SUUNNATTU ANTI MERKITTY OSAKETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNATTU ANTI MERKITTY 8.885.133 OSAKETTA"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU ANTI MERKITTY OSAKETTA Benefon Oyj:n ( Benefon tai Yhtiö ) yhtiökokous on kokouksessaan päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ), jossa merkittävät Yhtiön sijoitussarjan osakkeet ( Osakkeet ) tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 37:lle Yhtiön velkojalle sekä Yhtiön nimeämille sijoittajille. Osakeannissa Yhtiön osakepääomaa korotettiin yhteensä ,22 eurolla laskemalla liikkeeseen kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Osakeannin merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,22 eurolla ,13 euroon. Benefon Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, Selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) I-listalla alkaen ja sitä ennen meklarilistalla alkaen. Tällä hetkellä Yhtiön listalla olevat osakkeet on siirretty tarkkailulistalle, joka on Arvopaperipörssin ohjesäännön mukaisesti osa Yhtiön varsinaista listaa. Osakeannissa merkittäväksi tarjotut uudet Osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla arviolta Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen lakien, muun muassa arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) sekä Rahoitustarkastuksen antaman poikkeusluvan 75/271/2003 mukaisesti. Poikkeusluvan perusteella listalleottoesitteen sisällöstä on poikettu siten, että tämä listalleottoesite sisältää soveltuvin osin ainoastaan valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman päätöksen 4, 9, 10, 13, 15, 20 ja 21 :ssä tarkoitetut tiedot Osakkeista ja liikkeeseenlaskijasta. Tähän listalleottoesitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Listalleottoesitettä koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, Dnro:lla 77/271/2003 mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Benefon Oyj:n kotipaikka on Salo ja yritys- ja yhteisötunnus Yhtiön pääkonttorin osoite on Meriniitynkatu 11, Salo, puhelinnumero (02) Esitteessä mainittuun Rahoitustarkastuksen poikkeuslupaan voi tutustua Yhtiön pääkonttorissa. Tämä esite on saatavilla Yhtiön pääkonttorissa, sekä osoitteessa HEXgate, Fabianinkatu 14, Helsinki

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhtiöstä Rahoitusjärjestelyn pääasiallinen sisältö Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt (VMA 4 ) Tiedot osakkeista (VMA 9 ) Tiedot osakkeiden tarjoamisesta (VMA 10 ) Yhtiön viimeisen 12 kk:n aikana julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemat osakkeet Tiedot liikkeellelaskijan pääomasta (VMA 13 ) Tiedot osakepääomasta ja lisäerästä Rahoitusjärjestelyn vaikutus Yhtiön omaan ja vieraaseen pääomaan Osakemerkinnän yhteydessä päätetty vaihtovelkakirja-anti Omistuksen jakautuminen Benefon Oyj:ssä osakeannin jälkeen Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta (VMA 15 ) Myynti ja markkinointi Tuotteet ja palvelut Benefon Trackbox Benefon Life Line Benefon TrackKeeper NT Tuotekehitys ja tuotanto Henkilöstö ja toimipisteet Muita taloudellisen asemaan vaikuttavia seikkoja Tilinpäätökset (Konserni) Selvitys käyttövarojen riittävyydestä 07/ / Tilintarkastuskertomus koskien tilinpäätöstä tilivuodelta OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Yleistä Liiketoiminnan kehittäminen Taloudellinen kehitys raportointikaudella Investoinnit Henkilöstö Erityistoimenpiteet yhtiön talouden parantamiseksi Tulevaisuuden näkymät Hallituksella oleva antivaltuutus Taloudelliset tunnusluvut 1-3/ Riskit (VMA 20 ) Rahoitus ja maksuvalmius Toimiala Tuotteiden ja palveluiden myynti ja Benefonin markkina-asema Kilpailu Riippuvuus avainhenkilöstöstä Teknologiset muutokset Valuuttakurssivaihtelut Myyntisaamiset Komponenttien saatavuus ja komponenttivarasto Riippuvuus muiden omistamista teknologioista ja aineettomista oikeuksista Tuotekehityskyky Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Vastuut ja ehdolliset vastuut Varaus koskien tulevaisuuteen katsovia arvioita tai lausumia Tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot (VMA 21 ) Hankkeet Tulevaisuuden näkymät

3 1 Yhtiöstä Benefon Oyj on perustettu Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ratkaisuja ja palveluja hengen ja omaisuuden turvaamiseen sekä toiminnanohjauksen tehostamiseen. Benefonin mobiilitelematiikkaratkaisujen ytimessä on mallisto päätelaitteita sekä niitä tukevia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset sovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Ratkaisuissa käytettäviä avainteknologioita ovat tarkkuuspaikannus, mobiili tiedonsiirto ja mobiilit tietojärjestelmät. 2 Rahoitusjärjestelyn pääasiallinen sisältö Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön velkojille ( Velkoja ) ja enintään viidelle Yhtiön hallituksen päättämälle kotimaiselle ja ulkomaiselle sijoittajalle ( Sijoittaja ) merkittäväksi Osakkeita sekä pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja ( Laina ) siten, että Velkojien ja Sijoittajien yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Velkojat voivat merkitä osakkeet ja pääoman ehtoiset vaihtovelkairjalainat kuittaamalla. Yhtiön osakepääomaa korotettiin Osakeannilla ,22 eurolla tarjoamalla Velkojien ja Sijoittajien merkittäväksi Yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta, jotka kaikki merkittiin. Osakeannin merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,22 eurolla ,13 euroon. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa laskemalla liikkeeseen pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina 2003A). Yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään ,15 eurolla tarjoamalla 12 yhtiön velkojalle merkittäväksi pääomaltaan enintään ,42 euron määräinen pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina ( Laina ). Lainasta annetaan vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia vaihtovelkakirjoja ( Vaihtovelkakirja ). Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräiseen sijoitussarjan osakkeeseen. Velkojat maksavat merkitsemänsä Lainan määrän erääntyneillä saatavillaan kuittaamalla. Lainasta annetaan Vaihtovelkakirjat kun Lainan merkinnät on rekisteröity kaupparekisteriin. Lainaa ei lasketa liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Saneerausmenettelyn alkamisen johdosta Yhtiön neuvottelut Dr. Philippe Frangien ja NRJ Internationalin kanssa ovat käytännössä päättyneet tuloksettomina. 3

4 3 Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt (VMA 4 ) Benefon Oyj:n hallituksen vakuutus Yhtiön hallitus vastaa tähän listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenet vakuuttavat parhaan ymmärryksensä mukaan, että tähän listalleottoesitteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Liikkeeseenlaskija Salossa 1. päivänä heinäkuuta 2003 Benefon Oyj:n hallitus Benefon Oyj, yhtiötunnus , osoite Meriniitynkatu 11, Salo. Yhtiön hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Raimo Voipio asti minkä jälkeen puheenjohtajana on toiminut Jorma U. Nieminen. Muina hallituksen jäseninä ovat olleet Jukka Nieminen, Jorma Tiirakari ja Lasse Linnilä. Toimitusjohtajana oli Jorma U. Nieminen asti minkä jälkeen toimitusjohtajana on ollut Jukka Nieminen. Listalleottoesitteen laatimishetkellä Yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava: Jorma U. Nieminen Hallituksen puheenjohtaja (Suomen kansalainen) Jukka Nieminen Lorne Pascal Nicolas Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja (Suomen kansalainen) Hallituksen jäsen, (Ranskan kansalainen), Vice President of Business Development, Benefon Oyj Tilintarkastajat Yhtiön päävastuullisina tilintarkastajina ovat kolmelta edelliseltä tilikaudelta toimineet Veikko Olavi Soinio KHT, Lehmustie 12, Turku sekä PricewaterhouseCoopers Oy, y-tunnus sekä Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, Y-tunnus , kummankin päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Mikael Ali-Tolppa, KHT-tilintarkastaja, Valmuskankatu 5, Tampere. Tällä hetkellä Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Tapio Ali-Tolppa KHT ja varatilintarkastajana Veikko Soinio KHT. Oikeudellinen neuvonantaja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii ACE LAW Oy, Erottajankatu 9 A, Helsinki. 4

5 4 Tiedot osakkeista (VMA 9 ) Yhtiön osakkeen tunnus Helsingin Pörssin kaupankäynnissä on BEN ja ISIN-koodi on FI Yhtiön osakkeet on otettu Helsingin Pörssin I-listalla tapahtuvan julkisen kaupankäynnin kohteeksi alkaen. Yhtiön osakkeet ovat olleet tarkkailulistalla alkaen. Uudet Osakkeet on tarkoitus ottaa listalle Helsingin Pörssin I-listalla välittömästi kun se on mahdollista suunnatun annin toteutumisen jälkeen. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, S-sarjan sijoitusosakkeet ja K-sarjan äänivaltaisemmat osakkeet. Kukin S-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja kukin K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä yhtiökokouksessa. Yhtiöllä on merkitty kaupparekisteriin K-sarjan osaketta ja S- sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,91 euroa ja se jakautui täysin maksettuun osakkeeseen. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,34 euroa (ei tarkka arvo). Yhtiön S-osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön mahdollisesti purkautuessa Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus jako-osuuteen. Oikeus saada Yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: i. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai ii. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon alkaneelta tilikaudelta, muutoin niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon kuin muillakin Yhtiön osakkeilla. Osinko-oikeuden vanhentumiseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yhtiön maksaman osingon vanhentumisaika on kymmenen vuotta osingonmaksun alkamispäivästä lukien. Maksamatta jääneet osingot kuuluvat Yhtiölle vanhentumisajan jälkeen. Yhtiö huolehtii osinkoon mahdollisesti liittyvän lähdeveron perimisestä. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat merkitsijälle osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Yhtiöjärjestyksen 17 mukaan jos kantaosake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä Yhtiön hallitukselle ja on Yhtiön perustamiskokouksessa sijoitusosakkeita merkinneillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla: i. Lunastusoikeus ei koske perintöön eikä avio-oikeuteen perustuvia saantoja. ii. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. 5

6 iii. Osakkeen lunastushinta on siirronsaajan maksama hinta. Mikäli saanto on vastikkeeton, lunastushinta on Yhtiön tilintarkastajien määrittelemä käypä arvo. iv. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. v. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti Yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. vi. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle samanaikaisesti lunastusvaatimuksen kanssa. vii. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään vuodesta 1994 alkaen. Uudet Osakkeet suunnatussa annissa lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta viimeistään Yhtiön osakkeista ei ole tehty AML 6 luvun mukaisia julkisia ostotarjouksia tai lunastustarjouksia. 5 Tiedot osakkeiden tarjoamisesta (VMA 10 ) Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään ,22 eurolla tarjoamalla 37 yhtiön velkojan merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että Osakeannin ja samassa yhtiökokouksessa päätettävän Lainan merkitsijöiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Osakeannilla on tarkoitus vahvistaa Benefonin taloudellista asemaa sekä pääomarakennetta ja se toteutetaan osana Yhtiön vapaaehtoista velkojen järjestelyä, minkä vuoksi Osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakepääomaa korotettiin Osakeannilla ,22 eurolla tarjoamalla Velkojien ja Sijoittajien merkittäväksi enintään Yhtiön uutta kirjanpidolliselta vastaarvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta, jotka kaikki merkittiin. Yhtiön osakepääoma nousi uusmerkinnän seurauksena ,22 eurolla ,13 euroon. Kaikki merkinnät suoritettiin velkoja kuittaamalla. Osakeanti toteutettiin tarjousantina, jossa Velkojille sekä Sijoittajille annettiin mahdollisuus tehdä merkintäsitoumuksia sitoumusten vastaanottoaikana ( Tarjousaika ). Osakkeen merkintähinta oli kaikille merkitsijöille sama 0,34 euroa. 6

7 Osakkeiden merkintäaika alkoi yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyi Velkojien osalta merkintä toteutettiin merkintäsitoumuksella, joka toimi samalla merkintälistana. Hallitus hyväksyi kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Uudet osakkeet ovat samanarvoisia Yhtiön muiden sijoitusosakkeiden kanssa ja oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta ja tätä myöhemmiltä tilikausilta. Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus on 88% Yhtiön ennen antia rekisteröidystä osakepääomasta ja 45% osakkeiden tuottamista äänistä. Koska merkitsijöitä oli 37, Yhtiö huolehtii itse merkintöjen kirjauksista arvo-osuustileille osakkeiden saattamisessa julkinnen kaupankäynnin kohteeksi. Hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan Merkityt Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin viimeistään ja ne otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin I-listalla yhdessä vanhojen osakkeiden rinnalle arviolta Merkintään sovelletaan Suomen lakia. Merkintää koskevat tai siitä aiheutuvat muutoin ratkaisemattomat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välityssääntöjä noudattaen. Välimiesmenettelyssä käytettävänä kielenä on englanti. Osakeantiin liityvät ulkopuolisten palkkiot ja ulkopuoliset kulut tulevat yhteensä olemaan noin euroa. 5.1 Yhtiön viimeisen 12 kk:n aikana julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemat osakkeet Benefon Oyj:n hallituksen tekemään osakeantipäätökseen perustuva osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön korotti osakepääomaansa ,19 eurolla ,86 eurosta ,05 euroon tarjoamalla u-blox AG:n ja Palmén & Charpentier Oy:n merkittäväksi yhteensä uutta sijoitusosaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiöllä oli yhteensä osaketta, joista noteerattuja sijoitusosakkeita oli kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi I-listalle vanhojen osakkeiden rinnalle Benefon Oyj:n hallituksen tekemään osakeantipäätökseen perustuva osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Yhtiö korotti osakepääomaansa ,86 eurolla ,05 eurosta ,91 euroon tarjoamalla Xpediant LLC:n merkittäväksi yhteensä uutta sijoitusosaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiöllä on yhteensä osaketta, joista noteerattuja sijoitusosakkeita on kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi I-listalle vanhojen osakkeiden rinnalle

8 6 Tiedot liikkeellelaskijan pääomasta (VMA 13 ) 6.1 Tiedot osakepääomasta ja lisäerästä Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden äänimäärä S-osakkeita K-osakkeita Yhteensä Osakepääoma ,91 Osakeannissa merkittiin yhteensä kappaletta sijoitusosakkeita merkintähintaan 0,34 euroa osakkeelta eli yhteensä merkintähintaan ,22 euroa. Osakepääomaa korotettiin vastaavasti ,22 eurolla. Tällä on seuraava vaikutus Yhtiön osakkeiden lukumäärään, äänivaltaan ja osakepääomaan: Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden äänimäärä S-osakkeita K-osakkeita Yhteensä Uusi osakepääoma ,13 Suunnatussa osakeannissa merkityt Osakkeet edustavat n. 93% sijoitusosakkeista, 88% kaikista osakkeista, n. 88% osakepääomasta sekä n. 45% äänistä ennen osakeannin toteuttamista, sekä n. 47% osakepääomasta ja n. 31% äänistä osakeannin jälkeen. Osakepääoman korottamisesta on yhtiöjärjestyksessä määrätty, että uusmerkinnässä ja rahastoannissa voidaan edellä mainituissa rajoissa, yhtiökokouksen päätöksen mukaan, antaa ainoastaan sijoitusosakkeita. Kumpaankin osakelajiin kuuluvien osakkeiden omistajilla on yhtäläinen etuoikeus merkitä uudet osakkeet siinä suhteessa kuin ne ennestään omistavat osakkeita niiden lajista riippumatta. Yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että jokainen kantaosake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen sijoitusosake yhdellä (1) äänellä. Hallituksella ei ole valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiö laski liikkeeseen Benefon Oyj:n avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman , jonka ehtoja on muutettu siten että osakemerkintähinta on kaikilla optiooikeuksilla ja optiolainalla 5,00 euroa. Yhtiö muutti näitä ehtoja edelleen siten, että että osakemerkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla 0,34 euroa. Jorma U. Niemisen kontrolloima holdingyhtiö Halyard Oy on merkinnyt optiot säilytystarkoituksessa ilman oikeutta merkitä optiooikeuksilla osakkeita. Optioiden antamisesta Yhtiön avainhenkilöstölle päättää yhtiön hallitus. Optioita ei toistaiseksi ole annettu. Optiot oikeuttavat enintään Yhtiön sijoitusosakkeeseen. 8

9 6.2 Rahoitusjärjestelyn vaikutus Yhtiön omaan ja vieraaseen pääomaan Nyt toteutuneella osakeannilla on seuraava vaikutus yhtiön pääomarakenteeseen: PÄÄOMA * (MEUR) Annin jälkeen (MEUR) Osakepääoma ,4 6,4 Muu oma pääoma -9,8-9,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 20,6 15,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 1,1 1,1 Pääomalaina 0 1,8 * tilanteessa on huomioitu Yhtiön hallituksen tekemään osakeantipäätökseen perustuva osakepääoman korotus, joka merkittiin kaupparekisteriin Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt käynnistää valmistelut yhtiön osakkaille suunnatusta osakeannista. Annin alustavana tavoitteena on kerätä yhtiöön 1-2 Meuron suuruinen lisärahoitus ja pääoma. Aikataulutavoitteena on toteuttaa anti tulevan elokuun kuluessa. Annista tiedotetaan tarkemmin valmistelujen edetessä. 6.3 Osakemerkinnän yhteydessä päätetty vaihtovelkakirja-anti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään ,15 eurolla tarjoamalla 12 yhtiön velkojalle merkittäväksi pääomaltaan yhteensä enintään ,42 euron määräinen pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina (Laina) siten, että Lainan ja samassa yhtiökokouksessa päätettävänä olevan Osakeannin merkitsijöiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Lainan emissiokurssi sata (100) prosenttia. Lainasta annetaan vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia Vaihtovelkakirjoja. Vaihtovelkakirja-annilla on tarkoitus vahvistaa Benefonin taloudellista asemaa sekä pääomarakennetta ja se toteutetaan osana Yhtiön vapaaehtoista velkojen järjestelyä, minkä vuoksi Vaihtovelkakirja-annissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintäoikeutta voitiin käyttää joko kokonaan tai osittain. Merkintäoikeuksia ei voi siirtää eikä toissijaista merkintää järjestetä. Merkityt Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen Yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) osakkeeseen. Lainan vaihtosuhde vastaa 0,34 euron osakekohtaista osakemerkintähintaa kultakin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräiseltä osakkeelta siten, että jokainen täysi 0,34 euroa lainaa voidaan vaihtaa yhteen sijoitussarjan osakkeeseen. Vaihtosuhteesta on sovittu Yhtiön velkojien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Vaihdettavista osakkeista osakepääomaan merkitään vaihdettavien osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä muun osan ollessa ylikurssia. Lainan vaihdon seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään ,15 eurolla. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkoi ja päättyi Hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan

10 Laina-aika alkoi ja päättyy Laina kertyneine korkoineen erääntyy takaisinmaksettavaksi neljässä tasasuuressa erässä vuosina vuosittain erääntymispäivänä siltä osin kun Vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu Yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että Lainan ja kertyneen koron maksaminen on Lainan pääomanehtoisuuden vuoksi lain mukaan mahdollista. Yhtiöllä on oikeus maksaa Laina takaisin ennen sen erääntymistä joko kokonaan tai osittain. Mikäli Yhtiö ilmoittaa vaihtovelkakirjan haltijalle maksavansa velkakirjan osoittaman lainan takaisin, on vaihtovelkakirjan haltijalla oikeus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamista vaatia Vaihtovelkakirjansa vaihtamista osakkeisiin. Lainan pääoma saadaan maksaa takaisin velallisen purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita tavallisia velkoja ja aiemmin otettuja pääomalainoja ja oman pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja huonommalla etuoikeudella. Lainalle ei aseteta vakuutta. Lainan pääoma tai osa sitä voidaan maksaa eräpäivän jälkeen takaisin vain, jos yhtiön ja, jos yhtiö on emoyhtiö, sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate lainan pääoman tai lainan pääomaa koskevan osasuorituksen jälkeen. Yhtiön on maksettava erääntynyt pääoma tai osa siitä ensimmäisenä eräpäivää seuraavana varsinaisen yhtiökokouksen päivänä, mikäli se lainaehtojen mukaan on mahdollista. Lainan pääoma tai se osa lainan pääomasta, jota ei rajoitusehdon vuoksi voida eräpäivän jälkeen pidettävänä varsinaisen yhtiökokouksen päivänä maksaa, siirtyy maksettavaksi seuraavana kalenterivuonna eräpäivää vastaavan päivän jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päivänä noudattaen vastaavalla tavalla, mitä edellisessä kappaleessa on sanottu, kunnes pääoma on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta annetaan Vaihtovelkakirjat kun Lainan merkinnät on rekisteröity kaupparekisteriin. Lainaa ei lasketa liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeisiin joko kokonaan tai osittain. Vaihto tapahtuu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti ja välisenä aikana. Vaihtovelkakirjat ovat siirrettävissä Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Nyt liikkeeseen laskettavan Lainan perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 27,18% Yhtiön osakeannin jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä ja 18,10% osakeannin jälkeisten osakkeiden tuottamista äänistä. Hallitus valtuutetiin päättämään muista Lainaan ja Lainan mahdollista vaihtamista seuraaviin osakepääoman korotuksiin liittyvistä seikoista ja käytännön toimenpiteistä. 10

11 6.4 Omistuksen jakautuminen Benefon Oyj:ssä osakeannin jälkeen Oheisesta taulukosta käy ilmi Benefonin 10 suurinta osakkeenomistajaa ja äänivaltaista. Halyard Oy kuuluu Jorma U. Niemisen määräysvaltaan, jonka vuoksi ohessa on laskettu yhteen Halyard Oy:n ja Jorma U. Niemisen osakkeiden lukumäärät. OSAKKEENOMISTAJAN OSAKKEET OSAKETTA % kaikista 1. EBV Elektronik ,26 2. VARMA-SAMPO ,08 3. KOY Langaton ,66 4. Finnvera ,34 5. Icecapital Pankkiiriliike Oy ,54 6. Halyard Oy ,76 7. TTPCOM Ltd ,86 8. Powerfinn Oy ,58 9. Xpediant LLC , DA-Design Oy ,48 Halyard Oy + Jorma U. Nieminen ,19 Hallintarekisteröidyt osakkeet 1. Nordea Pankki Suomi Oyj ,96 2. Mandatum Pankkiiriliike ,46 3. Scandinaviska Enskilda Banken ,08 Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,50 OSAKKEENOMISTAJAN ÄÄNIVALTA ÄÄNTÄ % kaikista 1. Halyard Oy ,23 2. EBV Elektronik ,16 3. VARMA-SAMPO ,71 4. KOY Langaton ,43 5. Finnfoam Eristeet ,23 6. Finnvera ,22 7. Icecapital Pankkiiriliike Oy ,36 8. Jorma U. Nieminen ,29 9. TTPCOM Ltd , Jouko Nurminen ,05 Halyard Oy + Jorma U. Nieminen ,52 Hallintarekisteröidyt osakkeet 1. Nordea Pankki Suomi Oyj ,30 2. Mandatum Pankkiiriliike ,31 3. Scandinaviska Enskilda Banken ,05 Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,66 Halyard Oy kuuluu Jorma U. Niemisen määräysvaltaan, jonka vuoksi ohessa on laskettu yhteen Halyard Oy:n ja Jorma U. Niemisen äänimäärät. Muista hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista ja toimitusjohtajasta vain Jukka Nieminen omistaa Yhtiön osakkeita. Hänen omistamansa kappaletta Yhtiön S-sarjan osaketta ovat noin 0,11% kaikista osakkeista ja tuottavat hänelle 0,08% äänivallasta. Hallituksen 11

12 jäsenet omistavat siis yhteensä välillisesti tai välittömästi osaketta, joka on 3,30% kaikista osakkeista. Nämä osakkeet tuottavat yhteensä ääntä, joka vastaa 30,59% äänivallasta. 7 Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta (VMA 15 ) 7.1 Myynti ja markkinointi Yhtiöllä on omat myyntioperaatiot Suomessa, Moskovassa ja Pariisissa. Jakelijaverkko ulottuu noin 30 maahan Euroopassa, Aasiassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Amerikoissa. Kohdeasiakkaat ovat yrityksiä, viranomaisia, integraattoreita, palveluntarjoajia ja jakelijoita. Yhtiön erittäin tiukka rahoitustilanne on haitannut myyntiä olennaisella tavalla vaikka asiakkaiden palvelu ja tuotetoimitukset onkin pystytty hoitamaan. Tammi-maaliskuun myynti jäi alhaiselle tasolle johtuen erityisesti GSM- mutta myös NMTtuoteryhmien myynnin laskusta. Myyntikate säilyi kuitenkin edellisen neljänneksen tasolla. Yhtiön ja Culink Technology Ltd:n välillä vuonna 2001 sovittu yhteistyö ei ole toteutunut alunperin tarkoitetussa laajuudessa. Tällä hetkellä Yhtiö lähinnä ostaa takaisin Culinkille myydyn valmistuslinjan yhteydessä myytyjä komponentteja, joita yhtiö tarvitsee tuotannossaan. 7.2 Tuotteet ja palvelut Päätelaitetuotteisto kattaa henkilökohtaiset päätelaitteet Benefon Track Pro NT, Benefon Track One NT, Benefon Esc! NT ja uusi Benefon TrackKeeper NT eri versioineen, sekä uuden Benefon Trackbox tuoteperheen ajoneuvo-, konekommunikaatio- sekä omaisuudenhallintasovelluksiin. Lisälaite- ja erikoisratkaisuilla laajennetaan päätelaitteiden toiminnallisuutta ja sovelluskohteita. Päätelaitteiden päivitystuotteilla parannetaan tuotteiden elinkaaren asiakasarvoa. Päätelaitteista tarjotaan myös asiakaskohtaisia erikoisversioita. Ohjelmistotuotteet käsittävät uuden Benefon Life Line valvomoratkaisun lisäksi karttojen hallintaan ja sovelluskehitykseen tarkoitettuja tuotteita. Benefon ja Tele Atlas ovat 20 toukokuuta, 2003 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Tele Atlas toimittaa karttoja Benefonin paikannusratkaisuihin ja -palveluihin. Sopimus tukee johdonmukaisesti Benefonin strategiaa tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja yritysten henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseen ja ohjaamiseen. Tärkeä osa ratkaisuja ovat ensiluokkaiset kartat. Yhteistyö Tele Atlaksen kanssa mahdollistaa työntekijöiden ja omaisuuden turvaamiseen tähtäävien ratkaisujen tarjoamisen Benefonin asiakkaille. Yhtiö odottaa yhteistyöltä uusia ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat Yhtiön asiakkaita hyödyntämään Yhtiön telematiikkapäätelaitteita entistä paremmin. Yhtiö myy edelleen myös NMT- ja GSM matkapuhelimia. Erityisesti Benefon Exion NMT450 tuotteen arvioidaan pysyvän tuotannossa useita vuosia. 12

13 7.2.1 Benefon Trackbox Benefon toi markkinoille uudet, integroidut Benefon Trackboxtelematiikkapäätelaitteet yrityksen omaisuuden, henkilöstön ja toiminnan turvaamiseen ja ohjaamiseen. GPS-satelliittipaikannusta ja GSM- matkapuhelinverkkoa hyödyntävä Benefon Trackbox soveltuu arvokkaan omaisuuden valvontaan eri toimialoilla rakentamisesta autoja venevuokraukseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset työkoneet, liikennevälineet ja muu liikkuva kalusto. Erilaisten anturilisälaitteiden avulla Benefon Trackbox pystyy välittämään keskusjärjestelmään lähes mitä tahansa käyttäjän tarvitsemaa tietoa. Sijainnin lisäksi voidaan valvoa esimerkiksi rahtitilan lämpötilaa, tankkien nestemäärää ja lastitilan ovien avautumista. Benefon Trackboxin avulla voidaan toteuttaa myös ajoneuvojen ja työkoneiden ajonesto varkauksien varalta Benefon Life Line Benefon julkaisi Benefon Life Line PK-yrityksille ja ammattikäyttäjille suunnatun turva- ja valvontakeskusratkaisun. Kartat toimittaa Tele Atlas. Benefon Life Line -ratkaisu koostuu Benefon Life Line -seurantaohjelmistosta, Benefon Track One -päätelaitteesta ja yksityiskohtaiset kartat halutusta maasta sisältävästä Benefon Mapware CD:stä. Benefon Life Line on skaalautuva ratkaisu, jolla voidaan seurata jopa 25 Benefonin telematiikkapäätelaitetta. Tällä ratkaisulla voidaan tehostaa vartiointi ja kuljetusyhtiöiden toimintaa ja parantaa mm. poliisien, sosiaalityöntekijöiden, kotisairaanhoitajien, kiinteistönhoitajien, taksinkuljettajien ja muiden yksin riskiympäristössä työskentelevien turvallisuutta. Benefon Life Line ratkaisun avulla apua voidaan lähettää entistä nopeammin ja tarkemmin kohdennetusti, mikä auttaa tehostamaan toimintaa, laskemaan kustannuksia ja ennen kaikkea pelastamaan ihmishenkiä Benefon Life Line -ohjelmistoa käytetään valvontasovelluksena, joka voi olla asennettuna palvelukeskukseen tai asiakkaan omiin tiloihin. Ratkaisuun liitetyistä Benefonin telematiikkapäätelaitteista voidaan lähettää hätäviestejä ja paikannustietoja palvelukeskukseen ja palvelukeskus voi myös tarvittaessa selvittää sijaintikyselyllä päätelaitteiden sijainnin. Benefon Life Line -ohjelmiston kartalla näkyvän sijainnin perusteella apu voidaan toimittaa juuri oikeaan paikkaan. Benefon Life Line on varustettu Tele Atlaksen digitaalisilla kartoilla, jotka sisältävät tarkan tieverkoston osoitteineen. Tele Atlaksen karttatietokannat kattavat yli 700 miljoonan ihmisen asuinalueet maailmanlaajuisesti. Benefon Life Line ratkaisun myynti alkoi Benefon TrackKeeper NT Benefon aloitti Benefon TrackKeeper NT-tuotteiden myynnin. Benefon TrackKeeper NT on ainutlaatuisen yksinkertainen GPS -paikannus- ja seurantaratkaisu yrityksen omaisuuden ja henkilöstön turvaamiseen. Täysin itsenäisenä päätelaitteena oman akkunsa varassa toimiva Benefon TrackKeeper NT ei vaadi asennustoimenpiteitä, vaan kulkee kohteen mukana mine vain ja voidaan vaivattomasti siirtää seurantatarpeen muuttuessa kulkuneuvosta toiseen. 13

14 Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset vuokratyökoneet, yrityksen sisällä eri tehtävissä tiheästi vaihtuva ajoneuvokalusto sekä työvuoronsa aikana turvallisuussyistä seurantaa tarvitsevat työntekijät. Äärimmäisen pelkistetty rakenne ilman näyttöä tai numeronäppäimiä yhdistettynä yhden suurikokoisen hätänäppäimen selkeyteen tekevät Benefon TrackKeeper NT:n käytöstä helppoa. Näin myös tilapäisesti laitetta käyttävät henkilöt pystyvät hyötymään sijainnin ja mahdollisen hätäviestin tarkasta viestittämisestä valvontakeskukseen tai vaikkapa työnjohtajalla olevan Benefon Esc! -seurantapäätteen karttanäytölle. Benefon TrackKeeper NT tarjoaa kompaktissa koossa täysiveriset GPSpaikannusominaisuudet yhdistettynä SMS pohjaiseen telematiikkaviestintään sekä pitkään omavaraiseen toiminta-aikaan. 7.3 Tuotekehitys ja tuotanto Yhtiön omat tuotekehitysoperaatiot sijaitsevat Salossa, Turussa ja Marseille ssa. Lisäksi Yhtiö myös ostaa suunnittelupalveluja sekä hankkii lisenssejä tuotteissaan tarvittaviin aineettomiin oikeuksiin. Kesäkuussa 2002 Yhtiö toi markkinoille uuden mobiilin telematiikan NT-malliston. Syksyllä mallisto laajeni markkinoille tuodulla seurantalaitteella Benefon TrackBox ja sen Pointer koira GPS -sovelluksella. Mobiilin telematiikan tuotteiden Benefon Esc! in, Benefon Track in ja Benefon TrackBox in myynti muodosti viimeisellä vuosineljänneksellä yli puolet euromääräisestä koko myynnistä. Yhtiön tuotekehityksessä työskentelee yhteensä 29 henkilöä Salossa, Turussa ja Marseille ssa. Elokuussa 2002 Elcoteqin kanssa solmitulla sopimuksella kolme neljäsosaa Benefonin silloisesta T&K-henkilöstöstä siirtyi EDC:lle. Sopimuksen johdosta annetussa tiedotteessa Yhtiö on selostanut sopimuksen arvioiduista keskeisistä vaikutuksista Yhtiön tuotekehitykseen ja liiketoimintaan. Elcoteq-kaupan vastikkeesta osa maksettiin kaupantekohetkellä ja osa on tuloutettu kuukausittain kuittaamalla tuotekehityspalvelujen ostamisesta Elcoteqilta aiheutuvia menoja kauppahintasaamisesta Elcoteqilta. Viimeisin erä kuittaantui toukokuussa, jonka jälkeen Yhtiön likviditeetti vaikuttaa suoraan Yhtiön kykyyn ostaa ulkoistettuja tuotekehityspalveluita. Valtaosa Benefonin myymistä tuotteista valmistetaan Yhtiön Salon tuotantolaitoksessa. Tuotanto-operaatioita on vuonna 2002 uudelleenjärjestelty vastaamaan joustavammin ja tehokkaammin myynnin volyymivaihteluihin. Tuotannon tehostamista tullaan jatkamaan. Yhtiön lähitulevaisuuden toiminnan varmistamisen kannalta keskeiset tuotekehitysohjelmat on vaikeuksista huolimatta pystytty pitämään käynnissä ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, mutta uuden mobiilin telematiikan tuotealustan kehitystyötä jouduttiin alkuvuonna hidastamaan ja sittemmin laaditun saneerausuunnitelman mukaisesti se jouduttiin toistaiseksi pääosin keskeyttämään. Tuotekehitysponnistus on kohdistunut välittömästi myyntiä edistävän nykyisen tuotevalikoiman laajentamiseen ja edelleen kehittämiseen sekä uuden nykyistä mobiilin 14

15 telematiikan tuotteistoa täydentävän tuotteiston kehittämiseen. T&K-menot vuonna 2002 olivat noin 52 % liikevaihdosta eli liikevaihtoon suhteutettuna poikkeuksellisen korkeat. T&K-menoista aktivoitiin tilikauden aikana mobiilin telematiikan tuotteistoprojektiin välittömästi liittyviä kuluja taseen aineettomiin hyödykkeisiin yhteensä 5,7 Meuroa. Elcoteq Design Center Oy:n ( EDC ) kanssa tehdyn kaupan yhteydessä näitä aktivointeja kulukirjattiin 2,7 Meuroa. Tilivuoden 2002 vahvistettuun tilipäätökseen sisältyneet 5,8 Meuron suuruisten mobiilin telematiikan tuotealustan kehittämiskulujen aktivoinnit on kirjattu alas osavuosikatsauksessa Henkilöstö ja toimipisteet Yhtiön aktiivisesti palveluksessa olevan henkilöstön määrä on noin 145, josta pieni osa toimii Moskovan ja Pariisin myyntioperaatioissa sekä Marseille n T&K-operaatiossa. Lukuun ei sisälly lomautetut työntekijät. Työssä olevan henkilöstön määrä on laskenut vuonna 2002 voimakkaasti johtuen kesän 2002 lomautuksista ja irtisanomisista sekä Elcoteq kaupasta päättyneissä YT-neuvotteluissa on päädytty määräaikaisiin alle 90 päivää kestäviin lomautuksiin, jotka alkavat vaiheittain toukokuussa. Nämä lomautukset koskevat lähikuukausina noin 100 Yhtiön palveluksessa olevaa henkilöä Suomessa. Lomautukset eivät koske tuotekehitystä eivätkä uuden liiketoiminnan kehitystä. Kaikki yhtiön normaalit toiminnot jatkuvat lomautuksista huolimatta. Yhtiöllä on toimipisteet Salossa, Turussa, Moskovassa, Pariisissa ja Marseille ssa. 7.5 Muita taloudellisen asemaan vaikuttavia seikkoja Tilinpäätös vuodelta 2002 ja osavuosikatsaus vuoden 2003 ensimäiseltä vuosineljännekseltä on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Jatkuvuuden periaatteella on ollut keskeinen merkitys erityisesti aktivoitujen kehitysmenojen ja vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa määriteltäessä. Osavuosikatsauksessa vuoden 2003 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä tätä vaihto-omaisuutta on kirjattu alas 2,0 Meurolla, joka johtuu komponenttivaraston arvostamisesta saneeraussuunnitelman mukaiseen varovaiseen myynnin kehittymiseen ja komponenttien kulutukseen. Yhtiö sai TEKES:lle tekemänsä hakemuksen johdosta huhtikuussa päätöksen, jonka mukaan TEKES jättää perimättä runsaan 0,7 Meuron edestä yhtiön tuotekehityslainasta ja jäljelle jäävän lainapääoman takaisinmaksuaikataulua pidennetään. Yhtiön tilauskanta ei ole merkittävä. Myynti perustuu suurelta osin jakelu- ja toimituspuitesopimuksiin, joiden puitteissa asiakkaat tilaavat tuotteet lyhyillä toimitusajoilla. Yhtiön toiminta on riippuvaista omien aineettomien oikeuksien lisäksi kolmansilta osapuolilta lisensioiduista aineettomista oikeuksista. Yhtiöllä ei ole käynnissä oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla voisi olla merkitystä Yhtiön taloudelliseen asemaan. 15

16 7.6 Tilinpäätökset (Konserni) Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2002 on hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa TULOSLASKELMA (EUR 1000) Liikevaihto Kulut Suunnitelman mukaiset poistot Liikevoitto Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos TASE (EUR 1000) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Likvidit varat VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Vähemmistöosuudet 24 Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen koroton Lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen koroton Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Tuotekehitysmenot Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Työllistetty henkilöstö kauden lopussa Yhtiön tilauskanta ei ole merkittävä 7.7 Selvitys käyttövarojen riittävyydestä 07/ /2004 Alla oleva laskelma käyttövarojen riittävyydestä perustuu tehtyyn yrityssaneeraussuunnitelmaan, jolloin laskelman oletuksena on saneerausjärjestelyn ja suunnitelman hyväksyminen. Laskelma ei ota huomioon uutta pääomaa vaan se perustuu radikaaleihin kustannusleikkauksiin mm. henkilöstön lomautusten avulla sekä kovaan 16

17 kustannuskontrolliin, joiden avulla jo kesäkuussa 2003 tullaan saavuttamaan noin 50 % alennus kuukausittaiseen kiinteiden kustannusten tasoon verrattuna alkuvuonna toteutuneeseen kustannustasoon, ja edelleen tiukkaan keskittymiseen jo lyhyellä tähtäyksellä kassavirtaa ja tulosta tuottaviin toimiin sekä vaihto-omaisuuden edelleen vähentämiseen. Laskelman lähtökohtana olevan liiketuloksen muodostumiseen olennaisesti liittyvät myyntituotot on laskelmassa pyritty arvioimaan varovaisesti, mutta kuukausittaisen myynnin arvioidaan keskimäärin kasvavan seuraavien 12 kk aikana. Myyntiennusteet perustuvat lähikuukausien osalta eriteltyihin asiakkaisiin ja myyntiprojekteihin, mutta tilauskanta on pieni, minkä takia mynntiennusteisiin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Yhtiön rahoitustilanne on erittäin tiukka, minkä takia toiminnan jatkuvuuteen liittyy suuria riskejä. Yristyssaneerausprosessiin voi liittyä kuluja, joiden ennakointi on vaikeaa. Toteutunut myynti voi suuresti poiketa ennustetusta. Rahoituspelivaran lisäämiseksi ja yristyssaneerauksen tukemiseksi yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää valmistelut yhtiön osakkaille suunnatusta osakeannista. Annin alustavana tavoitteena on kerätä yhtiöön 1-2 Meuron suuruinen lisärahoitus ja pääoma. Aikataulutavoitteena on toteuttaa anti tulevan elokuun kuluessa. Annista tiedotetaan tarkemmin valmistelujen edetessä. Laskelma ei ota kantaa yrityssaneerausmenettelyn aikana määritettävään lainojen sekä korottomien velkojen järjestelyyn ja maksuohjelmaan. Uutta korotonta velkaa ei kuitenkaan oleteta syntyvän. Kassavirtalaskelma kaudelta 07/ /2004 (Meuroa) Liiketulos ennen satunnaisia eriä -1,2 Poistot 0,5 Lyhytaikaisten saamisten vähennys 0,6 Vaihto-omaisuuden vähennys 3,1 Korottomien velkojen muutos 0,0 Maksetut korot -0,3 Investoinnit -0,2 Maksullinen osakeanti 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 Lainojen muutos 0,0 Kassavarojen muutos 2,5 Jos tuleva saneerausratkaisu tai muu kehitys poikkeaa hakemuksessa esitetystä, se voi merkittävästi vaikuttaa laadittuun laskelmaan. Koska päätetyt osake- ja vvkl-annit suoritettiin velkoja kuittaamalla, ei niillä ole merkitystä kassavarojen riittävyyteen lyhyellä tähtäyksellä. 7.8 Tilintarkastuskertomus koskien tilinpäätöstä tilivuodelta 2002 Tilintarkastuskertomus on annettu huhtikuussa 2003, jolloin yhtiön sittemmin kariutuneet rahoitusneuvottelut ulkopuolisten sijoittajien kanssa olivat käynnissä. 17

18 Benefon Oyj:n osakkeenomistajille: Olemme tarkastaneet Benefon Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Tilinpäätös ja vuoden 2002 aikana julkistetut osavuosikatsaukset on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Jatkuvuuden periaatteella on ollut keskeinen merkitys erityisesti aktivoitujen kehitysmenojen ja vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa määriteltäessä. Rahoitusneuvottelujen ratkaisun viivästyttyä ei yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä käsityksemme mukaan enää mahdollista tilinpäätöksen laatimista tätä periaatetta noudattaen. Kun periaatetta ei voida soveltaa, omaisuuserät tulisi arvostaa tilinpäätöksessä niiden realisointiarvoon ja tuotekehitysaktivoinnit tulisi kulukirjata. Tämän seurauksena yhtiön oma pääoma ei täytä osakeyhtiölain edellytyksiä ja lain 13 luvun selvitystilaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätöstä ei ole laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Se ei anna kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeita ja riittäviä tietoja konsernin ja emoyhtiön taloudellisesta asemasta edellä mainituista syistä. Tilinpäätöstä konsernitilinpäätöksineen ei voida vahvistaa. Vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 24.päivänä huhtikuuta 2003 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapio Ali-Tolppa KHT Veikko Soinio KHT 7.9 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ Yleistä Tilinpäätöstiedotteessa kerrotun mukaisesti yhtiön tilanne kuluvan vuoden alkukuukausina muuttui kriittiseksi haetun rahoitusratkaisun viipyessä. Yhtiön alkuvuoden aikana annetuissa tiedotteissa kuvatun mukaisesti tilanne eri vaiheiden kautta kehittyi niin, 18

19 että yhtiö jätti yritysaneeraushakemuksen. Hakemukseen liittyvään suunnitelmaan kuuluu radikaalit kustannusleikkaukset, jotka on mitoitettu niin, että ensin kassavirta ja sitten tulos saadaan positiiviseksi näkyvissä olevilla liikeoperaatioilla. Lisäksi ohjelmassa esitetään velkojen järjestelyä niin, että oma pääoma saadaan kuntoon ja yhtiön maksuvara riittää ohjelman toteuttamiseen. Niin ikään aiemmin tiedotetun mukaisesti hakemuksen käsittelyn viipyessä yhtiö pyysi ja sai lykkäystä vuoden 2003 ensimmäisen osavuosikatsauksen antamiseen. Turun käräjäoikeus päätti , että yhtiön hakema yritysaneerausmenettely aloitetaan mainitusta päivästä lukien. Samana päivänä pidetty yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ehdollisena sille, että käräjäoikeus vahvistaa juuri käynnistyneen yrityssaneerausmenettelyn aikana laadittavan saneerausohjelman, ja että yhtiön toiminnan voidaan katsoa näin taas täyttävän jatkuvuuden kriteerit. Nyt annettavan osavuosikatsauksen pohjana oleva välitilinpäätös on vastaavasti ehdollinen mainitulle saneerausohjelman vahvistamiselle. Alustava yrityssaneeraussuunnitelma huomioiden siinä on tehty erityisesti kaksi olennaista omaisuuserien kertaluontoista alaskirjausta. Ensimmäinen näistä käsittää vuoden 2002 tilinpäätöksessä olevan uuden mobiilin telematiikan tuotealustan 5.8 Meuron suuruisten kehittämiskulujen aktivoinnit johtuen siitä, että kyseisen uuden tuotteiston loppuun vieminen on jouduttu toistaiseksi keskeyttämään. Toinen käsittää 2 Meuron suuruisen komponenttivaraston alaskirjauksen, joka johtuu komponenttivaraston arvostamisesta saneeraussuunnitelman mukaiseen varovaiseen myynnin kehittymiseen ja komponenttien kulutukseen. Yhtiön kassatilanne on säilynyt erittäin tiukkana, mikä on johtanut äärimmäiseen kulujen karsimiseen ja on myös haitannut toimintaa. Tähän liittyy toukokuussa päättyneen YTmenettelyn tuloksena toteutetut määräaikaiset lomautukset. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään keskeiset toiminnot käynnissä ja huolehtimaan asiakkaiden palvelemisesta. Uusia tuotteita on kehitetty ja tuotu markkinoille. Tätä kautta haetaan sekä myynnin että sen lisäarvon kasvattamista. Materiaalivaraston supistaminen on olennainen osa kassavirtasuunitelmaa Liiketoiminnan kehittäminen Yhtiön myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset on kohdistettu mobiilin telematiikan markkinaan. Benefonin mobiilitelematiikkaratkaisujen ytimessä on mallisto päätelaitteita sekä niitä tukevia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset turvasovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Toimintaympäristö säilyi haasteellisena, mutta mobiili telematiikka nähdään lupaavana kasvumarkkinana. Osana yhtiön uutta strategiaa, jonka mukaan toiminta ulotetaan mobiilin telematiikan päätelaitteiden lisäksi myös sovellusohjelmistoihin ja palveluratkaisuihin, vuoden 2003 alussa tehtiin kartta- ja sovellusohjelmistoihin erikoistuneesta ranskalaisesta Ismap S.A.:sta akvisitiotarjous, jossa tarjottiin osakevaihtona merkittäväksi kaikkiaan S-osaketta vastineeksi Ismapin koko osakekannasta. Lähes kaikki Ismapin osakkeenomistajat hyväksyivät osakevaihtotarjouksen, joka alun perin oli tarkoitus toteuttaa helmikuun aikana, mutta joka on jäänyt odottamaan yhtiön tilanteen vakautumista 19

20 Yhtiön erittäin tiukka rahoitustilanne on haitannut myyntiä olennaisella tavalla vaikka asiakkaiden palvelu ja tuotetoimitukset onkin pystytty hoitamaan. Tammi-maaliskuun myynti jäi alhaiselle tasolle johtuen erityisesti GSM- mutta myös NMT-tuoteryhmien myynnin laskusta. Myyntikate säilyi kuitenkin edellisen neljänneksen tasolla johtuen siitä, että parempikatteisen mobiilin telematiikan osuus koko myynnistä on noussut edelleen ja alkaa olla jo hallitseva. Yhtiön lähitulevaisuuden toiminnan varmistamisen kannalta keskeiset tuotekehitysohjelmat on vaikeuksista huolimatta pystytty pitämään käynnissä ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, mutta uuden mobiilin telematiikan tuotealustan kehitystyötä jouduttiin alkuvuonna hidastamaan ja sittemmin laaditun saneerausuunnitelman mukaisesti se jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään Taloudellinen kehitys raportointikaudella Yhtiön liikevaihto kaudella 1-3/2003 oli 1,6 Meuroa, kun liikevaihto edellisellä kaudella 10-12/2002 oli 2,1 Meuroa ja vastaavalla kaudella edellisvuonna oli 4,7 Meuroa. Liikevaihdon huomattava pieneneminen johtui GSM- ja NMT 450-tuotteiden myynnin olennaisesta supistumisesta. Myyntitulojen lisäksi yhtiö sai raportointikaudella liiketoiminnan muita tuottoja 1,8 Meuroa lähinnä EDC-sopimuksesta. Yhtiön kireä rahoitustilanne haittasi myyntiä. Liiketulos kaudella 1-3/2003 ennen satunnaisia kertaluontoisia eriä oli 2,0 Meuroa. On huomattava, että T&K-kuluja ei tilanteen muuttumisen vuoksi ole enää aktivoitu. Vertailukelpoinen liiketulos kaudella 10-12/2002 oli 4,5 Meuroa ja edellisvuoden vastaavalla kaudella 1-3/2002 5,0 Meuroa. Johtuen erityisesti alussa mainituista tässä välitilinpäätöksessä suoritetusta aiemmin kertyneiden 5,8 Meuron suuruisten T&K-aktivointien alaskirjauksesta ja komponenttivaraston arvostuksen 2,0 Meuron suuruisesta alennuksesta, välitilinpäätökseen on kirjattu satunnaisia kertaluontoisia kulueriä yhteensä 8,1 Meuroa. Tämän johdosta liiketulokseksi muodostuu kertaluontoisesti -10,1 Meuroa, joka ei siis ole vertailukelpoinen edellisen kauden tai edellisen vuoden vastaavan kauden liiketuloksen kanssa. Kauden 1-3/2003 kirjanpidon tulos oli 10,3 Meuroa. Taseen loppusumma kauden 1-3/2003 lopussa oli 15,4 Meuroa. Kauden 10-12/2002 lopussa taseen loppusumma oli 24,3 Meuroa ja edellisen vuoden vastaavan kauden 1-3/2002 lopussa se oli 39,9 Meuroa. Oman pääoman osuus taseesta kauden 1-3/2003 lopussa oli -6,3 Meuroa eli -41 %. Korolliset nettovelat olivat 8,0 Meuroa. Vieraan pääoman koko määrä oli kauden 1-3/2003 lopussa 21,7 Meuroa, kun se oli kauden 10-12/2003 lopussa 20,4 Meuroa ja kauden 1-3/2002 lopussa 30,2 Meuroa. Kauden 1-3/2003 lopussa pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 1,1 Meuroa ja lyhytaikaista 20,6 Meuroa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 0,3 Meuroa ja rahoitustilanne on pysynyt erittäin tiukkana Investoinnit Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat 0,1 Meuroa. 20

SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA

SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA LISTALLEOTTOESITE 20.5.2003 SUUNNATTU ANTI TARJOTTU 1.323.530 OSAKETTA MERKITTY 294.117 OSAKETTA Benefon Oyj:n ( Benefon tai Yhtiö ) hallitus on kokouksessaan 10.3.2003 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004

BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004 Tämä Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 9.2.2004 jälkeen julkaistuista yhtiön tärkeimmistä

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 17 Konsernitase (IFRS) 18 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ, ARVOPAPERILIITE JA PERUSESITTEEN TÄYDENNYS 11.1.2008 GEOSENTRIC

TIIVISTELMÄ, ARVOPAPERILIITE JA PERUSESITTEEN TÄYDENNYS 11.1.2008 GEOSENTRIC 1 TIIVISTELMÄ, ARVOPAPERILIITE JA PERUSESITTEEN TÄYDENNYS 11.1.2008 GEOSENTRIC YHTEENSÄ ENINTÄÄN 180.262.264 UUDEN SIJOITUSSARJAN OSAKKEEN HAKEMISEEN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI. 2 TIETOJA TIIVISTELMÄSTÄ,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006

ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006 1 ARVOPAPERIEN TARJOUS- JA LISTALLEOTTOESITE 18.1.2006 SITOUMUKSENANTAJILLE, OSAKKEENOMISTAJILLE JA MUILLE SIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN VÄHINTÄÄN 42.307.693 JA ENINTÄÄN 119.047.620 UUDEN S- OSAKKEEN TARJOAMISEEN

Lisätiedot

A COMPANY FINLAND OYJ LISTALLEOTTOESITE 4.9.2003

A COMPANY FINLAND OYJ LISTALLEOTTOESITE 4.9.2003 A COMPANY FINLAND OYJ LISTALLEOTTOESITE 4.9.2003 A Company Finland Oyj:n (Myös Yhtiö, ACF tai A Company ) varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 liikkeelle laskemien 368.034.367 osakkeen hakeminen julkisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003

RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003 RUUKKI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 16.12.2003 Ruukki Group Oyj:n (Myös Yhtiö, Ruukki Group tai RG ) hallituksen 8.9.2003 varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 antaman valtuutuksen nojalla, sekä ylimääräisen

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT Saneerausohjelma saatiin päätökseen 2,5 vuotta etuajassa Lisärahoitusta saatu toiminnan varmistamiseksi Satelinx-aiesopimus

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 YLEISTÄ Yhtiön hakenut saneerausohjelman loppuunviemisen aikaistamista Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen huhtikuussa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 2.6.2008. Takoma Oyj:n osakkeiden luovuttamisesta pääomanpalautuksenaja osakemyyntinä Panostaja Oyj:n osakkaille.

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 2.6.2008. Takoma Oyj:n osakkeiden luovuttamisesta pääomanpalautuksenaja osakemyyntinä Panostaja Oyj:n osakkaille. TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 2.6.2008 Takoma Oyj:n osakkeiden luovuttamisesta pääomanpalautuksenaja osakemyyntinä Panostaja Oyj:n osakkaille. Enintään 2.303.784 osaketta. Panostaja Oyj (jäljempänä Panostaja

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

SUUNNATTU ANTI MERKITTÄVÄKSI TARJOTAAN 4.000.000 OSAKETTA

SUUNNATTU ANTI MERKITTÄVÄKSI TARJOTAAN 4.000.000 OSAKETTA LISTALLEOTTOESITE 23.11.2004 SUUNNATTU ANTI MERKITTÄVÄKSI TARJOTAAN 4.000.000 OSAKETTA eq Online Oyj ( Yhtiö ) on 2.11.2004 allekirjoittanut kauppasopimuksen ( Kauppasopimus ) Advium Partners Oy:n ( Advium

Lisätiedot

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 Järjestäjä Merkintäpaikka FIM Pankkiiriliike Oy 1 Tämän listalleottoesitteen on laatinut Ruukki Group Oyj ( Ruukki tai Yhtiö ) ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU OSAKEANTI 11.4.2012

LISTALLEOTTOESITE SUUNNATTU OSAKEANTI 11.4.2012 INCAP OYJ SUUNNATTU OSAKEANTI 11.4.2012 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Incap Oyj (jäljempänä Incap tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Incap Oyj:n osake

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 29.6.2010 LISTALLEOTTOESITE

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 29.6.2010 LISTALLEOTTOESITE Incap Oyj Incap Oyj:n yhtiökokous päätti 13.4.2010 suunnatun osakeannin toteuttamisesta. Yhteensä 2 000 000 uutta osaketta tarjottiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot