SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5"

Transkriptio

1 1/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 3 Esityslistan hyväksyminen 6 4 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston :ssä 69 tekemän päätöksen johdosta koskien Stormälön ja Lillmälön yleiskaavamuutoksen hyväksymistä 7 5 Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen 10 6 Kalkholmenin vierassataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen 11 7 Veden toimittamista koskeva liittymissopimus, TSV ja Paraisten kaupunki 12 8 Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 13 9 Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Paraisten kaupungissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Palvelutoimintojaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta Kaupunginhallituksen edustajien nimittäminen kaupungin lautakuntiin ja jaostoihin Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saaristoliikenteen neuvottelukuntaan vuosiksi Työnantajan edustajien nimittäminen yhteistyötoimikuntaan Elinkeinotoimikunnan valinta Turunmaan ulkosaariston neuvottelukunnan valinta Jäsenten valinta Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen Edustajan nimittäminen Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin vuosiksi Edustajan nimittäminen Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin 31

2 1/ Edustajan nimittäminen Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin Kaupunginjohtajan valinta Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta 2014 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 40 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

3 1/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Henriksson Carita (poistui klo 16:25 26) Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Koskinen Regina Lundqvist Kurt (läsnä klo 14:15 lukien 6) Nyberg Widar Orell Markku (läsnä klo 14:57 lukien 26) Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (poistui klo 16:57 27) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja (läsnä klo 14:57 lukien 26) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT 1-30 PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Kaija Hilke Hanna Järvinen on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

4 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 1 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 2 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Hilke ja Hanna Järvinen.

6 1/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 3 Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginjohtajan valintaa koskeva asia käsitellään klo Esityslista ja puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston :ssä 69 tekemän päätöksen johdosta koskien Stormälön ja Lillmälön yleiskaavamuutoksen hyväksymistä 2987/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Esittelijä Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Kaupunginvaltuusto hyväksyi :ssä 69 Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan muutoksen Lillmälön kylässä sijaitseville tiloille Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 ja Örvik Väst 1:100. Sten Bergmanin kuolinpesä on valittanut päätöksestä. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungin lausuntoa asiassa. Sten Bergmanin kuolinpesän osakkaat väittävät muun muassa, että kaksi yleiskaavamuutoksessa osoitettua uutta RA-1-paikkaa (loma-asuntojen rakennuspaikkaa) rasittavat perusteettomasti kantatilaa ja ettei maanomistajia täten käsitellä tasavertaisesti. Kuolinpesän osakkaat väittävät myös, että alkuperäisestä yleiskaavasta puuttuu kaksi rakennusoikeutta, joihin kantatila kuolinpesän mukaan olisi oikeutettu. Kaavoituksesta vastaavana viranomaisena kaupunki laatii yleiskaavat, joiden se katsoo olevan tarkoituksenmukaisia tai joita maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos perustuu maanomistajien anomukseen. Kaupunki katsoi kaavamuutoksen olevan perusteltu ja teki päätöksen kaavan muuttamisesta. Kaupunkiin ei ole tullut muuta anomusta kyseiseltä alueelta. Yleiskaavaan merkittyjä rakennusoikeuksia voi lisätä tai muuttaa ainoastaan yleiskaavaa muuttamalla, ja tästä syystä ranta-asemakaavan laatiminen ei tullut kysymykseen. Kaavamuutosalueella on ollut yhteensä kuusi loma-asuntoa Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan laatimisajankohtana (kaava vahvistettu ympäristöministeriössä ). Kaikki loma-asunnot olisi tästä syystä pitänyt ottaa huomioon rakennusoikeuksien mitoituksessa. Ote myönnetyistä rakennusluvista oheistetaan. Se, että kaikki kuusi loma-asuntoa on nyt osoitettu Stormälön ja Lillmälön yleiskaavamuutoksessa, ei rasita kantatilaa yhtään sen enempää kuin niiden olisi tullut rasittaa kantatilaa alkuperäisen rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Rantaosayleiskaavan muuttamisella ei ole vaikutusta vapaan rannan osuuteen. Merkille pantavaa rantarakennusoikeuksien mitoituksessa on se, että mitoitus on alkuperäisessä yleiskaavassa pienempi kuin mitä se on ollut ohjaavassa seutukaavassa tai nykyisessä maakuntakaavassa. Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavaan sisältyvästä rakennusoikeuslaskelmasta käy ilmi, millä perusteella vapaa-ajan rakentamisen

8 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus rantarakennusoikeudet ovat määräytyneet. Laskelma perustuu muun muassa rantaviivan pituuteen, saarten pinta-alaan ja ohjaavan seutukaavan määräyksiin. Rantavyöhykkeellä olevilla MU-1-, SL-1- ja M-2-merkityillä alueilla on voimassa kaavamääräys, jonka mukaan näiden alueiden rakennusoikeudet on siirretty RAja RM-alueille kiinteistökohtaisesti. Alueet, joiden luontoarvojen on katsottu olevan ainutlaatuisia ja jotka seutukaavassa on osoitettu suojelualueiksi, eivät ole tuoneet lisää rakennusoikeutta. Tällaisia alueita ovat muun muassa Sandholmen ja Gräsgrundet, joiden rakennusoikeuksien lukumäärä on ilmaistu viivana pystysarakkeessa. Rantaosayleiskaavan rakennusoikeuslaskelman mukaan tilalle Våstergård 1:71 (aik. 1:59) osoitetaan yhteensä 25 uutta omarantaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa (17 paikkaa Lillmälöstä ja 5-8 paikkaa saarilta). Lukuun sisältyy kolme rakennusoikeutta, jotka ovat peräisin saarilta, joissa mitoitus ylittää saaren pinta-alan mukaisen normin (Oxholmen, Korpholmen ja Mise). Stora Högenillä ylitystä on puolikkaan rakennusoikeuden verran. Merkille pantavaa on se, ettei rakennusoikeuslaskelmaan sisälly kahta Västergårdin maanomistusyksikössä olevaa loma-asuntoa; neljättä rakennetuksi ilmoitettua RA-paikkaa Gubbasvedudden-Skaguddenin alueella (karttaliitteen numerot 1, 4, 12 ja 14) tai M-2-alueelle rakennettua loma-asuntoa, jolle on myönnetty rakennuslupa Alueen kiinteistöt, joita varten Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavan muutosta on haettu, täyttävät loma-asuntojen rakennuspaikoille asetetut vaatimukset. Muun muassa rakennusoikeutta koskevaa yleiskaavan määräystä tulee noudattaa kullakin kiinteistöllä. Muutoksenhakija viittaa valituksessaan ELY-keskuksen päätökseen Sandholmeniin perustettavasta luonnonsuojelualueesta. ELY-keskus toteaa päätöksessään, että maanomistajalle luonnonsuojelusta maksettuun korvaukseen ei sisälly korvausta rakennusoikeudesta. Muilta osin ELY-keskus viittaa maanomistajan lausuntoon. Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos on laadittu vuorovaikutuksessa osallisten ja viranomaisten kanssa. Yleisöllä on ollut mahdollisuus osallistua kaavoitukseen koko prosessin ajan. Kaavamuutos perustuu riittäviin selvityksiin ja vaikutusten riittävään arviointiin. Kaupungin kaavoitusyksikkö on vastannut Bo Bergmanin kysymyksiin suullisesti ja kirjallisesti. Kaava on laadittu puolueettomasti ja objektiivisesti sekä tavalla, joka turvaa maanomistajien tasavertaisen kohtelun. Oheismateriaali Valituskirjelmä, Sten Bergmanin kuolinpesä Rakennusoikeuslaskelma, ote Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavasta Kartta tilan Västergård 1:71 (1:59) RA-paikoista Rakennusselvitys (rakennuslupa-asiakirjat) Kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle ja toteaa, että hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus

9 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos Lillmälön kylässä sijaitseville tiloille Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 ja Örvik Väst 1:100. hyväksyttiin. _ Kaupunginhallitus 4 Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Oheismateriaali Tiedoksianto Valituskirjelmä, Sten Bergmanin kuolinpesä Rakennusoikeuslaskelma, ote Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavasta Kartta tilan Västergård 1:71 (1:59) RA-paikoista Rakennusselvitys (rakennuslupa-asiakirjat) Kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle ja toteaa, että hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos Lillmälön kylässä sijaitseville tiloille Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 ja Örvik Väst 1:100. hyväksyttiin. Turun hallinto-oikeus

10 1/ Kaupunginhallitus Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen 438/ /2013 Kaupunginhallitus 5 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt Paraisten kaupungilta hyväksyntää Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalle. Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ei suoranaisesti kosketa Paraisten kaupunkia, mutta välillisesti kyllä mitä suurimmassa määrin ajatellen Paraisilta Kaarinan kautta Turun suuntaan kulkevaa liikennettä. Suunnitteluprosessin ohjausryhmä on hyväksynyt suunnitelman ja maakuntahallitus Suunnittelutyö käynnistyi helmikuussa 2013 ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos asetettiin nähtäville huhtikuussa Paraisten kaupunginhallitus antoi luonnoksesta lausunnon Lausunnossa, joka koski myös toista liikennepoliittista suunnitelmaa (Varsinais-Suomen liikennestrategiaa), korostettiin Saaristotien ja Kirjalansalmen sillan merkitystä ja niiden uusimistarvetta. Paraisten kaupunki ehdotti myös, että Kaarinan ohitustien rakentaminen priorisoidaan korkeammalle, koska tien merkitys myös Paraisten kaupungin kehitykselle on suuri. Nämä Paraisten kaupungin toiveet on huomioitu liikennejärjestelmäsuunnitelmassa suhteellisen hyvin. Kirjalansalmen sillan merkitys ja suuret liikennemäärät on pantu merkille ja uutta siltaa pidetään välttämättömänä. Silta on prioriteettiluokassa 1B, mikä tarkoittaa sitä, että rakentaminen toteutetaan ennen vuotta Suunnitelmassa on todettu myös Kaarinan ohitustiestä saatavat hyödyt, vaikkakin tie voitaisiin priorisoida korkeammalle tasolle. Oheismateriaali Tiedoksianto Hyväksymispyyntö Suunnitelma on saatavilla (ainoastaan suomeksi) liiton verkkosivuilla: Paraisten kaupunki hyväksyy Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman, mutta korostaa samalla sitä, että suunnitelma tulee olla saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. hyväksyttiin. Varsinais-Suomen liitto, elinkeinopäällikkö, kaavoituspäällikkö

11 1/ Kaupunginhallitus Kalkholmenin vierassataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen 1819/ /2014 Kaupunginhallitus 6 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Paraisten kaupungilla on Sjörövarnästet Ab:n kanssa voimassa oleva maanvuokrasopimus (ks. oheismateriaali) kahdesta Paraisten Kalkholmenissa sijaitsevasta alueesta. Alueilla harjoitetaan vierassatamatoimintaa. Sopimus on voimassa , ja vuokra-aikaa jatketaan automaattisesti viidellä vuodella, ellei jompikumpi sopijapuoli ole irtisanonut sopimusta kuutta kuukautta ennen vuokra-ajan päättymistä. Nykyinen vuokra on erittäin alhaisella tasolla, minkä vuoksi sopimus tulee irtisanoa määräajan kuluessa ja vierassatamatoiminta kilpailuttaa. Oheismateriaali Tiedoksianto Kalkholmenin vierassataman maanvuokrasopimus Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Sjörövarnästet Ab:n kanssa tekemänsä Kalkholmenin vierassatamaa koskevan maanvuokrasopimuksen, sekä päättää, että Paraisten Kalkholmenin vierassatamatoiminta kilpailutetaan. hyväksyttiin. Sjörövarnästet Ab, elinkeinopäällikkö, talouspalvelut

12 1/ Kaupunginhallitus Veden toimittamista koskeva liittymissopimus, TSV ja Paraisten kaupunki 895/ /2009 Kaupunginhallitus 7 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Kaarinan ja Paraisten välinen syöttövesijohto on rakennettu, ja Turun Seudun Vesi voi toimittaa Paraisten kaupungille talousvettä tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Tarkemmat veden toimittamista koskevat ehdot käyvät ilmi oheisesta liittymissopimuksesta. Sopimuksen liitteestä 3 käyvät ilmi vuoden 2015 arvioidut toimituskustannukset, jotka Paraisten kaupungin osalta ovat arviolta euroa. Liite 1 Liittymissopimus 2 Liittymis- ja mittauspiste 3 Veden määrän, paineen ja laadun vastuun rajat 4 Veden hinnoitteluperusteet Kaupunginhallitus hyväksyy liittymissopimusehdotuksen. tarkastetaan välittömästi. Tiedoksianto hyväksyttiin. Turun Seudun Vesi Oy, toimitusjohtaja Aki Artimo Kaupungininsinööri Manne Carla

13 1/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 8 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. huhtikuuta Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa huhtikuuta Kaupunginhallituksen on päätettävä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista sekä niiden aukiolopäivistä ja päivittäisistä aukioloajoista. Nämä tiedot on merkittävä kansalliseen äänestyspaikkarekisteriin viimeistään 23. tammikuuta Liite Luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista Kaupunginhallitus päättää, että Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat oheisesta luettelosta ilmi käyvät äänestyspaikat, sekä päättää hyväksyä luettelossa esitetyt aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. Yhteysaluksilla toimitettavan ennakkoäänestyksen aikatauluja voidaan vielä tarkistaa, jos yhteysalusten aikataulut muuttuvat. Tiedoksianto hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunta

14 1/ Kaupunginhallitus Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 9 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on päätettävä äänestysalueiden vaalipäivän sunnuntain 19. huhtikuuta 2015 äänestyspaikat eduskuntavaaleissa. Liite 6 Luettelo Paraisten kaupungin vaalipäivän äänestyspaikoista vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Tiedoksianto Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Paraisten kaupungin äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat ovat oheisesta luettelosta ilmi käyvät äänestyspaikat. hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunta

15 1/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 10 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Vaalilain 9 :n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Näistä toimintayksiköistä käytetään yhteisnimitystä laitokset. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Kaupunginhallituksen on päätettävä, missä laitoksissa vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan. Vaalitoimitsijoina toimivat kunkin kunta-alueen vaalitoimikunnat. Kaupunginhallitus päättää, että vaalitoimikunnat toimittavat vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen seuraavissa laitoksissa Paraisten kaupungissa: Kunta-alue Parainen Nauvo Iniö Laitos Malmkullan vuodeosasto Turunmaan mielenterveyskeskus Terveyskeskuksen vuodeosasto Kårkullan hoitokoti Koivukodon palveluasunnot Grannasin palvelutalo Aftonro Tiedoksianto hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunta

16 1/ Kaupunginhallitus Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 11 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Vaalilain 15 :n mukaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaalilautakuntaan ei voida valita keskusvaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä, koska keskusvaalilautakunta toimii vaaleissa osittain samanaikaisesti vaalilautakunnan kanssa. Sen vuoksi kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännöksiä on tarvittaessa sovellettava, mikäli ehdokas on vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Siten ehdokas tai hänen hallintolain 28 :n 2 momentissa tarkoitettu läheisensä ei esteellisenä saa osallistua alustavaan ääntenlaskentaan eikä olla silloin läsnä vaalilautakunnassa, koska vaalilautakunta tarkastaessaan äänestysliput päättää ehdotuksestaan kunkin ehdokkaan hyväksi luettavista ja mitättömistä äänestyslipuista. Vaalilautakuntaan ehdotettavien henkilöiden on allekirjoitettava ennen valintaansa suostumuslomake, joka sisältää heidän henkilö- ja osoitetietonsa. Lomakkeita saa sähköisessä muodossa osoitteesta Kaupunginhallitus päättää asettaa kullekin Paraisten kaupungin äänestysalueista vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi asettaa kuhunkin vaalilautakuntaan varajäsenet seuraavasti: Äänestysalue Varajäsenten määrä Parainen 13

17 1/ Kaupunginhallitus Nauvo 5 Korppoo 5 Houtskari 5 Iniö 5 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

18 1/ Kaupunginhallitus Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 12 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on laitoksissa toimitettavaa eduskuntavaalien ennakkoäänestystä varten asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa huhtikuuta Vaalilain 15 :n mukaan vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikuntaan jäseneksi tai varajäseneksi valittava voidaan valita myös vaalilautakuntaan. Vaalitoimikuntaan ehdotettavien henkilöiden on allekirjoitettava ennen valintaansa suostumuslomake, joka sisältää heidän henkilö- ja osoitetietonsa. Lomakkeita saa sähköisessä muodossa osoitteesta Houtskarissa ja Korppoossa ei järjestetä laitosäänestystä, eikä näille alueille sen vuoksi aseteta vaalitoimikuntaa. Kaupunginhallitus päättää asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnat seuraavasti: Kunta-alue Jäsenet Varajäsenet Parainen 3 3 Nauvo 3 3 Iniö 3 3 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

19 1/ Kaupunginhallitus Palvelutoimintojaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 1830/ /2015 Kaupunginhallitus 13 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupungin hallintosäännön 24 kuuluu: Jaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee palvelutoimintojaostoon viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varsinaisten jäsenten keskuudesta hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus päätti valita palvelutoimintojaostoon hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: Varsinaiset jäsenet Tarja Rinne, puheenjohtaja Sverker Karlsson Carita Henriksson Markku Orell, varapuheenjohtaja Cornelius Colliander Henkilökohtaiset varajäsenet Kaija Hilke Kurt Lundqvist Widar Nyberg Hanna Järvinen Helena Särkijärvi Tiedoksianto Valitut, kiinteistöpäällikkö, jaoston sihteeri, palkanlaskijat

20 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajien nimittäminen kaupungin lautakuntiin ja jaostoihin 1831/ /2015 Kaupunginhallitus 14 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupungin hallintosäännön 23 kuuluu: Kaupunginhallitus valitsee edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta seuraavia lautakuntia: - keskusvaalilautakunta - tarkastuslautakunta - vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat - aluelautakunnat. Kaupunginhallitus nimittää edustajat seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Kaupunginhallitus päätti valita edustajat seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Fabian Karlgren Widar Nyberg Markku Orell Kaija Hilke Hanna Järvinen Kurt Lundqvist Carita Henriksson Tiedoksianto Lautakuntien sihteerit

21 1/ Kaupunginhallitus Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saaristoliikenteen neuvottelukuntaan vuosiksi / /2014 Kaupunginhallitus 15 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Paraisten kaupunkia nimeämään edustajan ja varaedustajan saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Saaristoliikenteen neuvottelukunta kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on käsitellä saariston yhteysalusliikennettä koskevia suurempia linjauksia ja periaatteita. Toimikaudella neuvottelukunnassa on ollut edustajana Christjan Brander varaedustajanaan Kurt Kronehag. ELY-keskus pyytää kaupungin vastausta viimeistään Oheismateriaali Tiedoksianto ELY-keskuksen päivätty kirje Kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Kaupunginhallitus nimeää Niclas Gestraniuksen edustajaksi ja Kurt Kronehagin varaedustajaksi saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Valitut, Varsinais-Suomen ELY-keskus

22 1/ Kaupunginhallitus Työnantajan edustajien nimittäminen yhteistyötoimikuntaan 1832/ /2015 Kaupunginhallitus 16 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupungin hallintosäännön :n 112 momentit 1-3 kuuluvat: Työpaikkademokratiaa toteutetaan yhteistyötoimikunnan avulla, jonka tehtävänä on kehittää, seurata ja ohjata kaupungin kunnallista työpaikkademokratiaa ja työsuojelua. Henkilöstölle on annettava mahdollisuus voida vaikuttaa omaan työhönsä ja työ-oloihinsa annetuissa taloudellisissa rajoissa siten, että kaupungin vahvistamat tavoitteet saavutetaan. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 14 jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Kaupunginhallitus määrää 4 työnantajan edustajaa. Henkilöstö valitsee keskuudestaan 10 jäsentä. Työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö osallistuvat kokouksiin asiantuntijoina viran puolesta. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt asiaa. Periaatteena työnantajan edustajien valinnassa on ollut, että osastopäälliköt osallistuvat yhteistyötoimikuntaan niin, että uusia edustajia valittaessa otetaan huomioon sekä päälliköiden edustuksen jatkuvuus että kierto. Kaupunginhallitus nimittää yhteistyötoimikuntaan neljä työnantajan edustajaa ja varaedustajaa hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

23 1/ Kaupunginhallitus Elinkeinotoimikunnan valinta 1833/ /2015 Kaupunginhallitus 17 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Paraisten kaupungilla on ollut elinkeinotoimikunta, jonka tehtävänä on käsitellä kaupungin ajankohtaisia elinkeinoasioita. Kaupungin elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään yhden kerran valtuustokauden aikana. Ohjelman mukaan elinkeinopoliittinen toimielin, elinkeinotoimikunta, nimeää vuosittain viisi strategisesti tärkeää asiaa tai kaupungin toiminnassa huomioon otettavaa priorisointitoimea. Toimikunta toimii myös kaupunginhallituksen neuvoa-antavana toimielimenä elinkeinoasioissa ja avustaa elinkeinopäällikköä tämän työssä. Toimikunnassa on ollut kaudella yhdeksän jäsentä. Kaupungin puolelta kokouksiin osallistuvat ainakin elinkeinopäällikkö ja yritysneuvoja. Kaupunginhallitus valitsee elinkeinotoimikunnan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus valitsi elinkeinotoimikuntaan seuraavat jäsenet: Kim Lindstedt, varapuheenjohtaja Widar Nyberg Sverker Karlsson, puheenjohtaja Mariella Ramstedt Helen Kajander Minna Ruohonen Jonas Isaksson Staffan Sundström Hanna Järvinen Tiedoksianto Valitut, elinkeinopäällikkö, hankekoordinaattori, palkanlaskijat

24 1/ Kaupunginhallitus Turunmaan ulkosaariston neuvottelukunnan valinta 1834/ /2015 Kaupunginhallitus 18 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kemiönsaaren kunnalla ja Paraisten kaupungilla on vuodesta 2009 lähtien ollut yhteinen ulkosaariston neuvottelukunta, jossa on kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Paraisten kaupunki valitsee jäsenistä neljä ja Kemiönsaari kaksi. Ulkosaariston neuvottelukunnan tehtävänä on 1. seurata infrastruktuuria eli yhteysalusliikennettä, tele- ja tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postin kulkua jne. koskevia kysymyksiä ja tehdä niitä koskevia aloitteita 2. käsitellä ulkosaariston ympäristö- ja elinkeinoasioihin, väestön kehitykseen, asumiseen ja viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä 3. seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä 4. ylläpitää kontakteja saariston kannalta tärkeitä asioita hoitaviin viranomaisiin 5. hoitaa muita ulkosaaristolle tärkeitä kysymyksiä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samalla kuntien edustajina Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmässä. Neuvottelukunta valitsee itse puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus, varapuheenjohtajuus ja sihteerin tehtävät vuorottelevat kuntien kesken. Molemmat kunnat ovat maksaneet omien jäsentensä palkkiot ja matkakulut, kun taas sihteerin tehtäviä hoitanut kunta on viime vuodet vastannut muista kokouskustannuksista. Kaupunginhallitus päättää valita ulkosaariston neuvottelukunnan edellä esitetyn mukaisesti hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus valitsee neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja ehdottaa, että Kemiönsaaren kunta valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää sihteerin tehtävän hoitamistavasta.

25 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

26 1/ Kaupunginhallitus Jäsenten valinta Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen 1835/ /2015 Kaupunginhallitus 19 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustajat Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallituksessa ovat kaudella olleet Birgitta Bröckl ja Dick Essén. Kaupunginhallitus valitsee Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen jäseneksi kaksi henkilöä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

27 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin 1836/ /2015 Kaupunginhallitus 20 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on aikaisemmin ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy

28 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin 1837/ /2015 Kaupunginhallitus 21 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy

29 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin 1838/ /2015 Kaupunginhallitus 22 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kurt Lundqvist ilmoitti esteellisyydestä: projektipäällikkö ja prokuristi yhtiössä. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy

30 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin vuosiksi / /2015 Kaupunginhallitus 23 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy

31 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin 1840/ /2015 Kaupunginhallitus 24 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Ab Par-Is Oy

32 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin 1841/ /2015 Kaupunginhallitus 25 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut Barbara Heinonen. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Archipelagia Golf Ab Oy

33 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan valinta 1689/ /2014 Kaupunginhallitus 26 Valmistelija Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh Kaupunginhallitus on vahvistanut kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot ja julistanut viran haettavaksi. Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemus kunta-alasta ja johtamistehtävistä. Kaupunginhallitus edellyttää kaupunginjohtajalta hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä sitä, että kaupunginjohtajalla on visioita ja että hän työskentelee tavoitteellisesti. Kaupunginhallitus lukee ansioksi sen, että hakija on ollut välittömässä taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnasta. Kaupunginjohtajan viran hakuaika päättyi Virkaa hakivat seuraavat seitsemän henkilöä: Anders Gadd, Anders Kjellman, Hannu Wuorela, Jean-Mikael Öhman, Otto Ilmonen, Patrik Nygrén ja Thomas Flemmich. Haastatteluryhmä arvioi, että Hannu Wuorela ja Anders Gadd eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Muita hakijoita haastatteli haastatteluryhmä, jonka muodostivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Andreas von Bergmann, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikael Holmberg, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Marianna Stoltzmann sekä kaupunginhallituksen jäsenet Fabian Karlgren, Tarja Rinne, Paola Fraboni, Carita Henriksson, Hanna Järvinen, Kurt Lundqvist ja Cornelius Colliander. Haastatteluryhmän sihteerinä toimi kaupunginlakimies Monica Avellan ja asiantuntijana henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos. Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä teki hakijoista kokonaisarvion. Ryhmä totesi, että osaamisprofiileissa on eroja ja että ne kaksi hakijaa, joita kokonaisarvion perusteella pidettiin sopivimpina, ovat Thomas Flemmich ja Patrik Nygrén. Konsulttifirma Mercuri Urval on tehnyt hakijoista Thomas Flemmichistä ja Patrik Nygrénistä syvällisen soveltuvuusarvion haastatteluryhmän kanssa yhteistyössä laaditun menestysprofiilin perusteella. Mercuri Urvalin konsultit esittelevät raporttinsa ja suosituksensa kaupunginhallituksen kokouksessa Konsultti ja psykologi Juha-Pekka Airo antoi raportin ehdokkaiden Thomas Flemmichin ja Patrik Nygrénin soveltuvuusprofiilista. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajaksi valtiotieteiden maisterin Patrik Nygrénin.

34 1/ Kaupunginhallitus hyväksyttiin.

35 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta 2014 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen 1842/ /2015 Kaupunginhallitus 27 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Kaupunginhallitus merkitsee alla mainitut täytäntöönpanopäätökset tiedoksi: 84 tuloveroprosentista on annettu tiedoksi kaupungin johtoryhmälle ja talousosastolle. 85 kiinteistöveroprosenteista on annettu tiedoksi kaupungin johtoryhmälle ja talousosastolle. 86 talousarviomuutoksesta vesihuoltolaitoksen investointitalousarvioon on annettu tiedoksi talousosastolle, ympäristöosastolle ja vesihuoltolaitokselle. 87 talousarviomuutoksesta sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2014 talousarvioon on annettu tiedoksi talousosastolle ja sosiaali- ja terveysosastolle. 88 talousarviomuutoksesta koskien ruokapalvelua on annettu tiedoksi talousosastolle, palvelutoiminnoille ja ruokapalvelulle. 89 talousarviomuutoksesta käyttötalouden ja investointien osalta, kiinteistöjen myynti, talouspalvelut, on annettu tiedoksi talousosastolle. 90 koskien Kyrkbackens skolan vuosiluokkien 7-9 siirtämistä on annettu tiedoksi opetuspäällikölle ja asianomaisten koulujen rehtoreille. 91 koskien Vånon, Sunnanbergin ja Skräbbölen koulujen yhdistämistä on annettu tiedoksi opetuspäällikölle ja asianomaisten koulujen rehtoreille. 92 Houtskarin yrittäjätalon myynnistä on annettu tiedoksi ostajalle. 93 koskien Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitystä Korppoon

36 1/ Kaupunginhallitus aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi on annettu tiedoksi Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle. 94 koskien ehdotusta Prostvikin ranta-asemakaavan muutokseksi tilalla Filthatten 1:33 sekä osalla yhteistä vesialuetta 876:1 Prostvikissä Nauvossa on annettu tiedoksi kaavoitusyksikölle. 95 koskien Nauvon rantayleiskaavan muuttamista tilan Björkbacka 2:28 erään alueen osalta Strandbyn kylässä Nauvossa on annettu tiedoksi kaavoitusyksikölle. 96 Valtuusto merkitsi ohjausryhmän väliraportin kuntarakennelain mukaisesta kuntien yhdistymisselvityksestä tiedoksi. 97 Anders Sirénin luottamustehtävistä vapauttamisesta on annettu tiedoksi Anders Sirénille, Cornelius Collianderille, sivistyslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle ja palkanlaskijalle. 98 Tiedoksi merkityt ilmoitusasiat eivät anna kaupunginhallituksen puolelta aihetta toimenpiteisiin. 99 koskien Tarja Rinteen ym. aloitetta sota- ja rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan käytön tehostamisesta annetaan myöhemmin. 100 koskien Nina Söderlundin ja Nina-Maria Nymanin ym. aloitetta saariston koulujen profiloitumisesta Itämeri- ja saaristokouluiksi annetaan myöhemmin. hyväksyttiin.

37 1/ Kaupunginhallitus Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginhallitus 28 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupungin hallitukselle: Ympäristölautakunta, Sivistyslautakunta, Seuraavat viranhaltijapäätökset on toimitettu kaupunginhallituk selle: Kaupunginjohtaja: - nro 140 / , jonka mukaan hammaslääkärin palkkaamiseen Paraisten hammashoitolaan ajaksi on myönnetty lupa. - nro 141/ , jonka mukaan sairaanhoitajan ja lähihoitajan palkkaamiseen varahenkilöstöksi akuutille ja kuntouttavalle vuodeosastolle on myönnetty lupa. - nro 142/ , jonka mukaan hammashoitajan palkkaamiseen Paraisten hammashoitolaan ajaksi on myönnetty lupa. - nro 143/ , jonka mukaan liinavaatevarastosta ja siivouksesta vastaavan laitosapulaisen työsuhteen haettavaksi julistamiseen ja täyttämiseen toistaiseksi Malmkullassa on myönnetty lupa. - nro 144/ , jonka mukaan terveyskeskuslääkärin palkkaamiseen ajaksi on myönnetty lupa. Kaupunginlakimies: - nro 80/ , jonka mukaan Häplotanin tiekunnan anomus Skanssin vuokraamisesta on hyväksytty. - nro 81/ , jonka mukaan Pargas Hembygdsförening rf:lle on myönnetty vuoden 2014 kiinteistöveroa vastaava 2 363,62 euron avustus. - nro 82/ , jonka mukaan Utö Hembygdsförening rf:lle on myönnetty vuoden 2014 kiinteistöveroa vastaava 392,02 euron avustus. Kiinteistöpäällikkö: - nro 34/ , jonka mukaan Paraisten kaupunki tekee KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa sitoumuksen pesuaineiden, siivousvälineiden ja pehmopapereiden yhteishankintaan liittymisestä. - nro 1/ , jonka mukaan Fix Turku Oy on valittu urakoitsijaksi Iniön koululle / kellarikerros. - nro 2/ , jonka mukaan Kennet Höglundille maksetaan 60 euron korvaus kuukaudessa varallaolosta nro 3/ , jonka mukaan Leif Nikanderille ja Jarmo Romppaselle maksetaan 25 prosenttia tuntipalkasta vastaava korvaus varallaolosta Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungintalossa.

38 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedon pöytäkirjoista sekä päättää, että mitään päätöksistä ei ole syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltä väksi. hyväksyttiin.

39 1/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 29 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Nimienkeräys Houtskarin terveystalon sulkemista vastaan. 2) Apulaisoikeuskanslerin päätös kantelusta koskien rakennustarkastajan menettelyä tarkastuksessa ja varoituksen antamisessa rakennustyön vastaavalle työnjohtajalle. 3) Valtiovarainministeriön päätös kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen myöntämisestä. 4) Pöytäkirjat - Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta, Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto, , sis. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus, Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus, ) Pöytäkirjanotteet - Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta, : Turun kaupungin jätehuoltomääräykset. - Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, : Pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Varsinais-Suomen pelastustoimen alueelle vuosille Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, : Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelman ja määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. hyväksyttiin.

40 1/ Kaupunginhallitus Ajankohtaiset asiat Kaupunginhallitus 30 Ajankohtaisia asioita ei merkitty.

41 1/ OIKAUSUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS PARAISTEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus MUUTOSKENHAKUKIELLOT JA KIELTOJEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikausuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1-5, 11-12, 16, 18-19, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 6-10, 13-15, 17, Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, Parainen, Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun Hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku, Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista/julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (791/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 20 / on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2015/ on luovutettu asianosaiselle / on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/14 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 16.12.2014 klo 16.00 20.00 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) 16.20 20.00

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/16 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Skanssi 15.12.2016 klo 16.30 20.20 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot