KT5 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KT5 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena"

Transkriptio

1 KT5 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 1

2 Tavoitteet ja sisältö Perustiedot ja taidot digitaalisen portfolion pedagogisesta hyödyntämisestä Oman portfolion tuottaminen Tavoitteena myös tukea valmiuksia käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita, sovellusohjelmia sekä tietoverkkoja Luennot, seminaarit ja oman portfolion työstäminen 2 op; taitotyöpajat 3 op 2

3 Digitaalinen portfolio oppimisen välineenä Johdatus portfoliotyöskentelyyn Asko Pekkarinen & Essi Vuopala, /11/2007 3

4 PORTFOLIO Porfolio= portare kantaa + folia lehti, suom. ansio/kasvunkansio tai oppimissalkku Portfolio tarkoittaa oman osaamisen dokumentointia ja itsearviointia 4

5 Portfolio Portfolio on merkityksellinen kokoelma töitä, jotka on valittu tietyn tavoitteen saavuttamiseksi ja jotka osoittavat ponnisteluasi, edistymistäsi ja saavutuksiasi. Portfolion kantavana ajatuksena on omien töiden kerääminen, valitseminen ja reflektiointi. ainutkertainen, kertoo tekijästään 5

6 kokoelma tuotos PORTFOLIO väline, keino, menetelmä prosessi (Niikko, 2001, 13) 6

7 PORTFOLIO:n muodot 1. Perusportfolio 2. Näyteportfolio 3. Arviointiportfolio 4. Kasvun ja oppimisen prosessiportfolio rtfolion%20muotoja 7

8 Digitaalinen portfolio Digitaalinen portfolio eroaa ns. perinteisestä portfoliosta ainoastaan toteutusmenetelmiltään. Digitaalinen portfolio on elektronisessa muodossa oleva kokoelma tekijänsä töistä ja toimintaa kuvaavista dokumenteista. 8

9 Digitaalinen portfolio Voi sisältää tekstin lisäksi ääntä, kuvaa, videoita, animaatioita ym. elementtejä, joita voi tietokoneelle tallentaa. Julkaiseminen esim. Internetissä tai CD romina. 9

10 Digipofon sisältö yleisesti suunnitteludokumentit suoritettujen opintotehtävien kokoelma perustelut töiden valinnoille, niiden esittelyt ja omat arviot opiskeluprosessin esille tuominen kuvataan omia vahvuuksia ja omaa kehittymistä myönteisessä valossa (Meisalo et. al. 2000, 255) uudenlaiset sisällöt: tekstit, kuvat, ääni, videot, animaatiot jne. (Linnakylä & Kankaanranta, 1999, 231) palautteet: opettajan antamat palautteet, vertaispalautteet ja itsearvioinnit (Linnakylä & Kankaanranta, 1999, 231) 10

11 Digipofon edut ja haitat + edistää teknisiä taitoja - tekniset taidot riittämättömät + motivointi helppoa - pedagogisen ja teknisen ohjauksen tarve + saatavuus ja säilytettävyys - henkilökohtaisuus salasanat + tiedon käsittely, hallinta, päivittäminen ja säilyttäminen helppoa ja nopeaa + mahdollisuus vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja palautteeseen - sisältö voi jäädä tekniikan varjoon - työläs ja aikaa vievä + multimedian hyödyntäminen - autenttisuus (Jouttimäki et al., 2003) 11

12 Digitaalisen portfolion edut verrattuna perinteiseen portfolioon Portfolioon voi liittää monipuolisia multimediakokonaisuuksia. Portfolioprosessia on helppo hallita: arkistointi, osien kopiointi, esittäminen ja jakelu ovat helpompia. Opiskeluprosessin tuotokset säilyvät myöhempää käyttöä varten, mikäli ne on taltioitu digitaaliseen muotoon. Digipofossa viittaaminen muuhun aineistoon on helppoa linkkien avulla. Digipofon tuottaminen edistää ja ylläpitää multimediavalmiuksia. 12

13 Digitaalisen portfolion edut verrattuna perinteiseen portfolioon interaktiivisuus, yhteistyö ja jakamisen mahdollisuus laajemmillekin ryhmille mahdollisuus osoittaa myös tietoteknologinen osaaminen kommunikoinnin, keskustelun ja yhteisen uudelleenrakentamisen mahdollisuus (Linnakylä & Kankaanranta, 1999, ) 13

14 Digipofo koulutusteknologian opinnoissa Digitaalinen portfolio on opintojen aikana tehtyjen opintosuorituksien ja omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden pohdinnan multimediakokoelma, joka edustaa monipuolisesti opiskelijan koulutusteknologista osaamista, opintotuotoksia ja kiinnostuksen kohteita. (Raatikainen & Vikstedt, 2003) 14

15 Miksi digipofo osa koutekin perusopintoja? portfolio toimii opintokokonaisuuden arvioinnin perustana (merkitys korostuu aineopinnoissa) nivoo yhteen opintojaksot opintojen punainen lanka itsearviointi oman osaamisen dokumentointi oppimisprosessin kuvaus tvt:n käytön soveltaminen 15

16 Digitaalisen portfolion sisältö KT 25 op opinnoissa näkemyksiä omasta tieteenalasta/työalueesta ja sen suhteesta koulutusteknologiaan tunnelmia opintojen aikana (esim. alkutunnelmia, päätöstunnelmia) opintotuotokset kaikilta opintojaksoilta perusteluita portfolioon valituille töille (ja portfolion muodolle ) palautetta ja arviointia itseltä ja muilta; pohdintaa missä olen hyvä (vahvuudet), missä haluaisin kehittyä, mihin suuntaan haluaisin kehittyä (kehittämiskohteet), työnäytteitä taitotyöpajoista > perusopintojen portfolio on perusta aineopintojen portfoliolle, portfoliotyöskentelyssä hyödynnetään työpajoissa tehtäviä harjoituksia suoraan (kuvan käsittely, videon laatiminen tms.) 16

17 Huomioitavaa! Kaikki OPS:ssa mainittavat tuotokset tulevat näkyviin myös kunkin opintojakson www oppimisympäristöön Portfolion rakentaminen aloitetaan workshopissa ( blogikoulutus) 17

18 Portfolioita verkossa html 18

19 Portfolio-teoksia Erkkilä, R., Kronqvist, E-L. & Kiiskilä, S.(1997). Kuinka ohjata osaamista? - Pohdintoja portfoliokonsultoinnista. Kankaanranta, M Developing digital portfolios for childhood education. Institute for Educational Reseach Reseach Report 11. Jyväskylä. Linnakylä, P. & Kankaanranta, M. (1999). Digitaaliset portfoliot asiantuntijuuden osoittamisessa ja jakamisessa. Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (Toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY. Linnankylä, P., Pollari, P., Takala, S. (1994) (Toim.). Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Pollari,P., Kankaanranta, M. Linnankylä, P. (1996). (Toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 19

20 www-lähteitä Helen C. Barrett: Researching Electronic portfolios: Learning, Engagement and Collaboration through Technology (Luettu ) Helen Barrett, Using Technology to Support Alternative Assessment and Electronic Portfolios (Luettu ) Niikko, A Portfolio oppimisen ja kasvun tueksi. Teoksessa Enkenberg, J., Väisänen, P. & Savolainen, E. (Toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. (WWW-dokomentti). (Luettu ) Anja O. Saura: Portfoliokurssia varten kerätty sanasto ( ) (WWW-dokumentti) (Luettu ) 20

21 2. www-lähteet Marttila & Rantanen, Digitaaliset verkkoportfoliot oppimisen tukena. Julkaisut ja ohjeet Portfolio-opas Portfolio yliopiston kehittämisen ja arvioinnin välinen Portfolio oppimisen ja arvioinnin tukena 21

22 KT5 aikataulut Pvm Klo Paikka Aihe KTK 138 Pajukoulutus, SSH KTK 138 Blogikoulutus KTK 207 Blogikoulutus KTK 303 Digitaaliset portfoliot, luento KTK 138 Web-sivujen tekeminen/ FrontPage ja NVU KTK 138 Esitysgrafiikka/ PowerPoint, Producer KTK 138 Digitaalinen kuvankäsittely/ Photoshop KTK 138 Hot potatoes KTK 138 Digitaalisen videon perusteet, kuvaaminen ja editointi KTK 138 Digitaalinen video: editointi jatkuu, tuotosten esittäminen KTK 138 Aihe avoin 22

Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio

Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio Käsiteltäviä teemoja Mihin tämä oikein liittyy? Nyky-yhteiskunta: oppimis- ja osallistumisyhteiskunta Portfolio, oma osaamisprofiili Entäs kun mukaan tuodaan

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä

Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä Marja-Riitta Kotilainen Tiivistelmä Mobiilius on nopeasti kehittyvässä teknologiassa yksi merkittävimmistä

Lisätiedot

Portfolio maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnossa

Portfolio maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnossa 1 Portfolio maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnossa Jari Alanko 5.9.2006 JOHDANTO Portfolion käyttö on levinnyt ulkomailta myös Suomeen ja sitä käytetään nykyään meilläkin useilla tavoilla ja eri

Lisätiedot

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA Taina Rytkönen Suontausta VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN VAIHEET Multimediaopintokokonaisuuden CL seminaariraportti 18.1.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

Koulutusteknologian perusopinnot 25op.

Koulutusteknologian perusopinnot 25op. Koulutusteknologian perusopinnot 25op. - Opintojen aloitus Pirkko Hyvönen ja Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Department of Educational Sciences and Teacher Education University

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Sivumäärä Yleinen kasvatustiede.

Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta niiden avulla? Sivumäärä Yleinen kasvatustiede. Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatustieteiden koulutus Tekijä Tolonen, Jaana Tuulikki Työn nimi Pedagogiset digitarinat Mitä opiskelijat pohtivat digitarinoista ja oppimisesta

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa

1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa TUTORIN OPAS SISÄLLYS: 1. Ongelmaperustainen oppiminen verkossa 2. Toiminta verkko-opintojaksolla 3. Toiminta verkkotutorina 4. Ongelmien suunnittelu 5. Ongelmaperustainen oppiminen ja arviointi 6. Lähteitä

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt S. Räsänen Report B / 2002 / 1 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND

Lisätiedot

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu... 5 1.1 ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset..

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 1 - ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 2 - koulutus = - kasvatuksen osa-alue; - tapa järjestää opetus; - prosessi hankkia tutkinto; - se, jokin, johon hakeudutaan oppimaan ja opiskelemaan;

Lisätiedot

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena 1(79) Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena Kasvatustieteen sivulaudatur-työ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ari Myllyviita 11.6.2011

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU Pohjois-Karjalan AMK 15.2.2011 HANNE KOLI MINKÄLAISIA VAIHTOEHTOJA VERKOSSA OPISKELULLE? TARVITAANKO PORTAALI? Ryhmän toimintaa tai jonkin asian ympärille muodostettava sivusto

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 päivitetty 12.5.2015 SISÄLTÖ 1 MEIDÄN KOULUMME TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA 1.1 ILMAISUN TAIKAA TAITEEN JA TAITOJEN TALOSSA 1.2 OPPIMIS- JA OPETTAMISKÄSITYKSESTÄMME

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan näkökulmana oli verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena oli syventää

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Luennon tavoitteena on taustoittaa verkkopalvelun sisällöntuotannon toimintaympäristöä.

Luennon tavoitteena on taustoittaa verkkopalvelun sisällöntuotannon toimintaympäristöä. 1. luento 11.1.2005 Luennon aiheet kurssin esittely ja aloitus digitaalinen viestintä sisällöntuotanto ja sisältöteollisuus verkon käytön perusteet ja lisäarvot monitieteisyyden ja moniosaamisen merkitys

Lisätiedot