Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n lausunto luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n lausunto luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta"

Transkriptio

1 Verohallinto PL 325, VERO Verohallinnon yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n lausunto luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys kiittää mahdollisuudesta kommentoida ohjetta, jonka sisällöllä on merkittäviä heijastuksia sekä jäsenistömme toimintaan nuorten mielenterveyspalveluja tuottavina rekisteröityinä terveydenhuollon ammattihenkilöinä että erikoisalamme ja muiden psykiatrian erikoisalojen (lastenpsykiatria, psykiatria) potilaiden hoitoon. Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys on moniammattillinen asiantuntijaorganisaatio, jonka jäsenet ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, nuorisopsykiatrian erikoislääkäreitä, muita lääkäreitä, psykologeja, erikoissairaanhoitajia ja muita nuorten mielenterveystyössä työskenteleviä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Yhdistys kiinnittää huomiota luonnoksen kohtaan 3.5 ja esittää siihen tarkennuksia ja muutoksia. Luonnos korostaa aivan oikein, että Työnohjauksen nimikettä käytetään käytännössä eri tilanteissa ja erilaisista palveluista. Olisikin hyvin tärkeää, että terminologiaa selvennettäisiin ja palvelujen erilaisuus ja sen perusteet kuvattaisiin riittävän tarkasti. Luonnos käsittelee kahta työnohjauksen muotoa: - Oman työn arviointiin ja kehittämiseen tähtäävä työnohjaus ja - Kokeneemman ammattihenkilön ohjaus ja konsultaatio kokemattomammalle ammattihenkilölle. Työnohjauspalvelujen kuvauksissa korostuu näkemys, että konsultoiva ammattihenkilö ei kummassakaan tapauksessa tapaa potilasta eikä tiedä, kuka hän on Työnohjaus nähdään luonnoksessa aina arvonlisäverollisena palveluna. Nämä kuvaukset eivät ole tarpeeksi kattavia, eivätkä ne sisällä kaikkea terveydenhuollossa toteutettavaa työnohjausta. Työnohjauksen käsitettä ei voida terveydenhuollossa käsitellä yhden otsikon alla rinnastaen kaikkea työnohjausta yhdeksi kokonaisuudeksi. Ehdotamme kahta 3.5. uudelleen muotoiltavaksi. Ehdotamme myös, että ohjeessa käsitellään kahta muuta, ohjeluonnoksessa mainituista suuresti poikkeavaa työnohjauksen muotoa: 1. psykoterapian työnohjaus ja 2. mielenterveystyön työnohjaus ja konsultaatio. Nämä molemmat luonnoksen kuvauksen ulkopuolelle jääneet työnohjauksen muodot täyttävät käsityksemme mukaan arvonlisäverottomuuden tunnusmerkit. 1

2 1.1. Psykoterapian työnohjaus - yksittäisen potilaan hoitoa Psykoterapia on tieteelliseen näyttöön perustuva psykiatrin erikoisalaan kuuluva potilaiden hoitomuoto. Psykoterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimike. Psykoterapian työnohjaus on mielenterveyslain 4 :n 3 momentin tarkoittamaa työnohjausta, josta on myös monia muita, tarkempia säännöksiä ja ohjeita. Psykoterapian työnohjaus on muusta työnohjauksesta selvästi erillinen terveydenhuollon hoitoihin liittyvä työnohjauksen muoto. Psykoterapian työnohjaus on aina terveydenhuollon ammattihenkilöiden toteuttaman yksittäisen potilaan hoitoprosessin osa. Psykoterapia on hoitomenetelmä ja siihen liittyvä psykoterapian työnohjaus on saumaton osa yksittäisen potilaan hoitoa. Vaikka potilas ei ole läsnä psykoterapian työnohjauksessa, työnohjauksessa on mukana potilasasiakirjat tarvittavassa laajuudessa kuten monissa muissakin terveydenhuollon toiminnoissa, joihin psykoterapian työnohjausta terveydenhuollossa voidaan potilaan läsnäolon näkökulmasta rinnastaa (esim. laboratoriotutkimukset, röntgenkuvien tulkinta jne.). Työnohjaus käsittelee potilaan hoitoprosessia. Psykoterapiapalveluja tuotetaan sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Kela korvaa psykoterapiapalveluja sairausvakuutuksesta ja lakisääteisenä kuntoutuksena. Hallituksen esityksen 88/1993 mukaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluina pidetään myös lakisääteistä kuntoutusta. Kelan kuntoutuspsykoterapian etuusohjeissa (9/201) edellytetään, että terapeutilla on oltava työnohjaus järjestettynä siinä vaiheessa kun hän hakee Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajaksi. Työnohjaajan antamasta selvityksestä tulee ilmetä, että työnohjaus jatkuu säännöllisesti. Jos psykoterapian työnohjaus tulisi arvonlisäverolliseksi, päätös tulisi heijastumaan suoraan potilaiden itse maksamiin hoitokustannuksiin. Työnohjaus on oleellinen osa asianmukaista psykoterapeuttista hoitoa. Yksityisessä terveydenhuollossa tuotetaan hyvin suuri määrä psykoterapiapalveluja. Kelan korvaus kattaa vain osan potilaan psykoterapian hoitokustannuksista, joihin Kelan ohjeiden mukaan kuuluu hoitavan terapeutin työnohjaus. Potilailla ei ole mahdollisuutta vähentää arvonlisäveroa tarvitsemastaan ja maksamastaan terveyspalvelusta. Arvonlisäverollisuus psykoterapian työnohjaukselle merkitsisi mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden itse maksamien kustannusten merkittävää nousua ja näiden potilaiden asettamista eri asemaan muiden potilaiden kanssa heidän tarvitsemansa hoidon verotuskohtelussa. Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen käsityksen mukaan ALV 34 ja 35 :n tunnusmerkit arvonlisäverottomuudesta täyttyvät psykoterapian työnohjauksen osalta selvästi Psykoterapian työnohjaus psykoterapeuttikoulutuksen osana Valtioneuvoston asetus (muutos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/ :ään sellaisena kuin se on osaksi muutettuna 2

3 asetuksessa 1338/2007) edellyttää, että yliopistot järjestävät psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan psykoterapiakoulutuksen alkaen. Nimikesuojatun psykoterapeutin ammatilliseen koulutukseen kuuluu osana psykoterapeuttisen potilashoidon asianmukainen työnohjaus. Asetuksen mukaan psykoterapeuttikoulutuksessa on kolme peruselementtiä: - teoreettinen koulutus - työnohjauksessa tapahtuva psykoterapeuttinen potilastyö ja - koulutuspsykoterapia. Valvira rekisteröi psykoterapian ammattinimikkeen käyttöoikeudet kaksitasoisesti: - psykoterapeutti ja - vaativan erityistason psykoterapeutti (VET). Jälkimmäisen, pidemmän psykoterapiakoulutuksen suorittaneet psykoterapeutit ovat oikeutettuja antamaan psykoterapian työnohjausta ja toimimaan psykoterapian kouluttajina. Täten myös psykoterapian työnohjaajapätevyys on määritelty. Lääkäriliitto rekisteröi lisäksi lääkärien psykoterapian kouluttajan erityispätevyyden. Pätevyys edellyttää vaativan erityistason koulutusta ja oikeuttaa toimimaan psykoterapian kouluttajana ja työnohjaajana. Yliopistoilla on vain hyvin niukasti palkattua omaa psykoterapian opettajahenkilöstöä yliopistollisen psykoterapiakoulutuksen järjestämiseksi yliopistojen omana toimintana. Yliopistot järjestävätkin asetuksen edellyttämät psykoterapiakoulutukset ja niihin liittyvän työnohjauksen pääosin ostopalveluina yksityisiltä ammattihenkilöiltä, jotka ovat suorittaneet psykoterapian työnohjaajakoulutuksen. Muusta yliopistokoulutuksesta poikkeavan koulutusrakenteen vuoksi psykoterapiakoulutusta suorittavat joutuvat maksamaan yliopistollisen koulutuksensa ja siihen sisältyvän potilaiden työnohjauksen pääasiallisesti itse. Arvonlisäveropäätöksellä tulisi olemaan kielteinen vaikutus myös terapiapalvelujen saatavuuteen, koska se heijastuisi koulutuksen kustannuksiin siinä määrin haitallisena, että koulutettujen terapeuttien ja samalla hoidon saatavuus todennäköisesti vähenisi. Tämä tulisi osaltaan lisäämään eri potilasryhmien eriarvoisuutta syrjien mielenterveyden häiriöiden vuoksi hoitoa tarvitsevia. Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen käsityksen mukaan ALV 34 ja 35 :n tunnusmerkit arvonlisäverottomuudesta täyttyvät myös psykoterapiakoulutukseen liittyvän potilaiden työnohjauksen osalta selvästi. Myös psykoterapiakoulutusta koskevat säädökset vahvistavat psykoterapian työnohjauksen aseman yksittäisten potilaiden hoitona ja terveydenhuollon arvonlisäverottomana palveluna. 2. Mielenterveystyön työnohjaus konsultaatio Mielenterveyslain 4 :n 3 momentin mukaan mielenterveyspalvelujen antaminen edellyttää toimivaa työnohjauksen järjestelmää. 3

4 Mielenterveysasetuksen 1 :ssä todetaan, että kunnan tai kuntainliiton on toteuttaessaan em. 4 :n 3 momentin edellyttämää työnohjauksen järjestelmää huolehdittava siitä, että työnohjaus on sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja. Hallituksen esityksessä 201/1989 todetaan, että Yleissairaaloiden psykiatrisia yksiköitä suunniteltaessa ja perustettaessa tavoitteena on, että niiden yhteydessä voidaan toteuttaa avohoitotoimintaa, konsultaatiota ja työnohjausta terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalle. Mielenterveyspalveluissa hoitoyhteisön terapeuttinen toiminta on tärkeä osa kokonaishoitoa. Siihen kuuluu osana mm. kokeneen, psykoterapiakoulutuksen suorittaneen psykiatrian erikoisalojen tai muun ammattihenkilön antama työnohjaus ja konsultaatio. Mielenterveystyön työyhteisöjen työnohjaus ja konsultaatio on myös osa mielenterveyslain toimintayksiköiltä edellyttämää työnohjauksen järjestelmää siten, että työnohjauskoulutuksen saanut erikoislääkäri tai muu ammattihenkilö antaa työnohjausta toisille ammattihenkilöille ja työyhteisöille. Tällöin potilas ei ole läsnä, mutta työnohjauksen kohteena on potilaiden hoidon toteuttaminen ja työnohjauksen vaikutukset välittyvät yksittäisiin potilaisiin hoitoyhteisön työntekijöiden kautta. Mielenterveystyön konsultaatio- ja työnohjauspalvelut ovat mielenterveyslain ja asetuksen tarkoittamia terveydenhuollon lakisääteisiä palveluja. Mielenterveysasetuksen 4 :n 3 momentin mukaan mielenterveyslain mukaista työnohjausta toteutettaessa on huolehdittava siitä, että työnohjaus on sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja. Tällöin tilaajina toimivien terveydenhuollon yksiköiden tehtävänä on määrittää, milloin ja minkälaista työnohjausta on asetuksen määrittämissä rajoissa tarpeen järjestää ja onko työnohjaus kohdennettu yksittäisille henkilöille, työpareille vai työryhmille. Asetuksen mukaan palvelun sisällön määrittää potilaiden hoito (väestön tarvitsemat mielenterveyspalvelut). Edellä kuvattu toiminta täyttää käsityksemme mukaan myös AVL 36:5 :n mukaiset arvonlisäverottomuuden tunnusmerkit, joiden mukaan veroa ei suoriteta välittömästi terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävistä palveluista, jotka palvelun antaja tai terveydenhuollon ammattihenkilö toiminnassa luovuttaa toiselle palvelun antajalle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksen13/1443/4, jossa on arvioitu arvolisäverollisuutta palveluissa, joita psykoterapiakoulutuksen suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö tarjoaa suoraan potilastyöhön osallistuvalle terveydenhuollon henkilökunnalle joko yksityisesti tai potilaan hoitoon osallistuville tiimeille. Myös EUT:n asiassa C-262/08 esitettyjen periaatteiden mukaan konsultaatio- ja työnohjauspalveluissa potilasta hoitavalle henkilökunnalle annetut ohjeet ja neuvot liittyvät olennaisesti potilaille annettavaan lääketieteelliseen hoitoon ja niitä tulee pitää arvonlisäverottomina terveyspalveluina. 4

5 Käsityksemme mukaan mielenterveystyön konsultaation ja työnpohjauksen arvonlisäverotusasemaa on tarpeen arvioida vielä uudelleen, ja työnohjausta olisi perusteluta pitää arvonlisäverovapaana terveydenhuollon palveluna edellä kuvatuin perustein. Yhteenveto Psykoterapian työnohjausta ei voida rinnastaa oman työn kehittämiseen tähtäävään konsultointiin tai työnohjauksen. Psykoterapian työnohjaus on aina terveydenhuollon ammattihenkilöiden toteuttaman potilaan hoitoprosessin osa, josta on useita säädöksiä. Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä kaikkea terveydenhuollossa toteutettavaa työnohjausta yhden otsikon alla rinnastaen kaikkea työnohjausta yhdeksi kokonaisuudeksi. Osa työnohjauspalveluista on potilaiden hoitoa. Tällainen palvelu on selkeästi psykoterapian työnohjaus. Mielenterveyslain mukaisen muun mielenterveystyön työnohjauksen ja konsultaation asemaa tulisi arvioida uudelleen. Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ehdottaa, että luonnoksen kohdan 3.5 argumentoinnin ja johtopäätösten muotoilua muutetaan siten, että psykoterapian työnohjaus ja mielentervetyön työnohjaus ovat arvonlisäverottomia palveluita. Muotoilu johtopäätösten osalta voisi olla esim. seuraava: 3.5. a. Psykoterapian työnohjaus Asianmukaisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneen ammattihenkilön toiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle antama psykoterapian työnohjaus on saumaton osa yksittäisten potilaiden hoitoa, ja se on AVL 34 ja 35 :n mukaisesti arvonlisäverolain mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palvelua, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa b. Mielenterveystyön työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut Mielenterveyslain ja mielenterveysasetuksen tarkoittamat mielenterveyspalvelujen työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut/ neuvot liittyvät olennaisesti potilaille annettavaan lääketieteelliseen hoitoon, ja niissä työnohjauksen tulokset välittyvät potilasta hoitaneen henkilökunnan kautta yksittäisen potilaan hoitoon, vaikka palvelujen antaja ei välittömästi osallistukaan itse potilaan hoitotyöhön. Nämä palvelut ovat arvonlisäverolain mukaisia terveyden- ja sairaanhoitopalveluja, joiden myynnistä ei ole suoritettava arvonlisäveroa. Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry. Eila Laukkanen Nuorisopsykiatrian professori Puheenjohtaja Kari Pylkkänen Professori 5

6 6

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen avohoidon laatusuositus NALLE-projektin loppuraportti Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys 2013 1 Kannen kuva-aihe Outi Heiskanen 2 Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan velvoitteet

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Jukka Valkonen Mikko Henriksson Annamari Tuulio-Henriksson Ilona Autti-Rämö. Psykoterapeutit Suomessa. Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen

Jukka Valkonen Mikko Henriksson Annamari Tuulio-Henriksson Ilona Autti-Rämö. Psykoterapeutit Suomessa. Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen Jukka Valkonen Mikko Henriksson Annamari Tuulio-Henriksson Ilona Autti-Rämö Psykoterapeutit Suomessa Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen 74/2011 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Vastauskirje 1 (7) Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n Valviralle osoittaman kirjelmän mukaan hammaslääketieteen alalla

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoitajan sijaistoiminta

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoitajan sijaistoiminta Palvelusetelin toimintaohje Omaishoitajan sijaistoiminta Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus Ohje 14/2012 1 (9) Sairaanhoitopiireille Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään 13.1.2012 (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi SISÄLLYS JOHDANTO 1 KESKEISET KÄSITTEET 1.1 Potilas... 1

Lisätiedot

HE:STÄ LIIKENNEVAKUUTUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

HE:STÄ LIIKENNEVAKUUTUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI LAUSUNTO 1(6) KL/mn 25.2.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi milla.mustamaki@stm.fi STM047:00/2008 HE:STÄ LIIKENNEVAKUUTUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tukipalveluilla tuetun asumisen palveluseteli Pilotti ajalla syyskuu 2013 31.3.2014

Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tukipalveluilla tuetun asumisen palveluseteli Pilotti ajalla syyskuu 2013 31.3.2014 Palvelusetelin toimintaohje 2013 Tukipalveluilla tuetun asumisen palveluseteli Pilotti ajalla syyskuu 2013 31.3.2014 Toivokodin asukkaat ja Eksoten puitekilpailutettujen ostopalvelusopimusten piiriin kuuluvissa

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot