Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere University of Technology Institute of Software Systems"

Transkriptio

1 Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka Selvitys ohjelmistotekniikan opetuksesta ja sen kehitystarpeista Tampereen teknillisellä yliopistolla Report 33 March 2003

2

3 Tampere University of Technology Institute of Software Systems Report 33 Selvitys ohjelmistotekniikan opetuksesta ja sen kehitystarpeista Tampereen teknillisellä yliopistolla Kirsti Ala-Mutka

4

5 Alkusanat Tämän selvityksen tavoitteena on toimia pohjatyönä ohjelmistotekniikan opetuksen kehittämiselle Tampereen teknillisellä yliopistolla. Ohjelmistotekniikan opetusta on kehitetty jo pitkään ohjelmistotekniikan laitoksen sisällä ja yhteistyössä tietotekniikan muiden laitosten kanssa. Koska ohjelmistotekniikka liittyy nykyään kiinteästi yhä useampiin sovellusaloihin, koettiin tarpeelliseksi selvittää ohjelmistotekniikkaan liittyvän opetuksen nykytilannetta ja kehitystarpeita koko yliopiston laajuisesti. Tämä työ keskittyy siis koko TTY:n laajuisen kuvan luomiseen keräämällä mielipiteitä ja näkemyksiä eri laitoksilta taustatiedoiksi ohjelmistotekniikan opetuksen kehitystyölle. Selvitystyö on tehty henkilökohtaisina tapaamisina laitoksilla useimmiten laitosjohtajan, joskus myös johtajan nimittämän muun edustajan tai isommankin ryhmän kanssa. Tapaamistilanteessa on käyty vapaamuotoisesti lävitse laitoksen opetuksen ja opiskelijoiden liittymäpintoja ohjelmistotekniikkaan sekä suunnitelmia ja toiveita alueen opetuksen kehittämiselle. Yhtenä piirteenä tapaamisessa on yleensä ollut myös tiedottaminen ohjelmistotekniikan laitoksen opetustarjonnasta sekä haastateltavan laitoksen tarjoamiin opintokokonaisuuksiin sopivien ohjelmistotekniikan opintojaksojen pohdinta. Vaikka monella laitoksella ei opetuksessa suoranaisesti ole mukana ohjelmistotekniikan elementtejä, sovellusalaan liittyy usein ohjelmistotekniikan soveltaminen. Usein laitoksilla toteutetaan myös tutkimusprojekteja, joissa tarvitaan ohjelmistotekniikan taitoja. Kommentteja ja mielipiteitä opetuksen ja toiminnan kehittämisestä löytyi siis runsaasti ja monesta näkökohdasta ja joitakin selvityksen aikana esiin nousseista ajatuksista on jo tätä raporttia julkaistaessa ehditty toteuttaakin. Kerätyt tiedot ja ideat antavat suuntaa sekä ohjelmistotekniikan laitoksen opetuksen kehittämistyölle että laitosten välisten yhteistyömahdollisuuksien pohdintaan. Tampereella Kirsti Ala-Mutka Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos

6

7 Sisältö 1 Nykytila Ohjelmistotekniikan asema TTY:n opinnoissa Pakollisiin opintoihin kuuluvat ohjelmistotekniikan kurssit Sivu- ja pääaineet...5 Ohjelmistotekniikan laitos...5 Tietotekniikan osasto, laitosten yhteiset ainekokonaisuudet...5 Muut osastot Tilastotietoja ohjelmistotekniikan kurssien suorittajista Ohjelmistotekniikan kurssikaavio Laitoshaastattelut Arkkitehtuurin osasto...15 Yhdyskuntasuunnittelun laitos Automaatiotekniikan osasto...16 Automaatio- ja säätötekniikan laitos...16 Hydrauliikan ja automatiikan laitos...18 Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos Konetekniikan osasto...20 Koneensuunnittelun laitos...20 Teknillisen mekaniikan ja optimoinnin laitos...21 Tuotantotekniikan laitos Materiaalitekniikan osasto...23 Materiaaliopin laitos...23 Kuitumateriaalitekniikan laitos...24 Biomateriaalitekniikan laitos Rakennustekniikan osasto...25 Rakennetekniikan laitos...25 Rakentamistalouden laitos Sähkötekniikan osasto...27 Elektroniikan laitos...27 Fysiikan laitos...28 Lääketieteellisen tekniikan laitos...29

8 Sähkövoimatekniikan laitos Tehoelektroniikan laitos Sähkömagnetiikan laitos Tietotekniikan osasto...31 Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos Matematiikan laitos Signaalinkäsittelyn laitos Tietoliikennetekniikan laitos Tuotantotalouden osasto...36 Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos Teollisuustalouden laitos Turvallisuustekniikan laitos Tiedonhallinnan laitos Ympäristötekniikan osasto...41 Bio- ja ympäristötekniikan laitos Energia- ja prosessitekniikan laitos Kemian laitos Paperinjalostustekniikan laitos Erillislaitokset...44 Kielikeskus Kirjasto Yhteyshenkilölista Kehitysehdotuksia Yleiset tietokonetaidot...49 Tietotekniikan peruskurssi (titepk) Tietokoneen hallinnan jatkokurssi Ohjelmistotekniikan opetuksen kehittäminen...52 Ohjelmoinnin peruskurssit (Ohj1, Ohj2, Laaja ohjelmointi) Ohjelmistotekniikan ammattiainekurssit Sovellusaluetta tukeva ohjelmistotekniikan perusosaaminen...53 Teknillisen laskennan ohjelmointi Hajautetut järjestelmät Ohjelmistotekniikan sivuainelukijoiden huomiointi...54 Perusopiskelijat Jatko-opiskelijat... 55

9 3.5 Sovellusalueen ja ohjelmistotekniikan yhdistäminen...55 Sovellusalueiden tiedotus ja esittely...56 Kurssien harjoitustyöt & projektityökurssi...56 Laitosten väliset vierailuluennot Laitosten välisten yhteyksien parantaminen...57 Tiedotus kurssien kehityksestä ja sisällöstä...58 Tutkimusyhteistyö...58 Toistenkin laitosten kurssien suositteleminen...58 Yhteinen kurssinkehitystyö toisen laitoksen kanssa...59 Vierailuluennot Henkilökunnan koulutus...60 TTY:n henkilökunnan tietokoneen käyttötaidot...60 TTY:n henkilökunnan ohjelmointitaidot...60 OHJ:n laitoksen henkilökunnan koulutus Yleisesti opetusta ja oppimista tukevat ideat Yhteenveto tehtävistä ja toimijoista...61

10

11 1 Nykytila Tässä luvussa käydään lävitse ohjelmistotekniikan asemaa TTY:lla. Luku esittelee lyhyesti ohjelmistotekniikan asemaa sekä ohjelmistotekniikkaa sisältäviä sivu- ja pääainekokonaisuuksia TTY:n opinto-oppaaseen sekä tilastoihin perustuen. Lisäksi kohtaan 1.5 on liitetty kaavio, joka sisältää kaikki ohjelmistotekniikan laitoksen kurssit esitietosuhteineen. 1.1 Ohjelmistotekniikan asema TTY:n opinnoissa Ohjelmistotekniikan laitoksen opintoja lukee hyvin moni TTY:n opiskelijoista. Yleisopintoihin ja koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin kuuluvien kurssien lisäksi monet opiskelijoista valitsevat ohjelmistotekniikan sivu- tai pääaineekseen. Vuoden 2003 alussa ohjelmistotekniikka (koodi 604 tai sen alakoodi) oli suosituin pääaine ja toiseksi suosituin sivuaine. Kuvaan 1.1 on kerätty opiskelijarekisterin mukaan myös muut TTY:n suosituimmat ammattiainealueet. Koska tiedot löytyvät ainoastaan jo ammattiainevalintansa ilmoittaneilta opiskelijoilta ja joukossa on saattanut olla myös joitakin opiskelunsa lopettaneita opiskelijoita, kuvaajan arvot ovat vain suuntaa antavia. Kuva 1.1: Suosituimmat ammattiaineet TTY:lla (lähde: oprek )

12 2 Nykytila Ohjelmistotekniikan diplomitöiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosina. Vuoden 1996 jälkeen ohjelmistotekniikka on on ollut yleisin diplomityöaihealue koko TTY:lla. Kuva 1.2 esittää diplomitöiden suorittajien määrän kasvua vuosina Samaan kuvaan on vertailun vuoksi piirretty myös seuraavaksi eniten diplomitöitä tuottavien laitosten kuvaajat. Kuva 1.2: Yleisimpien diplomitöiden kehitys TTY:lla (lähde: TTY:n tilastokirjat) Myös ohjelmistotekniikan diplomitöiden suhteellinen osuus kaikista TTY:n perusopiskelijoiden diplomitöistä on jatkuvasti kasvanut, kuten kuva 1.3 havainnollistaa. Vuonna 2002 jopa 16,3 % perusopiskelijoiden diplomitöistä tehtiin ohjelmistotekniikan laitokselle. Jos myös Porin insinöörimuuntokoulutus lasketaan mukaan kokonaismäärään, OHJ:n osuus on 14,9 %. Vuonna 2002 tietotekniikan koulutusohjelman perusopiskelijoiden diplomitöistä 61,5 % on tehty ohjelmistotekniikan laitokselle. Kun Porin tietotekniikan koulutus lasketaan mukaan, OHJ:n diplomitöiden osuus on 48,9 %. Kuva 1.3: Ohjelmistotekniikan diplomitöiden osuus TTY:n perusopiskelijoiden diplomitöistä (lähde: TTY:n tilastokirjat)

13 Nykytila 3 Myös ohjelmistotekniikan laitokselle suoritettujen opintoviikkojen osuus kaikista TTY:lla suoritetuista opintoviikoista on suuri. Vuonna 2002 ohjelmistotekniikan opintoja suoritettiin yhteensä opintoviikkoa, mikä on 10,8 % kaikista TTY:lla suoritetuista opintoviikoista. 1.2 Pakollisiin opintoihin kuuluvat ohjelmistotekniikan kurssit Varsinaista ohjelmistotekniikkaa ei DI-opiskelijoiden pakollisiin opintoihin TTY:lla kuulu. Kaikkien diplomi-insinöörien, arkkitehtuurin koulutusohjelmaa lukuunottamatta, yleisopintoihin kuuluu kuitenkin ohjelmistotekniikan laitoksen järjestämä kurssi Tietotekniikan perusteet, 2 ov. Kurssi jaetaan suuren osanottajamäärän vuoksi neljään luentoryhmään, joihin opiskelijat ohjataan koulutusohjelmajaon perusteella. Kurssilla ei opiskella varsinaisesti ohjelmistotekniikkaa, vaan monia yleisiä tietotekniikkaan liittyviä perusasioita. Lisäksi opetukseen sisältyy käytännön sovellusohjelmien käytön opiskelua sekä TTY:n laite- ja sovellusympäristöön tutustumista. Ohjelmistotekniikan peruskursseja kuuluu koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyihin opintoihin tietotekniikkaa eniten hyödyntävissä koulutusohjelmissa. Yleisin koulutusohjelmakohtaisissa kokonaisuuksissa määritelty kurssi on Ohjelmointi 1, joka on sivuaineopiskelijoille tarkoitettu ohjelmoinnin peruskurssi. Taulukko 1.1 esittää yleisimmät koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin sisällytettävät ohjelmistotekniikan kurssit. Tietotekniikan koulutusohjelmassa koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin kuuluu taulukossa esitettyjen lisäksi myös kurssit Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät, Käytettävyys sekä valinnaisena kurssina Olio-ohjelmoinnin perusteet. Taulukko 1.1 : OHJ:n kurssit koulutusohjelmien yhteisissä opinnoissa (opinto-opas ) Koulutusohjelma Titepk Ohj Ohj Laaja ohj Otupk Arkkitehtuurin ko Automaatiotekn. ko. pakollinen pakollinen valinnainen - - Konetekniikan ko. pakollinen Materiaalitekn. ko. pakollinen Rakennustekniikan ko. pakollinen Sähkötekn. ko. lääket. tekn. suunt. pakollinen pakollinen pakollinen pakollinen valinnainen valinnainen - - valinnainen Teknis-luonnontiet. ko. pakollinen pakollinen - - Tekstiili- ja vaat.ko. pakollinen Tietojohtamisen ko. pakollinen pakollinen* - pakollinen* pakollinen Tietoliik.-elektr. ko. pakollinen pakollinen pakollinen* - pakollinen* Tietotekn. ko. pakollinen mahd. mahd. pakollinen pakollinen Tuotantotalouden ko. pakollinen Ympäristö- ja ener. ko. pakollinen pakollinen * keskenänsä vaihtoehtoiset kurssit koulutusohjelmakohtaisissa opinnoissa Vaikka koulutusohjelmien pakollisiin opintoihin ei monessakaan koulutusohjelmassa kuulu ohjelmistotekniikan opintoja, tilastot osoittavat että kurssien suorittajia tulee monista eri koulutusohjel-

14 4 Nykytila mista. Kuva 1.4 osoittaa kuinka ohjelmistotekniikan laitoksella suoritetut opintoviikot jakaantuvat eri koulutusohjelmien opiskelijoille vuonna Kuva 1.4: Ohjelmistotekniikan laitokselle opintoviikkojen suorittaneiden opiskelijoiden koulutusohjelmat vuonna 2002 (lähde: TTY:n tilastot) Kuva 5 esittää, kuinka suuren osuuden ohjelmistotekniikan opinnot muodostavat kunkin koulutusohjelman opiskelijoiden suorittamasta kokonaisopintoviikkomäärästä vuosina Esimerkiksi tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijat (suurin koulutusohjelmakoko vuonna 2002, 2193 opiskelijaa) suorittivat vuonna ,5 % opinnoistaan ohjelmistotekniikan laitoksen kursseilla. Kuva 1.5: Ohjelmistotekniikan opintojen osuus vuonna 2002 suoritetuissa opinnoissa (lähde: TTY:n tilastot)

15 Nykytila Sivu- ja pääaineet Tähän osioon on poimittu opinto-oppaan sisältämät sivu- ja pääainekokonaisuudet, joissa ohjelmistotekniikka on mukana. Lisäksi mainitaan myös jo tiedossa olevista seuraavaan opinto-oppaaseen tulevista ammattiainekokonaisuuksista. Luonnollisesti moni näistä ainekokonaisuuksista sijoittuu tietotekniikan osastolle, mutta myös muilla osastoilla on ohjelmistotekniikan kursseja sisältäviä kokonaisuuksia Ohjelmistotekniikan laitos Ohjelmistotiede Ohjelmistotiede (sivu- ja pääaine) pyrkii antamaan opiskelijalle syvällisen alan perustyökalujen jatekniikoiden ymmärryksen sekä hyvän pohjan ohjelmistotekniikan jatko-opinnoille. Kokonaisuudessa pyritään antamaan vankka teoreettinen pohja, jota voidaan hyödyntää sovellettaessa ohjelmistotekniikkaa poikkeukselliseen vaativiin tehtäviin. Ohjelmistojen koko kasvaa jatkuvasti ja ongelmat kaikissa tilanteissa oikein toimivien ohjelmien tuottamisessa ovat suuria. Vankalla ohjelmistoteorian hallinnalla opitaan lähestymään ongelmia analyyttisemmin sekä tunnistamaan toteutuksen ongelmakohtia. Teorian hallinta antaa myös kyvyt ohjelmien formaaliin suunnitteluun ja määrittelyyn sekä toiminnan tehokkuuden analysointiin ja suunnitteluun. Ohjelmistotuotanto Yhä suurempia ohjelmistoja on entistä vaikeampi tehdä, eikä taikakeinoja ongelman ratkaisemiseksi ole. Ohjelmistojen suunnittelulle ja ohjelmistoprosessille on kuitenkin löydetty yleisiä hyviä käytäntöjä, joihin ohjelmistotuotannon opetus perehtyy. Ohjelmistotuotannon sivu- ja pääaine pyrkivät antamaan tiedot ohjelmistoprojektien hyvästä toteutuksesta sekä hyvästä ohjelmistoprosessin hallinnasta. Ohjelmistoprojektissa sekä tuotteen tilaaja että toteuttaja tarvitsevat yhteisen käsityksen tavoitteista sekä yhteisen kielen tuotteen vaatimusten määrittelemiseksi. Ohjelmistotuotannon opinnot pyrkivät antamaan hyvät valmiudet toimimiseen ohjelmiston tilaajan edustajana tai mukana ohjelmistoprojektin toteuttajana. Kokonaisuus soveltuu hyvin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Käytettävyys Käytettävyyden sivu- ja pääaine tarjoavat pohjan suunnitella ja arvioida erilaisia käyttöliittymiä ympäristössä, laitteissa ja ohjelmistoissa. Kokonaisuus on luonteeltaan monitieteisempi kuin perinteiset ohjelmistotekniikan alueet ja sisältää muun muassa kognitiivista psykologiaa. Käytettävyyden merkitys tuotteiden suunnittelussa ja kehityksessä kasvaa jatkuvasti ja toimii merkittävänä kilpailutekijänä. Käytettävyyden asiantuntijoita tarvitaan kaikkien alojen järjestelmien kehittämisessä ja kokonaisuus sopiikin monien koulutusohjelmien opiskelijoille Tietotekniikan osasto, laitosten yhteiset ainekokonaisuudet Tässä luetellaan laitosten yhteisiä ammattiainekokonaisuuksia, joiden sisällöstä päätetään tietotekniikan osastoneuvostossa. Ammattiainekokonaisuuteen kuuluvat kurssit voivat olla myös muiden kuin tietotekniikan osaston laitosten tuottamia.

16 6 Nykytila Tietotekniikan sivuaine muiden koulutusohjelmien lukijoille Tietotekniikan sivuaine on tarkoitettu muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tietotekniikan yleisnäkemyksen ja perustietojen saavuttamiseksi. Pääainetta ei ole määritelty, koska siinä laajuudessa kannattaa jo opiskella jotain tietotekniikan koulutusohjelman pääainetta. Kokonaisuuteen kuuluu peruskursseja kaikilta tietotekniikan osaston laitoksilta. Ohjelmistotekniikasta kokonaisuuteen kuuluvat kurssit Ohjelmointi 1, 3 ov sekä Ohjelmistotuotannon peruskurssi, 2 ov. Sulautetut järjestelmät Sulautetuissa järjestelmissä laitteisto ja ohjelmisto muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Järjestelmille on tyypillistä laitteiston ja ohjelmiston samanaikainen suunnittelu sekä toteutus, korkeat turvallisuus- ja reaaliaikavaatiumukset sekä erilaiset sovelluskohtaiset rajoitteet. Myös erilaiset automaatioon liittyvät sovellukset ovat yleisiä. Sulautettujen järjestelmien kokonaisuudessa ovat mukana digitaali- ja tietokonetekniikan, elektroniikan sekä ohjelmistotekniikan laitokset. Kokonaisuutta voidaan lukea joko sivuaineen tai pääaineen laajuisesti. Kokonaisuudessa on yleisen yhteisen osion jälkeen eri laitosten alueisiin painottuvia vaihtoehtoja, myös ohjelmistotekniikan painotus. Nämä painotusvaihtoehdot sisältävät paljon samoja kursseja laitosten muiden pääaineiden kanssa, joten voivat sulkea tutkinnosta pois ohjelmistotieteen tai -tuotannon, digitaali- ja tietokonetekniikan sekä elektroniikan laitteistosuunnitteluun painottuneen pää- ja sivuaineet. Kokonaisuus sopii hyvin monille koulutusohjelmille, joissa suunnitellaan ja toteutetaan sulautettuja järjestelmiä eri sovellusalueille. Yksilö, tekniikka ja yhteiskunta Yksilö, tekniikka ja yhteiskunta -sivuainekokonaisuus toteutetaan TTY:n ja TaY:n yhteistyönä ja hyväksytään perustutkintoon molemmissa yliopistoissa. Opintokokonaisuus antaa tekniikan opiskelijoille valmiudet hyödyntää alan yhteiskunnallista ja humanistista tutkimusta laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelussa. Kokonaisuus sisältää TTY:lta teollisuustalouden, turvallisuustekniikan sekä ohjelmistotekniikan laitosten kursseja. Kokonaisuuteen ei kuulu kovia ohjelmistotekniikan kursseja, mutta se sisältää tarkoitusta varten räätälöidyn version käytettävyyden peruskurssista ( ) sekä kurssin Tietoteknisen sovelluksen suunnittelu. Myös Tampereen yliopiston kurssit on kirjattu ohjelmistotekniikan kurssinumeroille yliopistojen välisen byrokratian vähentämiseksi. Kokonaisuus sopii erinomaisesti kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Multimedia Multimedia on monimuotoista informaation käsittelyä ihmisten ja tietokoneiden välisessä kommunikaatiossa. Multimediateknologiassa pyritään digitaalista videoita, kuvia, audiota, 3-ulotteista grafiikkaa ja kehittyneitä käyttöliittymiä sisältävien mutkikkaiden tietokone- ja tietoliikenne-järjestelmien yhdistämiseen. Multimediasta on tarjolla sekä sivuaine- että pääainekokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluu kursseja useilta tietotekniikan osaston laitoksilta ja diplomityön voi tehdä mille tahansa näistä laitoksista. Ohjelmistotekniikan kursseista kokonaisuuteen kuuluvat Tietokonegrafiikka, 4 ov, Käytettävyys, 2 ov sekä Seittiohjelmointi, 2 ov. Hypermedian sivuaine Hypermedian sivuaineessa tutustutaan hypermedian menetelmiin, tekniikoihin ja ohjelmistoihin. Pyritään tarjoamaan perustaidot sisältöjen ja toiminnallisuuksien toteuttamiseen WWW-ympäristöihin.

17 Nykytila 7 Kokonaisuus sisältää hypermedialaboratorion (MAT), ohjelmistotekniikan laitoksen sekä signaalinkäsittelyn laitoksen kursseja. Kokonaisuuden pakolliseen osioon ei kuulu ohjelmistotekniikkaa, mutta valinnaisissa opintojaksoissa on useita ohjelmistotekniikan laitoksen kursseja: Johdatus tietokantajärjestelmiin, Olio-ohjelmointi, Tietokonegrafiikka, Seittiohjelmointi, Käytettävyys. Sivuaine sopii hyvin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sivuaine Oppivilla ja älykkäillä järjestelmillä tarkoitetaan pääsääntöisesti menetelmiä, joiden avulla voidaan suorittaa tietynlaista älykkyyttä vaativia tehtäviä kuten hahmontunnistus (luokittelu), ennustaminen ja erilaisten signaalien analysointi. Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sivuaine antaa opiskelijalle kyvyn soveltaa niitä erityisesti signaalinkäsittelyn sovelluksissa. Kokonaisuuteen kuuluu kursseja signaalinkäsittelyn, matematiikan, mittaus- ja informaatiotekniikan, automaatio- ja säätötekniikan, digitaali- ja tietokonetekniikan sekä ohjelmistotekniikan laitoksilta. Ohjelmistotekniikan kursseista kokonaisuuteen voidaan valita kurssit Tietorakenteet ja algoritmit, Tekoäly. Kokonaisuuden voi kuitenkin suorittaa myös ilman ohjelmistotekniikan kursseja. Teknillisen laskennan menetelmien sivuaine Vuoden opinto-oppaaseen on suunniteltu uusi teknillisen laskennan menetelmien perusteita sisältävä sivuaine, jota suositellaan useiden koulutusohjelmien opiskelijoille tukemaan sovellusalueella tarpeellista laskentamenetelmien käyttöä ja toteutusta. tarkempi kuvaus sivuaineesta löytyy luvusta Hajautetut järjestelmät Vuoden opinto-oppaaseen on suunniteltu uusi hajautettujen järjestelmien sivuaine, joka toteutetaan OHJ:n, TLT:n ja ACI:n yhteistyönä. Sivuaineen voi täydentää pääaineeksi TTEK:n, SVT:n, OHJ:n, TLT:n ja ACI:n laitoksilla. Tarkempi kuvaus sivuaineesta löytyy luvusta Muut osastot Tässä luetellaan ainekokonaisuudet, joihin määrittelyn mukaan on sisällytettävä ohjelmistotekniikan kursseja. Lisäksi moniin ainekokonaisuuksiin voi myös valinnaisina opintoina ottaa mukaan ohjelmistotekniikkaa sisältäviä kursseja. Mainittujen opintokokonaisuuksien lisäksi myös muutama muu ammattiaine sisälsi yksittäisenä ohjelmistotekniikan kurssina kurssin Fortrankieli, 1 ov. Automaatioteknologia Automaatioteknologia on automaatio- ja säätötekniikan tarjoama pää- ja sivuainevaihtoehto. Opetuksen keskeisinä alueina ovat hajautetut ja sulautetut automaatiojärjestelmät, reaaliaika- ja komponenttipohjainen ohjelmistokehitys sekä automaation integrointiteknologiat. Kokonaisuuden lukijoille suositellaan myös tietotekniikan ja elektroniikan opintoja. Kokonaisuuden pakollisiin kursseihin kuuluu ohjelmistotekniikan olio-ohjelmoinnin peruskurssi sekä laitteistonläheisen ohjelmoinnin ja sulautettujen järjestelmien kurssit. Valinnaisten listassa on myös suuri joukko ohjelmistotekniikan laitoksen kursseja. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat ACI:n omat ohjelmistotekniikkaa sisältävät kurssit Reaaliaikajärjestelmät ja ohjelmointi sekä Komponenttiohjelmointi, joilla käsitellään ohjelmistojen määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta automaatiotekniikan näkökulmasta.

18 8 Nykytila Automaatio- ja informaatioverkot Automaatio- ja säätötekniikan laitos tarjoaa myös automaatio- ja informaatioverkkojen pää- ja sivuaineen. Automaatio- ja informaatioverkot antaa perusvalmiudet modernien tietokoneverkkoja hyödyntävien automaatioratkaisujen soveltamiseen ja kehittämiseen. Kokonaisuuden kuvauksessa suositellaan myös tietotekniikan opintoja sivuaineeksi. Kokonaisuuden pakollisiin opintoihin kuuluu ohjelmistotekniikasta Ohjelmistotuotannon peruskurssi, lisäksi valinnaisissa opintojaksoissa mainitaan Seittiohjelmointi. Erikseen tosin suositellaan lukemaan ohjelmistotekniikan sivuaine, jos toimenkuvana kiinnostaa tuotekehitystehtävät. Tämä kokonaisuus muuttuu vuoden opinto-oppaaseen uuden TLT:n, ACI:n ja OHJ:n yhteisen hajautettujen järjestelmien sivuaineen päälle pohjautuvaksi. Koneenrakennuksen automaatio, tietotekniikka Hydrauliikan ja automatiikan laitos tarjoaa koneenrakennuksen automaatiosta useita suuntautumisvaihtoehtoja, joista yksi on tietotekniikka. Opintokokonaisuus voi olla joko pää- tai sivuaine. Tietotekniikan opintoihin sisältyvät koneenrakennukset ja tietotekniikan keskeiset asiat ohjelmistotekniikasta, mekatroniikasta, hydrauliikan, koneautomaation ja robotiikan perusteista sekä teleoperoinnista ja virtuaalitekniikasta... Opintokokonaisuutta suositellaan täydennettäväksi ohjelmistotekniikan ja elektroniikan opinnoilla. Pääainekokonaisuuden pakollisiin opintoihin kuuluvat ohjelmistotekniikan kurssit Johdatus tietokantajärjestelmiin, Tietokantajärjestelmien suunnittelu, Ohjelmistotuotannon peruskurssi. Valinnaisten listalla on vielä lisäksi sulautettujen järjestelmien kurssi. Tämä kokonaisuus muuttuu vuoden opinto-oppaaseen siten, että siihen tulevat sekä hydrauliikan laskentamenetelmien että koneautomaation informaatioverkkojen vaihtoehdot. Nämä pohjautuvat uusiin teknillisen laskennan menetelmien sekä hajautettujen järjestelmien sivuainekokonaisuuksiin. Tehdasautomaatio Tuotantotekniikan laitos tarjoaa tehdasautomaation pää- ja sivuaineen. Kokonaisuudessa perehdytään automaattisten tuotantokoneiden ja -laitteiden sekä kappaletavarateollisuuden automaatiojärjestelmien tekniikkaa, suunnitteluun ja integrointiin toimiviksi kokonaisjärjestelmiksi. Kokonaisuuden valinnaisiin opintoihin kuuluvat ohjelmistotekniikan kurssit Ohjelmointi 1, Ohjelmointi 2, Laaja ohjelmointi sekä olio-ohjelmoinnin kurssi. Lisäksi mainitaan tehdasautomaatiota tukevina opintoina ohjelmistotuotannon ja sulautettujen järjestelmien kokonaisuudet. Vuoden opinto-oppaassa myös tämä kokonaisuus on määritelty hajautettujen järjestelmien sivuainekokonaisuuden päälle rakennettavaksi opintokokonaisuudeksi. Geoinformatiikka ja tietokannat Rakennetekniikan laitos tarjoaa Geoinformatiikka- ja tietokannat -opintokokonaisuuden, joka esitellään kiinteistönhallinnan alla rakennustekniikan ammattiainekuvauksissa. 15 opintoviikon kokonaisuus muodostetaan 20 opintoviikon edestä kursseja sisältävästä listasta. Listassa on rakennusosaston omat ohjelmointikurssit sekä Ohjelmistotuotannon peruskurssi. Lääketieteellinen informatiikka Lääketieteellisen tekniikan laitoksen lääketieteellinen informatiikka antaa valmiudet soveltaa tietotekniikkaa monialaisesti lääketieteessä ja terveydenhuollossa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun sekä toimia tietotekniikan asiantuntijatehtävissä terveydenhuoltosektorilla. Kokonaisuus ei sisällä pakollisina kursseina ohjelmistotekniikkaa, mutta suosittelee opiskelijoita valitsemaan sähköosaston koulutusohjelmakohtaisista opinnoista kurssit Ohjelmointi 2

19 Nykytila 9 sekä Ohjelmistotuotannon peruskurssi. Lisäksi opintojaksoon valinnaisina otettavien kurssien lista sisältää runsaasti erilaisia ohjelmistotekniikan laitoksen kursseja. Sähkönjakeluautomaatio Sähkövoimatekniikan pääaineessa on sähkönjakeluautomaation vaihtoehto, joka sisältää valinnaisten kurssien listassa ohjelmistotekniikan kursseista Ohjelmointi 2, Ohjelmistotuotannon peruskurssi sekä Johdatus tietokantajärjestelmiin. Vuoden opintooppaassa kokonaisuus tulee perustumaan uuden TLI:n, ACI:n ja OHJ:n yhteisen hajautettujen järjestelmien kokonaisuuden päälle. DI-opettajankoulutuksen Tietotekniikan sivuaine DI-opettajakoulutuksessa on mahdollista valita tietotekniikan sivuaine (35 ov), joka sisältää useita kursseja tietotekniikan osaston eri laitosten kursseilta. Suuri osa kursseista on ohjelmistotekniikasta, ja jo pakollisista kursseista muodostuu vähintään ohjelmistotuotannon sivuainetta vastaava kokonaisuus. Valinnaisten kurssien mukaan kokonaisuus sisältää lopulta joko ohjelmistotuotannon tai ohjelmistotieteen pääainetta vastaavat opinnot ohjelmistotekniikasta. Ympäristö- ja energiatekniikan Tietotekniikan sivuaine Ympäristö- ja energiatekniikan osastolla on vuoden oppaassa oma tietotekniikan sivuainekokonaisuus, jonka avulla on pyritty madaltamaan koulutusohjelman opiskelijoiden kynnystä lukea tietotekniikkaa. Sivuaineeseen on kerätty peruskursseja mittaus- ja informaatiotekniikan, matemaatiikan, signaalinkäsittelyn sekä ohjelmistotekniikan laitoksilta. Opinto-oppaassa mainitaan, että tutkintoon voidaan suoraan hyväksyä myös ohjelmistotuotannon tai tietotekniikan sivuaine. Tietotekniikan sivuainekokonaisuus sisältää ohjelmistotekniikan kurssit Ohjelmointi 2, Ohjelmistotuotannon peruskurssi sekä Fortran-kieli. Vuoden opintooppaassa on poistettu kyseinen erillinen ainekokonaisuus ja suositellaan koulutusohjelman opiskelijoille OHJ:n ja MAT:n yhteistä kokonaisuutta teknillisen laskennan menetelmistä. 1.4 Tilastotietoja ohjelmistotekniikan kurssien suorittajista Tähän osuuteen on kerätty esimerkkejä ohjelmistotekniikan kurssien suorittajien koulutusohjelmista sekä opintovaiheesta vuoden 2002 tilastojen perusteella. Kuvien tietojen lähteenä on käytetty opintosuoritusrekisterin tietoja, joissa lasketaan suoritusmäärät opiskelijoiden vuoden aikana tekemän ensimmäisen hyväksytyn kurssisuorituksen mukaan. Tilastot on tehty yleisimmistä peruskursseista sekä joistakin ammattiainekursseista.

20 10 Nykytila Perusohjelmointikurssit Kuva 1.6: Tilastotietoja Ohjelmointi 1 -kurssin suorittajista vuonna 2002 Kuva 1.7: Tilastotietoja Ohjelmointi 2 -kurssin suorittajista vuonna 2002

21 Nykytila 11 Kuva 1.8: Tilastotietoja Laajan ohjelmoinnin kurssin suorittajista vuonna 2002 Sivuaineopiskelijoiden yleisesti suorittamia ammattiaineiden peruskursseja Kuva 1.9: Tilastotietoja ohjelmistotuotannon peruskurssin suorittajista vuonna 2002

22 12 Nykytila Kuva 1.10: Tilastotietoja tietorakenteiden käytön kurssin suorittajista vuonna 2002 Ammattiainekursseja Kuva 1.11: Tilastotietoja käyttöjärjestelmien kurssin suorittajista vuonna 2002

23 Nykytila 13 Kuva 1.12: Tilastotietoja projektityökurssin suorittajista vuonna 2002

24 käytettävyys titepk ohj I k-kesk.suun tunnekäytt käytett.sem laaja mpros.laaja ohj II alg.mat kogn.psyk otupk alkuolio ohj.mat.men lollo joh.tk.järj otumen jatko-olio seittiohj fortran tiraka trak sul.järj grako tk.järj.suun testaus ohj.evol ohj.arkki kj ohj.tod tekoäly rinn.järj.uk haj.järj.per mobo kjtyö reaaliaika.järj tkgraf OKP johd.tkäs.teor tkäs.teor.harj käyt.ohj.proj projektityö haj.järj.tekn vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi XML LKTT Opintojakson väri kertoo luennointilukukauden Syksyllä titepk Sekä syksyllä että keväällä käytettävyys Suositeltava esitieto Keväällä ohj I Alkaa syksyllä, päättyy keväällä projektityö Nuolen väri kertoo esitietovaatimusten laadun. Kärki osoittaa opiskelun etenemissuunnan. Pakollinen esitieto Yhtä aikaa suoritettavat Toisen laitoksen opintojakso mpros.laaja Seuraava kaavio esittää Ohjelmistotekniikan laitoksen kurssit tulevan opinto-oppaan tietojen mukaan. Kaavioon on merkitty kurssien esitiedot, sekä aikaisin mahdollinen opintojakson suoritusaika, jos esitietovaatimuksia noudatetaan. Ajantasainen versio kaaviosta löytyy ohjelmistotekniikan laitoksen WWW-sivulta osoitteesta 1.5 Ohjelmistotekniikan kurssikaavio 14 Nykytila

25 2 Laitoshaastattelut Koska ohjelmistotekniikka liittyy yhä useampiin aloihin, siihen liittyvän opetuksen kokonaistilanteen kartoittamiseksi oli tarpeen selvittää myös muiden kuin ohjelmistotekniikan laitoksen ohjelmistotekniikkaan liittyvä opetus ja toiminta. Samalla selvitettiin laitosten näkemyksiä mahdollisista yhteneväisyyksistä ja yhteistyönäkymistä tulevaisuudessa sekä yleensä kehitystoiveista ohjelmistotekniikan opetukselle. Haastattelut suoritettiin loka-joulukuussa 2002 henkilökohtaisina tapaamisina laitosten johtajien tai heidän nimeämiensä edustajien kanssa. Joillakin laitoksilla tapaamisessa oli mukana suurempikin joukko osallistujia, mikä yleensä vaikutti positiivisesti uusien ideoiden syntyyn ja esilletuomiseen. Tässä luvussa esitellään tiivistelmät tärkeimmistä haastatteluissa esille tulleista seikoista. Samalla listataan myös haastattelutilanteessa mieleen ja esiin tulleita ideoita, jotka johtuvat suurelta osin haastattelutilanteesta eivätkä välttämättä liity loogisesti juuri haastattelusta tähän tiivistelmään koottuihin asioihin. Keskustelumuistiinpanot pidetään kuitenkin tallessa myös kokonaisuudessaan ja niitä on käytetty seuraavan luvun yleisimpiä konkreettisia ja selkeimmin toteutettavissa olevia kehitysehdotuksia koostettaessa. 2.1 Arkkitehtuurin osasto Arkkitehtuurin osasto käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena sen muista koulutusohjelmista eroavan luonteensa vuoksi. Tietotekniikkaa sovelletaan hyvin paljon rakennussuunnittelussa, mutta koska yhdyskuntasuunnittelun laitos on eniten kiinnostunut ohjelmoinnista, haastattelussa keskityttiin siihen Yhdyskuntasuunnittelun laitos Ohjelmistotekniikka laitoksen toiminnassa ja opetuksessa Nykyään suunnittelussa käytetään yhä enemmän erilaisia ohjelmistoja, esim. GIS (Geographical Information System). Työelämässä täytyy osata toimia erilaisissa ohjelmistoympäristöissä ja näiden ohjelmien käyttöön perehdytään jo laitoksen kursseilla. Tutkimuspuolella tarvitaan myös ohjelmointitaitoisia arkkitehtejä suunnitteluratkaisujen ym. kehittämisessä. Olennaisia taitoja heille olisivat esimerkiksi algoritmien arviointiin ja analysointiin

26 16 Laitoshaastattelut kykeneminen, koska ohjelmien suorituskykyyn voidaan olennaisesti vaikuttaa hyvällä algoritmien suunnittelulla. Laitoksella tehdään parhaillaan jopa väitöskirjatyötä, jossa käytetään ohjelmistotekniikkaa. Arkkitehdin opintoihin ei yleensä kuulu ohjelmistotekniikan laitoksen tietotekniikan kursseja, ei edes DI-tutkintoa suorittaville pakollista tietotekniikan peruskurssia. Silti heillä tuntuu yleisesti olevat hyvät perusvalmiudet tietotekniikan käyttöön, minkä arveltiin johtuvan siitä, että heille opetetaan heti alkuvaiheessa jo hyvin monimutkaisten suunnitteluohjelmistojen käyttöä. Laitoksella luvattiin kuitenkin arvioida myös yhteisen tietotekniikan alkeiden opetuksen tarvetta. Ohjelmistotekniikan laitoksen opetukseen liittyviä kursseja Arkkitehtuurin osaston kaikkien laitosten yhteinen Arkkitehtuurin medialaboratorio tarjoaa arkkitehtitutkintoa suorittaville tietokoneen käyttämisen perustaitojen kurssin samalla tavalla kuin ohjelmistotekniikka DI-tutkintoa suorittaville. Kurssi keskittyy lähinnä arkkitehtiopinnoissa tarvittavien sovellusohjelmien esittelyyn (esim. AutoCAD sekä ArchiCAD). Lisäksi on edistyneempiä sovellusohjelmistojen käyttökursseja Arkkitehtuurimedian perusteet, 3-5 ov Laitoksen ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi Olisi hyvä saada myös joitain arkkitehtiopiskelijoita kiinnostumaan ohjelmistotekniikasta. Heidän opinto-ohjelmansa on kuitenkin tiivis eikä siihen sovi uusia kursseja. Opiskelijoita on myös vaikea motivoida lähtemään lukemaan kursseja ohjelmistotekniikasta. Sen sijaan toivottaisiin, että ohjelmistotekniikan laitos voisi toteuttaa pienen kokonaisuuden, esim. pari luentoa ja harjoitustehtävän, joka voitaisiin sisällyttää johonkin heidän suunnittelukurssilleen. Jos voitaisiin näin saada esiteltyä hyvä esimerkki ohjelmistotekniikan soveltamisesta heidän suunnitteluongelmaansa tms., saataisiin ehkä opiskelijoita innostumaan enemmänkin asiasta. Laitos haluaisi kehittää tutkimusta, johon nykyään liittyy myös ohjelmointi, joten toivottaisiin laitosten välistä yhteistyötä tutkimushankkeissa. Haastattelussa tai sen pohjalta esiin nousseet kehitysideat OHJ voisi kehittää pienen esimerkkikokonaisuuden ohjelmistotekniikasta arkkitehtien näkökulmasta, joka sisällytettäisiin heidän yhdyskuntasuunnittelun kurssiinsa. OHJ:lla on tutkimusapulainen, joka on lopputyötä vaille arkkitehti ja sopisi hyvin tehtävään. Laitosten välistä tutkimusyhteistyötä voisi selvitellä sekä mahdollisesti hyödyntää yhteistyössä myös ohjelmistotekniikan projektityökurssia. 2.2 Automaatiotekniikan osasto Automaatio- ja säätötekniikan laitos Ohjelmistotekniikka laitoksen toiminnassa ja opetuksessa Automaatiotekniikassa käytetään hyvin paljon ohjelmistotekniikkaa erilaisten automaatiojärjestelmien toteuttamisessa, mm. hajautettujen automaatiojärjestelmien tarve lisääntyy kaiken aikaa. Painopiste on nimenomaan ohjelmistotekniikan taitojen soveltamisessa, eikä ohjelmistotekniikan taitojen kehittämisessä sinänsä tai ohjelmistotyökalujen kehittämisessä. Laitoksen opetuksessa sekä tutkimuksessa kehitetään ohjelmistoja tälle sovellusalueelle, välineinä käytetään usein C++ja Java-kieltä, joskus myös Pythonia. Laitoksella arveltiin myös automaatiopuolen opiskelijoiden usein lukevan ohjelmointia sivu- tai pääaineena.

27 Laitoshaastattelut 17 Useisiin laitoksen opintokokonaisuuksiin sisältyy valinnaisena paljon ohjelmistotekniikan kursseja, käytännössä pääaineeseen voi sisällyttää vaikka kokonaisen ohjelmistotekniikan sivuaineen. Laitoksella on myös omia ohjelmistotekniikkaa sisältäviä kursseja, jotka ovat luonteeltaan ohjelmistotekniikan soveltajille tarkoitettuja. Omia kursseja on toteutettu, koska niihin on haluttu poimia automaatiojärjestelmien toteuttamisessa tarvittavia ohjelmointiin liittyviä asioita ilman pitkiä esitietovaatimuksia. Omat kurssit onkin pyritty pitämään ilman pakollisia esitietovaatimuksia, ettei opiskelijoiden kynnys osallistua niille nousisi kovin korkeaksi. Ohjelmistotekniikan laitoksen opetukseen liittyviä kursseja Laitoksen automaatioverkkojen opetuksessa pyritään kertomaan mitä verkotetulla automaatiolla tarkoitetaan, ei erityisesti tuottamaan hajautettujen ohjelmistojen ja järjestelmien toteuttajia. Näkökulma on siis enemmän soveltajan kuin ohjelmistotekniikan ammattilaisen Tietoverkkopohjainen automaatio, 3 ov Reaaliaikajärjestelmien kurssi painottuu reaaliaikajärjestelmän kokonaiskehitysprosessiin. Kurssilla käsitellään real-time UML -menetelmää sekä automaatiojärjestelmiin liittyviä erityisnäkökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla keskitytään reaaliaikavaatimuksiin sulautetuissa ja hajautetuissa automaatiojärjestelmissä. Kurssilla ei ole esitietoja, mutta voisi ehkä harkita Ohjelmistotuotannon peruskurssin laittamista esitietovaatimukseksi (monet opiskelijoista lukevat sen joka tapauksessa). Silloin kurssista voitaisiin jättää pois UML:n perusasioita ja keskittyä nimenomaan reaaliaikaisten automaatiojärjestelmien suunnitteluun Reaaliaikajärjestelmät ja -ohjelmointi, 4 ov Komponenttitekniikoilla on erityismerkitys automaation alalla. Perinteisesti suunnittelussa ja totetutuksessa on käytetty toimilohkoja, joista on helppo siirtyä komponenttitekniikoiden tavallaan samansuuntaiseen ajatustapaan. Komponenttiohjelmoinnin kurssilla käydään läpi yleisiä tekniikoita, automaatioalueen komponenttistandardeja sekä niiden soveltamista automaatiossa. Kurssin nimi voisi olla myös esimerkiksi Automaation komponenttiohjelmointi Komponenttiohjelmointi, 4 ov Laitoksen ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi OHJ:n laitoksen opetuksessa saisi olla Java-kieltä. Se soveltuisi hyvin ensimmäiselle ohjelmointikurssille, jolla näin voitaisiin tuoda saumattomasti mukaan olio-ohjelmoinnin perusteita. Myöhemmillä kursseilla olisi sitten hyvä tuoda mukaan C-kieli, erityisesti reaaliaikaisiin sovelluksiin soveltuvana. Olio-ohjelmointi heti alussa tukisi myös UML-kaavioiden opiskelua varhaisessa vaiheessa. Perusohjelmoinnin opetuksen lisäksi pitäisi olla myös sovellusohjelmointia. Opetuksessa pitäisi tuoda esiin myös ohjelmistojen tuottamisen sovellusohjelmistoja, esim. Visual, JBuilder. Näistä löytyy myös UML-tukea ja versionhallintaa. Käytännössä ohjelmointi yleensä tehdään tällaisilla välineillä. UNIX-työkaluajattelu on sovellusten tekemisessä melko harvinaista nykyään. Komponenttitekniikoita olisi hyvä tuoda esiin jo aikaisemmassa vaiheessa, nykyään ne ovat hyvin pitkän esitietoketjun päässä olevalla hajautettujen järjestelmien kurssilla, jota ohjelmistotekniikan sivuainelukijan on käytännössä mahdotonta opiskella. Ohjelmistotekniikan kurssien sisällöistä ja niiden kehittämisestä tulisi tiedottaa paremmin opettajille, ainakin kurssien tärkeimmille hyödyntäjätahoille. Laitoksella esitettiin toivomus aktiivisesti ylläpidettävästä suhdeverkostosta, joka toimisi ainakin vuosittain, kun opinto-oppaita uudistetaan. Tietokantojen kursseilla olisi hyvä antaa peruskäsitys myös tiedonlouhinnasta.

28 18 Laitoshaastattelut Haastattelussa tai sen pohjalta esiin nousseet kehitysideat Taitaa pitää paikkansa, että OHJ:n kursseilla ei pahemmin esitellä ohjelmien tuottamiseen sovellusohjelmistoja, vaan harjoitustyöt tehdään yksinkertaisilla työkaluilla UNIX:ssa. Olisiko tarpeen ainakin joillakin kursseilla esitellä myös töissä käytännössä käytettäviä sovelluksentekovälineitä? Olisi kehitettävä selkeä tiedotusmekanismi OHJ:n ja läheisimmin kursseja käyttävien laitosten välille, että tunnettaisiin molemmin puolin kurssien sisällöt ja mahdolliset toiveet niiden kehittämiselle. Pitkät esitietoketjut voivat todella haitata eri laitosten opintojen yhdistämistä. Nyt kun niitä on saatu lyhennettyä, niin pitäisi huolehtia ettei kehitys ainakaan käänny päinvastaiseksi Hydrauliikan ja automatiikan laitos Ohjelmistotekniikka laitoksen toiminnassa ja opetuksessa Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella ohjelmistotekniikka liittyy usein laitoksen tutkimukseen. Tutkimuksessa toteutetaan esim. ohjausjärjestelmiä, joihin tyypillisesti liittyy sulautetut järjestelmät sekä myös langattomat järjestelmät. Laitoksella käytetään virtuaalitodellisuuslaitteistoa sekä toteutetaan erilaisia mallinnusratkaisuja. Tutkimustyössä tarvitaan sulautettujen järjestelmien ohjelmointitaitoja, käyttöliittymien suunnittelun tuntemusta sekä Visual Basic -ohjelmointitaitoja. Laskentatehtävissä tarvitaan Matlab-osaamista. Laitoksen omassa opetuksessa ei kuitenkaan ole ohjelmistotekniikan komponentteja. Ainakin tutkimustyöhön tähtäävien olisi hyvä opiskella sulautettujen järjestelmien kokonaisuus tai kursseja siitä. Laitteistonläheisen ohjelmoinnin kurssilla opetetaan tällekin laitoksella tärkeätä assemblyohjelmointia sekä lausekielen kuvautumista konekielelle. Laitos tarjoaa opinto-oppaassa koneenrakennuksen automaation opiskelijoille tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdon joko sivu- tai pääaineena. Kokonaisuus sisältää monia tietotekniikan kursseja, ohjelmistotekniikasta tietokantakurssit sekä ohjelmistotuotannon peruskurssin. Tammikuussa 2003 laitos päätyi muokkaamaan tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdot uudelleen kohdassa 3.3 esiteltävien laskennan ja hajautettujen järjestelmien sivuaineiden pohjalta uuteen opinto-oppaaseen. Ohjelmistotekniikan laitoksen opetukseen liittyviä kursseja Laitoksen omassa opetuksessa on kurssi koneautomaation ohjausjärjestelmistä, missä käsitellään mittauksen ja ohjauksen liittymistä käyttöliittymään. Harjoitustyössä on mukana ohjelmointia, jota ei kuitenkaan erityisesti opeteta Ohjausjärjestelmät koneautomaatiossa, 3 ov Laitoksen ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi Laitos toivoi yhteistyötä ohjelmistotekniikan laitoksen kanssa koneenrakennuksen opiskelijoille sopivien ohjelmistotekniikan kurssien poimimiseksi ja suosittelemiseksi. Ohjelmistotekniikan peruskurssien kielenä oleva C++ tuntuu laitoksen mielestä kovin vaikealta aloituskieleltä. Esimerkiksi Visual Basic olisi helpompi, ja myös käytännössä ainakin tällä laitoksella käytännössä käytetty kieli. Tietotekniikan perusopetukseen voisi lisätä Linuxin hallintaa, koska monet tarvitsevat sitä käytännössä. Opiskelijat eivät myöskään osaa tehdä PowerPoint-esityksiä, mikä olisi hyvä lisätä tietotekniikan peruskurssille.

29 Laitoshaastattelut 19 Ohjelmoinnin harjoitustyöt olisivat mielekkäämpiä, mikäli niillä voitaisiin näkyvästi ohjata oikeita järjestelmiä. Tässä olisi mahdollista tehdä yhteistyötä laitosten välillä ja toteuttaa ohjelmistotekniikan laitoksella harjoitustöitä, joilla ohjataan esim. IHA:n laboratoriossa olevaa liikkuvaa palkkia. Haastattelussa tai sen pohjalta esiin nousseet kehitysideat Tietotekniikan perusopetukseen mukaan Linux ja Powerpoint? Vaikka jatkokurssille? Olisiko sulautettujen järjestelmien tai laitteistonläheisen ohjelmoinnin kursseilla mielenkiintoa kokeilla harjoitustyönä IHA:n laboratorion laitteiden ohjausta? Peruskursseille se taitaa olla liian vaativa tavoite Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos Ohjelmistotekniikka laitoksen toiminnassa ja opetuksessa Mittaus- ja informaatiotekniikan laitoksella ei ole yleiseen ohjelmointiin liittyvää opetusta. Tutkimuspuolella kehitetään jonkin verran ohjelmistovälineitä mittausinformaation käsittelyyn, käytetään signaalianalyysia ja tekoälyä, tehdään piirien simulointia jne. Vuoden 2003 alussa laitoksella aloittaa mittausinformaatiotekniikan professori, jolloin myös sen alan tutkimus ja sovellusten kehittely lisääntynevät. Numeeriset menetelmät nähdään hyvin tärkeänä edelleen myös tulevaisuudessa, ja opiskelijoilla pitäisi olla valmiuksia toteuttaa laskentaa ohjelmallisesti. Merkittävin ohjelmistotuote alalla on Matlab, jolle ohjelmoidaan omalla lausekielellä. Kielen erikoisuutena on sisäisesti toteutetut tietotyypit vektoreille, joilla saadaan vektorilaskenta hyvin tehokkaaksi. Kieli muistuttaa C-kieltä ja on viime aikoina laajentunut yhä enemmän oikeaksi ohjelmointikieleksi, josta löytyy jopa oliokäsite sekä mahdollisuus liittää mukaan C-kielellä toteutettuja osia. Laskenta toteutetaan mielellään pienillä funktioilla, eikä tehdä suuria ohjelmistoja. Alan pääaineopiskelijoita tukisivat ohjelmistotekniikan opinnoista erityisesti ohjelmoinnin perustaidot, ohjelmistotuotanto, tietokannat, laitteistonläheinen ohjelmointi sekä tietorakenteiden ja algoritmien ymmärrys. Mittaustekniikan ammattiaineen valinnaisten listassa onkin listattu näitä aiheita käsitteleviä kursseja, joita päivitettiin haastattelussa ajan tasalle. Ohjelmistotekniikan laitoksen opetukseen liittyviä kursseja Laitoksella on kehitetty Matlab-ohjelmoinnin kurssi, jolla opetetaan toteuttamaan numeerista laskentaa Matlabilla. Kurssi pidetään kahdella laitoksella, numeroilla ja Kurssi muodostuu koneen ääressä pidettävistä luento-harjoituksista ja harjoitustöistä ja kuulostaisi hyödylliseltä myös muiden laitosten opiskelijoille. Resursseja ei kuitenkaan ole pitää sitä kovin suurille opiskelijamäärille. Kurssilla käsitellään laskennan toteuttamiseen liittyviä ohjelmoinnin tehokkuus- ym. näkökohtia ja toteutetaan pienimuotoisia ohjelmia Matlab-ympäristöön Teknisen laskennan kehittäminen (Matlab), 2 ov Numeeristen menetelmien kehittäminen, 3 ov Huom [14.3.]! kevään 2003 alussa päätettiin kurssien muuttamisesta uudelle numerolle ja ensimmäisen siirtämisestä matematiikan laitokselle. Laitoksen ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi Laitoksella on jatko-opiskelijoita, joille olisi hyödyllistä lukea ohjelmistotekniikan kursseja. Olisi hyvä, jos he voisivat lukea OHJ:n kursseja jatko-opintoihinsa ja jatko-opintokelpoisuus näkyisi selvästi opinto-oppaassa. Jos kursseilla on esitietovaatimuksia, olisi hyvä mikäli mainittaisiin kirja tms. josta vastaavat esitiedot voisi opiskella. Saamalla jatko-opintokelpoisuus näiden opiskelijoiden tietoon motivoituneiden sivuaineopiskelijoiden määrä ohjelmistotekniikan kursseilla mahdollisesti lisääntyisi.

30 20 Laitoshaastattelut Toivottaisiin, että ohjelmistotekniikan laitoksen opetuksessa huomioitaisiin tarve kouluttaa ohjelmistotekniikan ammattilaisten lisäksi myös sivuainelukijoita. Kaikkien ei tarvitse oppia tekemään suuria ohjelmistoja, vaan oppia tunnistamaan piirteitä, joiden perusteella ratkaisuja valitsee. Olisi hyvä oppia huomioimaan esimerkiksi muistinvarausoperaatioiden ajankulutus tai tehokkuusnäkökohtia tietokantojen käytössä ja suunnittelussa. Tarvitaan siis sivuainelukijoille kursseja, jotka antavat näkemystä ohjelmistotekniikasta, mutta ei pääaineopiskelijalta vaadittavalta tasolla. Silti pidettiin tärkeänä, etteivät sivuainelukijoiden kurssit ole liian yleisiä, vaan edelleenkin käytännönläheisiä. Tätä ohjelmistotekniikan laitoksella on itse asiassa pyritty viime aikoina tekemäänkin, esim. tietorakenteiden ja algoritmien, tietokantojen sekä olio-ohjelmoinnin kurssit on jaettu osiin tai rinnakkaisiin vaihtoehtoihin sivuaineopiskelijoita ajatellen. TTY:lla tarvittaisiin numeeristen menetelmien ohjelmointiin painottavaa opetusta. Siinä olennaisena erityispiirteenä on mm. vektoroitua laskentaa toteuttavan koodin tekeminen. Tällä hetkellä valmistuneella DI:llä voi olla korkea kynnys toteuttaa kaavojen tekemistä itse. Kyseinen kurssi toteutettaisiin todennäköisesti Matlabilla, ja sen kehittämisessä voisi käyttää apuna Heimo Ihalaisen kokemuksia ja tietoja Matlab-opetuksesta. Kurssi kuuluisi ehkä parhaiten matematiikan laitoksen toimintaan, jolla muutenkin on numeeristen menetelmien ja Matlabin opetusta. Haastattelussa tai sen pohjalta esiin nousseet kehitysideat Tarvitaan numeeristen menetelmien ohjelmointiin liittyvää opetusta Haastattelussa tuli esiin idea, että tästä tehdystä kierroksesta voisi tiedottaa yleisemminkin. Esimerkiksi Anturissa julkaistava juttu näkyisi sekä henkilökunnalle, sidosryhmille että opiskelijoille. Loppuraportti ainakin olisi hyvä julkaista verkossa. Voitaisiinko sivuaineopiskelijoille tarkoitetut ohjelmistotekniikan kurssit tuoda selvemmin esiin? Miten sivuainejatko-opiskelijat voisi huomioida paremmin ohjelmistotekniikan kurssikuvauksissa? Vai pitäisikö asia mainita oman laitoksen ohjeissa? 2.3 Konetekniikan osasto Koneensuunnittelun laitos Ohjelmistotekniikka laitoksen toiminnassa ja opetuksessa Tietotekniikka ja erityisesti monet tietotekniset sovellukset ovat koneensuunnittelussa tärkeitä kaikilla osa-alueilla. Laitoksella käytetään runsaasti CAD-sovelluksia ja on tuotettu sovellusohjelmien käyttöopastuskursseja mm. työvoimatoimistoille. Matlab on myös laitoksella tärkeä ohjelmisto simulointi- ja mallinnustehtävissä. Koneensuunnittelun diplomityöt ovat hyvin usein poikkitieteellisiä, yhteistyötä ohjelmistotekniikankin kanssa on ollut. Tutkimuspuolella laitoksella on mm. 90-luvulla toteutettu asiantuntijajärjestelmäohjelmistoa. Mittaustehtävät taas ovat jo lähellä signaalinkäsittelyä. Opetuksessa on kokeiltu virtuaaliopetusmenetelmiä ja niiden kehitys jatkuu, joten erilaisia sovellusohjelmia tullaan käyttämään yhä enenevässä määrin myös opetukseen. Laitoksen opintokokonaisuuksiin ei kuulu ohjelmistotekniikan opintoja. Tuotetiedon hallintakurssilla kuitenkin opetetaan UML-menetelmää, joten siinä mielessä kannattaisi sen suositella opiskelijoille myös kurssia Ohjelmistotuotannon peruskurssi. Kyseisen kurssin esitiedoiksi vaadittava Ohjelmointi 1 kuuluu jo koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin. Ohjelmistotuotannon peruskurssin sisältö voisi myös yleisesti tukea tuotteiden suunnittelun ja määrittelyn opintoja. Kurssi tuleekin mahdollisesti tulevaisuudessa kuulumaan opiskelijoille valinnaisena suositeltaviin opintoihin.

31 Laitoshaastattelut 21 Ohjelmistotekniikan laitoksen opetukseen liittyviä kursseja Koneensuunnittelun laitoksen opetus ei suoranaisesti liity ohjelmistotekniikkaan, mutta sisältää hyvin paljon yleisiä aihealueita, joita voidaan soveltaa myös ohjelmistojen puolella. Erityisesti tuotteensuunnittelun ja tuotekehitysopin kurssit soveltuvat myös ohjelmistotuotteiden kehittäjille. Tuotetiedon hallinta on samantyyppistä asiaa kuin ohjelmistotuotteiden konfiguraation hallinta. Projektityökursseilla opetetaan lisäksi projektinhallintaa ja innovointikurssilla yleisiä innovointimenetelmiä CAE-erityistyö, 3 ov Tuotekehitysoppi, 3ov Tuotekehitysprojektit, 3 ov Monitieteellinen tuotekehitysprojekti -ideapaja, 3-5 ov Concurrent Engineering -projekti, 6 ov Tuotetiedon hallinta, 3 ov Innovointi, 3 ov Tuotteen modulointi, 3 ov Laitoksen ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi Projektitöissä (24250, 24610, 24625) tehdään itse asiassa useinkin ohjelmistotekniikkaan liittyviä suunnitelmia ja toteutuksiakin. Laitoiksella toivottaisiinkin mahdollisuutta pyytää joskus kommentteja myös ohjelmistotekniikan laitokselta. Olisiko mahdollista yhdistää projektitöiden suorittamista ohjelmistotekniikan projektityökurssiin, esim. kahden eri laitoksen kurssia suorittavan ryhmän yhteistyö? Haastattelussa tai sen pohjalta esiin nousseet kehitysideat Voisiko ohjelmistotekniikan ja koneensuunnittelun projektityökursseilla olla yhteistyökuvioita? Ainakin eri kursseja suorittavien opiskelijoiden kokoaminen yhdeksi työryhmäksi varmaan olisi mahdollista. Kannattaisi varmastikin tutustua tarkemmin koneensuunnittelun kurssien sisältöön ja miettiä niiden suosittelemista myös ohjelmistotekniikan opiskelijoille Teknillisen mekaniikan ja optimoinnin laitos Ohjelmistotekniikka laitoksen toiminnassa ja opetuksessa Laitoksen toimintaan kuuluu olennaisena osana monenlainen laskenta ja sen toteuttaminen. Laskentaa tehdään paljon erilaisilla valmiilla ohjelmistoilla, kuten Matlab, Mathematica ja Maple. Kursseilla on aina laskenta mukana, joten kaikkien on osattava käyttää konetta laskentatarkoituksiin. Hyvin tärkeää olisi myös osata arvioida algoritmien tehokkuuksia, koska se on optimoinnissa välttämätöntä. Koska mallit ja datat voivat olla hyvinkin suuria, myös tiedonlouhinnan asiat liittyvät laitoksen alueeseen. Perusohjelmointitaito on osa laitoksella opiskelua ja työskentelyä, kyseessä on kuitenkin laskennan ohjelmointi, ei sovellusten toteuttaminen. Nykyään jo oppikirjatkin esittävät esimerkit Basic- ja Fortran-kielillä ja opiskelijoiden täytyy osata toteuttaa laskentaa jo peruskursseilla. Opiskelijalla täytyy olla kyky toteuttaa ongelman ratkaiseva koodi itse ellei käytössä ole valmiita laskentaratkaisuja. Laitoksen omilla kursseilla ei kuitenkaan opeteta ohjelmointia, vaan oletetaan että opiskelijat oppivat harjoitustöissä tarvittavat laskennan toteuttamistaidot muilla kursseilla tai itsenäisesti.

Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Tampere University of Technology Institute of Software Systems Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001 Tampere University of Technology

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut: Annika Salama Multiprint Espoo 2011 Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu KOULUTUSOHJELMAN VASTUUPROFESSORIN TERVEHDYS

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli INNOYMPÄRISTÖ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- OSAAMISELLE (INN-SHUT) - AJATUKSIA TULEVAISUUDEN OPPIMI- SYMPÄRISTÖSTÄ Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Työelämän tarpeet... 2

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus 2008 Matti Pitkälä 1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

OHJELMISTOARKKITEHTUURIT

OHJELMISTOARKKITEHTUURIT SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Juha-Matti Seppänen OHJELMISTOARKKITEHTUURIT Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Juha-Matti Seppänen Ohjelmistoarkkitehtuurit,

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Luentomoniste kurssille Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen ja Harri Laine Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 25. toukokuuta 2010 Esipuhe Käsissäsi on Ohjelmistojen mallintaminen

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) Informaatioteknologian instituutin toteuttamat tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen Metadata älykkäässä oppimisympäristössä Jarkko Suhonen 18.12.2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Metadataa ja oppimisolioita voidaan hyödyntää toteutettaessa

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education 9.9.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi Marketing of Industrial Management Education Kandidaatintyö

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot