1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p. 443-459."

Transkriptio

1 1 Johanna Niemi LIST OF PUBLICATIONS - Insolvency A Peer reviewed articles A.1 Refereed International Journals 1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p A.2 Refereed Finnish Journals 2. Naisnäkökulmia velkajärjestelyyn (Gender and Consumer Bankruptcy). Oikeus 2/1996 p Yksityistakaajan asemasta velkajärjestelyssä: voidaanko sitä parantaa? (The Co-Debtor's Rights in Consumer Debt Adjustment).Lakimies p B Non-refereed scientific articles B.1 International Journals (not refereed) 4. Consumer Bankruptcy in Comparison: Do We Cure a Market Failure of a Social Problem? Osgood Hall Law Journal 1&2/1999 s The Role of Consumer Counseling as Part of the Bankruptcy Process in Europe. Osgood Hall Law Journal 1&2/1999 s Kvinnoperspektiv på skuldsanering (Gender and Consumer Bankruptcy) Retfærd 4/1996 s Changing Directions in Consumer Bankruptcy Law and Practice in Europe and USA Journal of Consumer Policy. 2/1997 s B. 2 International Compilations 8. Never too small to fail. In Backert, Block-Lieb & Niemi (eds), Contemporary Issues in Consumer Insolvency. Peter Lang Personal insolvency. In Howels Geraint, Iain Ramsay and Thomas Wilhelmsson (eds), Handbook of Research on International Consumer Law. Edgar Elgar: Cheltenham 2010 p Over-Indebted Households and Law: Prevention and Rehabilitation in Europe. In Niemi, Ramsay & Whitford (eds), Consumer Credit, Debt and Bankruptcy: Comparative and International Perspectives. Hart Publishing, 2009 p

2 2 11. Collective or Individual? Constructions of Debtors and Creditors in Consumer Bankruptcy. Niemi-Kiesiläinen, Ramsay & Whitford (eds), Consumer Bankruptcy in Global Perspective. Hart Publishing, s Niemi-Kiesiläinen, Iain Ramsay & William Whitford (eds), Consumer Bankruptcy in Global Perspective. Hart, Introduction s Olika rättspolitiska modeller för att lösa allvarliga skuldproblem (Different models to help the Overindebted) In:Evaluering av skuldsanering i Norden. TemaNord 1996:554 s B.3 Finnish Compilation Works (not necessarily refereed 14. Liian pieni pelastettavaksi? Yksityishenkilöt maksukyvyttömyyskriisissä s. In Tero Iire (ed.), Varallisuus, vakuudet ja velkojat : Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto / Turun yliopisto Vol 24 s Yksityishenkilön maksukyvyttömyys eurooppalaisena ongelmana. Lindfors H., Korkea-aho E. & Turunen S. (toim.) Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta. Comi/Edita, Helsinki s Velallis- ja velkojakuvat konkurssissa (Constructions of Debtors and Creditors in Bankruptcy Law). In: Koulu, Lappalainen & Lohi (eds), Velka, vakuus ja prosessi. Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Kauppakaari 2001 p Insolvenssioikeuden taloustieteelliset perusteet. Velkajärjestely oikeustaloustieteen näkökulmasta.(economic Fundaments of Consumer Bankruptcy) In: Kanniainen & Määttä (ed.), Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Gaudeamus, Helsinki p B4 Non-refereed articles in Finnish scientific journals 18. Kansainvälisen konkurssioikeuden kehityslinjoja. (Recent Developments in International Insolvency Law). Defensor Legis 1996 p Överskuldsätta privatpersoner och skuldsanering - ett nytt socialt problem eller en marknadsrubbning? (Consumer Overindebtedness- a New Social Problem or a Market Failure?) Juridiska Föreningens Tidskrift 1995 p Ylivelkaantuminen ja velkajärjestely - sosiaalinen ongelma vai markkinahäiriö? (Overindebtedness of Consumers - A Social Problem or a Market Failure?). Oikeus 1995 p Ylivelkaantuneiden ongelmat tuomioistuimiin.(overindebted Consumers in the Courts). Oikeus 1992 p

3 3 B 5 Book reviews 22. Tuomas Hupli: Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa. LM Marie Tuula: Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. En jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt. Ak.avh. JT 2001 p Mikael Möller: Konkurs och kontrakt. Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala 21. Akademisk avhandling. Defensor Legis 1989 p C Scientific books (monographs) 25. Kilborn, J., Niemi J., Ramsay, I. & Booth, C. Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons The World Bank. 143 p. 26. Luonnollisen henkilön velkavastuu insolvenssioikeudessa. Publications of the Finnish Lawyers' Association, Helsinki 1995, 680 p. With an English Summary: Liability for Debt in Insolvency Law. 27. Massavelat konkurssissa. (Liabilities of the Bankruptcy Estate). The Finnish Lawyers' Publications, xxii p. 28. Etuoikeudet konkurssissa. (Priorities in Bankruptcy). Publications of the Ministry of Justice 1984:6. 88 p. 29. J Niemi & Hanna Väkiparta & Heta Tarkkala, Asiamieskielto ja perintäkulut. OPTL Reifner Udo, Niemi-Kiesiläinen Johanna, Huls Nick & Springeneer Helga, Overindebtedness in European Consumer Law. Principles from 16 European States.Schriftenreihe des Instituts für finanzdienstleistungen Band 15. Books on Demand: Norderstedt Niemi-Kiesiläinen Johanna, Tala Jyrki, Wilhelmsson Thomas: Kuluttajien velkasaneeraus. Tarve ja mahdollisuudet. Publications of the National Institute of Legal Policy 106, p. With an English Summary: Consumer Debt Advising, Restructuring of Debts and Discharge in Finland - an Analysis of Consumer Debt Situation and a Proposal for a Model of Legislation. 32. Risto Koulu, J. Niemi-Kiesiläinen, Velkajärjestelyn ja saneerauksen pääpiirteet. (Debt Adjustment and Reorganization) Kauppakaari 1999 p Previous 2 ed. under title: Uudet insolvenssimenettelyt. (New Insolvency Proceedings). Publications in Procedural Law, University of Helsinki p

4 4 33. Niemi-Kiesiläinen & Henrikson Ann-Sofie, Legal Solutions to Debt Problems in Credit Societies. A Report to the Council of Europe. Skrifter från Juridiska Institutionen vid Umeå universitet 13/ Niemi-Kiesiläinen Johanna, Varis Minna, Ulosottovelallisten toimeentulo. (Garnishment for Debts and the Debtor s Economical Situation.) Research Institute for Legal Policy, 29/ p. D Publications intended for professional communities D.1 Case notes Finnish Supreme Court Cases: KKO:n ratkaisut kommentein KKO 1998:62 velkajärjestely, hakemusasia, :71 velkajärjestely, elinkeinotoiminta, :111 asianomistajan avustaja, :116 velkajärjestely, ansiotulovero, :125 velkajärjestely, luovutusvoittovero, :132 velkajärjestely, elinkeinotoiminta, :1 velkajärjestelyn maksuohjelman käsittely tuomioistuimessa, :16 ja 17 maksukyvyttömyyden väliaikaisuuden arviointi velkajärjestelyssä, :99 velkajärjestelyn piiriin kuuluva omaisuus; :133 velkajärjestely, selvittäjä. 45. Case Note European Union Court Judgement C-391/95 (Van Uden). Lakimies 1999 p Case Note KKO 1986 II 112 Oikeudenkäyntikulut. Asianosaisseuraanto. Konkurssipesä. Lakimies 1987 s Työnantajan sosiaaliturvamaksut konkurssissa. (Social Secury Liabilities in Bankruptcy). Defensor Legis 1988 p D2 Other professional texts 49. Yksityishenkilön velkajärjestely. (Debt Arrangement) Encyclopedia Juridica Fennica IV Rikos- ja prosessioikeus. Suomalainen Lakimiesyhdistys p Yrityssaneeraus. (Reorganization) Encyclopedia Juridica Fennica IV Rikos- ja prosessioikeus. Suomalainen Lakimiesyhdistys p Kun velat jäävät maksamatta... Otavan suuri lakitieto P Onko velkajärjestely moraalia vai taloutta? Helsingin Sanomat Velkasaneeraus ja kuluttajien velkaongelmat.(consumer Debt Adjustment and the Debt Problems). Velkakierre 5/1991 p

5 54. Johdatus velkajärjestelylakiin.(introduction to the Consumer Debt Adjustment Act). In: Velkaneuvonnan ja -järjestelyn alkutaipaleelta. Ed. Irma Ryynänen, Helsingin yliopiston Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen julkaisuja 1/1993 p

3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693.

3. Osamaksukauppa konkurssi konkurssivalvonta omistuksenpidätys. (KKO 1989:16). Lakimies 1989 s. 689 693. JARMO TUOMISTO JULKAISUJA 1. Omistuksenpidätys ja leasing. Varallisuusoikeudellinen tutkimus omistuksenpidätysehdosta ja leasingsopimuksesta tavaran toimittajan ja rahoittajan vakuuskeinoina. (Mit deutscher

Lisätiedot

APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS

APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS Publications in international languages Books 1) Thinking Without Desire. A First Philosophy of Law (Oxford: Hart Publishing, 1999). Revised and augmented edition of dissertation

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO Updated 15 August 2013 PERSONAL DETAILS Family name: Varho, First names: Vilja Eeva Talvikki Born in Helsinki in 1971. Married, two children (2008 and 2009) CONTACT Finland

Lisätiedot

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy 13 de Novembro, 11.30h., sala 3.404 Russian Foreign policy and the EU 14 de Novembro, 14.00h., sala 2.201 The political system of the Nordic States 16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Eila Kopra

TIIVISTELMÄ x. Eila Kopra TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Yritysjuridiikka Päivämäärä 1.5.2015. Tekijä(t) Eila Kopra Matrikkelinumero 505183 Sivumäärä 94 + 8 Otsikko Collective redundancies

Lisätiedot

Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset

Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset Annu Kupiainen 0276229 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Kevät 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (3.4.2008) 1. Articles in refereed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (3.4.2008) 1. Articles in refereed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (3.4.2008) 1. Articles in refereed scientific journals 1. Hämäläinen, H., Vartiainen, M., Karvanen, L. & Järvilehto, T. (1982) Paradoxical heat sensations during moderate

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

in d e k s i in d e k s i 700 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 vuosi

in d e k s i in d e k s i 700 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 vuosi Vesa Muttilainen Sosiaalipolitiikkaa ylivelkaantuneille Maamme sosiaaliturvajärjestelmän voidaan arvioida suojanneen väestöä kohtalaisen hyvin yleisimmiltä sosiaalisilta riskeiltä 1990-luvun talouslaman

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Tuomas Takalo Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland, P. O. Box 160, FI-00101 Helsinki tuomas.takalo@gmail.com mobile: +358503875745 www.takalo.net Current

Lisätiedot

Current appointments 2013-: Visiting professor, American University of Beirut, Lebanon

Current appointments 2013-: Visiting professor, American University of Beirut, Lebanon Christer Bengs Sept 2013 Christer Bengs American University of Beirut Faculty of Agriculture and Food Sciences Department of Landscape Design and Ecosystem Management P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, Beirut

Lisätiedot

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Oikeustieteellinen tiedekunta Valtiosääntöoikeus Pro gradu -tutkielma Pekka Savola 10. 1. 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme.

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. Table of Contents 1. Introduction 1 2. Aims of the study 3 3.

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen 16.4.2003

LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen 16.4.2003 1 LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen 16.4.2003 A Articles and reviews in journals with a referee practice 1. Karvinen, Synnöve (2000) Sosiaalityön tutkimuksen jännitekenttä. (Tensions in social work

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009

IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009 1 IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009 Luettelointiaika:1.8.2009-5.1.2010 Aakkostus:Pääsana ja nimeke Aho, Tuomas Oikeus tietoon : korkeakoulututkimuksen tulosten tehokkaan hyödyntämisen

Lisätiedot

Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002.

Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002. 570 KIRJALLISUUTTA Aaltonen, Anna-Kaisa, Tuomari sovinnontekijänä perheoikeusasioissa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa 2001. Aarnio,

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt.

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt. CURRICULUM VITAE name: Kari Olavi Hämäläinen nationality: Finnish born: April 28, 1967 marital status: married, two children working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Finland. Akademiska avhandlingar

Finland. Akademiska avhandlingar Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina

Lisätiedot

Sirpa Leppänen List of publications [Updated 28 September 2011]

Sirpa Leppänen List of publications [Updated 28 September 2011] Sirpa Leppänen List of publications [Updated 28 September 2011] A PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES Forthcoming In Preparation Leppänen, Sirpa and Elizabeth Erling. In preparation. Multilingual dog blogging:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot

2014 (forthcoming). Introduction to the special issue of NJAS: Mediated African cities. Nordic Journal of African Studies. Editor of the issue.

2014 (forthcoming). Introduction to the special issue of NJAS: Mediated African cities. Nordic Journal of African Studies. Editor of the issue. ANNIKA TEPPO 120914 LIST OF PUBLICATIONS A. Peer-reviewed scientific articles 2015 (forthcoming). Teppo, A. and M. Millstein (planned for 2015). The Place of Gentrification in Cape Town. In Lees, L et

Lisätiedot

Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN

Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN 7 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä JUHA PIIRONEN Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN Juha

Lisätiedot

Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot

Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot SINI SALLINEN Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti

Lisätiedot

COBI Consumer Behavior in Information Economy

COBI Consumer Behavior in Information Economy COBI Consumer Behavior in Information Economy Helsingin Sanomain säätiölle Selvitys tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tähän mennessä Hankkeen nimi: Kuluttaja ja viestintä tietotaloudessa (COBI Consumer

Lisätiedot