RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014)"

Transkriptio

1 RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty ) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita ja tuntiopettajia. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta. Puhelinnumerot on muotoa (02) alanumero. Professorit Eija Suomela-Salmi, FT, huone Signum 214, puh. 5350, s-posti Marjut Johansson, FT, huone 226, puh. 6042, s-posti Lehtori Leena Salmi, FT, työstä vapautettu saakka, toimii monikielisen käännösviestinnän professorina, huone 100a, s-posti Yliopisto-opettajat Mélanie Buchart, FT, huone 223, puh. 8724, s-posti Ana-Maria Cozma, Docteur, huone 220, puh. 5353, s-posti Léa Huotari, FM, huone 220, puh. 8725, s-posti Johanna Isosävi, FT, huone 201, puh. 8721, s-posti Christophe Leblay, FT, huone 223, puh. 8726, s-posti Maarit Mutta, FT, dosentti, huone 214, puh. 5252, s-posti Outi Veivo, FM, huone 201, puh. 8745, s-posti Tutkijatohtorit Veronika Laippala, FT, TIAS-tutkija syksystä 2013, huone 213a, puh Lotta Lehti, FT, huone 213b, puh. 6018, s-posti Tuntiopettajat (tavattavissa opetuksen yhteydessä) Milla Luodonpää-Manni, Hanna Putsela, Emeritusprofessori Yves Gambier, Docteur, s-posti Romaanisten kielten toimisto Maija Österlund, FM, huone 204, puh. 5351, s-posti Toimisto on avoinna ma pe klo Hyödyllistä tietoa opiskelusta ja opinnoista löytyy oppiaineen kotisivuilta (julkinen www-sivusto) https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/ranska/sivut/home.aspx (intrasivusto)

2 Tärkeitä päivämääriä Sivuainekoe järjestetään maanantaina klo 9 11 ja 12-18, ls IX ja X. Tulokset julkistetaan viimeistään Esittelyluento ranskan uusille opiskelijoille järjestetään perjantaina klo 12 14, ls Ros1 (Rosetta). Kaikkien uusien pääaineopiskelijoiden edellytetään osallistuvan, mutta myös uudet sivuaineopiskelijat ovat tervetulleita! Infotilaisuus aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille järjestetään keskiviikkona klo 12, ls Ros1. Ilmoittautuminen aine- ja syventävien opintojen kursseille NettiOpsussa (periodin I kurssit) ja (periodin II kurssit). Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina , ellei toisin mainita. Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan 2 ryhmään sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat opetusryhmiin Rosetan 2. krs:n ilmoitustaululla oleville listoille alkaen. Yleistä Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden opintooppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Lukuvuoden opetus jakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Periodit ovat I II III IV Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen, joten opettajat ilmoittavat kurssien aluksi paljonko poissaoloja sallitaan. Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta. Ohjelmassa kurssin nimen yhteyteen on merkitty kurssin laajuus opintopisteinä (op) sekä opintosuoritusrekisterissä käytettävä koodi (esim. RANS0005). P-kirjain kurssin nimen jälkeen tarkoittaa, että kurssi on pakollinen, V-kirjain tarkoittaa vapaavalintaista kurssia. Sen jälkeen on merkitty opetustuntien määrä viikossa (esim. 2h/vko) ja kurssin kesto, eli järjestetäänkö kurssi esim. syksyn ensimmäisessä periodissa (I), rinnakkaisina ryhminä eri periodeissa (I tai II) tai useamman periodin aikana jatkuvana (I, II ja III). Opetustilat on merkitty kurssiajankohdan jälkeen. Opetusta on Signumissa (Sig), Rosetassa (R), Maaherran makasiinissa (Porthan, Henrikinkatu 10) ja yliopistonmäen luentosaleissa (ls XI LT-talo II, XXVII Juslenia).

3 Tuutorointi Opiskelijatuutorien lisäksi opiskelijat saavat ohjausta myös opettajatuutoreilta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opettajatuutoreina toimivat Ana-Maria Cozma, Christophe Leblay, Lotta Lehti ja Milla Luodonpää-Manni. Aineopintojen opiskelijat jatkavat HOPS-tapaamisia entisten opettajatuutoriensa kanssa. Syventävien opintojen ohjausta antavat professorit. Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieliopinnot 15 op Kirjallinen asiaviestintä 3 op Puheviestintä 2 op Toinen kotimainen kieli 5 op Vieras kieli 5 op Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy opinto-oppaasta. Kurssien tarkemmat aikataulut löytyvät ilmoitustauluilta. Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa kirjallisen asiaviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden syksyllä! Luento-opetus järjestetään I periodissa ma klo 10 12, ls XXV (Fennicum). Harjoitusryhmiä on useampia. Opetus alkaa ma Tarkemmat tiedot löytyvät ilmoitustaululta. Ranskan opiskelijoille pakolliset kurssit, jotka sisällytetään vapaisiin opintoihin Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, Suomen kielen rakenne viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon. Fonetiikan perusteet 2 op P 4h/vko/periodi I. Opettaja Maija S. Peltola ti ls IX ja ke ls IX (LT-talo I) Yleisen kielitieteen perusteet 2 op P 4h/vko/periodi II. Opettaja Henna Tamminen ti ls IX/ Edu1 ja ke ls IX (LT-talo II) Suomen kielen rakenne 2 op P Kurssi järjestetään kevätlukukaudella Loka- ja marraskuussa 2014 ja tammikuussa 2015 kirjatentti-vaihtoehto, ks. opinto-opas. Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit Ranskan kielen täydennyskurssi 2 op V RANS0014 Ranskan ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat osallistua täydennyskurssille, mikäli tuntevat tarvetta parantaa kielitaitoaan. Kurssiin kuuluu sekä keskustelu- että kielioppiharjoituksia (2h/vko, periodit I ja II). Ohjaajina toimivat vanhemmat opiskelijat, vastuuopettaja on Maarit Mutta. Kurssi järjestetään, mikäli sille ilmoittautuu vähintään viisi opiskelijaa. Ilmoittautumiset Rosetan ilmoitustaululla mennessä. Kurssi (2 op) sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin.

4 to Ros1 opettajina Paula Martin Fernandez ja Maisa Suominen Huom! Ensimmäinen tapaaminen poikkeuksellisesti perjantaina 5.9. klo , Ros1.! Torstaina 4.9. ja ei ole tapaamista Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi I, 2 op V, RANS0015 2h/vko, periodit I ja II (ilmoittautuminen NettiOpsussa viim ) ti Sig117 Buchart Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, 2 op V, RANS0016 2h/vko, periodit III ja IV (ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) Suomen kielen rakenteen syventävä kurssi, V 3 op, SUOM1520 periodi IV PERUSOPINNOT 25 op Huom! Huom! Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan ryhmiin sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat ryhmiin Rosetan ilmoitustaululla oleville listoille alkaen. KKLT0017 Johdatus kieliaineiden opintoihin 2 op 2h/vko, periodi I ti 8-10 ls IX eri opettajia Huom! Alkaa jo ! RANS0020 Ranskan kielen rakenne I, P 5 op periodi I: kielioppia 3h/vko ja ääntämistä 1h/vko periodi II: kielioppia 2h/vko, ääntämistä 1h/vko ja ranskan fonetiikan luento 1h/vko Kielioppi: (ilmoittautumislista Rosetan ilmoitustaululla ) ryhmä 1 ma ls XI ja to ls XI Mutta Huom! ma ls Porthan! ryhmä 2 ti ls XI ja to ls XI Mutta Huom! ti 16.9., 23.9.,30.9., Sig208! Huom! Torstain tunnit eivät jatku enää periodissa II. Ääntäminen: (ilmoittautumislista Rosetan ilmoitustaululla ) ryhmä 1 to Sig121 Buchart ryhmä 2 to Sig121 Buchart Fonetiikan luento (periodi II) (ilmoittautumislista Rosetan ilmoitustaululla ) ti ls XI - Mutta Ääntämisosion vapauttava koe järjestetään perjantaina klo 10-12, Sig121. Ilmoittautuminen Rosetan ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään Huom! Fonetiikan oppiaineen järjestämä Fonetiikan perusteet -kurssi pitää suorittaa jo I-periodissa!

5 RANS0005 Kulttuurienvälinen viestintä, P 5 4h/vko, periodit I ja II (ilmoittautumislista Rosetan ilmoitustaululla ) Kaikille yhteinen luento ma ls XI -Buchart (opetusta vain joka toinen viikko) Huom! 1.9. Sig123, Porthan! Käännösharjoitukset: ryhmä 1 pe Sig109 Isosävi ryhmä 2 pe Sig109 Isosävi RANS0021 Ranskalainen yhteiskunta, P 5 op 4h/vko, periodit II ja III (ilmoittautumislista Rosetan ilmoitustaululla ) (Huom! Opetus alkaa , kevään opetusajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa) Kaikille yhteinen luento to Ros1 Cozma (opetusta vain joka toinen viikko) Suulliset harjoitukset ryhmä 1 pe Sig123 Cozma ryhmä 2 pe Sig123 Cozma RANS0022 Digitaaliset tekstitaidot, P 5 op 4h/vko/periodit III ja IV - Leblay RANS0023 Ranskalainen nykykirjallisuus, P 3 op 2h/vko/periodi III - Buchart AINEOPINNOT 45 op (pääaine) / 35 op (sivuaine) Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa aineopinnot laajempina kuin 45 op/35 op. Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: I periodin kurssit: II periodin kurssit: I Kaikille pakolliset kurssit, 30 op P KKLT0010 Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi, P 5 op 4h/vko/periodi IV eri opettajia RANS0012 Kielellinen vaihtelu, P 5 op 4h/vko/periodi IV Veivo & Buchart RANS0025 Ranskan kielen rakenne II, P 5 op 2h/vko/periodit III ja IV - Buchart RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op 2h/vko/periodit I-IV Entinen kielen linja: ma 10-12, Sig203 (periodi I) ja Sig106 (periodi II) Mutta & Buchart Entinen kääntämisen linja: to 12-14, Sig123 (periodi I) ja Sig106 (periodi II) Veivo & Huotari II Vapaavalintaiset ranskan kurssit, 10 op P

6 Suoritettava 10 opintopistettä RANS0028 Diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimus, V 5 op Lukuvuonna korvataan kurssilla ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics, jonka kielikohtaisen osion ottaa vastaan Lotta Lehti. Opetus järjestetään keväällä. - Krizsán RANS0029 Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodit I ja II luento ke Sig123 Leblay harjoitukset to Sig109 - Leblay RANS0034 Käännettyjen tekstien analysointi, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodi I ja 2h/vko/periodi II luento ke Porthan Lehti & Huotari (vain periodi I) harjoitukset to Sig106 Huotari (periodit I ja II) RANS0030 Kulttuurituotteiden analysointi, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodit I ja II luento ti Porthan Cozma (I) & Buchart (II) (opetusta vain joka toinen viikko) harjoitukset: gr 1 ke Sig123 - Cozma (I) & Buchart (II) gr 2 to Sig123 - Cozma (I) & Buchart (II) III Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit, 5 op P ENGL2007 A7. Discourse Studies and Pragmatics 5 op opetus keväällä, ks. englannin oppiaineen opetusohjelma - Krizsán KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia, V 5 op 2h/vko/periodit III ja IV Lintunen, Mutta, Pelttari Kurssi käy myös syventäviin opintoihin. RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen, V 5 op 4h/vko/periodi III Mutta KKLT0016 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta,v 5 op periodit III ja IV Salmi & Holopainen Vanhojen opetussuunnitelmien mukaista opetusta annetaan kahdella kurssilla! Kielen linja: AO/ SO Kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehto, praktikum, 3 op (ota yhteys opettajaan, jos sinulta puuttuu toisen suuntautumisvaihtoehdon praktikum) periodi I: ti ls XI Mutta Huom! ti ls Porthan! Kääntämisen ja tulkkauksen linja: AO: Käännösnäyte ranska-suomi, KÄRA2087, 2 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) periodi II: ke Sig106 - Isosävi

7 SYVENTÄVÄT OPINNOT KIELEN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN OPINTOPOLKU 80 op (pääaine) / 60 op (sivuaine) Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa syventävät opinnot laajempina kuin 80 op/60 op. Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: I periodin kurssit: II periodin kurssit: I Pakolliset jaksot op RAKI0652 Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan, P 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodi I luento ti Sig119 - Cozma harj. to Sig123 Cozma RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op 2-6h/vko/periodit I-IV seminaari: ma Sig117 - Johansson (periodit I-IV) Alkaa tieteellinen kirjoittaminen: to Ros217 Cozma (periodi II) II Polkukohtaiset pakolliset ranskan kurssit, 5 op P Suoritettava vähintään yksi kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyvä 5 op:n kurssi. Kurssi vaihtelee vuosittain. RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen 5 op 4h/vko/periodi III - Mutta III Vapaavalintaiset ranskan kurssit, 5 op P RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa,v 5 op 4h/vko/periodit III ja IV Leblay RAKI6568 Pragmatiikka, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodi II ti Sig203 ja to Sig123 Suomela-Salmi RAKI0611 Sosiolingvistiikka, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 2-4h/vko/periodit I ja II ma Sig203 Johansson (periodit I ja II) ke Sig106 Johansson (periodi II) IV Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit, 10 op KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia, V 5 op 2h/vko/periodit III ja IV Lintunen, Mutta, Pelttari Kurssi käy myös aineopintoihin. KKLT0008 Turku Modern Languages, V 5 op periodi IV eri opettajia

8 SYVENTÄVÄT OPINNOT KIELIASIANTUNTIJAN OPINTOPOLKU 80 op (pääaine) / 60 op (sivuaine) Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa syventävät opinnot laajempina kuin 80 op/60 op. Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: I periodin kurssit: II periodin kurssit: I Pakolliset jaksot op RAKI0652 Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan, P 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodi I luento ti Sig119 Cozma harj. to Sig123 Cozma RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op 2-6h/vko/periodit I-IV seminaari: ma Sig117 - Johansson (periodit I-IV) Alkaa tieteellinen kirjoittaminen: to Ros217 Cozma (periodi II) II Polkukohtaiset pakolliset ranskan kurssit, 10 op P RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa, P 5 op 4h/vko/periodit III ja IV - Leblay RAKI0611 Sosiolingvistiikka, P 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 2-4h/vko/periodit I ja II ma Sig203 Johansson (periodit I ja II) ke Sig106 Johansson (periodi II) III Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit RAKI6568 Pragmatiikka, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodi II ti Sig203 ja to Sig123 Suomela-Salmi KKLT0015 Uusi media ja vuorovaikutus, V 5 op periodi IV eri opettajia KKLT0008 Turku Modern Languages, V 5 op periodi IV eri opettajia

9 SYVENTÄVÄT OPINNOT TUTKIJAN OPINTOPOLKU 80 op (pääaine) / 60 op (sivuaine) Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa syventävät opinnot laajempina kuin 80 op/60 op. Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: I periodin kurssit: II periodin kurssit: I Pakolliset jaksot op RAKI0652 Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan, P 5 op 4h/vko/periodi I luento ti Sig119 - Cozma harj. to Sig123 Cozma (ilmoittautuminen NettiOpsussa) RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op 2-6h/vko/periodit I-IV seminaari: ma Sig117 - Johansson (periodit I-IV) Alkaa tieteellinen kirjoittaminen: to Ros217 Cozma (periodi II) II Polkukohtaiset pakolliset kurssit, 5 op P KKLT0011 Tutkijan taidot, P 5 10 op ks. suoritustavat opinto-oppaasta III Vapaavalintaiset ranskan kurssit, 10 op P RAKI0611 Sosiolingvistiikka, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 2-4h/vko/periodit I ja II ma Sig203 Johansson (periodit I ja II) ke Sig106 Johansson (periodi II) RAKI6568 Pragmatiikka, V 5 op (ilmoittautuminen NettiOpsussa) 4h/vko/periodi II ti Sig203 ja to Sig123 Suomela-Salmi IV Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit, 5 op RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa, V 5 op 4h/vko/periodit III ja IV - Leblay KKLT0015 Uusi media ja vuorovaikutus, V 5 op periodi IV eri opettajia KKLT0008 Turku Modern Languages, V 5 op periodi IV eri opettajia

10 SYVENTÄVÄT OPINNOT RANSKA, KÄÄNNÖSVIESTINNÄN OPINTOPOLKU 120 op Syyslukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: I periodin kurssit: II periodin kurssit: I Teoria- ja menetelmäopinnot 15 op KÄYH2030 Kääntäjä työelämässä, P 5 op Huom! Alkaa ! 4h/vko/periodi I ti ls XXVII Lüecke ja ke Ros1 eri luennoitsijoita KÄYH2031 Käännöstiede, P 5 op 4h/vko/periodi II ti ls XXVII ja ke Ros1 Salmi, Laiho & Sunnari KÄYH2032 Käännöstutkimuksen metodologia, P 5 op 4h/vko/periodi III Salmi, Laiho II Käännösviestintä 40 op RANS0032 Käännösviestintä ja toimeksiannot I, ranska-suomi, P 5 op 2h/vko/periodit I ja II ti Sig109 Isosävi (ilmoittautuminen NettiOpsussa) Kurssi peruttu. RANS0033 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi ranska, P 5 op 2h/vko/periodit I ja II to Sig109 Leblay (ilmoittautuminen NettiOpsussa) KÄYH2033 Kieli- ja käännösteknologia, P 5 op 4h/vko/periodi II luento ti Ros1 Bergen, Toijala, Konttinen, Isosävi harjoitukset ke Sig109 Isosävi KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I, P 10 op periodit III ja IV eri opettajia KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi, P 5 op 4h/vko/periodit I ja II luento: ma Sig208 Toropainen harjoitukset: gr 1 to 8-10 Sig208 Toropainen gr 2 to Sig 208 Toropainen III Valinnaiset opintojaksot 20 op Auktorisoitu kääntäminen 2 6 op KÄYH2037 Auktorisoidun kääntämisen perusteet,v 2 op periodi III eri opettajia KÄRA2170 Auktorisoitu kääntäminen ranska-suomi, V 4 op periodit III ja IV - Salmi

11 KÄYH2038 AV-kääntäminen, V 5 op periodit III ja IV - Holopainen KÄYH2039 EU-tietous, V 5 op 4h/vko/periodi I (ilmoittautuminen NettiOpsussa klo ) luento ti Sig123 Sunnari, Isosävi, Suutari harjoitukset ke Sig106 Isosävi KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet,v 5 op 2h/vko/periodit I ja II (ilmoittautuminen NettiOpsussa klo ) luento (periodi I) pe Ros1 Sunnari harjoitukset (periodi II) pe Sig101 Huotari RANS0041 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: EU-tekstit, V 5 10 op 3h/vko/periodit III ja IV Isosävi RANS0043 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: kaunokirjallisuus, V 5 10 op 4h/vko/periodit I ja II (ilmoittautuminen NettiOpsussa viim ) to Sig117 Putsela RANS0040 Erikoisalojen toimeksiannot suomi - ranska: yritysviestintä, V 5 10 op 2h/vko/periodit I ja II pe Sig106 Huotari (ilmoittautuminen NettiOpsussa) RANS0045 Erikoisalojen toimeksiannot suomi - ranska: asiakirjat, V 5 op 2h/vko/periodit III ja IV Huotari KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I, V 5 op periodit III ja IV RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa, V 5 op 4h/vko/periodit III ja IV - Leblay IV Tutkimus 45 op KÄYH2042 Tutkielmaseminaari, P 5 op 2h/vko/periodit I-IV (ilmoittautuminen Moodlessa!) to Sig106 Salmi, Laiho & Sunnari YLIOPISTON KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SÄHKÖPOSTI Kaikilla opiskelijoilla pitää olla atk-keskuksen myöntämä voimassaoleva utu.fi-käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite! Oppiaine lähettää opiskelijoille tiedotteita sähköpostitse ja käyttäjätunnuksia tarvitaan myös yliopiston mikroluokissa. Muutamalla kurssilla käytetään WorkMates tai Moodle - oppimisympäristöä, joihin myös tarvitaan yliopiston käyttäjätunnus. Uudet opiskelijat liitetään automaattisesti oppiaineen s-postilistalle jonka kautta henkilökunta lähettää ajankohtaisia tiedotteita opiskelijoille. Jos et vielä kuulu listalle ja haluat liittyä sille, lähetä viestiä ylläpitäjälle Otteen saa siistissä pdf-muodossa NettiOpsusta. Hyväksytyt tenttitulokset voi tarkistaa ilmoitustauluilta ja NettiOpsusta.

12 MONISTEMAKSU JA KIRJAHANKINNAT Kopiointi- ja tulostuskulujen kattamiseksi opiskelijoilta kerätään monistemaksu kursseilla jaettavasta materiaalista. Monistemaksu maksetaan oppiaineen toimistoon, mielellään toimiston aukioloaikoina klo Maksu kerätään opintokokonaisuuksittain lukuvuonna seuraavasti: Perusopintojen maksu on 10 euroa ja se kattaa kaiken perusopintojen eri kursseilla jaettavan materiaalin. Maksu maksetaan siinä vaiheessa, kun opiskelija osallistuu perusopintojen Ranskan kielen rakenne I kurssille (kielioppi-osio). Aineopintojen maksu on 5 euroa. Maksu kattaa kaiken aineopintojen eri kursseilla jaettavan materiaalin. Maksu maksetaan siinä vaiheessa, kun opiskelija osallistuu aineopintojen Kielellinen vaihtelu -kurssille. Syventävien opintojen aikana ei enää kerätä monistemaksuja. Huom! Perusopintojen Ranskan kielen rakenne I kurssilla käytetään kirjoja, jotka opiskelijoiden pitää itse hankkia ennen kurssin alkua (kielioppi ja fonetiikka). Tarkista tiedot intrasta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/ranska/opiskelu/tenttikirjallisuus/sivut/ho me.aspx KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ Lukuvuosi jakautuu neljään kahdeksan viikkoa kestävään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Luento- ja harjoituskursseihin liittyvät tentit järjestetään yleensä välittömästi kurssin päätyttyä. Opettaja ilmoittaa kurssille kolme tenttipäivää. Jos kurssin suorittaminen näinä kolmena tenttikertana ei jostain syystä onnistu, voi opiskelija osallistua tenttiin uudestaan vasta sitten, kun kurssi seuraavan kerran järjestetään ja siitä pidetään luentokuulustelu. Perusopintojen kirjatentit suoritetaan laitoksen tenttipäivinä. Aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan tiedekunnan tenttipäivinä. LAITOS- JA TIEDEKUNTATENTIT Tentteihin on ilmoittauduttava tenttikuorta käyttäen tai NettiOpsun kautta viimeistään 10 arkipäivää ennen tenttiä eli edeltävän viikon tiistaina. Laitostentit syksyllä 2014 perjantaina 5.9., 7.11., klo 14 17, ls II (päärakennus) perjantaina klo 14 17, ls IX (LT1) maanantaina klo 14 17, ls II (päärakennus) (ilmoittautuminen viimeistään to !) Tiedekuntatentit syksyllä 2014 perjantaina 26.9., , , klo 14 18, ls IX, X (LT1)

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2012 2013 Musiikkitieteen henkilökunta 2012 2013 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Oppe nyt wanha ia noori. Lue sijs hyue lapsi teste / Alcu oppi ilman este.

Oppe nyt wanha ia noori. Lue sijs hyue lapsi teste / Alcu oppi ilman este. INFO- 3/2012 Oppe nyt wanha ia noori. Lue sijs hyue lapsi teste / Alcu oppi ilman este. Päätoimittajat Annele Saikkonen Ilkka Numminen kieleke@lists.utu.fi Kirjoittajat Kirsi-Maria Nummila Annele Saikkonen

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 SISÄLTÖ Lukijalle...6 Dekaanin terveiset...7 LUKU I OPINNOT OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oikeustieteelliset tutkinnot...8

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin. Salon kansalaisopisto Opinto-opas syksy 2015 Sisällysluettelo Opistoinfo Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Yhteys- ja lukukausitiedot,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot