SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5"

Transkriptio

1 1/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 3 Esityslistan hyväksyminen 6 4 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston :ssä 69 tekemän päätöksen johdosta koskien Stormälön ja Lillmälön yleiskaavamuutoksen hyväksymistä 7 5 Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen 10 6 Kalkholmenin vierassataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen 11 7 Veden toimittamista koskeva liittymissopimus, TSV ja Paraisten kaupunki 12 8 Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 13 9 Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Paraisten kaupungissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Palvelutoimintojaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta Kaupunginhallituksen edustajien nimittäminen kaupungin lautakuntiin ja jaostoihin Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saaristoliikenteen neuvottelukuntaan vuosiksi Työnantajan edustajien nimittäminen yhteistyötoimikuntaan Elinkeinotoimikunnan valinta Turunmaan ulkosaariston neuvottelukunnan valinta Jäsenten valinta Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen Edustajan nimittäminen Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin vuosiksi Edustajan nimittäminen Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin 31

2 1/ Edustajan nimittäminen Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin Kaupunginjohtajan valinta Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta 2014 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 40 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

3 1/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Henriksson Carita (poistui klo 16:25 26) Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Koskinen Regina Lundqvist Kurt (läsnä klo 14:15 lukien 6) Nyberg Widar Orell Markku (läsnä klo 14:57 lukien 26) Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (poistui klo 16:57 27) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja (läsnä klo 14:57 lukien 26) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT 1-30 PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Kaija Hilke Hanna Järvinen on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

4 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 1 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 2 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Hilke ja Hanna Järvinen.

6 1/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 3 Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginjohtajan valintaa koskeva asia käsitellään klo Esityslista ja puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Turun hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston :ssä 69 tekemän päätöksen johdosta koskien Stormälön ja Lillmälön yleiskaavamuutoksen hyväksymistä 2987/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Esittelijä Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Kaupunginvaltuusto hyväksyi :ssä 69 Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan muutoksen Lillmälön kylässä sijaitseville tiloille Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 ja Örvik Väst 1:100. Sten Bergmanin kuolinpesä on valittanut päätöksestä. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungin lausuntoa asiassa. Sten Bergmanin kuolinpesän osakkaat väittävät muun muassa, että kaksi yleiskaavamuutoksessa osoitettua uutta RA-1-paikkaa (loma-asuntojen rakennuspaikkaa) rasittavat perusteettomasti kantatilaa ja ettei maanomistajia täten käsitellä tasavertaisesti. Kuolinpesän osakkaat väittävät myös, että alkuperäisestä yleiskaavasta puuttuu kaksi rakennusoikeutta, joihin kantatila kuolinpesän mukaan olisi oikeutettu. Kaavoituksesta vastaavana viranomaisena kaupunki laatii yleiskaavat, joiden se katsoo olevan tarkoituksenmukaisia tai joita maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos perustuu maanomistajien anomukseen. Kaupunki katsoi kaavamuutoksen olevan perusteltu ja teki päätöksen kaavan muuttamisesta. Kaupunkiin ei ole tullut muuta anomusta kyseiseltä alueelta. Yleiskaavaan merkittyjä rakennusoikeuksia voi lisätä tai muuttaa ainoastaan yleiskaavaa muuttamalla, ja tästä syystä ranta-asemakaavan laatiminen ei tullut kysymykseen. Kaavamuutosalueella on ollut yhteensä kuusi loma-asuntoa Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan laatimisajankohtana (kaava vahvistettu ympäristöministeriössä ). Kaikki loma-asunnot olisi tästä syystä pitänyt ottaa huomioon rakennusoikeuksien mitoituksessa. Ote myönnetyistä rakennusluvista oheistetaan. Se, että kaikki kuusi loma-asuntoa on nyt osoitettu Stormälön ja Lillmälön yleiskaavamuutoksessa, ei rasita kantatilaa yhtään sen enempää kuin niiden olisi tullut rasittaa kantatilaa alkuperäisen rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Rantaosayleiskaavan muuttamisella ei ole vaikutusta vapaan rannan osuuteen. Merkille pantavaa rantarakennusoikeuksien mitoituksessa on se, että mitoitus on alkuperäisessä yleiskaavassa pienempi kuin mitä se on ollut ohjaavassa seutukaavassa tai nykyisessä maakuntakaavassa. Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavaan sisältyvästä rakennusoikeuslaskelmasta käy ilmi, millä perusteella vapaa-ajan rakentamisen

8 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus rantarakennusoikeudet ovat määräytyneet. Laskelma perustuu muun muassa rantaviivan pituuteen, saarten pinta-alaan ja ohjaavan seutukaavan määräyksiin. Rantavyöhykkeellä olevilla MU-1-, SL-1- ja M-2-merkityillä alueilla on voimassa kaavamääräys, jonka mukaan näiden alueiden rakennusoikeudet on siirretty RAja RM-alueille kiinteistökohtaisesti. Alueet, joiden luontoarvojen on katsottu olevan ainutlaatuisia ja jotka seutukaavassa on osoitettu suojelualueiksi, eivät ole tuoneet lisää rakennusoikeutta. Tällaisia alueita ovat muun muassa Sandholmen ja Gräsgrundet, joiden rakennusoikeuksien lukumäärä on ilmaistu viivana pystysarakkeessa. Rantaosayleiskaavan rakennusoikeuslaskelman mukaan tilalle Våstergård 1:71 (aik. 1:59) osoitetaan yhteensä 25 uutta omarantaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa (17 paikkaa Lillmälöstä ja 5-8 paikkaa saarilta). Lukuun sisältyy kolme rakennusoikeutta, jotka ovat peräisin saarilta, joissa mitoitus ylittää saaren pinta-alan mukaisen normin (Oxholmen, Korpholmen ja Mise). Stora Högenillä ylitystä on puolikkaan rakennusoikeuden verran. Merkille pantavaa on se, ettei rakennusoikeuslaskelmaan sisälly kahta Västergårdin maanomistusyksikössä olevaa loma-asuntoa; neljättä rakennetuksi ilmoitettua RA-paikkaa Gubbasvedudden-Skaguddenin alueella (karttaliitteen numerot 1, 4, 12 ja 14) tai M-2-alueelle rakennettua loma-asuntoa, jolle on myönnetty rakennuslupa Alueen kiinteistöt, joita varten Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavan muutosta on haettu, täyttävät loma-asuntojen rakennuspaikoille asetetut vaatimukset. Muun muassa rakennusoikeutta koskevaa yleiskaavan määräystä tulee noudattaa kullakin kiinteistöllä. Muutoksenhakija viittaa valituksessaan ELY-keskuksen päätökseen Sandholmeniin perustettavasta luonnonsuojelualueesta. ELY-keskus toteaa päätöksessään, että maanomistajalle luonnonsuojelusta maksettuun korvaukseen ei sisälly korvausta rakennusoikeudesta. Muilta osin ELY-keskus viittaa maanomistajan lausuntoon. Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos on laadittu vuorovaikutuksessa osallisten ja viranomaisten kanssa. Yleisöllä on ollut mahdollisuus osallistua kaavoitukseen koko prosessin ajan. Kaavamuutos perustuu riittäviin selvityksiin ja vaikutusten riittävään arviointiin. Kaupungin kaavoitusyksikkö on vastannut Bo Bergmanin kysymyksiin suullisesti ja kirjallisesti. Kaava on laadittu puolueettomasti ja objektiivisesti sekä tavalla, joka turvaa maanomistajien tasavertaisen kohtelun. Oheismateriaali Valituskirjelmä, Sten Bergmanin kuolinpesä Rakennusoikeuslaskelma, ote Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavasta Kartta tilan Västergård 1:71 (1:59) RA-paikoista Rakennusselvitys (rakennuslupa-asiakirjat) Kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle ja toteaa, että hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus

9 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos Lillmälön kylässä sijaitseville tiloille Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 ja Örvik Väst 1:100. hyväksyttiin. _ Kaupunginhallitus 4 Valmistelija Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Oheismateriaali Tiedoksianto Valituskirjelmä, Sten Bergmanin kuolinpesä Rakennusoikeuslaskelma, ote Stormälön ja Lillmälön rantaosayleiskaavasta Kartta tilan Västergård 1:71 (1:59) RA-paikoista Rakennusselvitys (rakennuslupa-asiakirjat) Kaupunginhallitus antaa edellä olevan selvityksen lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle ja toteaa, että hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Stormälön-Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos Lillmälön kylässä sijaitseville tiloille Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 ja Örvik Väst 1:100. hyväksyttiin. Turun hallinto-oikeus

10 1/ Kaupunginhallitus Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen 438/ /2013 Kaupunginhallitus 5 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt Paraisten kaupungilta hyväksyntää Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalle. Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ei suoranaisesti kosketa Paraisten kaupunkia, mutta välillisesti kyllä mitä suurimmassa määrin ajatellen Paraisilta Kaarinan kautta Turun suuntaan kulkevaa liikennettä. Suunnitteluprosessin ohjausryhmä on hyväksynyt suunnitelman ja maakuntahallitus Suunnittelutyö käynnistyi helmikuussa 2013 ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos asetettiin nähtäville huhtikuussa Paraisten kaupunginhallitus antoi luonnoksesta lausunnon Lausunnossa, joka koski myös toista liikennepoliittista suunnitelmaa (Varsinais-Suomen liikennestrategiaa), korostettiin Saaristotien ja Kirjalansalmen sillan merkitystä ja niiden uusimistarvetta. Paraisten kaupunki ehdotti myös, että Kaarinan ohitustien rakentaminen priorisoidaan korkeammalle, koska tien merkitys myös Paraisten kaupungin kehitykselle on suuri. Nämä Paraisten kaupungin toiveet on huomioitu liikennejärjestelmäsuunnitelmassa suhteellisen hyvin. Kirjalansalmen sillan merkitys ja suuret liikennemäärät on pantu merkille ja uutta siltaa pidetään välttämättömänä. Silta on prioriteettiluokassa 1B, mikä tarkoittaa sitä, että rakentaminen toteutetaan ennen vuotta Suunnitelmassa on todettu myös Kaarinan ohitustiestä saatavat hyödyt, vaikkakin tie voitaisiin priorisoida korkeammalle tasolle. Oheismateriaali Tiedoksianto Hyväksymispyyntö Suunnitelma on saatavilla (ainoastaan suomeksi) liiton verkkosivuilla: Paraisten kaupunki hyväksyy Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman, mutta korostaa samalla sitä, että suunnitelma tulee olla saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. hyväksyttiin. Varsinais-Suomen liitto, elinkeinopäällikkö, kaavoituspäällikkö

11 1/ Kaupunginhallitus Kalkholmenin vierassataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen 1819/ /2014 Kaupunginhallitus 6 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Paraisten kaupungilla on Sjörövarnästet Ab:n kanssa voimassa oleva maanvuokrasopimus (ks. oheismateriaali) kahdesta Paraisten Kalkholmenissa sijaitsevasta alueesta. Alueilla harjoitetaan vierassatamatoimintaa. Sopimus on voimassa , ja vuokra-aikaa jatketaan automaattisesti viidellä vuodella, ellei jompikumpi sopijapuoli ole irtisanonut sopimusta kuutta kuukautta ennen vuokra-ajan päättymistä. Nykyinen vuokra on erittäin alhaisella tasolla, minkä vuoksi sopimus tulee irtisanoa määräajan kuluessa ja vierassatamatoiminta kilpailuttaa. Oheismateriaali Tiedoksianto Kalkholmenin vierassataman maanvuokrasopimus Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Sjörövarnästet Ab:n kanssa tekemänsä Kalkholmenin vierassatamaa koskevan maanvuokrasopimuksen, sekä päättää, että Paraisten Kalkholmenin vierassatamatoiminta kilpailutetaan. hyväksyttiin. Sjörövarnästet Ab, elinkeinopäällikkö, talouspalvelut

12 1/ Kaupunginhallitus Veden toimittamista koskeva liittymissopimus, TSV ja Paraisten kaupunki 895/ /2009 Kaupunginhallitus 7 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Kaarinan ja Paraisten välinen syöttövesijohto on rakennettu, ja Turun Seudun Vesi voi toimittaa Paraisten kaupungille talousvettä tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Tarkemmat veden toimittamista koskevat ehdot käyvät ilmi oheisesta liittymissopimuksesta. Sopimuksen liitteestä 3 käyvät ilmi vuoden 2015 arvioidut toimituskustannukset, jotka Paraisten kaupungin osalta ovat arviolta euroa. Liite 1 Liittymissopimus 2 Liittymis- ja mittauspiste 3 Veden määrän, paineen ja laadun vastuun rajat 4 Veden hinnoitteluperusteet Kaupunginhallitus hyväksyy liittymissopimusehdotuksen. tarkastetaan välittömästi. Tiedoksianto hyväksyttiin. Turun Seudun Vesi Oy, toimitusjohtaja Aki Artimo Kaupungininsinööri Manne Carla

13 1/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 8 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. huhtikuuta Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa huhtikuuta Kaupunginhallituksen on päätettävä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista sekä niiden aukiolopäivistä ja päivittäisistä aukioloajoista. Nämä tiedot on merkittävä kansalliseen äänestyspaikkarekisteriin viimeistään 23. tammikuuta Liite Luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista Kaupunginhallitus päättää, että Paraisten kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat oheisesta luettelosta ilmi käyvät äänestyspaikat, sekä päättää hyväksyä luettelossa esitetyt aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. Yhteysaluksilla toimitettavan ennakkoäänestyksen aikatauluja voidaan vielä tarkistaa, jos yhteysalusten aikataulut muuttuvat. Tiedoksianto hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunta

14 1/ Kaupunginhallitus Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 9 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on päätettävä äänestysalueiden vaalipäivän sunnuntain 19. huhtikuuta 2015 äänestyspaikat eduskuntavaaleissa. Liite 6 Luettelo Paraisten kaupungin vaalipäivän äänestyspaikoista vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Tiedoksianto Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Paraisten kaupungin äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat ovat oheisesta luettelosta ilmi käyvät äänestyspaikat. hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunta

15 1/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 10 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Vaalilain 9 :n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Näistä toimintayksiköistä käytetään yhteisnimitystä laitokset. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Kaupunginhallituksen on päätettävä, missä laitoksissa vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan. Vaalitoimitsijoina toimivat kunkin kunta-alueen vaalitoimikunnat. Kaupunginhallitus päättää, että vaalitoimikunnat toimittavat vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen seuraavissa laitoksissa Paraisten kaupungissa: Kunta-alue Parainen Nauvo Iniö Laitos Malmkullan vuodeosasto Turunmaan mielenterveyskeskus Terveyskeskuksen vuodeosasto Kårkullan hoitokoti Koivukodon palveluasunnot Grannasin palvelutalo Aftonro Tiedoksianto hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunta

16 1/ Kaupunginhallitus Vaalilautakuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 11 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Vaalilain 15 :n mukaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaalilautakuntaan ei voida valita keskusvaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä, koska keskusvaalilautakunta toimii vaaleissa osittain samanaikaisesti vaalilautakunnan kanssa. Sen vuoksi kuntalain ja hallintolain esteellisyyssäännöksiä on tarvittaessa sovellettava, mikäli ehdokas on vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Siten ehdokas tai hänen hallintolain 28 :n 2 momentissa tarkoitettu läheisensä ei esteellisenä saa osallistua alustavaan ääntenlaskentaan eikä olla silloin läsnä vaalilautakunnassa, koska vaalilautakunta tarkastaessaan äänestysliput päättää ehdotuksestaan kunkin ehdokkaan hyväksi luettavista ja mitättömistä äänestyslipuista. Vaalilautakuntaan ehdotettavien henkilöiden on allekirjoitettava ennen valintaansa suostumuslomake, joka sisältää heidän henkilö- ja osoitetietonsa. Lomakkeita saa sähköisessä muodossa osoitteesta Kaupunginhallitus päättää asettaa kullekin Paraisten kaupungin äänestysalueista vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kaupunginhallitus päättää lisäksi asettaa kuhunkin vaalilautakuntaan varajäsenet seuraavasti: Äänestysalue Varajäsenten määrä Parainen 13

17 1/ Kaupunginhallitus Nauvo 5 Korppoo 5 Houtskari 5 Iniö 5 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

18 1/ Kaupunginhallitus Vaalitoimikuntien asettaminen Paraisten kaupungille vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten 1786/ /2014 Kaupunginhallitus 12 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginhallituksen on laitoksissa toimitettavaa eduskuntavaalien ennakkoäänestystä varten asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa huhtikuuta Vaalilain 15 :n mukaan vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikuntaan jäseneksi tai varajäseneksi valittava voidaan valita myös vaalilautakuntaan. Vaalitoimikuntaan ehdotettavien henkilöiden on allekirjoitettava ennen valintaansa suostumuslomake, joka sisältää heidän henkilö- ja osoitetietonsa. Lomakkeita saa sähköisessä muodossa osoitteesta Houtskarissa ja Korppoossa ei järjestetä laitosäänestystä, eikä näille alueille sen vuoksi aseteta vaalitoimikuntaa. Kaupunginhallitus päättää asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnat seuraavasti: Kunta-alue Jäsenet Varajäsenet Parainen 3 3 Nauvo 3 3 Iniö 3 3 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

19 1/ Kaupunginhallitus Palvelutoimintojaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 1830/ /2015 Kaupunginhallitus 13 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupungin hallintosäännön 24 kuuluu: Jaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee palvelutoimintojaostoon viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varsinaisten jäsenten keskuudesta hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus päätti valita palvelutoimintojaostoon hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: Varsinaiset jäsenet Tarja Rinne, puheenjohtaja Sverker Karlsson Carita Henriksson Markku Orell, varapuheenjohtaja Cornelius Colliander Henkilökohtaiset varajäsenet Kaija Hilke Kurt Lundqvist Widar Nyberg Hanna Järvinen Helena Särkijärvi Tiedoksianto Valitut, kiinteistöpäällikkö, jaoston sihteeri, palkanlaskijat

20 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajien nimittäminen kaupungin lautakuntiin ja jaostoihin 1831/ /2015 Kaupunginhallitus 14 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupungin hallintosäännön 23 kuuluu: Kaupunginhallitus valitsee edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta seuraavia lautakuntia: - keskusvaalilautakunta - tarkastuslautakunta - vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat - aluelautakunnat. Kaupunginhallitus nimittää edustajat seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Kaupunginhallitus päätti valita edustajat seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Fabian Karlgren Widar Nyberg Markku Orell Kaija Hilke Hanna Järvinen Kurt Lundqvist Carita Henriksson Tiedoksianto Lautakuntien sihteerit

21 1/ Kaupunginhallitus Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saaristoliikenteen neuvottelukuntaan vuosiksi / /2014 Kaupunginhallitus 15 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Paraisten kaupunkia nimeämään edustajan ja varaedustajan saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Saaristoliikenteen neuvottelukunta kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on käsitellä saariston yhteysalusliikennettä koskevia suurempia linjauksia ja periaatteita. Toimikaudella neuvottelukunnassa on ollut edustajana Christjan Brander varaedustajanaan Kurt Kronehag. ELY-keskus pyytää kaupungin vastausta viimeistään Oheismateriaali Tiedoksianto ELY-keskuksen päivätty kirje Kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Kaupunginhallitus nimeää Niclas Gestraniuksen edustajaksi ja Kurt Kronehagin varaedustajaksi saaristoliikenteen neuvottelukuntaan toimikaudeksi Valitut, Varsinais-Suomen ELY-keskus

22 1/ Kaupunginhallitus Työnantajan edustajien nimittäminen yhteistyötoimikuntaan 1832/ /2015 Kaupunginhallitus 16 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupungin hallintosäännön :n 112 momentit 1-3 kuuluvat: Työpaikkademokratiaa toteutetaan yhteistyötoimikunnan avulla, jonka tehtävänä on kehittää, seurata ja ohjata kaupungin kunnallista työpaikkademokratiaa ja työsuojelua. Henkilöstölle on annettava mahdollisuus voida vaikuttaa omaan työhönsä ja työ-oloihinsa annetuissa taloudellisissa rajoissa siten, että kaupungin vahvistamat tavoitteet saavutetaan. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 14 jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Kaupunginhallitus määrää 4 työnantajan edustajaa. Henkilöstö valitsee keskuudestaan 10 jäsentä. Työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö osallistuvat kokouksiin asiantuntijoina viran puolesta. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt asiaa. Periaatteena työnantajan edustajien valinnassa on ollut, että osastopäälliköt osallistuvat yhteistyötoimikuntaan niin, että uusia edustajia valittaessa otetaan huomioon sekä päälliköiden edustuksen jatkuvuus että kierto. Kaupunginhallitus nimittää yhteistyötoimikuntaan neljä työnantajan edustajaa ja varaedustajaa hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

23 1/ Kaupunginhallitus Elinkeinotoimikunnan valinta 1833/ /2015 Kaupunginhallitus 17 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Paraisten kaupungilla on ollut elinkeinotoimikunta, jonka tehtävänä on käsitellä kaupungin ajankohtaisia elinkeinoasioita. Kaupungin elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään yhden kerran valtuustokauden aikana. Ohjelman mukaan elinkeinopoliittinen toimielin, elinkeinotoimikunta, nimeää vuosittain viisi strategisesti tärkeää asiaa tai kaupungin toiminnassa huomioon otettavaa priorisointitoimea. Toimikunta toimii myös kaupunginhallituksen neuvoa-antavana toimielimenä elinkeinoasioissa ja avustaa elinkeinopäällikköä tämän työssä. Toimikunnassa on ollut kaudella yhdeksän jäsentä. Kaupungin puolelta kokouksiin osallistuvat ainakin elinkeinopäällikkö ja yritysneuvoja. Kaupunginhallitus valitsee elinkeinotoimikunnan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus valitsi elinkeinotoimikuntaan seuraavat jäsenet: Kim Lindstedt, varapuheenjohtaja Widar Nyberg Sverker Karlsson, puheenjohtaja Mariella Ramstedt Helen Kajander Minna Ruohonen Jonas Isaksson Staffan Sundström Hanna Järvinen Tiedoksianto Valitut, elinkeinopäällikkö, hankekoordinaattori, palkanlaskijat

24 1/ Kaupunginhallitus Turunmaan ulkosaariston neuvottelukunnan valinta 1834/ /2015 Kaupunginhallitus 18 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kemiönsaaren kunnalla ja Paraisten kaupungilla on vuodesta 2009 lähtien ollut yhteinen ulkosaariston neuvottelukunta, jossa on kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Paraisten kaupunki valitsee jäsenistä neljä ja Kemiönsaari kaksi. Ulkosaariston neuvottelukunnan tehtävänä on 1. seurata infrastruktuuria eli yhteysalusliikennettä, tele- ja tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postin kulkua jne. koskevia kysymyksiä ja tehdä niitä koskevia aloitteita 2. käsitellä ulkosaariston ympäristö- ja elinkeinoasioihin, väestön kehitykseen, asumiseen ja viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä 3. seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä 4. ylläpitää kontakteja saariston kannalta tärkeitä asioita hoitaviin viranomaisiin 5. hoitaa muita ulkosaaristolle tärkeitä kysymyksiä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samalla kuntien edustajina Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmässä. Neuvottelukunta valitsee itse puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus, varapuheenjohtajuus ja sihteerin tehtävät vuorottelevat kuntien kesken. Molemmat kunnat ovat maksaneet omien jäsentensä palkkiot ja matkakulut, kun taas sihteerin tehtäviä hoitanut kunta on viime vuodet vastannut muista kokouskustannuksista. Kaupunginhallitus päättää valita ulkosaariston neuvottelukunnan edellä esitetyn mukaisesti hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus valitsee neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja ehdottaa, että Kemiönsaaren kunta valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää sihteerin tehtävän hoitamistavasta.

25 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

26 1/ Kaupunginhallitus Jäsenten valinta Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen 1835/ /2015 Kaupunginhallitus 19 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustajat Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallituksessa ovat kaudella olleet Birgitta Bröckl ja Dick Essén. Kaupunginhallitus valitsee Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen jäseneksi kaksi henkilöä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

27 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin 1836/ /2015 Kaupunginhallitus 20 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on aikaisemmin ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy

28 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin 1837/ /2015 Kaupunginhallitus 21 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy

29 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin 1838/ /2015 Kaupunginhallitus 22 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kurt Lundqvist ilmoitti esteellisyydestä: projektipäällikkö ja prokuristi yhtiössä. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy

30 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin vuosiksi / /2015 Kaupunginhallitus 23 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab - Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy

31 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin 1840/ /2015 Kaupunginhallitus 24 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut kaupunginjohtaja Folke Öhman. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Ab Par-Is Oy

32 1/ Kaupunginhallitus Edustajan nimittäminen Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin 1841/ /2015 Kaupunginhallitus 25 Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupungin edustaja yhtiön yhtiökokouksissa on kaudella ollut Barbara Heinonen. Kaupunginhallitus nimittää edustajan Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja voi valitun edustajan ollessa estyneenä nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Kaupunginhallitus päätti nimittää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja voi estyneenä ollessaan nimittää Paraisten kaupungille toisen edustajan yhtiön yhtiökokouksiin. Tiedoksianto Valittu, Archipelagia Golf Ab Oy

33 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan valinta 1689/ /2014 Kaupunginhallitus 26 Valmistelija Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh Kaupunginhallitus on vahvistanut kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot ja julistanut viran haettavaksi. Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemus kunta-alasta ja johtamistehtävistä. Kaupunginhallitus edellyttää kaupunginjohtajalta hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä sitä, että kaupunginjohtajalla on visioita ja että hän työskentelee tavoitteellisesti. Kaupunginhallitus lukee ansioksi sen, että hakija on ollut välittömässä taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnasta. Kaupunginjohtajan viran hakuaika päättyi Virkaa hakivat seuraavat seitsemän henkilöä: Anders Gadd, Anders Kjellman, Hannu Wuorela, Jean-Mikael Öhman, Otto Ilmonen, Patrik Nygrén ja Thomas Flemmich. Haastatteluryhmä arvioi, että Hannu Wuorela ja Anders Gadd eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Muita hakijoita haastatteli haastatteluryhmä, jonka muodostivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Andreas von Bergmann, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikael Holmberg, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Marianna Stoltzmann sekä kaupunginhallituksen jäsenet Fabian Karlgren, Tarja Rinne, Paola Fraboni, Carita Henriksson, Hanna Järvinen, Kurt Lundqvist ja Cornelius Colliander. Haastatteluryhmän sihteerinä toimi kaupunginlakimies Monica Avellan ja asiantuntijana henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos. Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä teki hakijoista kokonaisarvion. Ryhmä totesi, että osaamisprofiileissa on eroja ja että ne kaksi hakijaa, joita kokonaisarvion perusteella pidettiin sopivimpina, ovat Thomas Flemmich ja Patrik Nygrén. Konsulttifirma Mercuri Urval on tehnyt hakijoista Thomas Flemmichistä ja Patrik Nygrénistä syvällisen soveltuvuusarvion haastatteluryhmän kanssa yhteistyössä laaditun menestysprofiilin perusteella. Mercuri Urvalin konsultit esittelevät raporttinsa ja suosituksensa kaupunginhallituksen kokouksessa Konsultti ja psykologi Juha-Pekka Airo antoi raportin ehdokkaiden Thomas Flemmichin ja Patrik Nygrénin soveltuvuusprofiilista. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajaksi valtiotieteiden maisterin Patrik Nygrénin.

34 1/ Kaupunginhallitus hyväksyttiin.

35 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta 2014 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen 1842/ /2015 Kaupunginhallitus 27 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Kaupunginhallitus merkitsee alla mainitut täytäntöönpanopäätökset tiedoksi: 84 tuloveroprosentista on annettu tiedoksi kaupungin johtoryhmälle ja talousosastolle. 85 kiinteistöveroprosenteista on annettu tiedoksi kaupungin johtoryhmälle ja talousosastolle. 86 talousarviomuutoksesta vesihuoltolaitoksen investointitalousarvioon on annettu tiedoksi talousosastolle, ympäristöosastolle ja vesihuoltolaitokselle. 87 talousarviomuutoksesta sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2014 talousarvioon on annettu tiedoksi talousosastolle ja sosiaali- ja terveysosastolle. 88 talousarviomuutoksesta koskien ruokapalvelua on annettu tiedoksi talousosastolle, palvelutoiminnoille ja ruokapalvelulle. 89 talousarviomuutoksesta käyttötalouden ja investointien osalta, kiinteistöjen myynti, talouspalvelut, on annettu tiedoksi talousosastolle. 90 koskien Kyrkbackens skolan vuosiluokkien 7-9 siirtämistä on annettu tiedoksi opetuspäällikölle ja asianomaisten koulujen rehtoreille. 91 koskien Vånon, Sunnanbergin ja Skräbbölen koulujen yhdistämistä on annettu tiedoksi opetuspäällikölle ja asianomaisten koulujen rehtoreille. 92 Houtskarin yrittäjätalon myynnistä on annettu tiedoksi ostajalle. 93 koskien Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitystä Korppoon

36 1/ Kaupunginhallitus aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi on annettu tiedoksi Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle. 94 koskien ehdotusta Prostvikin ranta-asemakaavan muutokseksi tilalla Filthatten 1:33 sekä osalla yhteistä vesialuetta 876:1 Prostvikissä Nauvossa on annettu tiedoksi kaavoitusyksikölle. 95 koskien Nauvon rantayleiskaavan muuttamista tilan Björkbacka 2:28 erään alueen osalta Strandbyn kylässä Nauvossa on annettu tiedoksi kaavoitusyksikölle. 96 Valtuusto merkitsi ohjausryhmän väliraportin kuntarakennelain mukaisesta kuntien yhdistymisselvityksestä tiedoksi. 97 Anders Sirénin luottamustehtävistä vapauttamisesta on annettu tiedoksi Anders Sirénille, Cornelius Collianderille, sivistyslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle ja palkanlaskijalle. 98 Tiedoksi merkityt ilmoitusasiat eivät anna kaupunginhallituksen puolelta aihetta toimenpiteisiin. 99 koskien Tarja Rinteen ym. aloitetta sota- ja rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan käytön tehostamisesta annetaan myöhemmin. 100 koskien Nina Söderlundin ja Nina-Maria Nymanin ym. aloitetta saariston koulujen profiloitumisesta Itämeri- ja saaristokouluiksi annetaan myöhemmin. hyväksyttiin.

37 1/ Kaupunginhallitus Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginhallitus 28 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupungin hallitukselle: Ympäristölautakunta, Sivistyslautakunta, Seuraavat viranhaltijapäätökset on toimitettu kaupunginhallituk selle: Kaupunginjohtaja: - nro 140 / , jonka mukaan hammaslääkärin palkkaamiseen Paraisten hammashoitolaan ajaksi on myönnetty lupa. - nro 141/ , jonka mukaan sairaanhoitajan ja lähihoitajan palkkaamiseen varahenkilöstöksi akuutille ja kuntouttavalle vuodeosastolle on myönnetty lupa. - nro 142/ , jonka mukaan hammashoitajan palkkaamiseen Paraisten hammashoitolaan ajaksi on myönnetty lupa. - nro 143/ , jonka mukaan liinavaatevarastosta ja siivouksesta vastaavan laitosapulaisen työsuhteen haettavaksi julistamiseen ja täyttämiseen toistaiseksi Malmkullassa on myönnetty lupa. - nro 144/ , jonka mukaan terveyskeskuslääkärin palkkaamiseen ajaksi on myönnetty lupa. Kaupunginlakimies: - nro 80/ , jonka mukaan Häplotanin tiekunnan anomus Skanssin vuokraamisesta on hyväksytty. - nro 81/ , jonka mukaan Pargas Hembygdsförening rf:lle on myönnetty vuoden 2014 kiinteistöveroa vastaava 2 363,62 euron avustus. - nro 82/ , jonka mukaan Utö Hembygdsförening rf:lle on myönnetty vuoden 2014 kiinteistöveroa vastaava 392,02 euron avustus. Kiinteistöpäällikkö: - nro 34/ , jonka mukaan Paraisten kaupunki tekee KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa sitoumuksen pesuaineiden, siivousvälineiden ja pehmopapereiden yhteishankintaan liittymisestä. - nro 1/ , jonka mukaan Fix Turku Oy on valittu urakoitsijaksi Iniön koululle / kellarikerros. - nro 2/ , jonka mukaan Kennet Höglundille maksetaan 60 euron korvaus kuukaudessa varallaolosta nro 3/ , jonka mukaan Leif Nikanderille ja Jarmo Romppaselle maksetaan 25 prosenttia tuntipalkasta vastaava korvaus varallaolosta Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungintalossa.

38 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedon pöytäkirjoista sekä päättää, että mitään päätöksistä ei ole syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltä väksi. hyväksyttiin.

39 1/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 29 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Nimienkeräys Houtskarin terveystalon sulkemista vastaan. 2) Apulaisoikeuskanslerin päätös kantelusta koskien rakennustarkastajan menettelyä tarkastuksessa ja varoituksen antamisessa rakennustyön vastaavalle työnjohtajalle. 3) Valtiovarainministeriön päätös kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen myöntämisestä. 4) Pöytäkirjat - Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta, Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto, , sis. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus, Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus, ) Pöytäkirjanotteet - Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta, : Turun kaupungin jätehuoltomääräykset. - Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, : Pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Varsinais-Suomen pelastustoimen alueelle vuosille Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, : Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelman ja määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. hyväksyttiin.

40 1/ Kaupunginhallitus Ajankohtaiset asiat Kaupunginhallitus 30 Ajankohtaisia asioita ei merkitty.

41 1/ OIKAUSUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS PARAISTEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus MUUTOSKENHAKUKIELLOT JA KIELTOJEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikausuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1-5, 11-12, 16, 18-19, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 6-10, 13-15, 17, Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, Parainen, Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun Hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku, Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista/julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (791/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 20 / on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2015/ on luovutettu asianosaiselle / on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1/2014 1 Sivistyslautakunta TID - AIKA 06.03.2014 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 2/2014 26 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2014 TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 PLATS - PAIKKA Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot