Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö..."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... I Lähteet... III Kirjat ja artikkelit... III Viralliset asiakirjat... VII Lyhenteet... VII Oikeuskäytäntö... VII 1. Johdanto Yleistä Tutkimustehtävä ja tutkimuksen metodit Tutkimustehtävä Lainopin menetelmien hyödyntäminen Empiirisen oikeustutkimuksen menetelmien hyödyntäminen Empiirinen tutkimusaineisto Velallisyhtiön taloudellista tilaa koskevat selvitykset yrityssaneerausmenettelyssä Taloudellinen selvitys yrityssaneeraushakemuksessa ja saneerausohjelmaehdotuksessa Saneeraushakemus Yrityssaneerausmenettelyn aloittamiskynnyksestä Velkojien asemasta ja yrityksen saneerauskelpoisuudesta Rauhoitusajan selvitysfunktiosta Saneerausohjelmaesitys Perusselvitys Sääntely perusselvityksen sisällöstä Perusselvityksen sisältö oikeuskirjallisuudessa Selvittäjän tiedonlähteet ja selvityksen jakelu Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 16/2007: Selvittäjän asema ja tehtävät Aineiston analysointi I

2 3.1. Tarkastelun toteutustavasta Perustiedot velallisesta ja saneerausmenettelystä Yleiskuvaus velallisesta Selvittäjän toimenpiteet ja havainnot sekä velkojatoimikunta Velallisen varat, saneerausvelat ja muut sitoumukset Kassavirtaennuste ja yritystoiminta saneerausmenettelyn aikana Taloudellisen aseman kehittyminen, tulevaisuudennäkymät ja johtopäätökset Saneerausmenettelyn lopputulosta koskevat tiedot ja perusselvitysten sisältö Loppupäätelmät Johtopäätökset Lopuksi II

3 Lähteet Kirjat ja artikkelit Alanen, Martti Yrityssaneerauslain soveltamisedellytyksistä. Defensor legis. 1992: Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Ervasti, Kaijus Empiirinen oikeustutkimus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja, 64 Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Heidi Lindfors (toim.). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Eskola, Jari Suoranta, Juha Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere Havansi, Erkki Hupli, Tuomas Etuoikeuksista ja maksunsaantijärjestyksestä osakeyhtiökonkurssin valossa. Oikeustiede : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Takaisinsaannin edellytyksistä yrityssaneerauksessa. Defensor legis. 1998:5. Suomen asiainajajaliitto. Helsinki s Hupli, Tuomas Kirjallisuutta. Arvosteltu teos: Saneerauskäytäntö / Pekka Pinomaa. Helsinki, Lakimies. 2002:3. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Hupli, Tuomas KKO 2003:10 : velan syntyperusteen määräyryminen saneerausmenettelyssä. KKO:n ratkaisut kommentein. Talentum. Helsinki s Hupli, Tuomas KKO 2003:110 : yrityssaneerauksen onnistumisennuste. KKO:n ratkaisut kommentein. Talentum. Helsinki s Hupli, Tuomas KKO 2003:109 : yrityssaneerauksen väärinkäyttöväite ja onnistumisennuste. KKO:n ratkaisut kommentein. Talentum. Helsinki s Hupli, Tuomas Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa. Insolvenssioikeudellinen tutkimus saneerausvelkojan oikeusaseman perusteista. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 253. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Hupli, Tuomas Yrityssaneerauksessa suunnitellaan osapuolten yhteistä tulevaisuutta.. Lakimiesuutiset. 2004:5. Suomen lakimiesliitto. Helsinki s Härmäläinen Ilkka Saneeraushallinto ja hyvä saneeraustapa. Yrityssaneerauksen käsikirja. Härmäläinen et al. Edilex Libri. Edita. Helsinki s Korkea-aho, Emilia Empiirisen oikeustutkimuksen käytäntö. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja, 64 Empiirinen tutkimus III

4 oikeustieteessä. Heidi Lindfors (toim.). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Koskelo, Pauliine Yrityssaneeraus. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Koulu, Risto Saneeraushakemuksen käsittelystä = Zur Behandlung von Sanierungsanträgen. Defensor legis : Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Koulu, Risto Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen. Tuomioistuimen tutkimisvelvollisuuden määräytyminen saneerauksen aloittamisharkinnassa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 198. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Koulu, Risto Saneerausohjelman vahvistaminen. Velkojien autonomian toteutuminen yrityssaneerausmenettelyssä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 203. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Koulu, Risto Maksukyvyttömyyslainsäädännön rationalisuudesta. Lakimies. 1995: 7-8. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki s Koulu, Risto Saneerauslainsäädäntö tienhaarassa.. Lakimies. 1996:8. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Koulu, Risto Saneerausohjelman toteuttaminen. Ohjelman muuttaminen, saneerauksen raukeaminen ja konkurssi yrityssaneerauksen jälkiasioina. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 218. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Koulu, Risto Yrityksen saneeraus. Velkajärjestelyn ja saneerauksen pääpiirteet / Koulu, Risto Niemi-Kiesiläinen, Johanna. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki s Koulu, Risto Uudistettu yrityssaneeraus. Saneerausmenettely vuoden 2007 uudistuksen jälkeen. WSOYPro. Helsinki Koulu, Risto Pehmeän sääntelyn paradoksi: toisen paratiisi on toisen painajainen. Oikeus ja kritiikki I. toim. Esa Kolehmainen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Forum Iuris. Helsinki s Koulu, Risto Korkea-aho, Emilia Yrityssaneeraus. Insolvenssioikeus. Koulu, Risto et al. 3. uud.painos. Oikeuden perusteokset, WSOY. Helsinki Koulu, Risto Niemi-Kiesiläinen, Johanna IV

5 Uudet insolvenssimenettelyt. Prosessioikeuden julkaisuja. Helsingin yliopisto, rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos. Helsinki Laakso, Tapio Saneerausmenettely ja ohjelman onnistuminen. Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus. Laakso, Tapio et al. Talentum. Helsinki s Laitinen, Erkki K Yrityksen maksukyvyttömyyden arvioiminen taloustieteen näkökulmasta. Lakimies. 1996:8. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki s Laitinen, Erkki K Laitinen, Teija Maksukyvyttömyys ja saneeraus laskentatoimen näkökulmasta. Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus. Laakso, Tapio et al. Talentum. Helsinki s Yrityksen tilinpäätöstiedot jatkamiskelpoisuusharkinnan perustana saneerausmenettelyssä. Lakimies. 1996:8. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki s Lehtimäki, Mika J. Vapaaehtoinen saneeraus, velan konversio omaksi pääomaksi ja velallisyrityksen haltuunotto. Lakimies. 2010:6. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki Lindfors, Heidi Empiirinen tieto insolvenssioikeudessa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja, 64 Empiirinen tutkimus oikeustieteessä / Heidi Lindfors (toim.). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Liukkonen, Iiro Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet. Defensor legis. 1994: 1-2. Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Liukkonen, Iiro Liukkonen, Iiro Selvittäjä ja hänen tehtävänsä yrityssaneerauksessa. 1. Defensor legis. 1994: 1-2. Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Saneerausohjelmaehdotus tuomioistuimen käsittelyssä. 2. Defensor legis. 1995: 1-2. Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Liukkonen, Iiro Kirjallisuutta. Arvosteltu teos: Saneerausohjelman vahvistaminen. Velkojien autonomian toteutuminen yrityssaneerausmenettelyssä / Risto Koulu. Vammala, Lakimies. 1996:3. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki s Mutanen, Juha-Pekka Lehtimäki, Mika J. Velallisyritysten sopimusperusteiset uudelleenjärjestelyt Defensor Legis : 4. Suomen asianajajaliitto. Helsinki Mähönen, Jukka Villa, Seppo Osakeyhtiö. 1,Yleiset opit.wsoy Lakitieto. Helsinki Niemi-Kiesiläinen, Johanna. V

6 Kirjallisuutta. Arvosteltu teos: Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa. Insolvenssioikeudellinen tutkimus saneerausvelkojan oikeusaseman perusteista / Tuomas Hupli. Helsinki, Lakimies. 2004:6. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki s Nurmi, Tanja Takaisinsaanti yrityssaneerauksessa. Defensor legis. 1996:5. Suomen asiainajajaliitto. Helsinki s Ovaska, Risto K. Yrityssaneerauskäsikirja. Yrityksen Tietokirjat Oy. Helsinki Pinomaa, Pekka Saneerauskäytäntö. Sarja: Business Books. Tietosanoma. Helsinki Pirkanniemi, Lassi Yrityssaneerausmenettelyn hakeminen ja erityisesti sitä koskeva tilintarkastajan lausunto. Lakimies. 1994:6. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki s Rantanen, Teppo Tilintarkastajan lausunto yritysten saneerausta koskevan lain mukaan. Tilintarkastus. 1993: s Siltala, Raimo Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 234. Helsinki Sundgren, Stefan Sundgren, Stefan Bankruptcy costs and the bankruptcy code : a case study of the Finnish code. Ekonomi och samhälle. Nr 61. Svenska handelshögskolan. Helsinki Joka kolmas yrityssaneeraus päätyy konkurssiin. Lakimiesuutiset. 1998:12. Suomen lakimiesliitto. Helsinki s. 29. Suomen asiainajajaliitto Lausunto oikeusministeriölle yrityksen saneerauksesta annetusta laista, lausuntopyyntö OM 18/41/2004, annettu Defensor legis. 2004:6. Suomen asiainajajaliitto. Helsinki s Tolonen, Hannu Oikeuslähdeoppi. WSOY Lakitieto. Helsinki Turunen, Santtu Täytyykö prosessioikeudellisessa väitöskirjassa hyödyntää empiiristä menetelmää? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja, 64 Empiirinen tutkimus oikeustieteessä / Heidi Lindfors (toim.). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Tähtinen, Jyrki Kirjallisuutta. Arvosteltu teos: Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen ; tuomioistuimen tutkimusvelvollisuuden määräytyminen saneerauksen aloittamisharkinnassa / Risto Koulu. Vammala, Defensor legis. 1996:1. Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Tähtinen, Jyrki Kirjallisuutta. Arvosteltu teos: Saneerausohjelman vahvistaminen. Velkojien autonomian toteutuminen yrityssaneerausmenettelyssä / Risto Koulu. Helsinki, Defensor legis 1996:4. Suomen asiainajajaliitto. Helsinki s VI

7 Tuomisto, Jarmo Sopimus ja insolvenssi. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Uoti, Sami Yrityssaneerauksen vaikutus velkojien etuoikeusasemaan ja takaisinsaantiin. Defensor legis. 2005:4. Suomen asiainajajaliitto. Helsinki s Villa, Seppo Vakautettu laina ja YrSanL 66. Defensor legis. 1995: 1-2. Suomen asianajajaliitto. Helsinki s Viralliset asiakirjat HE 152/2006 vp Hallituksen esitys (152/2006) laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 :n muuttamisesta. HE 182/1992 vp Hallituksen esitys (182/1992) yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 16/2007. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 16/2007. Selvittäjän asema ja tehtävät. Annettu Lyhenteet KonkL konkurssilaki /120 YrSanA asetus yrityksen saneerauksesta /55 YrSanL laki yrityksen saneerauksesta /47 Oikeuskäytäntö KKO 2003:10 KKO 2003:110 VII

8 1. Johdanto 1.1. Yleistä Yrityssaneerausmenettelyssä tarkastellaan saneeraukseen hakeutuvan yrityksen taloudellista tilaa useassa eri yhteydessä, mikä onkin lain yrityksen saneerauksesta (yrityssaneerauslaki, /47) tarkoituksen mukaista. Lain 1 :n mukaisesti saneerausmenettelyn tarkoituksena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoinen yritystoiminta tai tällaisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen. Menettelyssä voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä. Saneeraukseen hakeutuvan velallisyrityksen taloudellista tilaa koskevaa selvitystä tulee esitettäväksi saneerausmenettelyn aikana kolmessa eri vaiheessa taloudellista selvitystä tulee sisällyttää: saneeraushakemukseen; selvittäjän laatimaan yrityssaneerauslain 8.1 :n mukaiseen selvitykseen; ja saneerausohjelmaan. Yrityssaneerauslain soveltamisala on laaja. Lain 2 :n mukaisesti voi saneerausmenettelyn kohteena olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys. Elinkeinonharjoittajana saneerausmenettelyn kohteeksi voi tulla myös ammatin-, maatilatalouden tai kalastuksen harjoittaja. Yrityssaneerauslain soveltamisalan ulkopuolelle ovat rajattuja: luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetut luottolaitokset; vakuutus- tai eläkelaitokset; ja selvitystilassa olevat yhtiöt tai osuuskunnat. 1 Yrityssaneerauslain säätämisen myötä on luotu vaihtoehtoinen menettely konkurssin rinnalle velallisyritysten maksukyvyttömyysongelmien hoitamiseksi. Yrityssaneerausmenettelyn ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata konkurssimenettelyä, sillä yrityssaneeraus soveltuu ainoastaan yrityksille, joiden yritystoiminta on mahdollista saada saneerauksella tervehdytetyksi. Yrityssaneerauslain tarkoituksen mukaisesti on siten menettelyllä luotu mahdollisuus tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen 1 Talletuspankki voi kuitenkin olla saneerausmenettelyn kohteena niin kuin talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa (1509/2001) säädetään. Laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993) on kumottu L:lla (121/2007). 1

9 jatkamiskelpoinen yritystoiminta. 2 Mikäli velallisyrityksellä ei ole elinkelpoista yritystoimintaa, ei tervehdyttäminen yrityssaneerausmenettelyllä ole mahdollista. Saneerausmenettelyn lainsäädännölliset toteutustavat voidaan jakaa velallisyrityksen omistajan suojan perusteella kahteen ryhmään, akordityyppisiin ja todellisiin uudelleenjärjestelyihin. Ensimmäisessä ryhmässä saneerausmenettelyn katsotaan muodostuvan akordimallille, jolloin yrityksen mahdollisuudet liiketoiminnan harjoittamiseen pyritään palauttamaan omistusrakennetta muuttamatta. Koska yrityksen omistusrakenne pyritään säilyttämään, kohdistuvat uudelleenjärjestelyt pääasiassa yhtiön velkoihin. Tällä lailla toteutettava velkajärjestely toteutuu siten osittaisena velkojen anteeksiantona. Saneerausmenettelyjen toisessa ryhmässä yhtiön omistusrakenteen pysyvyyttä ei suojata, vaan määräysvalta siirtyy yrityksessä sen velkojille. Tällaisessa uudelleenjärjestelymallissa velkojat saavat päättää yhtiö- ja omistusrakenteen muutoksista. Mallin perusteena esitetään maksukyvyttömän yrityksen varallisuusmassan siirtäminen velkojille, tai markkinataloudellisena mekanismina, jossa velkojat nähdään saataviensa mukaisina sijoittajina yritykseen, minkä johdosta myös määräysvalta yhtiöstä kuuluu samassa suhteessa velkojille. 3 Yrityssaneerauslaki vastaa näistä kahdesta mallista hyvin selkeästi akordimallia. Saneerausmenettelyssä keskitytään velkajärjestelyyn, eikä omistusrakenteeseen tai yhtiön johtamiseen ole käytännössä velkojien mahdollista puuttua. Velkajärjestelyn toteuttaminen on tosin velkojien päätäntävallan piirissä saneerausohjelman vahvistamisen kautta. Sen sijaan yritysmuotoon tai yhtiön johtoon liittyvät ratkaisut ovat omistajien vallassa. Yrityssaneerauslaki turvaa kuitenkin velkojia saneerausohjelman vahvistuksen edellytyksenä olevalla menettelyjen vertailulla. Saneerausohjelman hyväksymisen estää ohjelman koituminen sitä vastustaneelle velkojalle velallisen konkurssia epäedullisemmaksi (YrSanL 53 ). 4 Yrityssaneerauslain säätämisen jälkeen on lakiin tehty muutoksia osauudistuksina, joista laajin on vahvistettu lainmuutos (247/2007). Pienempinä muutoksina on yrityssaneerauslakia uudistettu jo pian lain voimaantulon jälkeen menettelysäännöksiä koskeneilla muutoksilla (609/1993, 1029/1993). Tällöin muutokset koskivat muun ohella toimivaltaista tuomioistuinta ja muutoksenhakua. Seuraava lain sisällön kannalta 2 HE 152/2006 vp, 5. 3 Koulu 1996, 1155, Koulu 1996, 1157,

10 merkittävämpi uudistus toteutettiin lailla (114/1995), jolla yrityssaneerauslakiin lisättiin säännös erityisten vanhentumis- ja perimismääräaikojen suhteessa vapaaehtoisiin velkajärjestelyihin, jotta erityisistä vanhentumisajoista ei muodostuisi estettä vapaaehtoisten velkajärjestelyjen toteuttamiselle. Kyseistä säännöstä tarkistettiin myöhemmin lailla (746/2003) velan vanhentumista koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Edellisiä laajempi uudistus yrityssaneerauslakiin toteutettiin lailla (794/1998), joka astui voimaan 1 päivänä tammikuuta Kyseisessä uudistuksessa selkeytettiin saneerausmenettelyn aikana syntyneiden velkojen asemaa tilanteessa, jossa velallinen asetetaan konkurssiin saneerausmenettelyn lakattua. 5 Lisäksi tässä yrityssaneerauslain uudistuksessa muutettiin säännöksiä saneerausohjelman muuttamisesta sekä eräitä muita menettelyllisiä säännöksiä. 6 Lainmuutoksella (247/2007) toteutettiin tähän mennessä laajin yrityssaneerauslain uudistus. Muutoslaki perustuu hallituksen esitykseen (HE 152/2006 vp) eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 :n muuttamisesta. Tavoitteena tässä lainuudistuksessa oli yrityssaneerauslain muuttaminen siten, että yritysten ohjautuminen ja valikointi saneerausmenettelyyn tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Keinoina tämän tavoitteen saavuttamiseksi säädettiin lakiuudistuksessa vaatimus menettelyyn hakevalle velallisyritykselle esittää aikaisempaa tarkempaa selvitystä yritystoiminnan tervehdyttämiskeinoista. Lakiuudistuksella pyrittiin lisäksi lyhentämään saneeraushakemusten käsittelyaikoja tuomioistuimissa, sekä siihen, että hakemus, jota merkittävät velkojat puoltavat, olisi hyväksyttävissä ilman erityisiä selvityksiä. Uudistuksella vähennettiin myös saneerausasioita käsittelevien käräjäoikeuksien määrää menettelyn tehostamiseksi. 7 5 Tällaiset velat ovat konkurssissa valvottavia saatavia, joille säädettiin vahva etuoikeusasema muihin konkurssisaataviin nähden. Velat maksetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain (1578/1992) mukaisella etuoikeudella heti pantti- ja pidätysoikeudella turvattujen saatavien jälkeen. Selvittäjän ja valvojan saatavat saavat kuitenkin konkurssissa suorituksen ennen saneerausmenettelyn aikana syntyneitä velkoja. Samassa lainuudistuksessa muutettiin myös takaisinsaannista konkurssipesään annettua lakia (758/1991) siten, että velkojilla säilyy mahdollisuus vaatia takaisinsaantia tilanteessa, jossa saneerausmenettelyä seuraa konkurssi. Tällöin voidaan yrityksen saneerauksen yhteydessä vireille pantua takaisinsaantikannetta jatkaa konkurssipesän lukuun. 6 HE 152/2006 vp, 5. 7 HE 152/2006 vp, 1. 3

11 Edellä mainittujen lakiuudistusten lisäksi on vähäisempiä muutoksia toteutettu yrityssaneerauslakiin myös muun lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Yrityssaneerauslaista erillisenä mutta yrityssaneerausmenettelyn kehittämiseen tiiviisti liittyvänä tulee todeta konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen (111/1995) muuttaminen asetuksella (374/2003). Kyseisen uudistuksen myötä konkurssiasiamiehen apuna olevan konkurssiasiain neuvottelukunnan toimialaa laajennettiin koskemaan myös yrityksen saneerausmenettelyjen toimeenpanossa noudatettavien menettelytapojen seuraamista. Lisäksi uudistuksen myötä konkurssiasiain neuvottelukunta voi tehdä aloitteita ja esityksiä yrityssaneerausmenettelyn, hyvän yrityssaneeraustavan ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyvän valvonnan kehittämiseksi sekä antaa niitä koskevia lausuntoja ja suosituksia Tutkimustehtävä ja tutkimuksen metodit Tutkimustehtävä Saneerausmenettelyn alettua tulee velallisyrityksen taloudellinen tilanne siis selvitettäväksi selvittäjän toimesta sekä erikseen että saneerausohjelman laatimisen yhteydessä. Yrityssaneerauslain 8.1 :n mukainen selvitys, jota jäljempänä nimitetään perusselvitykseksi, palvelee ajallisesti aikaisempana luonnollisesti myös saneerausohjelman laatimista ja toimii pohjana myös siihen sisällytettävän taloudelliselle selvitykselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, millainen asema perusselvityksellä on velallisyritystä koskevien taloudellisten tietojen selvittämisessä yrityssaneerauslain järjestelmässä. Tarkastelussa tullaan huomioimaan saneeraushakemukseen ja saneerausohjelman selvittelyosaan sisältyvää taloudellista selvittelyä koskeva sääntely ja arvioimaan perusselvityksen asemaa suhteessa näihin saneerausmenettelyn vaiheisiin. Tutkimuksessa tullaan myös empiiristä aineistoa hyödyntäen tarkastelemaan sitä, kuinka vahva ohjausvaikutus perusselvityksen sisällöstä annetulla konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksella on konkreettisissa tapauksissa laadittuihin perusselvityksiin. Empiiriseen tutkimusaineistoon sisältyvien perusselvitysten osalta tullaan myös tarkastelemaan sitä, onko perusselvitysten sisällössä mahdollisesti havaittavissa yhteyttä saneerausmenettelyn myöhempään etenemiseen ja päättymiseen joko 8 HE 152/2006 vp, 5. 4

12 saneerausohjelman vahvistamiseen tai menettelyn lakkaamiseen ilman ohjelman vahvistamista. Tutkimuskysymyksen käsittelyssä tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä lainopillisen menetelmän keinoja että empiirisen oikeustutkimuksen menetelmiä. Empiirisen oikeustutkimuksen menetelmien pääpaino on tässä tutkimuksessa konkreettisten tapausten yhteydessä laadituista yrityssaneerausmenettelyn perusselvityksistä koostuvan tutkimusaineiston käsittelyssä ja siten saatujen tulosten analysoinnissa. Tulosten arvioinnissa suhteessa perusselvityksiä koskevaan sääntelyyn sovelletaan kuitenkin lainopillisia menetelmiä Lainopin menetelmien hyödyntäminen Lainoppiin eli oikeusdogmaattiseen tutkimukseen katsotaan yleensä sisältyvän kolme elementtiä: oikeustosiseikoista oikeusseuraamuksiin suuntautuva päättely; oikeusnormien keskinäisten suhteiden määrittäminen; sekä oikeusperiaatteiden arvosidonnainen punninta. 9 Oikeuslähteiden käyttö on keskeisellä sijalla kaikissa näissä kolmessa elementissä, mistä johtuen oikeuslähteitä koskevalla käsityksellä on paljon merkitystä lainopillisen tutkimuksen toteuttamisessa. Oikeuslähteiden luokittelusta on oikeustieteessä muodostettu erilaisia oikeuslähdeoppeja. Niin sanotusti staattisessa oikeuslähdeopissa oikeuslähteen painoarvon ratkaisuharkinnassa katsotaan olevan ennalta määrättävissä. Tällainen oikeuslähdeoppi ilmenee Aarnion mallista, jossa oikeuslähteet jaetaan vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin. Aarnion malli on ollut ja luvuilla vallitseva suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa. Mallin mukaisesti vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat laki ja maan tapa. Heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin luetaan lain esityöt sekä tuomioistuinratkaisut. Viimeinen ryhmä, sallitut oikeuslähteet, vahvistavat argumentaatiota. Tähän ryhmään kuuluvat oikeuskirjallisuus, yleiset oikeusperiaatteet, arvot, arvoarvostelmat ja moraaliperiaatteet, sekä ns. reaalinen harkinta. 10 Tässä tutkimuksessa esitetyssä argumentoinnissa pyritään pääsääntöisesti 9 Siltala 2003, Tolonen 2003, Oikeuslähderyhmien erot ilmenevät niiden huomioimatta jättämisestä aiheutuvista seurauksista. Vahvasti velvoittavien oikeuslähteiden sivuuttamisesta ratkaisutoiminnassa voi seurata virkavastuu. Heikosti velvoittavien oikeuslähteiden ryhmään kuuluvat oikeuslähteet, joiden sivuuttamista ei voida katsoa sanktioitavaksi. Jos tällaiseen oikeuslähteeseen ei vedota, tulisi kuitenkin perustella, miksi lähde sivuutetaan. Oikeuslähteen sivuuttaminen ratkaisutoiminnassa saattaa myös johtaa päätöksen muuttumiseen ylemmässä oikeusasteessa. Sallittujen oikeuslähteiden ryhmän sivuuttamisesta ei 5

13 seuraamaan staattisen oikeuslähdeopin mukaista näkemystä oikeuslähteiden keskinäisen aseman osalta. Myöhemmässä oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia staattiselle mallille vaihtoehtoisia malleja oikeuslähteitä koskeviksi teorioiksi. Staattiselle mallille vastakkaisena on oikeuskirjallisuudessa esitetty dynaaminen oikeuslähdeoppi, jossa kunkin ratkaisuperusteen painoarvo arvioidaan tilannekohtaisesti. 11 Näiden kahden välille sijoittuvana vaihtoehtona on mahdollista esittää ns. institutionaalinen oikeuslähdeoppimalli, jossa oikeuslähteet jaetaan velvoittaviin, ohjeellisiin ja mahdollisiin. 12 Tolonen on oikeuslähteitä koskevassa tarkastelussaan käsitellyt tutkimuskohdettaan oikeuslähdekäsitteitä kuvaavan teorian kautta, jolloin jo lähtökohta on edellä esitetyistä malleista poikkeava. Tolonen on tarkastelussaan lähtenyt kolmesta oikeuslähteen käsitteestä, jotka ovat formaalinen, sisällöllinen (materiaalinen) ja reaalinen. 13 Formaalisessa oikeuslähdekäsitteessä oikeutta tarkastellaan sisällöllisesti valmiina, jolloin keskeistä on ainoastaan sen muodollinen pätevyys. Formaalin oikeuslähteen perustapaus on laki. 14 Sisällöllisessä (materiaalinen) oikeuslähdekäsitteessä oikeutta tarkastellaan sisällöllisesti muovautuvana, jolloin harkinnanvaraisuus vaikuttaa ratkaisuihin. Perinteiset oikeuslähteet (laki, esityöt) ovat kuitenkin oikeuden perustana muodostaen institutionaalisen tuen. Oikeusperiaatteet ovat tässä oikeuslähdekäsitteessä tärkeässä asemassa. 15 Tulkintatilanteissa oikeus suuntautuu myös yhteiskuntatodellisuuteen, jolloin huomioitavaksi tulee myös reaalinen maailma. Tällöin tarkastelu kuuluu reaalisen oikeuslähdekäsitteen alaan, missä reaaliset seuraamukset ja intressit vaikuttavat tulkintaan. 16 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yrityssaneerausmenettelyssä laadittavia perusselvityksiä, jolloin yhdeksi keskeiseksi lähteeksi tutkimuskysymyksen käsittelyssä muodostuu aiheudu suoria seuraamuksia muutoin kuin niiden avulla mahdollisesti saatavissa olleen argumentaation vahvistumisen jäädessä puuttumaan. 11 Siltala 2003, Siltala 2003, Tässä mallissa yleiset oikeusohjeet, kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmenevät, voivat sijoittua mihin tahansa mainituista kolmesta luokasta yleisestä hyväksyttävyydestä ja institutionaalisesta tuesta riippuen. 13 Tolonen 2003, Tolonen 2003, 66, Tolonen 2003, Tolonen 2003,

14 konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 16/2007: Selvittäjän asema ja tehtävät., joka on annettu Kyseinen suositus on oikeuslähdeopillisesti arvioitavissa pehmeäksi sääntelyksi, jota usein nimitetään termillä soft law. Asiaa käsittelevässä artikkelissaan Koulu toteaa pehmeän sääntelyn määrittelyn olevan toistaiseksi jäsentymätöntä ja ettei myöskään pehmeään sääntelyyn liittyvässä oikeuslähdeopillisessa teorianmuodostuksessa ole esitetty kokoavia linjauksia. Termin määrittelyssä pehmeäksi sääntelyksi on yleensä arvioitu sellaiset yksityisten tai julkisten tahojen laatimat ohjeistukset tai suositukset, jotka eivät ole normatiivisesti velvoittavia. Pehmeä sääntely poikkeaa siten perinteisestä lainsäädännöstä oikeusvaikutusten puuttumisen perusteella. Pehmeän sääntelyn sisällä on rajattavissa kaksi pääryhmää, joista ensimmäinen käsittää viranomaisten tuottaman sääntelyn, jolla ei kuitenkaan normatiivista velvoittavuutta. Viranomaisten tuottama pehmeä sääntely perustuu kuitenkin yleensä lainsäädäntöön perustuvaan valtuutukseen tai viranomaiselle lainsäädännössä yleisesti määriteltyihin tehtäviin, kuten neuvonta- ja opastusvelvollisuus. Toinen pehmeän sääntelyn pääryhmä käsittää niin sanotun itsesääntelyn. Itsesääntely on joko ammattikunnan sisäistä eli professionaalista itsesääntelyä tai sitten viranomaisella on ollut myötävaikutus sen syntymiseen, jolloin on kyse yhteissääntelystä. Itsesääntelyn perinteinen muoto on ammattikunnan sisäinen itsesääntely. Itsesääntelyn jaottelemisessa alaryhmiin määräävänä tekijänä toimii siten se, miten suuri vaikutus sääntelyn syntymiseen on viranomaisten osallistumisella. 17 Oikeuslähteitä koskevassa teorianmuodostuksessa ei Koulun mukaan yleensä oteta kantaa pehmeään sääntelyn asemaan oikeuslähteiden järjestelmässä. Perinteisen oikeuslähdeopin näkökulmasta olisi kuitenkin perusteltua sijoittaa myös pehmeä sääntely oikeuslähdeoppijärjestelmään. Ajattelussa, jossa oikeuslähteet muodostavat yhtenäisen ja ehdottoman järjestelmän, vasta oikeuslähteen kategoriointi tuottaa oikeuslähteelle argumentointiarvon, jota ilman sama lähde voisi vaikuttaa vain lähinnä reaalisen harkinnan kautta. Koulu katsoo pehmeän sääntelyn oikeuslähdeopillisen aseman määrittämisen yhtä tärkeäksi myös modernissa oikeuslähdeopissa, sillä juridisten lähteiden erottaminen eijuridisista on oikeuslähdeopin keskeinen tehtävä myös modernissa oikeuslähdeopissa Koulu 2009, Ammattikunnan sisäisen itsesääntelyn on tarkoitus perustua siihen, millainen yhteinen eettismoraalinen näkemys ammattikuntaan kuuluvilla henkilöillä on siitä, miten kyseistä ammattia tulisi harjoittaa. 18 Koulu 2009,

15 Oikeuslähteiden järjestelmää koskevia kannanottoja on Koulun mukaan kohdistunut lähinnä itsesääntelyyn, joka on useimmiten sijoitettavissa tapaoikeuden kategoriaan. Tällä tavoin tarkasteltuna merkitystä vaikuttaisi olevan ainakin sillä, että itsesääntely, joka tukeutuu normatiiviseen perustaan, eli legalisoituun hyvään tapaan, on pehmeänä sääntelynä sellainen muoto, jonka oikeudellista merkitystä on vaikeaa kiistää. Itsesääntelyn sisällyttämisen oikeuslähdejärjestelmään tällä tavalla voi toisaalta nähdä myös osoituksena tavanomaisen oikeuden välineellistymisestä oikeudellisen ohjauksen välineeksi. Mutta perinteistä lainsäädäntöä täydentävää pehmeää viranomaissääntelyä ei voitane arvioida samoilla perusteilla kuin itsesääntelyä. 19 Siten tässä tutkimuksen laatimisessa runsaasti hyödynnetyn konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen 16/2007 oikeuslähdeopillinen asema on epäselvä tai voitaneen jopa sanoa, ettei sille ole oikeuslähdeoppia koskevissa esityksissä määritetty selkeää oikeuslähteen asemaa. Staattisen oikeuslähdeopin termeillä arvioituna konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen voitaneen katsoa kuitenkin olevan vähintään sallittu oikeuslähde, sillä se oikeuskirjallisuuteen verrattavalla tavalla tulkitsee kirjoitettua lainsäädäntöä ja antaa sitä koskevia soveltamisohjeita. Osana pehmeää sääntelyä kyseinen suositus on kuitenkin joka tapauksessa kyseessä ei-velvoittavaa sääntelyä. Tässä tutkimuksessa oikeuslähteistä keskeisimmän aseman saa voimassaoleva lainsäädäntö ja tutkimuskysymyksen tarkastelussa edetään ensisijaisesti yrityssaneerauslain säännöstekstiä seuraten. Lain esitöitä ja oikeuskirjallisuutta sovelletaan voimassaolevan lainsäädännön tulkintaan. Yrityssaneerausmenettelyn perusselvitystä koskevan sääntelyn osalta tämä on välttämätöntä, sillä yrityssaneerauslakiin sisältyvä sääntely perusselvityksestä on hyvin vähäistä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen 16/2007, jonka oikeuslähdeopillinen asema on edellä todettu ongelmalliseksi, hyödyntäminen on niin ikään ollut tutkimuksen kannalta välttämätöntä, sillä perusselvityksiä koskeva lainsäädäntö, lain esityöt tai oikeuskirjallisuuskaan eivät sisällä samalla tavalla kattavaa esitystä perusselvitysten laatimisesta kuin kyseinen suositus. Siten perusselvitysten konkreettisiin tapauksiin kohdistuvassa tarkastelussa ja myös sen perusteella esitettävässä argumentoinnissa on perusteltua huomioida myös asiaa koskeva konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus. Argumentoinnissa pyritään joka tapauksessa kuitenkin etenemään lainopillisen menetelmän keinoin eri oikeuslähteiden painoarvot huomioiden. 19 Koulu 2009,

16 Empiirisen oikeustutkimuksen menetelmien hyödyntäminen Toisena metodisena kontekstinaan tämä tutkimus hyödyntää useissa kohdin empiirisen oikeustutkimuksen menetelmiä. Empiirisen tutkimuksen hyödyntäminen on prosessioikeudellisessa tutkimuksessa ollut usein sivuosassa, eikä sen tavoitteita ja metodista roolia ole laajemmin pohdittu. Lainopillisella metodilla on pitänyt valta-asemaa prosessioikeudellisessa tutkimuksessa. Santtu Turunen on arvioinut mahdolliseksi syyksi empiirisen tutkimuksen vähäiselle käytölle lainopillisen prosessioikeusparadigman vahvuuden ja tutkijoiden halun sitoutua oikeudenalan ydinalueena perinteisesti pidettyihin tapoihin tehdä tutkimusta. Empiirisen tutkimuksen etuna on tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kuvan saaminen siitä prosessitodellisuudesta, johon tutkimus kohdistuu. Lainopillisen tutkimuksen perustana toimiva käsitys käytännöstä olisikin syytä perustaa systemaattiseen tutkimukseen. 20 Turusen näkemystä vastaavasti pyritään tässä tutkimuksessa tarkastelemaan yrityssaneerauksen perusselvitysten sisältöä koskevaa todellisuutta ja siten myös asiaa koskevan sääntelyn, ja myös pehmeän sääntelyn, vaikutuksista. Kaijus Ervasti on perustellut empiirisen oikeustutkimuksen tarpeellisuutta viidellä eri näkökohdalla. Ervasti katsoo, että empiirinen tutkimus on tarpeen ja hyödyllistä etenkin oikeusjärjestyksen kehittämisen ja lainvalmistelun näkökulmasta. Lisäksi myös lainopissa tarvitaan reaalimaailmaa koskevaa tietoa, jottei oikeustiede muodostu vain abstraktiksi rakennelmaksi. Lainoppi voi hyödyntää empiiristä tietoa tutkimuskohteen valinnassa ja tutkimusongelman määrittelemisessä; systematisoinnissa ja periaatteiden rakentamisessa; sekä oikeuslähteiden tulkinnassa. Kolmantena seikkana Ervasti toteaa, että samassa tutkimuksessa voidaan hyödyntää, toisiaan tukien, sekä empiiristä että lainopillista metodia. Empiirinen tutkimus voi lähentää oikeustieteellistä teorianmuodostusta ja käytännön toimintaa. Viidentenä seikkana Ervasti korostaa, että pelkkä oikeustieteen sisäinen kuva ei ole riittävä hahmotettaessa oikeuden ja siihen vaikuttavan ympäristön muutosta ja kehityslinjoja. 21 Tämän tutkimuksen kohteena olevien perusselvitysten osalta on yrityssaneerauslain sekä yrityssaneerausasetuksen säännösteksteihin sisältyvä sääntely varsin suppeaa. Myöskään lain esityöt tai oikeuskirjallisuus ei laajenna kuvaa perusselvitysten sisällöstä tai merkityksestä lainsäädäntöä merkittävässä määrin enempää. 20 Turunen 2004, 67-68, Ervasti 2004,

17 Sen sijaan, kuten jo edellä on todettu, konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa 17/2006 käsitellään perusselvitystä huomattavan laaja-alaisesti. Siten tämän tutkimuksen kohteen osalta perusteltua hyödyntää empiiristä aineistoa myös edellä esitetyt Ervastin näkökohdat huomioiden. Empiirisen oikeustutkimuksen määritelmällisenä ongelmana on suhtautuminen laajalti hyödynnettävissä olevaan aineistoon tuomioistuinten ratkaisuista. Perinteisesti oikeuskäytäntöä on laajaltikin hyödynnetty tutkimuksessa ilman, että tutkimusta sen johdosta arvioitaisiin empiiriseksi. Ei liene kuitenkaan perusteltua, että korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen oikeuslähdeasema poistaisi kyseisten tapausten empiirisen luonteen. Vastaavasti pelkästään se, että tutkimuksessa hyödynnetty aineisto on kerätty yksinomaan kyseistä tutkimusta varten, ei tee vielä tutkimuksesta empiiristä. Hyödynnettävää empiiristä aineistoa merkittävämpää on tutkimusta arvioitaessa empiiriseksi tapa, jolla aineistoa hyödynnetään ja kysymykset, joihin aineiston avulla etsitään vastauksia. 22 Yrityssaneerausmenettelyssä laadittavat perusselvitykset eivät ole varsinaisesti oikeudenkäyntiaineistoa eivätkä siten laskettavissa oikeuskäytännöksi. Perusselvityksellä voi kuitenkin olla merkitystä myös saneerausmenettelyä koskevien tuomioistuimen ratkaisujen kannalta, sillä perusselvityksessä kerättyjen tietojen perusteella asianosaisilla on mahdollista toimia menettelyn keskeyttämiseksi tai vaihtoehtoisen saneerausohjelman laatimseksi. Empiiristä aineistoa hyödyntävä oikeustieteellinen tutkimus jakaantuu Heidi Lindforsin mukaan kolmeen vaiheeseen. Tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena on tällöin tarvittavan empiirisen aineiston hankinta, kerääminen ja käsittely. mikäli aineisto on valmiiksi saatavilla, voi tutkija siirtyä suoraan tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jossa empiiristä aineistoa käytetään tutkimuskohteeseen liittyvien ongelmien ja epäkohtien paikallistamiseen. Kolmantena vaiheena tutkimuksessa on pyrkiä etsimään ratkaisua havaittuihin ongelmiin. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa ratkaisutavat ovat pääsääntöisesti lainopillisia, eli eri tulkintavaihtoehtoihin kohdistuvaa argumentointia ja lainsäädäntöön tehtävien uudistusten esittämistä. Empiirisen tutkimuksen oikeustieteellisyys korostuu siten siinä, että empiirisen aineiston avulla havaittuihin ongelmiin etsitään ratkaisuja nimenomaan juridisin keinoin Korkea-aho 2004, 84-85, Lindfors 2004,

18 Empiirinen tutkimus on ensikätisesti hankittua tietoa tutkittavan ilmiön toteutumisesta käytännössä, joka ideaali toteutuu parhaimmillaan tutkijan itse tehdessä varsinaista kenttätutkimusta aineiston keräämisessä. Empiirisessä oikeustutkimuksessa tutkija tutustuu kuitenkin useimmiten valmiiksi kerättyyn aineistoon. Koska välillisesti, eli muun kuin tutkijan suorittaman, keräystyön kohdalla ei ole mahdollista aikaansaada laadullisen tutkimuksen tavoitteena olevaa ensikäden käsitystä satunnaistetusta ilmiöstä, tulisi tällaiseen keräystyön tulosten laadulliseen tulkintaan suhtautua varovaisesti. Perustellumpaa olisi hyödyntää näin kerättyä aineistoa määrällisesti. 24 Tästä johtuen on tässä tutkimuksessa päädytty tarkastelemaan käytettyä empiiristä aineistoa pääasiassa kvantifioivaa kvalitatiivista analyysia hyödyntäen. 25 Tutkimusaineiston muodostavat konkreettisissa tapauksissa laaditut yrityssaneerausmenettelyn perusselvitykset ovat kyseisissä tapauksissa toimineiden selvittäjien laatimia ja heijastavat siten kyseisten selvittäjien käsitysten kussakin tapauksessa velallisyrityksenä olleen yrityksen taloudellisesta tilasta. Niinpä kvalitatiivinen analyysi selvittäjien käyttämistä ilmaisuista ei pysty antamaan välitöntä informaatiota perusselvitysten kohteina olleiden yritysten taloudellista tilaa koskeneista tiedoista. Aineiston analysoinnissa pääpaino on kvantifioivalla kvalitatiivisella analyysilla Empiirinen tutkimusaineisto Empiirisenä tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa hyödynnetään konkurssiasiamiehelle toimitettuja (YrSanL 11 ) yrityssaneerauslain 8.1 :n mukaisia selvittäjän laatimia perusselvityksiä velallisyrityksistä. Aineiston hyödyntäminen tämän tutkimuksen tarkoituksiin toteutettiin maaliskuun 2011 aikana. Aineistoon sisältyvien perusselvitysten kohteena olevien velallisyritysten saneerausmenettelyjä koskevat aloittamispäätökset on annettu vuoden 2010 aikana ajanjaksolla tammikuuna alusta syyskuun loppuun. Alueellisesti tutkimusaineiston sisältyvien perusselvitysten joukko on rajattu koskemaan Helsingin alueella toimivien selvittäjien laatimia perusselvityksiä. Perusselvitysten kohteena olevien velallisyritysten koti- ja toimipaikat sijoittuvat eri puolille Suomea, mutta koska perusselvitysten laatimiseen liittyvien sisällöllisten ratkaisujen osalta selvittäjän harkintavalta on suurta, on perusteltua, että alueellinen rajaus on toteutettu nimenomaan selvittäjien sijainnin mukaan. 24 Korkea-aho 2004, 84, 86, Eskola Suoranta 1998,

19 Tammikuun alusta syyskuun loppuun on vuoden 2010 aikana annettu aloittamispäätös yhteensä 54 yrityssaneerausmenettelyn osalta, joissa selvittäjäksi on nimetty Helsingin alueella toimiva selvittäjä. Näistä yrityssaneerausmenettelyistä 30 tapauksessa on saneerausmenettely edennyt siihen asti, että selvittäjä on toimittanut laatimansa perusselvityksen konkurssiasiamiehelle konkurssiasiamiehen toimistoon. Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto muodostuu näistä 30 tapauksesta, joissa perusselvitys on laadittu. Muissa 24 tapauksessa, joiden saneerausmenettely on alkanut vuoden 2010 aikana syyskuun loppuun mennessä, ei perusselvitystä ollut toimitettu konkurssiasiamiehen toimistoon maaliskuuhun 2011 mennessä. Syynä siihen, että perusselvityksiä ei ole noiden tapausten osalta toimitettu konkurssiasiamiehelle, on useimmissa tapauksissa se, että saneerausmenettely on lakannut jo ennen perusselvityksen laatimista ja toimittamista konkurssiasiamiehelle. On myös mahdollista, että lähellä vuoden 2010 loppua alkaneiden saneerausmenettelyjen osalta ei perusselvitystä ole vielä laadittu tai, jostakin syystä, riittävän joutuisasti toimitettu konkurssiasiamiehelle. Aineiston rajautuminen tällä tavoin laajuudeltaan 30 tapaukseen mahdollistaa joka tapauksessa tutkimusaineistoon sisältyvien tapausten analysoimisen kvalitatiivisesti riittävässä määrin tutkimuksen kysymyksenasettelu ja kokonaislaajuus huomioiden. Aineiston kyllääntyminen, ja siten saturaatiopisteen tavoittaminen, 30 tapauksen suhteellisen rajatulla joukolla on tämän tutkimusaineiston kohdalla todettavissa, sillä perusselvitysten laatimista ohjaavat varsin yksityiskohtaisesti konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen 16/2007 sisältämä ohjeistus, johon tutkimusaineistoa verrataan. Siten tutkimusaineiston tapauksiin on jo kohdistumassa ohjeistus, joka johtaa tapausten tietynasteiseen määrämuotoisuuteen. Lisäksi se, että selvitysten laatijoina toimivat selvittäjät ovat pääsääntöisesti tehtäväänsä harjaantuneita ja juristinkoulutuksen omaavia, lisää selvitysten lähtökohtaista yhteismitallisuutta. Nämä seikat mahdollistavat aineiston teoreettisen peruskuvion havainnoimisen myös rajatusta 30 tapauksen joukosta Eskola Suoranta 1998, 61-65,

20 2. Velallisyhtiön taloudellista tilaa koskevat selvitykset yrityssaneerausmenettelyssä 2.1. Taloudellinen selvitys yrityssaneeraushakemuksessa ja saneerausohjelmaehdotuksessa Velallisyrityksen taloudellisen tilan selvittäminen on keskeinen edellytys saneerausmenettelyn aloittamista tai menettelyn jatkamista, ja lopulta myös saneerausohjelman vahvistamista, koskevien päätösten tekemiselle. Jotta näiden päätösten tekeminen olisi rationaalista, tarvitaan käyttöön mahdollisimman kattava ja luotettava kuvaus ja analyysi velallisyrityksen taloudellisesta tilanteesta, suunnitelluista saneeraustoimenpiteistä ja yritystoiminnan tulevaisuuden näkymistä. Täysin kattavan aineiston koostaminen ei kuitenkaan, varsin ymmärrettävästi, ole mahdollista vielä saneeraushakemuksen laatimisen yhteydessä, jolloin ainakin saneerausmenettelyn aloittamista koskeva ratkaisu joudutaan tekemään jossakin määrin puutteellisen aineiston varassa. Velallisyrityksestä käytettävissä olevien tietojen puutteellisuudesta aiheutuva ongelma on pyritty ratkaisemaan järjestämällä yrityksen taloudelliseen tilaan kohdistuva selvitystyö vaiheittaiseksi tutkinnaksi: taloudellista tilaa selvitetään saneeraushakemuksen, perusselvityksen sekä saneerausohjelmaehdotuksen laatimisen yhteydessä. Siten menettelyn aloittaminen voidaan tehdä suppeamman, siinä vaiheessa käytettävissä olevan, tiedon perusteella, jonka jälkeen perusselvityksen ja saneerausohjelman laatimisen yhteydessä kerätyillä tiedoilla on mahdollista täydentää käsitystä saneerausvelallisen saneerauskelpoisuudesta ja elinkelpoisuudesta ja siten täydellisemmän tiedon perusteella tehdä ratkaisuja saneerausmenettelyn jatkamisesta ja saneerausohjelman vahvistamisesta. 27 Yrityssaneerauslain järjestelmä vaikuttaisi mahdollistavan vaiheittaisen tutkinnan periaatteen soveltamisen, vaikkakaan ei muodollisesti ole rakentunut sen mukaiseksi. Vaiheittaisen tutkinnan periaatteen suosiminen mahdollistaa saneerausmenettelyn alhaisen aloittamiskynnyksen, jolloin menettelyn keskeyttämistä koskevan sääntelyn perusteella karsitaan saneerauskelvottomiksi osoittautuvat yritykset saneerausmenettelyn piiristä menettelyn aloittamisen jälkeen. 28 Alhaisesta aloittamiskynnyksestä aiheutuvien turhiksi käyvien saneerausmenettelyjen määrä ja siitä velkojille aiheutuvat on saanut paljon kritiikkiä, mihin palataan myöhempänä. 27 Koulu 1994, Koulu 1994,

Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio

Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio Saneerausmenettelyn lopputulosta koskevat tiedot ja perusselvitysten sisältö Tutkimusaineistoon sisältyi 30 perusselvitystä,

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Aalto-yliopisto 24.5.2011 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssiasiamiehen toimistokonkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B, PL 157 00121 HELSINKI Esityksen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Yrityssaneeraukset 2009

Yrityssaneeraukset 2009 Oikeus 2010 Yrityssaneeraukset 2009 Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat Vuoden 2009 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 463 yrityssaneerausasiaa. Määrä on lähes kolmanneksen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2007 N:o Laki. N:o 247. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2007 N:o Laki. N:o 247. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 247 249 SISÄLLYS N:o Sivu 247 Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta... 823 248 Laki takaisinsaannista

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot