SUUNNATTU ANTI MERKITTY OSAKETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNATTU ANTI MERKITTY 8.885.133 OSAKETTA"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU ANTI MERKITTY OSAKETTA Benefon Oyj:n ( Benefon tai Yhtiö ) yhtiökokous on kokouksessaan päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ), jossa merkittävät Yhtiön sijoitussarjan osakkeet ( Osakkeet ) tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 37:lle Yhtiön velkojalle sekä Yhtiön nimeämille sijoittajille. Osakeannissa Yhtiön osakepääomaa korotettiin yhteensä ,22 eurolla laskemalla liikkeeseen kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Osakeannin merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,22 eurolla ,13 euroon. Benefon Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, Selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) I-listalla alkaen ja sitä ennen meklarilistalla alkaen. Tällä hetkellä Yhtiön listalla olevat osakkeet on siirretty tarkkailulistalle, joka on Arvopaperipörssin ohjesäännön mukaisesti osa Yhtiön varsinaista listaa. Osakeannissa merkittäväksi tarjotut uudet Osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla arviolta Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen lakien, muun muassa arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) sekä Rahoitustarkastuksen antaman poikkeusluvan 75/271/2003 mukaisesti. Poikkeusluvan perusteella listalleottoesitteen sisällöstä on poikettu siten, että tämä listalleottoesite sisältää soveltuvin osin ainoastaan valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman päätöksen 4, 9, 10, 13, 15, 20 ja 21 :ssä tarkoitetut tiedot Osakkeista ja liikkeeseenlaskijasta. Tähän listalleottoesitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Listalleottoesitettä koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, Dnro:lla 77/271/2003 mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Benefon Oyj:n kotipaikka on Salo ja yritys- ja yhteisötunnus Yhtiön pääkonttorin osoite on Meriniitynkatu 11, Salo, puhelinnumero (02) Esitteessä mainittuun Rahoitustarkastuksen poikkeuslupaan voi tutustua Yhtiön pääkonttorissa. Tämä esite on saatavilla Yhtiön pääkonttorissa, sekä osoitteessa HEXgate, Fabianinkatu 14, Helsinki

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhtiöstä Rahoitusjärjestelyn pääasiallinen sisältö Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt (VMA 4 ) Tiedot osakkeista (VMA 9 ) Tiedot osakkeiden tarjoamisesta (VMA 10 ) Yhtiön viimeisen 12 kk:n aikana julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemat osakkeet Tiedot liikkeellelaskijan pääomasta (VMA 13 ) Tiedot osakepääomasta ja lisäerästä Rahoitusjärjestelyn vaikutus Yhtiön omaan ja vieraaseen pääomaan Osakemerkinnän yhteydessä päätetty vaihtovelkakirja-anti Omistuksen jakautuminen Benefon Oyj:ssä osakeannin jälkeen Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta (VMA 15 ) Myynti ja markkinointi Tuotteet ja palvelut Benefon Trackbox Benefon Life Line Benefon TrackKeeper NT Tuotekehitys ja tuotanto Henkilöstö ja toimipisteet Muita taloudellisen asemaan vaikuttavia seikkoja Tilinpäätökset (Konserni) Selvitys käyttövarojen riittävyydestä 07/ / Tilintarkastuskertomus koskien tilinpäätöstä tilivuodelta OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Yleistä Liiketoiminnan kehittäminen Taloudellinen kehitys raportointikaudella Investoinnit Henkilöstö Erityistoimenpiteet yhtiön talouden parantamiseksi Tulevaisuuden näkymät Hallituksella oleva antivaltuutus Taloudelliset tunnusluvut 1-3/ Riskit (VMA 20 ) Rahoitus ja maksuvalmius Toimiala Tuotteiden ja palveluiden myynti ja Benefonin markkina-asema Kilpailu Riippuvuus avainhenkilöstöstä Teknologiset muutokset Valuuttakurssivaihtelut Myyntisaamiset Komponenttien saatavuus ja komponenttivarasto Riippuvuus muiden omistamista teknologioista ja aineettomista oikeuksista Tuotekehityskyky Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Vastuut ja ehdolliset vastuut Varaus koskien tulevaisuuteen katsovia arvioita tai lausumia Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot (VMA 21 ) Hankkeet Tulevaisuuden näkymät

3 1 Yhtiöstä Benefon Oyj on perustettu Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ratkaisuja ja palveluja hengen ja omaisuuden turvaamiseen sekä toiminnanohjauksen tehostamiseen. Benefonin mobiilitelematiikkaratkaisujen ytimessä on mallisto päätelaitteita sekä niitä tukevia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset sovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Ratkaisuissa käytettäviä avainteknologioita ovat tarkkuuspaikannus, mobiili tiedonsiirto ja mobiilit tietojärjestelmät. 2 Rahoitusjärjestelyn pääasiallinen sisältö Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön velkojille ( Velkoja ) ja enintään viidelle Yhtiön hallituksen päättämälle kotimaiselle ja ulkomaiselle sijoittajalle ( Sijoittaja ) merkittäväksi Osakkeita sekä pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja ( Laina ) siten, että Velkojien ja Sijoittajien yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Velkojat voivat merkitä osakkeet ja pääoman ehtoiset vaihtovelkairjalainat kuittaamalla. Yhtiön osakepääomaa korotettiin Osakeannilla ,22 eurolla tarjoamalla Velkojien ja Sijoittajien merkittäväksi Yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta, jotka kaikki merkittiin. Osakeannin merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,22 eurolla ,13 euroon. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa laskemalla liikkeeseen pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina 2003A). Yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään ,15 eurolla tarjoamalla 12 yhtiön velkojalle merkittäväksi pääomaltaan enintään ,42 euron määräinen pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina ( Laina ). Lainasta annetaan vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia vaihtovelkakirjoja ( Vaihtovelkakirja ). Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräiseen sijoitussarjan osakkeeseen. Velkojat maksavat merkitsemänsä Lainan määrän erääntyneillä saatavillaan kuittaamalla. Lainasta annetaan Vaihtovelkakirjat kun Lainan merkinnät on rekisteröity kaupparekisteriin. Lainaa ei lasketa liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Saneerausmenettelyn alkamisen johdosta Yhtiön neuvottelut Dr. Philippe Frangien ja NRJ Internationalin kanssa ovat käytännössä päättyneet tuloksettomina. 3

4 3 Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt (VMA 4 ) Benefon Oyj:n hallituksen vakuutus Yhtiön hallitus vastaa tähän listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenet vakuuttavat parhaan ymmärryksensä mukaan, että tähän listalleottoesitteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Liikkeeseenlaskija Salossa 1. päivänä heinäkuuta 2003 Benefon Oyj:n hallitus Benefon Oyj, yhtiötunnus , osoite Meriniitynkatu 11, Salo. Yhtiön hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Raimo Voipio asti minkä jälkeen puheenjohtajana on toiminut Jorma U. Nieminen. Muina hallituksen jäseninä ovat olleet Jukka Nieminen, Jorma Tiirakari ja Lasse Linnilä. Toimitusjohtajana oli Jorma U. Nieminen asti minkä jälkeen toimitusjohtajana on ollut Jukka Nieminen. Listalleottoesitteen laatimishetkellä Yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava: Jorma U. Nieminen Hallituksen puheenjohtaja (Suomen kansalainen) Jukka Nieminen Lorne Pascal Nicolas Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja (Suomen kansalainen) Hallituksen jäsen, (Ranskan kansalainen), Vice President of Business Development, Benefon Oyj Tilintarkastajat Yhtiön päävastuullisina tilintarkastajina ovat kolmelta edelliseltä tilikaudelta toimineet Veikko Olavi Soinio KHT, Lehmustie 12, Turku sekä PricewaterhouseCoopers Oy, y-tunnus sekä Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, Y-tunnus , kummankin päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Mikael Ali-Tolppa, KHT-tilintarkastaja, Valmuskankatu 5, Tampere. Tällä hetkellä Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Tapio Ali-Tolppa KHT ja varatilintarkastajana Veikko Soinio KHT. Oikeudellinen neuvonantaja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii ACE LAW Oy, Erottajankatu 9 A, Helsinki. 4

5 4 Tiedot osakkeista (VMA 9 ) Yhtiön osakkeen tunnus Helsingin Pörssin kaupankäynnissä on BEN ja ISIN-koodi on FI Yhtiön osakkeet on otettu Helsingin Pörssin I-listalla tapahtuvan julkisen kaupankäynnin kohteeksi alkaen. Yhtiön osakkeet ovat olleet tarkkailulistalla alkaen. Uudet Osakkeet on tarkoitus ottaa listalle Helsingin Pörssin I-listalla välittömästi kun se on mahdollista suunnatun annin toteutumisen jälkeen. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, S-sarjan sijoitusosakkeet ja K-sarjan äänivaltaisemmat osakkeet. Kukin S-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja kukin K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä yhtiökokouksessa. Yhtiöllä on merkitty kaupparekisteriin K-sarjan osaketta ja S- sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,91 euroa ja se jakautui täysin maksettuun osakkeeseen. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,34 euroa (ei tarkka arvo). Yhtiön S-osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön mahdollisesti purkautuessa Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus jako-osuuteen. Oikeus saada Yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: i. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai ii. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon alkaneelta tilikaudelta, muutoin niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon kuin muillakin Yhtiön osakkeilla. Osinko-oikeuden vanhentumiseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yhtiön maksaman osingon vanhentumisaika on kymmenen vuotta osingonmaksun alkamispäivästä lukien. Maksamatta jääneet osingot kuuluvat Yhtiölle vanhentumisajan jälkeen. Yhtiö huolehtii osinkoon mahdollisesti liittyvän lähdeveron perimisestä. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat merkitsijälle osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Yhtiöjärjestyksen 17 mukaan jos kantaosake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä Yhtiön hallitukselle ja on Yhtiön perustamiskokouksessa sijoitusosakkeita merkinneillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla: i. Lunastusoikeus ei koske perintöön eikä avio-oikeuteen perustuvia saantoja. ii. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. 5

6 iii. Osakkeen lunastushinta on siirronsaajan maksama hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton, lunastushinta on Yhtiön tilintarkastajien määrittelemä käypä arvo. iv. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. v. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti Yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. vi. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle samanaikaisesti lunastusvaatimuksen kanssa. vii. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään vuodesta 1994 alkaen. Uudet Osakkeet suunnatussa annissa lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta viimeistään Yhtiön osakkeista ei ole tehty AML 6 luvun mukaisia julkisia ostotarjouksia tai lunastustarjouksia. 5 Tiedot osakkeiden tarjoamisesta (VMA 10 ) Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään ,22 eurolla tarjoamalla 37 yhtiön velkojan merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että Osakeannin ja samassa yhtiökokouksessa päätettävän Lainan merkitsijöiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Osakeannilla on tarkoitus vahvistaa Benefonin taloudellista asemaa sekä pääomarakennetta ja se toteutetaan osana Yhtiön vapaaehtoista velkojen järjestelyä, minkä vuoksi Osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakepääomaa korotettiin Osakeannilla ,22 eurolla tarjoamalla Velkojien ja Sijoittajien merkittäväksi enintään Yhtiön uutta kirjanpidolliselta vastaarvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta, jotka kaikki merkittiin. Yhtiön osakepääoma nousi uusmerkinnän seurauksena ,22 eurolla ,13 euroon. Kaikki merkinnät suoritettiin velkoja kuittaamalla. Osakeanti toteutettiin tarjousantina, jossa Velkojille sekä Sijoittajille annettiin mahdollisuus tehdä merkintäsitoumuksia sitoumusten vastaanottoaikana ( Tarjousaika ). Osakkeen merkintähinta oli kaikille merkitsijöille sama 0,34 euroa. 6

7 Osakkeiden merkintäaika alkoi yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyi Velkojien osalta merkintä toteutettiin merkintäsitoumuksella, joka toimi samalla merkintälistana. Hallitus hyväksyi kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Uudet osakkeet ovat samanarvoisia Yhtiön muiden sijoitusosakkeiden kanssa ja oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta ja tätä myöhemmiltä tilikausilta. Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus on 88% Yhtiön ennen antia rekisteröidystä osakepääomasta ja 45% osakkeiden tuottamista äänistä. Koska merkitsijöitä oli 37, Yhtiö huolehtii itse merkintöjen kirjauksista arvo-osuustileille osakkeiden saattamisessa julkinnen kaupankäynnin kohteeksi. Hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan Merkityt Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin viimeistään ja ne otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla yhdessä vanhojen osakkeiden rinnalle arviolta Merkintään sovelletaan Suomen lakia. Merkintää koskevat tai siitä aiheutuvat muutoin ratkaisemattomat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välityssääntöjä noudattaen. Välimiesmenettelyssä käytettävänä kielenä on englanti. Osakeantiin liityvät ulkopuolisten palkkiot ja ulkopuoliset kulut tulevat yhteensä olemaan noin euroa. 5.1 Yhtiön viimeisen 12 kk:n aikana julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemat osakkeet Benefon Oyj:n hallituksen tekemään osakeantipäätökseen perustuva osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön korotti osakepääomaansa ,19 eurolla ,86 eurosta ,05 euroon tarjoamalla u-blox AG:n ja Palmén & Charpentier Oy:n merkittäväksi yhteensä uutta sijoitusosaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiöllä oli yhteensä osaketta, joista noteerattuja sijoitusosakkeita oli kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi I-listalle vanhojen osakkeiden rinnalle Benefon Oyj:n hallituksen tekemään osakeantipäätökseen perustuva osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Yhtiö korotti osakepääomaansa ,86 eurolla ,05 eurosta ,91 euroon tarjoamalla Xpediant LLC:n merkittäväksi yhteensä uutta sijoitusosaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiöllä on yhteensä osaketta, joista noteerattuja sijoitusosakkeita on kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi I-listalle vanhojen osakkeiden rinnalle

8 6 Tiedot liikkeellelaskijan pääomasta (VMA 13 ) 6.1 Tiedot osakepääomasta ja lisäerästä Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden äänimäärä S-osakkeita K-osakkeita Yhteensä Osakepääoma ,91 Osakeannissa merkittiin yhteensä kappaletta sijoitusosakkeita merkintähintaan 0,34 euroa osakkeelta eli yhteensä merkintähintaan ,22 euroa. Osakepääomaa korotettiin vastaavasti ,22 eurolla. Tällä on seuraava vaikutus Yhtiön osakkeiden lukumäärään, äänivaltaan ja osakepääomaan: Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden äänimäärä S-osakkeita K-osakkeita Yhteensä Uusi osakepääoma ,13 Suunnatussa osakeannissa merkityt Osakkeet edustavat n. 93% sijoitusosakkeista, 88% kaikista osakkeista, n. 88% osakepääomasta sekä n. 45% äänistä ennen osakeannin toteuttamista, sekä n. 47% osakepääomasta ja n. 31% äänistä osakeannin jälkeen. Osakepääoman korottamisesta on yhtiöjärjestyksessä määrätty, että uusmerkinnässä ja rahastoannissa voidaan edellä mainituissa rajoissa, yhtiökokouksen päätöksen mukaan, antaa ainoastaan sijoitusosakkeita. Kumpaankin osakelajiin kuuluvien osakkeiden omistajilla on yhtäläinen etuoikeus merkitä uudet osakkeet siinä suhteessa kuin ne ennestään omistavat osakkeita niiden lajista riippumatta. Yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että jokainen kantaosake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen sijoitusosake yhdellä (1) äänellä. Hallituksella ei ole valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiö laski liikkeeseen Benefon Oyj:n avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman , jonka ehtoja on muutettu siten että osakemerkintähinta on kaikilla optiooikeuksilla ja optiolainalla 5,00 euroa. Yhtiö muutti näitä ehtoja edelleen siten, että että osakemerkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla 0,34 euroa. Jorma U. Niemisen kontrolloima holdingyhtiö Halyard Oy on merkinnyt optiot säilytystarkoituksessa ilman oikeutta merkitä optiooikeuksilla osakkeita. Optioiden antamisesta Yhtiön avainhenkilöstölle päättää yhtiön hallitus. Optioita ei toistaiseksi ole annettu. Optiot oikeuttavat enintään Yhtiön sijoitusosakkeeseen. 8

9 6.2 Rahoitusjärjestelyn vaikutus Yhtiön omaan ja vieraaseen pääomaan Nyt toteutuneella osakeannilla on seuraava vaikutus yhtiön pääomarakenteeseen: PÄÄOMA * (MEUR) Annin jälkeen (MEUR) Osakepääoma ,4 6,4 Muu oma pääoma -9,8-9,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 20,6 15,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 1,1 1,1 Pääomalaina 0 1,8 * tilanteessa on huomioitu Yhtiön hallituksen tekemään osakeantipäätökseen perustuva osakepääoman korotus, joka merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt käynnistää valmistelut yhtiön osakkaille suunnatusta osakeannista. Annin alustavana tavoitteena on kerätä yhtiöön 1-2 Meuron suuruinen lisärahoitus ja pääoma. Aikataulutavoitteena on toteuttaa anti tulevan elokuun kuluessa. Annista tiedotetaan tarkemmin valmistelujen edetessä. 6.3 Osakemerkinnän yhteydessä päätetty vaihtovelkakirja-anti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään ,15 eurolla tarjoamalla 12 yhtiön velkojalle merkittäväksi pääomaltaan yhteensä enintään ,42 euron määräinen pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina (Laina) siten, että Lainan ja samassa yhtiökokouksessa päätettävänä olevan Osakeannin merkitsijöiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Lainan emissiokurssi sata (100) prosenttia. Lainasta annetaan vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia Vaihtovelkakirjoja. Vaihtovelkakirja-annilla on tarkoitus vahvistaa Benefonin taloudellista asemaa sekä pääomarakennetta ja se toteutetaan osana Yhtiön vapaaehtoista velkojen järjestelyä, minkä vuoksi Vaihtovelkakirja-annissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintäoikeutta voitiin käyttää joko kokonaan tai osittain. Merkintäoikeuksia ei voi siirtää eikä toissijaista merkintää järjestetä. Merkityt Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen Yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) osakkeeseen. Lainan vaihtosuhde vastaa 0,34 euron osakekohtaista osakemerkintähintaa kultakin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräiseltä osakkeelta siten, että jokainen täysi 0,34 euroa lainaa voidaan vaihtaa yhteen sijoitussarjan osakkeeseen. Vaihtosuhteesta on sovittu Yhtiön velkojien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Vaihdettavista osakkeista osakepääomaan merkitään vaihdettavien osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä muun osan ollessa ylikurssia. Lainan vaihdon seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään ,15 eurolla. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkoi ja päättyi Hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan

10 Laina-aika alkoi ja päättyy Laina kertyneine korkoineen erääntyy takaisinmaksettavaksi neljässä tasasuuressa erässä vuosina vuosittain erääntymispäivänä siltä osin kun Vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu Yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että Lainan ja kertyneen koron maksaminen on Lainan pääomanehtoisuuden vuoksi lain mukaan mahdollista. Yhtiöllä on oikeus maksaa Laina takaisin ennen sen erääntymistä joko kokonaan tai osittain. Mikäli Yhtiö ilmoittaa vaihtovelkakirjan haltijalle maksavansa velkakirjan osoittaman lainan takaisin, on vaihtovelkakirjan haltijalla oikeus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamista vaatia Vaihtovelkakirjansa vaihtamista osakkeisiin. Lainan pääoma saadaan maksaa takaisin velallisen purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita tavallisia velkoja ja aiemmin otettuja pääomalainoja ja oman pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja huonommalla etuoikeudella. Lainalle ei aseteta vakuutta. Lainan pääoma tai osa sitä voidaan maksaa eräpäivän jälkeen takaisin vain, jos yhtiön ja, jos yhtiö on emoyhtiö, sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate lainan pääoman tai lainan pääomaa koskevan osasuorituksen jälkeen. Yhtiön on maksettava erääntynyt pääoma tai osa siitä ensimmäisenä eräpäivää seuraavana varsinaisen yhtiökokouksen päivänä, mikäli se lainaehtojen mukaan on mahdollista. Lainan pääoma tai se osa lainan pääomasta, jota ei rajoitusehdon vuoksi voida eräpäivän jälkeen pidettävänä varsinaisen yhtiökokouksen päivänä maksaa, siirtyy maksettavaksi seuraavana kalenterivuonna eräpäivää vastaavan päivän jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päivänä noudattaen vastaavalla tavalla, mitä edellisessä kappaleessa on sanottu, kunnes pääoma on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta annetaan Vaihtovelkakirjat kun Lainan merkinnät on rekisteröity kaupparekisteriin. Lainaa ei lasketa liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeisiin joko kokonaan tai osittain. Vaihto tapahtuu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti ja välisenä aikana. Vaihtovelkakirjat ovat siirrettävissä Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Nyt liikkeeseen laskettavan Lainan perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 27,18% Yhtiön osakeannin jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä ja 18,10% osakeannin jälkeisten osakkeiden tuottamista äänistä. Hallitus valtuutetiin päättämään muista Lainaan ja Lainan mahdollista vaihtamista seuraaviin osakepääoman korotuksiin liittyvistä seikoista ja käytännön toimenpiteistä. 10

11 6.4 Omistuksen jakautuminen Benefon Oyj:ssä osakeannin jälkeen Oheisesta taulukosta käy ilmi Benefonin 10 suurinta osakkeenomistajaa ja äänivaltaista. Halyard Oy kuuluu Jorma U. Niemisen määräysvaltaan, jonka vuoksi ohessa on laskettu yhteen Halyard Oy:n ja Jorma U. Niemisen osakkeiden lukumäärät. OSAKKEENOMISTAJAN OSAKKEET OSAKETTA % kaikista 1. EBV Elektronik ,26 2. VARMA-SAMPO ,08 3. KOY Langaton ,66 4. Finnvera ,34 5. Icecapital Pankkiiriliike Oy ,54 6. Halyard Oy ,76 7. TTPCOM Ltd ,86 8. Powerfinn Oy ,58 9. Xpediant LLC , DA-Design Oy ,48 Halyard Oy + Jorma U. Nieminen ,19 Hallintarekisteröidyt osakkeet 1. Nordea Pankki Suomi Oyj ,96 2. Mandatum Pankkiiriliike ,46 3. Scandinaviska Enskilda Banken ,08 Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,50 OSAKKEENOMISTAJAN ÄÄNIVALTA ÄÄNTÄ % kaikista 1. Halyard Oy ,23 2. EBV Elektronik ,16 3. VARMA-SAMPO ,71 4. KOY Langaton ,43 5. Finnfoam Eristeet ,23 6. Finnvera ,22 7. Icecapital Pankkiiriliike Oy ,36 8. Jorma U. Nieminen ,29 9. TTPCOM Ltd , Jouko Nurminen ,05 Halyard Oy + Jorma U. Nieminen ,52 Hallintarekisteröidyt osakkeet 1. Nordea Pankki Suomi Oyj ,30 2. Mandatum Pankkiiriliike ,31 3. Scandinaviska Enskilda Banken ,05 Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,66 Halyard Oy kuuluu Jorma U. Niemisen määräysvaltaan, jonka vuoksi ohessa on laskettu yhteen Halyard Oy:n ja Jorma U. Niemisen äänimäärät. Muista hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista ja toimitusjohtajasta vain Jukka Nieminen omistaa Yhtiön osakkeita. Hänen omistamansa kappaletta Yhtiön S-sarjan osaketta ovat noin 0,11% kaikista osakkeista ja tuottavat hänelle 0,08% äänivallasta. Hallituksen 11

12 jäsenet omistavat siis yhteensä välillisesti tai välittömästi osaketta, joka on 3,30% kaikista osakkeista. Nämä osakkeet tuottavat yhteensä ääntä, joka vastaa 30,59% äänivallasta. 7 Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta (VMA 15 ) 7.1 Myynti ja markkinointi Yhtiöllä on omat myyntioperaatiot Suomessa, Moskovassa ja Pariisissa. Jakelijaverkko ulottuu noin 30 maahan Euroopassa, Aasiassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Amerikoissa. Kohdeasiakkaat ovat yrityksiä, viranomaisia, integraattoreita, palveluntarjoajia ja jakelijoita. Yhtiön erittäin tiukka rahoitustilanne on haitannut myyntiä olennaisella tavalla vaikka asiakkaiden palvelu ja tuotetoimitukset onkin pystytty hoitamaan. Tammi-maaliskuun myynti jäi alhaiselle tasolle johtuen erityisesti GSM- mutta myös NMTtuoteryhmien myynnin laskusta. Myyntikate säilyi kuitenkin edellisen neljänneksen tasolla. Yhtiön ja Culink Technology Ltd:n välillä vuonna 2001 sovittu yhteistyö ei ole toteutunut alunperin tarkoitetussa laajuudessa. Tällä hetkellä Yhtiö lähinnä ostaa takaisin Culinkille myydyn valmistuslinjan yhteydessä myytyjä komponentteja, joita yhtiö tarvitsee tuotannossaan. 7.2 Tuotteet ja palvelut Päätelaitetuotteisto kattaa henkilökohtaiset päätelaitteet Benefon Track Pro NT, Benefon Track One NT, Benefon Esc! NT ja uusi Benefon TrackKeeper NT eri versioineen, sekä uuden Benefon Trackbox tuoteperheen ajoneuvo-, konekommunikaatio- sekä omaisuudenhallintasovelluksiin. Lisälaite- ja erikoisratkaisuilla laajennetaan päätelaitteiden toiminnallisuutta ja sovelluskohteita. Päätelaitteiden päivitystuotteilla parannetaan tuotteiden elinkaaren asiakasarvoa. Päätelaitteista tarjotaan myös asiakaskohtaisia erikoisversioita. Ohjelmistotuotteet käsittävät uuden Benefon Life Line valvomoratkaisun lisäksi karttojen hallintaan ja sovelluskehitykseen tarkoitettuja tuotteita. Benefon ja Tele Atlas ovat 20 toukokuuta, 2003 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Tele Atlas toimittaa karttoja Benefonin paikannusratkaisuihin ja -palveluihin. Sopimus tukee johdonmukaisesti Benefonin strategiaa tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja yritysten henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseen ja ohjaamiseen. Tärkeä osa ratkaisuja ovat ensiluokkaiset kartat. Yhteistyö Tele Atlaksen kanssa mahdollistaa työntekijöiden ja omaisuuden turvaamiseen tähtäävien ratkaisujen tarjoamisen Benefonin asiakkaille. Yhtiö odottaa yhteistyöltä uusia ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat Yhtiön asiakkaita hyödyntämään Yhtiön telematiikkapäätelaitteita entistä paremmin. Yhtiö myy edelleen myös NMT- ja GSM matkapuhelimia. Erityisesti Benefon Exion NMT450 tuotteen arvioidaan pysyvän tuotannossa useita vuosia. 12

13 7.2.1 Benefon Trackbox Benefon toi markkinoille uudet, integroidut Benefon Trackboxtelematiikkapäätelaitteet yrityksen omaisuuden, henkilöstön ja toiminnan turvaamiseen ja ohjaamiseen. GPS-satelliittipaikannusta ja GSM- matkapuhelinverkkoa hyödyntävä Benefon Trackbox soveltuu arvokkaan omaisuuden valvontaan eri toimialoilla rakentamisesta autoja venevuokraukseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset työkoneet, liikennevälineet ja muu liikkuva kalusto. Erilaisten anturilisälaitteiden avulla Benefon Trackbox pystyy välittämään keskusjärjestelmään lähes mitä tahansa käyttäjän tarvitsemaa tietoa. Sijainnin lisäksi voidaan valvoa esimerkiksi rahtitilan lämpötilaa, tankkien nestemäärää ja lastitilan ovien avautumista. Benefon Trackboxin avulla voidaan toteuttaa myös ajoneuvojen ja työkoneiden ajonesto varkauksien varalta Benefon Life Line Benefon julkaisi Benefon Life Line PK-yrityksille ja ammattikäyttäjille suunnatun turva- ja valvontakeskusratkaisun. Kartat toimittaa Tele Atlas. Benefon Life Line -ratkaisu koostuu Benefon Life Line -seurantaohjelmistosta, Benefon Track One -päätelaitteesta ja yksityiskohtaiset kartat halutusta maasta sisältävästä Benefon Mapware CD:stä. Benefon Life Line on skaalautuva ratkaisu, jolla voidaan seurata jopa 25 Benefonin telematiikkapäätelaitetta. Tällä ratkaisulla voidaan tehostaa vartiointi ja kuljetusyhtiöiden toimintaa ja parantaa mm. poliisien, sosiaalityöntekijöiden, kotisairaanhoitajien, kiinteistönhoitajien, taksinkuljettajien ja muiden yksin riskiympäristössä työskentelevien turvallisuutta. Benefon Life Line ratkaisun avulla apua voidaan lähettää entistä nopeammin ja tarkemmin kohdennetusti, mikä auttaa tehostamaan toimintaa, laskemaan kustannuksia ja ennen kaikkea pelastamaan ihmishenkiä Benefon Life Line -ohjelmistoa käytetään valvontasovelluksena, joka voi olla asennettuna palvelukeskukseen tai asiakkaan omiin tiloihin. Ratkaisuun liitetyistä Benefonin telematiikkapäätelaitteista voidaan lähettää hätäviestejä ja paikannustietoja palvelukeskukseen ja palvelukeskus voi myös tarvittaessa selvittää sijaintikyselyllä päätelaitteiden sijainnin. Benefon Life Line -ohjelmiston kartalla näkyvän sijainnin perusteella apu voidaan toimittaa juuri oikeaan paikkaan. Benefon Life Line on varustettu Tele Atlaksen digitaalisilla kartoilla, jotka sisältävät tarkan tieverkoston osoitteineen. Tele Atlaksen karttatietokannat kattavat yli 700 miljoonan ihmisen asuinalueet maailmanlaajuisesti. Benefon Life Line ratkaisun myynti alkoi Benefon TrackKeeper NT Benefon aloitti Benefon TrackKeeper NT-tuotteiden myynnin. Benefon TrackKeeper NT on ainutlaatuisen yksinkertainen GPS -paikannus- ja seurantaratkaisu yrityksen omaisuuden ja henkilöstön turvaamiseen. Täysin itsenäisenä päätelaitteena oman akkunsa varassa toimiva Benefon TrackKeeper NT ei vaadi asennustoimenpiteitä, vaan kulkee kohteen mukana mine vain ja voidaan vaivattomasti siirtää seurantatarpeen muuttuessa kulkuneuvosta toiseen. 13

14 Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset vuokratyökoneet, yrityksen sisällä eri tehtävissä tiheästi vaihtuva ajoneuvokalusto sekä työvuoronsa aikana turvallisuussyistä seurantaa tarvitsevat työntekijät. Äärimmäisen pelkistetty rakenne ilman näyttöä tai numeronäppäimiä yhdistettynä yhden suurikokoisen hätänäppäimen selkeyteen tekevät Benefon TrackKeeper NT:n käytöstä helppoa. Näin myös tilapäisesti laitetta käyttävät henkilöt pystyvät hyötymään sijainnin ja mahdollisen hätäviestin tarkasta viestittämisestä valvontakeskukseen tai vaikkapa työnjohtajalla olevan Benefon Esc! -seurantapäätteen karttanäytölle. Benefon TrackKeeper NT tarjoaa kompaktissa koossa täysiveriset GPSpaikannusominaisuudet yhdistettynä SMS pohjaiseen telematiikkaviestintään sekä pitkään omavaraiseen toiminta-aikaan. 7.3 Tuotekehitys ja tuotanto Yhtiön omat tuotekehitysoperaatiot sijaitsevat Salossa, Turussa ja Marseille ssa. Lisäksi Yhtiö myös ostaa suunnittelupalveluja sekä hankkii lisenssejä tuotteissaan tarvittaviin aineettomiin oikeuksiin. Kesäkuussa 2002 Yhtiö toi markkinoille uuden mobiilin telematiikan NT-malliston. Syksyllä mallisto laajeni markkinoille tuodulla seurantalaitteella Benefon TrackBox ja sen Pointer koira GPS -sovelluksella. Mobiilin telematiikan tuotteiden Benefon Esc! in, Benefon Track in ja Benefon TrackBox in myynti muodosti viimeisellä vuosineljänneksellä yli puolet euromääräisestä koko myynnistä. Yhtiön tuotekehityksessä työskentelee yhteensä 29 henkilöä Salossa, Turussa ja Marseille ssa. Elokuussa 2002 Elcoteqin kanssa solmitulla sopimuksella kolme neljäsosaa Benefonin silloisesta T&K-henkilöstöstä siirtyi EDC:lle. Sopimuksen johdosta annetussa tiedotteessa Yhtiö on selostanut sopimuksen arvioiduista keskeisistä vaikutuksista Yhtiön tuotekehitykseen ja liiketoimintaan. Elcoteq-kaupan vastikkeesta osa maksettiin kaupantekohetkellä ja osa on tuloutettu kuukausittain kuittaamalla tuotekehityspalvelujen ostamisesta Elcoteqilta aiheutuvia menoja kauppahintasaamisesta Elcoteqilta. Viimeisin erä kuittaantui toukokuussa, jonka jälkeen Yhtiön likviditeetti vaikuttaa suoraan Yhtiön kykyyn ostaa ulkoistettuja tuotekehityspalveluita. Valtaosa Benefonin myymistä tuotteista valmistetaan Yhtiön Salon tuotantolaitoksessa. Tuotanto-operaatioita on vuonna 2002 uudelleenjärjestelty vastaamaan joustavammin ja tehokkaammin myynnin volyymivaihteluihin. Tuotannon tehostamista tullaan jatkamaan. Yhtiön lähitulevaisuuden toiminnan varmistamisen kannalta keskeiset tuotekehitysohjelmat on vaikeuksista huolimatta pystytty pitämään käynnissä ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, mutta uuden mobiilin telematiikan tuotealustan kehitystyötä jouduttiin alkuvuonna hidastamaan ja sittemmin laaditun saneerausuunnitelman mukaisesti se jouduttiin toistaiseksi pääosin keskeyttämään. Tuotekehitysponnistus on kohdistunut välittömästi myyntiä edistävän nykyisen tuotevalikoiman laajentamiseen ja edelleen kehittämiseen sekä uuden nykyistä mobiilin 14

15 telematiikan tuotteistoa täydentävän tuotteiston kehittämiseen. T&K-menot vuonna 2002 olivat noin 52 % liikevaihdosta eli liikevaihtoon suhteutettuna poikkeuksellisen korkeat. T&K-menoista aktivoitiin tilikauden aikana mobiilin telematiikan tuotteistoprojektiin välittömästi liittyviä kuluja taseen aineettomiin hyödykkeisiin yhteensä 5,7 Meuroa. Elcoteq Design Center Oy:n ( EDC ) kanssa tehdyn kaupan yhteydessä näitä aktivointeja kulukirjattiin 2,7 Meuroa. Tilivuoden 2002 vahvistettuun tilipäätökseen sisältyneet 5,8 Meuron suuruisten mobiilin telematiikan tuotealustan kehittämiskulujen aktivoinnit on kirjattu alas osavuosikatsauksessa Henkilöstö ja toimipisteet Yhtiön aktiivisesti palveluksessa olevan henkilöstön määrä on noin 145, josta pieni osa toimii Moskovan ja Pariisin myyntioperaatioissa sekä Marseille n T&K-operaatiossa. Lukuun ei sisälly lomautetut työntekijät. Työssä olevan henkilöstön määrä on laskenut vuonna 2002 voimakkaasti johtuen kesän 2002 lomautuksista ja irtisanomisista sekä Elcoteq kaupasta päättyneissä YT-neuvotteluissa on päädytty määräaikaisiin alle 90 päivää kestäviin lomautuksiin, jotka alkavat vaiheittain toukokuussa. Nämä lomautukset koskevat lähikuukausina noin 100 Yhtiön palveluksessa olevaa henkilöä Suomessa. Lomautukset eivät koske tuotekehitystä eivätkä uuden liiketoiminnan kehitystä. Kaikki yhtiön normaalit toiminnot jatkuvat lomautuksista huolimatta. Yhtiöllä on toimipisteet Salossa, Turussa, Moskovassa, Pariisissa ja Marseille ssa. 7.5 Muita taloudellisen asemaan vaikuttavia seikkoja Tilinpäätös vuodelta 2002 ja osavuosikatsaus vuoden 2003 ensimäiseltä vuosineljännekseltä on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Jatkuvuuden periaatteella on ollut keskeinen merkitys erityisesti aktivoitujen kehitysmenojen ja vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa määriteltäessä. Osavuosikatsauksessa vuoden 2003 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä tätä vaihto-omaisuutta on kirjattu alas 2,0 Meurolla, joka johtuu komponenttivaraston arvostamisesta saneeraussuunnitelman mukaiseen varovaiseen myynnin kehittymiseen ja komponenttien kulutukseen. Yhtiö sai TEKES:lle tekemänsä hakemuksen johdosta huhtikuussa päätöksen, jonka mukaan TEKES jättää perimättä runsaan 0,7 Meuron edestä yhtiön tuotekehityslainasta ja jäljelle jäävän lainapääoman takaisinmaksuaikataulua pidennetään. Yhtiön tilauskanta ei ole merkittävä. Myynti perustuu suurelta osin jakelu- ja toimituspuitesopimuksiin, joiden puitteissa asiakkaat tilaavat tuotteet lyhyillä toimitusajoilla. Yhtiön toiminta on riippuvaista omien aineettomien oikeuksien lisäksi kolmansilta osapuolilta lisensioiduista aineettomista oikeuksista. Yhtiöllä ei ole käynnissä oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla voisi olla merkitystä Yhtiön taloudelliseen asemaan. 15

16 7.6 Tilinpäätökset (Konserni) Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2002 on hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa TULOSLASKELMA (EUR 1000) Liikevaihto Kulut Suunnitelman mukaiset poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos TASE (EUR 1000) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Likvidit varat VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Vähemmistöosuudet 24 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen koroton Lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen koroton Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Tuotekehitysmenot Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Työllistetty henkilöstö kauden lopussa Yhtiön tilauskanta ei ole merkittävä 7.7 Selvitys käyttövarojen riittävyydestä 07/ /2004 Alla oleva laskelma käyttövarojen riittävyydestä perustuu tehtyyn yrityssaneeraussuunnitelmaan, jolloin laskelman oletuksena on saneerausjärjestelyn ja suunnitelman hyväksyminen. Laskelma ei ota huomioon uutta pääomaa vaan se perustuu radikaaleihin kustannusleikkauksiin mm. henkilöstön lomautusten avulla sekä kovaan 16

17 kustannuskontrolliin, joiden avulla jo kesäkuussa 2003 tullaan saavuttamaan noin 50 % alennus kuukausittaiseen kiinteiden kustannusten tasoon verrattuna alkuvuonna toteutuneeseen kustannustasoon, ja edelleen tiukkaan keskittymiseen jo lyhyellä tähtäyksellä kassavirtaa ja tulosta tuottaviin toimiin sekä vaihto-omaisuuden edelleen vähentämiseen. Laskelman lähtökohtana olevan liiketuloksen muodostumiseen olennaisesti liittyvät myyntituotot on laskelmassa pyritty arvioimaan varovaisesti, mutta kuukausittaisen myynnin arvioidaan keskimäärin kasvavan seuraavien 12 kk aikana. Myyntiennusteet perustuvat lähikuukausien osalta eriteltyihin asiakkaisiin ja myyntiprojekteihin, mutta tilauskanta on pieni, minkä takia mynntiennusteisiin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Yhtiön rahoitustilanne on erittäin tiukka, minkä takia toiminnan jatkuvuuteen liittyy suuria riskejä. Yristyssaneerausprosessiin voi liittyä kuluja, joiden ennakointi on vaikeaa. Toteutunut myynti voi suuresti poiketa ennustetusta. Rahoituspelivaran lisäämiseksi ja yristyssaneerauksen tukemiseksi yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää valmistelut yhtiön osakkaille suunnatusta osakeannista. Annin alustavana tavoitteena on kerätä yhtiöön 1-2 Meuron suuruinen lisärahoitus ja pääoma. Aikataulutavoitteena on toteuttaa anti tulevan elokuun kuluessa. Annista tiedotetaan tarkemmin valmistelujen edetessä. Laskelma ei ota kantaa yrityssaneerausmenettelyn aikana määritettävään lainojen sekä korottomien velkojen järjestelyyn ja maksuohjelmaan. Uutta korotonta velkaa ei kuitenkaan oleteta syntyvän. Kassavirtalaskelma kaudelta 07/ /2004 (Meuroa) Liiketulos ennen satunnaisia eriä -1,2 Poistot 0,5 Lyhytaikaisten saamisten vähennys 0,6 Vaihto-omaisuuden vähennys 3,1 Korottomien velkojen muutos 0,0 Maksetut korot -0,3 Investoinnit -0,2 Maksullinen osakeanti 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 Lainojen muutos 0,0 Kassavarojen muutos 2,5 Jos tuleva saneerausratkaisu tai muu kehitys poikkeaa hakemuksessa esitetystä, se voi merkittävästi vaikuttaa laadittuun laskelmaan. Koska päätetyt osake- ja vvkl-annit suoritettiin velkoja kuittaamalla, ei niillä ole merkitystä kassavarojen riittävyyteen lyhyellä tähtäyksellä. 7.8 Tilintarkastuskertomus koskien tilinpäätöstä tilivuodelta 2002 Tilintarkastuskertomus on annettu huhtikuussa 2003, jolloin yhtiön sittemmin kariutuneet rahoitusneuvottelut ulkopuolisten sijoittajien kanssa olivat käynnissä. 17

18 Benefon Oyj:n osakkeenomistajille: Olemme tarkastaneet Benefon Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös ja vuoden 2002 aikana julkistetut osavuosikatsaukset on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Jatkuvuuden periaatteella on ollut keskeinen merkitys erityisesti aktivoitujen kehitysmenojen ja vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa määriteltäessä. Rahoitusneuvottelujen ratkaisun viivästyttyä ei yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä käsityksemme mukaan enää mahdollista tilinpäätöksen laatimista tätä periaatetta noudattaen. Kun periaatetta ei voida soveltaa, omaisuuserät tulisi arvostaa tilinpäätöksessä niiden realisointiarvoon ja tuotekehitysaktivoinnit tulisi kulukirjata. Tämän seurauksena yhtiön oma pääoma ei täytä osakeyhtiölain edellytyksiä ja lain 13 luvun selvitystilaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätöstä ei ole laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Se ei anna kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeita ja riittäviä tietoja konsernin ja emoyhtiön taloudellisesta asemasta edellä mainituista syistä. Tilinpäätöstä konsernitilinpäätöksineen ei voida vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 24.päivänä huhtikuuta 2003 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapio Ali-Tolppa KHT Veikko Soinio KHT 7.9 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Yleistä Tilinpäätöstiedotteessa kerrotun mukaisesti yhtiön tilanne kuluvan vuoden alkukuukausina muuttui kriittiseksi haetun rahoitusratkaisun viipyessä. Yhtiön alkuvuoden aikana annetuissa tiedotteissa kuvatun mukaisesti tilanne eri vaiheiden kautta kehittyi niin, 18

19 että yhtiö jätti yritysaneeraushakemuksen. Hakemukseen liittyvään suunnitelmaan kuuluu radikaalit kustannusleikkaukset, jotka on mitoitettu niin, että ensin kassavirta ja sitten tulos saadaan positiiviseksi näkyvissä olevilla liikeoperaatioilla. Lisäksi ohjelmassa esitetään velkojen järjestelyä niin, että oma pääoma saadaan kuntoon ja yhtiön maksuvara riittää ohjelman toteuttamiseen. Niin ikään aiemmin tiedotetun mukaisesti hakemuksen käsittelyn viipyessä yhtiö pyysi ja sai lykkäystä vuoden 2003 ensimmäisen osavuosikatsauksen antamiseen. Turun käräjäoikeus päätti , että yhtiön hakema yritysaneerausmenettely aloitetaan mainitusta päivästä lukien. Samana päivänä pidetty yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ehdollisena sille, että käräjäoikeus vahvistaa juuri käynnistyneen yrityssaneerausmenettelyn aikana laadittavan saneerausohjelman, ja että yhtiön toiminnan voidaan katsoa näin taas täyttävän jatkuvuuden kriteerit. Nyt annettavan osavuosikatsauksen pohjana oleva välitilinpäätös on vastaavasti ehdollinen mainitulle saneerausohjelman vahvistamiselle. Alustava yrityssaneeraussuunnitelma huomioiden siinä on tehty erityisesti kaksi olennaista omaisuuserien kertaluontoista alaskirjausta. Ensimmäinen näistä käsittää vuoden 2002 tilinpäätöksessä olevan uuden mobiilin telematiikan tuotealustan 5.8 Meuron suuruisten kehittämiskulujen aktivoinnit johtuen siitä, että kyseisen uuden tuotteiston loppuun vieminen on jouduttu toistaiseksi keskeyttämään. Toinen käsittää 2 Meuron suuruisen komponenttivaraston alaskirjauksen, joka johtuu komponenttivaraston arvostamisesta saneeraussuunnitelman mukaiseen varovaiseen myynnin kehittymiseen ja komponenttien kulutukseen. Yhtiön kassatilanne on säilynyt erittäin tiukkana, mikä on johtanut äärimmäiseen kulujen karsimiseen ja on myös haitannut toimintaa. Tähän liittyy toukokuussa päättyneen YTmenettelyn tuloksena toteutetut määräaikaiset lomautukset. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään keskeiset toiminnot käynnissä ja huolehtimaan asiakkaiden palvelemisesta. Uusia tuotteita on kehitetty ja tuotu markkinoille. Tätä kautta haetaan sekä myynnin että sen lisäarvon kasvattamista. Materiaalivaraston supistaminen on olennainen osa kassavirtasuunitelmaa Liiketoiminnan kehittäminen Yhtiön myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset on kohdistettu mobiilin telematiikan markkinaan. Benefonin mobiilitelematiikkaratkaisujen ytimessä on mallisto päätelaitteita sekä niitä tukevia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset turvasovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Toimintaympäristö säilyi haasteellisena, mutta mobiili telematiikka nähdään lupaavana kasvumarkkinana. Osana yhtiön uutta strategiaa, jonka mukaan toiminta ulotetaan mobiilin telematiikan päätelaitteiden lisäksi myös sovellusohjelmistoihin ja palveluratkaisuihin, vuoden 2003 alussa tehtiin kartta- ja sovellusohjelmistoihin erikoistuneesta ranskalaisesta Ismap S.A.:sta akvisitiotarjous, jossa tarjottiin osakevaihtona merkittäväksi kaikkiaan S-osaketta vastineeksi Ismapin koko osakekannasta. Lähes kaikki Ismapin osakkeenomistajat hyväksyivät osakevaihtotarjouksen, joka alun perin oli tarkoitus toteuttaa helmikuun aikana, mutta joka on jäänyt odottamaan yhtiön tilanteen vakautumista 19

20 Yhtiön erittäin tiukka rahoitustilanne on haitannut myyntiä olennaisella tavalla vaikka asiakkaiden palvelu ja tuotetoimitukset onkin pystytty hoitamaan. Tammi-maaliskuun myynti jäi alhaiselle tasolle johtuen erityisesti GSM- mutta myös NMT-tuoteryhmien myynnin laskusta. Myyntikate säilyi kuitenkin edellisen neljänneksen tasolla johtuen siitä, että parempikatteisen mobiilin telematiikan osuus koko myynnistä on noussut edelleen ja alkaa olla jo hallitseva. Yhtiön lähitulevaisuuden toiminnan varmistamisen kannalta keskeiset tuotekehitysohjelmat on vaikeuksista huolimatta pystytty pitämään käynnissä ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, mutta uuden mobiilin telematiikan tuotealustan kehitystyötä jouduttiin alkuvuonna hidastamaan ja sittemmin laaditun saneerausuunnitelman mukaisesti se jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään Taloudellinen kehitys raportointikaudella Yhtiön liikevaihto kaudella 1-3/2003 oli 1,6 Meuroa, kun liikevaihto edellisellä kaudella 10-12/2002 oli 2,1 Meuroa ja vastaavalla kaudella edellisvuonna oli 4,7 Meuroa. Liikevaihdon huomattava pieneneminen johtui GSM- ja NMT 450-tuotteiden myynnin olennaisesta supistumisesta. Myyntitulojen lisäksi yhtiö sai raportointikaudella liiketoiminnan muita tuottoja 1,8 Meuroa lähinnä EDC-sopimuksesta. Yhtiön kireä rahoitustilanne haittasi myyntiä. Liiketulos kaudella 1-3/2003 ennen satunnaisia kertaluontoisia eriä oli 2,0 Meuroa. On huomattava, että T&K-kuluja ei tilanteen muuttumisen vuoksi ole enää aktivoitu. Vertailukelpoinen liiketulos kaudella 10-12/2002 oli 4,5 Meuroa ja edellisvuoden vastaavalla kaudella 1-3/2002 5,0 Meuroa. Johtuen erityisesti alussa mainituista tässä välitilinpäätöksessä suoritetusta aiemmin kertyneiden 5,8 Meuron suuruisten T&K-aktivointien alaskirjauksesta ja komponenttivaraston arvostuksen 2,0 Meuron suuruisesta alennuksesta, välitilinpäätökseen on kirjattu satunnaisia kertaluontoisia kulueriä yhteensä 8,1 Meuroa. Tämän johdosta liiketulokseksi muodostuu kertaluontoisesti -10,1 Meuroa, joka ei siis ole vertailukelpoinen edellisen kauden tai edellisen vuoden vastaavan kauden liiketuloksen kanssa. Kauden 1-3/2003 kirjanpidon tulos oli 10,3 Meuroa. Taseen loppusumma kauden 1-3/2003 lopussa oli 15,4 Meuroa. Kauden 10-12/2002 lopussa taseen loppusumma oli 24,3 Meuroa ja edellisen vuoden vastaavan kauden 1-3/2002 lopussa se oli 39,9 Meuroa. Oman pääoman osuus taseesta kauden 1-3/2003 lopussa oli -6,3 Meuroa eli -41 %. Korolliset nettovelat olivat 8,0 Meuroa. Vieraan pääoman koko määrä oli kauden 1-3/2003 lopussa 21,7 Meuroa, kun se oli kauden 10-12/2003 lopussa 20,4 Meuroa ja kauden 1-3/2002 lopussa 30,2 Meuroa. Kauden 1-3/2003 lopussa pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 1,1 Meuroa ja lyhytaikaista 20,6 Meuroa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 0,3 Meuroa ja rahoitustilanne on pysynyt erittäin tiukkana Investoinnit Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat 0,1 Meuroa. 20

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 16:30 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 16:30 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.6.2002 klo 16:30 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 YLEISTÄ Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2003 kerrotun mukaisesti yhtiön tilanne kuluvan vuoden alkukuukausina muuttui kriittiseksi

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 YLEISTÄ Yhtiön saneerausmenettelyn ja siihen liittyneiden järjestelyjen loppuvaiheet hallitsivat katsauskauden toimintaa. 26.1.2004

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.8.2004 klo 09:00 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2003 klo 15:45 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2003 klo 15:45 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2003 klo 15:45 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 YLEISTÄ Yhtiön myynti kaudella 7-9/2003 pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mobiilin telematiikan myynnin kasvun kompensoidessa

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 17:00 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 17:00 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2002 klo 17:00 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 YLEISTÄ Aiemmin kerrotun mukaisesti yhtiön tilanne kuluvan vuoden alkukuukausina muuttui kriittiseksi haetun rahoitusratkaisun

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004

LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004 LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004 K-SARJAN OSAKKEEN OMISTAJILLE SUUNNATTUJEN ENINTÄÄN 4.500.000 OSAKKEEN, VELKOJILLE SUUNNATTUJEN ENINTÄÄN 60.986.834 OSAKKEEN JA SIJOITTAJILLE JA YKSITYISSIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA

SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA LISTALLEOTTOESITE 20.5.2003 SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA Benefon Oyj:n ( Benefon tai Yhtiö ) hallitus on kokouksessaan 10.3.2003 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Yhtiö kohdisti myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset mobiilitelematiikkamarkkinaan.

Yhtiö kohdisti myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset mobiilitelematiikkamarkkinaan. BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.8.2002 klo 14:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2002 YLEISTÄ Yhtiö kohdisti myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset mobiilitelematiikkamarkkinaan. Benefon tarjoaa ratkaisuja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: FIT Biotech Oy 15.06.2015 17:54:35 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.06.2015 Toiminimi: FIT Biotech Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0984183-4 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 YLEISTÄ Yhtiön hakenut saneerausohjelman loppuunviemisen aikaistamista Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen huhtikuussa

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Terveystalo Oyj 27.09.2017 08:17:58 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.09.2017 Toiminimi: Terveystalo Oyj Yritys- ja yhteisötunnus: 2575979-3

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta.

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta. Sivu: 1(6) Lainasto Oy:n YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Lainasto Oy ja kotipaikka Espoo. 2 Yhtiön toimiala on toimia sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot