käyttäytymispohjainen robotiikka L 3 x AS Automaation käyttöliittymät L 3 x (x) AS Bioniikka 3 x (x) 69

12 AS Verkotettu automaatio L 3 (x) x AS Pienikokoisten autonomisten laitteiden mekatroniikka 3 x (x) AS Automaatiojärjestelmien projektityö 3 p (x) AS Automaation sulautetut järjestelmät 3 (x) x AS Teollisuuden tietojärjestelmät 4 p (x) AS Tapahtumapohjainen simulointi L 3 x (x) AS Automaation ohjelmistokomponentit L 3 (x) x AS Automaation sovelluspalvelut L 3 (x) x AS Automaatiojärjestelmien luotettavuus L 3 x AS Laajennetun tuotteen tietotekniikka 4 (x) x AS Reaaliaikajärjestelmien mallintaminen L 3 (x) x AS Systeemidynamiikka 4 (x) x AS Dynaamiset järjestelmät 3 x AS Tietokonemallintaminen L 5 (x) (x) x AS Neuro-fuzzy -laskenta automaatiotekniikassa L 3 (x) x AS Mallipohjaiset säätöjärjestelmät L 4 (x) p AS Aika- ja paikkariippuvaisten prosessien mallintaminen ja säätö L 5 x AS Rakennusautomaatio 3 (x) x AS Wireless Automation P 4 (x) x AS Monimuuttujaregression menetelmät L 4 (x) x AS Kybernetiikan alkeet L 3 x AS Automatic modelling of industrial plants using semantic specifications P 4 (x) x AS Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät L 3 (x) p AS Energiatekniikan automaatio 3 (x) x AS Bioteknisten prosessien automaatio 3 x Viestintätekniikan pääaineen syventävät moduulit Visuaalinen media -syventävä moduuli Vastuuprofessorit: Pirkko Oittinen (koordinoija), Eero Hyvönen Visuaalisella eli näköaistin kautta havainnoidulla informaatiolla on keskeinen asema viestinnässä. Tämänhetkisissä laajamittaisesti käytössä olevissa teknisisssä sovelluksissa visuaalisen informaation muotoja ovat still-kuva, grafiikka, video ja kirjoitettu teksti. Alueen tekninen kehitys pyrkii todellisuuden ja elämyksellisyyden entistä parempaan välittämiseen kasvattamalla informaatiomäärää ihmisen vastaanottokyvyn rajoja tavoitellen. Kehittyviä teknologioita ovat 3D, lisätyn todellisuuden teknologiat ja ylipäänsä laajan suorituskykyavaruuden teknologiat. Moduulissa tarkastellaan visuaalista mediaa kuvamuotoisen informaatin ja sitä hyödyntävien prosessien ja järjestelmien näkökulmista. Laatu mittauksellisena, laskennallisena ja visuaalisena käsitteenä on keskeinen visuaalisen informaation ominaisuus. Kuvaprosessit skaalautuvat enenevästi henkilökohtaisesta viestinnästä globaaliksi viestinnäksi, jolloin niiden hallintateknologioiden merkitys lisääntyy. Edelleen niiden käyttöalueet ovat laajenemassa ja immersiivisyys kasvamassa. Kursseihin sisältyy luento-osuuden lisäksi tutkimus- ja kehitysluonteisia yksin ja ryhmässä tehtäviä harjoitustöitä. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tehdä sekä visuaalisen median perus- että järjestelmien kehittämistä tukevaa tutkimusta ja toimia uusiin visuaalisiin teknologioihin perustuvien sovellusten suunnitteluja kehitystehtävissä. AS310-3 Visuaalinen media Visuell media, Visual media Koodi Kurssi Opintopisteet AS Visuaalisen median laatu L 5-6 AS Mediatuotantoprosessit ja järjestelmät L 5-6 AS Viestintätekniikan tutkimusseminaari 3 Valitse seuraavista siten, että 20 op täyttyy: T Digitaalinen kuvankäsittely L 5 AS Visuaalisen median projektityöt L

13 T Multimedia Programming 4 Älykkäät viestintäjärjestelmät -syventävä moduuli Vastuuprofessorit: Eero Hyvönen (koordinoija), Pirkko Oittinen Viestintäjärjestelmät eivät ole vain passiivisia tiedon välittäjiä, vaan järjestelmiin sisältyvät tietokoneet kykenevät myös itse tulkitsemaan välittämiään sisältöjä. Tämä mahdollistaa toisaalta tietosisältöjen merkitykseen perustuvan yhdistämisen ja keskenään yhteen toimivien järjestelmien kehittämisen, toisaalta älykkäiden, ihmisen tapaan toimivien viestintäjärjestelmien ja -palveluiden kehittämisen. Esimerkiksi web-viestinnässä semanttisen webin tekniikat ja web service -palvelut perustuvat verkon tietosisältöjen ja toimintojen esittämiseen konetulkittavassa muodossa. Moduulissa opiskellaan älykkäiden järjestelmien teknologioita ja kehittämistä viestintäjärjestelmien näkökulmasta painopisteen ollessa semanttisissa web-teknologioissa. AS320-3 Älykkäät viestintäjärjestelmät Intelligenta kommuninikationssystem, Knowledge media Koodi Kurssi Opintopisteet AS Web-palvelutekniikat L 4 AS Viestintätekniikan tutkimusseminaari 3 T Tekoälyn perusteet 5 T Datasta tietoon 4 T WWW Applications P 4 Yhteensä 20 Valinnainen suoritus: AS Älykkäiden viestintäjärjestelmien projektityöt L 2 9 Yrityksen viestintäjärjestelmät syventävä moduuli Vastuuprofessorit: Eero Hyvönen (koordinoija), Eila Järvenpää, Kari Koskinen, Matti Hämäläinen, Pirkko Oittinen Digitaaliset tietosisällöt ja tietoverkot tarjoavat uusia mahdollisuuksia yritysten ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle, tietosisältöjen ja palveluiden integraatiolle, sähköiselle liiketoiminnalle, tuotannon automaatiolle sekä tietojärjestelmien hajautetuille ratkaisuille verkkopalveluina. Moduulissa opiskellaan verkkoperustaisia sähköisen viestinnän teknologioita ja sovellusmahdollisuuksia erityisesti yritysmaailman näkökulmasta. Aihepiirin osa-alueita ovat mm. automaatio-, tieto- ja viestintäjärjestelmien integraatio, tiedon ja tietämyksen hallinta ja kommunikointi yrityksissä sekä tuotedokumentaatio ja tekniikka markkinointiviestinnässä. AS330-3 Yrityksen viestintäjärjestelmät Kommunikationssystem i företag, Enterprise communication systems Koodi Kurssi Opintopisteet Valitse vähintään neljä kurssia seuraavista: AS Mediatuotantoprosessit ja järjestelmät L 5 AS Web-palvelutekniikat L 4 AS Teollisuuden tietojärjestelmät 4 T Enterprise Systems Architecture 4 TU Knowledge and Competence Management 3 Valitse lisäksi seuraavista niin että 20 op täyttyy: AS Viestintätekniikan harjoitustyöt 3 9 AS Älykkäiden viestintäjärjestelmien projektityöt L V 2 8 AS Automaation tietotekniikan projektityöt 2 9 T Yritysten tietojärjestelmien erikoistyö L V 3 9 TU Advanced course on knowledge and competence management P 4 op Tieteen metodiikan opinnot Tieteen metodiikan opinnot (M) ovat tutkinto-ohjelmaan soveltuvia tieteellisiä menetelmäopintoja. Opintoihin sisältyy esimerkiksi matemaattis-tilastollisia menetelmiä ja pääaineen käytäntöihin liittyviä menetelmiä. Pakolliset kurssit: Toinen seuraavista: *) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 op Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 5 op Vaihtoehtoinen kurssi valitaan M-moduulin kurssilistalta. Yht. 10 op *) Mikäli jompikumpi kursseista jo sisältyy tutkintoon pakollisena, valitaan M-moduulin listalta kursseja siten että 10 op täyttyy. Lukuvuodeksi vahvistettu kurssilista löytyy sivulta: 3.6 Erikoismoduuli AS610-3 Polttokennotekniikka (20 op) 71

14 (Bränslecellteknik, Fuel cell technology) Vastuuprofessori Aarne Halme Polttokennotekniikan erikoismoduuli on tarkoitettu polttokennotekniikoista kiinnostuneille opiskelijoille AUT-, KEM-, MTE-, KON- ja TFM -tutkintoohjelmissa. Moduulin tarkoituksena on antaa poikkitieteellinen ja laaja näkemys erilaisista polttokennoteknologioista sekä niiden suunnittelusta, ohjauksesta ja käytöstä. Kursseilla opitaan käytännön työssä tarvittava tieto fysiikasta ja kemiasta sekä Apros- ja MATLAB- ohjelmistoista. Moduuli on poikkitieteellinen, ja opiskelijoiden tulee valita muita kuin oman tutkinto-ohjelmansa kursseja. Valitaan alla olevasta listasta siten, että 20 op täyttyy Opintopisteet KE Fysikaalinen kemia I 3 KE Fysikaalinen kemia II 3 KE Sähkökemian perusteet 3 KE Sähkökemiallinen kinetiikka 3 KE Kuljetusprosessit elektrodeilla ja membraaneissa L 4 KE Impedanssispektroskopia L 2 KE Polttokennot L 4 Tfy Termodynamiikka 5 Tfy Polttokennot ja vetyteknologia L 5 Ene Lämmönsiirto-oppi 4 Ene Aineensiirto-oppi L 5 Ene Kitkallinen virtaus L 5 AS Johdatus MATLAB-ohjelmiston käyttöön 1 1 AS Johdatus MATLAB-ohjelmiston käyttöön 2 1 AS Energiatekniikan automaatio Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarjottava sivuaine Prosessi- ja energiatekniikan automaatio (Automation i process- och energiteknik, Automation in process- and energy technology) Sivuaine on tarkoitettu erityisesti prosessitekniikan (PUU, KEM ja MTE) sekä energiatekniikan (ENE ja TFY) opiskelijoille. Sivuaine sisältää instrumentointiin, mallintamiseen ja simulointiin, säätötekniikkaan sekä automaatiojärjestelmiin perehdyttäviä kursseja. Sivuaineen yhteydessä voi myös opiskella tuotantoautomaation ja tuotannon tietojärjestelmiin painottuvia asioita. Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat eivät voi valita sivuainetta. Sivuaineen vastuuprofessorit ovat Aarne Halme, Arto Visala, Heikki Koivo, (koordinoija) Heikki Hyötyniemi ja Kari Koskinen. Prosessi- ja energiatekniikan automaatio perusmoduuli AS400-1 Moduulin opintojen sisältö on seuraava: säätö- ja systeemitekniikan menetelmien opiskelussa tarvittava keskeinen matematiikka, säätötekniikan ja instrumentoinnin perusteet, prosessi- ja energiatekniikan järjestelmien ominaisuudet, mallintaminen, ja simulointi malliesimerkkien ja simuloinnin kautta, automaatiojärjestelmät sekä kappaletavara-automaation perusteet. Koodi Nimi Opintopisteet AS AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot TAI Automaatio- ja viestintätekniikka toimialoina 2 1 AS Automaatio- ja säätötekniikan perusteet 3 AS Tietokonesimulointi 3 AS Dynaamiset järjestelmät 3 AS Automaatiojärjestelmät 3 AS Kappaletavaratuotannon automaatio 4 KE Prosessiteollisuuden mittaukset 3 Yhteensä op Prosessi- ja energiatekniikan automaatio jatkomoduuli AS400-2 Moduuli sisältää kaikille automaatio- ja systeemitekniikan insinööreille tarpeellisen perustiedot säädön ja automaation signaalinkäsittelyn menetelmistä. Käytännön sovellutuksiin tutustutaan laboratoriotöiden yhteydessä. Oman suuntautumisen mukaan opiskelija valitsee yhden kurssin energiatekniikan, prosessitekniikan tai tuotannon tietojärjestelmien alueilta. Koodi Nimi Opintopisteet AS Analoginen säätö 3 AS Digitaalinen säätö 3 AS Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 6 AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät 5 Yksi seuraavista: AS Energiatekniikan automaatio 3 AS Bioteknisten prosessien automaatio 3 AS Teollisuuden tietojärjestelmät 4 Yhteensä op 72

15 Perus- ja jatkomoduulit B1 ja B2 yhdessä antavat riittävät valmiudet opiskella myös AUT-tutkinto-ohjelman omia automaatio- ja systeemitekniikan syventäviä A3-moduuleita. Prosessi- ja energiatekniikan automaatio syventävä moduuli AS400-3 Pakollisessa osuudessa perehdytään prosessiteollisuuden säätösovelluksiin ja niiden ongelmiin. Käytännön tuntuma saadaan liittämällä kaupallinen automaatiojärjestelmä todelliseen prosessiin ja verifioimalla järjestelmän toiminta. Seminaarien ja erikoistöiden avulla tutustutaan käytännön prosessi- ja säätötekniikan keskeisiin kysymyksiin sekä tavataan alan asiantuntijoita. Moduuli sisältää laajan valinnaisen osuuden, jossa opiskelijat voivat kiinnostuksensa mukaan perehtyä haluamiinsa säätö- ja automaatiotekniikan kehittyneisiin menetelmiin. Pakolliset kurssit: AS Aika- ja paikkariippuvaisten prosessien mallintaminen ja säätö L 5 AS Automaatiojärjestelmien projektityö 3 AS Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V 2-9 Projektitöitä 3 op Valinnaiset opintojaksot, valitse listasta 3 siten että 20 p täyttyy Lista 3. Valinnaiset opintojaksot AS Systeemidynamiikka 4 AS Tietokonemallintaminen L 5 AS Neuro-fuzzy-laskenta automaatiotekniikassa L 3 AS Mallipohjaiset säätöjärjestelmät L 4 AS Johdatus mikrosysteemeihin 3 AS Rakennusautomaatio 3 AS Monimuuttajaregression menetelmät L 4 AS Kybernetiikan alkeet L 3 AS Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät 3 AS Koneaistit L 3 AS Energiatekniikan automaatio 3 AS Bioniikka 3 AS Bioteknisten prosessien automaatio 3 AS Verkotettu automaatio L 3 AS Pienikokoisten autonomisten laitteiden mekatroniikka 3 AS Automaation tietotekniset järjestelmät 5 AS Teollisuuden tietojärjestelmät 4 AS Tapahtumapohjainen simulointi L 3 AS Automaatiojärjestelmän luotettavuus L 3 AS Laajennetun tuotteen tietotekniikka 4 73

16 Bioinformaatioteknologia (BIO) Perustieteiden laajan oppimäärän opinnot S953-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä 80 op Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 3 Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 Tfy Fysiikan laajat laboratoriotyöt I 3 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt II 2 KE Orgaaninen kemia I 4 KE Polymeeriteknologia I 3 T Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla 2 T /1208 Ohjelmoinnin perusteet L /Y 5 Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 Yhteensä 80 op Kurssi S Elektroniikan peruskurssi 5 op siirretään perusopintomoduulista (S953-P) Biologisen tekniikan perusmoduuliin (F305-1), josta vastaavasti poistetaan kurssi S Fysiikka III 6 op. Laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen pääaineen lukijoille suositellaan suoritettavaksi vapaavalintaisena myös S Elektroniikan peruskurssi 5 op. S953-1 Perustieteiden perusmoduuli 20 op Valitse matematiikasta 10 opintopistettä ja sen lisäksi fysiikan kokonaisuus 10 opintopistettä tai ohjelmoinnin kokonaisuus 12 opintopistettä ** Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat *Johdatus stokastiikkaan TAI 5 Mat *Stokastiset prosessit L 5 FYSIIKAN KOKONAISUUS Tfy Fysiikka IIIA 5 Tfy Fysiikka IIIB 5 OHJELMOINNIN KOKONAISUUS T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 6 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 6 Yhteensä 20 op * valitse joko Mat tai Mat ** valitessasi ohjelmoinnin kokonaisuuden, vapaasti valittavien opintojen moduuliin (V) riittää 8 opintopistettä Perusopintomoduuli S903-P (80 op) Perusopintomoduuli tarjoaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan sekä perustiedot mm. kemiassa, ohjelmoinnissa ja elektroniikassa. S903-P Perusopinnot 80 op Mat /1010 Matematiikan peruskurssi C1/L1 10 Mat /1020 Matematiikan peruskurssi C2/L2 10 *Mat Matematiikan peruskurssi C3-I 5 *Mat Matematiikan peruskurssi C3-II 5 *Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 3 S Fysiikka I 6 S Fysiikka II 6 Tfy Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt 2 S Fysiikan lisäkurssi I (SFT) 2 S Fysiikan lisäkurssi II (SFT) 2 KE Orgaaninen kemia I 4 KE Polymeeriteknologia I 3 T Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla 2 T /1208 Ohjelmoinnin perusteet L / Y 5 S Elektroniikan peruskurssi 5 Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 Kie-98.XXXX Vieraita kieliä # 3 Yhteensä 80 op * Valitse joko Mat ja Mat tai Mat

17 # Katso pakollisen vieraan kielen opintojen vaatimukset Kielikeskuksen www-sivuilta Lisäksi oppaan lopussa liitteessä 1 on lista kielikeskuksen pakollisen vieraan kielen suorituksiin kelpaavista kursseista. Perustieteiden laajan oppimäärän lukijat: S Elektroniikan peruskurssi 5 op suoritetaan Biologisen tekniikan perusmoduulissa (F305-1), josta poistetaan S Fysiikka III 6 op. Laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen pääaineen lukijoille suositellaan ko. kurssi suoritettavaksi vapaavalintaisena. Ohjelman yhteiset opinnot S903-O (20 op) S903-O Ohjelman yhteiset opinnot 20 op S Johdatus bioinformaatioteknologian opiskeluun 1 S Solubiologian perusteet 6 Tfy Fysiologia 5 Tfy Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan 5 KE Orgaanisen kemian lyhyet laboratoriotyöt 3 Yhteensä 20 op Perusmoduuli Biologinen tekniikka F305-1 (20 op) F305-1 Biologinen tekniikka 20 op S Fysiikka III * 6 KE Fysikaalinen kemia I 3 KE Fysikaalinen kemia II 3 S Mittaustekniikan perusteet Y 3 Tfy Ohjelmatyöt bio-insinööreille 2-3 Mat Optimoinnin perusteet 3 Yhteensä 20 op * Perustieteiden laajan oppimäärän lukijat: S Elektroniikan peruskurssi 5 op perusopintomoduulista (S903-P) Biologisen tekniikan perusmoduuliin (F305-1), josta poistetaan S Fysiikka III 6 op. Perusmoduuli Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede S119-1 (20 op) S119-1 Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede 20 op S Laskennallinen tiede 5 S Johdatus Bayesilaiseen tilastotieteeseen 3 T Datasta tietoon 4 Mat Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5 Mat Optimoinnin perusteet 3 Yhteensä 20 op Perusmoduuli Bioelektroniikka S121-1 (20 op) S121-1 Bioelektroniikka 20 op Pakolliset kurssit: S Elektroniikan perusteiden työt 2 S Piirianalyysi 1 5 S Elektroniikka I 5 S Digitaalitekniikan perusteet 3 Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy: S Dynaaminen kenttäteoria 5 S Staattinen kenttäteoria 5 S Piirianalyysi 2 5 S Mittaustekniikan perusteet Y 3 AS Analoginen säätö 3 S Johdatus bioniikkaan 2 Yhteensä 20 op Jatkomoduuli Biologinen kemia ja biomateriaalit KE150-2 (20 op) KE150-2 Biologinen kemia ja biomateriaalit 20 op Pakolliset kurssit: 75

18 KE Polymeeriteknologian lyhyet laboratoriotyöt 2 KE Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 1 3 S Biomateriaalitiede 6 Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy: KE *Orgaaninen kemia II 3 KE Biokemia II 5 KE Polymeeriteknologia IIb 5 KE Orgaaninen kemia III 4 KE-30.C **Vaihtuvasisältöinen kurssi 1 KE-100.C **Vaihtuvasisältöinen kurssi 1 S Materiaalitieteen perusteet 5-8 Yhteensä 20 op *Pakollinen Biologisen kemian ja biomateriaalien ylemmän tutkinnon pääaineen opiskelijoille **Voidaan käyttää täydentämään opintoja siten, että 20 op täyttyy. Yhteyshenkilöt: KE-30.C prof. Katrina Nordström; KE-100.C TkT Jaana Rich Jatkomoduuli Biologinen tekniikka F305-2 (20 op) F305-2 Biologinen tekniikka 20 op Pakolliset kurssit: Tfy Elollisen aineen fysiikka I 5 Tfy Biosignaalien käsittely 5 S Biotekniikan instrumentointi 5 Valitse seuraavista 5 opintopistettä: AS Automaatio- ja säätötekniikka 5 Tfy Klassinen kenttäteoria 5 Yhteensä 20 op Jatkomoduuli Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede S119-2 (20 op) S119-2 Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede 20 op S Solubiosysteemit 5 T /1223 Tietorakenteet ja algoritmit 5 Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy: T Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 6 S Laskennallinen systeemibiologia 5 S Computational Neuroscience 6 Mat Stokastiset prosessit 5 T Machine Learning Basic Priciples 5 Yhteensä 20 op Jatkomoduuli Biotroniikka S121-2 (20 op) S121-2 Biotroniikka 20 op Pakolliset: S Tietokoneen arkkitehtuuri 5 S Elektroniikkalaitteen suunnittelu 4 S Sulautetut mikroprosessorijärjestelmät 3 Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy: T Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 5 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 6 AS C++-ohjelmointi 4 AS Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 2-6 AS Automaatio- ja säätötekniikka 5 S Elektroniset mittaukset 3 S Elektroniikan häiriökysymykset 2 S Mikrofluidistiikka ja BioMEMS 5 Tfy Elollisen aineen fysiikka I (biofysiikka) 5 Huom! Mikäli suoritat Biologisen fysiikan ja lääketieteellisen tekniikan syventävän moduulin (F308-3), on kurssi Tfy sisällytettävä tähän moduuliin. Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Biomateriaalit KE152-3 (20 op) KE152-3 Biomateriaalit 20 op 76

19 Pakolliset kurssit: KE Polymeeriteknologia IIb 5 KE Biopolymers 3 KE Farmasian fysikaalinen kemia 4 Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy: KE Polymeeriteknologian pitkät laboratoriotyöt 5 KE Polymeeriteknologian seminaari 3-9 KE Polymeeriteknologian erikoistyö 4-7 KE Polyelektrolyytit 2 KE Kuljetusprosessit elektrodeilla ja membraaneissa 4 KE Sähkökemian perusteet 3 KE Sähkökemiallinen kinetiikka 3 Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Biologinen kemia KE151-3 (20 op) KE151-3 Biologinen kemia 20 op Pakolliset kurssit: KE Moderni synteettinen orgaaninen kemia 5 KE Orgaaninen rakenneanalytiikka 5 KE Proteiinimuokkaus 5 KE Metabolian muokkaus ja mallinnus 5 Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Biologinen fysiikka ja lääketieteellinen tekniikka F308-3 (20 op) F308-3 Biologinen fysiikka ja lääketieteellinen tekniikka 20 op Pakolliset kurssit: Tfy Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan erikoistyö 5-8 Tfy Lääketieteellisen tekniikan seminaari 3 Valitse kurssit yhdestä ryhmästä niin, että 20 opintopistettä täyttyy: RYHMÄ 1: Tfy Elollisen aineen fysiikka II (elektrofysiologia) 5 Tfy Elollisen aineen fysiikka III (molekulaarinen biofys.) 5 Tfy Methods in cellular biophysics 5 RYHMÄ 2: Tfy Tfy Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan Lääketieteellinen fysiikka I 5 5 Tfy Lääketieteelliset kuvantamismenetelmät 5 Tfy Tfy Kuvankäsittely lääketieteellisessä tekniikassa Funktionaalinen kuvantaminen lääketieteessä 5 5 Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Bioinformatiikka ja laskennallinen systeemibiologia T290-3 (20 op) T290-3 Bioinformatiikka ja laskennallinen systeemibiologia 20 op Pakolliset (Mikäli eivät sisälly aiempiin opintoihin): S Laskennallinen systeemibiologia 5 Vähintään toinen seuraavista: T High-throughput bioinformatics 5-7 T Computational genomics 4-7 Valinnaisia opintoja siten, että 20 opintopistettä täyttyy (kaksi suosituspolkua): Bioinformatiikka (vähintään yksi seuraavista): T Modeling biological networks 5-7 T Bioinformatiikan erikoiskurssi I 3-7 T Bioinformatiikan erikoiskurssi II 3-7 Laskennallinen systeemibiologia (vähintään yksi seuraavista): S Laskennallisen systeemibiologian erikoistyö 3-7 S Yksilöllisiä laskennallisen tekniikan opintoja L V 1-8 Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy: T Hahmontunnistuksen perusteet 4 T Signaalien tilastollinen mallinnus 5 T Machine Learning: Basic Principles 5 T Machine Learning and Neural Networks 5 T Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods 5 T Digitaalinen kuvankäsittely 5 T Informaation visualisointi 5 T Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät 5 T Merkkijonoalgoritmit 5-6 S Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi I 6 S Bayesilaisen mallintamisen perusteet 5 77

20 S Bioinformaatioteknologian seminaari 2-3 S Kompleksiset verkot 3-6 T Graafiteoria 5 T Kombinatoriset mallit ja stokastiset algoritmit 6 Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Kognitiivinen neurotiede ja neuroinformatiikka T291-3 (20 op) T291-3 Kognitiivinen neurotiede ja neuroinformatiikka 20 op Pakolliset Tfy Ihmisaivojen toiminnan jatkokurssi 5 T Signal processing in neuroinformatics L 5 Valitse niin, että 20 opintopistettä täyttyy (kaksi suosituspolkua, joita saa yhdistellä): Neuroinformatiikka T Image Analysis in Neuroinformatics 5 Tfy Aivojen informaationkäsittely L 5 Tfy Lääketieteelliset kuvantamismenetelmät L 5 Kognitiivinen neurotiede Tfy Aivojen informaationkäsittely L 5 Tfy Ei-invasiivisen aivokuvantamisen harjoituskurssi L 5 S Kommunikaation ja kognition erikoiskurssi LV 1-6 S Kommunikaatio ja kognitio -tutkijaseminaari 1-6 Täydentäen tarvittaessa: S Bayesilaisen mallintamisen perusteet 5 S Laskennallinen neurotiede 6 S Kompleksiset verkot L 3-6 S Yksilöllisiä kommunikaation ja kognition opintoja LV 1-9 T Hahmontunnistuksen perusteet 4 T Signaalien tilastollinen mallinnus 5 T Digitaalinen kuvankäsittely 5 T Informaation visualisointi 5 T Tietokonenäkö 5 T Machine Learning: Basic Principles 5 T Machine Learning and Neural Networks 5 T Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods 5 AS Käyttäytymispohjainen robotiikka 3 Tfy Kuvankäsittely lääketieteellisessä tekniikassa 5 Tfy Elollisen aineen fysiikka II 4-5 Tfy Elollisen aineen fysiikka III 6 Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Bioautomatiikka AS340-3 (20 op) AS340-3 Bioautomatiikka 20 op Pakolliset kurssit: AS Robotiikka 3 AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät 5 AS Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 AS Bioniikka 3 Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy: AS Automaatiojärjestelmät 3 AS Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät L 3 AS Koneaistit L 3 AS Paikannus- ja navigointimenetelmät L 3 AS Kenttä- ja palvelurobotiikka L 5 AS Käyttäytymispohjainen robotiikka L 3 AS Automaation käyttöliittymät L 3 AS Robot Algorithms L 4 AS Pienikokoisten autonomisten laitteiden mekatroniikka 3 AS Automaatiojärjestelmien projektityö 3 AS Automaation sulautetut järjestelmät 3-6 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V 2-9 AS Johdatus mikrosysteemeihin 3 AS Micro and Nano Robotics P 4 Yhteensä 20 op Syventävä moduuli Bioadaptiivinen tekniikka S360-3 (20 op) S360-3 Bioadaptiivinen tekniikka 20 op Pakolliset kurssit: 78

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opintojaksojen, jotka kirjataan opiskelijan opintorekisteriin osasuorituksina (esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, laboratoriotyöt tms.) opintopisteet jaetaan siten, että osasuorituksista

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Tässä liitteessä kuvataan yksityiskohtaisesti tutkinto-ohjelman molempien pääaineiden rakenne (sivu 1), opintojen ohjeellinen ajoitus (tietotekniikka, sivu 2; biotekniikka,

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Julkaisija Uudenmaan TE-keskus / SILE-projekti Toimituskunta Neogames Taitto: B105 Oy, Tommi Järvinen Paino: Kopio Niini Finland Oy, Tampere 2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot