Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry."

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

2 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Vuodelle 2014 asetettiin painopistealueiksi työpajojen toimintaedellytysten vahvistaminen sekä pajoilla työskentelevien ammattitaidon kehittäminen. Myös laadun kehittämiseen, viestinnän tehostamiseen ja oppilaitosyhteistyön kehittämiseen haluttiin keskittyä. Eri hankkeiden kanssa tehty yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa tulokselliseen toimintaan. Hankkeet hyödyttävät alu-verkostoa merkittävällä tavalla. Toiminnan keskeinen tarkoitus on ollut pitää yllä yhteydet pajoihin ja niiden henkilöstöön. Pajakäynneillä ja eri tilaisuuksissa ovat aiheina olleet tiedotus, oppilaitosyhteistyö ja paikallinen koulutustarve. Paikalliset, ajankohtaiset kysymykset ovat olleet myös esillä. Pajojen keskinäisessä yhteistyössä on voitu nähdä kokemusten vaihdon suuri motivoiva merkitys. Hanketoiminta on koko kuluneen vuoden ajan ollut merkittävässä roolissa alutoiminnan suhteen. Eri hankkeet tuottavat jatkuvasti käytännön toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita alu-toiminnassa voidaan hyödyntää. 2. Hallinto Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Susanna Uusitalo, varapuheenjohtajana Matti Kangasaho, Avituksesta, Terjo Kiljunen Sovatek-säätiöstä, Markku Hassinen, Tuulikki Nieminen par-hankkeesta ja Pekka Piirainen Muuramen työpajalta. Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Tuija Kautto, Nuorten taidetyöpajalta, Tarja Mäkipää Vattipajalta ja Kari Suomalainen toimien sihteerinä. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen syyskokouksessa yhdistystä edusti Kari Suomalainen kuten myös Keski-Suomen yhteisöjen tuen syyskokouksessa. Yhdistyksellä on ollut edustaja myös Keski-Suomen nuorisotakuutyöryhmässä, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n hallituksessa ja PAR järjestelmien kehittämishankkeen ohjausryhmässä. Kirjanpidon palvelut ostettiin Laskenta ja konsultointipalvelu Marja-Liisa Kilpeläinen oy:ltä. Hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut 9 kertaa. Yhdistyksen kokouksia pidettiin yksi, vuosikokous maaliskuussa

3 3. Talous Yhdistyksen toiminnan rahoitus vuodelle 2014 tuli TPY:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen kautta ja aluehallintoviraston myöntämänä avustuksena. Rahoitus koski alu-toiminnan koordinointitehtävien hoitoa. Alu toiminnan koordinointiin oli käytettävissä 8000 Tpy:n hankintasopimuksella. Alueellisen yhteistyön kehittämiseen Keski-Suomessa saatiin tukea aluehallintoviraston myöntämänä Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kustannukset vuonna 2014 olivat ,20. Tilikaudelta 2014 näyttää tilinpäätös alijäämää 7 589, Jäsenistö ja jäsenyydet Vuoden 2014 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli kahdeksantoista (18) jäsentä, joista henkilöjäseniä oli kahdeksan (8) ja yhteisöjäseniä kymmenen (10). Yhdistys on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Keski-Suomen yhteisöjen tuen jäsen. 5. Toiminta Vuodelle 2014 tehtiin hankintasopimus TPY:n kanssa alu-toiminnan koordinointitehtävien hoitamisesta Keski-Suomessa. Puitesopimus tehtävien hoidosta oli tehty vuosiksi Toiminnan kehittämiseksi toimittiin kiinteässä yhteistyössä eri hankkeiden kanssa. Keskeisinä kysymyksinä ovat olleet toiminnan strateginen kehittäminen, tiedotus sekä oppilaitosyhteistyön rakentaminen maakunnan alueella Alu toiminta Kari Suomalainen toimi Hallituksen nimeämänä alu toiminnan osapäiväisenä koordinaattorina. Alu-verkostossa ovat olleet mukana seuraavat työpajat eli Sovatek, Avitus, Vattipaja, Puustellin työkylä, Taitotupa, Muurame, Petäjävesi, Äänekosken työpaja ja Navikkapalvelut Keuruulta sekä Jyväskylän taidetyöpaja. Kevätkauden konsultoivat pajakäynnit suuntautuivat Hankasalmelle, Taitotupa, 2 käyntiä, Laukaaseen Vattipajalle ja Puustellin työkylään, Sovatekin eri yksiköihin 5kpl, Äänekosken työpajalle sekä Jyväskylän Taidetyöpajalle, 3 käyntiä. Syksyn aikana pajakierros suuntautui pääosin samoille seuduille. Pajakäyntejä kertyi keväällä 12 ja syyskaudella järjestettiin pajojen työkokous, jossa käytiin läpi alkaneen vuoden toiminnallisia tapahtumia ja keskusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista kysymyksistä. Keskeiseksi kysymykseksi kokouksessa nousi yhteistyö Te-toimiston kanssa.

4 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Valtakunnallisille työpajapäiville osallistuttiin suurella joukolla. Yhdistyksen toimesta järjestettiin Lahteen yhteiskuljetus, jossa oli mukana 30 henkilöä. Tpy:n hallituksen puheenjohtaja Sari Palm vieraili Jyväskylässä Tutustumiskäyntien lisäksi järjestettiin iltapäivän kestänyt työkokous, jossa keskeiseksi aiheeksi nousi yhteistyö Te-toimiston kanssa ja siinä esiintyneet hankaluudet. Huhtikuun alussa käynnistettiin Humakin hallinnoimaan hankkeeseen liittyen verkkovälitteinen työhyvinvointiin keskittyvä ryhmätoiminta. Nimeltään emessi hanke tarjosi verkkovälitteisesti vertaistukea työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin kysymyksiin. Yksilö- ja työvalmentajista koottiin yksi ryhmä, joka kokoontui kevään aikana kolme kertaa. Alueelliset työpajapäivät Tampereella kokosi työpajaväkeä Tampereen teatteriin. Keksi-Suomesta oli päivillä kohtuullinen osallistujamäärä järjestettiin työkokous, Kehittävät kesäpäivät, jossa suunniteltiin syksyn ohjelmaa ja käytiin vilkasta keskustelua kaikenlaisista kehittämistarpeista. Yksi keskeinen aihe oli Tekemällä oppii hankkeen tulosten esittely. Syyskuussa jatkui emessi hankkeen työhyvinvointiryhmän työskentely. Seminaari Uudet oppimisympäristöt työ tekijäänsä opettaa toteutettiin Keski- Suomen opistolla Aihepiiristä järjestettiin vuoden aikana kolme eri tapahtumaa. Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari Jämsän Himoksessa kokosi myös pajojen edustusta. Seminaarin järjesti työllisyyden kuntakokeilu järjestettiin ensimmäinen työ- ja yksilövalmentajien ammatillinen tapaaminen Rantapirtillä Koskenpäällä, jossa oli mukana 30 henkilöä Keski- Suomesta ja Pirkanmaalta. Tapaamisen teemoina olivat Toiminnalliset menetelmät ryhmävalmennuksessa ja ohjauksellisen otteen vahvistaminen valmennuksessa. Toiminnallisia menetelmiä ohjasi Outi Rautio Tpy:stä ja ohjauksellisesta otteesta vastasi Päivi Kaasinen Keski- Suomen opistolta. Valmentajien ammattipäivinä tapaaminen osoittautui toimivaksi ja tärkeäksi. Palautteen perusteella vastaava tapaaminen tulisi toteuttaa vuosittain. Yhdistyksen tukena tapaamisen järjestämisessä olivat Tpy ja aluehallintovirasto. Loka-marraskuun aikana järjestettiin pajojen henkilöstölle tapaamisia toimialoittain. Tapaamisia kertyi viisi ja niissä päätettiin toiminnan jatkamisesta vuoden 2015 puolella. Tapaamisia järjestettiin seuraavilta toimialoilta: puu, metalli ja tekniikka, starttivalmennus, kierrätys sekä opetus ja opinto-ohjaus. Tpy:n järjestämista koulutuksista huomioitiin rahoitusseminaari, verkkototeutuksena ja marraskuun lopussa Kumppanuusfoorumi Helsingissä toteutettiin erikseen STL mallin laatukoulutus.

5 oli pajaverkosto aktiivisesti mukana työllisyyden kuntakokeilun järjestämässä seminaarissa Yrittäjä työllistää. Seminaaripaikkana oli Hotelli Laajavuori Alueelliset hankkeet, joissa olimme tiiviisti mukana - Nuori Keski-Suomi, sytytä hanke, nuori yrittäjänä - Kierto- hanke, kierrätykseen keskittynyt hanke, päättyi Paikko hanke, joka jatkaa paikkotoimintana oppimisympäristöjen kehittämistä - NUOVO nuorta voimaa järjestöihin. - Työllistämisen kuntakokeilu - PAR-järjestelmät - Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry. ja sen hanketoiminta. - ELY ja AVI Alu -toiminnan rahoittamiseksi ja tehostamiseksi jätti yhdistys marraskuun lopussa avustushakemuksen aluehallintovirastolle. Haettavalla avustuksella pyritään lisäämään yhdistyksen resursseja alueellisen yhteistyön tehostamiseksi Oppilaitosyhteistyö Oppilaitosyhteistyön kehittämisessä on keskiössä ollut PAIKKO hanke, jonka seurannassa on yhdistyksellä ollut merkittävä osuus. Paikko hanke on keskittynyt toimintamallien kehittämiseen ja julkaisi käsikirjan oppimisympäristöjen tunnistamisesta. Toimintamallin mukaisesti kuvataan ammatilliset osaamisvaatimukset, tunnistetaan toiminnallisen ympäristön oppimismahdollisuudet ja tunnistetaan sekä dokumentoidaan osaaminen valmennustilanteessa. Itse hanke on päättynyt vuoden vaihteessa, mutta paikkotoiminta jatkuu vielä vuoden Strateginen kehittäminen Yhdistyksen strateginen suunnitelma on tehty vuosille Suunnitelmaan on koottu johtavat ajatukset kehittämisen suuntaviivoiksi, linjaukset ja tavoitteet sekä kehittämistoimenpiteet. Työpajatoiminnan menestymisen kannalta kriittisiä menestystekijöitä on tarkasteltava muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten valossa. Tärkeitä näkökulmia ovat työpajojen asema osana palvelujärjestelmää ja jatkuvan kehittämisen periaatteen omaksuminen. Suunnitelman päivittäminen on ajankohtaista tulevan vuoden aikana Tiedotus Yhdistykselle tehtiin tiedotussuunnitelma vuonna Tiedotuksen tärkeimpänä tavoitteena on edelleen ollut pajatoiminnan tunnettavuuden lisääminen. Erityisesti sidosryhmien suuntaan on ollut tarve kertoa pajatoiminnasta. Eri kokouksissa, seminaareissa ja tapahtumissa on pyritty tuomaan esille pajatoiminnan palveluja ja käytännön työtä.

6 Jäsentiedotteita lähetettiin viisi, joissa kerrottiin tehdyistä päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Vuoden lopussa käynnistettiin tiedotuksen osalta profiilin nosto, jolla on tarkoitus saada yhtenäistä ilmettä yhdistyksen tiedotukseen. 6. Tulevaisuus Alueellisen yhteistyön kehittämistä joudutaan pohtimaan yhdistyksen piirissä tulevan vuoden aikana. Valtakunnallinen työpajayhdistys ei kohdista suoraa rahoitusta enää alu-toimintaan vuoden 2015 alusta lähtien. Toiminnan rahoitus jää näin ollen aluehallintoviraston jakaman pajatoiminnan tuen varaan. Hanketoiminnan tuomat hyvät käytännöt ovat merkittävästi pohjana tulevissa suunnitelmissa. Tärkeimmät tavoitteet liittyvät yhteistyöverkoston kehittämiseen, pajatoiminnan sisältöjen ja osaamisen kehittämiseen sekä työpajatoiminnan tunnettavuuden lisäämiseen. Jyväskylässä Keski-Suomen Työpajayhdistys ry:n hallitus

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013

Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisosirkusliitto ry Toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 tavoitteena on ollut jatkaa edellisvuosien työtä sirkusharrastuksen saavutettavuuden edistämiseksi sekä järjestää ohjaajakoulutusta

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot