MOBIDEC 1.1. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIDEC 1.1. Käyttöopas 30.3.2011"

Transkriptio

1 MOBIDEC 1.1 Käyttöopas

2 SISÄLTÖ 1 MOBIDEC-PALVELU Tarkoitus Soveltuvuus Rahoitus Toteutus ENNEN KÄYTTÖÄ Päätelaitteet Selain Datasiirto ja verkko REKISTERÖITYMINEN Yleistä Henkilötiedot Asuinkunta Käyttäjäryhmä Käyttäjätili Varmistus Virhetilanteet Uusi käyttäjätili MITTAUS Mittaussivu Kuviotiedot Ositetiedot Virhetilanteet ASETUKSET Yleistä Käyttökunta Tulostusasetukset Hinnat Teema Salasanan vaihto TULOSRAPORTTI Perustiedot Puustotunnukset Tilavuus Arvo Kasvu Taloudelliset tunnusluvut Biomassa Metsänhoito... 23

3 3 1 MOBIDEC-PALVELU 1.1 Tarkoitus Palvelun tarkoitus on tuottaa metsänomistajille ja metsäneuvojille reaaliaikaista, päätöksentekoa tukevaa tietoa yhdestä metsikkökuviosta suoraan mittausten yhteydessä. Mobidec on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa metsäsuunnitelma on vanhentunut tai sitä ei ole olemassa. Palvelu on kaikkien kiinnostuneiden osapuolien vapaasti käytettävissä, eikä sen käytöstä peritä maksua. 1.2 Soveltuvuus Palvelu soveltuu parhaiten käytettäväksi nuorissa kasvatusmetsissä, varttuneissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä. Mobidec soveltuu myös taimikoihin, mutta tällöin sen tuottamat tietosisällöt poikkeavat varttuneimmista metsiköistä. 1.3 Rahoitus Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Metsäkeskus Pohjois-Karjala. 1.4 Toteutus Mobidec on toteutettu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskus Pohjois- Karjalan yhteistyönä. Palvelu on luotu täysin Internet-pohjaiseksi, ja sen avulla saavutetaan mahdollisimman suuri yhteensopivuus erilaisten päätelaitteiden kanssa. Metsikön kasvun simuloinnissa ja laskennassa käytetään avoimen lähdekoodin metsikkösimulaattoria nimeltä SIMO, jonka kehityksestä vastaa Simosol Oy. Simulaattorilla lasketaan mitatun kuvion nykytila ja sen kehitystä simuloidaan 10 vuotta eteenpäin.

4 4 2 ENNEN KÄYTTÖÄ 2.1 Päätelaitteet Mobidec on tarkoitettu käytettäväksi matkapuhelimella tai muulla laitteella, jossa on Internet-yhteys ja selain. Valtaosa myytävistä matkapuhelimista on varustettu palvelun käyttöön soveltuvalla selaimella. Palveluun voi tutustua ja sitä voidaan myös käyttää tietokoneiden selaimilla. Rekisteröitymisvaiheessa suositellaan tietokoneen käyttöä. Mobidec on testattu maasto-olosuhteisiin soveltuvalla Nokia 3720 Classic-puhelimella. Tällä puhelimella on IPS-54-luokitus, joka kertoo laitteen pölyn- ja vedenkestävyydestä. Lisätietoja puhelimesta voidaan lukea valmistajan tuotesivulta. 2.2 Selain Päätelaitteen selaimessa tulee olla JavaScript-tuki, jotta palvelua voidaan käyttää. Mobidec on testattu toimivan ilmaisella Opera Mini -selaimella, joka on saatavilla useimmille matkapuhelimille. Palvelu kuitenkin toimii myös muilla selaimilla, joissa on JavaScript-tuki. Käyttökokemus ja palvelun ulkoasu voi kuitenkin olla poikkeava. Nokia 3720 sisältää valmiiksi Opera Mini -selaimen. Opera Mini voidaan halutessa asentaa puhelimeen vierailemalla osoitteessa käyttäen puhelimen oletusselainta. Varsinainen asennus suoritetaan seuraamalla annettuja ohjeita. Suositeltu ja tämänhetkinen versio selaimesta on Opera Mini 5.1. Tässä versiossa on mm. hyödyllisenä ominaisuutena salasanojen tallennus, mikä nopeuttaa palvelun käyttöä. 2.3 Datasiirto ja verkko Koska palvelua käytetään Internetin välityksellä, aiheutuu käytöstä tietoliikennettä ja operaattorikohtaisia datasiirtomaksuja. Datasiirtomaksut vaihtelevat operaattorien ja liittymätyyppien välillä, joten on suositeltavaa tarkistaa oman liittymän hinnasto ennen palvelun käyttöä matkapuhelimella. Mobidec edellyttää yhteyden matkapuhelinverkkoon käytettäessä. Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse olla 3G-verkon alueella, sillä liikkuvat tietomäärät ovat verrattain pieniä. Palvelua voidaan siis käyttää myös EDGE-, GPRS-, ja GSM-verkoissa.

5 5 3 REKISTERÖITYMINEN 3.1 Yleistä Rekisteröitymisen yhteydessä saatuja tietoja voidaan käyttää mahdollisissa kyselyissä, jotka koskevat palvelun käyttökokemuksia. Ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen voidaan myös lähettää tiedotuksia palveluun liittyvistä seikoista. Rekisteröinnin yhteydessä saadut tiedot jäävät Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun haltuun, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Kaikki lomakkeen tietokentät ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Kuva 1. Rekisteröityminen.

6 6 3.2 Henkilötiedot Vaaditut henkilötiedot ovat etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Kuva 2. Henkilötiedot. 3.3 Asuinkunta Tällä tiedolla seurataan palvelun maantieteellistä levinneisyyttä Suomessa. Ilmoitettu asuinkunta toimii myös oletusasetuksena palvelun käyttökuntana. Käyttökuntaa voidaan vaihdella myöhemmin palvelun asetusten avulla. Kuva 3. Asuinkunta. 3.4 Käyttäjäryhmä Itseään eniten kuvaava käyttäjäryhmä valitaan listalta. Palvelun käyttäjä- tai kohderyhmät ovat metsäammattilainen, metsänomistaja, metsäopiskelija, metsäpalveluyrittäjä tai muu käyttäjäryhmä. Kuva 4. Käyttäjäryhmä.

7 7 3.5 Käyttäjätili Palveluun valitaan käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudutaan sisään jatkossa. Käyttäjätunnuksen ja salasanan vähimmäispituus on 4 merkkiä. Salasanat tulee syöttää kahdesti, jotta mahdollisilta kirjoitusvirheiltä vältytään. Kuva 5. Käyttäjätili. 3.6 Varmistus Tällä koodilla pyritään estämään koneellisia rekisteröitymisyrityksiä. Kuvassa näkyvä koodi tulee syöttää sen alla olevaan tekstikenttään. Koodi vaihtuu joka kerta rekisteröitymissivua ladattaessa. Kirjasinkoolla ei ole väliä koodia syötettäessä. Kuva 6. Varmistus.

8 8 3.7 Virhetilanteet Mikäli rekisteröintilomakkeen tiedoissa havaitaan puutteita, käyttäjälle tulostetaan uusi lomake. Tässä lomakkeessa puutteelliset tietokentät korostetaan punaisella värillä ja mahdollinen virheen syy on perusteltu lyhyesti. Kuva 7 havainnollistaa virhetilannetta, jossa käyttäjä on unohtanut ilmoittaa etu- ja sukunimensä sekä käyttäjäryhmän. Rekisteröitymistä voidaan jatkaa täyttämällä puutteelliset kentät. Kuva 7. Virhetilanne.

9 9 3.8 Uusi käyttäjätili Onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen saadaan ilmoitus uudesta käyttäjätilistä. Palveluun voidaan nyt kirjautua valitulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kuva 8. Uusi käyttäjätili.

10 10 4 MITTAUS 4.1 Mittaussivu Kirjautumisen jälkeen avautuu mittaussivu ja mittauslomake, johon kuviotiedot ja ositteiden puustotunnukset syötetään. Sivun yläosassa on navigaatio-osio, josta päästään muuttamaan palvelun asetuksia ja kirjautumaan ulos. Desimaalierottimena kaikissa lomakkeen tekstikentissä voidaan käyttää pilkkua tai pistettä. 4.2 Kuviotiedot Kuviotiedot koostuvat kasvupaikkaluokasta, alaryhmästä ja kuvion pintaalasta hehtaareina. Kasvupaikkaluokka ja kuvion alaryhmä valitaan listalta, pinta-ala syötetään tekstikenttään. Kuva 9. Mittaussivu. Oletuksena kuvion pinta-ala on 1 hehtaari, jolloin palvelu tuottaa hehtaarikohtaisia tunnuksia. Mikäli pinta-ala on tiedossa esimerkiksi metsäsuunnitelman perusteella, voidaan se syöttää tekstikenttään.

11 Ositetiedot Tarvittavat ositetiedot koostuvat puulajista, iästä, tiheydestä joko pohjapinta-alana tai runkolukuna, keskiläpimitasta ja keskipituudesta. Ositteelle voidaan myös antaa tukkiprosentti haluttaessa. Tiheys tulkitaan runkoluvuksi, kun sen arvo on suurempi tai tasan 100. Suositeltu toimintatapa on mitata kuviolta useita koealoja ja laskea keskimääräiset ositekohtaiset puustotunnukset koealojen perusteella. Mittauslomakkeeseen syötetään lopulta lasketut keskimääräiset puustotunnukset ositteittain. Uusi osite voidaan lisätä lomakkeeseen valitsemalla Lisää osite -painike. Kuva 10. Ositetiedot.

12 Virhetilanteet Virhetilanteiden käsittely mittauslomakkeessa on yhtenäinen rekisteröitymislomakkeen kanssa. Puutteelliset tiedot korostetaan punaisella värillä ja hyväksytyt kentät ovat korostettu vihreällä. Hyväksytyt kentät sisältävät myös aikaisemmin ilmoitetun arvon. Kuva 11. Virheelliset kuviotiedot. Esimerkissä virheellisistä kuviotiedoista (kuva 11) käyttäjä on ilmoittanut kasvupaikkaluokan mutta unohtanut ilmoittaa alaryhmän. Esimerkki virheellisistä ositetiedoista (kuva 12): Käyttäjä on unohtanut ilmoittaa tiheyden ja keskipituuden. Keskiläpimitta on ilmoitettu joko liian suureksi tai pieneksi, josta on seurannut ilmoitus Välillä Kuva 12. Virheelliset ositetiedot.

13 13 5 ASETUKSET 5.1 Yleistä Tämän sivun avulla voidaan vaihtaa palvelun käyttökunta, tulostusasetukset, puun hinnat, teema ja salasana. Asetuksia päästään muuttamaan painamalla otsikon oikealla puolella olevaa Näytä/piilota-painiketta. Kuva 13. Asetussivu. 5.2 Käyttökunta Palvelun käyttökunta eli mitattavan kuvion sijaintikunta voidaan vaihtaa käyttäjäasetuksien kautta. Aikaisempi voimassaoleva käyttökunta on listan ensimmäisenä vaihtoehtona, eikä sen edessä ole kuntakoodia.

14 14 Kuva 14. Käyttökunnan valinta. Käyttökunta muutetaan valitsemalla listalta uusi kunta ja asetus tallennetaan Tallennapainikkeesta. 5.3 Tulostusasetukset Tulosraportin sisältöihin voidaan vaikuttaa tulostusasetusten avulla. Mikäli esimerkiksi perustieto- ja biomassaosioita ei haluta tulostettavan, voidaan ne estää raporttisivulla. Kuva 15. Tulostusasetukset.

15 15 Sellaiset osiot, joita palvelu ei tulosta tulosraportissa, ovat nyt korostettu punaisella värillä. Kuva 16. Uudet tulostusasetukset.

16 Hinnat Oletuksena Mobidec käyttää Metsäntutkimuslaitoksen hintatilastojen puutavaralajikohtaisia hintoja.. Palvelu voidaan kuitenkin määrittää käyttämään omia puun hintoja. Hinnat syötetään puu- ja tavaralajeittain. Jotta hintoja myös käytettäisiin, tulee muistaa valita kohta Omat hinnat käytössä. Kuva 17. Hinnat. 5.5 Teema Palvelun teema voidaan vaihtaa tummempaan sävyyn valitsemalla tumma teema. Uusi teema astuu voimaan kun asetussivulta poistutaan tallennuksen jälkeen. Kuva 18. Teema.

17 Salasanan vaihto Nykyinen salasana voidaan vaihtaa uuteen haluttaessa. Muutokseen vaaditaan entinen salasana. Uusi valittu salasana tulee myös syöttää kahdesti, mahdollisten kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Kuva 19. Salasana.

18 18 6 TULOSRAPORTTI 6.1 Perustiedot Ilmoitettavia perustietoja ovat kuvion sijaintikunta, pinta-ala, kasvupaikkaluokka, pääpuulaji sekä kuvion kehitysluokka. Kuvion Kuva 20. Perustiedot. pääpuulaji määräytyy joko tilavuuden tai kasvupaikan sopivuuden perusteella. Kehitysluokalla kuvataan kuvion metsänhoidollista ja puuntuotannollista kehitysvaihetta. 6.2 Puustotunnukset Puustotunnukset ovat hehtaarikohtaisia tunnuksia kuviolle. Ne koostuvat iästä, pohjapinta-alasta, runkoluvusta, keskiläpimitasta, keskipituudesta, valtapituudesta ja puuston kokonaistilavuudesta. Puustotunnuksissa ilmoitettu ikä määräytyy kuvion pääpuulajin iän mukaan. Pohjapinta-ala, runkoluku ja tilavuus ovat kuvion puustoositteiden summia. Keskiläpimitta, keskipituus ja valtapituus ovat puusto-ositteiden keskiarvoja. Kuva 21. Puustotunnukset.

19 Tilavuus Tilavuudet ilmoitetaan puusto-ositteittain ja puutavaralajeittain. Ilmoitetut tilavuudet ovat aina ensisijaisesti kuviokohtaisia tilavuuksia. Mikäli kuvion pinta-ala on pienempi tai suurempi kuin 1 hehtaari, voidaan hehtaarikohtaiset tunnukset nähdä valitsemalla Näytä tilavuus/ha. Kuva 22. Tilavuus. Hehtaarikohtaiset tunnukset tulevat näkyville painikkeen alle (kuva 23). Osioissa arvo, biomassa ja metsänhoito voidaan hehtaarikohtaisia määriä tarkastella samalla tavalla. Kuva 23. Hehtaarikohtaiset tilavuudet.

20 Arvo Puuston arvo lasketaan oletuksena metsäntutkimuslaitoksen tuottamien hintatilastojen avulla. Nämä hinnat ovat valtakunnalisia keskimääräisiä kantohintoja. Käytettävät hinnat päivitetään viikoittain ja niitä voidaan tarkastella valitsemalla Näytä puun hinnat. Puuston arvo ilmoitetaan tässäkin osiossa ensisijaisesti kuviokohtaisena. Hehtaarikohtaiset tavaralajien ja ositteiden arvot nähdään valitsemalla Näytä arvo/ha. Kuva 24. Arvo. 6.5 Kasvu Kasvuosiossa ilmoitetaan seuraavan viiden vuoden keskimääräinen vuosikasvu eri puustotunnuksille. Kuva 25. Kasvu.

21 Taloudelliset tunnusluvut Kuviolle lasketaan taloudellisia tunnuslukuja tukemaan päätöksentekoa. Nämä tunnusluvut ovat arvokasvu, suhteellinen arvokasvu, näyttäjäprosentti ja uudistuskypsissä metsissä V-arvo. Näitä tunnuksia laskettaessa käytetään pitkän ajan keskimääräisiä puutavaran hintoja, eli mahdolliset omat puun hinnat tai palvelun muutoin käyttämät hinnat eivät vaikuta näihin tunnuksiin. Arvokasvuun vaikuttavat puuston kokonaiskasvu, puutavaran hintakehitys ja puutavaralajisiirtymät. On huomattava, että mahdollisesti annetulla tukkiprosentilla ei siis ole vaikutusta tässä osiossa esitettyihin tunnuksiin. Tukkiprosentti ja tavaralajien kehitys lasketaan metsäntutkimuksessa kehitettyjen mallien avulla simuloitaessa metsikön kehitystä. Kuva 26. Taloudelliset tunnusluvut. Arvokasvulla tarkoitetaan kuvion vuotuista absoluuttista arvokasvua euroina hehtaaria kohden. Suhteellinen arvokasvu ilmaisee vuotuisen arvokasvun ja puuston hakkuuarvon suhteen. Mitä pienempi suhteellinen arvokasvu on, sitä kiireellisempänä hakkuukohteena metsikköä pidetään. Näyttäjäprosentti lasketaan lähes samoin kuin arvokasvu, mutta siinä huomioidaan myös metsämaan pääoma-arvo. Näyttäjäprosentti siis ilmoittaa, mikä korko maa- ja puustopääomalla saadaan, kun metsikköä kasvatetaan vuoden. V-arvo eli voittoarvo ilmaisee voiton tai tappion, joka aiheutuu puuston kasvattamisesta vuoden ajan verrattuna vaihtoehtoisen sijoituskohteen reaalikorkoon.

22 Biomassa Jokaiselle puulajille lasketaan biomassa puuositteittain käyttäen Repolan malleja. Biomassalla tarkoitetaan puuositteen kuivamassaa tonneina. Biomassa ilmoitetaan ensisijaisesti kuviolle ja hehtaarikohtaiset biomassamäärät nähdään Näytä biomassa/ha -painikkeesta. Kuva 27. Biomassa. Ilmoitetut biomassamäärät ovat arvioita biomassan kokonaismäärästä puuositteittain. Käyttäjän tulee arvioida, mitkä ositteet olisivat mahdollisesti hyödynnettävissä hakkuiden yhteydessä.

23 Metsänhoito Metsänhoitotarvetta määrittäessä kuvion kehitystä simuloidaan 10 vuotta eteenpäin. Käyttäjälle ilmoitetaan ensimmäinen simulaattorin tuottama metsänhoidollinen toimenpide ja sen ajankohta. Toimenpiteen ja ajankohdan lisäksi ilmoitetaan arvioitu hakkuukertymä ja sen rakenne puu- ja tavaralajeittain. Kuva 28. Metsänhoito. Mikäli kuviolla ei ole tarvittavia metsänhoitotöitä seuraavan 10 vuoden aikana, saadaan tästä ilmoitus. Taimikoissa ilmoitetaan toimenpiteen ajankohta ja arvioidut kustannukset kuviolle.

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 1998 2009 ForestCalc Consulting Oy, Joensuu, Finland 5.5.2009 1 OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET Puuanalyysi Puun tilavuus Puujoukon laskenta Metsikkökoeala Kuviotiedon laskenta 2 ForestCalc - Ohjelma metsänmittaustulosten

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

MELCloudpalvelun. käyttöopas

MELCloudpalvelun. käyttöopas The Renewable Solutions Provider Making a World of Difference MELCloudpalvelun käyttöopas Tervetuloa käyttämään MELCloudTMpalvelua, jonka avulla valvot Mitsubishi Electric -järjestelmiäsi nopeasti ja helposti.

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 1 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 2 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Online 2.0 käyttöliittymä s.3 2. Vaihtoauton arviointiprosessi s.6 2.1. Arvioitavan auton perustiedot

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille

Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille 1 Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille Sisällys 1 TERVETULOA SYDÄNMERKIN EXTRANET-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Etusivunäkymä... 4 1.3 Oman organisaation tiedot Sydänmerkki-rekisterissä...

Lisätiedot

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy- Asiakaspalaute Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Käyttäjätasot... 3 Käyttöönotto... 3 Ohjelmiston käyttö... 4 Aloitusnäkymä... 4 Tallennus-

Lisätiedot

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Suomen Noutajakoirajärjestö ry v. 16.6.2013 SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Teksti: Tiina Jäppinen tiina.jappinen@gmail.com SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY JÄSENREKISTERIN OHJE (16.6.2013 / TJ) 1 (26) SISÄLTÖ

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja VERKKOLASKU.FI Käyttäjän käsikirja Päivitetty 10.2.2010 HUOM! LUE TÄMÄ. Verkkolasku.fi -palvelun avulla pienyrittäjät voivat helposti, nopeasti ja edullisesti aloittaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanoton.

Lisätiedot