Johtokunnan kokous 2 B/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunnan kokous 2 B/2013"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2 B/ (6) Johtokunnan kokous 2 B/2013 Aika tiistai klo Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Minna Vuorio-Lehti, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula, Anne Mähönen, Jukka Nousiainen, Kevät Viljanen, Veli-Pekka Mäkelä, Päivi Mylly, Tuomas Salminen, Janne Johannes Heikkonen Lustig, Mikael Mikkola, Jaana Sjöblom, Jussi Kumpulainen, Laura (Viljanen, Pekka) (Björne, Lars) (Tuomisto Jarmo) (Ossa, Jaakko) (Iire, Tero) (Viljanen, Mika) (Nykänen, Eeva) (Tatu Hyttinen) (Auressalmi, Teemu) (Laasonen, Janne) (Markkanen, Niko) (Mäkilä, Sanna) Sihteeri Minna Vuorio-Lehti 1. Opetussuunnitelma / Opetusperiodit ehdotus Liittessä 1/2B/2013 on peruskoulutustoimikunnassa käsitelty ehdotus lukuvuoden opetusperiodien ajankohdiksi. Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetut lukuvuoden opetusperiodien ajankohdat. Johtokunta hyväksyi ehdotetut lukuvuoden opetusperiodien ajankohdat liitteen mukaisesti siten, että toisen periodin päättymispäiväksi tulee

2 Pöytäkirja 2 B/ (6) 2. Lex ry:n stipendirahasto Johtokunta jakaa Lex ry:n stipendirahastosta jaettavan stipendin. Vuonna 2013 on jaettavana 6 stipendiä, kukin suuruudeltaan 350 euroa. Lex ry:n stipendin hakuaika päättyy vuosittain tammikuun lopussa. Stipendirahaston ohjesäännön mukaan stipendin saamisen edellytyksenä on Lex ry:n varsinainen jäsenyys. Sama henkilö voi saada Lex ry:n stipendin vain kerran. Stipendin myöntämisen perusteena on yhtäläisesti hakijan toiminta Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi ja ansioituminen opinnoissa. Erityisesti otetaan huomioon toiminta Lex ry:ssä. Huomioon otetaan myös toiminta opiskelijaedustajana Turun yliopiston sekä oikeustieteellisen tiedekunnan hallintoelimissä, TYY:ssa ja Suomen Lakimiesliitossa. Huomioiduksi voi tulla myös toiminta muissa Lex ry:n jäsenten etuja ajavissa yhdistyksissä, kuten ELSA Turku ry:ssä ja Senilex ry:ssä. Päällekkäiset tehtävät huomioidaan vain kertaalleen (esim. Lex ry:n opintovastaava / opintoasiantoimikunnan puheenjohtaja), ja tehtäviä joiden katsotaan kuuluvan toisen luottamustehtävän hoitamiseen ei huomioida. Opiskelijatoiminnassa otetaan huomioon tehtävien vastuullisuus ja toiminnassa mukana olemisen kesto. Opinnoissa otetaan huomioon oikeustieteellisten opintosuoritusten määrä suhteessa aktiivisiin oikeustieteen opiskeluvuosiin. Tarvittaessa arvostelukriteerinä voidaan käyttää myös arvosanoja. Lex ry:n stipendiä olivat määräajan kuluessa hakeneet: Aarnio Juha Auressalmi Teemu Elonheimo Alma Hokkanen Tapio Jalo Juho Janne Jasmin Juhola Minna Järviö Sarianna Kovari Paula Laasonen Janne Lappalainen Lasse Lundén Aleksi Markkanen Niko Mikkola Jaana Mäki Juho Mäkilä Sanna Pyy Juuso Rantanen Jonne Ruokokoski Vesa Simon-Bellamy Suzanne Tuohilampi Hanna Vallo Saana

3 Pöytäkirja 2 B/ (6) Hakemukset ovat nähtävillä valmistelijalla ja kokouksessa. Yhdistelmä hakijoiden ansioista oheisessa liitteessä. Liite 2/2B/2013 Hakemusten perusteella voidaan todeta, että stipendirahaston ohjesäännössä tarkoitettua toimintaa opiskelijoiden hyväksi on kaikilla hakijoilla. Stipendien jaosta päätettäessä tulee opintomenestys ja toiminta opiskelijoiden hyväksi pyrkiä suhteuttamaan toisiinsa. Tällöin voidaan katsoa, että ansiokas toiminta opiskelijoiden hyväksi voi kompensoida ansioita opintojen etenemisessä ja opintomenestyksessä. Hakijat asetettiin järjestykseen opinnoissa edistymisen perusteella. Opiskelijan sijaluku opintomenestyksessä ilmenee liitteestä 2/2B/2013. Edelleen hakijat asetettiin järjestykseen opiskelijoiden hyväksi toimimisen perusteella. Apuna käytettiin Lex ry:n toimittamaa selvitystä erilaisten tehtävien luonteesta (tehtävän kesto ja vastuullisuus). Lex-aktiivisuuden sijaluku ilmenee liitteestä 2/2B/2013. Opintomenestyksen sijaluku ja Lex-aktiivisuuden sijaluku laskettiin yhteen. Saadun summan perusteella opiskelijat asetettiin järjestykseen liitteen mukaisesti. Kun suhteutetaan opinnoissa edistyminen opiskelijoiden hyväksi toimimiseen, kuusi ansioituneinta opiskelijaa ovat: Pyy Juuso Kovari Paula Lappalainen Lasse Järviö Sarianna Auressalmi Teemu Laasonen Janne ehdotus Johtokunta päättää myöntää Lex ry:n stipendin (a 350 euroa) Juuso Pyylle, Paula Kovarille, Lasse Lappalaiselle, Sarianna Järviölle, Teemu Auressalmelle ja Janne Laasoselle. Johtokunta myönsi Lex ry:n stipendin (a 350 euroa) Juuso Pyylle, Paula Kovarille, Lasse Lappalaiselle, Sarianna Järviölle, Teemu Auressalmelle ja Janne Laasoselle.

4 Pöytäkirja 2 B/ (6) 3. Tiedoksiantoasia / Opiskelijoiden tuettu harjoittelu vuonna 2013 Oikeustieteellinen tiedekunta on varannut vuoden 2013 budjetissa euron määrärahan tiedekunnan opiskelijoiden työharjoittelun tukemiseen. Johtokunta on päättänyt, että tiedekunta valitsee tuettavat harjoittelupaikat, joita opiskelijat voivat hakea. Kaikki harjoittelupaikat ovat julkiselta sektorilta. Julkisen sektorin työnantajat toimittivat harjoittelupaikkatarjouksensa rekrytointipalveluihin mennessä. Tarjouksia tiedekunnalle tuli yhteensä 133. Tarjotut paikat ovat nähtävänä opintopäälliköllä. Tiedekunnan tukisumma riittää 19 harjoittelupaikkaan, kun tukisumma on 1300 euroa harjoittelun ajalta. Harjoittelupaikkoja valittaessa on etusijalle laitettu lähiseudulla toimivat (sektorilla Turku - Helsinki Tampere Pori) ja pääasiassa oikeustieteen opiskelijaa toivovat harjoittelupaikat. Etusijalla ovat myös ne työnantajat, jotka ovat suostuneet palkkaamaan harjoittelijan tiedekunnan 1300 euron tukisummalla, ja maksavat itse loput opiskelijan palkasta. Opintopäällikkö on tehnyt harjoittelupaikkavalinnan neuvoteltuaan asiasta opiskelijaedustajien kanssa. Valintaan ovat osallistuneet opiskelijat Antti-Pekka Manninen, Jussi Sjöblom ja Juuli Venkula. Liitteessä 3/2B/2013 on päätös Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kolmen kuukauden harjoittelupaikoista valtion virastoissa ja laitoksissa. Paikat ilmoitettiin opiskelijoille tiedekunnan www-sivuilla (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/law/ajankohtaista/uutiset/document s/harjoittelupaikat_2013.pdf). Kunkin harjoittelupaikan osalta listaan on merkitty kuvaus työtehtävistä, mahdollinen harjoitteluajankohta sekä yhteystieto, kenelle hakemus ansioluetteloineen osoitetaan. Käytännössä opiskelija lähettää hakemuksensa liitteineen suoraan työnantajalle ja työnantaja valitsee harjoittelijan. Hakuaika päättyy. Koska harjoittelupaikkoja on vähän ja harjoittelun tarkoituksena on taata mahdollisimman monelle opiskelijalle tilaisuus harjoitteluun, työantajille ilmoitetaan, että harjoittelijaksi ei tule valita sellaisia opiskelijoita, jotka ovat jo aikaisemmin olleet tämän järjestelmän mukaisesti palkallisessa kolmen kuukauden harjoittelussa. Valinnaisen kurssin Harjoittelu lakimiestehtävissä yhden kuukauden palkattoman harjoittelun suorittaminen ei ole esteenä näihin harjoittelupaikkoihin pääsemiselle. Opintoihin liittyvän harjoittelun eräänä tavoitteena on tutustuminen oman alan työelämään, joten työnantajan ei harjoittelupaikkaa täyttäessään tulisi myöskään käyttää ensisijaisena kriteerinä alalta jo aikaisemmin hankittua työkokemusta.

5 Pöytäkirja 2 B/ (6) Harjoittelupaikkoja koskevia tiedusteluja opiskelijoiden taholta tuli melko paljon marras-joulukuussa Etupäässä nuo tiedustelut koskivat Suomen suurlähetystö- ja edustustopaikkoja. Niille ei edellisenä vuonna ollut annettu tiedekunnan tukemaa rahoitusta. Myöskään tänä vuonna 2013 ei mainittuja paikkoja pystytty tukemaan, koska niihin vaaditaan oppilaitokselta vähintään kahden kuukauden tuettua rahoitusta (väh euroa). Tiedusteluja harjoittelupaikkojen suhteen tuli paljon myös tammihelmikuussa Erityisesti helmikuussa tiedekuntaan ottivat yhteyttä ne työnantajatahot, joiden harjoittelupaikkoja ei ollut hyväksytty. Tiedekunnan harjoittelupaikoiksi ei ikävä kyllä voitu hyväksyä kaikkia paikkoja, koska harjoitteluun käytettävä rahoitus on pieni. Harjoittelupaikoiksi voitiin ottaa vain ne paikat, jotka suostuivat maksamaan opiskelijan harjoittelusta kahden kuukauden osuuden. Tiedekunnan osuus oli yhden kuukauden palkka 1300 euroa. Turun yliopiston oikeustieteen tiedekunta on ainoa Turun yliopiston tiedekunnista, joissa on käytössä ns. vanha harjoittelusysteemi. Tiedekunta siis valitsee työnantajat, joiden tarjoama harjoittelupaikka katsotaan soveliaaksi ja näihin paikkoihin voivat opiskelijat sitten hakea. Muissa tiedekunnissa on nykyisin käytössä ns. voucher-järjestelmä. Voucher-järjestelmässä oppilaitos valitsee opiskelijat, joille 1300/2600 euron voucher annetaan ja opiskelijat hakevat sitten itsenäisesti työpaikkoja. Oikeustieteen järjestelmä on toimiva. Sekaannusta harjoitteluasioissa koko yliopiston tasolla aiheutui kuitenkin siitä, että yliopiston rekrytointipalvelu, jonka kautta harjoittelujärjestelmä toimii, pitää voucher-järjestelmää ykkösjärjestelmänä. Oikeustieteen opiskelijat hakiessaan tietoa rekrytointipalvelujen sivustoilta hämääntyivät, kun ohjeistukset eivät koskeneetkaan heitä. Esimerkiksi juuri lähetystö- ja edustustopaikkojen kohdalla opiskelijoilla oli mielikuva, että heille annetaan automaattisesti voucher, jolla he voivat hakeutua heille jo melkein luvattuun lähetystöpaikkaan. Pettymykset olivat melkoisia kun heille selvisi, etteivät ohjeistukset koskeneet heitä. ehdotus Johtokunta päättää merkitä asian tiedokseen. Johtokunta merkitsi asian tiedokseen. Keskustelussa johtokunta totesi, että harjoitteluasiaa on pidettävä vireillä peruskoulutustoimikunnassa ja myös tutkinnon kehittämistyöryhmän on hyvä sisällyttää harjoittelukokonaisuus työhönsä. Vuosisuunnitelman kohdalla harjoitteluun käytettävästä rahasummasta voidaan käydä keskustelua. Voucherjärjestelmästä hankitaan tiedekuntaan lisäselvitystä.

6 Pöytäkirja 2 B/ (6) 4. Opetussuunnitelma / Perusopintojen ja oikeudenalojen perusteiden opetusjaksot ja tenttipäivät ehdotus Liittessä 4/2B/2013 on peruskoulutustoimikunnassa käsitelty ehdotus lukuvuoden perusopintojen ja oikeudenalojen perusteiden opetusjaksoiksi ja tenttipäiviksi. Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden opetussuunnitelmaan ehdotetut perusopintojen ja oikeudenalojen perusteiden opetusjaksot ja tenttipäivät. Johtokunta hyväksyi lukuvuoden opetussuunnitelmaan ehdotetut perusopintojen ja oikeudenalojen perusteiden opetusjaksot ja tenttipäivät. Puheenjohtaja Jukka Mähönen Opintopäällikkö Minna Vuorio-Lehti

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

17.12.2013. Liite 1/2/10A/2013. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

17.12.2013. Liite 1/2/10A/2013. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. Pöytäkirja 10 A/2013 1 (6) Johtokunnan kokous 10 A/2013 Aika tiistai klo 10.15-11.00 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Viljanen, Veli-Pekka, varadekaani

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen 1 Minna Kaartinen-Koutaniemi Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen Helsingin yliopiston, Diakoniaammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA 2010 2011 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info 28.1.2010

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010 Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Kokemäki.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2010 2011 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot