SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 114. 53 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 115"

Transkriptio

1 4/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta vuonna Lausunto Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta Lausunto koskien linja-autoaikataulujen muuttamista, Skärgårdsvägen Ab - Saaristotie Oy Lisäalueen myyminen Österretaisten kylästä Korppoosta Tontin vuokralle antaminen Kårkullan kuntayhtymälle Bläsnäsin kaupunginosasta Sollidenin leirintäalueen vuokrasopimus Pargas Pingviner - Paraisten Pingviinien avantouinti Sollidenin uimarannalla Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä 65 Ulsteinin kanssa tehtävää ystävyyskuntayhteistyötä koskevan suunnitelman hyväksyminen vuosiksi Kaupungin edustajan valitseminen ja valtuuttaminen Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen Kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Luettelo käsittelemättä olevista aloitteista Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Paraisten kaupungin lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta vuosille Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 4/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-18:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Fraboni Paola Friis Christer Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna (poistui klo 16:25 57, takaisin klo 17:53 64) Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku (läsnä klo 15:10 lukien 55) Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (poistui klo 17:01 64) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja (poistui klo 18:45 72) Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Gustafsson Tiina kielenkääntäjä Eklund Tomas elinkeinojohtaja (poistui klo 15:05) Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Karlgren Fabian (varajäsen Friis Christer läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Christer Friis Kurt Lundqvist on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki on ollut yleisesti nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 52 Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 53 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Christer Friis ja Kurt Lundqvist.

5 4/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 54 Päätös Puheenjohtaja ehdotti :n 62 käsittelemistä ensimmäisenä asiana. Kaupunginhallitus päätti käsitellä :n 62 ensimmäisenä asiana. Esityslista hyväksyttiin.

6 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten 796/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin. Vaalilain 15 :n mukaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaalilautakuntaan ei voida valita keskusvaalilautakunnan jäseniä tai varajäseniä, koska keskusvaalilautakunta toimii vaaleissa osittain samanaikaisesti vaalilautakunnan kanssa. Sen vuoksi kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännöksiä on tarvittaessa sovellettava, mikäli ehdokas on vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Siten ehdokas tai hänen hallintolain 28 :n 2 momentissa tarkoitettu läheisensä ei esteellisenä saa osallistua alustavaan ääntenlaskentaan eikä olla silloin läsnä vaalilautakunnassa, koska vaalilautakunta tarkastaessaan äänestysliput päättää ehdotuksestaan kunkin ehdokkaan hyväksi luettavista ja mitättömistä äänestyslipuista. Vaalilautakuntaan ehdotettavien henkilöiden on allekirjoitettava ennen valintaansa suostumuslomake, joka sisältää heidän henkilö- ja osoitetietonsa. Lomakkeita saa sähköisessä muodossa osoitteesta Ehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa kullekin Paraisten kaupungin äänestysalueista vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi asettaa kuhunkin vaalilautakuntaan varajäsenet seuraavasti:

7 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Äänestysalue Varajäsenten määrä Parainen 13 Nauvo 7 Korppoo 5 Houtskari 5 Iniö 5 Päätös Keskustelun kuluessa Tarja Rinne ehdotti asian pöydällepanoa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Tiedoksianto Keskusvaalilautakunta, vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet Kaupunginhallitus 55 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Ehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa kullekin Paraisten kaupungin äänestysalueista vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi asettaa kuhunkin vaalilautakuntaan varajäsenet seuraavasti: Äänestysalue Varajäsenten määrä Parainen 13 Nauvo 7 Korppoo 5 Houtskari 5 Iniö 5 Päätös Kaupunginhallitus päättää asettaa kullekin Paraisten kaupungin äänestysalueista vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi asettaa kuhunkin vaalilautakuntaan varajäsenet seuraavasti: Äänestysalue Varajäsenten määrä Parainen 10 Nauvo 4 Korppoo 5 Houtskari 5 Iniö 4

8 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus asetti seuraavat vaalilautakunnat: Parainen Monica Hedström-Järvinen, puheenjohtaja Gunnel Fjäder Stig Engman, varapuheenjohtaja Conny Granqvist Nina Nyman Gunilla Granberg Markku Järvinen Sofia Lindholm Leif Hermansson Julius Karlsson Arto Rantanen Berith Hermansson Tom Koppe Tom Helenius Tuomo Tirkkonen Nauvo Yngve Lindqvist, puheenjohtaja Sten Fagerlund, varapuheenjohtaja Sigbritt Asplund Raimo Tapio Tuija Hongisto Korppoo Erik Lindström, puheenjohtaja Rainer Sukala Birger Ehrnström, varapuheenjohtaja Ulla Ahlstrand Arla Andersson Houtskari Camilla Sjöberg, puheenjohtaja Sofia Hedbäck, varapuheenjohtaja Kristina Jansson Rune Johansson Leif Biström Iniö Linda Lindberg, puheenjohtaja Agneta Mattsson, varapuheenjohtaja Götha Blomqvist Sasu Lundell Guy Grandell Ann-Catherine Westerby Mats Eriksson Henry Melén Tua Henriksson Turkka Palmu Magnus Jansson Roger Henriksson Tiina Johansson Paola Fraboni Riina Mårtensson Sune Linde Rune Melén Carl-Gustaf Öhman Carola Skaag Seppo Lundell Gun-Viol Toivo Jörgen Blomqvist Mona Björkman Tiedoksianto Keskusvaalilautakunta, vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet

9 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten 796/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on laitoksissa toimitettavaa europarlamenttivaalien ennakkoäänestystä varten asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Vaalilain 15 :n mukaan vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikuntaan jäseneksi tai varajäseneksi valittava voidaan valita myös vaalilautakuntaan. Vaalitoimikuntaan ehdotettavien henkilöiden on allekirjoitettava ennen valintaansa suostumuslomake, joka sisältää heidän henkilö- ja osoitetietonsa. Lomakkeita saa sähköisessä muodossa osoitteesta Houtskarissa ei järjestetä laitosäänestystä, eikä Houtskariin sen vuoksi aseteta vaalitoimikuntaa. Ehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnat seuraavasti: Kunta-alue Jäsenet Varajäsenet Parainen 3 3 Nauvo 3 3 Korppoo 3 3 Iniö 3 3 Päätös Keskustelun kuluessa Tarja Rinne ehdotti asian pöydällepanoa.

10 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Tiedoksianto Keskusvaalilautakunta, vaalitoimikuntien jäsenet ja varajäsenet Kaupunginhallitus 56 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Ehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnat seuraavasti: Kunta-alue Jäsenet Varajäsenet Parainen 3 3 Nauvo 3 3 Korppoo 3 3 Iniö 3 3 Päätös Kaupunginhallitus päättää asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnat seuraavasti: Kunta-alue Jäsenet Varajäsenet Parainen 3 3 Nauvo 3 3 Korppoo 3 3 Iniö 3 3 Kaupunginhallitus asetti seuraavat vaalitoimikunnat: Parainen Britta Holmqvist, puheenjohtaja Birger Ehrnström, varapuheenjohtaja Arto Rantanen Nauvo Raili Svahnström, puheenjohtaja Roger Henriksson, varapuheenjohtaja Maylis Spiik Korppoo Erik Lindström, puheenjohtaja Tiina Johansson, varapuheenjohtaja Rainer Sukala Inger Karlsson Ann-May Laurén Widar Nyberg Sonja Grandell Carita Henriksson Yngve Lindqvist Magnus Jansson Ritva-Leena Westerback Raimo Tapio

11 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Iniö Mona Nygård, puheenjohtaja Lasse Mattsson, varapuheenjohtaja Gun-Viol Toivo Götha Blomqvist Seppo Lundell Helena Lindroth Tiedoksianto Keskusvaalilautakunta, vaalitoimikuntien jäsenet ja varajäsenet

12 4/ Kaupunginhallitus Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta vuonna 2015 Kaupunginhallitus 57 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt muun muassa kunnilta ja ministeriöiltä lausuntoa selvitysmies Arno Miettisen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Liite 1 Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta vuonna 2015 Oheismateriaali Ehdotus Päätös Valtionosuusuudistuksen sivut: https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/07_vos/index.jsp Lausuntopyyntö ja lausunnon liitteet: https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ Valtio/name.jsp Yhteenveto uudesta esityksestä: https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ Valtio/Esitys_taustamuistio_ PDF.pdf Kaupunginhallitus antaa Paraisten kaupungin lausunnon valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle liitteen mukaisesti. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti, että sivun 3 teksti otsikon Muiden kriteerien painot alta toisesta kappaleesta muutetaan seuraavasti: "Paraisten kaupunki ehdottaa, että saaristoisuuskriteerin vaikutus laskennallisiin kustannuksiin nousee tämänhetkisestä esityksestä vähintään 50 prosenttiin varsinaisten saaristokuntien (8 kpl) osalta." Keskustelun kuluessa Hanna Järvinen ehdotti, että sivun 2 taulukosta poistetaan sanat "Kemiönsaaressa 2019, uudessa kunnassa 2018". Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti, että sivun 3 teksti otsikon Muiden kriteerien painot alta kolmannen kappaleen toisesta virkkeestä muutetaan seuraavasti: "Syrjäisyyslisän kriteerejä pitäisi ehdottomasti kehittää niin, että " Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Orellin, Järvisen ja Friisin ehdotuksiin. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat korjaukset ehdotukseen valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle annettavaksi lausunnoksi: Sivun 2 taulukosta poistetaan sanat "Kemiönsaaressa 2019, uudessa kunnassa 2018" Sivun 3 tekstistä otsikon Muiden kriteerien painot alta muutetaan toisen kappaleen alku seuraavasti: "Paraisten kaupunki ehdottaa, että saaristoisuuskriteerin vaikutus laskennallisiin kustannuksiin nousee

13 4/ Kaupunginhallitus tämänhetkisestä esityksestä vähintään 50 prosenttiin varsinaisten saaristokuntien (8 kpl) osalta." Sivun 3 tekstistä otsikon Muiden kriteerien painot alta muutetaan kolmannen kappaleen toinen virke seuraavasti: "Syrjäisyyslisän kriteerejä pitäisi ehdottomasti kehittää niin, että " Liite Tiedoksianto Kaupunginhallituksen lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta vuonna 2015 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto

14 4/ Kaupunginhallitus Lausunto Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta 1088/ /2014 Kaupunginhallitus 58 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungilta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta Varsinais-Suomen maakuntastrategiaksi. Maakuntastrategia käsittää maakuntasuunnitelman vuoteen ja maakuntaohjelman kaudelle Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma, jossa on asetettu strategisia tavoitteita maakunnan kehittämiseksi. Maakuntaohjelma sisältää kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet. Maakuntastrategiaa laaditaan laajana yhteistyönä, jota johtaa Varsinais-Suomen liitto. Asiakirjan keskeisenä teemana on kumppanuus ja yhdessä toimiminen. Maakunnan visioksi on ehdotettu: "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella." Strategian kärkiteemoja on neljä: 1) Vastuullisuus - tulevaisuus on valintoja nyt 2) Yhteistyötaidot - yhdessä rajat ylittäen 3) Saavutettavuus - lähestyttävä Itämeren portti 4) Resurssiviisaus - innovoivaa edelläkävijyyttä Paraisten kaupunkia pyydetään lausunnossaan vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: - Ovatko maakuntasuunnitelmassa esitetyt visiot oikeansuuntaisia? - Ovatko maakuntastrategian kärkiteemat maakunnan kehittämisen kannalta oikeat? - Vastaavatko toimenpiteet lähivuosien haasteisiin vai tarvitaanko muita toimenpiteitä edistämään strategian arvokärkiä? - Miten näemme ja asemoimme oman roolimme suhteessa strategian päätoimenpiteeseen Kumppanuusfoorumiin? Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa Liite 2 Maakuntastrategia, luonnos Ehdotus Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan luonnoksesta Varsinais-Suomen maakuntastrategiaksi: Paraisten kaupunki pitää ajatusta tiiviistä kumppanuudesta hyvänä

15 4/ Kaupunginhallitus lähestymistapana maakunnalliseen yhteistyöhön ja maakuntastrategian toteuttamiseen. Nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyminen edellyttää verkostoitumista ja ripeää reagointikykyä ja yhteistyön kautta laajasti hyödynnettävä tietotaito ja maakunnanlaajuinen joukkovoima auttavat saavuttamaan toivotun kehityksen. Paraisten kaupunki katsoo maakuntastrategiassa esitettyjen visioiden olevan helposti hyväksyttävissä ja omaksuttavissa. Myös strategiassa esitetty visio Suomen parhaasta elämisen laadusta on helposti jalkautettavissa Paraisilla, joka luontonsa, historiansa ja yhdyskuntarakenteellisen mittakaavansa ansiosta tarjoaa erityisen laadukkaat lähtökohdat asumiselle, elämiselle ja työnteolle. Paraisten kaupunki pitää maakuntastrategian neljää kärkiteemaa luontevina ja toteaa niiden kattavan onnistuneella tavalla lähitulevaisuuden haasteet, joihin maakunnan tulisi varautua. Aluetietopalvelun kehittäminen on esimerkki toimenpiteestä, joka hyödyttää alueen kaikkia toimijoita ja osaltaan mahdollistaa monen muun strategiassa ehdotetun toimenpiteen toteutumisen. Aluetietopalvelu tukee resurssien järkevää ja tehokasta käyttöä kun viranomaiset ja muut yhä enenevässä määrin voivat jakaa ja hyödyntää tietoja. Tämä sujuvoittaa erityisesti alueiden käytön suunnittelua. Lisääntyvä tieto ja osaaminen sekä yhä tiiviimpi yhteistyö auttavat myös tavoitteessa saavuttaa puhtaampi Saaristomeri. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen saaristo- ja meriympäristön merkityksen ymmärtäminen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien näkeminen on välttämätöntä, kuten maakuntastrategiassa on todettu. Paraisten kaupunki pitää ehdottoman tärkeänä, että Saaristomeren tilan parantaminen on myös jatkossa Varsinais-Suomen ja Satakunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen keskeinen hanke. Strategiassa on ansiokkaasti huomioitu toimivan yrityspalveluorganisaation tarpeellisuus. Alan eri toimijoiden välinen yhteistyö on erityisen tärkeää aikoina, jolloin resurssit ovat hyvin rajalliset. On äärimmäisen tärkeää, että perusyritysneuvonta turvataan ja sitä kehitetään seutukuntatasolla, vaikka erikoistuneempia palveluita voidaan toteuttaa maakuntatasolla toimivien verkostojen kautta. Saavutettavuus-kärkiteema käsittää maakuntastrategiassa mm. tarpeen kehittää alueiden fyysistä saavutettavuutta. Kaupunki yhtyy näkemykseen, että hyvä saavutettavuus on toimivan yhdyskunnan elinehto ja haluaa tässä yhteydessä korostaa Paraisten seutukuntakeskuksen ja saariston merkitystä aluerakenteessa. Hyvä saavutettavuus ja sen haavoittuvuus korostuu Paraisilla, jossa kuormitettu Saaristotie on kaupungin, täällä toimivan teollisuuden ja merkittävän työpaikka-alueen ainoa tieyhteys mantereelle. Siksi Saaristotien ja siihen kuuluvien siltojen tulee olla ensimmäisten kehitettävien yhteyksien joukossa. Myös vaihtoehtoisen yhteyden suunnittelua ja toteuttamista on edistettävä. Varsinaisen saariston saavutettavuuden mahdollistavat puolestaan lautta-, lossi- ja yhteysalusliikenne, jota tulee kehittää ja vuoroja lisätä, jotta saaristo olisi todellinen osa toimivaa aluerakennetta. Saavutettavuus on riippuvainen myös nopeista ja toimivista tietoliikenneyhteyksistä. Turunmaan saaristossa käytössä olevat mobiiliratkaisut ovat sekä hitaita että epäluotettavia, mikä haittaa elinkeinoelämän ja etätyön kehitystä. "Laajakaista kaikille" ei

16 4/ Kaupunginhallitus valitettavasti päde alueisiin, jotka operaattoreiden näkökulmasta eivät ole kiinnostavia. Tarve saavuttaa saaristo nousee esiin maakuntaohjelman toimenpiteessä, jonka mukaan "Rakennetaan kestävää vapaa-aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo tarjoaa elämyksiä vuoden ympäri". Paraisten saaristokaupunki, jossa on 98 ympärivuotisesti asuttua saarta ja yli loma-asuntoa, muodostaa alueen, joka tarjoaa elämyksiä sen autenttisuuden ja ainutlaatuisuuden ansiosta. Vapaa-aika ja matkailu ovat eittämättä alueen tärkeimpiä ja voimakkaimmin kasvavia elinkeinoja, mutta yhtä tärkeää on huomioida ympärivuotinen asuminen ja työnteko saaristossa, joiden ansiosta saaristo on elävä ja elinvoimainen ja voi tarjota kiinnostavan perustan uusien vapaa-aikakonseptien kehittämiselle. Paraisten kaupunki ehdottaakin, että toimenpide TP S6 tarkennetaan muotoon: "Tuetaan saariston ympärivuotista toimintaa turvaamalla asumisen, työskentelyn ja elinkeinoelämän edellytykset parantamalla mm. alueen saavutettavuutta. Asumiselle ja työskentelylle saaristossa luodaan uusia konsepteja, jotka kehittävät aluetta vetovoimaisena vapaa-ajan ja matkailun kohteena." Varsinais-Suomen maakuntastrategia käsittää useita kunnianhimoisia tavoitteita ja tarpeellisia toimenpiteitä, joiden toteutuminen lisää maakunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Strategiassa ehdotetut toimenpiteet siivittävät toteutuessaan maakunnan vetovoimaiseksi toimijaksi Itämeren alueella. Parainen näkee roolinsa Kumppanuusstrategian toteuttajana ja aluerakenteen aktiivisena seutukuntakeskuksena luontevana ja pyrkii toimillaan ja päätöksillään edistämään maakuntasuunnitelman ja -ohjelman toteutumista. Päätös Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti, että Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan sivulle 13/50 lisätään seuraava teksti uutena kappaleena otsikon Saavutettavuus alle: "Turunmaan seutukunnan Paraisten seutukeskuksen kehittyminen vetovoimaiseksi pohjoisen kasvukäytävän osaksi edellyttää mm. hyvää saavutettavuutta maanteitse. Hyvä saavutettavuus toteutuu vain, jos Saaristotie kykenee johtamaan turvallisesti ja sujuvasti yhä kasvavia liikennevirtoja. Liikenteellistä haavoittuvuutta lisää ainoan läntiseen saaristoon johtavan Kirjalansalmen sillan tulo elinkaarensa loppuun. Strategiakaudella tulee ratkaista liikenteen kasvun edellyttämä Saaristotien perusparannus ja Kirjalansalmen sillan peruskorjaus/uusiminen ja kiinteä yhteys Nauvoon." Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä Markku Orellin ehdotukseen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä toiseksi viimeisenä kappaleena lausuntotekstiinsä seuraavaa: Paraisten kaupunki haluaa lisäyksensä sivun 13 tekstiin otsikon Saavutettavuus alle lisätä seuraavan tekstikappaleen: "Turunmaan seutukunnan Paraisten seutukeskuksen kehittyminen vetovoimaiseksi pohjoisen kasvukäytävän osaksi edellyttää mm. hyvää saavutettavuutta maanteitse. Hyvä saavutettavuus toteutuu vain, jos Saaristotie kykenee johtamaan turvallisesti ja sujuvasti yhä kasvavia liikennevirtoja. Liikenteellistä haavoittuvuutta lisää ainoan läntiseen

17 4/ Kaupunginhallitus saaristoon johtavan Kirjalansalmen sillan tulo elinkaarensa loppuun. Strategiakaudella tulee ratkaista liikenteen kasvun edellyttämä Saaristotien perusparannus ja Kirjalansalmen sillan peruskorjaus/uusiminen ja kiinteä yhteys Nauvoon." Kaupunginhallitus päätti siis antaa seuraavan lausunnon Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnoksesta: Paraisten kaupunki pitää ajatusta tiiviistä kumppanuudesta hyvänä lähestymistapana maakunnalliseen yhteistyöhön ja maakuntastrategian toteuttamiseen. Nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyminen edellyttää verkostoitumista ja ripeää reagointikykyä ja yhteistyön kautta laajasti hyödynnettävä tietotaito ja maakunnanlaajuinen joukkovoima auttavat saavuttamaan toivotun kehityksen. Paraisten kaupunki katsoo maakuntastrategiassa esitettyjen visioiden olevan helposti hyväksyttävissä ja omaksuttavissa. Myös strategiassa esitetty visio Suomen parhaasta elämisen laadusta on helposti jalkautettavissa Paraisilla, joka luontonsa, historiansa ja yhdyskuntarakenteellisen mittakaavansa ansiosta tarjoaa erityisen laadukkaat lähtökohdat asumiselle, elämiselle ja työnteolle. Paraisten kaupunki pitää maakuntastrategian neljää kärkiteemaa luontevina ja toteaa niiden kattavan onnistuneella tavalla lähitulevaisuuden haasteet, joihin maakunnan tulisi varautua. Aluetietopalvelun kehittäminen on esimerkki toimenpiteestä, joka hyödyttää alueen kaikkia toimijoita ja osaltaan mahdollistaa monen muun strategiassa ehdotetun toimenpiteen toteutumisen. Aluetietopalvelu tukee resurssien järkevää ja tehokasta käyttöä kun viranomaiset ja muut yhä enenevässä määrin voivat jakaa ja hyödyntää tietoja. Tämä sujuvoittaa erityisesti alueiden käytön suunnittelua. Lisääntyvä tieto ja osaaminen sekä yhä tiiviimpi yhteistyö auttavat myös tavoitteessa saavuttaa puhtaampi Saaristomeri. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen saaristo- ja meriympäristön merkityksen ymmärtäminen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien näkeminen on välttämätöntä, kuten maakuntastrategiassa on todettu. Paraisten kaupunki pitää ehdottoman tärkeänä, että Saaristomeren tilan parantaminen on myös jatkossa Varsinais-Suomen ja Satakunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen keskeinen hanke. Strategiassa on ansiokkaasti huomioitu toimivan yrityspalveluorganisaation tarpeellisuus. Alan eri toimijoiden välinen yhteistyö on erityisen tärkeää aikoina, jolloin resurssit ovat hyvin rajalliset. On äärimmäisen tärkeää, että perusyritysneuvonta turvataan ja sitä kehitetään seutukuntatasolla, vaikka erikoistuneempia palveluita voidaan toteuttaa maakuntatasolla toimivien verkostojen kautta. Saavutettavuus-kärkiteema käsittää maakuntastrategiassa mm. tarpeen kehittää alueiden fyysistä saavutettavuutta. Kaupunki yhtyy näkemykseen, että hyvä saavutettavuus on toimivan yhdyskunnan elinehto ja haluaa tässä yhteydessä korostaa Paraisten seutukuntakeskuksen ja saariston merkitystä aluerakenteessa. Hyvä saavutettavuus ja sen haavoittuvuus korostuu Paraisilla, jossa kuormitettu Saaristotie on kaupungin, täällä toimivan teollisuuden ja

18 4/ Kaupunginhallitus merkittävän työpaikka-alueen ainoa tieyhteys mantereelle. Siksi Saaristotien ja siihen kuuluvien siltojen tulee olla ensimmäisten kehitettävien yhteyksien joukossa. Myös vaihtoehtoisen yhteyden suunnittelua ja toteuttamista on edistettävä. Varsinaisen saariston saavutettavuuden mahdollistavat puolestaan lautta-, lossi- ja yhteysalusliikenne, jota tulee kehittää ja vuoroja lisätä, jotta saaristo olisi todellinen osa toimivaa aluerakennetta. Saavutettavuus on riippuvainen myös nopeista ja toimivista tietoliikenneyhteyksistä. Turunmaan saaristossa käytössä olevat mobiiliratkaisut ovat sekä hitaita että epäluotettavia, mikä haittaa elinkeinoelämän ja etätyön kehitystä. "Laajakaista kaikille" ei valitettavasti päde alueisiin, jotka operaattoreiden näkökulmasta eivät ole kiinnostavia. Tarve saavuttaa saaristo nousee esiin maakuntaohjelman toimenpiteessä, jonka mukaan "Rakennetaan kestävää vapaa-aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo tarjoaa elämyksiä vuoden ympäri". Paraisten saaristokaupunki, jossa on 98 ympärivuotisesti asuttua saarta ja yli loma-asuntoa, muodostaa alueen, joka tarjoaa elämyksiä sen autenttisuuden ja ainutlaatuisuuden ansiosta. Vapaa-aika ja matkailu ovat eittämättä alueen tärkeimpiä ja voimakkaimmin kasvavia elinkeinoja, mutta yhtä tärkeää on huomioida ympärivuotinen asuminen ja työnteko saaristossa, joiden ansiosta saaristo on elävä ja elinvoimainen ja voi tarjota kiinnostavan perustan uusien vapaa-aikakonseptien kehittämiselle. Paraisten kaupunki ehdottaakin, että toimenpide TP S6 tarkennetaan muotoon: "Tuetaan saariston ympärivuotista toimintaa turvaamalla asumisen, työskentelyn ja elinkeinoelämän edellytykset parantamalla mm. alueen saavutettavuutta. Asumiselle ja työskentelylle saaristossa luodaan uusia konsepteja, jotka kehittävät aluetta vetovoimaisena vapaa-ajan ja matkailun kohteena." Paraisten kaupunki haluaa lisäyksensä sivun 13 tekstiin otsikon Saavutettavuus alle lisätä seuraavan tekstikappaleen: "Turunmaan seutukunnan Paraisten seutukeskuksen kehittyminen vetovoimaiseksi pohjoisen kasvukäytävän osaksi edellyttää mm. hyvää saavutettavuutta maanteitse. Hyvä saavutettavuus toteutuu vain, jos Saaristotie kykenee johtamaan turvallisesti ja sujuvasti yhä kasvavia liikennevirtoja. Liikenteellistä haavoittuvuutta lisää ainoan läntiseen saaristoon johtavan Kirjalansalmen sillan tulo elinkaarensa loppuun. Strategiakaudella tulee ratkaista liikenteen kasvun edellyttämä Saaristotien perusparannus ja Kirjalansalmen sillan peruskorjaus/uusiminen ja kiinteä yhteys Nauvoon." Varsinais-Suomen maakuntastrategia käsittää useita kunnianhimoisia tavoitteita ja tarpeellisia toimenpiteitä, joiden toteutuminen lisää maakunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Strategiassa ehdotetut toimenpiteet siivittävät toteutuessaan maakunnan vetovoimaiseksi toimijaksi Itämeren alueella. Parainen näkee roolinsa Kumppanuusstrategian toteuttajana ja aluerakenteen aktiivisena seutukuntakeskuksena luontevana ja pyrkii toimillaan ja päätöksillään edistämään maakuntasuunnitelman ja -ohjelman toteutumista.

19 4/ Kaupunginhallitus Tiedoksianto Varsinais-Suomen liitto

20 4/ Kaupunginhallitus Lausunto koskien linja-autoaikataulujen muuttamista, Skärgårdsvägen Ab - Saaristotie Oy 779/ /2013 Kaupunginhallitus 59 Valmistelija Liikennepäällikkö Christjan Brander, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on varannut kaupungille mahdollisuuden lausunnon antamiseen Skärgårdsvägen Ab - Saaristotie Oy:n liikennöintisopimuksen muuttamista koskevasta anomuksesta. Anomus koskee sekä aikataulumuutoksia, vuorojen lakkauttamista että vuorojen lyhentämistä. Muutokset liittyvät etupäässä Turun ja Korppoon välisiin vuoroihin ja käyvät ilmi oheen liitetystä materiaalista. Muutoksia perustellaan vähäisellä matkustajamäärällä ja kannattamattomuudella sekä yhteysalusliikenteen jatkoyhteyksien parantamisella. Nauvon ja Korppoon aluelautakunnille on varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen ennen asian valmistelua. Nauvon lautakunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, että Nauvoa koskevat muutokset hyväksytään. Korppoon lautakunta käsittelee asiaa vasta 17.3., mutta lautakunnan valmistelutekstissä esitetyt näkemykset on otettu huomioon tässä valmistelussa. ELY-keskus on pyytänyt kaupungin lausuntoa viimeistään Oheismateriaali Ehdotus Muutosanomus ja muutosten perustelut Kaupunginhallitus toteaa, että Skärgårdsvägen Ab - Saaristotie Oy esittää jälleen kuluvalla sopimuskaudella heikennyksiä linja-autoliikenteeseen. Paraisten kaupungin aikaisemmin esittämän näkemyksen mukaisesti palvelutasoa ei ole perusteltua alentaa kuluvalla sopimuskaudella, joka tässä tapauksessa jatkuu asti. Paraisten kaupunki ehdottaa edellä esitetyin perusteluin, että ELY-keskus ei hyväksy aamuvuoron M-L++ Korpoström-Turku lyhentämistä niin, ettei vuoro lähde Korpoströmistä, vaan kirkonkylältä. Tämän osuuden vähäisestä matkustajapohjasta huolimatta ehdotamme, että liikenne jatkuu koko reitillä. Niin ikään ehdotetaan, että vuoro 6.50 M-P+ Turku-Korppoo lähtee myös jatkossa Turusta matkustajaystävällisen ja mahdollisimman nopean Turusta Korppooseen ajavan vuoron säilyttämiseksi; vuoroa voivat käyttää työmatkalaiset koko reitin varrella. Kaupunginhallitus huomauttaa myös, että vuoron 8.40 M-L++ Korppoo-Turku lakkauttaminen vähentää entisestään houtskarilaisten mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä mantereen suuntaan, koska vuoro muodostaa jatkoyhteyden Houtskarista klo 8.15 lähtevälle lauttavuorolle. Tällainen vuoro on ajettava ainakin kouluvuoden aikana sellaisella aikataululla, että koululaiset voivat käyttää sitä Houtskarin ja Paraisten koko välillä.

21 4/ Kaupunginhallitus Kaupungilla ei luonnollisestikaan ole mitään yhteysalusten ja lauttojen jatkoyhteyksien sujuvoittamistarkoituksessa tehtäviä muutoksia vastaan. Päätös Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. ELY-keskus

22 4/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Lisäalueen myyminen Österretaisten kylästä Korppoosta 1025/ /2014 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Oy Korpo Marin Service Ab harjoittaa monipuolisia alusten ja veneiden huoltopalvelua ja talvisäilytystä omalla kiinteistöllään Slipen ( ) Korppoon Österretaisten lauttapaikan vieressä. Kiinteistön pinta-ala on m2, ja Korppoon osayleiskaavaehdotuksessa (pohjoinen) kiinteistö on osa suurempaa yritystoimintaan varattua aluetta (merkintä T). Kaavan mukaan alueelle voi pystyttää rakennuksia ja tiloja pienteollisuutta ja yritystoimintaa varten. Etenkin veneiden talvisäilytyspaikkojen kysyntä ylittää yhtiön tarjonnan. Korpo Marin Service on siksi anonut kaupungilta noin m 2 :n suuruisen alueen ostamista eteläpuolella sijaitsevasta naapuritilasta Arvids-Östergård Alueen muoto on erikoinen, mutta alue noudattelee maaston korkeusolosuhteita. Oheisesta karttaliitteestä käy ilmi alueen sijainti suhteessa alueeseen, josta Turun Murskemarkkinointi Oy:llä on oikeus ottaa kiviainesta, sekä Heimon Kala Oy:n vuokraamaan alueeseen. Mainituilla yrityksillä on voimassa olevat sopimukset kaupungin kanssa. Alueelle ei ole vahvistettua hintaa. Ainoastaan Paraisten keskustassa sijaitseville asemakaavoitetuille yritystonteille on vahvistettu hinnat (3,50-8 euroa/m 2 ). Kaupungin Korppoon keskustassa sijaitsevien omakotitonttien hinnat ovat 4-6 euroa/m2. Yrityksen kanssa on sovittu lisäalueen hinnaksi euroa. Oheismateriaali Liite Ehdotus Päätös Ote Korppoon rantayleiskaavaehdotuksesta (pohjoinen) Yleiskartta 14. Lisäalueen osoittava karttaliite Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Oy Korpo Marin Service Ab:lle noin m 2 :n suuruisen alueen tilasta Arvids-Östergård oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

23 4/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tiedoksianto Oy Korpo Marin Service Ab / Rune Dahlén, kiinteistösihteeri Kaupunginhallitus 60 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 3 Lisäalueen osoittava karttaliite Oheismateriaali Ote Korppoon rantayleiskaavaehdotuksesta (pohjoinen) Yleiskartta Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää myydä Oy Korpo Marin Service Ab:lle noin m 2 :n suuruisen alueen tilasta Arvids-Östergård oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

24 4/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tontin vuokralle antaminen Kårkullan kuntayhtymälle Bläsnäsin kaupunginosasta 2807/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Kårkullan kuntayhtymä suunnittelee uutta asuntohanketta Paraisilla toteutettavaa ryhmäasumista varten. Kuntayhtymä on esittänyt toiveen tarkoitusta varten soveltuvasta tontista, jonka rakennusoikeus olisi noin k-m2. Kaupunki on ehdottanut mielenterveyskeskuksen ja Satuniityn päiväkodin välistä aluetta Bläsnäsin kaupunginosan korttelista 14. Paikalle on kaavoitettu m 2 :n suuruinen tontti (nro 9), jonne on kulku Pippurikujan kautta. Sijainti on sopiva Kårkullan nykyistä Skanssitiellä sijaitsevaa asumisyksikköä silmällä pitäen. Kaavamerkintä on Y, yleisten rakennusten korttelialue. Tehokkuusluku on 0,3 ja rakennusoikeus k-m2. Tarkoitus on antaa tontti Kårkullalle vuokralle. Myöhemmässä vaiheessa maa-alueiden vaihto voi tulla ajankohtaiseksi kaupungin omien Kårkullan aluetta koskevien suunnitelmien edettyä. Vastaavanlaisille rakennushankkeille avustusta myöntävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää vuokra-ajan olevan vähintään 40 vuotta. Y-tontit arvioidaan yleensä samanarvoisiksi kuin vastaavilla alueilla sijaitsevat pientalotontit. Suhteellisen suuren rakennusoikeuden takia kyseinen tontti on verrattavissa rivitalotonttiin. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut rivitalotonttien hinnaksi /k-m2. Sekä yksityisillä markkinoilla että kaupungin omissa myyntikohteissa (Söderbyn kaupunginosassa) viimeksi käytetty hinta oli noin 100 /k-m2. Vuotuinen vuokra on yleensä 5 % arvosta. Oheismateriaali: Ehdotus: Päätös: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää antaa Kårkullan kuntayhtymälle vuokralle Bläsnäsin kaupunginosan korttelissa 14 sijaitsevan tontin nro 9 ryhmäasumisyksikköä varten. Vuokra-aika on 40 vuotta, ja indeksiin sidottu lähtövuokra on vuodessa. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus

25 4/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Oheismateriaali 2: Ehdotus: Kartta Kaupunginvaltuusto päättää antaa Kårkullan kuntayhtymälle vuokralle Bläsnäsin kaupunginosan korttelissa 14 sijaitsevan tontin nro 9 ryhmäasumisyksikköä varten. Kaupunginvaltuusto päättää, että vuokra-aika on 40 vuotta ja indeksiin sidottu vuokra sopimuskauden alkaessa vuodessa. Päätös: Keskustelun kuluessa Stig Engman ehdotti Marianna Stolzmannin kannattamana, että Kårkullan kuntayhtymälle vuokrataan jokin toinen julkinen tontti. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Stig Engmanin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 8 kpl 3 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Liite 14: Äänestyspöytäkirja Kaupunginvaltuusto Liite: Päätös: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen. Ympäristölautakunta

26 4/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Päätös on pantu täytäntöön ja Kårkullan kuntayhtymän kanssa on tehty vuokrasopimus 40 vuodeksi alkaen Rakentaminen on aloitettu keväällä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeelle investointitukea ja korkotukilainaa. Lainan osalta päätökseen sisältyy vaatimus 45 vuoden vuokra-ajasta. Lisäksi sopimukseen tulee sisältyä valtioneuvoston vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalojen korkotuesta antaman asetuksen (666/2001) 18 :n mukainen kielto sopimuksen irtisanomisesta laina-aikana. Sen mukaan korkotukea voidaan myöntää ainoastaan, mikäli vuokrasopimukseen sisältyy kyseinen ehto. Kårkullan kuntayhtymä on tämän johdosta anonut muutosta sopimukseen edellä mainituilta osin. Sopimukseen sisältyvä oikeus sopimussakkoon jää kuitenkin ennalleen. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Vuokrasopimus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän kanssa tehdyn, tonttia koskevan vuokrasopimuksen oikaisun, jonka mukaan vuokra-aika pidennetään 45 vuoteen. Lisäksi sopimukseen sisällytetään ehto, jonka mukaan sopimusta ei saa sanoa irti korkotukilainan laina-aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 61 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Oheismateriaali Ehdotus Vuokrasopimus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän kanssa tehdyn, tonttia koskevan vuokrasopimuksen oikaisun, jonka mukaan vuokra-aika

27 4/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus pidennetään 45 vuoteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lisäksi, että sopimukseen sisällytetään ehto, jonka mukaan sopimusta ei saa sanoa irti korkotukilainan laina-aikana. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

28 4/ Kaupunginhallitus Sollidenin leirintäalueen vuokrasopimus 851/ /2013 Kaupunginhallitus 62 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Sollidenin leirintäaluetoiminta on kilpailutettu kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti ilmoittamalla siitä Åbo Underrättelserissä, Turun Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla. Kaupunginhallitus päätti valita Barbro Forsterin, Susanne Sundholmin, Jan Sundholmin, Kaj Metsärannan, Jessica Nylund-Metsärannan ja Birgitta Metsärannan perustaman osakeyhtiön harjoittamaan leirintäaluetoimintaa Sollidenissä. Päätöksen täytäntöön panemiseksi on laadittu oheinen vuokrasopimus. Bon-Bon Pargas, Yifat Gestranius, jätti oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii Sollidenin vuokralaisen valinnassa käytetyn pisteytyksen uutta käsittelyä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Liite 4 Ehdotus vuokrasopimukseksi Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Oy LaD Ab:n kanssa tehtäväksi Sollidenin leirintäaluetta koskevaksi vuokrasopimukseksi. Vuokra-aika on , ja sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vielä viisi vuotta, ellei kumpikaan osapuoli ole irtisanonut sopimusta yhtä vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on euroa. Vuokran lisäksi vuokralainen investoi vuosittain euroa tekniikkaan, laitteisiin ja rakennuksiin, jotka tuovat toiminnalle lisäarvoa. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

29 4/ Kaupunginhallitus Pargas Pingviner - Paraisten Pingviinien avantouinti Sollidenin uimarannalla 1168/ /2014 Kaupunginhallitus 63 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 5 Vuokrasopimus 6 Kartta Pargas Pingviner - Paraisten Pingviinit -avantouintiseura on usean vuoden ajan tarjonnut kuntalaisille mahdollisuuden harrastaa avantouintia Sollidenin uimarannalla Norrbyssä, viikoittain henkeä. Paraisten Pingviinien vuokrasopimus päättyi Viime syksynä seura ilmaisi halukkuutensa uusia sopimus, ja asia sovittiin käsiteltäväksi samassa yhteydessä kuin Sollidenin leirintäalueen sopimus. Vuokrasopimuksessa on sovittu, että Paraisten Pingviinit vastaa tynnyrisaunan sekä Pingviinituvan kunnossapidosta ja peruskorjauksesta sekä uimarannan kunnosta ja järjestyksestä avantouintikaudella. Paraisten Pingviinit vastaa myös kaikista toimintansa aiheuttamista käyttökuluista. Vuokrasopimus on sovittu em. syistä vuokratta ajalle Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pargas Pingviner - Paraisten Pingviinien vuokrasopimuksen avantouintia varten. Ehdotus hyväksyttiin.

30 4/ Kaupunginhallitus Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä 1172/ /2014 Kaupunginhallitus 64 Valmistelija Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä :ssä 175 valtuusto edellytti, että kaupunginhallitus esittää maaliskuun 2014 loppuun mennessä raportin siitä, voidaanko käyttömenoja vähentää 1,5 miljoonalla eurolla henkilöstöpoliittisin toimenpitein. Kaupunginvaltuusto on :ssä 155 merkinnyt tiedoksi Carita Henrikssonin ym. aloitteen riippumattoman työryhmän asettamisesta analysoimaan kaupungin koko hallinnollista henkilöstökapasiteettia ja laatimaan tehostamisehdotuksen, jos sellaista tarvetta on. Kaupunginvaltuusto on :ssä 156 merkinnyt tiedoksi Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. aloitteen siitä, että kaupunginhallitus käynnistää kaupungin talouden sopeuttamiseksi tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen tarkoituksena olisi pysyvän kustannusten vähennyksen aikaansaaminen kaupungin henkilöstömenoissa. Kaupunginjohtajan toukokuussa 2013 esittelemä toimenpideohjelma eli Paraisten kaupungin talouden sopeuttamisehdotus sisälsi ehdotuksia pysyviksi rakenteellisiksi menojen vähennyksiksi kaupungin toiminnan sopeuttamiseksi sen kantokykyyn. Toimenpideohjelman käsittely ei tähän mennessä ole johtanut konkreettisiin päätöksiin, jotka vähentäisivät toimintakuluja siinä määrin kuin ehdotus edellyttää. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy runsaan 1,4 miljoonan euron alijäämä, mikä edelleen pienentää edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää. Vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä todettiin, että Paraisten kaupunki ei todennäköisesti pysty sopeuttamaan menojaan tulojen tasolle ilman henkilöstöön vaikuttavia toimenpiteitä, koska henkilöstökulut muodostavat menoista yli puolet. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi mennessä selvitettävä, voidaanko käyttömenoja vähentää henkilöstöpoliittisin toimenpitein. KT Kuntatyönantajien vuonna 2013 tekemän kyselyn mukaan 87 kuntaa/kuntayhtymää oli käynyt yhteistoimintaneuvotteluja säästötoimenpiteistä. Niistä vain 19 kunnassa/kuntayhtymässä yt-neuvottelut johtivat lomautuksiin, muut saavuttivat säästönsä muilla tavoilla, esimerkiksi työn ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella sekä luonnollisen poistuman kautta. Yleensä lomautuksilta ja irtisanomisilta voidaan välttyä kunnissa, joissa henkilöstöjärjestöjen kanssa on sovittu mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaseen tai ottaa palkatonta virkavapaata vapaaehtoisesti säästämistarkoituksessa.

31 4/ Kaupunginhallitus Ehdotetuista säästötoimenpiteistä riippumatta yt-neuvottelut on aina aloitettava heti henkilöstökulujen ollessa säästötavoitteiden listalla. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistyöstä kunnissa annetun lain tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa vaikuttaa omaa työtään koskevien päätösten valmisteluun. Lain 4 :n mukaan yhteistoiminnassa on aina käsiteltävä asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja kunnan palvelurakenteessa sekä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa. 1,5 miljoonan euron säästäminen henkilöstökuluista henkilöstöpoliittisin toimenpitein merkitsisi runsaan 30 henkilötyövuoden vähennystä, jos säästö suunnitellaan toteutettavan yhden kalenterivuoden aikana. Vertailulukuna voidaan mainita, että viime vuosina eläkkeelle on vuosittain jäänyt keskimäärin 31 henkilöä, joten pelkästään ns. luonnollinen poistuma ei riitä henkilöstökulujen pysyvän vähennyksen saavuttamiseen ilman, että samalla tutkitaan mahdollisuuksia työn uudelleenjärjestelyihin jokaisen eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Paraisten kaupunki on ottanut käyttöön tiukennetun lupamenettelymallin, joka koskee kaikkia pidemmäksi ajaksi kuin 6 kuukaudeksi täytettäviä palvelussuhteita. Lupamenettelylle ei ole asetettu ehdottomia taloudellisia tavoitteita, mutta sen odotetaan johtavan henkilöstöresurssien tehokkaampaan käyttöön, mikä pidemmän päälle vähentää henkilöstökuluja. Ennen kuin henkilöstön edustajat kutsutaan yt-neuvotteluihin keskustelemaan valmisteilla olevien säästötoimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista, työnantajan on ensin selkeästi konkretisoitava säästöt, joita henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä tavoitellaan, sekä konkreettisina summina että siltä osin, mitä ajanjaksoa ne koskevat. Yhtenä syynä siihen, että toukokuussa 2013 esitellyn toimenpideohjelman käsittely ei ole johtanut konkreettisiin säästöihin toivotussa laajuudessa, on todennäköisesti se, että monet toimenpideohjelman ehdotuksista johtaisivat sellaisiin palvelurakenteiden muutoksiin, joita eri sidosryhmät eivät voi hyväksyä. Yli 30 henkilötyövuoden säästäminen ei ole mahdollista ilman, että organisaatiota järjestellään uudelleen ja tehdään myös päätöksiä, jotka vaikuttavat palveluiden saavutettavuuteen ja laajuuteen. Tiukennettu lupamenettelymalli uuden työntekijän palkkaamisessa eläkkeelle siirtymisten yhteydessä ei johda säästöihin, jos työtehtäviä ei jaeta uudelleen eikä tehdä päätöksiä, jotka tehostavat henkilöstöresurssien käyttöä. Vuonna 2009 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen luonnollisten poistumien yhteydessä on toteutettu useita uudelleenjärjestelyjä ja henkilöstömäärä hallinnollisissa tehtävissä on selvästi vähentynyt. Selvitysmies Marcus Henricsonin päivätyssä Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin yhdistymisselvityksen väliraportissa on tunnistettu mahdollisuudet hyödyntää eläkepoistumia tehokkaammin yhdistyneessä

Paraisten kaupunkia pyydetään lausunnossaan vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

Paraisten kaupunkia pyydetään lausunnossaan vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Kaupunginhallitus 58 17.03.2014 Lausunto Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta 1088/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 58 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh. 040 488 5675 Esittelijä Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2015 1 Kaupunginhallitus TID - AIKA 12.01.2015 kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226 6/2015 223 Kaupunginhallitus TID - AIKA 20.04.2015 kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 13/2008 378 Kaupunginhallitus TID - AIKA 24.06.2008 klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 382 154 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369. 178 Esityslistan hyväksyminen 370

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369. 178 Esityslistan hyväksyminen 370 9/2014 366 Ympäristölautakunta TID - AIKA 12.11.2014 kl./klo 16:00-19:05 PLATS - PAIKKA Houtskarin aluekonttori 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369 178 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1/2014 1 Sivistyslautakunta TID - AIKA 06.03.2014 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/05 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 18.00 - Läsnä Jäsenet Augustuson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot