Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2014"

Transkriptio

1 Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2014

2 Pääkirjoitus Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Jälleen upeita tuloksia henkilökunnan työtyytyväisyyskyselyssä 6 Hoitokoti Päiväkummun palvelut laajenevat - Rakenteilla uusi hoitokoti Paloheinään 7 Hyvät tulokset ulkoisesta määräaikaisauditoinnista 8 Päiväkummun Kotihoidon toiminta kasvaa 9 Hoitokoti Päiväkumpu mukana Gumman- och Gubbenheim kulttuuria muistisairaille projektissa 11 Työnkierrolla tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä ryhmäkoti Vipulassa ja Ainolassa 14 Tapahtumia 20 Hoitokoti Päiväkumpu mukana Yleisradion #hyväteko kampanjassa - linnunpönttötalkoissa koteja siivekkäille asukkaille 22 Karpalon tonttujen tohinaa Hoitokoti Päiväkummun jouluperinteet 26 Gallup Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Julkaisija Hoitokoti Päiväkumpu Oy Toimitusryhmä Henna Harmaala, Aija Jacobsson, Henriikka Järvenperä, Anne Kangas, Patricia Kulpakko, Sanna Kylliö, Pirjo Laamanen, Tytti Lahtinen, Paula Malmberg, Tuija Mäkelä, Mirja Saksa, Jaana Sulkava, Taimi Turunen Etukansi Anna Dammert Takakansi ShutterStock Ulkoasu ja taitto Adverbi Paino Fram 2014 ISSN Yhteystiedot Hoitokoti Päiväkummun Sanomat on saatavilla Vuosaaren, Itä-Pasilan, Länsi-Pasilan, Malmin ja Arabianrannan toimipisteistä sekä luettavissa osoitteessa Hoitokoti Päiväkummun yhteystiedot Hallinto Mikonkatu 8 A, 9. krs, Helsinki, Itä-Pasilan yksikkö Topparikuja 7, Helsinki. Ryhmäkoti Ainola Ryhmäkoti Vipula Ryhmäkoti Kullervo Ryhmäkoti Vanamo Länsi-Pasilan yksikkö Pasilanraitio 2, Helsinki. Ryhmäkoti Ilmatar Ryhmäkoti Väinölä Vuosaaren yksikkö Merikorttikuja 6 R , Helsinki. Ryhmäkoti Vellamo Ryhmäkoti Ahtiala Malmi/Kotipolun Ryhmäkoti Pukinmäenkaari 7 B 14, Helsinki, Arabianranta/Käpytikka-talo Muotoilijankatu 18 A, Helsinki, Keittiö Karpalo (09) Moni päiväkumpulainen on syksyn aikana seurannut YLE:n toimittamaa Hoivakoti Kuntoon ohjelmaa. Ohjelma kuvaa erään palvelutalon kehittämispolkua entistä asukaslähtöisemmäksi paikaksi. Ohjelmassa on tullut esiin useita meillekin Elämänilon toimintafilosofiastamme tärkeitä periaatteita, kuten elämänlaatu, asukkaiden tunteminen, kuntouttava yksilöllinen hoitotyö, kosketukset, mielekkäät virikkeet ja yhdessä tekeminen. Elämänilon toimintafilosofian tavoitteenamme on tyytyväinen asukas, omainen ja työntekijä ja perimmäisenä päämääränä löytää asukkaiden arkeen ja juhlaan mieltä ilahduttavia kokemuksia elämän ilon hetkiä. Yhtenä ohjelman kouluttajista toimii päiväkumpulaisillekin tuttu Taina Semi, jonka dementiakoulutuksiin ja persoonalähtöisen hoitotyön koulutuksiin olemme ahkerasti osallistuneet. Hoivakoti Kuntoon -ohjelman nettisivulla oli mahdollista avata ovet hyväntekijöille, eli kutsua vapaaehtoisia käymään. Tätä kautta olemmekin onnistuneet samaan lisää vapaaehtoisia ryhmäkotiemme arkea piristämään. Muutamista meillä käyneistä vapaaehtoisista onkin kerrottu omassa artikkelissaan tässä lehdessä. Hoitokoti Päiväkumpu -yhtiön vuosi 2014 on pitänyt sisällään toiminnan laajentamisen kotisiivouspalveluihin, kotihoitotoiminnan edelleen kehittämistä, Käpytikkatalon käynnistymisen sekä lääkäri- ja apteekkipalveluiden vaihdokset. Tiivis yhteistyö Suomen Fysiogeriatrian kanssa on jatkunut useissa yksiköissämme viikoittaisten liikuntaryhmien sekä ergonomiaohjausten parissa. Kuvataideopettaja Mirja Ilkka ohjaa edelleen viikoittain ryhmiä Vuosaaressa, Itä-Pasilassa ja Länsi-Pasilassa. Vuoden aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa uusien ammattilaisten harjoittelujaksojen parissa. Syyskuun alussa hoitokotien siivous siirtyi omaksi palveluksemme ja rekrytoimme omat siistijät yksiköihin. Tällä pyrimme varmistamaan ja parantamaan siivoustyön laatua ja integroimaan sen paremmin ryhmäkotien arkea Asukaslähtöisyys toiminnan ytimessä tukevaksi toiminnoksi. Toimintaamme on jälleen arvioitu niin ulkopuolisten toimesta kuin henkilöstökyselyin. Tätä kirjoittaessa asukas- ja omaiskyselyt ovat vielä kesken. Ulkoisesta auditoinnista ja henkilöstökyselyistä saaduista hyvistä tuloksista on myös kerrottu tässä lehdessä. Ensi vuosi tulee pitämään sisällään jälleen paljon elämäniloisia päiviä tapahtumineen ja retkineen. Henkilökuntamme kouluttautuu muun muassa rakenteisen kirjaamisen parissa sekä syventää osaamistaan hoitotyön laadun, arvioinnin ja seurannan parissa. Ensi vuoden aikana jatkuvat marraskuussa käynnistyneet uuden toimipisteemme rakennustyöt. Uusi hoitokoti avaa ovensa Palo heinässä tammikuussa Ennen ensi vuoden askareisiin ryhtymistä on kuitenkin hyvä rauhoittua nauttimaan joulun tunnelmasta. Haluankin toivottaa kaikille lukijoillemme rauhaisaa joulunaikaa ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2015! Anne Kangas toimitusjohtaja Seuraa meitä Facebookissa! 2 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

3 Jälleen upeita tuloksia henkilökunnan työtyytyväisyyskyselyssä Hoitokoti Päiväkummun työtyytyväisyyskyselyistä on saatu aina hyviä tuloksia, ja tämän vuoden kyselyn tulokset eivät poikenneet aiemmista: päiväkumpulaiset vastasivat 85%:iin kyselyn kysymyksistä keskimääräistä paremmin arvioin kuin tutkimuksen vertailuaineisto. Teksti: Paula Malmberg, Kuvat: ShutterStock Syksyllä 2014 kaikissa Hoitokoti Päiväkummun yksiköissä suoritettiin työeläke yhtiö ELOn toimesta henkilöstön työtyytyväisyyskysely, Efekti-työyhteisökysely. Kysely suoritettiin intranetin kautta ja siihen saivat vastata kaikki sen toteuttamisviikoilla töissä olleet vakituiset ja määräaikaiset työntekijät sekä tuntityöntekijät. Vastaajia oli 78, joista muutama oli tuntityöntekijä ja valtaosa vakituisia/määräaikaisia päiväkumpulaisia. Saatuja tuloksia verrattiin Efekti-kyselyn usean tuhannen ihmisen vertailuaineistoon, joka sisältää työntekijöitä lukuisilta eri toimialoilta. todeta, että tulokset ovat huippuluokkaa: 85%:ssa kysymyksistä päiväkumpulaisten vastaukset olivat keskimäärin paremmat kuin vertailuaineistossa. Kysymykset, joissa vastaukset olivat keskimäärin hieman heikompia kuin vertailuaineistossa, käsittelivät työskentelytiloja, niiden toimivuutta ja käytännöllisyyttä, työssä käytettäviä apu välineitä ja laitteita, tapaturmariskiä sekä työn ruumiillista ja henkistä rasittavuutta. Ero vertailuaineistoon näiden kysymysten kohdalla selittyy osittain vertailuaineiston laajalla toimialuevariaatiolla: hoitotyö on selvästi raskaampaa kuin esim. toimistotyö ja tapaturmia siinä sattuu helpommin kuin työssä, jossa ei olla fyysisessä kontaktissa muihin ihmisiin. Oikeudenmukaista, kannustavaa ja tukevaa esimiestyötä Lähiesimiehet sekä yksiköiden vastaavat saivat upeaa palautetta. 85% vastaajista oli sitä mieltä, että työlle on hyvin/melko usein tai aina määritelty selkeät tavoitteet, ja 68% oli sitä mieltä, että pystyy itse vaikuttamaan hyvin työn kannalta tärkeisiin päätöksiin. 97%:n mielestä lähin esimies kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti hyvin/ melko usein/aina. Hyvistä esimiestaidoista kertoo myös se, että 68%:n mielestä työntekijöitä kannustetaan miettimään sitä, miten työ voitaisiin tehdä paremmin melko/hyvin usein/ Tulokset keskimäärin parempia kuin vertailuaineistossa 85%:ssa kysymyksistä Kyselyn teemat käsittelivät neljää eri osaaluetta: johtamista, osaamista, työtä ja työympäristöä sekä terveyttä. Lisäksi tiedusteltiin ajatuksia liittyen työstä innostumiseen sekä siihen kuinka hyvin oma tiimi on onnistunut ongelmien ratkaisussa. Kun tarkastellaan kaikkia kysymyksiä ja verrataan niitä vertailuaineistoon, voidaan Nykyiseen työhönsä kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä 82% vastaajista. 1: Hoitokoti Päiväkummun vastaukset. 2: vertailuaineiston vastaukset. aina, ja tukea esimieheltään kokee saavansa tarvittaessa erittäin/melko paljon 87% vastaajista ja loput 13% jonkin verran. Myös perehdyttämisestä on positiivisia kokemuksia: 85% vastaajista oli sitä mieltä, että perehdyttäminen ja työhönopastus on järjestetty erittäin/melko hyvin. Myös koulutusta koetaan saaduksi hyvin (85% vastaajista). Tukea työtovereilta ja vapautunut ja kannustava työilmapiiri Esimiestyöhön liittyvien upeiden tulosten lisäksi tuloksista voi aistia yleisen hyvän työssä viihtymisen sekä hyvän yhteishengen. Peräti 95% vastaajista koki saavansa tarvittaessa erittäin/melko paljon tukea työtovereilta ja loput 5% kokivat saavansa tukea jonkin verran. 83%:n mielestä työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva (vertailuryhmässä 56%), ja 89% kokee ilmapiirin vapautuneeksi ja mukavaksi (vertailuryhmässä 67%). Erittäin tai melko tyytyväinen nykyiseen työhönsä kertoo olevan 82% vastaajista. Näiden hienojen tulosten myötä on hyvä lähteä kehittämään Hoitokoti Päiväkumpua kohti entistäkin parempaa tulevaisuutta. Upeat työntekijät ovat koko toiminnan sydän ja keuhkot: ilman kaikkien työpanosta, yhteisiin pelisääntöihin sitoutumista, toisista huolehtimista ja yhteisen köyden vetämistä emme voisi tarjota hellää hoivaa emmekä elämäniloa. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta! 4 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

4 Hyvät tulokset ulkoisesta määräaikaisauditoinnista Hoitokoti Päiväkummun palvelut laajenevat Rakenteilla uusi hoitokoti Paloheinään Teksti: Anne Kangas Kuva: Arkkitehtitoimisto Haroma&Partners Oy Hoitokoti Päiväkumpu avaa uuden yksikön Helsingin Paloheinään vuoden 2016 alussa. Uusi toimipiste rakennetaan Paloheinän entiseen kirkkoon ja sen viereen tehtävään laajennusosaan. Tähän uuteen toimipisteeseen tulee kaksi tehostetun palveluasumisen ryhmäkotia yhteensä 30 asukkaalle sekä neljä palveluasuntoa. Lisäksi Paloheinän yksikössä tulee sijaitsemaan päivätoimintapiste sekä hoitokodin keskuskeittiö. Uuden toimipisteen rakennustyöt käynnistyivät marraskuun puolivälissä ja rakennustöitä tehdään ahkerasti koko ensi vuosi. Tavoite on, että toiminta käynnistyy tammikuun 2016 alussa. Yksikkö tarjoaa palveluita pääsääntöisesti ikääntyneille helsinkiläisille. Kirkkosali säilytetään ja se tulee tulevaisuudessa toimimaan monitoimitilana, jota vuokrataan myös alueen asukkaille, seuroille, kerhoille ja järjestöille. Teksti: Jaana Sulkava, Kuva: Shutterstock Hoitokoti Päiväkummun Länsi-Pasilan ja Vuosaaren yksiköissä suoritettiin syyskuussa ISO 9001:2008 standardin velvoittamat ulkoiset määräaikaisauditoinnit, ja samalla suoritettiin sertifikaatin laajennus koskemaan myös uutta yksikköämme eli nuorten kehitysvammaisten palvelutaloa, Käpy tikkataloa. Pääarvioijana toimi Sinikka Autere- Welling DNV:sta. Painopistealueina olivat hoitopalveluihin liittyen RAI-järjestelmän käyttö sekä asukkaiden elämänkaaritietojen kartoittaminen sekä operatiiviseen ohjaukseen liittyen johdon katselmus. Auditoija Autere-Welling antoi positiivisia havaintoja mm. RAI-järjestelmän käyttöönotosta, asukkaiden elämänkaaritietojen kartoittamisesta ja kirjaamisen vakiintuneesta käytännöstä sekä hyödyntämisestä jokapäiväisessä arjessa. Kiitosta saimme myös johtotiimin katselmusten käyttöönotosta sekä toiminnanohjauksen prosessikartasta ja prosessiohjauksesta. Intranettimme Sisu- järjestelmä eli sisäinen auditointijärjestelmä on Autere-Wellingin mukaan upea tapa itsearviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Kiitosta saivat myös teematiimimme (Työ hyvinvointi eli Tyhy, Viriketoiminta eli Virkku, Tiedotus ja viestintä eli Tivi ja Asumispalvelut eli Asu), jotka toimivat koko henkilökunnan arkityön kehittäjinä. Koko toiminnan lähtökohtanamme on vankka eettinen tietoperusta ja Elämänilon toimintafilosofia. Auditoinnissa löytyi kaksi lievää poikkeamaa ja havaittiin neljä tulosten parannusmahdollisuutta. Lievät poikkeamat liittyivät keväällä meille siirtyneeseen Käpytikkataloon. Alkukesän johtotiimin katselmuksessa ei käsitelty alustavia johtopäätöksiä mm. jatkuvan havainnoinnin ja määräaikaisauditointien tuloksista Käpytikka-talon suhteen eikä tuolloin oltu vielä täydennetty Käpy tikka-talon työntekijöiden tehtävänkuvia huomioiden kaikki vastuut ja valtuudet. Tulosten parannusmahdollisuutena auditoinnissa havaittiin hoitopalveluprosessin tuloskortin arviointimittarien kehittäminen, johtotiimin katselmusten kehittäminen lisäanalyyseillä, eri prosessien mittareiden pohtiminen sekä Käpytikka-talon asukkaiden palveluprosessin toimivuuden kehittäminen nykyisten prosessien tuloskorttien avulla. Kiitos koko henkilökunnalle upeista auditointituloksista tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja jatkaa kehitystä kohti entistäkin parempia tuloksia! 6 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

5 Hoitokoti Päiväkumpu mukana Gumman- och Gubbenheim kulttuuria muistisairaille projektissa Teksti: Paula Malmberg Kuvat: Paula Malmberg Päiväkummun Kotihoidon toiminta kasvaa Teksti: Aija Jacobsson Kuva: Anna Dammert Kotihoidon toiminta on saanut merkittävän lisäkasvun tämän vuoden syyskuun alussa, kun Kotihoito Aamu- Ruskon liiketoiminta siirtyi Päiväkummun Kotihoidolle. Aamu-Ruskon keskeisenä tavoitteena yhtiön kahdenkymmenenyhden toimintavuoden aikana on ollut monipuolisten koti- ja sairaanhoitopalvelujen tuottaminen yhden luukun -periaatteella asiakkaan kotiin eli aivan sama kuin meillä Päiväkummussakin. Aamu-Ruskon kaikki asiakkaat ja työntekijät siirtyivät Päiväkummun Kotihoidolle ja toiminta on saatu hienosti jatkumaan ja kehitystyötä tehdään ahkerasti, jotta asiakkaat, omaiset ja työntekijät ovat jatkossakin tyytyväisiä. Kotihoidon tämän hetken asiakkaat asuvat omissa kodeissaan tai palvelutaloissa Helsingissä ja Espoossa. Asiakkaiden palveluntarve vaihtelee parista tunnista kerran viikossa useaan kertaan päivässä. Kotihoidon palveluvalikoimaan kuuluu mm. yhteistä ruuanlaittoa, asiointi-apuja, pesuapuja sekä lääke- ja haavahoitoa. Kotihoidon henkilökunnalla on muistisairaiden kotihoitoon erittäin vahvaa osaamista ja kokemusta. Kotihoidon henkilökunta on töissä kahdessa vuorossa klo 7-22 välillä vuoden jokaisena päivänä, ja tiimi muodostuu tällä hetkellä noin kymmenestä mutta koko ajan kasvavasta joukosta kotihoidon kokeneita ammattilaisia. Kotihoidolla on myös hyvät yhteistyökumppaniverkot mm. Suomen Fysiogeriatria fysioterapiapalveluissa ja lääkäripalveluissa Suomen Kotilääkäripalvelu. Lisätietoja: Kotihoidon johtaja Aija Jacobsson, puh , Hoitokoti Päiväkummun Itä-Pasilan yksikössä on hassuteltu ja naurettu tänä syksynä tavallistakin enemmän, kun Lilli Sukula-Lindblom sekä Maija Kaukolehto ovat käyneet kuukausittain vierailulla asukkaiden luona, ja yhdessä on pistetty jalalla koreasti, musisoitu, laulettu ja hassuteltu. Vierailut liittyvät naisten Gumman- och Gubbenheim - kulttuuria muistisairaille -projektiin, jonka tiimoilta parivaljakko vierailee säännöllisesti pietarsaarelaisessa ja kemiöläisessä hoitokodissa sekä Hoitokoti Päiväkummun Itä-Pasilan yksikössä. Tämän pilotointiprojektin ensimmäisen, ensi kevääseen kestävän vaiheen mahdollistaa Svenska kulturfonden ja tuotantoyhtiö Geist on mukana projektissa. Rahoitusta projektin toiseen vaiheeseen ollaan parhaillaan etsimässä. Ilon ja naurun herättelyä sekä tässä hetkessä oloa Ystävykset ovat tehneet yhteistyötä jo parikymmentä vuotta. Sukula-Lindblom on näyttelijä, joka on perustanut Sairaalaklovnit ry:n mutta on jättänyt sairaalaklovnityön ja sen kehittämisen jo taakseen ja toimii nykyisin mm. kehitysvammaisille suunnatun teatterilinjan opettajana. Kaukolehto on esiintyvä artisti sekä vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja. Projektin tarkoitus on helpottaa muistisairasta kohtaamaan tämä hetki sekä herätellä ilon ja naurun tunteita olemalla läsnä, tarinoimalla, muistelemalla, tanssimalla, laulamalla ja hassuttelemalla. Äänet, värit, maut, valokuvat ja musiikki ovat keskeisessä roolissa tunteiden herättelyssä. Henkilöt Gumman- ja Gubbenheim-projektin takana: Maija Kaukolehto (vas.) ja Lilli Sukula-Lindblom 8 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

6 ei ollut niinkään ryhmä- vaan yksilöpäivä, ja tällöin keskityttiin pääasiassa asukkaisiin yksitellen ja mukana menossa oli lainaan saatu Paro-kuutti eli terapeuttinen pienen hylkeen näköinen, tuntuinen ja kuuloinen pehmoinen hoivarobotti, joka reagoi kosketukseen ja puheeseen liikkein ja äänin. Paro herättää keskustelua ja auttaa muistelemaan. Paro synnyttää tarinoita, Sukula-Lindblom kertoo. Paro auttaa suloisella olemuksellaan tuomaan ajatuksia ilmi ja saattaa herättää muistoja esim. lapsuuden koirasta, hän jatkaa. Sukula-Lindblom painottaa, että asukkaan tarina ei saisi koskaan poistua arjesta. Kaikkien hoitajien tulisi tuntea jokaisen asukkaan elämänkaari ja käyttää sitä hyödyksi arjen työssä. Asukkaista näkee sen, kuinka he nauttivat siitä, että heidän asioistaan puhutaan, hän kuvailee. Lilli Sukula-Lindblomin sylissä oleva Paro-hylje tuli tekemään tuttavuutta Ainolan Maritan kanssa. Elämäntarina osana arkea Projektin pääpaino Päiväkummussa on Itä-Pasilan yksikössä sijaitsevassa työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ryhmäkodissa, Ainolassa. Ainolan muistisairaat ovat sairastuneet muistisairauteen työikäisinä, toisin kuin projektin kahden muun, pietarsaarelaisen ja kemiöläisen, kohteen asukkaat, jotka ovat heitä iäkkäämpiä muistisairaita. Ensimmäisenä Päiväkummun vierailupäivänä elokuussa tutustuttiin Itä-Pasilan yksikön kaikkiin ryhmäkoteihin ja henkilökuntaan. Toisella vierailukerralla Ainolassa hupsuteltiin, musisoitiin, jumpattiin ja tarinoitiin ryhmässä. Kolmannella kerralla Kohtaamisia ja iloa ilman sanoja Vaikka kaikilla Ainolan asukkailla ei ole enää sanoja, ovat he osoittaneet, että rempseä parivaljakko otetaan ilolla vastaan ja heidät muistetaan, vaikka edellisvierailusta onkin aina kulunut jo hieman aikaa. Eräs jo puhekyvytön Ainolan asukas oli hymyillyt iloisesti ja pyytänyt sormea koukistamalla tulemaan luokseen, kun värikkäisiin paitoihin ja hameisiin ja kirjavanraidallisiin sukkiin pukeutuneet naiset astuivat Ainolaan kolmannen kerran. Eräs toinen oli ottanut käytävällä käsistä kiinni, katsonut silmiin ja nauranut. Sukula-Lindblom kertoo myös tarinan eräästä hoitokodista, jossa erään asukkaan kerrottiin olevan aina vihainen, huutavan ja kieltäytyvän poistumasta omasta huoneestaan. Ensimmäisellä tapaamiskerralla häntä lähestyttiin iloisesti, halattiin ja juteltiin hänen elämäänsä liittyvistä asioista. Toisella kerralla hän tulikin yllättäen vastaan käytävälle ja kolmannella kerralla hän odotti päivän vierailua yhdessä muiden asukkaiden kanssa hoitokodin yhteisissä tiloissa. Se, mitä teemme, on kohtaamista, Kaukolehto kertoo. Me kuuntelemme ja olemme empaattisia. Epä aidosti ei voi lähestyä, sen huomaa. Täytyy oikeasti haluta kohdata ihminen ja käyttää iloa toiminnassa mukana, hän jatkaa. Tulevaisuuden Gumman- ja Gubbenheim Sukula-Lindblomin ja Kaukolehdon tavoitteena on, että tulevaisuudessa olisi joukko esim. muusikoita, näyttelijöitä ja tanssijoita, jotka kävisivät ensin läpi pohjakoulutuksen ja kouluttaisivat sitten hoitoalan työntekijöitä ja opiskelijoita siitä, miten hoitotyössä voitaisiin eri keinoin harjoitella läsnäoloa ja toisen kohtaamista. Ilo on tärkeä osa elämää. Olisi ihana, jos muutaman kymmenen vuoden kuluttua, kun me Maijan kanssa olemme kahdeksankymppisiä emmekä välttämättä pärjäisi enää kotona, voisimme olla paikassa, joka olisi meidän näköinen, iloinen Gumman- och Gubbenheim, Sukula-Lindblom päättää. Työnkierrolla tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä ryhmäkoti Vipulassa ja Ainolassa Hoitokoti Päiväkummun Itä-Pasilan yksikössä olevissa Ainolassa ja Vipulassa on toteutettu tänä vuonna onnistunein tuloksin työnkiertoa ja yhteistyön lisäämistä. Työntekijöiden arkeen on tullut lisää mielekkyyttä, lähiesimiesten työajan käyttöä on saatu jäsennettyä tarkoituksen mukaisemmaksi ja sairaspoissaolot ovat vähentyneet. Myös omaisilta on tullut positiivista palautetta. Teksti: Sanna Kylliö, Kuvat: Paula Malmberg ja kuvapankki Shutterstock Toimin Hoitokoti Päiväkummun Itä- Pasilan yksikössä vastaavana hoitajana ja suoritin kevään 2013 syksyn 2014 aikana työn ohella johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) Edupolissa Helsingin Herttoniemessä. Tutkinto muodostuu kahdesta osasta ja sen suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen osan suorittamista. Pakollinen tutkinnon osani käsitteli johtajana toimimista ja valinnaiseksi tutkinnon osaksi valitsin henkilöstön johtamisen. Lisäksi oli mahdollista tehdä omaan työyksiköön kehittämisprojekti. Oma kehittämisprojektini liittyi Itä-Pasilan yksikössä jo tuolloin käynnistyneen projektin suunnitelman tekemiseen ja johtamiseen eli yhteistyön lisäämiseen kahden ryhmäkodin (Ainola ja Vipula) välillä. Yhteistyön lisääminen alkoi työnkierron myötä syksyllä Sitoutunut henkilöstö avainasemassa Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä osa Hoitokoti Päiväkummun toimintasuunnitelmaa ja strategiaa. Tavoitteena on, että henkilöstö kokee työnsä tärkeäksi ja itsensä arvostetuksi, työnsä sopivan haastavaksi ja että kaikkien olisi mahdollista kehittyä työssään. Olemme saaneet palkattua hyvää henkilökuntaa, ja vakanssien täyttöaste on ollut korkea ja se pyritään jatkossakin pitämään korkeana, jotta pystymme varmistamaan asukkaiden laadukkaan hoidon tuttujen hoitajien toimesta. Koska alalta jää paljon hoitajia eläkkeelle ja hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa entisestään, sisältää henki- 10 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

7 löstön rekrytointi haasteita tulevaisuudessa ja vaatii esimiestyöskentelyltä paljon. Työnkehittäminen on yksi keino pysyä myös jatkossa kilpailukykyisinä työnantajamarkkinoilla. Innovatiivisuuden ja jatkuvan kehittämisen pitkät perinteet Päiväkummussa Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n kaikille hoitoyksiköille ja ryhmäkodeille on myönnetty ISO 9001:2008 standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifikaatti on osoitus laatutyöstä, jonka yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöinen toiminta sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Tämän projektin myötä Päiväkummulle laaditut projektisuunnitelman runko ja siihen liittyvä kehittämisprojektin raporttirunko ovat hyviä työkaluja yrityksemme toiminnan edelleen kehittämisessä. Hoitokoti Päiväkumpu on ollut aina innokas kehittämään toimintaansa ja Kehityskohteita ja johtopäätelmiä Projekti kahden ryhmäkodin yhteistyön lisäämisessä sujui melko hyvin odotusten mukaan. Havaittu pieni muutosvastarinta oli ennakoitavissa, sillä tämä kuuluu aina uudistuksiin ja muutoksiin. Vaikka tiedottamista yritettiin tehdä parhaan mukaan ja antaa aikaa ajatusten vaihdolle, löytyi aina joku, joka ei ollut kuullut asiasta tai tieto oli muuttunut matkalla. Tiedottamiseen ja yhteisiin palavereihin olisi siis pitänyt kyetä järjestämään lisää aikaa ja resursseja. Jotta työnkierto toteutuu jatkossakin jouantamaan arvoa innovatiivisuudelle ja kehittämistyölle. Nämä ovat mahdollistaneet myös tämän projektin toteutumisen. Työssä jaksaminen ja asukaslähtöisyys lähtökohtina Taloustutkimuksen v tekemä henkilöstön tyytyväisyyskysely osoitti, että henkilöstömme on pääosin erittäin tyytyväistä ja sitoutunutta työhönsä. Tulokset olivat pysyneet ennallaan työeläkeyhtiö ELOn syksyllä 2014 tekemässä työtyytyväisyyskyselyssä, josta kerrotaan lisää toisaalla tässä lehdessä. Vuoden 2013 tutkimuksessa nousi esille muutamia kehityskohteita, jotka vaikuttivat osaltaan projektin aiheen valintaan: työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus koettiin joissakin ryhmäkodeissa melko korkeiksi. Kehittämisprojektin tavoitteena on ollut lisätä henkilökunnan jaksamista ja motivaatiota työssään työnkierron myötä sekä huomioida lähiesimiesten erityisosaamista ja sitä kautta myös heidän jaksamistaan ja työnmielekkyyttään. Lisäksi erityisen tärkeänä seikkana on ollut asukkaiden hyvän hoidon laadun takaaminen elämän loppuun asti tuttujen hoitajien jatkaessa työskentelyä heidän kanssaan ryhmäkodin vaihdoksesta huolimatta. Esimiehenä olen halunnut kehittää osaamisen johtamista yksikössäni. Tässä tavoitteena on jatkuva osaamisen kehittäminen ja muutoksiin vastaaminen. Hoitokoti Päiväkummun strategialinjauksen ja toimintasuunnitelman sekä henkilökunnan osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden pohjalta rakensin projektisuunnitelman, jossa koko organisaatiota ja hoitoalan työtä voidaan kehittää kokeilumme pohjalta. Kaikille on mahdollista itsensä kehittäminen ja oppimista tulee kannustaa. Projektissa korostui myös asukkaiden merkitys; mietimme entistä enemmän asukkaiden kannalta hoidon suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta. Lisäksi hoitajilla on mahdollisuus mm. vastuuhoitajan tehtävänkuvan pohjalta kasvattaa vastuutaan ja osaamistaan huomioimalla asukkaan tärkeys ja osallisuus ryhmäkodissa. Projektin myötä olemmekin onnistuneet muuttamaan työnsuunnittelun käytäntöjä entistä asukaslähtöisemmiksi. Ryhmähengestä ja työnkierrosta lisää voimaa arkeen Toiveena on ollut myös lisätä ryhmähenkeä, pitää yllä työntekijöiden hyviä keskinäisiä suhteita sekä lähentää omaisten ja työntekijöiden välisiä suhteita. Lisäksi projektissa on yritetty ottaa huomioon myös y-sukupolven edustajien kasvava määrä ja heidän odotuksensa nykypäivän työpaikasta: koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä työssä joustavuus. Projektin tarkoituksena oli saada lähihoitajille arkeen mielekkyyttä työnkierrolla sekä lisäaikaa lähiesimiehille esimiestyöhön muuttamalla heidän työtehtäviään. Tästä muutoksesta hyötyvät myös asukkaat; asukkaat tulevat aktiiviseen ryhmäkotiin, jossa toimintakykyä pidetään suunnitelmallisesti yllä, ja kun sairaus etenee vieden mm. liikuntakyvyn, siirtyy asukas toiseen ryhmäkotiin, jossa puitteet on järjestetty fysioterapeutin toimesta heille parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi työnkierto mahdollistaa sen, että tuttu hoitaja on läsnä eivätkä elämänkaaritiedot, tavat ja tottumukset jää kansioon toiseen ryhmäkotiin siirryttäessä. Myös omaisille on helpompaa, kun tutut hoitajat jatkavat yhteistä taivalta saattohoitoon asti. Tavoitteena oli selvittää myös voidaanko tämän kehitysprojektin tuloksia käyttää hyväksi Hoitokoti Päiväkummun muissakin yksiköissä. Työonohjauksesta tukea muutosprosessiin Projektin alkaessa syksyllä 2013 Ainolan ja Vipulan ryhmäkotivastaavat vaihtoivat ryhmäkoteja keskenään viikon välein. Tammikuussa 2014 ryhmäkotien hoitajat aloittivat työnkierron kolmen viikon jaksoissa. Molempien ryhmäkotien koko henkilökunta kävi sovitusti työnohjauksessa kuusi kertaa lokakuun 2013 ja toukokuun 2014 välillä. Työnohjauksen tarkoituksena oli tutustua uusiin työtovereihin ja suunnitella yhdessä hyvällä yhteishengellä yhteistä ja toimivaa projektia. Yhteistyö ja tiimin motivointi oli tärkeää varsinkin alussa, kun suunnitelmiin tuli yllättäviä muutoksia. Työntekijöiltä tuli hyviä ajatuksia siitä, mitkä asiat toimivat ja mitkä vaativat korjausliikkeitä. Tehtäviini kuului myös työroolien ja aikataulujen suunnittelu ja arviointi yhdessä ryhmäkotivastaavien kanssa sekä koko henkilöstön kuuntelu ja viestinnän tulkinta. Ohjausprojektille katsauksen vienti tapahtui välitykselläni noin kerran kuussa johtoryhmässä. Ryhmäkotivastaavat jakoivat tieto-taitoa ja ylläpitivät motivaatiota ryhmäkodeissa ja tekivät yhteistyötä keskenään. Lisäksi heille kuului hoitajien perehdytys ryhmäkotiensa asioissa. Ryhmäkotipalaverit toimivat tässä keskeisessä roolissa. Muu yhteistyötoiminta esim. apteekin, terapeuttien ja muiden alihankkijoiden kanssa jatkui ennallaan. Alustavat tulokset hyviä Väliarvioinnin tuloksena hoitajat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä työnkiertoon ja työnkuvan vaihtoon. Erityisesti lähiesimiehet ovat tyytyväisiä uuteen toimintaan ja kokevat työnhallinnan mielekkäämmäksi. Työnkierron aikaansaamana toiminta on muuttunut järjestelmällisemmäksi, ja myös palaute omaisilta on ollut positiivisempaa aiempaan verrattuna varsinkin Vipulassa. Lisäksi henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Se, miten olemme onnistuneet tässä projektissa, laadun määrän arvioinnissa, näkyy seuraavissa henkilöstö-, asukas-, ja omaistyytyväisyyskyselyissä loppuvuodesta 2014 sekä tulevina vuosina. Jatkuva palaute on meille arvokasta, jotta voimme edelleen kehittyä. Itä-Pasilan yksikön vastaava hoitaja Sanna Kylliö. hevasti, tulee Ainolan ja Vipulan asiat sopia ja järjestää mahdollisimman samalla tavalla, esimerkiksi viestintään, tiedonkulkuun ja vastuuhoitajien tehtävänkuviin ja tavaroiden säilytyspaikkoihin liittyen. Edellä mainittuja asioita olemme jo pyrkineet yhtenäistämään, ja tämä on osoittautunut tärkeäksi tavoitteeksi. Hoitajat tulisi saada vieläkin aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä käytäntöjä, ja myös palautetta tulee antaa säännöllisemmin koko henkilöstölle. Edellä mainitut seikat pitävät yllä motivaatiota ja lisäävät sitoutumista. Projektista pysyväksi käytännöksi Projekti on ollut hyvä oppimiskokemus, jos ajatellaan muita ryhmäkoteja, joissa painitaan mahdollisesti myös samojen haasteiden kanssa eli esim. esimiehen erityisosaamisen hyödyntämisen ja ajankäytön hallinnan sekä työntekijöiden vaativassa työssä jaksamisen parantamisen kanssa. Projektia on tarkoitus jatkaa Ainolassa ja Vipulassa väliarvioinnin jälkeen pysyvänä käytäntönä. Projektin myötä oli iloista havaita, kuinka hieno ja upea henkilöstömme on. Ilman sitoutuneita ja joustavia hoitajia tämä projekti ei olisi ollut mahdollinen eivätkä tulokset näin onnistuneet! 12 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

8 Tapahtumia Taideryhmä joka tiistain kohokohta Ahtialassa Teksti ja kuvat: Henriikka Järvenperä alpakkavierailu Teksti ja kuva: Tuija Mäkelä Marraskuussa Länsi-Pasilan yksikössä vieraili erikoinen, nelijalkainen vieras. Pehmoinen alpakka valloitti jokaisen rauhallisuudellaan ja lempeillä piirteillään. Alpakkaa saivat silittää ja syöttää niin asukkaat kuin hoitajatkin. HENKILÖKUNNAN PIKKUJOULUt Teksti ja kuva: Paula Malmberg Koko Hoitokoti Päiväkumpu konsernin eli Hoitokoti Päiväkummun, Päiväkummun Kotihoidon sekä Päiväkummun Kodinhoidon yhteisiä henkilökunnan pikkujouluja vietettiin marraskuun alussa juhlavissa mutta riemukkaissa merkeissä Kilta-salissa Helsingin keskustassa sadan hengen voimin. Illan ohjelmaan kuului puheen ja ansiomerkkien sekä muiden huomionosoitusten jaon lisäksi riemastuttavan hauska Jacke Björklundin stand-up esitys sekä roima annos iloista yhdessäoloa. isänpäivä Mirja Ilkan pitämään taideryhmään osallistuu melkein jokainen Ahtialan ryhmäkodista. Ahtialassa on muutama kunnon luova taiteilijakin. Kaisalla on luovuus verissä. Käsityöt ja maalaaminen ovat kulkeneet läpi elämän Kaisan harrastuksissa. Hän on jopa maalannut oman kotitalonsa ja kuva koristaa hänen huonettaan. Heikki on ollut ammatiltaan insinööri. Hänen isänsä Toivo Paatela perusti veljensä Jussi Paatelan kanssa arkkitehtitoimiston vuonna Veljekset menestyivät kovasti erilaisissa arkkitehtuurikilpailuissa ja olivat mukana toteuttamassa mm. Tampereen kaupunginkirjaston, Keski-Suomen keuhkotautiparantolan sekä Helsingissä sijaitsevien Anatomian laitoksen ja Atlas-pankin suunnittelutöitä. Heikki käyttää aikaa piirtämiseen ja maalaamiseen myös taideryhmän ulkopuolella. Taideteoksilla on aina joku tarina ja ne ovat usein hyvin yksityiskohtaisia. Taideryhmässä Heikki piirsi erikoisen taideteoksen, josta alun perin piti tulla enkeli, mutta seuraava teoksen muoto olikin munuainen ja lopulta teos olikin paha pöhnä eli krapula. Muuntautuvaa ja elävää taidetta hetkessä! Kaisa otti mallia kuvakirjasta ja piirsi linnuista elävän näköisen teoksen käyttäen värejä ja utuisuutta. Maaret piirsi eräässä taideryhmässä kolme enkeliä. Hän kertoi, että teos sai alkunsa siitä, että hän on laulanut Enkeli taivaan -laulua usein. Ahtialassa taideteokset pääsevät myös osaksi sisustusta ja yhteistä tunnelmaa. Seinästä otetussa kuvassa on käytetty kesällä taiteltuja perhosia seinäkoristeina. Isänpäivää juhlistetaan yksiköissä perinteisesti kakkukahvein sekä ruusuin. Voitto Vellamosta nauttimassa tämän vuoden isänpäiväkahveista. ilmatar luonnon TIETEEllisessä museossa Teksti ja kuva: Tuija Mäkelä Ilmattaren suunniteltu kesäretki Korkeasaareen vaihtui sateisen sään vuoksi retkeen Luonnontieteelliseen museoon. Museossa kiertelimme erikokoisissa ryhmissä eri kerroksissa olevissa näyttelyissä. Mukana olivat asukkaat, henkilökuntaa sekä nuoret kesätyöntekijät. Näimme monia mielen- kiintoisia asioita, jotka kirvoittivat hauskoja keskusteluja mm. mammuteista ja tiikereistä. Näyttelyissä kiertelyn jälkeen söimme maistuvat eväät museon ylimmän kerroksen tasanteella. Matka takaisin kotiin taittui iloisissa merkeissä, ja osa retkiseurueesta vietti sen karaoketaksissa laulaen. 14 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

9 Tapahtumia Tapahtumia Ilmattaren Olavi Virta retki juhannusvihdat Teksti: Paula Malmberg, Kuvat: Ilmatar Länsi-Pasilan yksiköstä ryhmäkoti Ilmattaresta tehtiin retki kesäkuussa Ola!-musiikkinäytelmään Helsingin Tervasaareen. Näytelmän toteuttivat yhteistyössä Teatteri Helsinki sekä Sibelius Akatemia. Ilmoille kajahtivat Olavi Virran tunnetuimmat esitykset eli soinnut mm. kappaleista Hopeakuu, Punaiset lehdet, Ajattelen sinua aina sekä Tiikerihai. Kesäkuinen kolea sää ei suosinut retkeläisiä, mutta hymy oli silti herkässä! Juhannuksen valmistelua Vuosaaressa. Kukkia ja koivuja on laitettu esille tuomaan keskikesän tunnelmaa. naisten kymppi tassuterapeutti Upea joukko päiväkumpulaisia osallistui jälleen perinteiseen henkilökunnan Tyhy-tapahtumaan eli Naisten Kympille kesän alussa. Hellällä hoivalla huipputuloksiin! Tassuterapeutti Veeti vierailee säännöllisesti ryhmäkoti Vanamossa asukkaiden ja työntekijöiden ilona. Ahtialan syntymäpäiväsankareita jumppa Teksti ja kuvat: Henriikka Järvenperä & Patricia Kulpakko Suomen Fysiogeriatria pitää ryhmäkodeissa ergonomiaryhmiä. Tässä Vellamon ryhmäkodin asukkaat vauhdissa. Ahtialassa syntymäpäiviä juhlitaan aina pidemmän kaavan mukaan. Aamulla asukkaat saavat herätyksen yhteydessä kukkasia ja lahjoja vastuuhoitajiltaan, ja iltapäivällä juodaan kakkukahvit. Kuohuviinillä kilistellään yleensä aamulla sängyn vieressä sekä vielä päiväkahvilla kaikkien kesken. Asukkaiden omat toiveet otetaan toki huomioon ja myös omaisille tarjoillaan mielellään syntymäpäiväkahvit. Kuvissa Kaisa (kuvassa oik.), joka täytti 92 vuotta. Hän juhlii syntymäpäiviä ystävänsä kanssa. Heikki, 86 vuotta, on saanut vastuuhoitajaltaan pussillisen lahjoja. Maaretin 62-vuotissyntymäpäivä ajoittuu kesäkuun alkuun ja pöydän kukkaset on kerätty suoraan luonnosta. 16 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

10 Tapahtumia Tapahtumia Vapaaehtoistyöntekijänä Vuosaaren yksikössä Teksti ja kuva: Patricia Kulpakko Värityskuvat Teksti ja kuvat: Henna Harmaala Hoitokoti Päiväkumpu Facebookissa Vuosaaren seurakunnan työkokeilija Niina Tuovinen kävi laulamassa ja laulattamassa Vuosaaren Ahtialan ja Vellamon asukkaita keväällä Vuosaaren seurakunnan työntekijän yhteyksien kautta Niina pääsi Vuosaaren ryhmäkoteihin ilahduttamaan asukkaiden arkea. Hän kertoo kokemuksen olleen todella kasvattava ja asukkaat ovat jääneet hänelle sydämelle. Niina suositteli muillekin vapaaehtoistyötä ryhmäkodeissa. Hän kokee, että maailma avartuu, kun menee sinne, mikä ei ole itselle tuttua. Ihmisen elämä on arvokasta viimeiseen henkäykseen saakka, Niina toteaa lopuksi. Värityskuvien värittäminen on suosittua Kotipolussa. Monet asukkaat ja asukkaiden ystävätkin ovat siitä innostuneita. Jussi kertoo, että kuvia värittämällä oppii tekemään taidetta ja se on hyvää ajanvietettä. Jussin lempikuvia ovat eläimet ja romanttiset kuvat. Ari värittää mieluiten naishahmoja. Hoitokoti Päiväkummun Facebook-sivut on avattu. Tervetuloa peukuttamaan ja seuraamaan arjen ja juhlan tapahtumiamme! Pidämme hyvää huolta kodistasi Helmi Kodinhoito on pääkaupunkiseudulla toimiva kodin palveluihin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme kodinhoitopalveluja luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla. Kodinhoitopalveluja voit tilata joko kertaluonteisesti tai tehdä sopimuksen jatkuvasta palvelusta. perus- ja ylläpitosiivoukset muuttosiivoukset ikkunanpesut silitys Ota yhteyttä ja varaa aika ilmaiseen kartoituskäyntiin kotonasi! Laaditaan yhdessä kodinhoito-ohjelma, joka sopii sinun tarpeisiisi! Puh Mikonkatu 8 A, 9. krs, Helsinki Yhteistyössä Arin lempivärityskuvia ovat naishahmot. Jussi pitää eniten eläinten värittämisestä. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin! Päiväkummun Kotihoidosta saat luotettavaa apua arkeen, yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin tarpeeseen. Hyödynnä kotitalousvähennys! Kysy palveluistamme lisää puh tai käy kotisivuillamme: paivakummunkotihoito.fi Kotisairaanhoito Lääkäripalvelut Kotihoiva Kotihoidon tukipalvelut Omaishoitajan lomitus Lapsiperheiden kotipalvelu 18 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

11 Hoitokoti Päiväkumpu mukana Yleisradion #hyväteko kampanjassa - linnunpönttötalkoissa koteja siivekkäille asukkaille Teksti: Tytti Lahtinen, Kuvat: Tytti Lahtinen Osallistu #hyväteko kampanjaan ja tule tekemään pieni hyvä teko! Lisätietoja: yle.fi/hoivakotikuntoon sekä yksiköiden vastaavat hoitajat: Itä-Pasilan yksikkö/sanna Kylliö: Länsi-Pasilan ja Vuosaaren yksikkö/ Tytti Lahtinen: Yleisradion A-Studiossa on pyörinyt tämän syksyn ajan Hoivakoti kuntoon sarja, jossa on seurattu somerolaisen hoivakodin arjen muuttumista, kun kolme asiantuntijaa ovat antaneet neuvoja ja arjen vinkkejä liittyen mm. hoivakodin toiminnan kehittämiseen sekä asukkaiden viriketoimintaan. Tähän sarjaan liittyen Yleisradio lanseerasi alkusyksyllä #hyväteko kampanjan, jossa myös Hoitokoti Päiväkumpu on mukana. Kampanjassa mukana olevat hoivakodit ovat haastaneet kaikki suomalaiset mukaan olemaan apuna hoivakotien arjessa tekemällä pieniä hyviä tekoja hoivakodeissa asuvien asukkaiden hyväksi. Viherhuone muuntautui hetkeksi linnunpönttöverstaaksi, kun asukkaat ja Mikko Hynninen laittoivat hiomapaperit pyörimään. Seurustelua, laulua, radiojuttu ja lahjoitus Päiväkummunkin asukkaat ovat saaneet nauttia pieniä hyvistä teoista, kun apua on saatu kampanjan tiimoilta mm. ulkoiluihin ja seurusteluun. Väinölässä on käynyt asukkaita laulattamassa kaksi viimeisen vuoden sosionomi-opiskelijaa, ja Vuosaaren yksikössä asukkaiden kanssa seurustelemassa ja ulkoilemassa käy eräs kampanjan myötä Päiväkummun löytänyt vapaaehtoinen. Itä- Pasilan yksikköön kampanja on houkutellut mm. kaksi YleX kanavan toimittajaa, jotka seurustelivat ja pelailivat asukkaiden kanssa sekä tekivät vierailustaan pienen jutun radioon. Radiojutun kuuli eräälle Kullervon asukkaalle tuttu taho, joka päätti lahjoittaa Kullervon asukkaille joulutervehdyksenä Lämmin kiitos tästä lahjoituksesta! Kullervossa on käynyt lisäksi myös eräs toinen kampanjasta innostunut vapaaehtoinen asukkaiden kanssa seurustelemassa. Linnunpönttöjä Keskuspuistoon Myös toimittaja Mikko Hynninen Yleisradiosta innostui kampanjasta ja halusi tehdä hyvän teon Päiväkummun asukkaiden iloksi. Yhdessä Mikon kanssa päätimme toteuttaa linnunpönttöjen rakennustalkoot, joista jo edellisvuotena olimme ryhmäkodin asukkaiden kanssa haaveilleet. Hyvän suunnittelun ja Pertsan korvaamattoman avun turvin pääsimme pönttöjen rakennukseen Olavi iloisena onnistuneen projektin päätteeksi. Länsi-Pasilan yksikön Viherhuone muuttui hetkessä työverstaaksi ja asukkaat saivat hiomapaperit käteensä. Huolellisen hiomisen jälkeen valmiiksi sahatut osat liitettiin toisiinsa Mikon asiantuntevassa ohjauksessa. Osa talkoolaisista oli jo useamman pöntön elämässään rakentanut ja he osasivat kertoa, minkä kokoinen lentoreiän tulee olla. Työn lomassa ajatukset lensivätkin jo ensi kevääseen ja pönttöjen mahdollisiin asukkaisiin. Toiveena on, että saamme pöntöt kiinnitettyä läheisen Keskuspuiston puihin. Näin siivekkäiden asukkaiden muuttotouhuja voisi käydä keväisin katsomassa. Kiitos Mikolle, joka upeasti ohjasi ryhmän työskentelyä sekä kiitos myös kaikille muille #hyväteko kampanjaan osallistuneille sekä kaikille muille toiminnassamme mukana oleville vapaaehtoisille apuanne ja pieniä hyviä tekojanne arvostetaan! 20 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

12 Keittiönurkka Keittiönurkka Karpalon tonttujen tohinaa Hoitokoti Päiväkummun jouluperinteet Joulu on täynnä perinteitä, ja perinteistä pidetään kiinni myös Hoitokoti Päiväkummun yksiköissä. Joulun odotuksessa ja joulussa yhtenä keskeisimpänä asiana ovat joulun ajan herkut, joita täällä Päiväkummussa valmistaa oma keittiömme, keittiö Karpalo. Teksti: Mirja Saksa, Kuvat: Shutterstock Joulun aikaan on vipinää ja vilskettä Hoitokoti Päiväkummussa ja etenkin keittiö Karpalossa. Vipinän ja vilskeen lisäksi jouluna on tärkeää pysähtyä ja rauhoittua muistelemaan joulun sanomaa ja nauttia tästä talven kohokohdasta kaikkine herkkuineen, tunnelmineen, tuoksuineen ja perinteineen. Varmastikin jokaisen suomalaisen perheen ja kodin jouluun liittyy jouluperinteitä ja näitä löytyy myös tääl- tä hoitokodista. Tähän artikkeliin on koottu Hoitokoti Päiväkummun omia jouluperinteitä, jotka ovat muodostuneet yhteisiksi perinteiksemme neljäntoista toimintavuoden aikana vietettyjen joulujen myötä. Ennakkovalmistelut turvaavat herkkujen saatavuuden Joulun aika on yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja siihen liittyy monenlaista ohjelmaa, joten ennakkovalmistelut ovat tarpeen ja ne tulee aloittaa ajoissa. Ennen marraskuun alkua tehdäänkin ennakkotilaukset tukkutoimittajalle niin kinkun, sillin kuin muidenkin perinteisten jouluherkkujen määristä. Karpalon henkilökunta tarkistaa puutelistan moneen kertaan, jotta kaikki tarpeellinen löytyy varmasti juhlapyhien ruokapöydistä. Ennakkovalmisteluihin kuuluu myös joulunajan toimituspäivien varmistaminen. Kuten tulevana jouluna, sattuu joulu keskelle viikkoa, joten tavaratoimitusten ajopäivät tulee sopia ajoissa. Valmiiden ruokien kuljetukset Itä-Pasilan keskuskeittiöltä Länsi- Pasilan ja Vuosaaren yksiköihin on sovittava kuljetusyrittäjän kanssa, jotta jouluruoat saadaan lämpimänä myös keskuskeittiöstä kauempana asuville asukkaille. Joulun ajan ohjelma- ja koristelupohdintaa Virkku-tiimissä Suuresta osasta joulun valmisteluja huolehtii Päiväkummun oma Virkku-tiimi eli Viriketoiminta-tiimi sekä yksiköiden henkilökunta. Virkku-tiimissä sovitaan hyvissä ajoin siitä, kuka ottaa vastuun mistäkin jouluun kuuluvasta asiasta, kuten esim. joulukukkien ja kuusten hankinnasta. Virkku-tiimissä mietitään myös joulun koristeita sekä omaisten iltojen kutsuja. Koska ruoka on hyvin tärkeä osa joulua, on myös keittiö Karpalon rooli joulunvietossa hyvin suuri. Itse tehtyjä joulupipareita ja muita herkkuja omaistenilloissa Syksyn omaistenillat pyritään pitämään marras-joulukuun vaihteessa jokaisessa yksikössä. Omaisteniltoja vietetään perinteisesti pikkujoulujen merkeissä glögistä, musiikkiesityksistä, yhdessäolosta ja yhteislauluista nauttien. Esitysten jälkeen nautitaan perinteisestä itse valmistetusta, hyvin haudutetusta riisipuurosta ja sakeasta rusinasopasta pienen suolapalan kera. Jälkiruokana on kahvia ja joulutorttuja. Ennen omaisteniltaa kokoonnutaan usein valmistamaan iltaa varten glögin kanssa nautittavia joulupipareita yhdessä hoitajien ja opiskelijoiden kanssa. Hoitajat ja opiskelijat ovat aina suuri apu jouluisissa leivonta- ja askartelupajoissa. Myös lahjojen hankintaan on Päiväkummun tontuilla ja keittiön henkilökunnalla kiire hyvissä ajoin ennen joulua. Perinteisesti joulun alla on muistettu esimerkiksi osaa yhteistyökumppaneista Karpalon valmistamilla jouluisilla kuivakakuilla. Kirkkokonserttien sävelten siivillä joulun tunnelmiin Useana jouluna on mahdollisimman monelle asukkaalle pyritty järjestämään tilaisuus osallistua Lions Club Hki / Malmittarien järjestämään joulukonserttiin Malmin kirkkoon. Tarvittaessa kootaan konserttiin osallistujille pientä suolapalaa ja juotavaa mukaan, mikäli nälkä tai jano yllättää kauneimpia joululauluja kuunnellessa. Ennen joulua järjestetään myös kunkin yksikön alueella oman seurakunnan joulukirkko ehtoollisineen, sillä useiden asukkaiden jouluperinteisiin on kuulunut kirkossa käynti joulun aikaan. Kirkon jälkeen asukkaille tarjotaan kirkkokahvit, jonne keittiö Karpalo valmistaa aina joko suolaista tai makeaa pikkupurtavaa. Itsenäisyyspäivän kuohuviineistä pieniin Lucia-neitoihin Itsenäisyyspäivää vietetään Päiväkummussa aina arvokkaasti juhlallisin menoin. Perinteisiin kuuluu, että pukeudutaan juhlallisesti, laitetaan kunniamerkit rintaan ja kutsutaan juhlapuhuja ja -esiintyjä paikalle. Perinteisiä yhteislauluja ovat olleet mm. Maamme-laulu, Lippulaulu sekä Veteraanin iltahuuto. Karpalo valmistaa päivän juhlamenun huolella ruokineen ja viineineen. Juhlakattaukset ovat kauniin sinivalkoiset, servietit on taiteltu kauniisti ja sinivalkoiset kukka-asetelmat koristavat pöytiä. Päiväkahvin yhteydessä on aina tarjolla Karpalon valmistamaa täytekakkua, joka on koristeltu sinivalkoisin värein. Kahvin yh teydessä nostetaan kuohuviinimalja isänmaan kunniaksi ja lauletaan vielä muutama isänmaallinen yhteislaulu. Illalla Linnan juhlien alkaessa kohotetaan vielä kuohuviinimalja television ääressä olevien kanssa ja seurataan tietysti tarkkaan Linnan juhlien osallistujien pukuloistoa. Linnan juhlien päätyttyä perinteeksi on muodostu- 22 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

13 Keittiönurkka Keittiönurkka nut, että joku hoitajista lukee Eino Leinon Hymyilevä Apollo -runon. Lucian päivänä yksiköiden lähipäiväkotien lapset ovat tuoneet perinteisesti Päiväkummun asukkaille oman tervehdyksensä upeisiin Lucia-asuihin pukeutuneina kauniiden laulujen kera. Pikkuisille enkeleille on järjestetty perinteisesti pienet joulupussit ja juotavaa ennen esiintymistä. Ennen varsinaista joulua henkilökunnan pikkujouluissa hoitohenkilökunta sekä keittiön henkilöstö saa istuutua valmiin pöydän ääreen ja nauttia toisten tekemästä jouluruoasta. Joulukuuset tunnelmaa luomassa Joulukuuset tuodaan ryhmäkoteihin perinteisesti muutamaa päivää ennen joulua ja ne koristetaan iloisten joululaulujen tahdissa päiväkahvin aikaan. Joulusaunaan asukkaita viedään muutamaa päivää ennen aattoa. Olennainen osa joulusaunaa ovat saunakalja sekä joulun tuoksu. Monien asukkaiden omaisilla on ollut tapana vierailla joulun alla omaistensa luona ja tuoda heille joulutervehdys. Osa omaisista jättää joulutervehdyksensä kuusen alle odottamaan aattopäivänä tapahtuvaa joulupukin vierailua. Käpytikka-talossa ja Kotipolun ryhmäkodissa moni suuntaa omaisten luokse joulunviettoon, mutta he, jotka jäävät kotiin, valmistelevat joulua ohjaajien kanssa. Jouluaatto täynnä perinteitä Jouluaattona monet asukkaat tuntuvat heräilevän hieman normaalia aikaisemmin, ovathan tontut silloin jo hyvissä ajoin koristelemassa pöytiä joululiinoin ja -kukin. Tonttujen touhuilua on mukavaa seurailla. Työvuorossa ahertavat työntekijät ovat usein löytäneet jotain jouluista, kuten esim. punaisen essun tai tonttulakin päälleen. Aamupalaa nautitaan usein hivenen kevyemmin ja näin tekevät etenkin myöhään heräävät, jotta puolilta päivin tarjottavalle joululounaalle olisi tilaa. Aamupalalla asukkaat saavat syödä omien tottumustensa mukaan esimerkiksi omena-kanelijogurttia, viiliä tai kaurapuuroa. Jo aamulla on mahdollista maistella myös lämmintä glögiä ja joululimppua. Vähän ennen puolta päivää väki kokoontuu ryhmäkotien yhteisiin tiloihin ja päivän juhlallinen osuus aloitetaan yhteisellä glögillä. Kahdentoista aikaan tuleva joulurauhan julistus kuunnellaan televisiosta. Tämän jälkeen joku asukkaista tai hoitajista lukee jouluevankeliumin ja yhteislauluna lauletaan vielä ennen syömään ryhtymistä Enkeli taivaan virren ensimmäinen ja viimeinen säkeistö. Joululounaan syömiseen käytetään reilusti aikaa, sillä Karpalosta tuodaan moninainen määrä joulun herkkuja. Vaikka joulun menu saattaa hivenen vaihdella vuodesta toiseen, tarjoillaan aina ensin alkupaloja: tilliperunoita, graavikalaa, tilli-smetanakastiketta, useita lajeja silliä, rosollia ja sienisalaattia. Kun alkupalat on syöty, täytetään puhtaat lautaset kinkulla ja laatikoilla. Ruokajuomana on tavallisempien vaihtoehtojen lisäksi kotikaljaa, viiniä ja olutta. Ruoan annetaan hivenen laskeutua ennen päiväkahvia ja joulutorttua. Kun ovelta kuuluu koputus päiväkahvin aikaan, kajahtaa ilmoille kaikille tuttu laulu: Joulupukki, joulupukki, valkoparta vanha ukki. Pukki ei tietystikään ehdi jokaiseen yksikköön samaan aikaan, vaan Korvatunturille ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ja laaditaan aikataulut, milloin olisi paras hetki vierailla kussakin yksikössä. Koska pukki on aina kovin kiireinen aattoiltoina, kaikkia lahjoja ei ennätetä avaamaan pukin läsnä ollessa, vaan niitä avataan ja ihastellaan pitkin iltaa. Myöskään joululaulujen laulaminen ja kuunteleminen ei lopu pukin käyntiin, vaan niistä nautitaan päivän myöhempinäkin tunteina. Päivälliselle ryhdytään viiden maissa, jolloin tarjoillaan jouluinen riisipuuro manteleineen. Illalla vielä ennen nukkumaanmenoa on mahdollista nauttia mm. jouluisia leikkeleitä, joululimppua, hedelmiä sekä teetä, kahvia tai glögiä mieltymysten mukaan. Joulu- ja tapaninpäivän juhlallisuudet ja herkut Joulupäivänä osa asukkaista herää aikaisin aamulla katsomaan tv:stä tulevaa jouluaamun jumalanpalvelusta. Joulupäivän herkuttelu jatkuu, kuten myös joululaulujen laulaminen ja kuuntelu. Aikaa varataan myös levolle, lueskelulle ja rentoutumiselle. Joulupäivän aamuna on tarjolla riisipuuroa maidon ja kaneli-sokerin kanssa ja kyytipoikana syödään leikkeleitä. Joulupäivän lounaalle vaihdetaan tarvittaessa puhtaat pitkät liinat ja katetaan joulupäivän juhlakattaus pöytään servietit kauniisti taittaen. Joulupäivän menu koostuu yleensä kalkkunasta ja siihen sopivasta kastikkeesta sekä joulujuureksista. Jälkiruokana on usein ollut kovasti pidettyä puolukkajäädykettä. Juhlalounaalla tulee olla tarjolla myös juhlajuomia, joten viiniä ja kotikaljaa on tarjolla. Aterioitaessa ei saa olla kiire, vaan rauhoitutaan todella nauttimaan juhla-ateriasta hitaasti ja rauhallisin mielin. Joulupäivän päivällisellä keittiö Karpalo on tarjonnut perinteisesti joulukaloja perunan, kananmunan ja salaatin kera. Tapaninpäivänä on ollut mukavaa muistella entisaikojen jouluja ja tapaninpäivän ajeluita. Päiväkummussakin piipahtaa usein tapaninpäivän ajelulla olevia omaisia, jotka usein ottavat omaisiaan mukaan ajelulle. Tapaninpäivän lounasta syödään myös juhlallisesti, sillä pöytään tuodaan tällöin herkullista kinkkua ja laatikoita sekä sienisalaattia ja päivälliseksi tarjoillaan punajuurikeittoa lämpimän leivän kera. Malja uudelle vuodelle Uusivuosi toivotetaan tervetulleeksi Uudenvuodenaattona tehdään taikoja eli valetaan tinaa kaikkien kynnelle kykenevien kanssa ja kerrataan kuluneen vuoden tapahtumia. Uudenvuodenaaton lounaalla tarjotaan keitettyjä nakkeja, perunasalaattia ja vihreää salaattia ja vuoden viimeistä päivää juhlistetaan kuohuviinillä. Uudenvuodenpäivänä 1.1. pohditaan usein mitä tuleva vuosi tuokaan tullessaan. Päivää vietetään hyvin syöden ja juhla-ajasta nauttien. Pöydät katetaan jälleen pitkillä liinoilla ja koristellaan kauniisti taitetuilla servieteillä. Uudenvuodenpäivän lounaalla on tarjolla yleensä maukasta, hyvin maustettua lihapataa, lämmintä kaalisalaattia ja jälkiruokana vielä ripaus joulunmakua piparimausteella maustettuna. Päivällisellä on tarjottu yleensä kermaista kalakeittoa tai vastaavaa. Uudenvuodenpäivän kruunaa iltapäivällä nautittu kahvi Karpalon henkilökunnan tekemän täytekakun kera. Kohti seuraavaa joulua Nuuttipukin myötä Loppiaisena lopetellaan joulun viettoa. Tällöin maistellaan viimeiset jouluglögit ja joulukoristeita keräillään vähitellen pois odottamaan seuraavaa joulua. Tämä on syytä suorittaa loppuun ennen Nuutinpäivää, jolloin pieniä vieraita saattaa tulla tarkistamaan, onko juhlat osattu lopettaa ajallaan! Hyvää joulun aikaa kaikille ja onnea tulevalle vuodelle toivottaa keittiö Karpalon väki! 24 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

14 Gallup Gallup Mielimusiikkia Tällä kertaa perinteisen gallupin aiheena oli musiikki eli pääsemme kurkistamaan, millainen musiikki on asukkaiden sydäntä lähellä. Teksti ja kuvat: Henna Harmaala, Henriikka Järvenperä, Pirjo Laamanen, Tuija Mäkelä, Taimi Turunen ja Shutterstock Se on ihan kaikenlainen musiikki. Kevyttä musiikkia kuuntelen mieluummin, kuten tanssimusiikkia. Aino, Ahtiala Hengellinen musiikki on minusta parasta ja tykkään kuunnella vähän klassistakin. Sirkka, Kotipolku Mielimusiikkiani ovat Simon & Garfunkel, Beatles, vuosien Suomen listaykköset, Cliff Richard ja Elvis. Markku, Vellamo Kuuntelen mieluiten Beatlesiä, elokuvamusiikkia ja Renegadesia. Anneli, Vellamo Pidän Elviksestä ja Cliff Richardista. Elvis on rockin kuningas! Henri, Ilmatar Kuuntelen paljon klassista musiikkia, mieluiten Vivaldia, koska se on valoisaa. Verdin Heprealaisten orjien kuoro on esteettinen nautinto. Joskus jazz vastaa paremmin mielialaa. Raija, Vanamo 26 Hoitokoti Päiväkumpu Hoitokoti Päiväkumpu

15 Muistatko Muistatko vielä ne joulut kun verhoina ikkunaa pumpulipallot koristi ja kotona olkihimmeli koko tuvan kaunisti. Muistatko kun itse tehdyt lahjat papereihin käärittiin ja punaisella sinetillä ne tarkoin suljettiin. Muistatko kun kuusen latvassa tähti lailla hopeanauhojen kynttilän liekkien kanssa loivat valoa huoneeseen. Muistatko kun jouluaamuna varhain kirkkoon matkattiin. Reen alla lumi narskui ja loisti tähdet niin. Muistatko kun kirkon penkissä hiljaa papin saarnaa kuunneltiin ja Enkeli Taivaan sieltä jäi soimaan sydämiin. Muistatko Anneli Kammonen

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa Hoitokoti Päiväkumpu -konserni elämäniloa rakentamassa Perheyritys elämäniloa rakentamassa Tarinamme sai alkunsa jo 90-luvulla. Ajatus yksityisen hoitokodin perustamisesta alkoi kypsyä Irma Väätäisen mielessä

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Yrittäjyysluokan toimintaa , 8 luokka

Yrittäjyysluokan toimintaa , 8 luokka Yrittäjyysluokan toimintaa 2013 2014, 8 luokka Yrittäjyysluokan opetussuunnitelmassa painottui 8 luokalla oma valinnaisaine Yrittäjyys ja työelämä. Valinnaisaineessa kaikilla oppilailla oli oma kummiyritys,

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA Kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kupittaan kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Halli. Lisätietoja: Berit Tamminen, puh

Halli. Lisätietoja: Berit Tamminen, puh Halli Lisätietoja: Berit Tamminen, puh. 040 752 1138 Tapahtuma: Kauneimmat Joululaulut Ajankohta: 7.12.16 klo 12.30 Kauneimmat Joululaulut Järjestäjä: Kuoreveden seurakunta Kenelle: Kaikille avoin Tapahtuma:

Lisätiedot

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito Hyvällä mielellä kotona Päiväkummun Kotihoito Päiväkummun Kotihoito Tarjoamme pääkaupunkiseudun koteihin lyhyt- ja pitkäaikaisia palveluja ikääntyneille, pitkäaikaissairaille, omaishoitajille, vammautuneille,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

HILDA matka muistoihin

HILDA matka muistoihin HILDA matka muistoihin HILDA vie ikäihmisen elämykselliselle matkalle nauttimaan lapsuuden ja nuoruuden ajan muistoista ja tunteita herättävästä musiikista. Helppokäyttöinen palvelu yhdistää ennennäkemättömällä

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa!

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa! Etelä Hesaan Elisa Anttonen Ilona Damski Aura Kajaniemi Antti Kemppainen Vanamo Korell Inka Luhtanen Antton Nuotio Marja Ojala Emmi Pakkanen Ida-Sofia Tuomisto Eija Vehviläinen Sandra Wirtanen Lomamieli

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen VUOSIKERTOMUS 2013 Tavoitteiden toteutuminen Kaikki jäseneksi pyrkivät on voitu ottaa vastaan. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 305, joista uusia jäseniä oli 18. Siirtymätyöpaikkoja oli vuoden vaihteessa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 VERSTASTUUTTI Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! E I TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN S YYS-JOULUKUUN 201 4

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Mäntykoti Mäntyrinteeseen Yli-Maariaan! Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa MÄNTYKOTI YLI-MAARIAAN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot