Luovuuden psykologiaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovuuden psykologiaa"

Transkriptio

1 Luovuuden psykologiaa Lassi A. Liikkanen Luentokurssin oheismateriaalia Helsingin yliopiston Psykologian laitos, kognitiotieteen yksikkö, 2008 Lassi A. Liikkanen Materiaalin verkko-osoite: 1

2 2

3 3 Kurssin vetäjä Luennoitsija Lassi.Liikkanen ät hiit.fi

4 4 Kurssista yleisesti Ongelmakeskeinen vältetään paradigmoja, kysytään enemmän kuin vastataan... Laaja joukko luovuuden tutkimuskysymyksiä yleisellä tasolla Luovuuden tutkimuksen menetelmiä yksilöpsykologisesta ja kognitiivisestä näkökulmasta Syvällisiä ja pinnallisia ja teemoja Psykologia ja muut tieteet Luennoitsija...

5 Kurssin sisältö 5 Luennot 1) Kurssin käytäntöjä Mitä luovuus on Luovuuden selitys- ja tutkimustapoja: Mystinen Biografinen ja historiometrinen Filosofinen 2) Pragmaattinen Psykodynaaminen Psykometrinen 3) Psykometrinen, biologinen 4) Kokeellinen Komputationaalinen 5) Persoonallisuus, Gestalt, ja kognitiivinen psykologia 6) Erityisiä teorioita Yhdistäviä teorioita

6 6 Suoritus 4 op, Luennot, 6 kpl Oheislukemistoja, 4 artikkelia Näihin liittyvät harjoitukset (lyhyet esseet) Luentoharjoituksiin osallistuminen on osa kurssia Myöhästelyt (1:2) ja poissaolot korvataan (1:1) erillisillä tehtävillä tai vapaamuotoisilla referaateilla lisälukemistosta

7 7 Luentokäytäntöjä Joka luennon alussa harjoitus tai kotitehtävän purku (15min) Luento (75min) Lopuksi keskustelua, mahd. harjoituksen läpikäynti (15min) Materiaalit kotisivulla: PPT kalvot saatavilla luentojen jälkeen yhdessä tiedostona

8 8 Vuorovaikutus Kurssin suorittaminen tapahtuu pääasiassa yliopiston Wikissä Wikiin pääsee omalla käyttäjätunnuksella tai voi luoda anonyymin tunnuksen (neronimi). Kirjoittajan nimi näkyy ja kirjoitukset ovat muiden luettavissa Kurssiportfolio Voit valita anonyymiyden

9 9 Oheiskirjallisuus Täydentää kurssin materiaalia Ei kirjaa Pääasiassa sähköistä aineistoa Wikissä, pl. kopioitavissa kognitiotieteen kirjahyllyssä 20 C, viides kerros hissiä vastapäätä (saatavilla alkaen) O Quinn & Derks, 1997: Humor and Creativity. In Runco (ed): The Creativity research handbook

10 10 Poissaoloja korvaavat luennot 5/6 läsnäolovelvollisuus Poissaoloja korvaavien suoritusten vaatimukset myös Wikissa Lisälukemisto ja lyhyt essee

11 11 Käytännön asioita Ei arvosanaa, ainoastaan suoritusmerkintä

12 12 Kurssin sisällöllisiä tavoitteita Luovuuden määrittely Tutkimuskysymysten esittely Tutkimusmenetelmien esittely Tutkimusasetelmiin perehtyminen Kuvailevien ja selittävien teorioiden esittely Käsitteiden, tutkimusasetelmien ja teorioiden tuntemus

13 13 Luovuustutkimus Suomessa Suoranaista perustutkimusta ei ole Perustutkimusta vähän Verkosto-oppimisen tutkimusryhmä HY (Hakkarainen ym.) Toiminnan teorian tutkimusyksikkö HY (Engenström, Miettinen) Kari Uusikylä HY ja TaiK taiteen tutkimusta Projekteja CoDeS JoY (Seitamaa-Hakkarainen) Himasen luentosarja

14 14 Luovuustutkimus Suomessa Soveltavalla puolella innovaatiotutkimusta HKKK, TKK, TaiK The Center for Knowledge Innovation Research (CKIR, HKKK) Tuotekehityksen tutkimusprojekteja Innovaatioyliopisto (nyk. Aalto)

15 15 Luento 1 Luovuuden määrittelyä Tutkimuskysymyksiä

16 16 Luovuustutkimus Yksilöpsykologinen näkökulma liian kapea Todella laaja ja heterogeeninen kenttä Pääasiassa soveltavaa psykologiaa, lähes kaikki psykologian osa-alueet huomioiden Mukana myös sosiaalitieteitä, filosofiaa, historia ja etologiaa

17 Teoreettisiä 17 lähestymistapoja Assosiationismi filosofia psykologia Informaation prosessointi kogniotiede / kognitiivinen psykologia Logiikka filosofia Historiallinen tapaustutkimus sosiaalitiede filosofia Kokeellinen tutkimus kogn. psykologia per. psykologia sos. psykologia

18 18 Tyypillisiä tutkimuskysymyksiä Tutkimuskysymykset usein implisiittisiä, vastauksia johonkin seuraavista kysymyksistä Mitä on luovuus? Mikä on keskeistä toimija, toimijan sosiaalinen ympäristö, luovaprosessi vai tulos? Luovuus yleistä vai erityistä, laaja- vai kapeaalaisuus? Mayer (1999)

19 19 Luovuuden määrittelyä Tyypillisiä olettamuksia Luovuus tulee esiin artefakteissa ja toiminnassa (Simon, 1996) tieto pääoma, taide-esineet, teknisiä yms esittävä taide Artefaktit ja toiminta syntyy prosessissa Prosessia hallitsee toimija (agentti) Tutkimuskohteena artefakti prosessi toimija Selventää tutkimuskysymyksiä

20 20 Luovuuden määritelmä Tutkimuskohteen määrittely on tutkimuksen välttämätön lähtökohta Yleisesti käytetty määritelmä: Luova on jotain harvinaista ja hyödyllistä (Mayer, 1999) Esim. uusi tieteellinen teoria

21 21 Luovuuden määritelmä Harvinaista = uusi, erilainen, ainutkertainen Hyödyllinen = arvokas, sovellettavissa oleva Arvokkuuden arviointi välttämätöntä Lisää subjektiivisuutta ja epävarmuutta Kyky arvottaa ja arvostaa luovuutta välttämätön vrt. radioaktiivinen säteily ja sen mittaaminen Implisiittinen tieteellis-tekninen painotus mitattavissa olevat arvot esim. tarkemmat sääennustukset

22 22 Luovuuden määritelmä Mikä ei ole luovaa? Mikä on hyödyllistä tai arvokasta? Huumori? Perinteinen ongelmanratkaisu (varauksella) esim. shakki Taide? Taiteen hyödyllisyys Kommentteja?

23 Luovuuden määritelmä 23 tarkemmin Boden, 2004 (Sussex University) Historiallinen luovuus (H-luovuus) Suuret keksinnöt Muodostaa kulttuuriperinnön Psykologinen/persoonallinen luovuus (P-luovuus) Jokapäiväiset luovuus

24 24 H- ja P-luovuudesta P-luovuuden määrittely voi olla objektiivista H-luovuus on riippuvainen sosiaalisesta ympäristöstä Ei välittömästi tunnistettavissa esim. Darwin, Bohm vrt. Danto, 1975 teoria taidemaailmasta Myös S-luovuutta esitetty

25 25 Luovuuden lajeja Bodenin mukaan 1. Yhdistelevä luovuus (kombinatoriaalinen) luonnollinen kieli 2. Tutkiva tai paljastava luovuus (eksploratiivinen) vrt. tutkimusmatkailu 3. Mullistava tai mahdoton luovuus (impossibilistic) vrt. aikamatkailu 2. ja 3. liittyvät käsitteellisiin avaruuksiin Tapa ajatella asioita paradigmassa, kulttuuriperintö Uuden suhde vanhaan Boden, 2004

26 26 Luovuuden määrittely hoidettu Oliko määritelmä aukoton? Käsitteellisten avaruuksien mielekkyys?

27 27 Kurssin rajauksia Luovuutta voidaan lähestyä hyvin monista eri näkökulmista Painopisteenä yksilöpsykologinen selittäminen Kognitivistinen viitekehys Monia sosiaalipsykologisesti kiinnostavia tuloksia jää käsittelemättä Monta luovuuteen liittyvää (filosofista) kysymystä jää ulkopuolelle luovuus ja taide eläinten luovuus luovuuden määrittelyn rajatapaukset

28 28 Luento 1 jatkuu Tutkimussuuntia: Mystinen Filosofinen Biografinen ja historiometrinen

29 29 Mystinen luovuuskäsitys Mystiset luovuuskäsitykset eivät ole yhtenäinen teoria Esimerkkejä:

30 30 Mystinen luovuus Uskonnolliset selitykset Maailman syntykertomukset ex nihilo nihil ~ tyhjästä paha nyhjästä Kristinuskossa käsitys liikkumattomasta liikuttajasta, jonka kautta kaikki muu tulee olevaksi Kykenikö Jumala luomaan maailman tyhjästä? Muissa uskonnoissa?

31 31 Myyttiset selitykset Yksilötasolla Inspirationalismi ~ kanavoiminen Henkilö tekee MUTTA Luovuus tulee jumalallisesta lähteestä, ihmiset toimivat vain työn tekijöinä Antiikin Kreikassa runoilijat toimivat kanavoijina hengille, muusat (Ars/Tekhne) Kirkkomaalarit Romantiikka (romanticisim) Luovuus on joidenkin ihmisten erityinen lahja selittämätön

32 32 Mystinen luovuus Onni Onni mainitaan usein vain sivuroolissa Austin (1978/2003) käsittelee sattumaa Onnella ei yleensä edes yritetä selittää luovuutta kokonaisuudessaan tuuri-faktori James H. Austin (2003) Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty. Dean K. Simonton: Theory of Chance Configuration (creative darwinism; oheislukemistona)

33 33 Mystinen luovuuskäsitys Yhdistävä tekijä Luovuuden selittäminen jollakin itsessään selittämättömällä tekijällä Yliluonnolliset voimat yms. Mystisissä käsityksissä demarkaationgelma Ovatko mystiset selitykset tieteellisiä

34 34 Mystinen luovuus Yhteenveto Tieteellisesti epäuskottavaa Inspirationalismi ja romantismi edelleen vallalla

35 35 Mystinen luovuus Yhteenveto Mystisiksi luokitelluilla käsityksillä voi kuitenkin olla epäsuorasti vaikutusta luovuuteen Persoonallisuuspsykologiset tekijät Esim. uskonnollisuus motivaattorina itseluottamus elämäntarkoitus Onni mukana monissa tieteellisissä selityksissä

36 36 Filosofinen luovuus Filosofia meta-tieteenä Analyyttinen menetelmä Logiikka Induktio Deduktio Abduktio (Peirce)

37 37 Hakkarainen ja Paavola: Keksimisen logiikka Abduktion ajatus Peirce, Davidson (1986), Wirth (1999) Abduktio täydentää induktiivista ja deduktiivista ajattelua esim. tieteellisen ajattelun osana Esimerkki Peirceltä (Arrighi, Ferrario): [1] The surprising fact, C, is observed; [2] But if A were true, C would be a matter of course. Hence, [3] There is reason to suspect that A is true She is here, but she is not here

38 38 Filosofinen Biografinen

39 39 Biografinen tutkimus Lähtöoletus 1) Tutkimalla poikkeuksellisen luovia yksilöitä saamme tietoa luovuudesta (H-luovat) JOSKUS MYÖS 2) Luovien yksilöiden introspektio on luotettavaa Erilaisia lähestymistapoja: Post mortem biografiat Laadulliset menetelmät Tapaustutkimukset eri näkökulmista

40 40 Historiometrinen luovuus Vaikutteita Freud ja psykohistoria Psykologisten tapaustutkimusten äiti Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood (1910) Psykometriikka

41 41 Historiometria A scientific discipline in which nomothetic hypotheses about human behavior are tested by applying quantitative analyses to data concerning historical individuals Simonton, 1997 (UoC, Davis) nomotating = law-giving, legislative

42 42 Historiometria Ei introspektiota Määrällistä tutkimusta Suureen otantaan perustuvat Meta-analyysit ja katsaukset Psykologia Luonnontiede Historia

43 43 Historiometrian historiaa Perustuu luovien henkilöiden elämänkertojen ja muistiinpanojen tutkimukseen Pyritään kvantitatiivisiin muuttujiin yksittäistapauksista yleisiin säännönmukaisuuksiin

44 44 Historiometrian historiaa Galton ja älykkyyden periytyminen Terman (1917) määritti jälkikäteen Galtonin ÄÖ:n Cox (1926) mittasi ÄO:n 301:lle nerolle Mozart, da Vinci, Goethe, Rousseau...

45 45 Historiometrisinen luovuus Kehityspsykologia Kysymyksiä Perinnöllisyys Perhetausta vanhemmat, sisarukset Koulutus Opettajat (mentorit) Saavutukset suhteessa ikään määrä/laatu

46 46 Historiometrinen luovuus Persoonallisuuspsykologia Erilaisten persoonallisuustekijöiden esiintyminen neroilla Persoonaallisuustekijät luovuuden ennustajina Älykkyys Persoonallisuustestit Sukupuoli

47 47 Historiometrinen luovuus Sosiaalipsykologia Sosiaalisen ympäristön vaikutus Useita muuttujia Sosiaalinen lähiympäristö Kulttuuri Taloudellinen tilanne Poliittinen tilanne

48 48 Historiometrian tuloksia Kysymyksiä ilman vastauksia Uudelleen myöhemmillä luennoilla Älykkyyden raja-arvo -teoria

49 49 L1 Yhteenveto Luova on harvinaista ja hyödyllistä Luovuustutkimuksen kohteena toimija, prosessi tai tuote Psykologian lisäksi monia muita hahmotustapoja Mystiset selitykset Henkilöhistorian järjestelmällinen tutkimus Filosofia taustalla

50 50 L1 Keskustelukysymys Onko esitetty määritelmä mielekäs Taiteen ja taidon ero; arkipäiväinen luovuus Onko onnella eri vaikutus P ja H luovuuksissa?

51 51 Luento 2 Luovuuden psykologiaa

52 52 Käytännön asioita Suoritustapa: Luennot, oheislukemisto ja loppututkielma TAI Kirjatentti erikseen sovituista kirjoista

53 53 Kurssin sisällöstä Etologiaa ei käsitellä ts. eläinten luovaa ongelmanratkaisua Köhler (1925) ja apinat, Epstein (1990) ja pulut... Kehityspsykologia jää sivurooliin Luovuustutkimus tutkii tyypillisesti terveiden aikuisten luovuutta Kurssin jälkeen voi luennoitsijalta pyytää viitteitä aiheisiin, joita ei ehditty käsittelemään

54 54 Edellisellä kerralla... Luovuuden määrittelyä filosofisesti Tutkimuskysymyksiä Myyttisiä selityksiä (romantismi ja inspirationalismi) Historiometrinen menetelmä Erityisesti sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa

55 55 Luento 2 Sivuteemat Psykodynaaminen luovuus Pääteemat Pragmaattinen luovuus Psykometrinen luovuus

56 56 Psykodynaaminen Taustaa Luovuuden selittäminen psykodynaamisilla teorioilla Freud Patografia (~ patologioiden biografia) Fokus yksilössä da Vinci (1910), Michelangelo (1914) Kehityshistoriasta yksilön toiminnan ymmärtämiseen

57 57 British School of Psychodynamics Kris (1952) Ego, regressio Melanie Klein Hannah Segal Symbolien muodostus, tiedostomaton fantasia, depressio

58 58 Psykodynamiikan sisältöä Aloitettiin motivaatiosta ( miksi kukaan tekee taidetta ) maine, varallisuus ja seksi libidon sublimaatio Siirryttiin luovuutta tuottaviin mentaalisiin prosesseihin

59 59 Psykodynaaminen Primaari ja sekundaari prosessi ~Luova ja rationaalinen Unien maailma (Freud, 1908) Viitekehyksen soveltaminen Selitetään luovat ideat tiedostamattomien prosessien tuotteina Tulkitaan luovia henkilöitä ja artefakteja Vaihtoehtoisia näkemyksiä 1) Erillisiä luovuusteorioita ei tarvita 2) Täydentää muuta luovuustutkimusta vrt. mystiset teoriat Esimerkkiteoria:

60 60 Koestler, 1964 Bisociative theory Ajattelu on moniulotteista Assosiatiivista Tavanomainen asioiden yhdistely ja oppiminen Bisosiatiivista Ajattelumatriisit Epätavallinen ja luova yhdistely Luovuuden ja huumorin pohja Alitajuista ja ohjaamatonta

61 61 Psykodynaaminen luovuus loppuu

62 62 Pragmaattinen luovuus, yleistä Luovuuden demystifiointi Romanttista ja inspirationalistista käsitystä vastaan Yritetään edistää luovuutta Menetelmiä, tyypillisesti ajatellaan luovuus prosessiksi joka kiteytyy tekemiseen Ideointi, luovien ideoiden tuottaminen Miten ideointi pitää toteuttaa

63 63 Pragmaattinen luovuus, yleistä Menetelmien perustelut toissijaisia, toimivuus ensisijaista Kysymys ei ole luovuuden tieteellisen tutkimuksen alalajista, mutta luovuutta koskevasta tietämyksestä Henkilö X väittää että tietävänsä että Y edistää luovuutta

64 64 Pragmaattinen luovuus Historiaa Guilford (1950) (behavioristisella) psykologialla ole vastauksia esim. teknologiateollisuuden kysymyksiin luovuudesta Alex F. Osborn (1953) Brainstorming menetelmä

65 65 Menetelmien esiinmarssi 1953 jälkeen erilaisten luovuusyrittäjien kulta-aika Kohdeyleisö Mainostuottajat Teknologiateollisuus Matti ja Maija Meikäläiset Esitellään tunnetuimpia brändejä

66 66 Osborn (1957) Brainstorming ~ Aivoriihi Mainosalalla kehitetty ryhmäideointimenetelmä Perustuu väljästi assosiatiivisiin muistiteorioihin Kuinka moni tuntee ennakolta? Kuinka moni on tuntee neljä BS sääntöä?

67 67 Brainstorming säännöt Neljäsääntöä: määrän korostaminen = enempi parempi kritiikittömyys = arvostelematta parempi radikaaleus = hullumpi parempi yhdistely ja parantelu = lainailukin tyhjää parempi

68 68 Osborn (1957) Brainstorming ~ Aivoriihi Laajasti käytetty ja tunnettu laajassa merkityksessä Alkuperäisen menetelmän yksityiskohdat tunnetaan huonosti Brainstorming synonyymi vapaamuotoiselle ryhmätyölle Let s brainstorm it vakiintunut verbi Osborn väitti menetelmän kaksinkertaistavan ideamäärän Anekdotaalista todistusaineistoa

69 69 Osborn (1957) Brainstorming ~ Aivoriihi Brainstorming tieteellisen arvioinnin kohteena Palataan seuraavalla luennolla kokeellisen tutkimuksen yhteydessä

70 70 Pragmaattinen luovuus Edward De Bono De Bonon tunnettuja luovuuden edistämiskeinoja Lateral thinking metodologia (1967) CoRT ajattelu ohjelma (1969) (COgnitive Research Trust) Six Thinking Hats (1985)

71 71 De Bono: Lateraalinen ajattelu (1967) Lateraalinen ja vertikaalinen ajattelu täydentävät toisiaan ideoiden kehitys ja valikointi Esimerkki: Tytön ongelma

72 72 De Bono: Lateraalinen ajattelu (1967) Lateraalinen ajattelu perustuu järjestelmälliseen vertikaalisen ajattelun välttelyyn ja Peukalosääntöjen noudattamiseen: Etsi vaihtoehtoisia tarkastelutapoja tilanteelle Käännä asiat päälaelleen Rinnasta tilanne johonkin toiseen, helpommin käsiteltävään tilanteeseen Keskity johonkin osaan ongelmasta

73 73 De Bono: CoRT (1969) Lateralaalinen ja vertikaalinen ajattelu erillisiä prosesseja joita voidaan oppia Voidaan ja pitäisi opettaa jo 7- vuotiaille Laaja hyväksyntä mm. Venezuelan ja Bangladeshin koulujen opetusohjelmissa

74 74 De Bono (1985/1990) Kuusi ajatteluhattua Arkiajattelussa kolme suurta ongelmaa Emootiot, epävarmuus, avuttomuus Ajatteluhattu menetelmän avulla ongelmat ylitetään metafora: menetelmä = päähän laitettava hattu Hatuilla vaihdetaan ajattelun näkökulmaa Roolileikki

75 75 De Bonon Kuusi ajatteluhattua Punainen hattu Emootiot, intuitot Keltainen Hyötyminen, lisäarvo Musta Varovaisuus, arvostelu Sininen Erilaiset ideat, vaihtoehdot Vihreä Tietämys, tarvitaanko lisää, onko tarpeeksi Valkoinen Ajattelun organisaatio, metakognitio

76 76 Edward De Bono Teki luovuuden opettamisesta ja konsultoinnista merkittävää liiketoimintaa Kehittää edelleen uusia ajattelun apuvälineitä kts.

77 77 Pragmaattinen luovuus Lähtökohta: Brainstorming ja mainostaminen Teollistumisen myötä teknisten laitteiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt Luovuuden tai innovaatioiden kysyntä paisunut Tuotesuunnittelu vastaa uusista vempeleistä Tuotekonseptit konsepti ~ käsite käsitteellinen tuote, tuotteen prototyyppi

78 78 Tuotesuunnittelu Luovien tuotteiden taloudellinen merkitys suuri tarve parantaa tuotekehitystä (edistää luovuutta) Esim. Nokia Konseptisuunnittelussa pyritään soveltamaan suunnittelumenetelmiä Näihin menetelmiin pyritään integroimaan luovuutta edistäviä toimintatapoja ja menetelmiä

79 79 Pragmaattinen luovuus Osbornen jälkeen uusia menetelmiä Erityisesti teknologian suunnittelutehtäviin Mukaan lukien Delfoin oraakkeli -menetelmä TRIZ Pattern language Morfologinen analyysi Synectics Monia muita (Smith, 1998 kävi läpi 173 menetelmää) Uusia kehitellään jatkuvasti

80 80 Pragmaattinen luovuus Suomessa Konsulttitoimintaa Luovuuskonsultointi Creleco - Jussi T. Koski Yrityskonsultointi Trainershouse etc. Yksittäiset tutkijat Jyrki Reunanen: Ideointiopas (2007, Pilot kustannus) Moraalinen ulottuvuus

81 81 Pragmaattinen luovuus Yhteenveto Painopiste käytännön ongelmien ratkaisemisessa erilaisin ryhmä- ja yksilötyömenetelmin Painotus pragmaattinen, yhteys esim. psykologiseen teoriaan parhaimmillaankin heikko Guru-voittoista usein best practice perusteltuja näkemyksiä Vähän järjestelmällistä tutkimusta Yksittäistapauksilla perustelu

82 82 Pragmaattinen luovuus loppuu Palataan lyhyesti alkutehtävään 3 min lisää tiilien käyttötarkoituksia Yritä käyttää apuna lateraalisen ajattelun vihjeitä: Etsi vaihtoehtoisia tarkastelutapoja tilanteelle Käännä asiat päälaelleen Rinnasta tilanne johonkin toiseen, helpommin käsiteltävään tilanteeseen Keskity johonkin osaan ongelmasta

83 83 Psykometrinen luovuus Psykometria on psykologisten ominaisuuksien mittaamista Luovuuden suhteen: Guilfordin (1950) aloite soveltaa persoonallisuustutkimuksen välineistöä

84 84 Psykometrinen luovuus Mitataan P-luovuutta (usein implisiittisesti) voidaan olettaa P- luovuuden korreloivan H-luovuuden kanssa

85 85 Psykometrinen luovuus -taustaoletuksia Mittausmallien vaihtoehtoja Luovuus itsenäinen Luovuus muiden persoonallisuuspiirteiden yhdistelmänä Itsenäinen luovuus yksi yleinen luovuusfaktori useampi luovuusfaktori esimerkkejä...

86 Psykometrinen luovuus 86 Guilfordin SOI malli Divergentin (luovan) ajattelun faktori

87 87 Guilfordin testi Guilford kehitti omassa tutkimusryhmässään luovuusmittareita etupäässä työelämän tarpeisiin Guilfordin testi (1951/67) Joukko Erilaisia käyttötapoja tehtäviä Arviointiperusteet...

88 88 Guilfordin seuraajat Torrance Minnesotan yliopistossa Kehitti edelleen Guilfordin mittareita Yksiulotteisen luovuuden sijaan moniulotteinen Testin kohdennettiin erityisesti lapsille ja nuorille Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT, 1962/73/92) saavutti standardin aseman luovuustutkimuksessa

89 89 Psykometrinen luovuus TTCT TToC sisältää verbaalisen ja kuvallisen luovuuden testit Testiin kuuluu useampia tehtäviä Perusidea testeissä on tuottaa tietyssä ajassa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita Testit on normitettu Reliabiliteetti sekä validiteetti* havaittu riittäviksi * sisällöllinen validiteetti aina kiistanalaista

90 90 Psykometrinen luovuus Arviointi Testitulosten skooraus Vastaajat pisteytetään kolmen tai neljän muuttujan suhteen

91 91 Psykometrinen luovuus Arviointi 2 Fluency (quantity) on ideoiden lukumäärä Flexibility (between category fluency) on erilaisten ideakategorioiden lukumäärä Originality (novelty) on harvinaisten, epätyypillisten vastausten määrä Elaboration kuvaa vastausten yksityiskohtaisuutta

92 92 Psykometrinen luovuus Arviointi 3 Muuttujat korreloivat merkittävästi keskenään Fluency ja Elaboration väistämättä negatiivinen Yhdistetään useamman tehtävän tulokset yhdeksi kokonaispistetulokseksi Luovuusindeksi

93 93 TTCT normit Kuva Torrance, ;51 normit Luovuus vähenee iän myötä, elaboraation lisääntyessä

94 94 Marginaalimittausta Kolmas merkittävä testityyppi Mednick & Mednickin Remote Associations Test (RAT) Poikkeaa muista niin taustateoriansa kuin itse testin suhteen

95 95 RAT Assosiaatiot välttämättömiä ideoille, uudet ideat kootaan vanhoista (Mednick, 1969) Ideat ovat järjestäytyneet mielessä assosiatiivisiin hierarkioihin Vrt. Koestlerin bisosiaatio Hierarkioiden vastausvoimakkuudet vaihtelevat Loivat hierarkiat ja suuri määrä assosiaatioita Tukevat luovuttaa Esimerkki taululle

96 96 RAT Testi Sana-assosiaatio tehtävät Testissä 30 eri tasoista kysymystä Esimerkki Mikä on sana yhdistää kolmea sanaa? a) ikkuna säle suihku b) numero käsi rekisteri c) surprise line birthday d) cottage rat blue

97 97 RAT 2 Luovat henkilöt löytävät enemmän oikeita vastauksia Myös tällä testillä todistettavasti reliabiliteettia ja validiteettia Ei kehitetty juurikaan 60-luvun jälkeen

98 98 Barron-Welsh Barron-Welsh Art Scale (Welsh, 1949/ 1987) Myös Revised ja Figure perception test Tuotetaan kuvia Moniulotteinen pisteytys psykodynaamisen viitekehyksen mukaan Erikseen primaari ja sekundaari tulos libidinal drive, symbolization Tuloksena figure-complexity preference arvosana

99 99 Barron-Welsh Esimerkkejä:

100 100 Psykometriikka Suomessa Mittareita ei ole suomennettu Psykologien kustannuksen antamien tietojen perusteella mittarit eivät ole kovin suosittuja Mainostetut mittaukset tehdään persoonallisuusmittareilla Torrance löytyy laitokselta

101 101 L2 lopputehtävä Pisteytetään alussa tehty tehtävä Fluency = laske tulokset yhteen elaboration = laske jokaisen vastauksen sanojen lukumäärä Entäpä novelty ja flexibility? Keskustelua validiteetista

102 102 L2 lopputehtävä Kuinka monella on käytettävissään seuraavalle luennolle kannettava tietokone jossa on langaton verkko?

103 103 Luovuuden psykologiaa Luento 3

104 106 Kertausta Psykodynaaminen selittäminen Pragmaattinen luovuus Erilaisia menetelmiä luovuuden parantamiseen Brainstorming, De Bono s, suunnittelumetodologiat Psykometrinen luovuus Luovuustestit Guilford, Torrance, Mednick

105 107 Auki jääneitä kysymyksiä Freud ja luovuus Artists and real artists Mallit luovuudesta

106 Psykometrinen luovuus 108 Guilfordin SOI malli Divergentin (luovan) ajattelun faktori

107 109 Barron-Welsh Barron-Welsh Art Scale (Welsh, 1949/ 1987) Myös Revised ja Figure perception test Tuotetaan kuvia Moniulotteinen pisteytys psykodynaamisen viitekehyksen mukaan Erikseen primaari ja sekundaari tulos libidinal drive, symbolization Tuloksena figure-complexity preference arvosana

108 110 Psykometrinen luovuus Edellä mainitut mittarit tunnetuimpia Käytössä myös näiden variantteja Paljon vähemmän tunnettuja creative production - mittareita Toteutetaan ja pisteytetään samalla tavoin Comprehensive Ability Battery (CAB-5, Hakstian & Cattell, 1976) What if (Guastello, 1994) Modes of Thinking in Young Children (Wallas and Kogan, 1966) lisää: (keyword creativity)

109 111 Psykometrinen luovuus vaihtoehtoja Luovan toiminnan mittarit: Itsetäytettäviä tarkistuslistoja Lifetime creative achievement ASAS (The Artistic and Scientific Activities survey, Guastello 1991) Khatena-Torrance Creative Perception Inventory (KTCPI) Creative Behavior Inventory (Lees-Haley, 1978) Mikään mittareista ei kovin suosittu julkaisujen perusteella (<10)

110 112 Psykometrinen luovuus vaihtoehtoja 2 Luovan toiminnan tyylien määrittely: Adaptor-Innovator continuum (Kirton 1976) ajattelun ja työskentelyn tyylit Cognitive styles (Guastello et al. 1998) vrt. Kuusi ajatteluhattua (DeBono 1985) Kuvailevaa pikemminkin kuin arvioivaa

111 113 Arviointivaihtoehtoja mittareille Vapaamuotoisempia asiantuntijamenetelmiä Consensual assesment technique (CAT, Amabile 1982) Asiantuntija-arviointi Soveltuu huomattavasti monimutkaisempien tuotosten arviointiin kuin perinteiset luovuustestit Vastaa esim. taidepalkintojen jakoa

112 114 Psykometrinen luovuus Yhteenveto P-luovuuden mittaaminen (99%) Luovuusmittarien olemassaolo mahdollistaa minkä tahansa riippumattoman muuttujan luovuusvaikutuksen tarkastelun Tätä mahdollisuutta on myös käytetty mm. tyhjiötankki kokeet (Norlander et al. 1998) Mittareita voidaan yhdistää rajoituksetta muihin mittareihin ja muuttujiin

113 115 Psykometrinen luovuus problematiikkaa Mittausmallin validiteetti Haasteita Missä mittareita voi tai saa käyttää? Ekologinen validiteetti

114 116 Luento 3 Biologinen (ja neurotieteellinen) Kokeellinen

115 117 Neurotiede Neurotieteen menetelmien soveltaminen Neurologiaa Kognitiivista neurotiedettä Neurobiologiaa? Mittausmalli Tyypillisesti faktoriaalinen luovuuskäsitys psykometriikasta Torrancen tyyliin

116 118 Biologisia tutkimuskysymyksiä Aktivaatio ja arousal Kätisyys ja hemisfäärien dominanssi Aivolohkojen aktivaatio Luovuus liitetään enemmän tai vähemmän suorasti biologiseen perustaan

117 119 Arousal Biologisesta motivoitua kokeellista tutkimusta Aivokuoren perusaktivaatiotaso Esim. EEG ja unitilat Hypoteesin pohjalla voi olla Psykodynaaminen käsitys primaari ja sekundaariprosessista ~ matalampi ja korkeampi aktivaatiotaso

118 120 Arousal hypoteesin testaus Kokeissa pyritään kiihdyttämään koehenkilöitä Kilpailuasetelma Palkinnot Taustamelu Stressin tuottaminen Mitataan luovaa tuotosta

119 121 Arousal hypoteesin testaus 2 Tulos Yhteneväisiä havaintoja Aktivaatio vähentää luovuutta Tuotetaan tavallisempia (stereotyyppisempiä) ratkaisuja Martindale, 1999

120 122 Arousal hypoteesin testaus 3 Aktivaation perustaso Ei selviä tuloksia GSR ja luovuusmittarien korrelaatio (Martindale, 1977) Keskimäärin ei eroja EEG perusaktivaatiossa (Martindale, 1990)

121 123 Arousal hypoteesin testaus 4 Martindale ja Hines, 1975 Aktivaatio luovan toiminnan aikana Testitulosten mukaan kolme kh-ryhmää Aktivaatio nousee mentaalisen kuormituksen seurauksena Luovimmalla ryhmällä Guilford-testin aikana vähiten aktivaatiota Alle perustason! RAT-testissä jo enemmän ja lähempänä muita ryhmiä

122 124 Arousal hypoteesin testaus 5 Aktivaatio vapaan luovan toiminnan aikana Kuvitellaan mahdollisimman luovan tarinan kirjoittamista Ideointi ja elaborointi vaihe Luovilla vähemmän aktivaatiota ideointi vaiheessa Elaboraatiossa yhtälainen aktivaatio Martindale ja Hasenfus, 1978

123 125 Arousal - tulkinta Mistä tulokset johtuvat? Biofeedback-hypoteesi Ei tukea Tulokset eivät johdu itsekontrollista

124 126 Biologinen ärsykeherkkyys Äänillä ja sähköiskuilla mitattu luovien ja vähemmän luovien reagointitapojen eroja Luovat ylireagoivat Luovat eivät totu yhtä nopeasti (habituation) Martindale (1977, et al. 1996)

125 127 Ärsykeherkkyys Biografiseen aineistoon perustuva hypoteesi Ärsykkeet haittaavat luovaa toimintaa Erityisesti ymmärrettävä ja ennustamaton Breadth-of-attention persoonallisuuspiirre Kokeellisia tuloksia Heikko positiivinen yhteys psykometriseen luovuuteen Kasof, 1997

126 128 Hemisfäärit Einsteinin aivot Biografia kohtaa biologian -tapaus Einstein kuoli Princetonin yliopiston sairaalassa Ruumis polttohaudattiin Einsteinin toiveesta välttää henkilökulttia Patologi Thomas Harvey otti aivot otettiin tuoreelta talteen ilman lupia Vaikutteita Oskar Vogt:lta joka tutki Leniniä Harvey piilotteli aivoja ilman tieteellistä tutkimusta kolmekymmentä vuotta (!?!) Kollega Zimmerman piti hallussaan 1/6 aivoista ja kertoi haastattelijoille Harveyn kuolleen! Aivoista tuli kulttuuriartefakti

127 129 Neurologinen tapaus: Einsteinin aivot Kolmea julkaistua tutkimusta Verrataan E=mc 2 aivoja toimiviin 1985: ei eroja neuroneissa, BA39 alueella enemmän glia-soluja neuroneita kohden Paljon julkisuutta, vähän uskottavuutta 1996: aivot painavat vähemmän kuin keskimäärin mutta ovat tiheämmät 1999: Parietaalialueilla enemmän poimuja

128 130 Biologinen luovuus Kätisyys-kysymys Oikeakätisyyden ja -silmäisyyden yleisyys Vasenkätisyys lisääntymään päin Ainoastaan anekdotaalista evidenssiä Ei varmaa näyttöä suuntaan eikä toiseen Ei merkittäviä julkaisuja Joitakin julkaisuja, joissa havaittu artistien joukossa suurempi määrä vasenkätisiä

129 131 Hemisfääri dominanssi Hypoteesi aivolohkojen eroista; perusteita Psykodynaaminen malli Oikea lohko = primaari Vasen lohko = sekundaari Aktivaatiomalli Vasemmalla puolella lepotilassa enemmän aktivaatiota Neuropsykologiset ja kognitiivisen neurotieteen muut havainnot aivojen työnjaosta Split-brain, oikean puolen muut funktiot

130 132 Hemisfäärit Oikean puolen aktivaatio Oikean puolen aktivointi parantaa psykometristä luovuutta (Martindale, 1999) Hypnoosi Marijuana Musiikki Oikealle puolelle näkökenttää esitetyt sanat tuottavat harvinaisempia assosiaatiota (Dimond and Beaumont, 1974) Vrt RAT

131 133 Hemisfäärit Oikean puolen aktivaatio EEG tutkimukset luovien tehtävien aikana Luovilla ihmisillä enemmän aktivaatiota oikealla puolella luovissa tehtävissä Tilastollisesti heikkoja tuloksia Hudspith (1985), Martindale et al. (1984) Ei-luovissa tehtävissä dominanssi vaihtuu Dominanssin variaatio

132 134 Hemisfäärit Oikean puolen aktivaatio Aivokuvantamistutkimukset Toistaiseki vähän tutkimusta vrt. EEG Samco et al. (2005) MRI (rakennekuvaus) Verbaalisen TTCT testin korrelaatio korteksin rakenteen kanssa Luovilla henkilöillä oikealla puolella enemmän tiheää valkeaa ainetta Oikean frontaalialueen verkko

133 135 Hemisfäärit fmri Howard-Jones et al Tutkivat luovan tarinan kerronnan korrelaatteja fmri:llä Sanojen yhdistely tarinaksi luovasti tai ei-luovasti Luovuus mitattiin asiantuntija-arvioinnilla Instruktio luovuuteen vaikutti arvioituun luovuuteen

134 136 Hemisfäärit fmri Howard-Jones et al havaitsi etuotsolohkojen lisääntynyttä aktiviteettia luovien pyrkimysten yhteydessä

135 137 Biologinen - periytyvyys Ristiriitaisia tuloksia Nichols (1978) 10 psykometristä kaksostutkimusta Periytyvyys.21 Waller et al. (1993) itsearviointi Monotsygootit.54, ditsygootit ~.00 Hypoteesi luovuudesta emergeneettisenä piirteenä Lykken (1981) Useamman periytyvän piirteen summa vrt. skitsofrenia

136 138 Biologinen luovuus - yhteenveto Joukko tutkimuksia, joissa korreloidaan biologisia muuttujia luovuusmuuttujien kanssa Teema käsitelty Helppolukuinen kirja: Heilman, Kenneth M. (2006) Creativity and the brain

137 139 Kokeellinen luovuuden tutkimus Laaja aihepiiri Myös juuri käsitelty biologinen psykologia Myös muita suuntia Kognitiivinen psykologia Persoonallisuuspsykologia psykometria Sosiaalipsykologia

138 140 Kokeellinen tutkimus 1900-luvun loppupuolella Hyvin monentyyppistä tutkimusta Kontrolloidut- ja kenttäkokeet Laadulliset ja määrälliset Tuloksia myös Korrelaatioita Regressioita Faktori-analyyseja jne

139 141 Kokeellinen tutkimus Luovuuden taakka Monille luonnontieteellisesti orientoituneille psykologeille luovuus on ruma sana Puhutaan esim. generatiivisesta käyttäytymisestä luovan toiminnan sijaan (Epstein, 1990)

140 142 Kokeellinen tutkimus Tällä luennolla Brainstorming-tutkimukset Ensi kertaan Gestalt-tutkimukset Kognitiiviset tutkimukset

141 143 Brainstorming tutkimukset Vertaillaan eri kokoisia, eri tavoin muodostettuja ja työskenteleviä ryhmiä yksilöihin Diehl & Stroebe (1987) laaja katsaus aiempiin tutkimuksiin 18/22 tutkimuksessa nominaaliset ryhmät brainstorm ryhmiä tuotteliaampia Hyvien ideoiden suhde kaikkiin pysyy lähes vakiona Ryhmäkoko > 2 Mikä aiheuttaa ryhmien heikon menestyksen? Arvauksia?

142 144 Brainstorming ongelmia Evaluation apprehension Ei uskalleta esittää outoja ideoita Conformity pressure Pyritään myötäilemään ryhmää samankaltaisilla ideoilla Free wheeling Annetaan muiden hoitaa työnteko Production blocking & cognitive interference Kuunteleminen ja ideointi yhtäaikaa ei mahdollista Nijstad (2000, 2002, 2006), Diehl & Stroebe (1991)

143 145 L3 Lopputehtävä Arvioidaan tuotetut ideat Jokainen väri muodostaa yhden ryhmän [Mustat ja siniset] sekä [valkoiset ja punaiset] vaihtavat papereita

144 146 Luovuuden psykologiaa Luento 4

145 147 Avoimia kysymyksiä edelliseltä luennolta Breadth-of-attention mittarin suhde muihin psykometriikkoihin Mehrabian (1977a,b; 1995) Stimulus screening scale these individual differences are associated with consistent differences in the ability to automatically screen less important components of stimulation in various sensory channels. Kasof, 1995: Broad attentional capacity required for successful performance on a highly complex tasks

146 148 Avoimia kysymyksiä Periytyvyys

147 149 Avoimia kysymyksiä Periytyvyys Nichols (1978) 10 psykometristä kaksostutkimusta Periytyvyys.22 Toisin sanoen: (Creativity, Heritability, Familiality: Which Word Does Not Belong? Niels G. Waller, Thomas J. Bouchard, Jr., David T. Lykken, Auke Tellegen, Dawn M. Blacker Psychological Inquiry, Vol. 4, No. 3 (1993), pp Waller et al mukaan luovuus on trait creativity is an emergenetic trait of moderate heritability

148 150 Kertausta Biologinen luovuustutkimus Hemisfäärien dominanssi Luova toiminta edellyttää molempien hemisfäärien toimintaa vaikka oikea olisikin joissain tilanteissa tärkeämpi Brainstorming kokeet Hyvien ideoiden suhde kaikkiin ideoihin pysyy vakiona

149 151 Luento 4 Brainstorming jatkuu Persoonallisuuspsy. tutkimuksia Gestalt-psykologia

150 152 Brainstorming hyötyjä Cognitive stimulation Ideat voivat mahdollistaa uusia, erilaisia assosiaatioita vrt. RAT Nijstad, 2002, 2006 Conformity Ideoiden valinta tapahtuu samanaikaisesti Ryhmän on helpompi saavuttaa yksimielisyys

151 153 Variaatiot ryhmätyömuodoista Yhdistellään ryhmä- ja yksilötyön hyviä puolia (Perttula & Sipilä, 2006):

152 154 Brainstorming ongelmien kiertäminen Ongelmien tiedostamisen kautta kehitetty uusia menetelmiä Puheenvuorojen rajoittaminen tai määräminen ei hyötyä, jopa haittaa Muistiinpanojen tekeminen ryhmätyön aikana ei hyötyä Annetaan ryhmille enemmän aikaa kompensoi tehottomuutta ei merkittävää apua

153 155 Myrskyn jälkeen Brainstormingin haasteiden ymmärtämisen kautta sen tehokkaampaan soveltamiseen myöhemmin kehitetty sähköisiä variantteja, joiden avulla ryhmästä saadaan stimulaatiota ilman negatiivisia sivuvaikutuksia

154 156 Brainstorming ongelmien kiertäminen Luovutaan perinteisestä ryhmätilanteesta Brainwriting ja Electronic Brain storming (EBS ~ chat) Tulokset selvästi parempia Ryhmäideointi toimii, kun muita ei tarvitse jatkuvasti kuunnella

155 157 EBS tutkimukset Monet tavallisen ryhmätyön lainalaisuudet pätevät myös EBS:iin Potter & Balthazard (2004): Ideointi on olennaisesti vanhan tiedon hakua muistista ja uudelleenkäyttöä Muilta tulevat ideat vaikuttavat aina ideointiprosessiin NEGATIIVISESTI myös EBS:ssä Käyttämällä jokaisen ihmisen yksilölliseen muistirakenteeseen liittyviä menetelmiä saadaan parempia tuloksia Kognitiivisesta tutkimuksesta lisää seuraavalla luennolla

156 158 Myrskyn jälkeen Brainstorming edelleen laajasti käytössä Brainstorming periaatteiden haitallisuutta ei todettu Ideointitilanteessa on hyvä olla jotkin yhteiset pelisäännöt ja roolit, jotta ryhmä toimii tehokkaasti vrt. aamun ryhmätehtävä johdon vastuulla on muotoilla tehtävä, tarkoituksella joko tarkasti tai epätarkasti

157 159 Brainstorming kantava osa IDEO:n liiketoimintaa Observation Brainstorming Prototyping Implementation

158 160 Myrskyn jälkeen Ryhmätilanteella myös suotuisia vaikutuksia Sutton & Hargadon (1996) tutkivat Brainstormingia osana IDEO:n prosessia Tunnistettiin useampia positiivisia vaikutuksia: Tietämyksen laajamittainen käyttöönotto Ideoiden kerääminen ja esittely tehokasta Asiakkaan vakuuttaminen Sosiaalisien yhteyksien vahvistaminen Tehokkuus ideoiden tarvitsijan näkökulmasta, ei tehokkuus työssä itsessään

159 161 Persoonallisuus ja luovuus Tabula rasa näkökulma Luovat hullut Älykkyys

160 162 Yleisen persoonallisuuden ja luovuuden suhde Luovuusmittareissa oletettiin luovuuden (divergentin ajattelun) olevan itsenäinen piirre Luovuus voidaan nähdä myös muiden persoonallisuuspiirteiden tulona, osajoukkona tai yhtenä piirteenä

161 163 Persoonallisuus ja luovuus Millaisia ovat tyypilliset luovan henkilön persoonallisuuspiirteet? Useita tutkimuksia eri mittareilla Keskeinen piirre egon vahvuus (ego strength) Dellas ja Gaier (1970), Barron ja Harrington (1981)

162 164 Ego strength Introversio Riippumattomuus/itsenäisyys Avoimuus Joustavuus Aktiivisuus Päättäväisyys

163 165 Tiede ja taidemaailman eroja Erilaiset persoonallisuuspiirteet saattavat sopia paremmin tietyntyyppiseen ympäristöön Tieteessä Itseluottamus, itsenäisyys, välinpitämättömyys, tunnollisuus Taiteessa Mielikuvitus, impulsiivisuus, normien välttäminen Myös yhteisiä piirteitä Avoimuus, määrätietoisuus, motivaatio, myös introversio Feist, 1999

164 166 Psykoottisuus ja luovuus Eysenckin (1977) hypoteesi luovuudesta Luovuus ja psykoottisuus esiintyvät yhdessä, mutta psykoottisuus on määritelty seuraavasti: psychoticism, which he later defined as a hypothetical dispositional trait a genetic predisposition to develop psychosis under appropriate stress (Koh, 2006: p. 215)

165 167 Psykoottisuus ja luovuus Woody ja Claridge (1977) Koehenkilöinä 100 Oxfordin opiskelijaa Eysenck Personality Questionnaire Mittaa mm. psykoottisuutta, neuroottisuutta, ulospäinsuuntautuneisuutta Luovuusmittari (orig.+fluency)

166 168 Psykoottisuus ja luovuus Määrä korreloi keskimäärin P:n kanssa, orig. korreloi Huomattavia korrelaatioita Lievää negatiivista korrelaatiota sosiaalisen taipuvuuden (conformity) kanssa Vrt. Brainstorming vaikeudet

167 169 Psykoottisuus ja luovuus Both [psychoticism and creativity] may tap a common factor associated with the willingness to be unconventional or engage in mildly antisocial behavior Woody ja Claridge (1977)

168 170 Psykoottisuus ja luovuus Götz ja Götz (1979) Saksalaisia mies- ja naistaiteilijoita EPQ P tulokset tasaisesti suurempi taiteilijoilla kuin ei-taiteilijoilla

169 171 Kärsivät taiteilijat Psykoottisuus-piirteen yhteys taiteelliseen luovuuteen? Psykoottisille oireille altistava piirre, esiintyy kaikissa ihmisissä jossakin määrin Piirre liittyy useampaan testisuureeseen Masentuneisuus, hysteria, paranoia... Taiteilijoiden tulokset keskivertoa suurempia Psykoottiset piirteet ja ego strenth luovilla positiivisessa suhteessa toisiinsa, normaalisti päinvastoin Barron, 1969

170 172 Taiteilijat ja mielenterveys Taiteilijoiden keskuudessa keskimääräistä enemmän mielenterveysongelmia (masennus) Andreasen, 1987 Bipolaarinen oireyhtymä (erit. mania; Jamison, 1993) Mielialahäiriöt kohtuullisen yleisiä taiteilijoiden keskuudessa Taitelijoiden vs. ei-taitelijoiden sukulaisilla mielialaoireita Toisaalta maaninen tuottavuus voi olla vain pinnallisesti samankaltaista kuin luova tuottavuus, jolloin asioilla ei olisi erityistä yhteyttä

171 173 Kärsivät taiteilijat Richards et al Bipolaarista oireyhtymää sairastavat Bip I ja mielialan aaltoiluhäiriö (cyclothymia) Heidän terveitä sukulaisiaan Kontrollihenkilöitä Life time creative achievement -mittari Aaltoilijat ja heidän normaalit sukulaisensa luovimpia Bipolaarisuuden ja luovuuden taustalla mahd. yhteisiä geenejä Kuten aiemmin esitetty Mutta bip. ei sinänsä suorassa yhteydessä luovuuteen

172 174 Taiteilijat ja mielenterveys Maanisessa vaiheessa tuotetaan paljon mutta tuotokset eivät välttämättä mitenkään erityisen laadukkaita Weisberg 1994 Skitsofrenia (Weisberg 2006) Taustalla Freudin teoria primaarin prosessin toiminnasta Tutkimuksissa ei ole löydetty todisteita että tauti edistäisi luovuutta (tai päinvastoin)

173 175 Kärsivät taiteilijat : yhteenveto Weisberg 2006: Ei selvää kausaalista yhteyttä luovuuden ja mielenterveyden häiriöiden välillä Korrelaatioita kyllä Mielialan vaihtelut saavat kuitenkin ihmiset työskentelemään, mutta tämä ei välttämättä johda erityiseen P-luovuuteen, eikä etenkään H-luovuuteen

174 176 Kärsivät taiteilijat : yhteenveto Koh 2006: Hullut taiteilijat teesi on jo syöpynyt länsimaiseen ajatteluun post-moderni taidesuuntaus suosii ja houkuttelee skitsofreenisiä piirteitä ilmentäviä yksilöitä taiteilija itse asettuu hullun rooliin Samaa tapahtuu taiteen- ja tieteen alojen sisällä Yhteiskunnan ja luovien alojen kannalta positiivista, sillä hulluuden ja luomisen assosiaatio laillistaa ongelmaisten maanisen tekemisen Vrt. John Nash (Beatiful Mind -elokuvassa)

175 177 Älykkyys ja luovuus Useita veikkauksia näiden suhteesta Luovuus osana moniulotteisia älykkyysmalleja Esim. Buzan Kynnysarvo teoria (Barron, 1960) Luovuus riippuu älykkyydestä Jos ÄO on yli 120, sillä ei ole vaikutusta luovuuteen Jonkin verran korrelaatioita todisteena Voidaan myös tulkita niin, että älykkyyttä tarvitaan P-luovuuden nostamiseen H-luovuudeksi Molemmat käsitteet edelleen epäselviä Kts. Sternberg ja O Hara (1999)

176 178 Persoonallisuus ja luovuus yhteenveto Mittarit osoittavat mm. psykoottisuuden korreloivan taiteellisuuden kanssa Persoonallisuus on varsin pysyvä ominaisuus ja pystyy näin ollen arvioimaan luovuuden toteutumista Tulkinta haasteellista Ei kerro kausaatiosta Tutkijoiden ennakko-oletukset ovat ohjanneet mittareiden valintaa Ei tuoreita tutkimuksia uusimpia mittareita käyttäen Kts. Feist (1999)

177 179 Yleisen persoonallisuuden ja luovuuden suhde käsitelty

178 180 Luento 5 Jokaiselle kaksi konseptiarkkia

179 181 Käytännön asioita Materiaalia harjoitukseen wikissä Kotitehtävä 4 peruttu!

180 182 Kertausta Eysenck psykoottisuus Psychoticism (i.e., a dispositional trait underlying susceptibility to the development of psychotic symptoms) Eysenck 1994 Lisälukemistoissa;

181 183 Eysenck (1994)

182 184 Edellisen luennon kertausta Feist (1999) yhteenveto: Luovat tieteilijät ja taiteilijat ovat erilaisia persoonallisuuspiirteiltään Molemmat avoimia uusille asioille, päämäärätietoisia, itseriittoisia, perinteistä riippumattomia Luova persoonallisuus on stabiili ominaisuus

183 185 Gestalt-psykologia Ilmiöt f. fiksaatio viritystila Poincare, Wallas prosessimalli: Ongelman löytäminen hautuminen Oivallus Varmistus

184 186 Wallas ja luova prosessi Illuminaatio ja oivallukset Hankala tutkimuskohde (P vs. H- luovuus) Todisteita puolesta ja vastaan Ongelmanratkaisu etenee mielekkäissä vaiheissa, ei hyppäyksittäin (Weisberg, 1986) Lämmön kokemukset eroavat oivallustehtävien ja tavallisten tehtävien välillä (Metcalfe, 1986)

185 187 Oivallukset (insight) Weisberg (1986) toteaa there seems to be very little reason to believe that solutions to novel problems come about in flashes of insight, independently of past experience

186 188 Wallas ja luova prosessi Varmistaminen Ei tutkittu Kysymyksessä ehkä pikemminkin ideoiden valinta

187 189 Wallas yhteenveto Herätti paljon kiinnostavia tutkimuskysymyksiä Prosessi lähinnä suuntaa-antava kuvaus Ei psykologinen selitys Voidaan tulkita mm. kognitiivisesta näkökulmasta

188 190 Kokeellista tutkimusta Gestalt-psykologian pohjalta Testataan ongelmanratkaisuprosessin komponentteja erikseen Inkubaatio jne. Hajoita ja hallitse...

189 191 Laadullisen tutkimuksen tuloksia Berth ja Kienbaum (1993) Missä tuoteideat todella syntyvät? (n=116 yritystä)

190 192 Gestalt yhteenveto Esitteli merkittäviä koeasetelmia Uusia käsitteitä Jäi kuitenkin varsin abstraktille tasolle Kierrätetty myöhemmissä kokeellisissa tutkimuksissa Esimerkki:

191 193 Emootiot ja luovuus Tunnetilan vaikutus luovuuteen Isen (1987) Tulitikkulaatikko-tehtävä Videomanipulaatio Hauska vs. neutraali Nopeammat suoritusajat Kauffman (2003) Katsaus Useammassa tutkimuksessa positiivinen alustus on nopeuttanut ideoiden tuottamista Ristiriitaisia tuloksia Laatu ei parane

192 194 Luento 5 Psykometriikan arviointia Kognitiivinen luovuus Teoreettisia ja Kokeellisia näkökulmia

193 195 Psykometriikan arviointia

194 196 Psykometriikka Luovuuden mittaaminen Guilford & Torrance

195 197 Psykometrisen menetelmän arviointi Pitkittäistutkimukset mittareja käyttäen Torrancen seurantatutkimus alkoi ala-asteikäistä arvioitiin TTCT mittarilla näistä vastasi uudelleen Myöhempien saavutusten arviointi

196 198 Torrancen seurantatutkimus 20-, 30- ja 40-vuotis kontrolli Luovuutta arvioitiin henkilökohtaisten suoritusten kautta TTCT:n ennustusvoima väheni vuosien myötä merkittävästi Muut yksilölliset tekijät merkittävämpiä luovuuden kannalta

197 199 Torrancen seurantatutkimus TTCT tulosta olennaisempia ennustavia tekijöitä mm.: Naisilla IQ ja Mentor Motivaatio Falling in love with your work Torrance, 2000

198 200 Psykometriikan arviointi käsitelty

199 201 Kognitiivinen luovuus Kognitiivinen luovuustutkimus on uudehko suuntaus Generatiivinen käyttäytyminen kuvaa paremmin aiempaa lähestymistä Painotus P-luovuudessa

200 202 Kognitiivinen luovuus Menetelmällisesti keskeinen väline kognitiivinen mallintaminen Psykologiset mallit Laskennalliset, luovuutta tuottavat mallit Ensi luennolla Kaksi vanhaa tutkimussuuntaa Kieli Ongelmanratkaisu Uudempi ajatus muistista luovan toiminnan taustalla

201 203 Muisti- ja ajattelumallit Taustalla ajatus luovasta toiminnasta olemassaolevan muistitiedon käyttönä ja uudelleenkäyttönä: Suora pitkäkestoisesta muistista haku Analoginen päättely pitkäkestoisesta muistista noudettujen tietorakenteiden avulla

202 204 Psykologiset mallit Muistimallit Yleiset SAM, MINERVA2, TODAM, SIMPLE... Luovuuskeskeiset GenePlore (Finke et al.,1992) SIAM (Nijstad, 2000) Matrix model (Paulus et al., 1998) (myös MINERVA2; Potter & Balthazard, 2004)

203 205 Psykologiset mallit Analogisen ajattelun ja käsitteiden yhdistelyn mallit CopyCat, SME, IAM, ACME, LISA Pystyvät muodostamaan analogioita Predikaattilogiikka taustalla Semanttiset, pragmaattiset ja rakenteelliset rajoitteet

204 206 Kognitiivinen kielentutkimus Chomsky (1957) ja kognitiivinen lingvistiikka Hypoteesi kielestä monitasoisena, generatiivisena järjestelmänä Kielijärjestelmä tuottaa jatkuvasti ainutkertaisia lauseita Vrt. Pinker (1994) maailman pisin lause P-luovuus

205 207 Kognitiivinen ongelmanratkaisun tutkimus Eri lähestymistapa kuin Gestaltpsykologeilla Kognitiivinen vallankumous ja tekoälyn kehittäminen Tavoitteena ajattelevat ohjelmat

206 208 Kognitiivinen ongelmanratkaisun tutkimus Aloitettiin yksinkertaisista ongelmista luvut Shakki Logiikka Geometria Pelit Hanoin Torni, Örkit ja hobitit (cannibals and missionaries) Merkittäviä saavutuksia monilla aloilla

207 209 Kognitiivinen ongelmanratkaisun tutkimus Heuristisen ongelmanratkaisumallin ajateltiin purevan kaikkiin ongelmiin Ongelmatyyppejä Hyvin rakentuneet ongelmat (wellstructured problems) esim. ToH Epämääräisesti rakentuneet ongelmat (illstructured problems) Luova toiminta luettiin kuuluvaksi tähän ryhmään

208 210 Epämääräisesti rakentuneet ongelmat Ongelmanratkaisun keskeiset käsitteet Ongelma/etsintäavaruus Ongelmanratkaisu operaatiot Ongelmatilat

209 211 Ongelmanratkaisun käsitteet Esimerkki ToH

210 212 Epämääräisesti rakentuneet ongelmat Näille ongelmille ei voida tyhjentävästi määrittää Alkutilaa Lopputilaa TAI Ongelmanratkaisuoperaatioita

211 213 Kognitiivinen ongelmanratkaisun tutkimus Epämääräisesti rakentuneiden ongelmien ratkaisu osoittautui hankalaksi Ratkaisuksi esitettiin Erilaisia ohjelmia (Newell, 1968) Lisää informaatiota (Simon, 1973) Oikean suuntainen vaihtoehto Näiden ongelmien ratkaisut alkoivat realisoitumaan vasta paljon myöhemmin

212 214 Kognitiivinen ongelmanratkaisun tutkimus Ongelmanratkaisun ja tekoälyn tutkimuksen suunta kääntyi Simonin ehdotuksen mukaisesti kohti informaatiota Ongelmanratkaisijoiden tietämys Synnytti uuden tutkimussuunnan Asiantuntijuustutkimus psykologissa (ekspertti) Tietämyspohjaisetjärjestelmät AI puolella (knowledge-based systems)

213 215 Asiantuntijuus Miten ekspertit suoriutuvat haastavista tehtävistä? Kuinka paljon harjoittelua tarvitaan asiantuntijaksi kehittymiseen? Myös eräänlaista historiometriaa Voiko asiantuntijuus selittää luovuutta? Ongelmanratkaisunäkemyksen mukaan kyllä

214 216 Asiantuntijuus ja luovuus Harjoittelu on välttämätöntä korkealuokkaisen taidon kehittämiseksi 10-vuoden sääntö (Simon & Chase, 1973; Ericsson & Lehmann 1996) Eri aloilla hieman eri aikoihin (Simonton, 1988) H-luovuus P-luovuus ja esim. kielen generatiivisuus Ainoastaan tuottamalla paljon oppii tuottamaan hyvää (Weisberg, 1993) Luova = harvinaista & hyödyllistä

215 217 Kognitiivinen luovuus Asiantuntijuus ja luovuus käsitys läpikäyty

216 218 Kognitiivinen luovuustutkimus 1980-luvun lopulla varsinainen luovuudentutkimus alkoi uudestaan Vanhoja asioita uskallettiin nyt tutkia luovuus käsitteen alla Luova kognitio

217 219 Creative cognition Finke, Ward ja Smith (1992, 1995, 1999) Kognitiotieteen uusi rynnistys luovuusmaailmaan Kohtuullinen impakti Kolme keskeistä ideaa: GenePlore-malli Preinventive structures (teoreettinen käsite) Structured imagination (tuloksiin liittyvä käsite)

218 220 Creative Cognition Taustaolettamuksia Luovuuden taustalla ovat samat kognitiiviset prosessit kuin muussakin toiminnassa Näitä prosesseja voidaan tutkia P-luovuuden tutkimus on hyödyllistä Luovaa toimintaa ohjaavat aiemmin opitut tietorakenteet vrt. sanavarasto ja luonnollinen kieli

219 221 GenePlore-malli Synteettinen, abstrakti malli luovasta prosessista Yhdistää useampia tunnettuja mentaalisen representaation muotoja ja kognitiivisia prosesseja Kaksi vaihetta Generation & exploation Generation Exploration Task constraints

220 222 Preinventive structures Keksintöä edeltävät rakenteet Mentaalisten representaatioiden yleiskäsite Voi tarkoittaa hyvin erilaisia representaatioita Edeltää luovien ideoiden syntymistä Tulkitsematon muoto Generation-vaiheeseen erityisesti liittyvä

221 223 Preinventive structure Tutkimusasetelma sama kuin edellisen luennon tehtävässä Ihmiset tuottavat yksinkertaisista muodoista esineitä Prosessia rajoitetaan valitsemalla ennalta Käyttötarkoitus Rakennusosat Ward (1991)

222 224 Preinventive structures Rajoitukset edistävät luovuutta Preinventive structures uudelleentulkinta Exploration-prosessit Ilman rajoituksia ihminen pyrkii toistamaan tunnettuja ratkaisumalleja helpot ratkaisut

223 225 Preinventive structures

224 226 Preinventive structures Aiempia tuloksia:

225 227 Preinventive structures Luovuuden psykologiaa kurssilaisten tuotoksia vuodelta 2005

226 228 Preinventive structures

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Luovuus ja oppiminen. Juha Nieminen Opintopsykologi Yliopistopedagogiikan kouluttaja

Luovuus ja oppiminen. Juha Nieminen Opintopsykologi Yliopistopedagogiikan kouluttaja Luovuus ja oppiminen Juha Nieminen Opintopsykologi Yliopistopedagogiikan kouluttaja Helsingin yliopisto Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Luovuus ja työorganisaatio

Luovuus ja työorganisaatio Luovuus ja työorganisaatio 5 op kurssi 27.10 15.12.2015 Janita Saarinen Janita Saarinen, TAMK 2015 1 Kuka olet? Mistä tulet? Miksi olet täällä? Mitä odotat? Janita Saarinen, TAMK 2015 2 Mitä luovuus on?

Lisätiedot

LUOVA SUUNNITTELU JA MUOTOILU

LUOVA SUUNNITTELU JA MUOTOILU LUOVA SUUNNITTELU JA MUOTOILU LUOVALLE TUOTTEELLE ASETETTUJA VAATIMUKSIA UUTUUDEN VAATIMUS Uutuuden arvioinnissa voidaan käyttää lähtökohtana yksilö- tai yhteisökohtaista kriteeriä. Luovantapahtuman henkilökohtaisuuden

Lisätiedot

4.2.2003 Raino Vastamäki 1

4.2.2003 Raino Vastamäki 1 4.2.2003 Raino Vastamäki 1 Ihminen käyttäjänä 4.2.2003 Raino Vastamäki 2 Esimerkki 1. 4.2.2003 Raino Vastamäki 3 Ihminen on... biologinen olento psykologinen olento kulttuuriolento sosiaalinen olento yhteiskunnallinen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Timo Honkela Kognitiivisten järjestelmien tutkimusryhmä Adaptiivisen informatiikan tutkimuskeskus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat Luento 2. Kieli merkitys ja logiikka 2: Helpot ja monimutkaiset Helpot ja monimutkaiset ongelmat Tehtävä: etsi säkillinen rahaa talosta, jossa on monta huonetta. Ratkaisu: täydellinen haku käy huoneet

Lisätiedot

Luento-osuusosuus. tilasto-ohjelmistoaohjelmistoa

Luento-osuusosuus. tilasto-ohjelmistoaohjelmistoa Kurssin suorittaminen Kvantitatiiviset menetelmät Sami Fredriksson/Hanna Wass Yleisen valtio-oppi oppi Kevät 2010 Luento-osuusosuus Tentti to 4.3. klo 10-12, 12, U40 P674 Uusintamahdollisuus laitoksen

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Etiikka, tiede ja arvot Luento 5. Farmasian tdk. 14.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi Reduktionistisen ohjelman pyramidi: Humanistiset Yhteiskuntatieteet Psykologia

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Mitä automatisoitumisella tarkoitetaan? Hyvin pitkälti automatisoitunut tehtävä... voidaan suorittaa ilman tarkkaavaisuutta ei välttämättä tuota minkäänlaista

Lisätiedot

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä

Lisätiedot

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa 16.1-23.2.2012 Pohdinta Mitä ajattelit sukupuolesta kurssin alussa? Mitä ajattelet siitä nyt? ( Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Jos, niin mitä?)

Lisätiedot

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Liito-ohjelman vuosiseminaari 8.9.2009 Työelämä muuttuu muuttuuko johtaminen? tutkimusprofessori Kiti Müller Aivot ja työ tutkimuskeskus Aivot ja työ tutkimuskeskus

Lisätiedot

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS

VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS VAPAAEHTOISUUS - AMMATILLISUUS 28.9.2011 Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012 Etsitään ja löydetään yhdessä seurakuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 Pakollinen kurssi 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs

Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs ja jos voi, niin tulisiko sellainen rakentaa? 2012-2013

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Johdatus luovuuteen. Luennon rakenne. Mitä on luovuus? Prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen

Johdatus luovuuteen. Luennon rakenne. Mitä on luovuus? Prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen Johdatus luovuuteen Prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen Luennon rakenne Luovuuden määrittely tai määrittely-yritys Luovuustutkimuksen menneisyydestä (lyhyt oppimäärä) Romanttisen luovuuskäsityksen kritiikki

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Päättelyn logiikat Tieteenfilosofian keskeinen käsite on päättely. On kolme erilaista päättelyn lajia: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Tilastotiede ottaa aivoon

Tilastotiede ottaa aivoon Tilastotiede ottaa aivoon kuinka aivoja voidaan mallintaa todennäköisyyslaskennalla, ja mitä yllättävää hyötyä siitä voi olla Aapo Hyvärinen Laskennallisen data-analyysin professori Matematiikan ja tilastotieteen

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä tuntee

Lisätiedot

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikan mahdollisuudesta tieteenä Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikka tieteenä? Filosofit ja ei-filosofit eivät pidä etiikkaa tieteenä Tiede tutkii sitä, miten asiat ovat, ei miten asioiden tulisi

Lisätiedot

Entäpä jos? Ideoiden abduktiivinen kehittely tutkimusprosessin olennaisena osana

Entäpä jos? Ideoiden abduktiivinen kehittely tutkimusprosessin olennaisena osana Entäpä jos? Ideoiden abduktiivinen kehittely tutkimusprosessin olennaisena osana Sami Paavola & Kai Hakkarainen TU-0.3100 Johdatus tieteenfilosofiaan 24.11.2009 Pertti Huhtanen, Tuula Mäkinen Tehtäväksianto

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Varhainen tiedekasvatus: yhdessä ihmetellen. FT Jenni Vartiainen

Varhainen tiedekasvatus: yhdessä ihmetellen. FT Jenni Vartiainen Varhainen tiedekasvatus: yhdessä ihmetellen FT Jenni Vartiainen Lämmittely Keskustelu vieruskavereiden kanssa; 5 minuuttia aikaa Keskustelkaa, mitä tuntemuksia luonnontieteiden opettaminen lapsille sinussa

Lisätiedot

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään.

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Itsetunto Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Kaikista tärkein vaihe itsetunnon kehittymisessä on lapsuus ja nuoruus. Olen

Lisätiedot

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006 Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Otannasta ja mittaamisesta

Otannasta ja mittaamisesta Otannasta ja mittaamisesta Tilastotiede käytännön tutkimuksessa - kurssi, kesä 2001 Reijo Sund Aineistot Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa kaikki havaintoihin perustuva informaatio,

Lisätiedot

Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia. C: Tuomas Leinonen

Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia. C: Tuomas Leinonen Havainto ja sen kirjaaminen sekä Itsearvioinnin ja ulkopuolisen havainnoinnin sudenkuoppia C: Tuomas Leinonen Havainto VAT:ssa havainnolla tarkoitetaan tunnetussa toimintaympäristössä tehtyä huomiota asiakkaan

Lisätiedot

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Professori Esa Saarinen & Systeemiäly Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Systeemitieteet Systeemi- ja operaatiotutkimus Paremmaksi tekemisen tiede Ongelmanratkaisua monimutkaisissa

Lisätiedot

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet 3.16 Psykologia Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tekoäly tänään , Vadim Kulikov (Helsingin Yliopisto)

Tekoäly tänään , Vadim Kulikov (Helsingin Yliopisto) Tekoäly tänään 6.6.2017, Vadim Kulikov (Helsingin Yliopisto) Lyhyesti: kehitys kognitiotieteessä Representationalismi, Kognitio on symbolien manipulointia. Symbolinen tekoäly. Sääntöpohjaiset järjestelmät

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 4: Luovuus, assosiationismi. Luovuus ja assosiationismi. Kielen luovuus. Descartes ja dualismi

Kieli merkitys ja logiikka. 4: Luovuus, assosiationismi. Luovuus ja assosiationismi. Kielen luovuus. Descartes ja dualismi Luovuus ja assosiationismi Kieli merkitys ja logiikka 4: Luovuus, assosiationismi Käsittelemme ensin assosiationismin kokonaan, sen jälkeen siirrymme kombinatoriseen luovuuteen ja konstituenttimalleihin

Lisätiedot

Miellekartat oppimisen välineenä

Miellekartat oppimisen välineenä Miellekartat oppimisen välineenä Mikä on miellekartta? Keskeinen sana tai idea Käsitteitä jotka liittyvät keskeiseen sanaan Hierarkisesti yhä yksityiskohtaisempia tai tarkempia alikäsitteitä Käsitteiden

Lisätiedot

5.16 PSYKOLOGIA TAVOITTEET

5.16 PSYKOLOGIA TAVOITTEET 5.16 PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Tuotteen oppiminen. Käytettävyyden psykologia syksy 2004. T-121.200 syksy 2004

Tuotteen oppiminen. Käytettävyyden psykologia syksy 2004. T-121.200 syksy 2004 Tuotteen oppiminen Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Oppiminen Havainto Kognitiiviset muutokset yksilössä Oppiminen on uuden tiedon omaksumista, joka perustuu havaintoon Ärsyke Behavioristinen malli

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Nimenhuuto Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen ( muista

Lisätiedot

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms.

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms. Kokeellinen algoritmiikka (3 ov) syventäviä opintoja edeltävät opinnot: ainakin Tietorakenteet hyödyllisiä opintoja: ASA, Algoritmiohjelmointi suoritus harjoitustyöllä (ei tenttiä) Kirjallisuutta: Johnson,

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Minustako palveluinnovaattori?

Minustako palveluinnovaattori? Minustako palveluinnovaattori? 20.01.2010 Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Innovaatiot ovat käyttöön otettuja uudisteita joissa yhdistellään

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä

Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Pakko ei ole keksintöjen äiti: teknologian ja sääntelyn epäpyhästä yhteydestä Janne M. Korhonen / janne.m.korhonen@aalto.fi / jmkorhonen.net 38. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta, 20.8.2013 Ympäristönsuojelusta

Lisätiedot

Habits of Mind16 taitavan ajattelijan. toimintatapaa (COSTA & KALLICK, 2000) Ajatella! valmennus Päivi Nilivaara

Habits of Mind16 taitavan ajattelijan. toimintatapaa (COSTA & KALLICK, 2000) Ajatella! valmennus Päivi Nilivaara Habits of Mind16 taitavan ajattelijan toimintatapaa (COSTA & KALLICK, 2000) Ajatella! valmennus Päivi Nilivaara Habits of Mind Tapoja, miten taitavat ajattelijat toimivat uusissa tilanteissa ja kohdatessaan

Lisätiedot

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua pähkinänkuoressa 1. Testattu, yksinkertainen menetelmä joka on helppo oppia. 2. Pakottaa kaikki ajattelemaan monipuolisesti. 3. Auttaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa

Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat. tavat alkuopetuksessa Leikit, pelit ja muut toiminalliset työtavat tavat alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen KT, yliassistentti Mitä on opetus, opiskelu ja oppiminen? 1 Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi oppijana Lapsi konkreetisten

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä

Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä Kuuden hatun menetelmä ryhmätöissä Wilhelmiina Hämäläinen Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos whamalai@cs.joensuu.fi Edward de Bonon hattumetafora [db85] on suosittu tapa tehostaa ryhmätyöskentelyä.

Lisätiedot

A-tyyppi. Acting out. Ahdistuneisuushäiriö. Attribuutio. Behaviorismi. Big Five. Cattell. Coping

A-tyyppi. Acting out. Ahdistuneisuushäiriö. Attribuutio. Behaviorismi. Big Five. Cattell. Coping A-tyyppi Acting out Ahdistuneisuushäiriö Asiakaskeskeinen terapia Attribuutio Behaviorismi Big Five Biologiset, psykologiset ja sosiaaliset menetelmät Cattell Friedman & Rosenman löysivät 2 stressityyppiä.

Lisätiedot

Surveytutkimusksen Suunnittelu ja Teoreettisten Konstruktioiden Validointi. Seppo Pynnönen Vaasan yliopisto Menetelmätieteiden laitos

Surveytutkimusksen Suunnittelu ja Teoreettisten Konstruktioiden Validointi. Seppo Pynnönen Vaasan yliopisto Menetelmätieteiden laitos Surveytutkimusksen Suunnittelu ja Teoreettisten Konstruktioiden Validointi Seppo Pynnönen Vaasan yliopisto Menetelmätieteiden laitos Teoreettiset konstruktiot Todellisuus Teoria Todellisuuden jäsentely

Lisätiedot

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Monimutkainen käyttäjä Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Lähde: E.B. Goldstein () Sensation and perception 1980. Valokuva: R.C.James. Havaintokehä Ulkomaailmasta saatava tieto Muokkaa Valikoi Mielessä

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Johdatus moraalifilosofiseen ajatteluun Luento 2. Farmasian tdk. 1.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin

Lisätiedot

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 5.5.2004 Hannu Soini, Kasope, 2004 Luennon teemat Muuttuva oppimiskäsitys

Lisätiedot

Edistyksen päivät, Helsinki. Voiko tutkija muuttaa maailmaa? Humanistista meta-analyysiä merkitysneuvottelevien koneiden avulla.

Edistyksen päivät, Helsinki. Voiko tutkija muuttaa maailmaa? Humanistista meta-analyysiä merkitysneuvottelevien koneiden avulla. Edistyksen päivät, Helsinki Voiko tutkija muuttaa maailmaa? Humanistista meta-analyysiä merkitysneuvottelevien koneiden avulla Timo Honkela timo.honkela@helsinki.fi 5.10.2017 Taustaa: Rauhankone-konsepti

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen ja kulttuuritausta

Osaamisen kehittäminen ja kulttuuritausta Osaamisen kehittäminen ja kulttuuritausta Opettamisesta osaamiseen Jaana Holvikivi Monikulttuurisuus Metropoliassa Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Maahanmuuttajat (opettajat ja opiskelijat) Vilkas opiskelija-

Lisätiedot

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa

Lisätiedot

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni?

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Jyväskylä 31.5.2017 Petteri Niemi Relativismi ja Sosiaalinen konstruktivismi Relativismi (Swoyer 2010) Relativismi on näkemysten

Lisätiedot

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Matemaattiset menetelmät, syksy 2012 Lassi Korhonen, Oulun yliopisto, Matematiikan jaos 4.12.2012 1 Lähtökohta, opiskelijan näkökulma

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op)

PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op) PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op) Sisältö: Sähköiset vuorovaikutukset Magneettiset vuorovaikutukset Sähkö- ja magneettikenttä Sähkömagneettinen induktio Ajasta riippuvat tasa- ja vaihtovirtapiirit

Lisätiedot