!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan jasaadatietoasentoiminnastayhdistyksenjulkaisemastajäsenlehdestäspiriumista, verkkosivuiltaosoitteestawww.sash.fi,yhdistyksenfacebookesivuiltajaeryhmästä. Yhdistysontoiminutsääntöjensäedellyttämällätavallayhdistäenjäsenistöäjahuolehtien jäsenistönsäkouluttamisesta. 1.*Kansainvälinen*toiminta* Toimintavuoden2014aikanakansainvälisenäyhdyshenkilönäYhdistyksessäontoiminut MarjaELiisaYlitaloEAiro.HänosallistuiIFNA:nmaaedustajakokoukseen(CRN,Country Representantmeeting)EspanjanssaBarcelonassa MaaedustajanaYhdistys maksoihänenosallistumiskulunsa.kokouksessamarjaeliisaylitaloeairovalittiinifna:n2. Varapresidentiksi.Kausionkaksivuotinen.Varapresidentinominaisuudessahänosallistui IFNA:ntoimihenkilöiden(Officer smeeting)jakongressisuunnittelutoimikunnankokoukseen (CPC,CongressPlanningCommittee)BudapestissaUnkarissa22.E KansainvälisenäyhdyshenkilönäMarjaELiisaYlitaloEAirojatkoiICPAN:in(International ConferenceforPeriAnesthesiaNurses)kongressinjärjestelytoimikunnassa. IFNAjäsenmaksukaudelle2014maksettiin1600jäsenenmukaisesti. 2.*Pohjoismainen*toiminta* YhdistyksenPohjoismaisenayhdyshenkilönäontoimintavuoden2014aikanatoiminut HarrietLjungbergERasmus. NOSAM(NordisktSamarbetsMöte)Ekokousjärjestettiin SuomessaHelsingissä Yhdistyksenhallituksenkokouksenyhteydessä.Kokoukseenosallistuipohjoismainen yhdyshenkilöharrietljungbergerasmus.kokouksienyhteydessäjärjestettiinyhteinen illanvietto. NOKIAS2016Ekongressinjärjestelytaloitettiin.JärjestelyjävalittiinhoitamaanTurun YliopistonkongressitoimistojaheidänyhteyshenkilönäYhdistykseentoimii kongressipäällikköjaanalindgren. HallitusaloittiNOKIAS2016EkongressinmarkkinoinninYhdistyksenSyyskoulutuspäivillä TurussayhteistyössäTurkuTouringinkanssa. AnniSaarelaosallistuiTehohoitopäiville27.E Helsinginmessukeskuksessa markkinoidakseennäytteilleasettajillenokias2016ekongressia. (omakohtanokias2016)

3 3.*Yhdistyksen*hallitus*ja*toimihenkilöt*2014* Tehtävä Hallituksenjäsen Hallituksenvarajäsen Puheenjohtaja AnniSaarela Varapuheenjohtaja TiinaIlola Pohjoismainenyhdyshenkilö HarrietLjungbergERasmus MarjaELiisaYlitaloEAiro Kansainvälinenyhdyshenkilö MarjaELiisaYlitaloEAiro YhdistyksenPREhenkilö AnniSaarela Jäsensihteeri AnittaPirinen AnnaRantanen Rahastonhoitaja JoniKarjalainen MerjaTolin Spiriumpäätoimittaja TiinaIlola TatuTiala saakka. Verkkosivujenvastaavatoimittaja AnniSaarela AnnikaAhoEKonttinen Sihteeri MarjaELiisaYlitaloEAiro SariPyhälä Yhdysjäsenvastuuhenkilö AnnaRantanen 3.1.*Hallituksen*toiminta* Hallituskokoontuitoimikaudella2014yhteensäseitsemänkertaa.Vuodenensimmäiseen järjestäytymiskokoukseenosallistuivatmyösvarajäsenet.muutoinvarajäsenonosallistunut hallituksenkokoukseenvainvarsinaisenjäsenenollessaestynyt.hallituksenkokouksiin osallistumisestaonkorvattuosallistujillematkakustannuksetjapäiväraha.muutkuluton korvattuerillisiätositteitavastaan. ToimintavuodenaikanahankittiinkannettavatietokoneAnittaPiriselle. Hallituksenkokouksistaonpidettypöytäkirjaayhdistyslainmukaisesti.Lisäksihallituson pitänyttoimintakaudenaikanarunsaastiyhteyttäsähköposteinjapuhelimitseyhdistyksen toimintaanliittyvissäasioissa. Yhdistyksenkirjanpidononhoitanuttoimikaudella2014ulkopuolinenkirjanpitäjäPauliina Eloluoto,TilimeklaritOy,Masku. Toiminnantarkastajinavuonna2014toimivatTiinaSavolainenjaJenniVaarala. VaratoiminnantarkastajinatoimivatMiiaSirniöjaMinnaSunnari. 4.*Jäsenistö* Toimintavuoden2014lopussaYhdistyksenjäsenmääräoli2022,joistavarsinaistenjäsenten lisäksioliopiskelijoita56,eläkeläisiä7,yrityksiä20,sairaalat,kirjastotjakoulut122. KunniajäseniäYhdistykselläolitoimintavuodenpäättyessä15. Jäsenmaksusäilyimuuttumattomanajaolikaudella2014varsinaisiltajäseniltä20, opiskelijajäseniltä10,eläkeläisjäseniltä10,sairaaloilta,kirjastoiltajakouluilta40 ja yrityksiltä100. Yhdysjäsentoimintaaonedelleenjatkettutoimintavuodenaikana.Yhdysjäseniäon29. Yhdysjäseninfojaonjärjestettyyhdelläpaikkakunnalla.Infopakettejaonjaettumyös opiskelijoillejauusilletyöntekijöille.hallitusonvarannutrahaabudjettiintätätoimintaa varten.

4 ApurahojenjakaminenontapahtunutSäätiönkautta.KuluneenavuonnaSäätiömyönsi2 hakijalleapurahoja,jotkasuunnattiinkansallisiinkoulutuspäiviinjakansainvälisiin kongresseihin.yhdistysmyönsitaloudellistatukeaolgaheikkaselle1000 Lahden AmmattikorkeakoulunjärjestämäänAnestesiahoitotyönerikoistumiskoulutukseen,joka alkaatammikuussa *Koulutustoiminta* 6.*Julkaisutoiminta* Yhdistysjärjestitoimintavuoden2014aikanakahdetkoulutuspäivät. KevätkoulutuspäiväteliAnestesiakurssijärjestettiinPaasitornissaHelsingissä6.E yhteistyössäSuomenAnestesiologiyhdistyksenkanssa.Anestesiakurssioli 25.järjestettyyhteinenkoulutustapahtuma.Yhdistyksenpuolestajärjestelyihin osallistuivattiinailolajamarjaeliisaylitaloeairo.anestesiakurssilleosallistujiaoli 191. YhdistyksenomatsyyskoulutuspäivätjärjestettiinTurussaHotelliCaribiassa9.E JärjestelyistävastasivatAnniSaarelajaJoniKarjalainen.Koulutuspäivien yhteydessäjärjestettiinmyösheräämöluennot,joidenvastuuhenkilöolijaana Hirvijoki.Mukanaolimyösensimmäistäkertaaluennotleikkaussalien lääkintävahtimestareille.syyskoulutuspäivilleosallistujiaoli226,joista lääkintävahtimestareitaoli28. YhdistysonjulkaissutjäsenlehtiSPIRIUM:ia.Lehtiilmestyineljäkertaatoimintavuoden aikana.lehdenpäätoimittajanatoimitiinailola.lehdentaittajanajatkoijarisimonen, LifeteamOy,HelsinkijapainopaikkanaoliIEPrintOy,Seinäjoki. TaloudellisestijäsenlehtiSpiriumintulosonollutpositiivinen.Lehdenlaadukassisältöja ulkoasusekäyhdistyksenvakiintuneetliikeeelämänsuhteetovatpitäneetvakituiset ilmoittajatmukana. KaikkiSpiriumin2014verkkolehdennumerotovatolleetrekisteröityneidenjäsenien luettavissa. Yhdistysonpitänytylläkaudenaikanaverkkosivujaosoitteessawww.sash.fi.Verkkosivujen sisällönvastaavanatoimittajanaonollutannisaarelajaylläpitäjänäeevaemariaöstlund, AtNet,Nousiainen. Verkkosivuillaonjulkaistuajankohtaisia,Yhdistyksentoimintaanliittyviäartikkeleita. Koulutuspäivienohjelma julkaistaanverkkosivuillajailmoittautuminenkoulutuspäiville tapahtuuverkkosivujenkautta.myösosakoulutuspäivienluentomateriaaleistaonjulkaistu verkkosivuilla.lisäksiverkkosivuillaonollutsekäkotimaistenyhteistyökumppaneiden,että kansainvälistenkongressienmainoksia.verkkosivujenkäännöstyöruotsinkielellealoitettiin syksylläjaruotsinkielinensivustosaatiinverkkoonsyksyllä2014.

5 7.*Talous* Yhdistyksentalouspysyivakaanatoimintavuodenaikana.TalousonperustunutjäsenmaksuE jakoulutuspäivätuotoillesekäspiriuminmainostuloille.yhdistystoiminnankulutovat kasvaneetyleisestähintatasonnousustajohtuen.suurimmatmenoerätvastaavastiovat olleetkoulutuspäivienjärjestelykulut,kutentilavuokratjaruokailuidenjärjestäminen. MerkittäviämenoeriäovatmyösSpiriumintaittoE,painatusEjapostituskulut,hallituksen kokouskulutsekävarojensiirtosäätiölle. YhdistystulouttiSäätiöllebudjettiinvaratunrahamäärän2500 jasenlisäksihyvän taloudellisentilanteensalliessaylimääräisen5000 lahjoituksenjaettavaksiapurahoina. Tarkemmintaloudentoteutuminentoimintavuonnakäyilmierillisestätalouskertomuksesta. 8.*Heräämöprojekti* Erillinenliite. Helsinki16/12015 Hallitus AnniSaarela MarjaELiisaYlitaloEAiro TiinaIlola JoniKarjalainen HarrietLjungbergERasmus AnittaPirinen

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HOLLOLAN RATSASTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ Vuosi oli Hollolan Ratsastajat ry:n 35 toimintavuosi. Merkkivuotta juhlistetiin pidennetyn Messilä Derbyn merkeissä. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f.

Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f. Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f. Vuosikertomus 1.10.2008 30.9.2009 Yleistä Hallitus ja jäsenistö Suomen Ortopediyhdistyksen (SOY) toimintavuosi 1.10.2008 30.9.2009 oli järjestyksessään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 UNKARINPAIMENKOIRAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 oli Unkarinpaimenkoirat ry:n 40. toimintavuosi. Unkarinpaimenkoirat ry on viiden unkarilaisen rodun, komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi, rotujärjestö.

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

LAPIN MÄYRÄKOIRAKERHO RY

LAPIN MÄYRÄKOIRAKERHO RY LAPIN MÄYRÄKOIRAKERHO RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 YHDISTYS Vuosi 2014 oli Lapin Mäyräkoirakerho ry:n ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Yhdistys hyväksyttiin Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykseksi. Yhdistykselle

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 1. Juustoseura ry Toimintakertomus 2011 Juustoseuran hallitus Hallituksen puheenjohtajana on toiminut ylilääkäri Antti Hemmi ja varapuheenjohtajana projektipäällikkö Markku Gröndahl. Asiamiehenä on toiminut

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Kaarinan Urheiluratsastajat ry

Vuosikertomus 2012. Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus 2012 Kaarinan Urheiluratsastajat ry Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus SISÄLLYSLUETTELO Aloitussanat... 3 Yleistä... 3 Hallitus... 4 Kokoustoiminta... 4 Tapahtumia vuonna 2012...

Lisätiedot

FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi. 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki

FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi. 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki Ohjelma/ Syysseminaari 2013 13:00-13:10 Avaus Tuukka Haarni, Tieto 13:10-14:30

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 1/2015

Suomen Seurakoirayhdistys ry VERKKOTIEDOTE 1/2015 HALLITUKSEN KOKOUKSET kevään 2015 aikana vielä seuraavasti * 25.pv toukokuuta * 15.pv kesäkuuta Hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat tulee toimittaa kirjallisesti, allekirjoitettuina ja ne tulee olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Kurikan Ratsastajat ry TOIMINTAKERTOMUS 2014. 1. Yleistä

Kurikan Ratsastajat ry TOIMINTAKERTOMUS 2014. 1. Yleistä Kurikan Ratsastajat ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan aluejaostoon. Toimintavuonna 2014 seuraan kuului

Lisätiedot

VESILAHDEN SEUDUN RATSASTAJAT RY. Vuosikertomus 2006

VESILAHDEN SEUDUN RATSASTAJAT RY. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 1 VESILAHDEN RATSASTAJAT RY - VUOSIKERTOMUS 2006 YLEISTÄ...3 HALLITUS...3 KOKOUSTOIMINTA...3 TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA...4 RETKET JA TAPAHTUMAT...5 PALKITSEMISET...6 KILPAILUTOIMINTA...8

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 1 2015 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus 2015....... 11 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

Kevät kokous 23.3.2011 ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39

Kevät kokous 23.3.2011 ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39 Jäsentiedote 2/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info Kevät kokous 23.3.2011 ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39 Kutsuttuna: Tampereen Sähkölaitos Oy:n Timo Pesonen Ennen kokousta, klo 17:30 alkaen, Tampereen

Lisätiedot

Blues Fan Club ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

Blues Fan Club ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Blues Fan Club ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Yleistä Kausi 2007 2008 oli Blues Fan Club ry:n toiminnan 14:sta. Kulunut kausi sujui laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Kauden aikana järjestettiin

Lisätiedot

Pedaali ry, Hallituksen kokous Ke 21.1.2015 klo 17 Ateneumin kahvila, Helsinki

Pedaali ry, Hallituksen kokous Ke 21.1.2015 klo 17 Ateneumin kahvila, Helsinki Pedaali ry, Hallituksen kokous Ke 21.1.2015 klo 17 Ateneumin kahvila, Helsinki Paikalla: Hallituksesta: Janna Jokela (pj), Marianna Karttunen, Eriika Johansson, Ella Eiranto, Lotta Hannuksela, Maiju Tuisku,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

1. Professuuri Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, ylilääkärin sivuvirka HUS 3 Mentalia, pienimuotoinen yksityisvastaanotto

1. Professuuri Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, ylilääkärin sivuvirka HUS 3 Mentalia, pienimuotoinen yksityisvastaanotto Luottamushenkilöiden sidonnaisuustiedot: Sidonnaisuustiedot on numeroitu seuraavasti: Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat 2. Palkattu toimi yksityisessä

Lisätiedot

SAMB0-2000 ry. Seuraavia jäseniä palkittiin. ahkera combat samboharrastaja ahkera winter unifight harrastaja

SAMB0-2000 ry. Seuraavia jäseniä palkittiin. ahkera combat samboharrastaja ahkera winter unifight harrastaja SAMB0-2000 ry VUOSIKERTOMUS 1.1.2014-31.12.2014 1. Yleistä Vuosi 2014 oli Sambo 2000 seuran neljästoista toimintavuosi. Vuosi oli kehityksen vuosi. Suurimpana muutoksena oli uusien nettisivujen käyttöönotto.

Lisätiedot

Suunnittelutoimihenkilöt PRO ry

Suunnittelutoimihenkilöt PRO ry Suunnittelutoimihenkilöt PRO ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 20.03.15 Kevätsiivousten aikaa!! Tervetuloa yhdistyksen kevätteatteriin Linnanmäelle ke 27.5.2015! Supersuositut kevätrevyyt palaavat Linnanmäelle Peacock-teatterin

Lisätiedot

1.2.2015 TAIPALSAAREN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

1.2.2015 TAIPALSAAREN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1.2.2015 TAIPALSAAREN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika 26.01.2015 klo 18:05 20:35 Paikka Kunnantalo Läsnä Aure Niiva puheenjohtaja Kaija Anttonen Outi Tolvanen Seija Turppo

Lisätiedot

AMALIA. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme Ry

AMALIA. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme Ry AMALIA Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Kanta-Häme Ry Kevät 2012 2 3 Kanta-Häme Ry Sisältö: Sisältö 3 Puheenjohtajan palsta 4 Terveiset tiedotusvastaavalta 5 Puheenjohtajan hakuilmoitus 6 Hallitus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8)

JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8) JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Järvenpään Uintiklubi ry:n 25 toimintavuosi Seuran toiminnan painopisteet ovat toimintavuonna 2013

Lisätiedot