AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt"

Transkriptio

1 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S14-04 Rakennusautomaatiojärjestelmä demotaloon (4op) Iiro Pyykkönen Antti Eerola Markus Nylund Työn valvoja: Panu Kevät

2 Sisällysluettelo 1. Työn kuvaus Järjestelmän tarkistus LON-väylä Demotalon valmistelu Automaatio 2 -kurssia varten Laitteisto Ohjausyksiköt Tridium Niagara Jace Tridium Niagara IO KLON Kotona/poissa painikemoduuli Anturit Lämpötila- ja kosteusanturi (Vaisala, HMP231) Hiilidioksidianturi (Vaisala CARBOCAP GMW116) Hiilidioksidianturi (Vaisala GML20T) Magneettikytkin (Hamlin T-00-0) Toimilaitteet Ilmanvaihto Ilmankostutin Valaistus Lämmitin Poistetut laitteet Vesivahti Liiketunnistimet Z-wave Niagara WorkplaceAX-ohjelmisto Logiikka Valvomo Ongelmat ja riskit Parannusehdotukset Ajankäyttö...21 Liitteet

3 Liite: Rakennusautomaation harjoitustyö - demotalo materiaali...23 Liite: Käyttöohjeet

4 1. Työn kuvaus Tavoitteena oli saada jo olemassa oleva rakennusautomaatiojärjestelmä toimimaan nykyisellä I/O-kortilla ja liittää LON-väylän avulla järjestelmään lisätoiminnallisuutta. Vanhaa järjestelmää piti myös siistiä logiikaltaan, käyttöjärjestelmältään ja ulkoasultaan paremmin Automaatio 2 - kurssille soveltuvaksi ja selvittää saisiko järjestelmähälytyksiä lähetettyä tekstiviestien tai sähköpostin välityksellä. 1.1 Järjestelmän tarkistus Työ aloitettiin tutkimalla järjestelmän komponentteja, tutustumalla sen toimintaan ja olemassa olevaan sovellukseen. Ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää toimiiko Tridium Niagara Jace6- kontrolleri sekä IO-32 kortti. Laitteistossa oli pienempi IO-16 kortti ja hieman hitaampi Jace2. Tällä kokoonpanolla oli tehty vuonna 2013 rakennusautomaation harjoitustyö. Jace6 ja Jace2 erona on mm. että Jace6:ssa on USB-portti, johon voisi esimerkiksi liittää 3g-mokkulan. Emme saaneet monista yrityksistä huolimatta Jace6:tta eikä IO-32:ta toimimaan. Aiempina vuosina on yritetty saada toimimaan talon lämmitys hehkulampun avulla, jota ohjattaisiin ZWaven avulla. Meidän tarkoituksemme oli liittää LON-väylään hehkulampun ohjaus KLONreleyksikön avulla. Ohjelmaa ei oltu tehty yksinkertaisimmalla tavalla, joten harjoitustyön demosovellusta varten piti siistiä koodia. 4

5 Kuva 1: Demotalo 1.2 LON-väylä Suuremman IO-laitteen ollessa rikki, tarvittiin harjoitustyötä varten LON-väyläkortti. Tilattiin uusi JOCLON-väyläkortti, ja se saapui noin kahdessa viikossa. Laajennuskortti asennettiin Tridium Jace2 laitteen laajennuspaikkaan. Tridiumissa piti asentaa ajurit LON-väylälle. LON-väylän käyttöönotto oli suoraviivaista, kunhan löytyi oikeat xif-tiedostot. Vaikka eri LON-laitteet seuraavat LON-standardia, voi olla että tarvitaan laitekohtaisia parametreja jotta LON-laitteen arvoja pystytään lukemaan ja kirjoittamaan. Väyläkaapelin tulisi olla kierrettyä parikaapelia, eikä ole väliä miten päin johdot kytkee. Jotta LON-väylässä ei olisi ainoastaan yksi laite, lisättiin väylään vielä Vaisalan hiilidioksidianturi GML20T. 5

6 1.3 Demotalon valmistelu Automaatio 2 -kurssia varten Talo on ollut käytössä ELEC-C1220 Automaatio 2 -kurssin osasuorituksena. LON-väylän lisäyksen jälkeen valmistelimme demottavan aseman, jolla demonstroitiin laitteiston toimintaa ja ohjelmistoa. Teimme vanhan aseman pohjalta omiin tarkoituksiimme sopivan logiikan ja esimerkin valvomonäytöstä. Kaikki turhat johdot poistettiin, ja talo siistittiin esiteltävään kuntoon. Valmistelimme kaiken materiaalin harjoitustyötä varten (ks. liite: Rakennusautomaation harjoitustyö - Demotalo). Keräsimme kasaan tiedot talon antureista ja toimilaitteista, ja muun olennaisen informaation yhdeksi paketiksi. Lisäksi teimme ohjeet aseman käyttöönottoon, jolla opiskelijat pääsivät alkuun oman sovelluksen tekemisessä (ks. liite: käyttöohjeet). Tehtävänä opiskelijoilla oli aluksi tutustua materiaaliin ja palauttaa esisuunnitelmana kuvaus ohjauksista mitä he aikovat tehdä (esim. ilmankosteuden säätö) ja karkea piirros logiikasta. Itse työssä opiskelijat aluksi kuuntelivat selityksen laitteiston toiminnasta ja ominaisuuksista. Oman aseman suunnittelu aloitettiin käymällä läpi käyttöohjeet, joiden kautta opiskelijat saivat kohta kohdalta tutustua taloautomaatiojärjestelmän käyttöönottoon ja konfigurointiin. Lopulta opiskelijat saivat itsenäisesti suunnitella valvomon ja logiikan. Assarit auttoivat ja vastasivat kysymyksiin tarvittaessa. 6

7 2. Laitteisto Tässä on listattuna lopullinen kokoonpano jolla rakennusautomaation harjoitustyöt tehtiin. Kuva 2: talo edestä Kuva 3: Talon sisusta 7

8 Kuva 4: Virransyöttö 8

9 Kuva 5: Ilmankostutin 9

10 Lista taloon asennetuista laitteista (numerot vastaavat kuvissa 2-5 esitettyjä numeroituja laitteita): 1. Tridium Niagara Jace 2 2. Tridium Niagara IO LON-Painonapit [KLOE] 4. IO-korttiin liitetty painonappi- ja varoitusvaloyksikkö 5. Virtalähde 6. KLON Lämpötila- ja ilmankosteusanturi 8. Hiilidioksidi- ja lämpötila-anturi 9. Hiilidioksidianturi -LON 10. Tuuletin 11. Ilmankostutin 12. Magneettikytkin 13. Huoneenlämmitin 14. RAT 12-lämpötila-anturi 15. LED valaistusyksikkö 16. LED-valot 2.1 Ohjausyksiköt Tridium Niagara Jace2 Jace2-yksikkö pyörittää Niagara ax framework:ia ja javan virtuaalikonetta. Laitteessa pyörii automaation logiikka sekä valvomo. Konfigurointi onnistuu ethernetin yli WorkPlace Axohjelmiston kautta. Vakiokokoonpanosta poiketen tähän yksikköön on liitetty JOCLONväyläkortti, jonka avulla siihen voidaan liittää komponentteja LON-väylän avulla. 10

11 Kuva 6: Tridium Jace Tridium Niagara IO-16 Tridium Niagara IO-16 on Jace2-yksikköön liitetty IO-korttimoduuli. Nimensä mukaisesti siinä on 16 liitäntää, joista 8 on tuloja ja 8 lähtöjä. Demotalossa tähän on kytketty kotona/poissa-kytkin merkkivaloineen, oven magneettikytkin, anturit, tuulettimet ja sisävalaistuksen ohjaus. Kuva 7: IO-16 11

12 Taulukko 1: IO-16 points Nimi Tyyppi Osoite Switch Boolean Input Point 1 RedButton Boolean Input Point 2 EmergencyString Bolean Input Point 3 Humidity Voltage Input Point 4 Temperature Voltage Input Point 5 magneticswitch Boolean Input Point 7 CO2 Voltage Input Point 8 bvihreavalo Boolean Output Writable 1 bkeltainenvalo Boolean Output Writable 2 btuuletin Boolean Output Writable 3 bkosteustuuletin Boolean Output Writable 4 Ledlight Voltage Output Writable 1 Kuva 8: LON-väylän pisteet 12

13 2.1.3 KLON KLON on kahden releen ohjausyksikkö, joka on tarkoitettu yhden huonetilan valaistusolosuhteiden hallintaan. Säätimellä voidaan toteuttaa edullisesti valaistuksen tilanneohjauksia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulujen opetustilat ja toimistojen neuvotteluhuoneet. Säädin on toteutettu stand alone -periaatteella, eli se toimii yksikkösäätimenä vaikka tiedonsiirtoväylän toiminnassa esiintyisi häiriöitä tai väylää ei olisi asennettu lainkaan. Väylää käytetään yhteysvälineenä muihin taloteknisiin järjestelmiin ja kiinteistön valvomoon. Lisäksi väylän avulla voidaan säätimiä kytkeä yhteen suuremmiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja laajentaa järjestelmää kytkemällä siihen ulkoisia LONkomponentteja. Kuva 9: KLON 512 havainnekuva Kotona/poissa painikemoduuli Tähän yksikköön on liitetty keinukytkin, jolla valitaan kotona/poissa-asetus. asetuksen ilmaisevat vihreä ja keltainen led-merkkivalo. Jos asetus on poissa ja ovi avataan, kytkeytyy hälytys ja poissa-merkkivalo alkaa vilkkumaan. Kuva 10: Painikemoduuli 13

14 2.2 Anturit Lämpötila- ja kosteusanturi (Vaisala, HMP231) Ilmankosteus- ja lämpötila-anturi mittaa ympäristönsä lämpötilaa ja kosteutta ja välittää mittauksensa analogisina signaaleina (0-10V). Näillä tiedoilla logiikka ohjaa ilmankostutinta ja viilennysilman tuuletinta. Kosteus- ja lämpötila-arvot kirjataan sovelluksen datankeruuosiossa. Teknisiä tietoja: Kosteusanturi: Mittausalue %RH Tarkkuus ±1 %RH ( %RH), ±2 %RH ( %RH) Lämpötila-anturi: Mittausalue C Tarkkuus ±0,1 C Hiilidioksidianturi (Vaisala CARBOCAP GMW116) CARBOCAP GMW116 mittaa hiilidioksidipitoisuutta ja lämpötilaa. Ohjausyksikön logiikka ohjaa viilennystuuletinta hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Hiilidioksidimittari saturoituu helposti hiilidioksidilähdettä käytettäessä. Kun tämä tapahtuu, anturi antaa virheellisesti tulokseksi 0 ppm. Ongelma korjaantuu itsestään, kun hiilidioksidi leviää ympäröivään ilmaan. Teknisiä tietoja: Hiilidioksidipitoisuuden mittausalue ppm Lämpötilan mittausalue C Tarkkuus ± (2 % alueesta + 2,0 % lukemasta) Hiilidioksidianturi (Vaisala GML20T) Lon-väylään liitetty anturi. Laitteesta saadaan sekä CO 2-että lämpötilatieto ohjausyksikölle. Teknisiä tietoja: Hiilidioksidipitoisuus: Mittausalue ppm Tarkkuus ± (2 % alueesta + 2,0 % lukemasta) Lämpötila-anturi: Mittausalue C Tarkkuus ±0,5 C 14

15 2.2.4 Magneettikytkin (Hamlin T-00-0) Magneettikytkin on kaksiosainen, missä toinen osa on asennettu kiinni oveen ja vastakappale oven yläpuolelle ovenkarmiin. Kytkin aktivoituu kun ovi avautuu ja kappaleet irtoavat toisistaan. 2.3 Toimilaitteet Ilmanvaihto Koneellinen ilmanvaihto on toteutettu tietokonetuulettimen avulla Ilmankostutin Talon ilmankosteutta säädetään tuulettimella jonka päällä on kostea rätti Valaistus Valaistus on toteutettu ledeillä, jonka kirkkauden voi säätää demoasemassa valvomosta liukukytkimellä. Jos kotona/poissa-kytkin asetetaan poissa-asentoon, säätyvät ledit automaattisesti pienimmälle kirkkaudelle Lämmitin Talon sisälämpötilaa säädetään KLON-releohjausyksikköön kytketyllä hehkulampulla ja KLOE212-lämpötilasäätimellä. Kuva 11: Lämmityslamppu 15

16 2.4 Poistetut laitteet Vesivahti Aiempina vuosina projekti on ollut älykäs kylpyhuone esimerkiksi vanhainkotiin. Vesivahdin tarkoituksena on hälyttää henkilökunta paikalle, mikäli asukkaalle on sattunut onnettomuus, joka on johtanut veden valumiseen lattialle. Laite ei enää palvele tarkoitustamme, eikä IO-16 - laitteessa ole tilaakaan sille Liiketunnistimet Liiketunnistimia olisi voitu käyttää kulunvalvontaan mutta vapaita IO-portteja ei ollut Z-wave Z-wave antureita on yritetty ottaa käyttöön aiempina vuosina, mutta ilmeisesti implementointi ei ole onnistunut kertaakaan täydellisesti. Z-wave laitteet ovat tallessa laboratoriossa, mikäli ne halutaan joskus implementoida. Niagara AX:ssä on tuki Z-wavelle. 16

17 3. Niagara WorkplaceAX-ohjelmisto Sovelluksen logiikka ja valvomo on toteutettu WorkPlaceAX-ohjelmistolla. Logiikka perustuu toimilohko-ohjelmoitiin, ja ohjelmistosta löytyy valmiit lohkot, joita yhdistelemällä saa luotua haluamansa toiminnallisuudet. Valvomon suunnitteluun on myös oma työkalunsa. Ohjelmisto luo myös historiatietoon perustuvia käyriä antureiden mittausdatasta ja kerää hälytysdataa. Jacen IO-16 moduuliin liitetyt mittaus- ja ohjauspisteet näkyvät WorkPlaceAX-ohjelmiston Ndio point managerissa. Lon-pisteet näkyvät samalla tavalla Lon-networkin alla. 3.1 Logiikka Logiikka on Wire sheetissä ja on toteutettu toimilohko-ohjelmoinnilla. Logiikasta puuttuu hystereesi. Jos toimilaitteella on käytössä pieni säätöalue, kytkeytyy tämä turhankin nopeasti päälle ja pois. Painikemoduulin napista voi siirtyä kotona ja poissa-moodien välillä. Tilaa indikoidaan vihreällä ja keltaisella valolla painikemoduulissa. Vihreä on kotona ja keltainen on poissa. Kun ollaan poissa-tilassa ja ovi avataan hälytetään tästä vilkuttamalla painikemoduulin keltaista valoa. Tämä voidaan nollata siirtymällä kotona-tilaan. Kun siirrytään poissa-tilaan sammuu talon ledvalaistus. Hiilidioksidille on määritetty yläraja-arvo, johon yllettäessä tuuletin käynnistetään. Valvomosta voi asettaa tavoitearvon kosteudelle ja tämän mukaan kosteustuuletinta ohjataan. Talon lämpötila on säädetty demosovelluksessa C välille, jos lämpötila tippuu alle 24 C kytketään lämmityslamppu päälle. Demotalon edustalla olevasta lämpötilasäätimestä (KLOE212) voi muuttaa sisälämpötilan asetusarvon ja tämän perusteella lämmitetään tai jäähdytetään taloa. Lämpötilasäätimessä on yksi painike jota painamalla käynnistetään tuulettimen pakko-ohjaus. Kuva 12: Tuulettimen logiikka Yllä on esitetty esimerkki logiikasta. CO2-pitoisuutta ja lämpötilaa mitataan ja verrataan asetusarvoihin. Arvot asetetaan valvomosta. Jos jompikumpi arvoista ylittyy tai vedetään hätänarua, tuulettimen ohjaus kytkeytyy päälle. 17

18 3.2 Valvomo Demosovelluksen valvomoon on koottu tärkeimmät mittaustiedot antureilta, jolloin yhdellä silmäyksellä saa hyvän yleiskuvan valaistuksen kirkkaudesta, hiilidioksidipitoisuudesta, kosteudesta ja näiden asetusarvoista. Lisäksi demosovelluksessa pystyy pakottamaan valvomosta lämmityksen, ilmastoinnin, kosteustuulettimen tai kotona/poissa-kytkimen päälle. Kuva 13: Valvomo Historia-ikkunoista nähdään historiatietoja eri mittauksista valitulla aikavälillä. Kuva 14: Esimerkki CO2-pitoisuuden historiasta 18

19 4. Ongelmat ja riskit LON-väyläkortin hankinta oli aluksi epävarmaa, toimitusajan pitkästyessä emme välttämättä olisi ehtineet tekemään demosovellusta LON-väylällä. LON-väyläkortti tuli kuitenkin kahdessa viikossa ja tämä riski ei toteutunut. Aluksi emme saaneet mitään dataa KLON-laitteesta kun taas Vaisalan hiilidioksidianturi toimi heti LON-väylällä. KLON vaati laitekohtaisen xif-tiedoston joka piti ensin muuttaa lnmltiedostoksi ja sitten ladata Jace2-ohjainyksikköön. Aluksi oli tarkoitus liittää Jace6:een USB-mokkula, josta voitaisiin lähettää tekstiviestihälytyksiä. Valitettavasti Jace6 on rikki, eikä Jace2:ssa ole USB-porttia, joten tekstiviesti-idea hylättiin. Mokkulan olisi voinut myös kytkeä tietokoneeseen, mutta tämä sotii hieman itsenäisen järjestelmän ideaa vastaan. Tietokoneenhan ei tarvitse olla päällä, vaan järjestelmä toimii myös itsenäisesti. Tekstiviestihälytykset pyrittiin korvaamaan sähköpostihälytyksillä. Sähköpostipalvelua emme saaneet toimimaan, sillä Workplacen nykyinen ohjelmaversio (3.4.43) ei tue SSL-tietoverkkosalausprotokollaa, jota kaikki nykyiset sähköpostipalveluntarjoajat käyttävät. Workplacen versiossa 3.5 ja uudemmissa on SSL-tuki. Ongelma ratkeaa päivittämällä ohjelmisto. Emme uskaltaneet ottaa päivitysriskiä ennen harjoitustöiden alkamista, mikäli jotain olisikin mennyt vikaan. Sähköpostihälytysten käyttöönotto vaikutti muutoin helpolta ja suoraviivaiselta. Workplace AX toimii melko loogisesti ja on looginen käyttää, mutta siitä puuttuu joitain ominaisuuksia, jotka olisivat hyödyllisiä. PID-säädintä ei ole, ja kiikkuja ei myöskään ole valmiina function blockeina. Kiikut pystyy tekemään logiikkaporteilla, mutta tämä tuottaa hieman ylimääräistä työtä. 19

20 5. Parannusehdotukset Suosittelemme että Workplace AX päivitetään uudempaan versioon ja että demoaseman logiikka tehtäisiin kokonaan uudestaan ja siistimmäksi. Logiikassa on mm. jäänteitä vanhoista hälytyksistä, jotka toimivat huonosti tai vähintäänkin mystisesti. Toimilaitteiden ohjaus on myöskin toteutettu osittain kehnosti, mm. hystereesiä ei ole. Nämä voisi ratkaista yksinkertaisimmin lisäämällä esimerkiksi hieman aikaviiveitä toimilaitteiden ohjauksiin. Sähköpostihälytykset saa toimimaan päivittämällä workplacen versiosta versioon 3.5 tai uudempaan. Mikäli Aalto-yliopistolta löytyy rahaa, uusi IO-32 laite antaisi helpon mahdollisuuden kytkeä lisää antureita ja toimilaitteita järjestelmään. Nyt esimerkiksi liiketunnistimet eivät ole osa järjestelmää IO-paikkojen vähäisyyden takia. Liiketunnistimella saa toteutettua helpon kulunvalvonnan tai murtohälytysjärjestelmän. Lisäksi LON-väylässä on kolme käyttämätöntä releohjausta, joihin voi hankkia lisää LON-laitteita uuden toiminnallisuuden lisäämiseksi. Oven vieressä oleva painikemoduuli ei ole sopiva kokonaisuuteen. Valot ovat hyviä ja simuloivat esimerkiksi hälytyksiä hyvin, mutta vetokytkin ja painonapit ovat epävarmoja ja toimivat kehnosti. Moduulin voisi suunnitella ja rakentaa uudelleen. Harjoitustyö kurssilla sai enimmäkseen positiivista palautetta. Mielestämme konsepti on ihan toimiva. Pieni esiselostus, joka (yrittää) varmistaa, että opiskelijat todella lukevat materiaalin etukäteen. Itse työssä keskitytään luomaan oma järjestelmä. Kritiikkiä saatiin työn lyhyydestä, kolme tuntia oli hieman vähän kokonaisen järjestelmän luomiselle. Jos mahdollista, harjoituksen pituuden voisi kasvattaa esim. 5 tuntiin. Materiaalia voi toki aina hioa paremmaksi. Uusilla laitteilla saadaan lisää toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia toteutettavaksi harjoitustyöhön. Käyttöohjeisiin voisi lisätä screenshotit kriittisimmistä kohdista. Tätä ei tehty ajanpuutteen vuoksi. 20

21 6. Ajankäyttö Ajankäyttö suunniteltiin kurssin alussa kuvan 15 kaltaiseksi. Kuva 15: Ajankäyttösuunnitelma Todellinen ajankäyttö muotoutui alla olevan taulukon muotoon. Tämä korreloi hyvin suunnitelmaamme. 21

22 Taulukko 2: Toteutunut ajankäyttö. 22

23 Liitteet Liite: Rakennusautomaation harjoitustyö - demotalo materiaali Rakennusautomaation harjoitustyö - Demotalo ELEC-C1220 Automaatio 2 23

24 Johdanto Harjoitustyössä tutustutaan rakennusautomaatioon ja sen toteuttamiseen. Tätä varten on rakennettu demotalo, johon on lisätty muutama vaihtoehto miten tällainen automatisointi voitaisiin implementoida. Talo on vanerista rakennettu laatikko, jonka takaosa on avattavissa. Etu- ja takaseinällä on pleksi-ikkunat. Oikealla puolella on tuuletin ilmankosteuden säädölle ja vasemmalla puolella on sähköpääkeskus ja tuuletin hiilidioksidipitoisuuden säädölle. Etupuolella on ovi, LON-nappulat ja DIN-kisko, jossa on ohjauslogiikat. Lämmitys on toteutettu hehkulampulla, jota ohjataan LON-väylällä. Valaistuksen kirkkautta ohjataan tietokoneelta. Kosteustuuletin puhaltaa kosteaa ilmaa taloon jos ilmankosteus putoaa alle esiasetetun raja-arvon ja samalla tavalla toinen tuuletin puhaltaa ulkoilmaa sisään jos hiilidioksidipitoisuus sisällä nousee liian suureksi tai mikäli taloa halutaan jäähdyttää. Lista taloon asennetuista laitteista (yksityiskohtaisemmin laitteisto-osiossa): 1. Tridium Niagara Jace 2 2. Tridium Niagara IO LON-Painonapit [KLOE] 4. IO-korttiin liitetty painonappi- ja varoitusvaloyksikkö 5. Virtalähde 6. KLON Lämpötila- ja ilmankosteusanturi 8. Hiilidioksidi- ja lämpötila-anturi 9. Hiilidioksidianturi -LON 10. Tuuletin 11. Ilmankostutin 12. Magneettikytkin 13. Huoneenlämmitin 14. RAT 12-lämpötila-anturi 15. LED valaistusyksikkö 16. LED-valot 24

25 Kuva 16: Demotalo edestä Kuva 17: Demotalo sisältä 25

26 Kuva 18: Jännitelähde, LON-yksikkö ja LED-ohjain Kuva 19: Ilmankostutin 26

27 Laitteisto Komponentit Tridium Niagara Jace2 Jace2-yksikkö pyörittää Niagara ax framework:ia ja javan virtuaalikonetta. Laitteessa pyörii automaation logiikka sekä valvomo. Konfigurointi onnistuu ethernetin yli WorkPlace Axohjelmiston kautta. Vakiokokoonpanosta poiketen tähän yksikköön on liitetty LON-väyläkortti, LON FFT-10a, jonka avulla siihen voidaan liittää komponentteja LON-väylän avulla. Kuva 20: Tridium Niagara Jace2 -logiikkayksikkö Teknisiä tietoja: IBM PowerPC processor DRAM Serial Flash Operating system 250 MHz 128MB 64MB QNX (Real-Time operating system) 27

28 Tridium Niagara IO-16 Tridium Niagara IO-16 on Jace2-yksikköön liitetty IO-korttimoduuli. Nimensä mukaisesti siinä on 16 liitäntää, joista 8 on tuloja ja 8 lähtöjä. Demotalossa tähän on kytketty kotona/poissa-kytkin merkkivaloineen, oven magneettikytkin, anturit, tuulettimet ja sisävalaistuksen ohjaus. Liitännät: 8 Universal input, 0-10VDC / 4-20mA 4 Analog output, 0-10VDC / 4-20mA 4 Digital output, max: 30V / 0.5A Kuva 21: Tridium Niagara IO-16 IO-moduuli KLON KLON on kahden releen ohjausyksikkö, joka on tarkoitettu yhden huonetilan valaistusolosuhteiden hallintaan. Säätimellä voidaan toteuttaa edullisesti valaistuksen tilanneohjauksia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulujen opetustilat ja toimistojen neuvotteluhuoneet. Säädin on toteutettu stand alone -periaatteella, eli se toimii yksikkösäätimenä vaikka tiedonsiirtoväylän toiminnassa esiintyisi häiriöitä tai väylää ei olisi asennettu lainkaan. Väylää käytetään yhteysvälineenä muihin taloteknisiin järjestelmiin ja kiinteistön valvomoon. Lisäksi väylän avulla voidaan säätimiä kytkeä yhteen suuremmiksitoiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja laajentaa järjestelmää kytkemällä siihen ulkoisia LON-komponentteja. Kuva 22: KLON 512 -releohjausyksikkö 28

29 Teknisiä tietoja: LON-liitäntä Väyläsovitin Kaapelointi Käyttöjännite Prosessori Kellotaajuus Releet Analogialähdöt TP / FT-10 väylä Echelon FTT-10a Kierretty pari 230 VAC 3150 Neuron 10 MHz Resistiivinen kuorma 10 A 1-10 VDC KLOE -painonapit KLOE-painonapit ovat I2C-väylän kautta toisiinsa kytkettyjä valmiiksi ohjelmoituja moduuleja, jotka kytketään LON-väylään KLOE102-painonappimoduulin tai KLOK900-adapterilla KLON 512-moduulin kautta. Demotalossa on kuvan 8 kaltainen kytkentä. Kuvassa 9 on toinen esimerkki laajemmasta kytkennästä. Kuva 23: KLOE-moduulit kytkettynä KLON512-releohjausyksikköön 29

30 KLOE 118 himmenninpainikkeisto Painamalla "ylös" tai "alas" painiketta kohdistetaan valaistuksen tason säätö samanaikaisesti KLON512:n kumpaankin valaisinlähtöön. Jos valot ovat sammuksissa, "ylös"-painikkeen painaminen sytyttää valot siihen tasoon, joka niillä oli viimeksi sammutettaessa. Painamalla pohjaan "ryhmä 1 on/off" tai "ryhmä 2 on/off" painike ja painamalla samanaikaisesti "ylös" tai "alas" painiketta, kohdistuu tason säätö vain kyseiseen ohjausryhmään. Valaisimia voidaan aina ohjata himmenninpainikkeilla valaistustasosta ja läsnäolosta riippumatta. KLOE 114 tilannepainikkeisto Tilannepainikkeita pystyy ohjelmoimaan ilman asennusohjelmaa tilannepainikkeiston ja himmenninpainikkeiston avulla seuraavasti: asetetaan himmenninpainikkeiston avulla ryhmien valaistustasot halutuiksi. painetaan pohjaan samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajaksi ryhmä 1 on/off ja ryhmä 2 on/off -painikkeet ja se tilannepainike, jolla asetettua tilannetta halutaan ohjata. Tilannepainikkeiden kaikki neljä lediä syttyvät 1 sekunniksi, kun tallennus muistiin on tapahtunut. Molempien relelähtöjen tilanne tallentuu kyseistä painiketta vastaavalle tilannenumerolle kummankin releen muistiin. Valaisimia voidaan aina ohjata tilannepainikkeilla valaistustasosta ja läsnäolosta riippumatta. KLOE 212 lämpötilansäädin Lämpötilasäädin kertoo tilan lämpötilan. Jos ilmaisimeen kytketään erillinen anturi RAT12, saadaan lämpötila-arvo esimerkiksi lattian tai ikkunan pinnasta. Lämpötilatietoja voidaan hyödyntää lämmityksen ja ilmastoinnin ohjauksessa. Lämpötilatietojen lisäksi ilmaisimelta saadaan myös lämpötilan asetusarvon poikkeamatieto sekä tehostus-tieto. Demotalossa RAT12 mittaa talon sisälämpötilaa ja lämpötilasäätimen sisäinen anturi talon ulkolämpötilaa. 30

31 Ilmanvaihto Koneellinen ilmanvaihto on toteutettu tietokonetuulettimen avulla. Ilmankostutin Talon ilmankosteutta säädetään tuulettimella jonka päällä on kostea rätti. Valaistus Valaistus on toteutettu ledeillä, jonka kirkkauden voi säätää valvomosta. Jos kotona/poissa-kytkin asetetaan poissaasentoon, säätyvät ledit pienimmälle kirkkaudelle. Lämmitin Talon sisälämpötilaa säädetään KLON-releohjausyksikköön kytketyllä hehkulampulla ja KLOE212-lämpötilasäätimellä. Kotona/poissa painikemoduuli Tähän yksikköön on liitetty keinukytkin, jolla valitaan kotona/poissaasetus. asetuksen ilmaisevat vihreä ja oranssi led-merkkivalo. Jos Kuva 24: Lämmitin asetus on poissa ja ovi avataan, kytkeytyy hälytys ja poissa-merkkivalo alkaa vilkkumaan. Kuva 26: LED-valaistus Kuva 25: Painikemoduuli 31

32 Anturit Lämpötila- ja kosteusanturi (Vaisala, HMP231) Ilmankosteus- ja lämpötila-anturi mittaa ympäristönsä lämpötilaa ja kosteutta ja välittää mittauksensa analogisina signaaleina (0-10V). Näillä tiedoilla logiikka ohjaa ilmankostutinta ja viilennysilman tuuletinta. Kosteus- ja lämpötila-arvot kirjataan sovelluksen datankeruuosiossa. Teknisiä tietoja: Kosteusanturi: Mittausalue %RH ±1 %RH ( %RH), ±2 %RH ( %RH) Tarkkuus Lämpötila-anturi: Mittausalue C Tarkkuus ±0,1 C Hiilidioksidianturi (Vaisala CARBOCAP GMW116) CARBOCAP GMW116 mittaa hiilidioksidipitoisuutta ja lämpötilaa. Lämpötilamittaus on kytketty järjestelmään, mutta sen arvoa ei käytetä. Ohjausyksikön logiikka ohjaa viilennystuuletinta hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Hiilidioksidimittari saturoituu helposti hiilidioksidilähdettä käytettäessä. Kun tämä tapahtuu, anturi antaa virheellisesti tulokseksi 0 ppm. Ongelma korjaantuu itsestään, kun hiilidioksidi leviää ympäröivään ilmaan. Teknisiä tietoja: Hiilidioksidipitoisuuden mittausalue ppm Lämpötilan mittausalue C Tarkkuus ± (2 % alueesta + 2,0 % lukemasta) Hiilidioksidianturi (Vaisala GML20T) Lon-väylään liitetty anturi. Laitteesta saadaan sekä CO 2-että lämpötilatieto ohjausyksikölle. Teknisiä tietoja: Hiilidioksidipitoisuus: Mittausalue ppm ± (2 % alueesta + 2,0 % lukemasta) Tarkkuus Lämpötila-anturi: Mittausalue C Tarkkuus ±0,5 C Magneettikytkin (Hamlin T-00-0) Magneettikytkimen toinen osa on asennettu kiinni oveen ja toinen oven yläpuolelle on kiinnitettynä ovessa ja ovenkarmissa. Kun ovi avautuu ja vastakappaleet irtoavat toisistaan, kytkin aktivoituu. 32

33 LON-väylä LON tulee sanoista Local Operating Network. LON on Suomessa yleisin hajautettu tietojärjestelmä kiinteistöautomaatiossa. Järjestelmä on hajautettu, eli tieto on väylässä kiinniolevissa LON-laitteissa, eikä järjestelmän ylläpitoon tarvita keskustietokonetta. Tietokonetta tarvitaan ainoastaan järjestelmän pystyttämiseen ja mahdolliseen uudelleenkonfiguroimiseen. Järjestelmään onkin varsin helppo liittää ja konfiguroida uusia solmuja ja näin saada uutta toiminnallisuutta kotiin heti sitä mukaa, kun teollisuudessa laitteita valmistetaan. Avoimen järjestelmänkin ehdot toteutuvat, mutta käytäntö on osoittanut, että täysin avoin järjestelmä ei ole. Tämä johtuu siitä, että valmistajat käyttävät erilaisia LonTalk-protokollan mukaisia standardiverkkomuuttujia (SNVT, Standard Network Variable Types ). LON-verkon solmujen välillä tieto siirretään LonTalk-protokollan mukaisesti. Protokolla noudattaa CSMA-teknologiaa (Carrier Sence Multiple Access) ja se on sisällytettynä jokaiseen LON-solmuun. Jokaisella solmulla on ID-tunnus, mutta identtinen kaksonen voi maailmalta löytyä, vaikka tunnuksia on peräti Verkon rakenne (topologia) voi olla väylä, rengas, tähti, puu tai joku näiden yhdistelmä. Järjestelmässä on useita tiedonsiirtovaihtoehtoja. Näistä kierretty parikaapeli on yleisin. Myöskin sähköverkossa, kahdella eri radiotaajuudella, infrapunalla, kuidulla ja koaksiaalikaapelilla on tiedonsiirto mahdollista. Verkko jakautuu reitittimillä kanaviin. Kanavassa kaikki laitteet käyttävät samaa tiedonsiirtonopeutta. Kanavan ulottuvuutta voidaan lisätä toistimella, joka samalla jakaa segmentin kahteen osaan. Segmentissä maksimi solmumäärä on 128, mikäli käytetään pelkästään LPT-10 väyläsovittimen (Link Power Tranceiver) sisältäviä solmuja. Jos käytetään myös FTT-10 väyläsovittimellisia (Free Topology Tranceiver) solmuja, jokaista tällaista kohden vähenee LPT-10:ien määrä kahdella. FTT:n ja LPT:n olennaisin ero on siinä, että FTT:ssä solmulle tulee 24V tehonsyöttö erikseen ja LPT:ssä syötetään teho 42,5V:n jännitteellä väylää pitkin. LPT-10:n laitevalmistajat ilmoittavat laitteidensa tarvitseman tehon LPUL:eina (Link Power Unit Load). 1 LPUL vastaa suunnilleen 7 ma:n virtaa 42.5VDC jännitteellä. Nyrkkisääntönä tehotarpeista voidaan pitää ohjauspainikkeille ja säätimille 1 LPUL, releyksiköille 3-5 LPUL ja Input-yksiköille 2 LPUL. Virtalähteiden asentamisessa verkkoon kannattaa huomioida, ettei niitä saa asentaa alle metrin päähän reitittimistä. Tiedonsiirtomedioita on LON-verkossa useita. Yleisimpänä on kierretty parikaapeli, joko suojattuna tai suojaamattomana. Echelon corporation (www.echelon.com) on määrittänyt kaapeleille johdinhalkaisijat. Näistä eniten käytetyt ovat 1.3 mm paksu johto, jolla kantama väylätopologiassa (maksimi 3 m haaroituksilla) on yli 2 km, ja 0.65 mm paksu johto, jolla kantama on yli kilometrin. Vapaassa topologiassa vastaavilla johtopaksuuksilla kantama on

34 m. Nämä kantamat pystytään kaksinkertaistamaan asentamalla toistin kantaman ääripäähän. Seuraavassa taulukossa kaapelien paksuuden vaikutus johdinten enimmäispituuteen. Väylätopologia Yhdistelmätopologia Kaapeli -tyyppi Enimmäispituus FTT-10 [m] Enimmäispituus LPT-10 [m] Enimmäispituus FTT&LPT [m] Kahden solmun väl. max. et. [m] Kaapeloinnin max. pit. [m] 1,3 mm ,8 mm ,65 mm ,5 mm LON:issa siirrettävät paketit ovat pääasiallisesti lyhyitä (12 tavua) ja lyhyillä paketeilla tiedonsiirto onkin LON:issa nopeinta, parhaimmillaan 1000 viestiä sekunnissa. Paketti muodostuu alun tahdistuspulssista (vähintään 6 bittiä) jota seuraa databitit (vähintään 12) ja CRC (Cyclic Redundancy Check) virheentarkistus (12 bittiä). Kuva 27: LON-väylän käyttö Paketin lähettämisen jälkeen tulee Beta 1 aika, joka on väylän vapautumista varten ja tämän jälkeen tulee Beta 2 aika, joka koostuu priorisointiaikaväleistä ja liittymisviiveistä. Priorisointiaikaväli on aliverkossa jokaisella solmulla oma, eli ja liittymisviive (R) on sattumanvarainen ja määräytyy satunnaisluvun ja väylän kuormituskertoimen tulosta (ks. seuraava kuva). Beta 2 ajan jälkeen solmu voi lähettää uuden viestin. 34

35 Ohjelmisto Sovelluksen logiikka ja valvomo on toteutettu WorkPlaceAX-ohjelmistolla. Logiikka perustuu toimilohko-ohjelmoitiin, ja ohjelmistosta löytyy valmiit lohkot, joita yhdistelemällä saa luotua haluamansa toiminnallisuudet. Valvomon suunnitteluun on myös oma työkalunsa. Ohjelmisto luo myös historiatietoon perustuvia käyriä antureiden mittausdatasta ja kerää hälytysdataa. Tarkemmat ohjeet ohjelmiston käyttöön löytyvät dokumentista Niagara Ndio Guide.pdf. Jacen IO-16 moduuliin liitetyt mittaus- ja ohjauspisteet näkyvät WorkPlaceAX-ohjelmiston Ndio point managerissa. Lon-pisteet näkyvät samalla tavalla Lon-networkin alla (ks. kuvat 14 ja 15). IO-16 Nimi Tyyppi Osoite Switch Boolean Input Point 1 RedButton Boolean Input Point 2 EmergencyString Bolean Input Point 3 Humidity Voltage Input Point 4 Temperature Voltage Input Point 5 magneticswitch Boolean Input Point 7 CO2 Voltage Input Point 8 bvihreavalo Boolean Output Writable 1 bkeltainenvalo Boolean Output Writable 2 btuuletin Boolean Output Writable 3 bkosteustuuletin Boolean Output Writable 4 Ledlight Voltage Output Writable 1 Kuva 28: Demosovelluksessa käytetyt KLON- LON muuttujat. Kuva 29: Demosovelluksessa käytetyt Vaisala LON-muuttujat. 35

36 Valvomo Valvomoon on koottu tärkeimmät mittaustiedot antureilta, jolloin yhdellä silmäyksellä saa hyvän yksinkertaisia asetusarvoja, kuten valaistuksen kirkkautta ja hiilidioksidipitoisuuden ja kosteuden asetusarvoja. Kuva 30: Ruutukaappaus valvomosta. Trendit-ikkunasta nähdään historiatietoja eri mittauksista valitulla aikavälillä. Kuva 31: Trendit-näkymä 36

37 Logiikka Logiikkaan päästään käsiksi Wire sheet-nappulalla Points-kansiosta. Logiikka perustuu intuitiiviseen toimilohko-ohjelmointiin, jossa hyödynnetään Points-kansioissa olevia objekteja. Toisista Points-kansioista (eri IO-korteilta tai väyliltä) saa objekteja käyttöön Link Mark toiminnolla. Kuva 32: Esimerkki logiikasta miten ilmanvaihto voisi olla toteutettu. Esiselostus Suunnitelkaa millainen toteutus edellä mainituilla I/O-liitännöillä voidaan tehdä. Tehkää siis yksinkertaistettu käyttötapaselostus, josta selviää miten järjestelmän tulisi toimia ja hahmotelkaa millainen lohkokaavio-ohjelma vaaditaan sen toteuttamiseen. Esisuunnitelma esitetään työn alussa ohjaajalle. Mallia voi katsoa esimerkiksi tästä dokumentista. Tutustukaa muihinkin nopasta löytyviin dokumentteihin etenkin Ensto KLON A OPETETTAVA VALAISTUKSEN OHJAUS.pdf ja Käyttöohjeet 2014.pdf. Näistä on hyötyä työn suorittamisen kannalta. Loppuraportti Kuvatkaa raportissa oman järjestelmänne osat ja kokoonpano ja oma sovelluksenne lyhyesti. Liittäkää kuvat logiikasta, järjestelmästä, toiminnasta ja valvomosta. Pohtikaa myös minkälaisiin sovelluksiin tällaista järjestelmää voisi (erilaisia sovelluksia) rakennetussa ympäristössä käyttää. Mitä ongelmia järjestelmän kanssa oli? Palaute työstä kerätään kurssipalautteen yhteydessä 37

38 Viitteet Tässä dokumentissa on härskisti hyödynnetty seuraavia lähteitä: Ohjeet Enston Lon-järjestelmän sähkösuunnittelijalle Ensto Electric Oy KLON Opetettava valaistuksen ohjaus Ensto Electric Oy Vaisala GML20T LonWorks module Vaisala GMW116 datasheet Vaisala HMP230 Series Transmitters User s Guide Vykon JACE 2/JACE 6 datasheet NiagaraAX-3.x Ndio Guide Aikaisempien vuosien harjoitustyöt https://www.niagara-central.com 38

39 Liite: Käyttöohjeet 1. Käynnistys ja aseman luominen -Käynnistä Workplace AX, kytke sähköt järjestelmään. Järjestelmällä menee max. neljä minuuttia käynnistymiseen. -Avaa puurakenteesta IP:n :n alta platform tuplaklikkaamalla. -Käyttäjätunnus ja salasana pitäisi olla valmiina. Loggaa sisään. (käyttäjätunnus: automaatti ; salasana: 84268AUT) -Platformissa olevan aseman voi avata tuplaklikkaamalla Stationia. -Käyttäjätunnus ja salasana pitäisi olla valmiina. Loggaa sisään. (käyttäjätunnus: admin ; salasana: 84268AUT) -Uuden aseman luomiseksi valitse Tools->New Station. -Anna asemalle nimi ja paina next. -Anna asemalle salasana, suosittelemme muuallakin käytettyä 84268AUT. Paina next. -Luomasi asema saadaan ajettua Jacelle Commisioning Wizardilla. Rightclickaa Platformia ja valitse Commisioning Wizard. -Poista ruksit kaikista paitsi Install a station from the local computer - kohdasta. Install/upgrade software -kohdan ruksia ei saa poistettua. -Valitse dropdown-valikosta äsken luomasi asema. Paina next. -Ohjelma varoittaa, että vain yksi asema voidaan ladata Jaceen kerrallaan. Paina next. -Software installation kertoo mitä ohjelman osia Jaceen on asennettu/asennettavissa. Mitään ei tarvitse muuttaa. Paina next. -Wizard näyttää tehtävät toimenpiteet. Paina finish. -Kun Wizard on valmis, voit sulkea ikkunan Close-napista. 2. Sisäänkirjautuminen, Networkien luominen ja laitteiden lisääminen -Hetken päästä voit logata uudelleen sisään Platformiin. Voit halutessasi avata Application Directorin. Status-kohdasta näet, kun asema käynnistyy. Kun asema on Running-tilassa, voit logata sisään asemaan. -IO-toiminnallisuuden lisäämiseksi navigoi puurakenteessa Station (nimi) -> Config -> Drivers. Tuplaklikkaa Driversia, ja lisää New-napista haluamasi 39

40 Networkit. Demotalossa käytetään Ndio Networkia ja Lon Networkia. -Tuplaklikkaa luomaasi NdioNetworkia. Paina Discover. Toiminnon pitäisi löytää yksi kappale IO-kortteja. Lisää kortti Add-napilla. Varmista, että IO Port on 1. -Kun kortti on lisätty databaseen, tuplaklikkaa Exts alla olevia sinisiä palluroita. Paina jälleen discover. Tästä voidaan lisätä IO-pisteet databaseen add-napilla. Harjoitustyöohjeesta löytyy, mitä mihinkin IO-porttiin on kytketty. -Lon-väylän laitteita päästään lisäämään tuplaklikkaamalla LonNetworkobjektia puunäkymässä. Paina Quik Learn. Ruksaa kaikki laatikot ja paina ok. -Databasessa tulisi olla kolme objektia. Local Lon Device on Jacen oma Lonväyläkortti. LonDevice on Vaisalan CO2/lämpötila-anturi. LonDevice_1 on Enston KLON-laite. Kaksi jälkimmäistä saattavat toisinaan olla myös nimetty toisinpäin. Kiinnitä huomiota Manufacturer-kohtaan. -Enston KLON-laitteen konfiguroimiseksi joudutaan importaamaan XML-tiedosto. Rightclickaa LonDevice_1:tä, valitse ImportXml. Etsi Xml-tiedosto kansiosta C:/XIF/P512101A.lnml. Vaihda Use Lon Objectsiin true. -Samaan tyyliin kuin edellä, klikkaamalla sinisiä palluroita voidaan lisätä Lonpisteitä. Enston KLON manuaalista (s. 20) löytyy tarkemmin, mitä kukin piste vastaa. Manuaalin pitäisi olla kansiossa LON 2/2 työpisteen vieressä, löytyy myös Nopasta. 3. Pisteiden lisääminen ja logiikkasuunnittelu -Kun kaikki tarvittavat laitteet on lisätty, luodaan kansio valvomolle ja järjestelmän logiikalle. Lisää Driversin alle uusi kansio: Rightclick -> New -> Folder. Nimeä kuvaavasti. Rightclickaa luomaasi kansiota ja valitse Views -> Wire Sheet. Uusia pisteitä luodaan rightclickaamalla Wire Sheetia ja valitsemalla New -> haluttu pisteen tyyppi. -Harjoituksenomaisesti lisätään pari pistettä ja tehdään yksinkertainen logiikka. Luo kaksi BooleanWritable-objektia. Nimeä objektit Keinukytkin ja Releohjaus. Luodut pisteet pitää myöhemmin linkata eri networkien alla oleviin pisteisiin. -Tuplaklikkaa NdioNetworkia, ja sinisiä palluroita Exts:n alla Databasessa. Lisää Universal input 1. Tämä on kytketty oven vieressä olevaan keinukytkimeen. Anna pisteelle järkevä nimi ja varmista että tyyppi on BooleanInputPoint. Voit testata toimintaa vaihtamalla kytkimen asentoa. Databasessa Out-arvon pitäisi muuttua. Osa analogisista input-arvoista voidaan joutua skaalaamaan. Tämä 40

41 onnistuu tuplaklikkaamalla pointtia ja muuttamalla LinearCalibrationista Scaletai Offset-arvoja. -Tuplaklikkaa LonNetworkia ja sinisiä palluroita Enston laitteen kohdalla. Lisää databaseen nvi01lampvalue->nvi01lampuvalue (state). Nimeä kuvaavasti. Vaihda tyyppi Boolean Writableksi. Varmista aina, että tyyppi on sopiva. -Seuraavaksi linkataan pisteet. Rightclickaa Ndioboardin alle luomaasi pointtia. Valitse Link Mark. Rightclickaa logiikkakansion alla olevaan keinukytkin-objektia ja valitse Link From <name>. Valitse Sourcesta out ja Targetista jokin input. Vastaavalla linkkaa logiikkakansion releohjaus-pisteestä LonNetworkiin luomaasi pisteeseen. -Kun linkkaus on tehty, mene logiikkakansion Wire Sheetiin. Nyt voit yhdistää keinukytkimen releohjaukseen vetämällä viivan outputista inputiin. Voit testata onnistumista vaihtamalla keinukytkimen asentoa. Lampun syttymisessä on pieni viive. Monimutkaisempia logiikoita varten Puurakenteen alla olevasta Palettesidebarista löytyy kitcontrol-valikko, josta löytyy ohjelmointityökaluja. Näitä voidaan drag&dropata Wire Sheetiin. -Seuraavaksi luodaan valvomonäyttö. Rightclickaa logiikkakansiota, valitse Views -> New View. Anna näytölle kuvaava nimi. Valvomonäyttöön saadaan lisättyä objekteja Paletten alla olevista kitpx-, kitpxhvac- ja bajauialavalikoista. -Historiatrendien lisäämistä varten Paletten history-alavalikosta valitaan extensions -> NumericInterval, joka drag&dropataan logattavan pointin päälle puuvalikkoon. Tuplaklikkaamalla pointtia voidaan säätää sinne ilmestyneen NumericInterval-osion parametreja. Esim. Interval kannattaa säätää pienemmäksi, ettei datan odotteluun kulu aikaa. Muista ehdottomasti asettaa Enabled-arvo Trueksi. -Kuvaajan logatusta datasta saa drag&droppaamalla puuvalikosta Station -> History -> <aseman nimi> -> haluamasi kuvaaja valvomonäyttöön. 41

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8

Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8 Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8 Laite on DP-väylään kytketkettävä Digitaalinen 16-porttinen IO-moduuli. Porteista 8 on Inputteja ja toiset 8 valittavissa inputeksi tai outputeiksi.

Lisätiedot

LonWorks H. Honkanen. LonWorks-tekniikastalla on kyky tukea useita erilaisia tiedonsiirtomedioita ilman erityistä tukea itse LONlaitteen

LonWorks H. Honkanen. LonWorks-tekniikastalla on kyky tukea useita erilaisia tiedonsiirtomedioita ilman erityistä tukea itse LONlaitteen LonWorks H. Honkanen LonWorks teknologian on kehittänyt Yhdysvaltalainen Echelon Corporation, joka on vuonna 1989 perustettu juuri tätä tarkoitusta varten. Kehitystyön tarkoitus on ollut luoda yleiskäyttöinen

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Sähkö- ja automaatiotekniikka LSKKY 5.12.2013

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KIINTEISTÖAUTOMAATION VÄYLÄRATKAISUT

KIINTEISTÖAUTOMAATION VÄYLÄRATKAISUT KIINTEISTÖAUTOMAATION VÄYLÄRATKAISUT AVOIMET JÄRJESTELMÄT MatiBUS ( Ei täysin avoin ) EHS EIB LonWorks AVOIN JÄRJESTELMÄ? Avoin järjestelmä tarkoittaa sitä, että kaikilla laitevalmistajilla on mahdollisuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

I/O Extender lisärelepaketti

I/O Extender lisärelepaketti Fi I/O Extender lisärelepaketti Sisältö Sivu 1 Käyttö ja toiminnot... 3 1.1 LED-merkkivalon merkitykset........................................... 3 2 Asennusohje.... 4 2.1 I/O Extender lisäreleen konfigurointi...

Lisätiedot

Fr. Sauter AG, per. 1910 Grindelwald, Aikakytkin katuvaloille perheyritys, pääkonttori Basel. Sveitsiläisellä tarkkuudella energiaa säästäen

Fr. Sauter AG, per. 1910 Grindelwald, Aikakytkin katuvaloille perheyritys, pääkonttori Basel. Sveitsiläisellä tarkkuudella energiaa säästäen Automaatio-osaamista osaamista vuodesta 1984 Perustettu 1984 Yksityinen osakeyhtiö Henkilöstö 10 Liikevaihto 3 M Prosessiautomaation kenttälaitteet virtaus- ja painemittaukset päästömittaukset, analysaattorit

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents 1 (13) SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus Contents 1. SiMAP SÄÄTÖ - sisäänkirjautuminen...2 2. T - Sensors, TC ja Trend...3 3. ASETUSARVON ASETTAMINEN - asuntojen lämpötila...6 4. MITTAUSNÄKYMÄ...7 4.1 Huoneistot...7

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto 1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto Useimmat verkkokaupassa myytävät e-kirjat on suojattu Adobe DRM suojauksella. Näitä e-kirjoja voi lukea vain Adobe Digital Editions ohjelmalla, joka on asennettava

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta

Taito Tehdä Turvallisuutta Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje Sonera Yritysvartija Käyttöohje 1/15 Sonera Yritysvartija Käyttöohje 05/2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Päänäkymä... 4 2. Arkisto... 5 3. Asetukset... 6 3.1. Kamera-asetukset... 7 3.1.1. Yleistä... 7 3.1.2. Tallennus...

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Copyright Telewell Oy SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.3. Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Aloitus. TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Aloitus. TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Arvoisa asiakas Tämä pikaopas ohjaa sinut asennuksen läpi ja näyttää, kuinka voit käyttää TellStick Netin perustoimintoja. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot