SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74"

Transkriptio

1 3/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 Y l e i n e n t i e d o t u s 29 Lisäalueen myyminen Österretaisten kylästä Korppoosta Tontin vuokralle antaminen Kårkullan kuntayhtymälle Bläsnäsin kaupunginosasta Sollidenin leirintäalueen vuokrasopimus Luettelo käsittelemättä olevista aloitteista Ilmoitusasiat Valtuusto- ja muut aloitteet Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat 97 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Puheenjohtaja: Andreas von Bergmann Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Ini ön alue konttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:

2 3/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET von Bergmann Andreas puheenjohtaja Abrahamsson Petri Ahonen Janne Bergman Ted Berglund Leif Bredenberg Felicia Colliander Cornelius Ekström Kurt Engström Eskil Engström Sverker Eriksson Jan Fredriksson Merja Friis Christer Hedström-Järvinen Monica Henriksson Carita Hilke Kaija Holmberg Mikael Impilä Sanni Johansson Andreas Karlsson Kaj-Johan Karlsson Sverker Koskinen Regina Kronehag Kurt Kurvinen Kyösti Lindell Maria Lindholm Tom Lindstedt Kim Lundqvist Kurt Luoma Mikaela Nurro Kai Nurmela Risto (poistui klo 17:50 29) Nyberg Widar Nymalm Tommy Nyman Nina Orell Markku (läsnä klo 17:15, Yleinen tiedotus lukien) Rinne Tarja Salonen Markku Stolzmann Marianna Särkijärvi Helena Takatupa Jarmo Tengström Johanna Wikman Calle Visa Petri

3 3/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna kaupunginhallityksen jäsen Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö (poistui klo 17:40) Eklund Tomas elinkeinopäällikkö Gustafsson Tiina kielenkääntäjä Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Björk Maj Karlgren Fabian Niemi Tapani Söderlund Nina (varajäsen Bredenberg Felicia läsnä) (varajäsen Tengström Johanna läsnä) (varajäsen Nyman Nina läsnä) (varajäsen Nurmela Risto läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas von Bergmann Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Andreas Johanssom Nina Nyman on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki on ollut yleisesti nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

4 3/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 27 Päätös Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 42 valtuutettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.

5 3/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto 28 Päätös Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Andreas Johansson ja Nina Nyman.

6 3/ Kaupunginvaltuusto Yleinen tiedotus Kaupunginvaltuusto Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin esitteli kaupungin vuoden 2014 kaavoituskatsausta. Kaupunginjohtaja Folke Öhman esitteli alustavasti vuoden 2013 tilinpäätöslukuja.

7 3/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäalueen myyminen Österretaisten kylästä Korppoosta 1025/ /2014 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Oy Korpo Marin Service Ab harjoittaa monipuolisia alusten ja veneiden huoltopalvelua ja talvisäilytystä omalla kiinteistöllään Slipen ( ) Korppoon Österretaisten lauttapaikan vieressä. Kiinteistön pinta-ala on m2, ja Korppoon osayleiskaavaehdotuksessa (pohjoinen) kiinteistö on osa suurempaa yritystoimintaan varattua aluetta (merkintä T). Kaavan mukaan alueelle voi pystyttää rakennuksia ja tiloja pienteollisuutta ja yritystoimintaa varten. Etenkin veneiden talvisäilytyspaikkojen kysyntä ylittää yhtiön tarjonnan. Korpo Marin Service on siksi anonut kaupungilta noin m2:n suuruisen alueen ostamista eteläpuolella sijaitsevasta naapuritilasta Arvids-Östergård Alueen muoto on erikoinen, mutta alue noudattelee maaston korkeusolosuhteita. Oheisesta karttaliitteestä käy ilmi alueen sijainti suhteessa alueeseen, josta Turun Murskemarkkinointi Oy:llä on oikeus ottaa kiviainesta, sekä Heimon Kala Oy:n vuokraamaan alueeseen. Mainituilla yrityksillä on voimassa olevat sopimukset kaupungin kanssa. Alueelle ei ole vahvistettua hintaa. Ainoastaan Paraisten keskustassa sijaitseville asemakaavoitetuille yritystonteille on vahvistettu hinnat (3,50-8 euroa/m 2 ). Kaupungin Korppoon keskustassa sijaitsevien omakotitonttien hinnat ovat 4-6 euroa/m 2. Yrityksen kanssa on sovittu lisäalueen hinnaksi euroa. Oheismateriaali Liite Ehdotus Päätös Ote Korppoon rantayleiskaavaehdotuksesta (pohjoinen) Yleiskartta 14. Lisäalueen osoittava karttaliite Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Oy Korpo Marin Service Ab:lle noin m2:n suuruisen alueen tilasta Arvids-Östergård oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

8 3/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto Oy Korpo Marin Service Ab / Rune Dahlén, kiinteistösihteeri Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 3 Lisäalueen osoittava karttaliite Oheismateriaali Ote Korppoon rantayleiskaavaehdotuksesta (pohjoinen) Yleiskartta Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää myydä Oy Korpo Marin Service Ab:lle noin m 2 :n suuruisen alueen tilasta Arvids-Östergård oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 29 Liite 1 Lisäalueen osoittava karttaliite Oheismateriaali Päätös Tiedoksianto Ote Korppoon rantayleiskaavaehdotuksesta (pohjoinen) Yleiskartta Kaupunginvaltuusto päätti myydä Oy Korpo Marin Service Ab:lle noin m2:n suuruisen alueen tilasta Arvids-Östergård oheisen karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Oy Korpo Marin Service Ab / Rune Dahlén, kiinteistösihteeri

9 3/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tontin vuokralle antaminen Kårkullan kuntayhtymälle Bläsnäsin kaupunginosasta 2807/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Kårkullan kuntayhtymä suunnittelee uutta asuntohanketta Paraisilla toteutettavaa ryhmäasumista varten. Kuntayhtymä on esittänyt toiveen tarkoitusta varten soveltuvasta tontista, jonka rakennusoikeus olisi noin k-m 2. Kaupunki on ehdottanut mielenterveyskeskuksen ja Satuniityn päiväkodin välistä aluetta Bläsnäsin kaupunginosan korttelista 14. Paikalle on kaavoitettu m2:n suuruinen tontti (nro 9), jonne on kulku Pippurikujan kautta. Sijainti on sopiva Kårkullan nykyistä Skanssitiellä sijaitsevaa asumisyksikköä silmällä pitäen. Kaavamerkintä on Y, yleisten rakennusten korttelialue. Tehokkuusluku on 0,3 ja rakennusoikeus k-m 2. Tarkoitus on antaa tontti Kårkullalle vuokralle. Myöhemmässä vaiheessa maa-alueiden vaihto voi tulla ajankohtaiseksi kaupungin omien Kårkullan aluetta koskevien suunnitelmien edettyä. Vastaavanlaisille rakennushankkeille avustusta myöntävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää vuokra-ajan olevan vähintään 40 vuotta. Y-tontit arvioidaan yleensä samanarvoisiksi kuin vastaavilla alueilla sijaitsevat pientalotontit. Suhteellisen suuren rakennusoikeuden takia kyseinen tontti on verrattavissa rivitalotonttiin. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut rivitalotonttien hinnaksi /k-m 2. Sekä yksityisillä markkinoilla että kaupungin omissa myyntikohteissa (Söderbyn kaupunginosassa) viimeksi käytetty hinta oli noin 100 /k-m 2. Vuotuinen vuokra on yleensä 5 % arvosta. Oheismateriaali: Ehdotus: Päätös: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää antaa Kårkullan kuntayhtymälle vuokralle Bläsnäsin kaupunginosan korttelissa 14 sijaitsevan tontin nro 9 ryhmäasumisyksikköä varten. Vuokra-aika on 40 vuotta, ja indeksiin sidottu lähtövuokra on vuodessa. Ehdotus hyväksyttiin.

10 3/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jakelu: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Oheismateriaali 2: Ehdotus: Kartta Kaupunginvaltuusto päättää antaa Kårkullan kuntayhtymälle vuokralle Bläsnäsin kaupunginosan korttelissa 14 sijaitsevan tontin nro 9 ryhmäasumisyksikköä varten. Kaupunginvaltuusto päättää, että vuokra-aika on 40 vuotta ja indeksiin sidottu vuokra sopimuskauden alkaessa vuodessa. Päätös: Keskustelun kuluessa Stig Engman ehdotti Marianna Stolzmannin kannattamana, että Kårkullan kuntayhtymälle vuokrataan jokin toinen julkinen tontti. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Stig Engmanin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 8 kpl 3 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Liite 14: Äänestyspöytäkirja Kaupunginvaltuusto Liite: Päätös: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

11 3/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Päätös on pantu täytäntöön ja Kårkullan kuntayhtymän kanssa on tehty vuokrasopimus 40 vuodeksi alkaen Rakentaminen on aloitettu keväällä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeelle investointitukea ja korkotukilainaa. Lainan osalta päätökseen sisältyy vaatimus 45 vuoden vuokra-ajasta. Lisäksi sopimukseen tulee sisältyä valtioneuvoston vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalojen korkotuesta antaman asetuksen (666/2001) 18 :n mukainen kielto sopimuksen irtisanomisesta laina-aikana. Sen mukaan korkotukea voidaan myöntää ainoastaan, mikäli vuokrasopimukseen sisältyy kyseinen ehto. Kårkullan kuntayhtymä on tämän johdosta anonut muutosta sopimukseen edellä mainituilta osin. Sopimukseen sisältyvä oikeus sopimussakkoon jää kuitenkin ennalleen. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Vuokrasopimus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän kanssa tehdyn, tonttia koskevan vuokrasopimuksen oikaisun, jonka mukaan vuokra-aika pidennetään 45 vuoteen. Lisäksi sopimukseen sisällytetään ehto, jonka mukaan sopimusta ei saa sanoa irti korkotukilainan laina-aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Oheismateriaali Vuokrasopimus

12 3/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän kanssa tehdyn, tonttia koskevan vuokrasopimuksen oikaisun, jonka mukaan vuokra-aika pidennetään 45 vuoteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lisäksi, että sopimukseen sisällytetään ehto, jonka mukaan sopimusta ei saa sanoa irti korkotukilainan laina-aikana. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 30 Oheismateriaali Päätös Vuokrasopimus Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kårkullan kuntayhtymän kanssa tehdyn, tonttia koskevan vuokrasopimuksen oikaisun, jonka mukaan vuokra-aika pidennetään 45 vuoteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi, että sopimukseen sisällytetään ehto, jonka mukaan sopimusta ei saa sanoa irti korkotukilainan laina-aikana.

13 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sollidenin leirintäalueen vuokrasopimus 851/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Sollidenin leirintäaluetoiminta on kilpailutettu kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti ilmoittamalla siitä Åbo Underrättelserissä, Turun Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla. Kaupunginhallitus päätti valita Barbro Forsterin, Susanne Sundholmin, Jan Sundholmin, Kaj Metsärannan, Jessica Nylund-Metsärannan ja Birgitta Metsärannan perustaman osakeyhtiön harjoittamaan leirintäaluetoimintaa Sollidenissä. Päätöksen täytäntöön panemiseksi on laadittu oheinen vuokrasopimus. Bon-Bon Pargas, Yifat Gestranius, jätti oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii Sollidenin vuokralaisen valinnassa käytetyn pisteytyksen uutta käsittelyä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Liite 4 Ehdotus vuokrasopimukseksi Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Oy LaD Ab:n kanssa tehtäväksi Sollidenin leirintäaluetta koskevaksi vuokrasopimukseksi. Vuokra-aika on , ja sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vielä viisi vuotta, ellei kumpikaan osapuoli ole irtisanonut sopimusta yhtä vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on euroa. Vuokran lisäksi vuokralainen investoi vuosittain euroa tekniikkaan, laitteisiin ja rakennuksiin, jotka tuovat toiminnalle lisäarvoa. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

14 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 31 Liite 2 Ehdotus vuokrasopimukseksi Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Oy LaD Ab:n kanssa tehtäväksi Sollidenin leirintäaluetta koskevaksi vuokrasopimukseksi. Vuokra-aika on , ja sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vielä viisi vuotta, ellei kumpikaan osapuoli ole irtisanonut sopimusta yhtä vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on euroa. Vuokran lisäksi vuokralainen investoi vuosittain euroa tekniikkaan, laitteisiin ja rakennuksiin, jotka tuovat toiminnalle lisäarvoa. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Oy LaD Ab / Barbro Forster, elinkeinopäällikkö, palvelutoiminnot, talouspalvelut

15 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luettelo käsittelemättä olevista aloitteista 1173/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunginvaltuuston työjärjestyksen :n 6 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. 1) Gunilla Sandelinin ym. aloite vammaispoliittisesta ohjelmasta (Kaupunginvaltuusto ) "Allekirjoittaneet Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuutetut haluavat painot taa, että kaupungilta puuttuu vammaispoliittinen ohjelma ja että sellainen on tarpeen tehdä pikimmiten. Tietoisina siitä, että tällaisen ohjelman valmistuminen voi kestää kauan, toivomme, että kaupunki tutkii pikimmiten, missä määrin kaupunki noudattaa kansalliseen vammaispoliittiseen ohjelmaan (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1995:10) ja vammaisille henkilöille tarjottavia palveluita sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja keskeisiin ohjeisiin sisältyviä linjauksia ja työtapoja. Haluamme korostaa erityisesti valinnanvapauden ja täyden itsemääräämisoikeuden periaatteita. Vammaiset tai toimintarajoitteiset ihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja voivat itse ilmaista tarpeensa. Jokainen ihminen haluaa tehdä omasta ainutlaatuisesta elämästään mie lekkään itse määrittelemällään tavalla. Haluamme myös painottaa, että vammaisille tai toimintarajoitteisille ihmisil le tarkoitettujen palveluiden järjestäminen ja tarjoaminen edellyttää tietoa ja tiedostamista. Kaupungin tulee sen vuoksi vaatia itseltään ja niiltä, joilta se ostaa palveluita, laadullisesti ja määrällisesti hyvin koulutettua henkilö kuntaa kaikilla tasoilla. On myös varmistettava, että henkilökunnan suhtau tuminen henkilöihin, jotka eivät ole kuten kaikki muut, on eettisesti kestävä. Koulutusohjelmia tulee laatia yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Palveluiden tarjoaminen vammaisille henkilöille ei ole ainoastaan kaupun gin sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Myös koulutusosaston rooli on keskei nen.

16 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin kaikilla muilla sektoreilla tehtävä työ ja tehtävät päätökset ovat merkityksellisiä ihmisten, myös vammaisten, elämisen laadun kannalta. Meillä on visio: Länsi-Turunmaan kaupunki - kaikkien yhteisö." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 74 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmoselle. 2) Jan-Erik Karlssonin ja Andreas Johanssonin aloite biokaasuselvityksestä (Kaupunginvaltuusto ) "Saaristokaupunki Parainen ja sen hajallaan sijaitsevat pienet kyläyhteisöt voisivat tuottaa, jalostaa ja hyödyntää jo olemassa olevaa jätettä paikallisesti. Biokaasua hyödyntämällä jätteestä voi saada polttoainetta, lämpöä tai sähköä, esimerkkinä Nauvon keskustan keskuslämpölaitos. Biokaasu on uusiutuva energiamuoto, joka ei vaadi luonnon voimakasta muokkaamista, kuten esimerkiksi tuulivoima myllyineen. Myös Paraisilla pitäisi tehdä samanlainen selvitys kuin Kemiönsaarella on tehty eri energiamuotojen saatavuudesta ja tarpeesta. Kyse on myös elinkeinoelämän kannalta tärkeästä asiasta, joka todella luo paikallista työvoimaa. Tässä muutamia esimerkkejä elinkeinoista, jotka tuottavat energiaa: - puhdistamot ja kiinteistöt / jäteliete - eläintilojen naudat, lampaat, hevoset ja kanat / lanta ja kuolleet eläimet - keskuskeittiöt, hotellit, ravintolat ja kaupat / komposti - kalanviljelylaitokset ja Käldingen kalasatama / perkausjätteet - tilateurastamot ja turkistarhaus / teurasjätteet - kasvihuoneet / biojäte - myös ruokoa, ruohoa, haketta ja viljaa voidaan tuottaa ja mädättää." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 45 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi elinkeinopäällikkö Tomas Eklundille. 3) Kim Lindstedtin aloite Paraisten kaupungin hankintaohjeista (Kaupunginvaltuusto ) "Kaupunki tarvitsee uudet hankintaohjeet mahdollisimman nopeasti. Ohjeisiin on sisällytettävä myös kansalliset raja-arvot alittavat hankinnat. Ohjeiden on kohdennettava hankintoja paikallisille yrittäjille. Ohjeet on sidottava valtuuston päätökseen. Ohjeiden on koskettava kaupungin kaikkia viranhaltijoita ja toimielimiä."

17 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 4 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi elinkeinopäällikkö Tomas Eklundille. 4) Andreas Johanssonin aloite hankinnoista ja vaikutusten arvioinneista kunnallisten päätösten yhteydessä (Kaupunginvaltuusto ) "Kunnassa tehtävät hankintapäätökset vaikuttavat tavalla tai toisella paikkakunnan yritysten toimintaedellytyksiin, minkä vuoksi äärimmäisen tärkeää on paitsi se, että hankintaprosessi hoidetaan lainmukaisesti, myös se, että päätösten vaikutukset arvioidaan. Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan on tehostettava julkisten varojen käyttöä, edistettävä laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvattava yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. EU suunnittelee tarjousmenettelyn raja-arvojen nostamista, mikä saattaa johtaa läpinäkyvyyden heikentymiseen, ellei pienempien hankintojen kilpailuttamisesta ole olemassa paikallisia sääntöjä. Meillä on valitettavasti monta huonoa esimerkkiä hankinnoista, jotka ovat johtaneet huonoihin sopimuksiin ja ala-arvoisiin työsuoritteisiin. Niistä on seurannut paljon valituksia ja taloudellisia menetyksiä, kun asioita on jälkikäteen yritetty oikaista. Katsomme, että kaupungin on tarkasteltava uudelleen hankintaprosessiaan ja etsittävä uusia tapoja kilpailuttaa esimerkiksi palveluja ja urakoita niin, että hankinnat täyttävät mitat ja että paikkakunnan olemassa olevia tai potentiaalisia yrityksiä ei suljeta hankintamenettelyn ulkopuolelle. Sillä, miten eri hankintaerien volyymit määritellään, on suuri merkitys sille, miten paikalliset yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Myös avoin etukäteen käytävä vuoropuhelu paikkakunnan elinkeinoelämän edustajien kanssa helpottaisi kriteerien määrittelyä niin, että ne vastaisivat paikkakunnan jo olemassa olevaa tarjontaa. Tätä tarkoitusta varten kaupungin pitäisi nimittää hankintakoordinaattori, joka yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa hoitaisi hankinta-asioita ja seuraisi toteutettuja hankintoja. RKP:n valtuustoryhmä esittää - että Paraisten kaupunki ryhtyy kiireellisessä järjestyksessä toimenpiteisiin hankintaohjelman laatimiseksi - että nimitetään hankintakoordinaattori - että hankintojen yhteydessä laaditaan vaikutusten arvioinnit kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 1 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi elinkeinopäällikkö Tomas Eklundille.

18 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) Kai Nurron, Jarmo Takatuvan ja Staffan Lindemanin ym. aloite Paraisilla noudatettavasta vesiliittymän maksun laskentatavasta (Kaupunginvaltuusto ) "Paraisten vesiliittymän maksuun liittyvä laskentatapa Seuraavaan valtuustokokoukseen haluamme selvityksen, miksi maksu on moninkertaistunut. - Mihin perustuu moninkertainen hinnan nousu. - Tälläkö estetään uusien yrittäjien tulo Paraisille. - Liittyykö kyseinen hinnan korotus TSV-projektiin, vaiko korvataanko hukkaan vuotaneet vedet. Aloitteen allekirjoittaneet pyytävät kaupunginhallitusta ja virkamiehiä käsittelemään asian pikaisesti, kun hinnat ovat suoraan esteenä rakentamiselle tällä hetkellä." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 9 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi kaupungininsinööri Manne Carlalle. 6) Jan Erikssonin aloite yleisten käymälöiden hankkimisesta kaupungin ydinkeskustaan (Kaupunginvaltuusto ) "Kaupungin keskustan yleisövessatilanne on ala-arvoinen. Taksiasemalla kuulemma on yksi yleisövessa, mutta siitä tietää valitettavan harva matkailija ja paraislainen ja se on suljettuna aina, kun paikalla ei ole takseja. Myös vierassatamassa on käymälöitä, jotka ovat suljettuna suurimman osan vuotta ja usein myös kesällä. Tämä merkitsee sitä, että ravintoloissa, baareissa ja jopa tavallisissa kaupoissa käy melko paljon väkeä, joka ei osta mitään, vaan käyttää ainoastaan vessaa. Tämähän ei ole tarkoitus. Tämän vuoksi ehdotan, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin hankkiakseen nykyaikaisen käymälän. Käymälä voidaan sijoittaa sopivaan paikkaan kaupungin ydinkeskustaan." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 19 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Östermanille. 7) Kurt Ekströmin ym. aloite Ali-Kirjalantien pinnoittamisesta Kirjalan saarella (Kaupunginvaltuusto )

19 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto "Paraisten kaupungissa Kirjalan saarella sijaitsevalta, jo kauan valtion ja liikennelaitoksen omistuksessa ja hoidossa olleelta Ali-Kirjalantieltä puuttuu pysyvä pinnoite. Kyseinen runsaan 2,5 kilometrin pituinen tieosuus on surkeassa kunnossa varsinkin keväisin ja syksyisin, ja myös kesäisin, jos on sateista. Kuivalla säällä tiehen tulee ns. pyykkilautaa (voidaan sanoa, että tie käyttäytyy juuri niin kuin normaali soratie). Liikennettä syntyy tällä hetkellä noin 100 kiinteistöltä (ympäri vuodon asuttavia kiinteistöjä ja vapaa-ajankiinteistöjä sekä muutamia maatalous- ja yrityskiinteistöjä), suurin osa näistä tien loppupäässä. Tien päässä on myös Metalli 49:n leirintäalue, joka kesäkaudella moninkertaistaa liikenteen, ja lisäksi aluetta käytetään myös talvella. Myös kaupungin omistama Kirjalan päiväkoti käyttää kyseistä tietä ahkerasti, kuitenkin hyvin lyhyellä matkalla (noin 300 metriä). Liikenne vähenee tuskin tulevaisuudessakaan, liikennettä saattaa vähentää vain tien (huono) kunto. Huomionarvoista on, että tienpitäjä on jo kymmeniä vuosia sitten pinnoituttanut muut valtion omistamat saman kokoluokan tiet kunnassa, muun muassa Kårlahdessa, Rövarnäsissä, Muddaisissa, Levossa ja Simonbyssä. Tämän seurauksena teiden varsilla sijaitsevat kylät ovat olleet houkuttelevia paikkoja asettua asumaan niin vanhoihin kuin uusiinkin taloihin; kylät ovat pysyneet elävinä. Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki toimii sen puolesta, että tienpitäjä teettää Ali-Kirjalantielle pysyvän pinnoitteen niin, että alueen asukkaat ja tien käyttäjät saavat tien, joka täyttää hyvälle tielle asetetut nykyvaatimukset säästä ja vuodenajasta riippumatta." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 13 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi kaupungininsinööri Manne Carlalle. 8) Kyösti Kurvisen ym. aloite mahdollisuudesta kuntoilla työajalla (Kaupunginvaltuusto ) "Aloitteen allekirjoittaneet ehdottavat, että Paraisten kaupunki antaa työntekijöilleen mahdollisuuden treenata työajallaan kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Työntekijät pysyvät näin terveempinä ja jaksavat paremmin työssään. Terveemmät ja tehokkaammat työntekijät tuovat säästöjä kaupungille kaikilla kaupungin sektoreilla. Toivomme myös, että kaupungin esimerkki innoittaa yksityisiä yrityksiä tekemään samoin. Aloite voi myös johtaa siihen, että paraislaisista tulee Suomen terveintä väkeä." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 14 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi henkilöstöpäällikkö Peter Lindroosille. 9) Janne Ahosen ym. aloite suomenkielisen lukio-opetuksen turvaamisesta Paraisilla (Kaupunginvaltuusto )

20 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto "Allekirjoittaneet esittävät aloitteen, että suomenkielisen lukio-opetuksen tulevaisuuden turvaamiseksi Paraisilla selvitetään mahdollisuudet suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion hallinnon ja toimitilojen yhdistämiseksi. Lisäksi allekirjoittaneet esittävät aloitteen, että selvitetään mahdollisuudet Paraisten suomenkielisen lukion ja esimerkiksi Kaarinan lukion hallinnon yhdistämiseksi. Lukioiden toimipaikkojen sijainnit pysyisivät tällöin ennallaan." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 20 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi opetuspäällikkö Ulrika Lundbergille. 10) Cornelius Collianderin, Helena Särkijärven ja Sanni Impilän ym. aloite puhtaamman Saaristomeren puolesta (Kaupunginvaltuusto ) "Paraisten kaupungin strategiassa sanotaan, että kaupunki toimii puhtaamman Saaristomeren puolesta. Saaristomeren sisäosien kohdalla on osoittautunut, että meri on suurelta osin välittömältä lähialueelta peräisin olevien ravinteiden kuormittama. Emme siis voi syyttää vesiemme likaantumisesta muita. Aloitteen tekijät haluavat, että kaupunki ryhtyy oman jäteveden puhdistamisvastuunsa lisäksi toimenpiteisiin myös maa- ja metsätaloudessa syntyvien ns. hajapäästöjen estämiseksi. Lähiympäristömme tilannetta välittömästi parantavia toimenpiteitä olisivat muun muassa suojavyöhykkeiden perustaminen vesistöjen viereen sekä suotoaltaiden perustaminen laskuojien ja purojen yhteyteen." Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nro 17 lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Östermanille. 11) Cornelius Collianderin, Helena Särkijärven ja Kyösti Kurvisen ym. aloite pyörien käytön lisäämisestä kaupungissa (Kaupunginvaltuusto ) "Pyöräily on hyväksi sekä terveydelle että ympäristölle, ja Paraisten kaupungin kaltaisen ison työnantajan pitäisi hyödyntää tästä seuraavia myönteisiä vaikutuksia.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot