2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338."

Transkriptio

1 LIST OF PUBLICATIONS Juha Lavapuro A. Articles in refereed scientific journals 1. Lavapuro, J., Ojanen T. & Scheinin M.: Rights-Based Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist Constitutional Review. International Journal of Constitutional Law (2011) 9 (2): Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s In Finnish: 3. Lavapuro, J. 2010: Valtiosääntöinen managerialismi ja perusoikeudet. [Constitutional managerialism and fundamental rights]. Oikeus 2010:1: Lavapuro, J. 2009: Perustuslakikontrollin uudet muodot I Kohti keskustelevaa normikontrolliajattelua [New Forms of Constitutional Review I - Towards Dialogic Review]. Lakimies 1/2009: Lavapuro, J. 2009: Perustuslakikontrollin uudet muodot II Keskustelevan normikontrolliajattelun edellytykset Suomessa. [New Forms of Constitutional Review II - Conditions of Dialogic Review in Finland]. Lakimies 2/2009: Lavapuro, J. 2008: Perustuslain 106 :n ilmeisyysvaatimuksen vaikutuksista oikeuskäytännössä. [On the Effects of the Manifest Conflict Requirement of Section 106 of the Finnish Constitution]. Lakimies 4/2008: Karo, M., Lavapuro, J. ja Mylly, T. 2007: Johdanto: Tekemisen vapaus [Introduction: The freedom of doing] In Mylly, T., Lavapuro, J., Karo, M.: Tekemisen vapaus. Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. [The freedom of doing. The Conditions of creativity and copyright]. Gaudeamus 2007, s Lavapuro, J Lähtökohtia perusoikeusmyönteiselle tekijänoikeudelle [Points of departure for fundamental rights friendly copyright]. In Mylly, T., Lavapuro, J., Karo, M.: Tekemisen vapaus. Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. [The freedom of doing. The Conditions of creativity and copyright]. Gaudeamus 2007, s B Unrefereed Journal Articles 9. Lavapuro, J. Constitutional Review in Finland. In Introduction to Finnish Law and Legal Culture Nuotio, K. (ed.), Melander, S. (ed.) & Huomo-Kettunen, M.

2 (ed.) 2012 Helsinki : Forum Iuris - Publications of the Faculty of Law, University of Helsinki. 10. Ervo, L, Lavapuro J. & Ojanen T. 2011: Thematic Legal Study on Assessment of Access to Justice in Civil Cases in European Union, Finland. Prepared for EU's Fundamental Rights Agency as a background material for EU-wide comparative analysis on access to justice in civil cases. Available at FI.pdf. 11. Lavapuro, J. 2010: Book review: Aida Torres Pérez: Conflicts of Rights in The European Union. A Theory of Supranational Adjudication. Oxford: Oxford University Press European Law Review 2010: Lavapuro, J. Ojanen, T. 2010: Thematic Legal Study on Assessment of Data Protection Measures and Relevant Institutions, Finland. Prepared for EU's Fundamental Rights Agency as a background material for EU-wide comparative analysis on Data protection pages. In Finnish: 13. Lavapuro, J. Perusoikeusargumentaation kontrolloitavuudesta. [On the controllability of fundamental rights argumentation. Forthcoming in Heinonen & Lavapuro (toim.): Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen, (The Europeanization of Finnish Legal Culture, Finnish Lawyers' Association (2012) 14. Lavapuro, J.: Apologiasta ja utopiasta uusvaltiosääntöistymisen kritiikkiin. [From Apology and Utopia to the Critique of the New Constitutionalism]. Forthcoming in: Petman, Jarna (toim.): Oikeus ja kritiikki 4. (2012) 15. Lavapuro, J & Pentikäinen, M.: Tulisiko nyt kuunnella vanhempia tuomareita. [Should we now listen to the older judges.] Oikeus 3/2012 (editorial). 16. Lavapuro, J.: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen noudattamien tulkintaperiaatteiden kansallisesta sovellettavuudesta. [On the domestic applicability of the interpretive principles of the European Court of Human Rights]. Defensor legis 4/ Lavapuro, J.: hmisoikeuskulttuurin murrokset räitä kvantitatiivisia havaintoja korkeimman oikeuden ratkaisukäytänn ssä tapahtuneista muutoksista v [Breakthroughs of Human Rights Culture? Some

3 Quantitative Observations on the Changes in the Case Law of the Supreme Court in ] Teoksessa Hyttinen & Weckström (toim.): Juhlajulkaisu Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 v, s Turun yliopisto Lavapuro, J.: Mitä uutta on uudessa perustuslakikontrollissa? [What is New in New Constitutional Review?] Lakimies 3/ Lavapuro, J. & Pentikäinen M.: Suomalaisen ihmisoikeuskulttuurin ohuus. [The thinness of the Finnish Human Rights Culture]. Oikeus 2011:1, p Tuori, K. & Lavapuro J. Perusoikeksien ja ihmisoikeuksien turvaaminen [Protection of basic rights and liberties] (PL 22 ). In Hallberg & al. (eds.): Perusoikeudet [Fundamental rights]. WSOY Karapuu, H. & Lavapuro J.: Oikeus työhön ja elinkeinovapaus [The right to work and the freedom to engage in commercial activity] (PL 18 ). In Hallberg & al. (eds.): Perusoikeudet. [Fundamental rights]. WSOY Lavapuro, J. 2010: Perustuslakivaliokunta perustuslain vartijana [Constitutional law committee of parliament as a guardian of the Constitution]. In Wiberg, M. (ed.): Perustuslakihaasteet. [Constitutional Challenges]. Helsinki: Edita 2010: Lavapuro, J. 2010: Lex Jokela ja pragmatismi valtiosääntöoikeudessa. [Lex Jokela and Pragmatism in Constitutional Law]. In Anttila, E ja Koillinen, M. (toim.): Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla / Turku: Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta: Lavapuro, J. 2009: Perustuslakivaliokunnan arvovalta ja valtiosääntökulttuurin murros [The Authority of the Constitutional Law Committee of Parliament and the Transformation of Constitutional Culture]. In Letto-Vanamo, Mäenpää & Ojanen (toim.), Juhlajulkaisu Mikael Hidén / , s Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. 25. Lavapuro, J. 2008: Perusoikeuksien tulkintaperusteista [Interpreting Fundamental rights]. In Salminen, J. (toim.) Näkökulmia perusoikeuksiin, Pääsykoekirja 1/2008, Salminen, Janne (toim.), Turku, s Lavapuro, J. 2006: Oikeustapauskommentti KHO 2006:12 valituskielto ja KHO ratkaisukäytäntö oikeusturvan saatavuuden esteenä [ A case note concerning a decision of Supreme Administrative Court prohibition to appeal as an obstacle of fair trial]. Lakimies 2006, s Lavapuro, J. 2006: Sananvapauslaki, lähdesuoja ja anonyymi verkkoviesti. [Freedom of speech, the protection of sources and anonymized intertnet message. In Mikael Koillinen (toim.): Julkisuus ja sananvapaus. Pääsykoekirja 3/2006,, s

4 28. Lavapuro, J. 2006: Oikeustapauskommentti KKO 2005:72. [Case note on Supreme Court decision 2005:72]- Lakimies 2005/6 s Lavapuro, J. 2004: Perusoikeudet tuomioistuimissa. [Fundamental rights in courts. In Viljanen, Veli-Pekka (ed.), Pääsykoekirja 1/2004. Turku Lavapuro, J. 2002: KKO 2002:91 Hallinnan loukkaus ja haitanteko virkamiehelle osana mielenosoitusta. Oikeustapauskommentti. Violation of possession and obstruction of justice as part of a demonstration. A case commento on Supreme Court Decision 2002:91. In KKO:n ratkaisut kommentein 2002:II, Helsinki 2003, s Koillinen M. & Lavapuro, J. 2002: Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa perusoikeusnäkökulmasta. [Fundamental Rights Perspective to Copyright in Information Society] In Heikki Kulla ym., Viestintäoikeus. Vantaa 2002, s Lavapuro, J. 2001: Perinteinen perusoikeuskritiikki, uusi perustuslaki ja perustuslain 106. [Traditional fundamental rights critique, new constitution and Section 106 of the Constitution]. In Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 v. Turku 2001, s Lavapuro, J. 2000: Only Liberties? The Constitutional Protection of Social Rights and the Question of Justiciability. Turku Law Journal 1/2000, s Lavapuro, J. 1999: Book review: Halberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo & Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. [Fundamental Rights]. Oikeus 1999:4, s Lavapuro, J. 1998: Miksi perustuslaille ei pitäisi antaa etusijaa? [Why constitution should not be given a primacy] In Pekka Länsineva & Veli-Pekka Viljanen (eds.) Perusoikeuspuheenvuoroja (Turku 1998), s Lavapuro, J. 1998: Perusoikeuksien tulkintaa vai säädösvertailua? [Fundamental rights interpretation or comparison of enactments?] In Maija Mäkikalli (ed.) Integraatio, identiteetti, etnisyys. Tarkastelukulmia kulttuuriseen vuorovaikutukseen, [Integration, identity and ethnicity. Perspectives to cultural interaction. Turku Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s Lavapuro, J. 1996: Oikeustapauskommentti KKO 1996:101 [Case note on Supreme court decision 1996:101], Lakimies 3/1997, s C. Books

5 39. Heinonen & Lavapuro (eds.): Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen, (The Europeanization of Finnish Legal Culture, Finnish Lawyers' Association, forthcoming in 2012). 40. Lavapuro, J Uusi perustuslakikontrolli [New Constitutional Review]. Suomalainen lakimiesyhdistys. 299 pages. (Doctoral thesis). 41. Mylly, T., Lavapuro, J., Karo, M. (toim.): Tekemisen vapaus. Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. [The freedom of doing. The Conditions of creativity and copyright]. Gaudeamus Lavapuro, J, Helander, P. & Mylly, T. (toim.) 2002: Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. [Company in European Legal Community]. Turku 2002.

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Oikeustieteellinen tiedekunta Valtiosääntöoikeus Pro gradu -tutkielma Pekka Savola 10. 1. 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen

Lisätiedot

1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p. 443-459.

1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p. 443-459. 1 Johanna Niemi LIST OF PUBLICATIONS - Insolvency A Peer reviewed articles A.1 Refereed International Journals 1. Consumer Insolvency in the European Legal Context. Journal of Consumer Policy 35/2012 p.

Lisätiedot

Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN

Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN 7 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä JUHA PIIRONEN Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN Juha

Lisätiedot

Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002.

Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002. 570 KIRJALLISUUTTA Aaltonen, Anna-Kaisa, Tuomari sovinnontekijänä perheoikeusasioissa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa 2001. Aarnio,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Eila Kopra

TIIVISTELMÄ x. Eila Kopra TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Yritysjuridiikka Päivämäärä 1.5.2015. Tekijä(t) Eila Kopra Matrikkelinumero 505183 Sivumäärä 94 + 8 Otsikko Collective redundancies

Lisätiedot

Kemijoen vesistön rakentaminen ja Vuotos - oikeuden ajattelu

Kemijoen vesistön rakentaminen ja Vuotos - oikeuden ajattelu Aalto-yliopiston julkaisusarja VÄITÖSKIRJAT 7/2011 Kemijoen vesistön rakentaminen ja Vuotos - oikeuden ajattelu Marja-Liisa Löyttyjärvi Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja,

Lisätiedot

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan JANI WACKER Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Hallinnollinen sanktiointi

Hallinnollinen sanktiointi TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS Sarja - Ser. C Osa - Tom. 314 Scripta Lingua Fennica Edita Hallinnollinen sanktiointi by Kimmo Ilmari Kiiski TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU

Lisätiedot

OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Martti Rantala OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Tampere 2010 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS

APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS APPENDIX 2: LIST OF PUBLICATIONS Publications in international languages Books 1) Thinking Without Desire. A First Philosophy of Law (Oxford: Hart Publishing, 1999). Revised and augmented edition of dissertation

Lisätiedot

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy 13 de Novembro, 11.30h., sala 3.404 Russian Foreign policy and the EU 14 de Novembro, 14.00h., sala 2.201 The political system of the Nordic States 16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO Updated 15 August 2013 PERSONAL DETAILS Family name: Varho, First names: Vilja Eeva Talvikki Born in Helsinki in 1971. Married, two children (2008 and 2009) CONTACT Finland

Lisätiedot

Curriculum vitae. Saku Mantere. Contact: Mobile: +358-50-381 9782 E-mail: saku.mantere@hanken.fi. Personal details:

Curriculum vitae. Saku Mantere. Contact: Mobile: +358-50-381 9782 E-mail: saku.mantere@hanken.fi. Personal details: Curriculum vitae Saku Mantere Contact: Mobile: +358-50-381 9782 E-mail: saku.mantere@hanken.fi Personal details: Born April 3rd, 1974 Married, Two children Academic degrees: o PhD (Doctoral dissertation

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 27:7 VATT PUBLICATIONS. 1990s Economic Crisis The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland.

VATT-JULKAISUJA 27:7 VATT PUBLICATIONS. 1990s Economic Crisis The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland. VATT-JULKAISUJA 27:7 VATT PUBLICATIONS 1990s Economic Crisis The Research Programme on the Economic Crisis of the 1990s in Finland Final Report Edited by Jaakko Kiander Sari Virtanen VALTION TALOUDELLINEN

Lisätiedot

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme.

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. Table of Contents 1. Introduction 1 2. Aims of the study 3 3.

Lisätiedot

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Refereed publications

Refereed publications Mikko Villi D.A., M.Soc.Sc. Postdoctoral Researcher, Aalto University School of Business, Department of Communication Visiting Researcher, University of Tokyo, Interfaculty Initiative in Information studies

Lisätiedot

FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY. Finnish Advisory Board on Research Integrity. Annual report 2014. www.tenk.fi

FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY. Finnish Advisory Board on Research Integrity. Annual report 2014. www.tenk.fi FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY Finnish Advisory Board on Research Integrity Annual report 2014 www.tenk.fi Finnish Advisory Board on Research Integrity Annual report 2014 1 ADVISORY BOARD

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Tuomas Takalo Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland, P. O. Box 160, FI-00101 Helsinki tuomas.takalo@gmail.com mobile: +358503875745 www.takalo.net Current

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Course Material. Reports 127. Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (eds.) Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth

Course Material. Reports 127. Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (eds.) Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth Course Material Comments Reports 127 Research Reports Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (eds.) Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth MIMO Project 2010 2013 reports FroM TURKU

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Current appointments 2013-: Visiting professor, American University of Beirut, Lebanon

Current appointments 2013-: Visiting professor, American University of Beirut, Lebanon Christer Bengs Sept 2013 Christer Bengs American University of Beirut Faculty of Agriculture and Food Sciences Department of Landscape Design and Ecosystem Management P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, Beirut

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2008

Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 35. vuosikerta / 35th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Eerikinkatu

Lisätiedot

Publications List of principal publications

Publications List of principal publications Publications List of principal publications Saku Mantere Papers published in international journals with referee practice 1. Mantere, S., Schildt, H. & Sillince, J.A.A. The Reversal of Strategic Change.

Lisätiedot

Finnish Journal of Ethnicity and Migration

Finnish Journal of Ethnicity and Migration Finnish Journal of Ethnicity and Migration Vol. 5, No. 3 / 2010 (Publication: March 2011) www.etmu.fi Publisher The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) This journal

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot