Puheenjohtaja Sakari Lepola. Katsaus valtuustokauteen, Puuliiton valtuusto , Helsinki. Toveri puheenjohtaja, hyvät Toverit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Sakari Lepola. Katsaus valtuustokauteen, Puuliiton valtuusto 27.11.2014, Helsinki. Toveri puheenjohtaja, hyvät Toverit"

Transkriptio

1 Puheenjohtaja Sakari Lepola Katsaus valtuustokauteen, Puuliiton valtuusto , Helsinki. Toveri puheenjohtaja, hyvät Toverit Nyt päättyvällä, viisi ja puoli vuotta kestäneellä valtuustokaudella olemme joutuneet käymään läpi suurta metsäteollisuuden murrosta, joka on merkinnyt tuhansien työpaikkojen menetystä liittomme toimialoilla. Moni perinteikäs ja jopa täysin kannattava tuotantoyksikkö on kylmästi lopetettu syistä, joita ei aina normaalilla järjellä käsitä. Ja jälkeenpäin on nähty, että kaikki toimenpiteet eivät ole järkeviä olleetkaan. Tästä huolimatta, ja joidenkin mielestä juuri tästä syystä, mekaaninen metsäteollisuus on nyt hyvässä vedossa ja tekee tulosta. Puusepänteollisuus kamppailee kovan ulkomaisen kilpailun ja heikkenevän kotimaisen kysynnän noidankehässä ja sen näkymät, joitakin positiivisia poikkeuksia lukuun ottamatta, ovat olleet jo pitkään varsin huolestuttavat. Metsäalalla metsäkonealan työpaikat ovat jatkaneet kasvuaan, mutta metsurityöpaikat vähenevät edelleen. Maaseutualoille, varsinkin maatalouteen on syntynyt uusia työpaikkoja ja siellä, kuten metsäalalla, on ulkomaisen työvoiman määrä kasvanut. Osin myönteisestäkin kehityksestä huolimatta ei uusia työpaikkoja aloillemme ole syntynyt suhteessa menetettyihin, ja tämä on aiheuttanut jäsenistöllemme työttömyyttä ja liitolle jäsenmäärän jyrkän laskun. Puuliittolaisten työttömyys on ollut ja on edelleenkin yli kaksinkertainen maamme keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna. Puukassan etuusmenot olivat pahimmillaan yli 100 miljoonaa euroa vuodessa josta olemme nyt päässeet noin 70 miljoonan euron tasoon, joka sekin on aivan liian korkea. Tästä johtuen jäsenemme ovat joutuneet maksamaan suhteettoman suurta työttömyyskassan jäsenmaksua ja jotta tämä ei olisi noussut vieläkin suuremmaksi, olemme kahtena vuonna tukeneet liiton varoista työttömyyskassaa lähes kahdella miljoonalla eurolla. On selvää, että tämä ei ole voinut olla näkymättä liiton taloudessa, varsinkin kun maksavien jäsenten väheneminen on aiheuttanut jäsenmaksutulon alentumisen. Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme ja resurssejamme pieneneviin tuloihin. Kun yli puolet liiton menoista on henkilöstömenoa, on sopeuttaminen henkilöstön kohdalla ollut välttämätöntä. Töitä on järjestelty uudelleen ja huolimatta joistakin rekrytoinneista henkilöstön määrä on vähentynyt. Kaikesta huolimatta olemme kyenneet tekemään työmme ja henkilöstö on osoittanut suurta joustavuutta vallitsevien tosiasioiden edessä. Tästä ja kaikesta muusta jäsenistön eteen tekemästään työstä haluan lausua liiton hallinnolle ja henkilöstölle parhaat kiitokset. Työttömyyden jyrkkä kasvu ajoi työttömyyskassamme sekä taloudellisiin että toiminnallisiin vaikeuksiin. Jonot käsittelyssä venyivät luvattoman pitkiksi. Kassan toiminta organisoitiin vaikeasta tilanteesta huolimatta rivakasti uuteen uskoon ja kassan hallitus teki päätöksen, että kaksi viikkoa on enintään hyväksyttävä jonotusaika. Sen jälkeen Puukassa on pystynyt hallituksen päätöksen toteuttamaan ja tekee sen tänä päivänäkin ja merkittävästi pienemmällä työntekijämäärällä. Kassan talous on saatu vakautettua, tasoittamisrahasto on kunnossa ja jäsenmaksua 1

2 pystytään laskemaan jo toisena vuotena peräkkäin. Tästä kaikesta voimme olla ylpeitä ja haluankin kiittää kassan hallintoa ja koko henkilöstöä tästä hienosta suorituksesta. Suomessa on ollut ja on edelleen käynnissä merkittävä rakennemuutos, jossa teolliset työpaikat vähenevät jyrkästi eikä palvelualojen kasvu kompensoi tätä menetystä. Tämä muutos vaikuttaa Puuliittolaisiin sekä välittömästi että välillisesti. Tuottavuuden ja tehokkuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja niihin vastataan yleensä työvoimaa vähentämällä ja toimintoja ulkoistamalla. Työn ja pääoman vapaa liikkuvuus EU:n alueella on tuonut meille myös epäterveitä ilmiöitä kuten harmaata taloutta, työehtojen polkemista ja jopa ihmiskauppaa. Kaikkiin näihin ilmiöihin myös Puuliitto on törmännyt kuluneella valtuustokaudella. Monilla meidän sopimusaloillamme toimii ulkomaalaisia alihankintayrityksiä, joiden kilpailukyky perustuu alipalkkaukseen ja kaikinpuoliseen Suomen lakien ja sopimusten kiertämiseen. Tämä on mahdollista, kun näiden yritysten työntekijät eivät ole järjestäytyneet kotimaassaan saati sitten Suomessa. Ja lähtömaan palkkataso on yleensä sellainen, että alipalkkakin Suomessa on siihen nähden ruhtinaallinen. Olemme joutuneet tekemään tämän ongelman kanssa suhteettoman paljon työtä myös yhdessä viranomaisten kanssa ja saaneet toki paljon aikaankin. Mutta ongelma on tullut jäädäkseen, eikä se poistu ennen kuin EU:n sisäinen työehtodumppaus saadaan kuriin. Ulkomaalainen työvoima on merkinnyt myös sitä, että meille on tullut paljon uusia jäseniä, jotka eivät ole syntyperältään suomalaisia. Tämä kehitys tulee myös jatkumaan, eikä siinä ole mitään pahaa. Se vain asettaa liiton palvelukyvylle eneneviä vaatimuksia. Kuluneella valtuustokaudella olemme menettäneet noin 27 prosenttia maksavista jäsenistämme. Jäsenkato on jatkunut suunnilleen tuhannen vuosivauhtia viimeiset vuosikymmenet. Nyt olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että matemaattisesti katsottuna tällä vauhdilla meiltä loppuvat maksavat jäsenet 20 vuoden kuluessa. Suurin syy jäsenkatoon on ollut työpaikkojen menetys, mutta emme ole onnistuneet myöskään jäsenhankinnassa. Suunnatut työpaikkakäynnit ja niistä saadut raportit osoittavat, että monilla työpaikoilla järjestäytyminen on heikkoa tai täysin olematonta. Esimerkiksi metsäkonealalla todellinen järjestäytymisaste on korkeintaan 30 prosenttia. Siellä kaikki työpaikat ovat käytännössä vakituisia ja ulkomaalaista työvoimaa ei juuri ole. Maatalousaloilla taas järjestäytymisastetta on vaikeampi hahmottaa, koska siellä on paljon määräaikaista ulkomaista työvoimaa. Mutta tilanne ei ole hyvä myöskään monissa teollisissa työpaikoissa. Yksityinen työttömyyskassa vie meiltä jatkuvasti jäseniä, mutta vielä suurempi menetys syntyy niistä alojemme työntekijöistä, jotka liittyvät sinne käymättä meillä lainkaan. Tämä ei ole vain meidän ongelmamme, vaan koko ay-liikkeen ongelma. Parhaiten näyttävät järjestäytyvän korkeasti koulutetut akateemiset työntekijät. Koulussako he tämän viisauden oppivat? Kuitenkin myös SAK:ssa on liittoja joilla on käytännössä 100 prosentin järjestäytyneisyys. Voimme aiheellisesti kysyä: miten se on mahdollista? Kun me Puuliitossa löydämme tähän kysymykseen vastauksen ja toimimme sen mukaan, niin tämä on myös meille mahdollista. Kuitenkaan kyse ei ole vain Puuliitosta ja Suomesta. Koko maailmassa ammatillinen järjestäytyminen vähenee ja ammattiliittojen vaikutusvalta monissa maissa on murentunut. Pääoma ja yritykset liikkuvat joustavasti yli kansallisten rajojen ja siirtävät toimintaansa aina sinne missä sijoitettu pääoma tuottaa parhaiten. Demokraattisesti valitut päättäjät eri maissa eivät todellisuudessa pysty vaikuttamaan yritysten päätöksiin. Bilderberg- ryhmällä on suurempi valta kuin yhdelläkään demokraattisen maan hallituksella. Ammattiyhdistysliike ei ole pystynyt muuntautumaan tapahtuneen kehityksen myötä kansainväliseksi toimijaksi, vaan jäänyt kaikissa maissa kansallisten rajojen ja itse rakentamiensa rajojen vangiksi. Ay-liike on rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan suunnilleen samanlainen kuin sata vuotta sitten. Kaikki kunnia historialle, mutta historiassa ei voi elää, elää voi vain tätä päivää. Ympäristöjärjestöillä, esimerkiksi Greenpeacella, on enemmän valtaa vaikuttaa yritysten päätöksiin kuin ammattiliitoilla. Miksi? Siksi että se on verkottunut ja toimii koordinoidusti kaikkialla maailmassa yli kansallisten rajojen. Se saa toimilleen 2

3 näkyvyyttä ja yleistä hyväksyntää. Ammattiyhdistysliikkeen on löydettävä nopeasti uudet tavat organisoitua, verkostoitua ja toimia globaalisti samalla pelikentällä, missä yrityksetkin toimivat. Yritykset ovat joustavia, ne ulkoistavat, käyttävät alihankintaa ja vuokratyövoimaa, palastelevat ja siirtävät toimintojaan aina tarpeen vaatiessa. Tässä ympäristössä ay-liikkeen on kyettävä toimimaan yritysten porttien sisällä ja niiden ulkopuolella. Kansainvälisten yritysten työntekijöiden on organisoiduttava yli kansallisten rajojen. Meistä on jälleen tultava radikaaleja uudistajia sen sijaan, että olemme konservatiivisia säilyttäjiä. Tämä on uuden hallinnon yksi merkittävimpiä haasteita nyt alkavalle valtuustokaudelle. Vanhat eväät on loppuun syöty, nyt on löydettävä uudet. Kuluneen valtuustokauden aikana sopimustoimintamme on niveltynyt pääosin kahteen suureen keskitettyyn tuloratkaisuun; Raamisopimukseen ja Työllisyys- ja kasvusopimukseen. Nämä sopimukset eivät ole tuoneet suuria nimellisiä palkankorotuksia, mutta niillä on ollut suuri kansantaloutta vakauttava merkitys ja sitä kautta vaikutus palkansaajien ostovoiman kehitykseen. Ne ovat olleet myös merkittäviä ayliikkeen yhteisiä ponnistuksia, joilla on murrettu EK:n strategia sopimustoiminnan hajauttamisesta viime kädessä työpaikkatasolle. Valtuustokauden ansiokehitys liiton sopimusaloilla on jäänyt vaatimattomaksi matalista nimelliskorotuksista ja olemattomista työpaikkakohtaisista korotuksista johtuen. Vuodesta 2010 tämän vuoden toiseen neljännekseen on sopimusalojemme ansiokehitys vaihdellut 2,4 ja 10,4 prosentin haarukassa. Kun inflaatio on samaan aikaan ollut 9,1 prosenttia merkitsee tämä sitä, että vain yhdellä sopimusalallamme on tapahtunut reaalista ansiokehitystä. Kyseessä on metsäkoneala, jonka muita parempi kehitys johtuu vuoden 2008 hyvästä sopimusratkaisusta, ei niinkään tämän valtuustokauden aikaisista ratkaisuista. Huolimatta keskitetyistä tuloratkaisuista eivät sopimusneuvottelumme ole olleet helppoja. Varsinkin Metsäteollisuus ry on kaikissa sopimusneuvotteluissa tuonut pöytään runsaasti esityksiä, jotka ovat meidän näkökulmastamme olleet sopimuksen heikennyksiä. Näitä heikennysyrityksiä olemme joutuneet torjumaan myös työtaisteluilla. Mekaanisen metsäteollisuuden lakko jää historiaan Puuliiton kunniakkaana taisteluna, jonka me myös voitimme. Sen arvoa lisää se huomio, että mikään muu ammattiliitto ei ole saanut yhtä selvästi metsäteollisuutta perääntymään tilanteessa, jossa he ovat ottaneet työtaisteluriskin omia tavoitteitaan ajaessaan. Myös turveteollisuudessa kävimme työtaistelun, joka päättyi kannaltamme hyvään ratkaisuun. Sopimustoiminta ei ole ollut helppoa myöskään työpaikoilla, siitä esimerkkinä oli UPM:n Savonlinnan tehtaan pitkä, työtaisteluun johtanut palkkauskiista. Varsinkin metsäalalle pesiytyneet sopimuksia noudattamattomat yritykset ovat tuottaneet liitolle paljon työtä ja harmia. Näiden vastaisen taistelun välineeksi olemme ottaneet saarron, joka on osoittautunut varsin toimivaksi välineeksi pakottaa järjestäytymättömät, usein ulkomaiset, yritykset noudattamaan meidän työehtosopimuksiamme ja suomalaista työlainsäädäntöä. Mutta mikäli näiden yritysten urakanantajat haluaisivat, ei tätä ongelmaa olisi. Mutta kun ei haluta. Levitellään vain tekopyhästi käsiä ja annetaan laittomuuden rehottaa. Olemme olleet myös aloitteellisia alojemme työehtosopimusten kehittämisessä vastaamaan kaikkea sitä muutosta, jota yritysten toimintaympäristössä tapahtuu. Valitettavasti hyvistä aikomuksista huolimatta työnantajapuolella tämä kehitystyö on haluttu mieltää vain sopimusten heikentämisenä. Sellaista kehitystä me emme ole edistämässä. Siksi näiden kehityshankkeiden tulos on ollut varsin laiha, lähinnä stilistiikkaan keskittynyttä. 3

4 Ehkä positiivisin saavutus tällä saralla on uusi bioteollisuuden työehtosopimus. Se on tulevaisuuteen tähtäävä ja olisi toivottavaa, että se aikanaan täyttäisi sille asetetut tavoitteet. Ammattiliiton edunvalvonta ei ole pelkästään työehtosopimustoimintaa. Entistä merkittävämmäksi on noussut työ sen puolesta, että jäsenillämme olisi työtä. Me emme voi siihen suoranaisesti vaikuttaa, mutta välillisesti kyllä. Tällä valtuustokaudella olemme olleet mukana monissa yhteistyöhankkeissa, yhdessä muiden ammattiliittojen, työnantajaliittojen ja valtiovallan kanssa edistämässä niitä toimia, joilla alojemme yritysten toimintaedellytykset voidaan turvata ja saada uutta toimintaa ja investointeja aloillemme. Olemme olleet mukana tekemässä metsäalan strategista ohjelmaa, vaikuttamassa uudistettavien metsä- ja ympäristölakien sisältöön, olemme osallistuneet erilaisiin puusepänteollisuuden kehittämishankkeisiin ja moniin muihin jäsenistöömme vaikuttaviin toimiin. Työ- ja sosiaalilainsäädäntöön vaikutuksemme kanavoituu SAK:n kautta. Teollisuuden Palkansaajien rooli on myös yhteiskuntavaikuttamisessa kehittynyt hyvään suuntaan ja tästä yhteistyöjärjestöstä onkin kehittynyt merkittävä vaikuttaja. Kaikki tämä yhteiskuntavaikuttamisen nimellä kulkeva työ on ulospäin aika näkymätöntä, jos sitä verrataan sopimustoimintaan, eikä tuloksia aina ole jäsenistössämme mielletty liiton edunvalvontatyöksi. Mutta sitä se mitä suurimmassa määrin on. Puuliiton viimeisessä liittokokouksessa 2009 tehtiin merkittäviä järjestöllisiä päätöksiä. Muutettiin radikaalisti sääntöjä ja päätettiin liittyä suureen valmisteilla olleeseen teollisuuden ammattiliittoon TEAM:iin. Olimme olleet sitä rakentamassa muiden teollisuuden liittojen kanssa ja sitouduimme sen perustamiseen. Tämä SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen vuosisadan merkittävin kehityshanke kaadettiin kuitenkin pikkupolitikoinnin alttarille ja aiheutettiin näin merkittävä vahinko koko teollisuustyöväelle. Tämän jälkeen olemme olleet mukana monissa kehityshankkeissa, jotka hyvästä alusta huolimatta ovat kokeneet ison TEAM:in kohtalon ja jotakuinkin samasta syystä. Meillä oli kassayhteistyöhanke Rakennusliiton kanssa, yhdentymishanke TEAM:in kanssa ja samoin Ammattiliito PRO:n kanssa. Kaikki nämä olivat järkeviä ja mukana olleiden liittojen jäsenten kannalta myönteisiä hankkeita. Mutta järki ja jäsenten etu eivät ole läheskään aina toimintoja sääteleviä voimia ammattiliitoissa. Olemme myös olleet muutamien muiden liittojen kanssa ajamassa SAK:lle yhteistä työttömyyskassaa, tästä hankkeesta on olemassa SAK:n edustajakokouksen päätös, mutta mitään ei sillä rintamalla ole tapahtunut. Samoin makaa Teollisuuden Palkansaajien vastaava selvitys, sekin on aloittamista vaille valmis. Teollisuuden Palkansaajien rekisteröityminen ja kasvu on ollut myönteinen tapahtuma ja uskon että se tulee olemaan yksi ay-liikkeen rakenteen kehittämisen moottoreita. Nyt on aloitettu keskustelu palkansaajien keskusjärjestöjen yhdistämisestä tai muulla tapaa uudelleen organisoitumisesta. Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta riskinä on, että sille käy kuten muillekin hankkeille elleivät liitot siihen aidosti sitoudu. Myös tässä hankkeessa meidän on oltava mukana. Järjestötoiminnassamme on myös tapahtunut myönteistä kehitystä. Olemme myös kyenneet kehittämään Puuliittoa taloudellisesti vaikeasta ajasta huolimatta jäsenpalvelujen kannalta myönteisesti. Merkittävistä uusista jäseneduista voidaan mainita jäsenvakuutus ja uusien lomapaikkojen hankinta Kalajoelta ja Punkaharjulta. Ilman työttömyyskassalle annettua ylimääräistä tukea olisivat kaikki valtuustokauden tilinpäätökset olleet plussalla ja strateginen tavoite jäsenmaksuvaroilla rahoitettavasta varsinaisesta toiminnasta toteutunut. Vaikeista ajoista huolimatta liitto on taloudellisesti terveellä pohjalla. Tulevaisuutta ajatellen meillä on kaksi vaihtoehtoa, jos haluamme olla merkittävä toimija työmarkkinakentällä. Meidän on kasvettava tai yhdistyttävä. Me voimme säilyä itsenäisenä, vahvana 4

5 ammattiliittona, jos me saamme järjestäytymistä merkittävästi parannettua ja sopeutamme toimintamme taloutemme kantokyvyn mukaan. Tätä auttaisi merkittävästi, jos työttömyyskassoja saataisiin yhdistettyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja siten tasattua työttömyyden rasitusta jäsenmaksuun. Olen kuitenkin sitä mieltä, että suurena teollisuuden ammattiliittona voitaisiin teollisuustyöväen etua ajaa tehokkaammin. Vaikka pieni on kaunista, niin suuri on voimakasta. Ja työmarkkinatoiminta on voimalaji, se ei ole kauneuskilpailu. Ja tätä kamppailua ei käydä vain SM-tasolla, tätä käydään MM-tasolla. Hyvät Toverit Tämä on minun viimeinen puheeni valtuustolle liiton puheenjohtajana. Tehtävä, jonka viime liittokokous minulle antoi on ollut työhistoriani merkittävin, raskain mutta myös antoisin. On ollut suuri kunnia toimia tämän yhden Suomen vanhimman ja merkittävän liiton puheenjohtajana. Nyt kun tämä kokous valitsee liitolle uuden johdon, toivon sille mitä parhainta onnea työssään. Työ ei tule olemaan sen helpompaa kuin nyt tehtävänsä jättävällä hallinnolla, mutta tulessa teräs karaistaan ja vastuksissa vahva ihminen, kuten joku viisas on sanonut. Syvempiä ajatuksiani nyt päättyvään puheenjohtajakauteeni liittyen voitte lukea Oksat pois-pakinasta juuri ilmestyneessä Särmässä. Kiitos teille kaikille! 5

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Aiesopimuksesta liittoesitykseen. Liittoesityksestä päätöksiin PÄÄTÖKSET SELVITYSTYÖ AIESOPIMUS

Aiesopimuksesta liittoesitykseen. Liittoesityksestä päätöksiin PÄÄTÖKSET SELVITYSTYÖ AIESOPIMUS Teollisuusliitto Aiesopimuksesta liittoesitykseen SELVITYSTYÖ PÄÄTÖKSET Projektihallituksen esitys 16.2.2017 Liittohallitukset 17.2.2017 Liittojen ja kassojen päätökset 5/2017 Uuden liiton liittokokous

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 2000 Sisältö Vastaus epävarmuuteen...................................... 3 2 On meneillään varsin vilkas työmarkkinakevät. Vahvat liitot saavat hyviä sopimuksia,

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL. Hyväksytty SEL:n 20. edustajakokouksessa Jyväskylässä STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO)

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL. Hyväksytty SEL:n 20. edustajakokouksessa Jyväskylässä STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL Hyväksytty SEL:n 20. edustajakokouksessa Jyväskylässä 20.5.2017 STRATEGIA 2017-2027 PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut. Harry S. Truman

Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut. Harry S. Truman Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut Harry S. Truman 1 K-P:n Yrittäjien ja sen paikallisella yhdistystoiminnalla on suuri merkitys alueen yrittämiselle. Laadukkaan ja

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Raamin mukaisten sopimusten kooste Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Kattavuus Raamisopimuksen mukainen työ tai virkaehtosopimus on solmittu sopimusaloilla, jotka kattavat 94 prosenttia palkansaajista.

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Stora Enson muutos jatkuu

Stora Enson muutos jatkuu Stora Enson muutos jatkuu Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, Markus Rauramo, talousjohtaja, Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja 19.8.2009 Sisältö Stora Enson muutos jatkuu Toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Suomi. »» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet: suomi ja ruotsi»» BKT: 256,8 miljardia USD (2013) Suomalainen neuvottelujärjestelmä

Suomi. »» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet: suomi ja ruotsi»» BKT: 256,8 miljardia USD (2013) Suomalainen neuvottelujärjestelmä Suomi»» Valtiomuoto: tasavalta»» Itsenäistyi: 6.12.1917»» Presidentti: Sauli Niinistö»» Pääkaupunki: Helsinki»» Pinta-ala: 338 424 km², josta sisävesiä 10,2 %»» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet:

Lisätiedot

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.2.2016 Työllisten määrä 1-64v: VAR / FI Takana haastava historia 2 0 222,6 22,0 2 00 2 497

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Työpaikkatoiminta on ammattiyhdistystoiminnan perusta

Työpaikkatoiminta on ammattiyhdistystoiminnan perusta Työpaikkatoiminta on ammattiyhdistystoiminnan perusta Sähköliiton edunvalvontatoiminta tähtää ensisijaisesti siihen, että jäsenet työpaikoilla saavat oikeudenmukaista kohtelua ja heidän työsuhteidensa

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ?

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? Luosto Classic Business Forum LIIKENNE JA LOGISTIIKKA Sodankylä 7.8.2015 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Sakari Backlund SKAL ja maanteiden tavaraliikenne

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa

Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa Juha Puranen KAINUU-OHJELMA ----> Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT

JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT 2014-2016 S E L V I T Y S 24.4.2017 tytti.oras@journalistiliitto.fi TYÖEHTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Yleissitova TES Valtakunnallinen, työnantajat ja työntekijät edustavasti järjestäytyneet

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus 13.6.2013 Puutuoteteollisuuden (toal 16*) tuotannon volyymi-indeksin työpäiväkorjattu vuosimuutos, %, 2007/01-2013/04. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2007 2008

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Pron johdossa jatkava Rinne: Jos hallitus ei löydä teollisuuspolitiikkaan uutta otetta, niin Suomi on näivettymisen tiellä

Pron johdossa jatkava Rinne: Jos hallitus ei löydä teollisuuspolitiikkaan uutta otetta, niin Suomi on näivettymisen tiellä TIEDOTE 1 (3) 23.11.2012 Pron johdossa jatkava Rinne: Jos hallitus ei löydä teollisuuspolitiikkaan uutta otetta, niin Suomi on näivettymisen tiellä Ammattiliitto Pron edustajisto valitsi liitolle hallituksen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy 10.4.2017 Yritykset, työpaikat,

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali 9.10.2013 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi Esityksen keskeinen sisältö - Kauhavan

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat 1 10 12 2012 Mauri Kontu Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat Tänään valtuustomme kokoontuu viimeisen kerran tässä kokoonpanossa, kun

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy

Lisätiedot

1. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden seniorijäsenten oikeudet

1. Pysyvästi eläkkeelle siirtyneiden seniorijäsenten oikeudet 1 Työvaliokunta 09.06.2008 Työvaliokunta 18.6.2008 Projektihallitus 18.06.2008 Työvaliokunta Projektihallitus 01.09.2008 TEAM projektin liittokäsittelyissä esille nousseita kysymyksiä ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja

Lisätiedot

Päätetään uuden teollisuusliiton perustamisesta

Päätetään uuden teollisuusliiton perustamisesta Päätetään uuden teollisuusliiton perustamisesta Puhe 1 (11) Esityslistan kohta 9 Esittelijä kehityspäällikkö Markku Laine Toveri puheenjohtaja, hyvät liittokokousedustajat Neljän SAK:laisen teollisuusliiton

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN TYÖTTÖMYYSKASSA

TEOLLISUUDEN TYÖTTÖMYYSKASSA METALLI TEAM PUU TEOLLISUUDEN TYÖTTÖMYYSKASSA Esitys ja sen tausta-aineisto Teollisuuden työttömyyskassaksi TIIVISTELMÄ Esitys ja sen tausta-aineisto Teollisuuden työttömyyskassaksi Tiivistelmä Sulautumishankkeen

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelutilasto Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006 Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelut painottuivat teollisuuteen ja liikenteeseen Suomi on keskimääräistä

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Metsäsektorin elinkeinorakennetta on monipuolistettava Suomessa

Metsäsektorin elinkeinorakennetta on monipuolistettava Suomessa Metsäsektorin elinkeinorakennetta on monipuolistettava Suomessa Anssi Niskanen johtaja - Metsäalan tulevaisuusfoorumi Maa- ja metsätalousministeriön ja Joensuun yliopiston järjestämä keskustelu- ja tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho Kasvun mahdollisuus positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa Esko Aho 24.8.2017 Toimeksianto Selvittää positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot