Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto

2 Tutkimusaineistomme otantoja Hyödyt Ei tarvitse tutkia kaikkia Oikein tehty otanta mahdollistaa yleistämisen Haitat Tuo mukanaan otantavirheen Suuruus on matemaattisesti arvioitavissa Tekee tilastotieteen tarpeelliseksi Otanta on AINOA MAHDOLLISUUS

3 Tavoitteena yleistäminen vasta sitten kiinnostaa laajasti Tilastotiede tekee tämän mahdolliseksi Tulosten kuvaus Kuinka tarkkoja havaintomme ovat? Päätösten teko testaus Mihin jakauman kohtaan saatu testisuureen arvo asettuu? Yleistämisen vuoksi operoidaan testisuureilla, ei varsinaisilla havaintoarvoilla Estimointi tulosten käyttämiseen päätöksenteossa Lasketaan luottamusvälejä Syy-seuraus suhteen todistaminen Tulokset harhattomia

4 Tutkimusasetelmat - oikea asetelma oikeaan paikkaan - älä vain toista itseäsi

5 Tutkimusasetelmat Havainnoivat tutkimukset Tapausselostus Potilassarjat Poikkileikkaustutkimus Ekologinen tutkimus Tapaus-verrokkitutkimus Altistuslähtöinen tutkimus

6 Tutkimusasetelmat Kokeelliset asetelmat Rinnakkaistutkimus Satunnaistetut ja satunnaistamattomat Sokkoutetut ja sokkouttamattomat Factorial design Cross-over trial Sequential trial

7 Tutkimusnäyttö Järjestys 1. Havainnoivat asetelmat 2. Kliininen koe Tapaus-verrokki Kohorttitutkimus 3. Kokeellinen asetelma Paras näyttö

8 Havainnoivat tutkimukset Edut Helppoja tehdä Halpa ei aina Hyviä hypoteesien tuottoon Joitakin asioita voidaan tutkia vain näillä Haitat Harhaisten virheiden hallinta vaikeata Tulosten luotettavuus Eivät sovi hypoteesien testaamiseen

9 Ekologiset tutkimukset Analyysi yhdistetystä datasta yksilöitä ei tunnisteta Halpa, helppo tehdä, harhojen kontrollointi vaikeata

10 Tautilähtöinen tutkimus Vertailu altistuneiden määrien välillä Altistuneet Altistumattomat Altistuneet Altistumattomat Sairaat Tapaukset Terveet Kontrollit Tuloksena vetosuhde (odds ratio) arvio suhteellisesta riskistä

11 Altistuslähtöinen tutkimus Altistuneet Altistumattomat Sairastuneet Terveenä pysyneet Sairastuneet Terveenä pysyneet Vertailu sairastuneiden määrien välillä Tuloksena todellinen suhteellinen riski

12 Kliiniset kokeet Edut Hyviä hypoteesien testaamiseen Harhojen hallinta helppoa tulokset luotettavia Systemaattiset virheet voi muuttaa satunnaisvirheiksi satunnaistamalla Haitat Kalliita Teho elävässä elämässä alhaisempi Kaikkea ei voi tutkia kliinisellä kokeella

13 Hoitotutkimus Tutkimukseen sopivat Tutkimukseen tulleet Hoito A Satunnaistaminen Seuranta Hoito B Satunnaistamisen jälkeen aina omassa ryhmässään Tilastomenetelmä päättötapahtuman mukaan Hoidosta hyötyneet Ei hyötyä hoidosta Hoidosta hyötyneet Ei hyötyä hoidosta Vertailu vain hoidon loputtua kaikkien satunnaistettujen välillä

14 Factorial design Voi käyttää, jos hoidot toisistaan riippumattomia

15 Sequential trial - Otoskokoa ei ole määrätty

16 Parhaan asetelman valinta Valinnan pitäisi perustua Testattaviin hypoteeseihin Mihin halutaan vastaus Missä vaiheessa ollaan? Aloita helpolla asetelmalla Mihin uskoa? Yksi tutkimus harvoin riittävä evidenssi Jos asetelma havainnoiva enemmän tutkimuksia kuin kliinisissä kokeissa

17 Aineiston tunnusluvut

18 Tunnusluvuilla kuvataan aineistoa Aritmeettinen keskiarvo hyvä Tuttu, helppo ymmärtää Standardideviaatio Kuvaa hajontaa, ei edellytä jakaumalta mitään kertoo siitä Keskiarvon keskivirhe (standard error) Kuvaa otantavirhettä Laskuihin, testaukseen älä anna äläkä käytä hajonnan kuvaamiseen Mediaani vain yksi arvo, ei ole toistettavissa

19 Otoskoon arviointi - maksimoi hyötysuhteen - huomioidaan β-virhe

20 Otoskoon arviointi Miksi? Optimoidaan tutkittavien määrä Ei liikaa, jos ei tarvita Riittävästi, niin että ei eroa tulos olisi myös tärkeä Totuus erosta + - Tulos + - % β virhe 1-βpower α - virhe, P-arvo %

21 Satunnaistaminen Termit tunnettava Blokkisatunnaistaminen, permutoidut blokit Aina satunnaisesti kun mahdollista Ei-satunnaisjakoja Jako sairaalan, osaston mukaan Joka toinen, hoitotiimi Ryhmien välillä muitakin eroja kuin ryhmäjaon mukaan määräytyvä hoito!

22 Tilastolliset testit

23 Tilastomenetelmän valinta Mitta-asteikon merkitys * määrää datan käsittelyn * analyysit/vertailut asteikon mukaan * älä hukkaa tietoa keräysvaiheessa

24 Non-parametriset testit Jakaumaoletuksista vapaat (melkein) testit Chii-toiseen testi, spearman rankcorrelation testi Perustuvat rankingiin (järjestyspisteytykseen) Tarkastellaan ranking pisteiden jakaumia Tuloksena vain P-arvo

25 t-testi Parametrinen testi aineiston tulee olla vähintään välimatka-asteikollinen testi on robust Kahden otoksen keskiarvon testaamiseen Yhden otoksen keskiarvon poikkeavuus nollasta Vertailtavien aineistojen varianssien tulee olla yhtä suuria tätä ei koskaan tiedetä Perustuu t-jakaumaan ja hypoteettisten otoskeskiarvojen jakaumaan Gosset julkaisi nimimerkillä 1908 Otoskoon kasvaessa lähenee normaalijakaumaa

26 Monimuuttujamallinnukset Regressioanalyysi Selitetään välimatka-asteikollista muuttujaa Tavallisin yhteys jota haetaan lineaarinen Log-lineaarinen Selitetään moniluokkaista muuttujaa Logistinen malli Selitetään kaksiluokkaista muuttujaa Riittävästi havaintoyksiköitä (mielellään satoja) Hypoteesien tuottamiseen Mallinnusta ei voi testata siinä aineistossa, jossa se on tuotettu!

27 Mikä testi? Kaksi otosta Useita otoksia Mittaasteikko Riippuvat Yksi otos Riippuvat Riippumattomatomat Riippumattomat Luokitteleva SND-testi Khii-toiseen McNemarin testi SND-testi Khii-toiseen Fisher Cochran Q Khii-toiseen rxk Järjestys Merkkitesti Wilcoxon Mann- Whitney 2-suuntainen varianssi Varianssi analyysi Välimatka t-testi t-testi t-testi 2-suuntainen varianssi Varianssi

28 Mitä testaus kertoo?

29 Testauksen tulos Testituloksena testisuureen arvo Testisuure noudattaa vastaavaa jakaumaa Binomijakauma Poissonin jakauma t-jakauma jne Tähän jakaumaan perustuen saadaan todennäköisyys tällaiselle tai vielä enemmän poikkeavalle testisuureen arvolle nollahypoteesin ollessa totta Tämä on testauksen tuloksena saatu P-arvo

30 P-arvon tulkinta, lähtötilanne Asetetaan nollahypoteesi eroa ei ole nollahypoteesi jää voimaan tai hylätään Tulos Sovitaan kliinisesti merkittävä ero Virhetasot Päätetään virhetasot Tyypi I ja tyyppi II virhetaso

31 Tulos saatu, P-arvo alle hylkäystason Nollahypoteesi hylätään Tulos hoitovertailuissa todennäköistä, että hoidoissa on eroa P-arvo kertoo todetun tai enemmän poikkeavan tuloksen todennäköisyyden nollahypoteesin ollessa totta

32 P-arvo yli hylkäystason Nollahypoteesi jää voimaan Tulos hoitovertailuissa eroa hoitojen välillä ei voi varmistaa P-arvo yli sovitun hylkäystason, (yleensä P>0.05)

33 Tilastollinen testi Testaus ei kerro Eron suuruutta Mitä pienempi P-arvo # sitä isompi ero Havainnon biologista merkittävyyttä Virhettä väitettäessä eron puuttuvan Tämä huomioitava otoskoon laskussa Kuinka todennäköistä on, että tulos on selitettävissä sattumalla

34 Lopuksi Valitse analyysien tilastomenetelmät siten että saat mahdollisimman paljon informaatiota Parametriset testit Luottamusvälien ilmoittaminen Biostatistiikan tuntemus auttaa tutkijaa Oikein toteutetulle soveltamiselle substanssin tunteminen tärkeätä Tulisi tuntea kaikki, mitä käyttää Yleinen ongelma jo P-arvon tulkinta

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Christina Gustafsson Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 5. YKSIULOTTEISET JAKAUMAT... 2 5.1. Frequencies-proseduuri... 2 5.2.

Lisätiedot

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 66 Teemu Rantanen (toim.) KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

PASW Statistics 18 tuoteperhe

PASW Statistics 18 tuoteperhe PASW Statistics 18 tuoteperhe Sisältö Peruspaketti: 3 PASW Statistics Programmability 4 Lisämodulit: PASW Tables 5 PASW Regression 6 PASW Advanced Statistics 7 PASW Forecasting 8 PASW Exact Tests 9 PASW

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: ja hajonta Sisältö Havaittujen arvojen jakauma Havaittujen arvojen jakaumaa voidaan kuvailla ja esitellä tiivistämällä havaintoarvot sopivaan muotoon. Jakauman

Lisätiedot

Simulointi. Satunnaisluvut

Simulointi. Satunnaisluvut Simulointi Satunnaisluvut Satunnaisluvut Anyone who considers arithmetic methods of producing random digits is, of course, in a state of sin, John v. Neumann Simuloinnissa käytetään aina näennäisesti satunnaisia

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa 4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat 4.1 Satunnaistettu lohkokoe (Randomized Block Design) Kiusatekijä (nuisance factor): Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

Lisätiedot

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia 181 05 Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen

Lisätiedot

Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä *

Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä * Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 2/1993 Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä * ERKKI MÄNTYMAA eontingent valuation eli ev -menetelmä on käytetyin niistä keinoista,

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1. Kuvaajien tulkintaa... 4 2.

Lisätiedot

Tutkimusartikkelien kriittinen arviointi. Jouko Miettunen 2.9.2013

Tutkimusartikkelien kriittinen arviointi. Jouko Miettunen 2.9.2013 Tutkimusartikkelien kriittinen arviointi Jouko Miettunen 2.9.2013 LUENNOT 1. Alustusluento kriittisestä arvioinnista 2. Evidence-Based Medicine (EBM) 3. kohorttitutkimukset ja tapaus-verrokkitutkimukset

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

MITEN TÄÄ MUKA MITTAA MUSIKAALISUUTTA? Vertaileva tutkimus Kai Karman musikaalisuustestistä ja jäljittelyyn perustuvasta musikaalisuustestistä

MITEN TÄÄ MUKA MITTAA MUSIKAALISUUTTA? Vertaileva tutkimus Kai Karman musikaalisuustestistä ja jäljittelyyn perustuvasta musikaalisuustestistä MITEN TÄÄ MUKA MITTAA MUSIKAALISUUTTA? Vertaileva tutkimus Kai Karman musikaalisuustestistä ja jäljittelyyn perustuvasta musikaalisuustestistä Tiina Kolehmainen Musiikkitieteen kandidaatintutkielma 28.5.2009

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot