LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Savonlinnan ammatti- aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL SAVONLINNA puh. (015) (vaihde) fax. (015) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Tekniikan liikenteen ala Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma/ osaamisala Voimassa alkaen

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1.1 Logistiikka alan arvoperusta ammattiala Savonlinnan seudulla Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset työkykypassi Pääsykoe 4 2 PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN logistiikka alan perustutkinnon tavoitteet Logistiikka alan perustutkinnon muodostuminen Työelämäyhteistyö logistiikka-alan perustutkinnossa Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa logistiikka-alan perustutkinnossa 2.5 Urapolut AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN JÄRJESTÄMINEN Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta Kuorma-auto kuljetukset Yhdistelmäajoneuvo kuljetukset 3.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Massatavara kuljetukset Ympäristöhuollon kuljetukset Työkoneiden käyttö huolto Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä opinnäyte 2 ov Työpaikkaohaksi valmentautuminen 2 ov 39 4 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN JÄRJESTÄMNEN Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Äidinkieli, suomi toisena kielenä (Ruotsinkielisessä koulutuksessa ruotsi on toisena kiele Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli Vieras kieli, A-kieli, 2 ov Vieras kieli, B-kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide kulttuuri, 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset Ympäristötieto, 4 ov Tieto- viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN JÄRJESTÄMINEN 72 7 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN JÄRJESTÄMINEN (nämä tulevat näin) 7.1 Yritystoiminta Yrittäjyys, 10 ov Yritystoiminta, 10 ov Mahdollisuus valita osia muista tutkinnoista 92 Logistiikka-alan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi soveltuva ammatillinen tutkinnon osa seuraavista perustutkinnoista: 92 LIITTEET

3 1 1 JOHDANTO Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Perustutkinnon perusteisiin sisältyy sekä opetussuunnitelman perusteet että näyttötutkinnon perusteet. Perustutkinnon perusteet on määräys, jolla ohtaan sekä koulutuksen että näyttötutkintojen järjestäjiä. Tämä tutkintokohtainen suunnitelma noudattaa logistiikka alan perustutkinnon perusteita. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen tutkinnon suorittan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. 1.1 Logistiikka alan arvoperusta ammattiala Savonlinnan seudulla Alan kuvaus Logistiikan tehtävänä on yhteiskunnan, henkilö- tavaraliikenteen sekä muiden logististen palvelujen turvaaminen. Näiden toimivuudella tehokkuudella on yrityksissä sekä laajemmin valtakunnallisesti suuri merkitys. Logistiikka on käsitettävä laajempana kokonaisuutena kuin pelkästään tavaroiden varastointiin kuljetuksiin liittyvät toiminnot, kuten materiaali-, informaatio- pääomavirtojen hallinta. Tavaroiden varastoinnilla niiden kuljettamisella on kuitenkin keskeinen osa kokonaislogistiikassa. Kuljetus-, varasto- lentoasemapalvelut ovat tyypillisiä palvelualojen merkittäviä työllistäjiä. Työelämässä tarvitaan näitä tehtäviä toiminto hoitavia ammattitaitoisia henkilöitä. Autonkuljettat työllistyvät erilaisiin henkilö- tavaraliikenteen tehtäviin. Varastoalan työntekijät työllistyvät kaupan-, teollisuuden-, liikenteen- julkisen sektorin palvelukseen. Lentoaseman huoltat työllistyvät ilmailuliikennettä tukeviin yrityksiin. Yllä mainittujen alojen toimintaympäristöt ovat yhä kansainvälisempiä ihmisten tavaroiden liikkuvuuden lisääntyessä erityisesti EU-alueella. Markkinoiden kansainvälistyminen synnyttää useilla aloilla osin täysin uusia logistiikkatarpeita -rakenteita. Vastaavasti vientiteollisuuden aloilla kansainvälistyminen edellyttää uusien markkinoiden hallintaa kelun osalta osin keluketjunkin ulkoisille markkinoille. Jakelualueen laajentuminen samanaikaisesti yhä tehokkaammin ajoitettavat toimitukset lisäävät moninkertaisiksi koko logistisen ketjun hallintaan sisältyvät vaikeudet. Tavarantoimittajien on pystyttävä kaikilla kelualueillaan kilpailemaan paikallisten valmistajien kanssa toimitusten täsmällisyydessä, nopeudessa kustannustehokkuudessa. Logistiikka-alan palvelut toiminta räätälöidään entistä enemmän asiakkaiden tarpeiden toiveiden mukaisesti. Yhä tiukentuvat ympäristömääräykset laatuvaatimukset, materiaalin kierrätys uudelleenkäyttö edellyttävät antasaisia tieto toimintatapo. Alan arvot Logistiikan alan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali ammattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat kaikissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, sovitun noudattaminen kanssaihmisten näkemysten arvostaminen. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti taloudellisesti työ- liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ympäristöhaitto minimoiden. Kuljettajilla on suuri vastuu kalliiden kuljetusajoneuvojen turvallisesta kuljettamisesta tai monesti arvokkaan tai ympäristölle vaarallisen lastin turvallisesta perille viennistä tai henkilöiden turvallisesta kuljettamisesta kotimassa tai ulkomailla. Liikenteessä tulee toimia joustavasti, huomaavaisesti esimerkillisesti.

4 2 Alan osaamistarpeet Logistiikan tehtävissä toimiminen edellyttää tilaus-toimitusketjun ymmärtämistä, yrittäjämäistä asennetta, yrittäjyystaito hyviä asiakaspalvelu- kommunikaatiotaito palvelun onnistumiseksi. Tietoteknisten valmiuksien lisäksi tarvitaan tiedon hankintataito, suunnittelutaito olennaisen tiedon erottelutaito. Logistiikka-alan työntekijän erikoistumisen tarpeeseen vaikuttaa paljolti se toiminnan ala, jolle työntekijä kulloinkin sijoittuu. Erikoistuminen omaan alaan tapahtuu usein vasta työpaikalla. Logistiikka-alalla työskentelevän henkilöllä tulee olla valmiuksia työskennellä ergonomisesti ylläpitää työ- toimintakykyään sekä toimia joustavasti työtilanteen mukaan. Arvopäämäärinä ovat korkea työn laatu, luotettavuus, turvallisuus sekä asiakastyytyväisyys. Toimiminen logistiikka-alan työtehtävissä edellyttää teknisten tietojen taitojen monipuolista osaamista soveltamista. Lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä lisäarvopalvelujen tuottamista logistisen palveluketjun toteuttamisessa. Kansainvälistymiskehityksen tkuminen, elinkeinoelämän vilkastuminen liikkuvuuden lisääntyminen tulevat ylläpitämään alan kovaa kasvuvauhtia. Koulutustarve tulee tkuvasti lisääntymään johtuen alan yleisen kehityksen säädöksien tuomien vaatimusten vuoksi. Yritysten henkilöstön rooli on korostumassa palvelujen laatutason kohottamisessa myynnin tehostamisessa. Asiakkaat ovat yhä ympäristö-, kustannus- laatutietoisempia. Myös työntekijöiden on tunnettava kuluttajien oikeudet velvollisuudet sekä yleisimmät laatujärjestelmät toimintatavat. Alalla on hallittava muuttuvia prosesse kokonaisuuksia, omattava entistä parempaa kommunikaatio- kielitaitoa, tuotetietoutta sekä myyntiä markkinointia tukevaa osaamista teknisen osaamisen lisäksi. Alan kehitystä on seurattava tkuvasti täydennettävä omaa ammatillista osaamistaan valitsemassaan ammatissa. Energian hinnan kasvun ympäristön saastumisen vähentämiseksi on kaikilla logistiikan osa-alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisiin asioihin. Telemaattisten sovellusten kehitys logistiikan eri osa-alueilla kasvaa tkuvasti. Uusia teknologisia ratkaisu hyödynnetään enenevässä määrin logistiikan ohuksessa. Telematiikan opetuksella ammatillisessa koulutuksella pyritään antamaan opiskelijoille henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn perustietojen lisäksi perustiedot telematiikan mahdollisuuksista järjestelmistä sekä sovellusten käyttökohteista vaatimuksista. Logistiikan koulutus Savonlinnassa Savonlinnan talousalueella logistiikkaan suurimmat työllistäjät ovat kuljetusalalla toimivat yritykset. Alueelta puuttuu suuret logistiikkakeskukset, joten varastologistiikan työpaikko alueella on niukasti. Savonlinnan ammatti- aikuisopisto on tästä syystä valinnut koulutuksen osaamisalaksi kuljetuspalvelujen koulutusohjelman. Savonlinnan talousalueella kuljetusalan tehtävät määräytyvät sen elinkeinorakenteen mukaisesti. Alueella on erityisesti puunlostusteollisuutta, jonka vuoksi raakapuun kuljetukset ovat merkittävä osa talousalueen kuljetuksista. Lisäksi erilaiset maa- kiviaineskuljetukset työllistävät kuljetusalan opinnot suorittaneita henkilöitä. Kuljetusalan henkilöstöä työllistää lisäksi erilaisten päivittäistavaroiden kuljetukset alueella toimiville kaupanalan yrityksille. Merkittävä työllistäjä on myös erilaiset kierrätykseen ympäristöhuollon kuljetuksiin erikoistuneet yritykset. Alueella toimii myös muutamia vaarallistenaineiden kuljettamiseen erikoistuneita yrityksiä jotka tarvitset tulevaisuudessa kuljettakoulutuksen saanutta henkilöstöä. EU-direktiivin mukainen vaatimus kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksesta tulee lisäämään kuljettajien ammatillista koulutuksen tarvetta.

5 3 1.2 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset työkykypassi Opiskeliksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskeliksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelin pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelin tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisiisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden opiskelihuoltopalveluiden avulla. Opiskeliksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskeliksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Logistiikka-alalla logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä ajokorttiasetuksen edellyttämät ryhmä 2 mukaiset terveysvaatimukset kuljetusalan koulutusohjelmissa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai todettu sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden toiminnan vavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet diabetes psyykkinen sairaus näön tai kuulon heikkous sydän- verenkiertosairaus tuki- liikuntaelimistön sairaus. Työkykypassi Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmien perusteiden tarkistamisen yhteydessä ( ) lisätään mahdollisuuksia edistää toiminta- työkykyä ylläpitävää toimintaa huolehtimalla siitä, että terveyttä työkykyä vahvistavia ammattitaitovaatimuksia sisältyy monipuolisesti ammatillisiin opintoihin niiden eri vaiheissa. Tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi työkyvyn turvaamiseksi opetusministeriö Opetushallitus aloittivat 2006 ammattiosaan työkykypassin kehitystyön. Koulutuksen järjestäjälle opiskelille vapaaehtoinen ammattiosaan työkykypassi tukee tarkistettujen tutkinnon perusteiden ammattitaitotavoitteiden toteutumista huomioimista opetuksessa toiminta- työkyvyn osalta. Työkykypassin avulla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan opiskelijoita valitsemaan valinnaisia toiminta- työkykyä tukevia opinto. Tavoitteena on osaltaan varmistaa, että tulevaisuuden ammattilaiset suoriutuvat hyvää fyysistä toimintakykyä vaativista työtehtävistä ksavat töissä terveinä hyvinvoivina. Työkykypassi on osoitus opiskelin fyysisestä sosiaalisesta toimintakyvystä, terveysosaamisesta sekä aktiivisuudesta harrastuneisuudesta. Passin tavoitteena on - kehittää toiminta- työkykyä jo opintojen aikana, jotta siirtyminen koulutuksesta työelämään sujuisi jouhevasti - motivoida ohta opiskeli säännölliseen terveysliikuntaan sekä omaehtoiseen toiminta- työkyvyn ylläpitoon terveyden hoitamiseen - tukea ammatillista kasvua kehittymistä sekä vastataan alan työkykyhaasteisiin, esim. työturvallisuuden ergonomian osalta - aktivoida osallistumaan innostamaan muitakin osallistumaan sekä tukea vastuullista ryhmässä toimimista. Ammattiosaan työkykypassi koostuu viidestä (5) osa-alueesta, jotka ovat toiminta- työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen, ammatin työkykyvalmiudet, harrastuneisuus yhteistyötaidot sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen. Opiskeli kerää jokaisesta osa-alueesta vähintään 40 tunnin työmäärän tai osoittaa muulla tavoin saavuttaneensa osa-alueelle valtakunnallisesti

6 4 1.3 Pääsykoe määritellyt tavoitteet. Työkykypassi suoritetaan ammatillisten opintojen aikana. Opiskeli voi saada suorituksia opintoihinsa kuuluvista pakollisista, valinnaisista vapaasti valittavista tutkinnon osista sekä harrastus- vapaa-antoiminnasta. Ammattiosaan työkykypassin myöntää koulutuksen järjestäjä. Passi kokoaa opintoihin sisältyvät työkykyä edistävät tutkinnon osat opintoksot sekä opiskelin opintojen aikana harrastus vapaa-an toiminnassa hankkiman toiminta- työkykyä tukevan osaamisen. Opiskeli voi hyödyntää passia työnhakutilanteessa osoittamalla sen avulla mahdolliselle työnantalleen olevansa toiminta- työkyvystään huolehtiva ammattiosaa. Logistiikan perustutkintoon pyrkiville järjestetään pääsykoe. Lisäksi opiskelin on esitettävä todistus terveydentilastaan, jossa ilmenee, että haki täyttää CE-ajokorttiluokan terveysvaatimukset. 2 PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 logistiikka alan perustutkinnon tavoitteet Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täsmällisyys, luotettavuus, joustavuus kyky oppia tkuvasti uutta sekä työturvallinen ympäristövastuullinen työskentelytapa. Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia laa-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä toimimaan yrityksen laatu- ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta myös kehittämään sitä. Hänen on suhtauduttava arvostavasti sidosryhmiin yrityksessä sen ulkopuolella. Logistiikan perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa odotustensa mukaisesti hyviä käytöstapo noudattaen. Hänen on osattava huolehtia asiakkaiden omasta turvallisuudesta. Hänen on pyrittävä toiminnassaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Hän toimii luovasti, innovatiivisesti rohkeasti tehden itsenäisiä ratkaisu työntekijänä tai ammatinharjoittana. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä -ohjeita sekä osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen työsuhdetta koskeva lainsäädäntö keskeiset seikat oman alansa työehtosopimuksista. Hänen on osattava huolehtia omasta terveydestään sekä työ- toimintakyvystään. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava kohdata palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hänen on osattava toimia valitsemissaan työtehtävissä kansainvälisissä ympäristöissä. Hänen on osattava hankkia tarvitsemansa tiedon toimia vuorovaikutuksessa uusimman tieto- viestintätekniikan välityksellä. Hänen on osattava tehdä yhteistyötä yksi- monikulttuurisessa työympäristössä. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on kyettävä arvioimaan omaa osaamistaan, suunnittelemaan asettamaan tavoitteita. Hänen on osattava arvioida jäsentää tietoa. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan ammattieettisten periaatteiden mukaan vastuullisesti oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen. Hänen on noudatettava mm. tehtyjä sopimuksia asiakkaita työnantaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuo- kuluttalainsäädäntöä sekä liikennesääntöjä

7 5 Hänen on osattava käsitellä eettisiä ongelmia ratkaista ne yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Hänen on osattava käyttäytyä suvaitsevasti tasa-arvoisesti toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpaikan edellyttämällä tavalla huolehtimalla työpaikan viihtyisyydestä yleisestä siisteydestä. Hänen tulee hallita omat tunteensa liikenteessä sekä palvelu- muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on osattava vaalia suomalaista kulttuuriperintöä sekä arvostaa omaa ammattiaan oltava valmis tkuvasti kehittämään itseään toimintaansa. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelun kuljetusten tehtävissä. Hänen on osattava kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Hänen on osattava varmistaa ajoneuvonsa liikennekelpoisuus ajoneuvon sen lisälaitteiden tekninen turvallinen toimivuus. Hänen on hallittava ajoneuvonsa ajonlähtöön liittyvät tarkastukset tavallisimmat huoltotoimet. Hänen on osattava lastata ajoneuvo säädösten olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti vastuullisesti. Hänen on tunnettava kuljetuksiin liittyvät vakuutukset työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hänen on osattava kommunikoida ajoneuvojen kuljetusalan viestintävälineillä. Kuljettalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi tasapainoisiksi ihmisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille tko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tieto taito sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 2.2 Logistiikka alan perustutkinnon muodostuminen Logistiikka alan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov, Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov, Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljetta Kuorma-autokuljetukset, 20 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljetta Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä ov Massatavarakuljetukset 20 ov Ympäristönhuollonkuljetukset, 10 ov Näyttötutkinnossa Ammatilliset tutkinnon osat Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljetta Kuorma-autokuljetukset Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljetta Yhdistelmäajoneuvokuljetukset Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava näistä 1-2 Massatavarakuljetukset, Ympäristönhuollonkuljetukset

8 6 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa perustutkinnossa (yhteiset opinnot), 20 ov Pakolliset valinnaiset 1. Äidinkieli 4 ov 2. Toinen kotimainen kieli 1 ov 3. Vieras kieli 2 ov 4. Matematiikka 3 ov 5. Fysiikka kemia 2 ov 6. Yhteiskunta-, yritys- työelämätieto 1 ov 7. Liikunta 1 ov 8. Terveystieto 1 ov 9. Taide kulttuuri 1 ov 1. Pakollisten opintojen valinnaiset lisäopinnot, ks. edellä kohdat Äidinkieli: oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla 3. Tieto- viestintätekniikka 4. Kulttuurien tuntemus 5. Yritystoiminta 16 ov 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opintoohusta vähintään 1,5 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat Yrittäjyys, 10 ov Yritystoiminta, 10 ov 2.3 Työelämäyhteistyö logistiikka-alan perustutkinnossa Työelämäyhteistyön merkittävimmät osa-alueet tulevat olemaan työpaikkaohajien kouluttaminen ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen arviointiin. Pääosan yhteistyöstä muodostavat opiskelijoiden työssäoppimisksot työpaikoilla niiden yhteydessä tapahtuva opettan työpaikkaohan välinen informointi palautteet. Savonlinnan ammatti- aikuisopistossa (SAMI) toimivat koulutusalakohtaiset ammatilliset neuvottelukunnat seudulliset alakohtaiset toimialaraadit Ammatillisen neuvottelukunnan tarkoituksena on luoda toimiva vuorovaikutussuhde ammatillisen oppilaitoksen yritysten välille. Neuvottelukunnan tehtävänä on varmistaa, että työelämän - oppilaitoksen palaute hyödynnetään molempien tahojen käytäntöjen - koulutuksen kehittämiseksi. SAMIn ennakointiprosessin keskeisenä elementtinä ovat alakohtaisesti koottavat toimialaraadit. Ne ovat vähintään kolmikantaisia sisältäen työelämän, oppilaitoksen työvoimahallinnon edustuksen. Mukana voi olla muidenkin tahojen (esim. muut viranomaistahot, järjestöt, kolmas sektori) edustajia.

9 7 Ammatillinen neuvottelukunta muodostaa kunkin toimialaraadin ytimen. Toimialaraatiin kutsutaan kuitenkin jäseniä myös neuvottelukuntien ulkopuolelta. Tärkeää on saada raatiin vahva työelämäedustus. Tavoitteena on saada raadin työskentelyyn mukaan SAMIn opettat kulloinkin tarkasteltavana olevalta alalta. Toimialaraadit hyödyntävät jo olemassa olevia alakohtaisia ennakointiaineisto. Kirllinen ennakointimateriaali, asiantunti-alustukset osallistujien hilinen tieto muodostavat yhdessä tieto- näkemysperustan, johon toimialaraati perustaa alakohtaiset kehittämislinuksensa. Toimialaraadit keskittyvät erityisesti laadulliseen ennakointiin. 2.4 Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa logistiikka-alan perustutkinnossa Savonlinnan ammatti- aikuisopisto on mukana KAVERI - hankkeessa (Itä-Suomen ammatillisen toisen asteen kalliiden erityisalojen koulutuksen verkottumisen, ennakoinnin laadun kehittämishanke). Hankeen tarkoituksena on; - Oppilaitosten alakohtainen sekä alueellinen verkottuminen siten, että kalliit koulutukset voidaan järjestää asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti perustettavien tietotaitokeskusten avulla alueellisesti saavutettavissa. Kalliiden erityisalojen koulutuksen kilpailukyvyn parantaminen Opettajien osaamisen parantaminen Oppilaitosten yritysten yhteistyö koulutuksen toteuttamisessa kehittämisessä sekä koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen 2. asteen yhteistyötä lukioiden muiden ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa kehitetään Mun Juttu-hankkeen kautta. Hanke on koko Etelä-Savon laajuinen sitä koordinoi Savonlinnan ammatti- aikuisopisto. 2.5 Urapolut Koulutuksessa pyritään tavoitteellisesti opintokokonaisuuksien hallintaan. Jaksojärjestelmä mahdollistaa opiskelille koulutusalan oppilaitoksen vaihdon ksoittain. Näin opiskelille järjestyy mahdollisuus laajentaa monipuolistaa opintoan valinnaisuuksien avulla sekä kaikille yhteisissä opinnoissa että ammatillisissa opinnoissa yli tutkinto- oppilaitosrajojen. Savonlinnan ammatti- aikuisopistossa on mahdollisuus valita opinto urapolkujen mukaan. Ne toteuttavat uraohusta mahdollistavat opiskelin etenemisen henkilökohtaisella tavalla työelämään tko-opintoihin. Tuettavat urapolkuvalinnat ovat seuraavat: Peruspolku: Opiskeli suorittaa ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman perus-teiden mukaisesti. Siinä ei ole liioin mukana alueellisia tai kansainvälisiä painotuksia. Henkilökohtaistaminen toteutuu ammatillisten, yhteisten vapaasti valittavien opintojen valinnaisuuden avulla. Ammatti + lukiopolku tarkoittaa, että opiskeli voi valita ammatillisen perustutkinnon sisään lukio-opinto, jotka antavat hänelle valmiuksia edetä ammattikorkeakouluun yliopistoon. Taitapolku: Opiskeli valitsee Taita World Skills -valmennuksen, jossa hän voi syventää ammatillista osaamistaan sekä halutessaan osallistua alan erilaisiin ammattitaito-kilpailuihin. SA- MIssa on taitavalmennusohjelma. Tätä polkua tukevat opiskelin erilaiset harrastukset, joissa järjestetään kilpailutoimintaa: partio, palo- pelastustoiminta, kilpa-tanssi, ratsastuskilpailut jne.

10 8 Työkoulu -polku: Tämä polku sopii erityisesti niille kädentaitajille, jotka oppivat parhaiten työelämässä. Ammatillisten opintojen vapaasti valittavien opintojen opiskelu toteutuu suurelta osin työpaikalla. Työssäoppimista kertyy koko tutkinnossa vähintään 40 ov. Moniosaapolku: Opiskeli valitsee tutkinnon osia eri ammatillisista perustutkinnoista omaan ammatilliseen perustutkintoonsa tai hän suorittaa useamman ammatillisen perustutkinnon joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Hänen ammatillinen perustutkintonsa voi olla laajempi kuin 120 ov. Yrittäjäpolku: Opiskeli voi valita opinto-ohjelmaansa ov itsenäiseen yrittäjyyteen ohavia opinto. Opintoihin liittyy liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Oppimisympäristönä voi olla harjoitusyritys. Oppilaitos tukee yritystoiminnan aloittamista tai tkamista opiskelun aikana. Kansainvälinen polku: Opinnot antavat valmiuksia toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla sekä hakeutua vieraskieliseen ammattikorkeakoulutukseen. Opintoihin liittyy kieli- kulttuuriopinto sekä ulkomailla suoritettu työssäoppimisen kso. Hän voi suorittaa niiden aikana ammattiosaamisen näyttöjä. Opiskeli hyödyntää oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan verkostoa osallistuu ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorsointiin. Kilpaurheilupolku: Opiskeli, joka on suuntautunut kilpaurheiluun, voi valita ammatilliseen tutkintoonsa urheiluopinto jopa 24 ov. Nämä urheiluopinnot toteutetaan yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa. 3 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN JÄRJESTÄMINEN 3.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys TUTKINNON OSA: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suorittan on suoritettava Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelin tai tutkinnon suorittan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelin tai tutkinnon suorittan on saatava vähintään 10

11 9 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- henkilöliikenteen kuljettajille osat, 1.4; 2.2; 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä. 1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen. Tavoitteet keskeiset sisällöt 1.1 Tavoite on tuntea voimansiirron ominaisuudet sen käytön optimoimiseksi Keskeiset sisällöt: vääntömomenttiin, tehoon moottorin ominaiskulutukseen liittyvät käyrät, käyntinopeusmittarin optimi käyttö, vaihteiston välityssuhteeseen liittyvät kaaviot. 1.2 Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi Keskeiset sisällöt: Hydraulisten rrupiirien erityisominaisuudet, rrujen hidastinten käyttörajoitukset, rrujen hidastimen yhteiskäyttö, nopeuden vaihteiston välityssuhteen yhteyden parantaminen, ajoneuvon inertian hyödyntäminen, hidastus- rrutuskeinojen käyttö alamäessä, toimenpiteet toimintahäiriön varalle. 1.3 Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö Keskeiset sisällöt: Polttoaineen käytön optimointi soveltamalla kohtien tietotaitoa. 1.4 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Keskeiset sisällöt: Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon kuorman

12 10 tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman määrittäminen, hyötytilavuuden määrittäminen, kuormituksen kautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus painopiste, pakkausten kuormalavojen tyypit, tärkeimmät lukitusta edellyttävät tavaraluokat, kiilaus- lukitusmenetelmät, lukitushihnojen käyttö, lukituslaitteiden tarkistus, käsittelylaitteiden käyttö, suopeitteiden asettaminen poistaminen. 1.6 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Keskeiset sisällöt: Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon kuorman tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman määrittäminen, kuormituksen kautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus painopiste. 2. Säännöstön soveltaminen 2.1 Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö siihen liittyvä säännöstö Keskeiset sisällöt: Kuljetusalan enimmäistyöat; asetusten (ETY) nro 3820/85 (ETY) nro 3821/85 periaatteet, soveltaminen seuraukset; seuraamukset ajopiirturin käyttämättä jättämisestä, virheellisestä käytöstä tai väärentämisestä; tieliikenteen sosiaalisen ympäristön tunteminen: kuljettan oikeudet velvollisuudet perustason ammattipätevyyden tkokoulutuksen osalta. 2.2 Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö Keskeiset sisällöt: Kuljetusluvat, tavarankuljetusta koskevien vakiosopimusten velvoitteet, kuljetussopimukseen kuuluvien asiakirjojen laadinta, kansainvälisten kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CRM-sopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen rahtikirn laadinta, ranylitys, huolitsit, tavaroiden mukana olevat erityisasiakirt. 3. Terveys, tie- ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka 3.1 Tavoite on tiedostaa liikenteeseen työtapaturmiin liittyvät riskit Keskeiset sisällöt: Kuljetusalan työtapaturmien tyypit, tieliikenteen onnettomuustilastot, raskaiden ajoneuvojen lin-autojen osallisuus onnettomuuksiin, inhimilliset, aineelliset taloudelliset seuraukset.

13 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus salamatkustajien kuljetus. Keskeiset sisällöt: Yleinen informaatio, seuraukset kuljettajien kannalta, torjuntatoimenpiteet, tehtävät tarkastukset, kuljettajien vastuuseen liittyvä lainsäädäntö 3.3 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit. Keskeiset sisällöt: Ergonomiaperiaatteet: riskialttiit liikkeet asennot, fyysinen kunto, käsittelyharjoitukset, henkilökohtaiset suovarusteet, 3.4 Tavoite on tiedostaa fyysisen henkisen suorituskyvyn merkitys Keskeiset sisällöt: Terveellisen tasapainoisen ruokavalion periaatteet, alkoholin vaikutukset, lääkkeet muut käyttäytymiseen vaikuttavat aineet, väsymyksen stressin oireet, syyt vaikutukset, työn levon perusrytmin keskeinen merkitys. 3.5 Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita Keskeiset sisällöt: Toiminta hätätilanteessa: tilanteen arviointi, tilanteen pahenemisen estäminen, avun kutsuminen paikalle, loukkaantuneiden auttaminen ensiavun antaminen, toimenpiteet tulipalon varalta, raskaan tavaraliikenteen ajoneuvossa olevien bussimatkustajien evakuoiminen, kaikkien matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen, väkivaltatilanteissa toimiminen, vahinkoilmoituksen laadinnan periaatteet. 3.6 Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla Keskeiset sisällöt: Kuljettan käyttäytyminen yrityksen imago: kuljettan työn laadun merkitys yritykselle, kuljettan eri roolit, kuljettan työssään kohtaamat henkilöt, ajoneuvon kunnossapito, työn organisointi, riidan seuraukset kaupallisella taloudellisella tasolla. 3.7 Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö markkinajärjestelmä

14 12 Keskeiset sisällöt: Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (kilpailu, rahtaat), tiekuljetusten eri toimintamuodot (muiden lukuun tehtävät kuljetukset, kuljetuksiin liittyvät toiminnot), kuljetusyritysten päätyyppien kuljetuksiin liittyvien toimintojen organisaatiot, erityis-kuljetusmuodot (säiliökuljetukset, kylmäkuljetukset jne.), alan kehitys (palvelujen monipuolistaminen, rautatiemaantiekuljetukset, alihankinnat jne.) Logistiikan perustutkintoon ei sisälly ammattipätevyyslain 273/2007, 7 tarkoittamaa ammattipätevyyden ylläpitämiseksi täydentämiseksi kuljettalle annettavaa tkokoulutusta. Arviointi Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- lin-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 :n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun kysymys on mainittu lain 15 :n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta. Koe on kirllinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioilla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ammattitaito Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta TUTKINNON OSA: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle käyttää tarvittavia työvälineitä menetelmiä. tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan sähkötekniikan laitteita toimintaperiaatteita käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- esitysgrafiikkaohjelmia käyttää sähköpostia etsiä tietoa Internetistä toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjo pakata, tulkita tehdä yleisimpien pakkausten kuljetusyksiköiden merkinnät käyttää tavaraterminaalissa olevia apu kuormankäsittelylaitteita vastaanottaa säilyttää tavaroita kerätä lähettää tavaroita kuormata, varmistaa purkaa erilaisia kappaleita säädösten määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa

15 13 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä siisteydestä ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään yrittäjyyden sisäisen yrittäjyyden periaatteita laatujärjestelmien vaatimuksia toimia ohjeiden määräysten mukaisesti työtilanteissa toimia asiakaspalvelutilanteissa ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot taidot tehdä osaltaan työsopimuksen alansa työturvallisuusohjeet Ammatillinen peruskoulutus Opetuksen eteneminen, ajoitus järjestäminen Ensimmäisenä toisena lukuvuonna Näyttötutkinto Näyttötutkinnon järjestäminen, näyttötutkinnon suorittaminen HOPS Henkilökohtaistaminen Voimassa oleva EA 1-kortti Voimassa oleva tulityökortti Voimassa oleva työturvalisuuskortti Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintoksot, laajuudet keskeiset sisällöt / Valmistavan koulutuksen opintoksot, laajuudet keskeiset sisällöt huolto- korustehtävät. Koneiden laitteiden käytön opastus, tulityökortin suorittaminen, kuorma-auton perushuoltotoimet, hydrauliikan pneumatiikan latteiden perusteet sekä hitsaus- liittämistöiden perusteet. kuormankäsittely. Kuormalavojen, kuljetusyksikköjen tuntemus niiden tehokas käyttö sekä erillisten kuormankäsittelylaitteiden oikea turvallinen käyttö varastotekniikka. Varasto- terminaalirakenteet, tulo- lähtölogistiikka, terminaalin apu- kuormankäsittelylaitteiden käyttö. työturvallisuus. Ensiapu 1 kurssin suorittaminen työturvallisuuskortin suorittaminen. asiakaspalvelu. Kuljetusalan asiakaspalvelu sen merkitys. tietotekniikan sovellukset. Tekstinkäsittely- taulukkolaskenta- esitysgrafiikkaohjelmien käyttö sekä Internetin sähköpostin käyttö. kuljetusyrittäjänä toiminen. Liikenneluvat, yritysmuodot, kirnpidon perusteet laatujärjestelmät kuljetusalalla. Oppimisympäristöt Luokka- työsaliopetus, työssäoppiminen, käytännön harjoitukset ajoneuvossa. Opetusmenetelmät Luokkaopetus, työsaliopetus, harjoitukset Ammattitaidon arviointi Ammattiosaamisen näyttö, Tutkintotilaisuus huolto- korustehtävät, kuormankäsittely, varastotekniikka, työturvallisuus asiakaspalvelu. Työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen harjoituskohteessa. Muu arviointi Muu arviointi

16 14 Suoritetut työturvallisuuskortti, tulityökortti, perustaidot ensiavun antamisesta (EA I). Arviointimenetelmät Jatkuva seuranta kirlliset tehtävät Arvioit Ammatinopetta erikoisammattihenkilö yhdessä tai erikseen. Mikäli näyttö on työssäoppimispaikassa ammatinopetta työpaikkaoha yhdessä tai erikseen. Arviointimenetelmät Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Arvioit Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Ensiaputaidot arvioi ensiavun opetta. Arvosanan muodostuminen Ammattiosaamisen näytön arvosana Arvosanan korottaminen, uusiminen Arvosanan korottaminen tai uusiminen edellyttää lisäopinto tai käytännön harjoituksia. Ammatinopetta arvioi milloin korottamiseen on edellytyksiä. Arvosanan muodostuminen Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Arvosanan korottaminen, uusiminen Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Maahanmuuttajien, eri kieli- kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen Työturvallisuuteen ohjeistuksiin kiinnitetään erityistä huomiota tarvittaessa annetaan lisäohusta. Mikäli suomen kieli ei ole riittävällä tasolla annetaan lisäohusta ammattikielestä. ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskeli tai tutkinnon suoritta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan suoriutuu annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät ohjeiden mukaan osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön noudattaa työsuunnitelmaa sekä arvioi kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti turvallisesti sekä arvioi kehittää toimintaansa

17 15 Taloudellinen laadukas toiminta toimii ohttuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, välineiden materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskeli tai tutkinnon suoritta Terminaalitoiminnot punnitsee ohttuna, kuutioi lavametrittää erilaisia tavaroita rahdittaa yleisimpiä kuljetettavia tavaroita rahdittaa yleisimpiä kuljetettavia tavaroita neuvoo asiakasta Tavaran käsittely Kuormaaminen kuorman varmistaminen lukee ymmärtää kuljetusasiakirjoista keskeiset tiedot tekee ohttuna kestävän pakkauksen purkaa vastaanottaa tavaran ohttuna tekee tavaran keräilyn ohttuna tarkastaa ohttuna käyttää kuormansidontavälineitä haarukkavaunua valmistelee kuorma-auton kuormatilan kuormata sen säädösten mukaisesti varmistaa yksittäisen kappaleen määräysten mukaisesti käyttää erilaisia kuljetusasiakirjo pakkaa tavarat käyttää keskeisiä pakkausmerkintöjä ohttuna vastaanottaa sijoittaa tavaran ohjeiden mukaan tekee tavaran keräilyn valmistelee tavaran kuljetusta varten ohjeiden mukaan käyttää kuormansidontavälineitä sekä ohtusti kuormankäsittelylaitteita määräysten mukaisesti kuormaa kuorma-auton kuormatilan kuormauksen perusperiaatteiden mukaisesti käyttäen soveltuvia kuormankäsittelylaitteita käyttää kollien sijoittelua tuentaa kuorman varmistuksen apukeinona käyttää erilaisia kuljetusasiakirjo tehdä tarvittaessa sähköiset kirukset pakkaa tavaran kuljetuksen edellyttämällä tavalla vastaanottaa sijoittaa tavaran määrättyyn paikkaan keräilee tavarat sijoittaa ne oikeisiin lähetyspaikkoihin tarkastaa käyttää kuormansidonta- käsittelylaitteita määräysten mukaan sekä huomioi olosuhteiden vaikutukset turvalliseen taloudelliseen käyttöön kuormaa kuorma-autoon mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä soveltaa tarvittavia kuorman varmistuksen keino määräysten ohjeiden mukaisesti Ajoneuvotekniikka osaa tunnistaa ajoneuvon huoltokohteet käyttää tarvittaviin toimenpiteisiin oikeita työvälineitä osaa suorittaa voiteluhuollon ympäristövaatimusten mukaisesti oikeilla välineillä osaa vaihtaa yleisimpiä kulutusosia oikeilla välineillä menetelmillä tunnistaa hydraulisia, pneumaattisia sähköisiä järjestelmiä selvittää hydraulisten, pneumaattisten sähköisten järjestelmien toimintaperiaatteet erilaisissa tarkastaa huoltaa hydraulisia, pneumaattisia sähköisiä järjestelmiä erilaisissa ajoneuvoissa työ-

18 16 Työympäristö Tietotekniikka Asiakaspalvelu pitää tarvittavat työvälineet asiakirt siisteinä järjestyksessä sekä osaa siivota työympäristönsä lähettää vastaanottaa sähköpostia sekä käyttää Internetiä oman alansa tiedonhakuun käyttäytyy vastata puhelimeen työtehtävän edellyttämällä tavalla. ajoneuvoissa työlaitteissa lajittelee työssä syntyneet jätteet tekee yksinkertaisia tehtäviä tekstinkäsittely-, laskenta- esitysgrafiikkaohjelmilla pukeutuu toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. laitteissa toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valinto käyttää yhtä oman alansa tietotekniikan sovellusta on aloitteellinen sekä arvioi kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskeli tai tutkinnon suoritta Kuljetusyksiköt Laatu- ympäristöjärjestelmät Yrittäjyys tietää yleisimmät kappaletavaroiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusyksiköt tietää yleisimmät käytössä olevat laatu- ympäristöjärjestelmät noudattaa ohttuna työssään taloudellisen työskentelyn periaatteita tietää erilaisille kappaletavaroille soveltuvat kuljetusyksiköt selvittää laatu- ympäristöjärjestelmien perusperiaatteet noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita valitsee erilaisille kappaletavaroille kuormatiloille soveltuvat kuljetusyksiköt tietää laatu- ympäristöjärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnassa arvioi kehittää työtään yrityksen taloudellisten laadullisten tavoitteiden suuntaisesti Riskienhallinta Logistiset järjestelmät tietää työsopimuksen solmimisen periaatteet kartoittaa yksinkertaisin menetelmin kuljetusvahinkojen riskejä suorittaa ensiapukoulutuksen toimii osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää tietää yleisimmät telemaattiset järjestelmät. selvittää työsopimuksesta sopiosapuolten oikeudet velvollisuudet tietää säädösten velvoitteet kuljetuksen suorittalle kuljetusvahinkotapauksissa täyttää vahinkoilmoituksen antaa hätäensiavun selvittää kuljetuslogistiikan järjestelmän perusperiaatteet käyttää yhtä telemaattista sovellusta. tuntee työsopimusosapuolten oikeudet velvollisuudet työmarkkinajärjestelmän osana tuntee kuljetus- vastuuvakuutusten korvausperiaatteet tietää miten toimia onnettomuustilanteessa arvioi soveltaa sekä kehittää omaa toimintaansa erilaisissa logistisissa järjestelmissä valitsee käyttää tehtävän edellyttämää telemaattista

19 17 sovellusta. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskeli tai tutkinnon suoritta Terveys, turvallisuus toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ohjeita tietää työvireyteen vaikuttavat asiat tunnistaa välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen arvioi kehittää työympäristöään sekä toimintatapoan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon liikunnan vaikutukset terveyttä toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä Vuorovaikutus yhteistyö ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen toimii vuorovaikutustilanteissa työskentelee asiakkaiden kanssa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen Oppiminen ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehto Ammattietiikka noudattaa sovittu työaiko raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa valmistelemalla kappaletavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän kuorma-auton kuormatilan välineet sekä kuormaamalla varmistamalla kuorman kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalien hallinnasta kuljetusasiakirt, terminaalitoiminnot, kuormaaminen kuorman varmistaminen, ajoneuvotekniikka asiakaspalvelu työn perustana olevasta tiedonhallinnasta riskienhallinta elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus toimintakyky, vuorovaikutus yhteistyö, ammattietiikka.

20 18 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden luotettavien menetelmien avulla Kuorma-autokuljetukset TUTKINNON OSA: Kuorma-autokuljetukset 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa tehdä päivittäiset tarkastukset tarvittavat huoltotoimet kuormaautolle käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjo valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton siihen soveltuvan kuormatilan suunnitella valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin kuormata purkaa kuorma-auton säädösten työtehtävän edellyttämällä ta- valla kuljettaa kuorma-autoa säädösten määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- lepoaikasäädöksiä) suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ennakoiden käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään huolehtia työympäristönsä järjestyksestä siisteydestä ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita laatujärjestelmien vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskeli tai tutkinnon suoritta suorittaa C-luokan kuljettatutkinnon ADR-peruskurssin kokeen hyväksytysti kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinto Opetuksen eteneminen, ajoitus järjestäminen Ensimmäisenä toisena lukuvuonna Näyttötutkinnon järjestäminen, näyttötutkinnon suorittaminen HOPS Henkilökohtaistaminen Voimassa oleva trukkikortti Voimassa oleva ADR-peruskurssin todistus Voimassa oleva C-luokan ajokortti Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintoksot, laajuudet keskeiset sisällöt / Valmistavan koulutuksen opintoksot, laajuudet keskeiset sisällöt trukin kuljettaminen. Trukkikortin suorittaminen turvallinen liikennöinti. BC-luokan ajokortin suorittaminen, työturvallisuuskorttikoulutus kuljettaminen. Turvallinen taloudellinen kuljettaminen, kuorman varmistaminen kuljetusyrittäjänä toiminen. Kuljetusalan kustannuslaskenta verotus

21 19 vaarallisten aineiden kuljettaminen. ADR-peruskurssin suorittaminen Oppimisympäristöt Luokka- työsaliopetus, työssäoppiminen, käytännön harjoitukset ajoneuvossa. Opetusmenetelmät Luokkaopetus, työsaliopetus, harjoitukset Ammattitaidon arviointi Ammattiosaamisen näyttö Tutkintotilaisuus Kuormauksen-, kuormatilan- kuljetusreitin suunnittelu, kuormaus kuorman varmistaminen, ADRperuskurssin koe Muu arviointi Muu arviointi kirlliset tehtävät, suoritetut tulityökortti, trukkikortti, c-luokan ajokortti ADR-peruskurssi Arviointimenetelmät Jatkuva seuranta kirlliset tehtävät Arvioit Ammatinopetta erikoisammattihenkilö yhdessä tai erikseen. Mikäli näyttö on työssäoppimispaikassa ammatinopetta työpaikkaoha yhdessä tai erikseen. ADR-kokeen arvioi tutkintotoimisto (AKE) Arvosanan muodostuminen Ammattiosaamisen näytön arvosana Arvosanan korottaminen, uusiminen Arvosanan korottaminen tai uusiminen edellyttää lisäopinto tai käytännön harjoituksia. Ammatinopetta arvioi milloin korottamiseen on edellytyksiä. Arviointimenetelmät Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Arvioit Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Arvosanan muodostuminen Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Arvosanan korottaminen, uusiminen Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen Maahanmuuttajien, eri kieli- kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen Työturvallisuuteen ohjeistuksiin kiinnitetään erityistä huomiota tarvittaessa annetaan lisäohusta. Mikäli suomen kieli ei ole riittävällä tasolla annetaan lisäohusta ammattikielestä.

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUTOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen.

Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 32/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja ja yhdistelmä-ajoneuvon kuljettaja Varastopalvelujen

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

LIITE. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Kuljetuspalvelujen osaamisala Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (9) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 15. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6.

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Logistiikan perustutkinto, Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Yh d i ste I m äajo ne uvo n ku ljettaja

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Logistiikan perustutkinto, Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Yh d i ste I m äajo ne uvo n ku ljettaja (2kpedu Keski-Pohjan maan am mattiopisto Opetussu unn itelma 201 5 Logistiikan perustutkinto, Ku ljetuspalvel ujen osaam isala Autonkuljettaja Yh d i ste I m äajo ne uvo n ku ljettaja Iaadittu: 16.05.2015

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot