MOBIDEC 1.1. Pikaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIDEC 1.1. Pikaohje 30.3.2011"

Transkriptio

1 MOBIDEC 1.1 Pikaohje

2 SISÄLTÖ 1 ALOITUS Laitteet Datasiirtomaksut Soveltuvuus Aloitussivu REKISTERÖITYMINEN Yleistä Virhetilanteet Uusi käyttäjätili MITTAUS Mittaussivu Kuviotiedot Ositetiedot Tietojen lähetys Virhetilanteet Esimerkkikuvio ASETUKSET Asetussivu Asetuksen muuttaminen Ilmoitus tallennuksesta TULOSRAPORTTI Perustiedot Puustotunnukset Tilavuus Arvo Kasvu Taloudelliset tunnusluvut Biomassa Metsänhoito... 10

3 1 1 ALOITUS 1.1 Laitteet Mobidec on suunniteltu käytettäväksi Internet-selaimella varustetulla matkapuhelimella. Palvelu on testattu pääosin Nokian 3720 Classic -puhelimilla, joihin on esiasennettu Opera Mini -selain. Palvelua voidaan myös kokeilla ja käyttää tietokoneiden Internetselaimilla. Selaimessa tulee olla JavaScript-tuki palvelun käyttöä varten. Rekisteröitymisvaiheessa suositellaan tietokoneen käyttöä. 1.2 Datasiirtomaksut Vaikka palvelu on maksuton, käytön yhteydessä syntyy operaattorikohtaisia datasiirtomaksuja. Nämä maksut voivat olla suuria, mikäli palvelua tai Internetiä käytetään runsaasti. On siis suositeltavaa tarkistaa oman operaattorin datasiirtomaksut ennen käyttöä matkapuhelimella. 1.3 Soveltuvuus Mobidec soveltuu parhaiten käytettäväksi nuorissa kasvatusmetsiköissä ja tätä varttuneimmissa metsiköissä. Palvelua voidaan myös käyttää taimikoissa, mutta tällöin sen tuottamat tietosisällöt ovat poikkeavat. 1.4 Aloitussivu Tämä on Mobidec-palvelun etusivu. Ennen käytön aloittamista on rekisteröidyttävä käyttäjäksi. Palveluun rekisteröidytään valitsemalla sivun oikeassa yläkulmassa sijaitseva Rekisteröidy-linkki. Kuva 1. Aloitussivu.

4 2 2 REKISTERÖITYMINEN 2.1 Yleistä Kaikki rekisteröitymislomakkeen kentät on täytettävä. Nämä tiedot jäävät Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun haltuun, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Saat lisätietoa lomakkeen osa-alueista painamalla kysymysmerkkiä otsikoiden oikealla puolella. 2.2 Virhetilanteet Mikäli lähetetyn lomakkeen tiedoissa havaitaan puutteita, käyttäjälle tulostetaan uusi lomake. Tässä lomakkeessa puutteelliset tiedot korostetaan punaisella värillä. Vihreällä korostetut lomakekentät on tulkittu päteviksi ja ne sisältävät aikaisemmin ilmoitetun arvon. 2.3 Uusi käyttäjätili Rekisteröitymislomakkeen lähettämisen jälkeen saadaan ilmoitus onnistuneesta käyttäjätilin luomisesta. Palveluun voidaan nyt kirjautua valitulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kuva 2. Rekisteröitymissivu.

5 3 3 MITTAUS 3.1 Mittaussivu Kirjautumisen jälkeen avautuu mittaussivu ja lomake, johon puustotunnukset syötetään. Sivun ylälaidassa on navigointiosio, josta päästään muuttamaan palvelun asetuksia ja kirjautumaan ulos. Suositeltu toimintatapa on mitata kuviolta useita koealoja, laskea keskimääräiset ositekohtaiset puustotunnukset ja syöttää lasketut puustotunnukset mittauslomakkeen ositteisiin. 3.2 Kuviotiedot Tarvittavia kuvion perustietoja ovat kasvupaikkaluokka, alaryhmä ja kuvion pinta-ala. Kuvion pintaala on oletuksena 1 hehtaari, jolloin palvelu tuottaa hehtaarikohtaisia tunnuksia. Mikäli kuvion pinta-ala on tiedossa, voidaan se syöttää tekstikenttään. Kaikissa lomakkeen tekstikentissä voidaan desimaalierottimena käyttää pilkkua tai pistettä. 3.3 Ositetiedot Kuva 3. Mittaussivu. Tarvittavia ositetietoja ovat puusto-ositteen puulaji, ikä, tiheys joko pohjapinta-alana tai runkolukuna, keskiläpimitta ja keskipituus. Tiheys tulkitaan runkoluvuksi, kun sen arvo

6 4 on 100 tai suurempi. Laskentaan voidaan vaikuttaa antamalla ositteelle tukkiprosentti. Oletuksena tässä kentässä on kirjain x, jolloin tukkiprosentti on laskennallinen. Ositteita voidaan lisätä ositekentän Lisää osite -painikkeesta. 3.4 Tietojen lähetys Kun tarvittavat puustotunnukset on täytetty, kysely lähetetään valitsemalla sivun alareunassa oleva Lähetä tiedot -painike. 3.5 Virhetilanteet Mittauslomakkeen virheenkäsittely on yhtenäinen rekisteröitymislomakkeen kanssa, puutteelliset tiedot korostetaan punaisella värillä ja kelvolliset kentät sisältävät aikaisemmin ilmoitetun arvon. 3.6 Esimerkkikuvio Viereisessä kuvassa on täytettynä esimerkkikuvion puustotunnukset. Kappaleen 5 tulosraportti on laadittu näiden tietojen perusteella. Kuva 4. Esimerkkikuvio.

7 5 4 ASETUKSET 4.1 Asetussivu Tältä sivulta voidaan muuttaa palvelun käyttökunta, tulostusasetukset, käytettävät puun hinnat, teema ja salasana. 4.2 Asetuksen muuttaminen Asetuksia päästään muuttamaan painamalla asetuksen nimen vieressä olevaa Näytä/piilota -painiketta. Kuva 5. Asetussivu. Kuva 6. Käyttökunta. Kuvan 6 esimerkissä on valittuna käyttökunta-asetus, joka on tällä hetkellä Joensuu. Palvelun käyttämä kunta on listan ensimmäisenä vaihtoehtona, eikä sisällä kuntakoodia nimen edellä. Uusi kunta valitaan listalta ja painetaan Tallenna-painiketta. 4.3 Ilmoitus tallennuksesta Kun uusi asetus tai asetukset tallennetaan, tapahtuma ilmoitetaan asetussivulla asetusotsikon yhteydessä. Mittaussivulle voidaan siirtyä yläosan linkistä. Kuva 7. Ilmoitus

8 6 5 TULOSRAPORTTI 5.1 Perustiedot Ilmoitettavia perustietoja ovat kuvion sijaintikunta, pinta-ala, kasvupaikkaluokka, pääpuulaji sekä kuvion kehitysluokka. Kuva 8. Perustiedot. Kuvion pääpuulaji määräytyy joko tilavuuden tai kasvupaikan sopivuuden perusteella. Kehitysluokalla kuvataan kuvion metsänhoidollista ja puuntuotannollista kehitysvaihetta. 5.2 Puustotunnukset Puustotunnukset ovat hehtaarikohtaisia tunnuksia kuviolle. Ne koostuvat iästä, pohjapinta-alasta, runkoluvusta, keskiläpimitasta, keskipituudesta, valtapituudesta sekä puuston kokonaistilavuudesta. Puustotunnuksissa ilmoitettu ikä määräytyy kuvion pääpuulajin iän mukaan. Pohjapinta-ala, runkoluku ja tilavuus ovat kuvion puustoositteiden summia. Keskiläpimitta, keskipituus ja valtapituus ovat puusto-ositteiden keskiarvoja. Kuva 9. Puustotunnukset.

9 7 5.3 Tilavuus Tilavuudet ilmoitetaan puusto-ositteittain ja puutavaralajeittain. Ilmoitetut tilavuudet ovat aina kuviokohtaisia tilavuuksia. Mikäli kuvion pinta-ala on pienempi tai suurempi kuin 1 hehtaari, voidaan hehtaarikohtaiset tunnukset nähdä valitsemalla Näytä tilavuus/ha. 5.4 Arvo Kuva 10. Tilavuus. Puuston arvo lasketaan oletuksena metsäntutkimuslaitoksen tuottamien hintatilastojen avulla. Nämä hinnat ovat valtakunnallisia keskimääräisiä kantohintoja. Käytettävät hinnat päivitetään viikoittain ja niitä voidaan tarkastella valitsemalla Näytä puun hinnat. Puuston arvo ilmoitetaan tässäkin osiossa ensisijaisesti kuviokohtaisena, hehtaarikohtaiset tavaralajien ja ositteiden arvot nähdään valitsemalla Näytä arvo/ha. Myös mahdollisia omia puun hintoja voidaan tarkastella Näytä puun hinnat -painikkeen avulla. Kuva 11. Arvo.

10 8 5.5 Kasvu Kasvuosiossa ilmoitetaan puustotunnusten kasvu hehtaarilla vuotta kohden. Ilmoitetut arvot ovat seuraavan 5 vuoden keskimääräisiä vuosikasvuja. Kuva 12. Kasvu. 5.6 Taloudelliset tunnusluvut Kuviolle lasketaan vuotuinen arvokasvu, suhteellinen arvokasvu, näyttäjäprosentti ja uudistuskypsissä metsissä myös V-arvo. Näitä tunnuksia laskettaessa puun hintoina käytetään pitkän ajan keskimääräisiä hintoja. Mahdollisesti käytössä olevat omat hinnat tai Mobidec-palvelun muuten käyttämät hinnat eivät vaikuta näihin tunnuksiin. Kuva 13. Taloudelliset tunnusluvut. Arvokasvuun vaikuttavat puuston kokonaiskasvu, puutavaran hintakehitys ja puutavaralajisiirtymät. On huomattava, että mahdollisesti annetulla tukkiprosentilla ei siis ole vaikutusta tässä osiossa esitettyihin tunnuksiin. Tukkiprosentti ja tavaralajien kehitys lasketaan metsäntutkimuksessa kehitettyjen mallien avulla simuloitaessa metsikön kehitystä.

11 9 5.7 Biomassa Jokaiselle puulajille lasketaan biomassa puuositteittain käyttäen Repolan malleja. Biomassalla tarkoitetaan puuositteen kuivamassaa tonneina. Biomassa ilmoitetaan ensisijaisesti kuviolle ja hehtaarikohtaiset biomassamäärät nähdään Näytä biomassa/ha -painikkeesta. Kuva 14. Biomassa. Ilmoitetut biomassamäärät ovat arvioita biomassan kokonaismäärästä puuositteittain. Käyttäjän tulee arvioida, mitkä ositteet olisivat mahdollisesti hyödynnettävissä hakkuiden yhteydessä.

12 Metsänhoito Metsänhoitotarvetta määrittäessä kuvion kehitystä simuloidaan 10 vuotta eteenpäin. Käyttäjälle ilmoitetaan ensimmäinen simulaattorin tuottama metsänhoidollinen toimenpide ja sen ajankohta. Toimenpiteen ja ajankohdan lisäksi ilmoitetaan arvioitu hakkuukertymä ja sen rakenne puu- ja tavaralajeittain. Kuva 15. Metsänhoito. Mikäli kuviolla ei ole tarvittavia metsänhoitotöitä seuraavan 10 vuoden aikana, saadaan tästä ilmoitus. Taimikoissa ilmoitetaan toimenpiteen ajankohta ja arvioidut kustannukset kuviolle.

MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011

MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011 MOBIDEC 1.1 Käyttöopas 30.3.2011 SISÄLTÖ 1 MOBIDEC-PALVELU... 3 1.1 Tarkoitus... 3 1.2 Soveltuvuus... 3 1.3 Rahoitus... 3 1.4 Toteutus... 3 2 ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 2.1 Päätelaitteet... 4 2.2 Selain... 4 2.3

Lisätiedot

SuojeluMOTTIohjelmisto

SuojeluMOTTIohjelmisto SuojeluMOTTIohjelmisto 1 Yleiskuvaus SuojeluMOTTI on laskentaohjelmisto joka tuottaa arvion metsäkohteen määräaikaisen tai pysyvän suojelun puuntuotannollisista ja metsätaloudellisista vaikutuksista verrattuna

Lisätiedot

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 1998 2009 ForestCalc Consulting Oy, Joensuu, Finland 5.5.2009 1 OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET Puuanalyysi Puun tilavuus Puujoukon laskenta Metsikkökoeala Kuviotiedon laskenta 2 ForestCalc - Ohjelma metsänmittaustulosten

Lisätiedot

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 1 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 2 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Online 2.0 käyttöliittymä s.3 2. Vaihtoauton arviointiprosessi s.6 2.1. Arvioitavan auton perustiedot

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta)

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...4 1.1 Järjestelmän

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

Firefox 29 ja uudemmat

Firefox 29 ja uudemmat s. 1/6 Firefox 29 ja uudemmat Tietoturvan takia on aina käytettävä uusinta saatavilla olevaa selainversiota! Selainpäivitykset tapahtuvat yleensä automaattisesti, mutta jos järjestelmä ehdottaa päivitystä,

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre.

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre. SEMPRE M E D I A Monet Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0 Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki +358 45 113 8137 Sisällys 1. Aloitus 3 Yleistä Monet-työkalusta 3 Käyttövaatimukset 3 Kirjautuminen

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Rediteq Oy 30.4.2008 1

Rediteq Oy 30.4.2008 1 Rediteq Oy 30.4.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 Termeistä... 2 1 Palveluun kirjautuminen... 3 1.1 Unohtuiko salasana?... 4 1.2 Salasanan vaihto... 5 2 Arviointilomakkeen täyttäminen ja koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Mendor Balance Professional Käyttöopas

Mendor Balance Professional Käyttöopas Mendor Balance Professional Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Balance? Mendor Balance Professional

Lisätiedot

Käyttöohje 1.0 11/3/2014

Käyttöohje 1.0 11/3/2014 Käyttöohje 1.0 11/3/2014 (c) Trestima Ltd. 2014 - All rights reserved. All images, logos and text are created by Trestima Ltd. and cannot be reproduced by any means. Sisällysluettelo 1. Puuston mittaaminen

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

DriveLooper käyttöopas

DriveLooper käyttöopas DriveLooper käyttöopas Sisällysluettelo DriveLooper palvelun käyttöönotto...2 DriveLooper Ensimmäinen käynnistäminen...2 DriveLooper tärkeät asetukset...3 Kirjautuminen DriveLooper-palveluun...3 Uuden

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Huom! Palvelu voi toimia ajoittain hitaasti. Ole kärsivällinen! Ohjeet vanhan venepaikan

Lisätiedot

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Timo Pukkala Timo Pukkala Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Pukkala, T. 2005. Metsikön

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sähköinen asiointipalvelu Eviran ohjeet palvelun käytöstä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sähköinen asiointipalvelu Eviran ohjeet palvelun käytöstä Laatija Anna Mizrahi Sivu/sivut 1 / 15 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sähköinen asiointipalvelu Eviran ohjeet palvelun käytöstä Elintarvikealan toimijan joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan

Lisätiedot

8. Väliajat... 14 8.1 Väliaikapisteen lukitus... 15 9. SkyDrive lähtölistat... 16 9.1 SkyDrive kirjautuminen... 16 9.2 Microsoft-tilin varmistus

8. Väliajat... 14 8.1 Väliaikapisteen lukitus... 15 9. SkyDrive lähtölistat... 16 9.1 SkyDrive kirjautuminen... 16 9.2 Microsoft-tilin varmistus SplitTimes Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Kilpailut... 3 3. Kilpailun tiedot... 3 3.1 Sarjat-valintanäyttö... 4 3.2 Sarja-näyttö... 5 3.3 Lähtöväli-valintanäyttö... 5 3.4 Kilpailupäivä-valintanäyttö... 6

Lisätiedot

Laskun lähettäjän opas. 26.2.2014 v 0.1 Sivu 1 / 23. Laskuportaali

Laskun lähettäjän opas. 26.2.2014 v 0.1 Sivu 1 / 23. Laskuportaali Sivu 1 / 23 Laskun lähettäjän opas Laskuportaali Sisällysluettelo Sivu 2 / 23 1 Portaaliin rekisteröityminen... 3 2 Portaaliin kirjautuminen... 4 3 Etusivu... 5 4 Omien perustietojen muokkaus... 5 5 Hallitse

Lisätiedot

E4web v4.3.4.3 06-2011. Esmikko4 Web

E4web v4.3.4.3 06-2011. Esmikko4 Web E4web v4.3.4.3 06-2011 Esmikko4 Web Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Selaimen vaatimukset... 4 2 Ohjelman käynnistäminen... 5 3 Järjestelmään kirjautuminen... 5 3.1 Windowsin integroitu autentikointi...

Lisätiedot

LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA

LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA LENTOKALENTERIN KÄYTTÖOHJEKIRJA LENTOKONEEN- VARAUSJÄRJESTELMÄ JA LENNON- RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ ----------------------------- INTERNETLIITTYMÄ Versio 4.0.4 13.10.2007 1 / 22 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan pikaopas huoltajalle

Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan pikaopas huoltajalle Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan pikaopas huoltajalle A) Kuksaan rekisteröityminen = partioid:n luominen (ensimmäisellä käyttökerralla) ja kirjautuminen (jatkossa) B) Huoltajan omien tietojen

Lisätiedot

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS Sivu 1/13 EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS JOHDANTO: Tässä dokumentissa käydään läpi Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot