RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013)"

Transkriptio

1 RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty ) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita ja tuntiopettajia. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta. Puhelinnumerot on muotoa (02) alanumero. Kääntämisen ja tulkkauksen linja Professori Yves Gambier, Docteur, huone 220, puh. 8725, s-posti Lehtorit ja yliopisto-opettajat Johanna Isosävi, FT, huone 201, puh. 8721, s-posti Christophe Leblay, FT, huone 223, puh. 8726, s-posti Tarja Leblay, FM, huone 223, puh. 8724, s-posti Leena Salmi, FT, työstä vapautettu Outi Veivo, FM, huone 201, puh. 8745, s-posti Jean Vienne, Maître ès Sciences économiques, huone 213a, puh. 8727, s-posti Ranskan kielen linja Professorit Eija Suomela-Salmi, FT, huone Signum 214, puh. 5350, s-posti Marjut Johansson, FT, huone 226, puh. 6042, s-posti Lehtorit ja yliopisto-opettajat Ana-Maria Cozma, Docteur, huone 100a, puh. 5353, s-posti Fred Dervin, FT, työstä vapautettu saakka Fanny Kerignard, Master Sciences du langage, FLE, huone 100a, puh. 6041, s-posti Maarit Mutta, FT, dosentti, huone 214, puh. 5252, s-posti Tutkijatohtori ja tohtorikoulutettavat Kaiju Harinen, FM, s-posti Veronika Laippala, FT, työstävapautettu syyskuusta 2013 alkaen Lotta Lehti, FM, huone 213b, puh. 6018, s-posti Tuntiopettajat (tavattavissa opetuksen yhteydessä) Mirka Ahonen, FM, s-posti Jasmina Nevari, HuK Romaanisten kielten toimisto Maija Österlund, FM, huone 204, puh. 5351, s-posti Toimisto on avoinna ma pe klo

2 Hyödyllistä tietoa opiskelusta ja opinnoista löytyy oppiaineen ja sen linjojen kotisivuilta (julkinen www-sivusto) https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/ranska/sivut/home.aspx (intrasivusto) Tärkeitä päivämääriä Sivuainekoe järjestetään tiistaina klo 9 12, ls XXV. Tulokset julkistetaan viimeistään Yhteinen esittelyluento ranskan molempien linjojen uusille opiskelijoille järjestetään perjantaina klo 12 14, ls Ros1 (Rosetta). Kaikkien uusien pääaineopiskelijoiden edellytetään osallistuvan, mutta myös uudet sivuaineopiskelijat ovat tervetulleita! Infotilaisuus molempien linjojen aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille järjestetään keskiviikkona klo 13, (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Ilmoittautuminen aine- ja syventävien opintojen kursseille NettiOpsussa Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina , ellei toisin mainita. Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan kurssista riippuen 2 3 ryhmään sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat opetusryhmiin Rosetan 2. krs:n ilmoitustaululla oleville listoille alkaen. Perusopintojen ryhmät noudattavat pääsääntöisesti seuraavanlaista jakoa linjojen kesken: P1 Kielioppi: Kielen opiskelijat: ryhmä 1 Kääntämisen opiskelijat: ryhmä 2 P2., P3., P4., P5. ja P6. Harjoituskurssit: kolme ryhmää Kielen opiskelijat: ryhmät 1 & 2 Kääntämisen opiskelijat: ryhmät 2 & 3 Yleistä Opetusohjelmassa kurssien nimiä edeltävät järjestysnumerot vastaavat lukuvuoden opinto-oppaan numerointia. Opinto-opas löytyy osoitteesta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Lukuvuoden opetus jakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Periodit ovat I II III IV Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen, joten opettajat ilmoittavat kurssien aluksi paljonko poissaoloja sallitaan. Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään opetusta lukuvuonna Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta. Ohjelmassa kurssin nimen

3 jälkeen on merkitty kurssin laajuus opintopisteinä (op) sekä opintosuoritusrekisterissä käytettävä koodi (esim. RANS0010). P-kirjain kurssin nimen jälkeen tarkoittaa, että kurssi on pakollinen, V- kirjain tarkoittaa vapaavalintaista kurssia. Sen jälkeen on merkitty opetustuntien määrä viikossa (esim. 2h/vko) ja kurssin kesto, eli järjestetäänkö kurssi esim. syksyn ensimmäisessä periodissa (I), rinnakkaisina ryhminä eri periodeissa (I tai II) tai useamman periodin aikana jatkuvana (I, II ja III). Opetustilat on merkitty kurssiajankohdan jälkeen. Opetusta on Signumissa (Sig), Rosetassa (R), Maaherran makasiinissa (Henrikinkatu 10, Porthan-sali) ja yliopistonmäen luentosaleissa (ls I, päärakennus). Tuutorointi Opiskelijatuutorien lisäksi opiskelijat saavat opintoihinsa ohjausta myös opettajatuutoreilta. Kääntämisen ja tulkkauksen linjalla opettajatuutoreina toimivat Christophe Leblay, Tarja Leblay ja Outi Veivo. Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieliopinnot 15 op Kirjallinen viestintä 3 op Puheviestintä 2 op Toinen kotimainen kieli 5 op Vieras kieli 5 op Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy opinto-oppaasta. Kurssien tarkemmat aikataulut löytyvät ilmoitustauluilta. Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa kirjallisen viestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden syksyllä! Luento-opetus järjestetään I periodissa ma klo 10 12, ls XXV (Fennicum). Harjoitusryhmiä on useampia. Opetus alkaa ma Tarkemmat tiedot löytyvät ilmoitustaululta. Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoille pakolliset kurssit, jotka sisällytetään vapaisiin opintoihin Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon. Fonetiikan perusteet 2 op P 4h/vko/periodi I. Opettaja Maija S. Peltola ti ls IX ja ke ls IX (LT-talo I) Huom! Opetus alkaa vasta ti !! Yleisen kielitieteen perusteet 2 op P 4h/vko/periodi II. Opettaja Henna Tamminen ti ls Edu1/IX/X ja ke ls IX (LT-talo II) Huom! Tiistain sali vaihtelee, ole tarkkana!

4 Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (15 op P / 11 op P) Kääntämistä ja tulkkausta pääaineena opiskelevilla aineyhdistelmään sisältyy pakollisena 15 op:n laajuiset (sivuaineessa 11 op:n laajuiset) suomen kielen opinnot. Näistä suomen kielen opinnoista pitää hakea kokonaisuusmerkintä ennen kuin ranskan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnoista voi saada kokonaisuusmerkinnän. Kääntäjien suomen kielen opinnoista löytyy lisätietoja sivulta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/suomisgr/opiskelu/kaant_suomi/sivut/home.aspx Syyslukukauden kursseille ilmoittaudutaan Fennicumissa suomen kielen linjan ilmoitustaulussa oleviin listoihin (Fennicum, vasen siipi, 1. kerros). Syyslukukauden listat ovat taulussa ma alkaen. Johdatus ranskan opintoihin 2 op, P, RANS0013 Ranskan pääaineopiskelijoiden pakollinen ns. HOPS-kurssi, joka sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin. 4h/vko, I periodi Kaikille yhteinen luento: ma Ros1 Ahonen, Veivo Harjoitukset, kielen linja: to Sig109 Ahonen Huom! Ensimmäisellä viikolla poikkeuksellisesti perjantaina 6.9. klo (ei torstaina 5.9.)!! Harjoitukset, kääntämisen ja tulkkauksen linja: ti 8 10 Sig109 Veivo & Vienne Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit Ranskan kielen täydennyskurssi 2 op V RAKI0549 Ranskan ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat osallistua täydennyskurssille, mikäli tuntevat tarvetta parantaa kielitaitoaan. Kurssiin kuuluu sekä keskustelu- että kielioppiharjoituksia (2h/vko, periodit I ja II). Ohjaajina toimivat vuoden opiskelijat, vastuuopettaja on Maarit Mutta. Kurssi järjestetään, mikäli sille ilmoittautuu vähintään viisi opiskelijaa. Ilmoittautumiset Rosetan ilmoitustaululla mennessä. Kurssi (2 op) sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin. pe Ros1 opettajina projektiharjoittelijat Johanna Nieminen ja Miia Paananen Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi I, 2 op V, RANS0015 2h/vko, periodit I ja II, tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, 2 op V, RANS0016 2h/vko, periodit III ja IV (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa)

5 PERUSOPINNOT 25 op Huom! Huom! Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan ryhmiin sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat ryhmiin Rosetan ilmoitustaululla oleville listoille alkaen. P1. Kielioppi, 4 op P, RANS0001 4h/vko, I ja II periodit ryhmä 1 ti Porthan ja to Porthan Lehti ryhmä 2 ti Porthan ja to Porthan Nevari Huom! Torstait 5.9., ja ls XXV (Fennicum)!! P2. Fonetiikka ja ääntäminen 2 op P, RANS0002 Mutta & Kerignard 2h + 2h/vko, III ja IV periodi (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) (2h/vko teoriaopetusta ja 1h/vko kielistudioharjoituksia) Ääntämisen vapauttava koe järjestetään syyslukukauden lopulla, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Huom! Fonetiikan oppiaineen järjestämä Fonetiikan perusteet -kurssi pitää suorittaa jo I-periodissa! P3. Käännösharjoitukset 3 op P, RANS0010 2h/vko, I ja II periodit ryhmä 1 pe Sig109 Isosävi & Vienne ryhmä 2 ke Sig106 Isosävi & Vienne ryhmä 3 to Sig106 T. Leblay & Vienne Huom!! Kurssit P4. Yhteiskunta, P5. Media ja viestintä ja P6. Kulttuurienvälinen viestintä muodostavat jatkumon, minkä vuoksi kurssit suositellaan suoritettavaksi peräkkäisessä järjestyksessä. Kukin kurssi kestää yhden periodin ajan: II periodi: Yhteiskunta (3 op); III periodi: Media ja viestintä (3 op); IV periodi: Kulttuurienvälinen viestintä (4 op). Opetus koostuu luennoista sekä kirjallisista ja suullisista harjoituksista. Kullakin kurssilla on siis opetusta yhteensä 6h/vko. P4. Yhteiskunta 3 op P, RANS0003 6h/vko, II periodi (Huom! Opetus alkaa ) Kaikille yhteinen luento ti ls XXVII (Juslenia) Cozma Kirjalliset harjoitukset ryhmä 1 to Sig109 C. Leblay ryhmä 2 to Sig109 C. Leblay ryhmä 3 ke Sig109 C. Leblay Suulliset harjoitukset ryhmä 1 pe Sig203 Cozma ryhmä 2 pe Sig123 Cozma ryhmä 3 to Sig208 Cozma P5. Media ja viestintä 3 op P, RANS0004 C. Leblay & Veivo 6h/vko, III periodi (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) P6. Kulttuurienvälinen viestintä 4 op P, RANS0005 C. Leblay & Kerignard 6h/vko, IV periodi (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa)

6 P7. Kirjallisuuden historia ja teokset 2 op P, RANS0006 Cozma III ja IV periodit (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) 2h/vko luentokurssi (yksi yhteinen ryhmä) Huom! Kielen linjan opiskelijat suorittavat luento- ja harjoituskurssin samanaikaisesti. P8a. Kirjallisuuden historia ja teokset, harjoitukset 2 op P, RANS0007 Cozma Huom! Vain ranskan kielen linjan opiskelijoille! III ja IV periodit (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) 1h/vko analyysiharjoituksia (2 ryhmää) Huom! Luento- ja harjoituskurssi suoritetaan samanaikaisesti. P8b. Asiatekstien analysointi ja kääntäminen, 2 op P, RANS0011 Isosävi, T. Leblay & Vienne Huom! Vain ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoille! III ja IV periodit (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) 2h/vko harjoituskurssi (2 ryhmää) P9a. Johdatus ranskan kielen tutkimukseen 2 op P, RANS0008 Lehti Huom! Vain ranskan kielen linjan opiskelijoille! 4h/vko, III periodi (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) P9b. Johdatus käännösviestinnän ammatteihin 2 op P, RANS0009 Huom! Vain ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoille! 2h/vko, II periodi ti 8 10 ls I (Tauno Nurmela sali) Vienne & Konttinen *************************************************************************************************** AINEOPINNOT 45 op (pääaine) / 35 op (sivuaine) Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa aineopinnot laajempina kuin 45 op/35 op. Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 10.8 alkaen: I periodi viimeistään su II periodi viimeistään pe Juonne 1: Käännösviestintä A1.1. Tekstianalyysi, 2 op P, KÄRA2046. Kääntäjien yhteiskurssi. 2h/vko, periodi I Kaikille yhteinen luento: ti Ros1 T. Leblay, Sunnari Harjoitukset: ti Ros217 T. Leblay A1.2. Asiatekstien kääntäminen ranska-suomi, 3 op P, KÄRA0319 2h/vko, periodit I II ryhmä 1: ke Ros217 (per. I) ja Sig123 (per. II) T. Leblay Ilmo NettiOpsussa! ryhmä 2: to Sig106 T. Leblay Ilmoittautuminen NettiOpsussa! A1.3. Käännösnäyte ranska-suomi, 2 op P, KÄRA2087 Isosävi, T. Leblay 2h/vko, periodi III tai IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A1.4. Asiatekstien kääntäminen suomi-ranska, 2 op P (P pääaineopiskelijoille), KÄRA Vienne 2h/vko, periodi III tai IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A1.5. Tulkkaus I, 5 op V, KÄRA2179 Vienne 2 h /vko, periodit III ja IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa.

7 A1.6. EU-tekstien kääntäminen ranska-suomi, 3 op V, KÄRA2084 2h/vko, periodit I ja II pe Sig106 Isosävi Ilmoittautuminen NettiOpsussa! A1.7. Kääntäjän ammattitietous, 2 op V, KÄRA2167 useita vierailuluennoitsijoita 2h/vko, periodi III. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. Kääntäjien yhteiskurssi. A1.8. Teknisten tekstien kääntäminen ranska-suomi, 5 op V, KÄRA2083 T. Leblay 2h/vko, periodit III ja IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. Juonne 2: Kääntäjän taustatietous A2.1. Kieli- ja käännösteknologia, 2 op P, KÄRA2180 Bergen, Konttinen, Isosävi, Toijala. 2h/vko, periodi III. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. Kääntäjien yhteiskurssi. A2.2. Tulkkauksen perusteet, 2 op V, KÄRA2181 Sunnari. 2h/vko, periodi III. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. Kääntäjien yhteiskurssi. A2.3. EU-tietous, 2 op V, KÄRA2182 2h/vko, periodi I. Yhteiskurssi englannin kääntämisen ja tulkkauksen linjan kanssa. ke Ros1 Isosävi & Sunnari. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ! A2.4. Taustatietous - talous, 2 op V, KÄRA Vienne 2h/vko, periodi IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A2.5. Johdatus muihin käännösviestinnän lajeihin / AV-kääntäminen, 2 op V, KÄRA Gambier 2h/vko, periodi III. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A2.6. Johdatus muihin käännösviestinnän lajeihin / Kaunokirjallisuuden kääntäminen, 2 op V, KÄRA Veivo 2h/vko, periodi IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A2.7. Kontrastiivinen tekstianalyysi, 3 op P, KÄRA0403 2h/vko, periodit I ja II. to Sig203 C. Leblay A2.8. Ammatillisten tekstien tuottaminen, 2 op P, KÄRA0320 C. Leblay 2h/vko, periodi IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. Juonne 3: Tutkimuksen perusteet A3.1. Kielellinen vaihtelu, 4 op P A Kielellinen vaihtelu: teoriatausta, 2 op P, KÄRA2184 Veivo & Kerignard 2h/vko, periodi III. Yhteinen luento ranskan kielen linjan opiskelijoiden kanssa. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A Kielellinen vaihtelu: harjoitukset, 2 op P, KÄRA2185 Veivo 2h/vko, periodi III. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. A3.2. Kääntämisen historia ja teoriaa, 6 op P, KÄRA2098 2h/vko, periodit I ja II ma Sig203 Gambier Ilmoittautuminen NettiOpsussa !

8 A3.3. Proseminaari, 10 op P (pa), V (sa), KÄRA2099 Pääaineopiskelijoiden aineopintoihin kuuluu pakollisena osuutena 10 op:n jakso, joka muodostuu proseminaarista ja HuK-kirjoituskokeesta. Varsinainen proseminaarityö eli kandidaatin tutkielma kirjoitetaan ranskaksi. Proseminaari suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuonna. Pääaineopiskelijat kirjoittavat proseminaarityön pohjalta kirjallisen suomenkielisen kypsyysnäytteen (josta ei saa erillisiä opintopisteitä). Tiedekunnan tenttipäivänä suoritettavaan HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tiedekunnan kansliassa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Kokeeseen voi ilmoittautua, kun äidinkielen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu ja proseminaarityö on kirjoitettu, sisällöllisesti korjattu, kieliasultaan viimeistelty ja proseminaariistunnossa käsitelty. Proseminaarin ohjaaja tarkastaa kirjoituskokeen yhdessä suomen kielen lehtorin kanssa. 10 opintopistettä tallennetaan rekisteriin vasta, kun kypsyysnäyte on hyväksytty. Proseminaari arvostellaan asteikolla h/vko, periodit II, III ja IV ma Sig123 Gambier Ilmoittautuminen NettiOpsussa! Muut opinnot A7. Tieteellisen symposiumin järjestäminen, projektiharjoittelu, 2-5 op, KKLT0003 1h/vko, I ja II periodit ma 9-10 Sig123 Mutta Ilmoittautuminen Nettiopsussa! Syksyllä 2013 projektiharjoittelu liittyy AFinLAn syyssymposiumiin (AFinLA 2013: Tulevaisuuden kielenkäyttäjä Language Users of Tomorrow. To la ). Kurssi/harjoittelu alkaa syyskuussa ja loppuu symposiumin jälkeen. *************************************************************************************************** SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op (pääaine) / 60 op (sivuaine) Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa syventävät opinnot laajempina kuin 80 op/60 op Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa alkaen: I periodi viimeistään su II periodi viimeistään pe Juonne 1: Käännösviestintä Moduuleista S1.1. S1.10. tulee suorittaa yhteensä vähintään 25 op. Kussakin käännösprojektissa täytyy olla vähintään 5 opiskelijaa, jotta opetus voidaan järjestää. S1.2. Käännösprojektit ranska-suomi, 5 10 op V, KÄRA2171 Veivo 2h/vko, periodit III ja IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. S1.5. Tulkkaus, 5 10 op, V, KÄRA2174 2h/vko, periodit I ja II ke 14-16, Sig103 Vienne Ilmoittautuminen NettiOpsussa! S1.6. EU-tekstit, 5 10 op V, KÄRA2175 Isosävi 2 4h/vko, periodit III ja IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. S1.7. Käännösprojektit suomi-(englanti)-ranska, 5 op V, KÄRA h/vko, periodit I ja II. ke Sig109 Vienne Ilmoittautuminen NettiOpsussa! Huom! Jos opiskelija on tehnyt tämän kurssin jo aiemmin aineopintoihin, ei sitä tarvitse tehdä uudelleen syventäviin opintoihin.

9 S1.8. Asiakirjojen kääntäminen suomi-ranska, 4 op V, KÄRA0003 Vienne 2h/vko, periodit III ja IV. Ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa. Huom! Jos opiskelija on tehnyt tämän kurssin jo aiemmin aineopintoihin, ei sitä tarvitse tehdä uudelleen syventäviin opintoihin. S1.9. Yritystekstien kääntäminen suomi-ranska, 3 op V, KÄRA2086 2h/vko, periodi I. pe Sig106 Vienne Ilmoittautuminen NettiOpsussa! Huom! Jos opiskelija on tehnyt tämän kurssin jo aiemmin aineopintoihin, ei sitä tarvitse tehdä uudelleen syventäviin opintohin. S1.10. Auktorisoitu kääntäminen 6 op V S Auktorisoidun kääntämisen perusteet, 2 op V, KÄRA2169 2h/vko, periodi II. Kääntäjien yhteiskurssi. ti Ros1 Konttinen, T. Leblay, Sunnari, Toijala Ilmoittautuminen NettiOpsussa! Huom! Kurssi on tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille! Juonne 2: Kääntäjän taustatietous S2. Terminologia, 3 op P, KÄRA2014 2h/vko, periodit II ja III. ke Sig203 C. Leblay (periodi III ajat ilmoitetaan kevään ohjelmassa.) Huom! Kurssia ei tarvitse suorittaa uudestaan, mikäli se on suoritettu vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti jo aineopinnoissa. Syventäviä opintoja pitää siinä tapauksessa täydentää jollakin vapaavalintaisella kurssilla, jotta opintopisteitä tulee riittävästi. Juonne 3: Tutkimus S3.1. Tutkielmaseminaari, 10 op P, KÄRA1956 2h/vko, periodit I IV, koko vuoden kestävä seminaari ti Sig123 Gambier Ilmoittautuminen NettiOpsussa ! Huom! Opiskelijan aloittaessa pääaineen syventävien opintojen tutkielmaseminaarin, tulee aineopintojen kandidaatintutkielma ja proseminaari (10 op) olla suoritettuna. Muut opinnot S5. Työharjoittelujen suunnittelu projekti, 2 op V, KÄRA0322 Konttinen & Vienne Periodi II. Ilmoittautuminen NettiOpsussa! Kokoontumiset erikseen sovittavina aikoina, ensimmäisestä tapaamisesta ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse MONISTEMAKSU JA KIRJAHANKINNAT Kopiointi- ja tulostuskulujen kattamiseksi opiskelijoilta kerätään monistemaksu kursseilla jaettavasta materiaalista. Monistemaksu maksetaan oppiaineen toimistoon, mielellään toimiston aukioloaikoina klo Maksu kerätään opintokokonaisuuksittain lukuvuonna seuraavasti:

10 Perusopintojen maksu on 10 euroa ja se kattaa kaiken perusopintojen eri kursseilla jaettavan materiaalin. Maksu maksetaan siinä vaiheessa, kun opiskelija osallistuu perusopintojen kielioppikurssille. Huom! Perusopintojen kielioppikurssilla käytetään kirjaa, joka opiskelijoiden pitää itse hankkia ennen kurssin alkua. Fonetiikan kurssilla käytettävän kirjan tiedot löytyvät intrasivuilta, ks. https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/ranska/opiskelu/tenttikirjallisuus/sivut/ho me.aspx Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoiden ei tarvitse maksaa maksuja enää aineopintojen tai syventävien opintojen vaiheessa. KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ Lukuvuosi jakautuu neljään kahdeksan viikkoa kestävään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Luento- ja harjoituskursseihin liittyvät tentit järjestetään yleensä välittömästi kurssin päätyttyä. Opettaja ilmoittaa kurssille kolme tenttipäivää. Jos kurssin suorittaminen näinä kolmena tenttikertana ei jostain syystä onnistu, voi opiskelija osallistua tenttiin uudestaan vasta sitten, kun kurssi seuraavan kerran järjestetään ja siitä pidetään luentokuulustelu. Perusopintojen kirjatentit suoritetaan laitoksen tenttipäivinä. Aine- ja syventävien opintojen mahdolliset kirjatentit ja kypsyyskokeet suoritetaan tiedekunnan tenttipäivinä. LAITOS- JA TIEDEKUNTATENTIT Tentteihin on ilmoittauduttava tenttikuorta käyttäen tai NettiOpsun kautta viimeistään 10 arkipäivää ennen tenttiä eli edeltävän viikon tiistaina. Laitostentit syksyllä 2013 perjantaina 6.9., 4.10., 8.11., klo 14 17, ls II maanantaina 9.12., klo 14 17, ls I (ilmoittautuminen viimeistään to !) Tiedekuntatentit syksyllä 2013 perjantaina 27.9., , ls IX ja X torstaina klo 14 18, ls X YLIOPISTON KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SÄHKÖPOSTI Kaikilla opiskelijoilla pitää olla atk-keskuksen myöntämä voimassaoleva utu.fi-käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite! Oppiaine lähettää opiskelijoille tiedotteita sähköpostitse ja käyttäjätunnuksia tarvitaan myös yliopiston mikroluokissa. Muutamalla kurssilla käytetään WorkMates tai Moodle - oppimisympäristöä, joihin myös tarvitaan yliopiston käyttäjätunnus. Uudet opiskelijat liitetään automaattisesti oppiaineen s-postilistalle jonka kautta henkilökunta lähettää ajankohtaisia tiedotteita opiskelijoille. Jos et vielä kuulu listalle ja haluat liittyä sille, lähetä viestiä ylläpitäjälle Otteen saa siistissä pdf-muodossa NettiOpsusta. Turhien otteiden pyytämistä oppiaineen toimistosta esim. yksittäisten tenttitulosten tarkistusta varten tulee välttää, hyväksytyt tenttitulokset voi tarkistaa ilmoitustauluilta ja NettiOpsusta.

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2012 2013 Musiikkitieteen henkilökunta 2012 2013 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot